Bemutatjuk    Ebben a rovatunkban olyan készülékek tesztjét közöljük, amelyekkel
  a hifi-kedvelők a hazai boltokban is találkozhatnak. A méréseket Dankó
  Emil, Sólymos  Antal  és  Szalai  Lajosné  végezte,  a  Magyar
  Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet műszerparkján. Auditív ítéletünk a
  Hifi Magazin kollektív véleményét tükrözi, teljesen elfogulatlan,
  mindazonáltal - mint bárki másé - a szubjektivitás jegyeit is magán
  viseli.

                   *

    Ha a Hifi Magazin megjelenését az ünnepekhez próbáljuk kötni,
  akkor ez itt most körülbelül a húsvéti szám. Mint tudjuk, Mikulás
  elvtárs áltatában zsenerőz, bőven rak ajándékot a kirakatba, ezzel
  szemben a nyuszi kevésbé erőlteti meg magát, ő inkább takarékoskodni
  szokott a devizával. Az idén azért mégsem érkezett üres manccsal. Sőt:
  amit hozott, annak nagyrészéről elmondhatjuk, hogy első a maga
  nemében. Először is, magajándékozta a Compact Disc kedvelőit 500 darab
  CD-játszóval; gyakorlatilag ezek az első CD-játszók a boltban. Nem
  feledkezett meg az analógpártiakról sem, őket néhány tucat drága
  hangszedővel örvendeztette meg, köztük az első, bármilyen mércével
  mérve is világklasszis típussal - csak legyen, aki megfizeti. Nem
  annyira az aranyfülű tapsi, mint inkább a mi ajándékunk (megpersze a
  RAMOVILL-é) a poszterképünkön látható angol hangsugárzó: eddig sosem
  mertünk hangsugárzót javasolni behozatalra, de most összeszedtük a
  bátorságunkat és megadtuk az Első Tippet. Amiért aztán vállalnunk kell
  ha nem is az anyagi, de legalább  az  erkölcsi  felelősséget.
  Megkönnyítik helyzetünket az ebben a számunkban tesztelt  egyéb
  hangdobozok: a három magyar, a szovjet és kiváltképp a japán, mert az
  még drágább, mint az a típus, amit mi javasoltunk. Az Orion casseiver
  csak mértékkel nevezhető újdonságnak, ezt inkább csak hozzátallóztuk a
  többihez. Viszont minden tekintetben újak a rovatunk végén Bemutatandó
  lemezjátszóállványok és hangsugárzó-lábazatok. Ezek az első olyan
  eszközök, amelyeknek nemcsak hogy a forgalombahozatalát, de még a
  gyártását is mi inspiráltuk. Bízunk benne, hogy Olvasóink tetszéssel
  fogadják ezeket a negyedik dimenzióból érkező tárgyakat, és nem fognak
  megdobálni bennünket... hímes tojással.


  A tenger kincsei
  (Ortofon MC2000 és MC20S hangszedő, T-2000 trafó)

    Gyöngyhalászok és ékszerkereskedők, valamint hifi-szakírók ritka
  pillanata, amikor ennyire értékes jószágot találnak a "shell"-ben - ez
  az angol szó, mint tudjuk, nemcsak kagylót jelent; történetesen így
  nevezik a lemezjátszókon is a hangszedő-felfogó idomot. Az Ortofon
  MC2000, a hangszedők e gyöngyszeme valóban rendkívüli  példány.
  Izgalomtól remegő kézzel hámoztuk ki a kagylójából és lábujjhegyen
  jártunk körülötte, rettegve, hogy egy óvatlan mozdulattal véletlenül
  kicsorbítjuk. És sehogysem tudtuk eldönteni, hová tegyük.
    Mármint a Hifi Magazinban. A hangszedő túlságosan is parányi
  jószág, hogysem poszterképet lehetne csinálni róla. Külön szakcikket
  nem érne meg, bármennyire érdekes technológia áll is mögötte (és
  bármennyire oda vagyunk is érte, mint a Hifi Magazin új etalonjáért).
  Tény, hogy egy-egy példánya Magyarországon is forgalomba kerül...
  csekélyebb karátszámú, tehát nagyobb darabszámban érkező, szerényebb
  rokonával, az MC20 Superrel együtt. Az utóbbinak mindenképpen helye
  volna a Bemutatjuk rovatban, és úgy gondoltuk, hogy akkor már az
  Igazgyöngyöt is hozzácsapjuk - azaz dehogyis csapjuk, az isten
  szerelmére! csak gyöngéden és finoman hozzácsúsztatjuk. Eljárásunkat,
  ha nagyon muszáj, didaktikailag is indokolni tudjuk: végre teljes
  egészében kezünkben van az új Ortofon MC-hangszedőcsalád (MC10S,
  MC20S, MC2000), és hát az itt a nagy kérdés, a venni vagy nem venni,
  hogy a középső testvér vajon melyikre üt inkább: az öccsére-e, vagy
  inkább a bátyjára.


  MC 2000

  

    Az Ortofon cég még 1982-ben publikálni kezdte, hogy másképp ítéli
  meg   a   hangszedők   paramétereit,   mint   eddig.   Az
  amplitúdó-frekvenciajelleggörbén kívül most már egyre inkább figyel a
  fázis-frekvenciagörbére is, olyannyira, hogy ha már kompromisszumot
  kell kötnie (s elvégre minden mechanikai rendszer: kompromisszum),
  akkor inkább a fázisgörbe javára alkuszik meg. Ennek az "Ortophase"
  koncepciónak a terméke volna az új MC-hangszedőcsalád, s mindenekelőtt
  persze az MC2000. De persze nem csak ezen múlik a dolog - sőt, az
  sincs kizárva, hogy elsősorban nem ezen múlik. Az MC2000 abban is
  eltér az összes eddigi Ortofontól, hogy nem műanyag-, hanem fémtestbe
  építették. Kivájtak egy alumíniumtömböt, annyira fifikásan, hogy egy
  rendkívül merev héjszerkezet jöjjön létre. (Meg is van a súlya: a
  pickup 11 grammot nyom.) Egy prospektusban diagramot is láthatunk
  róla, hogy ezzel mily radikálisan csökkentették a hangszedőtest
  önrezonanciáját. Ez a paraméter természetesen nem "ugrik ki" a
  specifikációból.
    Felépítésében az MC2000 nem tér el túlságosan az Ortofon eddigi
  MC-itől, újdonságok inkább a részletekben fedezhetők fel. A tűtartó
  csövecske igen hosszú, de kistömegű. az effektív mozgó tömeg mindössze
  0,27mg. A tekercsek  száma  csatornánként  kettő,  ezüsthuzalból
  készültek, menetszámuk 24. Az MC2000 kimeneti feszültsége rendkívül
  csekély. Az armatúra-részt különleges gumiharangokon függesztették
  fel, ezeket közbül egy platinakorong fogja össze. Ezt a rendszert Wide
  Range Damping néven szabadalmaztatták is - és, mint látni fogjuk. az
  MC2000 letapogatási készsége valóban kitűnő, sokkalta jobb, mint a
  szokványos MC-hangszedőké. A mágnes: szamárium-kobalt. A tűhegy egy
  újabb geometriai lelemény (Symmetrical Contact Line). Végül pedig a
  csomagolás se kutya:  elegáns  kazetta  -  dehát,  mondhatnánk,
  igazgyöngyhöz gyöngykagyló-burkolat dukál.


  MC20S

  

    Mint az összes Ortofon-MC, ez is alacsony impedanciájú, ámde - és
  erre utal a Super jelző - viszonylag magas kimeneti feszültséget
  szolgáltat, ha nem is akkorát, mint az MC10S. Illesztőtrafó persze így
  is kell hozzá.
    Titokban mi arra spekuláltunk, hogy a már régóta várt új típus nem
  más, mint az MC2000-es széria "hulladéka". Vagy még inkább: a 20S
  volna az alapszéria, és az Igazgyöngyöt a különlegesen jólsikerült
  példányokból polírozzák. Hát nem így van: valójában, az MC20S teljesen
  önálló típus. Már alumíniumteste van, de keskenyebb, mint a 2000-esé.
  Kétségtelennek látszik, hogy több köze van az új csúcsmodellhez, mint
  a régi MC20/II-höz. A tűhegy a híres holland tűspecialista van den Hul
  műve. A hangszedő csomagolása a szokványos plexibúra, a felerősítő
  csavarokkal és  színes  kis  vezetékdarabkákkal  (csatlakozás  a
  "shell"hez), a tűtisztító kefével és a kis tűmérleggel, amelyről már
  az MC10S tesztjében is említést tettünk (HFM 19).
    Az MC20S-re és az MC2000-re egyaránt vonatkozik,  hogy  az
  alumíniumba ágyazott hangszedőnek nincs fel-lecsapható tűvédője; a kis
  plexi tűvédőt le kell húzni és fel kell húzni - de talán az a legjobb,
  ha többé nem tesszük vissza a hangszedőre. Nehézkes,  ügyetlen
  manipuláció; elég egy rossz mozdulat és brrr, jobb, ha nem is
  gondolunk rá.


  T-2000 illesztőtranszformátor


    Ez a Fekete Doboz 3,6 kilót nyom - nagyon meg kell markolászni,
  nehogy a lábára ejtse az ember, mert az  sokba  kerülne.  (A
  gipszkötésre, az orvosi költségekre gondoltunk. Habár a trafóért is
  kár volna: többe kerül, mint az MC2000. Angliában például 925
  fontsterlingért vesztegetik a kettőt.) A T2000 tervezésekor nyilván az
  MC2000 tulajdonságait tartották szem előtt; minthogy a pickup kimeneti
  feszültsége  csekély,  meglehetősen  nagy  feszültség-áttételt
  alkalmaztak. A primer kör 2-4 ohmos hangszedőhöz illeszkedik, a
  szekunder kör pedig a  szabványos,  47  kohmos  fono-előerősítő
  bemenethez. A tekercsek anyaga "tiszta ezüst", a tekercselés "új
  rendszerű" - ez áll a prospektusban. Hogy mit értsünk rajta, sohase
  fogjuk megtudni. A trafót igazából nem is lehet szétszedni. A külső
  fémburkolatot még csak szétbonthatjuk, és akkor találunk benne két
  hengeralakú egységet - azok viszont ki vannak öntve műgyantával. A
  Fekete Doboz két pár aranyozott RCA hüvely és egy ugyancsak aranyozott
  földcsatlakozó révén közlekedik a  külvilággal.  Szó  ami  szó,
  rokonszenves ősállat. Prospektusa szimpla, csupán a legszükségesebb
  adatokat közli.

  Az Ortofonok ára egyébként lapzártakor:

  MC10S    3430,-
  MC 20/II  7920,-
  MC 20S   9420,-
  MC 30   23400.-
  MC 2000  29400,-
  T-5     1930,-
  T-10    4570,-
  T-20    7400,-
  T-30    20900,-
  T-2000   33200,-

  (Wavemaster TR-8400 7610,-
   KFKI VLS-T40.30  5030,-)

  MÉRÉSEINKHEZ

    (A hangszedőket mindig egy Dual 701-es lemezjátszóba szerelve
  mérjük, és a gyár által ajánlott tűerőt alkalmazzuk.)

  MC2000

    A kimeneti feszültsége rendkívül csekély; 10 ohmos lezárással
  mértük.
    A frekvencia-jelleggörbét kétféleképpen is felvettük: egy Ortofon
  MCA-10 típusú elő-előerősítő (12. diagram), majd pedig a T-2000
  illesztőtranszformátor alkalmazásával (5-6. diagram).  Az  MCA-10
  "tisztán ohmosan", 12 ohmmal terheli a hangszedőt. Jól felismerhető a
  tipikus "Ortofon MC-görbe", amely 100Hz és 10kHz között enyhén ugyan,
  de emelkedik, majd 20kHz táján 3dB-t kiemel - csak éppen eddigi
  hangszedőink nem voltak ennyire szélessávúak. A szintesés 50kHz-en (!)
  - 6dB. Az áthallási csillapítás példás, 20kHz-en is közel 20dB, sőt: a
  transzformátoron keresztül mérve még 30kHz-en is csaknem ennyi!
    Az engedékenység 20µm/mN - MC-típustól meglepően magas érték. Az
  MC2000 letapogatási készsége, mint már említettük, igen jó, mindkét
  módszerrel mérve is.
    A torzítás az MC-hangszedőkre jellemző  karakterű,  de  nem
  különlegesen alacsony.
    Az 1kHz-es négyszögjelet  ismét  kétféleképpen  vettük  fel:
  elő-előerősítővel (1. kép), illetve transzformátorral (3.  kép).
  Mindkét képen határozott túllövés és berezgés látszik. A T-2000-rel
  felvett impulzuson egészen enyhe tetőesés  lép  fel,  a  másik
  oszcillogramon az impulzus teteje teljesen egyenes. Az eltérés a
  kétféle illesztőegység alacsonyfrekvenciás átvitelének különbségével
  magyarázható.

  MC20S

    Az MC20S frekvenciaátvitele lineárisabb, áthallási csillapítása
  erősebb, mint a "nagy" pickupé! Az áthallás mindkét csatornán teljesen
  egyforma, és 20kHz-en még 20dB fölött marad! Rendkívüli eredmény!
    A letapogatási készsége viszont csak átlagos, engedékenysége
  kismértékben elmarad a specifikációtól. A torzítás MC-re jellemzően
  csekély,  de  a  frekvencia-intermoduláció  (-6dB  kivezérlésen)
  alacsonyabb is lehetne.
    Az 1kHz-es négyszögjel túllövést és berezgést is mutat - nem
  túlságosan nagyot.
    A kimeneti feszültség, mint már az elején említettük, viszonylag
  magas. Ezt a paramétert 10 ohmos lezárással mértük, egyébként azonban
  többnyire az MCA-10 elő-előerősítőt használtuk.


  T-2000

    (A mérési módszert  itt  nem  részletezzük,  eltekintünk  a
  magyarázatoktól is - kérjük az Olvasót, lapozza fel 17. számunkban a
  Transzformátortesztet. Kár, hogy akkor még nem volt a kezünkben a
  T-2000. Kommentárjainkban  az  ott  megadott  paraméter-sorrendet
  követjük.)
    A feszültség-áttétel viszonytag nagy, 63-szoros, hogy a trafó
  kiszolgálhassa az extrém módon kisjelű MC2000-et.
    A frekvenciaátvitel (7. diagram) igen szép, de magas frekvencián
  elmarad a rendkívül szigorú specifikációtól. Különféle szekunderköri
  terhelések hatására (47 kohm/470pF és 27 kohm/470pF - 8. diagram) a
  magas regiszter a megszokott módon változik.
    Az áthallási csillapítás szinte tökéletes, próbára teszi  a
  mérőműszereinket is.
    A torzítást a gyár nem specifikálja - az eredmény önmagában véve
  kifogástalan.
    A max. kimeneti feszültség igen magas, bár 20kHz-en a jobb kéz,
  akarjuk mondani a jobb csatorna csak félig tudja azt, amit a bal.
  Többször is ellenőriztük.
    A fázisszög-eltérés viszonylag nagy - nagyobb, mint az olcsóbb
  Ortofonokon. Tessék ellenőrizni! (Lehet, hogy ez a paraméter mégsem
  tartozik a legfontosabbak közé? Végülis: a trafók hangminőségét sem
  tudjuk tökéletesen meghatározni  pusztán  a  műszaki  jellemzőik
  ismeretében.)
    A bemeneti impedancia görbéje (9. diagram) szép. A kimeneti
  impedancia teljesen egyenletes. A 4kHz-es négyszögjel-átvitel szinte
  ideális, csak egy parányi túllövés látszik a négyszög felfutó élén. A
  felfutási idő nagyobb a specifikáltnál: 3 helyett 4µs körüli értéket
  mértünk.

  
  
  

  Szeánsz

  

    Ha hihetünk a Linn cégnek (semmi kedvünk hinni neki, de egyre
  inkább úgy néz ki, hogy  igaza  van),  akkor  a  legfontosabb
  hifi-láncszem: a lemezjátszó-futómű. A második  legfontosabb:  a
  hangkar. A hangszedő csak ezután következne. Mi viszont ezerdolláros
  hangszedőt minősítünk egy olyan lemezjátszó segítségével, amely az
  Audio 1984-es évkönyve szerint mindössze 200 dollárt ér. (Mi a miénket
  százért is odaadjuk bárkinek. Az ajánlatokor a Böngészőbe kérjük,
  "Lincoln" jeligére.) Magyarán, felhőkarcolót építünk homokos talajon.
  Dehát mit tegyünk, ha egyszer nincs jobb lemezjátszónk. Meglátjuk,
  mire megyünk vele. Utólag azért majd belepróbáljuk az Igazgyöngyöt
  valami méltóbb foglalatba is. Az A-B vakteszthez most nyilván két
  komplett NAD-ra van szükség, duplikát  tesztlemezekkel,  továbbá
  kapcsolóberendezésre és azon belül sajnos - potméterekre is, márpedig
  tapasztalatunk szerint azok jócskán éreztetik hatásukat a hangképben.
  Igaz, mindkét hangképben. A fono-előerősítő ezúttal egy "uránépített"
  AGI 511A volt, a teljesítményerősítő a Quad405-ös, a hangsugárzók a
  Spendorok. Etalonunk mindezidáig az Ortofon MC30. Négy év  óta
  használjuk, nem éppen kíméletesen, de mikroszkóppal sem  tudtuk
  kimutatni, hogy a tűje megkopott volna (mert hát tű és tű, gyémánt és
  gyémánt között azért különbség van ám!). Sajnos, a hangszedőknek nem
  csupán a tűjük kopik el, hanem a mozgórészük felfüggesztése is
  elöregedhet, így hát nem esküdhetünk meg rá, hogy a mi MC30-asunk még
  mindig makulátlan állapotban leledzik.
    Először az  MC30-at  és  az  MC20S-t  hasonlítottuk  össze.
  Várakozásainkkal ellentétben még mindig a jó öreg, 30-as nyert, bár
  csak orrhosszal: íme a jellemrajzok (csillag után mindig újabb
  nyilatkozat következik):
    MC30: Fojtottabb, testesebb,  kellemesebb  (jobban  illik  a
  NAD-hoz?!), "együtt van ", de nem cseng ki. Torzabb, de a tere jobb.
  Elevenebb. A kis  kivezérlésű  jelekre  függönyt  von,  nagyobb
  kivezérlésen megjön a hangja. Nagyobb tér. * Jobb mélyek és magasak,
  visszhangosabb. * Tisztább, levegősebb.
    És az MC20S: Élénkebb, érdesebb, üresebb (vagy definiáltabb?),
  szépen szól, de egy kicsit kemény. Durvább, dögösebb. * Finom,
  természetes, néhol harsány, de jó értelemben az. Nem kivezérlésfüggő
  (nem erőlködik). * Az énekhangja tisztább. * Torzabb, felborítja az
  egyensúlyt, kiemeli a szólamokat.
    Egyetértettünk viszont abban, hogy a különbség csekély. Ha az
  MC30-as visszaadja lelkét a Teremtőnek,  akár  az  MC20S-t  is
  használhatjuk etalonnak, s nyugodt lelkiismerettel minősíthetjük vele
  - mint műszerrel - lemezjátszók, erősítők. hangsugárzók hangját.
  Egyelőre azonban még az MC30-at tartottuk benn, és kíváncsian vártuk,
  mit produkál az MC2000. Nos, ha nem is egyhangúlag, de az új
  csúcsmodellre szavaztunk, az alábbi indoklással:
    MC 30. Tisztább. Simább. Hervadtabb. Érdes, fojtott. Néha ez az
  eszköztelenebb, de valahogy nem tudom megszeretni. * Zajos. A középsáv
  tisztább. Tisztább ének, kisebb dinamika. * (Semmi megjegyzés.) * Több
  tér, több basszus. Énekhang elvékonyodik. Finomabb. definiáltabb.
    MC2000. Magasabb  tónus,  derűsebb.  Tér.  Egészségesebb.  *
  Magasa-mélye egyaránt jobb, bár mintha rátenne valamit a sávszélekre.
  Dinamikusabb. Eleven. Több mély. Tér. * Szebb énekhang. Sokkal jobb
  mélyek. Tér. * Tömörebb, decken.
    Egyértelműnek látszik, hogy az MC 2000 szélesebb sávú, nagyobb
  dinamikájú, jobb térhatású hangszedő, habár, a különbséget nem éreztük
  drasztikusnak. Mint érdekesség, idekívánkozik, hogy egyszer  már
  kollektíve összehasonlítottunk egy magánkézben lévő MC2000-et  a
  30-assal. Akkoriban még az ML direkthajtású lemezjátszót használtuk,
  valamint a HFM I  előerősítőt,  és  mindössze  annyit  tudtunk
  megállapítani, hogy az új hangszedőnek valamivel lágyabb tónusa és
  jobb basszusa  van.  Gyaníthatólag  ha  tovább  javíthatnánk  a
  lemezjátszónkon, még nagyobb különbségeket tudnánk kimutatni.
    Feltehetőleg ugyanez vonatkozik a T-2000 transzformátorra is.
  Annak idején, még az ML futóművet használva, csak annyit észleltünk.
  hogy az új trafónak egy árnyalatnyival lágyabb a hangja, mint az eddig
  etalonnak használt T-30-é. Most újra összehasonlítva a kettőt, nem
  jutottunk ugyan teljesen közös nevezőre (egyvalaki a T-30-at hallotta
  jobbnak), de a többségnek az volt a véleménye, hogy a "különbség
  nőtt". A T-2000 nemcsak Lágyabban, de a sávszéleken tisztábban is
  szól, azonkívül - és ez talán még fontosabb - levegősebben, teresebben
  is. A basszustartományban minden bizonnyal jobb.

                   *

    A szeánsz végetért, a társaság feloszlott, a szerkesztő pedig
  magára maradt a fekete illesztőtranszformátorokkal és a sok bájos
  hangszedővel (MC10S, MC20S, MC30, MC2000). hogy néhány heti poligámia
  (oppardon, polifóniát akartam mondani) árán megítélje e pickupok
  hangfekvését, kitapasztalja, hogyan lehet velük együtt élni, zenét
  hallgatni. Véleménye innen kezdve természetesen merőben szubjektív,
  hiszen nem vakon kapcsolgatott, hanem mindegyik hangszedőt külön
  hangkarba szerelte, és csak a karokat csereberélte. Így sokkalta jobb
  hangminőségben volt része: egyrészt közvetlenül csatlakozhatott az
  erősítőre (a Naim Naitet használta), másrészt a lemezjátszót egy
  különleges állványra helyezhette - az utóbbiról még szó lesz a
  Bemutatjuk legvégén.

  MC10 Super

    Azért említem újra és külön is, mert a tesztet megelőző hónapban
  történetesen csak ez a hangszedő volt a kezemben, ezt kellett
  hallgatnom - úgy éreztem magam, mint ahogyan a Budapesti Közlekedési
  Vállalat vezérigazgatója érezné magát, ha nem kapna vállalati kocsit
  és egy hónapig prolibuszon kéne járnia... az ilyesmi fölöttébb hasznos
  ám a nagyközönségnek!
    Egyszersmind  tehát  az  MC10  Super  hangképéről  alkotott
  véleményünket is (HFM 19.) ellenőrizhettem. Úgy érzem, helyesen
  ítéltünk. Az MC10S tisztábban szól az MC10-nél, és nagyjából-egészéből
  egyenértékű lehet az MC10/II-vel, csak nem ugyanolyan a karaktere. A
  10/II lágyabb, mélyebb tónusú, a felső tartománya egy kissé piszkos -
  a 10 Super valamivel egészségesebben zenél, de van a hangjában egy kis
  keménység, egy kis agresszivitás. Valószínűleg a lejátszóberendezéstől
  és a gazda ízlésétől függ, melyik típus válik be jobban. (Habár
  választani már nem lehet közöttük - ma már csak a  10S  van
  forgalomban.) A NAD lemezjátszó hangképe egy kissé felfelé húz (lásd:
  Kirakós játék, HFM 19.), és ezért arra gyanakszom, hogy az igazán jó
  lemezjátszókban inkább a 10 Super erényei jutnak érvényre.
    Az egész 10-es hangszedőcsaládról változatlanul azt valljuk, hogy
  "jellegzetesen mozgótekercsesek", tehát tisztábban szólnak és jobban
  leemelik a zenét a hangsugárzókról, mint a megszokott MM-ek.


  MC20 Super és MC30

    Ezekhez képest viszont az MC10S szól úgy, mint valami MM. Érdemes
  együtt minősíteni őket, mert bizonyos tekintetben komplementerek:
  ellentétei és kiegészítői egymásnak (akárcsak az MC10S és az MC10/II).
    Mindkettő sokkal jobban kiszabadítja a zenét  a  hangszórók
  rabságából, mint a 10-es széria teszi. Ámde nem ugyanabban az irányban
  tágítják a teret. Az MC20 Super (csengőbb, definiáltabb, keményebb
  hang) a színpadnak inkább a mélységét érzékelteti, az MC30 (lágyabb,
  elfolyóbb, mélyebb tónus) inkább egy széles, de nem elég mély
  színpadot képez le. Alighanem ismét csak  a  lejátszóberendezés
  milyensége, a tulajdonos ízlése lesz a döntő faktor. A szeánszon ugyan
  mi az MC30-at hoztuk ki valamivel jobbnak, de például Zsengellér
  Ferenc barátunk, akinek odakölcsönöztem a hangszedőket, feltétel
  nélkül a 20S-re szavazott - mások viszont túl érdesnek érezték a
  Supert. Jómagam ide-oda ingadoztam a két hangszedő között, találgatva:
  "melyiknek  van  igaza",  vagyis  melyik  szól  élethűbben,
  színezetlenebbül. Lesz-e, aki ezt eldönti?


  MC2000

    Lesz - csak nem "aki", hanem "ami". Az MC2000 könnyedén eldönti a
  vitát. Azonnal kimutatja, hogy ami az MC20S és az MC30 hangjában
  kételyeket ébreszt, az valóban színeződés. Az MC2000 egyesíti a másik
  két hangszedő erényeit, kiküszöböli a hibáikat. A felső regisztere
  tökéletesen tiszta és könnyed, nem ködös (mint a 30-asé) és nem érdes
  (mint a 20S-é). A basszustartománya telt (mint a 30-asé),  de
  pontosabban követhető, definiált (akár a 20S-é). A hangképe pedig
  teljesen leválik a hangsugárzókról - magam sem hittem volna, hogy az
  öreg analóg hanglemezek, néha még a húsz-huszonöt évesek is (!),
  ennyire megejtő sztereofóniát tárolnak magukban. A tér előre-hátra és
  jobbra-balra is megnyílik;  szinte  nem  is  vesz  tudomást  a
  hangszórókról. Annál is kevésbé, mert eltérően az MC-hangszedőktől, az
  MC2000 kifogástalanul követi a barázdákat, s emiatt a hangszórók nem
  hívják fel magukra a figyelmet a bal vagy a jobb csatorna hirtelen
  bereccsenéseivel. Az MC2000 még a tökéletlen kis NAD lemezjátszóba
  szerelve is egyetlen követési hiba nélkül játszotta le az Ortofon
  demólemez zongora- és barázdaszaggató Hacsaturján-tokkátáját is. (Az
  MC30 a zongoramuzsikában sosem jeleskedett különösképpen; az MC20S e
  tekintetben megbízhatóbbnak látszik, azazhogy hallik.)
    Az MC2000 tehát feltétlenül jobb az összes eddigi Ortofonnál. És
  vajon a többi igazgyöngyhöz képest hogyan csillog? Ezt nem tudhatom;
  Magyarországnak nincs tengere, tehát ritkán kerülnek a kezünkbe
  tengeri kincsek. De történetesen alkalmam volt összehasonlítani az
  MC2000-et a sokkal olcsóbb, de neves, bevált hangszedővel, a Linn
  Asakkal, amelyet egyébként 11. számunkban teszteltünk. (Lemezjátszó:
  Linn Sondek/Ittok, hangsugárzó: ESS AMT1d.) Az én véleményem itt talán
  kevésbé fontos, de az Asak gazdájának igen rossz kedve volt a szeánsz
  után, és ebből  arra  következtetek,  hogy  az  MC2000-et  úgy
  használhatjuk, mint igazi műszert.


  T-2000

    Hogy képletesen (!) fejezzem ki magam T-2000:T-30=MC2000:MC30 Az
  illesztőtrafó hátrébb helyezkedik el a hangátviteli láncban, mint a
  hangszedő, de azért benne van a láncban, és érezteti is a hatását.
  Több időre van szükség, hogy a hangképét kiismerjük, de ha egyszer már
  ráéreztünk az ízére, vakon is felismerjük.
    Utólag roppantul sajnálom, hogy a T-2000 nem volt a közelünkben,
  amikor a Transzformátortesztet (HFM 17.) tartottuk. Sokkal kisebb
  gyötrődés árán is sokkal határozottabban mondhattam volna véleményt.
  Azóta újra meghallgattam a Transzformátortesztben szereplő típusok
  legtöbbjét, sőt, néhány újabb kísérleti  darabot  is,  és  azt
  tapasztaltam, hogy a T-2000 minden kételyemet eloszlatja, minden
  kérdésemre választ ad. Nem kétséges, hogy a Wavemasterek, valamint a
  T-20 és még a T-30 is "ködösebb"; nem kétséges, hogy a KFKI-modellek
  mélyben szegényebbek; nem kétséges, hogy az olcsóbb típusok érdesebben
  szólnak. A T-2000-nek tulajdonképpen csak egyetlen jellemvonása van,
  az, hogy "megnyugtató". Ez a műszereknek a jelzője.

                   *

  Philips CD150 CD-játszó

  

    Íme hát az Újvilág-szimfónia első tétele, az első CD-játszó a
  hazai boltokban, immár nem dollárért, hanem forintért. Igaz: sok-sok
  forintért. Mert bár ez a gép valószínűleg az egyik legolcsóbb
  CD-játszó, az ára nálunk még így is majd 35 ezer forintra jött ki -
  komplett hifitornyot lehet venni rajta. Ezért azonban nem a Philips
  céget vagy a digitális technikát kell kárhoztatjunk, hanem a saját
  műszaki-gazdasági elmaradottságunkat.
    Mindenesetre most már semmi kétség: az új technika Magyarországon
  is elterjed. A híre máris elterjedt. A szóban forgó gépnek ugyan
  egyenlőre nem több, csak 500 példánya kereste fel hazánkat, de
  valószínűleg több is érkezik még, azonkívül a hifi - mint már többször
  is leírtuk - társas hobbi, mindenkinek van néhány hasonszőrű ismerőse,
  azoknak szintúgy megvan az ismeretségi körük - úgyhogy  minden
  CD-játszót  legalább  tízen  fognak  megbámulni,  meghallgatni,
  megcsodálni. Mostantól kezdve az Olvasó nincs többé kiszolgáltatva a
  nyomtatott betűnek. Elvben bárki, de a gyakorlatban is nagyon sok
  mindenki szembesítheti az új technikát a régivel, és eldöntheti:
  mennyi pénzt áldoz rá, áldoz-e pénzt rá egyáltalán - avagy halogatja
  még ezt az áldozatot.
    A Hifi Magazin - szemléletét tekintve - konzervatív; múlt századi
  kifejezéssel: fontolva haladó. Mindazonáltal nem  hisszük,  hogy
  elkéstünk volna. A digitális technikáról  már  7.  kiadásunkban
  közreadtuk a legfontosabb műszaki tudnivalókat egy igen  alapos
  szakcikk formájában ("A digitális forradalom"), 12. számunkban pedig
  már egy CD-játszót is bemutattunk, persze kis "b"-vel - és csaknem
  három év telt el, mire abból a "b"-ből most végre "B" lett. Az
  alapokat tehát idejekorán leraktuk. Kérnünk is kell az Olvasót, hogy
  ha módjában áll, feltétlenül nyúljon vissza régebbi cikkeinkhez (és
  persze figyelmébe ajánljuk jelen kiadásunkban is a D/A szűrőkről irt
  szakcikket), mert a digitális és azon belül a CD-technika lényegéről
  itt, a Bemutatjuk rovatban nem értekezhetünk. A CD-játszó itt nem
  steril műszaki újdonság, hanem valóságos árucikk, amelyet ugyanolyan
  vagy legalábbis hasonló módon tesztelünk,  mint  a  hagyományos
  lemezjátszókat vagy magnókat szoktuk.
    Közismert, hogy a CD-rendszer egyik szülője a Philips cég (a másik
  pedig a Sony). A Philips mások számára is gyárt készüléket, vagyis a
  megrendelők márkanevét  írja  a  masinákra.  A  CD150  a  nagy
  multinacionális vállalat belgiumi gyárából származik, ahol naponta
  1500 CD-játszó készül. Mint a Philipsek általában, ez is aprócska,
  filigrán masina. Összehasonlítva a legelső és máig is legelterjedtebb
  Philips CD-játszóval, a 100-as típusszámúval, a CD150 egy  még
  szélesebb vásárlóközönség számára rendeltetett: olcsóbb, viszont több
  szolgáltatást nyújt és könnyebb is bánni vele. (A CD 100-ast még kissé
  nehézkes volt kezelni.)

  Kezelése, szolgáltatásai

    Egyszerű, jól áttekinthető készülék a CD150, "hagyja kezelni
  magát". Baloldalt a hálózati kapcsolóját találjuk. Mellette, akár a
  magnókon a kazettatartó: a lemeztartó szerkezet. Ez valójában egy
  fiók, és egy aprócska motor tologatja ki-be. Ebbe a fiókba kell
  behelyezni az ezüstkorongot. Odabenn egy kis zöld LED világít, a fénye
  visszaverődik a korong tetejéről, és ha nagyon odafigyelünk, látni
  fogjuk a halvány derengésben, hogy éppen forog-e a korong vagy sem.
    Jobboldalt helyezkednek el a kezelőszervek, összesen 9 nyomógomb.
  Az lesz a legjobb, ha először gyorsan végigszaladunk az egyes
  funkciókon, megadva az angol felirat magyar megfelelőjét, illetve a
  rövidítés magyarázatát. Később aztán még szólunk róluk.

    1. O/C, egyben Stop/CM: Nyitás/Zárás és Stop/Memóriatörlés.
    2. Start/Replay: Start, továbbá a legutóbb játszott részlet
      újrajátszása.
    3. Search - REV: A műsor folyamatos visszapergetése.
    4. Search - FWD: A műsor folyamatos előrepergetése.
    5. Pause: Szünet, illetve a szünet feloldása.
    6. Previous: Ugrás az előző műsorszám elejére.
    7. Next: Ugrás a következő műsorszám elejére.
    8. Prog. Review: A műsor programozása.
    9. Time/Track: Műsoridő/sorszám kiírása a kijelzőn.

    Máris elérkeztünk a négyszámjegyű, digitális kijelzőhöz, amely a
  készülék jobb felső sarkában húzódik meg. Nagyon okos kis szerkezet,
  éppen hogy csak meg nem szólal. Dehát szükségünk is van egy mindentudó
  navigátorra. Ne feledjük: a CD nem analóg lemez! Az utóbbira elég egy
  pillantást vetni, hogy megtudjuk, hol tart a tű, mennyi van még hátra
  a műsoridőből. A CD-játszó viszont egy fekete doboz, és amikor
  belécsúsztatjuk a CD-t, minden fizikai kapcsolatunkat elveszítjük az
  ezüstkoronggal. Mellesleg, még ha látnánk is, akkor sem tudnánk
  követni rajta a lézersugár útját.
    A kijelző mellett kétféle feliratot találunk: Time, illetve
  Index/Track - és piros lámpácskák jelzik, mikor melyik felirat van
  érvényben.
    Alaphelyzetben (Index/Track) arról kapunk tájékoztatást, hogy mit
  játszunk vagy mit fogunk játszani. Amikor csupán bekapcsoltuk a gépet,
  de nem tettünk belé CD-t, akkor nyilván nincs játszani valója, és ezt
  két vízszintes vonalkával hozza tudomásunkra. Ha már az ezüstkorongot
  is beléhelyeztük (1. számú gomb: Nyitás, majd Zárás), akkor a gép
  gyorsan kiolvassa a CD tartalomjegyzékét, és némi villogás után
  kiírja: hány önálló műsorszámot vagy tételt hordoz a CD. Ha pedig már
  meg is indítottuk a játékot (2. számú gomb: Start/Replay),  a
  kijelzőről megtudjuk, melyik tételt és annak is melyik részletét
  olvassa a lézersugár. A gyakorlatban csak az első számjegyet kell
  figyelnünk, tehát ezt fogjuk látni: 1.00, majd - amikor elérjük a
  legelső hangjegyet - 1.01, aztán 2.00, majd 2.01 és így tovább.
    A kijelző azonban nemcsak a tételeket tartja evidenciában, hanem a
  műsoridőt is. Ha a 9. (Time Track) gombot benyomjuk, a kijelző a
  perceket és másodperceket fogja mutatni. Alapállásban a CD teljes
  műsoridejét adja meg, játék közben pedig azt számolja, mennyi idő telt
  el abból a műsorszámból, amelyet éppen hallgatunk. A "Time"-ról
  "Track"-ra természetesen ugyanazzal a gombbal kell visszaállni.
    Játékszünetben ("Pause") villogó pont lépeget végig a táblán, újra
  meg újra...
    Az "Err", azaz Error (Hiba) felirat akkor jelenik meg a kijelzőn,
  ha valamilyen hibát követtünk el, például 21 tételt programoztunk,
  holott a gép csak 20-at tud megjegyezni. Előfordul, hogy a gép nem
  boldogul valamelyik lemezzel vagy annak valamelyik  részletével.
  Ilyenkor is hibát jelez, és újra a tétel elejére áll.
    De térjünk most vissza az egyes funkciókhoz, üzemmódokhoz.
    A REW és FWD (azaz gyors előre és gyors hátra, ahogy ezt a
  kazettás magnókon megszoktuk) a következőképpen  működik.  Amint
  megnyomjuk a gombot, a letapogató fej máris háromszoros sebességgel
  mozog előre, illetve hátra. Közben halljuk is a felgyorsított műsor
  csiripelését. Ha a gombot legalább 10 másodpercig lenyomva tartjuk, a
  gép megelégeli a lassú ügetést, galoppozni kezd, de előbb elnémítja a
  hangfrekvenciás kimenetet  (mielőtt  a  mgassugárzóink  veszélybe
  kerülnének). Ekkor a hatodik érzékünkre vagyunk utalva, mindazonáltal
  így hosszabb műsorrészeken is gyorsan átszaladhatunk. Elengedjük a
  gombot, aztán újra nyomkodni kezdjük - ez a manuális műsorkeresés.
    Ha gyorsan túl akarunk jutni a tételen, 1-2 másodperc alatt
  átugorhatunk egy másikra, az előzőre vagy a következőre, ha megnyomjuk
  a Previous, illetve a Next gombot. Ha továbbra is lenyomva tartjuk, a
  program folyamatosan lépked hátra, illetve előre, tételről-tételre, de
  a zene addig nem változik, amíg el nem engedjük a gombot. Akkor aztán
  a letapogatófej néhány másodperc alatt a kiválasztott rész fölé
  siklik.
    Ennyi nagyjából elég is volna, hogy gond nélkül lejátszhassuk az
  ezüstlemezeinket, de van az intelligens kis masinának egy extra
  szolgáltatása is: előírhatjuk neki, mely műsorrészeket és milyen
  sorrendben kell lejátszania. A következőképpen kell eljárnunk. A
  lemezhez mellékelt tartalomjegyzékből kiválasztjuk és a Previous,
  illetve Next gombokkal egyenként megkeressük a bennünket érdeklő
  tételeket. A kijelzőn mindig nyomon követhetjük,  hol  tartunk.
  Valahányszor egy részletet megtaláltunk, a Progr Review gombbal
  beírjuk a gép memóriájába. (A kijelzőtáblán ilyenkor egy P betű
  jelenik meg.) Aztán folytatjuk a programozást, ha kell, akár 20
  programlépésig - ennyire futja a CD150 kapacitásából. Amikor összeállt
  a műsor, a Start gombbal indulunk; a műsorszámokat  az  előre
  megállapított sorrendben fogjuk hallani.
    A hátlapon két RCA-rendszerű  csatlakozóhüvely  adja  ki  a
  hangfrekvenciás jelet. Van ott még egy 6 pólusú hüvely is, a
  távvezérlő fogadására, ugyanis a készülék minden fontosabb funkciója
  egy vezetékes távvezérlővel is kapcsolható. A távvezérlő azonban nem
  tartozik a készülékhez, külön kell megvásárolni (ez külföldön is így
  van!). Tudomásunk szerint a távvezérlő nálunk nem kerül forgalomba;
  tájékoztatásul ide írjuk, hogy a típusjele EM2000.
    Igazán nem a hifisták, csakis a kezdők kedvéért, de fel kell
  hívnunk a figyelmet: a CD-játszót az erősítőnek mindig valamelyik
  nagyszintű bemenetére kell csatlakoztatni (Aux, Tuner, Tape, CD),
  semmilyen körülmények között ne használjuk a mágneses hangszedő (vagy
  a mikrofon) nagy érzékenységű bemenetét!
    Nem tartozik a lényeghez, de fúrja az oldalunkat, hát elmondjuk,
  hogy a készülék hátoldalán, egy sárga címkén fekete keretben ez áll:

               CLASS1 LASER PRODUCT

    Nos, ez  nem  valamiféle  minőségjelzés,  hanem  csupán  az
  IEC-klasszifikáció: arról tájékoztat, hogy készülékünkben lézersugár
  működik, de igen kis energiájú (ezt jelöli a  Class1),  tehát
  semmiképpen sem veszélyezteti a készülék kezelőjét.
    És ha már a lézernél tartunk: sok kósza hír kering a lézerdióda
  élettartamát illetően. A  Philips-gépekbe  ez  időszerint  Sharp
  gyártmányú lézerdiódát építenek. A Philipstől szerzett információink
  szerint ez hosszú élettartamú, megbízható alkatrész. Viszont rendkívül
  érzékeny a sztatikus feltöltődésre. Normál üzemi körülmények között
  nemigen  léphet  fel  oly  mértékű  sztatikus  töltődés,  amely
  megrongálhatná lézerdiódánk egészségét, de a szervizmunka során bizony
  jó lesz vigyázni.
    Szintén a szervizre tartozik, hogy  a  lézerdiódát  vezérlő
  áramkörben van egy potenciométer, azzal állítják  be  a  sugár
  intenzitását. Ha ezt a potmétert elállítják, esetleg túl nagy meghajtó
  áram jut a diódára, s akkor annak élettartama rohamosan csökkenni fog
  - szélsőséges esetben akár néhány óra alatt tönkremehet! A dolog annál
  is veszélyesebb, mert ha elállítják is a potmétert, semmiféle hibát
  nem fogunk tapasztalni, a készülék így is kifogástalanul működni fog -
  viszont a lézerdióda rövid úton tönkremehet. (Aki tehát szeret
  belepiszkálni a készülékeibe, az lehetőleg ne a CD-játszón élje ki ezt
  a szenvedélyét!)
    Az új dióda, önmagában véve, nem volna drága, de a ki- és
  beszerelés, a bemérés bonyolult és költséges, ezért általában nemcsak
  a diódát, hanem a komplett kiolvasó egységet kicserélik, és ez így már
  nem olcsó mulatság. A költségeket nem tudjuk pontosan meghatározni.

  Felépítése

    CD-játszónk három jól elkülöníthető  részből  épül  fel:  a
  mechanikából (amelyre az őt kiszolgáló és vezérlő egységet  is
  ráépítették), a dekódoló-, hibajavító-, szűrőáramkörökből, végül pedig
  abból az egységből, amely a kezelőszerveket és a kijelzőt, valamint
  azok áramköreit foglalja magába.
    Mint minden CD-játszót, ezt is a nagyfokú integráltság jellemzi.
  Beletekintve a készülékbe, előbb egészen egyszerűnek látjuk - később
  aztán észrevesszük a mechanika alá épített két zsúfolt panelt és az
  előlapra szerelt vezérlő elektronikát a kijelzővel.
    Lássuk előbb a mechanikát. A lemeztartó fiókot egy önálló kis
  motor húzza-tolja. A lemezt  viszont  már  egy  nagypontosságú,
  kvarcvezérelt, közvetlenhajtású motor forgatja. Maga a meghajtás
  viszonylag egyszerű, lényegében két Hall IC-ből, egy LM324 típusjelű
  quad IC-ből és négy tranzisztorból áll. Ez az egység egyetlen
  nyomtatott áramköri lapon helyezkedik el, a motor állórészével és a
  tekercsekkel együtt.
    A készülék teljes  működésének  vezérlését  (ezen  belül  a
  motoráramkör vezérlését is) egy MAB8441 típusú mikroprocesszor látja
  el. Összes funkcióját nem sorolhatjuk fel, csak mint érdekességet
  említjük, hogy ha lemez nélkül indítjuk el a készüléket, a motor
  néhány másodperc múlva leáll, a lézerdióda nem kap táplálást, a
  kijelzőn megjelenik a hibajelzés.
    A kiolvasófej kisebb mint egy gyufaskatulya! Ez a dobozka foglalja
  magába a lézerdiódát, az érzékelő és sávontartó részt, az optikai
  elemeket, a fókuszáló egységet (a "sugárirányban mozgató motort") -
  tehát a komplett kiolvasó rendszert. Hogy pontosan tudjon működni,
  különféle információkra van szüksége. Ezeket - több meghajtó áramkörön
  keresztül - egy nagybonyolultságú, TDA5708 típusú IC szolgáltatja. Az
  innét kapott, a rendszert radiális mozgásra utasító jelet  egy
  TDA5709-es IC dolgozza fel, és egy meghajtó IC-a keresztül működteti
  azt a tekercset, amely majd sugárirányban mozgatja a letapogató
  rendszert.
    A második főegység lényegében a kiolvasófejből származó jeleket
  dolgozza fel. A leolvasott, majd a TDA5708 által  feldolgozott
  nagyfrekvenciás jel a dekódoló áramkörbe kerül (SAA7010 típusú IC).
  Ezután a hibajavító áramkörön a sor (SAA7020, SAA7000. MSM2128 és
  SAA7030 jelű IC-k alkotják). A D/A, azaz digitál/analóg átalakító
  következik (csatornánként 1-1 TDA 1540P jelű IC), és kimenetükön már
  analóg  hangfrekvenciás  jelhez  jutunk.  Ezt  egy  kétfokozatú
  illesztőerősítő egység fogadja (LM833-as IC-k), ebben állítják be - ha
  a lemez kódja ezt előírja - a járulékos, 0 vagy 15/50µs-os deemfázist.
  Kétfokozatú  némító  áramkör  zárja  a  sort,  csatornánként  2
  tranzisztorral. Ez minden alkalommal működésbe lép, valahányszor a
  letapogató fej a programot keresi, vagy ha a hibajavító egység nem
  tudja korrigálni a lemezhibákat.
    A harmadik főegység a vezérlő (kezelő) és kijelző áramkör. A
  központi vezérlés ismét egy MAB8441-es mikroprocesszor feladata. Ez
  gyűjti be a kezelőszervek kapcsolóinak vezérlőjelét, úgyszintén azokat
  az információkat, amelyeket a dekóder áramkörök küldenek a lemez
  programjáról, játékidejéről. A mikroprocesszor vezérli a kijelző
  egységet (NSM4202) a négyszámjegyes kijelzővel és az azt meghajtó
  áramkörökkel együtt, valamint azt a 4 tranzisztort, amely a lemeztartó
  fiók motorját hajtja meg.
    Most már csak a tápegység van hátra. Többféle, egymástól független
  tápfeszültséget kell szolgáltatnia (+12, +11,3, +9, +5, -2,5, -5, -9,
  -12, -18V!), ezeket öt különböző IC-s stabilizátor állítja elő,
  illetve némelyik feszültséget ezeknek a jeléből képezik.
    A CD-játszó műanyag aljlapon áll, az elő- és hátoldal szintén
  műanyag. A burkolat fémlemezből készült. Szállításkor a mechanikát két
  csavarral rögzíteni kell; használatba vétel előtt ezeket természetesen
  el kell távolítani.

  

  Méréseinkhez

    A kimeneti feszültségek és impedanciák szabványosak, ehhez nincs
  mit hozzáfűznünk.
    A linearitás paraméterén azt értjük, hogy bizonyos, a mérőlemezen
  meghatározott jelszinteket mekkora pontossággal kapunk vissza  a
  CD-játszó kimenetén. A mérőfrekvencia 997Hz. A 0 és -60dB közötti
  tartományban alig mérhető, de -80 és különösen -90dB-a már számottevő
  az eltérés. A mérést szelektív módon végeztük, hogy egészen kis
  jelszinteken a zaj (illetve a nemkívánatos jel) ne befolyásolja az
  eredményt.
    A frekvencia-jelleggörbét nem egészen úgy vettük fel,  mint
  megszoktuk. Eddigi méréseink során a diagrampapír teljes magassága 50
  decibelnyi szintváltozást reprezentált. A CD-játszók frekvenciagörbéje
  viszont annyira lineáris, hogy az eltéréseket érzékeltetendő, "szét
  kellett húznunk" a léptéket: ami eddig 50dB volt, az most csak 10dB.
  Egy-egy vonal a diagrampapíron eddig 1 decibelt jelentett, most
  viszont csak 0,2dB-t. Így jobban szemügyre  vehetjük  a  görbe
  anomáliáját: enyhe hullámosságát, amelyet a digitál/analóg átalakító
  szűrői okoznak. Mindazonáltal az eltérés nem haladja meg a -0,1; -0,2
  decibelt, és teljes mértékben megfelel a gyár előírásainak.
    Az áthallási csillapítás fenomenális - ez is a CD-rendszer
  lényegéből fakad. A specifikáció 94 decibelt ad meg, de a gép ennél
  minden frekvencián csak jobbat  produkál.  Hihetetlenül  jók  a
  zajértékek, még lineárisan értékelve, tehát a 22,5Hz-22,5 kHz sávban
  is: az elméletileg elérhető értéket  kapjuk.  Nincs  különösebb
  jelentősége, de megmértük a némításkor adódó jel-zaj arányt is. Ismét
  igen jó eredményt kaptunk.
    Izgalmasabb a dinamikatartomány mérése. Az az előírás, hogy a
  névleges, 0 decibeles szintet 24dB-vel  csökkentsük,  és  ehhez
  viszonyítsunk. A táblázatunkban szereplő 70 decibelhez tehát 24-et
  kell hozzáadni, ekkor kapjuk meg a teljes kivezérléshez tartozó
  dinamikát, esetünkben 94 decibelt. * (* Ennél a passzusnál megszólal a
  Gonosz, odalentről, lábjegyzet formájában. A  fentebb  méltatott
  paraméterek valóban gyönyörűek, de azért hadd hiujuk fel valamire a
  gyanútlan  Olvasó  figyelmét.  A  digitális  rendszerekben  a
  dinamikatartomány széles ugyan, de nem folytonos! A jel szintje nem
  folyamatosan, hanem ugrásszerűen változik. Pianisszimó és fortisszimó
  között az analóg technikában megszámlálhatatlanul  sok  jelszint
  sorakozik,  ezzel  szemben  a  digitális  jelszintek  mindig
  megszámlá1hatók, és kérdéses, hogy ezt a szakaszosságot- amelyet a
  digitál/analóg átalakítás során "elkennek" - nem detektálja-e mégis a
  zenehallgató tudat. A 16 bit persze valóban 96 decibelnek felel meg,
  de ezt a két adatot mégsem szabad azonosítani, minthogy a valóság két
  eltérő oldalát ábrázolják. A 96 decibel a dinamika sávszélességét adja
  meg, a 16 bit pedig a rendszer felbontóképességét.(Képzeljünk el egy
  szántóföldet, amely meglehetősen széles, de ugyanennyire göröngyös is,
  tehát nem léphetünk rajta tetszőlegesen kicsiket! Vagy, még inkább,
  képzeljünk el egy létrát, amely nagyon magasra vezet ugyan, de a fokai
  túlságosan messzire esnek egymástól, és vigyáznunk kell nehogy egy
  lyukba dugjuk a lábunkat.) A 96 decibel, mint paraméter, látványos és
  szemléletes - a 16 bit viszont valójában nagyon csúnya paraméter
  volna, de egyáltalán nem szemléletes, nem fűződnek hozzá képzeteink.
  tehát: nem zavar bennünket? A szerkesztő megjegyzése.) Ezt a mérési
  módszert úgy választották meg, hogy (nagyon leegyszerűsítve): kivédjék
  a CD-rendszer egyik sajátosságából adódó hibát.
    Az intermodulációs torzítást 0 és -20dB kivezérlésű jellel mértük.
  A specifikáció nem szól erről a torzításfajtáról, holott ez is igen
  alacsony. A harmonikus torzítást többféleképpen is megmértük: 1kHz-en,
  illetve 997Hz-en, a 0 és a -90dB közötti szinteken. A teljes
  kivezérlés környezetében rendkívül kicsiny értékeket kaptunk. Lejjebb,
  -60 és -80dB-s kivezérlésen a torzítás erősen felnövekszik, és -90dB-n
  36 százalékra szökik. Ez, persze, a rendszer lényegéből fakad: az
  egészen kis kivezérlés tartományában már jól érződik, hogy a jel nem
  szinuszos, hanem diszkrét elemekből, egyenes szakaszokból épül fel.
    Szemléltesse ezt az 1kHz-es mérőjel deformálódása. A -20 decibelen
  felvett szinuszjel (1. kép) még kifogástalan, de -60 decibelen (2.
  kép) már enyhe csipkézettséget mutat, -80 decibelen (3. kép) durván
  eltér a szinuszformától, -90dB-n pedig (4. kép) már semmi köze hozzá:
  csak azt látjuk, hogy "van jel - nincs jel". Persze. ne feledjük,
  ennyire alacsony jelszintek a hagyományos, analóg jelrögzítésben elő
  sem fordulhatnak, mert elvesznek a lényegesen magasabb zajban! * (* A
  digitális jelrögzítésben sem igen fordulnak elő. A digitális torzítás
  szubjektíve sokkal kellemetlenebb az analógnál, ezért a hangmérnökök
  inkább lemondanak a legalsó jelszintekről: analóg zajt kevernek a
  műsorhoz, hogy elfedjék a jelalak lépcsőzetességét. A szerkesztő
  megjegyzése.)
    Meghatároztuk a harmonikus torzítást a frekvencia függvényében is,
  0dB kivezérlésű jellel. A torzítás a teljes sávban igen alacsony.
    Négyszögjelet négyet is fotóztunk. A 100Hz-es mérőjelen (5. kép)
  egészen kicsiny, túllövés-szerű csúcsok látszanak, ezek 400Hz-en (6.
  kép) felerősödnek, 1002Hz-en (7. kép) már végigvonulnak a négyszögjel
  tetőrészén, az 5512Hz-es jel pedig (8. kép) már erősen eltér a
  négyszögformától. Ez szintén a rendszer lényegéből fakad. Ahhoz, hogy
  valamely négyszögjelet nagyjából alakhűen lehessen leképezni, át kéne
  vinni az alapfrekvencia tízszeresét is, dehát - mint tudjuk - a
  CD-rendszerben 20kHz fölött meredeken vágják a jelet.
    A 9. oszcillogramon egyetlen rövididejű  impulzus  átvitelét
  ábrázoljuk. Láthatjuk, hogy az impulzus előtt és után megjelenő,
  kisebb mértékű impulzusok teljesen szimmetrikusak. Ez - akárcsak az
  előző négyszögjelek  szimmetriája  -  azt  bizonyítja,  hogy  a
  digitál/analóg átalakító egységben (illetve utánuk) alkalmazott szűrők
  amplitúdó- és fázisfrekvenciagörbéje közel ideális.
    Ezzel végére is értünk kommentárjainknak. De még hadd térjünk ki
  azokra a mérésekre (és mérőlemezekre), amelyekkel a  hibajavító
  rendszer működését ellenőriztük.
    A Philips cég maga is készít mérőlemezeket. (Ez úgyszólván magától
  érthetődik, hiszen  ő  van  a  leginkább  érdekelve  az  egész
  CD-bizniszben.) Az egyik lemez (Test Sample Nr.5, 814125-2) csak zenét
  hordoz, tehát inkább demólemeznek nevezhető. Klasszikus, elektronikus,
  modern zenét egyaránt találunk rajta. Érdekes, hogy a 24 zeneszám
  közül csak 9 készült digitális felvételről!
    Ugyanez a műsor szolgál a hibajavító rendszer ellenőrzésére az
  előzővel csaknem azonos, de preparált lemezen (Test Sample Nr.5A,
  814126-2; az előzővel párba csomagolva árulják). Háromféle hibát
  imitálnak rajta: "ujjlenyomatot", "karcolást" és "szennyeződést". Az
  utóbbiakat különböző átmérőjű fekete pöttyök reprezentálják.
    Az ujjlenyomat-próba két zeneszámon nyúlik át. Az ismertető szöveg
  szerint ezt a passzust minden gépnek hibátlanul le kell játszania. A
  sugárirányú karcolások több műsorszámot kereszteznek, és rendre 400,
  500, 600, 700, 800 és 900µm szélesek. A hibátlan készülékeknek
  legalább a 400µm-en túl kell jutniuk, nem szabad elveszíteniük az
  információt. A harmadik hibacsoportban a fekete pöttyök átmérője 300,
  500, 600, 800µm. (Csak nem a légypiszkot akarták itt szabványosítani?!
  SA megjegyzése.) Közülük a 300µm-es a kötelező gyakorlat, a többi a
  szorgalmi feladat. Ha a készülék úgy érzi, hogy a hibát nem tudja
  kijavítani, némítani fogja a kimenetét. Eszerint  tehát  minden
  műszerezettség nélkül, csupán a zene folyamatosságából  (illetve
  elnémulásából) is megtudhatjuk, mekkora hibát képes korrigálni a
  CD-játszónk.
    Az Olvasót nyilván az érdekli, hogyan szerepelt a CD150. Nos, a
  zene egyetlen egyszer sem szakadt meg, készülékünk tehát a mérőlemezen
  imitált legdurvább hibáktól sem zavartatta magát.
    Harmadik mérőlemezünk  valóban  mérőlemez,  csak  mérőjeleket
  tartalmaz, összesen 27-félét. Van rajta olyan jelcsoport is, amelynek
  segítségével  a  szokásos  frekvencia-jelleggörbét  folyamatosan
  felrajzolhatjuk, szintíróval diagrampapírra vihetjük. A mérőjeleket
  igen nagy gondossággal készítették. Figyelembe véve a CD-rendszer
  sajátosságait, számítógépes korrekciót alkalmaztak, úgy vitték lemezre
  e különleges "felvételeket".
    A felsoroltakon kívül a Sony cég YEDS7 típusjelű mérőlemezét is
  használjuk (lásd 12. számunkban a Pioneer P-D1 CD-játszó tesztjénél).
  Furcsa, mondhatni nyugtalanító, hogy míg a Sony lemezével 1kHz-en csak
  0,004-0,005% torzítás adódott, a Philips saját lemezével (nem 1000,
  hanem 997Hz-en) jóval nagyobb, 0,01% körüli torzítást  mértünk.
  Egyelőre nem tudjuk, mi lehet ennek az oka. Mellesleg, a gyári
  specifikáció 0,003%-ot ad meg, tehát alighanem a Sony jár közelebb az
  igazsághoz.

                   *

    Összefoglalásul: a CD150 mindenben teljesíti vagy túl is teljesíti
  a  specifikációt.  Egyszerű,  jól  kezelhető  készülék,  annyi
  szolgáltatással és nem többel, amennyire - véleményünk szerint -
  szükség van. Pedig, mint már mondtuk, igen-igen olcsó készülék.
  Legalábbis a CD-játszók között.

  
  
  

  Szeánsz

  

    Házizsűrink tagjai csak futótag ismerik a Compact Disc hangját.
  Együtt, közösen még nem hallgattunk CD-t - ez (esz az első kompakt
  szeánszunk. Etalonunk ez idő szerint  még  nincs,  pontosabban:
  egyáltalán nincs is CD-játszónk. Akkor hát mihez hasonlítsuk a CD150
  zenéjét? A legjobb lenne valami  megszokott  analóg  programhoz
  viszonyítani. Szó ami szó, a Philips igazán megjelentethette volna
  CD-demólemezének programját LP-n is, ha már az egész műsor kétharmad
  része amúgyis analóg programról készült. (Dehát miért is csinált volna
  ellenpropagandát a CD-nek?! A szerkesztő megjegyzése.) Így csak a
  szürkeállományunkban  elraktározott  hangképekre  támaszkodhattunk.
  Házizsűrink elfogadhatónak ítélte a Compact Disc hangját, bár mindenki
  leszögezte, hogy analóg lemezről azért sokkal jobbat is hallott már-.
  (Egyedül a szerkesztő az, aki változatlanul fenntartja, hogy nem
  hajlandó együttélni a CD-vel - úgy látszik, allergiás rá.)
    A-B teszt nélkül azonban nem szeánsz a szeánsz. Mindenképpen
  szükségünk van valami "A"-ra, amihez képest a tesztpéldány lehet a
  "B". Nos, a legjobban a Sony CD101-est ismerjük, vagy legalábbis ez az
  a típus, amely eddig a legtöbbször volt látogatóban a Hifi Magazinnál.
  Amúgyis a konkurenciától, a japánoktól való: A Magyar Hanglemezgyártó
  Vállalatnál több példányát is használják, ezek közül kértünk kölcsön
  egyet. Műsoranyag gyanánt a Philips demólemezének két azonos példánya
  szolgált.
    Nem képezheti vita tárgyát, hogy a két CD-játszó hangja igencsak
  hasonló. A társaság 3-1 arányban a Philipset hozta ki jobbnak,
  mondván, hogy annak egy kicsit csengőbb;  elevenebb,  élethűbb,
  dinamikusabb a zenéje - a Sonyé fojtottabb, bágyadtabb. Ennél többet
  ma még nem mondhatunk (és éppen, mert CD-játszóról van szó, ezúttal
  attól sem lennénk okosabbak, ha a szerkesztő utólag - szokásához híven
  - "ráhallgatna" a készülékekre a szeánsz után). Maradjunk abban, hogy
  az új Philips CD150 jobb a régi Sony alapgépnél, tehát minden ezután
  forgalomba hozandó CD-játszót őhozzá kell majd mérnünk.

                   *

  Orion SC1025 casseiver

  

    A nyelvészamatőrök cserben hagytak bennünket, máig sem találtunk
  magyar nevet a kasszívernek - ez a masina, mint mindenki tudja,
  rádió+erősítő+kazettás magnó közös dobozban, tehát háromszorosan lehet
  kasszírozni érte. Az Orion gyár ezt szó szerint vette, az SC1025
  pontosan annyiba kerül, mint az ST+SE+SM együttvéve, holott a nyugati
  piacon a receiver és a casseiver mindig olcsóbb, mint a két, illetve
  három gép ára külön-külön. Mindegy no, az a fő, hogy most már van egy
  hazai casseiverünk is. Belsejét tekintve egyébként pontosan olyan,
  mint ha a három főegységét csak úgy egyszerűen összeragasztották volna
  a megfelelő pontokon. Habár tény, hogy itt-ott változtattak is rajtuk:
  a tápegység például közös, és egyéb módosításokat is találunk.
  Indokolt tehát, hogy ezt a háromfedelű masinát önálló készüléknek
  tekintsük, és a komponenseit újra teszteljük. Mert nyilvánvaló előnye
  ugyan a casseivernek, hogy otthon már nem kell drótoznunk-foltoznunk,
  a ki- és bemenetek belül már eleve össze vannak kapcsolva - de
  hátránya  is  van:  bizonyos  egyszerűsítésekre  csábítja  a
  konstruktőröket, és ezek (mármint az egyszerűsítések) a minőség
  rovására mehetnek.
    Először azt gondoltuk, hogy a casseiverről csak egy gyorstesztet
  közlünk, amennyiben ellenőrző mérést végzünk rádión, magnón, erősítőn
  és az adatokat összevetjük régebbi méréseinkkel (HFM 14. és 18.).
  Minthogy azonban a minitorony megjelenése óta két teljes esztendő telt
  el, mégis úgy döntöttünk, hogy az SC1025-öt annak rendje és módja
  szerint bemutatjuk, és legalább a magnórészének egy szeánszot is
  szentelünk, mert tekintettel kell lennünk az új vásárlókra és az új
  olvasókra. (Ami a rádiórész hangminőségét illeti, lásd Tunertesztünket
  a 66. oldalon!) Elnézést kérve tehát mindazoktól, akik a teszt
  megismétlését üresjáratnak érzik, alább részletesen ismertetni fogjuk
  az Orion casseiver felépítését is. De kezdjük előbb a kezelésével.

  Kezelése, szolgáltatásai

    Mit rejt tehát a casseiver? Van benne egy 2x20 wattos erősítő, egy
  közép-, rövid-, URH-sávú rádióvevő és egy kazettás magnó, amely
  bármiféle, tehát nemcsak normál, krómdioxid és metál, hanem vaskróm
  szalaggal is használható. Az egész építményt úgy kell elképzelnünk,
  hogy balra alul lakozik az erősítő, egy emelettel feljebb a tuner,
  mellettük jobbra a kétemeletes magnó - és a házban kiütötték a
  közfalakat.
    Balról és az erősítővel kezdve a kezelőszervek felsorolását:
  hálózati kapcsoló, fölötte piros LED. Egy sorban velük a fejhallgató
  csatlakozó 6,3mm-es Jack hüvelye, a magas és a mély hangszínszabályozó
  forgatógombja, majd a Tone feliratú nyomógomb - ez nagyon hasznos,
  mert ki lehet iktatni vele a hangszínszabályzást. Nagyméretű, kettős
  hangerőszabályzó gomb. Bemeneti választókapcsolók: Monitor (elsősorban
  persze háromfejes magnókhoz, a felvétellel egyidejű visszajátszás
  céljára), Tape Ext. (szintén külső magnó vagy egyéb nagyszintű
  jelforrás csatlakoztatására), Tape In (a casseiver saját magnóját
  juttatja szóhoz), Phono (mágneses hangszedő bemenet), Radio (a belső
  tunert kapcsolja az erősítőre).
    Felül a tuneren a digitális frekvenciakijelző (Frequency Display)
  kHz-ben vagy MHz-ben mutatja a frekvenciát, attól függően, hogy melyik
  sávban hangolunk. Ha a három számjegy után egy piros pontot is látunk,
  akkor ez 50kHz-et jelent URH-n, 5kHz-et a többi sávban. A "display"-a
  LED-eket is találunk: 3 zöld a térerőt jelzi (Signal), egy piros a
  sztereó vételt, egy zöld pedig a pontos állomásrahangolást - ez csak
  az URH-sávban működik (Auto Servo Lock). A  hangológombot  egy
  nyomógombsor követi. Az első gomb a zajzár (Hi-Blend, Muting). Ha
  nincs benyomva, akkor a túl kicsiny jelű, tehát zajos  műsort
  elnémítja, nem engedi az erősítőre. Távolsági vételkor a zajzár
  kiiktatható (benyomjuk a gombot), ekkor egy áramkör csökkenteni fogja
  a sztereó műsor zaját - igaz, az áthallás, azaz a sztereófónia
  rovására. Monó/sztereó kapcsoló következik, majd AM/FM váltó; FM-en
  átkapcsolás nélkül hangolhatjuk az egész OIRT-  és  CCIR-sávot.
  pontosabban a 66-73 és a 87,5-108MHz-es tartományt. Az SW/MW gombbal a
  közép- (520-1620kHz), illetve a rövidhullám (5,9-6,3MHz, azaz a 49
  méteres nyújtott sáv) között választhatunk. Ugyanennek a kapcsolónak
  URH-vételkor más a funkciója: az Auto Servo Lock (ASL)  áramkört
  kapcsolja ki-be. Az ASL a következőképpen működik. Ha FM-en ±70kHz-re
  megközelítettük a venni kívánt állomást, halványan világítani kezd a
  hangolásjelző LED. Az elektronika egy-két másodpercen belül "ráhúzza"
  a tunert a szóban forgó adóra. Ekkor a LED már teljes fénnyel világít.
    A magnón a kazettatartó nyitógombja (Eject) balra  esik  a
  kazettarekesztől. Jobbra a  kivezérlésjelző  vízszintes  LED-sora
  helyezkedik el. Csatornánként 12 LED - dicséretes bőkezűség a mai
  spórolós világban! (Szintlépcsők: -20, -15, -10, -7, -5, -3, -1, 0,
  +1, +3, +5, +8dB.) Egy további LED a felvételre kapcsolást indikálja.
  A kijelző alatt két kapcsolót találunk, ezekkel választhatunk az
  összesen 4 kazettafajta között. A felvételi szintet egy nagyméretű
  kettős gombbal szabályozhatjuk, mellette találjuk a mikrofon bemenetek
  6,3mm átmérőjű Jack-hüvelyeit. A szalaghossz-mérő kisméretű, három
  számjegyes. Alul az üzem módkapcsolók: Stop, Felvétel, Gyors hátra,
  Lejátszás, Gyors előre, Szünet. Nevezetes funkciótlansága a kis Orion
  magnónak, hogy nem építettek bele semmiféle zajcsökkentőt - nekünk ez
  tulajdonképpen tetszik, más kérdés,  hogy  mit  szól  hozzá  a
  vásárlóközönség. A hátoldalon a következő csatlakozók:  bemeneti
  választókapcsoló a magnóhoz (Mic, Din/Line), majd felvétel/lejátszás
  csatlakozó ugyan ő hozzá. Középen a szimmetrikus, 300 ohmos és az
  aszimmetrikus, 75 ohmos FM-antennabemenet, valamint az AM szabványos
  antenna-föld  csatlakozója.  Az  erősítőrész  -  ötpólusú  -
  csatlakozóhüvelyei: phono, felvétel/lejátszás (bemenete a Tape Ext
  választókapcsolóhoz fut),  vonal  kimenet,  monitor  bemenet.  A
  hangsugárzók kábelét szabványos kivitelű csatlakozóhüvelyek fogadják.


  FELÉPÍTÉSE

  Erősítőrész

    Máskor mindig a műsorforrásoktól haladunk az erősítőn át a
  hangsugárzóig, de most hadd kezdjük mégis az erősítővel, a casseiver
  központi egységével. Mint már említettük, ez gyakorlatilag azonos a
  minitorony erősítőjével, az SE1025B-vel.
    A RIAA-korrektora egyetlen µA739-es IC-re épül. Innét a jel a
  bemeneti választókapcsolóra, aztán a hangerőszabályzóra, majd  a
  hangszínszabályozó részre jut. Ez utóbbi csatornánként egy FET-et és
  két tranzisztort tartalmaz. Ha kiiktatjuk  (a  Tone  Off  gomb
  megnyomásával), akkor csak a FET marad a  jel  útjában,  mint
  impedanciaillesztő.
    A teljesítményerősítő rész differenciálerősítővel kezdődik, ez
  egyetlen  tranzisztor  közbeiktatásával  (itt  állítják  be  a
  teljesítmény-tranzisztorok   nyugalmi   áramát)   vezérli   a
  kvázikomplementer meghajtó- és végtranzisztorokat (BC639-640, illetve
  KD607-ek).
    Az erősítő részt a hangszóró kimenetre kötött, 2,5A-es biztosítók
  védik zárlat vagy túlterhelés ellen. A hálózati tápegység ±30V-ot
  szolgáltat  a  teljesítményerősítőnek  (a  pufferkondenzátorok
  6800µF-osak), illetve - Zener-diódás stabilizálás után - ±12V-ot a
  fonoerősítőnek és a hangszínszabályozó résznek. A transzformátor
  toroid típusú; további szekunder tekercsei is vannak. Ezek a tunert és
  a magnót szolgálják ki.

  Tuner rész

    Ez pedig a minitorony tunerjével, az ST1025-tel azonos.
    Az AM vevő egyszerű, két hangolt körös, és lényegében egy A244D
  típusú IC-a alapul. A KF szűrő Toko gyártmány, típusszáma CFMQ001.
  Demodulálás után egytranzisztoros erősítő adja a kimenetre, azaz az
  erősítő "Tuner" kapcsolójára a hangfrekvenciás jelet.
    Az URH-vevő  lényegesen  bonyolultabb.  Az  antenna  bemenet
  szimmetrikus, illetve aszimmetrikus (a beépített illesztő - balun -
  transzformátor   jóvoltából).   Hangolás:   Alps   gyártmányú
  forgókondenzátor, 4 hangolt körrel. A bemeneti és a keverő fokozat 1-1
  darab BF961-es dual-gate FET. A helyi oszcillátor egy BF199-es
  tranzisztoron alapszik, az első FET-et egy BC238 típusú tranzisztor
  szabályozza vissza, a bemeneti jel nagyságától függően.
    A keverés során létrejött KF jelet egytranzisztoros erősítő
  fogadja, majd egy SFJ107MA jelű kerámia szűrő után a jel egy  A225D
  típusú IC-re jut. Ennek a feladata a KF erősítés, a demodulálás, de
  ezenkívül a térerőjelzőket is vezérli és a némítást is ellátja.
  Kimenete egytranzisztoros erősítőfokozatot vezérel, erről táplálják a
  sztereó dekódert (A290D jelű IC). A dekóder kimenete a bal, illetve a
  jobb csatornán egy-egy tranzisztor segítségével hajtja meg a pilot
  szűrőket. Aztán már az erősítőbemenet választókapcsolója következik.
    A kezelőszervek ismertetésekor megemlítettük a tuner különféle
  szolgáltatásait. Konstrukciós szempontból a frekvenciakijelző és az
  azt vezérlő áramkörök önálló egységet képeznek; SLK1442-02, K500-IE137
  és 74LS90 típusú IC-ket, továbbá két tranzisztort tartalmaznak.
  Ezekhez járul még a térerőjelző LED-ek meghajtására 3 tranzisztor. Az
  ASL áramkör szintén tartalmaz néhány tranzisztort.
    A tuner +15 és +6,8 volt tápfeszültséget igényel, előbbit IC-s és
  tranzisztoros, az utóbbit egy egytranzisztoros stabilizátorról kapja.

  Magnó rész

    A futómű 3 elektromágnessel vezérelt, Alps gyártmányú egység.
  Szokványos felépítésű: kisméretű, egyenáramú motor hajtja meg a
  lendkereket, egy lapos gumiszíj közvetítésével. A mechanika minden
  üzemmódról automatikusan Stopra vált a szalagvégeken. Precíz, gondosan
  megépített masinának látszik.
    A kombináltfej szintén az Alpsé. "Sendust" elnevezésű, és mint
  mondják, hosszú élettartamú fej.
    Elektromos felépítését tekintve a casseiver magnója kismértékben
  ugyan, de eltér az SM1025-től. Elmaradt a fejhallgató-erősítő (tehát a
  µA747 típusú IC), és néhány további, kisebb áramköri módosításra is
  felfigyeltünk, de ezek nem érintik az alapkonstrukció lényegét.
    Felvételkor a mikrofon, illetve a felvétel/lejátszás bemenetre
  adott jel egy µA739-es IC-re, majd a választókapcsolóra kerül. Oda fut
  a vonalbemenetről vagy a készülék rádiórészéből is a viszonylag
  nagyszintű jel.  A  felvételi  szintszabályzó  következik,  majd
  egytranzisztoros (BC414C) erősítőfokozat vezérli azt az áramkört,
  amely a felvételi korrekciót állítja be. Végül a fejmeghajtó fokozat
  szintén egyetlen tranzisztorból áll (BC182). A kivezérlésjelző még a
  felvételi korrekció beállítása előtti pontról kapja a jelet. Ennek a
  (2x12 LED-et és a meghajtó részeket is magába foglaló) egységnek
  SLK5461-03 a típusjele. A kivezérlésjelző felbontóképessége kitűnő,
  könnyű vele beállítani a kivezérlést. Még jobb, hogy felvételkor a
  műszerben egy csúcsértékjelző áramkör is működik: a legnagyobb szintet
  jelző LED-ek a kivezérlési csúcsok megszűnte után még 1-2 másodpercig
  tovább világítanak. (Ez a funkció lejátszáskor kiiktatódik, habár maga
  a kivezérlésjelző ilyenkor is működik.)
    A törlő és előmágnesező oszcillátor egy BC637-es tranzisztoron
  alapuló áramkör; tápfeszültségének változtatásával állítják be a
  nagyfrekvenciás jelet, szalagfajták szerint.
    Lejátszáskor a jel nagyjából ugyanazt az utat futja be, mint
  felvételkor, csak most a mikrofonbemenet helyett a kombináltfejet
  kapcsolják a µA739-es IC-re, és annak negatív visszacsatoló ágában
  állítják be a lejátszási korrekciókat.  Ezután  már  csak  egy
  egytranzisztoros erősítőrész van hátra, innen adják a jelet az erősítő
  bemeneti  választókapcsolójára  -  de  előbb  közbeiktatnak  egy
  némítóáramkört, csatornánként egyetlen tranzisztorral.
    A magnóelektronika +22V-ot kap egy µA723 típusú stabilizátor
  IC-ről, a kivezérlésjelző, a motor és az elektromágnesek pedig +12,5
  voltot egy külön stabilizátorról. A fotoelektromos forgásérzékelő
  jelének fogadására és az elektromágnesek működtetésére 6 tranzisztor
  szolgál.
    Mint már említettük, a tervezők lényegében véve nem tettek
  egyebet, mint hogy összeépítették a három fődarabot egyetlen dobozba.
  Az eredmény: egy bonyolult, véleményünk szerint igen nehezen javítható
  készülék. Némelyik alkatrészéhez csak nehézkesen lehet hozzáférni -
  nem szívesen lennénk a szervizműszerész bőrében, amikor éppen egy-egy
  komplikáltabb hibával kell megbirkóznia.
    A burkolat egyébként teljes egészében fémlemezből készült.

  MÉRÉSEINKHEZ

    Most is külön-külön tárgyaljuk a három főegységet. Az erősítővel
  kezdjük.

  Erősítőrész

    A bemeneti feszültségek megfelelőek, az impedanciák is rendben
  volnának, de van egy szépséghiba: a külső magnó (Tape Ext) bemenet
  impedanciája bizonyos körülmények között lényegesen alacsonyabb lehet
  a specifikált 220 kohmnál. A legkedvezőtlenebb esetben, tehát amikor a
  beépített magnó bemeneti választókapcsolóját Source állásba hoztuk,
  csupán 73 kohmot mértünk. (Máskülönben 220 kohmot kaptunk.) Ez valóban
  csak szépséghiba, a távol-keleti masinák  bemeneti  impedanciája
  általában ennél is alacsonyabb.
    A gyártó által megadott, 0,1% harmonikus torzítással határolt
  kimeneti teljesítmény nagyobb, mint a specifikációban szereplő 2x20W,
  mi 2x25 wattot mértünk, a zenei teljesítmény pedig ezt is jócskán
  meghaladja. Az SC1025-nek tehát jelentékeny tartalékai vannak.
    A frekvencia-jelleggörbék, különösen a  korrekciós  erősítőé,
  szépek. A (monitor bemenetről mért) fázisfrekvencia-jelleggörbe olyan,
  amilyet az amplitúdó-frekvencia-jelleggörbe alapján várhatunk.  A
  teljesítmény-frekvenciatartomány számottevő eltérést mutat a  két
  csatorna között, de megfelelőnek tartjuk. ha nem 0,1, hanem 0,7%
  harmonikus torzítást engedélyezünk, 6Hz-70kHz sávszélességet kapunk.
    Az áthallási csillapítás megfelelő, a két csatorna között is, a
  különböző bemenetek között is. De ha a tuner működik és közben
  monitorozunk, az áthallás a tuner és a monitorbemenet között 51dB-re
  is leromolhat!
    A névleges teljesítményen mért harmonikus torzítás alacsonyabb a
  megadott 0,1 százaléknál, de nagy a különbség a két csatorna között.
  Hasonlóképpen, az intermodulációs torzítás meghaladja a jobb csatornán
  a specifikációban engedélyezett 0,15%-ot. A kimeneti teljesítmény
  függvényében mért harmonikus torzítás akkora, mint a minierősítőé volt
  (akár a régebbi IC-s kivitelűé, akár az újabb tranzisztorosé).
    A zajok nagyjából megfelelnek a specifikációnak (amely egyébként
  csupán  a  névleges  kimeneti  teljesítményhez  viszonyított
  jel-idegenfeszültséget határozza meg). Az ekvivalens jel-zaj  és
  jel-idegenfeszültség arány megfelelő, a toronyerősítőn sem mértünk
  jobbat.
    A négyszögjel-átvitel a szokásos, 10kHz-en az ohmos+kapacitív
  terhelés hatására némi túllövés jelenik meg a négyszögön. A különbségi
  torzítás monitor bemenetről egészen alacsony, korrekciós bemenetről
  olyan, mint a szokványos fono-előerősítőké.
    A  kimeneti  feszültségek  és  impedanciák  megfelelnek  az
  előírásoknak: becsületes dolog, hogy a tervezők megtartották a vonal
  kimenetet és a monitor bemenetet, a hagyományos felvétel/lejátszás
  csatlakozón kívül.
    A maradékfeszültség megfelelően csekély: leszabályzott hangerőn
  nem lesz hallható a műsor.

  Tuner

    A zajhatárolt érzékenység a CCIR-sávon jobb, az OIRT-a lényegesen
  rosszabb a specifikáltnál. A sztereó érzékenységet nem határozza meg
  az adatlap - méréseink szerint ezúttal is a CCIR-sáv a jobb. A
  jelidegenfeszültség és  a  jel-zaj  arány  igazán  tisztességes:
  specifikációt ugyan csak a monó üzemmódra adtak, és a tuner ezt
  jócskán túl is teljesíti. A zajzár küszöbszint megfelelőnek tűnik. A
  pilotjel- és a segédvivő-elnyomás bőven elegendő - különösen azokhoz a
  készülékekhez viszonyítva, amelyeken egyáltalán nincs szűrő. A gyárak
  manapság hajlamosak a spórolásra.
    A harmonikus torzítás rendkívül alacsony, sokkal kedvezőbb a
  specifikációnál  -  korszerű  tunerre  enged  következtetni.  A
  hangfrekvenciás átviteli jelleggörbe gyakorlatilag teljesen lineáris,
  az áthallás igen csekély.
    A kétjeles szelektivitás és a középfrekvenciás zavararány átlagos,
  a tükörfrekvenciás zavararány az OIRT-sávban jó, CCIR-en határozottan
  gyengébb. A nagyjel-szelektivitás mindkét vételi sávban hasonló, a
  görbék szebbek, mint a 14. számunkban tesztelt tuneré.
    A hangfrekvenciás kimenet (értelemszerűen a  vonal  kimenet)
  feszültsége kismértékben elmarad a specifikált 500mV-tól, és nemcsak
  azért, mert mi másképp mérünk (a gyár 50kHz löketre vonatkoztatva adja
  meg az 500mV-ot, mi 40kHz löketre kaptunk 330-at).
    A  Hi-Blend  kapcsoló  hatásosságát  külön  (5.)  diagramon
  demonstráljuk. Jól látható. hogy az érzékenység növelése miatt az
  áthallási csillapítás erősen csökken, 2kHz körül már csak körülbelül
  8dB, 15kHz-en pedig 1dB-re esik vissza.

  Magnó

    A szalagsebesség eltérése a névlegestől közepes, a nyávogás
  rendkívül alacsony - ennyire precíz egyenfutása csak a sokkal drágább
  gépeknek van, nem is értjük, miért ilyen szerény a specifikáció
  (+0,18%).
    A bemeneti és kimeneti feszültségek és impedanciák megfelelőek.
  Felvétel/lejátszás csatlakozón itt a magnó önálló  csatlakozóját
  értjük.
    A lejátszási frekvencia-jelleggörbék határozottan jók. A szintesés
  16kHz-en mindössze 2-3dB. A teljes frekvenciagörbék egyenletesek,
  kiéve  metállal:  azon  2kHz  felett  erős  kiemelést  látunk.
  (Táblázatunkban azért tesszük 9kHz-re a felső határfrekvenciát a jobb
  csatornán, mert itt lép ki a görbe a +3 decibeles tűrésből.)
    Bővebb magyarázatra szorulnak a magasabb (-10, illetve 0dB)
  kivezérlésen készített jelleggörbék; értelmezésükhöz rögtön szóba kell
  hoznunk a harmadik harmonikus torzítást. A 0 decibeles kivezérléshez
  minden szalagtípuson csekély (átlagos) mértékű harmadik harmonikus
  torzítás járul - kivéve a krómdioxid szalagot: azon igen magas a
  k3, megközelíti azt, amivel a csúcsszintű kivezérlést
  definiáljuk (k3=3%). Eszerint a többi szalagtípuson nem
  vezérlődik ki teljesen a szalag, vannak még tartalékai, ezzel szemben
  krómdioxidon 0 decibelen már csaknem teljes a kivezérlés, a magasabb
  frekvenciák telítődésig vezérlik ki a szalagot, magashangveszteség lép
  fel. Mindez tehát ne tévesszen meg bennünket: az, hogy a vasoxid, de
  még a vaskróm szalag is jó magasfrekvenciás átvitelt produkál, pusztán
  a kivezérlés eltérő mértékével magyarázandó. (Metál szalagon semmi
  gond: ott amúgyis ki volt emelve a magastartomány, és most a nagyobb
  kivezérlési szinteken ez a kiemelés redukálódik, a görbe úgyszólván
  lineáris.)
    A második harmonikus torzítás krómról és metálról igen magas - ez
  valószínűleg a magnóelektronika egyszerűségének  tudható  be.  A
  zajszintek elfogadhatóak. Jól látható, hogy a  mikrofon  és  a
  felvétel/lejátszás  bemenet  jónéhány  decibellel  zajosabb  a
  vonalbemenetnél. Az áthallási és a törlési csillapítás megfelelő. A
  kivezérlésjelző hibája csekély, nem haladja meg az 1dB-t.

  
  
  
  
  
  
  
  


  Szeánsz

  

    Etalonnak meghagytuk az Aiwa AD-F220Z-t; a bátyja ugyan, az
  AD-R450Z (lásd HFM 19.) valamivel jobbnak bizonyult, de kétszer
  annyiba kerül. Az F220Z a maga 8500 forintjáért afféle Best Buy, azaz
  Előnyös Vétel. Úgy tűnik, ezt a jelzőjét változatlanul  megőrzi.
  Szokásunkhoz híven szalagtípusonként adunk jellemrajzot előbb  a
  tesztpéldányról, majd (zárójelben) az etalonról.
    Vasoxid. Kisebb zaj. Sávhatárolt. Fojtott. Mélytónusú, hervadt
  althang a szoprán helyett. Bágyadt, kissé náthás. (Basszusban jobb,
  definiáltabb, a szoprán igazibb. Zajosabb.)
    Krómdioxid. Kicsit száraz, gépi. Csendesebb, kevésbé  zajos.
  Világosabb hangkép. Tiszta, levegős, de a basszusa kevés. A sztereója
  kulisszaszerű. Nem elég telt, szegényesebb. Üres. Nincs  súlya.
  Összetöpörödik. (Teltebb, basszusban gazdagabb.  Néhol  reszelős.
  Elevenebb. Zajos. Magasban-mélyben jobb. A zaja ellenére is ez a jobb.
  Teresebt, kellemesebb.)
    Metál. Az Orion kellemesen, de kissé "piszkosan" szól. Az Aiwán a
  magashangok szebbek. A két magnó nagyjából egyenértékűnek tűnik.
  Bizonyos programokon (templomi zene) alig tudtuk megkülönböztetni
  őket.
    Egyszóval, vagy inkább hárommal: marad az Aiwa.


                   *

  Öt hangsugárzó

    Úgy látszik, a hangdoboz valamiféle romlandó dolog, azért nem
  teszik el télire... A múlt év végén legalábbis hiába kerestünk
  hangsugárzót a boltban. A magyar gyárak szinte már csak exportra
  dolgoztak - ehhez gratulálni illenék (habár jó volna ismerni a
  dollárkitermelési mutatójukat, vagyis azt, hogy  hány  forintból
  csinálnak egy dollárt). Szomszédainktól semmit sem kaptunk, de hát
  miért is kaptunk volna. Ezekután érdemes eltűnődni rajta, hogy a
  külkereskedelmi gyakorlatban miért van a nyugati hangsugárzókon 50%
  vám, holott a lemezjátszókat csak 17% terheli. Talán azért, mert
  lemezjátszót nem gyártunk, hangsugárzót viszont (elvben) igen, tehát
  védeni kell a magyar ipart a külföldi konkurencia ellen? Most már csak
  az a kérdés, ki védi meg a vásárlókat a magyar ipar ellen.
    De "csillapodj, heves szív", beköszöntött az újesztendő, és
  hamarjában öt új hangsugárzótípust számoltunk össze a kirakatokban.
  Közülük három a Videotontól való (kicsi, nagy, közepes méretű), egy
  aprócska és igen olcsó szovjet dobozban ha mást nem, hát a baráti
  segítséget kell méltányolnunk, ötödiknek pedig egy szintén szerényen
  méretezett, de annál szerénytelenebbül árazott, feltehetőleg japán
  iából  származó  hangsugárzót  mutatunk  be  a  nagyérdemű
  vásárlóközönségnek. Párja 13500 forint - ennyiért már valóban márkás
  hangsugárzót is kínálhatnának.


  Seltron DX-50

  

    Kezdjük is mindjárt vele a sort, először, mert a legdrágább,
  másodszor, mert a legtetszetősebb, harmadszor, mert varázsige is van
  rajta, abrakadabra-ham-ham-ham: "linear phase  digital  monitor",
  magyarul: "was gut und teuer." A lineáris fázissal egyszer már
  megpróbáltak megetetni bennünket (lásd HFM 14.), akkor kimutattuk,
  hogy közönséges blöff volt az egész - ezúttal megtakarítjuk a
  fázismérést és nem vesztegetünk több szót a fázislinearitásra. Ami a
  "digital monitor" kifejezést illeti, ez azt jelenti, hogy... azt
  jelenti, hogy... mit is jelent tulajdonképpen? Jelenteni semmit sem
  jelent, csupán sejtteti, hogy ez a dobozka annyira masszív, hogy még
  digitális műsoranyaggal sem lehet tönkretenni. És, minthogy monitor,
  akár stúdiók is használhatnák. Bizonyára jóleső érzés, ha valakinek
  olyan hangsugárzója van, amely után még a hangmérnökök is megnyalnák
  mind a tíz potméterüket. Habár a stúdiókban mi valahogy egészen
  másféle monitorokkal találkoztunk. De hát ha digitál, legyen digitál.
  Remélhetőleg nem fog megsértődni, ha mi a szeánszon csupán snassz
  analóg műsort hallgatunk rajta.
    Tényleges  érdekessége  viszont  a  DX-50-nek.  hogy  a
  hangszórómembránjai nem kör, hanem négyzet alakúak. A mélyhangszóró
  membránmérete 110x110mm, ez 124mm átmérőjű körmembránnak, tehát úgy
  15-16cm átmérőjű hangszórónak felel meg. A membrán méhsejtszerkezetű,
  a membránszél habosított műanyag. A csipogó 28x28 milliméteres.
    A hangszórók az előlap középvonalában helyezkednek el, tőlük
  jobbra esik a reflexnyílás, amely egy 40mm átmérőjű, 72mm hosszú
  papírcsőben folytatódik. A hangszórókosarak  csupasz  papírcsíkon
  fekszenek fel - a szokványos habalátét vagy gyurma feltehetőleg jobban
  szigetelne. A  doboz  hátoldalát  belülről  üvegszálas  vattával
  borították. A csatlakozók rugósan fogják meg a (lecsupaszítandó)
  vezetékvégeket. A pólusokat félreérthetetlenül  jelölték:  piros,
  illetve fekete színnel, azonkívül "+" és "-"  szimbólummal.  A
  csatlakozók egy műanyaglapon helyezkednek el, amely adatlap is egyben.


  S-30

  

    Szovjet gyártmány (a gyár nevét nem ismerjük*). (*Radiotechnika)
    Csinos  kis  kétutas basszreflex doboz. A reflexnyílás 65mm
  átmérőjű. Belül egy 30mm belső átmérőjű gumicsőben folytatódik 80mm
  hosszan. Csillapítás céljára egy kevés vatta szolgál. Az előlapon
  túlvezérlésjelző  LED.  A  keresztváltó meglehetősen bonyolultnak
  látszik. Műanyag díszelőlap takarja a homlokzatot (és a kissé primitív
  famunkát).  A  hangszórókat fekete fémszita védi. A csatlakozót
  hatszögletű  réz  idomanyagból  gyártották,  a  vezetéket  egy
  keresztfuratba kell beilleszteni és egy csavarral megszorítani -
  sajnos, az egész egy kissé laza és könnyen elfordul, azonkívül a
  csavar - ha erősen meghúzzuk - elnyírja a vezetéket. A dobozt falra is
  lehet akasztani a hátlapra csavarozható fémlemez segítségével.


  Videoton - Tele-Sound - Intervox

   

    A három közül csak a legnagyobbik. a DC3011 hordoz VT-emblémát, de
  a másik kettő is félreismerhetetlenül a Vidi gyártmánya. Az aprócska
  BHP1062 felirata "Intervox Mark 10", a DC 2010-esé pedig "TeleSound" -
  ezek nyilván exportból maradtak vissza. Az Intervoxnak csak  a
  hátoldalán van adatlapja, a DC2010-esnek pedig sehol.
    Közös jellemzője a három hangsugárzónak, hogy szép a famunkájuk. A
  hangszórókat kívülről csavarozták az előlapra és a kosárszéleket
  műanyag díszkerettel takarták. A hangszórókosár "húzott" fém. A
  mélyhangszórók mögött lazán behelyezett vatta. A nagy hangszórók
  papírmembránosak gumi (pontosabban,  ha  jól  látjuk,  speciális
  poliuretán) széllel, a csipogók dómtípusúak. Az előlapot keretre
  feszített fekete jersey védi, a keret patentszerűen, műanyag tüskékkel
  van rögzítve, tehát leszedhető. A hátoldalon fekete-piros, rugós
  szorítócsatlakozók fogják meg a hangszóróvezeték lecsupaszított végét.
    A BHP1062 pici, kétutas, zárt rendszerű doboz. A háromutas DC2010
  szintén zárt rendszerű: voltaképpen nem más, mint lezárt változata a
  DCR2020 jelű reflexdoboznak - lásd HFM 11. A nagy, háromutas DC3011
  pedig szintén megfelel a 12. számunkban tesztelt DC3010-nek, csak
  ezúttal az újabb típuson van reflexnyílás, és a régi volt a zárt
  doboz. A DC3011 aszimmetrikus "dizájn": a dohogó középen helyezkedik
  el, de a zengőt és a csipogót balra tolták a doboz középvonalából.
  ("Jobbkezes" változat nincs, a dobozpár tehát nem tükörszimmetrikus.)
  Van az előlapon egy potenciométer  is,  ez  a  középtartományt
  szabályozza, de kismértékben a magas regiszterbe is beleszól: ha a
  középsávot mérsékeljük, a magastartomány  szintje  emelkedik  és
  vicaverza.

  MÉRÉSEINKHEZ

    Seltron DX-50. A két példány frekvenciagörbéje néhol erősen eltér,
  a legszembetűnőbb a 2,7kHz-es keskeny csúcs, majd utána egy szintén
  keskeny  beszakadás  az  egyik  példányon.  A  basszustartomány
  csillapítatlan, és 80Hz alatt még így is megszűnik létezni. A torzítás
  széles sávban jelentkezik, némelyik "tüske" már 1 watton is eléri a 3
  százalékot, 96dB-a pedig 10 százalék fölé szökik. A mélyhangszóró
  ("digital monitor"???) igencsak erőlködik, 50Hz alatt iszonyatosan
  torzít. Riasztó burst-ők a középsávban; a 2577Hz-es jel diszkrét
  négyzetekből egymásba érő háromszögekké torzul.

    S-30. Meglepően egyenletes frekvenciaátvitel! Alul egészen 70Hz-ig
  húzódik - némi kiemelés árán. Nagy hangnyomáson a torzítás erősen
  felszökik. Elfogadható burst-ök.

    BHP1062. A frekvenciaátvitele nem volna rossz, de van egy erős
  kiemelése 5 és 7kHz között. (Előtte a mély. de igen szűk beszakadás
  nem tűnik veszélyesnek.) A mélyátvitel jól csillapított, de a görbe
  hamar lekonyul, 90-100Hz között eléri a -3  decibeles  pontot.
  Viszonylag magas torzítás.

    DC2010. Kriminális frekvenciaátvitel: az alsó és a felső regiszter
  nincs "összedolgozva". Csillapítatlan basszusrezonancia  100Hz-en.
  Kusza iránygörbék. A torzítás viszonylag magas, és nagy hangnyomáson
  erősen felszökik, ezt a hangsugárzót nem is hajtottuk tovább 94
  decibelnél. Más tekintetben is ez a típus a fekete bárány: burstjel az
  egész sávban fegyelmezetlenek, sőt, még mélyfrekvencián sem tudnak
  lefékeződni - ritka jelenség.

    DC3011. A felső regiszterben erős egyenetlenségek. Csillapítatlan
  basszusrezonancia 80-100Hz között. A mélytartományban a torzítás igen
  erős. Csúnya burst-ök.

  
  
  
  
  

  Szeánsz

  

    A hangsugárzókat fából készült, körülbelül 50cm magas állványokra
  helyeztük, ezeket a kívülálló hajlamos volna hokkedlinak nevezni, és
  nem is tévedne nagyot. Ezekből négy teljesen egyforma példány van a
  szerkesztő (családjának) birtokában, márpedig éppen ennyire  van
  szükségünk ahhoz, hogy a tesztelésre szánt hangsugárzó-párt, valamint
  az etalont (a két Orion HS280-at)  azonos  körülmények  között
  használhassuk. A hangdobozokat egészen közel vittük a hátsó falhoz -
  5-10cm távolságot hagytunk -, és váltakozva raktuk őket: amelyik típus
  balról a fal felől állt, az jobboldalt belülre kerül. Így mindegyik
  párnak ugyanakkora maradt a sztereó bázistávolsága.
    Műsoron: Wagner, Beethoven, aztán valami Ortofon nevű zeneszerző,
  továbbá egy japán dzsessz-trió és néhány szám a Manhattan Transfertől.
  A teszt elvben vakon folyt. A gyakorlatban ugyan nem nehéz kitalálni,
  mikor melyik  hangsugárzópár  szól,  de  igyekeztünk  nem  erre
  koncentrálni. A zsűritagok jegyzetfüzetéből kitéptük a  lapokat,
  csoportosítottuk őket, és kigyűjtöttük az egyes típusokra vonatkozó
  megjegyzéseket. Csillag után  mindig  új  nyilatkozat  kezdődik.
  Zárójelben, külön bekezdésben az Orion HS280-asra, az  etalonra
  utalunk.

    Seltron DX-50. Kissé fojtott. Döng. Lapos csinnek, nem tiszta
  magasak. Nem grízes - lapos. A torzítása nem "sz", hanem "sss".
  Nagyobb basszus, de nem mélyebb. Wagneren nagy zúgásbúgás.  de
  tisztátalan szólamok. Beethovenen jobb hangzási balansz, de döglött
  hangzás. * Mos, ken, kevés magas. Ennek se jó a mélye. Bosszantóan
  fojtott. * Nincs mélye, fuldoklik. Másféle torzítás. Tompa, fojtott,
  sávhatárolt, beszűkül. * Először előnyös, nem forszírozza a zajt, de
  sokszor beszűkül, lefojtja a zenét. Rárakódások a magas hangokon.
    (Talán természetesebb szólamok. Testesebb, elevenebb, kissé érces,
  a mélyei véznábbak. Mellékzörejek. Ez is nagyon rossz. Wagner:
  egészségesebb, de túlságosan  trombitálós.  *  Középtől  felfelé
  lényegesen jobb, tisztább, magasabbra megy. Nem jó a mélye, kopog is.
  Tiszta, csengő, élethű női hang. * Elviselhetőbb. * Lendületesebb,
  levegősebb, jobb a tere.)
    Összegezve: a szavazati arány 4-0 az Orion javára. Az árarány,
  mint tudjuk, 4-1 a Seltronéra...

    S-30. Kásás, hordóhang, döng. Selypeg! Ken. Motyog a nő. A zongora
  is motyog, sőt, tyejpeg is. A középtartomány fölöttébb gyanús. A
  magasa hiányzik.  Az  előadók  és  a  közönség  elalszanak.  A
  basszustartomány - önmagában nem rossz - két oktávja dominál. *
  Embertelenül torz, főleg a középmagasak. Minden tekintetben rosszabb,
  de a mélytartománya csaknem olyan, mint a másiké. * Mélyben valami
  dohog, középtől felfelé torz, az énekhangon kellemetlen mellékzörej. *
  Lényegesen rosszabb.
    (Sziszegőbb, de talán mégis inkább ez kéne. Valamivel testesebb.
  Az ének tisztább. A gitár is. * Kiegyenlített. mélyben-magasban jobb.
  A Wagneren magasban kaszál, nem zavaróan ugyan, de elkeni a hangot. *
  Lényegesen jobb. * Lényegesen jobb.)
    Összegezve: ...viszont az S-30 a legolcsóbb hangsugárzó az összes
  között...

    Intervox Mark10 (Videoton BHP1062). Érdes, sziszeg, idegesít.
  Nincs tartása, teste. A hangkép  kiürül.  Viszont  teresebbnek,
  szélesebbnek tűnik. * A magasai jobbak, de az egész erősen felfelé
  húz, nincs mélye. Időnként torz, de nem is olyan rossz. Wagneren már
  aggasztóan kiürül. Az énekhangon sztereóbb, aztán a dzsesszen nem
  kéne, annyira nincs mélye, hogy szóba se jöhet. Középtől felfelé
  csörög, a tere szétesik. A zongorája teljesen rossz, hamis, lehangolt.
  Gép. A vonósa érdes. * Idegesítő. Magasban torz. Testetlen.
    (Tömörebb, fojtottabb, melegebb, kevesebbet ad, de megnyugtatóbb.
  * Egyenletesebb, mélyebbre megy, magasban vág. Élethűbb, de mattabb. *
  Ez se tetszik. De teresebb. * Középre húz, monósabb, ez is torz, de
  testesebb, elviselhetőbb.)
    Összegezve: hallottunk (és fogunk még hallani) rosszabbat is dehát
  azért ez még kevés az üdvösséghez.

    Tele-Sound (Videoton) DC2010. Ez már a "rossz" VT-széria, a
  sziszegő magassugárzóval. Elviselhetetlen. * Fémes csengés + mély
  beütés=meg lehet tébolyodni. * Nagyon erős magaskiemelés. Annyira
  zavaró, mint a celofánzacskó a moziban. A női énekhang olyan, mint ha
  selyempapírt fújnának egy fésűn. * Rossz, úgy ahogy van.
    Összegezve: itt nincs szükség az etalonra hivatkozni - ez a
  hangsugárzó nem relatív, hanem abszolút értelemben elfogadhatatlan.
  Legalábbis a mi számunkra.

    Videoton DC3011. Nem igazán jobbak a mélyei. Inkább dummog.
  Zavaros középtartomány, feljebb egyetlen húr pöncög. Kisebb-nagyobb
  rendezetlenségek végig az egész sávban. Mindazonáltal nem bosszantóan
  rossz.  Öblös.  Zavaros  basszus.  A  sztereója  beszűkül.  *
  Kiegyenlítettebb. Magasban tovább megy. * Dohog. A harmonikát teljesen
  eltünteti. Jobb balansz. A női hang fojtott, torz. A dohogás fontos
  részleteket elfed. Magashiány, összeesik. * Elviselhető, de  az
  énekhangon az "sss" nagyon rossz. Nagyzenekaron a mélyek huppognak, a
  közép kiürül, a magas kevés. Csak hibái vannak.
    (Nyílt. Szólamtisztaság. * Kiemel, a középmagasai  gépiesek,
  ordítanak, forszírozottak. Zajos, kiürül. Bizonyos tartományban jobb.
  * Zeneibb. * jobb.)
    Összegezve: egyikünknek a Videoton, a többieknek az Orion tetszett
  jobban. A DC3011-nek a hangzási balansza jobb, tehát a magasai és a
  mélyei inkább egyensúlyban vannak, legalábbis mennyiségüket tekintve
  és globálisan. A HS280 azonban folyamatosabban megy  át  egyik
  regiszterből a másikba, és összességében zeneibb hangképet produkál.

                   *

    Úgy látszik, 1982 óta semmi említésre méltó nem történt a
  hifi-hangsugárzók hazai piacán.
    Pedig odáig sem történt túl sok minden.


  Triangulum lemezjátszóasztalka

  (A szerkesztő tollából)

  

  Különféle lemezjátszóállványok, középen a Triangulum prototípusa (a
  valóságban ez is matt fekete, csak éppen a fényképét erősen retusálni
  kellett (hja, a másfél havi ide-odahurcolgatás nem tett jót neki!).
  Magassága  -a  tüskés,  állítható  csavarlábak  nélkül-  45 cm,
  szélessége-mélysége körülbelüi akkora, mint a NAD 5120 lemezjátszóé.
  Ha a készülék első két Iába a fán nyugszik, akkor hátul középen
  szükség van egy alátétre a készülék alatt. Tapasztalatunk szerint
  azonban a hangminőség akkor a legjobb, ha a lemezjátszó lábai a
  levegőben lógnak, tehát a készülék teste közvetlenül érintkezik az
  állvánnyal. Így egyébként stabilabban is áll.


    Eddigi legkockázatosabb vállalkozásunk ez a teszt; féltünk, hogy
  hitelünket vesztjük miatta mind a mérnökök, mind az olvasó-, illetve
  vásárlóközönség előtt.
    A mérnökök nehezen fogják megemészteni, hogy a Jelenségnek,
  amelyről itt szó lesz, nem ismerjük a hatásmechanizmusát, mi több: a
  Jelenség tökéletesen ellentmond a lemezjátszó-konstruktőrök klasszikus
  elméleteinek. Ha a lemezjátszóasztalka "működik", akkor a vasöntvénybe
  ágyazott stúdiógépeknek és a márványra épített hifi-lemezjátszóknak
  nagyon rosszul kell szólniuk - és vicaverza. Úgyhogy talán mindenki
  számára az lenne a megnyugtatóbb, ha a lemezjátszó-asztalka nem
  működne. (Működik.) Aggályaimat részletesebben is kifejtem a 14.
  oldalon, Negyedik Dimenzió címmel.
    A vásárlók kevésbé szenvednek a klasszikus villamosmérnöki vagy
  inkább gépészmérnöki szemellenzőtől, ők a Triangulumnak inkább az árát
  fogják nehezen megemészteni, ha megemésztik egyáltalán. Végtére is,
  2600 forintot követelnek tőlük, és mit kapnának érte?! két kiló
  faanyagot. Igaz, nem akármilyet.
    Az Olvasó bizonyára emlékszik még a Hifi Magazin szerkesztőinek
  téli, londoni tudósítására. Kérem, vegye elő a 19. számot, és lapozza
  fel az 59. oldalon a RATA Torlyte lemezjátszó-asztalka fényképét.
  Nekem alkalmam volt kézbevenni ezt a kis szerkezettelen szerkezetet,
  és azt mondtam magamnak: itt üssön meg a mennydörgős mennykő, ha ez
  nem balzafából van. A RATA tesztjei ugyan, amelyeket azóta olvastam,
  nem  beszélnek  balzafáról,  csak  egy  "nem-specifikált  fa
  rácsszerkezetről" de aki csak egyszer is barkácsolt már valamit ebből
  az egzotikus faanyagból, azt elég nehéz megtéveszteni. A balzafáról
  annyit kell tudnunk, hogy a fajsúlya 0,1-0,2 között van, tehát
  lényegesen könnyebb bármiféle más faanyagnál, még a parafánál is
  könnyebb, csak persze annál sokkalta merevebb, keményebb, főleg
  szálirányban. Állítólag csakis Ecuadorban terem, de ez nem tartozik
  ide. Illetve nagyon is idetartozik, mert ebből lehet kitalálni, hogy a
  puha balzafa valójában mennyire kemény. Mármint mennyire kemény
  árucikk. Csak dollárért kapható, és nagyon keveset importálunk belőle.
  És hogy milyen célra hozatjuk be mégis? Majd elmondom.
    Kezdetben nem is mertem gondolni rá, hogy balzafából próbáljam
  imitálni a RATÁ-t. Tudtam, mi a feladat: olyan állványt  kell
  eszkábálni, amely a lehető legmerevebb és egyben a legkönnyebb is.
  Gondoltam, a közönséges faanyag is megfelel, csak ne legyen tömör.
  Rácsszerkezetet kell építeni belőle. Készíttettem tehát néhány három-,
  illetve négylábú jószágot. A konstrukciót adottnak tekintettem, lopni
  végülis nem szégyen, csak az a fontos, hogy jó helyről lopjunk. Sem
  jogilag, sem etikailag nem voltak skrupulusaim, minthogy teljesen
  valószínűtlen, hogy a 100 fontsterlinges Torlyte asztalkát bárki is
  forgalomba akarná hozni Magyarországon. Minthogy azonban én fölöttébb
  becsületes tolvaj vagyok, elhatároztam, hogy az asztalkát, ha beválik.
  a Plágium névre keresztelem. Ettől később eltekintettem, mert jómagam
  ugyan játékos alkatú vagyok, de mások talán nem ennyire infantilisak.
  A Triangulum név pedig nemcsak hogy jobban cseng, hanem nagyon is
  kifejez valamit - egy olyan tulajdonságot, amely a farácsozatú
  asztalkákra, sajnos, egyáltalán nem jellemző. (A balzafára, mint
  később látni fogjuk, sokkal inkább!)
    A faasztalkáim ugyanis nem váltak be. Ugyanolyan könnyűek, mint a
  balzafából készült asztal, keménynek persze még keményebbek is, de nem
  merevebbek. Rezonálnak, és ezt, sajnos, bizony jól meg lehet hallani -
  később a szeánszokon a legtöbben meg is hallották. A farácsozatú
  asztalkám nem "szól" szebben, vagy talán még csúnyábban is szól, mint
  bármilyen más, viszonylag könnyű asztal vagy állvány! Egyik szárnyát
  később félbefűrészeltettem, hogy - a fényképen! - látni lehessen a
  szerkezetét, és elárulom, hogy az én példányaim égerfából készültek.
  Ha valakinek kedve van kísérletezni hasonlókkal, tehát  mondjuk
  jávorral és valamiféle másmilyen szerkezettel, ám tegye. Én a magam
  részéről lemondtam róla.

  

    Azt már tudtam, hogy a modellezőknek és az Ezermester boltjainak
  néha-néha  van  balzafájuk,  de  nagyon  kevés.  Felhívtam  a
  faanyag-importáló  külkereskedelmi  vállalatot,  és  megkérdeztem,
  dolgozik-e Magyarországon másvalaki is balzafával. Igen, mondták, a
  horgászok vállalata, a HOKÉV. Így aztán elmentem a Horgászcikkeket
  Készítő és Értékesítő Vállalathoz,  balzafáról  konzultálni.  Az
  igazgató, Ágh Károly barátságosan fogadott (úgy látszik, ő már hozzá
  van szokva a mániákus hobbistákhoz, akik a nüánszokon lovagolnak), és
  megígérte, hogy támogatni fog kísérleteimben, ingyen és bérmentve.
  Viszont nem titkolta el, hogy ha a szóban forgó asztalkából valaha is
  árucikket lehet csinálni, kénytelenek lesznek megkérni az árát,
  különben az üzemnek nem fizetődik ki, hogy behatóan foglalkozzék egy
  számára ennyire  távoleső  hobbival.  Őszintén  szólva,  mondta,
  tulajdonképpen még így sem csábítja túlságosan a dolog, kivéve, ha az
  asztalkát exportálni is lehetne. A HOKÉV ugyanis az egyik, ha nem a
  legnagyobb úszógyártó, sőt: úszóexportőr az egész világon. (Ahá, hát a
  horgászúszókhoz kell a balzafa!) Importanyagot feldolgozni, ez csak
  akkor indokolt, ha dollár jön vissza belőle. Namármost, egy ilyen
  hatalmas (???) asztalka anyagából százával lehetne gyártani  az
  úszókat. Ami tehát az asztalka esetleges forgalmazását  illeti,
  legfeljebb kisebb szériákról lehet szó, s főleg akkor, ha maga az
  árucikk Nyugaton is vevőre találna (ami egyébként nem lehetetlen).
  Ennyit elöljáróban.
    No de hol volt még akkor a Triangulum.
    Ágh igazgató úr beváltotta ígéretét, az első asztalka igen rövid
  idő alatt elkészült, és még szebb is lett, mint az eredeti modell,
  amelyben az asztalka három szárnyát nem tömb, hanem egy csőidom fogja
  össze. Én ugyan vittem magammal egy megfelelőnek látszó PVC-csődarabot
  is, de nem arattam vele sikert; azt mondták, túl komplikált volna
  összedolgozni a csövet a falapokkal. Zimány úr, a konstruktőr (a
  protoműhely vezetője, és ha jól értem, a dzsoli-dzsóker a vállalatnál)
  nagyon csinos "dizájnt" kerekített; ez abból is kiderül, hogy amikor
  hazatértem a zsákmánnyal, a feleségemnek is nagyon megtetszett: azt
  mondta, ezt az asztalkát valami másra is lehetne használni. Biztató
  előjel.
    Más célra azonban nem használtam az asztalkát. Csak egyszer
  kellett feltennem rá a lemezjátszót, és azóta nem tudom elképzelni,
  hogy másképpen is hallgathatnám a lemezeimet. Auditív hatásairól alább
  majd bőven lesz szó, de egyvalamit már  az  első  pillanatban
  felismertem: meghökkentően feljavult a  zene  felső  regisztere,
  természetesen a hegedű és a zongora is, de még inkább a cintányér, a
  harangjáték, az Ortofon demólemez I/4. számában az a bizonyos kalimba
  (amelyből eddig csak valami bizonytalan, tompa kocogást hallottam), és
  szinte mindenütt: a triangulum. Nehéz  pedig  a  kettő  között
  összefüggést találni, minthogy a triangulum fémből van, az asztalka
  pedig puhafából. Annyi közük mindenesetre van egymáshoz, hogy a
  triangulumnak, mint neve is elárulja, három oldala van  -  az
  asztalkának pedig három lapja.
    Ekkoriban, ha látogatóim jöttek, nem úszták meg asztaltáncoltatás
  nélkül. Arcukon az elmebetegnek kijáró udvarias tisztelettel, de
  mindenképpen fölöttébb szkeptikusan ültek be a "sztereó székbe".
  Többségük azonban percek alatt-változtatott a nézetein.  A  NAD
  lemezjátszó mindig szebben szólt a balzafaasztalkán, mint akár a
  könnyű telefonállványon, akár a széken, nem is beszélve a nagy
  tálalószekrény márványlapjáról, amely úgyszólván agyoncsapja a zenét.
  Hasonló véleménnyel vagyok a  fémkonzolokról  is.  Rövid  időre
  kölcsönadtam az asztalkát egy-egy audiofil barátomnak, ők egyébként
  majd az eredménytáblázatban is szerepelnek, a 2., 12. és 13. sorban.
  Barátaimnak nagyon rossz kedvük volt, amikor az asztalkát vissza
  kellett hozniuk. Megértem őket, nekem ugyanennyire rossz kedvem volt,
  valahányszor elvitték.
    Ekkor már felbátorodtam annyira, hogy az asztalkát a Hifi Magazin
  kollektívájának  is  bemutassam.  Sólymos  Antal  barátomnak  és
  szerkesztőtársamnak ez időtájt rossz éjszakái  lehettek  az  én
  asztaltáncoltatásaim miatt; ő ugyan már ismerte a Jelenséget, de
  rettegett tőle, mint a megmagyarázhatatlan dolgoktól általában, Dankó
  Emil és Szalai Márti pedig annyira szkeptikusak voltak, amennyire ezt
  a józan műszaki emberektől csak elvárhatjuk. A szeánsz, mindazonáltal,
  pozitív volt, egyértelműen demonstrálni tudtam, hogy a lemezjátszó a
  balzafa állványon szól a legszebben - még akkor is, ha az MC-hangszedő
  helyett csak a hatnyolcszáz forintos AKG P4-et használtuk! Más kérdés,
  hogy a láncban azért így is ott volt a Quad, ott voltak a Spendorok,
  vagyis az egész rendszer így is legalább középkategóriájú volt. Vajon
  mit hallana az, aki egészen olcsó - vagy, ellenkezőleg: méregdrága, a
  miénknél sokkal jobb berendezést hallgat?
    Egyáltalán: hogyan lehetne a balzafa hatását forintban kifejezni?
  Mert hogy a Triangulum nem lesz olcsó mulatság, azt ekkor már
  sejtettem. Rá szabad-e beszélni az üzemet az asztalgyártásra, a
  közönséget pedig az asztalvásárlásra?
    Úgy láttam, nincs más hátra, mint körbejáratni az asztalkát
  Budapesten. Ez lett a Hifi Magazin eddigi legnagyobb szabású tesztje.
  Mindenkit felhívtam, aki csak az eszembe jutott, és rábeszéltem,
  próbálja ki a Triangulumot és mondjon róla véleményt. Másfél hónap
  leforgása alatt sikerült 24 helyre eljuttatnom a balzafa asztalkát.
  Némelyek 1-2 napig hallgathatták, másoknak esetleg csak néhány órájuk
  maradt rá. Az adatokból (ki, mit, hol, mivel használ) egy terjedelmes
  táblázatot  állítottam  össze.  Mindenekelőtt,  természetesen,  a
  lemezjátszóra voltam kíváncsi, hiszen azt egészítjük most ki egy
  toldalékkal. Külön soroltam fel a szíjhajtású és külön a direkthajtású
  készülékeket; a sorrend nagyjából-egészéből megfelel a tulajdonképpeni
  értéksorrendnek, bár itt-ott nyilván vitatkozni lehet rajta. A skála a
  Linntől a NAD-on keresztül a  Tayáig  terjed  -  azt  hiszem,
  reprezentatív, akár az egész audiofil-társadalomra nézve is. Mindenki
  megnevezte azt a bútordarabot, amin a lemezjátszóját tartja, ahhoz
  képest kellett megítélnie a Triangulumot, az alábbi szimbólumokkal:

  0 nincs különbség,
  * "valami van", de nem lényeges,
  ** figyelemreméltó különbség,
  *** drasztikus különbség.

  

    Kezdetben egyébként nem egy asztalkát adtam körbe, hanem mindjárt
  hármat. Az 1. az volt, amelyikről eddig beszéltem, a 2. számút szintén
  balazafából, de vékonyabbra, ennek folytán könnyebbre készítették.
  Kontrolldarabnak odaadtam az én első farácsszerkezetű asztalkámat is
  (ezt 3-as számmal jelöltem), hadd lássam, ki mit szól hozzá. Nos,
  ennek a faszerkezetnek a hangját szinte mindenki kriminálisnak ítélte,
  úgyhogy félidőtájt kivontam a forgalomból. Ugyanez lett a sorsa a
  (természetesen sokkal jobb) 2. számú változatnak is, habár róla még
  szólni fogok. Végül már csak az 1. és egyben végleges változatot
  vittem-küldtem  a  szeánszokra:  a  Triangulum  tulajdonképpeni
  prototípusát.
    Eredményhirdetőtáblám alighanem önmagáért beszél: 24 "fórum" közül
  23 (sőt: tulajdonképpen a 24. is!) különbséget hallott a zenében,
  attól függően, hogy mire állította a  lemezjátszóját.  Mind  a
  huszonhárman a Triangulumot hallották jobbnak a saját megszokott
  polcukhoz, szekrényükhöz, állványukhoz, márványlapjukhoz képest, s
  többnyire nem is akármennyivel. Némely középkategóriájú Thorensen
  szerényebb volt az eredmény, mint vártam volna, másrészt viszont az is
  meglepett, hogy a DD-gépek is, amelyeket pedig én eleve gyöngébbnek
  tartok, milyen sokat profitáltak a balzafa asztalkából!
    Ezzel az eredménnyel már oda mertem állni a HOKÉV elé. Ígéretet
  kaptam, hogy mire a Hifi Magazin megjelenik, próbaképpen ők is
  megreszkíroznak egy 100 darabos szériát - aztán majd meglátjuk. Abban
  maradtunk,  hogy  nincs   értelme   bevonni   a   szokásos
  hifi-kiskereskedelmet, minthogy a HOKÉV-nek is van kiskereskedelmi
  boltja, például Budapesten a Lenin körút 92. szám alatt. Akit tehát
  érdekel a Triangulum, ott keresse, vagy akár meg is rendelheti
  utánvéttel a HOKÉV áruforgalmi osztályán (Budapest, Rozsnyay u. 23.,
  1139). Az ára borsos: 2600 forint. Mi ugyan meg vagyunk győződve róla,
  hogy a Triangulum a legtöbb hifi-berendezést érezhetően feljavítja, és
  hogy hosszú távon mindenkinek kifizetődik, mindazonáltal nem tudjuk
  megjósolni, kinek mennyit ér meg ez a beruházás. Azt javasoljuk tehát,
  hogy ahol hifista szekta működik - a hifi, mint tudjuk, társas hobbi
  -, először mindig csak egyvalaki szánja el magát a vásárlásra, a
  többiek csak aztán döntsenek, ha már alkalmuk volt kipróbálni a
  Triangulumot. (Szétszedhető-összerakható, csekély a súlya,  tehát
  könyvyen szállítható.)
    Még el kell mondanom, mi a különbség a kétféle, 1. és 2. számú
  balzaasztalka között. Bizony, meghökkentően másképp szólnak. A 2.
  számúnak, a vékonyabbiknak nagyon érdekes, de színezett hangja van,
  "becsapós", alul-felül bevisz a hangképbe egy kis rezonanciát, miáltal
  bizonyos berendezésekben elevenebbnek, csinnbummosabbnak, sőt, akár
  teresebbnek is tűnhet, holott éppen az ellenkezője igaz. Kezdetben még
  engem is megingatott véleményemben, ezért vontam be a körtesztbe. De
  azért, ha hosszabb ideig hallgathattam a zenét, a végén mindig
  visszatértem a nyugodtabb, eszköztelenebb, igazibb, zeneibb hangú
  prototípushoz. Mellesleg statisztikailag is ez nyert, a többség ezt
  tartotta jobbnak. Tehát: hiába tudjuk, hogy az asztalkának könnyűnek
  és merevnek kell lennie - nehéz meghatározni, hogy akkor most inkább
  könnyű, vagy ellenkezőleg, inkább merevebb legyen. A Triangulumra,
  helyesebben a prototípusára mindenesetre az a jellemző, hogy ha lazán
  megfogom az egyik (leszerelt) hosszabbik szárnyát, és megkocogtatom a
  külső sávjában, akkor magas, jól definiált, xilofonszerű hangot
  hallok, történetesen egyvonalas "B"-t, azaz hajszál híján éppen a
  kamarahangot! A vékonyabb, könnyebb változat hangja csaknem egy
  oktávval mélyebb, és rezonáns, kevésbé definiálható. Sajnos,  a
  balzafának nagyon is megvan a maga technológiája!  Remélem,  a
  "balzafa-specialista" HOKÉV majd garantálni tudja  a  Triangulum
  paramétereit, legalább egy bizonyos tűrésmezőn belül.
    A T-asztalka hangképét valójában nem lehet meghatározni, és könnyű
  belátni, hogy miért nem. Ez az asztalka nem csodaszer, amely minden
  bajt orvosolni képes. Nem akarom azt állítani, hogy ismerem a
  hatásmechanizmusát, de kétségtelennek látszik, hogy a Triangulum csak
  egyvalamit csinál: nem csinál semmit... vagy legalábbis nagyon keveset
  csinál, A szokványos polcok, szekrények, állványok viszont csúnyán
  rezegnek, kiszámíthatatlan frekvenciákon és kiszámíthatatlan ideig.
  Ezek a rezonanciák valamiképpen belekerülnek a hangképbe. Átváltva a
  balzafa-asztalkára, olyan rezonanciákat mozdítunk el, amelyekhez a
  Triangulumnak  semmi  köze.  Őt  tehát  mindig  a  másiknak  a
  tulajdonságaival jellemezhetjük. Ahol eddig csörömpölést hallottunk,
  ott a csörömpölés redukálódhat. Ahol a felső basszus volt túlsúlyban,
  ott esetleg attól szabadulhatunk meg és így tovább. Az eredeti
  hangképhez képest egyaránt érezhetünk magashiányt vagy magastöbbletet,
  mélyhiányt vagy mélytöbbletet is. Az esetek túlnyomó többségében
  azonban az történik, hogy a magasak magasabbra, a mélyek mélyebbre
  mennek, a tranziensek felgyorsulnak, a hangkép feltisztul, a szólamok
  kivehetőbbek. Nemritkán a lemeztorzítások is redukálódnak, a kritikus
  belső barázdákon csökken a stressz. Az eddig elviselhetetlen hangú
  lemezek egy kicsit elviselhetőbbé, az elviselhetőek elfogadhatóvá, az
  elfogadhatóak kifejezetten széphangúvá változhatnak.
    Van aztán a Triangulumnak még egy jellemző tulajdonsága, amely
  inkább csak a jóminőségű rendszerekben hallatszik ki azonnal (sok
  múlik a hangszedőn), de hosszabb távon csaknem mindenütt észlelni
  lehet. Amikor rezonanciákat oltunk ki, voltaképpen monó (!) jeleket
  távolítunk e! a hangképből. Ezáltal megnő az áthallási csillapítás a
  két csatorna között, és a zene jobban leválik a hangsugárzókról. Az a
  bizonyos 2. számú asztalka nagyon kellemes sztereófóniát kreált,
  amennyiben az egyes szólamokat szétteregette a térben. Az 1. számú, a
  prototípus nem egészen ezt tette, hanem inkább közelebb hozta a
  szólistákat, és mögöttük nyitott meg egy hatalmas, összefüggő teret.
  Én ebből a felismerésből tanultam a legtöbbet.
    De hadd térjek még vissza a statisztikához és a Triangulum
  hatásmechanizmusához. Van táblázatomban két olyan sor (az 5. és a
  14.), amelynek végén az  ítéletet  nem  ábrázolhattam  egyszerű
  szimbólummal, ugyanis a meghallgatáson ezúttal nem egy-két, hanem 9,
  illetve 15 személy vett részt, - nyilván nem juthattak teljesen közös
  nevezőre. Ezekről a szeánszokról tehát részletesen kell beszámolnom.
    Asztalkáim képességeit mindenképpen szerettem volna stúdióemberek
  előtt is demonstrálni. Mint tudjuk, ez megy a legnehezebben, mert ők
  zárkóznak el a leginkább az ilyesfajta, negyedik dimenziós jelenségek
  elől. A Rádió és a Hanglemezgyár egyébként sem jöhetett számításba,
  ott talpig öntöttvasba bújtatott, behemót stúdiójátszókat használnak,
  azokon már nem sokat javíthat két kilónyi balzafa. A Filmgyárban
  viszont, minthogy ott a hanglemezt nem tekintik annyira fontosnak,
  "csupán" egy Thorens TD125/II-eset vesznek elő, ha éppen szükség van
  rá. És ami a legérdekesebb: ezt a lemezjátszót nem  benn,  a
  lehallgatóstúdióban helyezték el, hanem a folyosó túlsó oldaláról
  nyíló szobácskában, vagyis kizárták oz akusztikai visszahatást! Ha
  tehát a Jelenséget még a MAFILM stúdiójában is ki lehet mutatni,
  perdöntő bizonyítékot szolgáltatunk rá, hogy a lemezjátszóasztalkák
  nem az akusztikai visszahatást védik ki, hanem valami egészen másfajta
  funkciójuk van.
    Első próbálkozásom nem járt sikerrel.  Filmgyári  hangmérnök
  barátom, akinek megpendítettem az ötletet, nem zárkózott ugyan el a
  szeánsztól, de annyira húzta a száját, hogy jónak láttam visszakozni.
  Mégsem tudtam megállni, hogy meg ne kísértsem a MAFILM-et. Végülis
  Szeremlei Szabó Ivánt, a hangosztály helyettes vezetőjét hívtam fel,
  és ő ha nem is lelkesen, de készségesen elvállalta, hogy megszervezi a
  szeánszot - igazán a legőszintébb köszönetet mondom érte neki is,
  kollégáinak is! Összesen kilencen voltak jelen (engem természetesen
  nem számítva), valamennyien műszaki emberek,  főleg  karbantartó
  mérnökök és műszerészek, továbbá Prohászka Béla hangmérnök - bizonyára
  nem  véletlen,  hogy  éppen  ő  hallotta  a  különbséget  a
  legdrasztikusabbnak. A társaságban egyébként alighanem ő volt az
  egyetlen audiofil, a többiek között nemigen akadt hifista.
    A kilenc zsűritag közül négyen határozatlanok maradtak, öten
  viszont különbséget éreztek a hangképben, éspedig valamennyien a
  Triangulum javára. (Ide már csak az 1. számú asztalkát vittem el.)
  Ítéletük egy csillagostól három csillagosig terjed - legalábbis az én
  interpretációm szerint. Ők, öten, így foglalták össze impresszióikat:

    1. A basszus lejjebb megy, kerekebb. 2. Nyugodtabb - a másiknak
  fölösleges magasai vannak. 3. Teltebb, testesebb. 4. Fényesebb hangzás
  (a másik sprődebb), a mélyek differenciáltabbak(a másik süketebb és
  kisebb a hangereje). 5. Abban a pillanatban meghallani, amikor a tű a
  lemezre kerül, hogy ez a jobb (a másik mintha egy szűrőt tenne a
  lemezre). A középmagasakon kisebb a torzítás, viszont több hangmérnöki
  hibát lehet megfigyelni. Megnövekszik a dinamika, ezt nem is hittem
  volna (a másik összemossa a dinamikát, mint egy rossz kompresszor).

    Még elmondom,  hogy  ebben  a  stúdiólehallgatóban  egyetlen
  elfogadható "sztereó pont" van: a keverőasztalhoz tartozó  szék
  (esetünkben a 2. számú zsűror ülőhelye). A többiek faltól falig,
  jobban mondva hangszórótól hangszóróig ültek  vagy  álltak,  és
  hangsúlyozták is, hogy így a térhatásról nyilván nem nyilatkozhatnak.
  A hangsugárzójuk egyébként egy falbeépített, három utas, a középső és
  a felső sávban tölcséres rendszer - hát bizony nem  az,  ami
  megdobogtatja egy audiofil szívét. Jellegzetesen stúdióhangú, azaz
  baromi dinamikát képes lesugározni, de aggasztóan színezett, és
  egyáltalán semmiféle mélységérzetet nem kelt, balzafa ide vagy oda. Én
  magam ezért, ha ítélnem kellett volna, legfeljebb másfél-két csillagot
  mertem volna megspendírozni. Más kérdés, hogy itt nagyon drága
  berendezésekről van szó, és hogy a profik világában ezt az egy-két
  csillagot esetleg tízezer forintokban mérik.

    A másik kollektív szeánszon szintén csak (vagy túlnyomórészt)
  műszakiak ültek össze: a Budapesti Műszaki Egyetem hifi-klubjának 15
  tagja, Fejős Csaba fizikus vezetésével. Én szándékosan távol maradtam,
  nehogy izgágaságomban  bárkit  is  befolyásoljak  egy  akaratlan
  megjegyzéssel vagy  gesztussal.  Csak  odaszállítottam  a  három
  terülj-terülj  asztalkát,  és  másnap  értük  mentem.  Csabával
  megbeszéltük, hogy majd ír nekem egy gyorsjelentést a  szeánsz
  eredményéről, ez néhány nap múlva meg is érkezett, egy  rövid
  kísérőlevéllel, miszerint "a balzafa asztalkák - mert valószínűleg
  abból készültek, ugye - megdöbbentőt produkáltak, nem hittem volna, ha
  csak mondja valaki.
    Maga a tudósítás így szól:

    "Jegyzőkönyv helyett. Lemezjátszóállványok vizsgálata. Helyszín:
  az ÉMI klubhelyisége, Bp. XI., Diószegi u. 37. Időpont: 1985. december
  4. A helyiség méretei: kb. 5,5x6,5x3m jól csillapított). A lánc
  szemei: Ortofon MC20, T-20, Radford SC22 (utánépítés), Technics SUV4A
  (A-osztályú üzemben használva), Mission700, és amit rakosgattunk:
  NAD5120. Amire raktuk: közepes méretű fa asztal, tetején kb. 10kg-os
  kőlappal, valamint az I., II. és III. jelű állványok. (Az Olvasó tehát
  itt fordított szóhasználattal találkozik): állványon mindig a három
  asztalka valamelyike értendő. DL.) Műsoranyag: Ortofon 3. tesztlemez.
  Résztvevők: a BME Hi-Fi Klub tagjaiból 15 fő.
    A mérkőzés:
    Asztal kontra I. állvány: 2-9 (4 bizonytalan). Vélemények az I.
  állvány mellett: definiáltabb sztereókép, mélyebb tónusú, tisztább
  hangzás, szebb tranziensek, mélységben is van  sztereókép,  nem
  csörömpöl. (Az asztal mellett: szélesebb spektrumú hangzás, van
  középbasszus.)
    I. kontra II. állvány: 6-3 (6 nem észlelt lényeges különbséget).
  Vélemények az I. állvány mellett: zeneibben szól, a tranziensei
  valamivel szebbek, lágyabb, simogatóbb hangzás,  definiáltabb  a
  hangszerek pozíciója. (A II. állvány mellett: nyugodtabb hangkép,
  feldúsul a basszus, mélységében jobb sztereókép.)
    I. kontra III. állvány: 8-2 (ekkor már csak tíz fő volt jelen).
  Vélemények az I.  állvány  mellett:  nincsenek  elkent  mélyek,
  transzparensebb hangzás, definiáltabb, nincs csörömpölés. (A III.
  állvány mellett: dögösebb basszus. A III. képe egyébként hasonlít a mi
  asztalunkéhoz.)
    II. kontra III. mérkőzés nem volt, de egyöntetű véleményünk
  szerint a II. szól szebben.
    Általános vélemény: megdöbbentő (ez Csaba kiemelése, nem az enyém.
  DL.), hogy az asztalra helyezett lemezjátszó, méghozzá a jó rugókon
  levő NAD ennyi energiát szed fel a térből. A szeánsz kezdetén senki
  sem gondolta volna, hogy ekkora különbséget fog hallani. Az állványok
  között már sokkal kisebb az eltérés, különösen az I. és a II. között.
    Hát ennyi!"

    Az Olvasó persze már tudja, hogy nem a térből  felszedett
  energiáról, tehát nem akusztikai visszahatásról van szó, hanem valami
  egészen másról - de hogy miről? Remélhetőleg egy szép napon lesz, aki
  ezt is pontosan meg tudja mondani.
    Addigra majd feledésbe merül a mi összes kételyünk, kínlódásunk,
  tépelődésünk. Akkor majd, ha megkérdezitek a szakembereket, ezt fogják
  mondani:
    "A lemezjátszó-asztalka?! Az természetesen egy  igen  fontos
  szerkezet, a funkciója műszakilag indokolható, a hatásmechanizmusát
  tökéletesen ismerjük. Egyszóval, nincs benne semmi misztikum. Ez nem
  olyan ám, mint az a sok babona, amivel azok a dilettáns hifi-újságok
  táplálják a hiszékeny olvasót..."


  Hangsugárzó-lábazatok

  (a szerkesztő tollából)

    Mit szólnátok egy ilyen hirdetéshez:

                Állítsd Talpra,
                   vagy
                 Tedd Tönkre!

    Mármint a hangsugárzóidat. A Talp egy hosszú lábazat volna,
  kisméretű hangdobozokhoz, a Tönk pedig, nevéhez méltóan, egy zömök,
  alacsony állvány, a nagyobb hangsugárzók alá. A két állványtípusnak
  valójában még nincs neve; én amúgyis csak a bábájuk vagyok, azt pedig
  ritkán kérik fel keresztszülőnek. De azért hadd nevezzem így őket,
  hogy ne kelljen minduntalan  a  nyelvtörő  "hangsugárzó-lábazat"
  kifejezéshez folyamodnom.

   


  Ez még nem a Tönk, hanem az eredeti Heybrook-állvány. A miénk abban
  tér el tőle, hogy a hátsó csavarokhoz felülről, egy csavarhúzóval is
  hozzá lehet férni - így praktikusabb. A szemközti oldalon viszont már
  a Talp prototípusa látható, egyelőre még a tüskés csavarok nélkül


     Akár a Triangulum lemezjátszó-asztalka, ez a két lábazat is a Hifi
  Magazin egyéni akciójának köszönheti létezését. "Negyedik dimenziós"
  tárgyakról lévén szó, az Olvasó hiába kereste volna, pontosabban:
  eszébe se jutott volna keresni őket a boltban, a másik oldalon pedig a
  kereskedő sem rendelt volna ilyesmit az üzemektől, minthogy félt
  volna, hogy az egész tétel a nyakán marad. Véleményünk szerint tehát
  szükség volt egy katalizátorra, a Hifi Magazinra, amely kipróbálja az
  állványokat, s ha beválnak, akkor gyártásra és forgalmazásra szólítja
  fel a gyárat és a kereskedőt - a vásárlókat nem szólítja fel semmire,
  de legalább tájékoztatja őket a hangsugárzó-lábazatok hasznáról. Mi
  ezt most megtettük. Tapasztalatainkat lásd a 14. oldalon, Negyedik
  Dimenzió címmel - akciónk eredményét pedig prototípus (vagy azóta
  talán már szériadarab?) formájában a RAMOVILL-nál, a Váci utca 40.
  szám alatt.
     Mintadarabokért az Iskolabútor- és Sportszergyárat kerestük fel. A
  rajzot, a méreteket nyilván nekünk  kellett  megadnunk.  Mi  a
  Heybrook-lábazatok mellett maradtunk: a kisebbik egyszer már volt is a
  kezünkben (lásd: Angolra hangolva, HFM 14.), a hosszabbik állványt
  pedig amúgyis indokoltnak láttuk  elkészíttetni,  tekintettel  a
  rövidesen  forgalomba  kerülő  Heybrook  HB1-es  hangsugárzókra.
  Sztárfotónkon, a HB1 alatt természetesen nem az eredeti angol állvány,
  hanem a Talp prototípusa látható. Ez nem hátrány: minden jel arra
  vall, hogy a magyar változat jobb az eredetinél - de erről majd
  később.
     Véleményem   szerint   mindennemű   hangsugárzó-rendszernek
  elengedhetetlen tartozéka a lábazat - anélkül a hangsugárzó "nem tudja
  kifutni magát". A jelenséget ismét csak magyarázni tudjuk, érteni nem
  értjük igazán: nyilvánvaló ugyan, hogy a masszív, rezgésmentes lábazat
  valamiképpen megfogja a hangdobozt - de nem látjuk világosan azt a
  mechanizmust, amely a mechanikai stabilitást a hangkép stabilitásává
  konvertálja.  Dehát  műszaki-akusztikai  magyarázatot  adni  nem
  feltétlenül a mi dolgunk; bízunk benne, hogy mások majd felismerik és
  kianalizálják a hangsugárzó-lábazatok hatásmechanizmusát. Végtére, a
  hangszerekről sem  tudjuk  pontosan,  hogyan  működnek  -  csak
  gyönyörködünk bennük, ha szépen szóinak. A hangsugárzónak nevezett
  hangszerek mindenesetre szebben szólnak, ha megfelelő  lábazatra
  állítjuk őket. És ezt többnyire demonstrálni is jól lehet, tehát az
  állványok hatása nem csekély. Hosszabb zenehallgatással pedig annyira
  hozzá lehet szokni a "hangképükhöz", hogy hiányérzetünk támadhat,
  amikor a lábazatot eltávolítjuk a doboz alól. Kérdés: miféle doboz
  alól?
     Én azt hiszem: bármelyik alól. Kétségtelen ugyan, hogy a Tönk
  nálunk a Spendor alatt áll, a Talpat pedig elsősorban a Heybrookhoz,
  tehát viszonylag drága típushoz szántuk. A Spendor sokat profitál a
  fémállványból, a Heybrook pedig úgyszólván lelombozódik nélküle - mint
  ezt a RAMOVILL szakemberei előtt is demonstráltuk. De még az olcsó
  HS280.nak is jót tesz a "Talpra Orion" jelszó, és ugyanez vonatkozik
  arra az 5 hangsugárzótípusra is, amelyet néhány oldallal előbb
  teszteltünk. A hatás többnyire ugyanaz, csak nem egyformán pregnáns: a
  hangsugárzó képességeinek határán belül megjönnek a mélyek, csökken a
  felső-prezensz érdessége, megnyugodnak és tisztábbak  lesznek  a
  csinnek, definiáltabbá válnak (mindegyik regiszterben!) a szólamok, és
  a zene sokkal inkább ki tud lépni a dobozokból.  És  ami  a
  legérdekesebb: bizonyos lemeztorzítások is eltűnnek - minthogy a
  hangsugárzó most már nem forszírozza őket!
     És hogy ez mennyit ér? Erre már nehéz válaszolni. A Talp irányára
  1000-1100 forint darabonként, a Tönk (azon sokkalta kevesebb a
  hegesztési pont) úgy 600 forintba kerülhet.  Namármost,  márkás
  hangsugárzók árához képest ez nem sok. de az Orionok-Videotonok maguk
  sem kerülnek sokkal többe, mint az állvány, és Olvasóink a szemünkre
  vethetik, hogy drágább a leves, mint a hús. Megintcsak azt javasoljuk,
  amit a Triangulum lemezjátszó-asztalka potenciális tulajdonosainak:
  előbb csak egyvalaki vásároljon, a többiek csak azután, ha már
  otthonukban  is  kipróbálták  a  T-állványokat.   Mellesleg,
  megcsináltathatják maszek úton is, de - hacsak nem maguk állnak neki a
  hegesztésnek - aligha fognak sokat megtakarítani.
     A Talp egyébként 480mm magas, a középső négyzet 200x200mm, alul a
  támasztólábak 100 milliméteresek. A Tönk 300-300mm széles és mély,
  260mm magas, nem számítva a fémtüskéket. Nagyon fontos, hogy az
  állványok ki vannak öntve homokkal, és így ha nem is értjük, hogy
  miért, de meghozzák a hangsugárzók basszusát. (Ezért gondoljuk, hogy
  jobbak, mint az eredeti. Az ugyanis belül üres, csak kívülről fedi egy
  vékony műanyag csillapítóréteg. Persze, azt az állványt szét is lehet
  szedni, és könnyen lehet szállítani. Mi viszont úgy véltük: biztos ami
  biztos, legyen a lábazat egyszer és mindenkorra összehegesztve, abból
  nem származhat baj. A szállítási költség aligha tetemes.)
     Használati utasítás: a hangsugárzó és a lábazata közé mindenképpen
  kell tenni valamit. Hogy mit? Tessék kikísérletezni! Bármilyen meglepő
  is, változni fog a hangkép, aszerint, hogy puha vagy kemény anyagból
  készítjük-e az alátétet. Kiindulásnak a legjobb egy-egy csipet gyurma
  az állvány mindegyik sarkában, mert az egyszersmind oda is tapasztja a
  fémet a fához, nehezebb leverni a dobozt. De lesz olyan hangsugárzó,
  amelynek esetleg jót tesz a fémtüske-alátét. Egyszóval: szabad a
  vásár.
     És várjuk a visszajelzést!