A szóra szót mondó legény  - avagy a 67-es számú sorsjegy

  


    Cikkünket a csodálatos holland  grafikusművész,  a  Negyedik
  Dimenziót kedvelő M. C. Escher (1898-1972) rajzai illusztrálják. Néha
  az az érzésünk támad, mintha ő is szót szóra mondana nekünk...


                   *

    Vagy bolondok vagyunk ("s elveszünk egy szálig"), vagy tényleg a
  levegőben lóg egy kisebbfajta hifi-forradalom, éspedig olyan, amely
  nemcsak az elektroakusztikában fogja éreztetni hatását, hanem át fog
  gyűrűzni a nála  lényegesen  fontosabb  tudományterületekre  is.
  Mindenekelőtt az egészségügy profitál majd belőle, de a biológusokon
  kívül a fizikusokat is üdvös fejtörésre fogja serkenteni. Experimentum
  crucisnak, perdöntő kísérletnek ajánlom a lapszemlénkben (az 53.
  oldalon) ismertetett varázslatokat; orvos és fizikus  ismerőseim
  egybehangzó véleménye szerint ezek egészen biztosan "nincsenek benne a
  tankönyvben"; sem a fizika-, sem a biológia-tankönyvben.
    Legelőször a Hifi Mozaik 4. kötetében meséltünk egy  angol
  "varázslóról", egy bizonyos Peter W. Beltről, akinek teóriája szerint
  mindenféle káros elektromos terek vesznek körül bennünket - ez
  önmagában még nem volna új gondolat, csakhogy a Belt elektromos terei
  másféleképpen viselkednek, mint az eddig definiált elektromos terek,
  és egészen furcsa eszközökkel és módszerekkel lehet  redukálni,
  semlegesíteni (előjelükben megváltoztatni?) őket.
    Hogy a Belt által felfedezett jelenségcsomag valóban létezik-e, az
  ma még a brit audiofilek körében is vita tárgya: aki kipróbálta,
  többnyire elhiszi - aki nem próbálta, az biztosan nem hiszi. S hogy
  vajon én hiszek-e benne? Nos, én a magam részéről nem hiszem, hanem
  tudom, hogy ezek a jelenségek léteznek - nagy különbség! Más dolog
  azonban tudni valamit, s megint más dolog bebizonyítani azt. Az
  auditív hatás, amelyet egy-egy "varázslattal" elérhetünk, önmagában
  véve csekély; zenehallgatás közben persze  nem  megvetendő,  de
  tesztkörülmények között nem feltétlenül lehet kimutatni, különösen
  olyanok előtt, akik egyébként nem szívesen hallgatnak zenét. (Lásd:
  Köz- és magánvarázslat, Mozaik 4.) Hívhatok én annyi látogatót,
  amennyi csak hajlandó eljönni hozzám, rendezhetek  nekik  annyi
  szeánszot, amennyit csak hajlandóak végigülni - tudományos értelemben
  ezzel még semmit sem bizonyítok és semmit sem magyarázok meg. Hogy
  bebizonyítsam a PWB-effektus létezését, ahhoz ki kéne találnom egy
  perdöntő kísérletet, amelynek révén műszerekkel  lehetne  mérési
  adatokhoz jutni, hogy ezeket az adatokat aztán bármely laboratóriumban
  bárki bármikor reprodukálhassa. Ahhoz pedig, hogy megmagyarázzuk a
  jelenséget, fel kellene tárni a hatásmechanizmusát. Egyelőre se
  kísérlet, se hatásmechanizmus.
    Sokat ront a dolgon, hogy a Peter Belt által adott magyarázat
  kusza, ködös, a tudomány művelői számára elfogadhatatlan. Ettől még,
  persze, a PWB-effektus vidáman létezhet. Mint minden egyéb dolog is,
  amelynek eredetét hibásan magyarázzuk.
    Egy anekdota hőse tűvé teszi az egész várost egy sorsjegyért: a
  67-es számúért. Egy trafikban aztán megtalálja, s lám, nyer is vele
  egymilliót. Jönnek az újságírók, kérik: mondja el, hogyan csinálta, mi
  a titka. "Hiszek az álmokban. Álmodtam két számot, a kilencest és a
  hetest. Összeszoroztam őket, kijött a hatvanhét. Ennyi az egész."
  Megdöbbenés köröskörül: de hiszen 9x7 az csak 63! Mire az illető:
  "ugyan, mit okoskodnak, maguk nyertek, vagy én?!"
    Az élet köznapi dolgaiban ez megjárja, a tudománynak azonban
  megvannak a maga játékszabályai, és azokat a tudományos közösség
  minden tagjának be kell tartania. Az egyik legfontosabb szabály,
  például, hogy vitás kérdésekben szigorúan tilos a nagyközönséghez
  (vagy pláne a hatóságokhoz) folyamodni. Hogy ez megnehezíti a dolgot?
  Néha csaknem lehetetlenné teszi? Hogy a szakemberek is csak emberek,
  tehát megvannak a maguk gyöngéi? Hogy vaskalaposak? Netán féltékenyek?
  Meglehet - de ez még nem ment fel senkit a játékszabályok alól: a
  kétkedőket tudományos fórumokon, a  tudomány  módszereivel  kell
  meggyőzni. (S még így is meg kell várni, míg, a legmegátalkodottabb
  kétkedők kihalnak - amint ezt Max Planck, a kvantumelmélet atyja
  pedzegette.) A törvény: törvény, és minden tudóst kötelez.
    Dehát én nem vagyok tudós. Újságíró  vagyok.  És  miközben
  tájékoztatom az Olvasókat, valójában nem is ők  azok,  akikhez
  támogatásért folyamodom. Másféle protekció az, amit keresek.
    A High Fidelity hívei, mint már oly sokszor kiderült, afféle
  testvériséget alkotnak. Mindenki a tagja lehet, aki szereti a zenét,
  így hát vannak közöttünk esztergályosok és építésvezetők, diszpécserek
  és bérelszámolók, diákok és tanárok, orvosok és betegeik, ügyvédek és
  ügyfeleik. Természetesen fizikusok és biológusok is vannak köztünk. Én
  az ő lelkükre szeretném átgörgetni mindazt, ami az enyémet nyomja.
  Hátha sikerül megfertőznöm őket, oly mértékig, hogy ne csak mint
  hifisták, de mint szakemberek is felvállalják a PWB-jelenséget. Őket
  aztán, persze, akkor már kötelezné a tudományos fegyelem. Én magam
  azonban,  ismétlem,  nem  szolgálhatok  bizonyítékokkal,  amelyek
  meggyőznek - csak adalékokkal, amelyek meggondolásra késztetnek.

  

                   *

    És amikor leírom ezt a szót, hogy "adalékok", hirtelen eszembe jut
  egy népmese, Benedek Elek gyűjtéséből: a legényről, aki ért a szót
  szóra mondás mesterségéhez... A mese valójában két legényről szól,
  ezek együtt vándorolnak, és abból élnek, hogy elmondják a legújabb
  híreket a nagyuraknak, akik szemben jönnek az országúton.
    Pontosabban: csak egyikük mondja a híreket. Hamis híreket mond,
  szemérmetlen hazugságokat, olyanokat, amelyeket egyáltalán nem is
  lehet elhinni. Nem csoda, hogy a felháborodott uraságok első dühükben
  huszonötöt veretnek a hazug legényre. Majd odafordulnak a másikhoz,
  hogy: "hát te mit tudsz, hé, te is azt hallottad, hogy...?" Az meg, a
  szót szóra mondó legény erre azt válaszolja, hogy ő  ilyesmit
  természetesen nem hallott, ezzel szemben igenis hallott valami mást...
  És előad egy másik mesét, ami akkor sem bizonyítana semmit, ha igaz
  volna - viszont roppant erősen kapcsolódik az előbbi állításhoz, s
  mintegy alátámasztja annak igazságát. Az urak erre elgondolkodnak, és
  fájdalomdíjul (vagy hogy ne menjen panaszra) pénzt dugnak a megvert
  legény lajbizsebébe. Ő aztán a pénzt szépen megosztja a cimborájával
  (a pálcaütéseket pedig megtartja magának).
    Íme a szóra szót mondás művészetének példái:
    "Mi hír járja Pesten?" "Az történt, nagyuram, hogy leégett a
  Duna!" (Itt jön a verés. Majd, amikor a másikat kérdezik:) "Hát
  tényleg leégett a Duna, hé?!" "Én azt nem tudom, csak azt tudom, hogy
  az egész város összes utcája tele van sülthallal." Avagy: "Mi hír
  járja Pesten?" "Jaj, az történt, hogy meghalt az Úr Jézus Krisztus!"
  (Ezért mégjobban megverik, majd következik a szót szóra mondás:) "Hogy
  meghalt-e, azt én nem tudom, én csak egy égigérő létrát láttam; fekete
  ruhába öltözött angyalok járkáltak rajta fel-alá, szomorú arccal."
    Ennyi volt a mese - térjünk vissza a hifihez. Nem tudom, jól
  keres-e Peter Belt az ő hihetetlen meséivel; a  pálcaütésekből
  mindenesetre már jócskán kijutott neki. És hát az ő útitársai
  feltehetőleg csak az utóbbiakban, ti. az ütlegekben fognak osztozni
  vele. Mégis mellé szegődöm, s mondok szót az ő szavaira, amint
  következik*, (* Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy az ebben a cikkben
  felsorolt ismeretek többsége még a "PWB előtti időkből" származik.
  Némelyikhez ugyan már a PWB-effektus adta az inspirációt - de nem
  többet, mint az inspirációt. Időközben szert tettünk ugyan egy teljes
  kollekcióra a Peter Belt varázseszközeiből, de ezeket majd csak egy
  későbbi kötetünkben fogjuk tesztelni. Az a sok (kellemetlen) motívum
  tehát, amellyel a szóra szót mondó legény érvelni fog, lényegében véve
  régi és közös tapasztalata az audiofileknek.) akár hússzor  is
  egymásután:
    "Te is azt állítod, hé, hogy elektromos terek épülnek ki nemcsak a
  készülékeink, de a közönséges használati tárgyaink, sőt: mi magunk
  körül is? És hogy ez a tér észlelhetően megzavarja nemcsak a
  hifi-készülékeket, de még az emberi hallásmechanizmust, sőt: egész
  életműködésünket is? És hogy ez a jelenség többet nyomhat a latban,
  mint a hifi-paraméterek?" (És a többi, és a többi - lásd lapszemlénket
  a legutóbbi három kötetben.)
    Nem, én ilyesmiről nem tudok. Én csak azt tudom, hogy...

  

                   *

    1. Ki ne ismerné ezt a nyugtalanító jelenséget? Megvesszük,
  hazavisszük, összeállítjuk, beszabályozzuk;  végre  van  egy  jó
  "láncunk", amelyben minden együtt van. Amely tényleg úgy muzsikál,
  ahogy szeretnénk:  magasak,  mélyek,  közepek,  fortisszimók  és
  pianisszimók egyaránt a helyükön vannak.
    Ma délután.
    Másnap este azonban a hangképet mintha kicserélték volna. Se
  teteje, se alja, se húsa, se vére. A pianisszimókban szürke és lapos,
  a fortékon durva és fárasztó - elveszítette minden varázsát... Pedig a
  készülékeink, a lemezeink most is ugyanazok. Vajon mi történhetett
  velük?
    A legkézenfekvőbb magyarázat szerint nem történt velük semmi.
  Mivelünk történt valami: zaklatottabbak  vagyunk,  például  mert
  túlhajtottuk magunkat (vagy mert frontátvonulás van). Racionális
  magyarázat, semmi kétség. Meg is győzhet bárkit - kivéve a hifistát. Ő
  nem fogja hagyni, hogy ennyire primitív pszichológizálással szúrják ki
  a szemét. A szóbanforgó auditív hatás ehhez túlságosan pregnáns.
    Ami pedig a frontátvonulást illeti: tudtommal még senki sem
  mutatott  ki  összefüggést  a  meteorológiai  jelenségek  és  a
  magas/mélyhangérzékelés (stb.) között. Tessék vigyázni: a Tudományos
  Módszer kétélű fegyver. Ha rám nézve kötelező, akkor rád nézve is
  az...
    A villamosmérnökök persze csak nevetnek az ilyesfajta  naiv
  okfejtésen. Ők jól tudják, miért nem állandó a hifi-hangminőség. Azért
  nem állandó, mert a készülékeket az elektromos hálózatról tápláljuk,
  márpedig a hálózat folyvást változó terhelésnek van kitéve. A 220 Volt
  ezért nem mindig 220, mint ahogyan az 50Hz sem mindig 50. És a
  hangképpel általában este van baj, éppen akkor, amikor a "fogyasztók"
  országszerte bekapcsolnak minden lehetséges készüléket...
    Ez a magyarázat azonban még annyit sem ér, mint az előző.
  Túlságosan ésszerűnek és szakszerűnek - látszik, s ezért hajlamosak
  vagyunk kritikátlanul elfogadni. Holott az égvilágon semmi köze a
  valósághoz. Hogy mivel bizonyítom állításomat? Semmivel se bizonyítom.
  Egyáltalán nem szorul bizonyításra. Ugyanis amit mondtam, az nem
  állítás, hanem kétkedés egy állítás igazságában. Bizonyítani valóm nem
  nekem van, hanem annak, aki szerint az elektromos hálózat terhelésének
  hatását meg lehet érezni a hangképen - éspedig pontosan úgy és
  (nagyságrendileg!) oly mértékben, ahogyan és amilyen mértékben ez a mi
  mindennapos tapasztalatunk alapján elvárható! Először  mindig  a
  vendégnek kell köszönnie: előbb jön az "adjon isten", és csak utána a
  "fogadj isten".
    Marad tehát egy megmagyarázatlan effektus: a hangkép néha szebben
  szól, néha pedig (főleg a koraesti órákban) sávhatárolt, nyomott,
  idegesítő, fárasztó.
    Mintha csak megnövekedett volna körülöttünk valamiféle elektromos
  "töltés" összmennyisége...

  

    2. A hangszóróselyemről mindenki tudja, micsoda: akusztikailag
  transzparens,  tehát  hangáteresztő  textil-  vagy  (újabban)
  habszivacs-borítás, amely a hangszórókat védelmezi takarítás előtt a
  por, takarításkor pedig a partvisnyél ellen. Azonkívül díszíti is a
  dobozt; a csupasz hangszórók lehangoló látványát kevés háziasszony
  képes elviselni.
    A hangszóróselyem persze útjában áll a Zenének. Dehát csupán a
  magastartományból nyel el valamicskét, ahogyan ezt már  mi  is
  bemutattuk, oly sok diagramon. Egy-két decibelt veszítünk a legfelső
  regiszterben - igazán nem nagy ügy. Alacsonyabb frekvenciákon pedig a
  drapéria tökéletesen transzparens, legalábbis az akusztika szabályai
  szerint.
    Csakhogy aki veszi magának a fáradságot, és kipróbálgatja a
  hangdobozát így is meg úgy is, az tanúsítani fogja,  hogy  a
  hangszóróselyem a teljes sávban érezteti hatását! Bizony nem csak a
  csilingelést csökkenti: egy kicsit megdögleszti a mélyhangokat és
  egyáltalán: a tranzienseket is.
    Mintha csak a hangszórók elektromosan is megéreznék, hogy van
  valami a közelükben...

  

    3. Megmaradva a hangsugárzóknál, azokon belül is az általunk
  használt Spendor BC1-nél: ez egy reflexdoboz, mégpedig a legegyszerűbb
  fajtából. A reflexnyílása ugyanis egy szimpla, 5cm átmérőjű lyuk,
  amely befelé nem folytatódik csőben. A BC1 meglehetősen csillapítatlan
  rendszer, 50 és 80Hz között jó nagyot "üt". Kilenc évvel ezelőtt (lásd
  HFM 3.) ezen mi úgy segítettünk, hogy a reflexnyílásba habszivacs
  dugót szorítottunk, miáltal a kiemelés csökkent, sőt: ehhez még az az
  előny is járult, hogy a legalsó tartományban, 30-50Hz között kevésbé
  gyorsan esik a basszushangok szintje. Olyan szép diagramot kaptunk,
  hogy csak na! "Ilyen volt - ilyen lett!" Feljebb, 150Hz fölött persze
  már semmit sem mutat a diagram.
    Azóta is így hallgattam a Spendort, egészen addig, amíg le nem
  szedtem róla a hangszóróselymet (ma már csakis csupaszon használom).
  Miután így a hangszórókon kívül most már a szivacsdugó permanens
  látványában is gyönyörködhettem, kísérteni kezdett a kisördög: vajon
  tényleg meg lehet-e hallani a szivacsdugó jótékony hatását?
    Kipróbáltam: meg lehet hallani.
    Meg lehet hallani, hogy a szivacsdugó enyhén elrontja a hangképet,
  éspedig ismét a teljes sávban, tehát akár a legmagasabb regiszterekben
  is! Megpróbáltam akusztikai magyarázatokat találni erre a jelenségre -
  mit mondjak: egyik erőltetettebb, mint a másik.
    Vagy talán valamiféle elektromos tere van annak a dugónak...?* (*
  A Spendor BC1 reflexnyílását gyárilag egy vékony habszivacs csíkkal
  ragasztják körbe, ennek az a rendeltetése, hogy csökkentse a nyílás
  élein képződő légörvényeket. Már amikor ezt a semmi kis csíkot
  eltávolítjuk, már akkor is érezhetően javul a hangminőség.)

    4. Mert PWB szerint a habszivacsnak, mint minden műanyagnak, igen
  kellemetlen elektromos tere van. A hangsugárzódobozok, különösen a
  reflexdobozok csillapítására  használt  anyagok  -  őszerinte  -
  akusztikailag sem annyira hasznosak, mint amennyire a konstruktőrök
  állítják (és amennyire a közönség hiszi), elektromos szempontból pedig
  kifejezetten károsak, s ezért az a legjobb, ha eltávolítjuk őket,
  mégpedig nemcsak a hangdobozból, de a szobából (!) is.
    A Spendor BC1 dobozfalát belülről egy leszedhetetlen bitumenbélés
  borítja, fölötte pedig 4cm vastag habszivacs köröskörül. Ha a szivacs
  tényleg azt tészi, amit a konstruktőrök állítanak (ti. csillapítja a
  mélysugárzó rendszer rezonanciáját, valamint a doboz belsejében az
  állóhullámokat), akkor a szivacs eltávolítása után a hangképnek
  bummogóbbá, csörömpölőbbé kell válnia. Mintha egy MC-hangszedőt MM-re
  cserélnénk.
    Ezzel szemben lágyabbá, simábbá, kellemesebbé vált. Mintha az
  MM-et MC-re cseréltem volna.

  

    5. Hangszedőkre hivatkoztam: térjünk át a lemezjátszóra. Van neki
  egy elengedhetetlen kelléke, amely nélkül még lefényképezni sem lehet,
  annyira "bénán" nézne ki. Ez a kellék a plexitető. Játék közben is le
  lehet hajtani, hogy megóvja a hanglemezt a portól.
    Csak éppen megváltoztatja a hangképet.
    Az audiofilek régóta vitatkoznak rajta, hogy a plexitetőt vajon le
  kell-e hajtani, vagy fel kell-e hajtani, netalán le is kell szedni a
  futóműről? Ha megszavaztatnánk mindazokat, akik már kísérleteztek a
  plexitetővel, valószínűleg az jönne  ki,  kisebb  vagy  nagyobb
  szótöbbséggel, hogy a tetőt bizony jobb leszedni. Ha a tetőt játék
  közben lehajtjuk, a hangkép (megpróbálom megfogalmazni) általában
  mélyebb tónusú, dübörgőbb, kevésbé élénk, kevésbé csengő.
    Hátha ez a nyomottabb hangkép az igazi?! Hátha a plextitető
  redukálja az akusztikai visszahatást, és ezért lesz mélyebb tónusú a
  hangkép?!
    Dehát a diagramokon a visszahatás hatalmas "tüskék" formájában
  jelentkezik, 30-50Hz körül éppen ezektől várnánk, hogy mélyítik és
  dübörgővé teszik a zenét. És ugyan miért éppen ezek hoznák meg a
  magashangokat?!
    Mások szerint szó sincs akusztikai visszahatásról. A  tetőt
  természetesen el kell távolítani, mert a lehajtott plexitető alatt egy
  rezonáns üreg képződik, s  rezonanciafrekvenciája  interferál  a
  hangképpel. Ez a magyarázat csak úgy csöpög a tudományosságtól. Pedig,
  ha kiszámítanánk a szóbanforgó rezonáns üreg frekvenciáját és a
  rezonancia energiáját (hangsúlyozom: ezt nem nekem, hanem annak kell
  megtennie, aki az üregrezonancia hatására hivatkozik!),  nyomban
  kiderülne, hogy ezt a hatást egyáltalán nem lehet összefüggésbe hozni
  a hangkép elszíneződésével.
    Úgyhogy még az is kiderülhet: a plexitető nem akusztikai, hanem
  elektromos tekintetben változtatja meg a teret, s  ezért  kell
  felhajtani, sőt leszedni, pontosabban: minél távolabb  vinni  a
  hangszedőtől.

    6. Hasonlóképpen, sem az akusztikai visszahatás, sem a rezonáns
  légtömegek nem magyarázzák annak a módosításnak az eredményét, amelyet
  a Hifi Magazin 22. lapszámában  javasoltam,  nevezetesen,  hogy
  távolítsuk el a NAD 5120 lemezjátszónak ne csak a plexitetejét, de még
  a műanyagdobozát is. (Olyasfajta hatást érünk el vele, mint a
  plexitető eltávolításakor: mindenekelőtt megjönnek és feltisztulnak a
  magashangok, a mélyek pedig talán fogynak, de lejjebb mennek.) Jómagam
  akkoriban a tömegek mechanikai kölcsönhatásával spekuláltam - csak hát
  nem világos, hogy miért zavar bennünket ennek a  szerencsétlen
  műanyagdoboznak a tömege, amely az alsó  műanyagtepsi  peremére
  támaszkodik, tehát nemigen áll a rezgések terjedésének útjába.
    De ha a műanyagoknak káros elektromos teret  vagy  töltést
  tulajdonítunk, akkor a műanyagdoboz is zavarhatja a hangszedőt annyira
  (alulról), amennyire a plexidoboz zavarta (felülről).

  

    7. A nívósabb lemezjátszók lemezpárnája többnyire nem gumi hanem
  egy szimpla filclap. Ennek a filclapnak mindkét felülete tökéletesen
  egyforma. Ennek ellenére, az audiofil cégek (elsőnek megintcsak a
  Linn, aztán mások is) azt javasolják, hogy játsszunk el egy kicsit a
  lemezpárnával: próbáljuk ki mind a két oldalát, mert nem egyformán
  szólnak. Előttem ezt egy Linn Sondeken demonstrálták. A hatás igen
  enyhe, de észlelhető, és aki egyszer már felismerte, ettől kezdve
  biztosan ügyelni fog rá, melyik felére fordítja a filclemezt.
    A filc két oldalát szabad szemmel nem lehet megkülönböztetni. Á
  filc göröngyössége teljesen véletlenszerűen oszlik el. S még ha az
  egyik oldal göröngyei egy hajszállal  ritkábban  vagy  sűrűbben
  helyezkednének is el: ugyan miért tenné ez egy kicsit szellősebbé,
  illetve nyomottabbá a hangképet?!
    De hátha a filc gyártásakor az anyag valamiféle elektromos
  tulajdonságra tett szert? Megfordítjuk - s  ekkor  180  fokkal
  elfordítottuk a körülötte kiépülő elektromos teret. Hátha ezt érzi meg
  a hangszedőnk...?
    8. És akkor ugyanez tökben. A szíjhatású futóművek gumiszalagjával
  is érdemes kísérletezni: kifordítom, befordítom - és nem biztos, hogy
  egyformán szól! Pedig a gumiszíjnak mindkét oldala egyformán sima. És
  még ha volnának is rajtuk mikroszkopikus különbségek: ugyan mi is
  következne ebből?!
    Érveimet lásd az előző pontban.

    9. A különféle kábelel - a készülékeket összekötő "interconnect"ek
  éppúgy, mint a hangszóróvezetékek és a hálózati kábelek mind-mind
  nagyon különösen viselkednek, s úgyszólván fittyet  hánynak  az
  elektroakusztika  klasszikus  paramétereinek.  Két  alaptípusukkal
  mindenképpen érdemes próbát tenni: a hagyományos sodrott vezeték
  másképpen szól, mint az egyeres. (Lásd-A kábelhüllő, Mozaik 1.) Az
  auditív különbség mindig észlelhetően nagy, gyakran  drasztikus:
  megváltozik a sávszélesség, a frekvenciabalansz, a térhatás,  a
  dinamika. Erre a jelenségre van ugyan magyarázat; éppen az a baj, hogy
  túl  sok  magyarázat  van  rá,  és  egyik  sem  kielégítő.
  (Hatásmechanizmusról ezek alapján még csak nem is álmodhatunk.)
    Nem állítom, de nem is tartom kizártnak, hogy az igazi okot a
  PWB-effektusban fogják megtalálni, vagyis abban, hogy a sodrott,
  illetve az egyeres kábel körül képződő elektromos tér (vagy "töltés")
  eltérő mértékben zavarja a környezetet: a készülékeket és mi magunkat.
  Ha ez tényleg így van, akkor a Peter Belt módszerei és eszközei
  segítségével a kábeleket is "kezelni" lehet, megszüntetve, vagy
  legalábbis redukálva a különbséget a sodrott, illetve az egyeres
  vezeték között...

    10.   ...és   talán   a   szigetelt/szigeteletlen,   az
  árnyékolt/árnyékolatlan vezetékek között is.

    11. Sőt, akkor a kábeleknek talán még az irányhatását  is
  közömbösíteni lehetne.
    Ismeretes, hogy a kábelek nem úgy  szólnak  odafelé,  mint
  visszafelé: ha megfordítjuk őket, a hangkép  megváltozik  (lásd
  legutóbbi kötetünk Forró drót című cikkét). Ezt a jelenséget általában
  a kábelgyártás technológiájával magyarázzák: a drótot "húzzák", a
  húzásnak iránya van, ennek folytán az anyag kristályszerkezetének is
  lesz egy kitüntetett iránya. A "kristályszerkezet" szó  annyira
  szakszerűen hangzik, hogy mindenki megijed tőle, és komolyan veszi.
  Pedig abból a tényből, hogy a drót kristályszerkezetének is van egy
  kitüntetett iránya, önmagában még  az  égegyvilágon  semmi  sem
  következik!
    Fantáziáljunk. Amikor a drótot keresztülhúzzák azon a szűk lyukon,
  hatalmas energiák hatásának teszik ki. Ha ezek az energiák valami
  módon rögzülnek az anyagban, akkor a drót talán szert tehet valamiféle
  elektromos tulajdonságra, s annak már lehet egy kitüntetett iránya. S
  ha ez az elektromos tér vagy töltés valóban képes befolyásolni a
  hifi-készülékek működését, akkor talán nem mindegy, hogy (elektromos
  értelemben) elfordítjuk-e 180 fokkal eredeti állapotához képest.

  

    12. És hát akkor a "dugóhúzóeffektus": a villásdugó megfordítása a
  konnektorban, ez vajon miért változtatja meg a hangképet? Ismét a
  tetszetős műszaki locsogás: hát azért, mert az erősítőnek nem mindegy,
  hogy a két vezetékszál közül melyik a fázis és melyik a nulla.
    Könyörgöm: miért nem mindegy?
    S pláne a lemezjátszónak miért nem mindegy? Mit érdekli a NAD5120
  motorját (amely így is, úgy is ugyanazt a tányért forgatja, ugyanazon
  a gumiszíjon át, hajszálra ugyanazzal a nyávogással), hogy melyik a
  fázis és melyik a nullpont?
    Ha viszont a fázis és a nullpont felcserélésével valamiféle
  elektromos teret vagy töltést forditunk el 180 fokkal,  s  ha
  készülékeink érzékenyek ennek a térnek a polaritására - akkor tényleg
  nem mindegy, milyen helyzetben dugjuk a villásdugót a konnektorba.

    13. A fentiek után a PWB-jelenségkörbe eshet akár az úgynevezett
  kettős kábelezés is, vagyis hogy ugyanannak  az  erősítőnek  a
  teljesítménykimenetéről külön kábelpárral hajtjuk meg a magas- és
  külön a mélyhangszórót. Ezt az eljárást a szakírók egyre inkább
  ajánlatosnak tartják. A klasszikus (de teljesen  megalapozatlan)
  magyarázat szerint ilyenkor a két hangszóró kevésbé intermodulál
  egymással. A PWB-elv alapján viszont (mely szintén megalapozatlan) azt
  állíthatnánk, hogy a két hangszóró tere így kevésbé interferál.
    Méginkább így állhat a dolog, ha a két hangszórót nemcsak külön
  vezetéken, de külön-külön végerősítőkről hajtjuk (multiamplifikálás).
    Ebbe a mesébe (de talán inkább egy másik fejezetébe) tartozhat még
  az a technika is, amely szerint a keresztváltót el kell távolítani a
  hangdobozból, s attól minél messzebb kell elhelyezni.

    14.  Némely  audiofilek  már  régóta  rebesgetik,  hogy  a
  hifi-készülékeket   nem   volna   szabad    összekapcsolni
  csatlakozódugók-csatlakozóhüvelyek révén. Úgy vélik, minden kontaktust
  forrasztani kell. Mert akkor jobban szól a zene. A magyarázat
  megintcsak kézenfekvő: minéljobb a kontaktus, annál szabadabban tud
  keresztülfolyni rajta az áram... ugye, ezt mindenki belátja a maga
  Józan Paraszti Eszével? Valóban mindenki belátja - és nincs kizárva,
  hogy a Józan Paraszti Ész már megint téved.
    A PWB-teória kulcsszava: a polarizálás. Peter Belt nem jelöli meg,
  milyen fajta polarizációra gondol, pedig sokféle van: elektromos,
  mágneses, optikai, dielektromos. A polarizálás általában valamiféle
  orientáltságot jelent valamely közegben.
    Namármost, a kábelben folyó áram másodpercenként ötvenszer vált
  polaritást, körülötte ezért nem alakulhat ki konstans töltés. A
  kontaktusoknál azonban bizonytalanságok lépnek fel az áramlásban;
  például az oxidáció folytán egyenirányító hatás lép fel stb. Belt
  szerint  tehát  a  kontaktusoknál  (például  a  konnektoroknál)
  "polarizációs fészkek" képződnek. Ezek volnának a fő zavarforrások,
  ezek interferálnának a  hifi-készülékeinkkel  -  és  az  emberi
  szervezettel is.
    Megszámolta már valaki, hány kontaktus képződik a lakásban csupán
  a hálózati feszültség ide-odavezetgetésekor?

    15. És a készülékek összekapcsolásakor? Olvasóink tudják, hogy mi
  (akik nyilván objektivitásra törekszünk, mi több: akik folyvást
  védekezni  kényszerülünk  a  szubjektivitás  vádja  ellen),  fő
  munkamódszerünknek a klasszikus AB-vaktesztet választottuk. Ez azt
  jelenti, hogy kiépítünk egy (etalon) hifi-berendezést, és  ebbe
  iktatjuk  be  felváltva  hol  a  tesztkészüléket,  hol  a  mi
  referencia-készülékünket, úgy, hogy magunk sem tudjuk, mikor melyiket
  halljuk.  Ehhez  szükségünk  van  egy  kapcsolóberendezésre,
  távkapcsolóval-jelzőlámpákkal,   azonkívül   sok-sok   kábelre,
  következésképpen, sok-sok kontaktusra...
    És ezeken a vakteszteken a zene lényegesen rosszabbul szól, mint
  egyébkor.

  

    16. Ha pedig tényleg nagyon rossz hangot akarunk  hallani:
  látogassunk el valamelyik nagy hifi-kiállításra. Az Ár/Minőség mutató
  ott minden elképzelésünket alulmúlja.
    Furcsa dolog, de ahol csak úgy hemzsegnek az extraklasszis
  készülékek, zenét hallgatni teljesen reménytelen vállalkozás. Ebben
  minden józan szakíró egyetért. Véleményem és szerény tapasztalom
  szerint a kiállításokon még olyan bemutatót is alig lehet találni,
  amelyen a zene legalább "jól szól". (Ami pedig önmagában még - sajnos
  - semmit sem garantálna.) A kiállításokon én eddig sehol sem tudtam
  elmerülni a zenében, és soha nem éreztem, mekkora veszteség, hogy nem
  vihetem haza  a  közszemlére  kitett  szuperlemezjátszókat  vagy
  elektrosztatikus hangsugárzókat.
    Éspedig nem a kiállítótermek-csarnokok gyatra akusztikája miatt.
  Őszintén bevallom, hogy én nemcsak a kiállításokon, hanem a zártabb
  körű bemutatókon, még a Linn-típusú auditóriumokban is csak fanyalogni
  tudok. Bennem volna a hiba?
    Ha már megemlítettem a Linn céget, a modern audio-kultúrának
  kétségtelenül az egyik úttörőjét, szóba hozom azt az elvét is,
  miszerint a lehallgatóteremben csupán egyetlen pár hangsugárzó kaphat
  helyet ("single speaker demonstration"). A Linn szerint a hangsugárzók
  akusztikusan zavarják egymást.
    Peter Belt szerint viszont nem akusztikailag, hanem elektromosan
  érzik meg egymás (valamint az összes többi készülék!) zavaró hatását.
    És ha PWB-nek van igaza, akkor egyből megvilágosodik előttünk,
  miért szól a zene rosszul ott, ahol csak úgy  hemzsegnek  az
  elektroakusztikai átalakítók, a transzformátorok és a motorok. És
  miért szól a zene idegenül még akár egy kellemes  akusztikájú
  bemutatóteremben is, ha annak közvetlen szomszédságában több tucatnyi
  hifi-készüléket tárolnak.

    17. Pedig ezek hatását semlegesíteni lehet. Noha ebben a cikkben
  csak ismert tapasztalatokról szerettem volna írni, nem tudom megállni,
  hogy meg ne előlegezzek valamit, amit csak néhány oldallal később, a
  lapszemle-rovatban tárunk az Olvasó elé. Összekombinálom, amit újabban
  a Hi-Fi Answersben és régebben a Hi-Fi Newsban olvastam.
    A PWB-teória értelmében (lásd a HFA szemléjét) rövidre kell zárni
  a  lakásban  található  összes,  használaton  kívüli  készülék
  villásdugóját, a hangsugárzóknak pedig a plusz és mínusz terminál át
  kell rövidre zárni (egy speciális módon hurkolt drótdarabkával!), hogy
  blokkoljuk (megszüntesssük? megváltoztassuk?)  a  készülék  káros
  elektromos terét. A másik lap munkatársai pedig (ezek nem PWB-hívők!)
  arról számolnak be, hogy szebben szól a CD-játszó, ha rövidre zárják a
  digitális kimenetét, amelyet amúgy sem használunk.
    A két eljárás kombinációja: rövidre kell zárni, mégpedig a Belt
  által ismertetett hurokformátummal a készülékeink használaton kívüli
  ki- és bemeneteit is! Egyet egészen biztosan: LP-játszáskor az erősítő
  egyik nagyszintű bemenetét, - CD-játszáskor pedig a fono-bemenetet.
  Tapasztalatom szerint a két műsorforrás közül a CD profitál többet a
  dologból.
    Feltehetőleg azért, mert egy csupasz bemenetnek nincs akkora
  zavaró tere, mint egy komplett RIAA-áramkörnek.

    18. Hogy a telefonkészülék szintén elrontja a hangminőséget (lásd
  Mozaik 4.), az szintén régi tapasztalata az audiofileknek. Ezt itt
  most azzal egészítem ki, hogy a  Peter  Belt  által  ajánlott
  rövidrezárási módszer (a speciális hurokkal) a telefonkészüléken is
  jól  működik.  Azon  a  bizonyos,  a  szomszéd  szobában  lévő
  telefonkészüléken is!

    19. Ugyancsak a 4. kötetben írtam róla, hogy az én lakásomban
  jótékonyan hat a hangminőségre, ha (a konyhában!) összekötöm egy
  drótdarabbal a cirkogejzirt és a hidegvízcsapot.
    Ezt a jelenséget mindenekelőtt annak tulajdonítottuk, hogy a fűtés
  valószínűleg rosszul van földelve, és valamiféle "kóboráram" kering
  benne. Nem mintha ez megmagyarázta volna a Jelenséget, de legalább
  spekulálni lehetett volna (mondjuk) rádiófrekvenciás zavarhatásról,
  egyebekről.
    Kollégáim utólag műszereket hoztak, és bekötötték ama  drót
  helyére. Semmiféle feszültséget vagy áramot nem tudtak kimutatni.
  Ezért úgy érzem, hogy ezzel a kísérlettel, ha valakinek, hát megint
  Peter Beltnek mondtam "szóra szót".

    20. Bevezetőben leszögeztem, hogy ebben a cikkben még  nem
  foglalkozunk a PWB gyártmányokkal. Nem is foglalkozunk velük, éppen
  csak hivatkozni szeretnék az egyikre: a Töltéscsapdára ("Charge
  Trap"). Mint a 4. kötet lapszemléjében elmondtuk, ez egy műanyagdarab,
  amelyet a lakás "stratégiai pontjain" kell elhelyezni, és akkor
  elnyeli a káros tereket (miáltal szebben fog szólni a  zene).
  Misztikus, nemde?
    Amikor első ízben olvastam a PWB jelenségről, és sikerült meg is
  idéznem a gonosz szellemeket, magyarázatot keresvén körbejártam az
  elektroakusztikusokat, a fizikusokat. Professzortól  professzorig,
  szakembertől szakemberig szaladgáltam, abban a reményben, hogy valaki
  majdcsak hitelt ad a történeteimnek, és - mindnyájunk hasznára - segít
  megfejteni a Rejtélyt. Mi tagadás, nem jártam eredménnyel: senki nem
  akart tudni ezekről a misztikus dolgokról. (Nem dobtak ugyan ki,
  inkább az elmebetegnek kijáró tisztelettel bántak velem). Kivételt
  képezett a Szakma Nagy Öregje, ő azt mondta, hogy amit mesélek, abban
  nincs semmi misztikus, ő a maga részéről ennél sokkal cifrább
  jelenségeket is tapasztalt már. Ennek ellenére,  ha  valamelyik
  kollégája foglalkozni szeretne ezzel a  jelenséggel,  okvetlenül
  lebeszélné, azt ajánlaná, foglalkozzék hasznosabb dolgokkal.
    Aztán a ki tudja hányadik szakember, akihez voltaképpen egy egész
  más ügyben mentem el, és csak úgy mellékesen említettem neki a PWB
  találmányait, köztük a Töltéscsapdát, csak rábólintott: igen, ezt ő is
  ismeri.
    Meglepetten kérdeztem: hol lehet szerezni ilyet.
    "Itt" - mondta, és a kezembe nyomott egy műanyaglapot. Valamint
  egy cikkmásolatot a "Műanyag és Gumi" 1987 júliusi számából, amelyből
  alább idézek:
    "Manapság gyakran  hallunk  a  környezetszennyezés  különböző
  formáiról, de viszonylag ritkán esik szó annak egy  különleges
  típusáról, az elektromágneses "szennyeződésről". Ez azt jelenti, hogy
  különböző természetes és mesterséges források különböző erősségű és
  frekvenciájú elektromágneses hullámokat bocsátanak  ki  magukból,
  amelyek károsan befolyásolhatják érzékeny elektronikai be rendezések
  működését." A cikk egyébként különféle, elektromosan vezető műanyagok
  gyártástechnológiáját írja le; ezekkel a műanyagokkal el  lehet
  nyeletni a káros elektromágneses tereket.

  

    Még egy idézet, most a Tudomány (a Scientific American magyar
  nyelvű kiadása) 1988 áprilisi számából: "A vezető polimerek el nyelik
  a kis rezgésszámú elektromágneses sugárzást is, ezért elektromágneses
  árnyékolásra használhatók; megakadályozzák a sugárzás kiszivárgását a
  számítógép terminálokból."
    A műanyaglapot hazavittem és kipróbáltam. Ha közel tettem a
  lemezjátszóhoz vagy a hangsugárzókhoz,  eldurvította  a  hangot.
  Nyilvánvalóan kölcsönhatásba lépett a készülékkel.
    Nem: a Csapdát valóban a lakás "stratégiai pontjain"  kell
  elhelyezni. Olvasmányaimból már tudtam, hol keressem a legkritikusabb
  pontot: ott, ahol a legtöbb kontaktus található, tehát az előszobában
  a biztosítótáblán (a kismegszakítóknál). Ráakasztottam a műanyaglapot
  a táblára - és odabenn a szobában finomabbá, szebbé vált a zene.
    Ezek a varázslatok, mint tudjuk, általában csak árnyalatnyi
  változást hoznak, és ezért nem könnyű demonstrálni őket; nos, a
  Töltéscsapda eddig a legeredményesebb varázslatom. A Hifi Mozaik
  "hivatalos" szeánszán munkatársaim egyhangúlag felkiáltottak: "hová
  lettek a magashangok?" - amikor odakinn levettem a Csapdát  a
  kapcsolótábláról.
    Mégis, önmérsékletre kell intenem magam, leszögezvén, hogy más
  dolog az elektromágneses árnyékolás (ez, mint most már tudjuk,
  világszerte ismert témája nemcsak a tudománynak, hanem az iparnak
  is!), és megint más dolog, hogy ez az árnyékolás miképpen okoz auditív
  hatást zenehallgatás közben. Ez az utóbbi jelenség tehát egyelőre
  változatlanul misztikus, és az is marad mindaddig, amíg fel nem tárják
  a hatásmechanizmusát.
    Nem én fogom feltárni.
    Dehát, mint bevezetőben elmondtam, nem is az volt a szándékom,
  hogy bármit is feltárjak.
    Csak hogy szót szóra mondjak.

                               Darvas László