Kompakt Glória    Folytatva üzemi riportjainkat, most a székesfehérvári CD-gyárba
  látogatunk el, immár másodízben. Két évvel ezelőtt (HFM 1989/2)
  bemutattuk ugyan a CD-gyártás folyamatát képben és szóban,  de
  beszámolónk nem volt teljes, mert a mesterlemez akkoriban még nem
  Székesfehérvárott készült, azt Nyugatról kellett megrendelni. Azóta
  megérkeztek a mesterlemezkészítő gépek, és a VEV vegyes vállalata, a
  Glória ma már nem szorul senki segítségére: egymagában is képes rá,
  hogy a digitális mesterszalagról csillogó kompaktlemezt készítsen.
  Éspedig rendkívül rövid idő alatt.
    "Mint például amikor Lengyelországból kaptunk megrendelést meséli
  házigazdánk, Moldoványi Zoltán termelési igazgatóhelyettes -, hétfőn
  meghozták nekünk a varsói Chopin fesztiválon készített felvételt,
  U-maticon, és szerda reggel már a kész lemezzel szállhattak fel
  Ferihegyen a repülőgépre. Műszakilag megvan rá a lehetőségünk, hogy 24
  óra leforgása alatt eljussunk a stúdiófelvételtől a kompaktlemezig."
    Alább tehát a CD-gyártás folyamatának legelső fázisát ismertetjük,
  onnan kezdve, hogy a gyárba megérkezik a digitális mesterszalag. Ez
  leggyakrabban U-matic, esetleg DAT (Betamaxra a székesfehérváriak
  nincsenek felkészülve, de szükség esetén ezt a rendszert is fogadni
  tudják).
    Az első állomás az úgynevezett pre-mastering, amikor is  a
  mesterszalagot  a  házon  belüli  "stúdióba"  viszik,  és  ott
  minőség-ellenőrzésnek vetik alá, megvizsgálják, hogy kifogástalan-e
  rajta a kódrendszer. Ha mindent rendben találnak, felviszik rá az
  úgynevezett PQ kódot, amely majd a CD-játszó számára adja meg a kellő
  információt: hány műsorszám van a korongon, mekkora a műsoridő, hol
  vannak szünetek az egyes részletek között stb. Ez a művelet átmenetet
  képez a stúdiótechnika és a számítástechnika között. A pre-mastering
  eredménye a PQ kódolt mesterszalag, amelyről a CD készül, jelképzés és
  a lézeres "vágás" után.
    Most azonban még félre kell tennünk a mesterszalagot: meg kell
  várnia, míg a "vágás"-hoz előkészítik az üveglemezt. Az üveglemez
  250mm átmérőjű korong (ez az átmérő aztán a különféle műveletek során
  majd fokozatosan csökkenni fog, és a végén már csak a belső,
  CD-nagyságú  része  marad  meg).  Az  üveget  nagyon  alaposan
  megtisztogatják, és vegyi kezelés után egy fotoérzékeny réteget
  visznek fel rá. Még egy hőkezelés is következik - és csak ezután
  találkozik az üveglemez a mesterszalaggal, ekkor történik a "vágás".
    A "vágás" szót azért tesszük idézőjelbe, mert a műsort valójában
  nem rávágják, hanem ráfényképezik a korongra. Szabályszerű előhívás
  után erre a felületre vákuumban ezüstréteget gőzölögtetnek. Az ezüst
  betakarja a gödröket (piteket), így jön  létre  az  ezüstözött
  mesterlemez. Ez nagyon fontos stádium a kompaktlemez életében, ezért
  ennek a műveletnek az eredményét rendkívül gondosan ellenőrzik. Az
  ezüstözött mesterlemez igen drága "gyártásközi termék", értéke úgy
  7-800 DEM lehet. És mindössze 3 napig használható. Utána ugyanis
  feketedni kezd.
    Innen kezdve olyasféle galvántechnikai eljárás kezdődik, amelyet
  már a fekete lemez technológiájából ismerünk (lásd HFM 1979/1). Az
  ezüstözött mesterlemezt nikkelfürdőbe küldik. A nikkelréteg rátapad az
  ezüstre, és az egészet együtt választják le az üvegről. Az így
  létrejött mechanikai struktúra az apa - negatív formában tartalmazza
  az információt (a gödrök helyén kiemelkedések vannak és megfordítva),
  vagyis ha az ezüstöt leoldanák róla, akkor a nikkellapot akár
  présmatricaként is használhatnák: közvetlenül CD-t préselhetnének
  róla.
    Az apáról készített nikkelmásolat az anya. Ez pozitív, tehát
  struktúráját tekintve a kész CD-vel azonos. Egy-egy apáról 1-2 anyát
  készítenek.
    Az anyáról galvanizálják a stampert, a présmatricát (a "fiút"). Az
  anyát ezután félreteszik, archiválják. A stampert még többféleképpen
  is kezelik: lakkréteggel védik, és a hátoldalát meg is csiszolják; e
  műveletnek a hatása állítólag füllel is meghallható (s természetesen
  műszerrel is mérhető: csökkenti az úgynevezett radiális zajt). Ezután
  már csak a lyukasztás van hátra és a körbevágás, és készen is van a
  CD-korongnál alig nagyobb présmatrica. Egy-egy stamperrel 20-30 ezer
  CD-t gyártanak, de akár 50-100 ezret is kibír.
    Moldoványi Zoltán elmondja még, mi történt azóta, hogy utoljára
  Székesfehérvárott jártunk. Nem sokkal akkori beszámolónk után, még
  1989 őszén elkészült a Glória új épülete, immár kívül a Videoton
  gyárkomplexumon (de annak tőszomszédságában). Az építkezést és a
  gépeket nem számítva is igen komoly beruházásról van szó, hiszen a
  CD-gyártó üzemnek az infrastruktúrája sem akármilyen.  Levegőjét
  kivételesen tisztán, pontosan  meghatározott  hőmérsékleten  kell
  tartani, páratartalmára szintén ügyelni kell - ami pedig a gyártáshoz
  használt vizet illeti, "ennyire tiszta víz tulajdonképpen nincs is
  egész Magyarországon".
    Az új csarnokban mind a három gyártósort felállították,  a
  kapacitás tehát most már tényleg 6 millió darab/év. Ezt ugyan nehéz
  teljesen lekötni, de remélik, az idén sikerül 5 millió korongra
  megrendelőt találni. (A vevők amerikai, brit, francia, olasz, dán,
  német, görög cégek - Európa csaknem minden országának szállít már a
  Glória.) A CD-gyártó  berendezés  szállítója  75%-os  kihozatalt
  garantált. Székesfehérvárott tavaly 77,8%-ot sikerült elérni. (A
  legtöbb hiba az etikett felvitelekor következik be, ilyenkor maga a CD
  kifogástalan volna, csak éppen a grafika nem úgy áll rajta, ahogy
  kéne. Az ilyen lemezt egyébként szertartásosan megsemmisítik, nem
  hagyhatja el az üzemet.)
    Mint ismeretes, a Glória elsősorban abból él, hogy más kiadók
  rendelkezésére bocsátja jókora gyártókapacitását. Időnként azonban
  saját kiadványokkal is próbálkozik, eddig vagy 10 CD-t jelentetett
  meg. És még egy bevételi forrás: az import. Nemrégiben termelési
  megállapodást kötött egyik megbízójával, s idehaza tartotta a teljes
  széria 10%-át, több mint 100 ezer popzenei CD-t, amelyekről az
  ötvenes-hatvanas évek sztárjait hallhatjuk.

                               Darvas László


  

  1. "Tiszta udvar, rendes ház": a mastering üzem


  

  2.  Pre-mastering.  A mesterszalag PQ kódolása a képen látható
  stúdióberendezések és a szerkesztő pult segítségével történik


  

  3. Az úgynevezett vegyi fülkék, amelyekben a fotoérzékeny réteget
  viszik fel az üveglemezre


  

  4.  A kódolt mesterszalag által vezérelt lézer az üvegkorongra
  "fényképezi" a lemezstruktúrát


  
  

  5.-6.  Az  ezüstözött  mesterlemezek  minden példányát műszerrel
  ellenőrzik, utoljára mikroszkóppal is


  

  7. Galván kádakban készülnek a különféle nikkel-levonatok. A rendszert
  számítógép vezérli


  

  8. A nyomólemez méretre vágásakor a pontosságot kamerás tájolórendszer
  garantálja