"Adatbank": HFM 11-20.


  

  Kedves Régi Olvasónk!

  Neked aligha kell elmagyaráznom, mi is az a szeánsz, hiszen képletesen
  bár, de évek óta jelen vagy misztikus összejöveteleinken, ahol is
  lemezjátszókat és magnókat és erősítőket helyezünk az asztalra, és
  megidézzük e készülékek szellemét: kipróbáljuk, vajon jól szólnak-e,
  lehet-e velük zenét hallgatni. Azt is tudod, hogy ha valamely masina
  boltba  kerül  Magyarországon,  mi rövidesen szeánszot tartunk a
  tiszteletére. Ez a kötet már a második évkönyvünk: a Hifi Magazin
  10-20. kiadásának szeánszait foglalja össze, vagyis áttekintést ad az
  utóbbi négy év hazai hifi-piacáról, amely -tudjuk- nem éppen gazdag,
  de  azért  sokunknak  kínál  vásárfiát:  egy-egy  hallgathatóbb
  lemezjátszót,  becsületesebb  hangszedőt, szebb hangú hangdobozt.
  Mindenesetre összeszámoltuk, hány "hazai", "bolti" készülék tesztjét
  egyesíti a négy év előtti, első évkönyv, és hányét a mostani. Az
  eredmény bennünket is meglepett, merthogy az első kötetben csak 60,
  a másodikban már több mint 100 hifi-alkalmatosságnak állíthattunk ki
  bizonyítványt - csak így tovább, "bis hundert und zwanzig"! Persze,
  persze, a soknál több volna a kevés. Hifi-készülékeink többsége
  gyatra, és a HFM egyelőre nem adhatja fel lebeszélős stílusát, vagyis
  főleg azt mondja el Neked, mit ne vegyél meg, mert megbánod. De ismerd
  el, adtunk már néhány vásárlási tippet, nem is rosszat!

  Ez a kötetünk egyszerűbb szerkezetű, mint az első évkönyv volt.
  Cikkeink közül csupán a szeánszokat tartalmazza, a (lehetőleg) minden
  műszaki kifejezéstől mentes szubjektív ítéleteket, a bolti és az
  etalonkészülékekről  együtt,  készülékcsoportonként  és  nagyjából
  időrendben. (A névmutató is készülékcsoportonként, de betűrendben
  sorolja  fe1  a  típusszámokat.)  A  szeánszok szövegén nemigen
  változtattunk, legfeljebb néhol megkurtítottuk, vagy megtoldottuk
  egy-egy  összekötő  mondattal.  Értelemszerűen  megváltoztattuk a
  szövegben azokat az utalásokat, amelyek az oldalszámra vonatkoznak,
  tehát ha most azt olvasod: "lásd a 77. oldalon", akkor nyilván jelen
  kötetünk  77.  oldalára kell lapoznod. Ahol indokoltnak láttuk,
  megtartottuk az eredeti teszt bevezető részét is, elmondva a szóban
  forgó készülék történetét, hátha valaki nem ismeri, de kíváncsi rá.
  Végül  lábjegyzeteket  szórtunk el mindenfelé: keresztutalásokkal
  mutatunk rá a tesztek közötti kapcsolatra, illetve elmondjuk, ha most,
  három  év  után  megerősítve (esetleg megcáfolva) látjuk akkori
  ítéletünket.

  Úgy véljük, ezt a kötetünket még sokszor kézbe fogod venni - két okunk
  is van rá, hogy ezt feltételezzük. Először is, könnyebb egyetlen
  füzetet forgatni mint tízet. Másodszor: találsz e kötet végén egy
  hetedhéthatárra szóló Adatbankot is (ez inspirálta kötetünk címét), ez
  nem más, mint az amerikai AUDIO magazin 1985. októberi Directoryja,
  azaz  Évkönyve,  amelyet  az  AUDIO  szerkesztőjének  szíves
  hozzájárulásával közlünk - hadd mondjak érte itt, nyilvánosan is
  köszönetet. persze, szívesebben kértük volna el az 1986. októberit, de
  hát az jelenleg még Amerikában is "érvényes", nyilván nem engedhetnék
  át nekünk - és hát legyünk őszinték: itt, Közép-Európában sokkal
  lassabban csordogál az idő, mi nem fogjuk megérezni az egy évnyi
  veszteséget. (De hopp! Aznap, amikor éppen nyomdába indultunk volna,
  a postás meghozta az 1986-os Directoryt! Lóhalálában összeírtuk az
  összes új készülék típusszámát és árát, és a listát mint Függeléket
  kötetünkhöz  csatoltuk!)  Az  AUDIO  mindenkori októberi száma a
  hifi-világ  egyik  legnagyobb címjegyzéke, felsorolja az összes,
  egyáltalán számításba vehető cég teljes időszerű típusválasztékát és a
  készülékek legfontosabb paramétereit, közéjük értve természetesen az
  árukat is. Igaz: az amerikai kiskereskedelmi ár a mi számunkra inkább
  csak támpontot adhat - de legalább közös nevezőre hozza a különféle
  masinákat, s megmutatja, mennyire taksálják őket a világpiacon, ott,
  ahol az eladók versengenek a vásárló kegyeiért, s nem pedig fordítva.
  Ami  a postacímeket illeti, az AUDIO nyilván csak az amerikai
  hifi-kereskedők  és  importőrök  címét  adja  meg; a listát mi
  kiegészítettük egy brit és egy nyugatnémet címjegyzékkel. Ezt a
  címanyagot minden hifista haszonnal forgathatja. Mielőtt leülnénk
  szeánszolni, hadd üdvözlöm azt a vendégünket is, akit feltehetőleg Te
  hoztál magaddal, s mert eddig udvariatlanságomban nem vettem őt észre,
  most itt feszeng az ajtóban.


  Kedves Új Olvasónk!

  Sorsát senki el nem kerülheti, íme: Te is közénk csapódtál. Nincs mit
  röstellni rajta. Aki igazán szereti és tiszteli a zenét, s otthonában
  is odaadással hallgatja (tehát nem csupán zajfüggönynek, akusztikai
  rágóguminak tekinti), az előbb-utóbb felesküszik a High Fidelityre, a
  minél élethűbb hangátvitel hobbijára. A hanglemezeken kívül a lejátszó
  berendezésére is költeni fog - és aztán egyre többet fog költeni rá.
  Namármost, a lemezjátszó, az erősítő, a magnó, a hangsugárzó mind mind
  drága hangszer: ezrekbe, nem ritkán tízezrekbe kerül. Jó tudni, mit
  kínálnak ennyi pénzért. Vajon mesterhegedűt-e, vagy csak silány
  taneszközt ?

  A  hifi-készülékeket  kétféleképpen lehet megítélni: az objektív
  mérőberendezéssel, illetve a természetadta, szubjektív fülünkkel. Az
  előbbi sem fölösleges, de azért az utóbbi a precízebb műszer. Ebben a
  kötetben a szubjektív ítéleteinket foglaljuk össze az 1983 tavasza óta
  Magyarországon is forgalomba hozott, több mint 100 hifi-készülékről,
  továbbá vagy másfél tucat drága, külföldi, idehaza nem kapható
  holmiról.  Ez utóbbiakat etalonnak tekintjük, velük hitelesítjük
  saját, állandó etalonjainkat: a brit Spendor BCI hangsugárzót és Quad
  teljesítményerősítőt, az általunk ajánlott kapcsolási rajz alapján
  megépíthető, HFM I. névre keresztelt előerősítőt és a többit (a
  szövegben gyakran találkozol majd a nevükkel).

  Tudnod kell, hogy mi nem tesztelünk összetett készülékeket, tehát
  receivert, casseivert, hifi- tornyot mint olyat, hanem külön-külön
  vizsgáljuk meg az egyes funkciókat: a rádiót, az erősítőt és a többit.
  Hogy mégis mindent könnyen megtalálj, kreáltunk egy külön fejezetet
  (VII. Összetett készülékek), ott éppen csak felsoroljuk a hifi-tornyok
  komponenseinek típusjelét, és utalunk a receiverek és casseiverek
  részegységeinek tesztjére is.

  Ebben a kötetben mellőzzük a műszaki kifejezéseket, amennyire csak
  lehet. Ha olvasás közben mégis úgy érzed, hogy Neked ez japánul van,
  lapozd fel Ötvenszavas Lexikonunkat a 98. oldalon, reméljük, az
  kisegít a bajból. Ha netán kedved támad edolvasni a készülékek műszaki
  tesztjét is, akkor elöl a névmutatóban utánanézhetsz, melyik jószággal
  hanyadik kiadásunkban foglalkoztunk (erre utal a zárójelbe tett szám).
  Ha pedig a régebbi készülékekre volnál kíváncsi akkor az lesz a
  legjobb,  ha  valakitől kölcsönkéred első évkönyvünket ("Szeánsz
  1-10.").  Abban  mellesleg visszakövetheted egész fejlődésünket -
  programunkat, attitűdünket, felismeréseinket, tévedéseinket - egészen
  a kezdetekig.

  Hogy el ne feledjem: régi Olvasóink már tudják; időközben nevet
  változtattunk, kiadványunkat a jövőben nem Hifi Magazinnak, hanem Hifi
  Mozaiknak nevezzük, és újrakezdjük a számozását. A HFM ezután ugyanott
  kapható, ahol az Adatbank: a RAMOVILL-lal szerződött boltokban és
  szervizekben (körülbelül 500 helyen szerte az országban; címüket
  megyénként és városonként is felsoroljuk, betűrendben, a 26. és a 34.
  oldalon).  Szót  kell  ejtenem  a  szeánszok  mint  újságcikkek
  keletkezésének körülményeiről. Ezeket a cikkeket a mi gyakorlatunknak
  megfelelően mindig ugyanaz a személy, egy újságíró (a szerkesztő) írta
  meg vagy legalábbis ő öntötte formába. A HFM azonban éppen abban
  különbözik a hagyományos ismeretterjesztő újságoktól, hogy nem hagyja
  magát csak úgy egyszerűen megírni. Valójában minden cikkünk kollektív
  alkotás: újságíró és mérnök közös munkájából születik. Kötetünk
  útrabocsátásakor  tehát  hadd  mondok  köszönetet  mindenekelőtt
  szerkesztőtársamnak,  Sólymos Antalnak, a Magyar Elektrotechnikai
  Ellenőrző Intézet osztályvezető-helyettesének, aki természetesen ezt a
  kötetet is lektorálta; Dankó Emilnek és Szalai Lajosnénak, a MEEI
  munkatársainak,  házizsűrink  állandó  tagjainak;  a  Magyar
  Elektrotechnikai  Ellenőrző Intézetnek, műszerparkja használatáért
  (hiszen a szubjektív teszt talajtalan, ha nem előzi meg műszeres
  mérés) és mindazoknak a konstruktőröknek, hangmérnököknek, zenészeknek
  és zenebarátoknak, akik részt vettek a HFM szeánszain.


                               Darvas László