Transzformátorteszt    Valóra vált egy ábrándunk, megjelentek a boltban (legalábbis a
  RAMOVILL boltjában) az első hazai készítésű illesztőtranszformátorok.
  És még csak nem is egyszerű kivitelű játékszerek ezek, afféle
  "hamásnincsezisjó" tartozékok a  mind  népszerűbb  mozgótekercses
  hangszedőkhöz, nem: gondosan tervezett, audiofil szerkezetek, a nagy
  és drága Ortofonok versenytársai - mert hát a konstruktőröknek minden
  bizonnyal ez volt az ambíciójuk. Mi magunk azért örülünk ennek a
  fejleménynek, mert  -  mint  Olvasóink  jól  tudják  -  erősen
  rokonszenvezünk az MC-hangszedőkkel, szeretnénk, ha minél többet
  lehetne importálni ezekből a korántsem olcsó, sok devizát felemésztő
  holmikból. A legtöbb MC-hangszedőnek elengedhetetlen kelléke  az
  illesztő-egység, azaz a transzformátor (vagy az elő-előerősítő), ezek
  is drága jószágok, csaknem annyiba kerülnek, mint a hozzájuk illő
  pickup, és éppúgy nem lehet spórolni rajtuk, mint magán a hangszedőn
  sem. Ne tápláljunk vérmes reményeket: a magyar transzformátorok sem
  olcsók - de legalább nem kell dollárt adni  értük,  magyarán:
  ugyanakkora devizakeretből most kétszerannyi hangszedőre futná...
    És hogy miért viseljük ennyire a szívünkön az MC-hangszedők és
  illesztőegységeik ügyét? Sok vívódás árán jutottunk  el  idáig.
  Kezdetben, mint első néhány kiadásunk olvasói még emlékezhetnek rá,
  magunk is idegenkedtünk a mozgótekercses hangszedőktől, egyrészt, mert
  bennünket is zavart az a bizonyos illesztőegység, amely úgy tapad az
  MC-hez, mint kutyához a bogáncs; másrészt, mert az MC-hanggal sem
  voltunk kibékülve. Valami hiányzott belőle - és csak nagysokára
  jöttünk rá, hogy amit hiányolunk, az nem más, mint a mágneses
  típusoktól megszokott érdesség. Ma már tudjuk, hogy csaknem mindenki
  hasonlóképpen van vele, és amikor első ízben hall jóminőségű MC-t, azt
  kérdezi: "hol maradnak a magas hangok?!" - s aztán ő is előbb-utóbb
  rádöbben, hogy a magas hangok mennyire a helyükön vannak! Mindezt mi
  is a saját kárunkon és a saját dobhártyánkon kísérleteztük ki; hadd
  kíméljünk meg másokat a sok-sok felesleges próbálkozástól. Egyre
  inkább az a meggyőződésünk, hogy a jóminőségű MC hangja közelebb áll a
  valóságoshoz, mint a legtöbb, még elfogadható áru MM-é.
    Azt reméljük, sok (és egyre több) olvasónkat érdekelni fogja a
  mozgótekercses hangszedő és a hozzá  járuló  illesztőegység,  a
  transzformátor problematikája - és talán a többiek sem tekintik majd
  csupán a Hifi Magazin hóbortjának az egészet. Nem állítjuk, hogy ez a
  Transzformátorteszt könnyed hangvételű, afféle ebéd utáni pihentető
  olvasmány lesz, de legjobb lelkiismeretünk szerint meg fogja érni a
  fáradságot mindazoknak, akik átrágják rajta magukat. Mert aki valóban
  a hangminőséget tartja fül előtt, az többre megy az MC-vel és a
  transzformátorral, mint a Direct Drive-val és a kvarcvezérléssel.

  A kínálat

    Annak  idején,  nem  is  olyan  régen,  a  RAMOVILL  (mely
  kereskedővállalat     eddig      inkább      elsősorban
  alkatrészekkel-tartozékokkal,  s  csak  másodsorban  készülékekkel
  foglalkozott), rátalált az Ortofonokra, és forgalomba hozta a dán cég
  mindkét hangszedőcsaládját: a mágneseset is, a mozgótekercseset is.
  Nem győzzük hangsúlyozni, az Ortofon cég csupán egy a lehetséges
  üzletfelek sorából, és a világ legjobb hangszedőit az audiofilek hite
  szerint éppenséggel nem Dániában gyártják - de az is biztos, hogy az
  Ortofonok megbízható, rangos,  "márkás"  hangszedők.  Az  üzleti
  feltételeket sem kárhoztathatjuk, ugyanis - bárki tanúsíthatja! - más
  országokban sem igen  lehet  olcsóbban  hozzájutni  az  Ortofon
  hangszedőkhöz, mint Magyarországon. Hogy számunkra mégis ennyire
  drágák, az nem az Ortofonnak és nem a RAMOVILL-nak köszönhető, hanem
  gazdasági körülményeinknek.
    Kétségtelen, hogy a mozgótekercses hangszedők, még az olcsóbbak
  is, szép summába kerülnek, különösen illesztőegységgel együtt. Például
  a legolcsóbb kombináció, a nálunk is (még) kapható MC10 és az STM-72
  transzformátor 4700 forinttal könnyíti meg a zsebünket. A következő
  lépcsőfok az MC10/II plusz T-10 kombináció, ennek körülbelül 7000
  forint az ára, vagyis meg lehetne venni helyette egy komplett
  direkthajtású lemezjátszót, hangszedőstül-plexitetőstül. Megintcsak
  hangsúlyoznunk kell, ez nemcsak Magyarországon van így, az árarányok
  világszerte hasonlóak. (Megemlítjük, hogy értesüléseink szerint az
  MC10/II-t felváltja a valamivel olcsóbb, MC10 Super elnevezésű típus.)
  A trafók közül figyelmet érdemel még az STM-72 utóda, a parányi,
  párbacsomagolt T-5; noha még nem kapható, bizalmat szavaztunk neki, és
  beválogattuk a tesztmezőnybe. Ezzel végére is értünk a még úgy-ahogy
  megfizethető típusok listájának.
    Ami ezután következik, az a mi körülményeink között mindenképpen
  ezoterikus holminak számít, és elsősorban referencia gyanánt vesszük
  számításba - de miért is ne vennénk számításba, ha egyszer már
  kapható?! Hiszen éppen azt szeretnénk megtudni, valóban  jobban
  szólnak-e, mint az olcsóbb jószágok. Tegyünk hát említést a jó 12 ezer
  forintos MC20/II plusz T-20 kombinációról, amelyen belül csupán a
  transzformátor 5560 forintba kerül (a T-20 országszerte elfogadott
  etalon az audiofilek körében), valamint az MC 30/T-30 készletről,
  amelyet (a HUNGAGENT Rt. szívessége folytán) mi magunk is etalonnak,
  sőt, "mérőműszernek" használhatunk, de amelyet horribilis árára való
  tekintettel senki emberfiának nem ajánlunk. Nem is igen vásárol belőle
  a RAMOVILL sem, inkább csak a próba kedvéért hozat be időnként egy-két
  példányt. (Olvasóinkat talán érdekelni fogja, hogy az Ortofon azóta
  piacra hozott egy még drágább készletet is, az MC 2000/T-2000 jelűt.)
    Az imént felsorolt típusok egytől-egyig az Ortofon gyártmányai.
  Rajtuk kívül kapható volt még a Technics 300MC és a 310MC (3600,
  illetve 5400 forintért), ezeket 8. számunkban teszteltük. A 3800
  forintos Technics SU-300MC elő-előerősítőről 11. kiadásunkban írtunk.
  Mindezek a típusok, noha jónak ítéltük őket, máig sem tartoznak a
  kedvenceink közé; a Technics elektronikáról Olvasóinktól is vegyes
  visszajelzéseket  kaptunk.  Ezeket  tehát  úgy  tekintjük,  mint
  intermezzo-t, zenei közjátékot az Ortofon-koncert szünetében.
    Minthogy a dán cég úgyszólván uralja a piacot (ha egyáltalán
  beszélhetünk piacról Magyarországon), a magyar tervezők  is  az
  Ortofonok  adatait  tartották  szem  előtt,  transzformátoraikat
  kifejezetten az Ortofon MC-hangszedőkhöz optimalizálták. Három típust
  ismerünk, a "Wavemaster Mérnök-Team"  TR-84,  valamint  a  KFKI
  Metallurgiai VGM VLS-T40.3 és VLS-T40.30 jelzésű illesztőegységét. A
  Wavemaster már kapható is, 4960 forintért, a KFKI-trafókból csak
  mintadarabokat láttunk, irányáruk körülbelül 5000 forint.
    Három magyar és öt dán: összesen 8 transzformátorból áll a
  tesztmezőny. (Persze, az MC-ket nemcsak transzformátorral  lehet
  illeszteni az erősítők  fono-bemenetéhez.  Kétségtelen,  hogy  a
  transzformátoroknak vannak bizonyos előnyeik a "head amp"-pal szemben,
  de aki kételkedik benne, hogy vajon lehet-e jó elő-előerősítőt
  készíteni, az lapozzon vissza 11. kiadásunk Linn-revüjéhez.)
    Mielőtt elmélyednénk a transzformátorok lelkivilágában, ejtsünk
  néhány szót a hangszedőkről is. Hiszen azokat akarjuk kiszolgálni a
  transzformátorokkal.

  Impedanciák és feszültségek

    Ha eltekintünk néhány különleges típustól, mindössze kétféle
  hifi-hangszedő létezik: MM, vagyis mozgómágneses (ide sorolandó az
  indukált mágnesű, a változó mágneses ellenállású stb. is) és MC,
  "Moving Coil", azaz mozgótekercses. Közös tulajdonságuk, hogy az
  elektromágneses indukció elvén működnek, és hogy a  kimenetükön
  megjelenő indukált feszültség a mágneses fluxus  megváltozásának
  sebességétől függ, ezért gyorsulás-érzékeny hangszedőknek is nevezik
  őket. Működési elvüket részletesen ismertettük 1980/téli, 4. kiadásunk
  Ortofónia című cikkében (amelyre még többször is utalni fogunk).
    Az  MM-pickupok  viszonylag  nagy  kimeneti  feszültséget
  szolgáltatnak: 4-10 millivoltot 1kHz-en, a  teljesen  kivezérelt
  (10cm/s=0dB) barázda lejátszásakor. Az MC-típusok kimeneti feszültsége
  lényegesen kisebb: 0,15-0,8mV,  huszad-ötvened  része  az  MM-ek
  szolgáltatta feszültségnek.
    Az MM-hangszedők kimeneti feszültségét és  lezáró  (terhelő)
  impedanciáját nemzetközileg szabványosították, az utóbbit 47 kohm
  ±20%-ban szabták meg. Hogy mekkora kapacitással kell lezárni a
  hangszedőket, az már gyáranként és típusonként változik, általában 150
  és 500pF között, az ajánlott érték 250pF. Mindazonáltal, az átlagos
  MM-hangszedőt nyugodtan csatlakoztathatjuk az  erősítők-receiverek
  fonobemenetére, nem lesznek gondjaink. (Jobban mondva nem lennének
  gondjaink - ha a korrekciós erősítők bemenete mindig megfelelne az
  előírásoknak, s ráadásul a bemeneti impedanciájuk esetleg nem változna
  a frekvencia függvényében! De ez már egy másik történet.)
    Mi a helyzet az MC-típusokkal? Ezek kimeneti jellemzőire még csak
  kiforrott szabvány-ajánlás sincs - ennélfogva azt sem tudjuk előírni,
  milyen legyen a hangszedőt fogadó illesztőegység  bemenete.  Az
  MC-gyártók szabadon, vagy csaknem szabadon választják meg a pickupok
  leglényegesebb elektromos jellemzőit, s legfeljebb annyit tesznek az
  érdekünkben, hogy ajánlanak (vagy gyártanak is) illesztő-egységet a
  pickupokhoz, abban reménykedve, hogy az majd illeszkedni fog az
  erősítő fono-bemenetéhez.
    Végül is háromféle MC-t különböztethetünk meg, olyat, amelynek
  kimeneti feszültsége és impedanciája a. alacsony, b. közepes, c.
  magas.
    Az  alacsony kimeneti impedanciájú vagy kimeneti feszültségű
  típusok közé tartozik a legtöbb értékes MC, köztük valamennyi Ortofon.
  Impedanciájuk pár ohm (az Ortofonoké 3 ohm), kimeneti feszültségük
  0,015-0,018 (mV*s)/cm, pontosabban: az 1kHz-es, teljes kivezérlésű
  barázda   (0dB=10cm/s)   jelének   lejátszásakor   0,15-0,18mV
  csúcsfeszültséget adnak le. (0,1-0,13mVeff).
    A  középső csoport impedanciája körülbelül 30 ohm, kimeneti
  feszültsége  0,04-0,06  (mV*s)/cm  (0,3-0,4mVeff  0dB
  kivezérlésű barázda lejátszásakor). Ebbe a csoportba sorolandó például
  a két Technics pickup.
    A magas kimeneti feszültségű és impedanciájú típusokkal nem sok
  dolgunk lesz, minthogy ezek úgy viselkednek,  mint  az  MM-ek:
  impedanciájuk kohm-nagyságú, kimeneti feszültségük néhány millivolt,
  tehát közvetlenül csatlakozhatnak  a  fono-előerősítőre.  Sajnos,
  többnyire a hangminőségük is olyan, mint a hasonló árú mágneses
  típusoké (Pioneer PC-MC sorozat), de akad köztük néhány igen értékes
  hangszedő is, ilyen a Supex SD-901S, amelyről 9. kiadásunkban írtunk.
    Az alacsony és közepes kimeneti feszültségű MC-k nem képesek
  kivezérelni az erősítők fono-bemenetét, feszültségüket előbb fel kell
  erősíteni, vagy fel kell  transzformálni.  Az  utóbbi  megoldás
  kézenfekvőbbnek tűnik, mert a transzformátorok viszonylag egyszerű,
  passzív, tápfeszültség nélkül működő és gyakorlatilag  örökéletű
  szerkezetek. Szóval, egyszerűnek látszik a dolog - de azért jónéhány
  körülményt figyelembe kell venni.

  Primer és szekunder

    Ebben a fejezetben a transzformátorok főbb tulajdonságait vesszük
  sorra, természetesen a teljesség igénye nélkül. Így is elég sok
  mindent kell tisztáznunk.
    Az illesztőtranszformátor kettős rendszer: bemenete (primer köre)
  a hangszedőhöz, kimenete (szekunder tekercse) a fono-előerősítőhöz
  csatlakozik. Legfontosabb jellemzője az áttétel.
    A fono-bemenet impedanciája 47 kohm; különféle meggondolások
  alapján célszerű a trafó kimeneti impedanciáját ennél lényegesen, jó
  tízszerte kisebbre választani, azaz 4-6 kohmosra, vagy még ennyire
  sem. A transzformátorbemenet, tehát a primer tekercs impedanciájának
  pedig  öt-tízszeresen  kell  meghaladnia  a  hangszedő  kimeneti
  impedanciáját,  hogy a transzformátor ne terhelje számottevően a
  hangszedőt.  Ebből kiindulva kell kiszámítanunk a transzformátor
  áttételét.
    Nézzünk előbb egy alacsony impedanciájú, 3 ohmos hangszedőt: 500/3
  ohm  = kb. 1600-szoros arány, amelynek négyzetgyöke adja meg a
  feszültségáttétel mértékét: négyzetgyök 1600 = 40. Az 1:40 arányú
  feszültségnövekedés  +32  decibelnek  felel meg. Ugyanez közepes
  impedanciájú, 30 ohmos pickupra számítva: 5000/30 ohm = kb. 160-szoros
  impedancia- és 13-szoros feszültségnövekedés (+22 decibel). Ha az
  alacsony   impedanciájú   pickup   0,1-0,13mV   feszültségét a
  negyvenszeresére, a közepes impedanciájú modell 0,3-0,4 millivoltját
  pedig a tizenháromszorosára növeljük, mindkét esetben 4-5 millivoltot
  kapunk, annyit, amennyit egy átlagos MM hangszedő ad le. (Példáinkat a
  gyakorlatból vettük, habár a szemléletesség kedvéért némi kerekítéstől
  sem  riadtunk  vissza  -  mindenesetre  transzformátoraink gyári
  adattáblázatában hasonló áttételi arányokkal találkozhat az Olvasó.)
    Kissé elébevágva a fejleményeknek, már itt megemlítjük, hogy két
  transzformátor (az Ortofon MC-30 és az általa inspirált Wavemaster
  TR-84) impedanciája öt fokozatban, 3-tól 48 ohmig átkapcsolható,
  ezeket a trafókat tehát nemcsak az alacsony, hanem a  közepes
  impedanciájú hangszedőkhöz is használhatjuk. A kis Ortofon T-5 pedig
  mindennemű átkapcsolás nélkül egyaránt használható az alacsony és a
  közepes impedanciájú hangszedőkhöz.

    Nézzük most a transzformátorok minőségi jellemzőit.

    Zaj.  A  transzformátorok  egyik  nagy,  elvi  előnye  az
  elő-előerősítőkkel szemben, hogy passzív eszközök, nem keltenek zajt,
  tehát jobb lehet a jel-zaj arányuk. Sajnos, a transzformátorok viszont
  fölöttébb érzékenyek környezetük szórt mágneses terére. Főképp az
  50Hz-es hálózati frekvenciával gyűlik meg a bajuk,  ugyanis  a
  transzformátor óhatatlanul a többi, aktív, hálózati frekvenciáról
  működő  készülék  közelében  üzemel.  Az  erősítők  hálózati
  transzformátorai, de még a hálózati vezetékek is mind-mind erős
  zavarsugárzók. Az illesztőtranszformátorokat ezért igen  gondosan
  árnyékolni kell. A jobb minőségű, drágább modelleket két, egymástól
  független árnyékoló rendszerrel védik. De még a szórt mágneses tértől
  függetlenül is búgás  léphet  fel  bennük,  ha  a  lemezjátszó
  kivezetőkábelében földhurok  képződik.  Ilyenkor  nem  segít  az
  árnyékolás, gondosabban kell szerelni a lemezjátszó vezetékét.

    Torzítás. Ha a hangfrekvenciás jel egészen telítésig vezérelné a
  transzformátor anyagát, durva nemlineáris torzítások lépnének fel.
  Minthogy azonban a trafónak egészen kicsiny  jelszinteket  kell
  feldolgoznia, torzítása általában igen alacsony lehet.

    Frekvenciaátvitel. Mint a többi hangfrekvenciás eszköznek, az
  illesztőtranszformátornak is fontos jellemzője az amplitúdó-frekvencia
  jelleggörbe. Rögtön hozzátesszük, hogy ez a jellemzőjük rendkívül
  szorosan összefügg a bemeneti (primer) impedanciájukkal. A frekvencia
  változásával  ugyanis  megváltozik  a  transzformátor  bemeneti
  impedanciája, s ennek következtében a trafó nem egyformán terheli a
  hangszedőt. A magastartományban főleg a nagy menetszámú szekunder
  tekercs szórt kapacitása, a mélytartományban pedig a primer tekercs
  nem kellően nagy induktivitása szab határt a frekvenciaátvitelnek, és
  ez a körülmény általában valamiféle kompromisszumra kényszeríti a
  konstruktőröket.

  Mit mértünk - hogy mértük

    Ebben a tesztben csak transzformátorok  szerepelnek,  mérési
  módszerünket hozzájuk idomítottuk.
    A transzformátorok bemenetét (primer tekercsét) általában az
  alacsony impedanciájú MC-hangszedőkre (köztük az Ortofonokra) jellemző
  3 ohmról vezéreltük. Így mértük a torzításokat, a maximális kimeneti
  feszültséget,  a  fázisszög-változást,  a  felfutási  időt  stb.
  Transzformátoraink között azonban két  átkapcsolható  típust  is
  találunk, meg hát egyébként is előfordulhat, hogy nem alacsony, hanem
  közepes impedanciájú hangszedőt (például egy Technicset) szeretnénk
  illeszteni az erősítőhöz. Ezért táblázatunk utolsó sorában, valamint a
  diagramokon olyan mérések eredményét is közöljük, amelyek során a
  transzformátort 30 ohmos generátor-impedanciával vezéreltük. Ezt a
  körülményt ott természetesen fel is tüntettük. Egyébként azonban
  mindig csak 3 ohmos meghajtást alkalmaztunk. Táblázatunk sorait
  megszámoztuk,  hogy  kommentárjainkkal  könnyebben  összevethetők
  legyenek.

  1-2. Feszültségáttétel.

    Az illesztőegység kimenetét 47 kohmmal zártuk le (ez felel meg a
  fono-előerősítő bemeneti impedanciájának), 1kHz-es mérőjelet adtunk a
  transzformátorra, és meghatároztuk a kimenetén megjelenő feszültség
  mértékét. A gyári adatok táblázatában a kimeneti terhelő impedancia 47
  kohm és vele párhuzamosan kapcsolodó 100-250pF értékű kapacitás.
  Méréseink során mi ehhez tartottuk magunkat (ha mégsem, külön utalunk
  rá). Az átkapcsolható típusok áttételét mindegyik kapcsolóállásban
  meghatároztuk. A méréseket a bal és a jobb csatornán is elvégeztük, és
  táblázatunk 2. sorában - a két csatorna különbségét is megadjuk,
  decibelben. Az átkapcsolható típusok rubrikájában mindig a legnagyobb
  csatornaeltérés adata olvasható.

  3-6. Frekvenciaátvitel.

    Az amplitúdó-frekvencia jelleggörbét (mindegyik hasábban a legelső
  diagramot) a 2Hz-200kHz sávban vettük fel, eközben a kimeneteket a
  gyártó által javasolt módon zártuk le. A diagramon mindkét csatorna
  görbéje rajta van, megfigyelhetjük a két csatorna közötti esetleges
  eltérést. Alattuk még egy harmadik görbét is láthatunk, ezt 30 ohmos
  meghajtással kaptuk, a bal csatornán.
    A második diagramon a generátorimpedancia ismét 3 ohm. A görbék
  mindig a bal csatorna átvitelét szemléltetik. Ami változik:  a
  transzformátor kimenetének lezárása. Legfelül újra a névleges lezárás
  eredményét látjuk. Ezután erősebben terheljük a kimenetet, olyan
  helyzetbe hozva a transzformátort, amilyet egyáltalán nem szeret, de
  amilyen a gyakorlatban mégis előfordulhat. A kapacitív terhelést
  470pF-ra növeltük, és ez nem is túlzás! Gondoljuk meg: a trafót az
  erősítővel összekötő kábel kapacitása legalább 60-120pF, az erősítőn
  belüli vezetékek további néhányszor 10 pikofaráddal növelhetik a
  terhelést, és a fono-előerősítő bemenetének is van  40-60pF-nyi
  kapacitása. Ezenkívül némely erősítőkben 100-680pF-os kondenzátort
  építenek a fono-bemenetre, hogy  csökkentsék  a  nagyfrekvenciás
  zavarokat, s ezzel közvetlenül terhelik a transzformátor kimenetét.
  Még szerencse, hogy ezt a durva hibát viszonylag ritkán követik el.
    A harmadik görbén a terhelés 27 kohm/470pF; mint látjuk, itt az
  ohmikus értéket redukáltuk az előzőkhöz képest. A valóságban ugyanis
  gyakran előfordul, hogy 1kHz-től eltérő frekvenciákon változik a
  fono-előerősítők bemeneti impedanciája. Hadd emlékeztessük Olvasóinkat
  a Prometheus receiverre (módosítása: HFM 9.), ennek a gépnek éppen az
  volt az egyik legnagyobb hibája, hogy fono-bemenetének impedanciája 8
  és 120 kohm között változott! Ez ugyan szélsőséges példa,  de
  kisebb-nagyobb  mértékű  impedanciaváltozás  más  erősítőkön  is
  előfordulhat - jó tudni, mit művel ilyenkor a transzformátorunk.
    Az átkapcsolható típusok viselkedését három (48, 12 és 3 ohmos)
  impedancia-állásban is megvizsgáltuk.

  7. Áthallási csillapítás.

    A szokásos módon értelmezzük. A mérést a 20Hz és 20kHz közötti
  frekvenciasávban végeztük, miközben az illesztőegységek kimenetét a
  névleges impedanciával zártuk el. A generátorimpedancia természetesen
  3 ohm volt, ugyanekkora az éppen nem vizsgált csatorna bemenetének
  lezárása is. A transzformátorok áthallása igen kicsiny, műszereinkkel
  alig tudjuk kimérni, általában 80-90 decibelt kapunk, és csak 20kHz
  közelében növekszik az áthallás - legalábbis némelyik típuson. Az
  eredmény így is rendkívül jó, a hiba a gyakorlatban aligha észlelhető.
  A T-5 típus két önálló trafóból áll, az áthallási csillapítás ez
  esetben nyilván nem értelmezhető.

  8-9. Torzítások.

    A transzformátornak nem szabad észlelhetően torzítania. Mellesleg,
  mivel rendkívül kicsiny jelet dolgoz fel, mérni is igen nehéz a
  torzítását.
    A harmonikus torzítást két, magasabb frekvencián: 4 és 12,5kHz-en
  mértük, nagy, 0,5 millivoltos bemeneti feszültséggel - ezzel az extrém
  feszültségcsúcsokat kívántuk modellezni.
    Az intermodulációs  torzítást  40/7000Hz-es  mérőfrekvenciával
  vizsgáltuk, ismét 0,5 millivoltos feszültségű mérőjeleket bocsátva a
  transzformátorok bemenetére. Méréseink szerint a transzformátorok
  torzítása valóban igen alacsony, nemegyszer 0,01% alatt marad - a
  műszereink torzítanak ennyit.

  10. Maximális kimeneti feszültség (túlvezérelhetőség).

    Ezt a  jellemzőt  nem  tartjuk  túl  fontosnak  -  esetleg
  felvilágosítást adhat a transzformátor  "tartalékairól".  Azt  a
  legnagyobb feszültséget határoztuk meg, amelyen a harmonikus torzítás
  még nem haladja meg a 0,1 százalékot. Kétféle  mérőfrekvenciát
  használtunk: 20 és 1000Hz-eset. Az utóbbival tulajdonképpen nem is
  tudtuk annyira meghajtani a transzformátorokat, hogy túlvezérelhettük
  volna őket. A 20Hz-es jelet már nem dolgozták fel ennyire könnyen, ez
  a primer tekercs impedanciájával függ össze. A két legolcsóbb típus
  ütött el a leginkább a többitől: az STM-72 szerepelt a leggyengébben,
  a T-5 pedig - mulatságos! - a legjobban.

  11. Fázisszög-eltérés 20Hz és 20kHz között.

    Jelleggörbék helyett csak az 1kHz-hez viszonyított eltérést adtuk
  meg a két szélső frekvencián. Az átkapcsolható típusokat a 12 ohmos
  állásban mért adattal jellemezzük; a TR-84 trafó 24 ohmon gyengébb
  eredményt produkált, táblázatunkban ezt is feltüntettük.

  12. Búgásra való hajlam (zavarvédettség).

    Elsősorban az 50Hz-es búgásról, a transzformátorok hagyományos
  ellenségéről van szó. Méréséhez homogén, meghatározható erősségű, 50Hz
  frekvenciájú  mágneses térbe kell helyezni a transzformátorokat.
  Minthogy a mérésre sem előírást, sem ajánlást nem találtunk, jobb
  híján  a  mikrofonok  zavarvédettségének meghatározására szolgáló
  mérőkeretet használtuk. Ez egy nagyméretű, gondosan kivitelezett
  tekercs, amelyet ha hálózati árammal gerjesztünk, belsejében homogén,
  számítható  és ellenőrizhető erősségű mágneses tér keletkezik. A
  transzformátorokat elhelyeztük a mérőkeretben, és addig forgattuk
  őket, amíg a lehető legerősebb búgást nem produkálták. Méréskor a
  bemenetüket  rövidrezártuk,  kimenetüket  a  névleges  lezárással
  terheltük. Kimeneti feszültségüket 1 A/m-re és a bemeneti feszültségre
  vonatkoztattuk, ez azt jelenti, hogy az 1 A/m mágneses térerősség
  hatására keletkező búgás feszültségét elosztottuk a transzformátor
  áttételével. (Azért választottuk ezt az eljárást, mert az Ortofon két
  típusának zavarvédettségét ily módon specifikálták.) Minél kisebb a
  táblázatban olvasható szám, annál jobb ebből a szempontból a trafó,
  annál kevésbé érzékeny környezetének zavaró mágneses tereire.
    A gyárak egyébként igen jóminőségű árnyékoló anyagokat használnak
  (permalloy, permalloy plusz lágyvas), és általában kettős árnyékolást
  alkalmaznak. Legnagyobb meglepetésünkre igen jól vizsgáztak az olcsó
  Ortofonok - amit a magyar trafókról nem mondhatunk el.
    Attól azonban, hogy a transzformátorunkat jól árnyékolták, még
  egyáltalán nem biztos, hogy nem fog búgni. Újra szóba kell hoznunk a
  hifisták rémét: a  földhurkot.  A  földhurok  kialakulásában  a
  transzformátor is közrejátszhat, ha a két  csatorna  ki-  vagy
  bemenetének hidegpontjai közösítve vannak. Ha valóban ez a földhurok
  keletkezésének oka, egyszerű a megoldás: el kell szigetelni egymástól
  a két csatorna hidegpontjait. (A tesztmezőnyben csak a KFKI-típusokon
  találtunk közös hidegpontokat. Erre fel is hívtuk  a  tervezők
  figyelmét.)
    Az illesztőtranszformátorok egy részén külön földelőcsavar is van,
  ezt általában az erősítők hasonló célú csavarjával kell összekötni, a
  lemezjátszó földvezetékével együtt. Ha ez is megvan, és a hidegpontok
  is el vannak választva, a földhurok nem fog belebúgni a muzsikánkba.
    Nem tartozik szorosan ehhez a fejezethez, de fel kell hívnunk a
  figyelmet bizonyos lemezjátszók (például egyes régebbi Dualok) "eleve
  beépített" földhurkaira. A gyanútlan tulajdonos bármit tesz, nem
  szabadulhat a búgástól, hacsak gondosan  rendbe  nem  teszi  a
  hangfrekvenciás vezetéket a kar belsejében.

  13-14. Bemeneti impedancia.

    Ezt 2Hz-től 200kHz-ig, egyetlen diagramon szemléltetjük,  és
  számszerűen is megadjuk a hangfrekvenciás sávon belüli, főbb értékeit
  (ezeket a diagramból számítottuk ki). Az illesztőtranszformátorok
  általában igen széles frekvenciatartományban dolgoznak,  és  így
  impedanciájukat (minthogy szorosan összefügg a frekvenciaátvitellel) a
  teljes sávban meg  kell  vizsgálni.  Az  impedancia  változását
  logaritmikus lépték szerint, decibelben olvashatjuk le a diagramról.
  Ezeken  az  ábrákon  bejelöltünk  néhány   kapaszkodópontot:
  12,5-25-50-100-200 ohm. Közéjük mindig 6-6 vonal, azaz 6 decibel esik,
  ennyi felel meg az 1:2 aránynak.
    Nagyon fontos volna, hogy a bemeneti impedancia ne változzék a
  hangfrekvenciás sávban, de - mint a diagramokon látható - bizony elég
  nagy eltérések adódnak: az 1kHz-en mért impedancia-érték 20Hz-en és
  20kHz-en legalább a felére, de rossz esetben akár a tizedére is
  visszaeshet. A transzformátorok bemeneti impedanciája a középső sávban
  mindig sokkal nagyobb, mint a hangszedő forrásimpedanciája.
    Az persze már vita tárgya lehet, mekkora impedanciával célszerű
  lezárni a hangszedőket. Az öt-tízszeres fogadóimpedancia a legtöbbször
  elegendő.  Olyasmi  is  előfordul,  hogy  a  hangszedőnek  erős
  magaskiemelése van, és azt azzal próbálják  csillapítani,  hogy
  szándékosan erősen terhelik a hangszedőt egy viszonylag alacsony
  impedanciájú transzformátorral. Ez persze kényszermegoldás. Helyesebb
  volna "becsületes úton" linearizálni a hangszedő átvitelét.

  15. Kimeneti impedancia.

    Három ponton mértük: 20Hz-en, 1kHz-en, 20kHz-en.  Mint  már
  említettük, célszerű arra törekedni, hogy a transzformátor kimeneti
  impedanciája  körülbelül  a  tizedrésze  legyen  a  fono-bemenet
  impedanciájának. A legtöbb illesztőegység eleget is tesz ennek a
  követelménynek.

  16. 4kHz-es négyszögjel-átvitel.

    Ha jól választjuk meg a mérőjelet,  egyetlen  méréssel  is
  tájékozódhatunk a transzformátor legfontosabb tulajdonságai felől. Az
  oszcillogramon láthatóvá válnak az amplitúdó-frekvencia jelleggörbe
  hibái (sőt, a felfutási idő értékét is ebből a mérésből határoztuk
  meg). A transzformátorokat 3 ohmos generátor-impedanciával hajtottuk
  meg, kimenetüket a gyárilag előírt módon terheltük, a bemeneti
  feszültség 0,5mV volt. Az  oszcilloszkóp  vízszintes  eltérítése
  50µs/osztás. A képen felül a  transzformátor  bemenetére  adott
  vizsgálójel, alatta a kimeneten kapott  válaszjel  látható.  Az
  átkapcsolható típusokat 3, 12 és 48 ohmos állásban is megmértük. A
  négyszögjel felfutó éle után szinte mindegyik illesztőegység produkált
  egy kisebb-nagyobb túllövést, berezgést. Az STM-72 lekerekítette a
  négyszöget (ez éppen az ellenkezője a kör négyszögesítésének), a T-10
  és a T-20 viszont csaknem ideálisan viselkedett.

  17. Felfutási idő.

    Az előző mérés alapján határoztuk meg. Az egyes transzformátorok
  között jelentős eltéréseket tapasztaltunk; az eredmény  szorosan
  összefügg  a  frekvenciaátvitelükkel.  A  KFKI  transzformátorai
  szerepeltek a legjobban, az STM-72 a leggyengébben.

  18. Frekvenciaátviteli sáv 30 ohmos generátor-impedancia esetén.

    Ezzel  a  méréssel  azt  modellezzük,  mi  történik,  ha
  transzformátorunkat  nem  alacsony,  hanem  közepes  impedanciájú
  hangszedővel párosítjuk. Mindegyik trafó legelső diagramján, a bal és
  a jobb csatorna jelleggörbéje alatt egy harmadik görbét is találunk,
  ezt 30 ohmos generátor-impedanciával vettük fel. A két átkapcsolható
  típusról 1-1 további diagramot  is  készítettünk,  hogy  jobban
  eligazodjunk a sok görbe között (25-26. diagram). Végül táblázatunk
  18. sorában számszerűen  is  megadjuk  az  alsó  és  a  felső
  határfrekvenciák értékét. Érdemes megfigyelni,  hogy  a  legtöbb
  transzformátor még így is 20kHz feletti határfrekvenciát produkált, de
  a KFKI-típusok (és persze az STM-72) alsó határfrekvenciája jócskán
  20Hz fölé tolódott!

  Kommentárjaink

    Hosszúra nyúlt a bevezető, dehát olyan  egységekről  írunk,
  amilyeneket eddig még nem teszteltünk (legfeljebb futólag, mint annak
  idején az Ortofóniában, HFM 4.), s amelyeket egyébként sem igen
  vizsgálnak módszeresen a hifi-újságok. Szokásunkhoz híven betűrendben
  vesszük sorra a nyolc transzformátort.

  KFKI VLS-T40.3 és VLS-T40.30

  

    Csaknem azonos típusjelzés, tökéletesen azonosnak látszó kivitel.
  (Vigyázat! A "3" és a "30" csupán típusszám, és egyáltalán nem az
  impedanciára vonatkozik!) Ízléses kis műszer benyomását kelti a KFKI
  trafója, és igen gondos munkára vall. A bal és jobb csatorna külön
  egység, csak az előlapjuk közös. Az árnyékoló házon belül még külön
  árnyékoló bura is rejlik. A hátoldalon RCA ki és bemenetek. Külön
  földelőhüvely nincs a készüléken.
    A két trafó közül a másodiknak, a VLS-T40.30-nak (kacifántos
  típusjelzés!) jobbak a paraméterei. Frekvencia- és fázisátvitelét,
  felfutási idejét tekintve ez a transzformátor a mezőny legjobbja.
  Impulzusátvitele is szép. A másik típus elmarad tőle, de így is jó
  átlagos.
    Mindkét típusra igen kicsiny, 100pF-os terhelőkapacitást ír elő a
  Metallurgia VGM, a gyakorlatban ezt nehéz betartani, de méréseink
  szerint akkor sincs baj, ha nagyobb kapacitással, akár 470pF-dal
  terheljük is a kimenetet: a felső határfrekvencia még így  is
  tiszteletreméltóan magas marad.
    Búgásra való hajlandóságuk viszonylag magas, ezenkívül a földhurok
  képződésének veszélye is fennáll (amíg a közös hidegpontot szét nem
  bontják). A szeánszon egyébként a KFKI-transzformátorok igen csendesen
  viselték magukat.
    Mindkét típus bemeneti impedanciája erősen változik a frekvencia
  függvényében; az 1kHz-en mért érték 20Hz-en az ötödére-hetedére esik
  vissza! Emiatt van, hogy ha a transzformátort elillesztik, azaz
  magasabb impedanciájú hangszedővel párosítják, a mélyátvitel leromlik,
  az alsó határfrekvencia felcsúszik egészen 35-36Hz-ig.

  Ortofon STM-72

  

    Régi típus, ma már nem gyártják. Henger alakú ház, bemenete két
  RCA-hüvely, kimenete egy RCA-dugókkal szerelt, 40 centis vezeték. A
  gyári adatok céduláját a hengerpalástra ragasztották.
    Az STM-72 szinte minden szempontból a mezőny leggyengébb darabja,
  paramétereit itt nem is érdemes végigelemezni. Feltűnően gyatra a
  bemeneti impedancia görbéje, igazából nincs is vízszintes szakasza.
  Ezzel szemben az STM-72 zavarvédettsége kiemelkedően jó (alig akartunk
  hinni a műszerünknek!), és figyelmet érdemel az impulzusfotó is: ez a
  trafó az egyetlen, amely nem produkál berezgést a négyszögjelen. Ezt
  azonban a gyengébb magasátvitellel és a bemeneti impedancia drasztikus
  esésével magyarázzuk.

  Ortofon T-5

  

    Két kis  csinos  ékszer,  vagy  legalábbis  bizsu:  egy-egy
  RCA-kábeltoldalék, amelyben a dugó és a hüvely között rejtőzik a
  tulajdonképpeni illesztőegység. (A két jószágot  közös  kartonba
  csomagolták, de a csatornaelválasztásuk ettől még ideális lehet...) A
  kis hasábok négyzetkeresztmetszetűek,  RCA-csatlakozóik  aranyozva
  vannak - kábelre nyilván nincs szükség, a kis toldalékot egyszerűen
  csak közbe kell iktatni, amikor a lemezjátszó kábelét a fono-bemenetre
  csatlakoztatjuk.
    Műszaki jellemzői igen érdekesek. A specifikáció szerint a T-5
  egyaránt használható alacsony és közepes impedanciájú hangszedővel,
  3-40 ohmosig. Bemeneti impedanciája viszonylag  nagy,  a  görbe
  egyenletes, de magasabb frekvencián erősen esik, emiatt a felső
  határfrekvencia sem túl magas - ez volt az ára a kompromisszumnak. A
  gyöngébb magasátvitelből következik, hogy a fázishiba viszonylag nagy,
  a felfutási idő úgyszintén. Mélyfrekvencián azonban igen jó a T-5
  átvitele, még 30 ohmos terhelésre is 3Hz-es alsó határfrekvencia
  adódott, ez mélyebbre esik, mint bármelyik más transzformátoré, a
  T-30-ast leszámítva. A magas bemeneti impedancia folytán igen nagy a
  kis trafó kivezérelhetősége is, ebben megint csak a T-30 előzi meg.
    Összegezve: vegyes eredmény. Mindenesetre úgy tűnik, a T-5 tényleg
  kiszolgálhatja a közepes impedanciájú MC-hangszedőket. A jó öreg
  STM-72-nél pedig kétségtelenül különb.

  Ortofon T-10 és T-20

  
  

    Az egyik ugyan az olcsóbb MC10/II a másik pedig a drágább MC20/II
  partnere, ezenkívül az egyik új típus, a másik meg régi, mégis együtt
  tárgyaljuk őket, mert méréseink alapján csaknem azonosnak tűnnek.
  Kivitelük természetesen eltérő. A T-10 egy ízléses kis alumínium
  hasáb, RCA-hüvelyekkel és 30 centis kábelre szerelt RCA-dugókkal.
  Tetőlapját frekvenciaátviteli ábra díszíti. A T-20 már nagyobb,
  "komolyabb darab". Ki- és bemenetei RCA-csatlakozóhüvelyek. Előlapján
  egy nyomógombbal (by-pass) kiiktathatjuk a transzformátort a jel
  útjából.
    A két típus áttételének mértéke, frekvencia-átvitele (bármilyen
  kapacitással), maximális bemeneti feszültsége, be-  és  kimeneti
  impedanciája gyakorlatilag azonos. Felfutási idejük, a 30 ohmos
  terheléssel mért frekvenciaátvitelük eltér ugyan, de nem lényegesen.
  Az Ortofon gyaníthatólag - gondosan válogatja a transzformátorokat; a
  jobban sikerült darabokat T-20-ba, a többit T-10-be építve hozza
  forgalomba. Később magunk is kételkedni kezdtünk ebben az elméletben,
  de méréseink feltétlenül ezt sugallták.
    Mindkét transzformátor a középmezőnybe tartozik. A T-20-nak jobb a
  zavarvédettsége, a szerényebbik típust gyengébben árnyékolták (kissé
  ki is lóg a specifikációból). Négyszögjel-átvitelük szép, szebb, mint
  a többi transzformátoré.

  Ortofon T-30

  

    Árából nem csupán lemezjátszót, hanem talán még egy minitornyot is
  vásárolhatnánk, de ezt ne rójuk fel neki. Nyilvánvaló, hogy ebben a
  kategóriában az árak már rég elveszítették kapcsolatukat a hétköznapok
  realitásaival. Az Ortofonnak egyszer szüksége volt egy Lehető Legjobb
  hangszedőre, és megépítette az MC30-at. Ahhoz pedig kellett neki egy
  Lehető Legjobb transzformátor is. Ez lett volna a T-30.
    Akkora, mint a T-20, de valamivel mélyebb annál. Hátoldalán (az
  aranyozott RCA-hüvelyeken kívül) földelőcsavart is találunk, előlapján
  pedig  egy  kapcsolóval  öt  különböző  impedancia-érték  között
  választhatunk: 3-6-12-24-48 ohm (a hatodik kapcsolóállás a by-pass).
  Találgathatjuk, mire utalnak ezek a számok: a trafó bemeneti, avagy a
  hangszedő kimeneti impedanciájára? Méréseink szerint az utóbbira. A 3
  ohmos állásban a T-30 úgy viselkedik, mint a szintén 3 ohmos
  hangszedőhöz tervezett T10 és T-20.
    A T-30 meglehetősen precíz szerkezet. (Ezért az árért?!) Áttétele
  kapcsolóállásonként csaknem pontosan 3 decibelt változik, ettől a
  léptéktől csak egyhelyütt tér el 0,3 decibelnyivel, és eközben a
  csatornák közötti eltérés nem haladja meg a 0,1 decibelt.
    A magasabb impedanciájú állásokban felvett frekvencia-jelleggörbe
  alul 2Hz-ig lineáris, igaz, 100kHz fölött viszont erősen kiemel. A
  legkiegyenlítettebb átvitelt 6 és 12 ohmos állásban mértük. A 30 ohmos
  generátorimpedanciát a 48 ohmos kapcsolóállás szereti a leginkább. A
  47 kohm/470pF, illetve a 27 kohm/470pF terhelést viszont megintcsak a
  12 ohmos állás viseli el a legjobban.
    A maximális kimeneti feszültség elegendő, de 48 ohmos állásban
  jelentős eltérés van a két csatorna között. A fázisszögeltérés
  csekély, a zavarvédettség csupán átlagos. A bemeneti impedancia csak
  kevéssé változik a frekvencia függvényében. A felfutási idő roppant
  rövid, bármelyik áttételről mérve 2µs körüli. A négyszögjel 3 ohmon a
  legszebb, 12 és 48 ohmos állásban erős berezgés látható. Megjegyezzük,
  hogy a T-30-hoz mellékelt használati leírásban egy 20Hz-es és egy
  10kHz-es négyszögjel képét is közlik, és bizony azokon is látható egy
  kismértékű túllövés.
    Mindent egybevetve: átlag feletti, egyenletes minőség, néhány
  szépséghibával.

  Wavemaster TR-84

  

    Kísértetiesen hasonlít a T-30-ra, és ez aligha a véletlen játéka,
  minthogy sehol a világon nincs még egy transzformátor, amelynek éppen
  ez az ötféle kapcsolóállása volna. Feszültségáttétele azonban nem
  annyira szabályszerűen változik, mint az Ortofoné: az előírt 3 decibel
  helyett 1,9-4,5-2,3-3,8 decibeles lépéseket mértünk.
    A  48,   illetve   24   ohmos   lezárással   készített
  frekvencia-jelleggörbék magasfrekvenciás kiemelést, sőt rezonanciát
  mutatnak. A legegyenletesebb a 3 ohmos állás frekvenciaátvitele.
  Kíméletlenebb terhelés hatására a görbék kisimulnak, de természetesen
  a felső határfrekvenciájuk is lejjebb száll. Mélyfrekvencián a görbék
  már 20Hz környékén esni kezdenek.
    Az áthallások jók, bár a 20kHz-en mért 58dB nem valami fényes
  eredmény, de ezt aligha lehet meghallani. A maximális kimeneti
  feszültség 48 ohmos állásban jelentősen elmarad az Ortofonétól. A
  fázisszög-eltérés 24 ohmon meglehetős, és még 12 ohmos állásban is
  átlag alatti. A bemeneti impedanciája is erősebben változik  a
  frekvencia függvényében, mint az Ortofoné.
    A zavarvédettség mérsékelt (akárcsak  a  KFKI-modelleké).  A
  felfutási idő rövid, a négyszögjel-átvitel 48 és 12 ohmos állásban
  erős túllövést mutat, 3 ohmon viszont már elfogadható.
    Összegezve:  több  jellemzőjében,  elsősorban  mélyfrekvenciás
  átvitelében elmarad a T-30 mögött - ami végül is megbocsátható.

  
  
  
  
  


  Szeánsz

  

    (a szerkesztő tollából): Mielőtt transzba esnénk, alaposan ki kell
  mentegetődznünk magunkat.
    A sorozatteszt meglehetősen reménytelen vállalkozás, ennyi masinát
  nem lehet módszeresen összehasonlítani, mert a körmérkőzésnek se
  eleje, se vége, eredménye pedig áttekinthetetlen. Nem is bírnánk
  végigülni (x2-x)/2 szeánszot (tudvalevőleg ennyi mérkőzés
  van egy körmérkőzésben), márpedig lehetőleg egyvégtében kell csinálni
  a dolgot, hogy a résztvevők - mindvégig ugyanazok a személyek! - a
  fülükben tarthassák a különböző hangképek jellegzetességeit. És vajon
  mennyi   derül   ki   egy   rövidteszt  eredményéből?!  Az
  illesztőtranszformátor nagyon fontos hifi-láncszem, csaknem annyi
  múlik rajta, mint a hangszedőn magán, de minthogy ez a szerkezet
  önmagában  véve  "nem  termel  hangot",  erényeit-hibáit hosszú,
  hetekig-hónapokig tartó, zavartalan, tehát magányos zenehallgatással
  kellene felmérni. Akkor viszont vaktesztről, pláne sorozat-vaktesztről
  szó sem lehetne.
    Félre ne értsék Olvasóink: nem akarjuk elhárítani magunktól a
  döntés ódiumát. Van véleményünk, hiszünk is benne, a felelősséget is
  vállaljuk érte. Ítéletünk azonban szubjektívebb, mint valaha "ez és ez
  a trafó  kellemesebb  hangúnak  és  megbízhatóbbnak  mutatkozik,
  valószínűleg több örömünk telik majd benne, mint amabban de megértjük,
  ha valakinek más a véleménye."
    A transzformátorokat elsősorban egy kétnapos, összesen tíz órás,
  14  meghallgatásból  álló  vakteszt-sorozat  eredménye  alapján
  minősítettük. A maratoni szeánszon csak négyen, szerkesztőségünk
  szűkebb értelemben vett tagjai vettek részt. A kontroll-láncot a
  következőképpen állítottuk össze: NAD 5120 lemezjátszó, Ortofon MC 30
  (ez egyébként is kötelező volt, hiszen  most  a  magyarországi
  választéknak megfelelően elsősorban az Ortofonokhoz keressük a legjobb
  transzformátorokat!), Spendor BC1 hangsugárzók, és hogy az erősítők
  gyöngéi se téveszthessenek meg bennünket, újra kölcsönkértük a 11.
  kiadásunkból ismerős AGI 511 előerősítőt a Naim NAP 250 végfokkal.
    A zeneszámok mindig ugyanazok voltak, és mindig ugyanabban a
  sorrendben hangzottak el: a Black Beauty az Ortofon-demólemezről,
  country-szám a JBL-ről, A Walkűrök lovaglása a direktvágású Sheffield
  LAB-7-ről, részlet a Toscából ("Vittoria! Vittoria!"), templomi kórus
  és orgona fúvósokkal (Cantate  Domino)  a  Proprius  lemezéről,
  dzsessz-zongoratrió a japán Three Blind Mice lemezcég felvételéről, és
  alkalmanként - részben a kamarazene, részben a magyar hanglemezipar
  iránt érzett vonzalmunk kifejezéseképpen - feltettük Mozart hegedűre,
  brácsára és csellóra írt Esz-dúr divertimentóját (Hungaroton LPX 11
  590)
    A tesztsorozat első félidejében etalonunkhoz, a T-30-hoz mértük a
  többi illesztőegységet, majd (folyvást szelektálva őket) célszerű
  párosításokkal folytattuk.  A  zenehallgatás,  jobban  mondva  a
  kapcsolgatás végeztével megbeszéltük a hallottakat, ekkor még ki-ki
  eldönthette, fenntartja-e véleményét, vagy belátja, hogy a többiek
  figyeltek jobban - és csak ezután azonosítottuk a lámpaszíneket a
  láncba iktatott transzformátorokkal. Alkalmanként, ha zavarba jöttünk
  (elég gyakran megesett), újrakevertük a színeket és megismételtük a
  vaktesztet. Általában elég nagy különbséget éreztünk az egyes trafók
  hangszíne között, de tulajdonképpen mindegyik elég jól szólt, akár még
  a T-30 ellenében is! Nem győzzük hangsúlyozni, a transzformátorok
  olyanok, mint a hangszerek, huzamosabb ideig együtt kell élni velük,
  hogy aztán vonzódjunk hozzájuk vagy idegenkedjünk tőlük.
    Egy héttel később összehívtam egy audiofil társaságot, és egész
  este a transzformátorokat hallgattuk, de már csak az érdekesebbnek
  ígérkező meccseket játszottuk újra.
    (Kiforgatva a népszerű Woody Allen-darab, a "Játszd újra, Sam"
  címét, produkciónknak ezt a címet adhatnám: "Játszd újra, fül!")
  Ezúttal  szerényebb  elektronikákat  használtunk,   a   Quad
  teljesítményerősítőt, egy kísérleti előfokkal.
    A következő napokban egyesével-kettesével hívtam vendégeket. Ekkor
  már inkább csak a "finalisták", vagyis az előzőleg legjobbnak ítélt
  trafók voltak bekötve.
    Jómagam még további 8-10 napon át hallgattam a transzformátorokat,
  a lehető legtarkább párosításban. A demó-kiadványokon kívül szinte
  mindent feltettem, ami lemezem csak van és aminek a hangjához csak
  szokva vagyok.
    Végül a transzformátorok közül többet is "kiadtam albérletbe", és
  begyűjtöttem barátaim véleményét. Külön köszönettel tartozom Varga
  Ferencnek, a Rádió zenei osztályvezetőjének; vele az utóbbi másfél év
  folyamán szinte minden transzformátort végighallgattattam (olyanokat
  is, amelyek itt nem vettek részt a tesztben - sőt: a Technics SU 300MC
  elő-előerősítőt is odaadtam neki). Ő egyébként Thorens lemezjátszót,
  Ortofon  MC20-as  hangszedőt,  referenciának  Ortofon  T-20-as
  transzformátort használ, az erősítője egy Menő Manó, csupán  a
  hangsugárzója gyöngébb. Nagy megnyugvásomra szolgál, hogy Varga Ferenc
  véleménye általában kísértetiesen egyezik az enyémmel.
    Mindezek alapján az alábbi jellemzést adhatjuk a tesztünkben
  szereplő transzformátorokról:

  Szelektálunk

    Két transzformátort igen hamar félretettünk. Az egyik a KFKI-féle
  VLS-T40.3 (ügyelj a típusszámra!), ezt csak a saját, fiatalabb
  testvérével, a VLS-T40.30-cal hasonlítottuk össze. Minthogy csupán
  mintadarabokról van szó, elegendőnek véltük, ha eldöntjük, melyik a
  jobbik, és aztán annál maradunk. Nos, az újabb változat a jobbik:
  elevenebbnek, dinamikusabbnak, sztereóbbnak,  kiegyenlítettebb  és
  kellemesebb hangzásúnak találtuk (egy határozatlan  ellenszavazat
  ellenében). Egyébként a régebbi változat is igen jó; őszintén szólva,
  kissé fellélegeztünk, amikor meggyőződtünk róla, hogy "nekünk is az
  jött ki", ami a műszereinknek.
    Az STM-72 volt a másik trafó, amelyre nem akartunk túl sok időt
  vesztegetni. Régóta ismerjük, sok információnk van róla, teszteltük is
  már (az Ortofóniában). Noha véleményünk, sőt, Olvasóink visszajelzései
  szerint is  jobban  szól,  mint  a  legtöbb  kommersz  erősítő
  elő-elő-fokozata,  műszaki  okokból  mindenképpen  lecserélendőnek
  ítélnénk - ha ajánlhatnánk helyette valami mást. (Talán most majd
  ajánlhatunk.) Az STM-72 az olcsóbb rendszerekbe illesztve egy kissé
  érdesen, kaparósan szokott szólni. Most ez a vonása kevésbé zavart
  bennünket, inkább úgy éreztük, sávhatároltan és fedetten muzsikál,
  csökkenti a basszust, visszafogja a zene lüktetését.
    Az Ortofon T-5 még nincs forgalomban; ha kapható lesz, körülbelül
  annyiba fog kerülni, mint az STM-72. A kis fülönfüggők nemcsak műszaki
  adataikkal, de hangminőségükkel is túlszárnyalták elődjüket: szintén
  egy kicsit érdesen, de nagyobb dinamikával muzsikáltak.
    Később kölcsönadtam őket egy barátomnak, a tesztben szerepeltetett
  STM-72 gazdájának, és ő az alábbi, nyilván őszinte jellemrajzot adta.
  STM-72: a teteje szőrösebben, grízesebben szól, keni a hangszereket;
  zavaros kavalkád; a szólóhangszerek elég jók, viszont a hangzás lapos,
  dinamikátlan, nem emlékeztet a koncertre. T-5: nagyon halk (ti. kisebb
  feszültséget ad le), mélyebbre megy,  definiáltabb  hangzás,  a
  hangszerek jobban felismerhetők; ennek már előre-hátra  is  van
  kiterjedése; mélyhangok enyhén grízesek; a pengetősök élénkek; a
  vonósok szépek, élethűek, az énekhang szárnyalóbb; a dinamika nagyobb.
  Melegebb, puhább hangkép, ez már jobban emlékeztet a koncertteremre.
    Tény, a T-5 meglepően jól "hozta" a zene egyik legfontosabb
  összetevőjét, a dinamikát. Ezzel időnként még a nagy trafók ellenében
  is "pontokat szerzett". Időbe telik, amíg az ember rájön, hogy ez a
  lendületesség nyerseséggel, reszelősséggel párosul, és hogy a T-5 nem
  szól annyira tisztán, nyugodtan, hallgathatóan, mint a (jóval drágább)
  T-10 vagy pláne a T-20.

  A középmezőny

    Wavemaster TR-84. Valahogy kevésbé bízunk benne. Nem szerepelt
  rosszul, szavazatokat szerzett még a T-30 ellenében is (egyszer 3
  ohmon, egyszer 12 ohmon mérkőztek meg), de végül mindig alulmaradt.
  Hangszíne kissé magasra húz. Ezen nem azt értjük, hogy magasabb
  frekvenciákat szólaltat meg, hanem hogy a teljes hangtömegnek egy
  magasabb tónust kölcsönöz. Más megközelítésben: nem eléggé tömör, nem
  eléggé öblös a hangja, nincs elegendő lendülete. Ugyanezt tapasztaltuk
  akkor is, amikor a Wavemastert a KFKI-trafóval versenyeztettük. Az
  utóbbit valamivel tömörebbnek, tisztábbnak, hallgathatóbbnak véltük -
  a TR-84 hangképe egy picit szegényesebbnek, nyugtalanabbnak tűnt.
  (Hangsúlyozzuk, ellenszavazat is volt, minden alkalommal.) A későbbi
  meghallgatások során is azt tapasztaltam, (és vendégeim is viszonylag
  gyakran tettek hasonló értelmű megjegyzést), hogy a TR-84 kellemesen
  szól ugyan, de dinamikájában egy kicsit szegény. Varga Ferenc szintén
  jó véleménnyel volt erről a traforól, mindazonáltal - mondta -, ez még
  mindig nem éri el a T-20 minőségét.* (* Egyik szeánszunkon jelen
  voltak a Wavemaster tervezői is, és magukkal hozták a TR-84 javított
  kiadását. Játékszabályainknak ugyan ellene mond, hogy utólag, a
  műszeres mérés után bővítsük ki a tesztmezőnyt, de ezzel is segíteni
  szerettük volna a tervezők munkáját, illetve - ha az új típus beválik
  - a vásárlóközönséget. A TR-84 és a TR-8400 (ez lenne a típusjele)
  meglehetősen eltérően szól - mintha nem is ugyanaz csinálta volna
  őket. A TR-8400 teltebben, tömörebben, ha úgy tetszik, ortofonosabban
  muzsikál, és bár az első szeánszon, vegyes zsüri előtt nem aratott
  sikert, úgy éreztem, ez lehet a jobbik. A későbbi meghallgatások
  megerősítették ezt a véleményemet. Úgy fogalmazok, hogy "a TR-8400
  éppen annyival tér el a T-30-tól, amennyivel a T-20"; hasonlóképpen
  Varga Ferenc is azzal adta vissza az új Wavemastert, hogy "ezt már nem
  tudom megkülönböztetni az Ortofontól". A TR-8400-at tehát a RAMOVILL
  figyelmébe ajánlottuk.)
    A Wavemaster lényegesen drágább a T-10-nél és csaknem olyan drága,
  mint a T-20, viszont tud valamit, amit azok nem tudnak: átkapcsolható
  impedanciája jóvoltából közepes impedanciájú hangszedőket is fogadhat!
  Főleg a Technicsek jöhetnek számításba, de ki tudja, mit hoz még a
  jövő. Megjegyzendő azonban, hogy a TR-84-et - akárcsak a többi 7
  típust - Ortofon-hangszedőkhöz optimalizálták. Méréseink tanúsága
  szerint (négyszögjel-átvitel!) a Wavemaster is 3 ohmos állásban
  produkálja a legtöbbet.

    Ortofon T-10. Az egyik szemünk sír, a másik meg csodálkozik. Azt
  hittük, a T-10 nem más, mint egy kevésbé jól sikeredett T-20.
  Méréseink egyértelműen erre vallanak. Nos, talán az Ortofon cég tud
  valami bűvös tesztmódszert, amellyel ki lehet mutatni a perdöntő
  paramétert, de nekünk fogalmunk sincs róla, hogyan szólhat ennyire
  eltérően ez a műszakilag szinte megkülönböztethetetlenül egyforma két
  transzformátor.
    Azt pedig már csak a fülorvos tudná megmondani, miért tetszett
  nekünk jobban az olcsóbbik típus. Nem tehetünk róla, így van. Sehogy
  sem akartunk beletörődni a dologba, technikai hibát szimatoltunk,
  szétszedtük a kábelezést és összeraktuk, megismételtük a tesztet - és
  megint a T-10 jött ki jobbnak. Ez emlékeztetett jobban a T-30-ra,
  hangjában több volt a lendület, természetesebben szólt, és jobban
  átfogta a színpadot. Akkor legalábbis ez volt a kollektív véleményünk.
  Magam azonban később, elegendően hosszú ideig hallgatva a T-10-et, úgy
  éreztem, hogy ez a lendületes hangkép nem elég tartalmas és egy kicsit
  fárasztó. A T-20 hangja tompább ugyan, de tömörebb, megnyugtatóbb,
  hallgathatóbb. Szóval, mégiscsak az Ortofon cég tudja jobban, melyik
  típusért mennyit kérjen.

  Feljebb

    Ortofon T-20. Ellentétben minden előző híreszteléssel, a T-20 nem
  azonos a T-30 egyik (a 3 ohmos) leágazásával. Egy kicsit fojtottabban
  szól, nem annyira szépek a magashangjai - s ezzel együtt is könnyen
  megtéveszti az embert: úgy állítja be a dolgot, mintha neki volna jobb
  a basszusa és ő szólna tömörebben. A kollektív  meghallgatáson
  legalábbis ezt éreztük. A turpisság csak hosszabb távon derül ki -
  legalábbis ez a szerkesztő magánvéleménye. Tény, hogy a T-20 egészen
  kitűnő zeneszerszám, kevéssel marad csak el a T-30 mögött, és méltán
  vált a hazai audiofilek etalonjává.

    KFKI  VLS-T40.30.  A  mi  "házi"  meghallgatásainkon  ez  a
  transzformátor volt a legsikeresebb. Tiszta, nyugodt  és  mégis
  dinamikus a hangja. Legalábbis egyenértékűnek éreztük a T-30-cal. (És
  akkor még az AGI/Naim erősítőláncot használtuk.) Később, amikor
  vendégeket hívtam, vegyes ítéleteket jegyeztem fel. Varga Ferenc
  véleménye a KFKI-trafóról: "ez nem pontosan úgy szól, mint a T-20, de
  nekem talán még jobban is tetszik".

    Ortofon T-30. "Végül, de nem utolsósorban." Nincs sok mondanivalóm
  róla, hiszen - tulajdonképpen - eddig is folyvást róla értekeztünk.
  Véleményem szerint a T-30 csupán egy árnyalatnyival jobb a többinél -
  de ez az árnyalatnyi különbség rendületlenül fennmarad. Valahogy ennek
  a trafónak a hangja a legmegbízhatóbb, a legmegnyugtatóbb. Ennélfogva
  változatlanul a T-30-at használjuk etalonnak.

                   *

    Annak tehát, aki  -  hozzánk  hasonlóan  -  felesküdött  a
  mozgótekercses hangszedőkre, a következő illesztőtranszformátorokat
  érdemes fülügyre vennie.
    Az Ortofon T-5 jobb hangminőséget szolgáltat, mint bármiféle
  kommersz erősítő vagy receiver MC-bemenete. Egyaránt használható a kis
  és közepes impedanciájú pickupokhoz.
    A következő lépcsőfok az Ortofon T-10. Ez a legjobb kompromisszum,
  a Best Buy. Viszont csak kis impedanciájú hangszedőt fogad. És ha
  valaki egy Technicset birtokol vagy valami más, szintén közepes
  impedanciájú típust (vagy nem akarja elkötelezni magát az Ortofonok
  mellett), annak a Wavemaster TR-84 kínál alternatívát.  Ez  az
  alternatíva mindazonáltal egy kicsit drága. Szívesebben látnánk a
  TR-84 helyett egy szimpla, egyállású,  a  közepes  impedanciájú
  hangszedőkhöz optimalizált transzformátort, amely nem kerül többe az
  Ortofon T-10-nél.
    Az Ortofon T-20-at szívünk szerint nem ajánlanánk, nem mintha nem
  szeretnénk - de hát devizát kell adni érte. Annak örülnénk, ha vele
  egyenértékű (és nála nem drágább!), de hazai gyártmányok kerülnének
  forgalomba, és kiszorítanák a T-20-at. Úgy látjuk, ez ma már nem csak
  vágyálom. Most már minden az árakon múlik, meg azon, hogy  a
  Wavemaster-team és a  Metallurgia  GM  megbízhatóan,  egyenletes
  minőségben produkálja, amit mintadarabok formájában ugyan de egyszer
  már letett az asztalra. (Érdemes itt felhívnunk a figyelmet Varga
  Ferenc tapasztalatára, miszerint az Ortofon T-20 is "szór". Neki
  például két T-20-asa is van, és ezek nem szólnak egyformán. Sietünk
  leszögezni, hogy Feri a magyar trafókat mindig a jobbik példányhoz
  hasonlította...)

                               Sólymos Antal