1 bit lesz?  - A nagypontosságú digitál/analóg átalakítás

    A digitális jelátvitel technikáját a szakemberek kezdettől fogva
  jelentős minőségi fejlődésnek ítélik. Ezt a technikát először a
  hatvanas években a beszédjel nagy távolságú átvitelére alkalmazták, a
  mikrohullámú  távbeszélő-hálózatokban,  a  vezetékes  rendszerek
  kiváltására. A zenei jelek digitális tárolását, sokszorosítását, majd
  a stúdiókban a minden munkafolyamatra kiterjedő jelfeldolgozást a
  nyolcvanas évek hozták magukkal.
    A közönség szűk köre a digitális hanggal a  kompaktlemezek
  megjelenésekor találkozott először. Szűk volt ez a kör, mivel a CD-nek
  (a fekete lemezéhez viszonyítva) négy-nyolcszoros  ára  csak  a
  legelszántabbaknak tette lehetővé, hogy ilyen lemezjátszóra és hozzá a
  méregdrága lemezre költse a pénzét. Szerencsére az árak, különösen a
  lemezek árai jelentősen mérséklődtek, és ma már alig van különbség az
  analóg, illetve a digitális lemez és a lemezjátszók ára között. Így a
  döntés (még ha a pénztárcánk egyre vékonyodik is), nem anyagi kérdés.
    Az ezüstlemez elterjedésének kezdete óta akadnak, akik ferde
  szemmel néznek erre az új hangátviteli rendszerre. Azt állítják, hogy
  a régi analóg technika szebb, élvezhetőbb hangzást ad, mint a
  kétségkívül zavarmentesebb, de  keményebb,  "sterilebb"  hangzású
  digitális átvitel. Anélkül, hogy e kritikusok és a szakemberek közötti
  vitának a megalapozottságában állást foglalnánk, el kell ismerni, hogy
  a digitális hangátvitelnek is megvannak a maga minőségi korlátai.
  Ezért hát e szakterület szakemberei természetesen  továbbra  is
  törekednek a minőség javítására. A fejlesztés ma is folyik.
    Röviden tekintsük át, hogy az objektív mérési eredmények alapján
  melyek a digitális jelátvitel legfontosabb előnyei.

    1. A ma elterjedt 16 bit felbontású rendszer dinamikaátfogása
  elvileg 96dB, de a gyakorlatban mindig több mint 90dB, és független a
  hanghordozó állapotától (elhasználódásának mértékétől). Ez az analóg
  jelhordozók 45-60dB-jével szemben, amely a használat során és a
  kezelés következtében biztosan és visszafordíthatatlanul  romlik,
  vitathatatlan előny.
    2. Az amplitúdó-karakterisztika egyértelmű és változatlan, azaz
  (kisebb  finomságoktól  eltekintve)  gyakorlatilag  független  a
  lejátszóeszköztől.
    3. A nagy amplitúdójú jeleken a torzítás lényegesen kisebb, mint
  az analóg rendszerekben.
    4. A sztereó áthallás és a  futási  egyenlőtlenség  miatti
  hangmagasságingadozás nem csak hogy nem hallható, de még csak nem is
  mérhető.

    Nézzük most a digitális jelátvitel elvi korlátait:

    1. A 44100Hz mintavételi frekvenciájú,  lineáris,  közvetlen
  analóg-digitál átalakítás 20kHz-es sávhatárolással jár, ami önmagában
  nem is volna zavaró. A gyakorlatban a problémát az okozza, hogy a
  sávhatárolást  végző  analóg  szűrő  fázis-,  vagy  futásidő
  karakterisztikája messze eltér az ideálistól. Ezt jó fülű (vájt fülű)
  egyének főleg az ütő- és pengetős hangszerek, de sok más hangszer
  hangszínében is felismerhetik. (Nézetünk szerint  az  ilyesfajta
  különbségeket kizárólag A-B összehasonlítással  lehet  kimutatni.
  Másrészt viszont gyakorlatilag minden ép fülű ember képes rá, hogy a
  különbséget A-B tesztben felismerje. Igen kevés rutin kell hozzá. A
  Szerk.)
    2. A 16 bites felbontás 65536 lépcsőt jelent. Ez a nagy jeleknél
  elegendő finomságú felbontást ad, de a kisebb jeleket csak jóval
  kevesebb lépcsőre bontja. A digitális átvitelben minél kisebb a jel,
  annál nagyobb a torzítás.
    3. A kvantálás azzal jár, hogy a mintavétel időpontjában nem az
  eredeti jel pillanatértékét, hanem csupán a legközelebbi kvantálási
  lépcső értékét visszük át. A két érték közötti véletlenszerűen
  változó, különbségi jelsorozat azonban idegen jel, s ezt kvantálási
  zajnak nevezzük. Ennek szintje a 16 bites rendszerben - elvileg 97,7dB
  a teljes kivezérléshez képest.

    Az előnyök és hátrányok összevetéséből megállapítható, hogy a
  digitális rendszer minőségi paraméterei messze meghaladják az analóg
  jelrögzítők hasonló paramétereinek szintjét, de nem érik el  a
  professzionális-félprofesszionális  erősítők  mérőszámait.  Hibái
  elsősorban a  fázisátvitelben  és  a  kis  jelek  tartományában
  jelentkeznek.
    Hogyan  lehet  javítani  a  digitális  rendszer  átviteli
  tulajdonságain? Az egyik megoldás az, hogy megemeljük  mind  a
  mintavételi frekvenciát, mind pedig a felbontást, és akkor  az
  alapparaméterek automatikusan javulnak. Ez a megoldás azonban a
  következő korlátokba ütközik:

    1. A mintavételi frekvencia emelését az korlátozza, hogy az
  analóg-digitál és a digitál-analóg (rövidítve A/D, D/A) átalakítókban
  a mintavételt követő átmeneti jelenségek lefolyása (pl. a szórt
  kapacitások feltöltődése) időt igényel, és annál több időt vesz
  igénybe, minél nagyobb a felbontás. Képzeljük el, hogy egy 16 bites
  átalakítónál ki kell várni, amíg a villamos kiegyenlítődési folyamatok
  1/65 536-nyi, azaz 0.00152% relatív hibával be nem állnak. Ezért ma 16
  bit vagy ennél nagyobb felbontású, direkt átalakítót legfeljebb 100kHz
  mintavételi frekvenciára lehet kivitelezni. Első hallásra  (vagy
  olvasásra) egyelőre ez is kielégítő volna.
    2.  Az  átalakítók   áramköri   elemeinek   (ellenállás,
  referenciafeszültség stb.) megengedett tűrése ugyancsak a felbontástól
  függ és ez a tűrés már egy nagyságrenddel kisebb a fenti 0.00152%-nál
  (20 bites felbontás esetén 0.00038%-nál). Ma még csak a 16-18 bites
  átalakítókhoz tud a félvezető technika ilyen pontosságú és hosszú időn
  át is stabilan viselkedő elemeket gyártani. Az  ennél  nagyobb
  felbontású, direkt átalakítók ma még megvalósíthatatlanok.
    3. A legnagyobb akadály "pusztán" gyakorlati természetű. Nem
  nagyon lelkesedne az a réteg,  amelyik  már  berendezkedett  a
  kompaktlemezre, ha rövidesen kiderülne, hogy a néhány éve vásárolt
  készüléke máris elavult. Ez piacképtelenné tenné mind a régi, mind a
  korszerűbb változatot. (Ugyanez az akadálya a műszakilag már teljesen
  kifejlesztett, a jelenleginél nagyobb sorszámú, un. High Definition TV
  bevezetésének is.)

    A fő kérdés ezért úgy módosul, hogy: vannak-e olyan módszerek a
  fejlesztő szakemberek tarsolyában, amelyek képesek megjavítani a
  jelenlegi 44100Hz (egyes stúdióeszközökben  48000Hz)  mintavételi
  frekvenciájú,  16  bites  felbontású,  digitális  hangrendszert.
  Szerencsére vannak - és ezek az elmúlt két évben kerültek forgalomba.
  (Az olvasó egy korábbi cikkemben már találkozhatott néhány itt
  következő elvvel, de akkor még nem mélyedtünk  el  ezeknek  a
  módszereknek a rejtelmeiben. Emlékeztetőül: akkoriban egyes cégeknek
  még az okozott problémát, hogyan tudnák kihasználni a CD-lemez 16
  bites "kapacitását" 14 bites átalakítóikkal. Tehát ha "nincs is új a
  nap alatt", fejlődés azért mégis csak van.)
    Ha úgy tesszük fel a kérdést, hogy lehet-e a mai félvezető
  technológiával a jelenleginél nagyobb mintavételi frekvenciájú és
  nagyobb felbontású analóg-digitális átalakítót készíteni, akkor - mint
  az előzőekből kitűnt - nemmel kell válaszolnunk: a direkt átalakítási
  elvvel jelentős (nagyságrendi) javulást egyelőre nem lehet elérni. Ha
  azonban a viszonylag kis teljesítményű átalakítók jeleit a digitális
  oldalon számítástechnikai módszerekkel kezeljük, akkor már a jelenlegi
  eszközeinkkel is lényegesen magasabb mintavételi frekvenciájú és
  kisebb hibájú komplex átalakítókhoz jutunk. Az új megoldások egy
  részének az a különlegessége, hogy a kisebb hibát (zaj, torzítás) a
  felbontás csökkenése esetén is el lehet érni. A HFM olvasóit nyilván
  elsősorban a D/A átalakítás érdekli (alább tehát azzal foglalkozunk,
  hogyan lehet a 44,1kHz-es 16  bit-es  jelsorozatból  a  direkt
  átalakítóénál jobb paraméterű jelet előállítani), de említést érdemel,
  hogy az itt használt jelfeldolgozási eljárások egy részét használják a
  nagy felbontású A/D átalakítókban is.
    Három irányban várunk javulást: a jelfeldolgozási eljárásoknak
  növelniük kell a a mintavételi frekvenciát és a felbontást, illetve
  (ettől függetlenül) lineárisabban, zajmentesebben kell átvinniük a
  kisszintű jeleket. Az erre a célra kifejlesztett,  összetettebb
  átalakítók néhány jellegzetes jelfeldolgozási módszer kombinációját
  használják. Vegyük először ezeket szemügyre: a túlmintavételezést
  (oversampling), a zajspektrum-alakítást  (noise  shaping)  és  a
  zajmodulációt (dither).


  Túlmintavételezés

    A mintavételi frekvenciát a túlmintavételező szűrővel  lehet
  növelni. E szűrő az eredeti mintavételi frekvenciának a kettő egész
  hatványával szorzott  értékét,  tehát  2,  4,  8...256-,  512-,
  1024-szeresét állítja elő. A túlmintavételezés technikája a következő.
  Tegyük fel, hogy négyszeres túlmintavételezést akarunk végrehajtani.
  Az 1. ábrán láthatjuk a mintavételezett jel  eredeti  mintáit.
  Négyszeres túlmintavételezés esetén minden két szomszédos minta közé
  képzeljünk oda három új, közbenső mintát. Most már csak az új helyekre
  kerülő minták nagyságát kell kiszámítani. Ezt a funkciót végzi el az
  interpoláló vagy túlmintavételező szűrő (az utóbbival az interpoláción
  kívül egy másik feladatot is meg lehet oldani).

  

  1. A túlmintavételezés elve négyszeres túlmintavételezésnél. Felső
  sor:  analóg  jel,  a  jelből  vett  mintákkal.  Középső  sor:
  túlmintavételezett jel az üres mintákkal. Alsó sor: túlmintavételezett
  jel a túlmintavételező szűrő kimenetén
  2. A jel spektruma négyszeres túlmintavételezésnél. Felső sor: az Fm
  frekvenciával  mintavételezett  jel  spektruma.  Középső  sor: a
  túlmintavételező  szűrő  átviteli  karakterisztikája. Alsó sor: a
  mintavételezett jel spektruma a túlmintavételező szűrő után


    A 2. ábrán bemutatjuk a mintavételezett jel spektrumát. Az eredeti
  spektrum az Fm mintavételi frekvencia periodicitásával
  ismétlődő frekvenciacsomagokból tevődik össze. Egy-egy ilyen csomagban
  az nxFm frekvencia két oldalán felfelé a hangjel spektruma,
  lefelé annak tükörképe helyezkedik el. A spektrumok azért  nem
  lapolódnak egymásba, mert az analóg-digitális átalakítás előtt az
  Fm/2 (un. Nyquist-frekvencia) feletti összetevőket a sávhatároló
  szűrővel levágtuk.
    Négyszeres túlmintavételezés után a spektrum 4xFm frekvencia
  szerint periodikus, ezért a Fm, 2xFm, 3xFm körüli csomagok elvileg
  feleslegesek, azokat ki lehet szűrni. A  spektrum  e  részének
  eltávolítását végzi a túlmintavételező szűrő. A szűrő  kimenetén
  megjelenő jel spektrumát a 2. ábra harmadik sora mutatja.
    Felmerül a gyanú, nem okoz-e fázistorzítást ez a túlmintavételező
  szűrő. Nos, vannak a digitális szűrők között olyan (ún. véges
  memóriájú) szűrők, amelyeknek fáziskarakterisztikája lineáris; az
  ilyen túlmintavételező szűrő nem visz fázistorzítást a jelbe. A
  túlmintavételezésnek az lesz az egyik előnye, hogy a D/A átalakító
  kimenetén megjelenő jel simítására most már egy sokkal egyszerűbb, kis
  levágási  meredekségű  szűrő  is  megfelel,  amelynek  szintén
  elhanyagolható a fázistorzítása.
    Van azonban a túlmintavételezésnek egy további  előnye  is.
  Említettük, hogy a digitális jel elválaszthatatlanul magával hordozza
  a kvantálási zajt. Ez a teljes Fm/2  hangfrekvenciás
  sávszélességben egyenletes teljesítménysűrűséggel  oszlik  el.  A
  túlmintavételezéssel ez a kvantálási zajteljesítmény nem változik, de
  esetünkben négyszer akkora, azaz 4xFm/2 sávszélességen
  terül szét. Az emberi hallás azonban, a hallásrendszerünkbe beépített
  biológiai sávszűrő miatt (életkortól függően) csak a 20, 15, 12kHz
  alatti sávot érzékeli, ezért a túlmintavételezett jelnek a hallás
  tartományába eső zajteljesítménye a negyedére, azaz 12dB-lel csökken.
  (3. ábra).

  

  3. A zajspektrum négyszeres túlmintavételezésnél
  4. A zajspektrumot alakító áramkör
  5.  A  digitális  átalakítás  átviteli függvénye lényegében egy
  lépcsőfüggvény

    A teljesség kedvéért meg kell jegyezni, hogy a túlmintavételező
  szűrő sem ideális eszköz. Egy minta kiszámításához mintegy száz
  szorzást és ugyanennyi összeadást kell végrehajtani. Az egymást követő
  műveletek során a minták szóhosszúsága gyorsan nő, ezt a jelprocesszor
  szorzója nem képes feldolgozni: minden szorzás után le kell vágnia a
  minta kisebb helyértékű bitjeit ("csonkolás", "kerekítés"), s ezzel
  ugyanúgy zajt ad a jelhez, mint a kvantálás. Ez a szakemberek által
  aritmetikai zajnak hívott jelenség esetenkint nagyobb zajnövekedést
  eredményezne,  mint  amilyen  csökkenést  elérhetünk.  Ezért  a
  túlmintavételező szűrő nem 16, hanem ennél nagyobb, tipikusan 28 bit
  felbontású mintákkal számol. Így a kerekítési zaj nagyságrenddel
  kisebb lesz, mint a kvantálási zaj, és a hatása elhanyagolható. A
  kimeneten a kerekítést 18 vagy 20 biten végrehajtva nagyobb felbontású
  mintákhoz juthatunk.
    Összefoglalva, a túlmintavételezés három előnnyel jár: a kimeneti
  analóg jelben az alapspektrumon kívüli összetevők nem a  felső
  határfrekvencia közelében, hanem annál jóval nagyobb frekvencián
  helyezkednek  el,  s  ezért  viszonylag  kis  meredekségű,
  fázistorzításmentes símító szűrőt használhatunk; a zajteljesítmény
  nagyobb frekvenciatartományban oszlik el, ezért a hallható tartományra
  eső hányada csökken; ha nagyobb felbontású D/A  átalakító  áll
  rendelkezésünkre, akkor ennek számára nagyobb felbontású mintát is elő
  tudunk állítani.


  A zajspektrum alakítása

    A túlmintavételezésnek tehát az az egyik  előnye,  hogy  a
  zajspektrumot a hangfrekvenciás sáv többszörösére teríti szét, miáltal
  csökken  a  hangfrekvenciás  tartományra  eső  hányad.  De  a
  túlmintavételezett rendszerben egy sor további lehetőségünk is nyílik
  a hangfrekvenciás sávba  eső  zajteljesítmény  csökkentésére.  A
  zajspektrumot alakító áramkör egyik legegyszerűbb változatát a 4.
  ábrán mutatjuk be.
    Mint korábban említettük, a digitális rendszerekben a zaj mindig
  valamilyen  kvantálási,  kerekítési  vagy  csonkolási  műveletnél
  keletkezik. Építsük be ezt a zajgerjesztő szakaszt az ábrán látható
  kapcsolásba. A kapcsolás lényegében egy  visszacsatolt  áramkör,
  amelyben a zaj keletkezése az A/D vagy D/A átalakítókhoz kapcsolódik.
  Az áramkörjelbe menetét X(n)-nel jelöltük. A kimeneti hasznos jel
  Y(n). Az áramkörben keletkező zajt az összeadóhoz felülről csatlakozó
  Z(n) zajbemenettel szimbolizáljuk. Ez a Z(n) megváltozott spektrális
  összetételben jelenik meg a kimeneten.
    Az áramkör működését az integrátornak nevezett erősítő határozza
  meg. Ennek a jelútban elhelyezett két kapunak az erősítése kis
  frekvencián több ezerszeres, nagy frekvenciák felé monoton csökken.
  (Elnevezése arra utal, hogy egy 6dB/oktáv meredekséggel csökkenő
  karakterisztikájú erősítő kimenőjele épp a bemenőjel integráljával
  azonos.  Ez  az  elsőfokú  integrátor.  A  meredekebben  eső
  karakterisztikájú erősítőt másod-, harmad-, stb. fokú integrátornak
  nevezik.)
    Mi lesz a jellel egy ilyen  erősen  eső  karakterisztikájú
  erősítőben? Önmagában természetesen nagy hibát okozna. De ezt a hibát
  kivédi az alsó ágon visszacsatolt jel. A visszacsatolás a kimeneti
  jelet teljes egészében visszavezeti a bemenetre. Ez tehát  egy
  rendkívül erős visszacsatolás. Az ilyen visszacsatolt erősítőben az
  eredő erősítést a visszacsatolási tényező reciproka határozza meg.
  Minthogy a visszacsatolás egységnyi, az eredő erősítés is egységnyi
  lesz. Vagyis független az integrátor frekvenciafüggő erősítésétől.
    Mi a helyzet a zajjel átvitelével? Itt az egyenesúti erősítés
  egységnyi. A zajjel szempontjából az integrátor a visszacsatoló
  hurokban helyezkedik el. A hurokerősítés  ugyanakkora,  mint  a
  jelátvitelnél. Az eredő erősítést itt is a visszacsatolás reciproka
  határozza meg. Ennek következtében a  zajjel  kis  frekvenciájú
  összetevőire az erősítés egynél sokkal kisebb (ezrelék, százalék)
  lesz, és csak a hangfrekvenciás sávon kívül közelíti meg az egységet.
  Ez az áramkör tehát az eredetinek a  töredékére  csökkenti  a
  kerekítéssel  okozott  zajt  a  fülünk  szempontjából  érzékeny
  frekvenciatartományban.


  Zajmoduláció

    Végül lássuk a harmadik módszert. Ez is régóta ismeretes, azonban
  a korszerű jelfeldolgozásban sokkal hatásosabb eredményt lehet vele
  elérni, mint a hagyományos területeken.
    A digitális jelátvitelben a kvantálás átviteli karakterisztikája
  lényegében egy lépcsőfüggvény, ahogy ezt az 5. ábrán is láthatjuk. Az
  a jel, amelynek amplitúdója összemérhető a lépcsőfok nagyságával, a
  digitális rendszerben igen durván képződik le, nagy lesz a torzítása.
  Ezeket a lépcsőket a kimeneti simító szűrő ugyan kisimítja, de a
  torzítás így is megmarad. A torzítás csökkentésére egy nagyjából az
  elemi lépcső méretének megfelelő zajjelet adnak a hasznos jelhez. Ez
  ugyan rontja a jel/zaj viszonyt, de véletlenszerű pillanatértékével
  sűrűbb lépcsőváltásokat eredményez, így a jel torzítása gyakorlatilag
  megszűnik. Természetesen ízlés kérdése, hogy kit mi zavar jobban, a
  torz jelátvitel vagy az árnyalatnyival magasabb zaj. A gyakorlatban ez
  a jelenség ritkán okoz problémát, hiszen minden természetes jelen ott
  van a környezet természetes zaja (pl. teremzaj, környezeti zajok,
  természeti zajok,  stb.)  De  maradjunk  ez  elvi  problémánál.
  Túlmintavételező rendszerekben a moduláló zajjelet úgy is meg lehet
  választani, hogy az  ne  tartalmazzon  összetevőket  a  hasznos
  frekvenciasávban. Az ultrahangú zajjellel tehát úgy szüntethetjük meg
  a digitális jel "granuláltságát", hogy ennek ne legyen hallással
  érzékelhető, hátrányos következménye.
    Fontos megjegyezni, hogy egyik zajcsökkentő eljárás sem módosítja
  a jellel együtt érkező, tehát a külső forrásokból származó zajt.
    Nézzük meg ezek után a fenti elvek alkalmazását a D/A átalakítás
  technikájában. A feladatot úgy fogalmazhatnánk meg, hogy:

    1. Növeljük meg a mintavételi frekvenciát minél nagyobbra, hogy az
  analóg oldali, simító szűrő a lehető legegyszerűbb lehessen.
    2. Ha a magasabb mintavételi frekvencia miatt csak  kisebb
  felbontású D/A átalakítót használhatunk, megköveteljük, hogy  az
  átalakító ne vigyen a jelre további zajt, ezért
    3. A megnövekedett zajt zajformálással távolítsuk el.
    4. Az áramkörhöz minél kevesebb nagy precizitású elemre legyen
  szükség.

    Az első három követelmény szinte magától adódik az előzőekben
  megismert eljárásokból, csak megfelelően kell kombinálni őket. A
  megoldás valójában a negyedik feltételt is kielégíti, de ennek
  igazolására most nem térünk ki. A következőkben három különböző D/A
  átalakítási technikát nézünk meg kissé részletesebben.


  I. A túlmintavételező, nagy felbontású D/A átalakítás

    A  hagyományos  eljárás,  azaz  a  magasabb  mintavételi
  frekvencia-nagyobb  felbontás  technikája   jelenleg   mintegy
  négy-nyolcszoros túlmintavételezésre (176,4-352,8kHz) és  18  bit
  felbontásra korlátozódik. Léteznek 20 bites átalakítók is, de azok sem
  jobbak 18 bites társaiknál. Egy ilyen áramkör elvi felépítését a 6.
  ábrán láthatjuk. Az átalakító első fokozata egy túlmintavételező
  szűrő. Kimenetén nagyobb, példánkban 352,8kHz frekvenciájú 20 bit
  felbontású minták jelennek meg. Ezek a kerekítési zaj nagy részét a
  20kHz feletti sávban hordozzák. Ezután a digitális jeleket a D/A
  átalakító alakítja át analóg mintákká. Ezt egy viszonylag egyszerű
  simító szűrő követi, hiszen 22kHz felett a spektrum 150, illetve
  330kHz-ig üres: nem tartalmaz jelet.


  

  6. Hagyományos túlmintavételező, nagy felbontású D/A átalakító
  7. Túlmintavételezéssel és zajspektrumalakítással működő D/A átalakító
  alapelve
  8. A Technics MASH működési elve


  II. A túlmintavételező, kis felbontású D/A átalakítás

    A kis felbontású átalakítók lényegesen  nagyobb  mintavételi
  frekvenciával, viszont jóval kisebb felbontású D/A  átalakítóval
  dolgoznak. A kisebb felbontás lemegy egészen 1 (azaz egy!) bitig. Az
  általános elvet a 7. ábrán láthatjuk.  Az  átalakító  itt  is
  túlmintavételező szűrővel indul, azonban a túlmintavételezési szorzó
  jóval magasabb, ma már többszázas nagyságrendű. E túlmintavételezéssel
  megsokszorozódik a minták sűrűsége, és a kvantálási zaj igen széles
  frekvenciatartományban szóródik  szét.  A  következő  két  blokk
  tulajdonképpen szoros egységet képez. A kis felbontású D/A átalakító
  előtti kerekítés igen durva hibát, zajt, torzítást vinne be a jelbe,
  ezért zajspektrumalakítóval építik egybe.
    A zajspektrumalakító a 4. ábrán megismert  integrátornak  a
  digitális változatát tartalmazza. Tulajdonképpen egy digitális szűrő,
  amelynek a frekvenciakarakterisztikája hasonló az ott bemutatott
  erősítőéhez (tehát kis frekvencián nagy, nagy frekvencián kicsi az
  erősítése). Ezért a spektrumalakító működési  elve  azonos.  Az
  integrátor kimenetéhez csatlakozó kvantálóról a lecsonkolt, tehát
  "hibás" kimenő jelet visszavezetjük a rendszer bemenetére, és ott
  hozzáadjuk a bemenőjelhez. Így a kimeneten megjelenő nagy mintavételi
  frekvenciájú,  kis  felbontású  jelnek  a  zajtartalma  nem  a
  hangfrekvenciás tartományban, hanem az afeletti tartományban jelenik
  meg, tehát nem zavar. Alább két  ilyen  rendszert  ismertetünk
  részletesebben.

  A. Technics "MASH"

    A Technics cég MASH fantázianevű D/A átalakítójának működését a 8.
  ábrán mutatjuk be. (MASH: Multi-stAge noise SHaping = sokfokozatú
  zajformálás). Az áramkör természetesen 44,1kHz-es 16 bit felbontású
  digitális jelet fogad. Az átalakító  bemenetén  két  fokozatból
  összeállított négyszeres túlmintavételező szűrőt találunk.  Ennek
  kimenetén 176,4kHz mintavételi frekvenciájú, 18 bites jel jelenik meg,
  s azt egy összetett, két fokozatból álló zajspektrumalakító dolgozza
  fel. Az egy integrátort tartalmazó (elsőrendű) spektrumalakító a 18,
  bites azaz 218 = 262 144 lépcsőt képező jelet további
  8-szoros túlmintavételezéssel hétlépcsős kimenő jellé alakítja át. A
  kvantálási hibajelet egy ún. másodrendű (tehát két  integrátort
  tartalmazó) spektrumalakítóba vezetik be, amely ötlépcsős kimenetet
  állít elő. Ez differenciálás után a hét lépcsőhöz hozzáadva egy
  összesen 11 lépcsős kimeneti jelet eredményez, amelynek a mintavételi
  frekvenciája 32x44,1kHz = 1,412MHz. A kiadott minta 11 lépcsője
  szélességmodulált impulzusként jelenik  meg  (PWM:  Pulse  Width
  Modulation) a kimeneten. A 9. ábrán bemutatjuk e 11 kimenőjelet.

  

  9.  A  Technics MASH D/A átalakítójának pulzusszélesség-modulált
  kimeneti jele


    (Az előbb látszólag összeadási hibát követtünk el. Hogyan lett az
  öt meg hét lépcsőből összesen tizenegy a tizenkettő helyett? A
  magyarázat egyszerű. Az öt lépcső -2, -1, 0, +1, +2 számértéket
  jelent. A hét lépcső -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 értékeket vehet fel. A
  kettő összegzésekor a mínusz 5 és plusz 5 közötti tizenegy lépcső
  valamelyikét kapjuk eredményül.)
    Az első  sorban  az  Fm  =  44,1kHz  mintavételi
  frekvenciának megfelelő időosztást látjuk. Ennek egy szakaszát a
  túlmintavételezés 32 részre bontja. Egy ilyen szakaszt húztunk szét
  időben a második sorban. Ebben a 0,709µs (mikroszekundum) hosszúságú
  elemi szakaszban helyezik el a 11 lépcsőt leképező jelek egyikét.
  Ezeket újabb időbeli széthúzás után az ábra alsó részében található
  táblázatban foglaltuk össze. A táblázat bal oldalán feltüntettük a 11
  jel számértékét. Ha jól szemügyre vesszük, láthatjuk, hogy itt
  tulajdonképpen a -5 és +5 közötti számtartomány ábrázolásáról van szó.
  A középső, 0-val jelzett jelben a magas és alacsony szint aránya
  azonos. A pozitív értékeknél a magas, a negatív értékeknél az alacsony
  szint növekedik arányosan a másik rovására. A 11 lépcső log(11) = 3,3
  bit felbontással egyenértékű.


  B. Philips "BitStream"

    A belső felbontás tekintetében  a  lehető  legszélsőségesebb
  átalakítót a Philipsnél dolgozták ki. Az SAA 7320 jelű D/A átalakító
  1-bites jellel dolgozik. Egybites átalakítót  már  korábban  is
  használtak  az  ún.  különbségi  pulzuskód  modulációban  (DPCM:
  Differential Pulse Code Modulation). Ebben nem a jel pillanatértékét,
  hanem annak változását kódolják. Ha emelkedik a jel, akkor 1, ha
  csökken, akkor 0 a kód. Ez az egyszerű DPCM akkor lenne egyenértékű a
  lineáris   PCM-mel,   ha   a   mintavételi   frekvenciát
  (216)xFm = 2890MHz-re választanánk. Eltekintve
  az ilyen nagyfrekvenciájú áramkörök kivitelezésének nehézségeitől, a
  továbbiakban ki fog derülni, hogy jól megválasztott eljárással az
  alacsonyabb mintavételi frekvenciájú 1 bites  átalakító  még  a
  klasszikus lineáris vagy differenciális rendszerekénél  is  jobb
  eredményt képes szolgáltatni.
    A Philips BitStream  átalakítójában  a  10.  ábrán  látható
  delta-szigma modulátort használják. Az  áramkört  eredetileg  az
  analóg-digitális átalakítás számára találták fel (még 1962-ben), de
  tisztán digitálisan is könnyen megvalósítható. A felső ábrán a
  visszacsatolt késleltető képezi az integrátort. A kvantáló lényegében
  egy komparátor, amely 1-bites kimeneti jelet állít elő, ezt csatoljuk
  vissza a kvantálási zaj elnyomása céljából. Ez  egy  elsőrendű
  delta-szigma modulátor. Alatta a másodrendű deltaszigma modulátor két
  változatát láthatjuk.

  

  10. Az első- és másodrendű integrátorral megvalósított delta-szigma
  modulátor elvi felépítése


  

  11. A Philips 1 bites ("BitStream") D/A átalakítójának működési elve


    A BitStream átalakító működése a 11. ábrán tekinthető át. Eszerint
  háromfokozatú, túlmintavételező szűrő után a 44,1kHz-es, 16 bites
  jelsorozatból 256-szoros túlmintavételezéssel 11,2896MHz-es, 17 bites
  jelsor áll elő.  A  második  túlmintavételezés  után  digitális
  zajmodulációt adnak a jelhez; ezzel a visszacsatolt lépcsőfüggvény
  okozta  begerjedési  hajlamot  szüntetik  meg.  A  másodrendű
  zajspektrumalakítóval megvalósított delta-szigma modulátor állítja elő
  az egybites, ellenfázisú kimeneti jelet. Ez utóbbin azt kell érteni,
  hogy az 1-es jelnél pozitív, 0-ás jelnél azonos abszolút értékű, de
  negatív feszültséget ad ki az átalakító.  Így  lényegében  egy
  impulzussűrűség-modulált jelet kapunk, ahogy azt a 12. ábrán egy
  szinuszjel leképzésén láthatjuk. Ez a kapcsolás tehát pulzussűrűség
  modulátornak is tekinthető (PDM: Pulse Density Modulation).  Ma
  mindhárom átalakítóval készülnek igényes CD-játszók. A nemzetközi
  szakirodalomban fellelhető mérések  eredményét  összefoglalva,  a
  következőket lehet megállapítani. A túlmintavételező D/A átalakítók
  jobb paramétereket mutatnak fel, mint az egyszerű,  hagyományos
  átalakítók. Tekintve, hogy igen kis hibákról van szó, e paramétereket
  csak a jól felkészült laboratóriumokban lehet kimutatni. A sokféle
  mérési eredmény közül kettőt emelünk ki (13.).

  

  12. Első- és másodrendű delta-szigma modulátor (felül) és kimeneti
  jelalakjuk szinuszjel esetén (alul).


  

  13. A különböző elven műkődő D/A átalakítók linearitási hibájának és
  harmadik harmonikusának összehasonlítása


    Említettük, hogy a digitális jelátvitel gyenge pontja a kis jelek
  tartományában a linearitás. Az ábra felső részében a kis jelű
  linearitás mérési eredményeit mutatjuk be. Jól látszik, hogy az
  ultranagy mintavételi frekvenciájú rendszerek linearitási  hibája
  lényegesen kisebb,  mint  a  négy-nyolcszorosan  túlmintavételező
  átalakítóké. Nagyjából ugyanerre a következtetésre juthatunk az alsó
  ábrasor alapján is. Ebben -60dB-es szintű, 1kHz-es szinuszjellel
  vezérelt rendszerek kimeneti spektrumát ábrázolták.  A  spektrum
  természetesen a zajspektrumot is tartalmazza, amelyből a tüskék a
  gerjesztőjel 3, 5, 7...kHz-es felharmonikusai (nyíllal jelölve a 3.
  harmonikus). Jól látható, hogy a kisbites átalakítókon ezek kisebbek.
  A külön kiemelt, harmadik harmonikus szórása is elég nagy: a legjobb
  (-50dB) és a legrosszabb (-37dB) között 13dB a különbség.
    A zajjal más a helyzet, ebből a szempontból ma még a nagy
  felbontású túlmintavételező átalakítók vannak előnyben. Ezeknek néhány
  dB-lel kisebb a zajszintje, mint a kis bitszámú rendszereké. Ezek
  szerint a jelenlegi választék alapján a nagy pontosságú átalakítók
  között egyértelmű sorrendet nem lehet felállítani.  A  torzítás
  szempontjából az ultranagy mintavételi frekvenciájú, kis felbontású
  átalakítók,  a  zaj  szempontjából  viszont  a  mérsékeltebben
  túlmintavételező, nagyfelbontású (18-20 bites) átalakítók a jobbak.
  Egyértelmű rangsort legfeljebb csak később, a  továbbfejlesztett
  változatok alapján lehet felállítani.

                             Dr. Takács Ferenc