"Szeánsz": HFM 1-10.


  

  Szerkesztette: Darvas László
  Szakmai lektor: Sólymos Antal
  Tördelőszerkesztő: Domokos Imre
  Grafika: Felvidéki András
  Fotó: Haris László


                 Ez a kötet
              a Hifi Magazin évkönyve:
            válogatás az első 10 lapszámból.
               Cikkgyűjteményünkből
              a laikus zenebarát is
                 megismerheti
              a High Fidelity világát,
            szubjektív ítéleteinkből pedig,
              amelyeket a szeánszokon
              hoztunk, megtudhatja,
             hogyan reprodukálják a zenét
          a Magyarországon is forgalomba került
                hifi-készülékek.


  Legelőbb is azt kéne tisztázni, kinek szánjuk ezt az évkönyvet, amely
  egy műszaki-kereskedelmi-kulturális ismeretterjesztő újság első három
  évfolyamát summázza, s tulajdonképpen nem tartalmaz új ismeretanyagot,
  csak  rendbeszedi, összesíti, helyenként kiigazítja mindazt, amit
  egyszer már közreadtunk a High Fidelityről, vagyis az  otthoni
  zenereprodukálás hobbijáról - és persze az e kedvtelés szolgálatában
  álló eszközökről: lemezjátszókról, magnókról, egyebekről. Évkönyvünk
  első számú címzettje természetesen a Hifi Magazin rendszeres olvasója,
  a műszaki ismeretek iránt is fogékony zenebarát - aki mindazonáltal
  mégis inkább csak arra kíváncsi, amit lapunkban hétköznapi nyelven is
  elmondhatunk. Számára a Hifi Magazin 10 füzete most egyetlen rendezett
  kötetté  válik; ritkábban kell előkeresnie régebbi kiadásainkat.
  (Feltéve, hogy ezek is a birtokában vannak. Első lapszámainkból még
  tízezerrel kevesebb jelent meg, mint a későbbiekbol, és például a HFM
  1-et ma is sokan keresik. Ők most megtalálják évkönyvünkben az első
  szám legfontosabb cikkeit.)

  De nemcsak a hifistának, hanem a kívülálló zenekedvelőnek is ajánljuk
  kiadványunkat: nem mint évkönyvet, hanem mint könyvet, amelyet bárki
  elolvashat, az is, aki eddig még sosem hallott a hifiről, vagy
  alig-alig hallott róla, esetleg nem sok jót hallott róla... vagy
  éppenséggel csupa rosszat hallott róla, és kényelmetlenül provokálva
  érzi magát mondjuk a hifi-tornyok kultusza miatt. Való igaz, az
  emberek szívesen visszaélnek a technika, ez esetben a hangtechnika
  vívmányaival, megpróbálják a hifit is státusz-szimbólummá silányítani,
  csakhogy erről sosem a technika tehet. Könyvünk egy speciálisan magyar
  optikán keresztül, de igyekezetünk szerint híven ábrázolja a High
  Fidelity világát, amelyben (mint bármely más világban) racionális és
  irracionális  dolgok keverednek, amíg csak rendet nem teremtünk
  közöttük.

  Egy cikkgyűjteménnyel kezdjük. Úgy állítottuk össze, hogy önmagában
  véve is kerek legyen, és minél többet elmondjon a High Fidelityról,
  ami műszaki kifejezések nélkül elmondható : mi ez a hobbi, melyek az
  eszközei és módszerei, mit várhatunk el tőle és mit nem, mennyiben
  befolyásolja a gépi hangközvetítés a zenét, a zenehallgatást és a
  zenehallgató embert magát - s ami talán a legfontosabb: "mit ér a
  hifi, ha magyar?" Ezután következnek a Hifi Magazin szubjektív
  ítéletei  vagyis  a  szeánszok,  amelyeken megpróbáljuk szavakba
  foglalni  a hifi-készülékek hangminőségét. Persze, a szeánszokat
  valójában műszeres teszt előzi meg, de annak eredményét - táblázatait,
  diagramjait - itt most nem adjuk közre. Hiszen a legtöbb zenekedvelőt
  elsősorban az érdekli, hogy ez vagy az a masina "hogyan szól. A
  tartalomjegyzékben viszont megadjuk, hogy melyik cikkünket a HFM
  melyik  számából  vettük  át:  ott  lehet utánanézni a műszaki
  részleteknek. Ebben a kötetben egyetlen helyen teszünk csak kivételt:
  a második rész elején egy különleges készüléket, a Soundcraftsmen
  ekvalizátort bemutatva egyszersmind megvilágítjuk az akusztika néhány
  alapfogalmát is. Szeánszainkat két fejezetre tagoltuk. Előbb a drága,
  jobbára  külföldi  gépeket  minősítjük,  keresve  az  etalont, a
  viszonyítási alapot. Utána pedig ezekhez az etalonokhoz mérjük azt a
  körülbelül 60 hifi-készüléktípust (lemezjátszót, hangszedőt, magnót,
  erősítőt,  hangsugárzót),  amely  az utóbbi 4 évben idehaza is
  forgalomba került. Ez a fejezet forintban mérve is hasznot hajthat a
  laikus olvasónak. Hiszen az itt bemutatott masinák egy része máig is
  kapható, a többi pedig szintén gyakran fog még gazdát cserélni. A
  hifi-készülék drága hangszer: ezrekbe, nem ritkán tízezrekbe kerül.
  Ajánlatos  tudni,  mit  kínálnak  nekünk  ennyi  pénzért. Vajon
  mesterhegedűt-e, vagy csupán silány taneszközt?

  Ellentétben a közhiedelemmel, a hifi egyáltalán nem a forradalmi
  változások világa. A magyar hangtechnika, persze, még kevésbé halad
  mérföldes léptekkel. Kötetünket újraolvasva úgy véljük, hogy amit
  1979 óta leírtunk, az túlnyomórészt ma is helytálló, és még nagyon
  sokáig  időszerű  marad - habár nem is egy ponton felül kell
  vizsgálnunk korábbi nézeteinket. Hiszen a szubjektív teszt, mint
  elnevezése is mutatja, a legkevésbé sem egzakt módszer. Előfordul,
  hogy alig kezdünk neki a szeánsznak, máris minden világossá válik
  előttünk és semmi kétségünk afelől, hogy döntésünk helyes - máskor
  pedig csak hosszú-hosszú esték idegölő bizonytalankodásai után kapunk
  többé-kevésbé  tiszta  képet  valamely készülék hangzásvilágáról.
  Olvasóink ezt igen jól észlelni fogják, mert a szeánszokat tárgykörök
  szerint csoportosítottuk, és egy-egy készülék többször is terítékre
  kerülhet. (Az Orion torony erősítőjével öt szeánszon is foglalkozunk!)
  Cikkeinket helyenként átszerkesztettük. Némelyik eredménytelen vagy
  mérsékelten eredményes szeánsz tanulságait csak rövid összefoglalás
  formájában  adjuk  közre. És egész kötetünk anyagát véges-végig
  lábjegyzetekkel  kísérjük, kijavítva egy-egy hibát vagy elírást,
  illetve kifejtve jelenlegi álláspontunkat.

  Szót kell ejteni az itt összegyűjtött cikkek, "tesztriportok" és egyéb
  rendhagyó műfajú írások keletkezésének körülményeiről. Ha csak a
  formát tekintjük, kötetünk anyagát a Hifi Magazin gyakorlatának
  megfelelően egyetlen személy, egy újságíró, történetesen jelen sorok
  szerzője írta meg, gyakran egyes szám első személyben. Lapunk azonban
  éppen abban tér el a hagyományos ismeretterjesztő újságoktól, hogy nem
  lehet csak úgy egyszerűen "megírni". Minden cikkünk kollektív alkotás,
  újságíró  és  mérnök  közös  munkájából  születik. Legköznapibb,
  "legpongyolább" kifejezéseink mögött is szakemberek kontrollja áll.
  Évkönyvünk   útrabocsátásakor   köszönetet  szeretnék  mondani
  mindenekelőtt Sólymos Antalnak, a Hifi Magazin műszaki tanácsadójának
  (valójában: szerkesztőtársamnak), a Magyar Elektrotechnikai Ellenőrző
  Intézet  osztályvezető-helyettesének,  aki  természetesen  ezt a
  kötetünket is lektorálta, Dankó Emilnek és Szalai Lajosnénak, a MEEI
  munkatársainak, "házizsűrink" állandó tagjainak, Horváth Ivánnak, a
  francia  hifi-sajtót  bemutató  cikk  szerzőjének,  a  Magyar
  Elektrotechnikai  Ellenőrző Intézetnek. műszerparkja használatáért
  (hiszen a szubjektív tesztek talajtalanok, ha nem előzi meg őket
  műszeres  mérés),  a RAVILL, a RAMOVILL, az ELEKTROMODUL és a
  HUNGAGENT  vállalatoknak,  amelyektől  etalonkészülékeinket kaptuk
  kölcsön,  és  mindazoknak  a  konstruktőröknek,  hangmérnököknek,
  zenészeknek és zenebarátoknak, akik részt vettek a Hifi Magazin
  szeánszain.


                               Darvas László