Bemutatjuk    Ebben a rovatunkban olyan készülékek tesztjét közöljük, amelyekkel
  a hifi-kedvelők a hazai boltokban is találkozhatnak. A méréseket Dankó
  Emil, Sólymos  Antal  és  Szalai  Lajosné  végezte,  a  Magyar
  Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet műszerparkján. Auditív ítéletünk a
  Hifi Magazin kollektív véleményét tükrözi, teljesen elfogulatlan,
  mindazonáltal - mint bárki másé - a szubjektivitás jegyeit is magán
  viseli.


  Dyras DP-200 lemezjátszó

  

    A Dyras nem gyár, hanem nyugatnémet kereskedővállalat, mely
  tényből szinte kényszerítőleg következik, hogy a DP-200  afféle
  "nem-márkás", mindazonáltal japán származású lemezjátszó.
    Kérdés persze, hogy a Dyrasnál vajon márkásabbnak tekinthetjük-e
  az ismert japán nagyvállalatok, tehát az Akai, a Hitachi, a Panasonic,
  a Pioneer leges-legolcsóbb gépeit. Maradjunk annyiban, hogy amit
  Magyarországon ma 7-8 ezer forintért vagy még többért ajánlanak, az
  mindenképpen egy olcsó japán masina.
    Ha mégis fenntartásaink vannak a Dyras-szal szemben, akkor ezek
  inkább a konstrukció életkorát illetik. Úgy tűnik, a DP-200 egy
  generációval öregebb az újabbkeletű Akaiknál, Pioneeroknál. Műszaki
  megoldásai, kevéssé divatos ruházata egyaránt arra vallanak, hogy ezt
  a szerkezetet jó 5 évvel ezelőtt, vagy még régebben tervezték.
    Egyébként: már ez is szervó-vezérlésű direkthajtány, a szokásos
  műanyagházba építve, és teljesen automatikus: kiválasztjuk a kellő
  lemezátmérőt (30, illetve 17 centiméter), a háromállású liftkart a
  Lead In állásába hozzuk, mire a gép megindul, a kar a befutó barázdák
  fölé evez, leereszkedik, lejátssza a lemezt, visszatér a helyére és
  kikapcsolja a meghajtást, menetrend szerint.  (A  már  említett
  kallantyúval manuálisan is felemelhetjük-leereszthetjük a hangkart.)
  Egy másik kapcsolóval a fordulatszámot állíthatjuk be (33 1/3, 45), a
  harmadikkal pedig (CUT)  megszakíthatjuk  a  játékot.  Mindhárom
  kezelőszerv a készülék jobboldalán helyezkedik el.
    A tányér közepes tömegű, pereme stroboszkópjelzésekkel van ellátva
  (50/60Hz), a stroboszkóplámpa kiemelkedik a készülék síkjából. A
  fordulatszámot a finomszabályzó gombbal - a gyári leírás szerint -
  pluszmínusz 3 százalékos tartományban szabályozhatjuk; erre  még
  visszatérünk
    A hangkar statikusan kiegyenlített, "S" alakú, az ellensúly
  rugalmasan van felfüggesztve, s vele állíthatjuk be a tűerőt is. A
  legkisebb osztás 5mN, azaz 0,5 gramm. A kar tövében az antiskating
  szabályzógombja csak egyféleképpen van kalibrálva: kúpos tűhöz. A
  fejtartó szerelvény SME-rendszerű, a hangszedőt 9 milliméterrel el
  lehet csúsztatni rajta, vagyis ilymódon beállíthatjuk a túlnyúlást.
    A DP-200 négy, viszonylag merev gumilábon áll. A hangfrekvenciás
  kábel árnyékolt, körülbelül 70 centiméter hosszú, harangcsatlakozókkal
  és külön földelővezetékkel van el látva.
    Sajnos, a gyári leírás meglehetősen  szűkszavú;  a  műszaki
  részletekről mindössze annyit árul el, hogy a direkthajtást egy soros
  áteresztő tranzisztoros stabilizátor látja el, éspedig +24 volt
  feszültséggel.


  Méréseinkhez

    A DP-200 általában véve teljesíti, amit a specifikációban vállal -
  igaz, nem állít maga elé túlzott követelményeket. A frekvenciagörbe 13
  és 20kHz között kiemel, itt az áthallás is leromlik. A hangszedő
  olcsónak látszik, olyasforma karakterű, mint a Taya, a Teslák, az Akai
  AP-100C hangszedője. A torzításmérés eredménye is erre utal.
    Az áthallás görbéjén 200Hz körül erőteljes csúcs látható, ugyanitt
  a frekvenciaátvitel görbéje  is  anomáliát  mutat.  Ezt  minden
  valószínűség szerint a hangkarnak egy roppant erős strukturális
  rezonanciája okozza.
    Tekintettel a műanyagházra, az egyszerű kivitelre, azt vártuk,
  hogy a gép meglehetősen "eleven" lesz, de a mérések tanúsága szerint
  az akusztikai visszahatás valamivel enyhébb az átlagosnál. Valószínű,
  hogy a DP-200 nem fog összegerjedni a hangsugárzóval, még közepesnél
  nagyobb hangerővel hallgatva sem.
    Annál elégedetlenebbek vagyunk a készülék egyik funkciójával, a
  fordulatszám-finomszabályozással. Magától értetődő dolog, hogy  a
  lemezjátszók tányérjának nagyjából a névleges fordulatszámmal kell
  forognia, és ehhez képest tudunk gyorsítani vagy lassítani, aszerint,
  hogy a "+" vagy a "-" irányban tekerjük el a gombot. A DP-200 azonban
  minden körülmények között siet: legfeljebb 1,54, de legalább 1,16
  százalékkal gyorsabban forog a kelleténél. Ellenőrzésképpen megmértünk
  egy másik mintapéldányt, de azon is csaknem ugyanezt tapasztaltuk
  (+1,03, illetve +0,35%). Lehet, hogy a gyári beállítás volt pontatlan,
  az is lehet, hogy bizonyos alkatrészek elöregedtek - de a vásárlónak
  ez édes mindegy. Persze, a hibát viszonylag egyszerűen korrigálni
  lehet egy trimmer-potenciométerrel, de ehhez bele kell nyúlni a
  készülékbe, az pedig semmiképpen sem a vásárló dolga.
    Mindent, tehát a mérés eredményét és a piaci körülményeket
  összevetve, nem érezzük valami fényes üzletnek a DP-200 behozatalát.
  Ugyanezért a pénzért mást is lehetett volna venni, nem feltétlenül
  jobbat, de legalább korszerűbbet.

  
  
  
  


  Szeánsz

  

    Tulajdonképpen nem is volt rossz a Dyras. Tulajdonképpen. Ezt úgy
  kell érteni, hogy (azok a csúnya előítéletek!) mi egy csörömpölő,
  jellegzetesen japános hangzásképre voltunk  elkészülve,  olyanra,
  amilyet az Akai AP-100C produkált, meg a Taya, esetleg - mint
  tiszteletbeli japán - a Tesla NC440. Ezzel szemben a Dyras inkább egy
  kicsit sávhatároltan zenélt, a frekvenciasávnak inkább az alja-teteje
  hiányzott, a középtartománya viszont egészen elfogadható volt. A
  kisegyütteseket, a szerényebb "hangtömegeket" tisztán, kellemesen
  tolmácsolta, és volt közöttünk, akinek  jobban  tetszett,  mint
  etalonunk, az Ortofon FF15E/II. Mindazonáltal a DP 200 hangja egy
  kicsit steril, vérszegény, élettelen. Hozzá képest az FF "dögösen"
  szólt, mintha több zenészt ültetett volna a zenekarba, és mintha
  bekapcsolt volna valamiféle Loudness-korrekciót. Márpedig az FF15E a
  legkevésbé sem Loudnesses hangszedő, pont ellenkezőleg: kiegyenlített
  a hangzásképe, de nincs valami fene sok basszusa. Egyszóval, egészen
  biztos, hogy nem az FF-nek van basszustöbblete, hanem a Dyrasnak van
  jól érezhető mélyhiánya.
    A Magyarországon forgalomba hozott, értelemszerűen kommersznek
  minősíthető nyugati lemezjátszókat általában azzal szoktuk minősíteni,
  hogy felmérjük: a készüléknek vajon rögvest ki kell-e cserélni a
  hangszedőjét - avagy hajlandóak volnánk-e zenehallgatásra használni
  így, ahogy van. A Dyras határeset: nem igaz, hogy ne lehetne zenét
  hallgatni vele, de gyanítjuk, hogy mindenki folyvást "ráemel" majd a
  mélyhangszínszabályzóval. (Akár tetszik ez a Hifi Magazinnak, akár
  nem.)

                   *

  Orion miniatűrök

    Valamikor a téli ünnepek táján, tehát  meglehetősen  későn,
  mindenesetre még az óesztendőben szállingózni kezdtek az  Orion
  minikomponensek, úgyhogy némelyik szerencsés hobbitársunk még éppen a
  fenyőfa  alá  rakhatta  őket.  Aztán  egy  időre  elapadt  a
  mennyből-az-Orion, és csak február vége felé érkezett a boltokba a
  következő sorozat. Szerencsére nekünk is jutott egy készletre való, és
  bizony nagyon vártuk már, mert bár  annak  idején  végigmértük
  tunernek-magnónak-erősítőnek  jónéhány  "hivatalos"   példányát,
  elengedhetetlennek tartjuk, hogy bolti példányokon is végre ne hajtsuk
  az ellenőrző méréseket. Jobb félni, mint utólag mentegetőzni.
    Orion Minnie-nek teljesen más a konstrukciója, mint Orion Maxié
  volt. Más a célja is. A tervezőket annak idején főleg a műszaki
  szempontok vezérelték,  most  viszont  inkább  a  gazdaságossági
  meggondolások. Lássuk az árakat:

    az ST 1025 tuner 6500,
    az SM 1025 magnó 6900,
    az SE 1025 erősítő 5500

    forintba kerül. Ez annyi mint, annyi mint összesen 18900 forint.
  Ez sem csekélység, de a hazai körülmények ismeretében azt mondhatjuk,
  hogy "lehet róla tárgyalni". Tudomásunk szerint a kis tornyot, amíg
  primőrnek számit, csak egytételben lehet, megvásárolni, de később, ha
  beköszönt az "esős évszak", és növekszik az árukészlet, a három
  komponenst valószínűleg külön-külön is árusítani fogják.
    A kis torony egész tűrhetően nézne ki, ha nem volna olyan ordító a
  "tipográfiája". A régi toronynál azért feltehetőleg jobban  fog
  tetszeni a vásárlóközönségnek.


   Orion ST 1025 tuner

  

    Egyszerű kis masinának látszik, de elég sok mindent tud; egyebek
  között ez az első hazai tuner, amely nem a hagyományos skálán, hanem
  digitális  frekvenciakijelzővel  jeleníti  meg  az  állomásokat.
  Ismerkedjünk meg először ezzel, a "Frequency Display"-jel. Ez egy
  önmagában is több feladatot ellátó egység. A tuner AM-en közép- és
  rövidhullámon, FM-en pedig a 66-tól 108MHz-ig terjedő vételi sávban
  működik, ennek megfelelően a kijelző hol kHz-ben, hol pedig MHz-ben
  számlálja a frekvenciát. Hogy mikor éppen melyikben, ezt egy pici
  piros LED adja tudtunkra. Egy másik kis piros LED a számjegyek után
  áll, és akkor gyullad ki, amikor a három számjegy, mert csak ennyi
  van, kevésnek bizonyul, mert FM-en további 50kHz-et, rövidhullámon
  5kHz-et kellene kijelezni. A CCIR-sáv adói, legalábbis  elvben,
  0,05MHz-enként követik egymást, a mi  japán  eredetű  kijelzőnk
  felbontóképessége pedig csak 0,1MHz. A piros pötty tehát a "három és
  feledik digit". További tudománya a kijelzőnek: indikálja a sztereó
  vételt (piros LED), azt, hogy pontosan állomásra hangoltunk (zöld
  LED), további 3 zöld LED-del pedig a térerősséget jelzi.
    A hangológomb az előlap közepén jól kézreesik. Jobboldalt néhány
  nagyon hasznos nyomógombot találunk: a zajzárat (Muting és egyben
  "kompromisszum"-kapcsoló "Hi-Blend"; enyhén rontja az áthallást a
  csatornák között, de ennek fejében redukálja a zajt), a monó/sztereó,
  majd az AM/FM kapcsolót, s végül a középhullám-rövidhullám váltót,
  amely  FM-állásban  más  funkciót  lát  el:  segíti  a  pontos
  állomásra-hangolást.
    A hátoldalon szimmetrikus és aszimmetrikus FM antennabemenetet, az
  AM-sávokhoz pedig szokásos antenna-föld csatlakozót találunk.  A
  hangfrekvenciás kimenet 5 pólusú aljzat.


  Elektromos felépítése

    Az AM-vevő igen egyszerű, két hangolt körös, egy A244D típusú
  IC-re épített kapcsolás. A KF szűrő  CFMQ001,  Toko-gyártmányú.
  Demoduláció után egytranzisztoros fokozat erősíti, és közvetlenül a
  hangfrekvenciás kimenetre adja a jelet. (Itt említjük meg, hogy a
  készülék nem fogja át a teljes rövidhullámú sávot, hanem annak csak
  egy lényeges, 49m-es részét.)
    Az FM már bonyolultabb, de viszonylag jól áttekinthető. Az
  antennajelet 75 ohmos aszimmetrikus vagy 300 ohmos szimmetrikus
  bemenet fogadja. A hangolást Alps gyártmányú forgókondenzátor végzi, 4
  hangolt körrel. A bemeneti és keverő fokozatban BF961 típusú dual-gate
  FET-ek dolgoznak. A helyi oszcillátor egy BF199 tranzisztorra épülő
  egység; az első FET bemeneti jeltől függő visszaszabályozásáról egy
  BC238 gondoskodik.
    A hangolás sávváltás nélkül, 66-tól 108MHz-ig fogja át az OIRTCCIR
  frekvenciatartományt.
    A keverés során előállított 10,7MHz-es KF jelet tranzisztoros
  fokozat erősíti (1xBF199), ez hajtja meg az SFJ10,7MA kerámiaszűrőt,
  amelynek kimenete egy A225D típusú IC-re kapcsolódik. Ez több funkciót
  is ellát (KF erősítés, demoduláció, térerő  kijelző  vezérlése,
  csendesítés stb.). Újabb egytranzisztoros fokozaton keresztül a jel a
  sztereó dekóderre jut (A290D típusú IC). A bal és a jobb csatorna
  műsorát 1-1 tranzisztor erősíti, és a jóminőségű, nagymeredekséggel
  vágó, 208BLR-3152N jelzésű pilotszűrőre adja. Innen aztán közvetlenül
  a kimenetre kerül a jel.
    Ez volt a szoros értelemben vett rádiórész. Nem említettük viszont
  a kijelzőt és a többi, kiegészítő funkciót. A számkijelzők és az őket
  meghajtó rész önálló egység; egy-egy SLK1442-02, KS500-IE137 és 74LS90
  típusú IC-t, továbbá két tranzisztort tartalmaz. A frekvenciakijelzőt
  a helyi oszcillátor jele működteti. A térerő-jelző LED-ek meghajtására
  3 tranzisztor szolgál.
    Érdekes szolgáltatás az Auto Servo  Lock  áramkör,  ezt  a
  közép/rövidhullám kapcsolóval iktathatjuk be, és csak FM-vételkor
  működik. Ha a venni  kívánt  adót  hangolás  közben  ±70kHz-re
  megközelítettük, enyhén világítani kezd a hangolásjelző LED, és az ASL
  áramkör 1-2 másodpercen belül ráhangolja a tunert pontosan  az
  állomásra. A LED ekkor már teljes fénnyel világít.
    A tápfeszültséget (-15V) egy µA723  stabilizátor  IC  által
  meghajtott, soros áteresztőtranzisztor (BD135) szolgáltatja. Egy ettől
  független, tranzisztoros stabilizátor (újabb BD135) +6,8V-ot állít elő
  a frekvenciakijelző és a térerőjelző számára.

  

  Méréseinkhez

    A méréseket 75 ohmos, aszimmetrikus antennabemenetről végeztük.
    Az érzékenység átlagosnak mondható, megfelel a specifikációnak; a
  jel-zaj arány elmarad a prospektusadat mögött, de sztereóban átlag
  feletti értéket ad. A pilotjel-elnyomás igen jó; furcsa mód a
  segédvivőelnyomás is ugyanilyen mértékű, holott ez néhány dB-vel
  magasabb szokott lenni.
    A harmonikus torzítás lényegesen alacsonyabb, mint a gyár által
  specifikált 0,3%. Jobb az előírtnál az áthallási csillapítás is. A
  frekvencia-jelleggörbe szép egyenletes.
    A hangfrekvenciás kimenet feszültsége kismértékben elmarad a
  szabvány követelte értéktől, de ez nem okoz gondot.
    A kétjeles szelektivitás és a középfrekvenciás zavararány átlagos,
  a tükörfrekvenciás zavararány  nem  túl  kedvező,  mellesleg  a
  specifikációt sem teljesíti. Komoly panaszaink vannak a készülék
  nagyjel-szelektivitására. A mérést a megszokott módon végeztük: a
  venni kívánt "adót" 68,5, illetve 93MHz-re állítottuk, kimeneti
  feszültsége  10µV  nagyságú  volt.  Amikor  a  "zavaró  adóval"
  végigpásztáztuk az OIRT, illetve a CCIR sávot, rendkívül nagymértékű
  hamisvételt tapasztaltunk, mint ezt 3-4. diagramunkon szemléltetjük.
  Úgy látszik, komoly hátrányai lehetnek, ha egyetlen sávban akarjuk
  átfogni a 66-108MHz-es frekvenciatartományt.

  
  


  Szeánsz helyett

    A tunereket még mindig nem tudjuk "ábézni", de ami késik, nem
  múlik. Addig is, mint az eddigi tunereket, az ST 1025-öt  is
  kipróbáltuk "mostoha körülmények között". Egy 12 elemes CCIR-sávú
  antennáról táplálva. a kis rádió megbízhatóan vette a jugoszláviai
  adókat, zavaró hamisvétel nélkül. Érzékenysége csaknem ugyanolyannak
  bizonyult, mint amilyen a nagy ST 240-esé. A leírásnak megfelelően
  működött a Hi-Blend kapcsoló, és hatásos volt az ASL-áram kör is.
    Annál nagyobb összevisszaság uralkodott a hazai adók között. Ezek
  külön-külön és együtt is végig hallhatók voltak az egész OIRT-sávban
  (sőt, azon túl is) - ebből a szempontból a Nagy Testvér lényegesen
  különbül viselkedett.
    A frekvenciakijelző nagy segítséget nyúlt. Véleményünk szerint
  igen komoly előny, hogy megjegyezve az adók  frekvenciáját  (a
  használati utasítás egy táblázatot is  közöl  róluk),  bármikor
  megbízhatóan visszahangolhatjuk a tunert ugyanarra a "három és fél
  digitre".


  Orion SM 1025 kazettás csévélő

  

    Dupla emelet a toronyban, olyan magas, mint a tuner és az erősítő
  együttvéve. Elöltöltős magnó, és jó hozzá mind a négyfajta szalag,
  tehát a vasoxid, a krómdioxid, a vaskróm és a metál anyagú is.
  Nevezetes hiánya a  készüléknek,  hogy  nincs  benne  semmiféle
  zajcsökkentő, aminek a Hifi Magazin "purista" szerkesztői szívből
  örülnek, noha tudják, hogy  sokan  szívesen  fogadnának  valami
  dolby-féleséget. A zajcsökkentő hiányának mindenesetre van annyi
  előnye, hogy utólag nem fogjuk megbánni, hogy "összedolbiztuk" a
  felvételeinket. Egyáltalán, az SM 1025 nem nyújt semmiféle különleges
  szolgáltatást -, de ami valóban szükséges, az mind benne van.
    Baloldalt, a hálózati kapcsoló és a kivetőgomb után mindjárt a
  kazettatartó következik. Füstszínű plexiablaka alatt jól kivehető az a
  néhány szavas felirat, amelyet még az Alps vitt fel rá (ez a japán cég
  szállította a mechanikát és a fejeket), s amely oly üdén elüt az Orion
  saját, kelet-európai nyomdatechnikájától. Szó ami szó, jobb lett volna
  követni az eredeti betűtervet. A magnó jobboldalán helyezkedik el a
  kisméretű üzemmódkapcsoló nyomógombok sora. A felvételi szintszabályzó
  potenciométert  egymás  felett  elhelyezett  két  külön  gombbal
  kezelhetjük. A mikrofoncsatlakozó és a fejhallgatókimenet 6,3mm-es
  Jack-hüvely. A piciny számlálószerkezet 3 számjegyű. Jól szembeötlik
  viszont a kivezérlésjelző a maga csatornánkénti  12  LED-jével.
  (Felvételkor és lejátszáskor egyaránt mutatja a szintet.)
    A hátoldalon a Felvétel/Lejátszás csatlakozón kívül vonal ki- és
  bemenetet is találunk, valamennyi aljzat 5 pólusú. Melléjük építették
  a   bemeneti   választókapcsolót,   amelynek   Vonal   és
  Mikrofon/Felvétel-Lejátszás állása van.
    A mechanika kisméretű, de bizalomgerjesztő,  és  feltétlenül
  korszerű. A szokásos, szabályzott, egyenáramú motor  egy  lapos
  gumiszíjjal hajtja meg a tömzsi kis lendkereket; több szíj nincs is a
  készülékben (ha eltekintünk attól, amelyik a a számlálószerkezetet
  forgatja). Szalagvégeken a mechanika lejátszásról és gyorscsévélésről
  egyaránt kikapcsol. Az üzemmódváltás eszköze: 3 darab elektromágnes. A
  kombinált fej ("Sendust") hosszú élettartamú.


  Elektromos felépítése

    Felvételkor a mikrofonra, illetve a Felvétel/Lejátszás csatlakozó
  bemenetére adott jel egy µA 739-es IC-re, majd pedig a felvételi
  szintszabályzóra jut; a vonalbemenet jele szimpla leosztás után kerül
  ugyanide. Egytranzisztoros erősítő következik (BC 182B), majd a
  különböző szalagfajták karakterének megfelelő korrekciós hálózat,
  amely a fejmeghajtó erősítőt vezérli. Lejátszáskor is hasonló a jel
  útja, ekkor a fejről jövő jelet erősíti a már említett µA 739,
  amelynek negatív visszacsatoló ágában alakították ki a vasoxid-szalag
  120 µs-os, illetve a többi szalagfajta 70 µs-os időállandójának
  megfelelő korrekciót.
    A fejhallgatót egy µA 747-es IC hajtja meg; a műsort felvételkor
  és lejátszáskor is ellenőrizhetjük.
     A törlő és előmágnesező oszcillátor egy BC 546B köré épül. A
  különböző  szalagfajták  megkívánta  "nagyfrekvenciás"  jelet  az
  oszcillátor tápfeszültségének változtatásával állítják be.
     A kivezérlésjelző LED-jei (csatornánként 12 darab) -20-tól +8
  decibelig vannak kalibrálva. A 0dB alatti LED-ek zöld színűek, a többi
  piros. A kivezérlésjelző  felvételkor  csúcsértéktartó,  azaz  a
  legnagyobb szintet jelző LED-ek 1-2 másodpercig "égve" maradnak.
  Lejátszáskor ez a funkció kiiktatódik.
     A csendesítő áramkör kéttranzisztoros, egyszerű kapcsolás.
     A szorosan vett magnóelektronikának egy µA 723 típusú stabilizátor
  IC szolgáltatja a +22V-os tápfeszültséget. A meghajtómotor,  az
  elektromágnesek és  a  kivezérlésjelző  működtetéséhez  +11,5V-ot
  szolgáltat egy kéttranzisztoros stabilizátor.
     A teljes  magnóelektronika  két  nyomtatott  áramköri  lapon
  helyezkedik el, ezek tartják a bemeneti csatlakozóhüvelyeket és az
  üzemmódkapcsolókat is. A magnó fémdobozba van zárva. Az elektronikát
  (ha történetesen elromlana) véleményünk szerint csak nehézkesen lehet
  majd javítani, mivel a két nyomtatott lap egymás fölött helyezkedik
  el, és ezért sok fölösleges munkába kerül, amíg alkatrészt lehet
  cserélni.

  Méréseinkhez

    Kazetták a méréshez: vasoxid: BASF DIN Bezugsband 4,75 (Fe);
  krómdioxid: BASF DIN Bezugsband 4,76 (Cr); Philips CSQ-60; vaskróm:
  ALFA Carat FeCr; metál: AKAI C-60 (TDK metal).
    A mechanika ugyancsak kitett magáért! A nyávogás - a legtöbb magnó
  legfőbb nyavalyája - rendkívül csekély; ilyen jó adatokat csak
  lényegesen drágább készülékeken mérhetünk! Hogy be ne csapódjunk,
  másik példányon is elvégeztük a mérést, de ugyanarra az eredményre
  jutottunk!
    A bemenő feszültségek és  impedanciák  megfelelőek,  bár  a
  vonalbemenet impedanciája egy kicsit alacsonyabb a szabványosnál, de
  igazság szerint még így is kedvezőbb, mint a tengerentúli készülékeké,
  és a magnó végülis kifogástalanul illeszkedik a torony erősítőjéhez.
    A lejátszási frekvenciagörbe 31,5Hz és 14kHz között nagyjából
  lineáris, 16kHz-en 4-6, 18kHz-en 9-12 decibelt esik.
    A teljes frekvenciajelleggörbék szépek. A legalsó frekvenciasávban
  a hepehupák lényegesen kisebbek a szokásosnál - ez egyértelműen a fej
  erénye. A görbe felső szakaszán szalagfajtától függően kisebb kiemelés
  mutatkozik, vaskróm szalaggal viszont esik a görbe, viszonylag hamar
  kilép a ±3dB-s tűrésmezőből. (A 0; -7dB-s specifikációnak így is
  eleget tesz.)
    A 0 decibeles szinten kapott görbék meglepően gyengébbek, mint
  amire el voltunk készülve. Ennek az a magyarázata, hogy a tervezők 0
  decibelen a szokásosnál lényegesen nagyobb kivezérlést állítottak be,
  a jel-zaj javára, de a frekvenciaátvitel és a torzítatlanság rovására:
  a szalagtól származó harmadik harmonikus torzítás 0 decibelen elérte a
  3 százalékot, holott más készülékeken nemigen haladja  meg  az
  egy-másfél százalékot sem; a 1025-ös specifikációja 1% volna. Magasnak
  tartjuk a második harmonikus értékét is (0,7-2,2%), ez szintén jó
  kétszerese a megszokottnak.
    A zaj csekély, különösen krómdioxid szalagról és vonalbemenetről.
  Az áthallási és a törlési csillapítás átlagos.
    A mérések során sokat pepecseltünk a magnóval. Az aprócska
  nyomógombokra  nehéz  ráhibázni,  az  ember  gyakran  mellényúl,
  mellékapcsol, s felvételkor ez különösen bosszantó lehet. A felvételi
  szintszabályzó gombok  pedig  túlságosan  önálló  életet  élnek:
  ellentétben  a  prospektus  állításával,  nem  állnak  egymással
  "dörzskapcsolatban". Nyilvánvaló persze, hogy csak a kezdet nehéz, és
  némi gyakorlat túlsegíti az embert ezeken az apró bosszúságokon.

  
  
  


  Szeánsz

  

    Cifra história: összehasonlítottuk a kis magnót a nagy magnóval (a
  régebbi Orionnal, az SM 250-essel), és folyton a kicsi jött ki
  jobbnak. Mindazonáltal éreztük, hogy valami nem stimmel. A régi 250-es
  már nincs a kezünkben, újat szereztünk, töviről-hegyire átmértük,
  kifogástalannak bizonyult... A szeánsz után aztán kiderült, hogy belül
  a gépben, a fejeknél el volt kötve az egyik csatorna polaritása -
  persze, hogy hiányoltuk a basszust. Kezdhettük elölről az egészet.
    De a következő alkalommal se akart összeállni a kép, mindig más
  jött ki, mint aminek - meggyőződésünk szerint - ki kellett volna
  jönnie. Vasoxid és metál kazettákat használva azt az eredményt kaptuk,
  hogy a minimagnóhoz képest az SM 250-es elfogadhatatlanul zajos. A
  többségnek az volt a véleménye, hogy "a zajtól eltekintve" a régi
  készüléknek jobb a hangja, de  ők  is  érezték,  hogy  ekkora
  zajkülönbségtől egyszerűen nem lehet eltekinteni - egyikünk pedig
  ammondó volt, hogy zaj ide vagy oda: a kis masina fölényesen jobb.
    Magyarázatnak kínálkozott, hogy az SM 250-es szabályszerűen, sőt,
  túlságosan is gondosan van beállítva (1% torzítás=0 decibel), a
  1025-ös viszont, mint méréseinkből is kiderül, egy kicsit "hamisan
  kártyázik", viszonylag nagy torzítást enged meg 0 decibelen, és így
  persze - bizonyára - jobban torzít, de ennek fejében csendesebb.
  Nosza, krómdioxid kazettával a nagy magnót is túlvezéreltük (a mutató
  +5dB-ig ütött ki, és időnként felvillant a +8dB-t jelző LED), miáltal
  a zajszintek valóban kiegyenlítődtek, de az SM 250 most meg fej
  beverten, kevésbé lendületesen szólt, legalábbis a  minimagnóhoz
  képest. Erre is van magyarázat, hiszen a magnókban nem 2, hanem 3
  paraméter dolgozik egymás ellen: a jel-zaj, a torzítás  és  a
  frekvenciaátvitel. A túlvezérlés nemcsak torzítást idézhet  elő:
  elronthatja a frekvenciagörbét is.
    Végül, különféle ellenpróbák  után  arra  a  következtetésre
  jutottunk, hogy az SM 1025-ös egy igen jól sikerült kompromisszum
  eredménye. Zajcsökkentő nélkül is csendes, a hangja kiegyenlített,
  torzítani sem torzít túlságosan (bár hallani egy kis érdességet a
  szoprántartományban), szóval: bármiféle  variácíóban  meggyőzőbben
  muzsikál, mint az eddig etalonszámba vett 250-es. Ki az ördög hitte
  volna?! Mindenesetre: ezt később még ellenőrizni fogjuk.


  Orion SE 1025 erősítő

  

  Orion SE 1025 "minierősítő" elölnézetben illetve tetőlap nélkül. Jól
  látható a nagyméretű toroid-transzformátor


    Egyszerű, kisteljesítményű készülék (2x20W),  lehagytak  róla
  mindent, ami felesleges, de rajta van minden, ami fontos. Balról
  jobbra haladva az előlapon: hálózati kapcsoló, felette piros LED;
  6,3mm-es Jack-hüvely  a  fejhallgató  számára  (használatakor  a
  hangsugárzók lekapcsolódnak); a két csatorna közös magas és mély
  hangszínszabályzói, amelyek a Tone/Off gombbal hatástalaníthatók;
  kettős forgatógomb a hangerő és a balansz szabályzására; végül 4 apró
  bemeneti választókapcsoló gomb: Monitor, Tape, Tuner, Phono. Hátul
  viszont nem 4, hanem 5 darab szabványos ötpólusú hüvelyt találunk: az
  ötödik a vonalkimeneté. A  hangsugárzók  csatlakozói  szabványos
  aljzatok.

  Elektromos felépítése

    Minthogy igen egyszerű készülék a 1025-ös, viszonylag kevés
  alkatrész van benne. A fono-elektronika egyetlen IC (µA 739). A
  nagyszintű bemenetek jele közvetlenül a választókapcsolóra jut, ezek
  egyébként Mitsui-gyártmányok, kis erővel lehet működtetni őket -
  mellesleg a tunerben és a magnóban is ilyen kapcsolók vannak. Az SE
  1025 egyszerre két  magnót  tud  fogadni,  mert  a  szabványos
  Felvétel/Lejátszás  csatlakozón  kívül  vonalbemenettel,  valamint
  monitorbemenettel is fel van ruházva. Magnóról-magnóra így kényelmesen
  másolhatunk (és monitorozhatunk) vele.
    A bemeneti aljzatok, a fono-előerősítő és a kapcsolók egyetlen
  nyomtatott áramköri lapon kaptak helyet. Jelük a hangerőszabályzó
  potenciométerre fut, majd nagyimpedanciás, FET-es (BF 245) fokozat
  következik, s ez hajtja meg a hangszínszabályzókat. Egyenáramúlag
  csatolt erősítő-emitterkövető egység (2xBC 414C) adja a jelet a
  teljesítményerősítő-fokozatra. Ha a Tone/Off gombbal kiiktatjuk a
  hangszínkört, amit a HFM szerkesztői általában melegen ajánlanak,
  akkor csak a FET-es fokozat marad a jel útjában, de az csak
  impedanciát illeszt
    A sztereó teljesítményerősítő egyetlen Sanken-gyártmányú - japán -
  IC (SI-1125HD), ebben benne van mindkét csatorna áramköre. Viszonylag
  kis bemeneti jelre, kb. 150mV-ra kiadja  a  névleges  kimeneti
  teljesítményt; a fono-előerősítő és a végfok között nincs külön
  meghajtó fokozat.
    Zárlatvédelem nincs ebben az áramkörben, ezt egy 2,5 amperes
  olvadóbiztosíték helyettesíti. Természetesen óvakodni kell attól, hogy
  rövidzárat okozzunk a hangszórókimeneten. Az IC 8-16 ohmos terhelésre
  dolgozhat, 4 ohmosmos hangsugárzóval ne kísérletezzünk, tönkre teheti
  az erősítőt.
    A készüléket toroid transzformátor látja el tápfeszültséggel, egy
  4 diódából épített egyenirányító révén. A teljesítményerősítő ±30
  voltot kap két kisméretű, 6800µF-os pufferkondenzátorról, a másik két
  áramkör pedig ±12,5 voltot egy-egy Zener diódás stabilizátorról. A
  tápegységnek a hangszínkör és a fonoelektronika paneljén szorítottak
  helyet, ez nem valami gusztusos megoldás. Az egyes panelokat összekötő
  hangfrekvenciás vezetékek egyik végén egyszerűen bontható csatlakozók
  vannak, ez megkönnyíti a készülék javítását, ha netán szükség lenne
  rá. A végfokozathoz szükséges alkatrészek paneljét az IC kivezetéseire
  forrasztották.  Magát  az  IC-t  a készülék fémdobozának aljára
  erősítették, és ezzel megtakarították a hűtőbordákat.


  Méréseinkhez

    A kis masina nagyjából teljesíti, amit ígér. Dicséretes, hogy a
  nagyszintű bemenetek impedanciája a szabványos 220 kohm körül van, ami
  nem is olyan magától értetődő dolog - lásd a Sony TA-AX22 erősítőt!
    A  0,1%  harmonikus  torzításig  mérhető  teljesítmény  25W,
  erősítőnknek tehát némi tartalékai is vannak. A zenei kimeneti
  teljesítmény (39W) meglepően nagy!
    A névleges 2x20 watton a harmonikus torzítás alacsony.
    A frekvencia-jelleggörbék szépek, különösen a mágneses hangszedő
  bemenetről mérve. Az áthallási csillapítás átlagos, de 10kHz-en
  elmarad a megadott értéktől. A teljesítménysávszélesség  a  bal
  csatornán érthetetlenül gyönge, ezt feltehetőleg egyedi hiba okozza, a
  jobb csatorna kifogástalan.
    A zaj bőven belül marad a specifikáción. A különbségi torzítás
  nagyszintről elfogadható, a fono-előerősítőé viszont erősen közepes,
  olyan, mint a többi, egyetlen IC-ből épített RIAA-korrektoré.
    Itt hozzuk szóba, hogy a két hangerőszabályzó gomb között nincs
  dörzskapcsolat: ha az egyiket forgatjuk, a másik nem mozdul - kissé
  nehézkes a kezelésűk. Még egy észrevétel: kikapcsolás után a piros LED
  még 10-15 másodpercig világít. Ez nem hiba, de esetleg félrevezetheti
  a gyanútlan tulajdonost.


  Sony TA-AX22 erősítő

  


    A Pioneer A-5 és SA-540 után (lásd: HFM 10. és 13.) ismét egy
  japán erősítő a hazai boltokban, ezúttal a Sony választékából.
  Teljesítménye 2x35 watt, ára 11900,- forint vagyis minden szempontból
  a két Pioneer közé esik. Ugyanolyan csinos, mint amazok. Akad rajta
  egy teljességgel fölösleges szolgáltatás (és szlogen!),amellyel még
  nem találkoztunk. Essünk túl rajta minél előbb. A Sony "extrája" a
  hangszínszabályzással kapcsolatos, úgy hívják, hogy Sound Enhancer,
  amin azt kell érteni, hogy 2, illetve 3 fix frekvencián (alul-fölül,
  illetve alul-középen-fölül) jó nagy púpot emelünk a frekvenciagörbébe,
  mint ezt az előlapra rajzolva is láthatjuk.  Talán  fölösleges
  mondanunk, hogy ezzel a szaundenhánszolással nemigen lehet megnyerni a
  Hifi Magazin szerkesztőinek kegyeit. Spongyát rá, beszéljünk komolyan,
  és nézzük meg, mit tud ez az egyébként tényleg szép kis gépezet.
    A hangerő,  a  balansz,  a  hangszín  szabályzói  síkpályás
  potenciométerek. Három bemenet között választhatunk (Phono, Tuner,
  DAD/Aux - a Digital Audio Disc a CD Japánban használatos neve), de van
  még két magnóbemenet is. A két magnóval természetesen  ide-oda
  másolhatunk és monitorozhatunk. Az erősítőhöz 2 pár hangsugárzó
  köthető; be- és kikapcsolásukra az előlapon elhelyezett két nyomógomb
  szolgál. A hátlapon 3 hálózati csatlakozóhüvely is van, a magnó, tuner
  stb. számára. Bekapcsoláskor ezek is feszültség alá kerülnek.
    A csatlakozóaljzatok RCA-rendszerűek, 5 pólusú Felvétel/Lejátszás
  hüvelyt nem találunk, pedig az egyik magnót célszerű lett volna azzal
  fogadni. A lemezjátszó  földelésére  külön  csavar  szolgál.  A
  hangszóróvezetéket rugós szorítók rögzítik.


  Elektromos felépítése

    Akárcsak a kis Orionban, a korrekciós előerősítő itt is egy IC (TL
  45588), mindkét csatornára. A kapcsolás a szokásos, ámde a bemenetén
  szokatlanul nagy értékű (560pF!) kondenzátorral  hidegítették  a
  lemezjátszó jelét. Bizonyára a zavaró rádiófrekvenciás jelek ellen
  kívántak védekezni. A nagyszintű bemeneteken is találunk  ilyen
  kondenzátorokat (220pF), ezen túlmenően a készülékben másutt is
  alkalmaztak zavarszűrést - nagyon valószínű, hogy ezekután a Sony
  erősítő hangját nem fogják zavarni CB-diskurzusok vagy tv-adás okozta
  kerregések. A fono-elektronika azonban a legtöbb hangszedőnek nemigen
  fog tetszeni. Az 560pF-hez további 150-200pF-et tesz  hozzá  a
  lemezjátszókból jövő kábel kapacitása, úgyhogy legalábbis a kényesebb
  hangszedők magashangja némileg esni fog.
    Az előerősítő-kimenet, valamint az összes nagyszintű bemenet jele
  a választókapcsolóra, majd a hangerő- és balansz-szabályzóra kerül. A
  DAD/Aux bemenet természetesen ugyanolyan, mint a többi, csak éppen
  felhívja a kuncsaft figyelmét, hogy "haladjon Ön is a korral, játsszon
  modernebb koronggal".
    A teljesítményerősítőt egy STK 3041 jelű, kettős funkciójú IC
  hajtja meg, ez erősítőt és védőáramkört is tartalmaz, és néhány
  tranzisztor segítségével a csendesítésről, valamint az STK 2129 típusú
  teljesítményerősítő IC áramkorlátozásáról is gondoskodik. Ezek az IC-k
  dualfelépítésűek, tehát mindkét csatorna áramkörét hordozzák.  A
  végfok-IC nagyméretű hűtőbordát kapott.
    És akkor nézzük a hangszínszabályzókat. Ezek a teljesítménykimenet
  és a végfokot meghajtó IC közé, a negatív visszacsatoló ágba kerültek.
  Lényegében ugyanitt dolgozik az a bizonyos Sound Enhancer is, amelyre
  csatornánként 6 darab 2 SC 2021-es tranzisztort herdáltak el.
    A tápegység ±38 volttal látja el a teljesítményerősítőt (a
  pufferkondenzátorok 6800µF-osak), a többi egységet  tranzisztoros
  stabilizátor táplálja, +16 volttal. Az elektronika túlnyomó része
  egyetlen nagyméretű panelen helyezkedik el, a csatlakozókkal együtt.
  Az erősítő doboza fémből van, és igen tetszetős munka.


  Méréseinkhez

    Hogy mindjárt a rögeszménkkel kezdjük: a nagyszintű bemenetek
  impedanciája rendkívül alacsony. A specifikáció ugyan 50 kohmot ígér,
  de ennek "a fele sem igaz": 22 kohmot mértünk, és hát bárhogyan
  számolgatunk is, a kapcsolási rajz alapján is körülbelül ugyanennyi
  jön ki. Ez azt jelenti, hogy az erősítőre csatolt  jelforrást
  szükségtelenül terheljük, és esetleg mélyhangveszteség lép fel.
    A bemeneti és kimeneti feszültségek megfelelnek a kívánalmaknak. A
  harmonikus torzítás alacsony, bár meghaladja a specifikált értéket: a
  Sony 2x35 wattra 0,01%-ot ad meg 1kHz-en, mi másfél-kétszerepnyit
  mértünk, de persze ez sem sok. Az intermodulációs torzítás is nagyobb
  a prospektus-adatnál, a különbségihang-torzítás pedig meglehetősen
  magas, a korszerű erősítők ennél sokkal-sokkal kevesebbet torzítanak.
    A fono-elektronika frekvenciajelleggörbéje 40Hz alatt már esik,
  ami nem üdvös, de a tervezők valószínűleg tudatosan kanyarították le a
  görbe végét. A ±0,5 decibeles tűrésmezőt így nem lehet a teljes
  frekvenciasávra értelmezni. A prospektus nem is teszi ezt, hanem
  furcsa módon a RIAA-hoz viszonyít, vagyis a tűrésmezőt egy keskenyebb
  sávra adja meg - ezt bizonyára röstellte volna leírni más szavakkal. A
  nagyszintű bemenetekről mért görbék egyenletesek.
    A zajszint, különösen a korrekciós bemenetről,  dicséretesen
  alacsony.

  
  
  
  


  Szeánsz

  

    Az Orion SE 1025 és a Sony TA-AX22 erősítőt természetesen egyazon
  alkalommal hallgattuk meg; logikusnak látszott, hogy ne csak az
  etalonhoz, de egymáshoz is mérjük őket. A kontrollberendezés a
  szokásos volt: Ortofon MC 30/T-30, HFM I/Quad 405, Spendorok. Vegyes
  műsort állítottunk össze, a könnyűzenét Linda Ronstadt szolgáltatta,
  valamint egy zongorabőgő-dob trió és az Ortofon lemezről a dixie. A
  komolyabb műfajokat  szintén  három  lemezzel  "modelleztük":  a
  Hungaroton/EMI Tannhäuser-nyitányával, a Decca egy ősrégi Fantasztikus
  szimfóniájával és egy Bach Schubler-korállal  a  Mark  Levinson
  orgona-demólemezéről. Házizsürink (műszaki  tanácsadónk  betegsége
  miatt) három főre apadt, és túlontúl is éreztük, hogy legalább 1/3-dal
  nagyobb felelősség nyomja a vállunkat.


  1. Orion SE 1025 - Sony TA-AX22

    Ezt tulajdonképpen a minierősítő vizsgájának szántuk: mit produkál
  5500 forint a 11900 forint ellenében. Az SE 1025 nem nyűgözött le
  bennünket, bár tény, hogy egyikünk ezt az erősítőt hallotta jobbnak:
  úgy érezte, a kisebb hangszercsoportokat a Sony is tisztességesen
  hozza, de a nagyobb hangtesteket az Orion képezi le jobban, és
  lényegesen meggyőzőbb a térhatása.
    Másik kettőnk azonban nagyon hamar kiszeretett az SE 1025-ből.
  Teljesen egybehangzó jellemzésük szerint az Orion erősítő magashangjai
  kemények, ridegek, a mélyei kiürülnek, elfogynak, és ettől az egész
  hangkép vérszegénnyé válik. Kétségtelen, hogy a Sony egy kicsit keni a
  szólamokat, de teltebb  basszusai  miatt  kiegyensúlyozottabb  a
  muzsikája, jobban el lehet hallgatni. A kis 1025-ös igen hamar
  fáradságérzetet kelt.
    Spekulatív érv, de számításba kell venni, hogy az Ortofon MC és a
  Spendorok viszonylag "meleg" tónusban zenélnek, ezzel szemben azok az
  egyszerűbb  hangszedők  és  hangdobozok,  amelyek  az  SE  1025
  árkategóriájából valók, gyakran érdes hangúak, s ezekkel párosítva a
  kis erősítő esetleg kellemetlenül csörömpölni fog. Az SE 1025 aligha
  fogja kényelmesen érezni magát - mondjuk - egy Tesla pickup és
  valamelyik BEAG hangsugárzó, hasonlóképpen a Taya és a HS 280-as
  társaságában. Akkor már jobban illik hozzá a Pioneer lemezjátszók
  mágneses hangszedője (semmiképpen sem a PC-4MC!) és talán az Orion HS
  500. Az ilyesfajta meggondolások viszont erősen korlátozzák a kis
  erősítő alkalmazhatósági körét. Olcsó erősítő ne legyen válogatós.
  Mindazonáltal, 5 és fél ezer forintért egyelőre nem tudunk jobbat
  ajánlani.


  2. Orion és Sony teljesítményfokozatok

    Szokásunkhoz   híven   kipróbáltuk   mindkét   készülék
  teljesítményerősítőjét is, kihagyva az olcsó RIAA-korrektorokat. A HFM
  I-ről csatlakoztunk a nagyszintű bemenetekre. Ez mindkét gépnek
  használt,  hangképük  azonnyomban   valamivel   megnyugtatóbb,
  kiegyensúlyozottabb lett, a lejátszóberendezés kevésbé vonta  el
  figyelmünket a zenétől. Az SE 1025-ös mindenesetre sokat javult.
  Hangjában változatlanul érezni  véltünk  valamiféle  keménységet,
  agresszivitást, harsányságot, különösen a szoprán-tartományban, és
  változatlanul keveselltük a basszusát, de úgy éreztük, a zenének több
  árnyalatát, több apró részletét tudja megkülönböztetni, mint a Sony. A
  TA-AX22 felső regisztere fedett egy kissé, a basszusa is mesterséges,
  de ezt a melegebb, teltebb, tömörebb hangképet tovább lehet hallgatni.
  A differencia mindenesetre csekély, az árkülönbözettel semmiképpen sem
  arányos. Mellesleg szólva,  az  Ár/Minőség  mutatóval  itt  már
  mindenképpen baj van, mert üzletpolitikai szempontból sem a 1025-ös,
  sem a TA-AX22-es nem viseli el a plusz kétezer forintos előerősítőt.
  Az Orionnak ez túlságosan (egyharmadával) megnyomná az árát, a Sony
  pedig - nem, a Sony ehhez túlságosan is elegáns.
    Az  SE  1025-ös  teljesítményfokozatát  a  Quad-dal  is
  összehasonlítottuk. A kontraszt most valamivel nagyobb volt, az Orion
  hűvösebb, "részletezőbb" hangképe kimutatta ugyan a Quad jól ismert
  színeződéseit, de egy kicsit tolakodónak, idegesítőnek  éreztük:
  valahogy  mindig  jólesett  visszakapcsolni  az  angol  erősítő
  megfogottabb, tömörebb, stabilabb hangképéhez. Ennek ellenére, úgy
  hisszük, hogy az Orion minierősítő teljesítményfokozata jól sikerült
  produktum, és csak a RIAA-fokozaton múlik, hogy megint nem találtuk
  meg azt  az  olcsó  készüléket,  amelyről  elégedetten  és  jó
  lelkiismerettel állapíthatnánk meg: "no, hát itt kezdődik a hifi".
  Sajnos, már megszoktuk, hogy mindig belefőznek  egy  legyet  a
  levesünkbe.


  3. Sony-HFM I/Quad

    Miután kisopánkodtuk magunkat az ötezerötszáz forintos erősítő
  miatt, nézzük, mit tud a tizenkétezer  forintos.  Etalongépeink
  ellenében a Sony erősítő tulajdonképpen nem vallott szégyent, talán
  jobban is szerepelt, mint vártuk. Nem mintha elérné a HFM I/Quad
  kvalitásait, de - ha emlékeink nem csalnak felér az előző számainkban
  tesztelt két drága nyugati erősítővel, a Pioneer A-5 és SA-540
  jelűekkel. A hibája is ugyanaz: nem eléggé "dinamikus", kicsit
  beszűkül a hangkép, nincs benne elég élet. Apróbb kellemetlenségek: a
  hegedű néha visít, a felső tartomány időnként "csörög", egyszersmind
  az információ kissé elkenődik. A hangzás nem eléggé stabil, nem eléggé
  "nyugodt".
    Summa summárum: nem rossz erősítő. Akárcsak a Pioneerokért, ezért
  is kifizetnénk 6-8 ezer forintot. Lelkiismeretfurdalás nélkül.


  Dyras XT 80 hangsugárzó

  

    Láttunk már drága hangdobozokat a magyar boltokban,  hiszen
  egyidőben a HOX-széria némelyik vaskosabb darabja 7-9 ezer forintba is
  belekerült, de akkoriban a vevő legalább azzal bátoríthatta magát és
  nyugtathatta a lelkiismeretét, hogy ő most a BEAG stúdiótechnikai
  szakértelmét fizeti meg. Most viszont egy aprócska, lapos, bruttó 28
  literes, lepkesúlyú (igaz: nyugati) dobozkáért gombolnak le a vevőről
  7900, párjáért csaknem tizenhatezer forintot... De azért legyünk
  tárgyilagosak. Hiszen a Hifi Magazin olvasói, akik már keresztülrágták
  magukat ezen a kiadásunkon, tehát a Celestion SL6 tesztjén is,
  feltehetőleg már megtanulták méltányolni némely kisdoboz erényeit.
  Lássuk, mit kínál nekünk 16 ezer forintért a Dyras XT 80.
    A Dyras természetesen nem Celestion. Pontosabban: minthogy az árut
  most nem a gyár, hanem a kereskedő neve fémjelzi, nem állapíthatjuk
  meg, ki és hol építette ezt a hangsugárzót. Egyébként sincs hozzá
  semmiféle érdemleges leírás, úgyhogy gyári adatok híján csupán az
  alábbiakat foglalhatjuk össze róla:

    3 utas, 3 hangszórós, zárt doboz,
    méretei: 525x285x190mm,
    súlya 6,5 kilogramm,
    névleges impedanciája 8 ohm,
    maximális terhelhetősége 80W.

    A dobozka külleméről, pártállásunktól függően, azt mondhatjuk,
  hogy "csinos", illetve azt, hogy "palifogó". Valószínűleg ai utóbbi
  jelző a helyénvaló, mert valamirevaló konstruktőr nem  épít  a
  hangdobozba 6 darab túlvezérlésjelző LED-et, zöldet-sárgát-pirosat,
  -18-tól 0dB-ig kalibrálva. Még inkább felkelti gyanúnkat az XT 80
  törtfelületű homlokzatán az ékes Lineor Phose felirat. Ez a szlogen
  úgy 4-5 évvel ezelőtt jött divatba, és a legtöbb hifista sejti, ámde
  pontosan nem tudja, mit is értsen rajta. Mielőtt tehát folytatnánk az
  XT 80 leírását, szenteljünk  néhány  szót  a  lineáris  fázisú
  hangsugárzóknak.
    A hangsugárzók fázisát elég nehéz megmérni, ezért a szokványos
  hangsugárzó-mérések során nemigen térnek ki rá, de nyilvánvaló, hogy a
  legtöbb (ha nem az összes) hangsugárzó fázis-frekvencia görbéje
  meglehetősen kajla, csúnya, cikcakkos, fel-le szaladgál a diagramon.
  Ezt körülbelül úgy lehet interpretálni, hogy a rendszer  egyes
  hangszórói nem azonos távolságra vannak a fülünktől. Józan paraszti
  ésszel is belátható, mit kell tennünk: a doboz homloklapját megtörjük,
  vagy több darabból állítjuk össze, miáltal a felső  regisztert
  hátrahúzhatjuk a dohogóhoz képest, és így ugyebár "kiegyenlíthetjük a
  hangsugárzó akusztikai síkját". Az ilyen dobozt persze nehezebb
  elkészíteni, de ne sajnáljuk rá a pénzt (mondják a gyárak), mert csak
  így lesz a fázis lineáris...
    Sajnos, a józan paraszti ész néha csődöt mond. Nem mintha a
  Lineáris (helyesebben: Lineárisan Változó) Fázis koncepciója alapjában
  véve  helytelen  volna,  csakhát...  szóval,  ezt  nem  lehet
  asztalosműhelyben, fűrésszel elintézni. Már az sem stimmel, hogy a
  hangszórókat geometriailag kéne egysíkba hozni, ugyanis a tényleges
  akusztikai síkjuk még véletlenül sem oda esik, ahová gondolnánk. Az XT
  80-ról, meg a hozzá hasonlókról ránézésre is gyanítható, hogy a
  fázismenetük a legkevésbé sem lineáris.
    És ha a hangszórókat valóban sikerülne akusztikai (tehát nem
  geometriai!) értelemben egyenlő távolságra hozni a fülünktől? Nos, a
  fázismenet ettől még nem lesz egyenes. Hiszen  először  is  a
  frekvenciaátvitelt kell linearizálni, erről nem mondhatunk le: össze
  kell hangolnunk a hangszórók átvitelét a keresztváltók segítségével.
  Valahányszor változik a frekvenciaátvitel, megváltozik a fázismenet
  is. (Lásd erről éppen e számunk sajtószemléjében a Hi-Fi Answers
  szeptemberi számát - pontosan erről van szó!) Kiegyenlíteni a teljes
  hangsugárzórendszer frekvencia- és egyszersmind fázisátvitelét - olyan
  művészet ez, hogy többszörte magasabb az ára, mint amibe a Dyras
  hangdoboz kerül.
    Ettől azonban az XT 80 még lehet a.) jó, b.) rossz, c.)
  ugyanolyan, mint a többi doboz.


  Felépítése

    Az előlap, mint már mondottuk, "lépcsős". A felső lépcsőfok 35
  milliméterrel hátrább áll, erre szerelték a csipogót, valamint azt a
  10 milliméteres lapocskát, amely a zengőt tartja. Ennek megfelelően
  bonyolultabb famunkát  követelt  az  a  keret  is,  amelyre  a
  hangszóróselymet erősítették. Ez már a Lineár Fázis  előnyeihez
  tartozik.
    A mélyhangszóró 200 milliméter átmérőjű, a membránja körgyűrűsen
  préselt papír, a membránszél gumi. A középsugárzó átmérője  80
  milliméter, ez is kónuszos hangszóró, gumi membránszéllel. A csicsergő
  viszont tölcséres, a műanyagtölcsér szájnyílása 58 milliméteres, és
  egy ugyancsak műanyagból készült, fekete rácsozat  takarja.  Az
  ilyesfajta zsalugáterek arra valók, hogy jobban szétterítsék a tölcsér
  túlságosan irányított hangját.
    Felül, a LED-eknél két tolópotmétert is találunk, ezekkel a közép-
  és a magastartományt lehet szabályozni, "+3" és "-12" között - kérdés,
  hogy ezen most decibelt értsünk-e.


  Méréseinkhez

    A két doboz  görbéje  (1.  diagram)  egybeesik,  kivéve  a
  magastartományban. A frekvenciagörbén két nagy púp dominál, köztük 3
  oktávos vályú van a mindennél fontosabb  500-3000Hz-es  középső
  regiszterben. Jó sok hangot fogunk hallani 3 és 8kHz között, annál
  kevesebbet 10kHz fölött. (A tölcsér előtti zsalugáter meglehetősen
  leszedi a magasakat - ezt ugyancsak az 1. diagramon szemléltetjük.) A
  specifikáció +10dB lehetne 60Hz és 20kHz között. Nem valami fényes
  eredmény.
    Az iránygörbék (2. diagram) egészen tisztességesek. Furcsa, de a
  20 fokban felvett görbe 10 és 14kHz között kidudorodik; úgy látszik, a
  kis magassugárzó oldalirányban keresztüllát a rácson. A Dyrast tehát
  (mint sok más tölcséres típust) feltehetőleg egy kicsit oldalról
  célszerű hallgatni. A közeltért görbe, amelyet szintén a 2. diagramon
  mutatunk be, a 90Hz-es rezonanciafrekvencia alatt meredeken esik.
    A következő két diagramot a szintszabályzóknak szenteltük, hogy
  bemutassuk, mennyire haszontalanok. (A potméterek a "+3", a "0" és a
  "-12" állásukban voltak.) A közép-szintszabályzó minimál-állásában a
  görbe középen felugrik, magasban  beszakad.  A  magasfrekvenciás
  szabályzó pedig főleg 4 és 10kHz között működik, de ott aztán úgy,
  mint valami lyukszűrő.
    A torzítás (5-6. diagram) 1 watt teljesítményen elfogadható, bár
  450Hz táján kiütközik egy 2,8 százalékos második harmonikus. Nagy
  hangnyomáson, 96 decibelen (24,5W teljesítményen) az előbb említett
  harmonikus már 16,7 százalékig szökken, és van egy 2,5%os csúcs
  7kHz-en is.
    Az impedanciagörbe (7. diagram) 4 és 11kHz között túlságosan
  "alacsonyra ereszkedik, sőt 5kHz táján éppenséggel 4 ohmon áll.
    A 8. diagram a fázisgörbéi szemlélteti 1 és 20kHz között.
  Nyilvánvaló, hogy szó sincs "lineáris fázisról".
    Oszcillogramok: 940, 1420, 3450, 6800, 11500Hz.

  
  


  Szeánsz

  

    Mielőtt Olvasóink túlságosan felháborodnának azon, hogy  egy
  ennyire drága hangdoboz ennyire rosszul szól - mert istenverte rosszul
  szól! -, kérjük, vegyék tekintetbe, hogy az XT 80 valójában nemcsak
  hogy nem drága, hanem olyannyira olcsó, hogy aki ennél is olcsóbban
  árul valamit, az már csal. Nem ismerjük ugyan a  kereskedelmi
  részleteket, de ismerjük a hazai gyakorlatot: az áru formájában
  behozott   dollárt   addig-addig   szorozzák,   hatványozzák,
  (büntető)vámolják, hogy a végén még a bóvli is luxuscikké tupírozódik.
  Feltételezzük, hogy egy pár Dyras XT 80 ára jóval 100 dollár alatt
  marad, és abban már bennefoglaltatik a csinos külső, a 6 LED, a két
  tolópotméter és a szokásosnál bonyolultabb famunka, amely a Linear
  Phase koncepciót van hivatva igazolni. Ezzel úgy hisszük, mindent
  elmondtunk.
    Miként azonban a zenekritikusnak sem pusztán az a feladata, hogy
  tömören  "jónak"  vagy  "rossznak"  minősítse  az  előadást,  a
  hangdobozkritikustól sem fogadja el az olvasóközönség az ennyire
  sommás ítéletet. Megpróbáljuk tehát megrajzolni a nyolcezer forintos
  doboz hangkarakterét.
    A domináns regiszter: a felső basszustartomány. Nem megy elég
  mélyre, inkább túlságosan magasra tolódik, és természetellenesen
  "felmelegíti" a fölötte következő frekvenciasávokat. A középső sáv
  lyukas és definiálatlan, a magashangok pedig hiányzanak. Ebből aztán
  egy egészen különös hangegyveleg szerveződik. Hogyan is lehetne
  szemléltetni... képzeljünk el egy dombot (a felső basszust), amelyre
  rá van hajigálva mindenféle hangtörmelék. Jegyzeteinkben ilyesfajta
  jelzőket találunk: zsíros, döngő, hordóhang; fej bevert, fojtott,
  ormótlan; az énekeseken szájkosár van; a magas kevés, de csúnya, torz,
  idegesítő. A térhatás nemleges, minden középről és elölről szól.
  Valamennyi zenei műfajban ugyanazt tapasztaltuk, a könnyűzenétől
  kezdve az operáig - és az utóbbinál egybehangzóan megállapítottuk,
  hogy ezt már nehéz elviselni.
    Hát ilyen tanúsítványt szerzett nálunk az XT 80, holott -
  természetesen! - nem a Spendor BC1-hez, hanem csak a szerény kis Orion
  HS 280-ashoz hasonlítottuk. Nyomatékosan hangsúlyozzuk, hogy Olvasóink
  egy része nem fogja osztani a véleményünket, és ezért fel kell hívnunk
  figyelmüket kétfontos motívumra. Az egyik: a HS 280-nak,  mint
  mindnyájan tudjuk, szegényes a basszusa. Nem megy kevésbé mélyre, mint
  a Dyrasé, de lényegesen kevesebb van belőle. Ennélfogva, amikor az XT
  80-ról átkapcsolunk a HS 280-ra, akkor  bizony  egy-két percig
  "akklimatizálódnunk" kell. Ebben mind a két  fajta  hangsugárzó
  egyformán hibás.
    A másik motívum: mi az Ortofon MC 30 hangszedőt, a T-30 trafót, a
  HFM I előerősítőt és a Quad teljesítményfokozatot használtuk, tehát
  meglehetősen tiszta hanganyagot bocsátottunk a hangdobozokra, és ilyen
  körülmények között konstatáltuk, hogy az Orionnak van köze a zenéhez,
  a Dyrasnak pedig semmi köze sincs hozzá. Ha viszont valaki silány,
  csörömpölős hangszedővel, gyönge erősítővel próbálkozik, nem tesz fel
  mást, csak elektronikus popzenét, s ha a próbát olyan akusztikai
  környezetben ejti meg, amilyet a sík  felületekkel,  pultokkal,
  kirakatüvegekkel határolt kiskereskedelmi boltokból ismerünk, akkor
  erre a következtetésre fog jutni: "a két hangdoboz között annyi a
  különbség, hogy a Dyrasnak van basszusa, az Orionnak pedig nincs".
  Tekintettel erre az egyáltalán nem valószínűtlen eshetőségre, legjobb
  meggyőződésünk ellenére is úgy kell tekintenünk a Dyrast, mint esetleg
  elfogadható alternatívát a többi -  másfél-kétezer  forintos  -
  hangdobozzal szemben. Dobjuk még a mérleg serpenyőjébe a LED-eket, a
  tolópotmétereket, az idegen márkanevet és persze a Linear Phase
  feliratot - és nem tartjuk kizártnak, hogy lesz, aki kifizeti az egy
  pár Dyrasért a tizenhatezer forintot.
    Az illetőt azonban arra kell kérnünk, hogy a Hifi Magazin összes
  szlogenjét ("térhatás", "kiegyenlítettség", "színezetlenség" stb.)
  tekintse egyszer és mindenkorra tárgytalannak.