Barázdabillegetők   - Pickup-parádé

    Lehet, hogy ez az utolsó hangszedőteszt a Hifi Magazinban?
    A sorompók felnyíltak, a világpiac bezúdult a Kárpát-medencébe, ma
  már mindent meg lehet venni forintért. Több ezer féle készülék kínálja
  magát - és mégis: hangszedőből alig találtunk többet vagy másfél tucat
  típusnál, amelyet eddig még nem teszteltünk, s amelyet most még
  érdemes tesztelnünk. Pedig  a  külföldi  választék  még  mindig
  tekintélyes, és a magyar hifi-kereskedők, ha akarnák, hangszedővel
  kövezhetnék ki a járdát az auditóriumuk előtt. De ma már ők sem látnak
  nagy fantáziát ebben az árucikkben. A CD, mint valami  modern
  madárijesztő,  elveszi  a  közönség   kedvét   az   analóg
  barázdabillegetéstől.
    Hangszedőre persze továbbra is szükség van, hiszen billegetés
  közben a lejátszótűk elkopnak a barázdákon, és a legtöbb zenebarát
  ilyenkor inkább új hangszedőt vesz, ahelyett, hogy csupán a réginek a
  tűjét cserélné ki - ez már a hifisták észjárásából következik. Meg a
  gyárak üzletpolitikájából is. Ők minden bizonnyal gondoskodni fognak
  róla, a szimpla tűcsere ne legyen kifizetődő dolog - elvégre, ők is a
  piacról élnek.
    Végigjártuk az audiofil kereskedőket, és mindegyiküktől elkértük
  azokat a hangszedőket, amelyeknek ára nem haladja meg a 20 ezer
  forintot (és amelyeket ők is tesztelésre ajánlottak). Összesen 15
  madarat sikerült így becsalnunk a kalitba, értelemszerűen főleg
  MM-típusokat, illetve két magasjelű MC-t, ezeket szintén közvetlenül
  rá lehet kötni az erősítő fono-bemenetére, mint  a  közönséges
  mozgómágneses típusokat.
    A normál, azaz alacsonyjelű MC-ket nem kértük el. Ezek általában
  már eleve drágábbak, azonkívül elő-előerősítő vagy illesztőtrafó is
  kellene hozzájuk, márpedig azzal együtt már mindenképpen túlesnének a
  20 ezer forintos határon. Arról nem is beszélve, hogy jelenleg egyik
  kereskedő sem tart (rendszeresen) raktáron olcsó, de jóminőségű
  illesztőegységet. Az erősítők saját MC-elektronikái pedig szerintünk
  túl gyönge minőségűek, semhogy ki  tudnák  szolgálni  a  nívós
  mozgótekercses hangszedőt. (Mégha átmenetileg használni is lehet
  őket.)
    A magasröptű High End hangszedőket most széles ívben elkerültük.
  Egy olyan pickup, amelynek az árán erősítőt vagy CD-játszót lehet
  vásárolni, maga is hifi-készüléknek számít. Az ilyen hangszedőt
  általában együtt adják el a klasszis lemezjátszóval ahhoz  van
  kitalálva, azzal van összehangolva. Az ilyen hangszedőt nehezen is
  tudnánk elbírálni. Meghaladná képességeinket.
    Azt viszont belül érezzük képességeink határán, hogy a "normális",
  "józan" hangszedőket levizsgáztassuk, zenei karakterüket megismerjük,
  főbb erényeiket megdícsérjük, durvább hibáikra rámutassunk. Ez nem azt
  jelenti, mint ha ki tudnák hozni belőlük a maximumot. Ahhoz az kéne,
  hogy minden egyes pickupot számos futóművel és hangkarral próbáljunk
  végig, és mindegyikhez megkeressük az ideális kombinációt. Hogy
  végülis milyen tesztmódszert válasszunk - no de arról majd bővebben
  értekezünk a szeánsznál. Előbb lássuk a tesztmezőnyt.
    A hangszedőket betűrendben vonultatjuk fel, és egy-egy modell
  bemutatása után rögtön a mérés eredményét is  kommentáljuk.  A
  hangszedőket Dual 701 típusú lemezjátszóba szerelve  mértük,  s
  mindegyiket 47 kohm/250pF terheléssel  zártuk  le.  Mérőlemezek:
  Brüel-Kjaer QR 2008 és QR 2010, DIN 45549 és 45542, valamint Shure
  TTR-103. A mérések során a laboratórium hőmérséklete 22-25° (Celsius)
  volt, a relatív légnedvesség pedig 55-65%. Az eredmény minden további
  nélkül összevethető régebbi hangszedőtesztjeink eredményével.

                   *

  AUDIO-TECHNICA AT 95E

  

    Angliában  Best  Buy,  szinte  versenytárs  nélkül.  A  mi
  tesztmezőnyünkben is messze ez a legolcsóbb pickup. Egyszerű, de
  tetszetős csomagolásban árulják (kartondoboz, plexi tok), ha jól
  látjuk, specifikáció nélkül - a gyári adatokat a prospektusból írtuk
  ki. Az AT 95E az Audio-Technica jellegzetes kettős mozgómágnesű
  modellje, biradiális (elliptikus) tűvel. A tűtartó rész zöld színű. A
  kivezetések mellett nincs színkód, csak a "+" jelzés mutatja meg,
  melyik a bal és a jobb csatorna melegpontja.
    Méréseinkhez. Mindkét csatornán jól érzékelhető kiemelés 10kHz
  fölött. Az áthallás az egyik irányban jóval gyöngébb, mint a másikban.
  A kimeneti feszültség igen alacsony a többi típuséhoz képest. (Vagyis
  nagyon fontos, hogy az erősítő csöndes legyen, mert különben hallani
  fogjuk a zaját.) Letapogatási képessége jó, intermodulációs torzítása
  még 0dB kivezérlésen is rendkívül alacsony, ebből a szempontból a
  legjobb az egész mezőnyben. Kitűnő a 10,8kHz-es impulzusfotó is. Az
  1kHz-es négyszögjelen túllövés látszik - ez összhangban áll a a
  magas-kiemeléssel. Frekvenciagörbéje nyomán sejteni lehet, hogy olcsó
  pickup, de a többi tulajdonsága igen jó!

  ARCAM C77 MG

  

    Papírkarton, plexidoboz, benne szivacsba ágyazva a hangszedő, 1
  pár rögzítőcsavar anyával, valamint imbuszkulccsal (ugyanis ilyen
  kiképzésű a csavarfej, hogy jól meg lehessen szorítani). A C77
  valójában a tűtartó jelzése, az Mg a hangszedőtest anyagára, a
  magnéziumra utal. A kivezetőcsapok aranyozottak, betű- és színkód is
  jelöli őket. A tűhegy kúpos, a tűtartó szár kettős alumínium cső. A
  kezelési útmutató egyszerű, de elegendő.
    Méréseinkhez. Igencsak szerény a frekvenciagörbe: erőteljes teknő
  az 5-15kHz-es tartományban, majd éles csúcs 20kHz táján. Igaz viszont,
  hogy a két csatorna átvitele teljesen azonos. Az áthallás az egyik
  irányban 15kHz-ig rendkívül jó, a másikban gyöngébb, de még az is
  átlagos. Kimeneti feszültsége meglehetősen nagy.  Torzításai  az
  átlagosnál  alacsonyabbak.  Négyszögjel-átvitele  megfelel   a
  frekvenciagörbéjének.

  CLEARAUDIO IV, V ÉS VI

  

    Nem derül ki a Clearaudio Electronic GmbH ismertetőfüzetéből, hogy
  ki és hol gyártja ezeket a hangszedőket. Érdekessége mindhárom
  modellnek, hogy igen magas kimeneti feszültséget  specifikálnak,
  továbbá, hogy a tűtartó száruk bórötvözetből készült. Magáról a tűről
  viszont semmit sem sikerült megtudnunk, a prospektus is csak annyit
  árul el, hogy a tűhegy "csökkentett tömegű" (RM, azaz Reduced Mass).
  Szokatlan,  hogy  a  specifikációban  megadják  a  "garantált
  fáziseltérést", amin valószínűleg (?) a  két  csatorna  közötti
  fáziseltérést értik, bár százalékban adják meg, és ezért nehéz rajta
  eligazodni. (Ezért is nem tüntettük fel a gyári adatok táblázatában.)
    A három hangszedő szemre tökéletesen egyforma. Felerősítő részük
  műanyagból, maga a hangszedőtest aranyszínű fémlemezből készült. A
  kivezetések aranyozottak, szín- és betűkóddal. A csomagolás roppant
  egyszerű: egy gyógyszertári háncsdobozka, szivacsbetéttel. Kapunk 1
  pár imbuszfejű csavart, anyával, de a hatlapú imbuszkulcs nélkül.
    Méréseinkhez - Typ IV. A frekvenciagörbe mindkét  csatornán
  erőteljesen esik, már 3kHz-től kezdve, hogy aztán 15kHz  táján
  feléledjen és még ki is emeljen. Nem éppen előnyös átviteli karakter.
  Az áthallás egyik irányban tisztességes, a másikban csak 20dB, de ezt
  igen széles sávban megtartja, még egészen magas frekvenciákon is.
  Letapogatási képessége szerény (csak +4dB, illeve 70µm), a torzítása
  meglehetős. Impulzus-átvitele átlagos.  (Két  példányon  ugyanazt
  mértük.)
    Méréseinkhez - Typ V. A  frekvenciaátvitele,  az  áthallási
  csillapítása pontosan olyan, mint az előzőé, csak a magasfrekvenciás
  kiemelés egy hajszálnyival megnőtt. Követési és  intermodulációs
  torzítása átlagos, az impulzus-átvitel túllövést és berezgést mutat.
  Meglehetősen vegyes kép!
    Méréseinkhez- Typ VI. Itt  a  frekvenciaátvitel  már  egész
  tisztességes: a jobb csatornán viszonylag egyenletes, és a balon is
  csökkent a kiemelés mértéke. Az áthallás rendkívül kedvező, és mindkét
  irányban egyforma - ennek a pickupnak ez a fő erénye! Követési
  képessége megfelelő, torzításai átlagosak. Az impulzusfotón a túllövés
  és a berezgés valamelyest csökkent.

  DENON DL-110

  

    Magaskimenetű MC, piros műanyagházban. A  tűvédő  egyszerűen
  felhajtható, a kivezetések aranyozottak, a szín- és a betűkód egyaránt
  megvan. A kartoncsomagolásban rendkívül elegáns  plexi  dobozka,
  tűtisztító kefével, egy pár felerősítő csavarral, valamint plexi
  beállítósablonnal,  a  kargeometria  beállításához.  Egyik  végét
  nagyítónak képezték ki, hogy jobban szemügyre vehessük a tű hegyét. A
  kezelési útmutató többnyelvű, részletes.
    Méréseinkhez. Kimeneti feszültsége  elegendő  (nagyjelű  MC).
  Frekvenciagörbéje enyhén emelkedik, majd a végén méginkább kiemel, így
  viszonylag széles átviteli sáv adódik. Az áthallás az egyik irányban
  kitűnő, a másikban kevésbé az. Követési képessége igen szerény.
  MC-hangszedőtől alacsonyabb  intermodulációs  és  középfrekvenciás
  torzítást vártunk volna, az impulzus-torzítása viszont tényleg a
  legalacsonyabb a mezőnyben. A négyszögjel-átvitel is MC-hangszedőre
  vall, de a berezgés túl hosszú ideig tart. Vegyes kép.

  

  EMPIRE 900/II ÉS 1000/II

  

    Akármi legyünk, ha ez nem Ortofon VMS. Már szemre is aggasztóan
  hasonlít rá, ráadásul a mágneses sönt elvén működik, márpedig az
  tipikus Ortofon "patent". A hangszedőtest burkolata fém, a felerősítő
  rész műanyag. A kivezetések is aranyozva vannak, a betű- és színkód
  itt sem hiányzik. A kartondobozban furcsa alakú mű anyag ház, abban
  csücsül a hangszedő, 1 pár felerősítő csavar, anya, csavarhúzó,
  tűtartó kefe, valamint egy rövid ismetetőszöveg társaságában. Az
  1000-es modell ugyanolyan, mint a 900-as, csak a nagyobbiknak némiképp
  szigorúbb a specifikációja.
    Méréseinkhez - 900/II. A sávban végig enyhe szintcsökkenés, majd
  20-22kHz környékén erős kiemelés. Az áthallás 17kHz-ig egészen kitűnő!
  Követési tulajdonságai átlagosak (igaz, hogy a tűerő igen alacsony:
  mindössze 10mN). Az intermodulációs és a középfrekvenciás torzítása
  átlagos, impulzus-torzítása alacsonyabb. Az impulzus-fotó túllövést és
  berezgést mutat. Méréseink nyomán most még biztosabbak vagyunk benne,
  hogy Ortofon VMS hangszedővel van dolgunk.
    Méréseinkhez - 1000/II. Hasonló átviteli karakter, de itt a
  kiemelést kicsit megszelídítették. Az áthallás itt is nagyszerű.
  Követési tulajdonságai igen jók (mindössze 13mN tűerővel  is!).
  Torzításai közül a 10,8kHz-es impulzus-torzítás csekély, a többi
  átlagos. A négyszögjelen itt is túllövés és berezgés.

  EMPIRE MC 200 EH

  

    Ez viszont magaskimenetű mozgótekercses hangszedő. Csomagolása,
  tartozék-készlete ugyanaz, de a hangszedőtest ezüstszínű műanyag, az
  alja fém. A tűtartó rész alumínium, a tű elliptikus. A dobozon nem az
  olvasható, hogy Empire, hanem hogy Benz Micro. (Úgy tudjuk, híres
  tűgyártó cég.) A kivezetések aranyozottak, a betű- és színkód rendben
  van.
    Méréseinkhez. Frekvenciaátvitele igen széles sávban egyenletes,
  mintegy 40kHz-ig terjed (a legjobb a 17 között). Az áthallása nem
  teljesen szimmetrikus, de így is kedvező. Torzításai MC-típushoz
  mérten kissé magasak, bár a 10,8kHz-es fotója szép. A négyszögjel
  MC-re vall, túllövésével és berezgésével együtt is.

  GRADO ZCE+1 ÉS ZF1+

  

    A hangszedőtest felirata ZC+, a tűtartóé ZC+1 - ki tudja, mi az
  igazság. A csomagolás egyszerű kartonhenger, a cubehőr két pár (eltérő
  hosszúságú) csavar, anyával, kezelési útmutatóval és egy műanyag
  eszközzel, amely a tűtartó eltávolítására szolgál. A leírás nem mondja
  meg, milyen rendszerű a hangszedő, de ha a tűtartót eltávolítjuk, jól
  látható, hogy a négy tekercset hordozó 4 kis mágnesrudacska előtt négy
  kis lágyvas lapkát mozgat a tű.
    A (jóval) drágábbik modell mindenben azonos az előzővel, még az
  adatlapja is teljesen ugyanaz. Csak annyiban tér el tőle, hogy a
  hangszedő fémburkolata amazon még  krómszínű  volt,  itt  pedig
  aranyszínű.
    Méréseinkhez - ZCE+1. Sokat kínlódtunk vele, mert a specifikáció
  rendkívül széles sávot, 55kHz-es felső határfrekvenciát ígér, de ezt
  sehogysem sikerült igazolnunk. Az átvitel valójában így 30-35kHz-ig
  terjed, ami persze bőven elegendő, viszont ára van: teknő a középső
  sávban. Az áthallás nagyjából átlagos, úgy 10kHz fölött romlik el. A
  követése jó, a torzításai viszonylag alacsonyak. Az impulzus-átvitel
  nem éppen ideális, a fotó túllövést, berezgést, tetőesést mutat.
    Méréseinkhez - ZF1+, Minden szempontból hasonlít a másikra.

  NAGAOKA TS 10

  

    Most nem fogjuk hiányolni az imbuszkulcsot: hármat is kapunk
  egyszerre. A legnagyobbik a hangszedő felerősítő csavarjaihoz való, a
  középsővel a tűtartó saját rögzítőcsavarjait lehet eltávolítani, a
  harmadikkal pedig egy egészen pici hernyócsavart szoríthatunk be a
  pickup alá, hogy ezzel egy harmadik ponton is megtámasszuk  a
  "shell"-ben. A hangszedőtest robusztusnak látszik, fémből készült, a
  kivezetései aranyozottak, a betű- és színkód megvan. A csomagolás
  karton, benne elegáns plexidobozzal.
    Méréseinkhez. Ez a hangszedő sem kímélte az idegeinket.  A
  frekvenciaátvitelét még csak-csak elfogadtuk volna (mély árok, majd
  viszonylag éles, bár nem nagy rezonancia 20kHz-en), de az áthallási
  csillapítása roppant szegényes, a legszűkebb az egész mezőnyben.
  (Habár, és ez mentségére szóljon, az áthallás még 20kHz-en sem omlik
  össze). Tisztogattuk a tűt, változtattunk a hangszedő felerősítésén -
  hiába. Viszont a követési tulajdonságai jók, az intermodulációs
  torzítása alacsony. A másik két torzításfajtán már inkább csak
  átlagos. Az impulzusfotón közepes berezgés, de erőteljes tetőesés
  látszik.

  PROJECT 4/II

  

    A Datateamtől kapott információ szerint ez a hangszedő a Goldring
  1000 sorozat tagja. (A Project elnevezéssel a Datateam nyilvánvalóan
  "felvállalta" ezt a típust,  mint  választékának  legjutányosabb
  darabját, amelyet feltehetően az olcsó Project 1 lemezjátszóval kíván
  párosítani.) A pickupot egyszerű háncsdobozka rejti (szintén  a
  Datateam patikájából való: ugyanolyan, mint a Clearaudio hangszedők
  dobozkája). Specifikációt nem adnak hozzá. Minden társasága 1 pár
  csavar, anyával, viszont imbuszkulcs nélkül, ami azért baj, mert a
  csavarfej imbusz-kiképzésű. A hangszedőtest műanyagból készült. A
  kivezetések aranyozottak, el vannak látva szín- és betűjelzéssel
  egyaránt, csak a betűk nagyon aprócskák, alig látszanak. A tűtartón
  piros háromszög és egy P betű (feltehetően "Project").
    Méréseinkhez. Bal csatornán szinte ideálisan egyenes az átvitele,
  és a jobb csatornáján is csak enyhe kiemelés látszik 10-18kHz között.
  Áthallása erősen aszimmetrikus, ámde még ez a paramétere is átlagosnak
  mondható, akárcsak a követési tulajdonságai, a  torzításai.  Az
  impulzusfotón enyhe túllövés, de nem követi berezgés.

  ROKSAN CORUS BLUE ÉS CORUS BLACK

  

    A Roksan cég  (relatíve)  olcsó,  mozgómágneses  hangszedői.
  Feltehetően a Goldring gyártmányai, ugyanis kísértetiesen hasonlítanak
  az olcsó Projectre, amely szintén Goldring. Annyi különbséget lehet
  felfedezni, hogy a Corus Blue és Black felerősítéséhez nem kell anya,
  mert a hangszedőtestben menetet vágtak  a  csavar  számára.  A
  hangszedőtestet is tömörebbre vették,  jobban  egybedolgozták  a
  felerősítő résszel. (Ez a Roksan  újítása  lehet.  A  Goldring
  feltehetőleg az ő rendelésére modifikálta az eredeti típust.) A
  csomagolás kartonpapír, benne esztergált fadobozka, 1 pár felerősítő
  csavarral és imbuszkulccsal. A kezelési útmutató specifikációt is
  tartalmaz.
    A két hangszedő mindenben teljesen azonosnak látszik, a különbség
  a tűgeometriában van, amennyiben a Bluenak a tűje Gyger III, a Blacké
  pedig Gyger II. Hogy ez pontosan mit jelent, nem derül ki. Csak annyit
  tudunk, hogy a Gyger cég neves hangszedőtű-gyártó.
    Méréseinkhez - Corus Blue. Ezek a pickupok "hagyták magukat
  mérni",  nem  kellett  sokat  bajlódni  velük,  "hozták"  a
  specifikációjukat. A Blue frekvenciajelleggörbéje 15kHz-ig teljesen
  lineáris, utána az MM-ekre jellemző kiemelés, de viszonylag enyhe,
  lapos. A felső határfrekvencia mindkét csatornán majd 30kHz-ig terjed.
  Az áthallási csillapítás ragyogó, az összes között a legjobb. Követési
  tulajdonságai átlagosak, az intermodulációs torzítása  magas,  a
  10,8kHz-es  impulzus-torzítása  alacsony.  A  négyszögjel-átvitel
  túllövést mutat, de még így is kedvező.
    Méréseinkhez - Corus Black. A jobb csatorna átvitele egyenletes, a
  bal csatornáé enyhén, egyenletesen esik. Az áthallási csillapítás itt
  is kitűnő, 20kHz-en sem romlik számottevően. A letapogatás átlagos, a
  közepes frekvencián mért torzítás az egyik csatornán igen magas.
  Alacsony viszont az impulzus-torzítás. A négyszögjel-átvitel egészen
  jó, a túllövése kisebb, mint amit a "kék" modellen mértünk.

  

  Goldringok - méretre szabva. A Project hangszedő (jobbra) "normál"
  kivitelű, a Roksan-kivitelnek tömörebb a teste, a hangszedőtest furata
  pedig menetes (nincs szükség anyára).


                   *

  ÖSSZEFOGLALÁS

    Mindenekelőtt: véleményünk szerint a hangszedők változatlanul
  fejlődnek. Ezt mi a gyártási eljárás pontosságának, az újabb anyagok
  jobb minőségének tulajdonítjuk. A fejlődés főleg abban nyilvánul meg,
  hogy a hangszedők bal és jobb csatornája ma jobban hasonlít egymásra,
  mint évekkel ezelőtt. Hogy a frekvenciaátvitelük miért olyan, amilyen
  - ebben már feltehetőleg a tervezők filozófiája tükröződik. Meg az
  üzletpolitikájuk is.
    Az is  feltűnik,  hogy  a  hangszedők  ma  jóval  merevebb
  felfüggesztésűek, mint régebben. (Például éppen az Empire a különösen
  "lágy" pickupjairól volt híres.) Ma inkább stabilitásra törekednek -
  lásd a Nagaoka hangszedő felépítését és harmadik,  "kitámasztó"
  csavarját.
    Érdekes, hogy máig fennmaradt a jó öreg kúpos tű (Arcam, Nagaoka),
  bár a tűk többsége elliptikus (bármilyen fantázianevük legyen is).
    Szóval, a világ változatlanul előrefelé megy, csak az a kérdés,
  mennyi idejük van még a hangszedőknek ehhez az előrefelé menetelhez.

  
  
  
  
  


  Szeánsz

  

    Hogyan csináljuk, hogy mindenkinek kedvére tegyünk? A kibicnek
  semmi sem drága: bárki visszakézből felfedezi azt a kritériumot,
  amelynek alapján szeánszunk  eredményét  tévesnek  (vitathatónak)
  nevezheti. De aki végigcsinálta az összesen 14-17 órás szubjektív
  tesztet, átélte az eltérő hangzásképek zenei csatáját - az legalább
  annyit el tud dönteni, hogy ezekután biztos-e a dolgában avagy sem.
  Ítéletünkhöz ezért meg szoktuk adni a "magabiztossági együtthatónkat".
  És most meglehetősen magabiztosak vagyunk. A szeánszok többsége "jó
  szeánsz" volt, ilyenkor a zsűri egységesen ítél, keveset vitatkozik.
    Ideális lemezjátszó nincs, minden gépnek  (s  pláne  minden
  futómű/hangkar kombinációnak) megvan a maga sajáthangja, amely egyes
  pickupoknak inkább, más típusoknak kevésbé kedvez. A hifi-kereskedők
  kitartó munkával meg tudják találni a szerencsés kombinációkat, így a
  hangszedőkből is többet tudnak kihozni, mint mi, akiknek nincs módunk
  heteken-hónapokon át kísérletezni minden egyes típussal. Egy-egy
  jószág az ő számukra: egyéniség. A mi szemünkben: tesztpéldány.
    Mi zeneszámonként csinálunk A-B tesztet. Folytonos pickup-cserével
  ez reménytelen volna, nekünk tehát két egyforma lemezjátszóra van
  szükségünk. A Linn Axisból és a Dual 505/3-ból már semmiképpen nem
  tudunk  hozzájutni  másik,  hajszálra  azonos  példányhoz.  A
  cserélhető-karú NAD pickuptesztre ideális volna, de szerettünk volna
  most már valami jobbat. Ebben a kiadásunkban amúgyis tesztelünk két
  lemezjátszót, az alapfokú Pro-Ject 1-et és a középkategóriájú Rotel
  RP-855-öt. Mindkettőt számításba vettük, s végül a Rotelnél maradtunk.
  Kölcsönkértük még egy példányát a Zebraudio-tól - itt mondunk érte
  nyilvánosan köszönetet.
    A hangszedőket áruk szerint csoportosítottuk, eképpen: 2500-tól
  5400 forintig: Audio-Technica AT95E, Grado ZCE+1, Pro-Ject 4/II, Arcam
  C77 Mg. 7600-9000 forintig: Clearaudio Typ IV, Denon DL-110, a két
  Empire és a Grado ZF1+, 10000-11500 forintig: Roksan Corus Blue,
  Nagaoka-Stilton TS10, Empire MC-200. És végül 13600-19600 forintig:
  Clearaudio Typ V, Roksan Corus Black, Clearaudio Typ VI.
    Etalonnak az árkategóriába illő  Ortofont  választottuk.  Az
  Ortofonok bevetése szükségszerű, hiszen az utóbbi 10 évben jószerivel
  csak ehhez a márkához lehetett hozzáférni, a legtöbb magyar hifistának
  ilyen hangszedője van. Most legalább kiderülhet, mennyit vesztettünk
  (ha  vesztettünk  egyáltalán)  amiatt,  hogy  Magyarországon  a
  pickupválaszték ennyire egyoldalú volt. Ha menetközben úgy érezzük,
  hogy mégis erősebb etalonra van szükségünk, majd tudni fogjuk, mit
  tegyünk.
    A szeánszon erősítőnek az Audio Innovationst, hangsugárzónak a
  JMlab Olympot használtuk.


  I. CSOPORT (2500-5400 forint)

    Etalonunk ebben a kategóriában az Ortofon X1-MC, a legkisebb
  magaskimenetű MC. Öt évvel ezelőtt mindössze 2400 forintba és még
  két-három évvel később is csak vagy 4000-be került. Ma már nyilván
  jobban megkérnék az árát - ha kapható volna. Tónusát tekintve kissé
  testes, a magastartománya enyhén lehajlik, de egyébként tiszta.
  Tesztlemezek: Simon & Garfunkel, Sheffield-Wagner, az Opus3-ról a
  dél-amerikai népzene ("Andok", ahogy egymás között nevezzük), Bach
  hegedűverseny.

    AT95E

    Erre szavazok. Több és egészségesebb mély. Jobb tartás. Egész jó
  Wagner. Rezesebb rezek. Andok: a legteteje nincs meg, nemcsak matt, de
  kifejezetten hiányzik valamije. A hegedűje élénkebb, színesebb. * A
  vonósai torzak, a fúvósai harsányak, a zene középre szorul, a
  nagydinamikájú részeken  nincs  elegendő  tartása.  Hegedűre  én
  semmiképpen nem használnám. * A finomabb részleteket kevésbé hozza,
  szűkebb a frekvenciasávja, kisebb a tere, a zene középről szól,
  kevésbé szárnyal, még talán torzabb is, nem tetszik. *  Nálam
  döntetlen. Kiegyenlített hangzás, de szűk a sávja. Wagneren jobban
  tetszik, nagyobb a vonósok nyüzsgése, hátrábbról szól és nagyobbat.
  Alul kiürül, a mélyhangja statikus, nem lendül. Az Andok-zenén nem
  meggyőző, a dimenziói szűkek. Ismét magashiány.
    Az etalon. Mindenben kicsit gyöngébb. Kevesebb mély, kevesebb
  dinamika, a legtetejét méginkább hiányolom, de azért nem rossz. *
  Nyugodt, kevésbé érdes, mélyebbre megy, a szólamokat különválasztja,
  minden szempontból kulturáltabb. * Sokkal tisztább, definiáltabb,
  magasban-mélyben tovább megy. Részletfinomságok. Zenei és kulturált. *
  Melegebb hangzás, rendezettebb, visszafogottabb. Kevésbé levegős.
  Lekerekít, párnáz. A tuttikat jól hozza. Nem elég izgalmas, de nem is
  fülsértő. Az Andok csúcsain ez a jobb. Szebb pánsíp, erőteljesebb
  dobok. A hegedűversenyen a zenekar egységesebb, a szólista viszont
  bizonytalan.
    Kommentár. Az AT95E igazolta jóhírét. Nem véletlenül adják az
  angolok oly sok lemezjátszóhoz éppen ezt a típust - persze, csak
  átmeneti megoldásnak. Meglátásunk szerint inkább popzenére való (az a
  társunk, aki rá szavazott, kizárólag popzenét hallgat). A többiek
  egyetértettek abban, hogy olyan zenére, amelyben hegedű is van,
  lehetőleg más pickupot választanának. De soha rosszabbat - ennyiért.

    GRADO ZCE+1

    A popénekes hangja kissé grízes. Wagner: a magasak enyhén esnek,
  de kiegyenlített. A népzene matt, nem cseng ki, a középmély üt, úgy
  100Hz körül. * A tere középre szorul. Torzabb. A dinamikája kisebb.
  Gyöngébb hangszedő az előbbi AT-nél, de hegedűn jobban szerepel nála.
  A mélyvonósai azonban túltengenek, az egész zene összemosódik, kevés a
  levegője. * Szerényebb, el-elszól, de nem igazi élmény. Hiányos a
  tere, szűk a sávja. Sok információ elvész. Nem elég  érdekes.
  Középszerű. * Erőteljes basszus, de leválik a hangkép törzséről. Nem
  rossz, de nem elég színes. Fakó. Wagneren elég nyitott; talán
  színesebb. Az Opus3 népzenéjén mindenfelé vannak szólamai, de azok nem
  állnak össze. Nyugtalan. A hegedűversenyen a szólista jó, a zenekar
  szétesik.
    Az etalon. Tisztább, természetesebb. Csak nagyobb dinamika kéne.
  Viszont: kiegyenlítettebb, több a magasa, jobb a csengése, szebbek a
  hegedűi. Amije van, az finomabb. Nem egy csoda, de ezt választanám. *
  Most is simább, nyugodtabb, a mélye jobb, a magasa bágyadtabb, de
  lényegesen több részletet tud kimutatni. * Alul-fölül szélesebb,
  részletdús, nagyobb terű. Hallgathatóbb. * Gömbölyű, kellemes, lágy,
  popra kissé unalmas, a sávszélei neki is lekonyulnak. Mindenben
  közepes (ami ebben a kategóriában nagy erény), azonkívül nem torzít
  (ami szintén nagy erény). A hegedűversenyen a zenekar egységes, a
  szólista gyönge.
    Kommentár. A kisebbik Gradót egyhangúlag gyöngébbnek hoztuk ki
  nemcsak az Ortofonnál, de az AT-nél is (vonósokon azonban jobb az
  utóbbinál).

    PRO-JECT 4/II

    Már ahogy megszólal: egész jó. Világos hangkép. Wagneren is
  tetszett, főleg a középtartomány (ez az erőssége), a legteteje viszont
  hiányzik, a rezesek nem rezesek. Andok: matt, de dinamikus. A gitár
  stb. tetszetős. A hegedűje markáns, pont ott hangsúlyoz, ahol az X1-MC
  visszafog. * Erőteljes mély... vagy mélykiemelés? Mindenesetre nem
  unalmas hangzás. A rezesek torzak. A mélye (üstdob) nem igazi. Egy
  bizonyos tartományban kiemel (gitár, hasonlók). Jobb az első két
  pickupnál, de néha harsány, tolakodó, becsapós. Vacilláltam. De
  akusztikus hangszereken már bajok: a lényeget kiemeli, a részleteket
  mellőzi. * Döntetlen. Csak egyes  zeneszámokon  tudok  dönteni:
  fele-fele. Wagner élénk, a tere jó, lendületes, dinamikus - kicsit
  nyers. A mélyei  néha  túldöngenek.  Némelyik  zenei  részleten
  határozottan jobb. * Eddig a legjobb, nálam ő nyer.  Popzenén
  kiegyenlített, "súlya van", a szólamai artikuláltak. Testes  (a
  basszusa kicsit döng), a magasai igen jók, a tere átlagos. Van
  egyfajta megnyerő közvetlensége. Lendületes, színes - jó MM. Kitűnően
  pozícionál, "analógos". Még a tuttikon is elfogadható, bár ott már nem
  elég súlyos. Az Andokban kiderül, hogy középhang-kiemelése van, kissé
  nyers, de könnyű "ráhangolódni". A szólamok pregnánsak, de a finom
  részletek nélkül. Bachon már mindenben MM, a teteje érdes, de azért
  még a hegedűkön, sőt, a tuttikon is elfogadható.
    Az etalon. Popzenén szép az énekhang, a többi kevésbé. Talán egy
  hajszállal jobb, de ez se fenékig tejfel. A hegedűje ennek is szép,
  csak másképp. Az Andok-zenén levegősebb, sztereóbb. * Unalmasabb,
  döglöttebb, de jobb a mélye, a magasa is. Kulturáltabb, részletezőbb.
  * Továbbra is ez a jobb. Unalmasabb, de a nyugalma, a simasága sok
  mindent feledtet. A demó-zene kedvez neki: ott megmutathatja, hogy
  szélesebb a tere, megfogottabb a mélye. A közepe kissé hiányos. * Itt
  még inkább döglöttnek hat, mint eddig (mert a Pro-Ject annyira élénk).
  A mélysávja jobb.  És  nem  esik  a  nyakamba.  Van  elegendő
  távolságtartása. (MC-erények). Nagyvonalúbb. Egységes, muzikális, de
  nem elég színes.
    Kommentár. A Pro-Ject hangszedőről mindnyájan jó véleménnyel
  voltunk. Sajátos zenei világa van. A szólamokat kitűnően artikulálja,
  élénk, "lényegretörő", de az árnyalatokról. megfeledkezik.

    ARCAM C77 MG

    Egész jó, aztán: grízes? Elegendően széles sáv, de torzítást
  hallok, nem követési hiba, valami más, ami nem illik oda. Különben
  tetszene. * A Pro-Ject jobb volt. Kis hangerőn unalmas, tompa.
  Mélyben-magasban hiány. Nincs durva hibája,  de  erénye  sincs.
  Szerényebb, igénytelenebb, de hallgatható. * Komor, erőtlen, lomha,
  tompa. Nem torz, nem tolakszik, de elmegy a kedvem a zenehallgatástól,
  hiányzik a levegője, a dinamikája, a tere. A mélye néha túlsúlyos,
  összefolyik. Magashiány (a csembaló elvész). * Nem tetszik. Tompa, a
  sávja szűk, leül. lapos, "fel kéne hangosítani" effektus. Hiányzik a
  jó MM-ek lendülete. A hegedű nyüszít. A szóló sem szép. Olcsóbb
  lemezjátszó.
    Az etalon. Éppen-hogy-csak, de ez nyer. Talán finomabb. * Jobb
  magasak. Részletezőbb. * Megőrizte összes jó tulajdonságát - ennyit
  tudok mondani róla. * Itt most csak erényei vannak.
    Kommentár. Noha nem találtunk a hangjában semmi durva hibát,
  többségünk ezzel a típussal. szimpatizált a legkevésbé.


  II. CSOPORT (7600-9000 forint)

    Magasabb etalont választottunk, az Ortofon MC10S-t a legolcsóbb
  trafóval, a T5-tel. Eredeti, öt évvel ezelőtti áruk szerint ebbe a
  kategóriába tartoznának (6000+2700 a trafó), és magára vessen, aki
  annakidején a HFM tanácsára nem vásárolta meg őket, ma már csak 14-ért
  kapná meg a kettőt. (Amikor e sorokat írjuk, még fel lehet lelni
  utolsó példányaikat.)  A  zenék  nagyjából  azok,  mint  eddig.
  Kiegészítettük őket egy kórusrészlettel a Proprius-Messiásról (belső
  barázdára esik, nehéz lejátszani). Továbbá egy hangulatos popszámmal a
  Philips demólemezről. Van rajta csengő gitár, erőteljes basszus,
  rekedt férfihang lelkes női kórussal, és egy, különleges effektus:
  erőteljes tutti után mindenki elhallgat, és együttes visszhangjuk
  betölti a teret.

    CLEARAUDIO IV

    Matt. A dob üt. Gríz az énekhangon. Wagner nehézkes, kevés a
  dinamika. Nem arról van szó, hogy, nekilódul és nem bírja - ez még
  csak neki sem lódul. Csúnyább a tűzörej, zavar. Népzenén a dob csak
  dörömböl, egybefolyik, kínlódik. Messiás: kriminális.  *  Tompa,
  levegőtlen, szűk terű, az ének kásás, a mélyek puffognak, nem éppen
  clear audio, inkább dirty audio. Sávhatárolt, a tranziensei rosszak, a
  dinamikája is kisebb, nincs amiért dicsérhetném. * A felső basszusban
  kiemel, a dobot hangsúlyozza, nem igazi mély. A magasa tompa, nem
  cseng ki, nem csattog, sokhelyütt torzít is. Propriuson nagyon torz.
  Egyetlen jó tulajdonsága sincs. Nem kéne. * Popzenén fedett, de
  teltebb, dúsabb. A magasai lekonyulnak. A szólamok egymásra tolódnak,
  a visszhang is rátolódik az énekre. A  gitár  kevésbé  cseng.
  Szimfonikusokon nem is olyan rossz, de a hegedű brácsás, a trombitája
  pozaunos, a basszusa sem elegendő, és minden nagyon középről szól,
  monósan. A kórus: egymás hegyén-hátán. És torzít.
    Az etalon. Klasszissal jobb. Levegős, szép, a  hangszereket
  különválasztja, kezdenek megjönni az igazi mélyek. * Fölényesen jobb.
  Elegáns, nyugodt, tiszta, szárnyaló, teres. * Tisztább, világosabb,
  szárnyalóbb, a tere nagyobb és sokkal kevésbé torzít. * Szerényebb a
  nagy MC-knél, de így is élmény. Popzenén a visszhang csodálatosan
  komplex. Operazenén megelevenedik, csak a basszusának nincs elegendő
  súlya. Mindenben sokkal jobb, még jobban is követ - pedig MC.
    Kommentár. nincs kommentár.

    DENON DL-110

    Levegős, mélyben üt, az énekhangon torzítás. Néhol követési hiba,
  de szép és élénk zene. Andok: mattabb, de el tudnám hallgatni. Mindig
  ugyanaz: egy kicsivel kisebb csillogás, egy picivel nagyobb torzítás,
  de igen jó hangszedő. Megközelíti a másikat. * Szerintem is közelebb
  kerültek egymáshoz. Elegendően tiszta, a magasai csengőek, bár mintha
  a középhangokat kissé túlhangsúlyozná. Még mindig hallok torzítást, az
  énekhang picit kásás, a tér pedig kétoldalas. Sokszor tompa, távoli.
  Erőtlenebb, nem annyira vidám. A Proprius kórusát leszámítva, el
  tudnám hallgatni. Mindenesetre egészen más, mint az előzőek. * Már
  ahogy megszólal, tetszik, nincs benne semmi idegesítő. A legteteje
  azért hiányzik. A tere szűkebb, a hegedűk nem elég finomak, néhol
  harsányak. De nagyon jól szól, el lehet zenélni vele, nem kelt nagy
  hiányérzetet (ha nem hallunk jobbat). * A magasain azonnal érezni,
  hogy MC - ha nem is igazi. Finom, csengő, de azért reszelősebb,
  torzabb. A fortékat, a crescendókat nem tudja igazán érvényre juttatni
  (dinamikai baj). Popzenén a visszhang elegendően  sokszínű,  de
  piszkosabb. Végig egy kis "koszos tű effektus". Wagnert egy kicsit
  lefojtja, a sávszélek szűkek, a magasak nem tudják keresztülvágni
  magukat, kicsit hasítanak. Nem annyira színes. Az MM és az MC közé
  esik, sok mindent nyer vele, de elveszti a jó MM-ek "kellemes
  melegségét". A Messiáson kiegyenlített, zenei, picit fedett, sok
  mindent meg lehet hallani rajta, csak nem olyan szép a hangja.
    Az etalon. Levegős, szép, magasban jobb, mélyben pedig szebb (nem
  több: szebb). * Jobb és szélesebb tér, a hangszerek szétválnak.
  Energikusabb, de nyugodtabb, jobbak a mélyei. Kevésbé torzít. *
  Nagyobb tér, finomság, sokkal több információ. * Mindenben jobb.
  Nagyon szép zenei pillanatok. A felső sáv klasszissal jobb. Händelen:
  felszáll a köd, minden magától értetődően tisztává és problémátlanná
  válik.
    Kommentár. Jellegzetes nagyjelű MC. Mindenben az MC10S felé húz, s
  bár minden tekintetben elmarad tőle, jó benyomást kelt bennünk. Az
  Ortofon termékválasztékban valahová az X3-MC és az X5-MC közé lehetne
  beilleszteni, márpedig azok (mai áron) sokkalta drágábbak. Erre a
  pickupra érdemes figyelni.

    EMPIRE 900/II

    Egész jó. A magasból leszed, grízesebb, fojtottabb, erőlködőbb. A
  Walkűrön nem olyan szép. Andok: szép, nem torzít, de mattabb, nem elég
  levegős. Nincs komoly hibája, nincs kiugró erénye. A Denon jobb volt.
  * Valóban nincs különösebb baja. De a magasai nem elég finomak, a
  közepe hangsúlyos. MM. Kevésbé transzparens: fátyol+érdesség. A mélye
  sem az igazi. * A szopránon, fúvósokon fedett. Matt énekhang. Nem
  olyan jó, mint a Denon volt. Zenefüggő; az Andokon nincs baj, a
  Messiáson igen. * Nem vagyok biztos benne, hogy a Denon jobb volt. Ez
  más irányból közelíti meg az MC10S-t. Jellegzetes Ortofon MM. Szűkebb,
  de kellemes, megnyugtató. Viszont nem választja eléggé szét  a
  szólamokat. A visszhangja egész jó.
    Az etalon. Mindent tud, amit a másik - meg még azt is, amitől a
  zene szép lesz. * Szárnyal, lendületes, könnyed - ez az, amivel nem
  tudnak versenyezni. * Elhúzza a fátyolt. Levegős, részletdús. A
  hangszereknek jobb a tartásuk. * Amikor átkapcsolunk ide, mindig
  rájövök, hogy a különbség valójában nagyon nagy. Nem műszaki, inkább
  zenei értelemben.
    Kommentár. Meghánytuk-vetettük a dolgot, és  egységesen  úgy
  ítéltünk, hogy az Empire 900/II kiegyenlített, egészséges hangú,
  jóminőségű hangszedő, de nem közelíti meg annyira ideáljainkat, mint a
  Denon. Úgy körülbelül az Ortofon OM30-nak felelhet meg.

    EMPIRE 1000/II

    Elbizonytalanodtam. Kicsit nehézkes. Tud ő mindent - csak kisebb
  osztályzatra, mint az MC. Mattabb, levegőtlenebb, a kórus szép, de
  kevesebb benne a csengés-zengés. Tisztességes pickup. (De még mindig a
  Denon a jobb.) * Az énekhang nem olyan tiszta, a magasa-mélye
  rosszabb, a tere szűkebb, van rajta egy kis köd. Mindenben gyöngébb, a
  torzítása is nagyobb. Kicsit erőlködik. Nagyon tisztességes, de nem
  versenyezhet az MC tisztaságával, nyugodtságával. * Hasonlít az
  előzőre - szinte ugyanaz. Nem tetszik. A különbség nem is olyan kicsi!
  Például, a gitárkíséret és az ének aránya felborul (az énekes
  hátratolódik). Fátyolos, fedett. A fúvósok nem igazán rezesek, van
  rajtuk egy kis repedtfazék-színezet. Az apró részleteket elkeni,
  elmossa. Az Andokon előbb azt mondom, hogy "ez jó!" -  aztán
  észreveszem, hogy a csattanások, csettintések legteteje eltűnik. A
  csembaló tompa. Egyes hangszereket összemos. A Denon jobb volt. *
  Hasonló a 900-ashoz, jobb nála, de nem lényegesen. Jó pickup, de nem
  MC-kategória.
    Kommentár. Az MC10S jellemzését megtakarítottuk. A "nagyobbik"
  Empire lényegében ugyanolyan, mint a kisebbik. Ha amaz volt az Ortofon
  OM30, akkor ez az OM40. Egykilenceddel drágább - és a javulás mértéke
  is belül marad ezen az 1/9-es határon.

    GRADO ZF1+

    Első megszólalásra, a gitárhangnál: világos hangkép, végre egy MM,
  amelyik tud csengeni-bongani. Aztán a férfihang már torzít, afféle
  "kettőshangot" hallok, mint a BEAG hangszóróiról. Bizonyos szólamokat
  eltüntet. Grízes? Wagner egész jó, de itt-ott torzít. Ugyanez az
  Andokon (és a többi lemezen is). A hangzása különben szép volna, ha
  nem volna ez az állandó torzítás. Nekem így nem kéne. * Hasonló a
  véleményem, csak nem tudtam, mire véljem. Ahogy múlik az idő, egyre
  kevésbé tetszik az MM-hang. Úgy látszik, van a két tábor között egy
  senkiföldje, amit nem lehet átlépni. *  A tere kicsi. Alul-fölül
  sávhatárolt. Kissé komor, eltűnik a levegő, a derű. A nagyzenekar
  kisebb létszámú. A Messiáson nem érzek teret: kisebb a templom. *
  Szép, csengő gitárhanggal kezd, de az énekhang már leül. Fedett. Vályú
  a frekvenciaátvitelben. A tuttija nagyon nem jó, erőszakos.  A
  visszhangja  egysíkú,  a  komponensei  összeolvadnak:  lyuk  a
  prezensztartományban! Lehet, hogy ez okozza, de nekem a Wagner-zenén -
  tetszett. A lemez ugyanis a prezenszsávban annyira domináns, hogy
  kiegyenlítik egymást ezzel a kissé lyukas pickuppal. Megkockáztatom,
  hogy szimfonikus komolyzenére beválik, mert lefogja  a  hegedűk
  visítását, a sáv többi részében pedig kifogástalanul működik. A
  fortisszimókon is jó. Sajnos, más zenéken ez már nem jön be, még a
  kórusműveken sem. Ott már túl sok levegőt veszít.
    Az etalon. Nagy és levegős tér, tiszta hangzás, a részleteket
  kottázni lehet, Zeneibb, nagyobb élményt nyújt. * Sokkalta elevenebb.
  Néhol elveszíti a tartását (Wagneren a Grado egyensúlya szerintem
  hallgathatóbb), de minden  egyéb  tekintetben  fölényesen  jobb.
  Kóruszenén a differencia hihetetlenül nagy.
    Kommentár. Furcsa pickup. Jó basszust és szép magasakat kínál, de
  a prezensztartománya behorpad. Feltehetően erősen rendszerfüggő, azt a
  berendezést fogja szeretni, amelyik éppen  a  prezensztartományt
  hangsúlyozza.


  III. CSOPORT (10500-11500 forint)

    Azonos tesztműsor. Az etalon is azonos - nem tartottuk fontosnak
  lecserélni.

    ROKSAN CORUS BLUE

    Középtől lefelé azonos minőség, felül elveszít  valamit.  A
  rezeseket csillogóbban kéne. Nagyon szép, sztereó. Magashiány, de
  diszkréten adja elő. Nem torzít (váratlan, de itt már az MC10 torzít
  többet). Még nem éri el az etalont, de nagyon tisztességes MM. * A
  sávszélen gyengébb (szerintem mélyben is), a  magas  lényegesen
  kevesebb, de nem torzít, jól hallgatható. Elélnék vele. * A magasa
  kásás, kevésbé cseng, a mélye összemos, kevésbé van megfogva, néha
  kong. Kevesebb levegő, kevesebb részlet. De ez az első MM, amelyik
  végre a jó irányba mutat. Nagyon tisztességesen szól, és a differencia
  már nem drasztikus. * Eddig a legjobb MM. Igen széles színpad, csak a
  levegője nem annyira szabad. A visszhang-hatás nagyon artikulált, de
  nem annyira finom, mint az MC-n. Élénk, sokszínű, de azért nem elég
  széles a sáv. A körömmel pengetett hangszer, a finom zizzenések nem
  jönnek keresztül. Mélyben is több energia kéne. De minden megszólal,
  rendezetten, hallgathatóan, kiegyenlítetten. Igen sok szólama van, és
  egyik sem zavarja a másikat. Demó-zenéken puha, lágy, de van valami
  közöttem és a hangszedő között. Meglepő, de a Messiáson egyáltalán nem
  torzít!
    Az etalon. Nyíltabb, szárnyalóbb, jobb részletek, nagyobb élmény.
  Magasban és mélyben is jobb. * A vonós simább, a fúvós ércesebb. Tér,
  levegő, könnyedség, élet. A hangszerek meglendülnek. * Azért ez mégis
  felszabadultabb, áttöri a fátylat. Felemelő. Megmarad az  MM/MC
  különbség, de a T5 trafó jelenléte már zavarni kezd (érdesség,
  mélyhiány). Élénk, lendületes, picit nyers. Igazibb, de néha nem
  annyira kiegyenlített.
    Kommentár. Eddig a legjobb. Kulturált, kiegyenlített és sokszínű.
  Bármelyik műfajban szépen szól. A magas tranzienseket, a levegőt nem
  árasztja annyira szabadon, mint ahogy az MC csinálja. Ennek ellenére,
  kitűnő pickup, mindnyájunknak nagyon tetszett.

    NAGAOKA TS10

    Jobb, mint a Blue, vagy legalább olyan jó (más erények és más
  hibák). Picit üt. A magasai egész jók (de Wagneren nem elég rezesek).
  A kóruson a torzítása erősebb. A mélyenergiái kisebbek. Kitűnő pickup
  - de még mindig nem éri el az MC-t. * Nekem is nagyon tetszett.
  Jobban, mint a Blue. Sávszélek, dinamika - semmi kifogásom. Aztán az
  üstdobbal már baj van. A Messiáson is erősebben torzít. Van egy
  magaskiemelése is. De szimpatikus hangkép. * Jobb, mint a Blue. De
  elmarad az MC-től az ének tisztaságában. Tompább, fedettebb. A tere
  sokszor kétoldalas, olyankor nem tudom, mi hol van. Jól szól, és mégse
  tetszik. * Különvéleményt jelentek be: szerintem a Blue jobb volt. A
  Nagaoka jó pickup, de túlságosan mélytónusú, legfelül lehajlik. (Más
  is mondta, hogy tompa, fedett - számomra pedig kifejezetten fojtott.)
  A visszhang szép és telt, de elvesznek a magas komponensei. Picit
  monós. Dinamikailag szűk. "Fel kéne hangosítani" effektus. A csengése
  lepuhul, a prezensz fölött viszont kiemel, ott sziszegős. Van egy
  digitális mellékíze, mintha LP után CD-t hallgatnék. Nekem ez nem
  kéne. De azért nívós MM.
    Az etalon. Jobb és igazibb mélyek. Kulturált, finom, de már csak
  kevéssel jobb. * Szélesebb tér, nyugalom, levegő. Élénk csembaló.
  Zeneibb. * Sokkal élénkebb. A színpad méterekkel magasabb.
    Kommentár. Nagyon jó hangszedő, 3:1 arányban jobbnak ítéltük a
  Roksan Bluenál - és mégis, legalább ugyanannyival  elmarad  az
  MC-hangtól. Tónusa enyhén mélybe hajlik; az a magaskiemelés, amelyre
  jegyzeteinkben hivatkozunk, viszonylag alacsony frekvenciájú. Nem árt
  neki, ha az átlagosnál csengőbb, élénkebb tónusú lemezjátszóval
  párosítják.

    EMPIRE MC-200EH

    Elsőre nagyon szép, csillogó gitárhang, "na végre", még túl sok is
  a magasa. Wagneren túlságosan is rezes, jobb trombita kéne. A mélyét
  is keveslem. Demó-zenéken megvan a magasa, a levegője, de nem
  választja jól szét a szólamokat. A hibái mindenesetre ügyesen vannak
  elrejtve. Szerintem ez is Ortofon. Tipikus X5-MC. * Más a véleményem.
  Elsőre nekem is tetszett, de mesterségesen feldúsul, túlszínez. Mintha
  a hangmérnök megmanipulálta volna. A visszhang jó, de nem eléggé
  tiszta. A tere elég széles, de kétoldalas, a szólamokat nehezebb
  megtalálni, ez nagyon nem tetszik. A legteteje hiányzik, nem cseng ki,
  sok szőr, rátét van rajta, ez fárasztó. Nekem nem kéne. * Kezdetben
  nagyon szimpatikus - de igazán nekem se tetszik. A magasa kemény, az
  énekes megfázott. Lomhább, kevesebb a lendülete, és mégsem nyugodt.
  Tompább, fedettebb. Ezt a pickupot nem választanám. A torzítása is
  zavart. * Első hallásra engem is megkapott a gitárhang csengése, ebben
  az MC-re üt, de már a második taktusnál (ahol az ének megszólal)
  rájöttem, hogy visszafogott, nem elég nyílt, a dinamikai felbontása
  gyöngébb. Eddig (az etalontól eltekintve) a legjobb visszhang (ismét
  MC-erény!), de középmagasban grízes. Wagneren jól szerepel, "a jó
  irányban menetel", de minden tekintetben alulmarad. A sávszéleken
  energiahiány. Demózenéken kissé statikus. De azért hallgatható, jó
  pickup.
    Az etalon. Nyugodt, derűs, sokkal tisztább, a  tere  jobb,
  definiáltabb. Nagy különbség! * A vonós kicseng, a hangszereknek
  megjönnek a felhangjai, a fúvós tisztább. Energikusabb. * Nyílt és
  levegős, megfogott  hangszerhangok.  Fenomenális  visszhang-hatás!
  Tömörebb, egészségesebb. A Messiáson: más világ.
    Kommentár. Bizonyos szempontból (gitárcsengés stb.) közelebb kerül
  az MC10-hez, más tekintetben viszont (kiegyenlítettség, térleképzés)
  jobban elmarad tőle, mint az előző két MM. Jó hangszedő. mégsem
  szerettük igazán. Az Ortofon X5-MC-nek vagy az X3-MC-nek felel meg,
  sőt: szerintünk azonos is valamelyik magaskimenetű Ortofon MC-vel.

  IV. CSOPORT (13600-19600 forint)

    Töprengtünk, felemeljük-e a mércét, megjavítsuk-e  az  MC10S
  hangzását a drágább (T10) transzformátorral. Úgy döntöttünk, egyelőre
  megmaradunk az eddiginél, aztán majd meglátjuk. A tesztműsor is
  ugyanaz, mint eddig volt.

    CLEARAUDIO V

    Szépen szól, megvan a magasa, de nincs elég levegője. Matt. A
  dinamikát visszafogja. Torzít, csak egészen finom kását hord fel, de
  azt folyamatosan. Jó MM. De amitől az MC: MC (levegősség, finomság),
  azt nem tudja utolérni. * Előbb tetszett, aztán feltűntek a hibái.
  Wagneren a rezesek tompák, a hegedű jobb, de abban is gyöngébb. A
  taps, a kagylócsörgetés legteteje hiányzik. A kórusművön a hangszerek
  kevésbé hallatszanak (csembaló!). Jól szól, de egy pillanatig sem MC.
  * Nekem még mindig kásás, náthás, a gitárcsengése nem jó, a mélye
  puffog. Fedett, tompa, kevesebb a levegője. * Némi probléma a
  hangerővel: halk? hangos? Civilizált MM. A magasa fojtott, "nem jön
  át", a tere sem igazi, bár a visszhangot nagyon szépen leképezi.
  Hallgatható, nem kelt hiányérzetet, nem volna benne kivetni való, csak
  a  lendületét  keveslem.  Kicsit  digitális,  "lekerekít",  fed.
  Komolyzenére valószínűleg sokkal jobb, mint popzenére.
    Az etalon. Sokkal nagyobb zenekar, tér, szárnyalás, a rezesei
  harsognak, a kórusa többtagú - és még csembalója is van. * Világosabb,
  erőteljesebb,  dinamikusabb,  tisztább.  *  Minden  elképzelhető
  szempontból jobb. Helyszín, elevenség. "Analóg".
    Kommentár. A Clearaudio megcáfolta előítéleteinket (aggályainkat):
  ez a hangszedője érezhetően magasabb kategóriájú, mint a Typ IV volt.
  Kiegyenlített, jóminőségű MM, de semmiben sem nyújt kárpótlást az
  MC-hang életszerűségéért.  Fő  gyöngéje  a  dinamikai  korlátja.
  CD-barátoknak valószínűleg jobban fog tetszeni, analógpártiaknak talán
  kevésbé.

    ROKSAN CORUS BLACK

    Idáig a legjobb. Megvan a magasa (nagyjából), a mélye ugyan nem
  elég puha, de már tisztességes. Ami a dinamikát illeti, a többi pickup
  többet veszített, mint ez. Demó-zenéken egy leheletnyivel fedettebb,
  nincs durva hibája, de a minőségveszteséget azért most is fel lehet
  ismerni. A kórusa szép, hallgatható. Jóhangú  pickup,  boldogan
  hazavinném (bár az MC10-emet azért nem adnám oda érte). * Én is így
  vagyok vele. Jól szól, csak a nüánszokban marad el (a lábdob ütése
  kicsit feljebb csúszik, a hangkép kicsit kevésbé tiszta), mindenben
  egy egész picivel gyöngébb, de szerintem is eddig ez a legjobb. * Az
  énekhang picit torzít. Kicsit kevés a magasa, de nagyon szépen szól.
  Ez esik legközelebb az etalonhoz. (Talán a mélyei még jobbak is - a TS
  trafó ebből a szempontból nem jeleskedik). Van rajta egy pici
  fedettség, ez zavar. De nagyon jó. * Ez a legjobb - és nini:
  egyértelműen az MC-hangzás felé mozdult! Az első gitárakkordon azonnal
  fel lehet fedezni a tér beszűkülését, az énekhang viszont már jó, a
  hangkép kiegyenlített, lágy, kellemes és mégis definiált. Ez sem tudja
  elengedni magát annyira, mint az MC, de ez kerül a legközelebb hozzá,
  minden tekintetben. A legmagasa hiányzik, a visszhangon is. Egyébként
  úgyszólván hibátlan. A testességével itt-ott még előnybe is kerül (az
  a bizonyos MM-es feldúsulás!) A Messiáson aztán egyértelműen veszít,
  nem tud annyi malasztot belevinni, nem eléggé vallásos.
    Az etalon. Volumen, tér, levegő, dinamika - mindenben egy kicsit
  jobb. * Még mindig eszköztelenebb és főleg nyugodtabb. De már nem nyer
  akkora arányban. A Messiáson aztán megint nincs verseny, az MC itt
  maga a valóság, amelyet a gép (az MM) nem tud megközelíteni.
    Kommentár. Minden elképzelhető paraméterében közelít az általunk
  ideálisnak vélt hangzás felé. Csak nüánszokban marad el tőle. Más
  tekintetben: hozza a jó MM-ek dúsabb hangzását, s ez gyakran még
  előnyös is lehet. Nagyszerű pickup.

    CLEARAUDIO VI

    Világos hangkép, van csengése. A mélye néhol üt. Van középtájt egy
  szakasza, ahol ő lineáris, az MC10 pedig nem (?). Mindenesetre a
  közepet hangsúlyozza. Felül egy kis magas- és levegőhiány, akár a
  Roksanon. A Messiáson különösen szép. És mégsem éri el az MC
  szellősségét. Egyenértékű a Roksannal. * Hasonló a véleményem. Végig
  kerestem a hibákat, és mégsem tudok semmi rosszat mondani. Nincs durva
  hibája, néhol még a tere is szélesebb. Aztán a Messiáson kiderül, hogy
  az MC-hez képest kevésbé zenei, kevésbé megfogott, kevésbé részletdús,
  a hangszerei kevésbé életszerűek. Egyenértékű a Roksannal. * Ez sem
  tetszett igazán, még mindig fátyolos, kásás, kevesebb benne a szépség.
  Habár hasonlít az MC-re, de mindenben alatta marad. A Messiás tényleg
  jó teszt, megdöbbentő hangzásélmény - és megdöbbentő különbség a két
  pickup között. A Typ VI a Roksannal körülbelül egyenértékű. * Nálam
  nem éri el a Roksant: elmozdult ugyan az MC irányában, de nem jut
  annyira közel hozzá. A Typ V-nél mindenesetre sokkal jobb. Nagyon jó
  MM. A nagy beütéseken nagy basszusenergiák. A felső sávban még nem
  jött meg az ereje. A visszhangja szép, de kissé kemény és nem elég
  sokszínű. Wagneren is: sokat javult, de nem annyira egységes, mint a
  Roksan volt. Picit színezett, a felső prezenszben "nyom", utána meg
  esni kezd. Ezzel együtt nagyvonalúan szól. A tuttin kitűnő, csak
  kevéssé fojtódik le. A Messiáson viszont már összefolyik, szűk,
  valahol présel is, fáraszt.
    Az etalon. Fény, csillogás, tisztaság, levegő. Magasabb mennyezet,
  drágább hangszerek. * Továbbra is: eszköztelenség, nyugalom, tisztaság
  hangszerszerűség, energiák ott, ahol szükségesek. Más világ.  A
  Händel-zenén kőtemplom és igazi trombita (nem pozaun!).
    Kommentár. Hasonló kaliberű, értékes pickup, mint a Roksan Black,
  bár másféle tónusú. Körülbelül egyenértékűek lehetnek, ízlés dolga,
  kinek melyik tetszene jobban. Ebből a szempontból már nem nyom sokat a
  latban, hogy a Typ VI talán egy kicsivel kevésbé közelíti meg a mi
  ideálunkat. Egyébként egészen kitűnő hangszedő - de az árnyékát ő sem
  tudja általlépni.

                   *

    Már eddig is aggasztóan sok nyomdafestéket használtunk el, de
  néhány sorban még hadd foglaljuk össze ajánlásainkat, meglátásainkat.
    Az alsó kategóriában ajánlásunkat élvezi a kis Audio-Technica
  AT95E és a Pro-Ject 4/II De mert egyiknek a hangja sem igazán
  kiegyenlített,  meg  kell  fontolni,  milyen  rendszerbe  szabad
  beilleszteni őket. A második csoportban egyértelműen a Denon DL-110 a
  favoritunk. Pótolni tudja a ma már megfizethetetlenné drágult Ortofon
  magaskimenetű MC-ket.
    A harmadik csoportban a A Nagaoka és a Roksan Blue között érdemes
  választani.
    A felvégen a két legdrágább model között az dönthet, hogy melyiket
  sikerül jobban összehangolni a lánc többi tagjával. Ez nyilvánvalóan
  kívül esik a mi ítéletünk érvényességének körén.
    A szeánsz előtt  (aztán  menet  közben  még  inkább)  azon
  aggályoskodtunk, vajon méltányos dolog-e mozgótekercses típusokhoz
  mérni a mágneses hangszedőket. Nos, a szeánsz végére minden kételyünk
  elpárolgott. Ahogy felfelé haladtunk az árlétrán, az MM-ek hol ebben,
  hol abban a paraméterükben kezdték megközelíteni a mi ideálunkat, a
  legdrágábbak pedig szinte el is érték, csaknem minden szempontból Amit
  mi MC-hangnak nevezünk, az nem agyszülemény, hanem az audio-valóságnak
  egy magasabb foka. Meggyőződésűnk, hogy eddigi értékrendünkön semmit
  sem kell változtatnunk.
    Az MM-technika sokat fejlődött az idők folyamán, de az MC-hang
  zeneiségét nem tudta elérni - és ma már egyre valószínűtlenebb, hogy
  valaha is el fogja érni. A mi szeánszunkon  testületileg  jól
  szerepeltek a Goldringok (a Pro-Ject és a két Roksan), de tudni kell,
  hogy azért a Goldring cégnek is változatlanul MC-típusok a legjobb
  hangszedői. És a Roksan: a nagy lemezjátszójába ő is MC-modellt ajánl,
  egy EMT-t - lényegében ugyanazt a típust, amelyet valaha, úgy negyven
  évvel ezelőtt az Ortofon adott el a német EMT gyárnak - s amely az
  egész analóg korszakot túlélte.