Hogyan csináljunk rossz hangsugárzót - I.    Milyen könnyű is azoknak, akik jó hangsugárzót szeretnének! A
  polcokon ott találják a szakkönyveket, a könyvtárban a folyóiratokat,
  és ha ez mind mégsem volna elég, szóban is bőségesen kapnak tanácsot
  azoktól, akik már maguk is kipróbálták  (fényes  sikerrel!)  a
  legkülönfélébb hangszórókat, doboztípusokat, keresztváltókat.  Nem
  csoda, hogy  mindenfelé  csak  úgy  hemzsegnek  a  jobbnál-jobb
  hangsugárzók. Dumát lehet rekeszteni velük. No de ha valaki rossz
  hangsugárzót szeretne? Ő hová forduljon irodalomért, technológiáért,
  szaktanácsért? Bizony, őrá senki se gondolt. Kétrészes cikkünkkel
  enyhíteni kívánunk ezen a súlyos  méltánytalanságon,  amennyiben
  "gyorstalpaló tanfolyam" keretében szellemi elsősegélyt  nyújtunk
  mindazoknak, akik döngő, huppogó, ködös, mosott, esetleg érdes,
  csörömpölő  hangú,  dinamikátlan,  zeneietlen,  egyszóval:  rossz
  hangsugárzót szeretnének. Beismerjük, a tudomány mai állása szerint
  nem lehet bármelyik konstrukciót azonos eredményességgel elrontani.
  Minden egyes hangsugárzó egy külön világ - alaposan ki kell ismernünk,
  hogy garantáltan elbaltázhassuk a hangminőségét. De ne csüggedjünk!
  Mindegyiknek megvannak a maga nyavalyái!


                   *

  A kétütemű villanymotor

    Kezdetben volt a membrán - és még ma is megvan, mert ma se nagyon
  tudunk hangot kelteni másképp, mint hogy egy dugattyúval előre-hátra
  pumpáljuk a levegőt - és ezt a dugattyút membránnak nevezzük (1.
  ábra). Különféle alakzatokat ölthet, különféle anyagokból készülhet,
  különféle módon mozgathatjuk, de a lényegen ez nem sokat változtat:
  motorunk hagyományosan kétütemű. Igaz, nem benzinnel működik, hanem
  villannyal.
    Persze, a leggyakrabban úgy lendítik meg a membránt,  hogy
  ráerősítenek egy tekercset és azt erős mágneses térbe "mártják" - ezt
  hívják dinamikus hangszórónak. Amikor a tekercsbe áramot vezetünk, a
  membránnal együtt ugrándozni fog a feszültség ütemében, előre-hátra,
  szabályszerűen. Azt hihetnénk, ebből  menthetetlenül  valami  jó
  hangszóró fog kijönni. De nyugalom: csak az elv mozog ilyen szép simán
  - a membrán már sokkal idegesebben fog rángatódzni.
    Nézzük csak, hogyan is működik a dinamikus hangszóró (2. ábra). A
  metszetrajzról elhagytuk a hangszórókosarat, a mágneses rendszert és a
  lengőcsévét, így most különösen jól látszik, hogy a "motor" valójában
  egy szűk kör mentén hajtja meg a membránt - holott a teljes
  membránfelületre szeretne hatni egyszerre! Ha a membrán annyira
  szilárd volna, mint a Gellérthegy, akkor persze így is késlekedés
  nélkül követné a motor utasításait. Lévén ő azonban csupán egy vékony,
  tölcsér (vagy dóm) alakú lapocska, hajladozni kezd, nem dolgozik
  "uniszónóban". Mélyebb frekvenciákon még egységesen  pumpálja  a
  levegőt, de ahogy felfelé haladunk a frekvenciaskálán, előfordul, hogy
  a peremkerületek még javában kifelé mozognak, holott a centrum már rég
  elindult visszafelé. Ennek folytán a membrán "betörik". Más-más
  tartományai ellenfázisban sugároznak, ami aztán üdvösen jelentkezik
  mind a frekvencia-, mind pedig az impulzusátvitelben. A betörés
  jelenségét (3. ábra) mi dómsugárzón  mutatjuk  be,  mert  azon
  szemléletesebb, de a kónuszos membránok is ugyanígy tesznek. Sőt, még
  ígyebbül. Ugyanis a dómok lengőcsévéje a membránfelülethez képest
  nagy, és úgy-ahogy, de alátámasztja a kis kupolát. Ezzel szemben a
  mélyhangszórókban, hogy úgy mondjuk, sok a membrán és túl kevés a
  lengőcséve... A betörés természetesen nem csak egyetlen frekvencián
  következik be, hanem  folyamatosan-periodikusan  érvényesül,  egy
  bizonyos frekvenciától kezdve. S akárcsak az emberek: az  első
  betöréstől kezdve a hangszórók sem ártatlanok többé...

  

  1-3. ábra


  Betörő a membránom

  

    Az első betörés annál magasabb frekvenciára csúszik,  minél
  merevebb a membrán. Ha a membrán síklap volna, nem nagyon volna
  tartása, ezért általában valamiféle tölcsér-alakzatot adnak neki:
  kúposat, exponenciálisat, hiperbolikusat - lehet kísérletezni vele.
  Csodák azonban nincsenek, és az első betörés helye végülis  a
  méretektől függ, azaz minél nagyobb a membrán, annál hamarább betörik.
  Még a 20 centi átmérőjűeket is eléri a végzet úgy 7-800Hz környékén -
  hogy a nagyobb basszushangszórókról ne is beszéljünk. Elégedetten
  dörzsölhetjük a tenyerünket: hangsugárzónk minden valószínűség szerint
  pocsék lesz.
    Sajnos, a konstruktőrök mindenféle ármányosságra vetemednek, hogy
  "biztosítsák magukat betörés ellen." Illetve, a betörés tényén nem
  változtathatnak ugyan, de a hatását eliminálják  azáltal,  hogy
  impregnálják  a  membránt  kígyóhájjal-varjúmájjal,  mindenféle
  kenceficével. Ha rossz hangsugárzót akarunk gyártani, nehogy az
  istenért impregnálni próbáljuk a membránt! Vagy ha már mindenképpen
  kenni akarjuk, olyan anyagot válasszunk, amely rövid időn belül
  kiszárad! Készítenek membránt különféle műanyagokból is: bextrénből,
  polipropilénből, egyebekből. Ezek jobban csillapítják sajátmagukat,
  mint a papír. Egyes konstruktőrök ravasz szendvicsszerkezetekből
  alakítják ki a membránt, miáltal sokkal merevebb lesz, és csak
  magasabb frekvenciákon törik be.
    De azért ne veszítsük kedvünket! Mindennek megvan  a  maga
  hátulütője, például szinte biztosra vehetjük, hogy ezek a speciális
  membránfajták súlyosabbak a hagyományosnál, nehezebb meglengetni őket,
  nagyobb a tehetetlenségük, "lassabbak", magasabb frekvenciákon romlik
  az átvitelük! És ami a legörvendetesebb: elmegy az érzékenységük!
  Ugyanakkora hangerőhöz most majd sokkalta nagyobb teljesítményt kell
  belepumpálnunk a hangszóróba, miáltal - ha szerencsénk van - akár le
  is égethetjük a lengőcsévét. Alternatíva: az erősítő erőlködik, nem
  bírja a strapát, csörömpölő hangon "klippelni" kezd - és ezt a
  hallgatóság a hangsugárzónak fogja tulajdonítani. A sportszerűség
  kedvéért be kell ismernünk, legalább egymás között, hogy ilyenkor
  valójában nem a hangsugárzó az, ami rosszul szól de végülis a cél
  szentesíti az eszközt.
    A betörés igen hatásos, mondhatni kriminális jelenség, semmiképpen
  se hanyagoljuk el, ha rossz hangsugárzót akarunk. Már csak ezért is
  mellőzzük az úgynevezett elektrosztatikus hangsugárzókat (ELS - 4.
  ábra), mert azoknak a motorja ha nevezhetjük így ezt a ravaszul
  megkonstruált  kondenzátort  -  egyszerre  hajtja  a  teljes
  membránfelületet, megfosztva bennünket a betörés okozta amplitúdó- és
  fázismizériáktól. Ráadásul az impulzusátvitele is szégyellnivalóan
  hűséges. Sebaj, azért ezekkel is van elég gond, mint még látni fogjuk.
    Akárcsak az ELS, együtemben lengeti a teljes membránfelületet a
  ribbon, azaz szalagsugárzók motorja is (5. ábra), de ettől a típustól
  kevésbé kell félnünk: hálistennek, a ribbonok ma még inkább csak a
  legfelső frekvenciasávban használatosak. Egye fene, ha a csipogó
  szépen szól - majd elrondítjuk a hangot valahol másutt. Ez egyébként
  is elegáns megoldás, mert olcsó hangszóróból nem kunszt  rossz
  hangsugárzót építeni, a jó ribbonok viszont fölöttébb drágák.

  

  A Beveridge szobamagasságú elektrosztatikus rendszere. A membrán
  előrefelé egy hosszú, keskeny résen át, hátrafelé pedig egy zárt
  dobozba sugároz.
  Jobbra: AEC hangdoboz szalagmagassugárzóval


    Hogy a betörés előnyeit kellőképpen méltányolni tudjuk, tekintsük
  a dinamikus hangszórót olyasfajta szerkezetnek, amelyen a membránnak
  csupán egy kis központi részét noszogatják, bizakodva, hogy a többi is
  majdcsak utánamegy. Ebből a konfigurációból még sok-sok áldás fakad.
  Amikor ugyanis az elektromos jel megérkezik, a membrán úgy viselkedik,
  mint a tó, ha követ dobnak bele: hullámzani kezd. A hullám a partról
  visszaverődik,  koncentrikus  gyűrűk  alakulnak  ki  rajta.  A
  hangszórómembránon úgyszintén (6. ábra). Az angolban ezt a jelenséget
  csomóponti rezonanciának hívják, de nevezhetnénk gyűrűrezonanciának
  is. Meg kell jegyeznünk, hogy ilyen szép, szabályos  gyűrűket,
  amilyeneket az ábrán látni, csak egészen kitűnő, teljesen homogén
  membránok produkálnak. A szokványos membránok "térképe" ennél sokkalta
  cifrább, mert a gyűrűkre egy sereg egyéb rezonancia is rárakódik.
  Például harangrezonancia (7. ábra). A hullámzás ugyanis nemcsak
  koncentrikusan gyűrűzik, hanem a membrán kerületén is végigfut.
    Igaz, van valami, ami ezeket a rezonanciákat csillapítani tudja: a
  membránszél. Kárhozatos módon felfogja a hullámokat, és ahelyett, hogy
  szépen visszaverné, esetleg elnyeli őket. Csakhogy - haha! - másfajta
  redőzet mérsékli a koncentrikus, és megint másféle a keresztirányú
  hullámzást. Mindkét fajta rezonancia csak akkor csillapodna, ha a
  membránszélt kétféle alakzatból kombinálnánk, tehát például úgy, ahogy
  a 8. ábrán látható. Ez a tipp egyébként a BBC kutatóitól származik -
  ments isten, hogy kövessük a tanácsukat! Akkor ugyanis nem élvezhetjük
  ki teljes mértékben a gyűrű- és harangjátékot.

  

  4-9. ábra


  Mágnesbe mártva

    Az előbb már láttuk a membránt motor nélkül. Nézzük most a motort,
  membrán nélkül (9. ábra), pontosabban azt a mágneses "fazekat",
  amelybe a lengőcséve merül. Mint látjuk, az erővonalak csak egy igen
  rövid szakasz mentén futnak párhuzamosan. Alul-fölül "szóródik" a
  mágneses tér, és ott már nem kontrollálja a tekercs mozgását. Minél
  merészebbeket lendül a cséve, annál inkább fogy a csillapító erő, és
  megfordítva: minél kisebb a csillapítás, annál inkább lengeni kezd a
  tekercs. Rezonanciafrekvencián a hangszóró azt danolja, hogy: kicsi
  nekem ez a ház, kirúgom az oldalát. Mindezt olyan hangon, mint valami
  beteg traktor.
    Nekünk persze pont ilyen hangszóróra van szükségünk, másoknak
  viszont esetleg eltér az ízlésük a miénktől. Ők vagy azt teszik, hogy
  növelik a légrés hosszát (minek folytán a tekercs nem tud kiszaladni)
  ehhez azonban olyan drága mágnes kéne, amilyet senki sem enged meg
  magának. Ezért inkább a csévét tekercselik hosszabbra, hogy egy része
  mindig benn maradjon a résben. Ennek a "jut is, marad is" filozófiának
  az az eredménye, hogy noha az áram a teljes tekercsen átfolyik, a
  tekercs nagyrésze éppen kinn van a lyukból, és nem vesz részt a
  munkában. Emiatt aztán alaposan elromlik a hangszóró érzékenysége.
  Egyébként is: ha hosszabb a tekercs, könnyebben nekiütődhet valahol az
  "alagút" falának, hacsak nem növelik a munka precizitását - de nem,
  azt nem növelik, hanem inkább tágabbra méretezik az egész légrést. Ez
  megintcsak az érzékenység rovására megy.

  

  Kikosarazott hangszórók

    Cikkünk nem merészkedik túl a közhasznú ismeretterjesztés határán;
  nyilvánvaló, hogy azok az Olvasóink, akik el kívánnak mélyülni a
  hangszórótechnika matematikájában, vagy a mágnesek és a tekercselés
  technológiájában,  jobbnál-jobb  ötletekkel  gazdagíthatják  a
  hangsugárzók elbaltázásának művészetét. Mi inkább csak az egyszerű, de
  hatékony módszerekre összpontosítunk.
    Például, ha már úgyis kibontottuk a hangszórókosarat, érdemes még
  egyszer körülszaglászni a membránszél körül. Előzőleg csak amiatt
  aggódtunk, vajon nem fogja-e csillapítani a membrán sajátrezonanciáit
  - s közben megfeledkeztünk arról a vidító lehetőségről, hogy a
  membránszél netalán maga is hozzájárul a bajokhoz. Pedig erre minden
  esélyünk megvan. A membránszél egész életében,  folyton-folyvást
  rugózik, hajladozik, szívós anyagból kell készülnie, különben nem
  fogja bírni a strapát. (S gondoljuk meg: mi nem  üzemképtelen
  hangsugárzót akarunk, hanem működésképeset - csak éppen rosszat.) De
  ha a membránszél túlságosan  merev,  hajladozás  közben  redők,
  gyűrődések, keresztbarázdák képződnek rajta, és ide-oda ráncigálják a
  membránt.
    Márpedig a membrán igen kényes az ilyesmire. Még azt is megérzi,
  ha ügyetlenül erősítik fel rá a kivezető kábeleket. Azt is megérzi, ha
  rászáll egy pille. És valóban van rajta pille: így hívják ugyanis a
  (2. ábránkon feltüntetett), rugószerű, impregnált textilkorongot,
  amellyel a mozgó rendszert "központosítják", hogy a cséve ne lötyögjön
  a légrésben, és előre-hátra se ficánkoljon túl nagyot.  Némely
  konstruktőrök semmit sem szeretnek kockára tenni, és biztos ami
  biztos: jó erősen megfogják a membránt a pillével. A hangszóró ettől
  merevebben rugózik, vagyis felmegy a rezonanciafrekvenciája, elmegy a
  basszusa. De, hogy el ne térjünk tárgyunktól: a pillének ezen kívül
  magánélete is van. A membránszélhez hasonlóan tárolni tudja és persze
  vissza is tudja sugározni az energiát.
    Lassan mindent kipakoltunk a hangszórókosárból; már csak maga a
  kosár van hátra. Szimpla alkatrésznek látszik, bizonyára csak apróbb
  hibákat lehet előidézni rajta. No de aki a kicsit nem becsüli, a
  nagyot nem érdemli!
    A legtöbb hangszóró afféle pléhboy: kosarát nem öntik, hanem
  vékony lemezből húzzák. A lemeznek alig-alig van tartása (ha "elhúz",
  esetleg az egész hangszóró tönkremegy), egyébként is rezonanciára
  hajlamos, különösen, hogy hátul ott ringatózik rajta a jóval nagyobb
  tömegű mágnes. Hogy valamelyest stabilabbá tegyék, hátul csak egészen
  kis ablakokat vágnak rajta, miáltal üreg képződik a membrán mögött, és
  most az fog rezonálni. Mi több, a hangszórókosáron most kisebb lett a
  kijárat, mint a bejárat: a levegő csak előrefelé távozhat szabadon,
  hátrafelé már préselnie kell magát. A legtöbb  kommersz  típus
  hátoldalán akkorácska nyílást sem hagynak, mint a membránfelület fele.
  (Olvasóink most feltehetőleg csavarhúzót ragadnak, és gyorsan megnézik
  saját hangszóróikat... Nem fognak csalódni!) Felírhatjuk tehát a
  hármasszabályt: ha rossz hangszórót akarsz, akkor 1. ne öntött, hanem
  húzott hangszórókosarat használj, 2. ne vágj rajta, csak  szűk
  börtönablakot és 3. nehogy véletlenül megtámaszd, kiékeld vagy bármi
  más módon rezgésében gátolni próbáld a mágnest a kosár hátoldalán!

  

  Szelíd motorok

    Ha összeraktuk a motort, jól-rosszul, működni fog a hangszórónk
  ugyancsak jól-rosszul. A legjobb esetben úgy, ahogy ezt a 10. ábra
  szemlélteti, vagyis az átvitele csak egy viszonylag szűk sávban lesz
  lineáris. Alul-felül rezonanciák lépnek fel rajta. Ehhez az ábrához
  két kommentár kívánkozik. Először is, a fundamentális rezonancia
  tartományát kiegyenesíthetik ugyan, ha a csillapítási tényező, a Q
  értékét 0,7-en tartják, de az impulzusátvitel még mindig nem lesz
  tökéletes. A "Q= 0,5"  rendszer  voltaképpen  egyáltalán  nincs
  "túlcsillapítva", hanem csak éppen annyira van megfogva, hogy ne
  legyen önrezgése. Választhatunk, mit rontsunk el: a basszusátvitelt-e,
  avagy inkább az impulzusátvitelt. Minderről bővebben írtunk  5.
  számunkban ("A három kívánság - mese felnőtteknek a mélyhangsugárzó
  dobozokról").
    Másik észrevételünk azokat a bizonyos  "lehetséges"  további
  rezonanciákat érinti. Ezt is el lehetne tüntetni, ha a tervezők
  gondosan méreteznék a motort - de hát ki az ördög akar gondosan
  méretezni?!  Mi  rossz  hangsugárzót  akarunk,  és  elégedetten
  konstatáljuk, hogy a kommersz hangszórók további rezonanciái nem
  lehetségesek, hanem úgyszólván kötelezőek.
    Elnézve a 10. ábrát, bizakodva mondhatjuk, hogy ebből az életben
  nem lesz "20Hz-20kHz". S ha megszelídítjük a motor rezonanciáit,
  többnyire tovább szűkül az átviteli sáv. Tologathatjuk a hangszórót
  ide-oda a frekvenciaskálán: a nagy membrán mélyebbre, a  kicsi
  magasabbra hatol, de igazából egyikük sem tud többet 4-5 oktávnál.

  

  10. Dinamikus hangszóró jellegzetes átviteli görbéje. (Colloms nyomán)

  11.  Köralakú  membrán  sugárzásának  irányhatása  a hullámhossz
  függvényében. Az első rajzon a hang hullámhossza még négyszerte
  nagyobb, az utolsón hatszorta kisebb a membrán átmérőjénél. (Lamoth
  nyomán)

  12.  Kettős  hangforrás sugárzásának irányhatása, egymástól való
  távolságuk függvényében. Az első rajzon a hang hullámhossza még
  négyszerte nagyobb, mint amennyire a hangszórók vannak egymástól.
  (Lamoth nyomán)


  Több dudás egyszólamban

    A nagyméretű, szélessávú hangszórók miatt tehát ne fájjon a
  fejünk, ezek feltehetőleg igen gyatrák lesznek. A kisméretű hangszórók
  pedig hiába szélessávúak; mert a basszustartományban nem tudnak leadni
  elegendő energiát, és ha erőszakoskodunk velük, leégnek, kiszakadnak,
  megpukkadnak. No de ha sok-sok kis hangszórót teszünk egymás mellé?!
  Van is ilyen hangsugárzó, meglehetősen népszerű is: a Bose 901. Kilenc
  lyuk van rajta, mint a híres hortobágyi hídon (meg a BEAG Bifrons nevű
  dobozán). De azért ne ijedjünk meg tőle. Legelőbb is vegyük észre,
  hogy ezek a 12-13 centis hangszórók nemhogy nem kicsik, hanem
  meglehetősen nagyocskák, tehát 10kHz fölött már igencsak hamisan
  fognak dudorászni. Mi több, be fogják bizonyítani, hogy több dudás nem
  fér meg egyszólamban.
    A hangszórók ugyanis csak addig szórják a hangot, amíg  a
  membránjuk kisebb a hang hullámhosszánál. A magasabb frekvenciájú
  (azaz kisebb hullámhosszúságú) hangot már korántsem szórják szét,
  inkább előrefelé lökik (11. ábra). Ha két hangszórót teszünk egymás
  mellé, átvitelük át- meg átlapolódik: frekvenciától függően a tér
  különböző pontjaiban hol erősítik, hol gyengítik vagy akár ki is
  olthatják egymás hangját, úgy, ahogy ezt a  12.  ábra  kecses
  pálmalevelein szemlélhetjük. Hogy ez nem üres spekuláció, bizonyítsa
  13. ábránk, az Orion HS 700-as irányjelleggörbéivel. Ennek a doboznak
  2-2 zengője és csipogója van, és valóban nagyon szép interferenciákat
  produkál.
    Még szebb alakzatok jönnek ki, ha nem ketten, hanem többen
  dudálnak együtt. A kilenclyukú Bose-ról nincs adatunk, van viszont a
  nyolchangszórós BEAG HOX 22-ről. Irányjelleggörbéje  (14.  ábra)
  remélhetőleg meggyőzi a kétkedőket, hogy nyugodtan szerződtethetünk
  akárhány hangszórót ugyanabba a csárdába. Esélyeink - hogy rossz
  hangsugárzót fabrikáljunk - ezzel egyáltalán nem csökkentek!

  

  13-14. Kettős közép- és magassugárzók (Orion HS 700, balra), illetve
  nyolc  szélessávú  hangszóró  (BEAG  HOX  22) interferenciái az
  irányjelleggörbén


  Macskazene

    Pedig még nem is hozakodtunk elő minden érvünkkel. Például ki
  gondolná, hogy a hangszórók nyávogni is tudnak? Persze, nem a
  szögsebességük ingadozik, mint a magnóké vagy a  lemezjátszóké.
  Mellesleg, az utóbbiak sem mindig úgy nyávognak, mint a letaposott
  farkú macska: a tisztességesebb gépek nyávogását jóformán észre sem
  lehet venni. Éppen csak hogy elkeni vagy érdesebbé teszi a hangképet -
  és a hangszórók nyávogása is csak ilyen. Annyi különbség mégis van,
  hogy a magnók-lemezjátszók a tökéletlenségük folytán nyávognak - a
  hangszórók pedig elvből!
    Ezt az elvet a fizikában Doppler-effektusnak nevezik. Legismertebb
  és egyben a szívet-lelket leginkább gyönyörködtető megjelenési formája
  az a dübörgésből a vijjogásig emelkedő, majd újra dübörgésbe süllyedő
  zaj, amelyet a fel-le száguldozó motorkerékpárok csapnak. A szabály
  úgy szól (hétköznapi nyelvre fordítva), hogy minden hangforrás, amely
  közeledik hozzánk vagy távolodik tőlünk, nyávogni fog. A nyávogás
  mértéke a forrás sebességétől függ. Nos, ami a hangszórómembránt
  illeti, ez egyebet sem tesz, csak hol közeledik, hol meg távolodik.
    Egy szélessávú rendszer (álljon bár egyetlen nagyméretű, vagy több
  apró hangszóróból), megszólaltatja az 50, de a 15000Hz-es hangot is.
  Mélyfrekvencián a membrán jó nagyokat leng, mondjuk ±4 millimétert. Az
  50Hz-es jelet ez nem zavarja, hiszen neki csaknem 7 méter  a
  hullámhossza, mit neki az a pár milliméter. A 15000Hz-es frekvenciának
  azonban már nem ez lesz a véleménye, minthogy az ő hullámhossza csak
  22 milliméteres. Lényegében az  történik,  hogy  csipogónk  ±18
  százalékkal előre-hátra kóvályog a levegőben - 15. ábra. (Szakszerűbb
  leírása ennek a jelenségnek jelen számunk Torzonborz hangjegyek című
  cikkében. A szerk.)

  
  

  15. Doppler-macskazene. A membrán a mélyebb frekvenciák ütemében
  előre-hátra mozog, s eközben a magasabb frekvenciákat (színes rajz)
  folyvást más helyről szólaltatja meg

  A híres háromutas-háromtölcséres Klipsch sarokhangsugárzó és (lejjebb)
  egyik modern, ezoterikus utóda, az ATR Celestron


    Egyszerű hasonlattal élve, példánkban  az  50Hz  játssza  a
  motorkerékpárt, a 15kHz pedig a hangját. Csak ne feledjük, hogy ezzel
  egyidőben ugyanígy motorozik a többi hang is: a 100Hz az 50Hz-en, az
  1kHz a 200Hz-en, a 6711Hz a 389Hz-en, szóval az összes frekvencia a
  nála alacsonyabb összes többi frekvencián! Mindezt ki is lehet mérni,
  intermodulációs torzítás formájában.
    Sajnos, a Doppler-effektus nem eléggé hatékony: csak a szélessávú
  rendszerekben érvényesül igazán.  Mégis,  töltsön  el  bennünket
  nyugalommal az a tudat, hogy a hangszórónk halkan bár és tapintatosan,
  de szünet nélkül nyávog. Kivéve, ha a membránja nyugalomban van.
  ("Mondja, Maga mindig dadog?" "Nnnem. Csak ha-a-a bbbe-beszélek.")

  Tölcsérek dicsérete

  

    A tölcséres hangsugárzót nem a Doppler-torzítás ellen találták
  fel, inkább csak menetközben derült ki, hogy ez a fajta hangsugárzó
  kevésbé "nyávog". A tölcsér eredetileg arra való, hogy növelje a
  hangszórók hatásfokát. Azáltal, hogy a membrán impedanciáját a levegő
  impedanciájához illesztik, kisebb membránfelülettel és jóval kisebb
  erősítővel is nagyobb hangnyomást lehet kelteni. Nem csoda, hogy a
  nagyobb tereket a legtöbbször tölcséres hangszóróval sugározzák be;
  popkoncerteken is mindenünnen tölcsérek tátonganak a  felrázandó
  hallgatóságra. A hetvenes években a tölcséres hangszóróiról  és
  különösen a háromutas sarokhangsugárzójáról híres P. W. Klipsch
  teleírta a szaksajtót, bizonygatva, hogy a "direktsugárzóknak", vagyis
  tölcsér nélküli hangszóróknak túl nagy a Doppler-torzításuk, tehát
  hifi-hangot kizárólag a tölcsérektől remélhetünk. Annyi kétségkívül
  igaz, hogy a tölcséres sugárzók kitűnő hatásfokúak,  nem  kell
  erőlködniük,  a  membránjuk  alig-alig  mozdul,  márpedig  a
  Doppler-nyávogásnak  az  a  feltétele,  hogy  a  membrán  minél
  erőteljesebbeket lendüljön. Az Olvasó  most  bizonyára  undorral
  félresöpri a tölcséres hangszórókat, mint hasznavehetetlenül  jó
  típusokat.
    Hadd védjük meg a tölcsérek becsületét: ha csekély  is  a
  Doppler-torzításuk, torzítanak ők eleget, csak másféleképpen. Például
  már a tölcsér torkolatában fellépő nagy nyomás is okozhat akkora
  intermodulációt,  hogy  egymagában  kárpótol   bennünket   a
  Doppler-cirmosokért. A tölcsérfal is folyvást rezonál, feltehetőleg
  ezért van a legtöbb tölcséres csipogónak olyan szép csörömpölő hangja.
  De a legfőbb érv a tölcsérek mellett: a  kellemesen  hullámzó
  frekvenciaátvitelük. A 16. ábrán különféleképpen méretezett tölcsérek
  átvitelét szemléltetjük. Látható, hogy mindegyik görbe alsó szakasza
  erősen dauerolva van. Hogy kedvet csináljunk a tölcsérekhez, a 17.
  ábrán bemutatunk egy különösen szép frekvenciagörbét, egy neves
  stúdiómonitorról. Ilyen jó eredményre azonban ne számítsunk, a legtöbb
  tölcséres hangszóró hepehupái ennél sokkal mérsékeltebbek.

  

  16. Különféleképpen méretezett tölcsérek átviteli karaktere (Olson
  ábrája)


  

  17. A Tannoy Classic Monitor frekvenciaátvitele. Az 1 kHz fölötti
  tartományt eyy körülbelül 20 centiméter hosszú tölcsér sugározza

    A tölcsérek átviteli karakterét az magyarázza, hogy a hanghullámok
  ide-oda verődnek a torok és a szájnyílás között. Ezt azért jó tudni,
  mert a szokványos hangszórók membránja is tölcséralakú (!), és
  bizonyos frekvenciákon ennek megfelelően is viselkedik. Ezt a tölcsért
  azonban ráadásba kapjuk, nem kell külön fizetni érte.
    Mára ennyit. Reméljük, sikerült bizakodást csepegtetnünk Olvasóink
  szívébe. Fel a fejjel, igenis lehet rossz hangszórót csinálni!
  Következő számunkban a rossz  hangszóródobozok  és  'rosszóverek
  előállításának legcélszerűbb módszereiről értekezünk. Jelszavunk: nem
  vagyunk védtelenül kiszolgáltatva a technika tökéletességének!

                   *

    Cikkünk sok tekintetben  Martin  Colloms  "High  Performance
  Loudspeakers" című könyvére támaszkodik (Pentech Press Limited -
  Estover Road, Plymouth, Devon PL6 7PZ), rajzaink nagyrészét is ebből a
  kiadványból vettük át. Természetesen mindenütt annak a kutatónak a
  nevét tüntettük fel, aki a szóbanforgó ábrát eredetileg publikálta. A
  11-12. rajz forrása Lamoth Emil Elektro-akusztika című könyve (Műszaki
  Könyvkiadó, Bp. 1963).

    A Hifi Magazin szerkesztősége köszönetet mond Elek Kálmánnak
  (Budapesti Műszaki Egyetem), jelen - és  következő  -  cikkünk
  lektorálásáért.

                                Szekám Pál