Bemutatjuk    Ebben a rovatunkban olyan készülékek tesztjét közöljük, amelyekkel
  a hifi-kedvelők a hazai boltokban is találkozhatnak. A méréseket Dankó
  Emil, Sólymos  Antal  és  Szalai  Lajosné  végezte,  a  Magyar
  Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet műszerparkján. Auditív ítéletünk a
  Hifi Magazin kollektív véleményét tükrözi, teljesen elfogulatlan,
  mindazonáltal - mint bárki másé - a szubjektivitás jegyeit is magán
  viseli.


    Most tényleg a bőség zavarával küszködünk. Ősszel, amikor már
  nyomdába adtuk legutóbbi kötetünket, hirtelenében úgy teli lettek
  hifivel a boltok, mint eső után gombával az erdő. Megértjük, hogy aki
  amit vásárolt, arról szeretne hamarjában tesztet olvasni, de ennyi
  minden nem fért volna Be a Mutatjukba. Elnézést kérünk az új japán
  hifi-tornyok tulajdonosaitól, amiért az ő jószágaikra csak legközelebb
  keríthetünk sort, de ha most belekezdtünk volna a tornyokba, nem
  jutott volna hely semmi másra.
    Kezdjük mindjárt a CD-játszókkal. Mint várható volt, az új
  technika széles körben terjed, a "hardver" rohamosan olcsóbbodik
  (habár a "szoftver", az ezüstlemez inkább drágulni látszik). A
  Magyarországon elsőnek forgalomba hozott gép, a Philips CD 150 még
  csaknem 35 ezer forintba került, most pedig, íme: a Sony CDP-40-et már
  25 ezer, a Dual CD 20-at úgy 20 ezer forint körül kínálják...
    Mielőtt az ezüstlemezjátszók ismertetésébe fognánk, ismételten
  felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy itt,  a  tesztrovatban  nem
  ismertethetjük a digitális hangtechnika részleteit.
    Szolgáljon tájékozódásul az alábbi cikkjegyzék:

    A digitális forradalom, HFM 7. (26-29. oldal).
    A Felkelő Nap Háza, HFM 12. (66-81. oldal).
    Digitális Kontra Analóg, HFM 13. (56-71. oldal).
    Compact Discéret, HFM 14. (42-45. oldal).
    CD-vel élni, HFM 16. (42-48. oldal).
    CD-krónika, HFM 17. és 18. (58., illetve 41. oldal).
    Philips CD 150, HFM 20. (85-90. oldal).
    Szűrővizsgálat, HFM 20. (70-77. oldal).

                   *

  Sony CDP-40 ezüstlemezjátszó

  

    Mint legtöbb Olvasónk tudja, a Compact Disc (Digital Audio Disc)
  rendszert közösen alkotta meg a két hírneves cég: magát az eljárást a
  Philips, a hibajavító rendszert a Sony dolgozta ki. Innen kezdve aztán
  már a saját útjukat járták, készülékeik ezért belső felépítésüket
  tekintve meglehetősen eltérnek. Érdemes lesz összehasonlítani  a
  mostani mérési eredményeket a 20. kiadásunkban tesztelt Philips CD 150
  adataival.
    A CDP-40 természetesen a Sony legolcsóbb típusainak egyike, de még
  így is csaknem "mindentudó", nem hiányzik róla a CD-játszók egyetlen
  fontos funkciója sem. Sőt, olyasmit is tud, amit mi nem használhatunk
  ki rajta: csatlakoztatni lehetne a Sony egyéb készülékeihez, és akkor
  a CD-játszót központilag, vezérelhetnénk.


  Kezelése, szolgáltatásai

    Sok tudománya ellenére viszonylag egyszerű készülék, nem találunk
  rajta sok kezelőszervet.
    Baloldalt hálózati kapcsoló, alatta fejhallgató-csatlakozó aljzat
  (6,3mm-es Jack hüvely). A lemeztartó rekeszt az OPEN/CLOSE nyomógomb
  utasítására egy kicsiny motor tologatja ki-be.
    A fluorescens kijelző nagyjából középen helyezkedik el. Bal szélén
  3 LED a lejátszás (PLAY), pillanatállj (PAUSE) és programozott
  lejátszás (RMS PLAY) üzemmódot jelzi ki. Ezután a  kijelző  a
  következőkről tudósít bennünket. Amikor a lemezt  a  készülékbe
  helyeztük, megjelenik a DISC felirat, és mellette egy szám, amely azt
  jelzi, hogy a lemez hány önálló műsorrészt hordoz. A lejátszás során
  itt aztán mindig az aktuális műsor sorszámát látjuk. A SEARCH felirat
  akkor világít, amikor a készülék valamely beprogramozott műsorrészt
  keresi. Az ismétlés üzemmódot a REPEAT felirat indikálja, alatta
  (INDEX/RMS) vagy a lemez indexszámait, tehát az egyes műsorrészeken
  belül elkülöníthető részletek sorszámát adják tudtunkra, vagy pedig -
  programozáskor - arról tájékoztatnak, hol tartunk  az  általunk
  összeállított programban. Ezenkívül az időt is kijelzi a gép, percben
  és másodpercben (MINUTE, SECOND),  négy  számjeggyel.  A  lemez
  behelyezésekor a teljes műsoridőt, lejátszáskor az éppen hallható
  műsorszám kezdete óta eltelt időt jeleníti meg, illetve, ha megnyomjuk
  a kijelző alatti ELAPSED/REMAINING TIME gombot, kiszámítja nekünk,
  mennyi ideig tart még a műsor. Egy másik kis  gomb  (REPEAT:
  1/ALL/CLEAR) több funkciót is ellát. Egyszeri megnyomására a gép meg
  fogja ismételni az éppen most hallható, egyetlen műsorrészt. Ha
  kétszer nyomjuk meg, a teljes műsort megismétli, még akkor is, ha
  egyébként másképpen  programoztuk  be.  Harmadszori  megnyomással
  törölhetjük az előző két utasításunkat.
    Az  előlap  jobb  oldalán a kezelőszervek sorakoznak, három
  oszlopban. Az első oszlopot 3 nagyobb méretű gomb alkotja (PLAY,
  PAUSE, STOP). A két másik oszlopban egymáshoz rendelt gombokat
  találunk. A felső kettővel lépegetni lehet előre-hátra, amerre a
  nyilak mutatják: lejátszáskor, illetve pillanat-állj közben vagy az
  éppen most játszott, vagy pedig a következő szám elejére léphetünk,
  egyszeri gombnyomással. Ha a gombot lenyomva tartjuk, a gép tovább
  lépeget  a  soron következő műsorrészeknek mindig az elejére. A
  kijelzőtábla  természetesen folyvást közli velünk, hol tartunk a
  lépegetésben. Az alsó két gomb nem más, mint a tulajdonképpeni
  "gyorselőre", illetve "gyorshátra": amikor megnyomjuk, a készülék
  viszonylag lassan (3-szoros sebességgel) "pörgetni" kezdi a műsort, és
  ezt füllel is nyomon követhetjük. Ha azonban a gombot 10 másodpercnél
  tovább tartjuk lenyomva, a pergetés felgyorsul, és a gép kimenete
  elnémul. Ha közben a lemez elejére vagy végére érünk, a kijelzőn az
  "eleje" vagy "vége" szimbólum jelenik meg, közölve velünk, hogy "nincs
  tovább".  A  lépegetés  és a gyorskeresés nyomógombjai között a
  programozógombok helyezkednek el. A programozott lejátszást itt az
  RMS, azaz Random Music Sensor kifejezéssel jelölik. A következőképpen
  kell eljárnunk. A lépegetőgombokkal megkeressük, amit kell, megnyomjuk
  a MEMORY gombot - és a gép az első műsorszámot máris "megjegyezte",
  várja a következő utasítást, a harmadikat...a tizenötödiket, majd
  végül a tizenhatodikat - ennyi fér a kobakjába. Ha valamely részlet
  kiválasztása után 10 másodpercen belül nem nyúlunk a MEMORY gombhoz, a
  készülék befejezettnek tekinti a programozást, és kigyújtja a kijelzőn
  az RMS PLAY jelzést. Ha a programból utólag törölni akarunk valamit,
  egyszerűen csak odalépegetünk hozzá, megnyomjuk a CLEAR gombot, és
  akkor ez a részlet törlődik, de a többi megmarad. A teljes programot a
  STOP vagy a lemeztartó fiók nyitógombja törli.
    Már említettük, hogy a CDP-40 központilag is vezérelhető más Sony
  készülékekről. Erre a célra két speciális csatlakozóaljzat szolgál a
  készülék hátoldalán. Magyarországon ugyan ennek nincs különösebb
  jelentősége, de mégsem zárhatjuk ki, hogy valaki önerejéből is be tud
  szerezni külföldi készülékeket, ezért teszünk említést erről az
  érdekes lehetőségről.

  

  Felépítése

    Mindenekelőtt azt kell elmondanunk, hogy a CDP-40 korszerű,
  újtípusú gép, és nagyfokú integráltság jellemzi. Speciális, éppen a
  CD-technikához kifejlesztett IC-k sorakoznak benne, ezek jórészt a
  Sony gyártmányai. A CDP-40 nem a Philips-rendszerű,  14  bites
  "oversampling" technikát követi, hanem a Sony "tisztán" 16 bites
  rendszerét - lásd erről a Szűrővizsgálat című cikket a HFM 20.
  kiadásában.
    Kezdjük a mechanikával. A kiolvasófej (Sony KSS-120C) komplex
  egység, magába foglalja a teljes optikai rendszert, a lézerdiódát, az
  érzékelő- és sávontartó részt, a fókuszáló egységet és a sugárirányban
  mozgó piciny motort. A lézerdiódát tápláló áramkör egyben arról is
  gondoskodik, hogy ha lemez nélkül kapcsolnánk be a masinát, néhány
  másodpercen belül megszűnjék a tápfeszültség a diódán. A lézer
  kimeneti teljesítménye igen kicsiny: 0,4mW,  sugárzása  teljesen
  veszélytelen, erre utal a készüléken a "Class 1 Laser Product"
  felirat, amely nem valamiféle minőség-, hanem csupán kategóriajelzés,
  az IEC-szabványajánlás szerinti legkisebb lézer-teljesítményosztály.
    Az ezüstlemezről fotodetektorok révén  leolvasott  FM,  azaz
  frekvenciamodulált rádiófrekvenciás  jel  (ezen  ne  a  szokásos
  rádiófrekvenciás, csupán egy viszonylag nagyfrekvenciás jelet értsünk)
  közvetlenül egy rádiófrekvenciás erősítő és jelfeldolgozó IC-re kerül
  (CX20109), ennek kimenetéről nyerik a nagyfrekvenciás jelet,  a
  rendszer fókuszálásához szükséges vezérlőjelet és a segédkód (időkód)
  jeleket is.
    A felerősített rádiófrekvenciás jel a digitális jelprocesszor
  IC-re kerül; ez a Sony CX23035 típusú, rendkívül nagybonyolultságú
  integrált áramkör végzi a teljes digitális  jelfeldolgozást,  a
  hibajavítást, vezérli a lemezforgató  motor  meghajtó-erősítőjét,
  fogadja a vezérlőegység jeleit, és hozzá csatlakozik a hibajavításhoz
  szükséges memória, a 16 kbit-es  RAM  is.  Egyik  kimenete  a
  digitál/analóg átalakító IC-t vezérli (PCM 54JP). Az itt kapott
  hangfrekvenciás jel a HD 14053BP jelű kapcsoló IC-re kerül, hogy
  szétválasszák a bal és a jobb csatorna programját. A következő állomás
  egy illesztőerősítő, majd a nagy meredekségű felülvágó szűrő. Ez
  utóbbi komplett egység - felépítéséről,  kialakításáról  még  a
  kapcsolási rajz sem árul el semmit. Nagy valószínűséggel aktív szűrő.
  Hangfrekvenciás erősítő következik,  ennek  visszacsatoló  ágában
  kapcsolják be szükség szerint a  lemezen  alkalmazott,  15/50µs
  időállandójú korrekciót. A lineáris erősítő egy NJM 5532D-D típusú IC,
  ennek kimenete  közvetlenül  csatlakozik  a  vonalkimenetre  (ha
  eltekintünk a közbeiktatott, egytranzisztoros némító áramkörtől).
  Ugyaninnét kap vezérlést az egyszerű fejhallgató erősítő IC (NJM
  4560S) is.
    Térjünk most  vissza  a  rádiófrekvenciás  erősítőhöz.  Mint
  említettük, ennek egyik kimenetén  megjelenik  a  kiolvasó  fej
  működtetéséhez szükséges jel is. Ezt egy CX 20108 típusú IC-re
  vezetik, s az állítja elő a fókuszáláshoz, a sávon tartáshoz és a
  kiolvasófej  sugárirányú  mozgatásához  rendelt  jeleket.  A
  fókusztekercset, a finom-sávontartás tekercsét, valamint a sugárirányú
  mozgatást végző mikromotort 1-1 pár ellenütemű tranzisztor táplálja -
  ezek mind az előbb említett IC-ről kapják a vezérlőjelet.
    A készülék teljes vezérlését lényegében egyetlen IC végzi (MSM
  6404A-115RS), a "System Control". Természetesen egy sereg kiegészítő
  áramkör is csatlakozik hozzá. Bemenetére csatlakoznak a kezelőszervek
  kapcsolói, 3 IC közbeiktatásával, melyek közül az egyik arra szolgál,
  hogy a CD-játszót a hátoldalán elhelyezett csatlakozókon keresztül is
  vezérelni lehessen. A System Control ad jeleket a kijelzőegységnek is,
  amelyet egy M 54940P típusú IC hajt meg. A vezérlőegység a készülék
  minden funkcióját ellenőrzése alatt tartja: a némító áramköröket, az
  üzemmódok kijelzőit, a programozást, a korrekciós áramköröket.
    Már csak a tápegység van hátra. Két IC-s stabilizátor ±12V-ot,
  tranzisztoros stabilizátorok ±5V-ot állítanak elő. A fluoreszcens
  kijelző  30V-ot  kap  egy  tranzisztoros  stabilizátorról.  Hogy
  bekapcsoláskor semmiféle hiba ne léphessen fel, erről egy külön
  egyenirányító és törlő áramkör gondoskodik.
    A készülék belsejét könnyű áttekinteni. Az elektronika nagyrésze
  egy nagyméretű nyomtatott áramköri lapon helyezkedik el. Persze, több
  kisebb lappal is találkozunk a készülékben: a fejhallgató-erősítőt, a
  kezelőszerveket, a kijelzőt külön lapra építették. Úgy látjuk, minden
  lényeges egységhez könnyen hozzá lehet férni. A masina fémdobozban
  lakik. A kezelőszervek és a külső felületek kikészítése igen szép; a
  Sony még mindig ad magára.

  Méréseinkhez

    A kimeneti feszültség/impedancia megfelel a specifikációnak. A
  fejhallgató kimenet teljesítménye elegendő - ha a fejhallgatónk
  legalább átlagos érzékenységű.
    A linearitás 0 és -90dB kivezérlésen alig tér el az ideálistól; a
  frekvenciagörbe egyenletes, és kevésbé tér el a lineáristól, mint a
  specifikációban megadott +0,5; -1dB. Mint a CD-játszók mérésekor
  általában, most is felhívjuk a figyelmet, hogy a diagramokat nem a
  megszokott módon vettük fel, a teljes papírszélesség nem 50, hanem
  csupán 10dB-t reprezentál, egy-egy vonalnyi eltérés nem 1, hanem csak
  0,2dB-nyi hiba!
    Az  áthallási  csillapítás  rendkívül  nagy  a  teljes
  frekvenciatartományban. A gyár 90dB-t ír elő, s ezt feltehetőleg
  1kHz-re  értelmezi.  Méréseink  ennél  is  kedvezőbbek.  A
  jelidegenfeszültség és jel-zaj arány megfelel az előírásnak (bal
  csatornán 96 helyett csak 95dB-t mértünk lényegtelen eltérés).
    Az intermodulációt a gyár nem specifikálja;  amit  mértünk,
  kielégítő. A harmonikus torzítás a kivezérlés függvényében megfelelő,
  0dB-n kicsivel a specifikált 0,004% fölött van, (0,005%). A mérést
  egyébként a Sony gyártmányú YEDS 7 mérőlemezzel végeztük, 1kHz-en.
  Furcsa, de a Philips Nr. 3 lemezzel mérve kétszerte magasabb, 0,01%
  körüli értéket mértünk. Táblázatunkban a kedvezőbb eredményt adtuk
  meg. Kis vezérlésen a torzítás erőteljesen megnő, de ez a CD-rendszer
  alapelvéből következik. A frekvencia függvényében mért torzítás is
  alacsony, ezt a mérést a Philips lemezével végeztük. A 997Hz-en kapott
  eredménynek értelemszerűen egyeznie kellene az előző rubrikában a
  0dB-n mért torzítással - hát ez az az eltérés, amiről az előbb
  szóltunk.
    Érdemes  alaposabban  megvizsgálni  a  négyszögjel-   és
  impulzusátviteli ábrákat, és összehasonlítani a  20.  számunkban
  Bemutatott Philips CD 150 oszcillogramjaival. A Sony játszó igazi,
  tisztán 16 bites rendszerben dolgozik, ezért a hangfrekvenciás sáv
  végén egy igen meredek aluláteresztő szűrőt kell alkalmazni benne.
  Emiatt az impulzusátvitelben aszimmetria lép fel, ez mindegyik képen
  jól látható (1-5. kép; vesd össze még az ugyancsak a 20. számban
  közölt Szűrővizsgálat című cikk oszcillogramjaival). A Philips a 14
  bites  oversampling  (túlmintavételezési)  eljárással  elveszít
  valamicskét a réven, de visszanyeri a vámon: az impulzusátvitel
  szimmetrikus marad. A szakemberek (és még inkább a laikus zenebarátok)
  ennek tulajdonítják, hogy a Philips-rendszerű készülékek hangja egy
  árnyalatnyival "kellemesebb", "hallgathatóbb".
    A hibajavító rendszer jól működik: a CDP-40 némítás nélkül
  lejátszotta a mérőlemezen található összes mesterséges karcolást,
  ujjlenyomatot, pöttyöt ("légypiszkot").
    Összefoglalásul: tisztességesen megépített, jól használható gép.
  Külön méltatnunk kell az áttekinthetőségét, a rendkívül informatív
  kijelzőberendezését, s ne feledkezzünk el a fejhallgató-kimenetről sem
  - mert az olcsóbb készülékek gyártói  arról  bizony  szeretnek
  elfeledkezni...


  VT-Dual CD 20 ezüstlemezjátszó

  

    A Sony-játszóért bizony ki kellett guberálni a dollárt, de a Dual
  CD 20-hoz előnyösebb úton jutottunk. A Dualt, ezt a jónevű, patinás
  nyugatnémet céget az utóbbi időben eladták a francia  Thompson
  konszernnek; ezzel a céggel jó kapcsolatot tart fenn a magyar
  Videoton. Így sikerülhetett összehozni azt az üzletet,  melynek
  keretében  VT-termékekért  cserébe  CD-játszót  kapunk  (komplett
  állapotban?  fődarabok  formájában?).  Biztató  dolog,  hogy  a
  VT-gyártmányok nyugati lemezjátszót, kazettás magnót, újabban már
  ezüstlemezjátszót is fiadzanak. Habár szabad legyen rámutatnunk arra a
  lehetőségre, hogy: ha már lemezjátszó, hát az inkább jöhetne éppen a
  Dualtól (505-ös típus!), mint az Akaitól. A VT-Dual ezüstlemezjátszó
  ára 20600,- forint, de ebben már egy Hungaroton-ezüstkorong is
  bennefoglaltatik.
    A Philipshez és a Sonyhoz képest kissé túldimenzionált készülék a
  Dualé, de éppen megfelel a szokványos hifi-tornyok méretének. A
  legszükségesebb funkciókat ezen a gépen is megtaláljuk, de nem
  programozhatjuk rajta a műsort. Így kevesebb kezelőszervre  van
  szükség, és a kijelzőtábla is sokkal egyszerűbb. Hogy csökkentsék az
  előállítási költségeket, az előlap anyagából alakították  ki  a
  nyomógombokat, amelyek aztán az alájuk épített kontaktusok révén
  működtetik a készüléket. A specifikáció átlagos CD-játszót ígér,
  csekély eltéréssel ugyanolyat, mint az előzőekben ismertetett Sony. Ez
  a készülék is tisztán 16 bites rendszerben dolgozik. Felépítését
  tekintve mindenképpen a Sonyval mutat hasonlóságot; több lényeges
  eleme Sony-gyártmány.

  Kezelése, szolgáltatásai

    Baloldalt a hálózati kapcsoló. A lemeztartó fiók ki-betologatását
  a jobbról elhelyezett OPEN/CLOSE gomb intézi. A kijelző következik,
  alatta leglényegesebb kezelőszervek. A kijelző egyébként rendkívül
  egyszerű, mindössze a lemezen levő programok (TRACK) számát mutatja,
  két számjeggyel. Két további LED a pillanat-állj (PAUSE), illetve az
  ismétlés (REPEAT) indikátora.
    A kijelző alatt összesen 5 kapcsoló helyezkedik el: a gyorskeresés
  vissza (FB), a lejátszás (PLAY/NEXT), amely egyben előreléptető is, a
  gyorskeresés előre (FF), a STOP és végül a hátraléptető gomb (SB). Az
  előlap jobb oldalán egymás alatt látjuk az ismétlés (REPEAT) és a
  pillanat-állj  kapcsolóját (PAUSE). Programozni tehát nem lehet,
  viszont a készülék kezelése a szó szoros értelmében gyerekjáték. A
  folyamatos gyorskeresés itt is úgy folyik, hogy a pergetés előbb
  lassan indul, majd ha 5 másodpercnél tovább is lenyomva tartjuk a
  keresőgombok valamelyikét, akkor már nagyobb sebességgel halad a
  kiolvasófej a lemez felett. Ha a lemez elejére, illetve végére érünk,
  itt is a "vége" szimbólum, illetve egy vízszintes vonal jelenik meg a
  kijelzőn. A készülék bekapcsolásakor egyébként két villogó vonalat
  látunk, amely - ha nem helyezünk be lemezt - 8-10 másodperc után
  egyetlen vízszintes vonallá változik. Játszás közben ha megnyomjuk az
  ismétlés gombot, a gép vég nélkül ismételgeti a teljes lemez műsorát,
  amíg csak újra meg nem nyomjuk a REPEAT gombot. Ha csupán egyetlen
  részt akarunk megismételni, a REPEAT-tel egyidőben a PLAY vagy az SB
  gombot is meg kell nyomnunk. A kijelző nem tudja megmondani nekünk,
  mekkora a lemez teljes játékideje, illetve hogy mennyi van még hátra.
  Kár - a legtöbb ezüstlemezjátszón megvan ez a szolgáltatás.
    A készülék hátoldalán 2 RCA  csatlakozóhüvely  adja  ki  a
  hangfrekvenciás feszültséget.

  Felépítése

    Ez a jókora masina szinte üresnek látszik, ha eltávolítjuk a
  burkolatát. Mint az ezüstlemezjátszókat általában, ezt a típust is
  nagyfokú integráltság jellemzi; az elektronika túlnyomó része elfér
  egyetlen nagyméretű nyomatott áramköri lapon. Külön egységet képez a
  hálózati tápegység  és  a  digitál/analóg  átalakító  a  teljes
  hangfrekvenciás  résszel,  önálló  panelen  helyezkednek  el  a
  kezelőszervek és a kijelzőegység, és egy kis méretű NYÁK-on kapott
  helyet a kiolvasófejhez tartozó előerősítő, valamint a lézerdióda
  tápegysége.
    Futólag már említettük, hogy bizonyos hasonlóságot fedeztünk fel a
  Sony CDP-40 áramkörkészletével. Itt van például mindjárt a kiolvasófej
  (Sony KSS-121B). Összesen 6 fotóérzékelőt tartalmaz, ezek közül 4 a
  rádiófrekvenciás, 2 pedig  a  sávontartáshoz  szükséges  jeleket
  szolgáltatja. Természetesen itt találjuk a lézerdiódát is; az erre
  vonatkozó figyelmeztető felirat jelentését már ismerjük ("Class 1
  Laser Product").
    A kiolvasófej jelét egy TC 40H004P és egy MC 4558 típusú IC
  erősíti. A lézerdiódát tápláló áramkör mindössze 3 tranzisztorból áll.
  A nagyfrekvenciás jel további feldolgozására néhány IC és tranzisztor
  szolgál. A fókuszáló és a sávontartó tekercseket viszonylag egyszerű,
  hagyományos elemekből felépített áramkörök táplálják. A kiolvasófejet
  sugárirányban mozgató, valamint a lemezforgató motort egy L272M típusú
  IC hajtja meg, ez pedig a központi vezérlő IC-nek, illetve a digitális
  jelprocesszor IC-nek van alárendelve.
    A nagyfrekvenciás jel a CDP-40-ből már ismert, nagybonyolultságú,
  CX23035 típusú MOS IC-re fut, ez szintén a Sony gyártmánya. A hozzá
  tartozó, 16 kbites tároló egy MH6116FP4 típusú IC. Lényegében itt
  történik a teljes jelfeldolgozás, a hibajavítás. A következő állomás a
  CX20017-es digitál/analóg átalakító IC, ennek kimenetén megjelenik a
  bal, illetve a jobb csatorna jele, majd kapcsoló-, illesztőerősítő és
  az aktív aluláteresztő szűrő következik. A kimeneti erősítő IC zárja a
  sort, ennek visszacsatoló ágában kapcsolják az előírt korrekciót. A
  hangfrekvenciás kimenet némításáról néhány tranzisztor gondoskodik,
  ezek a központi vezérlőegységtől kapják az utasításokat. A szervo- és
  vezérlőrész egyetlen nagybonyolultságú IC  (MPHD  6805V).  Hozzá
  csatlakoznak a kezelőszervek kapcsolói, a számkijelzőt  meghajtó
  tranzisztorcsoport és a lemezfiók-tologató motor néhány tranzisztorral
  megépített erősítője is. A két számjegyű kijelző 7  szegmenses
  LED-egység, és 12 tranzisztor táplálja.
    A hálózati tápegység  ±16,  ±12  és  ±5  V-ot  állít  elő
  (áramkörkészlete: 2 stabilizátor IC és 2 tranzisztor). A készüléket
  műanyag doboz borítja, de a fedele fém.

  


  Méréseinkhez

    A kimenő feszültség/impedancia megfelelő. A linearitás úgyszólván
  ideális,  alig-alig  tér  el  a  névleges  értéktől.  Az
  amplitúdó-frekvenciajelleggörbe  teljesíti  a  szigorú   gyári
  specifikációt.
    Az áthallási csillapítás rendkívül jó, jócskán túlteljesíti a
  normát. A zajokkal sincs baj, de némi magyarázatra szorul, miért
  mértük a  dinamikatartományt  a  -24dB-es  kivezérlési  szinthez
  viszonyítva. Ezt a  módszert  azért  javasolják,  hogy  (nagyon
  leegyszerűsítve) kiküszöböljék a CD-rendszer egyik tulajdonságából
  adódó hibát. Ezért tartalmaznak a mérőlemezek egy -24dB kivezérlésű
  részt. Ha az itt kapott zajértéket 24 decibellel megtoldjuk, nagyjából
  meg kell kapnunk a 0dB kivezérléshez tartozó zajértéket.
    Az intermodulációs torzítás lényegesen magasabb a specifikált 0,01
  százaléknál (bár így is alacsony). A harmonikus torzítás a kivezérlés
  függvényében alacsony, nagyjából azt kapjuk, amire a CD-rendszer módot
  ad.  (Táblázatunk  egy  lábjegyzetében  megjegyeztük,  hogy  a
  torzításértékek nagymértékben: 0,01 és 0,04% között  ingadoztak.
  Megvalljuk, nem tudjuk mire vélni a dolgot,  mindenesetre  két
  készüléken is ugyanerre az eredményre jutottunk.) A  frekvencia
  függvényében mért harmonikus torzítás szintén igen alacsony - akárcsak
  a Sony gépén.
    Az impulzus-jelalakok is hasonlóak a Sony oszcillogramjaihoz,
  habár a CD 20-on a berezgések erőteljesebbek és hosszabb ideig
  tartanak. Ezt a 3. és 8., illetve 5. és 10. kép mutatja ki.
  Feltehetőleg az aluláteresztő  szűrők  eltérése  okozza  ezt  a
  különbséget.
    A hibajavító rendszer ezúttal  is  kifogástalanul  működött:
  korrigálta az "ujjlenyomatot", a sugárirányú karcolást és a fekete
  pontokat a mérőlemezen.
    Néhány szót az úgynevezett hozzáférési időről. A magyar nyelvű
  kezelési útmutató nem szól róla, de az idegen nyelvűben ezt is
  specifikálják. Tanúsítjuk, hogy a gép ebből a szempontból is tudja,
  amit ígér.
    Összefoglalva a mérések eredményét: a CD 20 afféle alapgép, amely
  azonban műszakilag nem hagy különösebb kívánnivalót maga  után.
  Hiányzik róla néhány szolgáltatás: a memória, de még inkább az, hogy a
  kijelző nem mutatja a műsoridőt. Igazából, a fizimiskája sem tetszik -
  de le kell szögeznünk, hogy majd' ötezer forinttal olcsóbb a Sony
  CDP-40-nél.

  
  
  
  


  Szeánsz

  

    Ezüstlemezjátszót eleddig egyetlen egyszer teszteltünk hivatalból:
  a Philips CD 150-et, pontosan egy esztendővel ezelőtt, a HFM 20.
  kiadásában. A Sony 101-eshez hasonlítottuk, és ezt a jellemzést adtuk
  róla: "A társaság 3-1 arányban a Philipset hozta ki jobbnak, mondván,
  hogy egy kicsit csengőbb, elevenebb, élethűbb, dinamikusabb a zenéje -
  a Sonyé fedettebb, bágyadtabb. Ennél többet ma még nem mondhatunk (és
  éppen, mert CD-játszóról van szó, ezúttal akkor sem lennénk okosabbak,
  ha a szerkesztő utólag - szokásához híven - ráhallgatna a készülékekre
  a szeánsz után. Maradjunk annyiban, hogy az új Philips CD 150 jobb a
  régi Sony alapgépnél, tehát minden  ezután  forgalomba  hozandó
  CD-játszót őhozzá kell majd mérnünk." És ez így logikus. Most
  egyszerre két új ezüstlemezjátszóhoz jutottunk, ezeket elsősorban a
  Philipshez, azután pedig egymáshoz hasonlítottuk.
    Egy és más azonban megváltozott körülöttünk az utóbbi esztendőben.
  Először is, a CD-játszókat (és persze az erősítőt is) egy-egy
  Triangulum asztalkára állítottuk, és ez határozottan jót tett nekik:
  lágyabb, oldottabb lett a hangjuk. Másodszor, a két CD-játszót nem
  kapcsolóberendezésre kötöttük, csupán a Naim erősítő két nagyszintű
  bemenetére, és a "Tuner" és a "Tape" között kapcsolgattunk ide-oda.
  Így kevesebb kábelt kellett használnunk. A kábel  mindazonáltal
  hagyományos   típusú   volt;    feszültségkábel    céljára
  sodrott-szigetelt-árnyékolt  típus,  hangszóróvezetéknek  vastag,
  egyeres, pvc-szigetelésű drót szolgált. A szeánsz szabályszerű A-B
  vakteszt volt - igaz, jelzőfények nélkül.
    A Hungaroton jóvoltából bőven  el  vagyunk  látva  duplikát
  ezüstlemezekkel, ezek közül elsősorban a Ferencsik-vezényelte Les
  Préludes-öt, a Don Pasquale (vagy ahogy operaénekes barátunktól
  tanultuk: Don Paszkula) nyitányát és első jelenetét, alkalmanként a
  Gianni Schicchi nyitójelenetét hallgattuk. Ezek mind hazai felvételek
  - minősítésüket lásd: "CD-vel élni",  HFM  16.  Nívós  nyugati
  ezüstlemezünk csak egy volt (Allegri: Miserere, Argo 410 005-2, szó
  volt róla 14. kiadásunkban); ezt a példányt kontrollképpen használtuk,
  váltogatva hol ebbe, hol abba a gépbe helyeztük, ami azt jelenti, hogy
  négyünk közül az egyiknek tudnia kellett, mikor mi szól. A többiek így
  is vakon ítéltek.

  Philips CD 150 - Sony CDP-40

    Várakozásunkkal ellentétben, a többség inkább a Sonyra szavazott:
  "magasabb tónusú, világosabb, nyitottabb, teresebb, nyugodtabb", habár
  a különbség igen csekély - ezek voltak a főbb érvek a Sony mellett.
  Egy ellenszavazat: a Sony mosottabban, a  Philips  elevenebben,
  tisztábban, plasztikusabban, analógosabban szól (ez utóbbi kitételből
  a rutinosabb Olvasó kitalálhatja, melyik zsűritag lógott ki a sorból).
  Később, jó két óra múltán megismételtük a vaktesztet, és a Sony megint
  3-1 arányban nyert. A társaságnak egyébként nem nagyon tetszett a
  hangminőség, előbb a  magyar  korongokra  panaszkodtak,  de  az
  Allegri-felvételről sem voltak sokkal jobb véleménnyel. Hiányolták a
  magashangokat, az elevenséget a zenéből.

  Philips CD 150 - Dual CD 20

    Annak ellenére, hogy a Dual a Sony közeli rokona, a négyből csak
  egy zsűrort tudott megnyerni magának, a többi a Philipsre szavazott
  (sőt: egyikük nagyon is határozottan!). Ezúttal inkább a Philips
  hatott teresebbnek, levegősebbnek, elevenebbnek. Két órával később ezt
  a tesztet is megismételtük, és megint  ugyanaz  jött  ki.  Az
  Allegri-felvételen különösen nyilvánvaló volt a Philips fölénye.
  Mindazonáltal egyértelműen leszögeztük: nincs itt akkora különbség,
  mint például két hangszedő között.

  Sony CDP-40 - Dual CD 20

    Érdekes, itt teljesen egyhangúlag ítéltünk: valamennyiünknek a
  Sony tetszett jobban, de mindenkinek csak egy kicsivel, és senki se
  tudta megindokolni, hogy miért. Talán egy kicsit megnyugtatóbban
  szólt. De a különbség inkább csak az Allegrin jött ki.

  Ráhallgatás

    Mint már pedzegettük, a "ráhallgatástól" itt azért nem várhattunk
  sokat, mert a Szerkesztő nem szereti a digitális hangot, és ezért
  illetéktelennek érzi magát, hogy éppen ő döntsön az ezüstlemezjátszók
  között. Viszont az utóbbi időben annyit bajlódott a Kábelhüllővel,
  hogy úgy érzi: tartozik annyival a CD-játszóknak, hogy rajtuk is
  kipróbálja a légvezetékes kábelezést (amelyről a 17. oldalon bővebben
  ír). Valamennyi készüléket fennhagyta a balzafa asztalkákon, de
  egyszerre csak az egyik CD-játszót kötötte be, mégpedig négy szál
  0,1mm-es, szigeteletlen rézvezetékkel, a hangszórókábelt pedig 2mm
  vastag, ugyancsak  szigeteletlen  rézdrótra  cserélte.  Ebben  a
  felállításban 1-1 órát hallgatta a Philipset, a Sonyt és a Dualt - és
  maga is meglepődött, hogy ez mennyire nem okozott neki  lelki
  gyötrelmet.
    Akárcsak a fekete lemezekét,  a  légvezeték  az  ezüstlemez
  hangminőségét is  drasztikusan  feljavította.  Nem  tudta  ugyan
  kiküszöbölni  a  (szubjektív)  felhangszegénységet,  a  csúnya
  fortisszimókat, a "digitális sterilséget" a CD hangjából, de még így
  is meghökkentően hallgathatóvá varázsolta a digitális hangot. És éppen
  ez az a kritérium, amelynek alapján a Philips legalább 1,5-2 ortóval
  jobb gép  a  másik  kettőnél:  melegebben,  lágyabban,  élőbben
  ("analógosabban"?) szól. Hozzá képest a Sony típusú gépek hangja
  érdes, karcos - pótolni látszik a felharmonikusokat és az elevenséget,
  de hát ez csak tüneti kezelés, és a hatása nem tart sokáig.
    A CD-játszók potenciális vásárlóinak mindig is azt tanácsoltuk:
  mielőtt vásárlásra szánnák el magukat, próbáljanak néhány napig
  együttélni egy kölcsönkészülékkel. Ezt a javaslatunkat most annyival
  fejeljük meg, hogy a kölcsönkészülékek közül legalább az egyik
  feltétlenül Philips típusú legyen.

                   *

  Rázós Diagramok

    Amikor legelőször írtunk ezüstlemezről és ezüstlemezjátszóról (a
  Pioneer PD-1-ről: "A Felkelő Nap Háza", HFM 12.), felsoroltuk a
  CD-technika minden potenciális és tényleges előnyét. Egyebek között
  azt is leírtuk,  hogy  a  CD-játszó  "nem  szenved  akusztikai
  visszahatástól". Ezt nem mi találtuk ki, mi is csak olvastuk - és
  elhittük. Hiszen annyira logikus volt, annyira magától értetődött.
    A kisördög azonban nem hagyott nyugodni bennünket, és legutóbb,
  amikor egyszerre 3 készülék volt a kezünkben (Sony, VT-Dual, Philips),
  a próba kedvéért mégiscsak összeállítottuk azt a láncot, amellyel
  különben csak a hagyományos lemezjátszók akusztikai visszahatását
  vizsgálnánk. Mérési eljárásunkat (az angol Martin Colloms nyomán) még
  legeslegelső, 1979 őszi kiadásunkban ismertettük, de ez annyira rég
  volt, hogy talán igaz se volt, így hát megint elmondjuk a lényegét.
  Süketszobában egy nagy Tannoy Arden hangsugárzó elé állítjuk a
  lemezjátszót, pontosan fél méterre a félelmetes "Dual Concentric"
  hangszórótól. A lemez nem forog, a tű egy szélső barázdában áll. Ekkor
  egy generátorral "végigpásztázzuk" a teljes hallható frekvenciasávot.
  A Tannoyt egy elektronikával úgy vezéreljük, hogy a hangnyomás minden
  frekvencián éppen 91db legyen. A lemezjátszónak (minthogy a tűje most
  nem "játszik"), nem volna szabad egy mukkot is kiadnia a saját
  hangfrekvenciás kábelén, de az akusztikai visszahatás következtében
  rezgésbe jön, hamis  műsorjelet  produkál.  Az  eredményt  lásd
  lemezjátszótesztjeink mindenkori 3. diagramján. A diagrampapír 50dB-t
  ölel át, a hasznos jel szintjét a legfelső vonalra kell odaképzelnünk
  - és ezt nemritkán 15-20  decibelnyire  megközelíti  a  káros,
  visszacsatolódó rezonanciák "tüskéje". Nagyon szemléletes diagram,
  pedig nem is derül ki belőle a lényeg, nevezetesen,  hogy  a
  nemkívánatos, káros jel időben egy kicsit (vagy nagyon) eltolva
  jelenik meg, tehát akkor, amikor a műsorjel már éppen lecsengeni
  szeretne.
    Ugyanezt a mérést a CD-játszókon is meg lehet ejteni. Ezeknek
  ugyan nincs tűjük, a barázdájukhoz sem tudunk hozzáférni, arról nem is
  beszélve, hogy ha a korongot megállítjuk, a készülék azonnal némít. A
  mérő-ezüstkorongnak viszont van "néma" műsorszakasza (zajmérés céljára
  szolgál), és amikor ezt játsszuk, akkor a CD-játszónak éppoly kevéssé
  szabadna zenélnie, mint az előbb leírt teszt folyamán a hagyományos
  lemezjátszónak. Őszintén szólva, nem is hittük, hogy értelmes dolgot
  mívelünk. A CD-játszó optoelektronikai letapogatórendszere nem is
  érinti a lemezfelületet. Ugyan mi az ördögöt akarunk itt "megrázni"?
  Tán a lézersugarat a levegőben? Vagy talán a biteket? (Amelyek ezután
  még, amúgyis keresztülfutnak  egy  hibajavító  elektronikán,  és
  kvarcpontossággal érkeznek az erősítőre!)
    Ámde, mint mondani szokás: "más a gyakorlat, más a praxis." Igaz,
  ennél a mérésnél 20 decibellel meg kellett emelnünk a szintíró
  érzékenységét, hogy a rezonanciatüskék igazán a látóhatárunkon belülre
  kerüljenek (vagyis: a zavaró jel valójában 20 decibellel kisebb, mint
  ábráink mutatják), de az akusztikai visszahatást mindhárom készüléken
  ki tudtuk mérni, és ez már önmagában is érdekes dolog.
    Még érdekesebb, hogy a három CD-játszó mennyire más mértékben
  érzékeny az akusztikai visszahatásra! A Philips CD 150 (3. diagram)
  nemkívánatos jele minimális, a legmagasabb rezonanciacsúcs is vagy 57
  decibellel marad a referenciaszint alatt. A VT-Dualé már tekintélyes
  (-40dB, 4. diagram), a Sonyé pedig (5. diagram) még ennél is magasabb,
  35 decibelnyire közelíti meg a referenciaszintet. Persze, számszerűen
  ez még mindig csekély, a hagyományos lemezjátszók közül csak a
  legjobbakéval lehet összevetni (lásd a Linn Sondek/Ittok/Asak 3.
  diagramját a HFM 11. kiadásában, a 68. oldalon). Nagyságrendjét
  tekintve nem is annyira az akusztikai visszahatással, mint inkább a
  strukturális karrezonanciákkal rokon (lásd ugyancsak a 11. számban, a
  80. oldalon). De a tény tény marad: az egyik gép - ebből a szempontból
  - jó 20 decibellel nagyobb visszahatást produkál, mint a másik!
    A legérdekesebb pedig: a CD-játszók akusztikai visszahatásának
  karakterisztikája! Teljesen eltér a hagyományos lemezjátszókétól:
  amazok inkább a basszustartományban "aktívak", de pár kHz felett
  viszonylag csöndesen viselkednek (a rezonanciatüskék legalábbis nem
  érik el a diagrampapír alját), és a görbe alakja esetleges, nem
  periodikus. Ezzel szemben a CD-játszók diagramján mintha mindig
  ugyanaz a periódus ismétlődne! Úgy 500Hz felett a görbe megindul
  felfelé, körülbelül 7-8dB/oktáv meredekséggel, hogy 13kHz  táján
  csúcsértéket érjen el. A szemléletesség kedvéért egymásra rajzoltuk a
  három görbét (6. diagram). Csaknem tökéletesen egybeesnek!
    A CD-játszók akusztikai visszahatása mindenesetre van annyira
  érdekes paraméter, hogy felfigyeljünk rá: meg is fogjuk mérni minden
  ezután forgalomba kerülő készüléken. Más kérdés, hogy e paraméter
  mennyire korrelál azzal, amit zenélgetés közben hallunk vagy hallani
  vélünk. Vajon az akusztikailag legérzéketlenebb masina szól majd a
  legjobban? (Hátha mégsem?)
    És ha történetesen az szólna a legjobban, akkor még mindig van egy
  kérdésünk. Vajon azért szól így, mert neki a legkisebb az akusztikai
  visszahatása?!


                   *

  VT-Akai AP-A210/C lemezjátszó

  

    Koprodukciós alkotás, a japán és a magyar cég együttműködésének
  gyümölcse, akárcsak néhány oldallal később a két kazettás magnó.
  Alapgép, a legalsó árkategóriából, jellegzetes "toronyhifi", mégha
  nincs is hozzá torony. Direkthajtású futómű, mereven felerősítve a
  dobozra, kis tömegű hangkarral és méginkább kis tömegű, T4P rendszerű
  mozgómágneses hangszedővel. Kezelőszervei az előlapján helyezkednek
  el, kívülesnek a lehajtott plexitetőn, és így játék közben is el lehet
  érni őket.

  Kezelése, szolgáltatásai

    Az előlap közepe táján két LED a fordulatszámot jelzi (33, 45).
  Mellettük egy tolókapcsoló, az Arm Lifter, azaz  karlift.  Egy
  nagyméretű nyomógomb (Speed) a fordulatszámot váltja. A Cut/Return
  nyomógomb zárja a sort, ezzel megszakíthatjuk a játékot, mire a
  hangkar felemelkedik, visszatér a helyére és leoltja a villanyt -
  ugyanezt egy-egy lemezoldal befejeztével magától is megcselekszi,
  ahogy illik.
    Szabályozni lehet még a lift tetőpontját, és be lehet állítani azt
  a pontot a belső barázdák fölött, ahol az automatikának ki kell
  kapcsolnia; mindehhez a karbak mellett találunk szabályzószerveket.
  Más nincs. Minthogy a hangszedő mérete, tömege és csatlakozásának
  módja szabványos, nem kell és nem is lehet beállítani a tűerőt. Az
  antiskatingon sem lehet változtatni - sőt, a gép belsejében nem is
  láttunk semmiféle rugót vagy egyéb szerkezetet,  amelyet  azzal
  gyanúsíthatnánk, hogy játék közben kifelé akarná húzni a hangkart.

  Felépítése

  

    Az alumínium ötvözetből készített lemeztányér  igen  könnyű,
  borítással együtt is csak 0,57 kilogrammos. Direkthajtású; közvetlenül
  rajta ül egy egyenáramú szervomotoron. A motort viszonylag egyszerű
  elektronika vezérli, központjában egy VC 1031 típusú IC-vel. A
  nyomtatott áramköri lapból kialakított jeladó a motor forgórésze alatt
  helyezkedik el. Az a dolga, hogy a forgórészen elhelyezett mágnesek
  elfordulásával arányos frekvenciájú jelet juttasson az IC egyik
  bemenetére. Az IC ezután, - miután a beérkező jeleket felerősítette,
  formálta és összehasonlította, vezérlőjelekkel utasítja  azt  az
  egységet, amely a motortekercseket táplálja. Ez is meglehetősen
  egyszerű elektronika, 2 Hall elemmel, melyekhez 4-4 tranzisztor
  csatlakozik. A motorban összesen 4 tekercset találunk. Motor és
  elektronika, mindenestül, egyetlen nyomtatott áramköri lapra épül.
    A tápegység a lehető legegyszerűbb. A ki-bekapcsolót a hálózati
  transzformátor szekunder körében helyezték el. Az egyenirányító 12,9V
  feszültséget állít elő, stabilizátorra nincs szükség, vagy legalábbis
  az IC-nek nincs szüksége rá (ellátja sajátmagát).  A  meghajtó
  tekercseket vezérlő tranzisztorok stabilizálatlan feszültséget kapnak.
    A hangkar egyenes fémcső, fixen felerősített ellensúllyal. A tűerő
  a T4P rendszerben 12,5mN. Az antiskatinget, mint már említettük,
  megtakarították a tervezők. A hangszedőről keveset tudunk. A tűhegy
  kúpos, a tűtartó típusa RS-33. A  hangszedő  jelét  körülbelül
  egyméteres, árnyékolt kábelen  vezették  ki,  a  csatlakozódugók
  RCA-rendszerűek. Külön kivezették a készülék hidegpontját is, ezt az
  erősítő vázára lehet kötni. A lemezjátszó doboza műanyag "tojáshéj",
  és 4 rugalmas műanyag lábon áll.

  Méréseinkhez

    A fordulatszám csaknem pontosan megfelel a névleges értéknek, az
  eltérés alig mérhető. A lejátszótű fékező hatása is csak kevéssé
  érvényesül, a fordulatszám alig csökken. A nyávogás is csak a
  specifikációhoz képest magas: a gyár ±0,045%-ot ad meg, mi 0,07%-ot
  mértünk (szűrővel).
    A zajok csekélyek, "B" jellegű szűrővel még valamivel jobb
  eredményt is kaptunk a gyár által specifikált 73dB-nél.
    A hangkar csapágysúrlódása enyhe,  a  hangfrekvenciás  kábel
  kapacitása alacsony.
    A frekvenciagörbe az olcsó hangszedőkre jellemző, 15kHz táján
  erősen kiemel. Az áthallási csillapítás viszont tisztességes, egészen
  a 15kHz-es rezonanciáig meghaladja a 15 decibelt.  A  kimeneti
  feszültség megfelel a szabvány előírásának. A hangszedő letapogatási
  képessége kielégítő, a torzítások nem túl magasak - nem találtunk
  durva hibát, sőt, az eredmény egy kicsit jobb is, mint amit ebben a
  kategóriában a mozgómágneses hangszedőktől elvárhatunk.
    Érdekes az akusztikai visszahatás diagramja. A nemkívánatos jelek
  nem szöknek ugyan túl magasra, viszont magasabb frekvenciákon is
  felütik fejüket - ez szokatlan jelenség.
    A hangkar-hangszedő rezonanciafrekvenciája körülbelül  12Hz-re
  esik, a kiemelés erős. Az oszcillogramon a négyszögjel felfutó élén
  túllövést látunk, de nagyjából olyan, amilyet elvárhatunk.
    Összegezve: egyszerű gép, egyenletes műszaki jellemzőkkel.

  
  
  


  Szeánsz

  

    "Úgy, ahogy eladták a boltban" - így tesztelünk minden olyan
  készüléket, amelyről nemigen  tételezhetjük  fel,  hogy  gazdája
  megpróbálná "felspécizni",  átkábelezni,  átdobozolni,  hangszedőt
  cserélni benne stb. stb. Az Akai AP-A201/C lemezjátszóra már csak
  azért is illik ez a jellemzés, mert T4P rendszerű a hangszedője, nem
  csereszabatos a fél coll csavartávolságúakkal. Igaz, ma már számos cég
  kínál T4P rendszerű hangszedőt, de ez nem változtat sokat a helyzeten.
  "Vidd és használd!" - ez itt a jelszó. Hogy tehát a próba sportszerű
  legyen, etalonunkat, a  NAD  lemezjátszót  is  visszadobozoltuk,
  visszakábeleztük. Egyébként is hagyományos kábeleket használtunk,
  hiszen a kapcsoló berendezés, az A-B vakteszt nemigen tűri az
  árnyékolatlan vezetéket. Egyvalamiben azért mégsem alkudtunk meg: a
  két lemezjátszót Triangulum asztalkákra raktuk - ennyivel tehát
  mindenképpen jobban szóltak, mint amire  a  kuncsaft  egyébként
  számíthat. Kontrollberendezés: Naim NAIT, Spendorok. Műsoranyag: dixie
  és pop a régi Philips demólemezről, templomi zene (szoprán, kórus,
  orgona) a Propriusról.
    A NAD lemezjátszó és az Ortofon FF15E/II pickup  hangjához
  viszonyítva az AP-A20/C1-nek kétségtelenül egy kissé  magas  az
  alaptónusa. Egyikünket ezzel meg is nyerte magának ("magasban jobb,
  tisztább, elevenebb, sztereóbb"), a többiek viszont nem lelkesedtek
  érte, szerintük az Akai sziszeg, érdes. Túlságosan sok - és nem
  "igazi" - a magashangja; a szoprán rideg, "túlmikrofonozott", a
  hangkép egy kicsit kásás, némelyik szólam kifullad. Ehhez képest a
  NAD/FF "nagyobb templomot", többféle hangkaraktert tud leképezni,
  teltebb, emberibb.
    Ami a sztereó hatást illeti, egyikünk igen érdekes megfigyelést
  tett. Az illető "rossz jegyet kapott a házikoncerten", kissé hátul és
  oldalt ült, így csak az egyik hangdobozra látott rá tisztán, a másikat
  valamelyest takarásban látta. Ennek ellenére  a  NAD  hangképét
  összefüggőnek, folyamatosnak mondta, az Akaiét féloldalasnak érezte.
  Ismételjük, a próba vakon folyt, a kétszer két csatorna jelét pedig
  műszerrel állítjuk azonosra - a hangnyomásszintek megegyeztek. Lehet,
  hogy puszta érzékcsalódásról van szó; tény, hogy egy másik ítész is
  "kéthangszórósnak" nevezte az Akai sztereofóniáját.

                   *

   VT-Akai HX-A201 kazettás magnó

  

    Mint az iménti lemezjátszót, a most következő két magnót is
  kooperációban készítette az Akai és a Videoton. A két csévélő közül az
  egyik (a HX-A201) normál, a másik (a HX-A301W) kétkazettás kivitelű.
  Logikus, hogy magnórevünket a hagyományos  géppel  kezdjük,  az
  "egyszerűbbtől a bonyolultig" haladva - habár, mint látni fogjuk, az
  "egyszerűbb" gép többet tud, mint kettős mechanikával ellátott társa.
  Pedig már ez a HX-A201 is szerényebb külsejű és szegényesebb belvilágú
  készülék, mint az utóbbi években bemutatott Akaik. Úgy látszik, ezt a
  céget sem kerülte el a spórolási hullám. (A HX-A3 ára az USA-ban 240,
  a HX-A201-é 140 dollár.)

  Kezelése, szolgáltatásai

    Baloldalt felül a kazettarekesz nyitógombja, alatta a hálózati
  kapcsoló. A kazettatartó után két oszlopban az üzemmód kapcsolók:
  legfelül a Gyors előre-hátra, középen a Lejátszás és a Stop, legalul a
  Felvétel és a Pillanatállj. Valamennyit csak egészen gyengén kell
  nyomkodni; a mechanika működtetésére a meghajtómotor is "rásegít".
    Felül a szalaghosszmérő 3 számjegyű. A frontlap közepe táján a
  kivezérlésjelző LED-sorozat enyhén foghíjas: csatornánként mindössze 5
  LED-ből áll (-15, -8, - 3, 0, +3dB). További 1-1 LED jelzi a
  bekapcsolást (Power) és a Felvételt (Rec). A kivezérlésjelző alatt a
  Timer Start felirat arra utal, hogy a készüléket külső kapcsolóórával
  is elindíthatjuk, ha előzőleg felvételre vagy lejátszásra állítottuk.
  Itt helyezkedik el a fejhallgató csatlakozó is, egy 6,3mm-es Jack
  hüvely.
    A kivezérlésjelző mellett a szalagfajta-választókapcsolót találjuk
  (Norm, CrO2, Metal). Utánuk a zajcsökkentő ki-bekapcsolója
  és a Dolby B-C választógomb következik.  Alattuk  a  felvételi
  szintszabályozó: egyetlen síkpályás potenciométer - nem lehet vele
  balanszírozni!
    A hátoldalon mindössze két pár RCA-hüvely van, lehagyták a
  felvétel/lejátszás csatlakozót - holott  az  Akai  cég  eredeti
  típusválasztékában még olyan HX-A201 is szerepel, amelyen még ott az
  ötpólusú csatlakozóhüvely.

  Felépítése

    Az elektronika is egyszerűbb lett. A mikrofon bemeneti jele egy
  kiszajú erősítő IC-re (BA 3280EC), majd a szintszabályzó potméterre
  jut, ugyanide vezetik - ellenállásosztón keresztül - a vonal bemenet
  jelét is. Illesztő erősítő következik, ez a multiplex szűrőt táplálja.
  A Dolby B és C zajcsökkentő: egyetlen IC (HA 12058NT). Egyik kimenete
  a fejmeghajtó tranzisztorra dolgozik, s annak visszacsatoló ágában
  állítják be a szalagfajták  szerinti  felvételi  korrekciót.  A
  zajcsökkentő egység  másik  kimenete  a  kivezérlésjelző  LED-ek
  meghajtására szolgáló IC-t (IR 2E27A), illetve a fejhallgató erősítőt
  vezérli (M5218L0 típusú IC). A törlő-előmágnesező jelet ellenütemű
  oszcillátor szolgáltatja, ez egy  3  tranzisztorból  kialakított
  stabilizátorról kap tápfeszültséget. A tápfeszültség változtatásával
  állítják be a nagyfrekvenciás jel szintjét. A készülék többi része
  +11,7V-ot kap egy külön stabilizátorról.
    Lejátszáskor a kombináltfej a mikrofonerősítőnek használt IC
  bemenetére csatlakozik, ezt követi a lejátszási korrekciót beállító
  néhány RC-elem, melyeket egy tranzisztor kapcsol az egyes szalagfajták
  megkövetelte időállandóra. Ismét a Dolby IC következik, majd - egy
  némító tranzisztor után - már a vonalkimenet. Hasonló némító fokozatot
  építettek a felvételi láncba is, a fejmeghajtó tranzisztor után.
  Vezérlésükre egy kéttranzisztoros fokozat szolgál, amely egyúttal azt
  a tranzisztort is vezérli, amely  a  törlőoszcillátort  tápláló
  stabilizátorban felvételkor az indítást teszi "koppanásmentessé".
    A magnó áramkörei egyetlen nagyméretű nyomtatott áramköri lapon
  helyezkednek el; egy kisebb panelen  a  kivezérlésjelző  és  a
  szalagválasztókapcsoló áramkörei kaptak helyet.
    A magnómechanika a szokásos: szabályozott egyenáramú motor egy
  lapos gumiszíjjal hajtja meg a lendkereket. Vezérlőáramköre a motor
  búrájában húzódik meg. A mechanika minden üzemmódról automatikusan
  Stopra kapcsol a szalag végén. Egyéb említésre méltót nem találunk
  rajta. A kombináltfej jelzése "HD" - erről sincs további információnk,
  csak hogy High Density Metallic elnevezésű.
    A készülék előlapja műanyag, hátlapja pozdorjaszerű, az alja és a
  burkolólemeze fém.

  

  Méréseinkhez

    A mechanikai jellemzők átlagosak, megfelelnek az előírásoknak. A
  szalagsebességnek a névlegestől való eltérése szintén belefér a
  szabvány engedélyezte tűrésmezőbe (±1,5%). A nyávogás, az átcsévélési
  idő egyaránt a szokásos. A feszültségek/impedanciák rendben vannak; a
  bemenő feszültség ugyan nem teljesen felel meg a specifikációnak, de a
  gyakorlatban nem lesz vele baj.
    A lejátszási frekvencia-jelleggörbe 31,5Hz és  16kHz  között
  rendkívül egyenletes. A szintváltozás mértéke (bal/jobb csatorna)
  vasoxiddal +0,5; -0/+2; -1dB, krómmal +0,5; -1,5/+1,5; -2dB - nagyon
  tisztességes eredmény! A felvétel/lejátszás frekvenciagörbéi  sem
  rosszak. A 20-200Hz-es sávban ugyan meglehetősen hullámosak, ezért
  egyértelműen a kombináltfej a felelős. Az átvitel vasoxiddal 14kHz-ig
  egyenletes, krómdioxiddal határozott kiemelés adódik a 10-15kHz-es
  sávban, feltehetőleg mert az előmágnesezés nincs pontosan beállítva. A
  metál görbéi magasban enyhén esnek, a felső határfrekvencia ezért
  valamelyest elmarad a specifikált 17kHz-től. A  zajcsökkentőkkel
  felvett görbék -  görbék.  Különösen  krómszalagon.  A  nagyobb
  kivezérlésen felvett görbék a várakozásnak megfelelőek. Szép lineáris
  a krómdioxid diagramja -10 decibelen, de a metálé sem csúnya. A jobb
  csatorna átvitele valamivel kedvezőbb - diagramjainkon ezt ábrázoltuk.
    A harmadik harmonikus torzítás vasoxid és krómdioxid szalagon
  nagyjából átlagos, metálon magasnak tartjuk. Mint látjuk, a HX-A201 0
  decibelen már majdnem csúcsszintig vezérli a szalagot, ez az oka
  annak, hogy nagyobb felvételi szinten a metállal felvett görbék egy
  kissé lekonyulnak. Ide tartozik még, hogy a specifikációban 0,7%
  harmonikus torzítást adnak meg - de bölcsen hallgatnak róla, hogy ez
  melyik szalagtípusra érvényes. A vasoxidra biztosan igaz - csakhát ez
  a szalagtípus más versenyszámokban marad alul. A második harmonikus
  torzítás átlagos.
    A zajszintek megfelelnek a specifikációnak. A  zajcsökkentők
  szintén megteszik a magukét. Az áthallási és a törlési csillapítás
  átlagos.
    A kivezérlésjelző pontatlansága 3dB, pontosabban: annyira durva a
  felbontása, hogy ennél kisebb differenciát nem tudunk kimutatni vele.
    Összefoglalva: a HX-A201-nek nincsenek sem különleges erényei, sem
  durva hibái. Hiányoljuk róla a felvételi balansz lehetőségét, a
  felvétel/lejátszás csatlakozót, és visszasírjuk a  régebbi  Akai
  magnókon megismert és megszeretett, elegáns kivezérlésjelzőt.

                   *

  VT-Akai HX-A301W kazettás magnó

  

    Egy dobozban két magnó, társbérletben. Nem új találmány, 16.
  kiadásunkban mi is teszteltünk már egy ilyen duplamagnót, a Sharp
  RT-1010H-t. A kettős konstrukciónak az az értelme, hogy így nem kell
  kölcsönkérnünk egy másik magnót, ha másolni, műsort szerkeszteni akar
  az ember. Mi több: a két magnót csatlakoztatni se kell egymáshoz,
  hiszen össze vannak nőve, mint a sziámi ikrek. Szóval, most a Videoton
  választéka is egy ilyen ikermagnóval bővült. Nem is drága masina,
  legalábbis a mai árakhoz mérten nem az. Átvitt értelemben kifejezetten
  olcsó. Vasoxid és krómdioxid szalagot fogad - metált nem(!). A
  szalagfajtákat felismeri és alkalmazkodik hozzájuk, de nem jelzi ki,
  hogy milyen fajtájúnak minősítette az éppen beléhelyezett kazettát
  (hja, ahhoz még egy-két LED-et kellett volna elpocsékolni!), úgyhogy a
  kazettán kívül a bizalmunkat is belé kell helyeznünk.
    A két mechanika közül az egyik (Tape I) írni-olvasni tud, a másik
  nem tud írni, csak olvasni, azaz lejátszani. Viszont lehet velük
  gyorsan, kettős sebességgel is másolni. Akárcsak a HX-A201-ről, erről
  a gépről is lehagyták a felvétel/lejátszás csatlakozót - sőt: ennek
  még mikrofonbemenete sincs.

  Kezelése, szolgáltatásai

    A bal magnó a főmagnó (Tape I). Ez a mechanika törlő- és
  kombináltfejet tartalmaz, tehát felvételre és lejátszásra egyaránt
  alkalmas. Ezen a szekción találjuk a hálózati kapcsolót és  a
  fejhallgató-csatlakozót is. A kazettatartó alatt egyforma nagyságú
  gombok  sorakoznak,  az  üzemmódkapcsolók:  Felvétel,  Lejátszás,
  Gyorshátra, Gyorselőre, Stop (egyben nyitógomb) és Pillanat-állj.
  Könnyed érintésre működnek, mozdulatunkra a motor "rásegít".
    A két magnórészt a függőlegesen elhelyezett, miniatűr számláló
  választja el egymástól. Egy fejezettel előbb még csak az elegáns
  kijelzőt, most viszont már a számlálószerkezetet is visszasírjuk a
  régi Akairól: a HX-A301W-nek annyira icike-picike számláló jutott,
  hogy Móricz Zsigmond mesét írhatna róla, ha látná. Az orrunkat is neki
  kell nyomnunk, hogy kisillabizáljuk, mit mutat.
    A római  kettessel  jelzett  mechanika  kezelőgombjai  közül
  természetesen hiányzik a Felvétel, de ettől eltekintve ezt is ugyanúgy
  kell kezelni, mint a másikat.
    A készülék jobb oldalán 3 sorban húzódnak a további kezelőszervek.
  Felül a Dolby B zajcsökkentő ki-bekapcsolója, majd a  másolási
  sebességváltó (Dubbing Speed; ezzel lehet gyorsmásolásra kapcsolni),
  utána pedig a másolási üzemmód kapcsolója, Dubbing  felirattal.
  Másoláskor egyébként nincs szükség (és lehetőség sincs) a felvételi
  szint beállítására, mert ilyenkor a szintszabályzó kiiktatódik. Amit a
  kivezérlésjelző mutat, az egyaránt vonatkozik a lejátszott, illetve az
  éppen felvett műsorra.
    E gombok alatt találjuk a kivezérlésjelzőt. Csatornánként 5-5
  LED-et foglalkoztat, bontása: -15, -8, -3, 0, +3dB; az első három LED
  zöld színű, a másik kettő piros - hát ez a kivezérlésjelző sincs
  éppenséggel túlbonyolítva. Három további LED indikálja a felvételre
  kapcsolást (Rec), a másolást (Dubbing), illetve a bekapcsolás tényét
  (Power).
    Legalul a felvételi szintszabályzó: ismét csak egyetlen, síkpályás
  potenciométer, amellyel nyilván nem lehet korrigálni a két csatorna
  esetleges szintkülönbségét.
    A hátoldalon 2 pár RCA csatlakozóhüvely: a vonal be- és kimenet.

  Felépítése

  

    Kezdjük a mechanikával. A két félmagnó  lényegében  azonos,
  eltekintve attól a különbségtől, hogy a jobb oldali szerkezetben a
  törlőfej helyét egy "fantom" fej foglalja el, ez csak  afféle
  szalagvezető baba. A kombináltfejek HD jelzésűek, egyebet nem tudunk
  róluk.
    A két mechanika szokványos felépítésű; a kis méretű egyenáramú
  motorokat a búrájukba épített IC tartja a kellő fordulatszámon. A
  normál (4,76cm/s) és a kétszeres (9,53cm/s, csupán gyorsmásoláshoz
  használt) szalagsebességet az IC vezérlőfeszültségével állítják be,
  két potenciométer segítségével (ezeket az Olvasó remélhetőleg nem
  fogja eltekergetni). A motor egy lapos gumiszíj közvetítésével hajtja
  meg a közepes nagyságú lendkereket. Egy-egy kis méretű szíj hajtja a
  csévélőorsókat, illetve működteti a végálláskapcsolót, amely bármely
  üzemmódról Stopra kapcsol. Egy további gumiszíj segítségével az I-es
  magnórész    hajtja    meg    azt    a    bizonyos
  kerekecske-gombocska-számlálócskát.
    A HX-A301W elektromos felépítése meglehetősen bonyolultnak látszik
  - ezt nem a szorosan vett magnó-elektronikára értjük, hanem azokra a
  kiegészítő áramkörökre, amelyek a másolással, illetve gyorsmásolással
  kapcsolatosak. Nézzük előbb a felvételi  üzemmódot;  persze  ez
  értelemszerűen csak az I-es magnóra vonatkozik.
    Kezdjük azzal, ami nincs! Nincs mikrofon és felvétel/lejátszás
  csatlakozó,  elmaradt  tehát  a  szokásos,  nagy  érzékenységű
  erősítőfokozat. A vonal bemenet jele  közvetlenül  a  felvételi
  szintszabályzóra fut. A szintszabályzó kimenetére máris ráakaszkodik
  az első némító tranzisztor, hogy másoláskor kizárja a vonalbemenetet,
  esetleges zavaró jeleivel. Most egy IC-s erősítőfokozat (M5218L0),
  majd a pilotszűrő következik. Ez normál felvételkor kiiktatódik, csak
  a Dolby B zajcsökkentő használatakor vágja meg a 19kHz körüli
  frekvenciatartományt, igen meredeken. Gyorsmásoláskor ezt a szűrőt két
  tranzisztor segítségével átkapcsolják 39kHz-esre. (Erre azért van
  szükség, mert ha kétszeres a sebesség, akkor minden frekvencia
  megduplázódik, és a 19kHz-es szűrő most az eredeti program 8-10kHz-es
  tartományát vágná ki.)
    A Dolby zajcsökkentő egy HA 12045-ös IC, a két csatorna teljes
  áramkörkészletével. Csatornánként két kimenete van. Az egyik  a
  fejmeghajtó erősítőt vezérli (egyetlen tranzisztor), itt állítják be a
  felvételi korrekciót a vasoxid, illetve krómdioxid szalaghoz (az
  RC-tagokat 1-1 tranzisztor kapcsolja). A gyorsmásoláshoz azonban
  további korrekció szükséges: egy kéttranzisztoros áramkör kiemeli a
  frekvenciasáv felső tartományát. A kombináltfej előtt  még  egy
  párhuzamos LC tag őrködik: meggátolja, hogy az előmágnesező jel a
  fejmeghajtó részbe jusson. A Dolby IC másik kimenete a fejhallgató (M
  5218L0 típusú IC) és a kivezérlésjelző áramkört vezérli. A törlő- és
  előmágnesező jelet egy ellenütemű oszcillátor szolgáltatja, melynek
  tápfeszültségét négytranzisztoros stabilizátor kapcsolás változtatja,
  aszerint, hogy milyen szalagfajtát használunk.
    Lejátszáskor a kombináltfej jele egy BA 3280 EC típusú IC-t
  vezérel. A szalagkorrekciót a visszacsatoló ágban, illetve az IC
  kimenetére kapcsolódó RC-tagokkal állítják be. Itt is találunk egy
  némító tranzisztort, ez felvételkor aktiválódik, és nem engedi át a
  zavaró jeleket. Ezután a felvételkor már említett IC, majd a Dolby IC
  következik,  s  annak  kimenete  a  fejhallgató  erősítőt,  a
  kivezérlésjelzőt és a vonalkimenetet táplálja.
    A II. számú magnó csak lejátszásra alkalmas, az elektronikáját
  tehát tovább egyszerűsíthették. A lejátszófej kimenetére két kihangoló
  kapacitás kapcsolódik párhuzamosan;  az  egyiket  gyorsmásoláskor
  kiiktatják. (Ezeket a kapacitásokat általában azért alkalmazzák, hogy
  valamelyest javítsanak a fej magasfrekvenciás átvitelén.) FET-es
  fokozat következik, aztán egy BA 3280EC típusú IC, amely erősít,
  illetve - két tranzisztor segítségével - a két szalagfajtához rendelt
  korrekciót kapcsolja. Egy némító fokozat után átkerül a jel az I-es
  számú magnó elektronikájára: a Dolby IC előtti erősítőre, majd a
  zajcsökkentőre és a kimenetre.
    A  tervezők  mindent  elkövettek,  hogy  bekapcsoláskor,
  kikapcsoláskor,  üzemmódváltáskor  és  különösen  másoláskor  ne
  léphessenek fel zajok, kattanások. Ezért számos további némítóáramkört
  is beépítettek, jócskán elbonyolítva a készüléket.
    A hálózati tápegység két különálló egység. Az egyik a két motort
  és a kivezérlésjelző LED-eket táplálja. A másik  egy  (+10V-ot
  szolgáltató) stabilizátort lát el tápfeszültséggel.  A  készülék
  előlapja műanyag, alja és burkolólapja fém, a hátoldala  pedig
  valamiféle pozdorjaszerű anyag. Ha a burkolatot eltávolítjuk, "tiszta
  udvar, rendes ház" tárul a szemünk elé, és a masina nem is látszik
  annyira bonyolultnak. Az elektronika egyetlen, jókora áramköri lapon
  helyezkedik  el,  csupán  a  kivezérlésjelző,  valamint  a
  szalagsebességváltó rész ül külön paneleken.

  

  Méréseinkhez

    A szalagsebesség-eltérés csekély, ebből a szempontból mindkét
  magnó bőven teljesíti a specifikációt. Nem így áll a dolog a
  nyávogással. Az I. magnó nyávogása felvétel/lejátszáskor túllépi a
  prospektusban megadott +0,12%-ot (ezt szűrővel mérjük).  A  II.
  magnórész csak lejátszásra alkalmas, tehát  csak  mérőkazettával
  vizsgálhatjuk. A mérőszalag gyári felvételt hordoz, a nyávogása
  rendkívül csekély, tehát értelemszerűen jobb eredményt kapunk vele,
  mint felvétel/lejátszáskor. A mérőszalag igen rövid, ezért itt nem
  mondhatjuk meg a szalag elején/közepén/végén adódó értékeket. A két
  magnórész, mindazonáltal, azonosnak látszik. Az átcsévélési idejük is
  nagyjából azonos.
    A feszültségek/impedanciák megfelelőek (habár a vonalbemeneten a
  specifikált 70mV helyett mi 88mVot mértünk).
    Nagyon tisztességesek  a  lejátszási  frekvencia-jelleggörbék,
  16kHz-en még majdnem rajta vannak a vonalon. Viszont nem lehetünk
  elragadtatva a vasoxid szalaggal mért teljes frekvenciagörbétől. Az
  alacsonyfrekvenciás szakasz tisztességes, nincsenek erős hepék és
  hupák, habár jól láthatóan ingadozik a jelszint. Kár, hogy a görbe már
  2kHz-től kezdve érezhetően esik, különösen a bal csatornán. Krómdioxid
  szalaggal más karaktert ölt a görbe: 1kHz fölött egy picit csökken,
  aztán emelkedni kezd, és 15kHz környékén már 2-3dB többlete van. A
  Dolby, mint megszoktuk, ezúttal is kinagyítja a hibákat, A magasabb
  felvételi szinten készített görbék átlagosak.
    A legutolsó, 11. diagramon a másolás eredményét szemléltetjük. Az
  "A" görbét úgy vettük fel, hogy az I. magnón krómszalaggal készített
  műsort a II. magnón játszottuk vissza (ez nagyjából megfelel a 8.
  diagramon a bal csatorna görbéjének). Most újabb krómkazettát tettünk
  az I. magnóba, és felvételt készítettünk rá a II. magnóról. A "B"
  görbe tehát az "A" normál sebességű másolata. Jól látszik, hogy főleg
  a mélyhangátvitel romlott: az alsó határfrekvencia feljebb csúszott,
  majdnem egy oktávval, A közép-magas tartománynak inkább csak a szintje
  csökkent, a felső határfrekvencia alig változott. A "C" görbét
  ugyanúgy vettük fel, mint a "B"-t, csak éppen kétszeres sebességgel.
  Az átvitel viszonylag egyenletes maradt, de a basszus erősebben
  ingadozik, mint az előbb, azonkívül a felső határfrekvencia körülbelül
  13kHz-re esik vissza.
    Visszatérve a többi  paraméterre,  a  harmonikus  torzítások
  következnek. Mind a második, mind a harmadik harmonikus értéke
  elfogadható - a magnót jól állították be.
    A zajok viszont magasak. (Habár a csúcsszintű kivezérléshez
  viszonyított érték krómdioxid szalaggal éppen átlagos.) A törlési és
  az áthallási csillapítás becsületes. A kijelző hibája (a felvételi és
  a lejátszási szint különbsége) -3dB; erre a magnóra is ugyanaz
  vonatkozik, mint az előbb a HX-A201-esre. A kijelzőnek túlságosan
  durva a felbontása; ha hibázik, legalább 3dB-t hibázik.
    Összefoglalva: van másolás - nincs felvétel/lejátszás csatlakozó,
  nincs  mikrofonbemenet,  gyatra  a  kijelző,  nem  használhatunk
  metálszalagot.

  
  
  
  


  Szeánsz

  


    A két magnót "együlésben" teszteltük. Etalon gyanánt még mindig az
  Aiwa AD-F220 szolgált, a lejátszóberendezés: NAD 5120/Ortofon MC10S,
  Naim NAIT (mindkettő Triangulumon), Spendorok (Tönkön). A magnókat a
  hagyományos módon installáltuk,  speciális  állvány  nélkül,  és
  "klasszikus" fonokábellel csatlakoztattuk őket a kapcsolóberendezésre.
  Műsornak dixiet, "szelíd" popzenét és operarészletet választottunk, az
  Ortofon és a Philips demólemezéről.

  HX-A201

    Vasoxid. A magasai nem szépek. Fedett, mélytónusú, a basszusa
  súlyosabb. Az ének zavaros, a tenor nem tenor, maszatos, viszont a női
  énekhang időnként jobban tetszik. Mindnyájan egyetértettünk abban,
  hogy a másik hangkép (az etaloné) egészségesebb, teresebb, kellemesebb
  és a zaja is kisebb - furcsa, hiszen az Aiwa nem különösebben
  csendesgép, a régebbi Akaiknak pedig nem  győztük  csodálni  a
  zajtalanságát. A különbséget mindazonáltal nem tartottuk túl nagynak.
    Krómdioxid. Most inkább az Akait választottuk, elsősorban a
  csengőbb karaktere miatt. Többen is panaszolták, hogy a két hangképet
  nehéz közös nevezőre hozni, az egyiknek magasban, a másiknak mélyben
  van többlete, ez megnehezíti a döntést. (Megfontolandó: az Aiwa
  AD-F220 soha nem szokott a mélytöbbletével tüntetni!)
    Metál. Egyik hangkép se tetszett. (A metál az Aiwának sem a
  legerősebb versenyszáma!) Ketten egyértelműen jobbnak ítélték az
  Aiwát, a tisztább magasai, szebb énekhangja miatt, másik kettőnk
  tanácstalan maradt.
    Összegezve: A rövidpróbák alapján bizalmatlanok vagyunk az Akai
  HX-A201-gyel szemben, úgy érezzük, a HX-A2 és a HX-A3 jobb magnó volt.

  Akai HX-A301W

    A  duplakazettás  magnót  először  természetesen  közönséges
  készüléknek tekintettük, és csak az egyik "fiókját" használtuk.
    Vasoxid. Erős hangbeli ellentét, az Akai zajosabb, mélyebb tónusú,
  nyomottabb - az Aiwa tisztább, csengőbb, néhol kicsit "üresebb".
  Hárman tanácstalanok voltak, negyedikünk határozottan az etalonra
  szavazott ("nyugodtabb, precízebb, teresebb").
    Krómdioxid. Nem nagy differencia - de következetesen fennáll.
  Egyikünk az Akait hallotta egy árnyalatnyival jobbnak  ("zajos,
  csörömpöl, de élénkebb, egészségesebb"), a többiek inkább az Aiwára
  szavaztak ("nyugodtabb, lágyabb, tisztább").
    Másolás. A HX-A301W nem fogad metált, de így is tartoztunk még
  neki két próbával. Az előzőleg felvett krómdioxid programot átmásoltuk
  egyik félmagnóról a másikra, ugyanolyan szalagra, előbb normál, majd
  pedig kétszeres sebességgel. A szalagmásolás nem valami  "hifi"
  eljárás, és hát nem is voltunk odáig a hangjától. Nyomott lett,
  komprimált, sziszegő magasakkal - habár a javára írjuk, hogy a zaja
  nem nőtt meg túlságosan. A gyorsmásolás természetesen tovább rontotta
  a hangminőséget, de legalább lekaszálta a sziszegése (minden rosszban
  van valami jó is). Ennek ellenére a gyorsmásolást komolytalan dolognak
  tartjuk. Aki másolni akar, szánja rá az időt.
    Összegezve: Az Akai magnók között eddig ez volt a leggyengébb.
  Igaz, kétkazettás - de véleményünk szerint a 16.  kiadásunkban
  tesztelt, szintén kétkazettás Sharp RT 1010H "teljesértékűbb" magnó
  volt és jobban megérte az árát.