Hanglemezív                 rovatvezető:
                Wilheim András

                   *

  A hiány zavarában

    A kritikus szép lassan tanulgatja a realitásokat.
    Pár évvel ezelőtt, amikor első operalemez-kritikámat írtam a Sába
  királynőjéről, a licenszkiadások (Traviata, Aida, Nabucco, Trubadúr,
  Carmen, Tosca) lendülete által illúziókba ragadtatva még ilyen biztos
  intonációjú kijelentést kockáztattam meg: "Nyilvánvaló, hogy  az
  operairodalom törzsanyagát nem érdemes magyar felvételen forgalomba
  hozni, hanem lemezimport, illetve átvétel révén kell hozzáférhetővé
  tenni a nagyközönség számára." (HFM 1981/2., 42. o.) Nyilvánvaló?
  Kell? Ma már legjobb esetben is csak elnéző mosolyra késztet az ilyen
  fogalmazás. Egyre világosabb, hogy a túlontúl ismert  gazdasági
  nehézségek következtében lemezimport vagy licenszkiadások révén az
  operai alaprepertoárhoz belátható időn belül nem juthatunk hozzá;
  hosszú távon továbbra is a hiányra kell felkészülnünk. Gyakorló
  operakritikusként, aki elég jól ismeri a magyar operakultúra jelenlegi
  lehetőségeit  és  határait,  s  a  világpiaci  versenyről  való
  hozzávetőleges fogalmaim alapján sajnos teljes mértékben helyeselnem
  kell az MHV kiadáspolitikáját, egyet kell értenem dr. Nádori Péternek,
  a Hungaroton komolyzenei  főszerkesztőjének  nyilatkozatával:  "A
  világpiacon sokkal nagyobb az esélyünk, ha nem az alaprepertoárral
  próbálunk jelentkezni, hanem valamilyen különleges kiadvánnyal. Ez
  alól csak a magyar zene (Liszt, Bartók, Kodály) a kivétel. De
  nyilvánvalóan nem egy új Aida felvétellel törhetünk be a külföldi
  piacra, hanem olyan ritkaságokkal, mint a Sába királynője vagy a
  Nerone, ahol világpremiert realizálhattunk." (Presto, 1983. december,
  9. o.)
    Vagyis hát a gazdasági összefüggések és mechanizmusok sajátos
  logikájának engedve, úgy látszik,  el  kell  fogadni,  hogy  a
  Hungaroton-operaprogram inkább a világpiacnak készül; ennek eredményét
  a hazai közönség nem elsősorban olyan operafelvételek formájában
  élvezi, amelyekre a leginkább igénye volna, hanem közvetve: általában
  a magyar hanglemezgyártás fejlődésén, emelkedő technikai és művészi
  színvonalán  keresztül.  Tehát  a  magyar  operarajongó  minden
  hanglemezboltban megkapja Cherubini Medeáját, de a Varázsfuvolától
  eltekintve  képtelen  megszerezni  Mozart  ún.  mesteroperáit;
  megvásárolhatja Boito Neronéját és rövidesen Respighi A láng c.
  operáját, de az operairodalom egyik legfontosabb életművéből, a
  Wagneréből egyetlen darabhoz sem remélhet hozzájuthatni; a Nabucco, az
  Ernani vagy A lombardok sem tudja kárpótolni az Otellóért és a
  Falstaffért, az Angelica nővér sem a Bohéméletért és a Turandotért.
  Csak aki egész különlegesen tájékozott, s higgadt észjárású, csak
  annak sikerül átélnie, hogy a Nerone (bármily kevés örömét leli is
  benne) azért éri meg neki mégis, mert bonyolult áttételeken keresztül
  hozzájárul, hogy mondjuk Schubert Pisztráng-ötöse Hungaroton-lemezen
  kevésbé pattog, mint Eternán vagy Melódián.
    Ismétlem: ha nem akarunk a realitásoktól előkelően eltekintve csak
  vágyainknak adni hangot, akkor akceptálnunk kell  a  Hungaroton
  műsorpolitikáját; egy kicsit mindig inkább kell hallgatnunk  az
  eszünkre, mint a fülünkre. És ezt nem könnyű megtanulni. Mert jó dolog
  - különösen jó felvételről - operaritkaságokat hallgatni, no de
  alapművek, abszolút remekművek helyett? Itt már  bizony  alapos
  önmeggyőzésre van szükség. Ha viszont az MHV olykor-olykor mégiscsak
  felveszi az alaprepertoár egy-egy művét? Akkor pedig egészen más,
  sokkal magasabb művészi normák érvényesülnek, s nagyon könnyen el
  lehet jutni a végső kérdésig: mi értelme van olyan  felvételt
  készíteni, amely nem versenyképes a többivel? Két évvel ezelőtt, a
  Pillangókisasszony Hungaroton-felvételéről írva  még  meglehetősen
  céltalannak véltem az ilyen operafelvételeket. (Különben is lemondtam
  róla, hogy megértsem az operarajongók és a lemezgyűjtők  közös
  pszichológiáját: hogy Nyugaton mi késztethet valakit arra, hogy a
  számára elérhető legalább féltucat remek Pillangókisasszony-felvétel
  helyett a hozzájuk képest minden értéke ellenére is legfeljebb csak
  közepes Hungarotont tegye fel a lemezjátszóra - hasonló a helyzet a
  Don Pasqualéval is.) Ma már, hogy nem reménykedhetem az alaprepertoár
  licenszkiadásában, azt kívánom, hogy az MHV, miközben - helyesen - az
  operaritkaságokra összpontosít, bárcsak minél többet adna ki magyar
  előadásban az alapművek közül is! Minden darabért a legnagyobb
  köszönet illeti, mert: olyan, amilyen, de legalább hallható.
    De ha a kritikus szarvai már ennyire letöredeztek a valóságon,
  vajon kritikus-e még egyáltalán? A sok-sok magyarázat, megértés,
  belátás lehetővé teszi-e még, hogy érvényesítse esztétikai normáit?
  Nos, a kritikus ebben a keresztül-kasul szétszakadozott világban és
  értékrendben - úgy vélem - nem törekedhet homogén saját világra,
  harmonikus szellemi egységre. Vállalnia kell egyfajta szkizofréniát -
  hogy ne kelljen silány  kis  megalkuvásokba  belemennie.  Mivel
  komolyzenei  hanglemezpiacunkon  az  operakínálat  marad  el
  legkrónikusabban a kereslet mögött, itt a legnyomasztóbb a Hiány, a
  kritikus gondolkodásának mindenekelőtt műcentrikusnak kell lennie:
  kikezdhetetlen értéket kell jelentsen számára a puszta tény, hogy egy
  fontos mű egyáltalán kapható. Efölötti  öröme  mégsem  vezethet
  esztétikai  minimalizmushoz;  minden   mű   magában   hordja
  interpretációjának mércéjét, s a kritikusnak ezt a mércét éppenhogy az
  esztétikai maximalizmus jegyében kell érvényesíteni. S az értékelés e
  két - világosan megkülönböztetett - véglete között egyensúlyozva?
  hánykolódva? a felvételt el kell még helyezni a magyar előadóművészet
  és  hanglemezgyártás  fejlődésfolyamatában,  viszonyítani  kell
  pillanatnyi standardjaihoz és lehetőségeihez, továbbá  az  adott
  időpontban uralkodó nemzetközi normákhoz.
    E szempontokat korábban is igyekeztem egyidejűleg érvényesíteni.
  Régebben azonban fogva tartott két illúzió: először, hogy a magyar
  hanglemezgyártásnak reális alternatívái vannak, hogy választani lehet
  az igazán felsőfokú produkció átvétele vagy saját felvétel készítése
  között. Másodszor: hogy a magyar operafelvételekről az "innen nézve",
  "onnan nézve" műveleteinek elvégzése után végülis kihozható valamilyen
  egységes végeredmény, középérték. Ma már egyiket sem gondolom. A
  kritika ne járjon a fellegekben. A hanglemez és a kritika sajnos
  ugyanazt a valóságot tükrözi.

                                Fodor Géza    Mahler: VIII. szimfónia

    Bártfai-Barta Éva, Csengery Adrienne,
    Tóth Mária - szoprán,
    Hamari Júlia, Takács Klára - alt,
    Molnár András - tenor,
    Sólyom-Nagy Sándor - bariton,
    Gregor József - basszus;
    A Magyar Rádió és Televízió Énekkara, a Budapesti Kórus,
    A Miskolci 6. számú Általános Iskola és a
    Nyíregyházi 4. számú Általános iskola gyermekkara;
    a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara
    Vezényel: Joó Árpád
    SLPD 12543-44
    (A Hungaroton és a Sefel Records közös produkciója)

  

    Az 1983-as budapesti  hangversenyévad  legnagyobb  ambíciójú,
  leglátványosabb és kétségtelenül legjobban propagált  produkciója
  Mahler VIII. szimfóniájának első magyarországi előadása volt. A
  mindennapokra berendezett hangversenyéletben szinte lehetetlen is
  lenne műsorra tűzni ezt a kompozíciót; elsősorban talán nem is
  hihetetlen zenei nehézségei miatt, hanem mert csak nagy nehézségek
  árán lehet összeszervezni a hatalmas előadóegyüttest, megteremteni a
  szükséges próbaszámot s nem is utoljára: megtalálni a megfelelő
  helyszínt, ahová ekkora apparátus és ennyi hang befér. S csak a
  technikai feltételek biztosítása után lehet fölvetni a kérdést:
  érdemes-e egyáltalán elvégezni ezt az irdatlan  munkát,  vagyis
  megfelelő-e a rendelkezésre álló előadógárda, remélhető-e, hogy a
  produkció valóban a mű, s nem pedig  egy  olajozottan  működő
  propagandagépezet szolgálatára szegődik?
    Bármennyire örvendetes is, hogy Mahler VIII. szimfóniája, közel
  nyolc évtizeddel keletkezése után elhangzott Budapesten, e kérdések
  nem veszítik el aktualitásukat. Az a véleményem ugyanis, hogy Mahler
  remekművének előadásakor a szervezni tudás vizsgázott jelesre. Mert
  aligha jött volna létre ez a produkció egy ambiciózus kanadai lemezcég
  koprodukciós ajánlata nélkül; ha nem állt volna rendelkezésre a
  frissiben elkészült Sportcsarnok; ha a Televízió nem vesz részt a
  munkában; a szenzációt jól előkészítő propaganda nem biztosítja már
  időben a közönségsikert - és még sokáig sorolhatnám a feltételeket.
  Kétségtelen: a hangversenyprodukció hihetetlen szuggesztiója alól
  egyetlen hallgató sem vonhatja ki magát, ott a darab által teremtett
  szituáció jótékonyan feledteti az előadás esetleges gyarlóságait is. A
  látvány, a hangzás elképzelhetetlen tömege, a darab méretei - s
  természetesen a mű nagyszerűsége: egyszerűen szinte bírálhatatlanná
  teszik az előadást. A hallgató nem tudja mihez viszonyítani élményét.
  Az egész ragadja magával, az egésszel kapcsolatos viszonyát igyekszik
  tisztázni - a részletek méricskélésével szinte alig tud törődni.
    A hangversenyelőadás mindent feledtető  "mozgósítás"  jellege
  természetesen eltűnik, ha ugyanazt a produkciót hanglemezfelvételről
  hallgatja az ember. Az előadók csupán a remekművet állnak szemben,
  nincs, ami elmossa a megoldatlanságokat, elfedje a tisztázatlan
  részleteket. S ha föltételezzük, hogy a hangversenyelőadást követően
  készült hanglemez a produkció legjobb állapotát rögzítette, azt a
  művészi maximumot, amelyre ez az előadógárda a felkészülési időszak
  során eljutott - nos, akkor ez az előadás bizony erősen közepes,
  inkább gyöngébben, semmint jobban megoldott részletekkel.
    Rengeteg összetevője van a  most  megjelent  lemez  művészi
  kudarcának. Valamennyinek elemzése természetesen kívül  esnék  e
  recenzió keretein, hiszen több évtized hazai zenélési praxisának
  értékelése, magyarázata kellene hozzá. A legalapvetőbb, hogy nincs ma
  Magyarországon olyan zenei testület, amely rendelkeznék azzal a szinte
  ösztönössé vált készséggel, ami ennek a műnek a megszólaltatásához
  elengedhetetlenül szükséges. Mahler művében állandóan jelen van -
  méghozzá nem utalások, reminiszcenciák, idézetek formájában, hanem a
  legalapvetőbb kompozíciós megoldásokba fölszívódva - a klasszikus
  zenei tradíció. A szerkesztés, formálás, a motívumok, a hangszerelés,
  a nagyon pontos notáció, az agogikai utasításoknak a közölhetőség
  határáig elvitt részletezettsége:  mindez  nem  egyéb,  mint  a
  Mahler-ismerte klasszikus hagyomány  sajátos  interpretációja.  S
  természetesen mindez annak a sajátos közlendőnek a szolgálatában, ami
  Mahler zeneszerzői munkájának mozgatója. Ez a tradíció Magyarországon
  ma szinte tökéletesen ismeretlen, hiszen egyre kevésbé ismertek a
  művek, egyre gyöngül a zenészek szavakat  szinte  alig  kívánó
  konszenzusa. Helyébe a pontosságra való törekvés, a koncepció, az
  ihletettség, a természetes, "ösztönös" zeneiség deklarálása lép:
  önmagában egyik sem kárhoztatható, hacsak nem  valami  más  (a
  legfontosabb) helyett áll. Remekműről beszélve, ide kell sorolnunk a
  mű iránti alázatot is.
    Nem a fogalmazás poénra-hegyezettsége kedvéért mondom, hogy ennek
  a produkciónak  előadógárdájából  egyedül  csak  a  gyermekkarok
  dicsérhetők! Csak a gyermekkari szólamok énekelnek pontos ritmusban,
  tisztán, s csak ezek vannak igazán a helyükön az interpretáció
  egészében. A két vegyeskar hangzása erőtlen és kiegyensúlyozatlan,
  helyenként kifejezetten csúnya. Érthetetlen, hogy mind a férfi, mind a
  női szólamok között a magas fekvésűek a legexponáltabb, szólisztikus
  helyeken is - alulintonáltak. Különösen az első tételben lep meg a
  szólambelépések, a motívumintonációk hangzásbeli durvasága.
    A zenekar sem tudott kibújni bőréből: ez a produkció pontosan
  olyan, mint a zenekar többi produkciója, se nem jobb, se nem rosszabb
  annál. Meglehet, igazságtalan lenne a kép, ha valaki csak ennek a
  felvételnek alapján jellemezné a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus
  Zenekarát: a hibák ebben a műben talán árulkodóbban ütköznek ki, mint
  olyan darabokban, ahol a zenekar rutinból tudja palástolni őket. Itt
  ugyanis a zenekari játék minden fortélyát tökéletesen bíró együttesre
  volna szükség, olyan homogén, stílusos hangzásra, amelyhez képest
  eseményszámba mennének Mahler sajátos  hangszerelési  megoldásai,
  kompozíciós virtuozitása - mindez csakis akkor jelenik meg, ha van
  mihez viszonyítani. Ezen a felvételen a vonóskar egészen egyszerűen
  nincs jelen (nem a lemeztechnika anomáliáira gondolok most; azokról
  alább szólok még). Oly mértékben esnek ugyanis szét a szólamok, hogy
  hangzás ki sem alakulhat. A hegedűk magas regiszterei egyszerűen
  élvezhetetlenek; rossz rágondolni, hogy minden játéktechnikai elemre
  csak egyetlen megoldással rendelkeznek a muzsikusok, s akár arra van
  szükség, akár nem, a látszólag alkalmas helyen biztosan számítani
  lehet arra a bizonyos fajta non legatora, kötött staccatora és így
  tovább. A fúvósok mintha egy másik zenekart játszanának a nagy
  együttesen belül; míg a vonósoknál legalább nyomaiban érezhető az
  együttes játékra való törekvés, a fúvósok nagy szólókat játszanak, az
  egymásra való figyelés vagy egymás segítésének leghalványabb szándéka
  nélkül. Érvényes  ez  mindenekelőtt  az  intonádóra,  a  hangok
  tisztaságára, a hangképzésre. Mindenki játssza a maga szólamát, alig
  véve tekintetbe azt, hogy a zenei folyamatnak, egy-egy formarésznek
  melyik pontján kapcsolódik a játékba, színező avagy konstruktív-e a
  szerepe, netán miként frazeálta, tagolta ugyanazt a motívumot egy
  előtte játszó játékos. Meglehet: szokatlan volt a zenekarnak ez az
  apparátus, a nehézségek egy része ebből is fakadhatott  -  ám
  meggyőződésem, hogy sokkal alapvetőbb gondok kívánnak itt mielőbbi
  orvoslást. Összességében talán úgy jellemezhetném ezt a zenekari
  játékot, hogy mivel nem célja az igazi, a műnek "elkötelezett"
  zenélés, igyekszik minél pontosabb lenni, minél földhözragadtabban
  kottahű - ennek következtében azonban tempótlan lesz a játék, mert
  minden hang zökken, mivel nincs igazán követhető lüktetés, egy-egy
  kényesebb belépés bizony más tempójúra sikerül, mint a környező
  mozgás.
    Meglehet, az énekesek ismerték Mahler mondását, mármint hogy "a
  legfontosabb dolgok nem állnak a kottában" - csak éppen arról
  feledkeztek meg, hogy valóban azt énekeljék, ami a kottában áll.
  Hiszen mégis csak a kotta az, ami legalább behatárolja valamelyest,
  hogy hol is keresendők ama "legfontosabbak". Az altisták, Doctor
  Marianus második belépése kivételével egyszerűen nem  azokat  a
  ritmusokat éneklik, amelyek a kottában vannak; a zenekari szólamokkal
  való szinkron úgyszólván nem létezik; rengeteg a hamis hang; a
  frázisok általában nem a zenei kívánalmak, hanem az énektechnikai
  nehézség  szerint  alakulnak.  A  szólisták  együttes  hangzása
  kidolgozatlan, intonálatlan - annyiféle típusú hang s annyi különböző
  technika s annyiféle fogyatékosság, hogy talán nem is lett volna
  lehetséges valamiféle közös nevezőre jutni (legalább a vibratok
  sebessége és frekvenciaeltérései terén pedig nem ártott volna).
    Rengeteg felelősség terheli természetesen az előadóegyüttest - ám
  nem kevesebb a karmestert, Joó Árpádot. Nem  tudhatom,  milyen
  egyértelműséggel s milyen intenzitással közvetítette elképzeléseit
  előadótársai számára, mennyire dolgozta ki a produkciót s mennyi
  "maradt benne" végülis, kifejtetlenül. Sokkal inkább azt hiszem
  azonban, hogy Joó Árpád nem volt éltető szelleme ennek az előadásnak,
  hanem egy nagyon heterogén, különböző szinten fölkészített gárda
  inkább széthúzó tendenciáinak valamiféle koordinátora mert lenni
  csupán. Kétségtelenül nehéz feladat együtt tartani s irányítani egy
  ilyen hatalmas együttest - ám a mű ilyen apparátusra íródott: itt ez
  jelenti a problémát, ennek ellenére kell tudni a zenei megvalósításra
  koncentrálni. Joó Árpád nem birkózott meg a művel,  mindig  a
  pillanatnyi tennivalók elfogadható megoldását tűzte ki célként maga
  elé, s bizony megfeledkezett a mű egészéről. Erre vall legalábbis a
  nagyforma   tökéletes   követhetetlensége,   a   tempószintek
  átgondolatlansága. A szakadatlan cezúrákkal való túltagolás miatt
  szilánkjaira hull szét a kompozíció. Érthetetlen, hogy miért engedi
  meg magának a karmester a már-már a jóízlést sértő, indokolhatatlan
  lassításokat, a Mahler által csupán árnyalatnyinak kért különbségek
  gigantikus fölnagyítását?  A  túltagolás  miatt  nincs  egyetlen
  végigjátszott frázis, nincs kapcsolat az egymást követő formarészek
  között. Érthetetlenül szakadnak meg motívumok, frázisok; elsikkad a mű
  hihetetlenül gazdag polifóniája, a hangzás rétegzettsége. Meglehet:
  Joó számított arra, hogy az együttes ennek javarészét "saját erőből
  hozza" - ám miután kiderült, hogy nem így van, nem lett volna fontos
  legalább megkísérelni a talán lehetetlent?
    A hangfelvétel, sajnos, tovább zilálja az amúgyis nagyon kétes
  egységet. Rettentően nehéz lehet  ideálisan  rögzíteni  ezt  az
  apparátust, különösen, hogy nem nagy tömbök üzembiztos visszaadására
  kell törekedni, hanem a textúra legfinomabb rezdüléseit is követhetővé
  kell tenni. A legjobban akkor szól a felvétel, amikor a teljes
  apparátus játszik, ez a tutti általában illúziót keltő. Csakhogy
  gyakorta megváltozik a hangzás tere, mintha más környezetbe kerülnénk
  hirtelen, szólamok kiemelődnek, mások a háttérbe tűnnek (olykor nem is
  szerencsés a választás), s végképe  érthetetlen,  hogy  egy-egy
  jellegzetes belépés miért a második ütemétől lesz hallható? A zenei
  rendezés következetességét hiányolom leginkább. Azt ugyanis szinte
  lehetetlennek érzem, hogy a felvételi körülményeket ismerve e mű
  "élethű" visszaadása lehetne a cél. Itt valóban mesterséges teret,
  tereket kell kidolgozni - méghozzá ugyanolyan virtuozitással, mint
  amilyet a mű az előadóitól is megkövetel.
    Nem hiszem, hogy sokszor vágynék majd meghallgatni ezt.  a
  Mahler-szimfónia felvételt. Túl sok benne az esetlegesség, a zavaró
  megoldatlanság, az érdektelenséget takaró, a lelkesedettség helyett
  érezhető agresszivitás. Elsikkad  a  mű  megannyi  gyönyörűséges
  pillanata; olyannyira, hogy az embernek tehetetlen dühében bizony
  sírhatnékja támad. S ha uralkodik is magán, van egy pillanat, amikor
  szemét valóban elfutja a könny. A második tétel végén, az orgona
  kíséretével, valamennyi énekes ajkán megszólal az "Alles Vergängliche
  ist nur ein Gleichnis" Asz-dúr akkordja - nem hiszem, hogy bárki is
  feledhetné, aki valaha hallotta. Ez a pillanat nem téveszti el hatását
  ezen a felvételen sem. Ám itt ez csak igen kis mértékben az előadók
  érdeme.

                              Wilheim András    Mosonyi: e-moll zongoraverseny;
    Mendelssohn: Lieder ohne Worte,
    Sechs Kinderstücke op. 72

    Nemes Katalin - zongora
    A Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara
    Vezényel: Lehel György
    SLPX 12443

  

    Kevés lemeznél éreztem még ilyen bizonyossággal, hogy elhibázott a
  szerkesztése s ha a recenzió ezt szóvá teszi, pontosan annyira lesz
  igazságtalan az előadóművésszel szemben, mint maga a hanglemez.
  Ildomtalanság volna feszegetni, hogy a lemezműsorra mi s miért került,
  melyik volt az ok, s melyik a következmény. A lemez kibocsátásának
  célja marad ugyanis homályban, következésképp a feltételezett vásárlók
  köre is - az eredmény azonban az, hogy most mindenki rosszul jár. A
  vásárló, aki nagyonis felemás műsorú hanglemezt vásárolhat meg; a
  Hungaroton, amely ki tudja mikorról való s bizony gyönge felvételi
  minőségű rádiófelvételeket hoz forgalomba (legalább a felvételek
  dátumát fel kellett volna tüntetni) - de Nemes Katalin a leginkább,
  hiszen művészetét talán nem legjellemzőbb felvételei képviselik,
  méltatlan technikai kivitelben.
    Mosonyi Mihály  zongoraversenye  egészen  bizonyosan  nem  a
  zongoristák álma ugyan, de korántsem érdemli meg a feledést. Sőt, e
  lemez közrebocsátásának egyetlen érdeme, hogy végre hozzáférhetővé
  vált a  múlt  századi  magyar  zeneszerzés  e  képviselője.  A
  zongoraverseny-irodalom egészét tekintve kétségtelenül második vonalba
  tartozó alkotás ez - de történeti értéke vitathatatlan. Ez a mű
  kiszakíthatatlan része a magyar zenetörténetnek. Mindenképpen ott a
  helye a magyar zenetörténet hangzó antológiájában, amelyek létrehozása
  a hazai hanglemezkiadás egyik feladata - lenne.  Mégpedig  nem
  korszerűtlen technikájú, művészi kompromisszumoktól hemzsegő régi
  felvételek átvétele révén, hanem nagyon is átgondolt, tervszerű,
  gondos munkával. Ha léteznék olyan sorozat, amely a magyar romantikát
  mutatná be, ott helye lenne Mosonyi Zongoraversenyének is. Akkor
  pontosan fölmérhető lenne a közönségigény is, és jól kivehető lenne az
  ilyen felvételek közreadásának célja.
    Ez a lemez azonban mintha a Magvar előadóművészek sorozat darabja
  volna - igaz, annak sorozatcíme nélkül. Művészportrénak tűnik - de
  alig feledhető a hátsó gondolat: ennek a Mosonyi-zongoraverseny volt
  az ára... Bemutat ugyan egy érdekes kompozíciót, de árukapcsolásként
  szekunder jelentőségű Mendelssohn-darabokkal együtt. S ha valaki
  Mendelssohnra vágynék, ott van néki kéretlenül a Mosonyi mű - s még
  sorolhatnók tovább. Sajnálom, hogy ennyi jó elgondolás, ennyi ötlet,
  ennyi jó szándék valahogyan mégis rossz szájízt hagy maga után.

                              Wilheim András


    Donizetti: Don Pasquale

    Kalmár Magda - szoprán,
    Bándi János - tenor,
    Gáti István - bariton,
    Gregor József - basszus
    A Magyar Rádió és Televízió Énekkara,
    Magyar Állami Hangversenvzenekar
    Vezényel: Fischer lván
    SLPD 12416-18

  

    A Don Pasquale-felvétel problémája kicsit hasonlít a korábbi
  Pillangókisasszonyéhoz: a lemez jóvoltából egy alapmű vált olcsón
  elérhetővé a hazai közönség számára, bizonyos összetevőiben figyelemre
  méltó, másokban elfogadható, végső soron tehát elég jó előadásban, s
  noha vannak a darabnak olyan felvételei, amelyek felől nézve (s hogy
  még tragikomikusabb legyen a helyzet, közülük a legjobbat éppen magyar
  karmester - Kertész István neve fémjelzi) ez a lemez meglehetősen
  feleslegesnek látszik, idehaza azok elérhetetlenek, következésképp a
  Hungaroton-lemezre a hazai piacon minden más jelző jobban illik, mint
  hogy "felesleges". Ám ez az elég jó Don Pasquale - bár tisztán vokális
  szempontból több kívánnivalót hagy - egy ponton előnyösen különbözik a
  szintén elég jónak mondható Pillangókisasszonytól: annak steril és
  konszolidált tetszetősségével szemben ellentmondásos, és ez szellemi
  érdekességet és izgalmat kölcsönöz neki.
    Nem titok, hogy Fischer Iván beugrással mentette meg a produkciót,
  így vezényelte felvételre a darabot. Az előadás mégis a műelemzésnek,
  a tisztázottságnak olyan magas fokát mutatja, amilyen - ha Gardelli
  egynémely operafelvételét jellemzi is - magyar operafelvételen talán
  még sohasem érvényesült ilyen átütő erővel. Fischer Iván tökéletesen
  átvilágítja, analitikus élességgel értelmezi a partitúrát, s miközben
  minden részletet kihoz, az egész mégsem esik atomjaira, mivel mindent
  funkcióján keresztül érzékeltet, a folyamatban játszott szerepének,
  súlyának és irányának megfelelően, vagyis a részletek éppen funkciójuk
  betöltése révén érvényesülnek. Itt kell -  hangsúlyozottan  nem
  zárójelben - elmondanom, hogy számomra ez az első olyan magyar
  operafelvétel, amelyen feltűnik a zenei rendező (Beck László) és a
  hangmérnök (Radányi Endre)  interpretáció-színvonalú  munkája.  A
  vezénylésen kívül az ő tevékenységük is hozzájárul ahhoz, hogy a darab
  a formatisztaság és a plaszticitás új szintjén, a hangtartomány
  (különösen  a  basszus  szólamok)  minden  eddiginél  bátrabb
  kihasználásával szólal meg - ami talán csak dinamikailag tolódik el
  túlzottan a hangzás finomságait elsöprő harsányság irányában.
    Fischer Iván dolgát bizonyos fokig megkönnyítette, hogy nem a
  Magyar  Állami  Operaház  Zenekara,  hanem  a  Magyar  Állami
  Hangversenyzenekar működött közre a felvételen. Az  operazenekar
  évtizedek óta folyamatosan repertoárdarabként játssza a művet, s
  előadásmódjában a pongyolaság, az üres rutin, a rossz beidegződések
  olyan tömege halmozódott fel, hogy egy radikális új betanulás sokkal
  kevesebb sikerrel kecsegtetett volna, mint egy operai rutintól távol
  álló, artikuláltabb  zenélésre  könnyebben  inspirálható  zenekar
  betanítása. Nem biztos, hogy a Magyar Állami Hangversenyzenekar
  abszolút értelemben színvonalasabb együttes,  mint  az  Operaház
  zenekara, az azonban bizonyos, hogy játéka ezen  a  felvételen
  összemérhetetlenül  magasabb  színvonalú,  mint  az  operazenekar
  produkciója - talán az Ernani  kivételével  -  bármely  eddigi
  operafelvételünkön.
    Noha a  zenekari  produkció  ezen  a  felvételen  általában
  egyértelműbb, határozottabb, szabatosabb, tagoltabb és világosabb,
  mint a korábbi operafelvételeken, nem lehet elhallgatni bizonyos
  zavaró momentumokat sem. Bár e tekintetben nehéz megkülönböztetni,
  hogy mi az, ami a zenekar állapotából következik a karmesteri
  produkcióra nézve, és mi az, ami a karmesteri koncepcióból következik
  a zenekari játékra nézve, hajlok arra, hogy (a nyitány egyszerre
  rámenős és érzelgős, ám a legkevésbé sem "dolce" gordonkaszólójából, a
  hangzásképen  ragacsos  folyadékként  elömlő   kürtszólamából,
  fagott-staccatóinak ordenáré hangzásából, Ernesto áriájának már-már
  elfogadhatatlanul  merev  és  nyers  trombitaszólójából)  arra
  következtessek, hogy a zenekar állapota nagymértékben befolyásolta
  Fischer Iván előadásmódjának irányát. Fischer ugyanis mintha nem azt
  az utat járta volna, amelyet a vendégkarmesterek efféle alkalmi
  munkájuk során járni szoktak; mintha ereje legnagyobb részét nem arra
  fordította volna, hogy feledtesse a zenekar ilyen vagy amolyan
  gyengéit; hogy elfedje, megfoltozza a rongyos szövetet - hanem hogy a
  zenekart visszavezesse önmaga legjobb lehetőségeihez és a zenéhez, s
  lemondva mindarról, ami "ápol s eltakar", mindenekelőtt a tiszta
  artikulációra  és  felépítésre-folyamatra  koncentráljon.  Mintha
  mindenekelőtt a bátor és egyértelmű hangadásra, a hangok, a zenei
  formulák és karakterek határozott "megfogására", az értelmes, tiszta,
  sőt éles artikulációra törekedett volna. Az egész előadásból bizonyos
  - néha még a zenei kifejezés kvalitásánál is fontosabb és meggyőzőbb
  pedagógiai éthoszt vélek kihallani.
    Ennek a karmesteri intenciónak - ha ugyan tényleg erről van szó -
  egyfelől igen jelentős eredményei vannak, másfelől azonban bizonyos
  hátulütőit is észre kell venni. Legfontosabb eredménye az előadás
  fentebb már említett formatisztasága. Ebben az előadásban a zenei
  anyag és kompozíció az, ami él és hat. A produkció érdemét a lehető
  legnagyobb mértékben hangsúlyoznunk kell, s akkor talán az sem érződik
  már akadékoskodásnak és értetlenségnek, ha észrevesszük e  nagy
  eredmény árnyoldalait is. Ezek közül nem is az kelti a legnagyobb
  hiányérzetet, hogy az egész előadás nélkülözi azt a nagyon bonyolult
  művészi minőséget, amelyet úgy tudnék jellemezni, mint: a valódi
  könnyedség, a humor, kifinomultság és költőiség nemes, összeérett
  vegyületét, amely egy szerves és zárt, végső soron kiegyensúlyozott
  zenekultúra, világkép, életszemlélet tartalmas  megállapodottságát
  sugározza. A zenekari játékot elemezve abban látom a fő problémát,
  hogy a fokozott anyagszerűségre való törekvés folytán az előadás
  kicsit beleragad az anyagba. A hangok, zenei formulák és karakterek
  most kétségtelenül meg vannak fogva, de ez bizonyos aprólékossággal,
  nehézkességgel, vaskossággal és durvasággal jár együtt. Nagyon jó
  dolog, hogy a művészi könnyedséget és költőiséget ezúttal  nem
  hozzávetőleges játék igyekszik imitálni és felidézni, s hogy minden
  hang rendesen ki van játszva, megszólal - de most minden hang, zenei
  formula és karakter nagyon is bemutatkozik, megmutatja magát, némileg
  didaktikusan szemlélteti megszólaltatását. Ezáltal külön hangsúlyt
  kapnak olyan részletek, amelyeknek funkciója nem éppen tartalmi
  súlyosságukban van, és elementáris jelentőségre tesznek szert a rövid
  távú impulzusok is.
    Ezt a problémát indokoltnak látom magasabb síkon, a karmesteri
  koncepció  szintjén  is  megközelíteni.  Fischer  Iván  modern
  problémalátással újraolvasta-újraértelmezte a Don Pasqualét. Az olasz
  opera buffa eredetileg, a commedia dell artéból kinővén, meglehetősen
  könyörtelen  és  részvétlen  műfaj  volt,  amely  éles,  szinte
  karikaturisztikus jellemkomikumra és  drasztikus  helyzetkomikumra
  épült, s humorát mindenekelőtt abból merítette, hogy a világot
  felülről, egy elemi, minden problémát brutálisan leegyszerűsítő,
  szinte már cinikusan érvényesített értékrend-igazságérzet jegyében
  szemlélte-szemléltette. Ezen még az sem változtatott, hogy az élesen
  körvonalazott, zárt, hagyományos jellemtípusokkal szemben mind nagyobb
  szerepet kaptak a fiatal szerelmes figurák, ezek a "kvázi pozitív
  hősök", akiknek lírája rokonszenves,  de  egyrészt  meglehetősen
  kifejezéstelen, másrészt nem egyszer fellengzős, s ezért mindig meg is
  kapta az egészségesen egyszerű plebejus figuráktól a paródiát. Az
  opera buffa történetében Puccini hozott döntő  fordulatot,  aki
  bevezette a műfajba a kor elsöprő szellemi-érzelmi áramlatát, a
  szentimentalizmust, s híressé vált A jó  leány  c.  operájának
  középpontjába először állított olyan figurát, aki patetikusan ugyanazt
  a morált és érzületet képviselte, amely a nézőtéren ülőknek is ügye
  volt, tehát szenvedélyesen együtt kellett érezniök a "hősnővel". Ez a
  fordulat azért volt hatalmas jelentőségű, mert általa vált történelmi
  feladattá, hogy a műfaj a belülről szemlélt és megértett emberre
  épüljön. (A feladat tökéletes megoldásához Mozart univerzális zsenije
  kellett.)
    Az olasz opera buffának az az utóvirágzása, amely - a 18. századi
  virágkor kimeríthetetlen termésével szemben - lényegében két mester,
  Rossini és Donizetti nevéhez fűződik, természetesen sok mindenben
  magán viseli a páratlanul magas rendű mozarti opera buffa hatását, de
  világának dimenziói tekintetében lényegesen szűkebb. Másrészt, a
  "másodfokú" opera buffa lényeges vonatkozásokban  különbözik  az
  eredeti, "első fokú" opera buffától. Stendhal figyelt fel rá elsőnek,
  hogy Rossini világából hiányoznak az igazi érzések-szenvedélyek, hogy
  operazenéjének legfőbb jellemvonása a (Stendhal által  tipikusan
  francia sajátosságnak tartott) szellemesség, az elme hűvös-reflexív
  játéka, s hogy vidámsága már nem "első fokú", nem igazán természetes
  kedélyből fakadó vidámság. Azaz Stendhal megérezte, hogy Rossininál a
  buffa-szellem már nem a kor szelleme, hanem egyfajta egyéni (habár
  önmagát szuggesztivitásával elfogadtató) látásmód. Amit Stendhal nem
  vett észre, az, hogy Rossini szellemessége végső soron mégsem hideg,
  mert végtelenül személyes líra sugárzik belőle: intenzív, mélységesen
  elkötelezett és finoman nosztalgikus kötődés egy letűnt vagy legjobb
  esetben is letűnő nagy  korszakhoz  és  értékvilághoz.  Rossini
  szellemessége  hűvösnek  hathat,  mert  Rossini  nem  emberekben
  gondolkozik, hanem stílusban és formában. Ám féktelen és sziporkázóan
  szellemes játéka  a  formával  és  stílussal,  zenéjének  belső
  differenciáltsága  közvetlenül  a  zeneszerző  személyes  líráját
  sugározza; Rossini hangsúlyosan stílusos operazenéje az operairodalom
  egyik leginkább álobjektív, leginkább szubjektív életműve.
    Donizetti teljesen más irányba vitte el az  opera  buffát.
  Donizettinél ugyanis újra felbukkan a buffaszellem könyörtelensége és
  már-már cinizmusig elmenő nyers realizmusa. (Ennek legjobb példáit
  talán az olyan kis remekművek nyújtják, mint a Rita vagy A csengő.)
  Donizetti szinte a reneszánsz vagy a korai opera buffa vad humorával
  ábrázolja az emberi természetet s főleg: az erőviszonyokat, azzal a
  különbséggel, hogy az ábrázolás legfőbb eszköze, a minden emberi
  problémát brutálisan leegyszerűsítő, már-már cinikus igazságérzet
  mintha elvesztette volna azt a derűjét, történelmi felszabadító
  erejét, mondhatni humanista pátoszát, amelyet a reneszánsztól a
  felvilágosodás koráig sugárzott, s valahogy komorabbá, sivárabbá,
  kiábrándultabbá vált volna. A cinizmus most nem szabadít fel és
  nemigen mutat túl önmagán, inkább kissé fanyarrá, ha ugyan nem
  keserűvé válik magában. A komédia olykor-olykor szinte megszégyenül, a
  műben váratlan szakadékok nyílnak meg, a komikus felszín mögött
  hirtelen tragikus mélységekbe pillanthatunk be, a zenében zavarba ejtő
  forrósággal fakad és buzog fel a komponista embersége. A  Don
  Pasqualéban kétszer is megtörténik, hogy Donizetti egyszercsak új
  rálátást ad a különben hagyományosan mozgatott "szerepekre"  és
  helyzetekre, elidegeníti azokat, mégpedig paradox fogással: megállítja
  a komédia mechanizmusát és az időt, embereket  léptet  elő  a
  "szerepekből", akiket szinte elfog a szégyen, látva, mit tettek és
  tesznek, mire nekünk is szégyenkeznünk kell, hogy komédiának láttuk a
  történetet és mulatni tudtunk rajta. Természetesen a II. felvonás
  kvartett-fináléjának E-dúr andantéjáról ("É rimasto lá impietrato") és
  a III. felvonásban a pofon utáni larghettóról ("É finita, Don
  Pasquale") beszélek. Ezek a pillanatok Rossininál elképzelhetetlenek.
  Ha első példámat szembeállítjuk A sevillai borbély II. fináléjának
  andantéjával  ("Fredda  ed  immobile"),  a  másodikat  viszont
  összehasonlítjuk a Szöktetés a szerájból Blonde-Osmin kettősének
  középső, andante részével ("O Engländer, seid ihr nicht Toren"), akkor
  megérthetjük, hogy Donizetti mennyiben lépett túl az opera buffa
  hagyományos szellemén. A Mozart-Donizetti párhuzam természetesen csak
  a részletekre érvényes. Donizetti  nem  jutott  el  a  mozarti
  bonyolultságig és nem teremtett (nem is kellett teremtenie) magasabb
  szintézist - ám jóval problematikusabbnak láttatta az életet, mint
  mondjuk Rossini, de: ezt a problematikát még integrálni tudta az opera
  buffa harmonikus világába.
    Fischer Iván nagyon érzékenyen reagál mindarra, ami Donizetti
  szemléletmódjában problémalátásában, a Don Pasquale dramaturgiájában
  újszerű.  A  világosság  kedvéért  igazságtalanul,  ad  absurdum
  megfogalmazva: a vígoperát álcázott tragédia gyanánt interpretálja.
  Nem mintha az előadásból hiányozna a humor. Hiszen, ha nem is Rossini
  stílusában, a maga módján Donizetti zenéje is roppant szellemes, és
  ezt Fischer nagy intenzitással ki is hozza a darabból. De ha igaz az a
  közhely, hogy a komikum alapja mindig valamiféle ellentmondás, akkor
  azt lehet mondani, hogy Fischer Iván mindig maximálisan kiélezi ezeket
  az ellentmondásokat, az előadás minden ízében erőteljesen kontrasztos.
  Ha valaki ízlésénél fogva előnyben részesíti az ún. stílusos előadást,
  ami ez esetben a játék kifinomultságát, a szólamok összeérett, nemes
  homogeneitását is jelenti, akkor mondjuk Kertész István és a Bécsi
  Filharmonikusok előadásához képest - kivételes analitikus okossága és
  sistergő temperamentuma ellenére is durvának fogja találni ezt az
  előadást. Mindazonáltal (csupán a stílusosság nehezen megfogható
  kategóriája alapján) nem lehet jó lelkiismerettel elmarasztalni a
  felvételt: van benne logika, és tartalmas is. Mindenesetre itt
  megvilágosodik, hogy az a kissé nehézkes és részletező, mindent nagyon
  kijátszó előadásmód, amiről fentebb szó volt, valószínűleg csak
  részben   következik   a   zenekar   állapotát   kompenzáló
  pedagogikus-didaktikus  megformálásból.  A  műről  alkotott,  túl
  kontrasztos, túldramatizált, sőt egyenesen túldimenzionált koncepció
  szintén ebbe az irányba hat - a vígopera már-már egy nagyopera
  súlyával-jelentőségével szólal meg. De ismétlem, inkább félreteszem a
  stiláris aggályokat és azt emelem ki, hogy ez a felfogás nagy
  felfedezésekkel is jár. A figurák élesen szembekerülnek egymással, s
  Fischer az együttesekben annyira széthúzza a pólusokat, hogy izgalmas
  és kemény drámai jelenetek bontakoznak ki. A felvétel legnagyobb
  erősségei nem az opera népszerű részletei, a szólószámok, hanem
  egyértelműen a nagyobb együttesek. S ki hitte volna, hogy az egyébként
  népszerű kórus a III. felvonásból ilyen minden zsánerszerűséget messze
  maga mögött hagyó drámaiságra, jelentőségre, már-már monumentalitásra
  tehet szert!
    Fischer Iván vehemensen drámai felfogása (szűkebb értelemben vett
  zenei beállítottságán túl) abból is ered, hogy  a  szokásosnál
  lényegesen komolyabban veszi a darabban rejlő emberi problémákat. Ez
  interpretációjának  legizgalmasabb  és  legvonzóbb,  egyszersmind
  legkockázatosabb vonása. Először is - természetesen Gregor József
  pompás produkciója segítségével - megfosztja Don Pasqualét mindattól a
  kedélyes vagy bocsánatosan nevetséges "bácsikás" vonástól, ami ezt a
  figurát többnyire szeretetre méltóvá és ártalmatlanná teszi, s egy
  rideg és cseppet sem erőtlen és veszélytelen figurát jelenít meg.
  Második lépésként azonban, a kulcsjelenetekben, amikor a címszereplőt
  csapdába ejtik, megtáncoltatják, sőt komolyan megalázzák - a játék,
  amelyet űznek vele, végső jogosultsága és igazságossága ellenére is
  visszataszítóvá válik, ő maga pedig tragikussá, tehát  felkelti
  részvétünket. Eddig még azt lehet mondani, hogy Fischer Iván a mű
  olyan mély rétegét hozta felszínre, amely tényleg benne rejlik, csak
  nem szokás ilyen élesen explikálni. Most viszont mintha a másik oldal
  veszítené el rokonszenvünket.  Malatesta  és  Norina  intrikája,
  manipulációja, játéka túl hideg-rideg, túl kevéssé kényszerű, már-már
  szadista ahhoz, hogy átéljük eredeti igazságukat és ügyüket. A
  felvételt hallgatva egy Karinthy-humoreszk jut eszembe, ahol a hőst a
  telefon téves kapcsolása egy epedő női hanggal hozza össze, amely
  kutyusnak nevezi és közli vele, hogy este kilenckor várja, az öreg
  csak tizenegykor megy haza, mire ő így elmélkedik: "Hm. Elmenjek?
  Szegény öreg, aki csak tizenegykor jön haza!  Nekem  az  öreg
  határozottan szimpatikusabb, mint a kutyus." Hát igen, az öreg ezen a
  felvételen is határozottan szimpatikusabb, mint a többiek, pedig hát
  mégiscsak ők a darab "pozitív hősei". Ennek pedig egyszerűen az az
  oka, hogy Don Pasqualéban itt sokkal több a valódi temperamentum,
  emberi  indulat,  elementáris  elevenség,  mint  Normában  vagy
  Malatestában, magyarán: sokkal inkább hús-vér, tehát átélhető emberi
  lény. Az interpretáció problémalátása, új felfedezése tehát - miután
  kétségbevonhatatlan értékeket hozott - egyszercsak  túlmegy  egy
  kritikus ponton, és a mű lényege ellen fordul. Az előadás már valami
  másról szól, mint a darab, de saját mondanivalóját mégsem tudja új és
  koherens világgá változtatni, hiszen az eredeti mű cselekménye,
  dramaturgiája  túl  erős,  és  minduntalan  visszahúzza  egy
  hagyományos-konvencionális, ám nem elhanyagolható,  mert  evidens
  jelentéshez.
    Ez a visszájára fordulás még egyszer megismétlődik. Fischer Iván
  olyan árnyaltan bontja ki Ernesto figuráját, hogy erre nem ismerek
  példát. Már első fellépésekor az "amo Norina" négy ütemének hangvétele
  egy legszebb értelemben szentimentális, 18. századi, mozarti hőst
  állít elénk, s az Ernesto-Don Pasquale kettős cantabile részében a
  tempó minden előadási hagyományt félretoló lelassításával és  a
  zenekari kíséret lírájának kiemelésével világossá teszi, hogy itt nem
  arról a "dühös fiatalról" van szó, akit a legtöbb felvételről
  ismerünk, hanem egy érzékeny, finom és mély érzésű, szenvedélyes, ám
  alapjában véve gyöngéd emberről - és Bándi János ilyen Ernestót is
  formál meg. Mármost ez a férfialak átütő módon nem illik össze Kalmár
  Magda minden bensőséges vonást és színt nélkülöző, száraz, hideg,
  rámenős Normájával. Pedig ez a műfaj többnyire a darabban szereplő
  szerelmespár eleve megfelelésére, egymáshoz rendeltségére épül, s
  ennek az előadásban is evidenciaként kell megjelennie, hogy az
  ábrázolás a darab tulajdonképpeni tartalmára koncentrálhasson. Egy
  olyan Norina viszont, mint a Kalmáré, egyenesen életveszélyes egy
  olyan Ernesto számára, mint a Bándié, s az előadás - minden bizonnyal
  szándéktalanul - nem kis részben arról szól, hogy itt a világ egyik
  legszerencsétlenebb házassága készül, mármint nemcsak Norina és Don
  Pasquale, hanem Norina és Ernesto között is. Ez a nagyon drámaian
  felfogott és interpretált Don Pasquale, amennyiben komolyan vesszük az
  általa elénk tárt emberi jellemeket, nem önmagában befejezett dráma,
  hanem inkább olyan, mint egy terjedelmes és vegyes érzéseket keltő
  előjáték az igazi, végképp nem opera buffa-szerű drámához.
    Persze igazságtalanság volna mindezt a karmester számlájára írni.
  Bár meggyőződésem, hogy a karmesteri problémalátás és koncepció is
  ebbe az irányba mutat, az összkép az énekesektől, a szereposztás
  bizonyos véletleneitől válik teljessé. A felvételen egyetlen olyan
  produkció hallható, amely teljes mértékben adekvát: Gregor Józsefé. Az
  ő pompás orgánuma és tökéletesen stílusos énektechnikája, idiómája
  egyfelől igazi auditív gyönyörűség, másfelől kissé rideg, mégis
  elementárisan eleven egyénisége és humora valóban képes arra a
  bonyolult és nagyszabású játékra, ami ide-oda csalogatja a hallgatót
  az ellenszenv és a rokonszenv labirintusában. Ami a  produkció
  színvonalát illeti, utána rögtön Bándi Jánost kell említeni. A
  rokonszenves fiatal tenorista, bár a hangfelvétel kíméletlenül kihozza
  hangjának-énektudásának bizonyos gyengéit (mindenekelőtt kb. ettől
  felfelé a hang befulladását, elszegényedését), kivételesen pontosan
  érzékeli és árnyaltan valósítja meg a zenei karaktereket, s miközben a
  figura sötétebb indulatait, szenvedő szenvedélyességét is érzékelteti,
  a szokásosnál jóval teljesebben valósítja meg az alak szentimentális
  líráját. Bándi tehát folytatja és kiteljesíti a karmesteri intenciót,
  s míg egyfelől magában véve teljesen meggyőző költői, lírai figurát
  formál Ernestóból, másfelől éppen alakításának ezzel a legsajátabb
  értékével kiélezi az egész előadás belső ellentmondását. Ezt az
  ellentmondást mindenekelőtt Kalmár Magda produkciója idézi elő és
  teszi zavaróvá. Kalmár könnyed és stílusos énektechnikája, nagy
  stílustudása és művészi biztonsága, szuggesztivitása szinte magától
  értetődővé tette, hogy ő énekelje Norina szerepét. Ám az MHV mintha
  ezúttal nem számolt volna két problémával. Először: Kalmár szubrett,
  akinek kissé száraz hangfából és művészegyéniségéből nem tárul elénk
  az a mélység és gazdagság, amely szükséges volna ahhoz, hogy Norina
  (akinek a cselekmény nem éppen a leginkább szeretetre méltó vonásait
  hozza ki) kétes szerepjátszása ellenére is teljes és rokonszenves, s
  bájt sem nélkülöző emberként jelenjen meg. Kalmár éneklése, bár
  bizonyos részletekben (pl.  az  ária  allegrettójában,  a  III.
  felvonásbeli Norina-Don Pasquale kettős vivace, ma  non  troppo
  részében, a fináléban) kitűnik a költői kifejezés szintjére emelkedő
  fürgeségével és könnyedségével, nélkülözi azt az  érzékenységet,
  puhaságot, melegséget, csengést, ami a szerep mögött egy érző és
  tartalmas emberről tanúskodna, s ez az érzéketlenség bizonyos kritikus
  pillanatokban (Norma és Don Pasquale első találkozása, a II. finálé
  már említett andantéja, a pofon utáni jelenet, szerelmi kettős)
  egyenesen  kiábrándító.  Másodszor:  Kalmár  orgánumának  állandó
  mellékzörejét, élességét sokáig ellensúlyozta éneklésének tisztasága,
  muzikalitása, könnyedsége, hajlékonysága, stílusossága, plaszticitása.
  Valószínűleg ízlés dolga, hogy kinél  hol  van  a  tűréshatár,
  mindenesetre magam úgy érzem, hogy ez az egyensúly a múlté, s a hang
  mai állapota, bántó élessége - legalábbis hangfelvételen, ami az
  éneket kiemeli az alakítás egészéből -  elfedi  a  megformálás
  pozitívumait. A hang aggasztó minősége döntő szerepet játszik benne,
  hogy a felvétel Norinája hideg, agresszív és kevéssé rokonszenves
  személynek tűnik fel, s így a darab nem egészen plauzibilis, s végül
  (bármilyen hálátlan dolog ezt nyíltan megfogalmazni) felveti  a
  kérdést, hogy megfelel-e még azoknak a  standardoknak,  amelyek
  hanglemezen az énekhang kvalitásától elvárhatók.
    Gáti István produkciója - nem egy színpadi és koncertszerepléséhez
  hasonlóan - azt a benyomást kelti, hogy a művészben sokkal nagyobb
  lehetőségek rejlenek, mint amilyenek megvalósulnak. Gáti végtelenül
  óvatoskodva  énekel,  aggályosan  helyezgeti  a  hangot,  minek
  következtében egyrészt többnyíre enyhén disztonál, másrészt az egész
  figura  hidegen  intellektuális,   mesterkélten   előkelősködő
  rezonőr-intrikussá, intrikus-rezonőrré válik. Egy szenvtelen, hűvös
  humorú, távolságtartó Malatesta még akár szárazon démonikus (s így ha
  talán nem is stílusos, de legalább érdekes) figura is lehetne, ám a
  probléma éppen az, hogy a figura karaktere nem ölt éles körvonalakat,
  hanem határozatlan, bizonytalan, bátortalan marad. Az I. felvonásbeli
  Don Pasquale-Malatesta kettős larghetto cantabile részén ("Bella
  siccome un angelo") részletesen lehetne demonstrálni, hogy Gáti
  mennyire "nem megy bele" a szerepbe, mennyire nem reagál Donizetti
  "con entusiasmo" instrukciójára, gondosan kiírt előadási-artikulációs
  jeleire, tehát kifejezési intencióira, mennyire nem törekszik konkrét
  megformálásra-kifejezésre, hanem csak valami általános hangvételre.
  Vagyis hát Gáti sem mutat fel Malatesta szerepe mögött egy embert, s
  így Kalmár Magda után ő is nagymértékben hozzájárul ahhoz, hogy ezen a
  Don Pasquale-felvételen a drámának két intrikusa van: Norina és
  Malatesta, s két áldozata: Don Pasquale és Ernesto.
    Végül is azt lehet mondani, hogy a Don Pasquale-felvétel, amely
  vokális szempontból (kisebb mértékben Bándi János, nagyobb mértékben
  Gáti István és kritikus mértékben Kalmár Magda produkciójában) több
  problémát vet fel, mint  korábbi  teljes  operafelvételeink,  a
  karmesteri-zenekari teljesítmény szempontjából viszont lényeges, elvi
  jelentőségű előrelépést, remélhetőleg fordulatot jelent:  eredeti
  interpretációról van szó, nem pedig az előadási hagyomány egyszerű
  reprodukciójáról. Fischer Iván új kérdésekkel fordult a darabhoz és
  érdekes eredményekre jutott. Az egész előadás azonban inkább csak
  érdekes, mintsem beteljesült. És nem azért, mert elhagyott egy régi
  tradíciót és stílust, hanem azért, mert a felfedezett sokféle drámai
  problémából nem teremtett új koherenciát. Mert nem kell  ugyan
  egy-az-egyben elfogadandó tényként kezelni az opera buffa konvencióit.
  Radikálisan rájuk lehet kérdezni és fel lehet bontani őket, bele lehet
  bonyolódni a mögöttes problémákba, ám végül újra le kell vezetni
  azokat, hogy most már új tapasztalatokkal, élményekkel és problémákkal
  feltöltődve záruljanak össze olyan új, egységes egésszé,  amely
  reprodukálja az eredeti mű evidenciáját, kerekségét, szép egyensúlyát.
  Fischer Iván Don Pasqualéja izgalmas, de Donizettiéval szemben - hogy
  egy talán anakronisztikus szót használjak - nem szép. Mint egy kép,
  amelynek minden részlete más képből származik. E  "nehézsúlyú",
  túldramatizált Don Pasquale, más szempontból pedig Fischer Iván
  kongeniális Don Giovanni-vezénylése a legutóbbi felújítás alkalmával,
  megérlelheti a gondolatot, hogy: nem volna-e célszerű a kivételesen
  tehetséges karmesterrel inkább igazi nagy zenedrámák lemezfelvételét
  elkészíteni.

                                Fodor Géza    Boito: Nerone

    Tokody Ilona - szoprán,
    Takács Klára - mezzoszoprán,
    B. Nagy János - tenor,
    Dene József, Miller Lajos - bariton,
    Gregor József - basszus
    A Magyar Rádió és Televízió Énekkara,
    a Magyar Állami Operaház Zenekara
    Vezényel: Eve Queler
    SLPD 12487-89

  

    Minden racionális  megfontolás  amellett  szól,  hogy  Boito
  Neronéjának felvétele ugyanolyan alapos elemzésben részesüljön, mint a
  Don Pasquale, hiszen egy igényes operaritkaság igen színvonalas
  felvételéről van szó, amely - az elérhető  keretek  között  -
  remélhetőleg világsikert fog aratni. A kritikus azonban - sajnos?
  szerencsére? - nem automata, amely egy lemez lejátszása után személyes
  érdeklődésétől függetlenül mindig azonos módon elemez és értékel, majd
  kiadja a recenziót; s bevallom, Boito operájából képtelep vagyok
  inspirációt meríteni mind a műelemzéshez, mind - annak háttere előtt -
  a felvétel analíziséhez, noha tudva tudom, hogy ezt  mindkettő
  megérdemelné. Talán becsületesebb volna ilyenkor hallgatni, ám a
  felvétel túl jelentős a magyar operalemezek történetében, hogysem szó
  nélkül el lehessen menni mellette.
    Boito operájának hallgatása közben hol azt érzem, hogy megérdemli
  - hol azt, hogy nem érdemli meg a feledést. A mű ugyanis a részletek
  kvalitása ellenére is merő kudarc. Minden részlete és megoldása
  imponáló művészi tett, de hiányzik belőle az önmagát elért művészet
  elevensége... viszont oly sok alkotói becsületesség, tehetség, tudás
  és igényesség fekszik benne, hogy valamiképpen mégis méltánytalanság
  volna az egészet a feledés temetőjébe utalni. Ez az opera voltaképpen
  egy művészi tragédia dokumentuma, egy rendkívül tehetséges és még
  inkább igényes alkotó veresége a túldimenzionált anyaggal-tárggyal és
  a tökéletesség eszményével szemben. Boito, ha jövőbe mutató zenei
  lángelme, és ha nemcsak zenei forradalmak megértője, hanem igazi zenei
  forradalmár lett volna, a Saloméhoz és az  Elektrához  hasonló
  korszaknyitó művet alkothatott volna a Neronéval. De csak arra volt
  képes, hogy az olasz opera  hagyományait  összeolvassza  Wagner
  operazenéjével és a századvég-századforduló erjedő zenei stílusainak
  egynémely elemével.
    S nem is ez az igazi baj; ettől még születhetett volna jó harmad-
  vagy többedvonalbeli, de életképes opera. A baj az, hogy Boito
  szellemi ambíciója mégiscsak a kor csúcsára tört, ő nem valamiféle
  Sába királynője eklektikus, történelmi és mitikus köntösbe öltöztetett
  szerelmi történetét akarta adni, hanem a modern Nyugat születését
  akarta világkörök, kultúrák hatalmas drámájában ábrázolni. Ezt a
  világnézeti, történetfilozófiai, pszichológiai drámát nem lehetett
  harmad- vagy többedvonalbeli operának jól megírni.  Ebből  vagy
  korszakalkotó remekművet lehet alkotni, vagy tragikusan el kell bukni
  a megformálásért folytatott küzdelemben. Boitóval az utóbbi történt.
    Az anyag, amit a mű felölel - Nero köre, Simon mágus köre, a
  keresztények köre - nemhogy egy opera, de még egy dráma számára is
  összefoghatatlanul hatalmas igazi regényanyag. Boldog kor, amikor
  Verdi a Nabuccóban még legalább ennyit tudott két óránál alig hosszabb
  idő alatt, karcsún, levegősen és arányosan kifejteni! Csakhogy a
  Nabuccótól mi sem áll távolabb, mint a történeti hitelesség igénye: a
  mű keletkezésének korából meríti karakterét, evidens szimbolikáját,
  aktuális mondanivalóját. A Nerone csak bizonyos szálakkal kötődik
  megírásának  korához,  elsősorban  idegéletében,  egzaltságában,
  válságélményében, ám Boitonak nem volt elég ereje hozzá, hogy vállalja
  a mű szubjektív diszpozícióját, s egész világot építsen rá. Ő mélyen
  meg akarta alapozni és szélesen ki akarta építeni történelmileg a
  művet, s ehhez mérhetetlen kulturális apparátust vett igénybe, eszmei
  ellentétekkel és párhuzamokkal gondosan  összekapcsolt  dolgokat,
  amelyek nem igényelnek motivációt, mert drámai vehemenciával "hívják
  egymást" - s ha mégsem teszik, akkor semmilyen motiváció nem teremt
  köztük érzékletes és élményszerű kapcsolatot. Talán csak Flaubert
  Salammbő c. regényében - persze ott egy igazán zseniális író szintjén
  - lehet ennyire érezni az aktuális belső tartalom vékonyságának és a
  történelmi-kulturális apparátusnak a diszkrepanciáját, ahol is nem
  elég az ellentét kínos élménye, de a kis tárgyi  hitelességek
  ballasztja szinte agyon is nyomja mindazt, ami a műben elevenség
  lehetne. Boito hihetetlen tudást és mívességet fordít a kolorit, a
  mindenkori jellegzetes vonások megteremtésére, s pontosan arra nem
  futja energiájából - talán tehetségéből sem -, hogy az általa
  felvázolt, a szövegkönyvben jól érzékeltetett, de mégis izgalmasan
  elhallgatott  emberi  vonzásokat  és  taszításokat,  bonyolult
  viszonylatokat (Néró, Simon mágus, Fánuel, Asteria, Rubria) a zene
  szférájában, a maguk mélyrétegében megformálja. Mivel az operából így
  hiányzik az emberi kapcsolatok érzéki valósága, hiányzik a drámai
  centrum, a drámai szubsztancia is, ami azzal a fatális következménnyel
  jár, hogy a nagy gonddal és igényességgel, s nem egyszer igen jól
  megformált történeti képek a lehető legtipikusabb operai zsánerek
  benyomását keltik, végső hatásukban önmaguk művészi színvonala alá
  süllyednek.
    Pedig Boito meg tudta fogalmazni zenei gondolatait. Nem hinném,
  hogy a mű azért élettelen, mert  a  szerző  minden  részletet
  agyoncsiszolt. Nem, a megfogalmazás minden pillanatban imponálóan
  célratörő és szabatos, ám az egész mégis egy romhalmaz benyomását
  kelti. Giulio Ricordinak nem volt igaza, hogy az opera úgy teljes,
  ahogy van, az V. felvonás nélkül. Ha az opera nem érzik kínosan
  befejezetlennek, az azért van, mert nemigen lehet tudni, hogy minek is
  kellene befejeződnie; az opera szerkezete, a befogadás irányítása
  annyira diszparát, hogy nem születik meg az a várakozás, amelyet végül
  ki kellene elégíteni. A mű azért nem teljes, mert szervetlen, s mint
  ilyen, persze befejezetlen is. Ez a szervetlenség abban mutatkozik meg
  a legfeltűnőbben, hogy a zenei impulzusok mindig rövid távúak. Boito
  drámailag-színpadilag képekben, többnyire kifejezetten tablókban, azaz
  időnélküli nagy formákban gondolkodik, zeneileg azonban lépésekben - s
  mivel minden egyes lépést kerek egységként munkál meg, a zenei
  folyamat mindig újra kezdődik, s az egész darabokra esik szét. Egy
  részletes elemzés persze felhívhatná a figyelmet az opera megannyi
  értékére és érdemére, s bizonyára árnyaltabb és igazságosabb képet
  adhatna Boito teljesítményéről, de aligha tudná kimagyarázni az
  alapvető és nem kevéssé megrendítő művészi kudarcot.
    A Hungaroton-felvétel legnagyobb erénye az, hogy az előadás
  imponáló mértékben életet lehel a műbe. Ez mindenekelőtt a karmester,
  Eve Queler érdeme. Queler nemcsak tiszta intonációra és feltűnően jó
  hangzásminőséget elérő játékra bírta rá a Magyar Állami Operaház
  zenekarát - amely e számára új és ismeretlen idiómájú műben nem
  építhetett rutinjára -, hanem arra is képes volt, hogy színérzéket és
  fantáziát sem nélkülözve mindenekelőtt drámai temperamentumot, erőt,
  lendületet és egyértelműséget adjon az előadásnak, s a széttöredezett
  anyagból nagyobb folyamatokat-íveket hozzon ki. Minthogy a partitúra -
  amelyet nem Boito dolgozott ki - inkább kolorisztikus leleményeivel,
  mintsem dramaturgiai eredetiségével tűnik ki, s a műnek nincsenek
  mértékadó. interpretációi, Queler vezénylése optimálisnak tűnik.
    Az  énekesek,  megszabadulva  valamely  zárt  operai  stílus
  kötöttségeitől,  többségükben  felszabadultabban  és  helyesebben
  énekelnek,  mint  a  stilárisan  kényesebb  művekből  készült
  operafelvételeken. Ez mindenekelőtt B. Nagy Jánosra áll, aki Néró
  önimádó szerepében ezúttal a zenei követelményekkel össze nem ütközve
  érvényesítheti folytonos stile concitatóját, fölhevült  stílusát.
  Legjobb formáját nyújtja, s most bebizonyosodik, hogy ez a hang
  kvalitását és a hangütés szuggesztivitását tekintve milyen magas
  színvonalat jelent a mai operavilágban - a hazai operakultúráról nem
  is szólva. Mellette Tokody Ilona minden végletes  lelki-érzelmi
  állapotában hallatlanul intenzív, biztos és elhitető erejű Asteriája,
  valamint Takács Klára minden mozzanatában "kitalált", de jól kitalált
  és szuggesztíven megformált, nemes érzületű, emelkedett Rubriája a
  felvétel legjobb produkciói. Miller Lajos átszellemült hangon énekli
  Fánuel szerepét, kicsit talán túlságosan is olyan adottságnak tekintve
  a szólam kenetteljes egyhangúságát, amelyen nem lehet segíteni.
  Tigellinus nem túl exponált szerepében újra feltűnik Gregor József
  pompás orgánuma. A felvétel énekesprodukciói közül csak Dene Józsefé
  (Simon mágus) okoz csalódást. De kár volna ezért  az  énekest
  hibáztatni: napnál világosabb, hogy ez a szerep nem neki való. Ez a
  szólam jágói, wotani átütő orgánumot igényel (igaz azonban, hogy ez a
  szerepkör ma idehaza reménytelenül betöltetlen). Dene József meghívása
  nem bizonyult megoldásnak, viszont telt és hajlékony énekbeszédét -
  különösen középfekvésben - nem  volna  szabad  elfelejteni,  és
  könnyelműség lenne a művészt nem felkérni más, megfelelőbb szerepre.
  Itt érdemel említést, hogy a főszereplők közül Dene az egyetlen, aki
  nem ejt hibát az olasz szövegben, mindenki mással megesik, hogy elnézi
  a szöveget és értelmetlen, nem létező szót formál. Énekeseinknek e
  téren még van teendőjük, hogy megfeleljenek annak a normának, amelyet
  egyrészt egy ilyen típusú hanglemezfelvétel, másrészt saját egyéni
  presztizsük állít. A Magyar Rádió és Televízió Énekkara (karigazgató:
  Sapszon Ferenc) kiválóan oldja meg terjedelmileg és zeneileg egyaránt
  igényes feladatát.
    Végezetül a kritikus igyekszik biztosítani az olvasót, hogy a
  Nerone Hungaroton-lemezen világszínvonalú felvétel, s kifejezi abbeli
  reményét, hogy a lemez az operarajongók és a gyűjtők túlnyomó
  többségének nagyobb örömöt szerez, mint neki.

                                Fodor Géza  "Great Performances"


    Bámulatos vagy mulatságos? Nehéz volna eldönteni melyik jelző
  illik inkább arra a szívós igyekezetre, mellyel korunk hanglemezipara
  felnyitogatni  próbálja  a  vásárlók  bukszáját.  Reklámszlogen,
  figyelemfelkeltő felirat, sorozatcím; plecsni, medál - hovatovább alig
  akad új lemezkiadvány, mely valamilyen formában ne hirdetné magát
  különlegesnek, ne viselné valamelyik "Société" vagy "Company" Grand
  Prix jelvényét (vajon hány ilyen "Société" létezik?), ne biztosítaná a
  reménybeli tulajdonost, hogy a díszes borító rejtette felvétel, amit
  most potom ennyiért meg ennyiért hazavihet, egészen új technikával
  készült, és ezért "hifibb" (helyesebben: "hibb fi"), mint az előző, a
  múltheti, a konkurrens cég  terméke.  (Nb.,  ezer  bocsánat  a
  lapszerkesztőtől, de nem állhatom meg, hogy ne idézzem Stravinskyt; ő
  egyszer megkérdezte: mi az, hogy "High Fidelity"? Talán a "Hűség" -
  azaz Fidelity - önmagában nem volna elég?)
    A tengeri kígyó aztán előbb-utóbb saját farkába harap. Hiszen
  előfordul, hogy ugyanaz az üzleti gépezet, mely a "dobd el a régit, s
  vedd meg az újat" jólismert elvét sulykolja minden eszközzel a
  "fogyasztó" fülébe, új alatt sokszor éppenséggel a régit érti.
  Harnoncourték Máté passiója "igazabb", mert historikus  és  így
  "hiteles"? Tessék kihajítani a Klemperer-féle ódivatú interpretációt!
  Azaz hogy: ezt is fel lehet melegíteni, újjá lehet varázsolni. A tej
  egy idő után savanyú. Ihatatlan. De eltelik néhány óra és aludttejként
  eladható - csak a csomagolást kell kicserélni. Valahogy így vagyunk
  manapság a lemezekkel is. Sok esetben elég, ha a lemezgyár csak
  tasakot gyárt - új tasakot a régi portékához. Mondjuk, azzal a
  sorozatcímmel, hogy "Great Performances", "Nagy előadások". És hogy
  ezeken a lemezeken nem annyira sztereó a sztereó, nem olyan hi a fi?
  Sebaj. Ezúttal éppen ez adja meg az óhatatlanul szükséges patinát, a
  "hitelt"...
    Ha pedig olyan szerencséje van a forgalmazónak, hogy egészen
  szerencsétlen  körülményekkel  számolhat,  csinos  üzletet  lehet
  nyélbeütni a dologból. Például nálunk. Hiszen ha valahol, akkor nálunk
  igaz a paradoxon: a helyzet szerencsétlensége (a választék sokat
  emlegetett szűkössége, aránytalansága) kivételesen kedvező alkalmat
  kínál az ilyen "felmelegített", tasakkal újjávarázsolt lemezfelvételek
  piacradobásához. A magyar közönség új korukban ezeket a felvételeket
  jobbára nem ismerhette meg; most pedig nem csak pótolhatja  a
  mulasztást, hanem rögtön mint históriailag különösen értékeseket
  hallgathatja végig a 120 forintért beszerzett "Nagy előadásokat".
    S igaz, ami igaz: ezek a lemezek tényleg jók. Jók, színvonalasak,
  esetenként egészen kiválóak: üzleti manipuláció ide vagy oda, valóban
  "nagy" előadásokkal örvendeztetik meg a hallgatót. Nem utolsósorban
  pedig a zenetörténet legjelentősebb alkotásait kínálják. Az ideális
  állapot persze ebből a szempontból az volna, ha, mondjuk a Beethoven
  5. szimfóniát mindig és mindenkor legalább 3-4 féle előadásban kapni
  lehetne... de ne szövögessünk utópiákat. Itt és most hiányt (is) pótol
  ez a sorozat. S a hiány pótlására az adott körülmények közt talán
  valóban megoldás.    Wagner: A Nibelung gyűrűje - zenekari részletek

    Cleveland Orchestra
    Vezényel: Széll György
    SLPXL 12605 (A CBS Records, Inc. felvétele)

  

    A nemrégiben megjelent négy zenekari lemez közül alighanem a
  Wagner-felvétel viszi el a pálmát - legalább is a recenzens, ha
  valamilyen "Société" nevében dönthetne, ennek adományozná a szokásos
  Grand Prix-plecsnit. A "Nibelung gyűrűje" ciklus négy operájából
  kiemelt részletek óhatatlan áthangszerelése,  énekszólamot  pótló
  fúvósszólamai ellen ugyan itt-ott vétót lehetne emelni (főként a Rajna
  kincse-részletben tűnik zavarónak ez a kényszer szülte megoldás), ám a
  Széll György vezette clevelandi zenekar teljesítménye végül  is
  félresöpri a zenetörténészi skrupulusokat.  Régi,  agyonkoptatott
  közhely, hogy az előadóművészetben nincs "ideális" megoldás. Bizonyos,
  hogy Wagnert még ezerféleképp lehet kiválóan játszani - de az is
  bizonyos,  hogy  a  Széll-féle  interpretáció  a  maga  nemében
  felülmúlhatatlan.
    A "Cleveland Orchestra"  Széll  idejében  a  világ  legjobb
  zenekaraihoz tartozott (sokak szemében a legjobbnak számított), s bár
  rangjában ma sincs okunk kételkedni, az kétségtelen: olyan kivételes
  időszakot még a legkiválóbb muzsikusokból álló gárda is ritkán fog ki,
  mint amilyet ez az  együttes  akkoriban.  Széll  kérlelhetetlen
  szigorúsággal nevelte és karban tartotta  zenekarát;  elképesztő
  fegyelemre, odaadásra kényszerítette. Az eredményt ezen a lemezen is
  lemérhetjük. Mintha reflektor világítana be a  Wagner-zene  dús
  szövedékébe: nincs motívum, hang, kísérőfigura, mely ne volna pontosan
  és érzékelhetően a helyén. A hangzás arányait talán soha senki nem
  dolgozta ki úgy, mint Széll György. A pianissimok puhák és mégis
  jelentősek, a fortissimok egyetlen pillanatra sem durvák - ami viszont
  nem abból fakad, hogy tompábbak, visszafogottabbak; legalább is
  semmiképp sem hatnak visszafogottnak. Csak éppen a karmester nem
  engedi elszabadulni a rezeket; intenzitással teremti-teremteti meg a
  szélsőséges hangerő érzetét. Minden egyes hang megszólaltatási módja,
  frazírozása, dinamikája messzemenően  tisztázott,  átgondolt;  az
  artikulációnak, a motívumformálásnak olyan változatosságát (másfelől:
  következetességét) valósítja meg a zenekar, hogy  ez  a  hazai
  teljesítményekhez szokott fül számára hovatovább hihetetlennek tűnik.
  (A legszebb példa talán a Siegfried ún. "Erdőzsongás" részlete.)
    És ez még nem is minden. Mert az aprólékosság, a minden részletre
  kiterjedő tudatosság, kontroll önmagában édeskevés; a pontos előadás
  kiábrándítóan hideg is lehet. Nálunk éppenséggel "haladó hagyomány" a
  pontosságot valamiféle negatívumnak tekinteni, szemben az előadói
  nagyvonalúsággal, az ún. "szuverén", "egyéni" tomácsolással. Száz és
  száz kritikában olvashatjuk, hogy X vagy Y  a  "mű  lényegére
  koncentrált" (azaz technikailag nem győzte a darabot, de...), hogy
  "nagy ívekből építkezett" és így tovább. Széll esetében tökéletesen
  csődöt mondanak ezek a frázisok. Széll számára ugyanis az aprólékos
  pontosság és nagyvonalúság nemhogy nem ellentétes fogalmak - az előbbi
  feltétele az utóbbinak. Hogyan tudja olykor szinte lángra gyújtani a
  zenét - ez persze örök  titok  marad.  Az  elemző  legfeljebb
  tempóarányokról, mechanikus-gépies ritmusok és túláradó dallamosság
  kontrasztjáról meditálhat. Nem tanulság nélkül, természetesen, hiszen
  érdemes megfigyelni, Széll hol, mikor szorítja kordába, hol engedi
  szabadjára a muzsika áradását. Csak hát a kínnal-keservvel kimutatott
  konkrétumok a lényeghez alkalmasint alig vezetnek közelébb; az egyik
  tempót a másik után, a rubatot a mechanikus giusto után végső soron
  azért tartjuk jónak, mert egymáshoz való viszonyukat, funkciójukat a
  produkció egésze igazolja. Az egész, mely - mint jól tudjuk - több,
  mint részeinek összege...
    Széll György pálcája nyomán létrejön a művészi teljesség, a
  művészi egész. Létrejön - csúfjára minden esztétikai alapvetésnek,
  hiszen Széll operarészleteket vezényel, kiragadott, áthangszerelt,
  megcsonkított részleteket...    Mozart: g-moll szimfónia K. 550; Jupiter - szimfónia K. 551

    Columbia Symphony Orchestra
    Vezényel: Bruno Walter
    SLPXL 12606 (A CBS Records, Inc. felvétele)

  

    Bruno Walter Mozart-felvétele a lemezkiadványoknak ugyanabba a
  kivételes kategóriájába tartozik, mint, a Széll-féle Wagner-produkció:
  ellenáll mindenfajta kritikai  megközelítésnek.  Nem  értékelést,
  legfeljebb élménybeszámolót lehet írni róla - illetve elmélkedést
  arról, mit jelent, mennyire és hogyan aktuális egy ilyen előadói
  teljesítmény ma, mai divatok és ellendivatok közepette.
    Ez utóbbi szempontból kétségkívül nem tanulság nélküli, vagy
  fogalmazzunk  úgy:  nem  "problémamentes"  ez  a  lemez.  A
  Mozart-interpretáció jóval radikálisabban változott az elmúlt néhány
  évtized alatt, mint mondjuk a Wagner-interpretáció.  Wagnert  a
  legfrissebb Bayreuth-i kísérletektől eltekintve nem érintette még a
  historizmus szele. Wagner  teleírta  ugyan  partitúráit  bőséges
  utasításokkal, sőt: esetenként munkatársai is feljegyezték a próbákon
  mondott, az előadásra vonatkozó megjegyzéseit, de a  hitelesség
  apostolai (talán azonban éppen ezért!) vigyázó szeműket nem erre a
  zenére vetették. Mulatságosan paradox igazság: a túlságosan  bő
  információk inkább zavarják, semmint segítik a "korhű" előadás körüli
  buzgólkodást! Mozart ezzel szemben viszonylag korán felkeltette a
  historikusok érdeklődését. Hogy a fortepianós és hasonló előadásokról
  mennyire megoszlanak a vélemények, azt nap mint nap tapasztaljuk.
  Nyilván  ezúttal  is  lesznek,  akik  számára  Walter  Mozartja
  menthetetlenül elavultnak tetszik, s lesznek, akik az örök mértéket, a
  csúcsok csúcsát látják benne. Vitatkozni ezekkel a nézetekkel nem
  lehet - végtére ízlés, egyéni belátás dolga, hogy ma a 18. század vagy
  a késő 19. század ideáljait kérjük-e számon egy előadástól; a
  "megszakadt" tradíció visszaállítására való törekvést vagy a folytonos
  (folytonosnak  vélt)  hagyomány  őrzését-ápolását,  továbbvivését
  tartjuk-e magasabb rendűnek. Egyéb, valódi 20. századiság híján.
    Egy biztos: Bruno Walter olyasmit olvas ki a Mozart szimfóniák
  partitúráiból, amit rajta kívül senki más. Hangsúlyoznunk kell:
  kiolvas és nem beleolvas. Sőt, az ő értelmezése különös módon még
  "historikusan" is igazolható. Walter  számára  ugyanis  ezek  a
  Mozart-művek már nem a bécsi klasszika fénykorának szülöttei, hanem
  többé vagy kevésbé  visszapillantanak  hajdani  aranykorokra.  A
  Jupiter-szimfónia fényes C-dúr pompája mintha olyan időben idézné fel
  az ünnep zenéjét, amikor ez az ünnep igen-igen távol áll a valóságtól;
  a múlté, vagy a reménybeli távol-jövőé. Főként a menüett-tételben
  érződik ez a nosztalgia: Bruno Walter szinte kék  ködországból
  varázsolja elénk a táncot; a kromatikusan lefelé hajló bevezető
  motívumot ilyen finoman és simán egyetlen más  felvételen  sem
  hallhatjuk. És ha jól meggondoljuk: Mozart 1788-ban, élete végefelé
  írta a g-moll és C-dúr szimfóniát, akkor tehát, mikor például a
  menüett bizonyos értelemben valóban múlttá kezdett válni; amikor a
  zenei nyelv egyes elemei, típusfordulatai egyre inkább  sajátos
  "mögöttes" értelmekkel telítődtek.
    Eszményien, kissé irreálisan, légiesen szép ez a Bruno Walter-féle
  Jupiter szimfónia. S aligha kell bizonygatni: az ötvenes években,
  tragédiák után, mikor a felvétel készült, volt aktualitása ennek az
  eszményi és irreális ünnepi zenének. Hogy ma van-e... nos, döntse el a
  lemezhallgató, aki historikus és ellenhistorikus elfogultságok nélkül
  hallgatja meg Bruno Walter Mozartjának üzenetét.    Muszorgszkij Egy kiállítás képei;
    Éj a kopár hegyen

    New York Philharmonic
    Vezényel: Leonard Bernstein
    SLPXL 12604 (A CBS Records, Inc. felvétele)

  

    Leonard Bernsteinnek ezúttal nincs szerencséje: az ő két felvétele
  halványabb. Ennek több oka is lehet. Az egyik bizonyosan a zenekarban
  keresendő. A New York-i filharmonikusok ugyan jók, sőt, nagyon jók, de
  sem a clevelandiak színvonalát, sem a kizárólag  Bruno  Walter
  lemezfelvételeihez életrehívott ún. "Columbia" zenekarét nem érik el.
  Vonósaik valamelyest pontatlanabbak. Rézfúvósaik, bár igen szép lágy
  tónusú karban egyesülnek, egyénenként kissé modoros, nem eléggé
  "rezes" hangon szólalnak meg. (A Ravel-hangszerelte Muszorgszkij-mű,
  az "Egy kiállítás képei" kezdete pl. kifejezetten megdöbbent fura,
  idegen hangzásával, majd azt mondhatnánk: rézfúvós tájszólásával.)
  Lötyögések, kisebb bizonytalanságok is elő-előfordulnak; a mélyvonósok
  egyébként jólesően erőteljes, energikus belépését többször kísérik
  nemkívánatos  zörejek.  Emellett  a  felvételtechnika  sem  a
  legtökéletesebb - noha ezek a felvételek bizonyosan elég későiek! (Ha
  információim nem csalnak, az egyik - de lehet, hogy mindkettő - a
  hetvenes évek elején készült.) Még durva hiba is akad: Beethoven 5.
  szimfóniájának második tételében pl. a csellószóló ritkán hallható
  csúnya bicsaklással indul.


    Beethoven: V. szimfónia;
    Schubert: VIII. (befejezetlen) szimfónia

    New York Philharmonic
    Vezényel: Leonard Bernstein
    SLPXL 1260 (A CBS Records, Inc. felvétele)

    És hát végül maga Bernstein... Muzsikus kvalitásait méltatni
  felesleges: korunk egyik legnagyobbja ő, kétségtelen.  Ám  hogy
  csúcsteljesítmény volna pl. a Beethoven-szimfónia, abban már alapos
  okkal kételkedhetünk. Különösen az első tételben zavar a tempó állandó
  ingadozása, felpörgetése, hajszoltsága. Régi, de sokszor feledett
  igazság, hogy a nagy dallamívek érzetét mindenekelőtt a részek
  értelmes tagolása teremti meg,  nem  pedig  minden  áron  való
  összeragasztásuk. A ritmikus fegyelemből itt bizony keveset kapunk.
  Beethovent veszélyes ilyen vehemens lendülettel vezényelni; tartás,
  indulatokat zabolázó mérték nélkül könnyen középszerű, fésületlen
  koraromantikus darabnak tűnhetik fel a valójában klasszikus remekmű.
    Mindamellett a többi tételt, a Schubert szimfóniát és legfőképp a
  Muszorgszkij-darabokat  hallgatva  újból  s  újból  nyomatékosan
  figyelmeztetni kell magunkat rá: ez az előadás, ez a zenekari
  produkció azért összes kifogásolható  részlete,  idegenszerűsége,
  horribile dictu: hibája ellenére színvonalat képvisel - aligha lenne
  okunk panaszra, ha idehaza így hangoznának el  rendszeresen  a
  zenetörténet mesterművei.

                               Kovács Sándor    Szemző Tibor: Vízicsoda;
    Steve Reich: Zene fadarabokra;
    Melis László: Etűd három tükörre;
    Frederic Rzewski: Coming Together - Attica
    180-as csoport
    SLPX 12545

  

    Az utóbbi néhány évben az Új Zene magyarországi térhódításának
  legjelentősebb eseménye kétségtelenül a 180-as csoport működése.
  Bizonyára a leghatékonyabb is: zömében új műveket játszó együttes
  nálunk aligha  mondhat  magáénak  ilyen  egyenletes  és  tartós
  közönségsikert. Dolgukat talán megkönnyítették kicsit azzal, hogy az
  új zenének ahhoz az irányzatához csatlakoztak, amely már szinte
  garantálja is a közönség lelkes reakcióját: a hatvanas évek végén
  feltűnt repetitív zene  (más  kifejezéssel:  minimálzene)  immár
  klasszikusnak számító darabjait játsszák, s néhány saját kompozíciójuk
  is emez iskola legjelentősebb mestereinek hatását mutatja. Ez a zene
  mindenekelőtt egyenletes alaplüktetésre  épül,  nagyon  ritmikus,
  struktúrái jól áttekinthető, megjegyezhető és változásukban is jól
  követhető motívumok ismétlése során alakulnak, a hangzás harmonikus,
  többnyire kifejezetten eufóniára törekszik. Minden raffinériája, a
  csak a figyelmes elemző előtt föltáruló gazdagsága mellett már "első
  szinten" is könnyen emészthetőnek, érthetőnek tűnik - élvezetes,
  tetszetős zene. A repedtív zene legjobb előadói mindmáig bizonyosan
  azok a sok év óta fönnálló, világhírnévnek örvendő együttesek, amelyek
  többé-kevésbé alkalmi összeállításban, egy-egy komponista műveinek
  előadására szövetkeztek (pl. Steve Reich  &  Musicians,  Philip
  Glass-Ensemble). Turnéik során rendszeresen megfordulnak a világ
  legjelentősebb zenei centrumaiban, számos hanglemezük forog közkézen -
  Magyarországra viszont sem az együttesek nem jutottak még el, sem
  hanglemezeiket nem lehet megvásárolni. A 180-as csoport hangversenyei
  a magyar koncertrendezés adósságaira is szépségflastromot ragasztanak,
  hozzáférhetővé tesznek olyan műveket, amelyek egyébként kiszorulnának
  a műsorokból.
    A repetitív zene ugyanis speciális felkészültségű, összegyakorolt
  előadókat igényel. Minden szerző műve más és más feladatokat ró az
  előadóra: más a ritmikai készlet, másként szerveződnek a kompozíciók -
  korántsem véletlen, hogy a legjelesebb együttesek valóban csupán egy
  komponista műveinek előadására vállalkoznak (még ha van is fluktuáció
  az egyes csoportok között). A 180-as csoport is felismerte, hogy az
  évek alatt felhalmozódott jeles művek rendszeres előadásra méltóak, s
  hogy repertoáron tartásukra csakis "második generációs" együttes
  alkalmas, amely nem egy-egy komponistának, hanem a választott műveknek
  az elkötelezettje. Ez természetesen azt is jelenti - korántsem
  igazságosan -, hogy az ilyen együttes csak korlátozottan piacképes; a
  körülmények áldozata, hiszen ott van rá szükség elsősorban, ahová a
  legnagyobbakat valamilyen oknál fogva nem tudják meghívni, olyan
  műveket játszhat, amelyek első sikersorozatukon túlvannak már (hiszen
  a bemutatásukra összeállt együttes már mindenütt megfordult vélük); a
  hanglemezfelvétel esélye csekély, hiszen a szerzői felvételekkel van
  telítve a piac... Magyarország természetesen ideális működési terület,
  mind a hangversenyezés, mind a művek  népszerűsítése,  mind  a
  lemezfelvétel szempontjából.
    Az előadóművészetnek azonban e  "piaci"  szempontokon  kívül
  lehetnek, s kell is hogy legyenek más indítékai is. A műveket játszani
  kell azért is, mert valaki nagyon szeretheti s személyes igényének
  érzi, hogy megszólaltassa őket; de sarkallhatja az előadót a minden
  korábbinál tökéletesebb interpretáció vágya is. A 180-as csoport első
  hanglemezét hallgatva úgy tűnik, mintha egyelőre az első szándék volna
  az erősebb.
    A lemez mind műsor-összeállítását, mind az előadások színvonalát
  tekintve egyenetlen. A legjobb darab - s a legjobb előadás - minden
  bizonnyal Steve Reich öt hangolt clave-ra írott műve, a  Zene
  fadarabokra. Fontos állomás Reich pályáján is: itt aknázta ki először
  kompozíciós szempontból a Clapping Music-ban megtalált ritmusképlet
  adottságait - azóta csaknem minden darabjában fellelhető ez  a
  "körkörös", önmagába visszatérő ritmusformula. Az előadás virtuóz, bár
  kicsit "biztonsági" a játék, a felvétel kicsit sápadt, "fedett"
  hangzású.
    Rzewski Coming Together - Attica című darabjának előadása sajnos
  jóval kevésbé sikerült. A darab első felének egyenletes mozgású
  basszusát improvizatíve követik-kísérik a hangszerek, hol csupán
  egy-egy hang, hol egész hangcsoportok, motívumok erejéig. Az erőteljes
  politikai mondandót közvetítő szöveg strukturáltsága párhuzamosan
  követi a zenei struktúrát, ugyanakkor egyetlen drámai vonalat is
  kirajzol. A második  rész  kompozíciós  szempontból  erőtlenebb,
  megoldatlanabb: itt az első rész technikája nagyobb  egységekre
  kiterjesztve s jóval "dallamosabb" anyagon jelenik meg. Az előadás az
  első részben túlságosan is  mechanikus;  jóllehet  a  maximális
  együttjátszásra törekszik, mégis pontatlan: mintha megfeledkeznék
  arról, hogy egy-egy motívumkivágatot  megjelenítő  szólambelépést
  önmagában is meg kell formálni, hiszen súlypontjai máshová esnek,
  "logikája" - éppen önállósítása folytán - másként működik, mint a
  folyamatos basszusosztinátóé.  Hiányolom  az  értelmező  agogikát
  (ugyanígy a talán kissé elkapkodott  második  részből  is).  A
  szövegmondás intenzitása ingadozik, íve nem fogja át az ütemeket,
  következésképp nem tudja megteremteni az ütemsúlyokat követő pulzációt
  sem. Ez az előadás biztosan sokkal jobban hatna hangversenyteremben, a
  hangfelvételen  egyszerűen  nem  jön  létre  megfelelő  hangzás,
  átgondolatlan a hangzáskép, az egyes  hangszerek  hangzásaránya,
  érthetetlenül háttérbe van nyomva s mintegy mellékessé téve  a
  szövegmondás.
    Az együttes két tagjának kompozíciói hallhatók még a lemezen -
  inkább az együttes működésének dokumentációjához tartoznának, önálló
  kompozíciónak bizony kevéssé jelentékenyek. Kompozíciós etűdök csupán,
  s nem lenne nehéz akár pontról pontra is megmutatni a követésre
  választott mintákat. Az együttes számára bizonyára nem haszon nélkül
  való az efféle alkotómunka, hiszen mozgékonyabb zenei anyagon tehetik
  próbára előadói kvalitásaikat, mint a végleges formában kézhezkapott
  "külső" művek esetében tehetnék. Csak éppen tudniuk kell, hogy hol
  húzódnak e művek határai, mik a valóságos értékrendek és a saját
  kompozíciót - különösen lemezen -  kötelező  volna  tökéletesen
  megszólaltatni.
    A túlsúlyban levő bíráló megjegyzések ellenére is egyértelműen
  örülök a 180-as csoport első lemezének. A Reich-kompozíció felvétele
  repertoárértékű a nemzetközi piacon is, a  Rzewski-darab  hazai
  forgalmazása egyértelműen dicséretes. Nem utolsó sorban azonban a
  lemez dokumentumértéke nagy: megörökíti egy frissen alakult együttes
  első periódusának jellegzetes  produkcióit,  így  dokumentuma  a
  nyolcvanas évek eleji magyar zenekultúrának is.

                              Wilheim András

                   *

  Megjelent még

    LISZT: Szimfonikus költemények. LES PRELUDES, ORPHEUS, TASSO,
  LAMENTO E TRIONFO. Magyar Állami  Hangversenyzenekar,  vezényel:
  FERENCSIK JÁNOS. Digitális felvétel. SLPD/MK 12446-HCD 12446-2.

    VERDI: SIMON BOCCANEGRA - opera három felvonásban. Miller Lajos
  (bariton), Gregor József (basszus), Kincses Veronika (szoprán), Gáti
  István (bariton), B. Nagy János (tenor). A Magyar Állami Operaház
  Ének- és Zenekara. Vezényel: Giuseppe Patané. Olasz nyelven. Digitális
  felvétel. SLPD/MK 12522-24.

    BACH: Fantáziák és fúgák; d-moll (Kromatikus fantázia és fúga) BWV
  903; a-moll BWV 894; a-moll BWV 904; c-moll BWV 906; a-moll BWV 944.
  Pertis Zsuzsa - csembaló. SLPX 12449.

    MENDELSSOHN: Szentivánéji álom - kísérőzene Op. 61. Kalmár Magda -
  szoprán, Bokor Jutta - mezzoszoprán. Az Ifjú Zenebarátok Leánykara,
  Magyar Állami Hangversenyzenekar. Vezényel: Fischer Ádám.  Német
  nyelven. Digitális felvétel. SLPD 12510.

    BARTÓK: 27 két- és háromszólamú kórus, Győri Leánykar. Vezényel:
  Szabó Miklós. Digitális felvétel. SLPD 12448.

    KLEMPERER BUDAPESTEN - 6. BACH: II. (h-moll) szvit, SCHUBERT:
  VIII. (h-moll) szimfónia "Befejezetlen". Szebenyi János - fuvola. A
  Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. Vezényel: Otto Klemperer. A Magyar
  Rádió Hangarchívumából. LPX 12379.

    BRAHMS: Esz-dúr trió Op. 40; BEETHOVEN: F-dúr szonáta Op. 17;
  RICHARD STRAUSS: Andante. Tarjám Ferenc - kürt, Takács-Nagy Gábor -
  hegedű, Ránki Dezső - zongora. SLPX 12473.

    WAGNER: A nürnbergi mesterdalnokok - Hans Sachs négy monológja;
  Tannhäuser-Wolfram versenydala; Parsifal-Amfortas monológja; A Rajna
  kincse - Wotan monológja, zárójelenet. SÓLYOM-NAGY SÁNDOR - bariton. A
  Magyar Állami Operaház Ének- és Zenekara. Vezényel: FERENCSIK JÁNOS.
  Német nyelven. Digitális felvétel. SLPD/MK 12480.

    BRAHMS: NÉMET REQUIEM Op. 45. Két motetta Op. 74. TOKODY ILONA -
  szoprán, GÁTI ISTVÁN - bariton. A Szlovák Filharmónia Ének- és
  Zenekara, vezényel: FERENCS1K JÁNOS.  Német  nyelven.  Digitális
  felvétel. SLPD/MK 12475-76.

    MAGYAR  NÉPZENE:  KODÁLY  ZOLTÁN   fonográf-felvételeiből.
  Szerkesztette: Tari Lujza. Archív felvételek. LPX 18075-76.

    MARTON ÉVA - szoprán, 1971-77 között készült felvételek. Verdi: A
  végzet hatalma; Mendelssohn: Szentivánéji álom; Liszt: Szent Erzsébet
  legendája; Brahms: Német requiem; Wagner: Trisztán és Izolda -
  részletek. A Magyar Rádió és Televízió Énekkara. A Magyar Állami
  Operaház Zenekara. A Budapesti Filharmóniai  Társaság  Zenekara.
  Vezényel: Kórodi András, Lehel György, Lukács Ervin. Olasz és német
  nyelven. SLPX/MK 12454.

    PUCCINI: GIANNI SCHICCHI - opera egy felvonásban. Melis György
  (bariton), Kalmár Magda (szoprán), Gulyás Dénes (tenor), Barlay Zsuzsa
  (alt), Gregor József (basszus), Palcsó Sándor (tenor), Gáti István
  (bariton). A Magyar Állami Operaház Zenekara. Vezényel: Ferencsik
  János, Olasz nyelven. Digitális felvétel. SLPD/MK 12541-HCD 12541-2.

    MOZART: F-dúr divertimento K. 247, D-dúr divertimento, K. 251.
  Liszt Ferenc Kamarazenekar. Hangversenymester: Rolla János. Digitális
  felvétel. SLPD 12535.

    BUDAPESTI RÉZFÚVÓS KVINTETT SIMPSON: Táncok; PEZEL: Szonáták;
  SPEER: Musicalisch Türkischer Eulen-Spiegel - részletek; ALBINONI:
  A-dúr szvit; BOZZA: Sonatine; HOROWITZ: Music Hall Suite. SLPX 12486.

    HAMARI JÚLIA - mezzoszoprán. Áriák (Mozart: Figaro házassága, Cosí
  fan tutte, Titusz kegyelme; Rossini: A szevillai borbély; Hamupipőke;
  Donizetti: A kegyencnő). A Magyar Állami Operaház Zenekara. Vezényel:
  Lukács Ervin. Olasz nyelven. Digitális felvétel. SLPD/MK 12321.

    MAGYAR ELŐADÓMŰVÉSZEK: MELIS GYÖRGY - bariton. Közreműködik:
  Gyurkovics Mária, Marton Éva - szoprán, Várhelyi Endre - basszus; A
  Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekara, vezényel: Borbély
  Gyula, Erdélyi Miklós, Pál Tamás. Tóth Péter, Varga Pál. Magyar
  nyelven. SLPX 12542.

    SHRI ANTHONY DÄSS - tabla. Tintala; Rupaka tala; Matta tala.
  Közreműködik: Kiss Sándor, Kocsis Zoltán - harmónium, Hortobágyi
  László - sitar-dronika. SLPX 18085.

    HAYDN: f-moll szimfónia No. 49 "La Passione" fisz-moll szimfónia
  No. 45 "Búcsú". Liszt Ferenc Kamarazenekar. Hangversenymester: Rolla
  János. Digitális felvétel. SLPD 12468-HCD 12468-2.

    JOHANN KUHNAU: Hat bibliai szonáta. (Dávid és Góliát harca; Dávid
  zenével gyógyítja Sault; Jákob házassága; Ezékiás halálos betegsége és
  gyógyulása; Gideon, Izráel megmentője; Jákob halála és temetése). Neue
  Clavier-Übung - részletek. Horváth Anikó - csembaló. SLPX 12459-60.

    BRAHMS: f-moll szonáta Op. 5. Kocsis Zoltán - zongora. Digitális
  felvétel. SLPD/MK 12601-HCD 12601-2.

    A VASAS MŰVÉSZEGYÜTTES ÉNEKKARA: Vezényel: Vass Lajos. Kodály
  Zoltán, Szabó Ferenc, Farkas Ferenc, Veress Sándor, Járdányi Pál és
  Vass Lajos művei. Magyar és német nyelven. A Vasas Művészegyüttes
  fennállásának 80. évfordulójára. SLPX 12603.

    HAYDN: G-dúr szimfónia No. 92 "Oxford", D-dúr szimfónia No. 101
  "Az óra". Magyar Állami Hangversenyzenekar. Vezényel: Lukács Ervin.
  SLPX 12532.

    ANTONIO SOLER: Miserere á 8; Miserere á 12; Tóth Mária - szoprán,
  Takács Klára - alt, Gulyás Dénes - tenor, Gáti István - bariton,
  Lehotka Gábor - orgona, Budapesti Madrigálkórus, Magyar  Állami
  Hangversenyzenekar. Vezényel:  Szekeres  Ferenc.  Latin  nyelven.
  Digitális felvétel. SLPD 12427.

    CARISSIMI: Jónás - oratórium, Baltazár - oratórium Pászthy Júlia,
  Zádori Mária, Kiss Márta, Farkas Katalin szoprán, Farkas Éva, Lax Éva
  - alt, Bándi János, Kállai Gábor - tenor, Gáti István - bariton,
  Blazsó Sándor - basszus. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
  Kamarakórusa, Corelli Kamarazenekar, vezényel: Párkai Tamás. SLPX/MK
  12509.

    CÉSAR FRANCK: Piéce heroique, Andantino, Finale, Grand piéce
  symphonique. Lehotka Gábor - orgona. SLPX/MK 12529. Ára:

    VERDI: Az álarcosbál - opera három felvonásban. Katia Ricciarelli,
  Edita Gruberová - szoprán, Jelene Obrazcova - alt, Placido Domingo -
  tenor, Renato Bruson - bariton, Ruggero Raimondi, Giovanni Foiani -
  basszus. A Milanói Scala Ének- és Zenekara, vezényel: Claudio Abbado.
  Olasz nyelven. Digitális felvétel. A Milánói Scala és a Polygram GmbH
  közös produkciója. SLPXL 12620-22.

    SZŐNYI ERZSÉBET: Öt prelűd, Triószonáta, Három  ötlet  négy
  tételben, Radnótikantáta. László Margit - szoprán, Horváth József -
  tenor, Melis György - bariton, Kóté László - hegedű, Mező László -
  gordonka.  Az  Eötvös  Loránd  Tudományegyetem  Radnóti  Miklós
  Gyakorlóiskolájának  Úttörőkórusa,  Budapesti  Kórus,  Corelli
  Kamarazenekar, Budapesti MÁV Szimfonikus Zenekar, vezényel: Ella
  István, Margittay Sándor. SLPX 12623.

    MAGYAR ELŐADÓMŰVÉSZEK - LÁSZLÓ MARGIT - szoprán. Áriák: Mozart: A
  színigazgató, Figaró házassága, Cosi fan tutte, A varázsfuvola; Haydn:
  Orlandó lovag; Rossini: Semiramis; Donizetti: Az ezred lánya; Puccini:
  Turandot című operáiból. Közreműködik: Melis György - bariton, A
  Magyar Állami Operaház Ének- és Zenekara, A Magyar Rádió és Televízió
  Énekkara és Szimfonikus Zenekara, vezényel: Borbély Gyula, Kórodi
  András, Lehel György, Lukács Ervin. Magyar nyelven. LPX 12599.

    BARTÓK: Zene  húros  hangszerekre,  ütőkre  és  cselesztára,
  Divertimento. Liszt Ferenc Kamarazenekar, hangversenymester: Rolla
  János. Digitális felvétel. SLPD/MK 12531.

    A BÖLCSESSÉG  KÖNYVE  -  Gregorián  antifonák,  olvasmányok,
  responzóriumok magyarországi középkori kódexekből.  Szerkesztette:
  Rajeczky Benjámin. Schola Hungarica, vezényel: Dobszay László és
  Szendrei Janka. Latin nyelven. Digitális felvétel. SLPD/MK 12534.

    HÄNDEL: Hat concerto grosso Op. 3. Kovács Lóránt - fuvola, Czidra
  László furulya, Harsányi Zsolt - furulya, fagott, Pongrácz Péter,
  Gombai József - oboa, Vajda József - fagott, Pertis Zsuzsa orgona.
  Liszt Ferenc Kamarazenekar, hangversenymester: Rolla János. Digitális
  felvétel. SLPD/MK 12463.

    MOZART: A-dúr klarinétverseny, K. 622, C-dúr oboaverseny, K. 285d,
  Kovács Béla - klarinét, Pongrácz Péter - oboa,  Liszt  Ferenc
  Kamarazenekar, hangversenymester: Rolla János. Digitális felvétel.
  SLPD/MK 12590.

    VERDI: A lombardok az első keresztes hadjáratban - opera négy
  felvonásban. Sass Sylvia - szoprán, Giorgio Lamberti, Ezio Di Cesare -
  tenor, Kováts Kolos - basszus, Misura Zsuzsa - szoprán, Jász Klári -
  mezzoszoprán, Gregor József, Jánosi Péter - basszus. A Magyar Rádió és
  Televízió Énekkara, A Magyar Állami Operaház Zenekara, vezényel:
  Lamberto Gardelli. Olasz nyelven.  Digitális  felvétel.  SLPD/MK
  12498-500.

    GRIEG: e-moll szonáta Op. 7, Lírai darabok Op. 12 és 43 Kocsis
  Zoltán - zongora. A Phonogram International B. V. digitális felvétele.
  SLPD GMK 12630.

    CZIFFRA GYÖRGY - zongora. "Holdfény és álmodozás." Beethoven,
  Debussy, Schumann, Chopin, Liszt, Brahms, De Falla művei, Cziffra
  György átiratai. EMI-Pathé Marconi felvételek (1956-58). LPXL/MKL
  12628.

    CZIFFRA GYÖRGY - zongora. "A tánc." Rossini, Rameau, Mendelssohn,
  Chopin, Liszt, Gounod, Grieg, Debussy, Rachmaninov művei, Cziffra
  György átiratai. EMI-Pathé Marconi felvételek (1959-61). SLPXL/MKL
  12629.

    SCHUBERT DALOK & LISZT ÁTIRATOK. Frühlingsglaube, Die junge Nonne,
  Meeresstille, Auf dem Wasser zu singen, Du bist die Ruh, Gretchen am
  Spinnrade. Pászthy Júlia - szoprán, Baranyai László - zongora. Német
  nyelven. SLPX 12310.

    KETTŐSŐK: BELLINI: Norma, Rómeo és Júlia, Donizetti: Anna Bolena,
  Ponchielli: Gioconda című operáiból. Tokody Ilona - szoprán, Takács
  Klára - alt, A Magyar Állami Operaház Zenekara, vezényel: Mihály
  András. Olasz nyelven. Digitális felvétel. SLPD/MK 12585.

    GULYÁS DÉNES - tenor. Áriák Donizetti: Szerelmi bájital, A
  kegyencnő, Lammermoori Lucia, Don Pasquale, Verdi: Rigoletto, Simon
  Boccanegra című operáiból. A Magyar Állami Operaház Ének- és Zenekara,
  vezényel: Ferencsik János. Olasz nyelven. Digitális felvétel. SLPD/MK
  12521.

    SÁRKÖZY ISTVÁN: Confession "Anno 1853", Concerto semplice. Bächer
  Mihály - zongora, Kovács Dénes - hegedű, A Budapesti Filharmóniai
  Társaság Zenekara, vezényel: Kórodi András. SLPX 12515.

    MUZIO CLEMENTI: Zongoraszonáták: Esz-dúr Op. 23, No. 3, D-dúr Op.
  25, No. 6, C-dúr Op. 37, No. 1, G-dúr Op. 37, No. 2. Failoni Donatella
  - zongora. SLPX/MK 12550.

    SUGÁR REZSŐ: Savonarola - oratórium, Metamorfosi. Korcsmáros Péter
  - tenor, Melis György, Póka Balázs - bariton, Kovács Péter, Szalma
  Ferenc - basszus, A Magyar Rádió és Televízió Gyermekkara, Énekkara és
  Szimfonikus Zenekara, vezényel: Kórodi András, Lehel György. SLPX
  12518-19.

    "I VAGHI FIORI" - XVI. századi olasz madrigálok. (Palestrina,
  Lass, Gesualdo, Monteverdi stb. művei.) A Pécsi  Nevelők  Háza
  Kamarakórusa, vezényel: Tinai Aurél. Olasz nyelven. SLPX 12546.

    RENATE SCOTTO - szoprán. Áriák Verdi: A haramiák, Aida, Machbeth
  és Az álarcosbál című operáiból. A Magyar Rádió és  Televízió
  Szimfonikus Zenekara, vezényel: Thomas  Fulton.  Olasz  nyelven,
  Digitális felvétel. SLPD/MK 12624.

    MAGYAR ELŐADÓMŰVÉSZEK - ILOSFALVY RÓBERT - tenor. Áriák Verdi:
  Rigoletto, Machbeth, Az álarcosbál, A végzet hatalma, Traviata,
  Gounod: Faust, Meyerbeer: Az afrikai nő, Bizet: Carmen, Puccini: Manon
  Lescaut, Turandot című operáiból. A Magyar Rádió és  Televízió
  Szimfonikus Zenekara, vezényel: Lamberto Gardelli, Görgey György,
  Lehel György, Lukács Ervin. Magyar nyelven. A Magyar Rádió felvételei.
  LPX/MK 12638.

    KEÖNCH BOLDIZSÁR - tenor. Farkas Ferenc, Horusitzky Zoltán, Kadosa
  Pál; Kósa György, Ránki György és Ribáry Antal dalai. Elek Tihamér -
  fuvola, Mercz Nóra - hárfa, Ella István - orgona, Ribáry Antal,
  Rohmann Imre - zongora, Budapesti Kamaraegyüttes, vezényel: Mihály
  András. Angol, francia, német és olasz nyelven. SLPX 12455.

    KLEMPERER BUDAPESTEN - 7. MOZART: Szöktetés a szerájból - opera
  három felvonásban. Gyurkovics Mária, Gencsy Sári - szoprán, Rösler
  Endre, Kishegyi Árpád - tenor, Székely Mihály - basszus, A Magyar
  Állami Operaház Ének- és Zenekara, vezényel: Otto Klemperer. Magyar
  nyelven. A Magyar Állami Operaház 1950. március 20-i előadásának
  felvétele. LPX 12636-37.

    MAGYAR ELŐADÓMŰVÉSZEK - WARGA LÍVIA - szoprán. Részletek Wagner:
  Lohengrin, Tannhäuser,  Borodin:  Igor  herceg  című  operáiból.
  Közreműködik: Joviczky József - tenor, Faragó András - bariton, A
  Magyar Rádió és Televízió Énekkara és Szimfonikus Zenekara, A Magyar
  Állami Operaház Zenekara, vezényel: Kerekes János, Lukács Miklós,
  Vaszy Viktor. Magyar nyelven. A Magyar Rádió felvételei. LPX 12633.

    KARLHEINZ STOCKHAUSEN: Klavierstück IX, DURKÓ ZSOLT: Son et
  lumiére, BOZAY ATTILA: VII. zongoradarab, JOHN CAGE: Sonatas and
  Interludes, IANNIS XENAKIS: Mists. Körmendy Klára - zongora. SLPX
  12569.

    MAGYARORSZÁGI  CIGÁNY  NÉPDALOK  (Szabolcs-Szatmár  megye).
  Szerkesztette: Víg Rudolf és Kovalcsik Katalin. SLPX 18082.

    LITURGIKUS ÉNEKEK A DOHÁNY UTCAI ZSINAGÓGÁBÓL. Kovács Sándor -
  ének, A Zsinagóga kibővített Énekkara, Lisznyai Mária-orgona. SLPX/MK
  18091.