MOD: az elspórolt kapcsoló    Angolul Tape Monitornak, németül Hinterbandkontrollnak hívják, mi
  monitorkapcsolónak nevezzük. Magnósaink közül sokan nem is ismerik,
  hiszen a magnójukban szimpla kombináltfej van. Az ő számukra a
  magnózás művelete (túlságosan is magától értetődően) mindig három
  ütemből áll:

    1. Felvételt készítenek.
    2. Visszatekercselnek.
    3. Visszahallgatják a felvételt.

    Ez komplikált és hosszadalmas művelet. Ezért a jobb magnókba külön
  felvevő és külön lejátszó fejet építenek, mindkettő külön elektronikát
  kap. Az így kiképzett magnó képes arra, hogy közvetlenül a felvétel
  után máris visszajátssza az imént rögzített műsort. Éppen csak annyit
  "késik", amíg a szalag befutja a két fej közötti utat.
    Önmagában véve ez a magnón múlik: a monitorozáshoz elegendő lehet
  egy fejhallgató is. De ha a hangszórón át hallgatjuk a zenét (márpedig
  a többség ezt teszi),  az  erősítőn  is  szükségünk  van  egy
  monitorkapcsolóra. A szokásos bemeneti választó nem elég, hiszen úgy
  kell ráfuttatni a magnó jelét a végerősítőre, hogy közben a felvétel
  ne szakadjon meg! Ezért az erősítőknek-receivereknek elengedhetetlen
  funkciójuk a monitorozás. Sajnos, ha eltekintünk a BEAG AET 250-es
  erősítőjétől (és most az Orionétól), egyetlen olyan készülék sem
  került forgalomba Magyarországon, amelyen rajta volna ez a fontos
  apróság. Így aztán nem csoda - előfordul! -, hogy néha még a
  háromfejes magnók tulajdonosai sem tudják, milyen lehetőség van a
  kezükben. Nincs Tape Monitor egyetlen VT-rádión, sem az Oristeren, sem
  a kis BEAG-erősítőn, de az eddig behozott lengyel készülékekről is
  következetesen hiányzik a monitorkapcsoló. Nálunk az a szokás, hogy a
  gyárak és a kereskedők általában még csak nem is mentegetődznek az
  ilyesmiért, de ha mentegetődznek, akkor azt mondják,  minek  a
  monitorkapcsoló, ha úgy sincs forgalomban háromfejes magnó. Ez az
  ideológia természetesen tíz éve sem volt helyes, az utóbbi években
  pedig, tekintettel az Akai 4000-esekre, teljességgel tarthatatlanná
  vált.

                   *

    A Videoton RA 5350S jelű rádiója - a Prometheus - a hetvenes évek
  elején jelent meg. Sokezren használják. Először tehát  ebbe  a
  készülékbe építünk monitorkapcsolót. (Aztán következik a többi.)
    Ez a kis szerkezet nem helyezhető el bárhol az erősítőben. Ugyanis
  (függetlenül e kapcsoló állásától) az erősítő magnókimenetén mindig
  annak a jelnek kell megjelennie, amelyet a választókapcsolóval -
  szelektorral - beállítottunk, és ennek a jelnek a nagysága nem függhet
  a hangerőszabályzótól. Ezért a monitorkapcsolót a szelektor és a
  hangerő-szabályozó közé kell iktatnunk.
    Előbb tekintsük át két bevált megoldás elvét (1. ábra). Ezzel
  talán segítséget nyújtunk azoknak, akik önállóan kívánnak erősítőt
  tervezni-építeni - vagy éppenséggel monitorkapcsolót akarnak szerelni
  a rádiójukba-erősítőjükbe, nem várva meg, amíg mi az ő általuk
  használt típusra is sort kerítünk. (Az egyszerűség kedvéért csak az
  egyik csatornát ábrázoljuk.)
    Monitorkapcsolónak  tulajdonképpen  bármilyen  hangfrekvenciás
  kapcsoló megfelelne, beleépítve a készülékbe. Elvünk azonban az volt,
  hogy csak olyon változtatást javaslunk, amely megszüntethető, tehát a
  rádiót szükség esetén vissza lehessen alakítani gyári állapotába.
  Keresni kezdtük, melyik kapcsolót alakíthatnánk át monitorkapcsolóvá.
  A Prometheuson az alábbiak jöttek számításba:

    1. Magnó-bemenet. Ez lett volna a leglogikusabb - de ezúttal a
  legkörülményesebb is. Ennek a bemenetnek a kapcsolója az összes többi
  bemenetet hatástalanítja, ezért mechanikailag függetleníteni kellene
  amazoktól, ráadásul önálló arretáló szerkezettel kellene ellátni.
    2.  Lineár  kapcsoló.  Feladata  többszörös:  bekapcsolásakor
  hatástalanítja a fiziológiai hangerő-szabályozást, továbbá leválasztja
  a beépített hangszínszabályozó fokozat be- és kimenetét. Ha tehát ezt
  használnánk monitorkapcsolónak, a készüléket vagy csak  lineáris
  állásban, vagy  csak  bekapcsolt  hangszínszabályozókkal  lehetne
  használni. (A frekvenciajelleggörbe egyébként a hangszínszabályozókkal
  is linearizálható, de ez ízlés dolga.) Azt is el kellene dönteni, hogy
  tartsuk-e meg a fiziológiai hangerőszabályozást, vagy pedig iktassuk
  ki végérvényesen.
    Ha figyelembe vesszük a panelről  eltávolítandó  alkatrészek
  (ellenállások, kondenzátorok), továbbá az elvégzendő átkötések számát,
  és azt a tényt, hogy korlátozzuk a készülék szolgáltatásait -
  beláthatjuk, hogy ez a megoldás sem ideális. Nem beszélve arról, hogy
  a forrasztások egy részét a skálahúrok között átdugott pákával kell
  elvégezni, kitéve magunkat annak a veszélynek, hogy üres óráinkat
  esetleg skálahúrozással leszünk kénytelenek agyonütni...
    Nem marad más hátra, mint felhasználni azt a kapcsolót, amelynek
  megbolygatásától az első pillanatban mindenki idegenkedne:
    3. AM - szélessáv kapcsoló. Eredetileg nagyfrekvenciás feladatokat
  lát el, monitorozásra használni nem tűnik a legszerencsésebb ötletnek.
  De ha tanulmányozni kezdjük a Prometheus kapcsolási rajzát, kiderül,
  hogy a kapcsoló 81-es és 82-es pozíciószámú érintkezősávja nincs
  kihasználva. Ez a kapcsoló a bemeneti választógomboktól függetlenül
  működik, és önállóan arretál - így könnyen alkalmazható monitorozásra.
  Véleményünk szerint ez az átalakítás jár a legkevesebb módosítással és
  a legkevesebb kompromisszummal. -  Egyetlen  hátránya,  hogy  a
  monitorkapcsoló  "szalag"  állásában  az  AM-sávok  sávszélessége
  megnövekszik. De úgy gondoljuk, hogy aki egyáltalán monitorozásra
  gondol, az aligha fog felvételt készíteni az AM-sávokról.
    A kapcsolási rajz számunkra fontos részletét a 2/a ábra, a már
  elvégzett átalakítás elvi rajzát a 2/b ábra mutatja. Az 1. ábrán
  bemutatott két változat közül az A jelűt választottuk. A módosítás
  teljes anyagszükséglete körülbelül 150 centiméter hosszúságú, műanyag
  szigetelésű, árnyékolt kábel. Lehetőleg kis kapacitású (max. 200pF/m)
  kábelt használjunk.

  Az átalakítás menete

    1. Húzzuk ki a hálózati csatlakozót, szereljük le a készülék
  hátlapját; húzzuk hátra a készülék tetején levő falapot.
    2. Húzzuk le a skálagombokat, emeljük le a skálalapot, és tegyük
  olyan helyre, ahol nem sérülhet meg.
    3. Forrasszuk le a skálaizzókhoz futó vezetéket
    a) a hálózati transzformátor lemezeit összefogó csavar  alá
  helyezett földelő forrcsúcsról;
    b) az 500mA-es biztosíték forrcsúcsáról.
    Forrasszuk le a térerő-jelző műszer vezetékét. A műszerből kijövő
  piros vezeték egy árnyékolt kábel melegpontjához, a kék színű pedig az
  árnyékoláshoz van forrasztva.
    4. Szereljük ki a skála alatti műanyag lapot, amely 3 darab
  süllyesztett fejű M3-as csavarral az előlapnál elhelyezett fémvázhoz,
  két lemezcsavarral pedig egy-egy műanyag tartóbakhoz van rögzítve.
    5. Emeljük meg a műanyag lap bal oldalát, és húzzuk le a
  tartókengyelről a sztereó jelzőlámpát. Majd a lap közepén levő
  kivágáson a skálamutatókat óvatosan átbújtatva, emeljük ki a lapot, és
  tegyük ezt is  biztonságos  helyre.  Kiemeléskor  vigyázzunk  a
  skálamutatók vezetésére szolgáló vékony műanyagszálakra! Tekerjük
  mindkét skálamutatót egészen jobbra, hogy a továbbiakban ne zavarjon.
  Most hozzáláthatunk a tulajdonképpeni átalakításhoz,  amely  nem
  kritikus.
    6. Forrasszuk le a C 448 és R 440 pozíciószámú 5µF-os kondenzátor,
  illetve 150 kohm-os ellenállás közös pontjáról a bal  csatorna
  hangerőszabályozó potméterére menő árnyékolt vezetéket.  Ugyanígy
  járjunk el a C 446 és R 439 pozíciókkal (jobb csatorna). Megjegyezzük,
  hogy a kölcsönkapott, de gyári állapotú készülékben a C 446 és C 448
  pozícióban 470nF-os kondenzátorokat találtunk 5 µF-os helyett -
  legyünk tehát elkészülve a meglepetésekre is.
    7. Kössük össze körülbelül 20-20cm hosszúságú árnyékolt vezetékkel
  a bal csatorna hangerőszabályozóját az "AM széles sáv" kapcsoló 82-es
  pozíciószámú sávjának 2-es (középső) érintkezőjével, a jobb csatornáét
  pedig  a  81-es  pozíciószámú  sáv  ugyancsak  2-es  (középső)
  érintkezőjével. Az árnyékolt vezetékek árnyékolását csak egy helyen, a
  hangerőszabályozóknál található földvezetékre forrasszuk rá. (Arra a
  pontra, amelyre az eltávolított eredeti vezetékek árnyékolása volt
  kötve.) A kapcsolók elnevezését és  pozíciószámát  a  3.  ábra
  szemlélteti.
    8. Fordítsuk meg a készüléket, és csavarozzuk le a fenéklapján
  található perforált lemezt. Kössük össze árnyékolt vezetékkel a C
  448-R 440 közös pontját a 82-es pozíciószámú sáv 1-es (az előlap felé
  eső) érintkezőjével. A vezeték hossza kb. 28cm.
    Ugyanígy kössük össze a C 446-R 439 közös pontját a 81-es
  pozíciószámú sáv ugyancsak 1-es érintkezőjével.
    Az árnyékolást ebben az esetben is csatornánként csak egy helyen,
  a C 448-R 440 és a C 446-R 439 mellett, a földet képviselő fóliára
  forrasszuk rá. A vezetékek árnyékolásának hidegítése nem lesz ideális.
  Elvben az lenne a legjobb, ha az árnyékolást ott kötnénk földre, ahová
  a vezetéket visszük. Azért alkudtunk meg, mert az általunk választott
  panelen könnyebb megtalálni a földelő fóliát, és így kevesebb mód van
  az elkötésre. (Tapasztaltabb, rutinosabb olvasóink megértését kérjük!)
    9. Kössük össze egy körülbelül 25cm-es árnyékolt vezetékkel az R
  432 és C 434 pozíciószámú 390 kohm-os ellenállás, illetve 100pF-os
  kondenzátor  közös  pontját  a  82-es  pozíciószámú  sáv  3-as
  érintkezőjével. Hasonlóképpen, kössük össze az R 431 és C 433
  pozíciószámú alkatrészek közös pontját a 81-es pozíciószámú sáv 3-as
  érintkezőjével.
    Az árnyékolást most is csak egy helyen, a fólián kialakított
  földvezetékre forrasszuk.  A  vezetékek  árnyékolására  vonatkozó
  megjegyzéseinket lásd a 8. pontnál. (Az R 431-C 433 és R 432-C 434
  közös pontjain a bemeneti választókapcsolóra menő pontok értendők.) A
  panel alkatrészbeültetési rajzát a 4. számú, fóliázott részét az 5,
  ábra szemlélteti. Az AM széles sáv kapcsolót tartalmazó  panel
  nyomtatott áramköri részét a 6. ábra mutatja.

    Az átalakítás után ne feledkezzünk meg az árnyékolt vezetékek
  rögzítéséről;  ügyeljünk  a  vezetékek  árnyékolására,  hogy  ne
  okozhassanak rövidzárlatot. Szereljük össze a  készüléket  -  a
  szétbontással fordított sorrendben.
    Az átalakított készüléken megmértük az áthallást és a jel-idegen
  feszültséget. A magnó-bemenet jel-idegen feszültség aránya monitor
  állásban nem változott. A monitorkapcsoló áthallási csillapítása a
  hangfrekvenciás bemenetekről nagyobb mint -45dB.

                                Dankó Emil

  
  
  

  

  A színnel jelzett vezetékek az utólag beépített kábeleket mutatják.


  

  Képünkön jól látható a C 446-R 439 és C 448-R 440 jelű alkatrészek,
  valamint a hangerőszabályozókról az "AM" széles sávkapcsolóra menő
  vezetékek