Üveghangok  Rega Planar 3 lemezjátszó

    A világ legegyszerűbb, és ha  nem  is  legnagyszerűbb,  de
  mindenképpen figyelemreméltó lemezjátszóját prezentáljuk  a  Hifi
  Magazin olvasóinak: az angol Rega Research Ltd. Planar 3 fantázianevű
  készülékét. (Mellesleg szólva, a Rega maga is fantázianévnek hat, mi
  azt hittük, valami csillagkép, de tévedtünk, csak Vega van, meg Rigel,
  de Rega, az nincs az égi atlaszon.) A Rega annyira kicsiny cég, hogy
  semmiképpen nem tudhatta megvesztegetni az audioszakírókat, mégis
  minden angol magazin azt szajkózza, hogy "az alapkategóriában nincs
  párja a Planar 2-nek, a középmezőnyben pedig a Planar 3-nak". A két
  típus egyébként csak részleteiben tér el egymástól.  Közös  és
  legfeltűnőbb ismérvük: üvegből van a tányérjuk. (Nem pedig plexiből,
  mint sajtószemlénkben tévesen feltételeztük.) Namármost, szentéletű
  férfiak valóban viselnek felül egy ilyesfajta  kerek,  átlátszó
  alkalmatosságot, de egy lemezjátszó számára az üvegtányér aligha elég
  az üdvösséghez. Még csak nem is olyan magától értetődő, miért kéne a
  lemeztányérnak éppen üvegből lennie. Tehát mielőtt  a  Rega  3
  konstrukciójának ismertetésébe fognánk, előbb a cég filozófiájáról
  kell néhány szót szólnunk (végtére ez minden cégnek kijár), előtte
  pedig fel kell idéznünk a lemezjátszás történetének néhány fontosabb
  mozzanatát.

  Paraméterek tündöklése és bukása

    Kezdetben volt a nyávogás és a dübörgés. Minden lemezjátszó
  nyávogott és dübörgött. Amelyik mégsem tette, azt körülálltuk és
  csodáltuk.
    A Direct Drive egy csapásra, azaz egycsapágyra megváltotta a
  világot a dübörgéstől és különösen a nyávogástól. Rég nem hallottunk
  már igazán zavaró nyivákolást és morajlást a lemezjátszóból, és ha
  mégis, akkor csaknem mindig a lemez volt a hibás: zajosan vágták, vagy
  félrefúrták rajta a lyukat. (Vagy pedig maga a zene nyivákolt és
  morajlott, de erre nem illik hivatkozni.) Lelki békénket most már
  csakis az a mellékes körülmény felhőzte be, hogy hifi-berendezésünk
  meglehetősen gyatrán muzsikált, de beletörődtünk: ennyire képes a
  lemezjátszótechnika. Mindazonáltal, ha a gép nem nyávogott és nem
  dübörgött, egyebet nem vártunk tőle.
    És akkor egyszercsak olyasmit kezdtek rebesgetni, hogy a futóműnek
  meg a hangkarnak igenis van hangja, sőt: hangminősége. És hogy
  bizonyos lemezjátszók jobban szólnak a többinél. És hogy ezek a
  lemezjátszók történetesen nem DD-rendszerűek, pontosabban: még csak
  véletlenül sem Direct Drive-ok. És a legrosszabb az egészben, hogy a
  hír igaznak bizonyult. Komoly mérnökemberek, konstruktőrök persze
  nemigen adtak hitelt a pletykáinknak, nem hitték el, hogy azok a
  lemezjátszók egyáltalán szólnak, még kevésbé, hogy netalán jobban
  szólnak. "Csak akkor hiszek  nektek,  ha  megadjátok  ennek  a
  jobbanszólósnak a paramétereit" - mondták, megfeledkezve arról, hogy
  éppen ők azok, akiktől mi az új paramétereket várjuk. De hiába várjuk.
  Annakidején a csillagászok nem voltak hajlandók belenézni Galilei
  távcsövébe. Manapság a profi mérnökök nem hajlandók figyelni a futómű
  hangjára. Nem vesznek tudomást róla. És ezzel tág teret engednek a
  spekulációknak.

  Ideológiák

    Ezekben nincs hiány. Csak az a baj, hogy ahány, annyiféle. Hogyan
  is lehetne, például, közös nevezőre hozni a Linn Sondeket (HFM 11.), a
  NAD 5120-ast (HFM 15.) és a Rega Planart, három eltérő árkategória
  sikerdarabjait? A drága Linnt és az olcsó NAD-ot függesztett alvázra
  szerelték, a Rega viszont merev felépítésű.  Az  egyik  gépnek
  alumíniumból, a másiknak üvegből van a tányérja, és mindkettőt filc
  borítja, a harmadiké ezzel szemben egy gumiba csomagolt fémlemez. Az
  egyiknek műanyagból van a karja. A másik két hangkar alumíniumcső, de
  ezek közül is az egyik egyenes és rögzített papucsú, a másik viszont
  "S" alakú és SME-rendszerű.
    Lát itt valaki erővonalakat, amelyek egyazon irányba futnának?
    Egyetlen közös vonása a három gépnek, hogy mindhárom szíjhajtású.
  És mind a három jobban szól az általunk ismert DD-gépeknél. Akkor
  tehát a Direct Drive eleve kiátkozandó találmány? Tény, hogy a
  közhasználatú DD-k tányérja kistömegű, az egyenfutást elsősorban nem a
  tányér  tehetetlenségi  nyomatéka,  hanem  a  szervoelektronika
  stabilizálja. Ez az elektronika "leng", folyvást gyorsít vagy lassít,
  aszerint, hogy a hangszedőtű éppen mennyire kapaszkodik bele a
  barázdákba, amelyek természetesen  nem  a  méréshez  használatos
  színuszjellel, hanem micsoda balszerencse! - műsorjellel  vannak
  modulálva. Ez a fajta "nyávogás" azonban csak nagyon rövid ideig tart,
  és nem periodikus. Hogyan lehetne megbízhatóan megmérni? Fogalmunk
  sincs. Ha pedig nincs mérés, nincs paraméter. És amíg nincs paraméter,
  addig csak babonás hifisták vannak, akik méltatlanok a komoly mérnökök
  figyelmére.
    Egy másik ideológia Closed Loopról, azaz Zárt Hurokról beszél, ez
  a hurok nagyjából a következő elemekből épül fel: hangszedőtű a
  barázdán, hangszedő (mozgó  és  álló  rész),  papucs,  hangkar,
  hangkarcsapágy, kardeszka, váz (vagy váz+alváz, az összes rugókkal és
  csillapítóelemekkel), tányércsapágy,  csapágytengely,  lemeztányér,
  hanglemez. Ha a hurkon belül bárhol, bármi, bármihez képest elmozdul,
  a hangszedőben feszültség indukálódik. Amennyiben az elmozdulást a
  barázdakitérés okozza, hasznos jelet kapunk. Minden egyéb elmozdulás
  (rezonancia az alkatrészekben, csapágyakban, illesztési pontokon)
  káros, mert vagy torzítást okoz, vagy kioltja, vagy feleslegesen
  erősíti a hasznos jel egy részét. A hurok persze a valóságban sohasem
  lehet zárt, mert összetevői izegnek-mozognak-rezonálnak - csak nem
  egyformán. Ki  tudja  megmondani  valamely  lemezjátszó  sok-sok
  alkatrészéről-részegységéről, hogy ezek a. melyik frekvencián, b.
  mekkora amplitúdóval és c. mennyi ideig rezonálhatnak? És hogy mindezt
  miképp lehetne specifikálni?!
    Az ideológusokat élénken foglalkoztatja még egy további elmélet
  is. Azt állítják, a hangszedőtű rezgése irdatlan energiákat szabadít
  fel, és erősen megrázza a hangkart. (Meg a hanglemezt is.) A rezgések
  végigszaladnak a karon, és valahányszor  ellenállásra  találnak,
  visszaverődnek. "Ki kell vezetni az energiát a rendszerből." Állítólag
  ez a paraméter csak részben egyezik a hangkar strukturális rezgésével,
  mert hiába állapítjuk meg a rezgések spektrumát, ha nem tudjuk, hogy e
  rezonanciák mennyi ideig érvényesülnek. Aki emlékszik még a 11.
  kiadásunkban leírt,  iszonytatóan  bonyolult  karrezonancia-mérési
  módszerre, könnyen elképzelheti, milyen munkával járna ugyanezt a
  mérést tranziensekre is elvégezni... Ebből az következik,  hogy
  építhetünk bármilyen lemezjátszókart, senki se tud a körmünkre nézni.
    Mindezeket azért volt fontos előrebocsátanunk, hogy Olvasóink a
  Rega filozófiájában is felismerjék a közhasználatú elemeket. Nem
  tudunk szabadulni a gondolattól, hogy a  konstruktőrök  nem  a
  zenehallgatáshoz terveznek jóhangú lemezjátszókat, hanem a sikeres
  lemezjátszókhoz konstruálnak tetszetős ideológiákat. És sosem mondanak
  el mindent, amit tudnak.
    Ettől azonban még igaz lehet, amit állítanak.

  Rega-rege

    A Rega Research egyike ama cégeknek, amelyek szerint a klasszikus
  paraméterek méltatlanok a józan audiofil figyelmére. Szemrebbenés
  nélkül leírja, hogy a Planar 3 nyávogása és dübörgése "annyira
  alacsony, hogy semmiféle ismert módszerrel nem  lehet  pontosan
  megmérni" (erre  még  visszatérünk).  A  tesztmetódusok  ugyanis
  bizonytalanok és pontatlanok, és ha mégis pontosak volnának, akkor
  semmi közük a valósághoz. A nyávogás mérésekor, például - ez igaz! -
  egyetlen  adattal  szokás  megadni  az  alacsony,  illetve  a
  magasfrekvenciás komponenst ("wow", illetve "flutter"), holott az
  utóbbi sokkal kellemetlenebb hatású. Nézzünk két lemezjátszót. Az
  egyik 0,1 százalékot nyávog, ebből 0,098% a "wow" és csak a fennmaradó
  0,002 a "flutter". A másik gép nyávogása esetleg csupán 0,05%, de
  abból 0,04% a "flutter", a magas komponens, és  ez  az,  ami
  élvezhetetlenné teszi a zenét, elködösíti a hangképet, lefojtja a
  dinamikát. (A Rega nem mondja, de a DD-re gondol.) Hasonlóképpen,
  dübörögni is más módon szoktak az ilyen vagy amolyan lemezjátszók. Az
  egyik csak 50Hz-en morog, a másik 200Hz-en, a harmadik esetleg egészen
  alacsony frekvencián.
    Mindezen meggondolásoknak az a velejük, hogy a  hagyományos
  paraméterek irreálisak, tehát az lesz a legjobb, ha a tisztelt vevő
  egy árva sornyi gyári specifikációt sem kap a lemezjátszójához.
  Egyebeken kívül. A prospektus legelső, harsány szlogenje rögtön fel is
  sorolja, mi mindent nem kap még a vevő:
    "Hogy fokozzuk az Ön zenehallgatási élvezetét, nem adunk Önnek SEM
  direct drive-ot, SEM fordulatfinomszabályzót, SEM villogó fényeket,
  SEM stroboszkópot, SEM tengeriszerkentyűket - de bemutatjuk Önnek a
  legszebb lemezjátszót, amelyre valaha is füleit vetette." És a Planar
  3 valóban nagyon tetszetős.
    Most már csak azt kell elmondani, mit kap a vevő a pénzéért. A
  Rega ezt is felsorolja, módszeresen. Sőt,  tételesen.  Miközben
  végigmegy  a  készülék  dirib-darabkáin,  egyszersmind  tervezői
  filozófiáját is elmondja. (Két legyet ütünk egy csapásra.)
    A váz. Voltaképpen egy közönséges, egycollos pozdorjalap, amelyet
  vékony, kemény, fekete réteggel lamináltak. A lemezt három helyen
  kivágták, egyszer a kar, egyszer a motor, egyszer a tányércsapágy
  számára. Ennek a konstrukciónak (olcsóságán kívül) az volna az előnye,
  hogy nincsenek benne üregek, "Helmholtz-rezonátorok", amelyek bizonyos
  frekvenciákon befolyásolnák a hangot. A Rega Planar 3 meglehetősen
  lapos masina, méretei (lehajtott plexitetővel): 466x365x125mm. Van
  rajta egy hálózati kapcsoló - de most aztán elég legyen ezekből a
  kezelőszervekből. A fordulatszámot (33 és 45) kézzel kell váltani,
  mint a régi szép időkben.
    Lábazat. "A konvencionális, négy lábon álló lemezjátszók (hacsak
  nem tervezték őket extrém módon stabilra) folyton rázkódnak az
  akusztikai visszahatás miatt. A háromlábú szerkezeteket lehetetlen
  megrázni (???), ezért mi a három lábnál maradtunk. Ezek három-három
  gumirétegből készültek, és rezonancia-frekvenciájuk eltérő,  hogy
  jobban izolálják a gépet az  akusztikai  visszahatástól."  Lásd
  méréseinket.
    Porvédő. Plexi. A Rega szerint ez kevésbé rezonáns, mint a
  polisztirén vagy a pvc. A plexitető zsanérszerkezetére különösen
  büszke a cég: "úgy méreteztük, hogy izolálja a tetőt az alaplaptól".
    A meghajtó rendszer. 24 pólusú szinkronmotor, egyszerű, de igen
  szellemes módon felfüggesztve. Az alumíniumlapra helyezett motor
  gumiszíjakon  lóg,  ezeknek  rezonanciafrekvenciáját   szintén
  széthangolták... A motor tengelyére kettős hornyú műanyag korongot
  erősítettek. Ezekben fut a körkeresztmetszetű gumiszíj, amelyet, mint
  már említettük, kézzel kell odébbpöckölni, ha váltani akarjuk a
  fordulatszámot. (Ehhez még le is kell emelnünk a lemeztányért!) A
  lemeztányér csapágyháza egy körülbelül 38mm hosszúságú bronzcsapágyat
  foglal magába, ebben forog a 8mm  átmérőjű  tengely.  A  Rega
  hangsúlyozza, hogy ő nem rak rugalmas alátétet a csapágygolyó alá,
  mert az nemcsak a rezgést csillapítaná, de a legmélyebb hangok
  átvitelét is meghiúsítaná. Ez jól hangzik, de akkor miért készítette
  műanyagból azt a tárcsát, amelyen a lemeztányér ül? "Hogy izolálja a
  csapágyból jövő rezgéseket." Hm.
    Tányér és párna. A szokványos alumíniumtányér "csöng", ezért
  tesznek rá vastag, süppedős gumipárnát, miáltal bizonytalanná válik a
  mélybasszus-átvitel. (Ez nem elmélet, ez maga a nyers valóság. Lásd
  HFM 13, "Utazás a lemezjátszó körül".) A Rega tányérja öntött üvegből
  készült, ez az anyag másképpen rezonál, mint a fémek, és könnyebb
  kézbentartani a rezgéseit.  (A  miért  és  hogyan  kimaradt  a
  prospektusból.) Az üveglap rezgéseit jól csillapítja  a  Planar
  lemezpárnája: egy 3mm vastag, fekete filclap.
    Hát ennyiből áll a Planar 3 lemezjátszó-futómű. Befejezésül még
  egy fejezet a prospektusból: "Nem szükséges belemenni a szíjhajtás
  kontra direkthajtás vitába, hogy megállapíthassuk: a Regák jobban
  szólnak bármiféle Direct Drive-nál. Nem mintha  a  szíjhatásnak
  feltétlenül jobbnak kellene lennie. A konstruktőrök azonban, miközben
  a  DD-re  és  a  bonyolult  fordulatszabályozó  elektronikákra
  koncentrálnak, figyelmen kívül hagyják az ennél sokkal fontosabb
  faktorokat. A Rega felismerte ezt a szituációt, és inkább egy komplett
  akusztikai rendszert tervezett, amelynek az a célja, hogy sokáig
  hallgatható, zenei hangminőséget adjon a hallgatóságnak." Eddig az
  ige.
    Hátra van még a hangkar. Ezt Japánból vásárolja a Rega, a neves
  Lustre cégtől, de előírt neki bizonyos apróbb módosításokat, hogy
  megmutassa, neki is van köze a dologhoz. A Lustre kar klasszikus, "S"
  alakú, SME-rendszerű, tehát kioldható papucsú szerkezet. Viszonylag
  hosszú (effektív hossza 238mm) és viszonylag nehéz (effektív tömege 16
  gramm). Mindkét irányban igen precíz csapágyakon forog. Az antiskating
  mágneses rendszerű; egyetlen skálája van. A karliftet a karbak mellett
  helyezték el.
    Aki buzgón olvassa "776" rovatunkat, tudni fog a Rega új, RB 300
  típusjelű hangkarjáról, amelynek az a különlegessége, hogy egyetlen
  darab magnéziumöntvényből készült. Mi magunk is kíváncsiak lettünk
  volna rá, de a sztárfotónkon látható Planart viszonylag régen, 3-4
  évvel ezelőtt vásárolták, így természetesen még a Lustre-val van
  felszerelve. Másrészt, az angol szakírók szinte egyöntetően azt
  állítják, hogy a Planarok szebben szólnak a Lustre karral, az RB 300
  pedig, különös módon, jobban illik más cégek futóműveihez. Ennek az
  állításnak nincs reklámvonzata, tehát feltehetőleg az  igazságot
  tartalmazza.
    Beszéljünk most az árakról. A Rega Planar 3 jelenleg  188
  fontsterlingbe kerül, csupaszon, hangkar nélkül. A Lustre árát nem
  ismerjük, de ez a szerkezet feltehetőleg olcsóbb az RB 300-nál, azt
  pedig 90 fontsterlingért adják. Összehasonlításul: az alapfokú NAD
  5120 lemezjátszó csőkarral és hangszedővel (illetve lapos karral, de
  hangszedő nélkül) éppen 100 fontba kerül, a Linn Sondek futómű 450
  font, a Linn Ittok hangkar körülbelül 200 fontsterling.  Tehát
  bármennyire drága is a Rega a mi számunkra, odakinn valóban a
  középkategória legközepébe sorolandó.
    És még egy érdekesség. A szóban forgó Planart Grace F-9-cel
  használja a tulajdonosa, és mi a hangszedőt is kölcsönkaptuk a géppel
  együtt. Annyit kell tudni róla, hogy mozgómágneses típusú, és igencsak
  népszerű - akkora az ázsiója, mint annak idején a Sonus Blue-nak volt.
  A méréseket természetesen a komplett lemezjátszón végeztük, mérési
  adataink jórésze tehát a Grace hangszedőre vonatkozik. A szeánszon is
  meghallgattuk a Grace hangját, de minthogy mi elsősorban a futómű és a
  hangkar képességeire voltunk kíváncsiak, a későbbiekben a hangszedőt
  felcseréltük munkaeszközünkkel, az Ortofon MC10/II-vel.

  Méréseinkhez

    Táblázatunk adatai jóminőségű szíjhajtású készülékre vallanak. A
  fordulatszám jócskán eltér a névlegestől, de azért bőven "belül marad
  a szabványon". A fordulatszám-esés csekély. A nyávogás átlagos. A zaj
  tisztességesen alacsony, B-görbével mérve a  Planar  a  DD-kkel
  vetekszik.
    Az akusztikai visszahatás meglehetősen magas, őszintén bevalljuk,
  sokkal-sokkal jobbat vártunk. A nemkívánatos jelek szintje 20-25Hz
  környékén mindössze 10-12 decibelnyire marad el a hasznos jelek
  szintjétől  (amelyet  a  teljes  kivezérlésű  barázda  műsorával
  definiálunk). További rezonanciacsúcsok láthatók 36, 75 és 300Hz-en.
  Ezzel kapcsolatban megjegyezzük, hogy a kar strukturális rezonanciáit
  nem mértük, de maga a Rega is közreadja Colloms diagramját a Lustre
  karról, és ott éppen 300Hz-re esik az első nagy berezgés. Ez
  voltaképpen dicséretes dolog, hiszen az SME-típusú fejszerelvények
  többnyire mélyebb frekvencián, 180-250Hz-en rezonálnak, a Lustre tehát
  merevebb az átlagosnál. Mindenesetre úgy sejtjük, hogy az akusztikai
  visszahatás erősen gerjeszti ezt a rezonanciát.
    Mint már mondtuk, számunkra a mechanika a főszereplő, a pickup
  csupán epizodista, de nélküle nem lehetne megtartani az előadást. A
  szóban forgó Grace F-9 nem új darab, három évvel ezelőtt vásárolták,
  de nem használták sokat. Frekvenciagörbéje nagyon különös: 30-40kHz-ig
  elfut, de hamar esni kezd, és 10kHz fölött már komoly hiánya van. A
  bal csatorna jele 20kHz-en 6 decibelnyit esik, és az áthallása is
  erőteljes.
    A Grace követési képessége jó, engedékenysége különösen nagy - ez
  még a régi iskola. A torzítás nagyobb az átlagosnál, de ne feledjük,
  használt példányról van szó.
    A hangkar-hangszedő rezonancia természetesen igen mélyre csúszik,
  hiszen a hangszedő fölöttébb engedékeny, a kar pedig viszonylag nagy
  tömegű. Diagramunkat nehéz kiértékelni, a rezonanciacsúcs körülbelül
  5Hz-re esik.
    Az  1kHz-es   négyszögjelátvitel   összhangban   van   a
  frekvenciaátvitellel, de különben szép.

  
  
  


  Szeánsz

  

    Már jól tudjuk, hogy szeánszainkon sosem csak a hifi-készülékek
  fölött mondunk  ítéletet.  Egyszersmind  a  saját  fülünket,  a
  tesztmódszerünket, röviden: a meghallgatós körülményeit is minősítjük.
  Vagyis most sem az fog kiderülni, hogy tényleg jobb-e a Rega Planar 3
  meg a Lustre kar a NAD 5120-asnál (valószínű, hogy jobb), hanem hogy
  vajon mi ezt demonstrálni is tudjuk-e.
    Hát nem tudjuk! demonstrálni. Régebbi tesztjeinkben (HFM 13, 15)
  már szó esett róla, hogy képtelenek vagyunk hozzájutni két valóban
  egyforma hangszedőhöz. Még a mi válogatott MC10/II-ink is észlelhetően
  eltérnek egymástól. Az egyik egy kicsit teltebben, tömörebben, a másik
  egy picit fényesebben, csillogóbban szól. Emiatt mindig duplán kell
  dolgoznunk, mert az első meghallgatás után ellenőrzésképpen meg kell
  cserélnünk a lemezjátszókban a hangszedőket.
    Márpedig mi a Rega és a NAD közül mindig azt hallottuk jobbnak,
  amelyikbe az első számú MC-t szereltük (azt, amelyik "tömörebben"
  szól). Most, jegyzetfüzeteink lapjait kitépkedve, sorba szedve és
  tartalmukat egyeztetve azt látjuk, hogy mindkét gépet igencsak hasonló
  jelzőkkel illettük. Amikor az I. számú pickuppal párosítottuk, a Rega
  "fojtott, meleg, mély, tömör,  megnyugtató,  összemosottabb,  de
  valamivel stabilabb" volt, a NAD "nyíltabb, melegebb,  mélyebb,
  nyugodtabb, vaskosabb, maszatosabb, és ezek a jelzők meglehetősen
  ugyanabba az irányba mutatnak. A II. számú hangszedővel a Rega "kicsit
  soványabb, gyengébb, szegényebb, nyersebb, világosabb, hűvösebb, szűk,
  kapar", a NAD pedig "tisztább, hűvösebb, feszesebb, határozottabb,
  elevenebb", mindazonáltal mindkét lemezjátszó az első hangszedővel
  nyert, a másodikkal vesztett. Eszerint mi csupán a hangszedők közötti
  különbséget hallottuk - vagy legalábbis elsősorban azt hallottuk.
  Talán el lehet gondolkodni azon, hogy a Rega bizonyítványában többször
  fordult elő a "megnyugtatóbb" kifejezés; elképzelhető, hogy ezt a
  "hosszú távon hallgathatóbb" szinonimájának kell tekinteni. De hát ez
  csak spekuláció. Végkövetkeztetésünk: a mi tesztkörülményeink között,
  tehát 30-40 perces vakteszten, azonos típusú, de nem tökéletesen
  azonos hangszedőkkel (és a mi fülünkkel) nem lehet kimutatni a
  különbséget egy Rega és egy NAD között.
    Hogy el ne feledjük, kipróbáltuk a Grace hangszedőt is. Ezt a
  pickupot természetesen  a  Regába  szereltük,  és  a  következő
  kombinációhoz mértük: NAD 5120, MC10/II (elfelejtettük megnézni,
  melyik példány!) és Ortofon T-30 illesztőtranszformátor.  Nekünk
  egyértelműen (4-0 arányban) a NAD tetszett jobban. Egészségesebben,
  dinamikusabban szólt, kivehetőbb volt a tere, a magashangjai pedig
  mindenképpen tisztábbak voltak. A Grace időnként meggyőzőbb basszust,
  mindazonáltal erőltetettebb, zavarosabb, grízesebb, szegényesebb zenét
  produkált. Ez nem mond ellen méréseinknek. Nem tudjuk eldönteni, hogy
  a szóban forgó Grace csupán egy gyengébbre sikeredett példány (netán a
  használat viselte volna meg ilyen különös módon?), avagy az F-9 típus
  már eleve ilyen. Tény, hogy hangszedőt vásárolni mindig kockázatos,
  külföldön pedig különösen az. A Grace-t mi körülbelül a Sonus Gold
  Blue kategóriájába soroljuk (emlékeznek még Olvasóink a Hifi Magazin
  egykori etalonjára?), vagyis kulturált hangú, korszerű MM-nek tartjuk,
  amely azonban nem ér fel a jobb mozgótekercsesekkel, sőt,  az
  MC10/II-vel sem.
    Egy kis korrekció: az MC10-et mi a drága T-30-cal használtuk, de
  (lásd Transzformátor tesztünket!) ezzel csak árnyalatnyi előnyhöz
  juttattuk. Másrészt ne feledjük, hogy a Grace a Regát lovagolta meg,
  az MC pedig csupán a NAD-ot. Annak ellenére, hogy mi nem tudtuk
  kimutatni a jobbik lemezjátszó előnyeit, a lelkünk mélyén tartunk
  tőle, hogy ezek az előnyök napfényre kerülnének, ha egy kicsit tovább
  élhetnénk együtt a Regával. De elegendő egy jobban sikerült hangszedő,
  illetve az MM helyett egy jó MC, és máris az olcsóbbik lemezjátszó
  szól szebben, jobban, zeneibben.