Egy dinamika kompressziója
  Lapunk  6. számában, Egy crescendo anatómiája címmel közreadtuk
  Ujházy László igen érdekes diagramjait az V. szimfónia 14 különböző
  hangfelvételének ugyanazon rövid részletéről. Nem teljesen a szerző
  eredeti elképzelésének megfelelően, de mindenesetre a beleegyezésével
  hozzáfűztünk néhány (szándékosan provokatív) megjegyzést arról, hogy
  mennyire szegényes a hangfelvételek dinamikája, s félreérthetetlenül
  utaltunk az egyik Ferencsik-vezényelte magyar hanglemezre. A cikket
  több hangmérnöknek is megküldtük, azzal, hogy szívesen fogadnánk
  észrevételeiket,  megjegyzéseiket,  még  inkább  pedig  bármiféle
  elemzésüket,  amely  a  hangfelvételek  dinamikai  problémáival
  kapcsolatos. Az alábbi hozzászólást Steinbach Sándor, a Rádió mérnöke
  küldte.

                   *

    Ujházy László kollégám egy Beethoven szimfóniarészlet szintgörbéit
  elemezve  rávilágított a hangtechnika egyik lényeges pontjára, a
  dinamikára. Cikke gondolatait tovább fűzve volna mondandóm, amely
  talán nem fölösleges a hangközvetítés e gondjának megvilágításához.
    Először a cikk végén említett szubjektív hatást nézve vegyünk két
  szélsőséget,  az  Eugen Jochum és a Ferencsik János vezényelte
  részletet. Meghallgatva, az utóbbi nem hat olyan szűk crescendónak,
  amilyennek a görbe mutatja; ahová eljut a zene, az bizony igazi
  fortisszimó. Mitől válik azzá? Anélkül, hogy hangosságot számolnánk -
  ami  műsornál  nem  is  olyan  egyszerű - nézzük csak azt az
  oktáv-szélességű frekvenciasávot, amely a hangosságba erősen beleszól:
  a 4000 Hz közepes frekvenciájút. A vizsgált részletben ahogy egyre
  több hangszer szólal meg és egyre hangosabbak lesznek, úgy gazdagodnak
  felhangokban, úgy kerül egyre több energia ebbe a sávba. Fülünk
  megtanulta, hogy a fortéhoz nemcsak egy hangerő, hanem egy hangszín is
  tartozik. Hogyan néz ki ez a fenti sávban? Egymás alatt feltüntettük a
  nagy és a kis dinamikájúnak mért felvétel görbéjét, amelyet az
  oktávszűrő után kaptunk.

  

    Első látásra feltűnik, hogy mindkét részlet kitölti a regisztráló
  papíron rendelkezésre álló 50 dB-es tartományt, bizonyítva, hogy a
  fortisszimó akkor is megszólal, ha a közvetítés során - annak
  érdekében! - az eredeti dinamikát a hangmérnök csökkentette. Itt
  nagyon lényeges, hogy mennyire és milyen módon, ugyanis a hang
  formálása erősen az ő kezében van - a jó ízlésére, műveltségére van
  bízva.
    Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy az értelmes dinamikaszűkítés
  nem istencsapás, hanem kötelező és elengedhetetlen. Erről bárki
  meggyőződhet gondolatban, ha elképzeli, hogyan szólna egy koncerttermi
  dinamika a lakószobában. Hogy ez ne csak a gondolatkísérlet szintjén
  maradjon, két történeti példát említenék.
    1965.  május 31-én este a Kossuth műsorban a Magyar Rádió
  közvéleménykutatást  tartott egy Audimax nevű kompresszor-limiter
  bevezetése körüli vita eldöntésére. A vizsgálatot Vajda Zoltán és
  Radnai Jenő irányította. Különböző műsorfajták részleteit, zenét és
  szöveget játszottak le egyszer szabályozóerősítővel, egyszer anélkül.
  A kérdés úgy szólt, hogy melyiket tartják kedvezőbb hatásúnak. A
  beérkezett, 700 körüli válasz többsége - kb. 60 százaléka - a
  kompresszoros,  tehát szűkített dinamikájú felvételt részesítette
  előnyben, valószínűleg azért, mert az otthoni körülményeknek még a
  rádiós dinamika sem kedvez.
    A másik, ilyen irányú vizsgálatot a kölni Rádióban végezték, a
  Rundfunktechnische Mitteilungen 1970. évi számában Kurt Müller számolt
  be az eredményről. A kérdések a miénknél átfogóbbak voltak (milyen
  gyakran hallgat zenét, milyen készüléken, mekkora szobában hallgat,
  milyen házban lakik, kell-e állítatni a hangerőt stb.), de csak URH
  koncertközvetítésekre  vonatkoztak.  Négyezer válasz érkezett, az
  eredmény többféle információt szolgáltatott. Ami a dinamikát illeti,
  arra az derült ki, hogy a 20-30 négyzetméter alapterületű szobában
  hallgatók kétharmada túl nagynak tartja azt a dinamikát is, amely már
  keresztülment a rádióközvetítés ismert szűkítő csatornáján. Még az
  egyedülálló, családi házban, nagy szobában, sztereó berendezésen
  hallgatóknak is csak az 52 százaléka mondta jónak ezt a dinamikát.
    Mindezek  leírását azért tartottam fontosnak, mert szeretném
  erősíteni azt a nézetet, hogy a hang közvetítése nem azonos az 1:1
  arányú átvitellel. A reprodukált hang önálló, saját esztétikájú műfaj
  a maga - műszaki és helyi - körülményei között. Tudom, ez nem
  mindenkinek a véleménye, de én High Fidelity helyett High Qualityt
  mondanék... És ez vonatkozik a dinamikára is. Az Ujházy-cikkhez fűzött
  szerkesztőségi jegyzettel ezúton vitatkoznék. Az a kérdés, hogy
  "hogyan is óvhatják némelyek a lemezhallgató közönséget a túlzottan
  nagy dinamikától", csak egyféleképpen válaszolható meg: mérési adatok
  és szubjektív ítéletek támasztják alá, hogy a lakásban hallgatott
  műsor dinamikája a hangversenyterminél kisebb kell, hogy legyen. Ez
  kizárólag az esztétikai élmény és a hallgathatóság szolgálatában áll.
  És az együttélésnek is.

  A szerkesztő válasza

    Köszönettel  tartozom  Steinbach  Sándornak,  hogy felvette a
  kesztyűt, és vitába szállt, nem a szigorúan tárgyilagos cikkel, hanem
  a hozzáfűzött szerkesztői jegyzettel, amely (megítélésünk szerint) a
  nemzetközi audio-világ többé-kevésbé egységes véleményét tükrözi - és
  úgy érzem, hogy Steinbach nézete sem csupán magánvélemény, hanem
  (tapasztalataim szerint) jól jellemzi a Rádió sok más hangmérnökének,
  sőt:  talán  az intézmény egészének hivatalos álláspontját is a
  dinamika-gyilkolás szükségességéről. Sajnos, nem tudok szabadulni a
  gondolattól, hogy ő is, mint "vérbeli rádiós" a szükségből kovácsol
  erényt,  kívánatosnak  tüntetve  fel  mindazt,  ami  kizárólag a
  műsorkészítő intézmények technikai fogyatékosságaiból adódik.
    Valószínűleg ez az oka, hogy néhol mintha nem is egy nyelvet
  beszélnénk. Rejtély előttem, honnan veszi, hogy én az előadások
  eredeti (1:1 arányú) dinamikáját kérném számon a hangfelvételektől.
  Ezt írtam: "Egy szimfónia valóságos dinamikája 70-80 decibel is lehet.
  Lakásban kissé sok volna - de hát hol vagyunk ettől!" Úgy érzem most
  magam, mint az a kispénzű ember, aki fizetésemelésért rimánkodik, mire
  a főnöke azt mondja neki: nem tudod, mit akarsz, barátom, a pénz nem
  boldogít:  lásd, a milliomosok is boldogtalanok! Hogy valójában
  mekkora a hangversenyek dinamikája, arra még visszatérek.
    Van egy mondás: a statisztika osztálytudomány... Nem hiszem, hogy
  sokra megyünk a közvéleménykutatások adataival. A Rádió felmérése már
  eleve teljesen érdektelen számunkra, hiszen 17 évvel ezelőtt, monóban,
  középhullámon sugárzott műsoron alapul, arról nem is beszélve, hogy
  zene és szöveg egyaránt szerepelt a programban, ami egészen másféle
  problémákat  vet  fel,  és  semmi köze a hallgatóság tényleges
  dinamikaigényéhez. A Rádió - és természetesen bármely más, külföldi
  rádióvállalat is - szívesen venné, ha a hallgatóság a szűkebb
  dinamikára szavazna, hiszen ez megkönnyítené a dolgát.
    Ez volt a szándéka a nyugatnémet felmérés szerzőjének is. A
  dinamika mint olyan, szóba se került; így tették fel a kérdést a
  közönségnek:  "Korrigálnia  kell-e  Önnek  a  pianó-,  illetve
  forte-részleteket a hangerőszabályzóval, hogy a zenét zavartalanul és
  élvezettel hallgathassa?" Miután ez a kérdés csak részben vonatkozik a
  dinamikára, s legalább ennyire a rádiózás nyavalyáira, a felmérés
  enyhén szólva manipulatív. Ha valaki igennel válaszolt, azt persze úgy
  vették, hogy sokallja a dinamikát. Azazhogy: igennel senki nem
  válaszolt! Ugyanis csak e között a három felelet között lehetett
  választani: "nem - néha - gyakran". Namármost 100 ember közül 53 azt
  ikszelte be, hogy néha, és mindössze 13 válaszolt így: gyakran.
  Sajnos, amikor a zene "keresztülmegy a rádióközvetítések ismert
  szűkítő csatornáján", akkor úgy mellesleg zajokat, torzításokat,
  fázismizériákat  is  felszed  -  erről  éppen a Rádió mérnökei
  mesélhetnének. Nincs abban semmi meglepő, ha a hallgatóság néha
  tekergetni kezdi a gombokat.
    Anélkül,  hogy  akár  csak egy pillanatra is elkanyarodnánk
  témánktól, érdemes elidőzni ennél a Rundfunktechnische Mitteilungennél
  és Kurt Müllernél, aki megmutatja nekünk, hogyan lehet igazi német
  módszerességgel és mélyreható spekulációkkal a lehető legtávolabbra
  kerülni  a  valóságtól. Például amikor a lakószobában kívánatos
  dinamikasáv alsó és felső határát próbálja definiálni.
    A felső határt ("a rádióhallgatók által kívánatosnak tartott
  maximális  hangerőt")  75-78  decibelben  adja  meg,  mégpedig
  BBC-kutatásokra hivatkozva. Ha vesszük a fáradságot, és utánanézünk az
  irodalomjegyzékben,  kiderül,  hogy ezek a kutatások 1949-50-ből
  származnak, vagyis gyakorlatilag hasznavehetetlenek, hiszen az akkori
  hangreprodukáló  eszközök  összehasonlíthatatlanul  tökéletlenebbek
  voltak a maiaknál, tehát mindenekelőtt fárasztóbb volt hallgatni őket.
  Elég átváltanunk monóból sztereóba, hogy máris 3-5 decibellel többet
  tartsunk  kívánatosnak. Az aztán már szarvashiba, hogy Müller a
  maximális hangerőt keresi, holott ma már a kezdő hifisták is tudják,
  hogy a tényleges dinamikatartomány felső határát nem a hangerő szabja
  meg, hanem a szemvillanásnyi ideig tartó zenei csúcsok. Hiteltérdemlő
  felmérés híján, csupán a külföldi hifi-szakírók adataira támaszkodva
  szerényen körülbelül 90 decibel maximális hangerő-szükségletről és jó
  10 decibellel magasabb zenei csúcsokról beszélhetünk.
    Még   nagyobbat   téved  Müller,  amikor  a  lakószoba
  dinamikatartományának alsó szintjét próbálja meghatározni. Ő azt
  méricskéli, hogy nem elég ám levonnunk a hasznos dinamikatartományból
  a teremzaj szintjét, mert a pianisszimóknak - őszerinte - csak 5-10
  decibellel a zajszint fölött szabad elkezdődniük. Az igazság ezzel
  szemben az, és az akusztikusok ezt nagyon régóta tudják, hogy a zaj
  nem fedi el teljesen a zenét, a pianisszimók "kiszólnak" a zaj alól,
  ennélfogva a hasznos dinamika nem kisebb, hanem nagyobb a jel-zaj
  aránynál!  A  különféle  zaj-fajták  természetesen nem egyformán
  viselkednek. Még a magnószalag, a hanglemez, a rádióközvetítés zaja is
  engedélyez néhány decibelnyi dinamikatöbbletet (lehet vitatkozni,
  mekkorát), a teremzaj pedig ennél sokkalta "türelmesebb". Müller
  azonban oda lyukad ki, hogy a lakószoba nem visel el nagyobb dinamikát
  30 decibelnél - aminek legékesebb cáfolatát abban a tényben látom,
  hogy még a dinamikaőrülettel nemigen gyanúsítható Hungaroton is
  felvisz lemezeire egy mintegy 40 decibeles dinamikát. Ha nem így
  tenne, bezárhatná a boltot.
    Itt szeretnék visszatérni a koncerttermek dinamikájához, amelyet a
  múltkor csak óvatosságból, az ésszerű vita reményében tekintettem
  70-80 decibelesnek. Valójában a leghangosabb zenei csúcsok messze 110
  decibel fölé emelkedhetnek, a 40 decibelesre taksált koncerttermi
  alapzaj pedig a zene számára rendkívüli mértékben "transzparens". Ha
  még figyelembe vesszük az emberi fül azon képességét is, hogy a
  ki-kimaradó, a zajból elő-előtűnő pianisszimókat, a hangszerek elhaló
  hangjait  kiegészíti, s ezáltal folytonosnak érzékeli, nyugodtan
  mondhatjuk, hogy a szimfonikus nagyzenekar effektív dinamikatartománya
  80 és 100 decibel között ingadozik, a zene és a zaj mindenkori
  karakterének megfelelően. Ha ebből nem kapunk vissza - legyünk
  igen-igen szerények! - legalább 50 decibelt, mégpedig potenciálisan a
  teljes frekvenciasávban, akkor nem beszélhetünk élethű hangátvitelről,
  nevezzük bár High Fidelitynek, High Qualitynak vagy bárminek. És
  tekintve, hogy a mai technika alig-alig képes többet nyújtani ennél az
  ötvenegynéhány decibelnél, fenntartom, hogy túlzottan nagy dinamika
  egyszerűen nem létezik - legalábbis ma még nem.
    Nézzük ezekután azt, amit a békés egymás mellett élés apostolai
  mondanak:  csökkenteni kell a dinamikát, különben a szomszédunk
  megbolondul a lármától... Ennek valószínűleg éppen az ellenkezője
  igaz. Először is, ha a zenei "csúcsok" a helyükön vannak, akkor sokkal
  kisebb "hangmennyiséggel" is elegendő hangerő-érzetet kelthetünk.
  Másodszor, mindennapos tapasztalatunk, hogy a zenehallgatók a hangerőt
  (a fortisszimót) így is, úgy is ugyanakkorára állítják, függetlenül
  attól, hogy a dinamika 40, 50 vagy 60 decibeles-e. Márpedig ha a
  dinamika szűk, akkor a zenekar állandóan a maximális hangerőszint
  közelében  játszik.  Ha a dinamika tágasabb, lejjebb tolódnak a
  pianisszimók, velük együtt pedig a mezzoforték, sőt, valamelyest a
  forték is, és a szomszéd - összességében - kevesebb lármában részesül
  a falon keresztül. Ezért van, hogy a popzenét mindig hangosabbnak,
  lármásabbnak  érezzük,  hiszen  ennek  a  műfajnak  szűkebb a
  dinamikatartománya, a zenészek szinte folyton teljes erővel játszanak.
  A szimfonikus zene általában ritkábban él a fortisszimó eszközével.
  Lehet, hogy a pianisszimókat időnként zavarni fogja az alapzaj - de ez
  sohasem a lakószoba vagy az utca zaja. Mindig a szalagé, a lemezé, a
  rádiózásé - a fogyatékos műsorközlő technikáé.
    Teljes mértékben egyetértek a Rádió mérnökével abban, hogy a
  reprodukált hang valamiféle önálló műfajnak tekintendő, s hogy ennek
  a műfajnak sajátos eszköztára van. (Ujházy is utalt rá, hogy a
  diagramokon  feltérképezett  szintek  nem  feltétlenül egyeznek a
  szubjektíve észlelhető dinamikával, s hogy a hangosságérzet nemcsak az
  amplitúdóktól, hanem a hangszíntől is függ.) Egy hangfelvételt azonban
  - mint a magyar lemez- és rádióhallgatók igen jól tudják - számtalan
  módon lehet elrontani. Ki tudja utólag, hol volt a hiba? Tapasztalt
  hangmérnökök  talán  rájönnek; mi, zenehallgatók csak találgatni
  próbáljuk. Gyanítjuk, hogy a dinamikával mindenképpen baj van, ugyanis
  a külföldi felvételek általában nagyobb dinamikájúak, és jobban is
  szólnak. Ez persze nagyon szubjektív dolog. Kétségtelen, hogy a
  hangmérnökök jobban meg vannak elégedve a magyar hangfelvételekkel,
  mint a közönség.
    Hasonlítsuk  most  össze  Steinbach  valóban  nagyon érdekes
  diagramjait az Ujházy-cikk ábráival (HFM 6. szám, 23. oldal). Mi derül
  ki ebből a párosításból? Azt hiszem, ez interpretáció kérdése.
  Pártállástól  függően  kétféle értelmezés lehetséges. Megpróbálom
  mindkettőt  modellezni. Steinbach gondolatmenete a következő. "A
  Ferencsik-felvétel crescendója nem szűk; a zene eljut az igazi
  fortisszimóig - pedig a dinamikasávja szűkebb - viszont a 4 kHz körüli
  sávban  ennek  is  megfelelő a dinamikája - következésképpen: a
  szubjektív dinamikaérzetet illetően a 4 kHz körüli sáv a mérvadó."
    Az  én  "szillogizmusom"  ezzel  szemben  így  hangzik: A
  Ferencsik-vezényelte  szimfónia  dinamikája  és  egyáltalán, a
  hangminősége silány - mint látjuk, a dinamikasávja is szűkebb - igaz,
  a 4 kHz körüli oktáv dinamikája megfelelő - következésképpen: ez a
  frekvenciatartomány  önmagában  véve mégsem mérvadó a szubjektív
  dinamikaérzetet illetően.
    Hangsúlyozom, hogy ez már nem vita: ez ízlés dolga. Steinbach
  Sándornak  tetszik  a  Ferencsik-lemez, nekem nem. Elvben bárki
  kipróbálhatja, hogy vajon a magyar felvétel hangtechnikai szempontból
  (s mindenekelőtt dinamikájában) felveszi-e a versenyt a legjobb
  nyugati hanglemezekkel. A gyakorlatban erre csak keveseknek van
  módjuk: meg kell elégedniük azzal, amit a boltban találnak. S ha más
  műsorforrásra vágynak, választhatnak a Magyar Rádió 3 műsora között.

                   *


    Nem tudom, kit mennyire tudtunk meggyőzni álláspontunk helyessége
  felől. Egy bizonyos: nem lényegtelen dolgokról vitatkozunk. Örülnénk,
  ha mások is kifejtenék gondolataikat a hangfelvételek e fontos
  paraméteréről. Ezért (s hogy a szakembereket ne elriasszuk a Hifi
  Magazinnal való vitától, hanem ellenkezőleg: kedvet csináljunk hozzá),
  ezúttal nem ragaszkodunk ahhoz, hogy miénk legyen az utolsó szó. Ezt a
  cikket tehát elküldtük Steinbach Sándornak, hogy zárja le ő az
  eszmecserét:


    Azt hiszem, hogy ha most pontonként elkezdenénk vitatkozni, az nem
  az ügyet, hanem csak a hiúságunkat szolgálná. Egy megfogalmazásba
  azonban bele kell szólnom, amit a t. Szerkesztőség nekem tulajdonít,
  hogy a szubjektív dinamikaérzetet illetően a 4 kHz körüli sáv a
  mérvadó. Hozzászólásomban valójában ez szerepel: "nézzük csak azt az
  oktávszélességű frekvenciasávot, amely a hangosságba erősen beleszól:
  a 4000 Hz közepes frekvenciájút." Hogy mennyire szól bele, arra itt
  mellékelem az egyenlő hangosság jól ismert görbéit, amely nemzetközi
  ajánlás tárgya és amelyen fenti állítás látható. (Az ábra a Brüel és
  Kjaer cég prospektusából való.) Szeretném, ha meg tudnánk maradni a
  tárgyszerű vitánál és olyan szemléletnél, ami a hazai hangtechnika
  javára van.

                             Steinbach Sándor
                               Magyar Rádió