A mikrofonozás alapjai
    - (szimfonikus zene)

    A mikrofonokkal kezdtük, a felvételkészítői attitűddel folytattuk
  és most elérkeztünk a zenefelvétel gyakorlatáig, azon belül is a
  mikrofonozásig. Hogy témakörünk egészét áttekinthessük és ne vesszünk
  el a részletekben, elöljáróban hadd éljek néhány megszorítással.
    A legtöbb szakmunka az egyes hangszerek felvételéből indul ki, a
  hangszercsoportok felvételével folytatja,  és  így  jut  el  az
  összetettebb feladatok tárgyalásáig. Ez az egyébként logikus módszer
  számunkra nem tűnik megfelelőnek, a részproblémák sokasága miatt.
  Ezért most csak a nagyzenekari, illetve, hogy tovább szűkítsem a kört:
  a klasszikus szimfonikus zenekari felvételekkel foglalkozom.  Ez
  természetesen  nem  jelenti  azt,  hogy  a  szólóhangszerek,
  kamaraegyüttesek  felvételét  nem  kell  szép,  komoly  szakmai
  felkészültséget igénylő munkának tekinteni. Néhány helyen utalni is
  fogok e műfajok problémáira, és bízom abban, hogy az olvasó a cikk
  nyomán következtetni tud a kisebb zenekarok felvételével kapcsolatos
  tudnivalókra. Ebben a cikkben végképp nem eshet szó a teljesen eltérő
  módszerekkel készülő dzsessz-, rock-, popfelvételekről - mindez egy
  későbbi cikk tárgya lesz. Nem térhetek ki a zenei előadás, az
  akusztika, a felvételi technika tökéletlenségeire és különösen nem a
  szervezési,  lebonyolítási  munka  hibáira,  illetve  mindezek
  kompenzálására annak ellenére, hogy a gyakorlatban ez teszi ki a munka
  nem is kis részét.

  A mikrofonozásról, általában

    Mikrofonozás: ez az elég rosszul hangzó kifejezés a szakzsargonban
  mikrofonrendszerek tervezését, kiépítését, behangolását jelenti. A
  mikrofonokról szóló cikkemben még objektív  dolgokról  írhattam:
  akusztikai, elektroakusztikai, anyagismereti, mechanikai törvényekről
  és számításokról - és csak  a  kész  mikrofonok  megítélésével
  kapcsolatban kellett hivatkoznom a szubjektivitás szerepére. Most
  viszont, amikor magáról a mikrofonozásról beszélünk, egy végképp
  szubjektív területen kell valamiféle rendet teremtenünk. Természetesen
  van néhány alapszabály, de ezek betartásával is lehet valamely
  mikrofonozás jó vagy végletesen rossz. Önmagában véve nincs is értelme
  jó vagy rossz mikrofonozásról beszélni, legfeljebb, amikor egy-egy
  felvétel sikerét vagy kudarcát elemezzük.  Tulajdonképpen  ahány
  felvételkészítő (sőt: ahány felvétel), annyiféle mikrofonozás létezik.
  A mikrofonozáshoz kétségtelenül szükség van bizonyos akusztikai,
  elektroakusztikai, hangszertechnikai ismeretanyagra, de ez mind nem
  több  afféle  háttértudásnál.  Nincs  olyan  tudomány,  melynek
  egyenleteivel meg lehetne határozni akár a legegyszerűbb esetekben is
  valamely mikrofonegyüttes  várható  viselkedését.  Így  aztán  a
  mikrofonozásnál elsődleges szerephez jut a hallás, különösen  a
  képzőművészek, építészek térszemléletéhez hasonlítható  akusztikai
  belső hallás, és a tapasztalat - vagyis a szubjektív tényezők.
    A képhez hozzátartozik, hogy a felvételkészítők csak saját magukra
  és cégük jó (vagy éppenséggel rossz) hagyományaira támaszkodhatnak.
  Ugyanis hiteles információkat szerezni a valóban jó felvételeket
  készítő cégek vagy személyek mikrofonozási gyakorlatáról majdnem
  lehetetlen, minthogy ezeket a legféltettebb titokként őrzik.  A
  szaksajtóban, időnként a lemezkísérőkön megjelenő, munka  közben
  készült ("werk") fotók készítésekor a mikrofonokat kiszedik vagy
  elmozgatják. A felvételeket hallgatva letehetjük  az  ünnepélyes
  nagyesküt, hogy a zenét sokféleképpen felvehették, de a képen látható
  mikrofonozással aligha. A folyóiratokban ugyan az e témával foglalkozó
  cikkeket mikrofonozási vázlatok illusztrálják, ezek léptéke azonban
  oly mértékben torzított, hogy jó, ha a zenekari ültetési rend
  kihámozható belőlük. A felvételkészítők  nyilatkozatai  hasonlóan
  semmitmondóak. Például kinyilvánítja az illető hatszoros Grammy-díjas
  úr, hogy ő kürtökre mindig ezt és ezt a mikrofontípust használja, és
  íme, itt az újabb Grammy. Ez rendkívül értékes információ, mert vagy
  nem kell a kürtökre semmiféle külön mikrofon (valószínű, hogy ő se
  használt ilyet), de ha mégis szükség van rá, akkor legalább tízféle, a
  célnak tökéletesen megfelelő, egyenértékű típus között választhatunk.
    Könyv alakban komolyabb szakmunkák is megjelennek, ezek azonban
  vagy csak az alapkérdésekkel foglalkoznak, vagy - és ez az általános -
  enyhe konzervatív mellékíz jellemzi őket. Már csak a kiadványok
  átfutási idejéből és a tekintélyes szerzők életkorából is arra
  következtethetünk, hogy megállapításaik valószínűleg túlhaladottnak
  számítanak ebben a gyorsan fejlődő szakmában.
    Mindezek következményeképpen nehéz lenne hirtelenjében  olyan
  technikai vagy művészeti (vagy a kettő  közötti)  szakterületet
  említeni, melyhez annyi tévhit, értetlenség, sőt, babona kötődne, mint
  éppenséggel a mikrofonozáshoz - és ezek nem csak az érdeklődő
  zenehallgatók, a buzgó audiofilek körében  terjednek,  hanem  a
  felvételekkel hivatásszerűen foglalkozók között is.
    Mielőtt megkísérelném a  magam  szerény  képességei  szerint
  eloszlatni vagy legalább fellebbenteni a  mikrofonozást  burkoló
  titokzatos ködfátyolt, hadd emlékeztessek előző írásom sommájára: nem
  a zene van a mikrofonozásért, hanem fordítva. A mikrofonozás végül is
  csak egy a felvételkészítés eszközei között, és bár kétségtelenül
  fontos szerepe van, nem kívánatos, hogy e részlet körül kavart
  tohuvabohu elfedje az egészet.

  A mikrofonozás elemei

  
  
  

    Miután  sztereó  felvételekről  beszélünk,  a  legegyszerűbb
  felvételhez is legalább  két  mikrofonra  vagy  egy  koincidens
  ("egybeeső") mikrofonpárra van szükségünk. Ha koincidens mikrofont
  használunk, illetve két mikrofont koincidens helyzetben rögzítünk,
  választhatunk az úgynevezett MS (német: Mitte-Seite, azaz Közép-Oldal)
  és az XY rendszer között. Az MS (1. ábra) azt jelenti, hogy a
  koincidens pár egyik tagja vese karakterisztikával a  felvételi
  tengelyben előre néz, a másik nyolcas karakterrel és a tengelyre
  merőlegesen jobbra-balra. Az ilyen elrendezés térleképző tulajdonságai
  jók (legalábbis, ha a terem akusztikája ezt megengedi), a középső zóna
  stabil, a bázisszélesség elektronikus eszközökkel jól kezelhető.
  Minthogy   azonban    komplikáltak    a    fogadóáramkörei
  (difierenciáltranszformátor  vagy  különleges  mátrix,   külön
  szabályozószervek kellenek hozzá vagy - ezek híján - kétszer annyi
  csatornát kell felhasználni),  az  MS-rendszer  ma  már  ritkán
  használatos. Az XY elrendezésben (2. ábra) a koincidens pár mindkét
  tagja egyforma, legtöbbször vese karakterű, és a felvételi iránnyal
  azonos szöget bezárva jobbra-balra néz. A két mikrofon tengelye
  általában 90-130 fokos szöget zár be, ez a szög befolyásolja a
  bázisszélességet. Az ilyen elrendezést a ma szokásos, egyetlen sztereó
  kezelőszervvel   (irányszabályozóval,   pánponttal)   ellátott
  keverőasztal-csatornák is fogadni képesek.
    A koincidens mikrofonok MS, illetve XY karaktervariációjának
  összehasonlításakor, sajnos, az MS javára billen a mérleg. Az XY állás
  hangképének közepe, ahol a mikrofonkarakterek  átfedik  egymást,
  hajlamos az instabilitásra és az enyhén zavaros hangzásra. Ez a
  körülmény is visszaszorítja a koincidens mikrofonok használatát.
    Egyedi mikrofonokkal az  úgynevezett  AB  rendszerben  lehet
  felvételeket készíteni. Az AB (3. ábra) olyan mikrofonpárost jelöl,
  amelyben a mikrofonok távolsága legalább 35-40cm, de akár több méter
  is lehet, a felvételi főirány pedig a két mikrofont összekötő
  képzeletbeli egyenes felezőpontjában emelt merőleges. A mikrofonok
  tetszőleges  iránykarakterűek  lehetnek.  Többnyire  a  felvételi
  főiránnyal párhuzamosan, előre néznek, de el is lehet forgatni őket.
  Azért nem lehetnek túl közel egymáshoz, mert akkor kellemetlen
  futásidő-, illetve fázistorzítások lépnek fel (lásd Miklós András
  akusztikai tárgyú cikkét a HFM 15. számában).
    A koincidens és az egymástól eltávolított  (AB)  mikrofonok
  térleképezése között az az elvi eltérés, hogy míg az előbbi rendszer
  tisztán intenzitáskülönbségek segítségével alakítja ki a sztereóképet,
  az egymástól eltávolított mikrofonok szerephez juttatják a futásidő-,
  illetve fáziskülönbségeket is. Első megközelítésben az AB-hangkép
  természetesebbnek hat, mert a hallási  mechanizmusban  is  nagy
  jelentősége van a futásidőelemzésnek.
    Érdekességképpen megemlítem, hogy 4-5 évvel ezelőtt az európai
  cégek felvételeik többségét koincidens mikrofonokkal  készítették
  (kivéve a Deccát, melyről később még szólok, valamint egy-két amerikai
  orientációjú angol stúdiót és az olasz cégeket, amelyek a műfejet
  erőltették), az amerikaiak viszont csaknem kizárólag AB-állásokat
  használtak. Két-három évvel ezelőtt fordult a helyzet: Európában
  pánikszerűen áttértek az AB-re, sőt, a precíz  németek  rögtön
  szabványosítottak is vagy  hatféle  AB-alapállást,  az  amerikai
  folyóiratok cikkei viszont a Neumann koincidens mikrofonok előnyeiről
  áradoznak.

  Az alapmikrofonozás

    Minden összetettebb mikrofonozáshoz kiindulásul egy úgynevezett
  alapmikrofonozás szolgál. Célja: a hangzás és a tér, valamint a
  perspektíva általános leképezése. Az alapmikrofonozás állhat mindössze
  egyetlen koincidens párból, de felépülhet öt-hat mikrofonból is.
    Ha egyetlen koincidens párost alkalmazunk, azt a zengő térben kell
  elhelyezni. (Zengő tér: az energiaegyensúlyi felülettől kifelé eső
  térrész, amelyben már a visszavert energia van túlsúlyban -lásd HFM
  12.) Az alapmikrofonnak az egész zenekart biztonsággal át kell fognia,
  és minden visszaverő felülettől aránylag messze, azoktól lehetőleg
  azonos távolságra kell  elhelyezkednie,  magasságát  tekintve  a
  mennyezet-padló távolságának a padló felőli aranymetszési pontjában,
  vagy közel ahhoz. (Az aranymetszés már a görögök által is felismert
  esztétikai arány; valamely távolságot - épületen, szobron, képen -
  célszerű úgy tagolni, hogy a kisebb rész úgy arányuljon a nagyobbhoz,
  mint a nagyobbik az egészhez. Az akusztikában ennek az állóhullámok és
  a visszaverődések strukturálódása miatt van jelentősége.) Tehát az
  alapmikrofon helye függ a terem  méreteitől,  annak  akusztikai
  tulajdonságaitól, a zenekar létszámától és elhelyezkedésétől (az
  ültetéstől).
    Az alapmikrofonokról (elektromos kiegyenlítésük  után)  zenei
  egyensúlyt, kellemes térérzetet és alapjaiban korrekt perspektívát
  kell hallanunk. Ezeknek a követelményeknek egyetlen koincidens pár
  csak egészen kitűnő akusztikájú teremben képes megfelelni. Másrészt,
  mint a stúdiómikrofonokról szóló cikkemben már szóba hoztam, a modern
  mikrofonhasználat előnyben részesíti a tiszta nyomás mikrofonokat.
  Ezek gömbkarakterűek lévén, koincidens párnak értelemszerűen nem
  használhatók. Így aztán az alapmikrofonozás manapság inkább egy AB
  mikrofonsort jelent, s ez általában három-öt mikrofonból áll. A
  mikrofonokat közelítőleg egy egyenes mentén helyezik el, oly módon,
  hogy a köztük lévő távolságok sem azonosak, sem egymás többszörösei
  nem lehetnek. (Elhelyezésüket, magasságukat tekintve ezúttal  is
  érvényesek a koincidens párra vonatkozó szabályok.)
    Összehasonlítva a két rendszert, az AB előnye  itt  is  a
  természetesebb,  szélesebb  és  teltebb  térérzet,  hátránya  a
  kiszámíthatatlanabb  monó-kompatibilitás  és  a  fázistorzításra,
  úszkálásra való hajlam.
    Magyarázatként, közbevetőleg: a monó-kompatibilitás követelményén
  azt értjük, hogy a sztereó felvétel monóban is lejátszható legyen. Ez,
  sajnos, rendkívül pontatlanul megfogalmazott, és ezért sok vitára és
  félreértésre vezető követelmény. Hiszen a felvétel azért sztereó, hogy
  jobban szóljon, mint a monó. Ha a kompatibilitást úgy vizsgáljuk, hogy
  a felvételt monósítjuk - ez minden stúdióban, de sok közhasználatú
  berendezésen is egy gombnyomással elintézhető - és az élménycsökkenés
  mértékét figyeljük, a jó sztereó felvételek monó-kompatibilitása
  általában rossz. Ma csaknem mindenütt megelégednek azzal, ha a
  monósított program zenei arányai megmaradnak és nem keletkeznek
  fázistorzítások.  Igényesebb  helyeken  (AM-rádióállomások)  külön
  keverést készítenek kifejezetten monó célokra.  A  fázistorzítás
  legtöbbször az úgynevezett phasing-hatásban jelentkezik. Phasinget
  könnyűzenei effektként szándékosan is alkalmaznak, jellegzetessége: a
  meghatározott periodicitású kioltások nyomán  kialakuló,  lebegő,
  elfátyolosodó és újrakitisztuló hangzás. Ha a phasing periódusa
  szapora, kifejezetten torz érzet keletkezik. És az utolsó magyarázat:
  úszkálásnak nevezi a szakzsargon a hangkép egyes  összetevőinek
  (általában hangmagasságtól függő) elmozdulását a hangképben.
    Visszatérve az AB alapmikrofonokhoz, a fent említett hátrányok
  nagyrészt  eliminálhatók  a  mikrofonok  gondos  elhelyezésével,
  segédmikrofonok használatával (ezekről később lesz szó) és megfelelő
  ellenőrzéssel.
    A koincidens alapmikrofonpár előnye a jobb monó-kompatibilitás, a
  jól definiált középső zóna a sztereó  hangképben;  hátránya  a
  szegényesebb térérzet és a szélek definiálatlansága.
    Kísérleteztek a két rendszer kombinálásával is, tehát két-három
  koincidens pár AB-szerű elhelyezésével. Ez általában nem szerencsés,
  az egyes  hangképrészletek  illeszkedésénél  zavarosság,  ugrálás
  észlelhető.
    Megemlítem az AB  mikrofonozás  egy  különleges  változatát,
  elsősorban azért, mert igen sok kitűnő felvételt készítettek így. Az
  angol Decca cég alkalmazta ezt a módszert, hozzávetőleg 1976-ig. Az
  alapmikrofonozást négy mikrofon képezte, ezeket egy másfél-két méter
  oldalhosszúságú  négyszög  csúcsain  helyezték  el  a  karmester
  környezetében. A két hátsó mikrofon nagyjából kétoldalra, míg a két
  első a négyszög átlóinak meghosszabbításában nézett a zenekarra. A
  kisegítő mikrofonokat is az átlók meghosszabbításában helyezték el. A
  zenekart a szokásosnál nagyobb, majdnem teljes félkört adó íven
  helyezték el. Ez az elrendezés jó akusztikájú és  a  zenekari
  szélességnél jóval szélesebb termekben adott sztereóban kitűnő, de
  igen rossz monó-kompatibilitású hangképet.

  Segítő- vagy segédmikrofonok

    Mint említettem, az alapmikrofonok elhelyezése akkor tekinthető
  sikeresnek, ha azokról összeállítható egy zenei egyensúlyban lévő,
  nagyvonalakban kielégítő hangkép. Jó teremben elérhető, hogy - a
  bőgőszólam kivételével - a vonósok, rendkívül szerencsés esetben pedig
  a fafúvók is minden tekintetben kifogástalanul szólnak. De még nagyon
  jó teremben is a távoli hangszerek, tehát a fák, rezek, ütők hangszíne
  fakó, karakterük túl általános, helyük és kiterjedésük definiálatlan.
  Ezenkívül, ha csupán az alapmikrofonokat használjuk, a beavatkozás
  lehetősége zérus, mert a hangképen a legkisebb szabályozás  is
  meghallatszik.
    Mielőtt a segítőmikrofonokról beszélnénk, meg kell ismerkednünk
  két fontos fogalommal. Az egyik, saját fordításomban az áthallás (az
  angolban leakage, szó szerint szivárgás), ez azt jelenti, hogy amikor
  egy-egy hangszert vagy hangszercsoportot kívánunk  rögzíteni,  a
  mikrofon természetesen nemcsak ezeket "hallja",  hanem  bizonyos
  mértékig a teljes zenekart is. E körülmény miatt lehetőleg redukálni
  kell a mikrofonok számát, mert az összeadódó áthallások a hangképet
  zavarossá teszik. A mikrofonozás tervezésekor az áthallásokra, mint
  nem kívánatos jelekre ugyanúgy tekintettel kell lenni, mint  a
  főirányból érkező, rögzíteni kívánt jelekre. A másik fogalom: az off
  axis coloration,  azaz  a  főirányból  túlzottan  kieső  hangok
  elszíneződése, a mikrofon-iránykarakterek irányfüggése következtében.
  Az áthallásokat ez még kellemetlenebbé teszi.
    Visszatérve a segédmikrofonokhoz, ezeket többféle szemlélet (és
  keverési szándék) szerint helyezhetik el.

  

    Az elsősorban Amerikában elterjedt,  ma  már  túlhaladottnak
  tekinthető  mikrofonozás  nagyon  sok  segítőmikrofont  alkalmaz.
  Tulajdonképpen minden hangszercsoportot külön mikrofonnal vesznek fel,
  sőt,  a  karakteresebb  hangszereket  egyedileg   sztereóban
  bemikrofonozzák. Ilyenkor az egyedi csoportmikrofonok  összessége
  tekinthető főmikrofonrendszernek. Elhelyeznek ugyan távolabbi, a mi
  meghatározásunk szerinti alapmikrofonokat is, de ezeket csak a hangkép
  összefogására, a térérzet hozzákeverésére használják. A sztereó kép a
  csoportmikrofonok adta mozaikképből áll össze. Ezzel a mikrofonozással
  szép  egyedi  hangszerszíneket  kaphatunk,  megfelelő  zenei
  felkészültséggel és kedvező akusztikai viszonyok között a zenei
  folyamat is tökéletesen kézbentartható - viszont a sztereó általában
  természetellenes, a mélységi perspektíva kicsi. Ez a módszer ma már
  csak akkor lehet indokolt, ha különleges faktúrájú zeneműveket,
  viszonylag kis létszámú zenekar játékát rögzítik,  és  soksávos
  felvételi technikával dolgoznak (lásd később).
    Egy másik, ma is használatos elv szerint a segítőmikrofonokat csak
  annyira kell bekeverni a hangképbe, hogy az stabilizálódjon, a
  hangszínek és hangszerkarakterek élénkebbé váljanak, de a hangszer
  vagy hangszercsoport ne ugorjon előre. Ez a módszer meglehetősen
  gondos mérlegelést kíván, a Haas-jelenség miatt. A Haas-effektus az
  emberi fül lokalizációs mechanizmusával összefüggő jelenség; ha egy
  hangforrásból két, egymáshoz képest időben eltolt úton kapunk hangot
  (például egy rövidebb úton érkező direkt hangot és egy hosszabb úton
  érkező domináns reflexiót) mindig az először beérkező hangimpulzussor
  alapján lokalizáljuk a hangforrást, első megközelítésben függetlenül
  az intenzitások viszonyától. E megállapítás 15-20 milliszekundumnál
  nagyobb időkülönbségekre és a hangtartomány legfontosabb középső
  három-négy oktávjára érvényes. Ennél kisebb időkülönbségeknél  a
  jelenség elmosódik, illetve más szubjektív érzeteket vált ki.
    Miután mi azt szeretnénk elérni, hogy a hangforrást a segéd- és
  alapmikrofonok egyformán lokalizálják, a segédmikrofonozás  akkor
  működhet  jól,  ha  a  mikrofontávolságok  adta  időkésés  a
  Haas-intervallumon belül marad, vagyis az alapmikrofonok és a segítők
  között a távolság nem nagyobb 5-6 méternél. Ezt nem minden teremben,
  nem minden zenekari ültetésnél és létszámnál lehet betartani. Ha
  kénytelenek vagyunk a mikrofonokat  egymástól  ennél  távolabbra
  helyezni, a következőképpen járhatunk  el.  Gondolatban  mintegy
  megfelezve a zenekart, az első sorokra az alapmikrofonok jelét
  tekintjük főjelnek, és a segédmikrofonokról észlelhető áthallásnak
  térképző szerepet szánunk. A hátsó zenekari sorokra a szerepek
  felcserélődnek. Természetesen ez esetben a  segédmikrofonok  sem
  helyezhetők el tetszés szerint. Gondos keveréssel, és mérlegre téve az
  időkésések hatását is, elérhetjük, hogy a mikrofonozás megfelelően
  működjék. Ha a mikrofonok rosszul vannak elhelyezve, a hangkép
  menthetetlenül zavarossá válik.

  

    Kevésbé van megkötve a kezünk, ha a segédmikrofonozás tervezésekor
  mesterséges időkésleltetéssel számolhatunk. Az időkésleltető (time
  delay, TD) elektronikák ma már annyira jó minőségben kaphatók, hogy a
  szóban forgó, viszonylag rövid időkülönbség nem jár  másodlagos
  következményekkel. A segédmikrofonokat az alapmikrofonhoz hasonlóan
  sorokba rendezzük, egy-egy ilyen sor jelét a keverőasztalon külön
  csoportként kezelve kiegyenlítjük, majd összegjelüket az alapsorra
  késleltetjük. Hogy hány ilyen sort tudunk alkalmazni, az természetesen
  a keverőasztal kapacitásától és a rendelkezésünkre álló sztereó
  időkésleltető csatornák számától függ. Ilyen megkötöttségek híján a
  sorok számát a zenekari létszám és a zenei anyag bonyolultsága
  határozhatja meg. Egy sornak számíthatunk egyetlen mikrofonpárt - de
  szükség esetén 5-6 mikrofont is. Az időkésleltetéssel kombinált
  segédmikrofonozásnak az az előnye, hogy a segítősorok nagyobb szinten
  is bekeverhetők a hangképbe, anélkül, hogy a mélységi perspektíva
  összeomlana.
    Az időkésleltetés alkalmazása mindezek ellenére körültekintést és
  gondos mérlegelést kíván. Ennek oka, hogy mindenféle  felvételi
  munkában alapvető az úgynevezett minimálút-elv, ami azt jelenti, hogy
  minden munkafázisban csak a feltétlenül szükséges elektronika legyen a
  jelútba beiktatva, ugyanis a különféle torzítások fizikailag is, de
  szubjektíve különösen bonyolult módon kombinálódnak a teljes átviteli
  láncban. A modern elektronikák torzítása ugyan rendkívül kicsiny, alig
  mérhető, de később a hangátviteli lánc tökéletlenebb elemei olyan kis
  torzításokat is előhívhatnak (ilyen például a lemezkészítési procedúra
  és a lemez letapogatása), melyek keletkezésükkor meg sem hallhatók.
  Minden  elektronika  beiktatását  -  legyen  az  egy  egyszerű
  hangszínszabályozó, szabályzást megkönnyítő csoporterősítő vagy adott
  esetben az időkésleltetés -, gondos mérlegelésnek kell megelőznie:
  vajon az előnyök arányban állnak-e a hosszabb jelút veszélyeivel.

  Mikrofonozás különleges mikrofonokkal

    A közelmúltban több beszámoló is megjelent arról, hogy klasszikus
  nagyzenekari felvételekhez sikerrel használtak PZM  mikrofonokat.
  Sajnos, nem hallottam olyan felvételt, amely bizonyíthatóan PZM
  mikrofonnal készült. Viszont a mikrofonokról szóló cikkem megírása óta
  alkalmam nyílt kipróbálni egy PZM mikrofonpárt, nemcsak kísérleti
  körülmények között, hanem felvételhez is. Magam is úgy vélem, hogy
  ezek a mikrofonok falra vagy padlóra helyezve alapmikrofonozásra
  valóban kitűnőek. Nagyon szép, telt térérzetet adnak, működési elvük
  folytán a klasszikus  mikrofonoknál  stabilabb,  részletgazdagabb
  hangképpel. Ezenkívül jóval kevesebb phasing és off axis problémát
  okoznak, mint a hagyományos mikrofonok. Hátrányuk viszont, hogy nehéz
  őket  egyszerűen  elhelyezni  (megfelelő  akusztikai  minőségű
  határolófelületek, jó minőségű  padlózat  kell  hozzájuk  stb.).
  Függesztett vagy állványra helyezett kiegészítőlapokkal  dolgozni
  nehézkes, és járulékos problémákat okoz.
    A  Calrec-féle  Sound-Field  négykapszulás  mikrofonrendszer
  megítélésében kizárólag olvasmányaimra hagyatkozhatom, ilyen mikrofont
  hazai stúdióban még nem próbáltak ki. A Calrec gyártmányai, ha nem
  tartoznak is az élvonalba, megbízhatóan jó minőségű mikrofonok, így
  feltételezhető, hogy a Sound Field rendszer - tágas, jó akusztikájú
  teremben - alapmikrofonként jól használható. (A Calrec rendszert
  eredetileg különleges térhatású, úgynevezett ambiofón felvételekhez
  használják. Az ambiofónia elvét ismertetni itt túl nagy kitérővel
  járna; az olvasó megnyugtatására csak annyit, hogy bár - elsősorban -
  Angliában az ambiofónia mellett tekintélyes szakmai  szervezetek
  voksoltak, sőt, nagy reklámot is kavartak körülötte, e felvételi
  módszer rohamos terjedésével egyelőre aligha kell számolnunk.)

  

  Mikrofonerdő

    Zenefelvételekhez általában  nem  engednek  be  még  szakmai
  látogatókat sem, egyrészt, hogy megőrizzék a már említett szakmai
  titkokat, másrészt, hogy tiszteletben tartsák (a már szintén említett)
  alkotói szférát. Ha az olvasó mindezek ellenére - a valóságban, vagy
  egy gondolatkísérletben - besettenkedne egy-egy felvétel színhelyére,
  esetleg úgy érezné, hogy becsaptam, ugyanis egész mikrofonerdőt látna
  felszerelve, és semmiképpen sem tudná felfedezni mögötte azt a
  rendszerességet, amelynek létezéséről meggyőzni szerettem volna. Ennek
  okai a következők lehetnek.
    Az előkészületek során - ha a mikrofonállomány és a keverőasztal
  kapacitása megengedi - általában jóval több mikrofont raknak fel, mint
  amennyit valójában használni szándékoznak. Lehetnek a mikrofonok
  között típusvariánsok, helyvariánsok stb. stb. Ezekből a zenekari
  próbák során, gyors összehasonlítással kiválasztják a  legjobban
  funkcionáló egyedeket, párokat, összeállításokat, a többit pedig
  kikapcsolják, anélkül, hogy az ide-odarakosgatással, mikrofoncserékkel
  a zenekari munkát zavarnák.
    Sok olyan mikrofont vagy mikrofonpárost is felállítanak, melyet
  csak néhány ütemen keresztül használnak, amikor is a bemikrofonozott
  hangszer vagy hangszercsoport kiemelkedő szerepet kap  a  zenei
  anyagban, és ezért kontúrosabban kell megjeleníteni. Egyébként ezek a
  mikrofonok ki vannak kapcsolva vagy le vannak húzva.
    Előfordul,  hogy  ugyanarra  a   hangszercsoportra   két
  segédmikrofoncsoportot is ráállítanak. Az egyiken a hangszerek a
  zenekari térbe illeszthetően, tehát szűkebb perspektívában, a másikon
  (időszakos  kiemelt  zenei  helyzetüknek  megfelelően)  szélesebb
  perspektívában jelennek meg. Ha a keverőasztal kapacitása megengedi, a
  két csoport cseréje keveréstechnikai szempontból jóval egyszerűbb
  megoldás, mint tekergetni egyetlen mikrofoncsoport csatornáin.

  Módszerek és technikák

    Hogyan használjuk felvételkor a különféle mikrofonrendszereket?
    Rossz a kérdés. Hiszen éppen az ellenkezőjéről van szó: úgy kell
  megtervezni a mikrofonozást, hogy a felvétel a felvételkészítők
  szándékainak megfelelően realizálódhassék.  (Tulajdonképpen  erről
  beszéltem előző cikkemben.) A felvételi próbák és a felvétel folyamán
  a következők történnek: először az alapsort, majd a segítőmikrofonokat
  is ellenőrzik és beszintezik, hogy az előadásban előforduló legnagyobb
  forte tuttikat  is  elbírják,  majd  a  hangzást  a  különféle
  követelményeknek megfelelően kiegyenlítik.  Forte  állásoknál  az
  alapsort, piano részeknél a segítőket erősíthetik. A beavatkozásnak
  nem szabad nem  kívánatos  kísérőjelenségekkel  járnia,  például
  elmozdulásokkal, perspektíva-  és  karakterváltozásokkal  stb.  a
  hangképben. Tekintse ezt az olvasó az alapok alapjának. Valójában a
  beavatkozás ennél jóval összetettebb, hiszen a hangzásképnek nemcsak a
  dinamikaarányait, hanem a többi összetevőjét is az egész felvétel
  alatt a zenei szempontoknak megfelelően, együttesen kell kézben
  tartani.
    Mint minden összetettebb tevékenység, a felvételkészítés is a
  kompromisszumok művészete. A felvételi körülmények sohasem ideálisak,
  minden felvételnél mérlegelni kell, mely megoldás jár a legkisebb
  megalkuvással. A következőkben áttekintünk néhány fontos, elsősorban
  technikai tényezőt, de lehetetlen, hogy az olvasót az összefüggések
  teljes hálózatával megismertessem, annál is kevésbé, mert ebből a
  szempontból szinte minden felvétel más.
    A felvételi módszert nagyrészt meghatározza, hogy a felvételhez
  milyen technikai apparátus mozgósítható. A felvevő-keverőasztal, a
  rögzítő felvevőgép, a kisegítő  berendezések  (klasszikus  zenei
  felvételeknél elsősorban a már említett időkésleltető készülékek,
  visszhangberendezések) és a lehallgatórendszer (kontroll monitor,
  hangszóróegységek a végfokokkal) - ezek a felvételi technika főbb
  elemei.
    A felvevőgép lehet többsávos vagy kétsávos sztereó. Klasszikus
  zenei felvételekhez többsávos gépet inkább csak az  angolszász,
  elsősorban az amerikai cégek használnak, mert ott az előadói gázsik és
  a terembérek a költségek nagyobb hányadát teszik ki. Ezért a relatíve
  olcsó technika túlbiztosításával a felvételeket rövid idő alatt
  lebonyolítják, és később keverőstúdióban végzik el az időigényes
  hangképfinomítási munkát. A sávok száma nem éri el a könnyűzenei
  felvételek egyre növekvő sávigényét, általában megelégednek nyolc vagy
  tizenhat sávval, azaz szeparált felvételi csatornával. Ha a felvevőgép
  kétsávos, akkor a hangzást és a hangképet  minden  tekintetben
  felvételkor kell kialakítani (ha eltekintünk a később részletesebben
  ismertetendő montírozástól). Az utólagos kozmetikázás lehetősége igen
  kicsi.
    A felvevőgép lehet analóg vagy digitális; ennek az alternatívának
  metodikai következménye viszonylag csekély.
    A keverőasztal (bemeneteinek számával; a szabályozó csatornák
  számával, az ezekből képezhető, közösen szabályozható  csoportok
  számával stb. stb.)  döntően  meghatározza  a  felvételi  munka
  lehetőségeit, szabadságfokát.
    Megemlítem, hogy a technikai apparátust további berendezések
  egészítik  ki,  ezek  a  felvétel  kényelmét,  a  lebonyolítás
  gördülékenységét célozzák. Ilyen például a kétoldali kommunikáció,
  továbbá hogy a már elkészült felvételt jó minőségben vissza lehessen
  játszani a közreműködőknek, a felvételi térbe. Ha pedig a felvételi
  tér vizuálisan el  van  szigetelve  a  kontrollszobától,  akkor
  videoberendezéssel kell megteremteni a kapcsolatot.
    A felvételkészítők végül is általában azzal  a  technikával
  dolgoznak, amelyet cégük  a  rendelkezésükre  bocsát.  A  hazai
  gyakorlatban sincs másképp. Más gazdasági és szervezeti körülmények
  között  azonban  korántsem  elképzelhetetlen  az  a  kétségkívül
  egészségesebb helyzet, hogy a felvétel metodikai igényei határozzák
  meg a technikát, és ne fordítva. A felvételi feladathoz keresik meg a
  legmegfelelőbb technikával felszerelt stúdiót, vagy a kölcsönző cégek
  kínálatából bérlik a különleges technikai összeállítást. Sőt, nagy
  művészi (és anyagi) sikerrel kecsegtető vállalkozások alkalmával az is
  kifizetődhet, hogy a kívánt összeállítást megvásárolják.

  Montírozás

    A montírozás ugyan a felvételek elkészítése után következik, de a
  vághatóság feltételeinek biztosítása felvételi metodikai tényező.
    A zenei anyag, illetőleg az előadók oldaláról nézve, a vághatóság
  egyrészt lehetővé teszi, hogy az egyes részfelvételeket tetszés
  szerinti  sorrendben  készítsék  el,  igazodva  az  előadók
  diszponáltságához, másrészt megengedi a véletlen előadási  hibák
  korrekcióját, a kisebb zenei részletek megismétlését. (Emlékezzünk a
  "perfekt felvétel" történetileg kialakult igényére!) A felvételi
  módszer szempontjából viszont a montírozhatóság kötöttséget jelent. Az
  összeillesztendő részek felvételekor minden szabályozó szervnek azonos
  helyzetbe kell kerülnie, különben a vágás meghallatszik, vagy ahogy
  szakzsargonban mondják: ugrik.
    A vágást mindig az eredeti anyagon végzik, legyen az két- vagy
  többsávos, analóg vagy digitális. A montírozás zenei képzettséget,
  kézügyességet és nagy gyakorlatot kívánó munka. Analóg felvételeknél a
  vágás szó szerint az anyag elvágását, rendszerezését és sorrendbe
  állítását jelenti. A forgófejes digitális rendszereknél a vágás időkód
  segítségével végzett illesztő-átírást jelent. Az állófejes digitális
  felvételek mindkét módszerrel vághatók. Az átírásos módszer több gépet
  és külön montíregységet igényel, de kétségtelen előnye, hogy nem jár
  az  eredeti  felvétel  fizikai  roncsolásával,  a  vágás  tehát
  megismételhető.

  A felvételi terem

    A teremmel szemben (túl néhány evidens szemponton, mint amilyen az
  elhelyezkedéshez és a mikrofonozáshoz szükséges alapterület mérete)
  elsősorban akusztikai követelményeket támaszthatunk. Az akusztika
  ugyanis alapvetően meghatározza a felvétel lehetséges minőségét,
  nemcsak közvetlenül, hanem a közreműködők közérzetének, játékkedvének
  befolyásolásával - indirekt módon is.
    Kevés hangfelvételkészítő cég rendelkezik olyan, eleve felvételi
  célokra épített teremmel, vagyis stúdióval, amely alapterületét,
  térfogatát, akusztikáját tekintve egyaránt megfelel a nagyzenekari
  felvételekhez. Mivel az ilyen létesítmény világviszonylatban is ritka,
  mint a fehér holló, a felvételi produkciók céljaira egyéb rendeltetésű
  termeket, építészeti tereket bérelnek. A választást ideális esetben az
  akusztikai és zajviszonyok determinálják - kevésbé ideális, vagyis
  majd' minden esetben pénzügyi, szervezési, közlekedési és sok egyéb
  szempont is közrejátszik.

  A felvételek előkészítése

    Most pedig nem azokról  az  (egyáltalán  nem  lebecsülendő)
  szervezési, egyeztetési, pénzügyi stb. munkáról kívánok beszélni,
  melyek a felvételekkel természetszerűleg együtt járnak, nem is az
  előadók zenei felkészüléséről, próbáiról, hanem a felvételkészítők
  előkészítő és tervező tevékenységéről, amelynek során megteremthetik a
  nyugodt légkörű, sikeres felvétel feltételeit.
    A felvételre szánt zeneművet meglehetős alapossággal meg kell
  ismerni, ez elsősorban a zenei  rendezővel  szemben  támasztott
  követelmény (lelkiismeretes rendezők a darab zenei anyagán túl annak
  zenetörténeti  vonatkozásairól,  előadási  tradícióiról  stb.  is
  tájékozódnak), de a hangmérnök sem hagyatkozhat teljesen a rendezőre,
  mert ha felvétel közben kell diktálni a tennivalóit, az mindkét fél
  figyelmét elvonja a lényegesebb dolgokról. Magyarán: kívánatos, hogy a
  hangmérnök is megtanulja a művet, amennyire ez képességeitől és zenei
  memóriájától kitelik. Igen tanulságos végighallgatni és elemezni a
  szóban forgó műnek minél több korábbi felvételét (ha egyáltalán van
  ilyen).

  

    Tisztázni kell az előadók, illetve zenekari művek felvételekor a
  karmester, a szólisták elképzeléseit, egyúttal tájékoztatni kell őket
  az alkalmazandó metodikáról. A lehető legmesszebbre menőkig figyelembe
  kell venni ez irányú kívánságaikat; az előadók többsége nagy felvételi
  gyakorlattal  rendelkezik,  képes  megítélni  a  felvételkészítők
  kívánságait, és rendszerint toleráns az ésszerű kérésekkel szemben. Az
  ilyenfajta előkészítő megbeszélések csak akkor szükségtelenek - vagy
  elintézhetők pár mondatban -, ha a felvételkészítők rendszeresen
  együtt dolgoznak ugyanazokkal a művészekkel.
    Az a cél, hogy a felvételkészítőkben kialakuljon valamiféle
  hangzáskép, hangzási ideál, melynek alapján a felvételt realizálni
  kívánják még ha ez csak munkahipotézis jellegű is, és a felvételek
  során részben vagy egészében alaposan megváltozik. Ha az elképzelés
  már megvan, meg kell vizsgálni, milyen módon realizálható. A felvételi
  tér és a felvételi technika ismeretében meg kell tervezni a zenekar
  elhelyezését (az úgynevezett ültetést) és a mikrofonozást. Ehhez a
  munkához célszerűen használható a terem alap- és metszetrajza.

  Az ültetés


  
  

    A kis létszámú (kamara-) együtteseket, a szólistákat, illetve a
  szólistát és kísérőjét - miután felhívtuk figyelmüket a  terem
  sajátosságaira - általában célszerű hagyni, hogy maguk is kipróbálják
  az akusztikát, és úgy helyezkedjenek  el,  ahogy  kívánják.  A
  mikrofonozással majd minden esetben alkalmazkodni lehet hozzájuk.
    A nagy szimfonikus zenekarokban - mint az olvasó bizonnyal hallott
  erről - történetileg kialakult, többnyire nagy karmesterek nevéhez
  kötődő ültetési rend szerint helyezkednek el az egyes szólamok és
  hangszerek. Így az úgynevezett német ültetésben (4. ábra) az első és
  második hegedűk jobbra-balra, a csellók középen hátrébb, a brácsák
  féljobbra hátul, a nagybőgők félbalra hátul helyezkednek el. Stokowski
  nevéhez fűződik az az ültetés, melyet a legtöbb zenekar ma is követ
  (5. ábra): az első és második hegedűk balra egymás mögött, a brácsák
  kissé jobbra középen hátul, a csellók jobbszélen elöl, a bőgők, a
  brácsák és a csellók mögött és jobbra félkaréjban helyezkednek el. A
  Furtwängler által bevezetett ültetés abban tér el a Stokowskiétól,
  hogy a csellók és brácsák helyet cserélnek.
    Különösen az amerikai hangfelvételi gyakorlatban fordul elő, hogy
  az ültetést teljesen átrendezik.  Például  a  soksegédmikrofonos
  felvételekhez, nem túl nagy és kissé száraz termekben  gyakran
  alkalmaztak körkörös ültetést, ilyenkor a karmesterrel szemben a rezek
  és az ütők, jobbra-balra a vonók, a karmester háta mögött a fák, azok
  mögött esetenként a kórus foglalt helyet. Az európai felvételek
  többsége a koncertelhelyezkedéshez hasonló ültetéssel készült és
  készül (ami nem jelenti, hogy a zenei anyag és a kívánatosnak ítélt
  hangzáskép összevetése nyomán felmerülő, indokolt kívánságokat a
  zenekarok ne volnának hajlandók teljesíteni), ez azért fontos, mert a
  jó hangfelvételeken a sztereó kép a zenekar fizikai elhelyezkedését
  tükrözi. Mindenféle mesterséges beavatkozásnak más irányú, általában
  negatív következményei vannak.
    Az ültetés tervezéséhez tartozik annak eldöntése, hogy milyen
  emelvényeket használjanak a felvételhez. Kevés az olyan akusztikai
  struktúra, amelyben ne kellene megemelni a hátsó zenekari sorokat (az
  ütőket, a rezeket). A zenészek egyébként a koncerteken is általában
  lépcsőzetes emelvényeken helyezkednek el, és hozzászoktak, hogy ilyen
  körülmények között kontrollálják saját magukat és a többiek játékát. A
  mikrofonozás szempontjából szintén  lényeges,  hogy  a  zenészek
  viszonylag közel legyenek egymáshoz, anélkül persze, hogy egymást
  akadályoznák a játékban. Ezt is emelvényekkel lehet elérni.  A
  stúdiókban rendszerint mindig van valamiféle alapemelvény, ezenkívül
  mobil elemeket is használnak.  Alkalmi  felvételi  terekben  az
  emelvényezés gondot jelent; vagy hordozható elemeket kell a helyszínen
  összeállítani, vagy más módon kell emelvényt építtetni - és erre nem
  mindig adódik lehetőség.
    Éppen, mert kevés a megfelelő térfogatú és akusztikájú felvételi
  helyszín, nem ritkák az úgynevezett többteres felvételek, különösen az
  operai és oratórikus műfajokban. Ilyenkor a zenekart, a kórust és a
  szólistákat külön-külön helyezik el a számukra optimális felvételi
  termekben. A közreműködőknek egymással és a felvételkészítőkkel való
  kapcsolatát  bonyolult  kommunikációs,  átjátszási  (cue)  és
  videorendszerrel teremtik meg. Az egyes közreműködői csoportokat
  segédkarmesterek dirigálják.

  

  A felvétel

    Magáról a tulajdonképpeni felvételkészítő munkaszakaszról nem
  kívánok túl sokat mondani. Egyrészt  az  olvasó  sok  mindenre
  következtethet az eddigiekből, másrészt pedig esetleges  további
  mondanivalóm  az  előadók  és  a  felvételkészítők  képességeit,
  diszponáltságát, felkészültségét, egymással való kapcsolatát érintené,
  és ezek a dolgok megítélésem szerint az alkotás azon szférájába
  tartoznak, melyhez bizonyos tartózkodással illik közelíteni. Ha egy
  regényt olvasva olyan kérdések merülnek fel, hogy például az író
  hányszor javította át a kéziratot, mennyi írógépszalagot és vörösbort
  fogyasztott eközben - akkor alighanem baj van vagy az olvasmány
  irodalmi értékével, vagy az olvasó érdeklődésével.

  

    Így tehát ezt a fejezetet arra használom, hogy egy-két olyan
  dologról beszéljek, amelyről eddig nem esett szó,  és  amelyek
  mellőzését a tájékozott olvasó esetleg számon kérheti.
    Minden keverőasztal minden csatornája tartalmaz valamiféle, jobb
  vagy rosszabb hangszínszabályozót. Klasszikus zenei felvételeknél a
  hangszínszabályozókat igen óvatosan használják. Ha valamely hangszer
  vagy hangszercsoport hangszínkarakterével, tónusával baj van, nem a
  hangszínszabályozók felé illik nyúlkálni, hanem  a  mikrofonozás
  hibájára kell gondolni, és azt kell korrigálni. Megengedhető, hogy ha
  az áthallások problémát okoznak, akkor egy-egy mikrofoncsatornán (szép
  óvatosan és nem túl meredeken) kivágják az adott hangszer színképében
  nem szereplő frekvenciasávot, általában a mélytartományt. Az viszont
  már a kényszermegoldások közé tartozik, ha a hangszínszabályzókkal a
  terem akusztikai hibái, az emelvény üregeinek döngése vagy a helyszín
  zajossága ellen védekeznek. A hangszínszabályzás finomabb részletei
  teljesen a felvételkészítők egyéni ízlésén múlnak.
    Felmerülhet a kérdés, hogy felvételkészítés közben mi a szerepük a
  hifi-berkekben közismert olyan technikai  problémáknak,  mint  a
  túlvezérlés, torzítás és társaik. Azt kell mondjam, hogy ha a
  felvételt jól előkészítették, ha megfelelő minőségű és gondosan bemért
  technikával dolgoznak, ha a mikrofonozás jó, és a mikrofonokat a
  próbák során jól szintezték, akkor a felvételeken technikai dolgokkal
  nem, vagy csak alig kell foglalkozni. A modern keverőasztaloknak, a
  stúdió-felvevőgépeknek és magnószalagoknak olyan nagy tartalékaik
  vannak,  hogy  rajtuk  túlvezérlési  torzítást  előidézni  csak
  szántszándékkal, vagy csak kifejezett szakmai melléfogással lehet.
    Egy technikai szempont, melyre viszont illik néha gondolni: a
  felvételek lakklemezre vághatósága. Ma már lemezvágáskor is csodákat
  művelnek, ennek ellenére van néhány szempont, melynek figyelmen kívül
  hagyása miatt a felvételt a vágómérnök kénytelen korrigálni. Súlyos
  esetben ő sem tehet sokat, és a felvételt a vágógép védőlimiterei
  tönkreteszik. Az idevágó követelmények ismertetése sok szakmai részlet
  megértését kívánná, ezért arra kérem olvasóimat, most elégedjenek meg
  ennyivel. (A lemezvágásról valószínűleg külön cikket közlünk  a
  közeljövőben. A szerk.)

                   *

    Befejezésül arra szeretném felhívni az olvasó figyelmét, hogy itt
  most nem valakinek vagy valakiknek a tényleges gyakorlatáról esett
  szó. E cikk lényegében a szerző tényeken, némi ismeretanyagon és sok
  felvétel analízisén alapuló, de mégiscsak általánosítható és (a
  könnyebb interpretálhatóság kedvéért) idealizált véleménye arról,
  hogyan is készülnek világszerte a jó minőségű felvételek.

                               Peller Károly