Többcélú Pátriánk  


    Magát az épületet még  nem  hívták  Budapesti  Kongresszusi
  Központnak, nagytermét pedig Pátriának, amikor mi már szóba hoztuk a
  főváros leendő hangversenytermét. Így írtunk róla A jövő körvonalai
  című cikkünkben (HFM 12):  "Épül-e  magyar  hangversenyterem  a
  közeljövőben?...igen: egy osztrák cég közreműködésével, az őáltala
  épített szálloda szomszédságában, az egyik legzajosabb főútvonal
  mentén... Az épület persze »többcélú« lesz. Eredeti rendeltetése
  szerint  »kongresszusi  terem,  amely  elektronikus  eszközökkel
  hangversenyteremmé alakítható«. Ezt a koncepciót, Gott sei Dank,
  sikerült megváltoztatni, és amit végül is az osztrákok megépítenek, az
  »hangversenyterem, amely elektronikus eszközökkel kongresszusi teremmé
  alakítható«. Azt már tudjuk, hogy az utózengési idejét, mely paraméter
  szinte mindent eldönt, nem zenére, hanem beszédre optimalizálták - ez
  a terem aligha lesz a magyar hangfelvételek temploma." Nos, már áll az
  épület, a Pátria nagyteremben elvégezték az akusztikai vizsgálatokat,
  megtartották az első hangversenyeket, sőt, ezekről már az első lelkes
  hangú riportokat is megíratták a laikus újságírókkal. De hát őszintén
  szólva, magunk is abban reménykedünk, hogy rossz jósnak bizonyulunk,
  és a Pátria akusztikája végül rácáfol balsejtelmeinkre. Az alábbiakban
  Ujházy László a Rádió hangmérnöke (mellesleg a Camerata Hungarica
  tagja) számol be a Pátria teremben szerzett auditív élményeiről.

                   *

    A múlt év decemberében és idén januárban több alkalommal is
  "vizsgázott" a  Budapesti  Kongresszusi  Központ  nagyterme,  az
  úgynevezett Pátria terem.
    Ez a terem többcélú, vagyis az elképzelések szerint hangversenyre,
  konferenciára, bankettre és bálok rendezésére egyaránt alkalmas. E
  többcélúság komoly építészeti követelményeket támaszt (például a
  nézőtér emelkedésével kapcsolatosan), ám  talán  még  ennél  is
  fontosabbak az akusztikai követelmények, minthogy a próza és a zene
  eltérő akusztikai igényeit nehéz - azt is mondhatjuk: lehetetlen -
  összeegyeztetni. Ugyanis a próza (a szövegérthetőség céljából) rövid
  utózengési időt, tehát viszonylag nagy  akusztikai  csillapítást
  igényel, ezzel szemben a zene az egybeolvadás, hangszínkeveredés
  érdekében, no meg általános esztétikai okokból is hosszabb utózengési
  időt, kellemes lecsengést, akusztikai oldódást kíván. E kettősség még
  változtatható akusztikai elemekkel is nehezen oldható meg, hát még a -
  kétségtelenül  olcsóbb  -  merev  falakkal,  állandó  akusztikai
  kialakítással! (A változtatható kialakítás természetesen még több
  előnyt is rejtene magában, hiszen akkor nem csupán prózáról zenére
  válthatnánk, hanem azon belül például szimfonikus zenéről kamarazenére
  is hangolhatnánk a termet.) Bár a vizsgálatok több műfajra is
  kiterjedtek, a legfontosabbnak a szimfonikus zenét tartották, ugyanis
  a főváros zenei életének éppen az az egyik neuralgikus pontja, hogy
  nincs elegendő és kellőképpen jó  akusztikájú  hangversenyterem.
  Kórushangversenyek bármelyik fűthető templomban ideális körülmények
  között rendezhetők, kamarazenére pedig a Zeneakadémia termei is igazán
  jók.
    E sorok írója két külföldi, ugyancsak  "többcélú"  teremben
  hallgatott hangverseny nyomasztó élményével az emlékezetében lépte át
  a Pátria terem küszöbét. Az épület szépsége, nagyvonalúsága - noha még
  az utolsó simításokat végezték rajta - így is feltűnt. A terem pedig
  valóban impozáns, a gondos tervezői és kivitelezői munka azonnal
  szembeötlik. Megnyerő a belső színek meleg harmóniája, s hogy a
  viszonylag nagy belsőtér mégsem nyomasztó, nem aprócska porszemként
  feszengünk, hanem otthonosan érezzük magunkat, anélkül azonban, hogy
  az ünnepélyesség hatását elveszítenénk. Örömteli érzés, hogy már ilyen
  szép termünk is van! Az akusztikai élmény azonban már nem ennyire
  maradéktalan - bár tény, hogy a szép építészeti munka nyilván
  felsrófolja igényeinket.
    A hallottak alapján a "legfülbetűnőbb" benyomás a hangtér hiánya
  volt. Talán el sem hinnénk, mennyire  hiányzik  az  akusztikai
  jelenlétérzet - amikor ténylegesen nincs jelen. Nem érzékelhetők a
  teremhangok, melyek tudatnák velünk, hogy teremben (mekkora teremben)
  vagyunk, s hogy azonos térben ülünk a zenekarral. Kis túlzással:
  szabadtéri a hangzás, a hanggátlásból eredően külső zajok nélkül, s
  előttünk  a  zenekar  mintha  egy  másik  térben  játszana.  E
  határolófelületek közé szorult tompa hangzás természetesen más, mint
  az igazi szabadtér, s talán azért érezzük furcsának, mert magunk körül
  igenis látjuk a határolófelületeket, melyek azonban mintha megnémultak
  volna. A teremben nem hallunk számottevő lecsengési folyamatot, a hang
  tompán, fojtottan hal el, mintegy ellentmondva korunk hangzásigényének
  (melynek azonban nyilván mélyen beidegződött pszichikai háttere van,
  mégha jórészt tisztázatlan is: vajon miért érezzük egy adott határon
  belül a zengő zenei hangokat kellemesebbnek? S ezen igényünket a
  korszerű és valóban szép hangfelvételek csak tovább mélyítik bennünk.)
    Ugyanakkor - az elmondottakkal összefüggésben a hangtisztaság
  nagyon jó, a zenét alkotó szólamok (a belső szólamok is!) jól
  követhetők, a zene szerkezete nagyon szépen kitárul... A zenekari
  arányokat, a zenekar belső hangzásegyensúlyát tekintve viszont feltűnő
  a vonóskar fáradt, sápadt megszólalása - hiánya. Az első meghallgatás
  alkalmával még a zenekar esetleges fáradtságára gyanakodtunk (bár az
  előadás határozottan élő, friss volt), ám a helyzet másodszorra sem
  változott. A "vonóskar" megjelölés természetesen túl  általános:
  pontosabban a földszint bal oldalától a jobbközépig ülő hallgatóság
  számára a magasvonósok hangszíne volt fátyolos, hangereje pedig
  gyenge, míg a többi vonósszólam lényegében kifogástalanul szólalt meg.
  A földszint jobb oldalán (már-már a terem oldalfalánál) hallgatva
  viszont  a  magasvonósok  hirtelen  megszólaltak,  megfelelő
  hangszínezettel, de nagyon távolról, hiszen a terem igen  nagy
  nyílásszöge következtében itt már egészen a mélyvonósok "hátában"
  voltunk. E jelenség oka feltehetően a hegedűk mögötti fal helyzetében,
  valamint  e  hangszerek  sugárzási  tulajdonságaiban  keresendő.
  (Csillapított hangtérben megnő a primer sugárzási irányjelleggörbék
  szerepe!) A magasvonósok sápadt megszólalása mindenesetre az egész
  zenekari hangzásra kihat, mivel - eltekintve a nagy tuttiktól, amikor
  az össz-hangszín benyomást a magas rezek, ütők stb. határozzák meg - a
  hegedűk matt hangszíne a teljes zenekari hangzást fakóvá teszi,
  érdességük a teljes zenekari hangzást durvítja. Az erkélyen hallgatva
  a belső arányok lényegesen kedvezőbbek, amit a zenekarra történő
  rálátás is elősegít.
    Többen úgy éreztük, hogy a terem enyhén mélyhangszegény. Sajnos,
  nem tudtuk eldönteni, hogy ennek  oka  a  pillanatnyi  előadói
  elképzelésben, az ültetésben, vagy a terem tudatos mélyvágásában
  keresendő (amit nyilván a jobb szövegérthetőség érdekében idéztek
  elő.) Mivel a mérési adatok  a  szakmák  belül  sem  kerültek
  nyilvánosságra, csupán feltételezésekre szorítkozhatunk.
    A  terem  hangzásviszonyai  a  szimfonikus  koncerteken  még
  javulhatnak, a zenekarok esetleg megszokják az új környezetet (bár az
  állandóan  turnézó  és  ezért  kitűnő  alkalmazkodóképességű
  Rádiózenekartól nagy változás már nemigen várható), s a zenekari
  ültetéssel is egyenletesebbé tehetik a közönség hangellátását. Ez
  utóbbi feltételezést alátámasztja, hogy például az első akusztikai
  próba alkalmával, amikor a zenekar hátsó sora mögött üresen maradt a
  kórusnak szánt hely, a hangzás kiegyensúlyozottabb volt, mint a
  második meghallgatáson, amikor a rézfúvók egy jelentős része és az
  ütőhangszerek közvetlenül a hátsó fal tövében foglaltak helyet. A
  színpadi "tölcsér" mélyén, a hátsó fal előtt játszó trombiták szinte
  az egész együttest "lefújták". S általában a tölcsér hátsó részében
  elhelyezkedő hangszerek, például a fafúvósok szólói nagyon szépen
  megszólalnak a teremben. Vagyis az ültetésben még rejlenek tartalékok.
  Az eddig elmondottakat tehát úgy kell tekinteni, mint első benyomást
  egy lényegében üres ház  előtt  játszott  szimfonikus  zenekari
  hangversenyről.
    Szeretném leszögezni, hogy a bírálat nem az építőknek és nem a
  tervezőknek szól, még csak nem is az akusztikai tervezőknek! A terem
  még így is jobb, mint a többcélú termek általában. Tudni kell azonban,
  hogy prózára és zenére egyaránt optimális terem állandó akusztikai
  kialakítással nem építhető. Persze, egy többcélú terem gazdasági
  szempontból hamar megtérülő beruházás... Egy másik szempont: a terem
  alakjának meghatározásakor ugyancsak megalkuvást parancsolt, hogy az
  épületet a meglevő szálloda, a (helyesen) "védett" fasor és egy
  megkérdőjelezhetően "védett" sportpálya közé kellett beerőltetni...
    A Pátria terem szép, impozáns, s bizonyos, hogy sok emlékezetes
  koncertnek ad majd otthont. Csak továbbra se felejtsük: Budapest zenei
  életének gondjait olyan hangversenyterem oldja csak meg, melynek
  dobogóján Liszt, Bartók zenekara kényelmesen elhelyezhető, melynek
  akusztikai tervezése kizárólag a zenei igényeket veszi figyelembe, s
  melybe esetleg még egy orgonát is beépíthetnek. S azt sem kell
  különösebben hangsúlyoznom, hogy a Pátria terem az ország nagyzenekari
  stúdió hiányát sem szünteti meg-ezt az állításomat alátámasztják a
  próbák alkalmával készített kétmikrofonos hangfelvételek. Most, amikor
  az akusztikai próbák  után  a  sajtó  által  kavart  örömmámor
  elcsendesedett, soraimmal nem az ünneprontás volt a célom, hanem hogy
  újra felvessem a máig megválaszolatlan kérdéseket.

                   *


    Eszerint, sajnos, nem bizonyultunk rossz jósnak,  nem  kell
  megváltoztatnunk véleményünket az úgynevezett többcélú dolgokról,
  melyek - akárcsak a "nappal-fotel-éjjel-ágy" - sem erre, sem arra a
  célra nem tökéletesek. És hogy mindjárt válaszoljunk is a fenti
  tudósítás szerzője által felvetett kérdésekre, újra felskicceljük A
  jövő körvonalait: "Továbbra is hiányozni fog nekünk egy igazi, nem
  »többcélú« aula, amely nem kongresszusi palotának  épülne,  nem
  tárgyalóközpontnak, nem táncháznak, nem oktatási centrumnak - hanem
  koncertteremnek. Magyarországon tehát a hangátviteli lánc legelső
  láncszeme az ezredfordulón is gyönge marad - hacsak a Rádió és a
  Hanglemezgyár nem  lesz  képes  megteremteni  a  jövő  évszázad
  hangfelvételi stúdióit."