Bemutatjuk:    Ebben a rovatunkban olyan készülékek tesztjét közöljük, amelyekkel
  a hifi-kedvelők a hazai boltokban is találkozhatnak. A méréseket Dankó
  Emil, Sólymos  Antal  és  Szalai  Lajosné  végezte,  a  Magyar
  Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet műszerparkján. Auditív ítéletünk a
  Hifi Magazin kollektív véleményét tükrözi, teljesen elfogulatlan,
  mindazonáltal - mint bárki másé - a szubjektivitás jegyeit is magán
  viseli.


    Ismét bőviben vagyunk a tesztkészülékeknek: Bemutatunk három
  lemezjátszót, ugyanennyi magnót és - régi adósságunkat törlesztve - az
  Orion és a Videoton legutóbbi hifi-tornyának rádióit és erősítőit
  (ezek már jó ideje forgalomban vannak). Igazság szerint most kellene
  tesztelnünk az Akai HX-2 kazettás magnót is. mint a VT-torony egyik
  komponensét, de hát azon már legutóbbi számunkban túljutottunk. Ebben
  a kiadásunkban amúgy is egymást érik a B betűk - reméljük, ezt senki
  se bánja.


  Akai AP-Q310c lemezjátszó

  

    "Flexibilis"  készülék,  sok  mindent  tud.  Kvarcvezérelt,
  direkthajtású, teljesen automatikus, sőt: ha nagyon szépen megkérjük,
  annyiszor ismétli meg a műsort, önmagától, ahányszor csak kívánjuk.
  Kezelőszervei egyetlen sávban húzódnak az ezüstszürke műanyag doboz
  elején: kívül esnek a lehajtott plexitetőn, tehát játék közben is
  kényelmesen el lehet érni őket.

  Kezelése, szolgáltatásai

    Baloldalt egy széles billentyű a fordulatszámváltó (33/45): egy
  másik billentyű a Cut/Return feliratot viseli, ezzel lehet a játékot
  megszakítani, legalábbis automatikus üzemmódban. Ekkor a gép  a
  hangkart is a helyére teszi, és kikapcsolja önmagát.
    Középütt jelzőfény (2 LED) gyullad ki, ha bekapcsolás után a
  kvarcvezérlés "megfogta" a rendszert, azaz beállította a névleges
  fordulatszámot.
    Hálózati kapcsoló helyett egy ötállású tolattyút kapunk. Első két
  állásában ("Power Off" és "1") csupán ki- és bekapcsolja a készüléket.
  A másik három kapcsolóállásban ("Repeat") a gép ismétlésre áll:
  kétszer, háromszor,  illetve  végtelen  sokszor  végigjátssza  a
  hanglemezt, mint egy ismétlőfegyver.
    A következő tolókapcsolóval azt határozzuk meg, hogy mekkora (17,
  illetve 30 centiméter) átmérőjű hanglemezhez  alkalmazkodjék  az
  automatika. Ennek a kapcsolónak egy harmadik állása is van ("Manual"),
  ez kiiktatja az automatikát. Ilyenkor a  saját  úri  kezünkkel
  kényszerülünk a hangkart a lemeztányér fölé vinni, és a játék
  végeztével is nekünk kell végrehajtanunk a kar helyretételének kényes
  műveletét - komplikált ugyan, de idővel el (ehet sajátítani.
    Végül a kapcsolósáv jobb oldalán a karliftet ("Cue") találjuk. Ezt
  jobbra-balra kell mozgatni. (Ügyetlen megoldás; tolókapcsoló helyett
  jobban beválna itt egy olyasforma kezelőszerv, mint a túloldalon a két
  billentyű.)

  Felépítése

    Megszokott, műanyagból készült "tojáshéj"-doboz: négy harang alakú
  gumilábon áll. A lemeztányér  ferde  palástú,  elegáns.  Anyaga
  alumíniumöntvény. A gumipárna sima, barázdálatlan, és így egyenletesen
  alátámasztja a teljes lemezfelületet. Csak belül találunk rajta
  koncentrikus gyűrűzetet, pickupcsere  esetén  ennek  segítségével
  állíthatjuk be a hangkar-hangszedő rendszer túlnyúlását.
    A hangkar egyenes vonalú, kör keresztmetszetű cső. A "papucsot"
  nem lehet leszerelni. A hangszedőt szabványos módon, egymástól fél
  collra eső csavarokkal rögzítették. Az ellensúly rugalmasan van
  felfüggesztve. A legkisebb osztás rajta 5mN. Az antiskating-beállító
  korongra egyetlen skálát vittek fel, az tehát  kúpos  tűhegyre
  vonatkozik. A hangszedő mozgómágneses rendszerű, típusszáma PS85, a
  cseretűé RS85. A hangszedő jelét körülbelül egyméteres, árnyékolt
  kábel vezeti ki egy ötpólusú csatlakozódugóra.
    Az AP-Q310c elektromos felépítése valamelyest bonyolultabb a
  megszokottnál. A (DDM-6F típusjelű) motor két meghajtótekercsét egy
  LA64585 típusú IC  vezérli,  egy-egy  ellenütemű  tranzisztorpár
  segítségével. Ehhez az IC-hez két Hallelem csatlakozik. Egy másik IC
  (TC 9142P) tartalmazza a kvarcoszcillátort, a frekvenciaosztókat és
  azokat az áramköröket, amelyek a meghajtómotor jelét dolgozzák fel (a
  jel egy két tranzisztoros jelformálóról érkezik). Ezenkívül további 5
  tranzisztor  található  a  meghajtó  és  4  tranzisztor  az
  ismétlő-karmozgató rendszerben.
    Az elektronika ±12V tápfeszültséget kap, ezt két (1-1 tranzisztort
  tartalmazó) stabilizátor állítja elő. A hálózati áram útját  a
  transzformátor primer körében elhelyezett kapcsoló nyitja-zárja.

  Méréseinkhez

    Nem vagyunk elragadtatva az AP-Q310c tudományától. Kvarcvezérelt,
  direkthajtású lemezjátszó - és többet nyávog, mint egy szimpla
  szíjhajtású gép. Nem kevesebb, mint 4 példányát  ismerjük,  és
  valamennyin nagyjából ugyanezt az  eredményt  mértük.  Igaz,  a
  fordulatszámot ez a készüléktípus tökéletesen-pontosan megtartja, és
  legalább ezzel bizonyítja, hogy direkthajtású és kvartvezérelt. A zaj,
  a dübörgés átlagos.
    A frekvencia-jelleggörbe 14-16kHz táján (és különösen a jobb
  csatornán) kiemel, itt az áthallás is erősen leromlik.
    A hangszedő letapogatási képessége átlagos, a torzításai szintén
  átlagosak. de az intermodulációs torzítása kisebb is lehetne.
    Az akusztikai visszahatás 30Hz-en magasra szökik, és - érdekes
  12kHz fölött újra felüti fejét.
    Az 1kHz-es négyszögjelen túllövést és berezgést láthatunk, ez
  összhangban van a frekvenciaátvitellel.


  Pioneer PL-340 lemezjátszó

  

    Legutóbbi számunkban amiatt füstölögtünk, hogy miért kapott új
  típusszámot a PL-750 lemezjátszó, amikor szőröstül-bőröstül megegyezik
  a régebbi PL-640-nel. Szó ami szó, külsejében a PL-340 sem tér el
  nagyobb testvéreitől: ugyanaz a kiérlelt, egyszerű, de  elegáns
  vonalvezetés, ugyanaz a hangkar, ugyanazok  a  kezelőszervek  -
  mindazonáltal ez a lemezjátszó nem DD, hanem szíjhajtású. Olcsóbb is
  amazoknál: néhány krajcár híján 7000 forint az ára.

  Kezelése, szolgáltatásai

    A kezelőszervek ezen a gépen is a lehajtott plexitetőn kívül
  esnek, ez így praktikus, sőt: annyira így praktikus, hogy újabban
  szinte az összes japán lemezjátszót ilyenre tervezik. Hovatovább nem
  is kell külön hivatkoznunk erre a jellemzőjükre.
    A bal oldali széles billentyű (33/45) a  fordulatszámváltó.
  Jobbközépen ("Arm") egy félekkora nyomógomb a karlift. Jobboldalt
  pedig egy másik széles billentyű, a "Cut", ezzel lehet "elvágni" a
  műsort, befejezni a játékot. Ilyenkor a hangkar felemelkedik, helyére
  vándorol, a készülék kikapcsolódik. Egyébként mindent a hangkarral
  kell kormányozni: ha a tányér fölé visszük, az forogni kezd, ha pedig
  a játék befejeződött és a tű a kifutó barázdákhoz ér, ugyanaz
  történik, mint ha megnyomtuk volna a "Cut" billentyűt.

  Felépítése

    Erről nincs sok mondanivalónk. A lemeztányér alumíniumöntvény, de
  igen könnyű, és közvetlenül a kisméretű, egyenáramú motorról hajtja
  meg egy vékony gumiszíj.
    A hangkar már régi ismerősünk, úgy látszik, bevált, és a Pioneer
  most ezt a kart szereli különféle, drágább és olcsóbb készülékeibe.
  Statikusan kiegyensúlyozott, egyenes vonalú, karbonfíberből készült.
  Derekán, valamivel közelebb  a  csapágyazáshoz,  egy  rugalmasan
  felerősített, széles fémövet visel, ez a DRA (Dynamic Resonance
  Absorber)  állítólag  hatékonyan  csillapítja  a  karban  éledő,
  nemkívánatos rezgéseket. A papucs leszerelhető, egyetlen  csavar
  rögzíti. A hangszedő csereszabatos, félcollnyira eső csavarokkal kell
  felerősíteni. A pickup ezúttal nem az a bizonyos magaskimenetű MC,
  hanem mozgómágneses típus, és bár nincs feltüntetve rajta, honnan
  származik, felismerjük benne az Audio-Technica gyártmányát. Típusszáma
  PC-230, a cseretűé PN-230. A tűhegy profilja kúpos. A  tűerőt
  ellensúllyal lehet  állítani,  a  legkisebb  osztás  2,5mN.  Az
  antiskating-tárcsán egyetlen skála található.
    Az egész lemezjátszó egy műanyag héjra épül, ebbe alulról egy
  nagyméretű fémlemezt erősítettek, az hordozza a lemeztányér csapágyát
  és a kar mozgatásához szükséges mechanikai alkatrészeket. A készülék
  négy harang alakú gumilábon nyugszik. A hangfrekvenciás kábel csaknem
  másfél méter hosszú, RCA-rendszerű (harang) csatlakozók vannak rajta,
  és nem hiányzik róla a külön földelő vezeték sem.

  Méréseinkhez

    Szimpla készülék - szimpla paraméterek.
    A fordulatszám névleges értéke belül marad a tűrésmezőn; a
  fordulatszámesés egy kicsit nagyobb a szokásosnál, de nem számottevő.
    A nyávogás csekély, kisebb, mint a szíjhajtású  készülékeké
  általában. A zajok átlagosak.
    A hangszedő frekvencia-jelleggörbéje 10 és 16kHz között kiemel,
  majd jócskán visszaesik, és 20kHz-en már 7-8dB hiánya van. Az áthallás
  azonban mindvégig egész tisztességes marad.
    A hangszedő letapogatási képessége jó, engedékenysége átlagos.
  Torzításai igen alacsonyak, kivéve a közepes frekvenciákon mért
  torzítást.
    Az akusztikai visszahatás sehol sem túlságosan erős, viszont
  meglehetősen széles sávban érvényesül. Az 1kHz-es négyszögjel igencsak
  cifra. Ekkora túllövésre és ennyire hosszan tartó berezgésre még a
  frekvenciagörbe kiemelése sem ad magyarázatot.


  Pioneer PL-450 lemezjátszó

  

    Nemigen ismerjük ki magunkat a Pioneer cég típusszámai között. A
  450 végül is nagyobb a 340-nél, mégis, a PL-450 típusszám minden
  valószínűség szerint egy olcsóbb készüléket takar - talán a lehető
  legolcsóbbat. Mindenesetre a lehető  legegyszerűbbet.  Kezelését,
  szolgáltatósait néhány sorban összefoglalhatjuk.
    A kart kézzel a lemeztányér fölé visszük, mire a motor megindul. A
  játék végeztével a hangkar magától a helyére vonul,  a  motor
  kikapcsolódik. A karlift oldalt, a karbak tövében kapott helyet.
  Ezenkívül egyetlen kezelőszerv van még a gépen: a fordulatszámváltó
  billentyű. (Ezt ugyan nem kell használni játék közben, de azért kívül
  helyezték a plexitetőn. A tradíció kötelez.) Szóval, a 450-es szinte
  semmit sem tesz azon kívül, hogy lejátssza a hanglemezt. Szokatlan
  fogyatékosság ez egy  japán  lemezjátszótól!  Ha  legalább  egy
  flikk-flakkot is csinálna időnként...

  Felépítése

    Egyszerű, szíjhajtású készülék.  Tányérjának  tömege  még  a
  lemezpárpával együtt sem nyom fél kilogrammot.
    Hangszedője T4P rendszerű;  erről  a  már-már  szabványosnak
  tekinthető  pickupfelerősítési  metódusról  bővebben  írtunk  16.
  kiadásunkban (a 10. és az 51. oldalon). A T4P jelzésű hangszedők
  geometriailag és tömegeloszlásukat tekintve is csereszabatosak és
  roppant könnyen lehet kibe szerelni őket, minthogy ehhez semmit sem
  kell állítani a hangkaron. Nincs is a karon semmiféle szabályzószerv.
  Ennyivel is olcsóbb lehet a masina. A kar egyenes, kör keresztmetszetű
  cső, merev ellensúllyal, amelyet természetesen nem lehet állítani. A
  tűerő 12,5 ±2,5mN (1,25 ±0,25g). ennyit ír elő a T4P "szabvány". Az
  antiskatinget sem kell változtatni - nincs is mivel -, az oldalirányú
  kiegyenlítő erő egyszer és mindenkorra be van állítva a hangkar
  belsejében. (Erről könnyen meggyőződhetünk: ha az ellensúlyra további
  tömegeket rakva a rendszert "kinullázzuk", a hangkar azonnal kifelé
  lendül.) A pickup egyébként az Audio-Technica gyártmánya.
    A sasszi a szokásos, merev műanyag idom, alulról egy fémlap
  csatlakozik hozzá, arra van felszerelve a tányércsapágy  és  a
  karmozgató mechanika. A meghajtó motor egy kisméretű nyomtatott
  áramköri lapot hordoz, két potenciométerrel - azokkal állították be,
  még a gyárban, a kétféle fordulatszámot. Külön nyomtatott áramköri
  lapon helyezkedik el a hálózati transzformátor és az egyenirányító
  egység. A hangkar által működtetett kapcsolószerkezet a transzformátor
  szekunder tekercsét kapcsolja.
    A hangfrekvenciás kivezetésen  harangcsatlakozókat  és  külön
  árnyékoló vezetéket találunk.

  Méréseinkhez

    A futómű hasonló a PL-340-eséhez, ezt tükrözik a mérési eredmények
  is. Hogy a fordulatszámesése mégis kisebb, mint amazé, csak azzal
  magyarázható, hogy a hangszedője csekélyebb tűerővel játszik, kevésbé
  fékezi a lemeztányért.
    A nyávogás átlagos, a zajérték jobb a specifikáltnál.
    A frekvencia-jelleggörbe meglepően kiegyenlített, sokkal szebb,
  mint a PL-340 görbéje! A felső rezonanciacsúcs "meg van fogva", le van
  csillapítva, az átvitel 13-15kHz-ig egyenletes, igaz, azután esni
  kezd. Az áthallás mindvégig csekély marad - kitűnő eredmény egy
  ennyire olcsó jószágtól.
    A torzítások átlagosak, csak a közepes frekvenciákon mért torzítás
  szökik magasra (nagyobb kivezérlésen, a jobb csatornán) - de ne
  feledjük, a tűerő igen alacsony.
    Az akusztikai visszahatás nagyjából megfelel annak, amit a többi
  Pioneeron mértünk.
    Összefoglalva: rendkívül egyszerű készülék, egész tisztességes kis
  hangszedővel.

  
  
  


  Szeánsz

  

    Házizsűrink fülét ma egymás után három lemezjátszóval teszteljük:
  az Akai AP-Q310c-vel, a Pioneer PL-340-nel és 450-nel - a negyedik
  lemezjátszó az etalon, az Ortofon FF15/II-vel felfegyverzett NAD5110,
  amely mellesleg szólva olcsóbb a többinél. Nem fogunk spekulációkba
  bocsátkozni, nem próbáljuk kitalálni, hogy  egy-egy  lemezjátszó
  hangképét mennyiben határozza meg a futómű és mennyiben a pickup. A
  komplett       készüléket       bíráljuk       el
  hangszedőstül-hangkarostul-futóművestül,  abban  az  állapotában,
  amelyben az Igen Tisztelt Kuncsaft megvette és hazavitte.

  Akai AP-Q310c

    Ez a masina két mérsékelten lelkes szavazatot és két rendkívül
  határozott ellenszavazatot szerzett.  Számszerűleg  és  egy  kis
  jóindulattal  ez  2:2  volna,  de  az  utolsó  műsorszám,  az
  eget-földet-nézőteret-kulisszákat megrendítő operarészlet az  Akai
  támogatóit is megrendítette - úgy érezték, Tosca és Cavaradossi
  tragédiájához az AP-Q310c is hozzátesz valamicskét. Tény, hogy az Akai
  itt már nagyon torzított és sziszegett.
    Kevésbé kritikus zenei passzázsokon az Akait  nyugodtabbnak,
  kiegyenlítettebbnek ítélte az, aki rászavazott, és ványadtabbnak,
  élettelennek az, aki nem rokonszenvezett vele. (A NAD/FF15 hangját
  ezzel szemben elevenebbnek, lendületesebbnek fogod  találni,  ha
  tetszik, illetve esetleg idegesítőbbnek. ha nem tetszik.)
    Szubjektív, de objektív teszteredményei alapján is, az AP-Q310c
  távol áll tőle, hogy Best Buynak nevezhessük, de azért megvannak az
  ütőkártyái: csinossága, sokféle szolgáltatása és hát nem utolsósorban
  a kvarcvezérlés, amely a kamarahangot oly kérlelhetetlenül 440Hz-en
  tartja, amennyire ezt a legpontosabb fülű, abszolút hallású zenészek
  elvárják...


  Pioneer PL-450

    Mint minden hifista tudja, az auditív élményt szörnyen nehéz
  emberi nyelvre fordítani, szavakba önteni, "verbalizálni". Amikor már
  sem a finnugor, sem pedig a latin kifejezések nem segítenek, élénk
  taglejtésekkel próbáljuk érzékeltetni, hogyan hatott ránk valamely
  hangkép - csakhogy, sajnos, ezeket a taglejtéseket éppúgy nem lehet
  kinyomtatni, mint ahogy a "csengő magasakat" és a "telt basszusokat"
  sem...
    Mi most mégis úgy próbáljuk jellemezni a PL-450 hangját, hogy két
  tenyerünket befelé fordítva olyasfajta mozdulatokat teszünk, mintha
  egy nagy labdát simogatnánk kétoldalról. "Lekerekített", "gömbölyű" -
  többen is ezt írtuk a jegyzetfüzetünkbe. Magyarul: tetszett? (kérdezi
  az Olvasó). Igen, tetszett. Kellemes, zenei tónusa van, négyünk közül
  kettőnek nyomban megnyerte a szavazatát - és csak Sólymos Antal
  tartott ki amellett, hogy neki ez a hangkép sávhatárolt, hiányzik a
  legalja és főleg a legteteje. Őszintén szólva, ilyesfajta kételyek
  mibennünk is felmerültek, már zenehallgatás közben is, utólag pedig,
  megvizsgálva a PL-450 diagramjait, hajlanánk rá, hogy inkább SA
  véleményét fogadjuk el. Mindegy: még ha hiányzik is valami a PL-450
  hangképéből, fontosabb ennél, hogy egyikünk sem érzett benne zavaró
  többletet. Meglepően jól sikeredett kis lemezjátszó ez a Pioneerok
  legifjabbika.


  Pioneer PL-340

    Kivételesen mindnyájan ugyanazt hallottuk: ki határozottabban, ki
  kevésbé határozottan, de valamennyien a Pioneer ellen szavaztunk. Úgy
  éreztük, hogy ez a lemezjátszó, összhatásában. nem esik messze a
  NAD/FF15-től, sőt, talán nagyon is hasonló karakterű, de éppen emiatt
  könnyebb észrevenni a hibáit. A PL-340 hangja kevésbé tömör, kevésbé
  lendületes, kevésbé tiszta, a térhatása pedig minden  bizonnyal
  szegényesebb, mint az etaloné. (Mellesleg, a PL-340 még így is jobban,
  vagy legalábbis zeneibben szól, mint a PC-MC hangszedőkkel felszerelt,
  magasabb rendszámú Pioneerok. Úgy látszik, minél olcsóbb egy Pioneer,
  annál kevésbé "japános", annál jobban lehet vele zenét hallgatni?)


                   *

  Orion SM250B kazettás magnó

  

    Újból feltűnt a boltokban az Orion torony. nem az új,  a
  miniatürizált, hanem a régebbi, a robusztus. A tuner és az erősítő
  most is ugyanaz, mint amit 8. számunkban, 1982 elején teszteltünk. A
  magnót viszont indokoltnak látjuk ismét szemügyre venni, mert belül
  alaposan megváltoztatták: új (bár ezúttal is japán, Alps gyártmányú)
  mechanikával látták el, s emiatt nyilván az elektronikáján  is
  változtatni kellett egyet s mást.  A  típusszám  is  módosult:
  megtoldották egy B betűvel.
    Külsejét tekintve nemigen változott a 250-es, mindazonáltal nem
  mondhatjuk neki,  hogy  "semmit  sem  öregedtél",  mert  minden
  viszonylagos: időközben nagyon csinos magnók illegették magukat a
  kirakatokban - az Orion pedig már három-négy évvel ezelőtt sem a
  fiatatosságával és üdeségével hódított.

  Kezelése, szolgáltatásai

    Fronttöltésű készülék. Vas-, krómdioxid és metál szalagot fogad; a
  kezelési tájékoztatóban vaskrómot is emlegetnek, de a specifikációban
  már nem utalnak erre  a  szalagtípusra.  Eltérően  az  1025-ös
  minimagnótól, a 250B-nek zajcsökkentő elektronikája is van, de ez nem
  kompatibilis a Dolby-B-vel, inkább a dbx elektronikákra emlékeztet.
    A készülék bal oldalától elindulva, előbb a hálózati kapcsolót
  találjuk a kezünk ügyében (fölötte a fejhallgató-csatlakozó), majd a
  mechanika következik, a kezelőszervekkel, éppúgy, mint az eredeti
  gépen. Annyiban viszont megváltozott a mechanika az eredetihez képest,
  hogy most nem billentyűket kell nyomni lefelé, hanem gombokat befelé;
  mi tagadás, elég nehézkes a kezelésük, különösen, ha két gombot kell
  egyszerre megnyomni - előfordult, hogy első próbálkozásra nem is
  tudtuk elindítani a felvételt. (Van viszont a 250B-nek egy olyan
  szolgáltatása, amely  az  első  változatról  még  hiányzott.  A
  kezelőszervek mellett még egy nyomógombot találunk rajta, ez a némító
  - felvételkor, amíg ezt nyomva tartjuk, nem kerül jel a szalagra.)
    Szalagvégen a mechanika minden üzemmódból automatikusan stopra
  kapcsol.
    Az üzem mód kapcsolókkal egysorba, az előlap közepe tájára esik a
  két szalagválasztó kapcsoló (előmágnesezés és korrekció, a háromféle
  szalagtípusnak megfelelően). Fölöttük, a mechanika jobb szélén van a
  szalaghossz-számláló, ez 3 jegyű. Mellette két LED a felvételt,
  illetve a zajcsökkentő bekapcsolását jelzi.
    Jobbfelé haladva az előlapon, a zajcsökkentő ki-be kapcsolója után
  a két felvételi szintszabályzó következik, fölöttük a kivezérlésjelzők
  (mutatós műszerek), illetve a csúcsindikátorok: három LED, ezek a 0, a
  +4, illetve a  +8  decibeles  szint  elérésekor  (azaz  teljes
  kivezérléskor, majd enyhe, végül erős túlvezérléskor) villannak fel.
    Még két kapcsoló: az egyikkel azt határozzuk meg, hogy a bejövő
  jel, avagy a szalag jele kerüljön-e a magnó kimenetére, a másikkal
  pedig a programforrások (pontosabban a  mikrofon,  a  vonal  a
  felvétel/lejátszás  csatlakozó  jele)  között  választhatunk.  A
  mikrofonbemenetek  (felül,  a  jobb  sarókban)  6,3mm  átmérőjű
  Jack-hüvelyek.
    A magnó hátoldalán három 5 pólusú csatlakozóhüvely van (átjátszás,
  vonal be- és vonal kimenet).

  Felépítése

    Ebbe a magnóba, akárcsak az elődjébe, külön felvevő és külön
  lejátszó erősítőt építettek. Ez a korrekt műszaki megoldás - és
  ilyenkor sajnáljuk csak igazán, hogy nincs a gépen külön felvevő- és
  lejátszófej, s csupán a szokásos kombinált fejet találjuk rajta.
    Felvételkor a mikrofon jelét egy µA739 IC erősíti, a másik két
  bemenet jele  közvetlenül  jut  a  bemeneti  választókapcsolóra.
  Kéttranzisztoros erősítőfokozat  következik,  aztán  a  felvételi
  szintszabályzó, majd egy emitterkövető és a korrekciók a különböző
  szalagfajtákhoz. Egy újabb tranzisztor már a fejet hajtja meg. (Az
  előbb említett emitterkövetőről elágazik a jel útja: a korrekción
  kívül a kivezérlésjelzők  és  csúcsindikátorok  9  tranzisztoros
  áramkörét, továbbá a fejhrallgató-kimenetre dolgozó µA747-es IC-t is
  vezérli.)
    Ha a zajcsökkentőt is bekapcsoljuk, működésbe lép az NE570 és
  µA747  típusú  integrált  áramkörökből  felépített  elektronika:
  felvételkor komprimálja, lejátszáskor expandálja a műsort, s ezáltal
  körülbelül 20 decibellel csökkentheti a ma nófelvételből származó
  zajt.
    A törlő és előmágnesező jelet három tranzisztorból felépített
  oszcillátor  állítja  elő.  Az  oszcillátor  tápfeszültségének
  változtatásával a nagyfrekvenciás jel nagysága is csökken  vagy
  növekszik - ahogy ezt a különböző szalagtípusok megkívánják.
    Lejátszáskor a kombináltfej jelét egy µA739-es IC  erősíti.
  Korrekció után egy kéttranzisztoros erősítő már  a  kimeneteket
  táplálja, egyszersmind a kivezérlésjelzők  meghajtóáramköreit  is
  vezérli. A zajcsökkentő bekapcsolásakor annak két IC-je elé még egy
  erősítőfokozat iktatódik.
    A némítás viszonylag egyszerű kivitelű, de - tapasztalataink
  szerint - hatásos.
    A magnó elektronikája +22,5V feszültséget kap egy stabilizátortól
  (µA723 és BD139). A meghajtómotor és az üzemmódokat kapcsoló 3
  elektromágnes +12V-ról működik, ezt egy önálló  tápegység  rész
  szolgáltatja. A magnó burkolata teljes egészében fémből készült.

  Méréseinkhez

    A szalagsebesség csak kevéssel tér el a névlegestől, a nyávogás
  pedig rendkívül csekély, sokkal alacsonyabb, mint az eredeti gépé
  volt. Érdekes, hogy milyen nagy a különbség a lineárisan, illetve a
  szűrőkkel mért adatok között!
    A be- és kimeneti feszültségek és impedanciák megfelelnek a
  szabvány előírásainak.
    A  lejátszási  frekvencia-jelleggörbék  igen  jók,  18kHz-en
  gyakorlatilag nem is esik a szint, a -4 decibel mélyfrekvencián,
  31,5Hz-en adódik. A felvétel-lejátszáskor kapott  görbék  minden
  szalagfajtán mélyben és magasban is kiemelnek. A basszustartományban a
  kiemelés meglehetősen széles sávra terjed ki (viszont az átvitel nem
  hepehupás). Magas frekvenciákon is szembetűnő többlete van a 250B-nek:
  vasoxidon a gép széles sávban, krómon csak kevéssé, metálon viszont
  ismét széles sávban és igen erőteljesen kiemel. A jelleggörbe kilép a
  ±3 decibeles tűrésmezőből, holott - úgy tűnik - a fej annyira jó
  minőségű, hogy 20kHz-ig teljesen lineáris átvitelt tenne lehetővé. A
  zajcsökkentővel mért jelleggörbék, természetesen, még  cifrábbak:
  alacsonyabb frekvencián, 50Hz táján a kiemelés 3-5dB, a legfelső
  regiszterben vasoxid és metál szalagon 6-10 decibeles kiemelést
  mértünk.
    Viszont a nagyszinten felvett görbék igen tisztességesek, -10
  decibelen még mindig kiemelést mutatnak, sőt, metál szalaggal (íme, a
  metál jobb kivezérelhetőségének bizonyítéka!) még a 0 decibeles görbe
  is némi kiemelést mutat 20kHz-en. (No persze, a -20 decibeles görbének
  ugyanitt jó 6 decibelnyi többlete volt.)
    Versenyen  kívül  megadjuk  a  vaskróm  szalaggal  felvett
  jelleggörbéket is (3/a és 6/a diagram, a 90. oldalon). Ezek is
  határozottan kiemelnek, habár a 0 decibeles szinten felvett görbe igen
  hamar esni kezd, és jól demonstrálja, hogy a négy szalagfajta közül a
  vaskrómnak a leggyengébb a magashang-kivezérelhetősége. Igaz, ezt
  eddig is tudtuk.
    A torzítások  átlagosak,  a  zajok  úgyszintén,  viszont  a
  zajcsökkentővel mért adatok rendkívül jók. Az áthallási csillapítás
  szintén jó, a törlési csillapítás megfelelő. A  kivezérlésjelző
  pontossága közepes.
    Összefoglalva: kitűnő  mechanika,  szerencsétlenül  beállított
  magasfrekvenciás átvitel.


  Pioneer CT-301 kazettás magnó

  

    Egyszerű, sőt leegyszerűsített készülék, minden tekintetben magán
  viseli a takarékosság jegyeit: felépítése szimpla, szolgáltatásainak
  száma is csekély - igaz, minden Pioneer magnók között ez a legkisebb,
  a legolcsóbb. Csinosabbat is láttunk már nála, ámbátor az Orion SM250B
  után ez a magnó is úgy hat, mint a  megtestesült  elegancia.
  Természetesen fronttöltésű, vas-, króm- és metálszalagot  fogad;
  zajcsökkentője az obligát Dolby-B.

  Kezelése, szolgáltatásai

    A CT-301 kezelőszervei fémszínű nyomógombok. Baloldalt kettő van
  belőlük: a kazettakivető és a hálózati kapcsoló, jobbközépen három: a
  szalagválasztók és a zajcsökkentő elektronika kapcsolója.
    A kazettatartó alatt az  üzemmódkapcsolók  nyomóbillentyűinek
  sorában a Stop szélesebb a többinél, a Felvétel pedig piros színű, a
  többi fekete. A szalaghosszmérő 3 jegyű. Alatta két LED a felvételt,
  illetve a bekapcsolást indikálja.
    A kivezérlésjelző csatornánként 5-5 LED (-10, -5, 0, +3, +6dB) -
  ez bizony kevés. Véleményünk szerint így túl nagy az ugrás az egyes
  lépcsőfokok között, túlságosan durva a "műszer" felbontóképessége,
  nehéz eltalálni a kivezérlés optimumát. A felvételi szintszabályzó
  egyetlen négyméretű forgatógomb, a két csatorna jelét tehát nem lehet
  külön szabályozni.
    A  mikrofonbemenetek  6,3mm  átmérőjű  Jack-hüvelyek,  a
  fejhallgatókimenetet lespórolták - pedig azt még a spártai szemléletű
  HFM is elengedhetetlen szolgáltatásnak tekinti. A magnó hátoldalán
  RCA-rendszerű vonal be- és kimeneteket találunk, de nem hiányzik a
  szabványos, 5  pólusú  felvétel/lejátszás  csatlakozóhüvely  sem.
  Mindehhez egy tolókapcsoló járul, azzal választhatunk a kétféle
  bemenet között.

  Elektromos felépítése

    Valóban  igen  egyszerű.  Felvételkor  a  mikrofon  és  a
  felvétel/lejátszás csatlakozó jelét kéttranzisztoros fokozat erősíti,
  a vonalbemenet jele közvetlenül jut a bemeneti választó kapcsolóról a
  szintszabályzóra.  Egytranzisztoros  fokozat  dolgozik  a  -
  kikapcsolhatatlan! - pilotszűrőre, aztán a Dolby IC  következík
  (HA12045), ennek egyik kimenete vezérli a fejmeghajtó IC-t (M5218L),
  és itt állítják be a felvételi korrekciókat. A Dolby áramkör másik
  kimenete egy BA6124 típusú  IC-re  kerül,  ez  hajtja  meg  a
  kivezérlésjelző LED-eket.
    Lejátszáskor a kombináltfej jele a kéttranzisztoros, majd az
  egyfokozatú erősítőn keresztül jut a Dolby áramkörre, s annak kimenete
  már közvetlenül a vonalkimenetre dolgozik. A lejátszási korrekciókat
  az első erősítőrészben állítják be.
    A tervezők annyira takarékosan építették meg az elektronikát, hogy
  ezek után meglepő, milyen sok alkatrészt használtak fel a némító
  áramkörökben (tranzisztorok a fejmeghajtó IC bemenetén és a vonal
  kimeneten). A némító tranzisztorokat vezérlő áramkörökben is  3
  tranzisztort és még jónéhány egyébalkatrészt találunk - úgy látszik,
  erre különös gonddal ügyeitek a konstruktőrök. A törlő és előmágnesező
  oszcillátor kéttranzisztoros  egység,  egy  harmadik  tranzisztor
  felvételkor "koppanásmentesíti" a szalagindítást.
    A szorosan vett magnóelektronikát soros, áteresztőtranzisztorral
  megoldott tápegység látja el 12V feszültséggel. A meghajtómotort külön
  stabilizátor táplálja. A hálózati kapcsoló a kisméretű hálózati
  transzformátor primer körét szakítja meg. A teljes  elektronika
  egyetlen nyomtatott áramköri lapon  helyezkedik  el,  kivéve  a
  kivezérlésjelző LED-eket és az azokat meghajtó áramkört.
    A mechanikáról annyit, hogy  nagyjából  megegyezik  a  CT-3
  szerkezetével, de valamelyest egyszerűbb amannál. A szabályozott
  egyenáramú motor lapos szíjjal hajtja  meg  a  közepes  méretű
  lendkereket. Az üzemmódkapcsolók működtetésekor a motor "rásegít", így
  kisebb erőt kell kifejtenünk az ujjunkkal. Szalagvégen a mechanika
  minden üzemmódról automatikusan stopra kapcsol. A készülék frontlapja
  műanyagból készült, hát- és aljlapja vaslemez.
    Szóba kell hoznunk egy bosszantó apróságot. A szalagvégi Stopra
  kapcsolásról egy himbarendszer, azon belül egy érzékelő-működtető
  kallantyú gondoskodik. Namármost, ha bekapcsoljuk a magnót, akkor ez a
  kallantyú önálló életre kel, ide-oda  verődik  és  szabálytalan
  időközökben "klaffog" egyet-egyet. Ez az egyébként halk nesz idegesítő
  lehet, mert az ember azt hiszi, elromlott a magnója. Ha elindítjuk a
  készüléket,  a  klaffogás  abbamarad.  A  CT-3  ugyanezzel  a
  himbarendszerrel működik, de zajtalanul. A CT-301-nek viszont két
  példányán is észleltük ezt a zavaró zörejt.

  


  Méréseinkhez

    A specifikáció átlagos, de inkább szerény képességű magnót sejtet.
  Az általunk mért paraméterek is átlagosak; egyik-másik adat (például a
  nyávogásé) jobb a specifikáltnál.
    A bemenő feszültségek és impedanciák megfelelőek, a CT-301-et
  bízvást összekapcsolhatjuk más készülékekkel. A kimenő oldal adatai is
  elfogadhatók, bár krómdioxid szalagról túl kicsi a kimenő feszültség:
  illene elérnie az 500mV-ot!
    A kivezérlést viszonylag kis torzításra állították be (rosszmájúan
  hadd fogalmazzunk úgy, hogy erre szükség is  van  a  primitív
  kivezérlésjelzők miatt!), bár a krómdioxid szalag torzítása a bal
  csatornán így is túllépi valamelyest a specifikált 1,5 százalékot.
    A lejátszási frekvencia-jelleggörbe 16kHz-en, vasoxid szalagon 9,
  krómdioxidon 12 decibelt esik - a kikapcsolhatatlan pilotszűrő is
  megteszi a magáét, és 18kHz-en drasztikusan megvágja a jelet.
    A felvétel-lejátszás görbéi számottevő mélyvágásról tanúskodnak,
  vasoxid szalagon a magastartomány is  lehervad,  a  másik  két
  szalagtípussal viszonylag egyenletes az átvitel. A Dolby ezúttal is
  megerőszakolja a frekvenciagörbét, de miért is ne tenné. A nagyobb
  kivezérléssel felvett frekvencia-jelleggörbék közül a krómdioxidé és
  különösen a metálé egész tisztességes.
    A zajok alacsonyabbak is lehetnének. Az üzemi zajszint metál
  szalagról 52dB, vagyis 5 decibellel rosszabb, mint amennyit a gyár
  ígér (igaz, a specifikáció nem beszél szalagtípusról).
    A kivezérlésjelző minden szalagtípuson meglehetősen pontatlan; ha
  krómdioxid szalagot használunk, a LED-ek 5 decibellel kevesebbet
  mutatnak lejátszáskor, mint felvételkor.
    Mint bevezetőben már utaltunk rá: szerény képességű készülék a
  CT-301, bár a minősége egyenletes, nincsenek durva hibái. Talán a
  zajt, valamint a mélyhangátvitel fogyatékosságát nehezményezhetjük.


  Philips FC149 kazettás magnó

  

    Ez a Philips nem Indiában készült. hanem Belgiumban, (Már szinte
  el is feledtük, hogy e hatalmas konszernnek nemcsak Ázsiában, hanem
  Európában is vannak gyárai...) Az  FC141  valamivel  modernebb,
  egyszersmind valamivel csinosabb is, mint a 16. számunkban tesztelt
  F6121; mondhatni, annak továbbfejlesztett változatát  tartjuk  a
  kezünkben. Az új idők szele elfújta a mutatós műszereket, helyettük
  LED-es kivezérlésjelzőt kapott a magnó, ezenkívül az üzem  mód
  kapcsolói is nagyobbak lettek - de ne vágjunk elébe a dolgoknak,
  kezdjük a szabályszerű leírással.

  Kezelése, szolgáltatásai

    Az FC141 is háromféle (vasoxid, krómdioxid és metál) szalagot
  fogad és ennek a gépnek a zajcsökkentője is Dolby-B rendszerű.
    Baloldalt egy négyzet alakú nyomógomb a hálózati kapcsoló, fölötte
  egy lapos billentyű a kazettakivető (Eject). Az üzem mód kapcsolók a
  kazettatartó jobb oldalán, függőleges sorban helyezkednek el.
    A kivezérlésjelző LED-ekkel a Philips egy kicsit bőkezűbben bánt,
  mint a Pioneer: nem 5-5, hanem 7-7 LED-et épített a készülékbe (-20,
  -10, -6, -3, 0, +3, +6dB - a túlvezérlést jelző fények pirosak, a
  többi zöld). A készülék bekapcsolásakor további két zöld, felvételre
  kapcsoláskor pedig még két piros LED is kigyullad. A szalaghosszmérő 3
  számjegyű.
    Szalagválasztó kapcsolóból, és ez dicséretes, nem kettő van, hanem
  három, ezek közül tehát most már mindig csak egyet kell megnyomni, és
  az mind az előmágnesezést, mind pedig a korrekciót beállítja a
  kazettánkhoz (IV-metal, II-CrO2, normal). Egy negyedik
  nyomógomb a Dolby kapcsolója.
    Jobboldalt a felvételi szintszabályzók síkpályás potenciométerek
  (ügyesebb megoldást is láttunk már), alattuk három Jack-hüvely: a
  fejhallgatóé, illetve a mikrofonoké. Utóbbiak közül a jobb csatorna
  bemenete, ha csak ezt használjuk, monósítja a jelet.
    A  hátoldalra  szabványos,  5  pólusú  felvétel/lejátszás
  csatlakozóhüvelyt szereltek. Vonalcsatlakozás  céljára  egyméteres
  árnyékolt kábelek szolgálnak, harangcsatlakozókkal.

  Felépítése

    A mechanika egyszerű, szokásos felépítésű: egyenáramú, kollektoros
  meghajtómotor egy lapos gumiszíj közvetítésével forgat egy kisméretű
  lendkereket. A motort egy TDA 1059B jelű IC vezérű. A fejtartó
  szerelvényt és a szalagtovábbító gumigörgőt is a motor mozgatja (az
  ilyen szerkezetű magnókon kapcsolóórával is indíthatjuk a Felvételt,
  illetve a Lejátszást); erre utal a "servo controlled operation"
  felirat a kazettatartón. Magnónk minden üzemmódról automatikusan
  Stopra kapcsol a szalag végén.
    Újdonsága, sőt, műszaki érdekessége az  FC141-nek,  hogy  a
  kombináltfejét utólag nem lehet sem beállítani, sem pedig elállítani,
  minthogy egyáltalán nincsenek rajta beállítócsavarok! Akkor hát hogyan
  hozzák merőleges helyzetbe a fejrést a szalag futásához képest? Nos, a
  kombináltfej mind a két szélén szalagterelő lemezkéket hordoz, ezek
  tartják a szalagot a kijelölt pályán, A kazettatartón az "Azimuth"
  felirat minden bizonnyal arra utal, hogy ne keresd a csavarokat, nincs
  szükség rájuk, nem kell beállítani a résmerőlegességet. Ez a műszaki
  megoldás egyszerű és nagyszerű, de van egy feltétele: a gyártás
  precizitása. Ha ebben nincs hiba, akkor a kombináltfejjel kombinált
  szalagterelők igen pontosan fognak működni, sőt, még akkor is a helyes
  irányban terelik a szalagot, ha a kazetta egyébként nem kifogástalan.
  (Gyakori hibájuk a kazettáknak, hogy odafelé, illetve visszafelé nem
  pontosan merőlegesen futtatják a szalagot a rés előtt.) Megjegyezzük,
  a hagyományos kivitelű kombináltfejeken is van ilyen terelővillácska,
  de csak az egyik  oldalukon:  a  fej  némiképp  elbillenthető,
  merőlegességét egy csavarral lehet beállítani.

  

  Philips FC 141: szalagterelő villák a fej mindkét oldalán


    Ha már a fejről beszélünk: a kazettatartón az "FSX/Ferrite Heads"
  felirat díszeleg, vagyis a törlőfej ferrit anyagú, de hogy az FSX mit
  jelent, nem tudjuk kitalálni. A kombináltfej tulajdonságai egyébként,
  mint majd látni fogjuk, igencsak tisztességesek.
    Az elektronika egyszerű, jól áttekinthető.
    Felvételkor egy kéttranzisztoros erősítő fogadja  nemcsak  a
  mikrofon, hanem a felvétel/lejátszás és (leosztás után) a vonalbemenet
  jelét is - ez a megoldás hátrányos, hiszen a jel csökkentésével és
  újra felerősítésével feleslegesen megnövelheti a zajt.
    A felvételi szintszabályzó után a Dolby áramkör következik (LM1121
  típusú IC), kikapcsolható pilotszűrővel. Az IC egyik  kimenete,
  egytranzisztoros fokozaton keresztül, a fejhallgató kimenetet vezérli,
  másik kimenete az MJM 4558D fejmeghajtó IC-re dolgozik, itt állítják
  be a különböző szalagok megkívánta korrekciót.
    A kivezérlésjelző LED-eket egy IR2E19 típusú IC hajtja meg, ez az
  előző IC-ről kapja a vezérlést. A törlő és előmágnesező jelet
  ellenütemű oszcillátor állítja elő, tápfeszültségét ellenállásosztóval
  változtatták,  így  állítják  be  a  jelnagyságot  a  különböző
  szalagtípusokhoz.
    Lejátszáskor is szinte pontosan ugyanerre halad a jel útja, csak
  most a kombináltfej iktatódik a mikrofonbemenet helyére. A lejátszási
  korrekciót az első két tranzisztor körében állítják be, aztán a
  zajcsökkentő IC következik, ennek kimenete táplálja a vonal és a
  felvétel/lejátszás kimenetet és vezérli a fejhallgató erősítőt.
    A némítást becsülettel megoldották, három tranzisztort helyeztek
  el e célból a kimeneteken és további négyet a Dolby IC bemenetén. A
  tápegység +27V-ot állít elő, ebből  egy  stabilizátor  IC  18V
  feszültséget juttat az előerősítő résznek. A motoráramkör +13V-ot kap,
  ez részben független a többi tápfeszültségtől. A hálózati kapcsoló a
  transzformátor primer körét bontja, tehát kikapcsoláskor leválasztja a
  magnót a hálózatról. A magnót egyszerű kivitelű, részben műanyagból
  készült dobozba építették.

  

  Méréseinkhez

    Előbb némi magyarázatot kell fűznünk a gyári adatokhoz. Ezeket a
  szervizkönyvből vettük, ott igen korrekt specifikációt találtunk,
  mégpedig háromfélét is. Megadják a minimális értékeket (feltehetően
  azt, amit minden példánynak tudnia kell) a DIN45500 szabvány szerint,
  majd a tipikus (átlag)értékeket az IEC előírások alapján, végül pedig
  a NAB előírás szerinti értékeket is közreadják. Mi a DIN45500 szerinti
  specifikációt publikáljuk, hiszen (lényegében) mi is e szabvány
  alapján dolgozunk.
    A mechanikai jellemzők átlagosak, nincs mit mondanunk róluk. A
  feszültségek és impedanciák szabványosak, a Philips magnót gond nélkül
  összekapcsolhatjuk más készülékekkel.
    Igen szép a  lejátszási  frekvenciajelleggörbe.  Minthogy  a
  pilotszűrő kikapcsolható, megkímélhetjük a 18kHz-es jelet. Szépek a
  teljes frekvenciagörbék is. A mélyfrekvenciás átvitel a kombináltfejet
  dicséri: elmaradnak a hepe-hupák, a görbe simán, egyenletesen esik.
    Magas frekvenciákon a gép (vas- és krómdioxid szalaggal) enyhén
  kiemel érdekes viszont, hogy metál szalaggal a bal csatornán már 9kHz
  fölött esni kezd a jelszint, és így szűkebb átviteli sáv adódik, mint
  a másik két szalagfajtával. Mivel a frekvenciaátvitel viszonylag
  egyenletes, a Dolby-B sem okoz annyi bajt, mint egyébként.  A
  pilotszűrő azonban - minthogy a Dolbyval együtt ez is működésbe lép -
  15kHz fölött minden szalagfajtán lekaszálja a jelet. A nagyobb szinten
  felvett görbék átlagosak.
    A torzítás átlagos, a kivezérlés pontosan van beállítva. A
  kivezérlésjelző gyakorlatilag nem mutat eltérést a felvétel és a
  lejátszás szintje között. A zajok és az áthallási  csillapítás
  nagyjából átlagos, a törlési csillapítás kifejezetten jó.
    Összefoglalva: egyszerű, de nem leegyszerűsített magnó, átlagos
  (némely szempontból átlagosnál jobb) műszaki jellemzőkkel.

  
  
  
  


  Szeánsz

  


    Gyors egymásutánban, alig fél év leforgása alatt kilenc kazettás
  magnót kaparintottunk a karmaink közé: Aiwa, Philips, Sharp, Siemens,
  aztán a JVC és az Akai HX-2, most pedig a Pioneer CT-301, az újabb
  Philips és a legújabb (?) Orion. Ennyi közül már lehetne választani -
  de hát ez a sok magnó nem állandó választék, csak "ad hoc" árukészlet,
  egy része Pesten látható februárban a RAVILL-nál, más  darabja
  júniusban Győrött a FERROVILL-nál, a többi pedig Tiszán innen, Dunán
  túl, őszi harmat után vagy amikor tavaszi szél vizet áraszt. Rajtunk
  nem múlik: mi ugyanolyan módon minősítjük valamennyit, a laborban is,
  a szeánszon is. A kilenc csévélő tesztje tehát könnyen összevethető.
    A meghallgatás, mint mindig, most is vakon folyt, legalábbis a
  szeánsz feléig, amikor, sajnos, az etalonnak használt Aiwa FD-220Z
  enyhén bár, de nyávogni kezdett, vagyis felismerhetővé vált. Nem volt
  időnk kijavítani a hibát; igyekeztünk behunyni lelki szemeinket, és
  amennyire ez lehetséges, vakon folytatni a tesztet. A zsűritagok
  jegyzetfüzeteiből  utólag  kigyűjtöttük,   készülékenként   és
  szalagtípusonként  csoportosítottuk  a  megjegyzéseket,  minősítő
  jelzőket, fohászokat, káromlásokat. Minden pontosvessző után újabb
  zsűritag jegyzetei  következnek.  Kommentárunk  előbb  mindig  a
  tesztkészülékre, majd (zárójelben) az etalonra, az Aiwára vonatkozik.

  Philips FC141

    Vasoxid. Feszesebb hangkép, magasabb tónus és magasabb színezetű
  zaj; elevenség, de kevesebb basszus; lendületes, de a zaja is
  zavaróbb. (Az etalon: szintén zajos, de hallgathatóbb. nyugodtabb;
  mélyben jobb, bár a mélyei kóvályognak; egészségesebb hang, jobb
  mélyek, kivehetőbb középsáv; jobb mélyek, nyugodtabb hangkép.)
    Krómdioxid. Ellentmondó, kissé bizonytalan  ítéletek.  Többen
  érdességre panaszkodnak, mások inkább lendületesebbnek  érzik  a
  hangképet. (Az etalon - mélyebb tónusa miatt - szótöbbséget szerez.)
    Metál. Úgy éreztük, hogy a két hangkép közelebb került egymáshoz,
  ugyanannyi szavazatot is kaptak. A zajuk most ismét magasabb volt,
  mint a krómon. Ezúttal a Philipset véltük nyugodtabb hangzásúnak, de
  kissé bágyadtnak és  kissé  mélyhiányosnak.  (Az  etalon-hangkép
  dinamikusabbnak, de harsányabbnak is hatott - mellesleg, ekkor tűnt
  fel első ízben az Aiwa nyávogása, de azt ekkor még kazettahibának
  véltük. A nyávogás érdesebbé,  bizonytalanabbá  tudja  tenni  a
  hangképet.)
    Összegezve: ez a gép feltétlenül korrektebb magnó az előző
  Philipsnél, de a mélyátvitele változatlanul problematikus.


  Pioneer CT-301

    (Innen kezdve a szeánsz már nem volt igazi vakteszt: tudtuk, hogy
  amikor nyávogást észlelünk, akkor nagy valószínűséggel az Aiwa szól.)
    Vasoxid. Fele-fele ítéletek. A Pioneer hangképe magasabbra, az
  Aiwáé mélyebbre húz, kérdés, melyik a helyes tónus. Súlyozva az
  ítéleteket, az Aiwa valamivel szimpatikusabb.
    Krómdioxid. Élénk, de színezett, érdes, kemény, fárasztó hangkép.
  (Az etaloné nyugodtabb, öblösebb, hallgathatóbb, néha fojtottabb;
  ványadt, tompa, de kellemesebb mélyek.) Többségünk  az  Aiwával
  rokonszenvezett, a nyávogása ellenére is.
    Metál. Erőtlenebb, tompább. néha nyugodtabb, sávhatárolt, nincs
  lendülete. beszűkül, szegényes énekhang; kiürül, ványadt, hiányérzetet
  kelt: elvékonyodik; mindenesetre más jellegű, mint az etalon, de nincs
  túlságosan messze tőle. (Az etalon: élénk, magasabb a zaja is, néha
  forszírozott,  kicsit  érdes,  de  jobb, a magnósok többségének
  bizonyosan; mélyebb, teltebb, a magasa is csengőbb; mélyebb tónus,
  jobban tetszik.) Erős szavazattöbbség az Aiwánál.
    Összegezve: hasonló kvalitású, mint a Philips. A basszusa ennek is
  hiányérzetet kelt.


  Orion SM250B

    Vasoxid. Eleven, sőt, túl élénk, egészséges, előre tolakszik,
  lelkesen zenél, de fárasztó, színez, érdes; kisebb a zaja, jobbak a
  mélyei, kiegyenlítettebb, tisztább hangkép; dinamikusabb, lényegesen
  jobb; fölényesen jobb. (Az etalon: rosszabb színezetű a zaja, az
  énekhangja időnként tisztább, a basszusa kevesebb; szúrósabb, átható
  zajú; semmilyen körülmények között sem választanám ezt, definiálatlan,
  összemosott;  kiábrándító  zongorahang,  színezett  hangszerek,
  mélyhiány.) Orion-fölény.
    Krómdioxid.  Egészségesebb,  jobban  függetleníti  magát  a
  hangdobozoktól, néha kicsit vérszegény, de ez a jobb; más jellegű a
  zaja: sziszeg; lötyög a mélye, zavaros, de néha tisztább hangkép;
  tágabb színpad, megnyugtatóbb zene. (Az etalon: forszírozott, dögös,
  "sok"; eleven, kiegyenlített; zajos, de dinamikusabb, lendületesebb;
  ez a gyengébb, de nincs sok különbség a két hangkép között.) Az
  etalonra adott szavazatok a magabiztosabbak.
    Metál. Teltebb, mélyebb, levegősebb, derűsebb, ha színez is,
  kellemesen teszi, közelebb van az eredeti lemezhanghoz; eleven;
  mélytónusú, lágy; bizonytalan ítélet. (Az etalon: présel, hegyes;
  idegen  hangzás,  nem  kellemes;  valamivel  tisztább;  eleven;
  megfogottabb? határozottabb?) Orion-szavazattöbblet.
    Összegezve: ördög vigye az orionizált fülünket, hogy ma éppen ezt
  a magnót hoztuk ki győztesnek. Bedőltünk volna  az  inkorrekt,
  loudnesses  frekvenciaátvitelének?  Vagy,  hogy  a  mentségünkre
  spekuláljunk, felismertük volna, hogy (például metálon) a 20kHz itt
  még teljes kivezérlésen sem hiányzik,  holott  a  többi  magnó
  magasátvitele 0 decibelen már jócskán esik? Vagy teljesen  más
  paraméterek döntöttek? Nehéz okosnak lenni,  a  kazettás  magnó
  túlságosan  is  tökéletlen  médium,  túlságosan  nyugtalanító
  kompromisszumokra kényszerít.


                   *

  Orion SR-1025 receiver

    Ez a hosszúra nőtt készülék nem más, mint egy ST1025 minituner,
  amelynek az oldalához hozzáragasztottak egy módosított minierősítőt.
  Az erősítőrész tesztjét lásd az SE1025B címszó alatt (a 100. oldalon -
  utána néhány kommentárunk kifejezetten a receiverre vonatkozik), a
  rádiórészt 14. számunkban egyszer már bemutattuk, de a rend kedvéért
  röviden újra végigszaladunk rajta.

  Kezelése, szolgáltatásai

    Balról az erősítőrész helyezkedik el a közös dobozban: hálózati
  kapcsoló a pici piros jelzőfénnyel, fejhallgatócsatlakozó, magas és
  mély hangszínszabályzó (ezek kiiktathatók a Tone Off gombbal), kettős
  hangerőszabályzó, bemeneti választókapcsolók (Phono, Tuner, Tape,
  Line).
    A tunerrészt teljesen elkülönítették az erősítőtől. Tulajdonképpen
  csak az önálló hálózati kapcsoló hiányzik, különben minden ugyanolyan,
  mint az ST1025-ön: "Frequency Display" (a frekvenciát számok, a
  térerőt, a sztereóvételt és a  pontos  hangolást  LED  jelzi),
  hangológomb, majd a kapcsolók: zajzár (Muting, egyben Hi-Blend -
  csökkenti az áthallást és azzal együtt a sztereó vétel zaját),
  sztereó/mono,  AM/FM  és  végül  MW/SW.  Ez  utóbbi  nemcsak
  rövid/középhullámváltó; URH-vételkor bekapcsolja az ASL, azaz Auto
  Servo Lock áramkört és magától ráhangolja a készüléket a  már
  megcélzott állomásra.
    A  készülék  hátoldalán  szimmetrikus  és  aszimmetrikus
  antennabemenetet, továbbá (az AM-vételhez) szabványos antenna-föld
  csatlakozót találunk; a hangfrekvenciás csatlakozók 5 pólusú hüvelyek,
  a hangszórócsatlakozók szintén szabványosak.

  Elektromos felépítése

    Az AM-vevő egyszerű kialakítású, két hangolt körös, egyetlen A244D
  típusú IC-a alapuló kapcsolás.  A  KF  szűrő  CFMQ001  típusú,
  Toko-gyártmány. Demodulálás után egytranzisztoros fokozat erősíti a
  hangfrekvenciás jelet. Megjegyzendő, hogy ezen a készüléken nincs
  ferritantenna, tehát AM-en csak akkor lesz elfogadható a vétel, ha
  külső antennát csatlakoztatunk az AM antennabemenetre.
    Az FM vevő már  bonyolultabb.  Az  antennajelet  75  ohmos
  aszimmetrikus, vagy 300 ohmos szimmetrikus bemenet  fogadja.  A
  hangolást 4 részes forgókondenzátor végzi. A bemeneti és keverő
  fokozat két darab BF961 típusú  dual-gate  FET-tel  kialakított
  kapcsolás. A helyi oszcillátor egy BF199-es tranzisztor; az első FET
  bemeneti jeltől függő visszaszabályzására újabb tranzisztor szolgál. A
  hangoló egység sávváltás nélkül átfogja a 66-tól 108MHz-ig terjedő
  OIRT-CCIR sávot. A keveréssel előállított  KF  jelet  (10,7MHz)
  egytranzisztoros fokozat erősíti, ez hajtja meg az SFJ 10,7MA jelű
  kerámiaszűrőt, amely aztán az A 225D típusú IC-re adja a jelet. Ez az
  IC több feladatot is ellát: a KF-jel erősítését, a demodulációt, a
  térerőjelző vezérlését, a csendesítést stb.
    A sztereó dekódert (A 290D jelű IC) egytranzisztoros erősítőn
  keresztül vezérlik. Az IC kimenetét csatornánként 1-1 tranzisztor
  erősíti, ezek jele a pilotszűrőre, majd a választókapcsolóra fut.
    Nagyon leegyszerűsítve, ennyiből áll a rádióvevő - de még így is
  említést  kell  tennünk  néhány  kiegészítő  áramkörről.  A
  frekvenciakijelzőt a helyi oszcillátor jele működteti; a  három
  térerőjelző LED-et három tranzisztor vezérli. A számkijelzők, illetve
  az őket meghajtó IC-k típusa: SLK1442-02, KS500-IE137 és 74LS90.
    A bevezetőben már említett ASL (Auto Servo Lock) áramkör csak
  FM-vételkor működik. Elég ±70kHz-re megközelíteni valamely adót,
  enyhén világítani kezd a hangolásjelző LED, és az ASL áramkör 1-2
  másodpercen belül pontosan ráhangolja a tunert a szóban  forgó
  állomásra. Ekkor a LED már teljes fénnyel világít.
    A  tunert  a  transzformátor  külön  tekercséről  táplálják.
  Egyenirányítás után egy µA723 típusú IC és egy BD135-ös tranzisztor
  +15V-ot állít elő. Ettől teljesen függetlenül egy egytranzisztoros
  stabilizátor  +6,8  voltot  ad  a  frekvenciakijelzőnek  és  a
  térerőjelzőnek.

  

  Méréseinkhez

    A zajhatárolt érzékenység elmarad a specifikálttól; ellenőriztünk
  egy újabb mintadarabot is, és azon már határozottan jobb adatot
  kaptunk (ezt adtuk meg zárójelben). A sztereó érzékenység meglehetős,
  holott a gyár azt nem is specifikálta.
    A zajok alacsonyak, monóban és sztereóban egyaránt.
    A zajzár igen hamar (2µV-os jelnél)  nyit,  akkor  monóban
  elfogadható a zaj. Valamivel nagyobb, 2,5µVos jel nyomán már sztereóra
  kapcsol a készülék.
    A pilotjel- és segédvivő-elnyomás igen jó; a harmonikus torzítás
  alacsony.
    A frekvenciagörbék szép egyenletesek, az áthallás kismértékű. (A
  HI-Blend kapcsolóval, amely egyben a zajzár kapcsolója is, az áthallás
  rovására csökkenteni lehet a sztereó vétel zaját. Az áthallás ilyenkor
  körülbelül 8dB-re csökken, illetve magasabb frekvenciákon még ezt sem
  éri ei - lásd 13. diagramunkon).
    A tükör- és középfrekvenciás zavararány elfogadható.
    A  nagyjel-szelektivitás  jelleggörbéi  erőteljes  hamisvételt
  mutatnak, de ez még mindig enyhébb annál, amit az eredeti ST1025-ön
  mértünk (HFM 14.). Vagy csak egy átlagosnál különb készülék került
  most a kezünkbe?


  Videoton RT6303S tuner

  

    Három évvel ezelőtt, 8. számunkban mutattuk be a Videoton tornyot
  és azon belül az RT6300S tunert. Annak módosított változata a most
  tesztelt típus. Tetszetős, ízléses készülék. Szintén OIRT-CCIR normás,
  AM-vevője középhullámon és három rövidhullámú sávban dolgozik.

  Kezelése, szolgáltatásai

    Baloldalt a hálózati kapcsoló, utána a viszonylag nagyméretű
  skálalap. Alatta a térerősséget 5 LED jelzi (nem pedig mutatós műszer,
  mint az előző típuson). Egy LED a sztereó vételt indikálja, 3 LED a
  pontos hangolást segíti. Kapcsológombok: monó/sztereó, "Stereo Blend"
  (távolsági vétel alkalmával csökkenthetjük vele a zajt, az áthallás
  rovására), CCIR, OIRT, AM. A skála mellett a hangológomb, utána a
  memóriaegység 5 programkapcsolóval. A 6. gomb kikapcsolja a memóriát,
  ilyenkor kézzel hangolhatunk. Ugyanez a gomb egyben az AFC ki-be
  kapcsolására is szolgál. A memóriaegység egy lehajtható ajtócska
  mögött lakik, éppen csak a nyomógombok csúcsa néz ki az ablakon.
  Lejjebb az FM Local kapcsoló (csökkenthetjük vele  a  készülék
  érzékenységét, ha túl nagy térerejű adó jelét fogjuk), Mute, azaz
  némító, AM-sávválasztók (SW3, SW2, SW1, MW) és végül a Wide Band
  kapcsoló ("Széles Sáv" - ezzel a hangminőséget  javíthatjuk  a
  szelektivitás rovására, ha jól vehető az adó).
    A tuner hátoldalán kihajtható ferritantenna található, szabványos
  antenna-föld  csatlakozó,  szimmetrikus  és  aszimmetrikus  FM
  antennacsatlakozó hüvely. A hangfrekvenciás kimenetek szabványos 5
  pólusú hüvelyek, három is van belőlük: egy változtatható és egy
  állandó szintű kimenet, valamint egy magnókimenet (ez áramgenerátoros
  kialakítású).
    A burkolat teljes egészében fémből készült.

  

  Felépítése

    Ez a tuner is (mint a Videoton elektronikák általában) modulokból
  épül fel. Belseje ezért jól áttekinthető.
    A kéthangoltkörös AM-modul egy TCA440 típusú IC-a épül.  A
  demodulátor kimenete, a  kapcsolókon  keresztül,  közvetlenül  a
  hangfrekvenciás erősítőre dolgozik.
    Az  FM  hangolórész  is  önálló  modul.  Hangolórészt  és
  középfrekvenciás erősítőt tartalmaz. A (Varicap diódás) hangolórész 4
  hangolt körös, és egy TDA1062 IC-a alapul. (Itt avatkozhatunk be az FM
  Local kapcsolóval, hogy csökkentsük a tuner érzékenységét.) Az IC
  kimenetén megjelenő KF jelet egytranzisztoros erősítő fokozat adja a
  két kerámiaszűrőre. Kimenetük a µA3089 PC típusú KF erősítő IC-re jut,
  ez az IC végzi a jelerősítést, a demodulálást, a hangolásjelző és a
  térerőjelző áramkör vezérlését, és ez állítja elő az AFC-szabályzó
  jelet is. A némító kapcsoló szintén ide csatlakozik.
    A sztereó dekóder modulja egy µA758-as IC-a épül. Itt helyezték el
  a pilotszűrőt is.
    A kijelző egység (két IC és egy tranzisztor) hajtja meg a
  hangolásjelző és térerőjelző LED-eket. A hangfrekvenciás kimeneteket
  csatornánként 2 tranzisztor táplálja. Az állandó szintű kimenet erről
  az  erősítőről,  a  változtatható  pedig  egy  potenciométer
  közbeiktatásával kapcsolódik a kimenetre. (A potmétert az előlapon
  találjuk.) Ugyanezt a jelet kapja, nagyértékű ellenálláson keresztül,
  a magnó kimenet is.
    Külön kell szólnunk a némításról, nem a szokásos Mutingról, hanem
  a Videoton tuner specialitásáról: ha megérintjük az AM vagy FM
  kapcsolóit, a készülék - a nagyszintű  hangfrekvenciás  kábelen
  keresztül némító jelet bocsát az erősítőre, és működésbe hozza annak
  némító áramkörét. (Utalunk rá az EA6383S erősítő tesztjében is.)
    A tápegység igen egyszerű. A készüléket működésben tartó +15V-ot
  egy stabilizátor IC szolgáltatja.

  Méréseinkhez

    A  zajhatárolt  érzékenység  kielégítő,  legalábbis  monóban;
  sztereóban elmarad várakozásainktól, sőt, még  a  kis  receiver
  képességeitől is.
    A zajok nagyjából átlagosak, de a zajzár küszöbszintjén (ez
  egybeesik a pilotjelző érzékenységével) viszonylag magas a zaj.
    A pilotjel- és segédvivő-elnyomás közepes.
    A harmonikus torzítás alacsony, sokkal alacsonyabb, mint a régebbi
  tuneré.
    A frekvenciagörbe nem a legszebb:  kismértékben  ugyan,  de
  kiemelkedést mutat egy viszonylag széles sávban.
    Az áthallás átlagos. (Kivéve, ha benyomjuk a Stereo Blend gombot.
  Ilyenkor, 1kHz-en mérve, 15dB-re esik vissza, mint ezt a 14. diagramon
  szemléltetjük.)
    A tükörfrekvenciás és középfrekvenciás zavararány megfelelő.
    A nagyjel-szelektivitás görbéi erős hamisvételről tanúskodnak, az
  OIRT és a CCIR sávban egyaránt. Nem éppen biztató előjel!
    A hangfrekvenciás kimenetek impedanciája és feszültsége megfelel a
  szabványnak.


  Videoton RA6363S receiver

  

    A kisebbik VT-torony "vezérlőpultja". A tervezők összeházasították
  az erősítőt és a tunert, kihasználva a modulrendszer előnyeit. Sok
  mindent le is egyszerűsítettek, de a kis receiver így is fölöttébb
  praktikus, jól használható készülék a maga 2x25 watt  kimeneti
  teljesítményével, OIRT-CCIR sztereó FM-vevőjével, egy közép- és három
  rövidhullámú AM-sávjával.

  Kezelése, szolgáltatásai

    Szokásunkhoz híven balról jobbra haladunk a készülék előlapján.
  Akár az erősítőt és a tunert, a receivert is egy függőlegesbe
  fordított, keskeny billentyűvel helyezhetjük áram alá. A rádióvevő
  skáláján, a hullámsávok jelzései alatt 5 LED indikálja a térerőt, a
  sztereó vételt, illetve (FM Tuning) segít a hangolásban. A skála alatt
  a balansz-, a magas  és  mély  hangszínszabályzó,  valamint  a
  hangerőszabályzó forgatógombja; velük egy magasságban sorakoznak a
  bemeneti választó-, illetve az üzemmódkapcsolók: monó/sztereó, Tape 1,
  Tape 2, Phono, FM, AM, CCIR, Mute. Megtehetjük, hogy egyszerre
  lenyomjuk a Tape 1 és az FM gombot, csökkentve ezzel a tuner
  érzékenységét, s alkalmazkodva a nagy térerejű helyi adásokhoz (FM
  Local).
    A skála jobb oldalán nagymérető hangológomb; mellette egy kis
  lehajtható ajtócska mögött az FM programozóegység 5 programkapcsolója,
  valamint egy hatodik nyom gomb, azzal kapcsolhatjuk ki a memóriát, ha
  kézzel akarunk hangolni. A memóriaegység alatt sorakoznak az AM vételi
  sáv (SW1, SW2, SW3, MW) kapcsolói, mellettük a Wide Band, azaz Széles
  Sáv feliratú kapcsoló. Az utóbbival janitani tudunk azoknak az adóknak
  a hangminőségén, amelyek nagy térerővel, zavarmentesen jelentkeznek.
    A  hátlapon  állítható  helyezető  ferritantennát  találunk,
  szimmetrikus és aszimmetrikus  antennacsatlakozó  hüvelyeket,  AM
  antenna- és földcsatlakozót, 5  pólusú  csatlakozóhüvelyeket  és
  szabványos hangszórócsatlakozókat. (Nem hagyhatjuk szó nélkül, hogy a
  receiver kezelési utasításába becsúszott néhány elírás, így például
  felcserélték a Tape 1 és 2 csatlakozó kimeneti jellemzőit.)
    A tuneregység részletes ismertetésétől eltekintünk; az erősítőről
  néhány szót szólunk majd az EA6383S tesztje után (a 105. oldalon).

  Méréseinkhez

    Az érzékenység elegendő, bár meglehetősen eltérő értékeket mértünk
  az OIRT, illetve a CCIR sávban (pontosabban 69, illetve 94MHz-en). A
  zajhatárolt érzékenység sztereóban átlagos. A  zajzár-küszöbszint
  megfelelőnek tűnik.
    A pilotjel- és segédvivő-elnyomás egy kicsit jobb, mint amit az
  RT6303S-en mértünk. Ez feltehetőleg a gyári szórásnak tudható be.
    A harmonikus torzítás viszont magasabb, mint a tuner torzítása
  volt.
    A frekvencia-jelleggörbék olyasfélék, mint a tuner görbéi, de az
  átvitel most már 15kHz előtt meredeken esni kezd. A tükör- és
  középfrekvenciás zavararány ugyanolyan jó, a nagyjelszelektivitás
  ugyanolyan rossz, mint a tuneré.
    A jelszintek és impedanciák szabványosak.

  
  
  


  Orion SE1025B erősítő

  

    Külföldön az a szokás, hogy folyvást új ruhába öltöztetik ugyanazt
  a készüléket. Ezzel szemben az Orion minierősítője most is ugyanúgy
  néz ki, mint azelőtt, holott időközben súlyos műtéten esett át. A
  japán Sanken nem gyártja többé az olcsó, de várakozáson felül bevált
  teljesítményerősítő IC-t, a dual kivitelű SI-1125HD-t. Az Orion
  fejlesztőmérnökei diszkrét elemekből, tranzisztorokból építettek új
  teljesítményerősítő részt - erre utal a B betű a típusjel mögött.
  Tragikomikus pedig, hogy egy készülékben azt kelljen módosítani, ami
  valószínűleg a legjobban működik, ahelyett, hogy a konstruktőrök
  inkább a gyengébben  sikeredett  részegységeknek,  esetünkben  a
  fono-elektronikának szentelhetnék figyelmüket. Mint cseppben a tenger,
  az SE1025B-ben a magyar gazdasági állapotok tükröződnek.
    A minierősítő specifikációja egyébként nem változott.

  Kezelése, szolgáltatásai
  
    A hálózati kapcsoló fölött piros LED jelzi, ha áram alá kerül a
  készülék. (Kikapcsoláskor a LED csak lassan alszik ki, ez néha
  megzavarja  az  embert.)  A  fejhallgató  Jack-hüvelye  után  a
  hangszínszabályzók  kisméretű  forgatógombjai  következnek;  a
  hangszínszabályzás kiiktatható a Tone Off gombbal. Balansz-szabályzó
  nincs a gépen, a két csatorna hangereje a nagyméretű koncentrikus
  forgatógombokkal  külön-külön  is  szabályozható.  A  bemeneti
  választókapcsolók (Monitor, Tape, Tuner, Phono) kisméretű nyomógombok.
    A hátlapon ötpólusú csatlakozóhüvelyek, szám szerint öt darab:
  négy bemenet plusz vonalkimenet. A Tape szabványos felvétel/lejátszás
  csatlakozó. A hangsugárzókat is szabványos aljzatok fogadják, csak
  ezek most egymás fölött helyezkednek el, nem egymás mellett, mint a
  régi változaton. Az erősítő továbbra is 8 ohmos terhelést vár el a
  hangsugárzóktól.

  Elektromos felépítése

    A  RIAA-korrektor  egyetlen  µA739-es  IC.  A  bemeneti
  választókapcsolókról  a  hangerőszabályzóra  fut  a  jel.  A
  hangszínszabályzó rész csatornánként 1 FET-et és 2 tranzisztort
  tartalmaz; ha a hangszínszabályzást kiiktatjuk (Tone Off), akkor már
  csak a FET marad a jel útjában, mint impedanciaillesztő.
    Ezután már a teljesítményerősítő következik. Igen  érzékeny,
  körülbelül 150mV elegendő a teljes kivezérléséhez.  Differenciál
  erősítővel kezdődik, és ez egyetlen tranzisztor közbeiktatásával
  vezérli a kvázi komplementer meghajtó végtranzisztorokat. A meghajtó
  pár BC639-640, a végtranzisztorok a Tesla gyártmányai, jelük KD607.
    A végerősítő részben nem alkalmaztak elektronikus zárlatvédelmet:
  a kimenetre kötött 2,5 amperes olvadóbiztosíték hivatott védeni a
  végfokozatot az esetleges túlterhelés vagy zárlat ellen. A hálózati
  tápegység egyszerű felépítésű. Toroid transzformátor táplálja a 4
  diódából álló egyenirányítót; a pufferkondenzátorok 6800µF értékűek. A
  teljesítményerősítő ±30V tápfeszültséget kap, a többi rész (Zenen
  diódás stabilizátorokról) ±12V-ot.
    Mint sejthető, az IC-ből visszatranzisztorizált erősítő belseje
  nem lett rendezettebb. Az alkatrészek száma nőtt, a két végfok egy-egy
  külön kis panelen helyezkedik el. Az "enteriőr" bizony meglehetősen
  zsúfolt.

  Méréseinkhez - I. (SE1025B erősítő)

    Említettük, hogy az 1025-ös  specifikációja  nem  változott.
  Méréseink eredményét tehát közvetlenül összevethetjük a 14. számunkban
  dokumentált adatokkal.
    Az impedanciák és feszültségek a ki- és bemeneteken egyaránt
  szabványosak, a 1025B-t nyugodtan összekapcsolhatjuk más készülékekkel
  (például a tengerentúlról érkezett magnókkal - a vonalkimenet ezek
  számára elegendően nagy jelet ad). A kimeneti teljesítmény nagyobb a
  specifikáltnál; meglepőn magas a zenei teljesítmény is.
    A frekvencia-jelleggörbék jók, a fázis-frekvencia jelleggörbe
  20kHz-en valamivel rosszabb, mint amit az eredeti változaton mértünk,
  de az eltérés nem számottevő. Az áthallási csillapítás  és  a
  teljesítményfrekvencia-tartomány átlagos.
    A harmonikus torzítás nem magas, az intermodulációs torzítás
  viszont kilóg a specifikációból. (Érdekes: az  SR1025  receiver
  erősítőjén, amely pedig semmiben sem tér el az SE1025-től, alacsonyabb
  intermodulációt mértünk.)
    Ami a zajokat illeti, a két csatornán meglehetősen  eltérő
  értékeket kaptunk - mellesleg az eredeti készülék is  ugyanígy
  viselkedett.
    A négyszögjel-átvitel kielégítő; 10kHz-en ohmos plusz kapacitív
  terhelés hatására sem keletkezik túllövés (berezgés), inkább csak egy
  kismértékű betörés látható a négyszögjelen.
    A különbségi torzítás, a nagyszintű bemenetről mérve, javult. A
  fonobemenet görbéje nem változott.
    A különböző bemenetek közötti áthallás kissé magas - jobbat
  vártunk.
    Mindent egybevetve: a B betű nem hozott lényeges változást az
  1025-ös életében. (Aztán hogy ez most kritika-e, avagy dicséret)

  Méréseinkhez - II. (SR-1025 receiver)

    Az SR1025 rádiórészéről már írtunk (lásd a  95.  oldalon).
  Erősítőrésze gyakorlatilag azonos  az  SE1025B-vel;  a  receiver
  típusjelében csak azért nincs B betű, mert újkeletű készülékről van
  szó, nincs elődje: már eleve a tranzisztorizált végfokozattal készül.
  Hátoldaláról elhagyták a Tuner bemenet csatlakozóhüvelyét, arra nincs
  szükség, hiszen az erősítő és a tuner itt a készüléken belül
  csatlakozik egymáshoz. Egyéb különbséget nem találtunk a filigrán
  erősítő és a hosszúra nyúlt receiver között.
    Műszaki adataikban itt-ott mégis eltérnek egymástól. Talán csak a
  gyári szórás eredménye, de a receiver frekvenciagörbéje egy picit
  szebb, teljesítmény-frekvenciatartománya szélesebb, a fono-előerősítő
  különbségi torzítása csekélyebb. A zajok is alacsonyabbak - habár
  tekintetbe kell venni, hogy ha a tunerrészt is működtetjük, akkor az
  állomásközi zaj "átszór", és ennek következtében az erősítő zaja
  esetleg megnövekszik.
    A 10kHz-es négyszögjel-átvitel viszont valamivel gyengébb, mint
  amit az erősítőn mértünk. Komplex terhelés hatására (8 ohm+1,3µF) némi
  túllövés keletkezik a négyszögjelen. De azért így is tisztességes
  marad az impulzusátvitel.


  Videoton EA-6383S erősítő

  

    Régi adósságunk ez a teszt. Az új Videoton torony erősítője sok
  rokonságot mutat a régiével, a 6380S-sel, de csinosabb és műszakilag
  is korszerűbb amannál.

  Kezelése, szolgáltatásai

    Ékessége az erősítőnek a kék fényű, fluoreszcens kijelző, amely
  mindkét csatorna kimeneti teljesítményéről tájékoztat. Balra tőle
  hosszúkás nyomógomb: a hálózati kapcsoló. A kivezérlésjelző alatt egy
  5 pólusú "dominó"-aljzat fogadja a fejhallgatót, mellette a balansz-,
  a magas- és a mélyhangszín-szabályzó potméterei. A hangerőt egy
  nagyméretű forgatógombbal lehet szabályozni. Vele egy sorban négy
  nyomógomb: a fiziológiai hangerőszabályzás kapcsolója, aztán a magas-
  és a mélyvágó szűrő, végül a mono-sztereó kapcsoló. Alattuk a bemeneti
  választókapcsolók sorakoznak (Tape I, Tape II, Tuner, Phono). Van még
  a készüléken egy "Intim" feliratú gomb, ez a Mutingnak felel meg,
  körülbelül 10 decibellel csökkenti a hangerőt.
    Ha csak megérintjük is a bemeneti választókapcsolók bármelyikét, a
  készülék azon nyomban némít, így kapcsolás közben nem hallunk zavaró
  dörrenéseket, kattanásokat.
    A hátlapon ötpólusú, szabványos csatlakozóhüvelyek és ugyancsak
  szabványos hangszóró-csatlakozó aljzatok. A bemenetek mellett egy
  külön földelőcsatlakozót is találunk.

  Felépítése

    A RIAA-korrektor egy TBA231 típusú IC; e fokozat felépítése
  gyakorlatilag azonos a régi fono-elektronikáéval.
    A nagyszintű bemenetek jele impedanciaillesztő fokozatra kerül
  (emitterkövető, egyetlen tranzisztorból), majd  az  Intim,  azaz
  csendesítő kapcsolón keresztül a fiziológiai hangerőszabályzóra fut.
  Ez a funkció kikapcsolható, és egyébként is diszkréten dolgozik; csak
  enyhén emeli meg a frekvenciasáv két szélét. A balansz-szabályzó
  következik, aztán pedig a hangszínszabályzó modul (az EA6383S éppúgy
  modulokból épül fel, mint elődje, a 6380S), ez az  egység  3
  tranzisztorból áll. Kimenete a szűrőkre, majd a végerősítő modulra
  adja a jelet.
    Akárcsak az Orion minierősítőjében, itt is a teljesítményfokozat
  az, amely teljes mértékben megváltozott a régihez képest. Összesen 12
  tranzisztort tartalmaz, csatornánként. Differenciálerősítővel kezdődik
  (bemenetével párhuzamosan kapcsolódik egy  FET,  ez  gondoskodik
  némításról). Az áramgenerátor külön tranzisztor. A  komplementer
  meghajtó-végerősítő  tranzisztorpár  típusa  BD139-140,  illetve
  BD809-810. Két tranzisztor és néhány további alkatrész rövidzár és
  túlterhelés ellen védi a készüléket.
    A tápegység ±34 volttal látja el a teljesítményerősítőt (a
  pufferkondenzátorok 4700µF-osak), ezt a tápfeszültséget a  többi
  fokozat táplálására is felhasználják, többszörös szűrés után. A
  hálózati transzformátor egyik tekercse a fluoreszcens kijelzőt fűti,
  innen kap feszültséget egyenirányítás után - a némítást vezérlő
  áramkör is. Ez utóbbi két tranzisztort tartalmaz, kapcsolgatáskor ezek
  utasítják a már említett FET-et, hogy némítsa a teljesítményerősítő
  bemenetét. A kivezérlésjelző  meghajtásáról  egy  HA12019-es  IC
  gondoskodik, ez a hangsugárzó kimenetről kapja a vezérlést.

  

  Méréseinkhez - I. (EA6383S erősítő)

    Elöljáróban le kell szögeznünk, hogy ez az erősítő lényegesen
  többet ígér, mint elődje. Méréseinkkel tehát most egy szigorúbb
  specifikációt ellenőrzünk.
    A bemeneti feszültségek/impedanciák szabványosak, a  kimeneti
  jellemzők is megfelelők volnának, de a magnócsatlakozásnál nincs
  minden rendben. A Tape II a szabványos felvétel/lejátszás csatlakozó:
  a 3. és 5. pont a bemenet, az 1. és 4. a kimenet - így helyes. A Tape
  I csatlakozó ugyanígy van bekötve, de kis impedancián ad ki viszonylag
  nagy feszültséget, tehát lényegében megfelelne a vonalkimenetnek.
  Képes is kivezérelni a tengeren túlról való magnók vonalbemenetét - ha
  nem az 1. és 4., hanem a 3. és 5. pontokon adná ki a jelet, egy
  további csatlakozón, úgy, ahogy ezt az Orionokon láttuk. Az EA6383S
  tulajdonosának tehát, ha úgy hozza a sors, át kell forrasztania egy
  szabványosan bekötött kábelt.
    (Ha nagyon bakafántosak vagyunk, szóba hozhatjuk, hogy a tuner
  bemenet 1. és 4. pontját pedig arra használták a tervezők, hogy a
  némítós majd a tuner - az RT6303S - kezelésekor is működjék. Ilyesmire
  nem illik felhasználni a csatlakozó szabadon maradt pontjait - tény,
  hogy ebből nem származik hátrány. Szintén az erősítővel kapcsolatos,
  hogy az egyébként  nagyon  szűkszavú  kezelési  utasításban  FM
  antennabemenetről is szó esik, még specifikálnak is rá egyet s mást.
  Ez nyilvánvalóan elírás következménye, de esetleg zavaró lehet.)
    A maximális  bemeneti  feszültségek  átlagosak.  Szabványosan
  kialakított  műsorforrások  kifogástalanul  fognak  működni  az
  EA6383S-sel.
    A 0,06% harmonikus torzítással határolt kimeneti teljesítmény
  nagyobb, mint a specifikációban áll; a zenei kimeneti teljesítmény
  valamelyest elmarad a gyár által megadott 2x50 wattól.
    A nagyszintű bemenetekről kapott frekvencia-jelleggörbék jók, a
  RIAA-korrektor átvitele azonban ugyanolyan, mint az elődjéé volt; a
  görbe 100Hz körül esni kezd, és 20Hz-en már 6dB a hiány. (Ehhez járul
  egy szélessávú 1 decibeles kiemelés a középső regiszterben.)
    A fázis-frekvencia jelleggörbe sávszéleken meglehetősen  nagy
  eltérést mutat.
    Az áthallás a bal és a jobb csatorna között átlagos, a különböző
  bemenetek között viszont igen jó, jobb a megszokottnál.
    A  teljesítmény-frekvenciatartomány  meglehetősen  szűk:  ha
  elfogadjuk a specifikációban leírt  0,06  százalékos  harmonikus
  torzítást mint felső határt, akkor az erősítő felső határfrekvenciája
  8,5kHz. Lejjebb eresztve a mércét, s elfogadva a hifielőírásokban
  szereplő 0,7 százalékos harmonikus torzítást, az EA6383S-ről is széles
  frekvenciatartományt mérhetünk (felső határfrekvencia: 70, illetve
  80kHz). Erre hívtuk fel a figyelmet mérési táblázatunkban "**"
  jelzéssel.
    A kimeneti teljesítmény függvényében, a középső sávban mért
  harmonikus torzítás minden esetben igen alacsony. Az intermodulációs
  torzítás annyi, amennyit a gyár specifikált.
    A zajok átlagosak, bár  az  50mW  kimeneti  teljesítményhez
  viszonyított értékek elmaradnak a megszokottól.
    Az impulzusfotók jók, bár komplex terhelés hatására a négyszögjel
  erőteljesen berezeg.
    A különbségi torzítás a  fono-bemenetről  aggasztóan  magas.
  Véleményünk szerint a Videoton konstruktőreinek jobban oda kéne
  figyelniük a fono-fokozatra. Igaz, ezt már sokszor elmondtuk. (A
  szerkesztő megjegyzése: felhívjuk Olvasóink figyelmét  az  előző
  számunkban  közölt  MOD-ra,  amely  lineárisabbá  teszi  a  VT
  fono-elektronikák frekvenciaátvitelét, és a különbségi torzításukat is
  csökkenti.)

  Méréseinkhez - II. (RA6363S receiver)

    "Mellső részének" leírását lásd a tunereknél, erősítőrészének
  felépítését lásd az EA6383S tesztjénél. Az eltérés csak annyi, hogy a
  receiverben TE1819-1820 típusú  végtranzisztorok  vannak,  és  a
  tápfeszültség nem ±34, hanem csak ±31V.  A  névleges  kimeneti
  teljesítmény nem 2x30, hanem 2x25 watt.
    Pontosabban: 0,3% harmonikus torzítással határolva 2x25 watt, de
  ha a torzítás határértékét a nagyszintű bemenetről  mérve  0,1
  százalékban, a fono-bemenetről mérve 0,15 százalékban szabjuk meg,
  akkor csak 2x20 watt. (Kissé bonyolult specifikáció.) Méréseink során
  mi természetesen 2x25 wattal számoltunk, 0,3% torzítással határolva.
    A ki- és bemeneti feszültségek/impedanciákról ugyanazt mondhatjuk,
  mint amit egy fejezettel előbb mondtunk az EA6383S-ről: minden rendben
  volna, ha a Tape I csatlakozót (amely voltaképpen vonalkimenet)
  szabványosan alakították volna ki.
    A receiver kimeneti teljesítménye - a zenei teljesítménye is -
  valamivel nagyobb a specifikáltnál. A teljesítmény-sávszélesség megint
  csak aggasztóan szűk, alig 9kHz-ig terjed, és most még azzal sem
  segíthetünk, hogy feljebb visszük a torzítás határértékét. Az ugyanis
  már eleve magas: 0,3%.
    A fázisszög-eltérés a sávszéleken  itt  is  nagymértékű;  a
  fono-elektronika mélyfrekvenciás hiánya itt is szembetűnő és  a
  különbségi torzítás (a fono-erősítőről mérve) éppolyan magas, mint
  amilyet az EA6383S produkál.

  
  
  
  
  
  
  


  Szeánsz

  


    Két erősítő plusz két receiver, az összesen négy készülék, de csak
  hármat kell meghallgatnunk, ugyanis az Orion SR1025 erősítőrésze
  azonos az SE1025-tel (bár mérve valamivel jobb nála). Ezzel szemben a
  Videoton EA6383S erősítő nem teljesen ugyanaz, mint amit az RA 6363S
  receiverben találunk: eltérő a teljesítménytranzisztorok  típusa,
  azonkívül a receivernek a tápfeszültsége is kisebb.
    Házizsűrink ma bal lábbal kelt fel, nagyon nehezen jutottunk
  egyezségre. A "szabályszerű" A-B vakteszteken ketten következetesen a
  tesztpéldányokat (az Orion és a Videoton erősítőjét)  hallották
  jobbnak, másik kettőnk ugyanennyire következetesen mindig az etalonra,
  vagyis a HFM I/Quad 405-re szavazott. Újra meg újra "ráhallgattunk",
  és hosszasan győzködtük egymást. Sokat segített, hogy a későbbi
  párosítások alkalmával, tehát a 1025 és a 6383S, majd pedig a VT
  erősítő és a VT receiver mérkőzésén fontos dolgok derültek ki, és így
  a szeánszsorozat végéig valamennyien közös  nevezőre  jutottunk.
  Kollektív ítéletünkben biztosak vagyunk (talán biztosabbak is, mint
  egyébként), de hangsúlyoznunk kell, hogy ez az ítélet nem csupán a
  vaktesztek eredményén alapul - bárki a fejünkre olvashatja, hogy teret
  engedtünk a szubjektivitásunknak.
    Tekintélyérveknek sosem lehet elsőbbségük, de bizonyos mértékig
  azért érdemes figyelembe venni őket. A mi etalon-erősítőnk távolról
  sem extraklasszis, az "etalonhangkép" nem áll minden vitán felül. De,
  ha emlékeink nem csalnak, a HFM I/Quad 405 még mindig közelebb esik a
  "nagy" erősítőkhöz, tehát például az AGI/Naimhez. A magyar erősítők
  valahogy másféleképpen szólnak - és véleményünk szerint nem nekik van
  igazuk, hanem az etalonnak. Nagyon leegyszerűsítve a dolgot, a hazai
  típusok kisebb lendülettel zenélnek és kevésbé  érzékeltetik  a
  frekvenciasáv  szélsőségeit,  magyarán:  hiányzik  a  legmagasabb
  regiszterük és még inkább a mélybasszusuk. Ezt aztán interpretálhatjuk
  "tisztább, világosabb, nyugodtabb" hangkép gyanánt, de nevezhetjük
  egyszerűen csak vérszegénynek is. A másik oldalról nézve a dolgot, a
  HFM I/Quad 405 hangképe "lendületes, dinamikus, teres" - de ha nem
  tetszik, akkor mesterségesnek,  visszhangosítottnak,  torznak  is
  nevezheted. Csak az a bökkenő, hogy etalonunk - az igazán jó
  erősítőkhöz viszonyítva - inkább egy kicsit visszafogottan, sápadtan,
  sávhatároltan zenél. Alapos okunk van tehát azt hinni, hogy ami őhozzá
  képest vérszegény, az valószínűleg  ténylegesen  vérátömlesztésre
  szorul. (Lásd az Audio Research teljesítményerősítő revüjét vagy 20
  oldallal előbb!) Ezért nem tudunk bízni az Orion SE1025-ben és a
  Videoton EA6383S-ben sem. Jobban örülnénk, ha inkább  hasonlóan
  szólnának a Quadhoz; annyira hasonlóan, hogy össze lehessen téveszteni
  őket.
    De, mint mondottuk, másféleképpen szólnak. Mindvégig kitűnően meg
  lehetett különböztetni őket az etalontól, még akkor is, amikor a
  vakteszten  kioltottuk  a  jelzőfényeket, és "kétszeresen vakon"
  kapcsolgattunk ide-oda. Az SE1025B tónusa jól észlelhetően, az EA6383S
  karaktere pedig drasztikuson eltér az etalonétól. Ezt a különbséget
  nem   lehet   kizárólag   a   fono-elektronika   inkorrekt
  frekvencia-átvitelének  tulajdonítani  (lásd  27.,  illetve  40.
  diagramunkat); a VT erősítő még a nagyjelű bemeneteiről is egészen
  másképpen szól, mint a Quad.
    Ezt bizonyítja, hogy amikor a két hazai erősítőt egymással
  eresztettük össze, akkor is ugyanazt a hangkép-párt kaptuk, mint az
  előbb, csak most az SE1025B volt az, amelyhez képest az EA6383S
  "másképpen szólt"; kevésbé lendületesen, kevésbé definiáltan, kevésbé
  érdekesen. Ez ekkor már a vakteszten is teljesen nyilvánvaló volt, nem
  is igen vitatkoztunk rajta, melyik erősítő a jobbik. A Videotonnak az
  Orionénál is gyérebb a basszusa, emiatt - illetve: feltehetően főleg
  emiatt - fárasztóbb hallgatni. A hangkép nehezebben válik le a
  hangsugárzókról, a szólisták túlságosan kétoldalról jelentkeznek és
  üresen hagyják a színpad közepét és hátsó  térrészeit.  (Egyre
  biztosabban érezzük, hogy az előző számunkban  ajánlott  MOD-ot
  feltétlenül érdemes végrehajtani!)
    A legutolsó próbán a Videoton erősítőt vetettük össze a "büdzsé"
  masinával, a receiverrel. Arra számítottunk, hogy a két erősítőt talán
  meg sem tudjuk különböztetni egymástól, ami azt jelentené, hogy a
  mindössze 8400 forintos RA6363S a maga árkategóriájában "jó vételnek"
  bizonyul. Sajnos, ez a tippünk sem jött be: teljesen vakon és teljesen
  egybehangzóan úgy ítéltünk, hogy a VT-erősítő minden tekintetben
  hallgathatóbb, életszerűbb - a VT-receiver hangkarakterét valamennyien
  kellemetlennek, fárasztónak, bántónak véltük. Egyikünk szerint akkora
  a különbség a kettő között, mint ha egy jó  MC  hangszedőről
  átkapcsolnánk egy átlagos MM-re - ez talán túlzás, mindenesetre
  meglepő, hogy két, konstrukciójában csaknem azonos erősítő ennyire
  eltérően szóljon. Habár a mérési adatok  (harmonikus  torzítás,
  intermoduláció) nem mondanak ellent szeánszunk eredményének.