Hangszórók a porondon    A jó hangsugárzó-tervezőnek legalább három szakmát kell tudnia
  egyszerre - s még akkor sem lehet biztos benne, hogy dicsérni fogják a
  munkáját. Mennyi nyűglődés árán jut el a Technika odáig, hogy olyan
  magától értetődő könnyedséggel szólaltassa meg a hangszereket, mintha
  nem is fadobozok, papír- és műanyagmembránok, mágnesek, tekercsek,
  kondenzátorok zenélnének, hanem mondjuk igazi hegedűk! Dehát maguk az
  előadóművészek is nagy árat fizetnek ezért a látszat-könnyedségért -
  mint Karinthy Frigyes Cirkusz című novellájának hőse, akinek a
  trapézok magasságáig kell kapaszkodnia, riadtan egyensúlyozva  a
  székekből és asztalokból és kockákból épített, imbolygó  torony
  tetején, hogy ott végre előhúzhassa a hegedűjét...
    Hogy nagyobb legyen a cirkusz, nem kevesebb, mint 16 dobozt
  raktunk egymásra, ennyiről garantálták a magyar hifi-kereskedők, hogy
  szeptember elejéig legkevesebb 100 pár benn lesz a magyar porondon.
  Úgy véljük, e monstre hangsugárzóteszttel megbékíthetjük a (joggal)
  türelmetlen olvasót, aki a "kommersz" holmik helyett az "audiofilt", a
  "specialistát" kéri számon rajtunk. Nos, a 16 típust szolgáltató 12
  gyártócég között egy sincs, akit ne nevezhetnénk specialistának!
    Árak. Amikor a tesztet csináltuk, a legolcsóbb modell 15 ezer
  forintba került, és a legdrágábbiknak is 50 ezer alatt volt az ára.
  Menetközben különféle okok (például: a forint leértékelése) miatt a
  mezőny drágulni kezdett, lapzártáig az árak átlag kétezer forinttal
  emelkedtek. Még így is elmondhatjuk,  hogy  most  a  kis-  és
  középpénzűeknek keresünk hangsugárzót. Hogy az Olvasó biztonságosabban
  tájékozódjék, táblázatunk alján megadjuk nemcsak a hazai, de a nyugati
  árakat is.
    Az adatlapok ezúttal is gyakran hiányosak. Néhány adatot, amely
  mérhető (hangszóró-átmérő), vagy kiszámítható (a  dobozméretből),
  önkényesen írtunk be, hogy táblázatunkat szemléletesebbé tegyük.
  Máskor szokatlanul, nehezen értelmezhető adatokkal  találkoztunk,
  ezekkel nem tudtunk mit kezdeni, például "Operating Power 6,3W" vagy
  "max. hangnyomás".
    Diagramjainkhoz hozzávettük a Wigner-eloszlást és a  Vízesés
  diagramot, mely utóbbi a klasszikus burstfotót is helyettesíti, azok
  közül most már csak a legrosszabbat adjuk meg.
    Helytakarékosság végett egyes ábrákat összevontunk. A diagramok
  tehát e sorrendben következnek:

    1. Frekvenciaátviteli sáv és egyenletesség.  A  hangdobozpár
  frekvenciajelleggörbéjére (színes vonallal) felvittük a közeltéri
  görbét is. Ábránk így szemléletesebbé vált - csak sajnos, a két görbét
  nem lehet egzakt módon összehozni. A normál felvétel 1 méterről, a
  közeltéri 12,5 centiméterről készül, ez mindig halálpontosan 18dB
  különbséget okozna - ha a kétféle mérés során a mikrofon is mindig
  ugyanabban a helyzetben volna. Ámde míg a szélessávú frekvenciagörbét
  egy optimális pontban rögzítjük  (melyet  általában  valahol  a
  magashangszórók tengelyvonala környékén lehet megtalálni), a közeltéri
  görbét pontosan a mélyhangszóró tengelyvonalában vesszük fel. Emiatt a
  közeltéri mérés eredménye néha nem illeszkedik a főgörbéhez. Ez
  értelemszerűen főleg a nagyobb dobozoknál fordul elő. Ilyenkor egy kis
  (maximum 2dB-s) korrekciót hajtunk végre,  miáltal  valószínűleg
  közelebb kerülünk az igazsághoz - csak azt nem tudhatjuk: mennyivel.
    A frekvenciaátviteli sávot mi 6dB-s tűrésmezővel definiáltuk,
  ennyit eshet a görbe a maximális hangnyomásszinthez képest. Ez
  meglehetősen szigorú norma, még akkor is, ha eltekintettünk az egészen
  keskeny (1/8 oktáv) sávszélességű kiemelkedésektől-beszakadásoktól.
  Szintén a frekvenciajelleggörbéből értékeltük ki az egyenletességet,
  amin azt értjük, hány dB-n esik belül a 100Hz és 15kHz közötti
  tartomány.
    Az első diagramra a legrosszabb burst képét is felvittük.

    2. Az irányjelleggörbék alá odafért az impedanciagörbe is. Az
  utóbbit szintén színes vonallal rajzoltuk fel a diagramra, a 3, 6 és 9
  ohmot jelölő szintvonalakkal együtt. Mint ismeretes, a névleges
  értéktől lefelé a szabvány csak 20% eltérést engedélyez, például a 8
  ohmos hangsugárzó impedanciájának nem szabad 6,4 (4 ohmosnak 3,2 ohm)
  alá esnie.

    3-4. Torzítás 1 watt erősítőteljesítménynél és 96dB hangnyomáson.
  Mivel a diagrampapírnak csekély az átfogása, a harmonikus komponensek
  felrajzoltatásakor 20dB emelést alkalmazunk. A torzítás így 20dB-vel
  nagyobbnak látszik, mint amekkora a valóságban.

    5-6. Wigner eloszlás és Vízesés diagram (vagy  szakszerűen:
  halmozott lecsengési spektrum). Ezekkel a paraméterekkel részletesen
  foglalkozott legutóbbi kötetünkben Koller István (BME Híradástechnikai
  Tanszék), érdemes visszalapozni cikkéhez. A diagramokat ő készítette
  számítógépen, s rövid kommentárt is fűz hozzájuk.
    Az ideális hangsugárzó halmozott  lecsengési  spektruma  egy
  függőleges fallal határolt szakadék. A valóságos hangsugárzók azonban
  a gerjesztés megszűnte után hosszabb-rövidebb ideig még szólnak. Ezt
  szemléltetik a kikapcsolás utáni hegy-völgyek a lecsengési spektrumon.
  A jó spektrum gyorsan mínusz 30dB alá csökken (ekkora tartományt
  ábrázolunk diagramjainkon), és a frekvenciatengely mentén egyenletesen
  tűnik el.
    A   Wigner-eloszlás   a   hangsugárzó   impulzusválaszának
  energiaeloszlását adja meg az idő-frekvencia síkon. Ideális esetben a
  fő energianyaláb tengelye párhuzamos a  frekvenciatengellyel  (a
  vízszintes tengellyel), jobb és bal oldalán  pedig  tengelyesen
  szimmetrikus nyúlvány látszik. A fő nyalábon kívül más energiacsomónak
  nem szabadna lennie. A legtöbb  hangsugárzó  Wigner-eloszlásának
  tengelye  erősen  elhajlik,  kisfrekvencián  az  energianyúlvány
  eltávolodik a frekvenciatengelytől. Ez annak a jele,  hogy  az
  impulzusválasz kisfrekvenciás komponensei a mérőmikrofont  időben
  később érik el, mint a nagyfrekvenciás komponensek; ez ellen, mint
  ismeretes,  törtlapos  konstrukcióval  és/vagy  a  futási  idő
  korrekciójával védekeznek. Valamely hangsugárzót  akkor  nevezünk
  lineáris fázisúnak, ha Wigner-diagramjának főtengelye egyenes, illetve
  csaknem egyenes.

    Fel kell hívjuk Olvasóink figyelmét, hogy a szóbanforgó ábráknak
  nem ugyanaz a léptékük,  mint  hagyományos  diagramjainknak:  a
  frekvenciát (a vízszintes tengelyen) nem  logaritmikusan,  hanem
  lineárisan ábrázolják,  s  emiatt  elsősorban  a  magastartomány
  viselkedését szemléltetik a mélytartomány egy viszonylag szűk szakasz
  a diagram baloldalán.
    Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy mint minden diagram, a
  valóságot ezek is csak részben tárják fel. A Vízesés diagram, például,
  olyan hangsugárzót modellez, amelyet kis teljesítménnyel járatnak, s
  nem vesznek tudomást a torzításáról.
    Mindenesetre érdekes lesz összevetni Koller István kommentárját a
  mieinkkel. S persze még érdekesebb lesz összevetni a kommentárokat a
  szeánszon írt jegyzetekkel.

  

                   *

  B&W DM310

  
  

    A Bower & Wilkins brit hangsugárzó-specialista, némely típusát
  hangmérnökök is használják.
    A DM310 kétutas reflexdoboz, kettős kábelezésre is elő van
  készítve. Maga a doboz MDF-ből készült, melyen, mint tudjuk, nem
  politikai párt értendő (ezért egyszer már kifigurázták a Hifi Magazint
  a Hócipőben), hanem Közepes Sűrűségű Pozdorja, fantázianevén Medite. A
  DM310 dohogójának kosara rózsaszínűre van festve, mint a Pink Panther,
  felül a magassugárzó és alul a reflexnyílás szimmetrikusan van
  kiképezve, fekete, rovátkolt műanyaglap szegélyezi őket - ezt aligha
  akusztikai, inkább csak szépészeti  szempontok  igazolhatják.  A
  reflexnyílás átmérője 50mm. A 200mm-es mélyhangszórónak öntött kosara
  és polipropilén membránja van. A dóm membránja fém, irányítottságát
  terelőlemezzel  módosították.  A  lengőcsévét  mágneses  folyadék
  csillapítja, "magas hőmérsékletet is elvisel". A hangszóróselymet
  kimerevített műanyag keretre feszítették. A specifikáció felhőtlenül
  optimista, amennyiben 70Hz 20kHz-et igér (±2dB), 15kHz-ig akár még 40
  fokos oldalirányból is!
    Méréseinkhez.  A  fémdóm  rezonanciája  messze  kitolódik  a
  hangfrekvenciás   sávból   (25kHz!).   A   mély/középhangszóró
  rezonanciafrekvenciája  80Hz.  Az  átvitel  kb.  70Hz-20kHz,  az
  egyenletesség 5dB. A burstök átlagosak, 5kHz  környékén  kicsit
  rosszabbak, ábránk az 5250Hz-et mutatja. Az iránykarakterisztika 20
  fokig kifogástalan. Az impedancia minimálértéke 4,8 ohm, jócskán kilóg
  a szabványból. A torzítás alacsony, még nagy hangerőn is.  Az
  érzékenység 89dB, a 90dB hangnyomáshoz 5,2 wattra volt szükség.
    A   halmozott   lecsengési   spektrum   alapján   az
  amplitudókarakterisztika igen egyenletes. A gerjesztés kikapcsolása
  után a válaszjel viszonylag gyorsan eltűnik. A Wigner-eloszláson
  ideális nagyfrekvenciás viselkedés (a közép-magas tartományon az
  energiacsomó párhuzamos a frekvenciatengellyel). Az  energiacsomó
  kisfrekvenciás elhajlása a frekvenciatengelytől hagyományos,  nem
  lineárfázisú konstrukcióra utal. Az 5kHz; 0.7ms koordináta környéki
  energianyúlványt a hangsugárzó szűrőváltója okozza,  eszerint  a
  keresztezési frekvencia 5kHz. (A gyár szerint 2,5kHz. A Szerk.) A
  kisfrekvenciás nyúlvány kiterjedéséből jó mélyátvitelre következik. -
  Átlagosnál jobb.


  BOSTON HD5

  
  

    A Boston amerikai cég, eddig nem volt szerencsénk hozzá. A HD5
  úgyszólván a tenyerünkben is elfér mint ezt maga Earl Grey is
  tanúsítja a mi Bostoni Teadélutánunkon. A  HD5  a  tesztmezőny
  többségéhez hasonlóan kétutas reflexdoboz, hátoldali reflexnyílással.
  A hangszórók átmérője 134, illetve 19mm.
    Méréseinkhez. A frekvenciasáv (84Hz-20kH) minidoboztól meglepően
  széles, de nem igazán egyenletes (6dB). Mélyrezonancia: 92Hz. A 2,7kHz
  fölötti burst-ökön nyúlványok láthatók, de végig kicsik maradnak; a
  legrosszabbik 6830Hz-re esik. Az iránykarakter jónak mondható, még
  40°-nál sem csökken számottevően a hangnyomás. Az impedancia minimuma
  3,9 ohm, durván a megengedett határ alatt van. A HD5 érzékenysége 86,5
  decibel, a 96dB hangnyomást 9W-nál éri el. A torzítás a középsávban
  alacsony,  10kHz  fölött  erős  második  harmonikus  komponensek
  jelentkeznek, és a kritikus helyen elérik a 10%-ot.
    A halmozott lecsengési spektrum a frekvenciától hozzávetőleg
  függetlenül tűnik el - ez a lineáris fázis jele. De néhány frekvencián
  (2,5kHz, 15kHz) igen hosszan tartó kicsengés. A Wigner-eloszlás
  alapján is lineáris fázisú, hiszen az energiacsomó kisfrekvenciás
  elhajlása viszonylag csekély. A fő energiacsomótól  elkülönülten
  jelentkező, számos energiacsomó a hangsugárzó káros rezonanciáira
  utal. - Átlagos.


  HEYBROOK POINT FIVE

  
  

    A Heybrook céget fölösleges bemutatnunk, a HFM jóvoltából a HB1 a
  legelterjedtebb nyugati hifi-hangdoboz Magyarországon. A Point Five
  (0.5) fantázianév arra utal, hogy ez a modell kisebb a HB1-nél.
    E kétutas zárt doboznak igen érdekes a konstrukciója, amennyiben a
  zárólapjai nem elöl és hátul vannak, hanem felül és alul. (Az utóbbiak
  MDF-ből készültek.) A dohogó membránja impregnált papír, a csipogóé
  impregnált textil. A műszaki leírásban kiemelik, hogy belül mindent
  vezetékkel kötöttek össze, így elmaradt a nyomtatott panel. Egyeres
  vezetéket használnak, s hangszórókábelnek is ilyet javasolnak. A Point
  Five kettős kábelezésre is elő van készítve. Ez annál indokoltabb,
  mert szűrőváltója rendkívül egyszerű, a mélyhangszóró közvetlenül
  csatlakozik az erősítőhöz.
    Méréseinkhez. A két példány görbéje észrevehetően eltér, igaz,
  csak 1 decibelnyit, de végig az egész sávban. (A Heybrooktól ez
  szokatlan!) A mélyhangszóró rezonanciafrekvenciája 63Hz. Az átviteli
  sáv 63Hz- 10,5kHz, ott kilép a tűrésmezőből, majd  11,5-20kHz,
  egyenletessége 7dB. Iránykaraktere 20°-on jó, a 40°-os görbe már
  2kHz-nél esni kezd. A burst-ök is átlag alattiak, nyúlványuk van,
  ábránkon a 9524Hz-es válaszjel látható. A torzítás kis teljesítményen
  alacsony, de aztán igen gyorsan nőni kezd. Nem is mertük, csak 92dB-ig
  hajtani, még ehhez is 8,9 wattra volt  szüksége,  ugyanis  az
  érzékenysége 4dB-vel kisebb a megadottnál, s a maga 83 decibeljével a
  legalacsonyabb az egész mezőnyben (ha eltekintünk a quadralétól)!
  Csalódás!
    A halmozott lecsengési spektrum alapján  viszonylag  kedvező
  középfrekvenciás viselkedésre következtetünk.  A  8-10kHz  körüli
  beszakadás hatása a halmozott lecsengési spektrumon egy viszonylag
  nagy kezdőamplitudójú, de gyorsan eltűnő válaszjelet eredményez.
  Nagyfrekvenciás viselkedése a Wigner-eloszlás alapján nagyon kedvező.
  A fő energianyúlvány elhajlása viszonylag csekély (lineáris fázisú
  konstrukció). A 8-10kHz környéki anomália itt is észrevehető az
  elhajló energiacsóva horpadásából. Középtartománya viszonylag kedvező,
  kisfrekvenciás oldalról direkt sávkorláttal, felül a 8kHz-en kezdődő
  anomália határolja. - Átlagos.


  JAMO CONCERT II

  
  

    A Jamo dán cég. Hangszórói és dobozai rokonszenvesek (kissé tarka
  típusválasztéka kevésbé az).
    A Concert család II. tagja elegáns, kétutas reflexdoboz. (A
  reflexnyílás hátul van, átmérője 46mm.) A hangszórókat  műanyag
  előlapra szerelték, s azt rögzítették a dobozhoz. A hangszóróselymet
  nem fakeretre, hanem egy vékony vaslemezre feszítették, melynek két
  hosszabb éle ívesen hajlik, beleillik az előlap vájatába. Rögzíteni
  nem kell, az erős hangszórómágnes odakapja, a lemez az előlaphoz
  tapad. A mélyhangszóró membránja polipropilén.
    Méréseinkhez. Sávszélessége 70Hz-22kHz, s meglehetősen egyenletes
  (4,5dB). Rezonanciafrekvencia: 75Hz. Magasban 15kHz után leesik a
  szint. A középsáv szép egyenletes, de 3 és 6kHz között kissé
  nyugtalan. A burst-ök 3,6 és 6kHz között egy picit rakoncátlankodnak,
  egyébként elfogadhatóak, ábránk a 3980Hz-es válaszjel magaviseletét
  szemlélteti. Az iránykarakter 20 fokig (és 15kHz-ig) egész jó. A
  torzítás 1W-nál alacsony, majd 96dB-n  már  számottevő  második
  harmonikusok jelentkeznek, de a legmagasabb érték így is csupán 2,3%.
  Itt egyébként 15 watt erősítőteljesítményt mértünk. A hangsugárzó
  érzékenysége 85dB.
    A  halmozott  lecsengési  spektrum  6kHz-en  antirezonanciát
  (beszakadást) mutat, 13kHz-től kezdődően pedig egy határozott levágás
  az, ami első pillantásra feltűnik az ábrán. A 6kHz-es antirezonancia a
  gerjesztés kikapcsolása után élénk válaszjelet produkál, de az gyorsan
  eltűnik. A Wigner-eloszlás főtengelye csak igen szűk tartományban
  párhuzamos  a  frekvenciatengellyel.  Ebből  gyenge  magas-  és
  mélyátvitelre következtethetünk. - Kissé átlag alatti.


  JAMO CORNET 60A

  
  

    A kisebbiknek van több  hangszórója:  a  Cornet  háromutas.
  Reflexnyílás a hátoldalon, átmérője 46mm. A doboz előlapját műanyag
  borítja. A hangszórómembránok műanyagból készültek.
    Méréseinkhez. A Cornet átvitele 80Hz-18kHz (egyenletessége 6,5dB),
  88Hz-es rezonanciafrekvenciával és csúnya, csillapítatlan basszussal.
  A görbe egyenletes volna, de az 5kHz-es keresztfrekvencia környékén
  anomáliákat mutat. A burst-ökön 3 és 13kHz között végig nyúlványok, de
  nem túl nagyok, hamar lecsengenek. (Kép: 5065Hz.) Az iránykarakter
  videotonos, amennyiben a 40 fokos görbéje  mélyen  beszakad  a
  keresztezési tartományban. Impedanciája picit kilóg a szabványból, 6
  ohmos minimumával. A torzítási spektrumban egy 4,3kHz-es, aggasztó,
  széles 3. harmonikus csúcs dominál, de nagy hangerőn nem nő tovább
  (inkább a más frekvenciájú komponensek nőnek fel hozzá - furcsa
  jelenség). A 96dB-hez a Cornet 10,6W-ot kér, érzékenysége 85dB.
    Halmozott lecsengési spektrumával  az  egyik  legrosszabb  a
  mezőnyben. Ez a hangsugárzó a legkritikusabb,  2-3kHz  környéki
  frekvenciákon kritikán aluli, 5kHz-en szinte nem is akar elhallgatni.
  Wigner-eloszlása is kedvezőtlen (erőteljes kisfrekvenciás elhajlás és
  a fő energianyalábtól jól elkülönülő, erős rezonanciákra  utaló
  energiacsóva). - Erősen átlag alatti.


  JBL LX22

  
  

    Kétutas reflexdoboz, 50mm átmérőjű nyílással. A mélyhangszóró a
  jellegzetes, gyűrűsen kiképzett, impregnált JBL-papírmembrán, a dóm
  membránja titán (szintén JBL-specialitás). A doboz előlapját kb. 4mm
  vastag gumiszerű lap borítja.
    Méréseinkhez.  A  frekvenciaátviteli  sáv  85Hz-23kHz,  az
  egyenletesség 6dB. A rezonanciafrekvenciája igen magasra, 97Hz-re
  csúszik, eszerint az igazán mély hangok nem fognak megszólalni. A
  görbe egyenletes volna, de 700-1000Hz között vályút  képez.  A
  burst-ökön 3,3 és 14kHz között végig nyúlványok, de kicsik, hamar
  lecsengenek (a legkomiszabb 4646Hz-re esik). Az iránykarakterisztika
  átlagos. A torzítás mindkét diagramon átlagos, és szinte az egész
  sávban egyenletes eloszlású.  Az  érzékenység  88dB,  a  96dB-s
  hangnyomáshoz 6,5 watt elegendő.
    A  halmozott  lecsengési  spektrumon  látható  amplitudó
  karakterisztika nem túlságosan egyenletes, 2,8kHz tájékán beszakadás
  látszik (feltehetően ott a keresztfrekvencia). A lecsengés viszonylag
  egyenletesen és gyorsan tűnik el. A jó Wigner-eloszlásból lineárfázisú
  konstrukcióra  következtethetünk.  Viszonylag  kevés  elkülönülő
  energiacsomó (azaz rezonancia). A Wigner-eloszláson a kisfrekvenciás
  nyúlvány alapján viszonylag szerény mélyátvitelre számíthatunk. -
  Kissé az átlag felett.


  JBL XE4

  
  

    A tavaly tesztelt XE2 és XE3 nagyobb testvére. Ez már háromutas,
  és szintén reflex-rendszerű, 70mm-es hátsó reflexnyílással. Itt is a
  JBL-féle papírmembrán, gyűrűzve (a középhangszórón anélkül), plusz a
  titán dóm.
    Méréseinkhez. A frekvenciaátviteli sáv 77Hz-3kHz, ott kilép a
  tűrésmezőből,  majd   5,6-25kHz.   Az   egyenletesség   8dB.
  Rezonanciafrekvenciája 76Hz, basszusa iszonyatosan csillapítatlan. A
  burst-ökön 1,5kHz után csomók, két helyen csúnyábbak (kép: 2990Hz).
  Gyönge iránykarakter. Átlagos torzítás. Érzékenysége 87,5 decibel. Ez
  a hangsugárzó 9,2 wattot emészt fel a 96dB-hez.
    Halmozott lecsengési spektruma alapján az előző JBL-nél gyengébb
  hangsugárzó. A 2kHz körüli beszakadás igen erőteljes. Hosszantartó
  kicsengés 5kHz környékén és más frekvenciákon is. A Wigner-eloszlás
  alapján lineárfázisú konstrukcióra következtethetünk. A mélyátvitel
  viszonylag gyenge. Jelentős számú káros rezonancia. - Átlagos.


  JMLAB MICRON

  
  

    Noha miniatűr, a legdrágább a mezőnyben. Kétutas reflexdoboz
  (hátoldalán a nyílás átmérője 44mm). A mély/középhangszóró csak 135mm
  átmérőjű, a csipogó viszont ugyanaz a 30mm-es, sárga, "inverz"
  (homorú) dóm, amelyet az Olymp állódobozban is használnak.
    Méréseinkhez.  Törpedoboztól  igazán  elegendően  széles  sáv
  (90Hz-22kHz), viszont nincs egyetlen sima szakasza, fel-le ugrándozik.
  Egyenletessége 5,5dB. Rezonanciafrekvencia: 87Hz. A burst-ökön 3,5kHz
  fölött nyúlványok, időnként furcsa alakúak, rondácskák (kép: 6525Hz).
  Az iránykarakter egészen kitűnő, a három görbe 10kHz-ig együtt fut! Az
  impedancia minimuma 3,5 ohm (durva eltérés!). A torzítása hallatlanul
  alacsony, csak 20kHz táján szökik fel, de ott igen magasra (10%). A
  Micron érzékenysége 87dB; 8 wattal lehet 96dB-ig kihajtani.
    Lecsengési spektrumával az egyik leggyengébb. A mélyhangszórója
  rendkívül csillapítatlan, a gerjesztés megszűnte után még jóideig
  muzsikál. A Wigner-eloszlás főtengelye csak igen rövid szakaszon
  párhuzamos  a  frekvenciatengellyel.  Káros  rezonanciákra  utaló
  energiacsóvák, amelyek jól elkülönülnek a fő energiacsóvától. -Átlag
  alatti.


  JMLAB SYMBOL

  
  

    Kétutas reflexdoboz, amilyen a Laureate volt (lásd HFM 1991/2). A
  hangszórókat fekete, ferdén rovátkolt műanyag előlapra szerelték, azt
  rögzítették a dobozhoz. A reflexnyílás átmérője 44mm. A mélyhangszórón
  a membrán Bextrén-szerű műanyag. A 19mm-es dóm előtt terelőrács és
  tölcséres kiképzésű műanyaglap.
    Méréseinkhez. Az átviteli sáv többhelyütt kilép a 6 decibeles
  tűrésmezőből,  ezért  csak  három  részletben  definiálhatjuk:
  83Hz-11,5kHz; 13-15kHz; 16,5-19kHz. A középsáv egyenletessége 8dB. A
  rezonanciafrekvencia 91Hz. Apróbb zavarok a 2,5kHz fölötti burst-ökön
  (a legrosszabbik: 11955Hz). Iránykaraktere: 20°-on nagyon jó. 40°-on
  vitathatóan az. Ismét a 4 ohm alá eső impedanciagörbe (pedig a Symbol
  is 8 ohmos típus! Torzítása hasonló karakterű, mint a Microné, de
  kisebb amazénál. A legérzékenyebb hangsugárzó az egész mezőnyben
  (91dB), a 96dB-hez mindössze 3,1 wattot kér!
    A Symbol lecsengési spektrumán feltűnik egy viszonylag kedvező
  közép-magas tartomány, de ettől mindkét irányban viszonylag hosszan
  tartó lecsengéseket látunk. A Wigner-eloszlás nagyon kedvezőtlen: a
  főtengely erősen görbült, azonkívül sok a  fő  energianyalábtól
  elkülönülő energiacsomó. - Átlag alatti.


  JPW AP2

  
  

    A JPW kicsiny brit cég, de igen jó sajtója van (legalábbis
  Angliában). Itt most két modelljét is teszteljük. A nagyobbik, az AP2
  kétutas zárt doboz, kettős kábelezésre előkészítve. Az összekötő
  rövidzár azonban már be van kötve, gyárilag, s ha mégis kettős kábelt
  akarunk használni, bele kell nyúlnunk a doboz belsejébe, hogy a
  rövidzárat elbontsuk. A hangszóródoboz 15mm-es MDF-ből készült, és
  immár igazi furnér borítja (tüstént 45 fonttal drágult az előző
  változatához képest). Keresztváltójáról minden információnk  csak
  annyi, hogy: "hard wired", azaz elmarad a nyomtatott panel, és a
  csatlakozási pontok vezetékkel vannak összekötve. A mélyhangszóró
  (200mm átmérőjű) membránjának anyaga impregnált papír, a dóm átmérője
  19mm, membránja pedig műanyagból készült.
    Méréseinkhez. Az AP2 átvitele 68Hz-22kHz, de nem különösképpen
  egyenletes (6dB). Basszusa csillapítatlan, a rezonanciája  78Hz.
  Átlagos burst-ök (5960Hz-en Fényképeztük  a  legrosszabbat).  Az
  iránygörbék a középsávban szétesnek, a 40 fokos görbe teknőt képez
  (prezenszhiány az energiamérlegben!). Torzítása kis hangerőn példásan
  alacsony;  még  96dB  hangnyomáson  is  (amihez  7,8  watt
  erősítőteljesítményre volt szüksége)  csak  közepesen  magas  2.
  harmonikus csúcsok jelennek meg a középsávban (1,9%). Érzékenysége
  87dB.
    A halmozott lecsengési spektrum nyugodt, egyenletes, és viszonylag
  gyorsan eltűnik. A lecsengési folyamatban nincsenek  kitüntetett
  frekvenciák. Átlagosnál  jobb  Wigner-eloszlás,  15kHz-en  a  fő
  energiacsomóból  kiváló  energianyúlvány,   viszonylag   kevés
  mellékrezonancia. Kis-közepes frekvencián erős elhajlás tapasztalható,
  ez hagyományos, nem lineáris fázisú konstrukcióra utal. - Átlagos.


  JPW SONATA

  
  

    Kétutas zárt doboz, 165mm-es impregnált papírhangszóróval (a
  membránszél pvc) és egy pici Audax dómmal. A doboz 15mm-es MDF, a
  keresztváltó: "hard wired".
    Méréseinkhez.  Rendkívül  kiegyenlített   frekvenciaátvitel,
  65Hz-22kHz,  az  egyenletesség  4,5dB.  Igaz,  basszusa  erősen
  csillapítatlan. Viszonylag jó burst-ök, a legrosszabbat 5293Hz-en
  füleltük le. Kitűnő iránykarakter, a 40 fokos görbe is csupán lapos
  vályút képez 5 és 10kHz között. Az impedancia minimuma 6 ohmig esik,
  kissé kilóg a szabványból. A torzítása nagyobb, mint szeretnénk, már
  kis hangerőn is  baj  van  a  legfelső  tartományban,  nagyobb
  teljesítményen a torzítás eléri 10 százalékot, de ettől eltekintve
  mindvégig a 2. harmonikus dominál, a 3. szinte láthatatlan. A 96dB-hez
  10 wattot kér, érzékenysége 86dB.
    A  lecsengési  spektrumon  rendkívül  egyenletes  amplitudó
  karakterisztika. A gerjesztés utáni lecsengés a frekvenciától közel
  függetlenül, de viszonylag lassan tűnik el.  A  Wigner-eloszlás
  lineárfázisú  konstrukcióra  utal.  A  7kHz-0.6ms  koordinátájú
  energianyúlvány magas fokszámú szűrőváltóra utal. - Átlagos.


  MISSION 760

  
  

    A brit Mission cég olcsó erősítőkkel hívta fel magára a figyelmet
  (lásd: Manók Tánca, HFM 1987/2). Hangsugárzókat is gyárt, ezek közül a
  nagyobbak nem sokat hallatnak magukról, a legkisebbeket viszont Best
  Buynak tartják az angol magazinok. (Hogy el ne feledjük, Mission
  annyit tesz, hogy: misszió.) Legnépszerűbb modellje a 760 típusjelzésű
  kétutas reflexdoboz. A dómját a mélyhangszoró alá szerelték, alul a
  reflexnyílása 35mm átmérőjű. A hangszórókat reflexnyílásostul műanyag
  előlapra szerelték ("ásványi anyaggal csillapított polipropilén"), és
  azt rögzítették a dobozhoz.
    Méréseinkhez. Az átvitel 80Hz-22kHz, egyenletessége 6dB. Csúnya
  beszakadás a kereszttartományban. A rezonanciafrekvencia 96Hz. Átlagos
  burst-ök, 3k fölött a szokásos nyúlványokkal (képünkön a 4297Hz-es
  válaszjel). Energiaeloszlása azonban igen jó, amennyiben a 40 fokos
  iránygörbe kiegyenlíti a szemből felvett görbe teknőjét. Impedanciája
  4,2 ohmig esik - hiába specifikálták 6 ohmra, kilóg a szabványból.
  Torzítása példásan csekély (eltekintve egy 3. harmonikus csúcstól
  1,7kHz-en, de ott is csak 1, illetve 1,5%). Érzékenysége 8dB, és 12,3
  wattra van szüksége a 96dB-s hangnyomáshoz.
    A halmozott lecsengési spektrumon nagyon egyenletes amplitudó
  karakterisztika.   A   spektrum   viszonylag   gyorsan   és
  frekvenciafüggetlenül tűnik el. Hosszantartó lecsengés csak 4-5kHz
  táján tapasztalható. Viszonylag kedvező Wigner-eloszlás, kevés a fő
  energianyúlványtól elkülönülő mellékcsóva. - Átlagos.


  MONITOR AUDIO MA1

  
  

    Megint egy brit cég, ez kifejezetten csak hangszóróspecialista. A
  Monitor Audio  választékában  az  MA1  a  legkisebb  "monitor".
  Magassugárzójának membránja az a bizonyos arany dóm, amelyről eddig
  csak a lapszemlében írtunk. Most magunk is kipróbálhatjuk, milyen
  érzés "ékszerrel zenélni". A dómot fémszita védi. A mély/középsugárzó
  átmérője mindössze 91mm - ez már tényleg csak zsebhangszóró. A mezőny
  túlnyomó többségéhez hasonlóan reflex-rendszerű.
    Méréseinkhez. Aggasztóan szűk sáv, 140Hz-16,5kHz. Egyenletessége
  5dB. Kitűnő burst-ök, a nyúlványaik igen picik (képünk: 11,5kHz).
  Torzítása kis hangerőn elfogadhatóan alacsony (max. 1,2%), 9dB-n már
  aggodalomra ad okot - habár már az is csoda, hogy ez a picurka doboz
  egyáltalán képes megmozgatni ennyi levegőt. Amelyhez egyébként 15,6
  wattra van szüksége, mert az érzékenysége alacsony: csak 84dB.
    Lecsengési spektrumát tekintve is rendkívül érdekes hangsugárzó. A
  spektrum igen gyorsan és viszonylag frekvenciafüggetlenül tűnik el. Az
  amplitudó karakterisztika viszonylag kedvezőtlen, hiszen erőteljes
  lehajlást mutat 15kHz-től kezdődően. De a leszívás kellően csillapítva
  van, a lecsengési spektrum a közép/nagyfrekvenciás tartományban is
  kedvező. Egyszersmind igen jó mély/középfrekvenciás viselkedésre is
  következtethetünk belőle. A hangszórók  rezonanciái  jól  vannak
  csillapítva. A nagyfrekvenciás oldal gyengélkedése a Wigner-eloszláson
  is kitűnően látható. A fő energianyúlvány viszonylag kevéssé hajlik
  el, ez lineárfázisú viselkedésre utal. Viszonylag kevés  a  fő
  energianyalábtól elkülönülő, tehát rezonanciákra utaló energiacsomó. -
  Átlagos


  QUADRAL DAUPHIN

  
  

    A Quadral (vagy ahogy ő  a  nevét  írja:  quadral)  német
  hangszóróspecialista. Számos típuscsaládja van. A Dauphin,  azaz
  Trónörökös a Phonologue E család legkisebb tagja: kétutas reflexdoboz,
  70mm-es nyílással a hátoldalán. Mélyhangszórójának műanyag-membránját
  különös gonddal impregnálták. Dómsugárzójának membránja impregnált
  textil. Mindkét hangszórójának lengőcsévéjét alumíniumból készítették,
  a dóm légrését pedig mágnesfolyadékkal csillapították,  s  erre
  hivatkozva kivételes hőállóságot és extra dinamikát ígérnek.  A
  magassugárzó effektív tömege a prospektus szerint igen alacsony. A
  hangszóró dobozát műanyag borítja.
    Méréseinkhez. A két példány átvitele között igen nagy a különbség,
  az egyik példánynak valószínűleg pontatlanul van beállítva a szűrője.
  Remélhetőleg csak alkatrészhiba, de mégiscsak hiba, amelyet a "normál"
  vásárló nem vesz észre, és (éppen ezért) nem is reklamál érte. A
  jobbik  példány  átviteli  sávja  9,5Hz-1,4kHz  és  3,1-20kHz,
  egyenletessége 8dB. A burst jelcsomagoknak nyúlványuk van, 3kHz fölött
  egyre hosszabb farokkal, változó amplitúdóval (kép: 12264Hz).
    Az iránykarakterisztika a frekvenciaátvitel hibáit tükrözi. Az
  impedancia minimuma 3,8 ohm - de ez itt meg van engedve, minthogy a
  Dauphin 4 ohmos modell. Egyetlen erénye ennek a hangsugárzónak, hogy
  alacsony a torzítása. Az is igaz viszont, hogy  csak  92dB-ig
  vezéreltük. És még ehhez is 9,3 wattra volt szüksége, mert az
  érzékenysége a legalacsonyabb az egész mezőnyben: mindössze 82dB.
    A lecsengési  spektrumon  látható  amplitudó  karakterisztika
  meglehetősen kedvezőtlen a 13kHz-en uralkodó púpjával. Hosszantartó
  lecsengés alakul ki 3-4kHz környékén, de ettől eltekintve a spektrum
  viszonylag gyorsan lecseng. A Wigner-eloszlás az átlagosnál lényegesen
  gyengébb. Kifejezetten gyenge  mélyfrekvenciás  viselkedés,  erős
  energianyúlvány 13-14kHz tájékán. - Átlag alatti.


  TRIANGLE TITUS

  
  

    Újabb  francia  (a  JMlab  után).  A  Triangle  szintén
  hangszóróspecialista. A Titus kétutas reflexdoboz. Részleteket nem
  tudunk róla. A csatlakozója mindenesetre eltér a többiekétől: a
  vezetéket recézett réz anyával lehet megszorítani, a szerelvény alatt
  a színjelölés: alig látható fehér és fekete gyűrű. A hangszóróselymet
  nem tudtuk leszedni, nagyon szorosan ül a helyén, azt hittük, oda van
  ragasztva. Utólag kiderült, hogy csak erőszakoskodni kell vele, és
  akkor lejön - lásd a szeánszon.)
    Méréseinkhez. Csúnya, hármas sárkánytaraj a frekvenciagörbén 5 és
  10kHz között, minek következtében az átvitelt ki sem tudjuk értékelni.
  Ha a tűrésmezőt 10dB-re bővíthetjük, akkor 85Hz-20kHz. A tarajok
  szélessége belül marad ugyan a terc-sávon (ha zaj-jellel mérünk,
  elkenhetőek),  ezért  némely  elektroakusztikusok  nemlétezőnek
  tekintenék, dehát itt nem elektroakusztikáról beszélünk, hanem High
  Fidelityről. Semmiképpen sem egyedi hibáról van szó, hiszen a két
  példány görbéje kifogástalanul együtt fut. A frekvenciaátvitel hibája
  az iránykarakterisztikára is kihat (bár a jel még 40°-on sem csökken
  vészesen). Közepesen csúnya burst-öket mértünk (kép: 8988Hz). Az
  impedancia minimuma 5,3 ohm - durván alacsony. A  torzítás  a
  magastartományban nő meg leginkább, nagy hangerőn eléri  a  10
  százalékot. A 96dB-hez 8,2 wattra volt szükség, a Titus érzékenysége
  87dB.
    A halmozott lecsengési spektrum ideges, és egy hosszan elnyúló
  4kHz  tájéki  kicsengés  uralja.  A  hangszórók  rezonanciái
  csillapítatlanok. A Wigner-eloszlás lineárfázisú konstrukcióra utal.
  Az energiacsomó főtengelye a teljes sávban a frekvenciatengellyel
  párhuzamos. Ez bizonyára kedvezően hat e modell hangképére. Sajnos
  azonban számos, a  fő  energiacsóvától  elkülönülő  energiacsóva
  figyelmeztet a hangszórók csillapítatlan rezonanciáira. A szuperlineár
  fázis miatt mindenképpen figyelemreméltó konstrukció, de egyenetlen
  amplitudó karakterisztikája és rossz lecsengési spektruma miatt a
  legjobb esetben is csupán átlagos.


  ZSOLT AUDIO STANDART 2

  
  

    Betűrendben utolsó hangsugárzónk a legnagyobb az egész mezőnyben,
  az egyetlen állódoboz - azonkívül abban is eltér a többitől, hogy
  magyar gyártmány, mégpedig exportképes magyar gyártmány. Persze, a
  motorjai külföldiek: egy 165-ös mély/középhangszóró és egy 19mm-es dóm
  a VIFÁ-tól. Reflexnyílása hátul található. A doboz nagyjából olyan,
  mint a StandArt 1 (tesztjét lásd: HFM 1991/2), a különbség nem a
  méretekben, hanem a minőségben rejlik - meg az árban, természetesen.
  Ennek a típusnak is van saját lábazata: egy H-alakú vasidom, 4
  tüskével.
    Méréseinkhez. Széles átviteli sáv, kár, hogy a görbe középtájt
  kidomborodik ("anti-loudness"), emiatt az átviteli sáv 70Hz-7,7kHz,
  majd 12-22kHz. A középsáv egyenletessége 7dB. A burstválasz végig
  normális, de 3370Hz-en kriminális, a túllövései miatt nem is tudtuk
  lefényképezni  másképp,  csak  felére  vett  amplitúdóval.  Az
  iránykarakterisztika 20 fokon kifogástalan, 40 fokon viszont már
  1kHz-től  kezdve  enyhén  lehajlik  (további  magasveszteség  az
  energiamérlegben). A torzítás példásan alacsony - szinte nemleges! A
  StandArt 2 érzékenysége 87dB, az előírásos 96dB hangnyomáshoz 5,6 watt
  erősítőteljesítményre van szüksége.
    A halmozott lecsengési spektrum igen egyenletes nagyfrekvenciás
  viselkedést mutat. A magashangszóró kiváló minőségű. A mélyhangszóró
  is kifogástalan, kis ingadozású. Jól látható azonban,  hogy  a
  keresztezési frekvencia alatt a hangsugárzó átlagszintje kb. 4-5
  decibellel nagyobb a nagyfrekvenciás oldalnál. Ezt az anomáliát
  valószínűleg a szűrőváltó okozza. A lecsengési spektrum gyorsan és
  egyenletesen tűnik el. A hangszóró rezonanciái csillapítva vannak. A
  Wigner-eloszlás is kedvező, a fő  energianyúlványtól  elkülönülő
  energiacsomók  száma  csekély.  Hagyományos,  nem  lineárfázisú
  konstrukcióra utal a viszonylag erőteljes kisfrekvenciás elhajlás. A
  kisfrekvenciás csóva egy, (a kívánatosnál talán kevésbé csillapított)
  mélyhangszóró-rezonanciára utal. Az összképet tekintve a mezőny egyik
  legjobban sikerült hangsugárzója, de egy jobb váltószűrővel sokat
  lehetne javítani rajta. - Átlagosnál jobb.


  Szeánsz

  

    Hát akkor essünk neki, különben soha nem érünk a végére a 16 pár
  doboznak - tizenhétnek, ha etalonunkat, a Heybrook  HB1-et  is
  beszámítjuk.
    Az egész tesztmezőny csupa  kicsiny  vagy  átlagos  termetű
  hangsugárzóból tevődik össze. Egy kivételével mindhez lábazatot is
  kell venni, ennyivel fognak drágulni a listaárhoz képest! Mi általában
  a Linn Index állványt használjuk (minimum 10 ezer forint pluszköltség,
  ha nem több); tipikus "könnyűszerkezetes" konstrukció, a legtöbb
  hangsugárzóhoz beválik. Hanem hát bizonyos típusokhoz kifejezetten
  súlyos, homokkal vagy éppen ólommal kitöltött állványt ajánlanak a
  gyárak. Ilyet is szereztünk tehát: angol technológia szerint készült,
  homok és ólom keverékével van kitöltve, 31 kilós, sérvet kap, aki
  megemeli. Mindegyik doboz alatt kipróbáltuk, és az a véleményünk, hogy
  kivétel nélkül mindig a könnyű állvány nyer! A másik, a csillapított
  típus testességet és puhaságot visz a hangképbe, de megöli  a
  szárnyalását, lendületét, a könnyedségét. Itt ízlésbeli különbségről
  van szó. Mivel nyilvánvaló, hogy a HFM zsűrije előtt az a doboz
  szerepel jobban, amelyik könnyű lábazaton áll, valamennyihez a Linn
  Indexet használtuk-még a minidobozokhoz is.
    A kábelezés teljesen hétköznapi volt, nem juttatta előnyhöz
  semelyik modellt sem. Megfelelő kábelezéssel bármelyikből többet
  lehetne kihozni - dehát ezt a kirakós játékot mi nem  tudjuk
  végigjátszani.
    Mit hallgassunk: LP-t, avagy inkább CD-t? Tapasztalatunk szerint a
  hangsugárzó nem túlságosan "forrásfüggő", vagyis a szeánszon nyugodtan
  használhatjuk a nehézkes lemezjátszó helyett a praktikus CD-játszót.
  (Ellenvélemény?) Annál is inkább, mert időközben szert tettünk egy
  Micromega Duo-ra. A CD-játszók többségéhez  képest  határozottan
  analógos hangja van. Utólag megállapítjuk, hogy kevésbé is fárasztotta
  ki a fülünket és az idegeinket, mint az eddig használt Pioneer PD-91
  (nem beszélve a hétköznapibb típusokról).
    Atyamesterünk, Sólymos Antal két nappal  a  hangszórócirkusz
  premierje előtt elutazott Amerikába, zsűrink így három főre apadt, de
  azért megőrizte határozatképességét. Valamennyi forduló "jó szeánsz"
  volt, tehát nagyjából-egészéből egységesen ítéltünk, s meglehetősen
  biztosak is vagyunk a véleményünkben. (Szeánszunk eredményéről később
  az audiofil kereskedőket is tájékoztattuk. Nekik az volt a meglátásuk,
  hogy az ő hangsugárzójukat illetően ugyan biztosan tévedünk, de a
  többit lényegében helyesen ítéljük meg.)
    Arra törekedtünk, hogy minél kevésbé a tesztműsort hallgassuk,
  minél inkább a zenét. Hosszabb-rövidebb részleteket választottunk
  Beethoven Hegedűversenyéből, Bizet Carmenjéből és a zongorabűvész
  James Boyk felvételeiből, de nem feledkeztünk meg az effektzenékről
  sem (Opus3 demólemez). Egyebeken kívül rendszeresen felléptettük
  Armstrong Lajost és népi zenekarát (Hello Dolly, Down By The Riverside
  stb.). Véleményünket, mint mindig, most is elsősorban azok tudják majd
  hasznosítani, akik főleg az akusztikus hangszereket szeretik. Persze,
  az elektronikus  popzene  hívei  is  profitálhatnak  a  szeánsz
  eredményéből, csak nekik előbb még transzponálniuk kell  a  mi
  ítéleteinket az ő nyelvezetükre.
    A hangdobozokat árkategóriájuk szerint csoportosítottuk, eképpen:

    17-20 ezer forintig: 3 modell
    25-30 ezer forintig: 5 modell
    35-40 ezer forintig: 5 modell
    45 ezer fölött: 3 modell.

    Szép, kerek számok. Sajnos némelyik típus (részben a nyári
  forintleértékelés következtében) most már kilóg a skatulyából néhány
  Bartókkal-mit tegyünk, ez van.


  I. CSOPORT (17-20 ezer forint)

    MISSION 7601

    Megdöbbentő, hogy méretéhez képest mekkorát szól. Már  első
  hallásra megnyert magának. Először úgy találtam, hogy a tere nagyobb,
  szélesebb és hátrább nyúlik. Később már kissé kétoldalasnak éreztem, a
  színpad közepe kiürül. A sávszélei rövidebbek kisebb hangmennyiséget
  tud csak lesugározni: a hegedű üveghangjai kevésbé pregnánsak, az
  üstdob kevésbé követhető. Más jellegű hangkép, de olyan előnyei
  vannak, hogy nem kelt hiányérzetet. Nagyon szépen szól. Szimpatikus!
    Olyan erényei vannak, amelyekkel a Heybrook nem rendelkezik. Nem
  is tudom megfogalmazni. Simábbak a magasai. A basszusa nem az igazi,
  de meggyőzően adja elő. Nyugodt, kellemes hang, a levegőből szól, és
  jobb a  tere.  Szerényebb,  tartózkodóbb,  vagyis  nem  annyira
  forszírozott, mint a HB1. Amannak összes erénye (középtartománya,
  basszustöbblete, lendülete) sem tudja feledtetni a nyerseségét - igaz,
  a Heybrookért soha sem rajongtam igazán. A Missiont tovább lehet
  hallgatni.
    Szárnyaló, könnyed, picit könnyűsúlyú, viszont  egységes  és
  kiegyenlített. Levegős, természetes, tértölelő, jól  hallgatható.
  Persze, a felső basszusban kissé sovány, nem annyira testes, mint a
  HB1. Magasátvitelét én jobbnak, tisztábbnak tartom (zavar a HB1
  szőrössége). A zongorája énekel, "kommunikál" (pedig CD!), oda lehet
  rá figyelni. A szopránja tiszta, semmi zavaró zörej. A kórus nem elég
  testes, de ügyesen helyezkedik. Van egy kellemes távolságtartása; nem
  annyira öblös, mint a HB1, de nem is esik a nyakamba. A tranziensei
  kissé  lágyak,  a  "cinnjei"  nem  igaziak.  Zenekari  tuttikon
  dinamikaveszteség. Armstrong Lajos: megáll az eszem, még ezt a harsány
  dzsesszmuzsikát is meg tudja szólaltatni. A basszusszólam ugyan kissé
  felfelé csúszik (döng), de az egész így is roppant muzikális. A
  fúvósai jobbak és szebbek. A szólisták jobban elviselik egymást. A
  szólóhegedű szép és fényes, igaz, nem életnagyságú hangszer (picit
  vékonyka), de végig figyelemmel lehet kísérni - és ez a legnagyobb
  erénye.
    Már elsőre valami értékeset fogtunk! A Mission nyert (két enyhe
  szavazattal egy határozottabb ellenében), de csak az akusztikus
  zenéken; popzenén a Heybrook változatlanul jobb lesz, bizony-bizony,
  még a basszusban is. Mindazonáltal, a Heybrook áráért két pár Missiont
  lehet vásárolni.
    Vagy, még inkább, egy pár Missiont s hozzá még egy NAD erősítőt is
  - jó, jó, az utóbbit csak használtan. Kell-e mondanunk, melyik a jobb
  üzlet?!


    JAMO CORNET 60A

    Első megszólalásra: komor, sötét, lefogja a hegedű szárnyalását.
  Lelassul. Olyan, mint amikor beborul az ég. Bill Haley rockzenéjén
  fulladozik a bőgő-pengetés (a HB1-nek  legalább  a  közép-  és
  magashangjai megvannak). A taps nem cseng ki, a csörgők nem csörögnek.
  Nekem semmiképpen nem kéne. A HB1: élmény.
    Elsőre: különösebb hibája nincs, de aztán egyre több baját
  találom. Álmosabb, érdektelenebb, komorabb és lassabb. Mint egy tíz
  éves magnófelvétel a ma készült felvétellel szemben. Magasveszteség.
  Nyomott, fedett. A dél-amerikai zenén bármiféle  összehasonlítás
  nélkül, már önmagában is Kiábrándító.
    Várakozáson felül: rendezett. Nem csinál semmi bajt. Magasban
  azonban sávhatárolt, és még le is puhul. Ettől testessé válik, és
  többé-kevésbé kiegyenlített, de a finomságok elvesznek a zenéből.
  Valahogy nem eléggé szép. Nem elég szárnyaló (bár  megőrzi  a
  szólamokat). Átlagos használatra talán beválik, de magastartományának
  gyatrasága miatt mégsem igazi hifi-hangdoboz. A szólóhegedűjének is
  csak a két alsó húrja van meg. A hangszer helye nem is definiálható,
  egy túlságosan nagy térrészletből szólal meg. Mindegyik zenén: néhány
  percig egészen elfogadható, aztán már unom. Dinamikahiány. Se íze, se
  bűze.
    Nem nekünk találták ki.


    BOSTON HD5

    Elsőre nagyon szimpatikusnak találtam ezt a kis skatulyát, de
  aztán kiszerettem belőle. Tény, hogy ennyire pici hangsugárzó létére
  megdöbbentően nagy dinamikája van, igazán lendületesen zenél. De a
  tere nem tölti ki a színpadot, középen kilyukad, furcsa, patkó alakú
  teret képez le. A kórus és a zenekar létszáma csekély. A mélye kevés
  és hordós. Magasban a finomságok eltűnnek. Alul-fölül sávhatárolt. Kis
  doboz - nem tagadhatja le. Magasban torzít is, a fa ütők, a csörgők
  rosszak, nem lehet felismerni őket. A zongora testetlen, a megütött
  húr felső harmonikusai hiányoznak. És hol helyezkedik el ez a zongora?
  A magas hangok balról, a mélyek középről szólnak. Mindent összevéve,
  rengeteg erénye is van, de a Mission azért jobb volt.
    Valóságos csoda, hogy ez a gyufaskatulya ekkorát szól.  De
  méreteiből adódóan sok mindenben hibázik. Kevés a levegője. A sáv
  alul-fölül szűk. A középtartománya viszont kiegyenlített. Tompább,
  fedettebb. Sok finom részletet eltüntet, nincs, ami az átlag fölé
  emelje. A Mission 760 minőségét nem éri el. Legnagyobb erénye: nincs
  durva hibája.
    Nekem nagyon tetszett. Szemem-szám elállt, ahogyan a Carment
  visszajátszotta. Kellemes, kiegyenlített, és (csaknem) mindene megvan
  - persze, a mélybasszust leszámítva. Nagyon szépek a vonósai. A teljes
  középsáv egyetlen zavaró momentum nélkül jön le. Nem tolakodik, mégis
  csengő. Hihetetlenül hallgatható. A tér és a szólamok leképzése is
  kifogástalan. Könnyűzenén, effektzenéken már baj van. Az énekhangja
  hiteles (inkább, mint a HB1-é!), de a magasak már lekonyulnak, a
  dinamika elvész - itt bizony harsányabban illenék trombitálni. A
  dél-amerikai zene pedig már teljesen érdektelenné válik, nem elég
  színes, nem elég csattogós, nem elég pánsípos, nem elég kurjongatós.
  Ez már nem az ő műfaja. De így is átlag fölötti hangdoboz. Zongorán
  hallatlanul komplett, és a dinamikai árnyalatokat a halktól a hangosig
  jól leköveti - a HB1 itt már versenyben sincs vele! Számomra bármiféle
  komolyzenén sokkal muzikálisabb a Heybrooknál. (Popzene-kedvelők pedig
  úgysem vesznek ilyen dobozt.)
    Nem annyira all-round, mint a Mission, de komolyzene-rajongóknak
  érdemes kipróbálniuk. Habár az ára lapzártakor már 23 ezer forint.


  II. CSOPORT (25-30 ezer forint)

    JPW SONATA

    Azonnal: nagyon kellemes. A térleképzése is jó. Tiszta, világos,
  meleg, közvetlen - Best Buy szaga van! Ebből a típusból a szeánsz
  folyamán sem szerettem ki. Gyönyörűen szól, a hangszerek hangzása,
  színezete jobban megközelíti a valóságosat. Nem színez, nem másít, nem
  torzít. Nagyon tetszik. Sokkal szebben szól, minta HB1. Nekem azért
  nem tetszett annyira. Határozatlan vagyok: nehéz dönteni két ennyire
  eltérő hangkép között. A Sonata kevésbé dinamikus, és a mélyei is
  rosszabbak. A kórusa, az énekhangja tisztább, de  hiányolom  a
  szárnyalását, a levegőjét. A fúvósokkal is volt egy kis bajom
  (fedettek). Magasban nem terjed ki olyan messzire. Nem torzít annyira,
  mint a Heybrook, de elveszítettem vele valami fontosat is.
    Mind a két véleménnyel egyetértek. Popzenén, effektzenén tényleg
  fellép némi dinamika- és basszusveszteség - viszont minden egyéb
  tekintetben sokkalta különb a  HB1-nél.  Tiszta,  kiegyenlített,
  elegendően csengő, elegendően testes, és jól együtt is van. A
  zongorája gyönyörű, nincsenek zavaró zörejei, mégis csengő, fényes a
  tónusa. A zongorapedálozás visszhangosságát a többi dobozról eddig nem
  is hallottuk! Az analóg felvételek zaját is egyenletesen elosztja. A
  finom részletek mind megvannak. Roppantul zenei. Gyönyörű a vonóskar
  zengése a belopakodó, majd szárnyra kapó fúvósokkal. Nagyzenekaron,
  operán én is szívesen fogadnék egy picivel nagyobb dinamikai sávot; ez
  még mindig kisdoboz. Fontosabb azonban, hogy a halk és a hangos hangok
  aránya helyes. Zongorán van egy elegáns távolságtarása, hozzá képest a
  HB1 veszettül közelmikrofonoz - vigyázat, a Boyk felvétele nem
  közeltéri! Dzsesszen is  hiteles,  bár  a  rezesei  egy  picit
  visszafogottak és a cinn is kevés, ezen a zenén már valahogy "nem vág
  keresztül". De jól hallgatható. Közelebb áll az én ideálomhoz. A HB1
  után hifiben némi veszteség - zenében hatalmas nyereség.
    Némi - jogos! - ellenvetést is figyelembe véve: fölényesen jobb és
  mindenekelőtt muzikálisabb hangsugárzó a Heybrooknál.


    QUADRAL DAUPHIN

    Rögtön: erősen sávhatárolt, alul-fölül. A magasvágás különösen
  fájdalmas. Komor színezet. Elvész a hegedűből a szárnyalás is, az
  információ is. Könnyűzenéken még elmegy, ott egész jól el lehet
  hallgatni, magasa ugyan ott sincs, de nem zavar. Prezenszes. Az első
  hegedűből brácsát csinál. A tere széltében keskeny. Nekem nem kéne.
    Nem jöttem rá pontosan, mi bajom vele, csak nem tetszik. Hűvös,
  kiegyenlített (tehát nem borulnak fel az arányai), első hallásra jó
  pontnak tartom, hogy nincs benne semmi zavaró, de aztán kiderül, hegy
  semmilyen érdeme sincs, amiért szeressem. Élettelen, steril. Kevésbé
  torzít, nem tolakodik, de egykedvű,  unalmas.  Egy  ismerősömre
  emlékeztet, aki hosszú évekig tanult énekelni, meg is tanították
  egyre-másra, de máig is hiányzik belőle a lényeg.
    Sávhatárolt. Prezenszes hegedű, leszakad a hangkép egészéről.
  Kicsit németes, de már nem ősgermános. A zenekari tutti dübörög,
  minden összemosódik. Nincs elegendő mélye, nem lendül  meg.  A
  szólóhegedűje testetlen, nem tetszik, a két szélső húrja hiányzik,
  csak a két középső szól. Egysíkú. Olyan hangsugárzó, amilyet a
  Videoton szeretett volna csinálni 4-5 évvel ezelőtt (csak nem sikerült
  neki). Nincs durva hibája, de most már kezd nagyon nem tetszeni.
  Armstrong: nem rossz, csak lapos. A cinn nem cinn, a bőgő nem bőgő.
  Carmen: darabos, széteső, nincs tranziens energiája a sávszéleken.
  Hallgatható, de minek. Nincs kapcsolatom a zenével.
    Lehet, hogy Dauphin, de nem hisszük, hogy trónra fog kerülni.


    HEYBROOK 0.5/II

    Hát - ez sem fog trónt fosztani! A mélye, a magasa lényegesen
  kevesebb, mint a régi Heybrooké (holott annak sincs valami sok mélye).
  Armstrongon még elviselhető, komolyzenén lelomboz.
    Azonnal tisztázódik, hogy nem éri el a régi doboz minőségét.
  Kisebb lendület, szűkebb sáv. A régi doboz hibáit javítgatják, ettől
  meghunyászkodott, vérszegénnyé vált. A javítások pont az erényeit
  vitték el. Az alja nagyon hiányzik. Tény, hogy nem torzít annyira.
    Azonnal nem tetszik.  Számomra  kegyetlen  csalódás.  Hűvös,
  jellegtelen hangkép, hangos is meg nem is, nem tudom, hogyan állítsam
  be. Nincs meg az a magától értetődő energiája, mint a HB1-nek. Nekem
  nem kéne. A balansza sem helyes, felbillen. A basszus nagyon hiányzik,
  minden baja ezzel kapcsolatos. Nem hallgatható sokáig, és a tere, a
  levegője, a dinamikája is hiányzik. Nem annyira tiszta, mint inkább
  steril. Nem muzikális. Hűvös és számító. Egyvalami szólt rajta igazán
  szépen: Armstrong Lajos énekhangja.
    Édesanyám, nekem az kell: az a rongyos régi.


    TRIANGLE TITUS

    Kis mérete ellenére is megnyerő, kiegyenlített. Feltétlenül jobb a
  Heybrook Point 5-nál. De keveslem a "kraftját". Nagy teljesítményen
  elvékonyodik, nincs elég energiája (főleg a basszusban). Nincs durva
  hibája, egész jól el lehet lenni vele. Dinamikailag szűk, ff-en
  befuccsol. Nem éri el a HB1-et: amaz, könnyedén hozza, amit emez
  inaszakadtából sem tud.
    Hasonlót éltem át vele: "fene egye meg: még mindig sokkal jobb a
  HB1". Önmagában nem rossz, jobb a Point 5-nál, de a zenélgetés elején
  többet mutatott, mint amennyije ténylegesen van. Nyugodt, tiszta, de
  komor. A HB1 megveri lendületben, dinamikában, levegősségben.
    Nem, nem, nem szeretem. Durva, közönséges, a legkevésbé sem
  franciás. A basszusa összemosódik, az árnyalatokat nem hallom. És
  miért nem lehet a hangszóróselymet leszedni? Ettől olyan kevéssé
  transzparens? (Csak a szeánsz után derült ki, hogy némi erőszakoskodás
  árán a selymet igenis le lehetett volna szedni- a Titus akkor nyilván
  valamivel, jobban szerepelt volna. A Szerk.) Igaz: méreteihez képest
  "nagy". A kórusa jó, de hordós (a tenor baritonos). Túl forszírozott,
  túl hangos. A basszust hangoskodással pótolja. A legjellemzőbb példa
  erre a hegedűverseny: ppp helyett mf-fel indít, dinamikatartományának
  ott van az alja. Minden zenén színezett. A legkevésbé sem eszköztelen
  - épp az ellenkezője.
    A szélsőséges véleményektől eltekintve: középmezőny.


    MONITOR AUDIO MA1

    Teljesen meglepő, mit művel ez a pöttöm jószág! De azért nincs
  mese: mégiscsak kisdoboz, hiányzik a mélyenergia, a tér is szűk, a
  hangszereknek pedig nincs elegendő testük, még a hegedűknek sem, nem
  is beszélve az üstdobról meg a többiről. Dinamika, energia kéne bele,
  de így is egész jól szól, nem kelt túl nagy hiányérzetet. Szimpatikus.
    A nagy dinamikát nem viseli el, összeomlik. Nem elég könnyed, sok
  finomságot elsikkaszt. A teret, a dinamikát egyaránt komprimálja. De
  meglepően hallgatható, semmi rosszat nem mondhatok róla, nagyon szépen
  szól. Persze, eszembe sem jutna, hogy ekkora dobozt vegyek; ékszernek
  nagy, hangdoboznak kicsi.  De  például  másodhangszórónak,  vagy
  videózáshoz ideális. Vagy - tényleg - monitornak. Jó  ízléssel
  tervezték, sok mindent megőriz a zenéből.
    Nekem sokkal jobban tetszik a Triangle-nál. Sőt. Nagyon szépen
  zenél. Kicsit sávhatárolt, a basszusa nem igazi, dehát ne legyünk
  maximalisták. A hangszerei viszont természetesek, és az egész zenekart
  hitelesen szólaltatja meg. A  szólóhegedű  egyszerűen  gyönyörű!
  Szívhezszólóan szép! Persze, az egész hangképet picit felfelé tolja,
  de nagyon ravaszul csal. Nem "igazi", nem " valóságos", de önmagában
  nagyon szép és zenei hangkép. Emiatt nem is fárasztó, sokáig lehet
  hallgatni. A teresség, levegőség - az már más kérdés, ahhoz több
  basszus kéne, de amennyije van, azzal nagyon jól  gazdálkodik.
  Komolyzenén szívesebben hallgatom a HB1-nél, még ha nem is eléggé
  nagyvolumenű. Dzsesszen is: nem igazi, de önmagában zenei. Abszolúte
  nem agresszív, és mégis oda lehet figyelni rá. Csuda jószág. Az
  Andok-zenén: hát igen, itt már nem elég sem a mélye, sem a magasa, sem
  a levegője.
    Mestermű. Csak nehéz megmondani, kinek szánták. Hifisták nem
  egészen ezt keresik. A hangmesterek ízlésének viszont jót tenne. Kár,
  hogy az ára felment 4 ezressel.


  III. CSOPORT (35-40 ezer forint)

    JBL LX22

    Kevésbé tetszik. Nem tölti be az egész teret Komolyzenén nem jön
  ki a hangszemle egyéni hangszíne. Lelkesedés nélkül, kötelességből
  zenél. A szépségek eltűnnek. A dinamika is kisebb. Könnyűzenén még
  egész jó. Ott kevésbé érzem a veszteséget.
    Kevesebb mély. Nehézkes, komorabb, hiányzik a levegője, nem olyan
  vidám. Érdektelen. Kisebb energia és kevesebb magas. Sok finomság,
  részlet, hangulat eltűnik. Térben, energiában is kisebb. Könnyűzenén
  nem elég lendületes, komolyban nem elég zenei.
    Elsőre az Armstrong fúvósain  nyílt,  kellemesen  tolakszik.
  Prezenszben emel. Basszusban gyönge. A hangszer-testek eltűnögetnek,
  ráadásul a magasai is elködösödnek. Hamar belefáradok. Tulajdonképpen
  a prezenszen kívül semmije sincs. Brubeck: vékonyka. A szaxofonján a
  "hehezet" erősebben szól, mint maga a hangszer. Ami nem a hangszóróból
  jön, az középről jön. Nagyon egysíkú. Önmagában mindent lejátszik, de
  nincs volumene. A szimfonikus zenekar kamarazenekarrá törpül. A tutti
  egy kváz. A szólóhegedű egyetlen húron játszik, a  visszhangok
  elvesznek. A JBL XE2 és 3 sokkal muzikálisabbak voltak. Ez a doboz
  nincs versenyben a HB1-gyel.
    No comment.


    JMLAB SYMBOL

    Ez is csalódás, többet vártam tőle. Nincs igazi tere, kétoldalas.
  Hegedűk: a szóló elég szép, de mögötte a dob (stb.) nem hallatszik
  meg. Mélye: sincs rendes; lehet, hogy ez okozza az összes többi bajt.
  Erősen sávhatárolt. A férfikórus magashangúvá  válik.  Dinamikai
  problémák: a fff túl hangos, lehalkítva viszont túl halk, nem tudja
  szépen felvinni a hangerőt. A Laureate jobb volt.
    Más hibák, más erények, mint a HB1-en. De mindenképpen kevesebb
  szín és kevesebb érdekesség. Egyes részletek megnyerőek (szólóhegedű).
  Túl sok komoly baját nem érzem. Amit előad, kulturáltan csinálja. De
  feltétlenül kisebb a tere, a dinamikája, a sávszélei fedettek, nincs
  versenyben. A sima, nyugodt hangjáért túl nagy árat fizettet.
    Sötét, komor tónus (Laureate!), de tiszta, rendezett. Lényegre
  törő, mindent megcsinál, amit kell, de sávhatárolt,  s  emiatt
  túlságosan erőszakos (ha nem is annyira, mint a JBl, volt). Van
  basszusa, de az túl magasra csúszik és kemény. A felharmonikusai
  nagyon szegényesek, a vonósok nem szárnyalnak, minden a két hangszóró
  síkjában marad. Zenél, de nem elég szépen. Erényei: a rendezettsége,
  az összefogottsága (ebben feltétlenül a Laureate-ra emlékeztet). Jó
  tanuló, jó sportoló - mindent eljátszik, de semmit  sem  elég
  izgalmasan. Igaz, durva hibát sem csinál. Operán a basszusa zsíros,
  dörmögő, duplahangokat produkál. Halkból hangosba elég rosszul megy
  át, a dinamikasávja szűk. A közepe kissé fémes, tolakodó. Van benne
  valami tölcséres.
    Egy évvel ezelőtt bizonyára még elment volna, de ma már ebben a
  mezőnyben sokkal kevesebbért is sokkal többet kínálnak.


    JAMO CONCERT II

    Nincs elég levegője. Carmen: fedett, érdektelen. Rengeteg színt és
  információt elveszít. Armstrongból kiöli a vidámságot. Kemény hang.
  Zongora: a megütött húr nem zeng -és csúnya.
    Ahogy az olcsóbbik Jamo a múltkor, ma ez a leggyöngébb. Nagyon
  komor. Rossz az alja, de rossz a teteje is. Nem használnám. Unalmas.
  Dixie: temetési menet. Nincs részlete, amelyen bármiben jeleskedne. A
  zongorán mintha a BEAG-féle "kettőshangot" hallanám;  ebben  az
  árkategóriában azért ez már nem illik.
    Zavaros. A sávszélek nem szépek. A közép- tartomány torzít, a
  tenor csúnya, reszelős. A szoprán dettó. A kollektív megszólalások
  valamivel jobbak, ott tűrhetően széles a tér, és le is válik a
  hangszórókról. Vokális műfajokra semmiképpen nem ajánlanám. Átlagos
  szimfonikuson elmegy. Armstrong is eléggé rekedtes ahhoz, hogy ez a
  hangszóró se zavarja, itt inkább a bendzsó kezd rakoncátlankodni,
  tolakodni. A rezesek átlagosak - szépnek nem szépek. Dzsesszen is: a
  tuttikat egész jól hozza, de a szólistákat nem tudja megjeleníteni.
  3-5kHz között komoly bajai lehetnek. A zongorája csúnya, megint 3-5kHz
  körül kiemel és rátorzít, alatta-fölötte pedig hiány. A középsáv
  teljesen zűrös. Képtelen visszaadni egy-egy komplett hangszert. A
  mellékzörejek fontosak ugyan, de itt annyi van belőlük, hogy elnyomják
  a zenét. A kisebbik Jamo elfogadhatóbb volt.
    Maximum ez az, amin vitatkozni lehet.


    B&W DM310

    A zongorája egész jól indul, de nincsen valami baj a magas
  regiszterrel?! Keveslem. (A HB1-nek sokkal több színe, árnyalata van.)
  A középhangok egész jók, a térrel sincs bajom, de a sávszélek
  hiányoznak. A dobolás olyan, mintha üres vashordókat döngetnének. A
  szólóhegedűből a magastartomány és a szárnyalás levágódik. Amit
  csinál, elég jó, de semmiben sem éri el a HB1-et, holott annak sincs
  jó mélye, de ez a doboz még annyit sem tud.
    Nekem az egész túlságosan mélytónusú. Kevés a magasa? Vagy kiemeli
  a közepet? Nem szól rosszul, de túlságosan közeli. A lendülete is
  megvolna, de a HB1-től több zenei illúzióm támad. A B&W nekem túl
  gépies.
    Nem szép. Sziszegős, hideg-rideg, nem érzelmes. Színez. Nyugtalan.
  Zongorajátékában a jobbkéz dominál, a balnak nincs súlya. Nem az én
  ízlésem. A hegedűje nem reszelős, inkább üvegesen csörömpöl. Emiatt
  nem tud énekelni, nem lehet rá odafigyelni, és nincs levegője. A
  basszusa kemény, nem leng. Erőszakos. Németes, azon belül is poroszos.
  A szaxofonján a hehezet és a mikrofonzörej több, mint maga a szaxofon.
  Rosszul hallgatható. Nem humánus. Mérnöki hangkép. A HB1 a cinneken
  oktávnyival magasabbra megy, és másodpercekkel tovább cseng. Nincs
  verseny.
    Nem a legrosszabbak közül való, de nekünk nem nyerte meg a
  tetszésünket.


    JPW AP2

    Ma a legjobb. A mélye kissé üt és kemény. A magasainak a tetején
  kevesebb a csillogás. De sok mindenben hasonlít a Heybrookra. Nem
  nagyon tudnék választani. Talán mégis inkább a HB1.
    A magasai kiemelnek, mégsem mennek messzire. A mélyszólam kissé
  döng és időnként összefolyik. De ma ez az első tisztességes hang.
  Részletgazdag, de nem szárnyal eléggé. Nehéz döntés. A HB1 mégis
  csengőbb, szárnyalóbb, elegánsabb, könnyedebb. De nem sokkal.
    A Brubeck-zenén kulturált, lágy, mégis van magasa - bár az finoman
  lehajlik. Szép és kellemes. Nem áll be a zene és az ember közé. A
  bőgőszólam végre követhető. Mindazonáltal én is túl visszafogottnak
  tartom. Lehetne egy picivel harsányabb. Picit loudnessesnek érzem. De
  nagyon szépen szól. A levegője áttekinthetőbb, mint a Heybrooké. A
  Hegedűversenyen  kevésbé  stúdiós.  Távolságtartóbb.  Itt  is
  prezenszhiány, szeretnék egy picivel több elevenséget. De azért ez már
  magasabb kategória, olyasmit tud, amit a HB1 nem (a súgólyuk helyett a
  6-7. sorból hallgatom a zenét). Kevésbé fárasztó. A szólóhegedű
  énekel, és közben a zenekar játéka is hallható. A zenekari tutti
  príma. Armstrongon megint túl lágy, lepuhul, dinamikát veszít, nem
  csap elegendően nagy ricsajt. Hiányzik belőle a HB1 ritmusjátszó
  képessége. Az Andok-zenén nagyon muzikális, de a HB1 ott verhetetlen,
  a JPW magasai tompák. Erénye viszont, hogy semmiféle zenei műfajban
  nem torz, nem harsány, mindent lejátszik.
    Muzikális hangdoboz, elsősorban komolyzenére való.


  IV. CSOPORT (45-50 ezer forint)

    JBL XE4

    Hú, de megörültem neki: végre mély hangok! Csakhát: a közép- és
  magashangok elmaradnak. Hordós jelleg. Rockzenén azon tűnődöm, mi
  lehet ez. Taps? Nem csattan. Nem lehet ráismerni. Eltűnik sok részlet,
  szín, árnyalat. Beethovennél itt először jelenik meg az üstdob -
  viszont eltűnik a hegedű felső húrja.  Loudness,  de  csak  a
  basszustartományban - magasban pont az ellentéte. Komor, tompa, lassú.
  Annak való, aki a hangszínszabályzóval szeret játszani. Végtére,
  könnyűzenében is kell szín, cinn, csillogás!
    Én is Felkiáltottam magamban: jaj de jó mélyek! - de felborul az
  egyensúly, középtől felfelé lehajlik, tulajdonképpen kulturált és
  sima, nem torzít, de kevés van belőle. Folyamatosan esik. A tere
  nagyon zavaros. Félelmetes energiákat sejttet, de a dob pergamenje nem
  száradt meg, vagy nincs kifeszítve, plöttyedt. A cinn teljesen
  eltűnik, a taps, a kávaütések nem hallatszanak. A bőgőcsattogás alig
  ismerhető fel. Mint technikai eszközt sem használnám (csak bajom lenne
  belőle: a mikrofonok begerjednek stb. Tömött, térhatás nélküli massza.
  Erősen diszkós. Összekeni az egészet, ráad egy dögös álbasszust, a
  magasakat lekonyítja. Iszonyatosan differenciálatlan. Nem az, amit
  szeretünk - dehát, édes istenem, nem is nekünk szánták. A diszkóban
  tényleg valami ilyet lehet hallani. Érzem, hogy a tervezői mit
  akartak...hát, sikerült nekik. Ez azzal jár, hogy mindent le tud
  játszani, olyan számokat is, amelyek a HB1-en lejátszhatatlanul
  csörögnek és basszushiányosak. A basszusa egyébként nem igazi, nem
  megy mélyre, csak sok. Mindent elfed. Paplanos. Ne félj rózsám, nem
  lesz baj, mert a paplan eltakar.
    Ez a hangdoboz úgy szól, mint a diszkóban az agyonjátszott
  kazettás szalag. Ha olyan zenét  hallgatnánk,  talán  a  JBL-t
  választanánk. Dohát nem olyat hallgatunk.


    (ZSOLT) STANDART 2

    Jól szólnak a mélyek. Legalábbis  ilyen  érzetet  kelt.  A
  magastartomány legtetejét keveslem. Armstrong trombitája  kevésbé
  érces, de jól szól. A tere is jó. Zongorán a mély húrok szépen
  zengenek, a magasak kicsit kopogósak.  (A  HB1  színesebb.)  A
  Hegedűverseny tisztán szól, és most először hallom, mit játszanak a
  bőgők, a mélyhegedűk stb. (A  HB1  összemossa,  nem  lehet  a
  mélyszólamokat megkülönböztetni.) Itt feltétlenül szebben szól a
  StandArt. Sajnos, a teteje kissé kevés nekem, a hegedűt is lejjebb
  hangolja. De így is szimpatikus, jó hang. Rá szavazok.
    Kevésbé vidám, de jobb az egyensúlya. Kevésbé érdes. A vonósai
  nyugodtak. (De nem tudok elszabadulni a HB1 jól ismert előnyeitől:
  nyitottság, tér, levegősség, jól megkülönböztethető  hangszerek).
  Mindenfajta zenén: jobb és több mély - szegényesebb magasak. Nem
  lennék boldogtalan vele, de a HB1 hegedűje az égig szárnyal, ez meg
  itt marad a szobában. Én nem szavazok rá, de ha új hangdobozt kéne
  vennem, hát az egész mostani mezőnyből ezt választanám. És mindenki
  emelje meg a kalapját, mert eddig ez a legjobb magyar gyártmányú
  hangsugárzó!
    Elsőre: emlékeztet a StandArt 1-re, de annál azért határozottabb,
  artikuláltabb. Kellemesen zenei, de még mindig egy picit ködös. A
  basszus súlya még mindig nem az igazi, de kiterjedt: csak akkor
  keveslem, amikor egyből kell lendülnie, a tranzienseken. Különben
  tökéletes. Időnként rendkívül mélyre hatol. A felső regiszterekben
  lekonyul, a prezensze hiányzik, lehetne egy  kicsit  egzaktabb.
  Elegendően teres, közelít a koncertteremhez. Rendkívül  nyugodt,
  lehetne egy picit elevenebb, csengőbb. A vokális hang nem az erénye,
  az énekesek hátrább mozdulnak, nem tudnak előrelépni. A dixie sem az ő
  műfaja, tompa, nem csillog, nem hallelujázik, alul-fölül ellágyul, de
  roppant összefogott, mindent lejátszik, sosem válik bántóvá.  A
  zongorája kifejezetten fedett, háttérből jön, fahangja van, nem elég
  élénk. (Utána aztán a HB1 meg túlságosan durva és lényegre törő.) A
  legszebben a Beethoven Hegedűversenyén szól. Szimfonikus zenekarra van
  kitalálva. Kifejezetten koncerttermi levegő. A vonósai szépek, a
  mélytartománya megszólal, végig megtartja hátán a szólamokat, és
  távolsága is van, végre nem a hangszóró döbög. A tranziensei továbbra
  is lassúak, de ez itt  megbocsátható.  (A  szólóhegedűjét  úgy
  jellemezném, hogy a felső húr szól, plusz az alsó kettő.)
    Eddig a legjobb kompromisszum. Szép és hallgatható. Ez  is
  komolyzenére van kitalálva, a rockpártiak esetleg csalódni fognak
  benne.


    JMLAB MICRON

    Első hallásra: döbbenetes! Kitölti a teret, jók az arányai, a
  dinamikája is elegendőnek látszik.  De  magasban  kissé  nyers.
  Középmagasban némi torzítás a hegedűn. Érdekes, hogy még az üstdob is
  meghallatszik rajta. De a nagy hangtömegekből azért kevesebbet hoz le,
  mint a HB1. A sávhatárai is keskenyebbek. habár ezt alig venni észre,
  mert nagyon kiegyenlített, és meggyőzően adja elő. A tere keskenyebb,
  de azt becsülettel kitölti. Ettől a kis doboztól ekkora hang!... De
  azért hiányolom a Heybrook magasait. Nálam nagyjából döntetlen, vagy
  talán egy pötty a Micronon. * Ahogy megszólal: drága, jóminőségű
  készülék, sok pénzbe kerülhetett, hogy előállítsák. Kihoztak belőle
  mindent, amit fizikailag lehetett - de, ha a hifi a cél, annak nem ez
  az útja. Nem lehet büntetlenül csökkenteni a méreteket. Nem lehet nem
  meghallani, hogy kisdoboz. Számos jó tulajdonsága van, de a tere
  szűkebb, a lendülete kisebb. Kifejezetten muzikális, kifejezetten
  értékes - de én azért mégis inkább a HB1-nél maradnék, ugyanis meg sem
  fordul a fejemben, hogy minidobozt vegyek. Mint ahogy, robogót sem
  vettem soha, pedig jogosítvány se kell hozzá, inkább vennék egy
  kerékpárt. Persze lehet, hogy más nem így gondolkodik. * Nagyon jó
  hangsugárzó! Hozza a Laureate (és a Symbol) rendezettségét, de
  sokkalta vidámabb náluk, szebbek a magasai. Egy kicsit így is
  tolakodó, jobb szeretném, ha visszafogottabb volna. Artikulált, le
  tudja képezni a hátrábbról megszólaló hangszereket is. A hegedűje
  szép, de a mellékzörejek eltűnnek róla (van egy kis műanyagos íze.). A
  zenekari tutti meggyőző, de az alsó oktávot persze csak imitálja. A
  szólóhegedű tiszta, eleven, szép, sokkal szebb, mint az előző kis,
  JMLaboké. A tere még mindig stúdiós, azaz inkább a szólamokra
  koncentrál semmint a köztük észlelhető térre. De követhető  és
  hallgatható. (A HB1 teremszerűbb, levegősebb, persze szőrösebb is.)
  Armstrong veszít ugyan a közvetlenségéből, de roppant arányos. Itt
  azért lehetne vidámabb - a magasak tetejét keveslem. A fúvósai sokkal
  jobbak, a cinnjei nem tetszenek. Carmenen kissé göröngyös, a mélyei
  enyhén fuldokolnak, de soha rosszabbat. Komplett. De nekem. túl
  feszes, tolakodó. A halk-hangos arány nem elég jó, túl gyorsan válik
  túl hangossá, nem elég folyamatos a dinamikai átmenet. (Ebből a
  szempontból gyöngébb a HB1-nél.) Gyakran túl tárgyilagos. Viszont a
  szólamtisztasága példás. Nem annyira valósághű, mint a HB1, de nem is
  annyira trehány.
    A "legnagyobb hangú kisdoboz". A saját jogán is hifi-hangsugárzó -
  minidobozt talán nem is érhet ennél nagyobb dicséret. Fenntartásainkat
  azonban nem tudjuk teljesen elvetni.


  AJÁNLÁS

    Amennyire sokáig tartott a hangszórócirkusz, annyira rövid lesz a
  summája. Két Best Buyt találtunk az Olvasó számára, egyszersmind a
  magunk számára is - a jövőben ezeket szándékszunk használni etalon
  gyanánt. A legjobb vétel szerintünk a Mission 760 tizenhétezerért és a
  JPW Sonata 50 százalékkal többért - az ő produkciójukra érdemes
  befizetni a leginkább. De trambulinról (lábazatról)  ne  tessék
  megfeledkezni, mert zeneakrobatáink nélkül korántsem ugrándoznak (vagy
  hegedülnek) ennyire fürgén!
    Feltétlen ajánlásunkat élvezi még  két  artista  a  felsőbb
  kategóriából: a JPW AP2 és a StandArt 2. Mindkettő főleg komolyzenei
  magasságban csillogtatja erényeit az aktrasztikus dzsessz trapézain,
  még szintén nem törik ki a nyakukat, de egyikük sem tartozik a modern
  popzene erőművészei közé. Megszokott környezetükben, persze, többre
  képesek - dehát ezt sok más hangsugárzóról is el lehet mondani. A
  StandArt 2 például ki tudja szolgálni a High-End Roksan Xerxest, mint
  ezt nekünk is demonstrálták a Zsolt Audio meghallgatótermében. A mi
  szeánszunkon ennél jóval kevesebbet produkált, feltehetőleg azért,
  mert ezt a hangsugárzót kifejezetten ahhoz a bizonyos lemezjátszóhoz
  tervezték. Érdemes tanulmányozni egy kicsit a frekvencia átvitelét.
  Gyanítható, hogy amennyire jól illeszkedik a Roksanhoz, annyira nem
  passzolna például egy Linnhez. Márpedig nekünk  nem  azt  kell
  elbírálnunk, mire képes a szóbanforgó modell a számára ideális
  rendszerben, hanem hogy mire képes átlagos (avagy annál azért jobb!)
  körülmények között. Ezzel  indokoljuk  azt  is,  miért  érezzük
  sikeresebbnek a két JPW közül az olcsóbbikat.
    De hasonlóképpen érvelhetnénk még számos további típus mellett is.
  A hangsugárzók (s különösen a "nehéz" impedanciájú típusok) kényesek
  az erősítőre. Egyébként is: munkaeszközünk, az Audio Innovations
  tisztán szól a középsávban, viszont basszusban már kevésbé jeleskedik.
  Elfogadjuk, hogy némely doboz másfajta erősítővel van párosítva
  esetleg jobban szerepelt volna.
    S gondoljunk csak azokra a típusokra, amelyek kettős kábelezésre
  is ki vannak képezve. Azt a technikát most még semmiképpen sem
  szeretnénk körbejárni (eredménye korántsem annyira egyértelmű, mint
  egyesek állítják!), de ha igaz: csodákra képes vele - az, aki tudja,
  mit csinál.
    Utolsó bekezdés: a minidobozok. Háromhoz volt szerencsénk, és mind
  a háromról jó véleménnyel vagyunk. Még a pici Boston-teásdoboz is
  kapott egy szavazatot, a Monitor Audio MA1 erényeit nem győztük
  csodálni, a JMLab Micron pedig még annál is többre képes. De nem
  tudjuk, kinek ajánlhatnánk őket. Akinek tényleg annyira meg vannak
  számlálva a négyzetméterei, hogy eleve el kell tekintenie a józanabb
  méretű dobozoktól, az jól fog járni bármelyik minivel - csak éppen
  soha nem fogja megtudni, mire képesek igazából ezek a roppant
  muzikális hangládikák. Ahhoz ugyanis lábazatra kéne rakni  őket
  (könnyűre, nehézre - ebbe itt most ne menjünk bele). Ahol viszont a
  lábazat elfér, ott már egy, nagyobb méretű hangdoboz is elfér - s
  máris visszakanyarodtunk problémánk legelejére. Szóval, tanácstalanok
  vagyunk. Csak annyit mondhatunk: izgalmas hifi-kísérlet meghallgatni
  egy-egy muzikális miniatűr produkcióját, átlagosan-unmuzikális, normál
  méretű dobozok ellenében.
    Utóirat: ne feledkezzünk meg a Heybrook HB1-ről sem. Vagy most már
  igenis feledkezzünk meg róla? Nehéz lesz. Mert bár új etalonjaink
  globálisan jobbak a réginél, bizonyos  versenyszámokban  a  HB1
  visszakézből megveri őket, s nemcsak őket, de a verseny rangosabb
  résztvevőit is. Sőt, ha statisztikát csinálunk, az jó neki, hogy az
  immár kifutott, második szériás HB1 muzikálisabb a mostani mezőny
  kétharmadánál. A fejlődés  korántsem  annyira  forradalmi,  mint
  amilyennek látszik.

                                    HFM