Bemutatjuk    Ebben a rovatunkban olyan készülékek tesztjét közöljük, amelyekkel
  a hifi-kedvelők a hazai boltokban is találkozhatnak. A méréseket Dankó
  Emil, Sólymos  Antal  és  Szalai  Lajosné  végezte,  a  Magyar
  Elektrotechnikai Ellenőrző Intézet műszerparkján. Auditív ítéletünk a
  Hifi Magazin kollektív véleményét tükrözi, teljesen elfogulatlan,
  mindazonáltal - mint bárki másé - a szubjektivitás jegyeit is magán
  viseli.


  Ortofon MC 10/II hangszedő

  

    Bemutatjuk - azaz csak bemutatnánk, hiszen ez a  hangszedő
  Magyarországon még nincs forgalomban, tehát lehet, hogy "tartozni
  fogunk egy teszttel az ördögnek". Mégis, úgy gondoljuk, hogy az MC
  10/II-vel még találkozni fogunk, s inkább előbb, mint később.
    Ezzel egy kicsit elébe vágtunk a dolgoknak, felforgatva tesztjeink
  megszokott menetét; játékszabályaink szerint a hifi-jószágokról csak
  legvégül, a szeánszon derülhet ki, megérik-e a pénzt vagy sem. Tény
  azonban, hogy az új Ortofon hangszedő tesztjét akkor is műsorra tűztük
  volna, ha történetesen csalódást okoz.
    Ez a pickup ugyanis nem teljesen új bogár a Nagy Magyar Salátán
  (ha ugyan emlékeztek még 4. számunk címlapjára), hanem a régi MC
  10-nek egy új nemzedéke. Annakidején mi voltunk, akik az MC 10
  behozatalát szorgalmaztuk, azzal, hogy a mozgótekercses hangszedő egy
  új, más, meggyőzőbb zenei világot tárhat fel a zenebarátok előtt. Az
  Ortofon MC 10 az elfogadható "emcék" egyik legolcsóbbika, és sehol
  Nyugaton nem lehet jutányosabban beszerezni, mint nálunk. Más kérdés,
  hogy 4700 forint egy hangszedőért és az illesztőtranszformátorért
  nagyonis borsos ár Magyarországon, és távol álljon tőlünk, hogy az MC
  10-et afféle Best Buynak, azaz különlegesen jó vételnek nevezzük - de
  sokkal többet lehet vele javítani a zenén, mintha ugyanezt a pénzt
  drágább lemezjátszóra vagy erősítőre költjük. (Lásd "Az MC-próba"
  eredményét a HFM 11. számában.) Egyszóval, az MC 10-ért ma is
  vállaljuk a felelősséget, a drágább típusokért viszont nem - igaz:
  azokat nem is mi ajánlottuk behozatalra. Nem is az MC 10 és az MC 20
  között van a nagy különbség, hanem az - egyébként jóhangú - VMS30 és
  valamennyi Ortofon-MC között.
    Az MC 10 ma már lefutott modell: addig kapható, amíg a készlet
  tart, és aztán végleg átadja helyét a módosított generációnak,
  amelyért ha kereskedőinknek lesz egyáltalán devizájuk pickupvásárlásra
  - sajnos, 10 százalékkal többet kell fizetni. Namármost, mindennemű
  "Mark II" fedőnévből két dologra lehet következtetni. A jóhiszeműek
  elfogadják, hogy javult a technológia, tehát magasabb az ár - a
  rosszhiszeműek pedig arra gyanakszanak, hogy az ár mindenképpen
  emelkedett volna, és a technológián csak azért kellett változtatni,
  hogy ki ne lógjon a lóláb. Jelen tesztünkkel éppen azt szeretnénk
  felfedni, mit takar az MC 10 hangszedőn a Mark II reverenda.

                   *

    "Vörös és fekete." A régi hangszedő vörös volt, ez meg fekete
  színű; egyébként külsőre semmi sem változott. Ha tehát javult a
  hangszedő specifikációja, akkor ez nyilván abból következik, hogy
  megfelelőbb anyagokat használnak a mozgó rész felfüggesztéséhez,
  illetve szigorúbban ellenőrzik a minőséget és jobban ügyelnek a
  tűréshatárokra. Az eredeti MC 10 - és általában a mozgótekercses
  hangszedők - ismertetését megtalálhatják Olvasóink a HFM 4. számában,
  de  hogy  ne  kelljen  minduntalan  visszalapozniuk,  röviden
  összefoglaljuk, mely paramétereiben  változott  meg  az  Ortofon
  legolcsóbb MC-je.
    A tűerőt mindenesetre redukálták, a javasolt érték 20mN helyett
  most 15mN, holott egyúttal a követési képességen is javítottak (60µm a
  régebben megadott 50µm helyett). Furcsa, hogy a pickup specifikáció
  szerinti  engedékenységét csökkentette a gyár, pedig a követési
  képességet általában nem úgy szokás növelni, hogy merevítik, hanem
  ellenkezőleg:  hogy  lágyítják a mozgó rendszer felfüggesztését.
  Megjegyezzük, hogy az új pickupra 15 helyett csak 11mm/N-t írnak - de
  az is igaz, hogy mi már a régi típuson is csak 10mm/N-t mértünk.
    A frekvenciaátvitel tűrésmezejét +3; -2 decibelről ±1,5dB-re
  szűkítették, valószínűleg azáltal, hogy "megfogták" a 10kHz feletti,
  viszonylag erős rezonaciát. Ez egyébként nem feltétlenül előnyös.
  Érdekes, újabban maga az Ortofon propagálja a nemzetközi fórumokon,
  hogy a tökéletesen lineáris frekvenciamenet helyett inkább a legjobb
  kompromisszumot kell megtalálni a lineáris frekvencia-,  illetve
  fázismenet között. A frekvenciaátviteli sáv alsó határát 10Hz helyett
  most 20Hz-ben jelölik meg, ennek ne  tulajdonítsunk  gyakorlati
  jelentőséget; annak se, hogy a kimeneti feszültség 0,1mV helyett csak
  0,09mV. Fontosabb, hogy az áthallás 22 decibelről 25dB-re nőtt; habár
  ez a 3 decibel kisebb, mint az egyes példányok szórása, statisztikai
  értelemben kétségtelenül nyereség.
    Mindent összevéve, a gyári paraméterekből úgy látjuk, hogy az
  alaptípusban "voltak még tartalékok". Pusztán a  specifikációból
  ítélve, az új hangszedő közelebb esik a kétszerte drágább  MC
  20/II-höz, mint a régi 10-eshez.


  Méréseinkhez

    Fel kell hívnunk Olvasóink figyelmét arra a nem elhanyagolható
  körülményre, hogy ezt a hangszedőt nem a bolti forgalomból, hanem az
  Ortofon gyártól kértük be (a Hungagent Rt. szíves közvetítésével).
  Mindenképpen két összemért darabot szerettünk volna kapni, hogy
  lemezjátszókat és hangkarokat minősíthessünk velük. A válogatásnak
  tehát nem az volt a célja, hogy különlegesen jó, hanem hogy különösen
  egyforma példányokhoz jussunk. A gyáriak sem tettek egyebet, mint hogy
  néhány tucat hangszedő adatait átfuttatták a RAMOVILL-boltból ismert
  tesztkomputeren - persze, ha került is a kezükbe gyöngébb példány, azt
  aligha küldték el nekünk. Műszaki szempontból a két példány valóban
  nagyon hasonló, füllel azonban meg lehet különböztetni őket.
    Az MC 10/II - vagy legalábbis a mi két példányunk - gyakorlatilag
  eleget  tett  az  alaposan  megszigorított  specifikációnak.  A
  frekvencia-jelleggörbe és az áthallási csillapítás igen jó; a régi
  hangszedő 10kHz fölötti kiemelését 1,5 decibelesre csillapították. A
  torzítás nőtt ugyan valamelyest, de ezt mi a magunk részéről a
  csökkentett tűerőnek tudjuk be. Úgy látszik, e tekintetben a gyárak
  javíthatatlanul optimisták, és - mint mindig - ezúttal is az a helyes,
  ha nem fogadjuk el a javasolt tűerőt, hanem inkább a felső tűerő-határ
  közelében kereskedünk.

  
  

  Szeánsz

  

    Első hallgatásra nagyon egyformán szólt a régi meg az új pickup.
  "A különbség nem szignifikáns", írtuk jegyzetfüzetünkbe, többször is,
  a meghallgatás első tíz percében. További nyolc-tíz perc múltán
  azonban kezdett a különbség "szignifikánssá" válni.
    A  Mark  II  hangja  teltebb,  melegebb,  kiegyenlítettebb,
  megnyugtatóbb. Néha úgy tűnt, nem eléggé analitikus - de valószínűleg
  csak azért gondoltuk ezt, mert hozzá képest a régebbi változat
  hűvösebben szólt, kicsit soványabban, kicsit érdesebben,  kicsit
  "mozgómágnesesebben", kicsit sávhatároltabban, és ezért kiemelte a
  prezensz-tartományt, tehát a szólistákat is; csalóka dolog: könnyen a
  "definiáltság" érzetét keltheti. Az MC 10/II lágyabb hangon muzsikált,
  és jóval nagyobb teret éreztetett - ez utóbbi képességét minden egyes
  zeneszámon megfigyelhettük, az Ortofon demólemezen éppúgy mint a
  Propriuson vagy az EMI/Hungaroton Wagner-lemezén.
    Az új változatot végülis feltétlenül jobbnak minősítettük - habár
  nem ellenszavazat nélkül. Nem voltunk benne egészen biztosak, hogy ez
  a lágyabb hangkép vajon tényleg hitelesebb-e. Azt viszont tudtuk, hogy
  a régi MC 10 (a legdrágább Ortofonokhoz képest) kissé csörömpölősen
  szól, és ellenőrzésképpen most a módosított típust is összemértük a
  sokszáz dolláros MC 30-cal.
    Ez a próba megnyugtatott bennünket, hogy helyes úton járunk (mi
  is, de az Ortofon tervezőmérnökei egész biztosan). A Mark II hangzási
  balansza éppen a kettő közé esik: nem annyira mélytónusú és telt, mint
  az MC 30-é, de már jobban emlékeztet a drága pickupra, mint az
  olcsóbbra. A vonóskórusa a basszushangszerei valamivel soványabbak, a
  prezensze kissé cseng, de már csak nagyon kevéssé érdes; csak nagynéha
  fedeztünk fel az énekhangokon egy kis rekedtséget. Az MC 10/II még az
  MC 30-cal váltogatva is kellemesen szól, sőt: volt akinek a rövidpróba
  végeztével ez a hangszedő  tetszett  jobban!  Persze,  hosszabb
  meghallgatáson, főleg komolyzenei anyagon csaknem mindig fölénybe
  került a "nagy"  pickup  a  maga  komótosabb,  kiegyenlítettebb
  hangképével.
    Az MC 10/II igen széphangú zeneszerszám, illene hozzá egy jobb
  illesztőtranszformátor a kiszolgált STM-72-nél. Az Ortofon maga is
  érzi ezt, mert nemrég piacra hozta a T-10 jelzésű trafót, amely -
  típusszámából ítélve - remélhetőleg olcsóbb lesz a kissé felárazott
  T-20-nál. Biztató hír. Még biztatóbb volna, ha Magyarországon is
  készítene valaki egy Ortofon-minőségű  illesztő  transzformátort.
  Reménytelen dolog? Némelyik nagyvállalatunknak sokkal többre is futja
  a műszaki képességeiből. Csak hát ők nemigen ereszkednek le az olyan
  csacskaságokhoz, mint amilyen a High Fidelity.
    És még egy rossz hír. Említettük, hogy a Mark II körülbelül 10
  százalékkal drágább a Mark I-nél. Igen ám, de közben maga a dollár is
  drágább lett. A régebben érkezett hifi-jószágok, így az MC 10 is, még
  a régi átváltási arányokat tükrözik, de amit ezután vásárolunk, az
  legalább 20 százalékkal drágul. Az MC 10 - illesztőtranszformátor
  nélkül - mintegy 3000 forintba kerül; az MC 10/II-höz aligha fogunk
  hozzájutni 4000 forint alatti áron. Mondhatnánk: "akkor már inkább
  veszek ötezer forintért egy MC 20-ast" - de, sajnos, ezután már az MC
  20 sem annyiba fog kerülni, mint az MC 20.


  Technics RS-M216 kazettás csévélő

  

    Ez már a harmadik Technics magnó. Áramköreit tekintve rokona az
  RS-M205 és 215-nek, külsejében viszont elüt tőlük. Ha valaki az előző
  két masinát még túlságosan drabálisnak találta volna, elvégre azok még
  teljes 122 milliméter magasra nőttek, az RS-M216 biztosan meg fogja
  nyerni a tetszését, minthogy ennek a magassága, jobban  mondva
  alacsonysága csupán 109 milliméter. Egyszóval: igazi dakszli.
    Az új magnó is elöltöltős, de mechanikájának kezelőszervei már nem
  fértek el a kazettatartó alatt. A kazettakivető gomb balra került, a
  hálózati kapcsoló alá, a többi kezelőszerv pedig a középső blokkban
  kapott helyet. Elrendezésük logikus, áttekinthető.
    Az első oszlopban a két leggyakrabban használt billentyű, a Play
  és a Stop kétszerte hosszabb a többinél, ez nagyon praktikus; fölöttük
  a balra- és jobbratekercselés billentyűje együttesen adja ki az
  előbbiek billentyűhosszúságát.
    A második oszlop: a Pause, a Record és a számolószerkezet
  nullázógombja. A harmadik oszlopot egyetlen, hosszúkás, függőleges
  vonalú billentyű képezi: a Dolby kapcsológombja.
    Jobboldalt helyezték el a Line/Mic bemeneti választókapcsolót, a
  mikrofonbemenetek csatlakozóhüvelyét (6,3mm-es Jack), a szalagválasztó
  kapcsolót és a szintszabályzók kettős potméterét.
    A kezelőszervek fölött hosszú-hosszú, elegáns, sötét (és persze
  lámpafényeket rejtegető) plexicsík fut végig  a  készüléken.  A
  kazettaablak után egy háromjegyű számlálót látunk, aztán egy felvételi
  jelzőlámpát, a jobbszélen pedig azt a fluoreszcens kivezérlésjelzőt,
  amelyet már az előző Technicseken is megcsodálhattunk. Mit is mondjunk
  - nagyon szép kis háziállat ez a masina.


  Mechanika

    Szokás szerint egy kisméretű, elektronikusan vezérelt, kollektoros
  egyenáramú motorral hajtják meg az aprócska, de tömzsi lendkereket.
  Két további vékony szíj közvetíti a csévéléshez szükséges hajtóerőt,
  egy negyedik szíj pedig a számlálószerkezetet hajtja.
    Az üzemmód-kapcsolók igen könnyen járnak, mivel kapcsoláskor a
  mechanika "rásegít" a billentyűkre ("Soft Mechanism"). Ha egyszerre
  nyomjuk  be  a  Play-t  és  valamelyik  gyorscsévélő  gombot,
  belehallgathatunk a felgyorsított műsor  csivitelésébe,  és  így
  biztosabban megtaláljuk, amit keresünk (Cue és Review funkciók).
  Ilyenkor a gyorscsévélés befejeztével a gép rögtön  lejátszásra
  kapcsol. Szalagvégen a magnó bármilyen üzemmódból Stopra vált.


  Elektronika

    Mint a többi viszonylag olcsó magnónak, ennek is elég egyszerű az
  elektromos felépítése.
    Felvételkor a mikrofon jelét egy IC erősíti (M 5219L) és a
  felvételi szintszabályzóra juttatja. Közvetlenül ide fut  be  a
  vonalbemenet jele, megkerülve a mikrofonerősítőt.
    A Dolby-B áramkör egy NE 646N típusú IC, amely kikapcsolhatatlan
  multiplex-szűrővel van egybeépítve, hogy a rádióműsorok 19 és 38kHz-es
  pilotjele meg ne zavarhassa a zajcsökkentő áramkört. A Dolby IC-ről a
  jel közvetlenül az egytranzisztoros fejmeghajtó, korrekciós erősítőre
  kerül. A kombináltfej MX jelzésű. Hosszabb életet ígér, mint a
  hagyományos permalloy-fejek.
    A fejhallgató-erősítő (M 5218L típusú IC) felvétel közben is
  működik.
    Az előmágnesező és törlőoszcillátor - egy 2SD  1225R  jelű
  tranzisztor - 80kHz frekvenciájú jelet állít elő. E tranzisztor
  bázisáramának változtatásával állítják be a különböző szalagtípusok
  optimális előmágnesező és törlőáramát.
    Külön figyelmet érdemel a kivezérlésjelző. Kicsit bonyolultabb,
  mint amit az RS-M215-ön láttunk. Fluoreszcens kijelző ez is, és
  -20dB-től +9dB-ig mutatja a kivezérlés pillanatnyi, jobban mondva 1-2
  pillanatnyi értékét, ugyanis mindig a csúcsszintet jelzi, s azt 1-2
  másodpercig "benntartja" (Peak Hold), hogy könnyebben megfigyelhessük.
  A kijelző típusszáma QSiFLOO6F. A vezérlő áramkör egy AN6870N jelű IC;
  ehhez csatlakozik az a két tranzisztor, amely a csúcsszint-tartó
  áramkört képezi.
    Lejátszáskor a kombinált fej jelét a mikrofonerősítő fogadja, és -
  szalagfajták szerint - elvégzi rajta a kellő korrekciót, egy magányos
  tranzisztor által beiktatott RC-hálózat segítségével. A felerősített
  jel a Dolby IC-re  fut,  majd  a  vonalkimenetre,  illetve  a
  fejhallgató-erősítőre.
    Csendesítésről (Muting), azaz a kapcsolási zaj  elnyomásáról
  összesen 6 tranzisztor gondoskodik. A hálózati  tápegység  ±10V
  stabilizált feszültséggel látja el a magnó elektronikáját,  1-1
  tranzisztor révén.
    A magnót fémdobozba zárták, csak a hátoldal van műanyagból. A
  vonal be- és kimenet RCA-rendszerű (harang) csatlakozóhüvely, a
  fejhallgató csatlakozója 6,3 milliméteres Jack. Sajnos  igencsak
  hiányoljuk a szabványos felvétel-lejátszás csatlakozót! Így csak
  azoknak nem lesz gondjuk, akiknek erősítőjén RCA-rendszerű csatlakozók
  vannak.

  Méréseinkhez

    A nyávogás átlagos; ezt várhatjuk el ebben az árkategóriában. Az
  elektromos jellemzők szintén átlagosak. Magasnak tartjuk az üzemi zajt
  - igaz, ezt a paramétert mi nagyon szigorú módszerrel mérjük. A
  frekvenciaátvitel jó, nagyjából eleget tesz a specifikációnak.
    Az üzem mód kapcsolók nagyon jól működnek; a gép "ügyesebb", mint
  elődei voltak.

  
  
  


  Szeánsz

  

    Az RS-M216 hangképe metál szalaggal magas tónusú. Összehasonlítva
  az Orion magnóval, a Technics több szavazatot kapott: csengőbben,
  élénkebben szólt, viszont keveselltük a basszusát. Az  volt  a
  véleményünk, hogy színezett a hangja, de ez többnyire a javára válik.
  Az Orionon szebbek a mélyek, elviselhetőbb a zaj, természetesebb az
  énekhang. Jegyzeteinkben fel-feltűnik egy megjegyzés: nincs kizárva,
  hogy az Oriont tovább el lehet hallgatni.
    Hagyományos, Fe szalagon kevésbé tetszett a japán csévélő. Főleg a
  zajára panaszkodtunk. Igaz, az Orion magashangjaiban is érezni véltünk
  valamit, ami "nem igazi".
    Krómdioxid szalagon az Orion egyre inkább fölénybe  került.
  Élénken, megnyerően, egészségesen szólt, az RS-M216 pedig fojtottan,
  bágyadtan, beszűkülten. Erős a gyanúnk, hogy ebben a versenyszámban
  jobban szerepelt volna a Technics, ha japán szalagot használunk.
    Summázva: ez a magnó már nem számottevően gyengébb az Orionnál (a
  külsejüket tekintve pedig nyilván nincs verseny a két gép között) - de
  érdemes metállal
    használni, és ha lehet, szerezzünk hozzá japán kazettákat. Bölcs
  tanács, csak megfogadni nehéz.


  Egy lengyel mini-torony

  

    Míg a két magyar szomszédvárépítő, a Videoton és az Orion még
  mindig csak a kiállításokon ijesztgeti egymást, és jó magyar szokás
  szerint nem sieti el a dolgát (a maxitornyok például két teljes év
  alatt futották meg pályájukat a BNV-pavilon és a RAVILL-bolt között...
  holott, mint tudjuk, a tornyok toronyiránt közlekednek, legalábbis a
  sakktáblán), szóval, míg a magyar iparvállalatok csupán felcsigázzák,
  de áruval még nem látják el a vásárlóközönséget, egyszercsak mit
  látunk! megmozdul az eddig szintén nem túl serény külkereskedelmi
  apparátus, és a tétovázó magyar gyárakat megelőzve, leteszi a hifisták
  asztalára az első mini-tornyot! (Képünkön: életnagyságban.) Ezzel le
  is fölözi ennek az árukategóriának az igazi hasznát, dehát aki először
  jön, elsőnek eszik. A vásárlótól legfeljebb akkor várhatjuk el, hogy
  "patrióta legyen, magyar árut vegyen," ha egyáltalán van magyar áru.
    A miniépítmény, aminek most kissé kényszeredetten örvendeznünk
  kell, lengyel illetőségű, a Diora cég gyártmánya. Egyik komponense, a
  lemezjátszó már egy ideje forgalomban van, de  (továbbra  sem)
  teszteljük, mert a hangszedője miatt eleve nem tekintjük hifinek.
  Hasonlóképpen nem nyerték meg tetszésünket a toronnyal együtt érkezett
  hangsugárzók sem; bár mértük őket, adataikkal nem terheljük az
  Olvasót. Ez egyszersmind azt is jelenti, hogy megvételüket nem
  ajánljuk. Szerencsére a torony minden egyes fődarabja külön is
  kapható, így nyugodtan tesztelhetjük csupán a központi egységeket.
  Hangsúlyozzuk, ezeket sem muszáj együtt  megvásárolni.  Szabadon
  gazdálkodhat velük a berendezését józanul összeválogató zenebarát.* (*
  Közvetlenül lapzárta előtt kaptunk egy jó hírt és egy rosszat. A jó:
  forgalomba került a minitorony, és tetőtől-talpig alumínium színű. A
  rossz: nem lehet külön is megvásárolni a fődarabjait.)
    A három fő egység: az AS-211D típusú tuner, a WS-311D erősítő és
  az MSD-411D jelű kazettás magnó. Külsejükről annyit, hogy ugyanannak a
  formatervezőnek a kezenyomát viselik, és eredetileg csinosan néztek
  ki, alumínium-, illetve aranyszínűre oxált felületükkel, ámde a
  tömeggyártás folyamatába az ellenség betette a kezét vagy a lábát vagy
  akármilyét, és a készülékek szegélye, illetve gombjai most már nem
  fémszínűek, még csak nem is feketék, hanem hátborzongatóan barnák,
  ennélfogva úgy illenek a fémfelülethez, mint macska nyakába a kolomp.*
  A formatervező azóta minden bizonnyal a kardjába dőlt, de ettől még az
  alumínium-plusz-barna színkombináció nem fogja erősíteni a hagyományos
  magyar-lengyel barátságot.
    Hogy valami jót is mondjunk: ezek a tunerek és erősítők, belső
  felépítésüket tekintve, nem azonosak a régi WSH-TSH masinákkal (igaz:
  a Merkuryval sem), amelyek szintén a Diorától, illetve a lengyel
  Unitra külkereskedelmi vállalattól származnak, s amelyeket lapunk 4.
  számában teszteltünk.


  MDS-411D kazettás csévélő

    Ez az elöltöltős magnó a pár évvel ezelőtti divatot követi,
  amennyiben a kazettát "kiteszi az erkélyre". (Ilyen volt a 4.
  számunkban sztárolt Pioneer CT-F1250 is.) A kazettatartó  alatt
  helyezkednek el az üzemmódkapcsolók (felvétel, lejátszás, gyors előre
  és hátra, stop, szünet); valamennyi funkció üzembelépését pici piros
  LED jelzi.
    A kivezérlésjelző szintén piros LED-ek sorozata - csinos megoldás,
  erre mondják, hogy "korszerűséget sugall". Alatta egy 3 számjegyes
  számlálót látunk,  valamint  egy  sor  nyomógombot,  amelyek  a
  szalagválasztó (vas-króm-vaskróm) és  a  bemeneti  válaszkapcsoló
  (Line/mikrofon) funkcióját látják el, illetve a Dolby zajcsökkentőt
  iktatják be az áramkörbe. A felvételi szintszabályzó nagyméretű kettős
  gomb.
    A  mikrofonbemenetek  és  a  fejhallgató-kimenet  6,3mm-es
  Jack-hüvelyeit az előlapon találjuk. A hátoldalon a felvétel-lejátszás
  csatlakozódugóját a hagyományos 5 pólusú aljzat, a Line be- és
  kimenetek jelét pedig RCA-rendszerű harangcsatlakozók fogadják. A
  magnó doboza fémből van.

  Mechanika

    Az MDS-411D-nek két  motorja  van.  Az  egyiket  főmotornak
  nevezhetjük, ez hajtja a lendkereket, egyéb funkciója - nagyon
  helyesen - nincs. A csévélést a másik motor végzi. előre vagy hátra,
  aszerint, hogy milyen jelzést kap a vezérlő elektronikától. Így máris
  lényegesen egyszerűbbé tehették a gép mechanikáját, elhagyhatták azt a
  sok-sok apró alkatrészt,  amely  minden  funkciót  az  egyetlen
  meghajtó-motorra hárít.

  Elektronika

    Annál komplikáltabb a vezérlőáramkör  -  mármint  abban  az
  értelemben, hogy igen sok elemet tartalmaz, minthogy hagyományos
  alkatrészekből  (diódákból,  tranzisztorokból)  építették,  holott
  manapság az ilyesmit szívesebben elintézik néhány viszonylag egyszerű
  integrált áramkörrel és kiszolgáló-alkatrésszel. A vezérlőáramkör
  minden üzemmódban elektromágneseket működtet; ezekből összesen hármat
  találunk a készülékben. A teljes áramkör 20 tranzisztort és 21 diódát
  tartalmaz, valamint egy IC-t is, egy UCY 7438-at, ez azonban mindössze
  a felcsévélő orsó forgását érzékelő jeladónak (reed-relének) az
  impulzusait formálja. (Ezáltal tud a magnó  szalagvégen  minden
  funkcióból automatikusan Stop-ra kapcsolni - "Full Auto-Stop".)
    A szorosan vett magnó-elektronika már lényegesen egyszerűbb, és
  igen sok rokonságot  mutat  a  hasonló  kategóriájú  készülékek
  elektronikájával.
    Felvételkor a mikrofon és a felvétel/lejátszás bemenet jele egy
  kéttranzisztoros erősítőre kerül (2xBC413), majd onnét a felvételi
  szintszabályzóra. A bemeneti  választókapcsolóval  a  mikrofonról
  Line-bemenetre is válthatunk. A Line-jel közvetlenül, tehát megkerülve
  a mikrofonerősítőt, a szintszabályzóra fut, majd az LM 1011 típusú
  Dolby-IC-re, amely a fejmeghajtó tranzisztort vezérli. E fokozatban
  állítják be szalagfajták  szerint  a  felvételi  korrekcíót.  A
  zajcsökkentő áramkör multiplexszűrője kikapcsolhatatlan, meredeken
  levág minden 16kHz feletti jelet, még akkor is, ha erre nem lenne
  szükség - például, ha nem rádióról, vagy rádióról ugyan, de nem
  sztereó programot veszünk fel.
    A magnó vasoxid, krómoxid és vaskróm szalagot fogadhat, metált
  viszont nem, pedig ez ma már úgyszólván elengedhetetlen követelmény
  volna.
    Még mindig a felvétel funkciójánál  maradva,  beszéljünk  a
  kivezérlésjelzőről. A kivezérlést csatornánként 9 darab piros LED
  mutatja, -18-tól +6dB-ig, 3 decibeles lépésekben. A fénykibocsátó
  diódákat diszkrét elemekből épített áramkör vezérli, így meglehetősen
  bonyolultra sikerült, csatornánként 15 tranzisztor kellett hozzá. A
  kivezérlésjelző lejátszáskor is működik, ilyenkor a szalagról jövő jel
  nagyságát mutatja.
    Az előmágnesező- és törlőoszcillátor (két tranzisztor) ellenütemű
  megoldású.  Egy  áteresztő-tranzisztor  látja  el  a  különböző
  szalagfajtáknak megfelelő kisebb-nagyobb tápfeszültséggel, szabályozva
  a törlő- és előmágnesezési áramot.
    Lejátszáskor a jel hasonló utat fut be. Előbb kéttranzisztoros
  erősítő fogadja, erősíti és korrigálja; a Dolby IC is elvégzi a
  magáét, majd egy újabb kéttranzisztoros  erősítőreemitterkövetőre
  bocsátja a jelet. Ennek az áramkörnek a második tagja viszonylag nagy
  áramú beállításban dolgozik, és ez táplálja a fejhallgató, a Line,
  illetve a felvétellejátszás csatlakozó kimenetét egyaránt. A tervezők
  arról is gondoskodtak, hogy felvételkor a műsor a vonal- és a
  fejhallgató-kimeneten is megjelenjék; ugyanekkor a felvétel/lejátszás
  csatlakozó kimenetén egy csendesítő tranzisztor lezárja a jel útját,
  nehogy összegerjedjen a magnó az őt vezérlő erősítővel. (Mint tudjuk,
  a gyakorlatban ilyesmi bizony előfordulhat - nagyon kellemetlen
  jelenség.)
    A kis lengyel magnónak a  tápegysége  is  komplikáltabb  a
  szokásosnál, amin tulajdonképpen nem is csodálkozhatunk. Három önálló
  tápegységet találunk benne. Az egyik +20V stabilizált feszültséggel
  látja el a szorosan vett magnó-elektronikát. Stabilizálásra itt két
  tranzisztort használtak fel. A másik tápegységről
    -12V feszültséget kap a főmotorba épített stabilizátor, illetve a
  mechanikát vezérlő áramkör, amelynek azonban külön stabilizátora van.
  A harmadik tápegység -34V-ot állít  elő,  innét  táplálják  az
  elektromágneseket és részben a kivezérlésjelző áramkört is.
    Csendesítésről sem feledkeztek meg - ez összesen 6 tranzisztorba
  "került".
    Leírásunkból feltehetőleg kiérződik, hogy e pici jószág belsejében
  meglehetős zsúfoltság uralkodik; meleg is van odabenn, legalábbis a
  többi hasonló magnóhoz viszonyítva. (Ráadásul  a  szerelés  sem
  éppenséggel példás.) Tesztpéldányunk nem viselkedett megbízhatóan;
  szerencsére több példányhoz is hozzájutottunk, és így sikeresen
  befejezhettük a mérést. (Diagramok a 87. oldalon.)


  Méréseinkhez

    Több megjegyzésünk is van.
    A nyávogás nem magasabb ugyan, mint a gyár ígéri, de az utóbbi
  időben forgalomba került csévélők nyávogásához mérten viszonylag
  magas.
    A bemenő- és kimenőfeszültségek értéke eleget tesz a szabványnak
  és megfelel a gyakorlatnak.
    A lejátszási frekvencia-jelleggörbét  alaposan  lekaszálja  a
  beépített multiplex-szűrő: már 14kHz-en 5 decibel, 16kHz-en pedig nem
  kevesebb mint 12-14 decibel a hiány.
    A  teljes  (felvétel/lejátszás)  frekvenciagörbét  a  gyár
  specifikációja szerint,  a  DIN  45500-as,  azaz  az  NSZK-beli
  hifi-szabvány alapján, 0; -7 decibeles tűrésmezővel értékeltük. A gép
  bármiféle szalagfajtán  igen  erősen  kiemeli  a  magashangokat.
  Ellenőrzésképpen további példányokat is megmértünk, de mindegyiken
  ugyanezt tapasztaltuk, tehát a gyár következetesen így állítja be a
  magnót (valószínűleg azért, hogy silányabb minőségű szalagokon se
  essenek túlságosan a magashangok).  Vaskróm-szalagon,  bekapcsolt
  Dolbyval  a  kiemelés  olyan  nagymértékű,  hogy  gyakorlatilag
  értékelhetetlen - táblázatunkban itt két vízszintes vonal szerepel.
    A zajszintek átlagosak, de nem érik el a specifikált 62 decibelt
  (bekapcsolt zajcsökkentővel, krómoxid szalagon). Jól látható viszont,
  hogy a Line bemenetről sokkalta csendesebb lesz a műsor, mint
  mikrofonról vagy a felvétel/lejátszás  bemenetről.  A  felvételi
  szintszabályzó maximumállásában a különbség jó 10 decibelre rúg!

  
  
  


  Szeánsz

  

    Nincsenek csodák. Az Orion SM 250 ellenében a kis lengyel magnó
  szavazatot sem kapott. Pedig tulajdonképpen nem szólt rosszul, nem
  torzított - csak éppen túlságosan magas fekvésben zenélt, ami a
  frekvenciagörbék ismeretében aligha meglepő. Visszatérő jelzőink:
  csengőbb, de érdesebb - gyöngébb térhatású - basszusban szegényebb -
  zajosabb - idegesebb a hangképe - és ami a legfontosabb: egy kicsit
  fárasztó hallgatni.
    Ez nem zárja ki, hogy az MDS-411 D esetleg megéri a pénzét. Hogy
  mennyibe kerül, azt mi most (júniusban) pontosan még nem tudjuk; úgy
  sejtjük, 6000 forint körül lesz az ára, annyiért pedig nem lehet
  jobbat kapni. Sajnos, ez a készülék is magán hordja a szocialista
  országok közötti konzumcikk-kereskedelem stigmáit. Ha tisztességesen
  beállítják az előmágnesezését, nem úgy, ahogy  a  nívón  aluli
  szalagokhoz, hanem ahogy az átlagosan jó kazettákhoz kell, akkor a
  lengyel minitorony magnója, az MDS-411D itt és most  -  tehát
  Magyarországon, 1983 szeptemberében - akár afféle Best Buy-nak is
  elmenne...


  AS-211 D tuner

    Egyszerű, de korszerű kis készülék, viszonylag kevés alkatrészből
  áll. Az URH-vevőn kívül hosszú- és középhullámú rádióvevőt  is
  tartalmaz (150-285kHz, illetve 525-1605kHz), de mint már többször
  leírtuk, az AM-funkciót mi inkább csak szolgáltatásnak tekintjük.
  Nyilván sokkal hasznosabb volna, ha inkább az FM-vevő volna úgy
  kiképezve, hogy egyaránt működhessen az OIRT és a CCIR sávban. A kis
  lengyel tuner azonban csak az OIRT-sáv (65,5-74MHz) vételére alkalmas.
    A legszükségesebb funkciókat is megtaláljuk rajta. A frontlapon
  nyomógombok léptetik be a három véte!i sávot, a csendesítést, és
  ugyancsak nyomógombbal válthatunk monóról sztereóra. A keskeny skála
  egyik végén a térerősségjelzőt látjuk, a másik végén pedig  a
  sztereó-jelző LEDet. Egy másik LED akkor  gyullad  ki,  amikor
  bekapcsoljuk a készüléket, a harmadik pedig, amelyet a skálahúrozásra
  erősítettek, a skálamutató feladatát látja el. A kivezérlésjelző
  műszer egy 5 LED-ből álló pontsor. Hiányoljuk viszont azt a LED-et
  (vagy másmilyen műszert), amellyel a pontos  állomásra-hangolást
  lehetne megkönnyíteni.


  Felépítése

    Fémdoboz, ferritantennával, hogy az AM-sávot külső antenna nélkül
  is megbízhatóan vehessük. Az AM-rész modulátorkörei BF 245 típusú
  FET-re csatlakoznak, s az egy A244 D IC-re adja a felerősített jelet.
  Ez az IC tartalmazza a tulajdonképpeni erősítőt, a helyi oszcillátort,
  a keverőt és a középfrekvenciás (KF) erősítőt. Az AM-rész két hangolt
  körös. Az IC-hez 4 darab KF tekercs kapcsolódik, ezek kapacitív
  csatolásúak.  Végül  a  demodulátor,  majd  az  egytranzisztoros
  hangfrekvenciás erősítő következik.
    Nem sokkal bonyolultabb az FM-rész sem. A teljes elektronikát
  egyetlen panelre építették, csupán a sztereó dekódert helyezték el egy
  másik, kisebb panelen. A 300 ohmos szimmetrikus antennabemenetről a
  nagyfrekvenciás erősítőre (egy BF 195 tranzisztorra) kerül a jel, majd
  pedig a keverőfokozatra (szintén egy BF 195-re). Ugyanide fut be a
  helyi  oszcillátor  jele  is  (BF  195).  A  hangolást  hármas
  forgókondenzátor végzi. Automatikus frekvenciakontroll (AFC) tartja
  állomáson az elektronikát, egy BB 105G típusú varicapdióda jóvoltából.
  A keverőfokozatról jövő 10,7MHz-es középfrekvenciás jelet egy BF 194
  tranzisztor erősíti,  s  továbbadja  két  SFE  10,7MHz  jelzésű
  kerámiaszűrőre. A további KF-erősítést és az FM-detektációt egy UL
  1200N típusú IC végzi (megfelel az RCA CA 3089 típusának); ez
  szolgáltatja a jelet a hangolásjelzőnek, az AFC-áramkörnek, és ide
  csatlakozik a Muting, azaz csendesítés-kapcsoló is. Az IC-be épített
  hangfrekvenciás erősítő hajtja meg a következő, TCA 4500 A típusú
  integrált áramkört, azaz a sztereó dekódert. Ide csatlakozik még egy
  tranzisztor (BC 148), amely a monó, sztereó üzemmódot kapcsolja. A
  sztereó dekóder közvetlenül (a pilot szűrők után) a hangfrekvenciás
  kimenetre dolgozik. A már említett kivezérlésjelző 5 LED-jét egy UAA
  180 jelű IC vezérli. A tápegység rendkívül egyszerű, és +12V-os
  stabilizálatlan feszültséget szolgáltat.
    Szokásos kivitelű csatlakozók fogadják az FM-antennát és a külső
  AM-antennát; a hangfrekvenciás jelet 5 pólusú csatlakozóhüvelyre
  vezették ki.

  


  Méréseinkhez

    Mint már a bevezetőben említettük, egyszerű kis készülék ez - nem
  meglepő, hogy jónéhány szempontból is (finoman szólva) szerényebbek a
  képességei. A mérésekből mindenesetre igen vegyes kép tárul elénk.
    A gép érzékenysége meglehetősen jó, legalábbis átlag feletti. A
  zaja már csak közepes; bármely módon (lineárisan vagy szűrővel) mért
  adatát nézzük is. A zajzár (Muting) a gyakorlatnak megfelelően van
  beállítva. A  pilotjel-elnyomás,  vagyis  a  nemkívánatos  19kHz
  csillapítása kielégítő, de a segédvivő (azaz a 38kHz-es) (jelet már
  nem sikerült kellőképpen kiszűrni.
    A frekvenciagörbe 100-150Hz alatt egyenletesen esik, 20Hz-en a
  szint már 2 decibellel lejjebb van, a felvégen pedig, 1 és 14kHz
  között ugyanilyen mértékben kiemelődik. A jelleggörbén nem látható
  (bár az 1. diagram még így is sejteti), hogy a jel 19kHz fölött
  meredeken felszökik, mondhatni: rezonancia-jelleget ölt.
    Az áthallás és a harmonikus torzítás alacsony, ez valószínűleg a
  korszerű TCA 4500A dekóder-áramkörnek köszönhető. A szelektivitással
  azonban már komoly bajok vannak. Különösen gyönge eredményt kaptunk a
  nagyjel-szelektivitás mérésekor; ezzel a teszttel azt a helyzetet
  próbáljuk modellezni, amikor a venni kívánt adóállomás kis térerővel
  jelentkezik, ugyanakkor más, közeli adókról ennél sokkalta nagyobb jel
  jut az antenna-bemenetre. A készüléket 67MHz vételi frekvenciára
  állítottuk; amikor az imitált "zavaró adó" 73MHz körül járt, a kis
  lengyel tuner már igen erős "hamisvételt" produkált (3. diagram).
  Próbaképpen egyre kisebb zavaró-feszültséget állítottunk be, és így is
  készítettünk diagramokat (bár ezeket nem közöljük) - azt tapasztaltuk,
  hogy a nemkívánatos csúcs csak akkor tűnik el, ha a zavaró feszültség
  eredetileg 100mV-ban meghatározott értékét több mint 10 decibellel
  csökkentjük. A dolognak valószínűleg az a magyarázata, hogy a tervezők
  mindenáron növelni akarták a készülék érzékenységét, s nem fordítottak
  ugyanekkora  gondot  a  szelektivitásra.  A  gyakorlatban  arra
  számíthatunk, hogy a tuner egyrészt "behozza" még a kis térerejű
  adókat is - másrészt a nagyobb térerejű adók  többhelyütt  is
  megjelennek, ha végigpásztázunk a skálán.

  
  

  Meghallgatás

    Sajnos, a meghallgatás eredménye egybeesik a mérésekével. A
  Mártonhegy oldalán, a padlóra fektetett szalagdipólt használva, a
  készüléknek úgyszólván orrán-száján dőlt a három hazai adó; végig a
  teljes skálán minden egymás hegyén-hátán jött be (ezt szó szerint
  tessék érteni). Eddig minden tunert ugyanitt és ugyanígy próbáltunk
  ki, de ilyen mértékű hamisvételt egyik sem produkált.
    Természetesen, mindenütt, ahol nem jelentkezik nagy térerejű adó,
  az AS-211D kifogástalanul fog működni, s  kihasználhatjuk  nagy
  érzékenységét. Sajnos, ennek éppen a CCIR-normán volna jelentősége,
  márpedig ez a lengyel adó csak az OIRT-sávot fogja, nem úgy, mint az
  Orion és Videoton tunerek.


  WS-311 D erősítő

    Kétszer 20  wattos,  hagyományos  elvek  alapján  konstruált
  sztereó-erősítő. Külseje ízléses halvány aranybarna. Előlapján a
  szokásos  kezelőszerveket  találjuk,  valamint  a  fejhallgató
  csatlakozóhüvelyét. A hálózati kapcsoló egyszersmind egy piciny LED-et
  is gyújt. A hátlapon valamennyi csatlakozóhüvely szabványos, 5 pólusú;
  a hangsugárzóké az ismert csatlakozóaljzat, és itt is van egy
  fejhallgató-kimenet,  az  Európában  használatos  5   pólusú
  dominóaljzattal.

  Elektromos felépítése

    A RIAA-korrektor kéttranzisztoros (BC 413C, BC 414C), és 30V-os
  tápfeszültségről működik. A többi nagyjelű bemenet a magnót, a tunert
  fogadja és van egy "univerzális", azaz segédbemenet is ("aux" -
  táblázatunkban így jelöljük). Jelük előbb egy emitterkövetőre jut (BC
  147B),  onnan  pedig,  a  hangszínszabályozó  áramkörre.  Újabb
  kéttranzisztoros, egyenáramúlag csatolt erősítő-emitterkövető veszi át
  a jelet (BC 413B, BC 1478), ez táplálja a hangerőszabályzót. (A
  fiziológiai hangerőszabályozás kikapcsolható a Kontur nyomógombbal.)
    A teljesítményerősítő differenciálerősítővel kezdődik (2xBC 157A),
  melyet áramgenerátor táplál (BC 157A). Egy BC 211 A tranzisztor hajtja
  meg a komplementer teljesítménytranzisztorokból (BD 137-BDP 283,
  illetve BD 138-BDP 284) kialakított Darlington-erősítőt. A nyugalmi
  áramot a hűtőbordákra felerősített BD 135 típusú tranzisztor állítja
  be.
    A  teljesítményerősítő  részt ±27V-os tápfeszültség táplálja,
  szűrésére  2x4700  µF szolgál. A viszonylag nagyméretű hálózati
  transzformátornak egy külön szekunder tekercse látja el árammal az
  erősítő  többi  áramkörét.  Az  egyutas egyenirányítás után egy
  egytranzisztoros  stabilizátor  +47 V-ot ad a hangszínszabályozó
  egységnek, és egy 30V-os Zener-dióda állítja be a fono-előerősítő
  tápfeszültségét (+30 V).
    Ebből a rövid leírásból kitűnik, hogy nincs e konstrukcióban semmi
  különös; még a megszokott elektronikus zárlatvédelmet is elhagyták, a
  hangszórókimeneten kétamperes olvadóbiztosítékkal védik az erősítőt az
  esetleges zárlat ellen.

  

  Méréseinkhez

    A szűkszavú specifikáció közepes minőségű hifi-erősítőt sejtet.
  Nagyvonalúan elhallgatja a zajra, a bemeneti túlvezérlés-állóságra
  vonatkozó adatokat (hogy csak  a  leglényegesebbeket  említsük).
  Szépséghibája még az erősítőnek, hogy csak 8 ohmos (vagy nagyobb)
  impedanciára dolgozhat, tehát elvben nem kapcsolható rá 4 ohmos
  hangsugárzó. Feltehetőleg akkor sincs baj, ha 4 ohmos hangsugárzót
  használunk; a mi 4 ohmos HS 280-asunk például minden további nélkül
  megszólalt a kis lengyel erősítővel - de ezt mindenki csak a maga
  felelősségére próbálja ki.
    A WS-311 D minden specifikált jellemzőjével túlteljesíti az
  előírást.  A  túlvezérlés-állósága  átlagos,  frekvencia-átvitele
  viszonylag lineáris, torzításai alacsonyak - kivéve a fono-elektronika
  különbségi torzítását, mert az bizony csaknem 100 százalékig szökik
  200kHz-en. Meglehetősen gyenge az áthallási csillapítás  is.  A
  bemenetek közötti áthallás jó, általában 75-80 decibelt mértünk, de a
  legkedvezőtlenebb esetben 53dB-t  kaptunk,  vagyis  még  az  is
  elképzelhető (bár nem valószínű), hogy ha bekapcsolt állapotában
  hagyjuk a tunert, akkor lemezhallgatás közben halkan beszűrődhet a
  rádióműsor.
    A négyszögjel-átvitel átlagos, kapacitív terhelésre határozott
  berezgés látható az impulzus felfutó éle után.

  
  
  


  Szeánsz

  

    Amikor  a  WS-311D-t  hazavittük,  az  Orion  SE  260
  teljesítményfokozata volt bekötve a láncba. (Hangszedő: Ortofon MC
  10/II a T-30 transzformátorral, hangsugárzó: Spendor BC1.)  Túl
  magasnak éreztük a mércét, de azért ennél maradtunk.
    Elsőnek a HFM I-ről hajtottuk meg váltogatva hol az Orion SE 260
  csupasz végfokozatát, hol pedig a WS-t az egyik nagyszintű bemenetén.
  A kis lengyel gép sokáig versenyben tudott maradni az Orionnal pedig
  "hendikepje volt", hiszen őbelőle nem tudtuk kiiktatni a meghajtó
  fokozatot, amely, mint tudjuk, mindig elszínezi a hangot egy kissé
  (vagy nagyon). Kétségtelen, hogy a WS-nek nem volt olyan telt,
  mélytónusú a hangja, mint az Orionnak, holott még az SE 260 hangképe
  is távol áll attól, hogy teltnek lehessen nevezni. De nem torzított,
  nem erőlködött - igazán elfogadhatónak találtuk.
    És most jön a meglepetés.
    A második menetben a komplett erősítőt hasonlítottuk össze a HFM
  I/Orion lánccal. És mintha egyszeriben bedugult volna a fülünk:
  alig-alig tudtunk különbséget tenni a kettő között! Dupla vaktesztben
  (tehát kioltott lámpákkal) sorozatosan meg tudtuk téveszteni egymást!
  Csak nagysokára, hosszú-hosszú kínlódás után, amikor a hangkép már
  "leülepedik" az ember fülében, akkor derül ki, hogy a mi erősítőnk
  mégiscsak tisztábban, definiáltabban szól, jobban kiadja az egyes
  hangszerek szólamrajzolatait. A különbség azonban mindvégig csekély
  volt, s különös módon most éppen a lengyel erősítő hangja tűnt enyhén
  mélyebb tónusúnak. Mintha a WS-311D két főegysége (véletlenül vagy
  szándékosan?) "össze volna hangolva": a fono-elektronika  hibája
  óvatosan  javítani  próbálná  a  teljesítményfokozat  gyöngéit...
  Ellenőrzésképpen még össze kellett  volna  hasonlítanunk  a  WS
  fono-előerősítőjét a miénkkel, csakhogy illesztési problémák miatt ez
  nem ment.
    De talán nincs is rá szükség. Mégha netán indiszponáltak voltunk
  is (amit soha nem lehet kizárni! - épp ezért a WS-311D-t még
  elővesszük más készülékek szeánszán), biztosak vagyunk benne, hogy ez
  a kis jószág minden körülmények között, hazai körülményeink között
  pedig mindenképpen:  erősítőnek  nevezhető.  Néhány  szóban  még
  visszatérünk rá a 106. oldalon.


  Hat magyar hangsugárzó

  

    Legutóbb öt új keletű Videoton hangdobozt teszteltünk. Enyhén
  szólva elégedetlenek voltunk ezekkel az - igaz - kisméretű, viszonylag
  olcsó típusokkal. Elképzelhetőnek tartottuk, hogy a nagyobbakkal több
  lesz a szerencsénk, ezért most megvizsgáltunk további öt VT-dobozt, a
  drágábbakat, köztük a legdrágábbat. És ha már hangdoboz, legyen kövér:
  hozzácsaptuk a mezőnyhöz a legterjedelmesebb Orion hangsugárzót. Ebből
  mindössze 1500 darab készült, s nem is foglalkoztunk volna vele, ha
  Olvasóink nem sürgetik oly kitartóan a HS 700-as tesztjét. Végülis
  igazuk van; hogyha a Hifi Magazin alkalomadtán még  50  darab
  MC-előerősítőt is méltónak tart a zenebarátok figyelmére - akkor hogy
  a csudába ne volna érdekes 750 pár olyan hangsugárzó, amely kétannyiba
  kerül, mint a hazai átlagkereset?  Ennél  csak  a  BEAG  régi
  Bifrons-szériája  volt  drágább.  (Mellesleg:  a  Bifrons-sorozat
  egyik-másik darabja ismét megjelent a boltokban; nagy a csábítás, hogy
  legközelebb majd ezeknek pillantsunk a hangszóróselymük alá!)
    Hangdoboz-revünk szereplői rangsor szerint, vagyis az alábbi
  sorrendben lépnek (hang)színre:

    ORION HS 700 (3900,-Ft)
    VIDEOTON DC 3010*
    (*Ez a doboz az új VT-torony szatellitje, külön nem árusítják.)
    (3590,-Ft)
    VIDEOTON DC 2550 (2590,-Ft)
    VIDEOTON DC 4014 (2070,-Ft)
    VT (Akai) SR-H44 (1980,-Ft)
    VIDEOTON DC 2050 (1680,-Ft)

    Valamennyi doboz zárt rendszerű. Nagyjából ugyanazokat a motorokat
  tartalmazzák, mint a már korábban megismert Videotonok és Orionok,
  csak éppen a DC 3010-esnek és a HS 700-asnak 30 centiméter átmérőjű
  mélyhangszórója van. A mai napra rendelt hat típus közül három
  "Vertical-In-Line" elrendezésű; így nevezi az angol szaknyelv, ha a
  mély-, a közép- és a magassugárzó egyetlen függőleges vonalba esik.
  Eltér tőlük a nagy  Orion  doboz  a  maga  tükörszimmetrikusan
  széttologatott kettős "kék" dómjával és ugyancsak két csipogójával; a
  DC 3010 már aszimmetrikus elrendezésű, ami pedig a hatodik dobozt, a
  Videoton DC 4014-est illeti, ennek az egész előlapja ki van rakva
  hangszórókkal. A mérésekből majd ki fog derülni, hogy valóban több-e a
  sok hangszóró a kevés hangszórónál.
    A kisebb dobozokat páronként csomagolják: nagy az esélyünk, hogy a
  két darab hasonló lesz. A nagyméretű dobozokat külön kartonban
  szállítják és tárolják, tehát olyan példányok is egymás  mellé
  kerülhetnek, amelyeknek gyártási száma meglehetősen  távol  esik
  egymástól. Ez nem mentség, de legalább magyarázat arra, hogy a két DC
  3010, illetve a két DC 4014-es olyannyira eltérő frekvenciagörbét
  produkált.
    Hangsugárzóink közül az Akai csupasz kábellel csatlakozik az
  erősítőhöz, a DC 2050-es kábelére szabványos hangszóró-csatlakozódugót
  szereltek, a többi típuson már a modern rugós szorítósarut találjuk. A
  DC 2550 és a DC 3010 szorítósaruja új típusú, praktikusabb a réginél.


  Méréseinkhez

    A hangsugárzókat ugyanúgy mértük, mint eddig.  A  diagramok
  sorrendje, hasábonként, felülről-lefelé: 1. Két doboz együttes, de a
  legkedvezőbb mikrofonhelyzetben felvett frekvencia-jelleggörbéje - 2.
  Irányjelleggörbék - 3.  Közeltéri  mérés  a  basszustartományról
  (helytakarékosságból ezen a diagramon szemléltetjük a szintszabályzók
  hatásosságát is) - 4. Torzítás (2.  és  3.  harmonikusok)  1W
  teljesítményre - 5. Torzítás 96dB hangnyomáson - 6. Impedanciagörbe.
  (Diagramok a 102-104. oldalon.)
    Gyári  adattáblázatunk  háromféleképpen  is  specifikálja  a
  hangsugárzók terhelhetőségét - de a laikus vásárló általában nem sokra
  megy azzal az adattal, hogy a hangdoboza hány wattos. A hangdobozok
  képességeiről csak akkor kapunk teljes képet, ha azt is tudjuk,
  mennyire érzékenyek, vagyis 1 watt teljesítményre mekkora hangnyomást
  tudnak kelteni, illetve, hogy mekkora teljesítményre keltenek egy
  bizonyos, meghatározott hangnyomást. Például az az - egy méter
  távolságban mért 96 decibel, amelyen a hangsugárzók torzítását mérjük,
  jókora szobahangerőnek felel meg. Hogy ezt a hangnyomás-szintet
  elérjük, az alább megadott teljesítményt  kellett  (1kHz-en)  a
  hangdobozokra bocsátanunk:

    HS 700 16,2W
    DC 3010 3,4W(!)
    DC 2550 21,1W
    DC 4014 6,5W
    SR-H44 15,1W
    DC 2050 7,2W

    A torzítási görbékről még  annyit,  hogy  diagramjainkon  a
  szemléletesség kedvéért 20 decibellel megemeljük a 2. és 3. harmonikus
  torzítás szintjét. Így a kistorzítású hangsugárzók torzításgörbéje is
  ráfér a papírra, másrészt még a magas torzítást jelző görbék sem
  futnak bele a viszonyítási vonalba, azaz a frekvencia-jelleggörbe
  vonalába. Ha ez mégis megtörténik, tehát a két görbe összeér, akkor a
  torzítás éppen 10 százalékos, vagyis kriminálisan magas. Ezzel szemben
  amikor diagramunkon a két görbe 20 (a valóságban 40) decibelnyire van
  egymástól, a torzítás mindössze 1 százalékos.
    Beszélnünk kell még az irányjelleggörbékről is. Ismeretes, hogy
  zenehallgatáskor mindig kétféle hangot hallunk. Fülünk egyszerre
  érzékeli  a  közvetlenül  a  hangszórókból  érkező,  elsődleges
  hullámfrontot, valamint a minden irányból visszaverődő, indirekt
  hangot, a szobában uralkodó állandósult hangnyomásszint formájában. Az
  elsődleges hullámfronttól elvárjuk, hogy lineáris legyen, hiszen
  fülünk erre a legérzékenyebb - de még az egészen oldali ányból felveti
  görbének is többé-kevésbé kiegyenlítettnek kell lennie. Ha a 40 fokban
  felvett görbe túlságosan girbe-gurba, akkor a falakról visszavert hang
  is hasonló lesz hiába ülünk pontosan a hangszórók középvonalában: a
  hangkép nem lesz lineáris.
    Oszcillogramjaink a hangsugárzók legkedvezőtlenebb válaszjeleit
  mutatják, a hangfrekvenciás sáv öt szakaszában. (105. oldal.)
    Most pedig külön is kommentálni szeretnénk az egyes hangsugárzók
  műszaki paramétereit.

  HS 700

    Frekvenciagörbéje első pillantásra nem is volna olyan rossz,
  hiszen (1kHz-hez viszonyítva, 50Hz és 12,5kHz között) +8,5; -5
  decibelen belül marad. Ámde tüzetesebben szemügyre véve a görbét,
  nagyon kellemetlen vályút látunk 500Hz és 7kHz között. Ezt a vályút a
  prezensz-szabályzók sem képesek kiegyenlíteni.
    A közeltért görbe félelmetes, 6 decibeles púpot ábrázol - ennyire
  csillapítatlan hangsugárzóval talán még nem is találkoztunk (bár a HS
  500 és 501 görbéje is hasonló jellegű). A torzítás 140Hz-en 7
  százalékra szökik fel, s ez újabb adalék a basszus milyenségéhez.
    Az  irányjelleggörbék  szanaszét  szaladnak,  és  összevissza
  szabdalják az amúgyis bizonytalan középtartományt. Már a 20 fokban (!)
  felvett görbe is egyhelyütt teljes oktávot vág ki a hangképből. Úgy
  látszik, a két kék dóm éppen ott oltja ki egymás átvitelét, ahol a
  legprecízebben kéne működniük: az alsó keresztfrekvencia fölött.
    Az oszcillogramok  mérsékelten  rosszak.  Az  5kHz-es  burst
  mindenesetre gyanúra adhat okot.

  DC 3010

    A frekvenciagörbe 6kHz környékén erősen beszakad. A két doboz
  közül az egyiknek nyilván rosszul van beállítva az X-váltója, de a
  másik példány sem tökéletes, mint ezt  a  következő  diagramon
  demonstráljuk; a 40 fokos görbe 4kHz-nél eltűnik a "párkány" alatt;
  szinte két részre vágja a diagrampapírt.
    A tengelyvonalban felvett görbe mindazonáltal kiegyensúlyozottnak
  látszik. Az 1kHz-hez viszonyított kilengés (50Hz és 12,5kHz között)
  +2; -13dB. Eszerint a 3010-es doboz dómsugárzója lényegesen jobb
  volna, mint a múltkorában tesztelt dómcsipogók? A közeltért görbéből
  ítélve a basszus elég jói van csillapítva, csak kevés. (Pedig a
  dohogója 30 centis - imigyen dohogunk magunkban.)
    A torzítás aggasztóan magas. A nemkívánatos jel - még csak nem is
  a 2., hanem a 3. harmonikus, tehát a gorombábbik fajta - beleszalad a
  viszonyítási görbébe, tehát eléri a 10 százalékos értéket, amit 5kHz
  környékén aligha meg nem hall a fülünk.
    Az oszcillogramok közül figyelmet érdemel a negyedik. Az 5,4kHz-es
  burstnek nemcsak az alakja torzul el: a hangszóró csöng, nem képes
  lefékezni - a jelek úgyszólván egybefolynak.

  DC 2550

    Azért ebbe a szállítmányba is jutott a  múltkori  "tüskés"
  dómsugárzókból: a DC 2550 dómjának rezonanciája jó 10 decibelnyire
  emelkedik a referenciaszint fölé. (Átvitel: +10; -12 decibel 50Hz és
  12,5kHz között.) Van a görbén egy jó nagy vályú is, 1 és 8kHz között,
  azaz 3 oktávra elosztva.
    A torzítása ennek a doboznak is aggasztó méreteket ölt: még meg is
  haladja a 10 százalékot. A 17. diagramon a 3. harmonikus komponens
  5400Hz-en éri el csúcsértékét. Utána még egy 2. harmonikus "spicc"
  6kHz fölött - és tény, hogy a 6,3kHz-es burstjelet a DC 2550 képtelen
  elfogadhatóan reprodukálni. De a többi oszcillogram is arra vall, hogy
  ez a hangsugárzó elszántan "csörög".

  DC 4014

    A két példány meglehetősen eltérő vonalat rajzol: az egyiknek
  kiemel a görbéje, a másiké beszakad. Az irányjelleggörbék  már
  300Hz-től széttartanak. A prezensztartomány teljesen szétesik; a 40
  fokban felvett görbén 1,5 és 2,5kHz között egy jó 15 decibeles
  szakadék tátong. (Az a sok hangszóró sehogysem jut közös nevezőre
  egymással...) A basszus kevéske, a treble úgyszintén: 16kHz fölött
  szinte nincs jel. Átvitel 50Hz és 12,5kHz között: +4 (10); -12dB.
    Viszont a torzítás csekély, alig haladja meg az 1 százalékos
  szintet. A burstválaszok is sokkal szebbek az eddigieknél.

  SR-H44

    A frekvenciamenet elfogadható volna, ha a 3,5kHz-en csúcs nem
  volna ennyire magas. A rendszer mindenképpen "sávhatárolt" (+9;
  -11dB), se alul, se fölül nincs elegendő jel, de azért ez a
  hangsugárzó egyenletesebben osztja el az energiáit, mint a DC 4014
  teszi. A torzítás még éppen elfogadható mértékű. A burstválaszok
  viszonylag tiszták, főleg a középsávban.

  DC 2050

    Hasonló görbe - és mégsem teljesen ugyanaz. A 2 és 4kHz közötti,
  12 decibeles ugrás nem valami szép látvány, de, érdekes módon, van
  ebben a frekvenciagörbében valami folyamatosság. A görbe mintha egy
  léniához rendeződne (be is húztuk az ábrán!) - csak ez a lénia nem
  vízszintes, hanem a közeltért görbét is figyelembe véve 50Hz és
  12,5kHz között oktávonként mintegy 2 decibellel emelkedik. (Átvitel:
  +9; -14dB.) Az irányjelleggörbék rendezettek: 5kHz-ig nagyjából együtt
  futnak. A torzítás kis hangerőn kifejezetten alacsony, és 96dB
  hangnyomáson sem szökik fel  túlságosan.  A  burst-válaszok  is
  elfogadhatóak.

  
  
  
  
  


  Szeánsz

  


    Mihez mérjük a magyar hangsugárzók derékhadát (ha ugyan valóban
  olyan derék ez a sok hangdoboz)? Etalonnak az Orion HS 280, HS 500 és
  HS 501-es típusát választhatjuk; eddig ezek szerepeltek a legjobban a
  Hifi Magazin tesztjein. Vegyük számba erényeiket-hibáikat, mert hiszen
  ezekből következtethetünk majd a tesztpéldányok minőségére.
    A két nagyobbik doboz közül az 500-asnak jobb a hangzási balansza,
  tehát többé-kevésbé egyensúlyban vannak a magasai és a mélyei, a
  középtartománya azonban bizonytalanabb, tisztátalanabb. A  kettős
  középsugárzóval ellátott 501-es inkább könnyűzenére van hangolva;
  kicsit mesterséges hangképet ad. A mi fülünket a kis HS 280-as nyeri
  meg a leginkább, kár, hogy gyönge a basszusa. (Nem mintha a másik két
  doboz mélyebbre menne, de amazok legalább nagyobbakat döngenek.) Tény,
  hogy eddig egyetlen hazai hangsugárzóval sem találkoztunk, amelynek
  igazán jó basszusa volna, úgyhogy a 280-ast ettől még nyugodtan
  használhatjuk etalonnak. Legutóbb fényesen helytállt - ámde ezúttal
  kétszerte drágább dobozokkal mérkőzik... lehet, hogy alaposan megtépik
  a babérjait?
    Indokoltnak látjuk felhívni a figyelmet az egyébként zenei hangú
  HS 280-as egy további gyengéjére: a sztereója kissé  szegényes
  (legalábbis a Spendoréhoz mérten). A két hangdoboz közötti színpad nem
  elég mély, nem nyílik rajta elég nagy tér. A zene túlságosan középről
  szól és egy kicsit előretolakodik. Az etalonnak ezt a fogyatékosságát
  nyilván figyelembe kell vennünk, ha helyesen akarjuk jellemezni a
  tesztelésre kiválasztott hangsugárzókat.
    Nagyon fontos motívum, hogy kontrollberendezésünk ezúttal  a
  legkevésbé sem volt "ezoterikus"! Az Orion SE 260-as erősítő közkézen
  forog - igaz, mi kizárólag a teljesítményfokozatát kötjük be, mellőzve
  a meghajtó fokozatot. A HFM I fono-előerősítőt bárki megépítheti vagy
  megépíttetheti, és a lényegen az sem változtat, ha valaki inkább
  NAD-ot használ vagy más jóminőségű RIAA-korrektort.
    Az Ortofon MC 10 mozgótekercses hangszedő nem olcsó ugyan, de nem
  is elérhetetlenül drága, és ma már egyre többen felismerik, hogy a
  hangszedőn nem érdemes takarékoskodni. Amiben eltértünk a "boltitól":
  az MC 10-nek mi már a második generációját használtuk (az MC 10/II
  tesztjét lásd néhány oldallal elébb), és hát a lemezjátszónk, s
  méginkább az illesztőtranszformátorunk is  jobb  az  átlagosnál.
  Mindazonáltal, ezt a szeánszunkat ma már nagyon sokan megismételhetik,
  gyakorlatilag azonos körülmények között. Így ellenőrizni  tudják
  zsűrink fülét és ízlését.
    Szobánk, mint már  többször  leírtuk,  5,5x4x3  méteres.  A
  hangsugárzókat, mindenkor csak két párat a négyméteres fal mentén
  állítjuk fel, zsámolyokra helyezve, az ülő ember fejmagasságában, és
  váltogatva, hogy a bázistávolságuk azonos legyen.  A  dobozokat
  ajánlatos elhúzkodni a falaktól, de ha így nagyon vékonyan szólnak,
  akkor rátoljuk őket szorosan a hátsó falra, hogy megjöjjön  a
  basszusuk. Sajnos, erre szinte minden hazai hangsugárzó rászorul.
  Ezúttal is csak a behemót HS 700 érezte jobban magát távol a
  hangvisszaverő felületektől.
    Mivel az egyik dobozpár egy kissé jobbról, a másik meg balabbról
  szól, kapcsolgatáskor a hangkép tengelye enyhén elmozdul, és ebből aki
  nagyon akarja, ki tudja találni, mikor melyik hangsugárzót hallja. Az
  ember igyekszik ugyan "kikapcsolni", elhessegetni a bogarakat, amelyek
  a  fejében  donganak  ("csak  azért  sem  próbálom  kitalálni,
  melyik-melyik!"), dehát ez nem mindig sikerül.
    Módszerünk  egyébként  változatlan:  zene  közben  ide-oda
  kapcsolgatunk  és  "vakon"  jegyzetelünk,  majd  -  egyelőre  a
  kapcsolóberendezés  jelzőfényeire  hivatkozva  megbeszéljük  a
  hallottakat,  és  csak  legvégül  tisztázzuk  a  hangsugárzók
  személyazonosságát. Most viszont, amikor élményeinkről beszámolunk,
  természetesen már nem sárga lámpáról meg zöld lámpáról beszélünk,
  hanem "feloldjuk a kódot". Elsősorban a tesztpéldányt jellemezzük, de
  közben minduntalan hivatkozunk "a másik" hangdobozra is, amelyen
  nyilván az etalon értendő: a HS 280.


  Orion HS 700

    (Jegyzeteinkből:)
    Grízes. Reszelős a hangja. Több basszusa van, de az túlságosan
  "üt". A másik tisztábban szól.
    Lyukból kiabál. Fojtott, nyomott. A mélye "üt", pedig kevés (!). A
   másik világosabb, de kevés a basszusa.
    "Az elején tetszett, de aztán gyorsan kiszerettem belőle." Nincs
  középhangja. Kásás. Szimfonikus zenén a tere is, meg maga a hangkép is
  összeomlik.
    Nincs egyetlen egészséges hangja sem! Pincéből szól, hordóból
  szól, kis lyukon keresztül szól, testes ugyan a hang, több mélye is
  van, de közepe semmi. A másik viszont ehhez képest gyakran harsánnyá
  válik.
    Összefoglalva: ez a doboz bámulatosan rosszul szól - és nemcsak
  ahhoz képest, amit vártunk tőle...

  Videoton DC 3010

    (Jegyzeteinkből:) Jobb a HS 700-asnál. Ezt a hangképet, ha a
  zenében éppen nincsenek csilingelő komponensek, akár el is lehet
  hallgatni. A magasai azonban szúrósak, bántóak. És torzak is.
    Nekem nem kéne. A magasai fémesek, a dob olyan, mintha kalapáccsal
  vernék, a fúvósok mintha bádogtölcsérből szólnának. És ehhez még a
  zaja!
    Nem is szólt annyira kriminálisan. Erős magas-kiemelése van, de ez
  nem annyira rossz, mint a múltkori Videotonoké. Sziszeg. A mélye
  kevés. Monóban szól. A másik doboz kiegyenlítettebb és sztereóbb.
    Szőrös, kemény, reszelős hang, természetellenes, csúnyán sziszeg,
  csörömpöl. Bár  nem  annyira,  mint  a  múltkoriak.  A  cinnek
  forszírozottak, a basszus definiálatlan és kevés, a hangkép testetlen.
  A másik doboz sem éppen Spendor, de sokkal közelebb van ahhoz, amit
  megszoktunk: lágyabb, zeneibb, természetesebb hang.
    Összefoglalva: elfogadhatóbb, mint a HS 700. Elfogadhatóbb, mint a
  legutóbb tesztelt VT-dobozok. A HS 280-ast meg sem közelíti. Semmilyen
  tekintetben sem. Pedig éppen kétszerannyiba kerül!

  Videoton DC 2550

    (Jegyzeteinkből:)
    Kevés a mélye. Monó. Szúr. Úgy rossz, ahogy van.
    Szúrós. Kriminális magasak, mélyhangok nélkül.
    A közepe talán jobb az előzőeknél. Talán, ha le lehetne csavarni
  azt a sziszegő magashangot...
    Szúr. Magasemelés, basszushiány. Forszírozza a zajokat, a lemez
  torzításait. A sziszegés a zene karakterétől függetlenül mindig jelen
  van. Idegen, rekedtes, torz hang. A másik doboz eleven, csengő,
  bársonyosan szép hangú.
    Összefoglalva: felesleges bármiféle kommentár.


  Videoton DC 4014

    (Jegyzeteinkből:)
    Ködös, zavaros, természetellenes hangkép - de nem bántóan rossz.
    Sok basszus, de nem szép, nem definiált.  Középen  lyukas.
  Csörömpöl.
    Manó. Mindent összemos. A másik doboz néha túl élénknek hat, de
  feltétlenül jobb, zeneibb, sztereóbb.
    Abszolute nincs semmi tere! A hangkép középre és előre szorul. Az
  énekesek hangja nagyon kellemetlen. A trombitán  magashiány  és
  torzítások.
    Összefoglalva: Nem túlságosan bántó, de rendkívül zavaros hangú
  hangsugárzó. Térhatása úgyszólván nemleges. Szinte nincs is értelme
  sztereóban használni.

  Akai SR-H 44

    (Jegyzeteinkből:)
    Tölcséres. Monó. Nincs mélye, sok a magasa, de kiegyenlítettebb,
  mint a többi VT. Legalábbis nem annyira bántó. Kissé ványadt. A másik
  doboz sokkal jobb.
    A tér összeesik. Függöny mögé kerül.
    Tompa, fedett. Csak a popzenei számon szól elfogadhatóan.
    Ez legalább popzenén elfogadható. Az Ortofon lemezen már bajba
  kerül: csörömpöl, sziszeg, bár nem annyira, mint az eddigiek. Tere
  nincs, monósan szól, komolyzenén fojtott, basszusszegény. A másik
  doboznak sokkal jobb a basszusa is, a tere is.
    Összefoglalva: félúton az eddigi Videotonok és a HS 280-as között.

  Videoton DC 2050

    (Jegyzeteinkből:)
    Ez a legjobb a Videotonok között. Emberségesebb a hangja. A
  mélyeket kicsit lekaszálja. A másik  hangsugárzó  mélyebbre  és
  magasabbra megy, kevésbé fáraszt, kevésbé torzít.
    Itt nem a sok magas, inkább a mélyhiány bánt. Viszont kiderül,
  hogy a másik doboznak sem jók a mélyei. Tehát ez a legjobb VT.
    A legjobb, a mai tesztpéldányok között. Érdesebben szól ugyan a
  másiknál, a basszusa kevés, az énekhangja fárasztó, de popzenén
  elfogadható. Az Ortofon lemezt már elszínezi, csörömpöl, csattog,
  nincs igazi tere, "mikrofonoz", "rossz értelemben vett hifi", de ez
  néha előnyös. Komolyzenén már nagy a különbség: ez a doboz is sziszeg,
  csak nem annyira és nem ugyanabban a tartományban, mint a többi VT. A
  mélye kevés. A hegedűk fortisszimója nem szép, de elviselhető. A másik
  doboz természetesebben, lágyabban, kiegyenlítettebben szól.
    Összefoglalva: a legolcsóbb -  és  egyben  a  legjobb  VT.
  Mindazonáltal sem könnyűzenén, sem komolyzenén nem éri el a vele
  egy-árú Orion HS 280-ast.

    Végére értünk annak a munkának, amelyre oly nehezen szántuk rá
  magunkat.  Végighallgattuk   úgyszólván   a   teljes   hazai
  hangdoboz-választékot, de alig néhány típusról mondhatjuk el, hogy
  érdemes rajta zenét hallgatni. Még szerencse, hogy mindkét gyárnak,
  tehát az Orionnak is, a Videotonnak is a szerényebb típusai a
  sikerültebbek. Így a vevő is könnyebben jut elfogadható hifihez, meg
  aztán mi is jobb lelkiismerettel ajánljuk az olcsóbb holmit, mint a
  luxuscikket.
    Másrészt íme, bebizonyosodott, hogy a  nagy  hangdoboz  nem
  feltétlenül jobb a kicsinél, a sok-sok hangszóró nem feltétlenül
  előnyösebb a kevés hangszórónál. Amikor az előlapot telezsúfolják a
  legkülönfélébb  "motorokkal",  olyasfajta  térhatásra  lehetünk
  elkészülve, amilyet a DC 4014 produkál. Az a gyanúnk, hogy a
  konstruktőrök nem a funkciókból indulnak ki, nem azt nézik, hogy a
  zenehallgatóknak különféle körülmények között milyen hangsugárzókra
  lehet szükségük, hanem szorgalmasan  váltogatják  a  modelleket,
  csinálnak 30 meg 40 meg 50 litereset, 30 meg 40 meg 50 wattosat, 3 meg
  4 meg 5 hangszórósat és így tovább. A hangdobozvásár körülményei
  egyelőre vásáriak. Nagy a hangzavar; idegesen kapkodjuk a fejünket.