Hátra ARC!  D-76 teljesítményerősítő

  

    Minél kevesebben osztoznak valamely eszményen, annál hevesebben
  lobognak érte. Ezért annyira fanatikusak az audiofilek: érzik, hogy
  kevés a hittestvérük. De maga az audiofil egyház  is  számos,
  kisebb-nagyobb felekezetből tevődik össze, ezek mind ugyanazt az egy
  Istent imádják, de nem ugyanabba a templomba  járnak  és  nem
  ugyanazokhoz a szentekhez fohászkodnak. Némely szekták tagjai pedig
  egyáltalán nem is járnak a hivatalos gyülekezetekbe, elvetik az új
  keletű tanokat, és ma is azt az igét hirdetik, mint az ősi időkben, az
  Elektroncső  napjaiban.  "Bizony  mondom  néktek,  a  félvezetők
  félrevezettek  benneteket.  De  nem  honol  hangminőség  a
  szilíciumkristályok  árnyékában!  Az  anód,  a  katód  és  a
  kimenőtranszformátor nevében, térjetek meg, hitetlenek, amíg nem
  késő."
    Vagy ma már késő volna megtérni? Az egész világ a félvezetők
  dicsőségétől hangos. Az elektroncsöveket, ha gyártják még egyáltalán,
  jobbára televíziós készülékekhez vagy ipari felhasználásra szánják. Az
  erősítők többé már nem izzanak:  kellemesen  hűvösek  maradnak,
  berakhatod őket a szekrénybe, polcba, hifitoronyba. Sokkal-sokkal
  praktikusabbak.  És  mennyivel  szebb  a  specifikációjuk!  A
  frekvenciagörbéjüket mintha vonalzóval húzták volna, a torzításuk
  század-, sőt, ezredszázalékokban mérhető. A hangsugárzót is jól
  "megfogják", belső ellenállásuk akár  negatívvá  is  tehető,  a
  csillapítási tényezőjük (damping factor) tetszőlegesen nagy lehet.
  Ezzel szemben az elektroncsöves teljesítményerősítők  zajosabbak,
  többet torzítanak és - tisztelet a kivételnek - általában egy
  ormótlan  kimenőtranszformátorban  végződnek.  Ez  mindannyiuk
  Achilles-sarka. A trafó nemigen képes hiba nélkül átfogni a teljes
  hangfrekvenciás sávot: vagy fenn, vagy lenn, de valamelyik sávszélen
  okvetlenül gyengélkedni fog. Hát akkor kinek kell manapság csöves
  erősítő?! Hogy előbb hallgassam meg a hangját és csak  azután
  beszéljek? No jó, ha annyira ragaszkodsz hozzá, kapcsold be azt a
  hőerőgépet és tégy fel valami zenét, mindegy, hogy mit - essünk túl
  rajta minél előbb. Ejha, ez nem is rossz. Tényleg nem rossz.
  Mindenesetre valami más, ezt meg kell adni. Mondd csak, izé: honnét
  szerezted ezt a masinát?...
    Ez a "honnét szerezted" teljesen céltalan kérdés. A márkás, nívós,
  jó állapotú és legalább 2x25 watt teljesítményű elektroncsöves erősítő
  ritka jószág, és afféle antikvitásnak számít, akár a stílbútor vagy a
  herendi váza. Az ára is hasonló. Holott az ilyesfajta, húszéves
  erősítő  egy  korszerűtlen  technológia  terméke.  Hátha  a
  hetvenes-nyolcvanas évek mérnökei "összetennék, amijük van" és újabb
  technológiával, újabb keletű anyagokkal, újabb ismeretek birtokában
  nekiállnának csöves erősítőt tervezni? Nos, az újraélesztési kísérlet
  eredménye egy fenomenális, de csaknem megfizethetetlenül drága erősítő
  lenne (három-, de inkább négyszámjegyű árcédulával, persze dollárban
  számolva) - olyan, mint az ARC-elektronikák.
    Az Audio Research Corporation (ne téveszd össze az AR-rel, az
  Acoustic Research-csel) viszonylag új keletű amerikai cég, a hetvenes
  évek eleje óta ismerjük. Kizárólag elektroncsöves készülékeket gyárt:
  előerősítőket,  monó   és   sztereó   teljesítményfokozatokat,
  keresztváltókat - mást nemigen. Egyidőben  a  félvezetőkkel  is
  kacérkodott, és piacra dobott  bizonyos  "Analogue  Modul"-okkal
  (valamiféle integrált áramkörökkel) ellátott elektronikákat is, de a
  kísértés hamar elmúlt, és az  ARC  visszatért  a  jól  bevált
  elektroncsövekhez. Ez a cég olyasfajta jelenség az audioszakmában,
  mint az autóiparban a Rolls-Royce;  az  Olvasóknak  (miképp  a
  szerkesztőknek is) igen csekély az  esélyük,  hogy  valaha  is
  ARC-erősítőkkel  fűtsék  a  szobájukat,  de  azért  remélhetőleg
  érdeklődéssel fogadják jelen számunk Sztárfotóján az Audio Research
  D-76 AG teljesítményerősítőt,  ugyanakkora  érdekklődéssel,  mint
  amekkorával mi fogadtuk, mértük, fotóztuk, hallgattuk.
    Az adatlap, szokás szerint, szűkszavú; a High End Audioban
  illetlen dolog paraméterekkel hencegni. A ("Dual", azaz kétcsatornás)
  D-76 kimeneti teljesítménye 2x75 watt a 20Hz-15kHz-es sávban, 1%
  torzítással határolva - érzitek az ősi idők leheletét?! Ez a 2x75 watt
  azonban csöves erősítőtől ijesztően nagy teljesítmény, és 4, 8, 16
  ohmos  terhelésen  egyaránt  megkapjuk;  mint  látjuk,  az
  illesztőtranszformátornak előnyei is vannak.
    Ennél sokkal többet nem is tudtunk meg a Dual-76-ról, holott
  minden papírját megkaptuk. A  szervizkönyvben,  a  beállításokra
  vonatkozó részben még annyit megemlítenek, hogy a  75W  kimenő
  teljesítmény 30Hz-en 0,3%, 1kHz-en 0,1% és végül  15kHz-en  1%
  harmonikus torzítással jár. Az adatlap még elárul egyet s mást, de nem
  leszünk okosabbak tőle - legfeljebb átvillan az agyunkon, hogy
  ilyesfajta specifikációval manapság csak a nagyon olcsó tranzisztoros
  erősítőket lehetne útnak engedni. De úgy véljük, Olvasóink már tudják,
  hogy az elektroncsöves erősítők klasszikus paraméterei mindig is
  gyengébbek - s feltehetőleg azt is sejtik, hogy nem ezen múlik a
  dolog.
    Az ARC D-76AG kezeléséről, szolgáltatásairól nem érdemes sokat
  beszélni, a fotók mindent elmondanak. A bemenet vonalszintű, és 1,5V
  vezérli ki a gépet a névleges teljesítményéig. A hangszóró-csatlakozók
  banándugót vagy csupasz kábelvéget fogadnak. Mindkét csatornán van
  szintszabályzó is.


  Felépítése

  

    Példás. Mechanikájában és elektronikájában egyaránt. A mechanika
  rendkívül robusztus; az elektromos alkatrészek minősége az amerikai
  katonai szabványban foglaltaknak felel meg.
    A transzformátorokat az előlap közelében találjuk (középen a
  hálózati  trafó).  A  kimenőtranszformátorok  között  nagyméretű
  szűrőelkók, mögöttük önálló nyomtatott áramköri lapon a négy végcső
  (6550-es pentódák) és egy stabilizátorcső, valamint a beállításhoz
  szükséges kezelőszervek és mérőpontok. A csövek körül szellőzőlyukak.
  A bemeneti és a meghajtó fokozatok alkatrészei egy függőlegesen
  elhelyezett nyomtatott áramköri lapon sorakoznak.
    A  két  csatornának  közös  tápegysége  van.  A  végcsövek
  anódfeszültsége +590V. Az anódfeszültség szűrésére 600µF-os, 350V-os
  kondenzátorokat alkalmaznak. A segédrács-feszültség +360V, ezt egy (a
  végcsövekkel azonos típusú, tehát 6550-es) nagyteljesítményű pentódára
  alapozott soros  stabilizátor  szolgáltatja.  Az  előfeszültséget
  biztosító tápegység szintén stabilizált. Az elő-, illetve meghajtó
  csövek fűtésére több független fűtőtekercs szolgál, ezek különböző
  egyenfeszültségre vannak "felemelve", függően a szóban forgó csövek
  katódpotenciáljától. A bemeneti fokozat fűtése egyenáramú.
    A  hangfrekvenciás  jel  egy  aluláteresztő  szűrőn  és  a
  hangerőszabályzón keresztül jut a bemeneti, majd egy fázisfordító
  fokozatra. A fázisfordító egy 12AX7 (ECC83) kettős triódából képzett,
  egységnyi erősítésű, alacsony kimeneti impedanciájú fokozat.
    Az egységnyi erősítést párhuzamos feszültség-visszacsatolással
  állítják be. A bemeneti fázisfordítás nyomán az erősítő mindvégig
  szimmetrikus (ellenütemű) felépítésű.
    Az eredeti és a 180 fokkal eltolt fázisú jel egy-egy teljesen
  azonos, szintén ECC83-akból felépített erősítő fokozatra kerül. Ebben
  a fokozatban állítják be az erősítő magasfrekvenciás töréspontját.
  Most egy direktcsatolt katódkövetőn (6FQ7 kettős trióda) halad át a
  jel, és az alacsony impedanciás kimenetről "keresztbe vezérli" a
  meghajtó fokozatot. Ez a "cross-coupled" kapcsolás teszi lehetővé,
  hogy az egész erősítőt szimmetrikus negatív visszacsatolással fogják
  át. A meghajtó fokozat két 6FQ7-en épül, linearitása igen pontos,
  munkaellenállásai aktívak ("constant current load").  Itt  lehet
  beállítani az ellenütemű vezérlőjelek szimmetriáját. A  meghajtó
  fokozatot szimmetrikusan csatolják vissza a végcsövek anódjáról. (A
  fent leírt két különleges kapcsolás az ARC szabadalma.)
    A meghajtó fokozat és a végcsövek között csatoló kondenzátorok
  helyezkednek el. A végfokozat AB-osztályú. A kimeneti transzformátor
  szekunder tekercsei szintén szimmetrikusak, így válik lehetővé, hogy a
  teljes erősítőt negatív visszacsatolással foghassák át. A végcsövek
  önmagukban is vissza vannak csatolva, a katódáram átfolyik a szekunder
  tekercseden is (soros áramvisszacsatolás). Nagyon praktikus dolog,
  hogy a végcsövek katódját egy-egy,  bontóérintkezővel  ellátott,
  6,3mm-es Jack-hüvelyre vezették ki, és így a végcsövek nyugalmi áramát
  forrasztás nélkül is be lehet állítani (mindössze arra van szükség,
  hogy a mérővezetékünk végére Jack-dugó legyen szerelve).
    A hangsugárzók a kimenő transzformátorok szimmetrikus szekunder
  tekercsének 4, 8, illetve 16 ohmos leágazására csatlakoznak. A
  szekunder tekercsek közül csak a 4 ohmos kivezetésű van földelve,
  méréseinket csak ezen végezhettük el. (Ugyanis bizonyos igényesebb
  mérésekre a Brüel & Kjaer 2010-es analizátort használjuk, ez a műszer
  a generátort is magában foglalja, tehát az analizátor és a generátor
  hidegpontjai össze vannak kötve. Márpedig közös be-, illetve kimeneti
  hidegpontú műszerrel nem mérhettünk a szimmetrikus kimenetű 8, illetve
  16 ohmos kivezetéseken.)
    Tanulmányozva a készülék kapcsolási rajzát, megállapíthatjuk:
  minden egyes fokozatot oly módon építettek meg, ahogy  ezt  a
  legcélszerűbbnek találták. Sehol semmi kompromisszum - a tervezőknek
  nem kellett késhegyre menő küzdelmet folytatniuk a műszakilag jobb, de
  drágább megoldásokért.


  Méréseinkhez

    Kezdjük azzal, amit nagyon fontosnak  tartunk,  mert  segít
  megvilágítani az Audio Research Corporation tervezési filozófiáját. Ez
  a készülék, amelyet egy barátunktól kaptunk kölcsön, 8 év óta üzemel,
  tehát távolról sem vadonatúj. Az elektroncsövek pedig, mint mindenki
  tudja, idővel romlanak, elöregednek. A méréseket tehát azzal kezdtük,
  hogy ellenőriztünk minden fontosabb feszültségértéket, beállítási
  szintet, és ha kellett, korrigáltuk őket  a  gyári  előírásnak
  megfelelően. Nem sok dolgunk akadt: a végerősítő csövek katódárama
  alig 10 százalékkal csökkent, s mindegyiké azonos mértékben (!), tehát
  könnyű volt újra beszabályozni őket. Sem csövet, sem  másfajta
  alkatrészt nem kellett cserélnünk! Az ARC nyomatékosan hangsúlyozza
  (már csak a reklám miatt is), hogy kizárólag csak igen jó minőségű,
  megbízható alkatrészeket használ. Láthatjuk: nem csapott be bennünket.
  Más kérdés, hogy ennek a rendkívüli megbízhatóságnak komoly ára van.
  De ez a tervezői szemlélet számunkra így is sokkalta rokonszenvesebb,
  mint  ha  rengeteg  szolgáltatásért,  túlkomplikált  áramköri
  megoldásokért, fölöslegesen elherdált  alkatrészek  tömegéért,  a
  szakzsargonban - joggal - "alkatrésztemetőnek" nevezett készülékekért
  húznák ki a pénzt a vásárló zsebéből.
    Most pedig nézzük a Dual-76 paramétereit.
    A bemeneti impedancia elmarad a specifikált 80 kohmtól. Mellesleg,
  a készülék leírásában egy olyan jelleggörbét is találtunk, melyről
  leolvasható, hogy a bemeneti impedancia csupán 1kHz-ig 80 kohm, majd
  folyamatosan esik, egészen 30 kohmig.
    A szintszabályzó maximál-állásában a készülék az előírt mértékű
  bemeneti feszültségre adja ki a névleges teljesítményt.
    A kimeneti teljesítmény 1kHz-en több mint 75W, sőt: 100W föllé nő,
  ha csupán az egyik csatornát üzemeltetjük. Gyakorlatilag ennyi a zenei
  kimenő teljesítmény is. Ezt azzal magyarázhatjuk, hogy a tápegység
  belső ellenállása igen kicsi, a tápfeszültség nem változik a terhelés
  hatására.
    A harmonikus torzítás 2x75 watton  igen  alacsony,  1kHz-es
  mérőfrekvenciával nem éri el  a  specifikációban  megadott  0,1
  százalékot. Szintén igen alacsony a torzítás a kimeneti teljesítmény
  függvényében is. Az  intermodulációs  torzítás  hasonlóképpen  a
  specifikált érték alatt marad.
    Rendkívül alacsonyak a zajok - ne feledjük, csöves erősítővel van
  dolgunk, azok pedig általában  jóval  zajosabbak  a  félvezetős
  elektronikáknál. Búgásnak nyomát sem találtuk.
    A kimeneti feszültség instabilitása 0,5dB; ha ezt átszámoljuk
  csillapítási tényezőre, éppen a specifikációban megadott 14-et kapjuk.
    Külön tárgyaljuk a különféle frekvenciagörbéket. A  szokásos
  amplitúdó-frekvencia jelleggörbe meglepő lefutású; 10kHz fölött enyhén
  esni kezd, és 20kHz-en már csaknem 1,5 decibellel letér a vonalról.
  Ennél mindenképpen jobbat vártunk volna. Ezzel szemben - és ez még
  nagyobb meglepetés! - egészen kis frekvenciákon, 2Hz-en még 1 decibelt
  sem esik a görbe. Kimenőtranszformátoros erősítőről ilyet még nem
  mértünk! Ez a görbe nyilvánvalóan szándékos kompromisszum eredménye és
  egy tervezői filozófiát tükröz. Nem kétséges, hogy az átvitelt
  lineárisan tarthatták volna 20Hz és 20kHz között, de a konstruktőrök
  annyira fontosnak érezték a mélyfrekvenciásátvitelt, hogy inkább felül
  lemondtak egy oktávról - és nyertek helyette alul egy dekádot.
    A fázis-frekvencia jelleggörbe sem a megszokott képet mutatja:
  20Hz és 1kHz között a fázis lineáris, a felső sávban kismértékű,
  körülbelül  ±10  fokos  eltérést  mértünk.  Ez  feltehetőleg  a
  kimenőtranszformátor tulajdonságaiból fakad. Valószínűleg az sem a
  véletlen műve, hogy az eltérés mindkét irányban nagyjából azonos
  mérvű.
    A különbségihang-torzítás alacsony (0,3%-ig szökik fel), bár jó
  minőségű tranzisztoros készülékeken ennél kisebbet is mértünk már.
    A teljesítmény-frekvenciatartomány kielégítő, nem jellemző  a
  csöves (azaz kimenőtranszformátort tartalmazó) erősítőkre.
    A négyszögjel-átvitel szinte kifogástalan, a 100Hz-es  jelen
  gyakorlatilag nem látni tetőesést - a mélyátvitel kitűnő. A 10kHz-es
  impulzusjel viszont már lekerekedik, komplex terhelés hatására némi
  berezgést is mutat - ezzel együtt: rosszabbra számítottunk.
    Frappáns összefoglalást ne várjon tőlünk az Olvasó. Ez a készülék
  túlságosan is szokatlan nekünk: méréseink alapján sem a félvezetős,
  sem pedig az (általunk ismert)  elektroncsöves  masinákhoz  nem
  hasonlíthatjuk.

  
  
  


  Szeánsz

  

    Van egy régi anekdota arról, hogy két idős hölgy bemegy a Modern
  Művészetek Múzeumába, megáll valamelyik szobor előtt, és mindenféle
  megjegyzéseket tesz rá. A teremőr hallgatja ezt egy ideig, aztán
  odamegy hozzájuk:
    "Pardon, hölgyeim, Önök tévedésben vannak. Itt nem Önök azok, akik
  ítélnek! Itt Önöket ítélik meg!"
    Mi nem akartunk beleesni ebbe a hibába. Noha borzasztóan félünk
  elfogadni a tekintélyérveket, ezúttal egy csepp kételyünk sem volt
  aziránt, hogy  az  Audio  Research  Dual-76  teljesítményerősítő
  egyértelműen, fölényesen és minden tekintetben jobb a mi szerény
  etalonunknál, ennélfogva nem mi ítéljük meg őt, hanem ő ítéli meg a mi
  fülünket. (Elég idegesítő gondolat, jócskán hozzátesz a szeánszokon
  gomolygó stresszhez.) Ennélfogva nem az ARC volt az, aki fellélegzett,
  amikor kiderült, hogy a zsűri őt hozta ki jobbnak. Mellesleg, volt egy
  nagyon erős ellenszavazat is: egyikünk szívesebben hallgatta a lágy,
  meleg, enyhén ködös hangzású Quadot, és tolakodónak, agresszívnek
  érezte a Dual-76 rendkívül nyílt hangképét. Nagyon valószínű, hogy őt
  is a Quad felmelegedő, kissé zsíros felső basszusa csapta be. (Ezt a
  jelenséget már ismerjük, lásd a 11. számban a Naim  NAP  250
  teljesítményerősítő tesztjénél és talán még inkább 2. kiadásunkban -
  de rég is volt! - a BEAG EA057 elektroncsöves végerősítő szeánszán!) A
  többiek határozottan a D-76-ra szavaztak.
    Elsősorban a dinamikai erényeit emelték ki: ez az erősítő mindig
  élénkebben, lendületesebben, könnyedebben szólal meg, a basszusa pedig
  igen-igen mélyre hatol. Az egyes szólamok pontosan appercipiálhatók,
  kiemelkednek a hangkép egészéből. Volt, aki ezt inkább a zongora
  csengésén, volt, aki a nagyzenekar játékán, volt, aki a dzsessz-trió
  bőgőhangjain ismerte fel. Általában élményszerűbbnek  ítélték  a
  Dual-76-ot, bár néhol kellemesebbnek a Quadot. A többség úgy vélte,
  hogy (figyelembe véve más erősítők képességeit) a Quad nem is esik
  olyan messze az ARC-től: "mind a kettő valami hasonlóra törekszik,
  csak a Quadnak ez nem sikerül olyan jól". Ellentmond ennek, hogy a két
  erősítő hangképét szinte azonnal mindenki jól meg tudta különböztetni,
  anélkül, hogy néznie kellett volna a jelzőlámpákat. Valószínű, hogy a
  Quad és példóul a Naim NAP 250 hangképe sokkal közelebb esik egymáshoz
  - az ARC Dual-76 (és az EA057!) "más iskolába járt".
    Ennyit tudtunk megállapítani egyórás  szeánszunkon,  szokásos
  kontrollberendezésünket hallgatva. Hogy mit hallottunk volna, ha
  esetleg az előerősítőnket is felcserélhettük volna egy ARC-vel, a NAD
  5210-at egy Linn-nel, az Ortofon hangszedőt egy Koetsu-val,  a
  Spendorokat egy pár elektrosztatikus Quaddal - erre nézve csak
  találgatásokra szorítkozhatnánk.