A falnak is füle van   - A rádió-stúdiók technikai helyiségeinek akusztikája


    Előző számunkban a (rádió)-stúdiók akusztikájáról volt szó. A cikk
  folytatásaképpen a stúdiók kontrollszobáinak akusztikájáról írunk. A
  szerzők a Rádió szakemberei, egyikük akusztikai tervező, másikuk pedig
  a stúdiótechnikai osztály vezetője.    A rádió-stúdiókhoz tartozó technikai (rendezői, megfigyelő stb.)
  helyiségek - hogy csupán néhány elnevezést említsünk a  gazdag
  szakzsargonból arra valók, hogy a műsort még a hangfelvétel vagy az
  adás  helyszínén,  de  már  mintegy  "a  hallgatóság  fülével"
  ellenőrizhessék. Ezek a helyiségek tehát többnyire közvetlenül a
  stúdiók mellé épültek, s az idők folyamán szinte az összes technikai
  eszközt magukba gyűjtötték.
    A rádiózás első évtizedeiben a "megfigyelő" helyiséget magából a
  stúdióból szakították ki, mint kis fülkét, s benne nem a hangmérnök,
  hanem a karmester "dolgozott". Az ő dolga természetesen már akkor is
  csak a vezénylés volt, de a zenekart már hangszóróból hallgatta, s az
  így hallható belső arányok szerint irányította az együttest. Később, a
  keverőasztalok megjelenése után e fülkék egyre nagyobbakká váltak, s
  ahol erre mód volt, a stúdió légteréből is kikerültek. Napjaink
  technikai helyiségei a következőket foglalják magukba: keverőasztal
  (akár kettő is), ellenőrző hangszórók, magnók, lemezjátszók, egyéb
  hangtechnikai berendezések (zengető, dinamikaszabályozó, zajcsökkentő
  stb. készülékek). Mivel e gépek közül a magnók a legzajosabbak, ezeket
  gyakran a technikai helyiségen kívül, külön fülkében helyezik el. A
  technikai helyiségek tervezésekor tehát mindenekelőtt a készülékek
  helyét kell megtalálni, mégpedig valamiféle technológiai  logika
  szerint.

  

  1-2. A keverőasztal és az áttekintőablak párhuzamos, illetve merőleges
  elrendezése. K keverőasztal, A a betekintés látószöge.


    Az akusztika először ott lép be a képletbe, hogy a keverőasztalnál
  ülő hangmérnöknek, illetve a rendezőnek egyaránt jól kell hallania a
  hangsugárzókat, a hangmérnöknek pedig (aki nyilván a hangszórókkal
  szemben foglal helyet) még szemmel is át kell tekintenie a stúdiót, a
  stúdióablakon keresztül. Ezek a követelmények gyakran ellentmondanak
  egymásnak. Nézzük például az 1. ábrát. A két hangszóró között épített
  áttekintőablakon át a hangmérnök látási szöge meglehetősen kicsiny,
  hiszen neki - tekintettel a sztereó bázisra - az ablak síkjától
  legalább 3-5 méterre kell elhelyezkednie. A 2. ábrán viszont az
  úgynevezett merőleges elrendezés látható (t. i. a keverőasztal az
  áttekintőablakra merőleges). A látási szög most kielégítően nagy, a
  hangmérnök jobban nyomon követheti a stúdióban történteket - de hozzá
  kell szoknia ahhoz a kellemetlenséghez, hogy csak fejét alaposan
  félrefordítva lát be a stúdióba. Ilyenkor azonban  a  helyiség
  akusztikai szempontból a hangsugárzókhoz viszonyítva nem szimmetrikus,
  tehát tervezéskor úgy kell kiképezni az ablakkal szemközti felületet,
  hogy az akusztikai szimmetria helyreálljon.
    Bizonyára többekben is felmerül a kérdés: ha az áttekintő ablakok
  ennyi nehézséget okoznak, miért nem válthatók ki ipari tévével? Nos,
  erre is vannak példák olyankor, amikor a technikai helyiséget nem
  telepíthetik közvetlenül a stúdió mellé (példa erre a Zeneakadémia
  nagyterme közelében épült rádiós közvetítő technikai helyiség), vagy
  amikor közvetítőkocsi segítségével dolgoznak. Az optikai kapcsolatnak
  azonban általában kétirányúnak kell lennie: az előadónak legalább
  annyira kell látnia például a rendező intését, mint a hangmérnöknek az
  előadót, arról nem is beszélve, hogy a tévéképen nem olvashatók le a
  finom térbeli információk, például hogy mekkora távolságra vannak az
  előadók a mikrofonoktól. A Magyar Rádióban egyébként az a gyakorlat,
  hogy a felolvasó-, és magazinstúdiókban (melyekben a stúdiószélessége
  lényegében megegyezik a technikai helyiség szélességével, s ily módon
  különösebben nagy látási szögre nincs szükség) inkább a párhuzamos
  elrendezés szokásos, a nagyobb látási szöget igénylő zenei - és
  hangjátékstúdiókhoz többnyire a merőleges elrendezést alkalmazzák.
  Hasonló szempontok határozzák meg a rendező helyét is, jóllehet az
  kevésbé kritikus. A rendező elhelyezkedhet vagy a hangmérnök mellett,
  vagy a lehallgatási terület szimmetriatengelyében,  de  akár  a
  keverőasztal előtt is - bár ilyenkor lényegesen közelebb helyezkedik
  el a hangszórók síkjához, mint a hangmérnök, tehát nem egészen
  ugyanazt fogják hallani (lásd majd a 3. ábrán).

  

    Annak, hogy a sztereó hallgatási lehetőség ennyire "ki van
  hegyezve", jórészt a jelenlegi kétcsatornás sztereofónia az oka: a
  sztereó  bázisban  elvileg  végtelen  sok  irányt  szeretnénk
  megkülönböztetni, de hangforrásaink közül csupán kettő valóságos (a
  két hangszóró), a többi irány csupán látszólagos. A valóságos irányok
  érzékelése elhelyezkedésünktől független, a  látszólagos  irányok
  azonban csak a két hangsugárzó szimmetriatengelyében helyesek. Ha
  kimozdulunk a szimmetriatengelyből, a látszólagos irányok "követni
  fognak" bennünket. Ez még otthoni zenehallgatáskor sem előnyös,
  hangfelvétel készítésekor pedig - amikor egyebeken kívül éppen az
  irányokat kell beállítani - megengedhetetlen. Ezért a technikai
  helyiségek tervezése a két hangsugárzó, a hangmérnök és a keverőasztal
  helyének kijelölésével kezdődik.
    Sajnos, a helyiség méreteiből következik, hogy a hangszórók igen
  gyakran a sarokba kerülnek. Pedig kimutatható, hogy  a  sarkok
  akusztikai hatása rendkívül kedvezőtlen. Alacsonyabb frekvenciákon
  erőteljes kiemelkedések és  mélypontok  váltják  egymást,  olyan
  sűrűséggel, hogy hatásukat szűrőkkel szinte lehetetlen kiegyenlíteni.
  Ha a hangdobozokat kiemeljük a sarokból, találhatunk olyan pontot,
  ahol a frekvenciaátvitel kiegyenlítődik, és akkor már a hangsugárzó
  saját frekvenciamenete dominál. Igaz  ugyan,  hogy  korábban  a
  szakemberek kifejezetten ajánlották a sarkokat, azzal az indokkal,
  hogy a hangsugárzó így a helyiség több saját rezonanciáját gerjeszti,
  s mivel ezek az alacsonyabb frekvenciák tartományába esnek, segítenek
  a hangszórók "gyengélkedő" mélyátvitelén. A mai rendszereknek nincsen
  szükségük erre a kétes segítségre - kényszerűségből mégis gyakran a
  sarokba kerülnek. És még csak nem is csupán helyhiányról, illetve
  geometriai szempontokról van szó. Tekintettel kell lenni egyebeken
  kívül  olyasmire  is,  mint  a  klímaberendezés  befúvó-  és
  elszívónyílásainak elhelyezkedése. Ha ugyanis a hangszórók és a
  koncentrált klímanyílások iránya egybeesik, akkor a légáramlás zajait
  (bármennyire csekélyek is) a hangmérnök könnyen hozzárendelheti a
  felvételek zajához.
    Hogy a további készülékek hová kerülnek, az már másodlagos. De
  azért a segédberendezéseknek a hangmérnök kezeügyébe kell esniük (ezek
  általában úgynevezett "rack" szekrényekben kapnak helyet), és a
  magnókat, lemezjátszókat is úgy kell elhelyezni, hogy a kezelők
  számára elegendő mozgástér maradjon. A készülékek, sajnos, zajforrások
  is egyben, rezonáló fémfelületekkel, alkalmanként pedig csökkentik az
  akusztikai burkolat felhelyezésére igénybevehető falfelületet.


  Kétféle zengés

    A hangforrás a stúdióra jellemző zengéssel övezve szólal meg, mely
  a mikrofontechnikától függően hol  kevésbé,  hol  erőteljesebben
  érvényesül a felvételen.  A  technikai  helyiségben  viszont  a
  hangsugárzók a helyiség saját zengését is gerjesztik, a hangmérnök már
  a két zengés valamiféle ötvözetét érzékeli. Ha a technikai helyiség
  utózengése nagy, s különösen, ha a terem rezonanciái is jelentősek,
  akkor a felvétel hangzása megváltozik, elszíneződik, s félő, hogy
  mindez "belekomponálva" a felvétel hangzásába, nem kívánt effektusokat
  alkalmaz.  (Ha  a  helyiségben  alacsonyfrekvenciás  rezonanciák
  dominálnak, a hangmérnök gyakran felesleges mélyvágást produkál,
  különösen  szövegfelvételnél.  Vagy  megfordítva:  mélyszegény
  lehallgatási körülmények közepette a hangmérnök mellőzi a közeli
  mikrofonok megkövetelte mélyvágást.)
    Az erőteljesebben csillapított technikai helyiségben a műsorokat
  ugyan biztonsággal meg lehet ítélni, de az ilyen akusztikai környezet
  egyáltalán nem mondható kellemesnek. Újabb keletű az a megoldás, hogy
  a technikai helyiséget akusztikai szempontból két részre osztják. A
  hangsugárzók "térfelén",  körülbelül  a  hangmérnök  helyéig,  a
  csillapítás rendkívül erőteljes, tehát a hangmérnök ítéletét segíti, a
  másik térfél pedig zengő, s egyfajta levegősséget sugall. Vagyis
  összekötik a hasznosat a kellemessel. Ez a megoldás főleg a szélesebb
  helyiségekben előnyös. Mint látjuk, a technikai helyiségek akusztikai
  kialakításánál igen sok szempontot kell figyelembe venni.
    Itt is feltehető egy látszólag logikus kérdés: ha valóban fennáll
  a veszélye, hogy a technikai helyiség akusztikai viszonyai esetleg
  félrevezetik a hangmérnököt, akkor miért nem használnak  inkább
  fejhallgatót? Sajnos, a fejhallgató és a hangszóró nem alternatívája
  egymásnak. A fejhallgató - bármilyen kitűnő minőségű is - nem képes
  felidézni az igazi "testes" basszusokat, hiszen kizárólag a fülre
  gyakorol hatást, holott a basszus érzetéhez a "fülönkívüli" érzékelés
  is hozzájárul. A fejhallgató megváltoztatja a hangtér mélységében való
  tájékozódásunkat is; köztudott, hogy a fejhallgatón keresztül még
  elfogadható direkt/zengő arány hangszórón át már elmosódottá válik.
  Ezért a hangfelvételek készítésekor szigorúan különbséget kell tennünk
  a fejhallgatós lehallgatásra vagy a hangszóróra szánt felvételek
  között, mivel e kettő eltérő mikrofon- és keveréstechnikát igényel,
  sőt: nemritkán más-más esztétikai elképzeléseket tükröz. És egy
  napjainkban sajnos nemigen hangoztatott további érv: a fejhallgató
  túlzott használata nem tesz jót a fülnek. Így hát (néhány különleges
  esettől eltekintve) a hangmérnöki munkában a hangszórós ellenőrzésre
  támaszkodnak.
    A technikai helyiségek tehát különleges helyet foglalnak el az
  akusztikai igényű termek sorában, hiszen itt már egy mesterséges
  hangforrás segítségével kell a stúdióból jövő hangot megítélni. Mégis,
  a technikai helyiségek akusztikájának sokáig nem tulajdonítottak nagy
  jelentőséget. De mit is értünk jó teremakusztikai kialakításon? És
  milyenek az optimális lehallgatási feltételek? Akárcsak a stúdiók
  esetében,  az  akusztikusok  itt  is  időről-időre  megpróbálják
  meghatározni a lehallgató helyek akusztikai paramétereit, megadni az
  ajánlott értékeket. De mint minden teremakusztikai ajánlás, ezek is
  szubjektív ítéleten alapulnak.
    Kiindulásként le kell szögezni, hogy amit szakmai  körökben
  technikai helyiségnek, illetve lehallgató helyiségnek neveznek, azok
  nemcsak nevükben, hanem  használatukban  és  berendezésükben  is
  különböznek. A technikai helyiségben a hangmérnök körül van véve a
  felvételekhez szükséges berendezésekkel, márpedig azok alapvetően
  befolyásolják az akusztikai környezetet. Lehallgató helyiségen olyan
  helyet értünk, amelyben a már elkészült felvételek  minőségének
  megítélése, amolyan zsűrizése történik. A lehallgató helyiségben nincs
  más technikai berendezés, csak hangsugárzó. Az otthoni zeneszobát
  tulajdonképpen a lehallgató helyiséghez lehet hasonlítani.
    A lehallgató helyiségek kialakítására van is egy elfogadott OIRT
  ajánlás, de ismerjük az EBU (European Broadcasting Union, amelynek
  várhatóan Magyarország is tagja lesz) ide vonatkozó ajánlását is. Az
  EBU ajánlása érthetően együtt tárgyalja a technikai és a lehallgató
  helyiségeket, hiszen valóban fontos, hogy a kétféle teremben azonos
  módon ítéljék meg a műsoroknak mind a technikai, mind a művészi
  színvonalát. Ha sikerül kialakítani valamilyen jól megfogalmazott,
  egységes követelményrendszert, akkor a rádióhallgató is megpróbálhatja
  az otthoni körülményeit ahhoz igazítani.
    A lehallgatás feltételei alapvetően  a  helyiség  akusztikai
  tulajdonságaitól, a  hangsugárzó(k)  paramétereitől,  valamint  a
  hangsugárzó(k) és a  lehallgatási  pont  egymáshoz  viszonyított
  helyzetétől függenek, vagyis attól az útvonaltól, amelyen a hang a
  hangsugárzóból a hallgató személy füléig eljut. Mint a zárt terekben
  általában, itt is igaz, hogy sok tényező hatását még nem ismerjük
  pontosan. A hangsugárzókról itt nem ejtünk szót, velük szemben
  természetesen komoly követelményeink vannak; tételezzük fel, hogy
  igényes lehallgató berendezésről van szó.


  A terem méretei és alakja

    Elsőnek nyilván a terem  méreteire  próbálnak  megadni  egy
  értékhatárt, amelyen célszerű belülmaradni.
    Már a kisméretű stúdiókról elmondtuk: kis termekben komoly gondot
  okozhatnak az állóhullámok. Mivel a technikai helyiségek köbtartalma
  általában 50-100m3 közé esik (az átlagos lakószoba mérete
  is  ilyen  nagyságrendű!),  számolnunk  kell  a  teremhangok
  "kellemetlenkedéseivel".  Terem-módusok  tulajdonképpen  az  egész
  hangfrekvenciás tartományban jelentkeznek, de hogy zavaróak lesznek-e,
  és elszínezik-e a hangot, az több mindentől függ. A legegyszerűbb
  esetekben ki lehet számolni, milyen frekvenciákon alakulhatnak ki
  teremhangok. A teremhangok elméleti tárgyalására itt most nincs mód,
  de talán érdemes röviden összefoglalni, hogyan is szoktunk ezekkel
  számolni, és hogyan lehet csökkenteni kellemetlen hatásukat. Meg is
  adunk egy képletet, amelynek segítségével gyorsan meghatározhatjuk,
  hogy egy téglatest alakú helyiségben (a lakószoba többnyire ilyen!)
  melyik a veszélyeztetett frekvenciatartomány.
    Legyen a helyiség három éle 1x, 1Y és
  1z  hosszúságú.  Hogy  könnyen  lehessen  számolni,
  feltételezzük,  hogy  a  terem  csillapítatlan.  Ilyenkor  a
  sajátfrekvenciák:

  

    ahol: qx, qY, qz, nem negatív
  egész számok (0,1,2...stb); c a hang terjedési sebessége levegőben
  (m/s); 1x, 1Y, 1z,  a  téglatest
  oldaléleinek hossza (m).
    Ha elkezdünk számolgatni, rögtön látni fogjuk, hogy a frekvencia
  növekedésével a sajáthangok sűrűsödnek. A valóságban minden térnek van
  elnyelése,  így  az  egyes  rezonancia  frekvenciákhoz  tartozó
  rezonanciagörbék kiszélesednek, ennélfogva minél sűrűbben követik
  egymást  ezek  a  frekvenciák,  rezonanciagörbéik  annál  inkább
  átlapolódnak. Tehát minél több rezonanciafrekvencia van  egy-egy
  frekvenciatartományban, annál kevésbé jelentkezik  egy-egy  módus
  elszínező hatása. Mindenképpen a lehető legegyenletesebb eloszlásra
  kell törekedni. Ehhez persze először is a teremarányokat kell helyesen
  megválasztani. A vizsgálatok azt mutatják, hogy az alábbiak szerint
  kapjuk a legkedvezőbb teremhangeloszlást:

  hosszúság: szélesség=1.25...1.45
  szélesség: magasság =1.10...1.90
  hosszúság: magasság =1.95...2.03

    A fenti képletből az is látszik, hogy minél nagyobb méretű
  teremről van szó, annál sűrűbben követik egymást a teremhangok a
  normálisan használatos hangmagasságban. Jól méretezett, átlagos méretű
  lehallgatóhelyiségben 300Hz felett már nincs elkülönülten jelentkező
  módus. Átlagos lakószobákban ez a határ, sajnos, akár 1000Hz-ig is
  kitolódhat. A gyakorlatban nagyon ritka a pontosan téglatest alakú
  helyiség. Bonyolultabb alakú teremre rendkívül nehéz kiszámítani a
  sajátfrekvenciákat, de jó tájékoztató adatokat kapunk, ha a termet a
  hozzá közel eső méretű téglatesttel modellezzük.
    Állóhullámok sajnos, nemcsak párhuzamos  falfelületek  között
  jelenhetnek meg; azzal, hogy  a  falakat  párhuzamostól  eltérő
  nyomvonalon vezetjük, még nem kerülhetjük el a teremhangok zavaró
  hatását. Az is igaz, hogy ha előfordulnak is zavaró módusok, akkor sem
  biztos, hogy érezni fogjuk a hatásukat. A zavaró hatás mértéke a
  következőktől függ:
    a módus sávszélessége;
    a módus gerjesztésének mértéke;
    a hangforrás és a megfigyelési pont helyzete a kialakuló
     állóhullámhoz képest
    és végül a hangforrás frekvenciaösszetevői.
    A módusok sávszélességét csak az alaphang értéke és a falak
  reflexiós tényezője (vagy elnyelő képessége) határozza meg. Minél
  nagyobb a falak hangelnyelése, minél nagyobb a csillapítás mértéke,
  annál kisebbek lesznek a rezonanciacsúcsok: a módusok sávszélessége
  nő. Az elnyelő felületek tehát csökkentik a teremhangok káros hatását.
  A gyakorlatban azonban nagyon nehéz olyan hangelnyelő anyagot találni,
  amely a kritikus mélyfrekvenciás tartományban is jól működik. A
  megszokott mélyfrekvenciás membránokból nem tudunk annyit bevinni a
  térbe, hogy hatásuk elegendő lenne. Legújabb kísérleteink szerint
  beválik a gipszkartonból épített, jól hangolt előtétfal. A hangelnyelő
  szerkezetek elhelyezéséről jó tudni, hogy azokat érdemes a falak
  mellett, az élekben és a sarokban koncentrálni, mivel a teremhangok
  nagy nyomásingadozási pontjai körül az élekben és a sarokban mindig
  nyomásszint-növekedés van.
    Ami a tér formai kialakítását illeti: itt is igaz, hogy kerülni
  kell a homorú felületeket, valamint a nagy párhuzamos felületeket,
  mert ez utóbbiak között könnyen csörgővisszhang alakulhat ki. De még
  ha sikerül is elkerülni a  párhuzamos  felületeket,  akkor  is
  tapasztalunk csörgővisszhangot, ha a  térben  burkolás  nélküli,
  csillapítatlan felületek vannak. Ha a visszhang keletkezésének útját
  meg tudjuk állapítani, akkor hangelnyelő anyag alkalmazásával, esetleg
  valamelyik  visszaverő  felület  megváltoztatásával  könnyűszerrel
  megszüntethetjük. A  technikai  helyiségekben  akusztikailag  nem
  kívánatos visszaverő felületeket jelenthetnek már maguk a berendezések
  is, amelyek felülete nincs elnyelő anyaggal borítva.

  Utózengési idő

    Mint minden akusztikailag igényes teremre, a  technikai  és
  lehallgatóhelyiségekre is próbálnak megállapítani  egy  optimális
  utózengési időt. Általánosan elfogadott és ajánlott érték a közepes
  utózengési időre T=0,3  sec.  Erre  kell  törekedni  a  teljes
  hangfrekvenciás sávban, de többnyire van egy tolerancia-határ, amelyen
  kívül megengedik az eltérést.
    Abban a frekvenciatartományban, ahol  már  nincsenek  zavaró
  teremhangok, a teret többnyire feloszthatjuk a hangforráshoz közeli
  térre, illetve a távoli, úgynevezett zengőtérre. A technikai helyiség
  hangforrása a hangsugárzó. A közeli térben a hangsugárzó direkt hangja
  dominál. A direkt hang a hangsugárzótól távolodva négyzetesen csökken,
  azaz a távolság megkétszereződésével a hangnyomásszint 6dB-lel lesz
  kisebb. Ha azonban a hangsugárzó erősen irányított, a direkt hang
  távolabb érvényesül, és csak később érünk a szoba úgynevezett zengő
  térrészébe. Abban a frekvenciatartományban, ahol már nincsenek zavaró
  állóhullámok,  a  zengő  tér  hangnyomásszintje  a  hangforrás
  teljesítményétől és a teremállandótól függ. Lényegében a megfigyelési
  pont és a hangsugárzó(k) egymáshoz viszonyított helyzete határozza
  meg, hogy a hangmérnök, illetve később majd a hallgatóság a direkt és
  a zengő hangnak milyen keverékét észleli.
    A  szakirodalomban  több  helyen  is  találkozhatunk  olyan
  görbesereggel, amely a teremben uralkodó hangnyomás szintjét adja meg
  a hangforrástól való távolság függvényében, különböző irányítási
  tényező és teremállandó értékekre. Érdemes megfigyelni, hogy ha a
  hangsugárzó irányítási tényezője jobb, akkor ugyanabban a szobában
  mennyivel távolabb kerülünk be a zengő térbe, illetve ha ugyanazt a
  hangsugárzót hallgatjuk is különböző csillapítottságú terekben, akkor
  is mennyire meg fog változni a direkt és a zengő hang aránya egy-egy
  adott távolságban (3. ábra). Az utózengési idő  változtatásával
  tulajdonképpen azt befolyásoljuk, hogy milyen arányban jut a direkt és
  zengő energia a megfigyelő személy füléhez.
    Egy kísérletben a technikai helyiség utózengési idejét annyira
  lecsökkentettük, hogy alig érte el a (T=) 0.2 sec-ot, mert "minél
  inkább csak a direkt hangot hallja a hangmérnök, annál inkább tisztább
  hangképpel dolgozik". A kísérlet nem váltott ki osztatlan sikert. Ha a
  hangmérnök túlságosan kevés hangenergiát kap, kellemetlen érzése
  támad, nagyobb hangerőt szeretne hallani. Ráadásul ebben a technikai
  helyiségben a rendező a keverőasztal  előtt  ült,  közelebb  a
  hangforráshoz. Azon a hangerőn, amelyiken a hangmérnök szeretett volna
  dolgozni, a rendező már  majdnem  megsüketült  (túlságosan  jól
  érvényesült a "négyzetes törvény") Kísérletünk azt bizonyítja, hogy
  még a technikai helyiség akusztikáját sem szabad nagyon szárazra
  tervezni, ott is szükség van a zengő hangenergiára.
    Nem is igen volna korrekt dolog az utózengési idő Sabine által
  levezetett és meghatározott összefüggését alkalmazni  olyan  kis
  termekben, mint a technikai helyiségek, lehallgató helyiségek és a
  lakószobák döntő többsége, mivel az eredeti kiinduló feltételek közül
  itt nem teljesül minden. Kis termekben ritkán van jól kialakult
  zengőtér: ahhoz nincsenek elég nagy távolságok.  Sokkal  inkább
  érvényesülnek a falról visszaverődő korai reflexiók hatásai.

  A LEDE elv

  

  4. A LEDE elv szemléltetése. DDs és DDc a direkt hang érkezésének
  ideje a stúdióban, illetve a technikai helyiségben, DRs és DRc az első
  reflektált hang érkezésének ideje a stúdióban, illetve a technikai
  helyiségben.


    A korai reflexiók jelentőségét felismerve dolgozott ki Don Davis
  az Amerikai Egyesült Államokban egy egészen új tervezési módszert a
  technikai és lehallgató helyiségekre. Módszere, amelyet a 4. ábrán
  szemléltetünk, LEDE néven vált ismertté. (Lásd az 1982/3.  HFM
  lapszemléjét. A Szerk.) A betűszó,  amely  a  Live-End-Dead-End
  rövidítése, már önmagában elárulja a módszer lényegét. A hangsugárzó
  körüli teret lecsillapítják (Dead End), hogy a  helyiség  első
  térfeléből ne jöhessen korai reflexió a hangmérnök füléhez. A terem
  hátsó részét viszont (Live End) diffúzra alakítják, mégpedig lehetőleg
  a teljes frekvenciatartományban egyenletesen. Még  külön  mérési
  módszereket is kidolgoztak a LEDE elven épült terek mérésére. Don
  Davis úgy foglalta össze  eljárásának  lényegét  hogy  a  LEDE
  tulajdonképpen egy pszichoakusztikai hatás: a keverőasztalnál ülő
  hangmérnök a hangfelvételi stúdió első reflexióit hallja meg, még
  mielőtt füléhez érkeznének  a  technikai  helyiség  saját  első
  visszaverődései. (Davisék a hangsugárzókat minden esetben a falban
  helyezik el; a hangsugárzók elhelyezésére még visszatérünk!)
    Bármilyen elvet alkalmazzunk is, a sztereó lehallgatás megköveteli
  a belső kiképzés szimmetriáját: az alaprajz is legyen szimmetrikus, a
  berendezést is szimmetrikusan kell elhelyezni,  a  falburkolatot
  szimmetrikusan kell felvinni. Ezeknek a  feltételeknek  csak  a
  kimondottan lehallgatási célra készült helyiségekben könnyű eleget
  tenni, a technikai helyiségek többségében gondot okoznak az áttekintő
  ablakok, de maguk a berendezések is. (Itt utalunk vissza az 1. és a 2.
  ábrára; emlékezzünk, hogy az 1. ábra szerinti elrendezés jobban
  megfelel a szimmetria követelményének.)
    Ha jól jelöljük ki a hangsugárzók helyét, sokat javíthatunk a
  lehallgatási körülményeken - ha nem vesszük figyelembe az alapvető
  szabályokat, sokat ronthatunk a helyzeten.

  A hangsugárzók helye

    Először is: hogyan határozzuk meg a hangsugárzók és a lehallgatási
  ponto(k) egymáshoz viszonyított helyét. A sztereó  bázistávolság
  ajánlott értéke (b=) 3,5 méter, a lehallgatási pont távolsága (h=)
  nagyjából ugyanannyi, a bázisszög (α=) 37-90 fok (5. ábra).
  Mindenekelőtt: figyelembe kell venni a hangsugárzók  gyártójának
  ajánlásait, de azok hiányában is van egy-két alapvető szempont, amit
  jó szem előtt tartani. A dobozokat olyan magasan kell elhelyezni, hogy
  a hangsugárzó akusztikai középpontja legalább 1,2 méterre legyen a
  padlótól (jobb még magasabbra helyezni) és az akusztikai tengelye ne
  dőljön meg jobban ±15 foknál (6. ábra).

  

  5. A sztereó lehallgatási séma


  

  6. A hangsugázók elhelyezésére (magasságára) vonatkozó ajánlás


    A hangsugárzókat gyakran teszik sarokba, és nem is tudják, milyen
  nagy hibát követnek el ezzel. Az úgynevezett sarokhatással az amerikai
  Roy F. Allison foglalkozik sokat. Kimutatta, hogy ha a hangsugárzót
  reflektáló felület elé helyezi, a hangsugárzó kimenő teljesítménye a
  mélyfrekvenciás tartomány 1-1 pontján mennyire le tud csökkenni a
  szabadtéri körülmények között mért teljesítményhez képest,  azaz
  egyenetlenség jön létre a frekvenciamenetben. Ha a hangsugárzót három
  reflektáló felület elé helyezzük, azaz sarokba tesszük, akkor a fenti
  hatás szuperponálódik. A 7. ábrán  egy  Allison  által  közölt
  görbehármast mutatunk be, ahol W a kimenő teljesítmény, Wf
  a szabadtéri teljesítmény. Az A görbe 1, a B kettő, a C három
  reflektáló felület hatását mutatja. Kollégánkkal, Kishonti Istvánnal
  mi is több mérést végeztünk a sarokhatás kimutatására, és több
  helyiségben méréssel kerestük meg a rendelkezésünkre álló területen
  belül az optimális helyet a hangsugárzó számára. A 8. ábra: példa a
  méréssel kimutatott sarokhatásra.

  
  
  


  7-8. A sarokhatás szemléltetése, illetve kimutatása méréssel.


    Az sem jó, ha a sarokból úgy húzzuk ki a hangsugárzót, hogy
  szimmetrikusan áll a falakhoz képest.  Allison  számítással  és
  mérésekkel is bebizonyította, hogy úgy kell elhelyezni a hangsugárzót,
  hogy az egyik falra teljesen rátoljuk, a másiktól pedig kb. 1,2
  méterre elhúzzuk (9. ábra). Saját méréseink is ezt igazolták. A
  kísérletek azt is mutatják, hogy akkor járunk el legjobban, ha a
  hangsugárzókat beépítjük a falba, magába az akusztikai burkolatba. Ez
  azért is jó megoldás, mert igen gyakran nincs helyünk, hogy eléggé
  elhúzhassuk a sarokból a hangsugárzókat. Hátránya ennek a módszernek,
  hogy ha a hangsugárzókat javítani kell, nehezebben lehet hozzájuk
  férni, és ha változtatunk a hangsugárzó típusán, a  burkolatot
  jelentősen meg kell bontani átépíteni.
    (Hogy a HFM olvasói a kellő perspektívából lássák a dolgokat,
  fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy Roy F. Allison hangsugárzók
  gyártásával foglalkozik. Különös kivitelű hangsugárzóit "nem jegyzik",
  nem tartják számon a hifi-magazinok. -A Szerk.)
    Amikor a hangsugárzók  helyét  kijelöltük,  és  kiadódik  a
  lehallgatási pont helye, vigyázni kell, hogy ez a pont se kerüljön
  közvetlenül fal mellé, legyen legalább 1 méter a fal és a pont között.
  (Ez viszont tökéletesen egybevág a High Fidelity gyakorlatával. A
  Szerk.) Sajnos, egy átlagos (például  lakótelepi)  szobában  az
  ülőgarnitúra legtöbbször a falra van rátolva, s ez eleve kijelöli a
  lehallgatás helyét.

  Akusztikai burkolat

    A szimmetriáról beszélve már említettük, hogy az akusztikai
  burkolatot is szimmetrikusan kell kiképezni a lehallgatási tengelyhez
  képest. Azt is elmondtuk, hogy mélyfrekvencián érdemes a hangelnyelést
  a sarokra koncentrálni. Ahhoz azonban, hogy az elnyelés mértéke a
  teljes hallható frekvenciatartományban egyenletes legyen, külön-külön
  kell alkalmazni mély-, közép-, nagyfrekvencián működő hangelnyelő
  szerkezeteket.
    Kisebb igényű helyen, ahol nincs mód megtervezni az egyenletes
  elnyelést a teljes  frekvenciasávra,  de  szeretnénk  valamilyen
  hangelnyelést, és persze a lehető legszélesebb sávban, magunk is
  készíthetünk szélessávú elnyelőt valamilyen szálas anyagból, például
  üveggyapotból vagy kőzetgyapotból. Ezek elsősorban nagyfrekvencián
  működnek jól, de ha elég vastag szerkezetet készítünk, elnyelő
  képessége a mélyebb frekvenciákon is egészen jó lesz. A kísérletek
  bebizonyították, hogy nem muszáj a szálas anyagból magából vastag
  darabot felszerelni, ugyanazt a hatást érjük el, ha az anyag vékony,
  de mögötte légrést hagyunk. Ezekkel az anyagokkal viszont az a baj,
  hogy mivel szálasodni képesek, komoly veszélyt jelenthetnek  az
  egészségre. Ezért először be kell burkolni őket olyan akusztikailag
  áttetsző anyaggal, amely a szálasodást megakadályozza és csak azután
  következhet az esztétikai burkolat, a textil vagy farács. Lehet kapni
  olyan üveggyapotot is, amely gyárilag van textillel vagy üvegfátyollal
  kasírozva. Ez az anyag már nem szálasodik, nem igényel  külön
  burkolatot. Az itt leírt szerkezetre adunk vázlatot majd a 10. ábrán.
    Jó elnyelő tulajdonságú a poliuretánhab is, de nem ajánlható, mert
  nagyon könnyen ég. Újabban már fokozott tűzállóságú poliuretánhab is
  kapható (PORAN FS). Széles sávban jó hangelnyelő képességet mutat.


  

  10. Példa egy szélessávú hangelnyelő szerkezetre. Az üveggyapot tábla
  textillel van burkolva, vastagsága legalább 5 cm, a légrés legalább 10
  cm.


  Zajszint

    Szólnunk kell még a technikai helyiségekben megengedett (vagy
  elvárt) zajszintről. Többen úgy vélhetnék, és sajnos vélik is, hogy a
  technikai helyiségben nincs szükség "nagy csendre", csak az a lényeg,
  hogy a stúdióban lévő mikrofonra ne kerüljön be zaj. Azzal azonban,
  hogy a technikai helyiségekben időnként megengedhetetlenül nagy zaj
  uralkodik, nagyon is veszélybe kerül a stúdióból felvett  hang
  minősége! A hangmérnök gyakran nem képes eldönteni a kintről jövő
  hangról, hogy az csak a technikai helyiségben hallható-e, vagy
  rákerült a mikrofon jelére is. Jó esetben megismételheti a kérdéses
  részt - de mit tegyen, ha élő adásról van szó? S még ha ismeri is a
  zajforrás eredetét, a zaj miatt nem tudja megítélni a felvétel
  minőségét.
    A fentebb leírtak miatt a technikai helyiségek zajszintjére is van
  követelmény; az alább látható görbe megadja, hogy a frekvencia
  függvényében mekkora lehet a helyiségen belüli zaj. Ez a követelmény
  meglehetősen szigorú; sokszor csak úgy lehetne betartani, ha a
  technikai helyiségeket az úgynevezett "ház a házban" rendszerrel
  építenék - amire az anyagi okok miatt csak ritkán van mód.

  

  Lehallgatás és zenehallgatás

    Felmerülhet egy nagyon fontos kérdés, hogy t.i. mennyiben kell
  modelleznünk a hallgatóság otthoni lehallgatási lehetőségeit? Mint a
  bevezetőben már említettük,  a  technikai  helyiség  (az  abban
  tevékenykedőkkel egyetemben) mintegy az összekötő láncszemet képezi az
  előadó és a hallgató között. S mert ily módon itt minden a hallgatóért
  történik, nem kellene-e a felvételeket a "felhasználók hallgatási
  körülményei", sőt: "hallgatási szokásai" alapján készíteni?
    Ez tehát a felvétel, a műsorkészítés egyik sarkalatos pontja, s
  tegyük hozzá: legalább annyira megoldatlan (és megoldhatatlan), mint
  például a vegyes műsorok beszéd-zene dinamikaarányának kérdése, sőt,
  ez a kettő össze is függ egymással. Tegyük hozzá, hogy például a
  Magyar  Rádió  technikai  helyiségei,  méretüket   tekintve,
  nagyjából-egészéből  megfelelnek  egy  nagyobb  lakószobának  (ha
  eltekintünk a lakótelepi szobák alacsonyabb belmagasságától).
    Miért megoldhatatlan ez a feladat? Először is meg  kellene
  határozni, hogy melyik hallgatót vegyük alapul: a márkás, igényes
  készülékekkel, jó akusztikai körülmények között, a műsorokat nem
  háttérszerűen, hanem koncentráltan hallgató típust - vagy pedig a
  konyhai "sokolosokat", esetleg az igen jelentős számú autórádióst?
  Nyilvánvaló, hogy a két szélsőséget képviselő hallgatói réteg igényei
  (a dinamikát, a hangszínviszonyokat illetően) meglehetősen eltérnek
  egymástól. Ugyanakkor a zenei műsorok a nemzetközi  műsorcserén
  keresztül igen eltérő hangkultúrájú országokba is eljutnak, és ha egy
  igénytelenebb  hallgatói  réteg  érdekében  manipuláljuk,  ez
  visszatetszést keltene az igényesebb nyugati hallgatóság körében.
    A Magyar Rádióban ezért a művészi műsorokat készítő stúdiók
  technikai helyiségeiben igyekeznek magasra helyezni a mércét, részben
  azért, hogy a felvételek korrektségét megőrizzék, részben, hogy a
  hallgatóságot is az igényesebb készülékek használatára, valamint
  koncentráltabb, elmélyültebb zenehallgatásra ösztönözzék. Az aktuális
  műsorokat készítő stúdiókban viszont inkább a második-harmadik rétegre
  gondolnak, amennyiben itt a hangszórók sem annyira igényesek, és a
  helyiségek akusztikai hanggátlása sem tökéletes, az alapzaj az otthoni
  állapotokra emlékeztet.
    Említést érdemel, hogy a zenei felvételeket készítő hangmérnökök
  az utóbbi években gyakran lemondanak a nagy hangsugárzókról, a
  keverőasztal két szélén elhelyezkedett kisméretű (de  azért  jó
  minőségű), "közeltéri" hangszórók kedvéért. Hasonló szempont vezérli
  az aktuális műsorok készítőit is, amikor (többnyire az élőadásokat)
  közönséges rádióvevőkészüléken át ellenőrzik és keverik. Hogy ez a
  lehallgatási stílus egyeduralkodóvá válna? Nem valószínű. Ha mégis
  bekövetkezne, ez alapjaiban megváltoztatná a technikai helyiségek
  iránt támasztott követelményrendszert.
    És most vizsgáljuk meg, milyen összefüggések mutathatók ki az
  igényes otthoni zenehallgatás, illetve a rádiós technikai helyiségben
  szokásos lehallgatás között.
    A légtérfogat ha nem  is  teljesen  megegyező,  de  azonos
  nagyságrendű, hiszen egy-egy nagyobb  lakószoba  a  maga  40-60
  légköbméterével úgyszólván rokona az 50-100 légköbméteres technikai
  helyiségeknek.  A  lakóhelyiségekben  könnyebbség,  hogy  nincs
  áttekintőablakuk  (elmarad  egy  akusztikai  szempontból  nehezen
  kezelhető, nagy kiterjedésű sík felület), ablakuk azonban  van,
  általában több is. E tekintetben  törekednünk  kell  valamiféle
  szimmetriára, amikor elhelyezzük a hangdobozainkat.
    Keverőasztal nem lévén, a lakószobákban könnyebben (és több
  személy számára is) szabaddá tehető a sztereofónia szempontjából
  kritikus terület: az, amely kb. akkora távolságra van a hangszórók
  síkjától, mint a hangszórók egymástól való távolsága. Ugyancsak semmi
  akadálya annak, hogy megfelelő belső akusztikai burkolattal egy
  megfelelő utózengési időt állítsunk be. Sajnos, a  lakószobában
  mindenképpen fellépnek "a kis helyiségek akusztikai gyengéi". A
  hasznos tartományba eső, erőteljes alacsonyfrekvenciás rezonanciák
  megszüntetéséhez már komolyabb átalakításokra volna szükség, olyanra,
  amely a szoba légterét is csökkenti.
    Ami a lakóépületen belüli hanggátlást illeti, a helyzet sajnos,
  szinte reménytelen. Az átlagos lakóház, s különösen az átlagos
  panel-épület nem tartalmazza a hanggátláshoz  szükséges  tömeget
  (falvastagság!), a szobaméretek pedig csekélyek, nincs mód "ház a
  házban" zeneszobát építeni. Tovább rontják a helyzetet a zajokat jól
  vezető  vasbeton  elemek,  közművezetékek,  a  rosszul  működő
  ajtók-ablakok. Holott a megfelelő  dinamika  élvezetéhez  (amely
  mindenfajta akusztikus művészet egyik összetevője) jó hanggátlás
  szükséges. Nem csupán azért, hogy a szomszéd alapzaja ne zavarja a mi
  pianisszimónkat - hanem hogy a mi fortisszimónk se  váljon  a
  szomszédban elviselhetetlen alapzajjá.
    A hangsugárzók otthoni elhelyezését illetően két szempontra kell
  felhívnunk a figyelmet. Amint a 6. ábrán is látható, a hangszórókat
  nem lehet bármilyen magasra tenni. A legfontosabb  szabály:  a
  magassugárzó (mely általában a legirányítottabb) lehetőleg az ülő
  ember fülmagasságában legyen. Arról sem szabad megfeledkezni, hogy a
  sztereó bázis eleve nem vízszintes: középen emelkedés van, a hangkép
  eleve felfelé "húzódik". A hangdobozokat tehát ne helyezzük magas
  szekrényekre, könyvespolcokra. De túl alacsonyra se tegyük őket, mert
  ez halláslélektani szempontból volna kedvezőtlen.
    Gondot okozhatnak a többutas, nagyméretű hangszórórendszerek is.
  Ezeknél tudomásul kell venni, hogy a  hangsugárzó  közelterében
  erőteljesen érvényesül az egyes hangszórók saját irányjellege: már a
  fejtartásunkat megváltoztatva  is  jelentős  hangszíneltérést  és
  irányváltást észlelhetünk. Ezek a rendszerek (felépítésüktől és a
  helyiség akusztikai adottságaitól függően) csak egy meghatározott
  távolságban viselkednek egységes, homogén sugárzóként. Vagyis nem
  csupán a teljesítményüket, de a geometriai méretüket is egyeztetni
  kell a helyiséggel - amint erre a stúdiótechnikai gyakorlatban is akad
  példa.


  IRODALOMJEGYZÉK:

    1. Tarnóczy Tamás: Teremakusztika I-II, Akadémia Kiadó, Budapest
  1986 * 2. Gilford: "Acoustics for radio and television studios", Peter
  Peregrinus Ltd. 1972 England * 3. D. Davis - C. Dauis: "Sound Systems
  Engineering", Howard W. & Son Co. 1989 USA * 4. R. Allison - R.
  Berkovitz: "The Sound Field in Home Listening Rooms", JAES 1972 No. 6
  * 5. R. Allison: "The Influence of Room Boundaries on Loudspeaker
  Power Output", JAES 1974 No. 5.