Egy tucat kérdés    Ha egy szupernova felrobban, anyagának nagyrésze szétszóródik az
  űrben, a csillag középpontjában pedig visszamarad egy kicsiny, de
  nagytömegű égitest. Így robbant szét két évvel ezelőtt az egész
  országban tevékenykedő nagy szervizvállalat, a GELKA. Mivel a magyar
  High Fidelity sorsa szorosan kapcsolódik nem csupán az import és a
  hazai gyártás, hanem  egyszersmind  az  alkatrészellátás  és  a
  szervizszolgálat sorsához is, úgy gondoltuk, Olvasóinkat érdekelni
  fogja a GELKA jelene és jövője. Tucatnyi kérdésünket tehát ezúttal
  Kusztor Ernőhöz, a GELKA vezérigazgatójához intéztük.

                   *

    Hogyan ment végbe a "szupernova-robbanás", mekkora vállalat volt a
  GELKA azelőtt és mekkora most?


    -  Eredetileg  körülbelül  7000  dolgozót  foglalkoztattunk,
  árbevételünk elérte a másfél milliárd  forintot.  A  "robbanás"
  tulajdonképpen két ütemben ment végbe, 1983.  január  elsejével
  leszakadtak rólunk a vidéki szervizek, július elsejével pedig a
  fővárosiak is. Összesen  mintegy  300  szervizállomás  vált  ki
  vállalatunkból. Ezekből vidéken 74, Budapesten pedig  8  önálló
  kisvállalat alakult. Nem maradt több, csak 10 szervizünk, fele
  Budapesten, fele vidéken. A GELKA árbevétele  így  is  csaknem
  egymilliárd forint évente, de ennek a pénznek már csak egynegyedét
  szerezzük szervizmunkával.


    Azonkívül még mivel foglalkoznak?


    - Mindenfélével. Például híradástechnikai eszközöket szerelünk az
  Ikarus  autóbuszokba.  Központi  antennaszerelést   vállalunk.
  Vagyonvédelmi  berendezéseket  szerelünk.   Alkatrészfelújításra
  vállalkozunk. És ami a legfontosabb: alkatrész-kereskedelemmel és
  készletezéssel foglalkozunk; bevételünk felét ma már ezzel szerezzük.


    Kikből áll a vevőkörük?


    - Kereskedelmi szervezetünk az átszervezésig főleg a  saját
  szervizeinket látta el, most pedig nagyobb arányban a kisvállalatokat,
  szövetkezeteket, kisiparosokat szolgálja ki. Persze, most nehezebb a
  dolgunk. Eddig pontosan ismertük, mire van szüksége annak a 300
  szerviznek. Most viszont nem tudjuk pontosan, ki fog tőlünk rendelni
  és milyen alkatrészt. Pedig az egykori fűszeresek is pontosan tudták,
  ki fog tőlük kenyeret vásárolni...


    Mi előnye származik valamely szerviznek abból, hogy a GELKÁ-hoz
  fordul, nem pedig a többi kereskedelmi vállalathoz?


    - Nehéz kérdés. Az alkatrészellátásban hiánygazdálkodás folyik,
  eladni csak azt lehet, amit be tudunk szerezni, márpedig általában
  mindannyian ugyanazt tudjuk vagy nem tudjuk beszerezni. Mindenki
  ismeri, hogyan megy ez: a felhasználók hol itt, hol ott próbálnak
  szerencsét, miközben a kereskedővállalat némi árukapcsolástól sem riad
  vissza... Egy biztos: nekünk az az érdekünk, hogy minél több vevőnek
  minél többet próbáljunk eladni.


    Visszatérve a szervizszolgálatra, mi lett a GELKÁ-ból kiszakadt
  szervizekkel?


    - A nagyon kicsik  nehezen  boldogulnak.  Viszont  számukra
  kedvezőbbek a, gazdasági szabályozók, enyhébb az adórendszerük is. Úgy
  tudom, többségük nem zárta rosszul az évet.


    Milyen a kis vállalatok felszerelése?


    - Ugyanolyan, mint eddig volt. A Pénzügyminisztérium leirata
  értelmében mindent magukkal vittek, az embereket is, az eszközöket is.


    Eszerint nem sok maradt a GELKA kezében. Fejlesztési alap híján
  hogyan akarnak fejlődni?


    - Új módszereket próbálunk ki. Például vidéken, külterületeken a
  műszerészeink nem a szervizből indulnak javítani, hanem otthonról, és
  csak kéthetente kell elszámolniuk az úgynevezett ellátószervizben. Ez
  a kihelyezett szerelők rendszere. Afféle szerviz nélküli kapacitás.


    A műszerészek tudása korábban sem volt túl magas, most pedig
  többségük leszakadt az egykori anyavállalatról. Módjukban  áll-e
  továbbképezniük magukat?


    - Oktatási központot tartunk fenn. Tanfolyamokat  hirdetünk,
  előadókat szerződtetünk, katalógusokat adunk ki. "Eladjuk az oktatást"
  - már csak azért is, mert ennek az üzemágunknak is nyereséget kell
  hoznia.


    Nemcsak műszaki ismeretekben, műszerekben is nagy a hiány...


    - Létrehoztunk  egy  műszaki  ellátó  szervezetet,  műszerek
  gyártására, fejlesztésére, javítására. Kicsi, hordozható műszerekről
  van szó, 8-10-féle típusról, olyanokról, amelyek semmivel sem tudnak
  többet, mint amire a műszerész használni akarja őket - de azt tudják.
  Ennélfogva viszonylag olcsók.


    Elképzelhető, hogy ez az üzemáguk idővel felfut?


    - Ki tudja előre? Attól függ, kinek mire lesz szüksége. Ha kell,
  akár kooperációban is gyárthatunk műszert.


    Vagy mást is?


    - Mást is. Mondjuk központi fűtéshez fűtőtestet. (Akarja látni
  őket?) Végül is el kell tartanunk magunkat.


    Két év távlatából hogyan ítéli meg azt a határozatot, amelynek
  nyomán felrobbant a GELKA-szupernova?


    Két esztendő alatt semmi sem dőlhetett el. A  piac  fogja
  szabályozni magamagát.

                                  - dl -