Bemutatjuk
   Ebben a rovatunkban olyan készülékek tesztjét közöljük, amelyekkel
       a hazai hifi-kedvelők maguk is megismerkedhetnek.
      A méréseket Dankó Emil, Sólymos Antal, Szakolczay Lajos
       és Szalai Lajosné végezte, a Magyar Elektrotechnikai
       Ellenőrző Intézet műszerparkján. Auditív ítéletünk
              a Hifi Magazin kollektív
      véleményét tükrözi, teljesen elfogulatlan, mindazonáltal
        - mint bárki másé - szükségképpen magán hordozza
             a szubjektivitás jegyeit.


    Elsőnek most hadd mutassuk be Olvasóinknak a Merkury fantázianevű,
  DSH-302A (DSH-303A) típusjelű, 2*20 wattos lengyel rádió-erősítőt,
  amelynek előző számunkban már nem tudtunk helyet szorítani. Ezután
  hangszedőkről lesz szó: az új Ortofon VMS 10E/II-ről, a VMS 30/II-ről
  és - újra - az időközben forgalomba került MC 10-es mozgótekercses
  típusról, amelyet az STM 72 illesztő-transzformátor egészít ki.
  További hangszedők: Shure M95 EDM és Pulzár GZM-003. Végül, de nem
  utolsósorban az Orion torony következik: tuner, erősítő, magnó,
  hangdobozok. (A lemezjátszójáról majd legközelebb.)


  DIORA MERKURY Sztereó rádió-erősítő

  

    Nem, a Merkury receiver nem a WSH-TSH  erősítő  és  rádió
  összeépített változata. Habár ez is a lengyel Diora gyár terméke, és
  az Unitra külkereskedelmi vállalat emblémáját viseli, teljesen önálló
  konstrukció. (Előnyére!) Típusszáma DSH-302A, illetve 303A, aszerint,
  hogy az előlapja világos, alumíniumszínű-e, avagy fekete. A receiver
  erősítője 2*20 wattos. Rádiórésze 5 AM-sávú és egy sztereó FM-vevőt
  tartalmaz. Vételi lehetőségei: hosszúhullám, két részre  osztott
  középhullám (525-930kHz és úgynevezett Európa-sáv, azaz 910-1605kHz),
  két sávra bontott rövidhullámú sáv (5,95-9,8, illetve 11,7-15,75MHz),
  FM-en pedig a 65,5-73 MHz-es, OIRT-szabvány szerinti csatorna.
    A kézi hangolást 4 előválasztható program egészíti ki, ezeket
  érintésre működő kapcsoló (szenzor)  üzemelteti.  Érdekessége  a
  készüléknek, hogy a memóriák az AM-sávokban is használhatók, mert itt
  is  varicap-diódával  hangolnak,  nem  pedig  az  elterjedtebb
  forgókondenzátorral.
    Az AM-rész igen egyszerű, és mivel ezt amúgy sem tekintjük
  többnek, mint a szolgáltatások egyikének, elegendőnek látjuk csak
  röviden ismertetni. Egy BF 245-ös FET-tel kialakított bemenő fokozat
  után szinte minden feladatot egy TCA-448 típusú integrált áramkör lát
  el. A hangfrekvenciás jelet egy BC 149C opusú tranzisztorból álló
  erősítő továbbítja a hangfrekvenciás fokozatra.

  FM-vevő

    Az FM-rész szimmetrikus, 300 ohmos antennabemenettel kezdődik. A
  keverőegység hagyományos tranzisztorokból épített fokozat (két BF 314
  és egy BF 195), négy hangoltkörrel, amelyek kettős varicap-diódákon
  alapulnak. A bemenő kör is hangolt, nem az egyszerűbb, aperiodikus,
  teljes sávos kivitelű. A középfrekvenciás erősítő lényegében két BF
  194 tranzisztorból, egy HA 1137 W típusú IC-ből és három SFE 10,7MHz
  kerámiaszűrőből áll. A  demodulálást  -  az  IC  jóvoltából  -
  szorzódemodulátor végzi. Az állomásra hangolásban térerő-indikátor és
  0-pont  indikátor  segít;  a  harmadik  műszer  a  szenzoros
  állomásválasztóval  beállított  frekvenciát  mutatja.  Az  AFC
  kikapcsolható.
    A sztereó dekóder HA 1156 típusú IC-n épül, a szétválasztott
  csatornák jelét 1-1 BC 149 C tranzisztor erősíti fel. A pilot- és
  segéd-vivőjel elnyomására hagyományos LC-szűrőt használnak. Sztereó
  program vételekor a szokásos LED gyullad ki.

  Erősítő

    Igen egyszerű: csak a legszükségesebb funkciókat látja  el.
  Mágneses és kristályhangszedőt, valamint magnót csatlakoztathatunk
  hozzá.
    A fono-előerősítője csatornánként 2, az  illesztő-fokozat  1
  tranzisztort tartalmaz (csupa BC 149 C), s az utóbbi fogadja a
  magasszintű bemeneteket, illetve a rádiórész jelét, a választókapcsoló
  állásától  függően.  Ezután  következik  a  hangerő-  és  a
  balansz-szabályozó, majd a háromtranzisztoros (megint BC 149 C)
  hangszínszabályzó és erősítő egység. Ez hajtja meg közvetlenül az STK
  077 típusú teljesítményerősítő IC-t, amely ±21V tápfeszültséget kap.
    A kimeneti jel szabványos hangszóró-csatlakozókra kerül. Van a
  készüléken még egy pár csatlakozóhüvely is, a "hátsó" hangszórók
  táplálására, s az "ambiofón" (vagy, ha úgy tetszik, álkvadrofón)
  effektus  az  előlapon  található,  6  állású  tolókapcsolóval
  szabályozható. Az ötpólusú fejhallgató-csatlakozó hüvely szintén az
  előlapon van, és ha használjuk, lekapcsolhatjuk a hangsugárzókra
  küldött jelet.
    A Merkuryt oldalt és felül faburkolat takarja, a hűtőbordák
  szokott helyükön, hátul nyúlnak ki a készülékből. A fémfelület szép,
  jól illenek hozzá a fekete gombok és kapcsolók. Csinos, de nem
  hivalkodó  külsejű  rádió,  jobban  tetszik  nekünk  a  hazai
  karosszériáknál.

  Kommentár a mérésekhez

    Mindezeket a paramétereket 300 ohmos antennabemenetről és - az
  érzékenységre vonatkozó adatokat nem számítva - 1,1mV-os bemeneti
  szinten, valamint előírás szerint 50µs-os előkiemeléssel mértük.
    Mint táblázatunkból látható, igyekszünk mind több információt adni
  egy-egy készülékről. Ezeket az "új" paramétereket más tesztlapok már
  évek óta közlik, csak a hazai mérési előírásokból hiányoznak. Ilyen az
  úgynevezett nagyjelszelektivitás, amelyet a Merkuryn már meg tudtunk
  mérni.
    Reméljük, rövidesen megtaláljuk annak a módját is, hogy megmérjük
  és diagramon ábrázolhassuk az áthallást és a torzítást "az elhangolás
  függvényében". A nagyjelszelektivitással kénytelenek vagyunk máris
  behatóan foglalkozni (ez a paraméter "hamisvétel" néven is ismeretes),
  mert gyakori eset, hogy egy kisjelű adó vételét erősen zavarja egy
  nagyjelű adó. A mérési módszernek az a lényege, hogy a készüléket egy
  bizonyos vételi frekvenciára  (esetünkben  67,7MHz-re)  hangolva,
  kisszintű, 5µV-os antennabemeneti jelet adunk rá, moduláció nélkül. A
  gép ezt úgy érzékeli, mint ha egy gyenge térerejű adót venne, és ez a
  jel a készülék saját zaját is elnyomja. Ezek után egy második
  generátorral  nagyszintű,  100mV-os  információval   modulálva
  végigpásztázzuk a teljes vételi sávot (moduláló frekvencia 1kHz, löket
  40kHz), miközben a készülék kimenetén megjelenő demodulációs terméket
  szintíróval  rögzítjük.  A  szintíró  természetesen  mechanikus
  kapcsolatban van a nagyfrekvenciás generátorral, így frekvenciahelyes
  információt kapunk.
    Nyilvánvaló, hogy annál jobb a készülék, minél kevesebb hibahelyet
  látunk a diagramon, a vételi helyet nem számítva. Ez a mérési módszer
  felvilágosítást ad a rádiók nagyjeltűrési tulajdonságairól, míg a
  gyári adatnak - pl. "Maximális antenna bemeneti feszültség: 700mV"
  semmi jelentősége nincs. A Merkuryról meg kell állapítanunk, hogy több
  készülékkel összehasonlítva is igen jó képet mutat (3. diagram). Az
  erősítő frekvenciaátvitele a lineáris bemenetekről igen jó, 3dB
  szinteséssel számolva 2,5Hz-től 60kHz-ig terjed. Ennek folytán szép a
  fázis-frekvencia jelleggörbe is. A jel-zaj arány is sokkal kedvezőbb,
  mint az ilyen kaliberű készülékektől megszoktuk - főleg a mágneses
  hangszedő bemenetéről.
    Sajnos, nem ilyen kedvező a kép a korrekciós erősítő többi
  jellemzőiről. Kimondottan gyenge a túlvezérlés-állóság (max. bemeneti
  feszültség), magas a harmonikus torzítása (lényegesen nagyobb, mint
  akár a komplett készüléké a többi bemenetről mérve), és ami a
  különbségi torzítást illeti, ezzel sincs dicsekedni valója. Ezt a
  paramétert külön megadjuk a mágneses hangszedő bemenetről, úgy, hogy a
  magnókimeneten mérjük. Látható, hogy magasabb frekvenciákon a torzítás
  rohamosan felszökik, és 200kHz környékén a 30 százalékot is eléri.

  
  
  
  
  
  

  Szeánsz

  

    Ilyen meglepetés két év óta nem ért bennünket; azelőtt sem nagyon.
  A Merkuryt összehasonlítottuk a Quad/Revox kombinációval, és a 3-4
  órás meghallgatáson nem tudtunk különbséget tenni közöttük. Ebből két
  dologra gyanakodhattunk. Vagy olyan szerencsések vagyunk, hogy végre
  kifogtunk egy kitűnő és mégis olcsó készüléket, vagy pedig - és ezt
  tartottuk valószínűbbnek - mind a négyen elveszítettük a hallásunkat.
    A meghallgatás végén már szinte  kétségbeesetten  próbáltunk
  belekapaszkodni egy-egy nüánszba, de ha valamelyikünk felrikkantott:
  "itt a differencia"!, akkor elég volt néhányszor gyorsan összevissza
  kattogtatni a kapcsolóval, és az illető máris elbizonytalanodott.
  Hosszabb távon bizonyára ki lehetne mutatni, hogy a Merkury hangja egy
  hajszállal érdesebb, a basszusa egy lehelletnyivel szegényebb, de a
  szokásos, 3-4 órás összejövetel erre, úgy látszik, kevés, legalábbis a
  mi kontroll-berendezésünk minőségének korlátain belül. És ez egy
  kilencezer forintos, kommersz rádió!
    Érdekes, hogy a 2*20 wattos Merkury szobahangerőre ki tudta
  hajtani a meglehetősen rossz hatásfokú Spendort (a szoba mérete:
  5,5*4*3 méter), sőt, még profitált is ebből: a sziszegése, amely
  egyébként letekert hangerővel is észlelhető a szokványos dobozokon át,
  egészen elhalt az érzéketlen Spendoron.
    Egyelőre ennyit mondhatunk. Ellenőrzésképpen még elővesszük a
  Merkuryt az Orion SE 260 erősítő szeánszán - lásd ott.


                   ***

  

    Fogadkozásunk ellenére, íme, máris  újabb  hangszedőbogarakat
  legeltetünk a Nagy Magyar Salátán. Főleg az Ortofon tehet róla. Első
  alkalommal ugyanis még nem küldte el nekünk az új VMS-sorozat két
  szélső tagját, a 10E/II és a 30/II jelűt. Most ezeket is megkaptuk.
  Közben az utóbbi forgalomba került a RAMOVILL-nál, és minthogy a
  másiknak is megvan erre az esélye, mindkettőt Bemutatjuk.

  

  ORTOFON VMS 10E/II.

    Megjegyezzük, hogy a VMS20E/II amelyet előző számunkban nem
  fogadtunk osztatlan lelkesedéssel, időközben sokat javult. Mennyit?
  Pontosan 1200 forintnyit. Ennyivel olcsóbban lehet megvásárolni - és,
  mint már gyakran hangoztattuk, az ár roppant fontos paraméter... Mi
  természetesen mindig a legolcsóbb hazai árat vesszük alapul, ezúttal a
  RAMOVILL-ét, eszerint a 20E/II 2700, a 30/II pedig 2900 forintba
  kerül.

  ORTOFON VMS 30/II.

    A VMS-család tagjai, mint Olvasóink már tudják, mágneses, még
  pontosabban változó mágneses ellenállású hangszedők (VMS=Variable
  Magnetic Shunt). A VMS 10E/II. tűje elliptikus, a VMS30-é Fine-Line.
  Ajánlott tűerő: 20, illetve  13mN.  Felerősítésük  a  szokásos:
  félcollnyira van egymástól a két lyuk. A gyári specifikáció 47 kohmos
  lezárást és  400pF-os  terhelő  kapacitást  ír  elő.  Mivel  a
  lemezjátszókarok kábelkapacitása ennél többnyire lényegesen kisebb, a
  gyár egy filléres apró kapacitás, a 210pF-os CAP 210 használatát
  ajánlja. Ezt a hangszedő kivezetőcsapjai közé kell illeszteni. Mi is
  így mértük és így hallgattuk a VMS-eket.

  ORTOFON MC10/STM-72

    Újra műsorra tűztük, most már a Bemutatjuk rovatban a dán cég
  legolcsóbb mozgótekercses hangszedőjét, minthogy ez is forgalomba
  került: a hangszedőt és az STM 72 illesztőtranszformátort 4700
  forintért árusítja a RAMOVILL a Váci utcában. Ebben a mi kezünk is
  benne van; valójában ez az első eset, hogy magyar vállalat a Hifi
  Magazin javaslatára szerezzen be valamit. Nem éppen filléres holmi,
  habár összehasonlíthatatlanul olcsóbb, mint azok a 7-11 ezer forintos
  pick-upok (Philips GP 412, Empire 4000 D/I, Shure V15/III), amelyeket
  mi már magyar boltban láttunk. Árát még így is csak az igazolhatja, ha
  legalábbis eléri amazoknak a minőségét.
    Előző számunkban az Ortofon MC-sorozatának tagjait mindvégig a
  T-30 jelű, szuperklasszis illesztőtranszformátorral mértük,  hogy
  mindegyik hangszedő "kifuthassa" magát, de már akkor is utaltunk rá,
  hogy az olcsó MC10 mellé csak a legegyszerűbb illesztő-egység, a kis
  STM 72 illik. Természetesen így is kerültek forgalomba. Most, amikor
  újra mérjük és meghallgatjuk őket, úgy tekintjük ezt a kombinációt,
  mint egyetlen egységet: akárcsak egy szokásos  mágneses  típust
  vizsgálnánk. Ez logikus, hiszen a kettő csak együtt szolgáltat akkora
  feszültséget, hogy egy fono-előerősítőt kivezéreljen. Az STM 72
  áttétele egyébként a  rajta  található  felirat  szerint  1:60,
  frekvenciaátvitele 10Hz-50kHz (+1; -3dB), specifikált terhelése 47
  kohm és 125pF. Ki- és bemenete 2-2 RCA-dugó, illetve hüvely.
    Drágább erősítőkön egyre gyakrabban találunk külön MC-bemenetet,
  vagyis ezek a gépek nemcsak fono-előerősítőt tartalmaznak, hanem még
  egy további fokozatot is elő-előerősítőt (head amp). Idehaza is
  láttunk már ilyet, elvétve persze. Az a tény, hogy Magyarországon is
  kapható már mozgótekercses hangszedő, feljogosít bennünket arra, hogy
  alkalomadtán ezeknek az elektronikáknak is megvizsgáljuk a minőségét.
  Eddigi információink szerint a konstruktőrök a head amp fokozatot
  általában még felületesebben kezelik, mint a korrekciós előerősítőt
  szokták, és bár a kis STM 72 sem a világ csodája, elképzelhető, hogy
  nem lesz könnyű dolog jobbat találni nála. Mindenesetre várjuk
  Olvasóink üzenetét: milyen tapasztalatokat szereztek az MC10/STM 72
  kombinációval.

  SHURE M95 EDM

    Az égegyvilágon semmi nyomtatott információnk sincs róla. Sőt,
  felerősítő szerelvények, csavarok sincsenek hozzá, lévén  ez  a
  hangszedő - a kereskedelmi vállalatok közlése szerint - szimpla
  tartalékalkatrész a Lenco lemezjátszókhoz. Valószínűleg azonos az M95
  ED, jelű típussal. A Shure cég nívósabb modelljei közül való, kis
  tűerővel (10-12mN) is igen jól követi a barázdákat. Szabványos
  kivitelű hangszedő (félcollos csavartávolság,  felhajtható  plexi
  tűvédő). Mintegy kétezer forintos árával az olcsó és a drága Ortofonok
  közé ékelődik; az a kérdés, fülre melyikhez esik közelebb.

  PULZÁR GZM-003

    Ebben a rovatban általában újdonságokat tesztelünk, de fenntartjuk
  a jogot, hogy elővegyünk egy-egy régebben (még magazinunk születése
  előtt) forgalomba került típust is, ha ennek értelmét látjuk. Most
  Horváth Iván barátunk unszolásának engedve besoroltunk a többi közé
  egy olyan hangszedőt, amelyet ő évekkel ezelőtt nem egészen 700
  forintért vásárolt, és amely őszerinte felér a VMS-ekkel. Ez a pickup
  a Pulzár névre hallgat, ha helyesen írtuk át latinra a cirill
  betűket... a GZM-003 ugyanis szovjet hangszedő! A Szovjetunióban 55
  rubelbe kerül.
    Sok adatunk erről sincs. Szabványos kivitelű hangszedő. Tűje
  elliptikus, a tűtartó csövecske bizalomgerjesztően rövid (alacsony
  effektív mozgó tömeget sejttet!), a javasolt tűerő 12,5mN. Lezárás:
  47 kohm és 310-360pF. A cserélhető tűtartó típusszáma BA-1808, és ez
  H. I. megérzési szerint az elliptikus tű sugaraira utal (18 és 8
  mikron). A nekünk kölcsönzött példányt körülbelül egy évig használták,
  méréseinket tehát fenntartással kell fogadni. Új tűről  esetleg
  kedvezőbb lehet az eredmény.

  Kommentár a mérésekhez

    Frekvenciagörbe, áthallás. Ebből a szempontból az MC10/STM 72
  viszi el a pálmát. Frekvenciaátvitelének felső határa 40kHz, az
  áthallás egy egészen széles sávban 30dB. A VMS-ek görbéje is nagyon
  egyenletes, nem tartalmaz jelentékeny kiemelést. Lényegesen rosszabb a
  Pulzáré: 20kHz környékén erős rezonancia látható - viszont egészen
  tűrhető  az  áthallása.  Az  M95  EDM  áthallása  kitűnő,
  frekvencia-jelleggörbéje a jobb Shure-okéra jellemző.
    Torzítás, impulzusátvitel. A frekvenciaintermodulációs torzítást
  illetően (FIM) a dinamikus modell veri a mezőnyt; várakozáson felül
  szerepel itt a VMS10 és a Pulzár. A többi torzításfajtánál nem ilyen
  tiszta a kép, de mind a 10,8kHz-es, mind az 1kHz-es impulzusátvitel
  a mozgótekercses hangszedőt dicséri. Érdemes szemügyre venni a Pulzár
  impulzusátviteli fotóját. A jelváltozáskor fellépő erős berezgés már a
  frekvenciaátviteli görbéből, az erős  magaskiemelés  alapján  is
  megjósolható.

  
  
  


  Szeánsz

  

  Első kör

    A szovjet hangszedővel kezdtük. Időnként szívesen okozunk egy kis
  közbotrányt, ha az tanulságos. A következő lehetőségekkel számoltunk
    1. A Pulzár nem válik be.
    2. A Pulzár beválik, de senki sem hisz nekünk, mert jó hangszedő
  nem jöhet Keletről, csak Távol-Keletről.
    3. A Pulzár beválik, lesz, aki el is hiszi nekünk, csak éppen
  megrendelni nem lehet a GZM-003-at. Mindegy, akkor legalább  a
  turistáknak mondtunk valami okosat, hogy mire költsék a rubeljüket.
  (Hogy mire költsék a dollárjukat, arra úgyse szívesen adunk tippet.)
    A Pulzárt tehát összehasonlítottuk ha nem is a VMS 20-szal, de a
  VMS 10-zel - és az Ortofon határozottan jobbnak bizonyult. Tisztábban
  szólt a középtartományban, jobbak voltak a magasai, és mind könnyű-,
  mind komolyzenében nagyobb dinamikával tudott megszólalni; a nagyerejű
  passzázsokon a Pulzár kissé kifullad. A GZM-et tehát itt majdnem
  félretettük, mert igazság szerint a VMS 10 sem tetszett nekünk
  túlságosan, noha - és most kérjük Olvasóinkat, nagyon figyeljenek! -
  elfelejtettük rátenni a CAP 210 kapacitást a kivezetőcsapok közé
  (amelyikkel kiegészíthetjük a kapacitív terhelést az Ortofon által
  ajánlott 400pF-re).
    A VMS 10E/II. azonban mégiscsak egy magasabb kategóriába tartozik
  - a Pulzár mindössze 633 forintba került, amíg kapni lehetett -
  ildomos tehát, hogy alacsonyabbra tegyük a mércét. Elővettük az
  Ortofon FF15E/II-t, és azt tapasztaltuk, hogy a szovjet hangszedő
  sima, egy kissé fedett, de kiegyenlített, magasban szegényebb, mélyebb
  tónusú zenéjét bármiféle műfajban szívesebben hallgatjuk az FF15
  érdesebb, csörömpölőbb, basszusban szegény hangjánál! (Annak ellenére,
  hogy az Ortofont a CAP-pal használtuk!) A szavazati arány feltétel
  nélkül 4:0 volt. Kisebbik etalonunk, az FF15E/II. eddig két ízben
  szenvedett vereséget a saját kategóriájában: az olcsóbb (Pioneer
  PL-200-ba való) hangszedőtől és a drágább  Shure  M91-tőt,  de
  emlékezetünk szerint ennyire még nem tépték meg a babérjait.
    Így hát harmadszorra is benntartottuk a Pulzárt az egyik Hadcock
  karban, a másikba pedig a Shure-t szereltük, és kíváncsian füleltünk.
    Nos, ismét két teljesen eltérő karakterű hangszedővel  volt
  dolgunk. A Shure határozottan jobban "tapogatta le" a színpadot, és
  csengett-bongott rendületlenül, ami az első pillanatban megnyerőnek
  tűnik, de néhány perc múlva már meglehetősen fárasztó. Különösen, hogy
  hiányoznak a mélyhangjai! Az a bizonyos sustorgás-szerű érdesség, a
  Shure-típusok sajátja, igen jól  felismerhető  volt.  A  Pulzár
  középtartománya ezzel szemben összemosódott, nem eléggé definiált, és
  változatlanul hiányzik róla a "treble", a magas hangszín. Ennek
  ellenére orrhosszal jobbnak éreztük a Shure-modellnél, vagy legalábbis
  kellemesebbnek. Érdekes, hogy ítéletünk megintcsak nem függött a zene
  műfajától. Úgy látszik, a jó basszus, a hangkép kiegyenlítettsége:
  alapkövetelmény. Hiánya azonnal diszkvalifikálja a hifi-berendezést.
    Most különös fejleményről számolhatunk be. Kontrollképpen, s
  azért, hogy befejezzük az első kört (olcsóbb modelljeink versenyét),
  szembeállítottuk egymással a VMS 10-et és a Shure-t: egyikük előzőleg
  jobbnak, másikuk gyengébbnek találtatott a Pulzárnál. Sőt, most nem
  felejtettük le az Ortofonról a CAP 210-et sem: ha 400pF, hát legyen
  400pF. Eredmény: a VMS most alig-alig szólt szebben a Shure-nál. A
  mélyei változatlanul szebbek, teltebbek voltak, de a középső lágéban a
  VMS zavarossága, mosottsága éppolyan fárasztó volt, mint a Shure
  kongása. Leszedtük hát az Ortofonról a plusz-kapacitást, és íme:
  megint lett annyi magashangja, hogy feltétel nélkül, jobbnak ítéljük
  az M95-nél.

  Második kör

    Annakidején az LM- és Concorde-sorozat tagjait nagyon hasonlónak
  találtuk. A VMS-ek között viszonylag könnyen különbséget tudtunk
  tenni. A VMS 10E/II-nek határozottan lágyabb, melegebb, kiegyenlített
  tónusa van - igaz, a középtartománya "mosottabb", kuszáltabb. A VMS 20
  nem ennyire kiegyenlített; a  középtartományban  valamivel  több
  információt ad, viszont kellemetlenül érdes a hangja, és véleményünk
  szerint a CAP 210 sem segít rajta. A VMS 30/II-t valami kevéssel
  jobbnak éreztük a 10-esnél: nem szól annyira érdesen, mint a 20-as,
  ugyanakkor definiáltabb, kiegyenlítettebb - habár a mélytartományban
  még mindig a VMS 10 vezet.
    Említést kell tennünk a tűerőről. A VMS 20-ast a maximális 12mN
  tűerővel használtuk, és először ugyanennyit állítottunk be a VMS 30-on
  is. Amikor a tűerőt 15mN-ra növeltük, a  VMS  30-as  hangképe
  drasztikusan megváltozott. Mintha egy más hangszedőt hallgattunk
  volna. A felső tartomány kitisztult, megjöttek a mélyhangok is,
  viszont az egész hangképen érezni véltünk valami nehézkességet. A VMS
  30-hoz ajánlott tűerő 10-16mN. Aki megvette ezt a hangszedőt, jól
  teszi, ha kísérletezik a tűerővel. Kicsit az ízlésén múlik, melyik
  hangképet fogja szeretni.
    Figyelembe véve a (feltételezett) ár és a minőség összhangját,
  potenciális győztesnek a VMS 10E/II-t tekintettük. Megtudakoltuk a
  pontos gyári árát, és kiderült, hogy tévedtünk: ez a hangszedő nem a
  drága, 2700-2900,- forintos VMS-ekhez közelít, inkább az  FF-ek
  javított változata lehetne, alig-alig kerül többe amazoknál. Jelenlegi
  álláspontunk a VMS-ekről:
    A legjobb a VMS 30/II, de a minőséghez képest túlságosan drága. A
  csaknem ilyen áru VMS 20E/II a mi számunkra súlyos csalódás: fel nem
  foghatjuk, hogyan kaphatott jó bizonyítványt némely tekintélyes angol
  vizsgabizottságtól. Az FF 15E/II-t sem erősíthetjük meg tisztjében:
  érdemeit  -  tiszta  középhangját  -  elismerve,  felmentjük
  etalon-funkciójából. Az egyetlen VMS-hangszedő, amelyet behozatalra
  ajánlanánk, a VMS 10E/II, feltéve, hogy valóban nem kerülne többe
  1500,- forintnál.

  Harmadik kör

    Eddig magabiztosan ítéltünk, nemigen  volt  közöttünk  vita,
  nagyjából ugyanazt hallottuk mindnyájan. A most következő párosítás
  azonban félszívre hozta mindazokat a problémákat, kételyeket és
  bizonytalansági tényezőket, amelyekkel a hifi-zsűriknek számolniuk
  kell. A VMS 10E/II-t és az MC 10/STM 72 kombinációt hasonlítottuk
  össze.
    Olvasóink bizonyára emlékeznek múltkori Ortofon-tesztünkre, amikor
  is öttagú, "külső szakértővel" megerősített zsűrink annyira jónak
  találta az Ortofon legolcsóbb mozgótekercses hangszedőjét, hogy még
  behozatalra is ajánlottuk, annak ellenére, hogy az MC 10/STM 72 együtt
  4700,- forintba kerül, tehát jelenleg a legdrágább hangszedő a hazai
  boltokban. (Más kérdés, hogy miket lehetett kapni ennél drágábban.)
  Sőt, kiegészítő-referencia gyanánt is ezt használjuk a Sonus mellett,
  ugyanis ez a két hangszedő más-más erényekkel (és hibákkal) van
  megáldva, tehát biztosabbá tehetjük ítéletünket, ha alkalmanként ezt
  is, azt is "bevetjük".
    Ezúttal 4 döntnökünk volt: kettő az akkori zsűriből, kettő pedig
  mint vendég. És pontosan e felállás szerint oszlottak  meg  a
  vélemények, mégpedig szélsőségesen. Ketten változatlanul azt hallottuk
  és vallottuk, hogy nincs verseny az MC és a VMS között: az MC-nek a
  hangja sima, lágy, nincs rajta semmi "rátét", gríz, érdesség, tehát
  csupán a hangszerek hangját hallani - igaz, fenntartottuk, hogy az MC
  10 egy kicsit tompán, fojtottan szól, nem eléggé nyílt.
    A zsűri másik két tagja viszont úgy döntött, hogy ez a hang
  fárasztó, unalmas, ezzel szemben a VMS több magasa, több mélye
  levegősebbé, érdekesebbé teszi a hangképet, és ők  inkább  ezt
  választanák.
    Utolsó kontroll: VMS 10 a Sonus Gold Blue ellenében. Semmi
  meglepetés, mindenki jobbnak találta etalonunkat, azzal együtt, hogy
  nem szól annyira simán, mint a mozgótekercses.

  Következtetések, tanulságok

    1.  Ellentétben  több  elismert  szakíró  véleményével,  és
  természetesen saját korábbi álláspontunkkal is, a mágneses és a
  dinamikus hangszedők hangkaraktere többnyire erősen eltérő, és ennek
  megvan a fizikai magyarázata: a mozgótekercses modellek kevésbé
  szenvednek az intermodulációs torzítástól. Az is igaz, hogy önmagában
  véve ez még nem perdöntő, tehát egy-egy jó mágneses pickup olyan
  erényeket mutathat fel, amelyekkel némelyik MC-modell nem jeleskedik.
  Például a Sonus térhatását az Ortofonok közül csak a méregdrága MC
  30/T-30 kombináció képes "hozni". Az MC-típusok hangja  azonban
  többnyire jól kivehetően tisztább. Ahhoz azonban, hogy valaki ezt
  méltányolni tudja, előbb meg kell csömörlenie a mágneses hangszedőknek
  a szó szoros értelemben vett tisztátalanabb hangjától. Azon mindig
  felfedezhető valamiféle érdesség, sziszegés, gríz. Csak például a
  Shure-okon ez viszonylag alacsonyan, az Ortofonokon magasabban, a
  Sonuson pedig egészen magas frekvenciákon de még jól észlelhetően! -
  jelentkezik.
    Az általunk vizsgált hangszedők közül eddig egyes-egyedül az MC
  10/STM 72 kínál elfogadható alternatívát a Sonus-szal szemben.

    2. Ha komolyan vennénk az Ortofon ajánlását (400pF terhelés), az
  FF- és VMS-típusok elengedhetetlen tartozékának kellene tekintenünk a
  CAP 210 nevű kapacitást A CAP-pal azonban mi még jó eredményt nem
  CAPtunk.
    A  hifi-hobbistáknak  egy  külön  kasztját  képezik  a
  kapacitás-számolgatók, akik addig-addig adagolják a pF-eket, amíg a
  hangképet a legkellemesebbnek nem találják a saját berendezésükön,
  természetesen. Levelezőink egyike például beszámol egy roppant alapos
  szeánszról, amelyen ők képesek voltak meghallani az optimálistól való
  egyetlen (!!!) pF-nyi eltérést is. Erről hadd ne nyilatkozzunk - de
  kétségtelenül igaz, hogy a kapacitív terheléssel befolyásolható a
  frekvenciamenet, legalábbis a legtöbb mágneses típusé, és hogy éppen
  ezt tekinthetjük egyik legnagyobb hibájuknak.
    Mindenki megteheti, hogy otthon  addig  csiszolja-faragja  a
  hangképet, amíg az neki a legjobban nem tetszik - ismételjük: egy
  bizonyos berendezésen. A másik hifi-láncon ugyanis esetleg éppen így
  szól majd a legrosszabbul. Kérjük Olvasóinkat, hogy ezt ne tőlünk
  várják. Eltekintve attól, hogy így minden teszt kézbentarthatatlanná
  és reprodukálhatatlanná válna, időnk sincs rá, hogy hangszedőnként
  további 2-300 meghallgatást szervezzünk.  Csupán  arra  lehetünk
  tekintettel, amit a gyártó előír.

    3. Más a helyzet a tűerővel. Ez a paraméter afféle olimpiai
  versenyszám, tehát a gyárak meglehetősen optimistán nyilatkoznak róla.
    Mi mindig a (csaknem) maximális tűerőt állítjuk be.
    Külföldi szakírók néha még fel is tárcsázzák a gyárat vagy a
  kereskedelmi képviselőjét: "jobb eredményt kapunk, ha túllépjük a
  tűerőre ajánlott felső értéket - vajon megtehetjük-e?" A válasz
  csaknem mindig igenlő - például a Sonusról is olvastunk már ilyesmit:
  Mi azonban ezt már nem kockáztatjuk meg: tesztjeinkben soha nem
  állítunk be nagyobb tűerőt, mint amekkorát a prospektus megenged.

    4. Már 1. számunkban (a 18-19. oldalon) írtunk egy rendkívül
  objektívnek tűnő teszt-metódusról. Ha együtt futtatják a magnón a
  mesterszalagot, a lemezjátszón pedig az arról  készült  lemezt,
  kimutatható, mennyiben tér el a hangszedő hangja az "ideálistól".
  (Lásd sajtószemlénkben a HiFi  Stereophonie  decemberi  számának
  recenzióját.) Nekünk nem sikerült felkészülnünk erre a módszerre.
    Lehet, hogy savanyú a szőlő, de újabban kellemetlen sejtéseink
  vannak: valóban 1000 ezrelékig objektív ez a módszer?
    És ha objektív, vajon megbízható-e? Ugyanis előfordul, hogy az
  egyik zsűri János napjának délelőttjén mesterszalag-minőségűnek ítél
  egy hangszedőt, a másik  zsűri  Péter-Pál  napjának  délutánján
  ugyanilyennek minősít egy másikat - és amikor mi A-B  teszten
  összehasonlítjuk ezt a két hangszedőt, kiderül, hogy ég és föld a
  különbség. Igaz: ha két dolog egyenlő egy harmadikkal, akkor ez a két
  dolog egymással is egyenlő - dehát nagyon jól tudjuk, hogy az a két
  dolog már eleve nem volt egyenlő a harmadikkal, a mesterszalaggal.
    Persze, könnyen lehet, hogy mi tévedünk, és másoknak van igazuk.
  Csak soha nem tudjuk előre, hogy mikor kinek.


                   ***

  

  ORION-TORONY

    Íme, a torony. Már-már felépült, de még lázasan dolgoznak minden
  emeletén. Falakat törnek át, kábeleket vezetnek, vagy legalábbis
  söprögetnek, szóval, készülnek az ünnepélyes átadásra - de biztos,
  hogy az ünnepség után sem lesz fájront.
    Soká tartott; már nem tudtuk, mit tegyünk. Úsztassuk el megint a
  lapot? A fejünket veszik érte. Vagy hagyjuk ki ebből a számunkból is
  az Orion-tesztet Akkor meg nem merünk Olvasóink szeme elé kerülni. Az
  utolsó pillanatban aztán minden jóra fordult, megkaptuk a végleges,
  azaz úgyszólván végleges, jobban mondva jóváhagyott példányokat -
  amelyeken mindazonáltal változik még egy és más, mire a Skálába
  kerülnek, de ez már remélhetőleg nem változtat azon, amit mi mértünk
  vagy hallottunk. Túljutva az izgalmakon, most már inkább elismeréssel
  illetjük az Orion mérnökeit, akik nem tekintették véglegesnek, amit
  készítettek, és nem mondták, hogy: "Kiadtuk a kezünkből - most már nem
  ismerjük egymást". A Torony drága mulatság, mindent el kell követni,
  hogy a lehető legjobb legyen. Kiforrott konstrukciókról természetesen
  most még nem beszélhetünk.
    Minél tovább épül valami, annál drágább lesz. Ötvenféle árat
  hallottunk már; a legutolsó, valóban lapzártakor kapott irányárak a
  következők. Tuner: 12 ezer, erősítő: 10 500, magnó: 9900 forint. A két
  hangdoboz közül a kisebbik 2700, a nagyobbik 3100 forintba kerül majd,
  ha igaz.
    A komplett torony tehát nagyon drága. Lehet vitatkozni rajta, hogy
  mihez képest. Mérjük a márkás készülékek feketepiaci árához; Ez
  szamárság volna. Mérjük a magyar átlagfizetéshez? Ez meg demagógia.
  Valószínű, hogy az új Orionok saját maguk fogják meghatározni, mennyit
  érnek.
    Azt mondtuk: "a Skálában". Az első 2500 készletet a háromezerből,
  tehát csaknem a teljes idei termést az áruházi vállalat kötötte le.
  Előjegyzést - mint Olvasóink leveleiből is értesülünk róla - csak
  komplett tornyokra vesz fel, ami egyrészt ellentétben áll az Orion
  annakidején hangoztatott  tervével,  tudniillik  hogy  az  egyes
  komponenseket külön-külön is meg lehessen vásárolni, másrészt így még
  jobban szemet szúr, hogy a három fődarab - tuner, erősítő, magnó - nem
  egészen ugyanazt a vevőt veszi célba. Mi úgy okoskodunk, hogy nívós
  tunert kevesen keresnek, viszont nem is igen lehet hozzájutni.
  Hifi-erősítő iránt nagyobb a kereslet, de a kínálat is, mert sokan
  maguk is "építkeznek". Végül a kazettás magnónak igen nagy  a
  konkurenciája; alulról, 8500 forintért itt a sokkalta szebb és
  legalábbis nevesebb Pioneer, felülről 15 ezerért ott az orsós Akai:
  egy 10 ezer forintos magyar magnónak nagyon fel kell kötnie a
  szalagválasztóját. Tehát a három Orion nem ugyanabban a súlycsoportban
  indul. Dehát higgyük el, hogy az Orion és a Skála sokkal jobban ért a
  kereskedéshez, mint mi.
    Nem szóltunk a lemezjátszóról; ez természetesen importkészülék
  lesz. Még nem ismerjük, csak a jelölteket, s talán nem is mindegyiket.
  A Torony tetejét tehát következő számunkra hagyjuk. Aligha fog
  drasztikusan elütni az idehaza megszokott, középkategóriájú, 5-7 ezer
  forintos lemezjátszóktól. Habár már az is biztató, hogy külön keresnek
  hozzá hangszedőt, nem fogadják el kritikátlanul, amit az eladó ajánl.
    Csak melléképületei a Toronynak a hangdobozok, de  akárcsak
  Olvasóink, mi is  nagy  türelmetlenséggel  vártuk  világra-  és
  piacra-jöttüket. Két típus készült el, a 28 és az 50 literes.
  Természetesen ezek is szerepelnek tesztünkben. Cikkünk rendkívül nagy
  terjedelme folytán ezúttal nem tudtunk helyet szorítani a gyári
  specifikációnak. Néhány szó a meghallgatásokról. Az erősítő és a magnó
  szeánszán jelen voltak az Orion tervezőmérnökei is, sőt pontoztak is.
  A vakteszt eredményén ez egyáltalán nem változtatott: az összítélet
  eléggé egynemű volt. A hangsugárzóknak azonban túlságosan felismerhető
  a hangkarakterük, ezért pártatlan zsűrihez ragaszkodtunk.


  ORION ST 240 Sztereó tuner

  


    Ez a legdrágább része az egész toronynak, és ha a műszaki
  tartalmát nézzük, azt mondhatjuk: méltán - viszont így még bántóbb a
  tartalom és a forma diszharmóniája. Túlságosan érződik ezeken a fekete
  dobozokon a magyar módi, és akkor még nem is szóltunk a kezetsebzően
  éles,  perforált  fenéklemezről,  amely  a  szériadarabokon  már
  remélhetőleg másképp áll majd. Mielőtt megkezdenénk sétánkat a torony
  legfelső emeletétől lefelé, még meg kell jegyeznünk, hogy az új
  készülékek méretei nem illeszkednek a nemzetközi modulméretsorba. Ez
  bennünket nem zavarna ugyan, mi nem vagyunk túlságosan toronypártiak,
  szeretjük külön-külön összeválogatni a  hifi-berendezésünket,  de
  elképzelhető, hogy valaki, mondjuk, egy Akai-sorba vagy hasonlóba
  szeretné beilleszteni a tunert. De hagyjuk ezeket a szkeptikus
  megjegyzéseket, s figyeljünk inkább a tuner lelki adottságaira.
  Megérdemli.
    Ez a készülék az égegyvilágon mindent tud, amit tudnia kell.
  Mindenekelőtt mindkét FM-normán használható (OIRT, 66-73MHz és FCC,
  87,5-108MHz), tehát senkinek nem kell áthangoltatnia, sem átkeverő
  után futkosnia. Hangolni természetesen kézzel is lehet rajta, de
  lehetőséget nyújt 8 program előválasztására is, azoknak a szerencsés
  halandóknak, akik a hazain kívül az osztrák, a csehszlovák és a
  jugoszláv sztereó műsorokat is venni tudják.  Az  előválasztott
  programokat szenzorkapcsolókkal hívhatjuk elő. (A programválasztókat
  egyébként eléggé nehézkes beállítni, mert a frekvenciasáv rajtuk csak
  tájékoztató jellegű és rosszul látható, a beállító pálcikának nincs
  fix helye - frekvenciakijelző műszerrel többre mennénk, mint ezt a
  Merkurynál is tapasztalhatjuk.)
    Az előválasztók természetesen csak FM-en használhatók, AM-en nem.
  A vételi sávok között billenőkapcsolókkal válogathatunk (AM 1, AM 2,
  FM 1, FM 2 és AM-FM), és hogy melyiknél maradtunk, azt egy LED is
  jelzi.
    Az AM vevő középhullámon (520-1640kHz)  és  a  49  méteres
  rövidhullámon dolgozik (5,9-6,3MHz). Fussunk át rögtön az AM-rész
  ismertetésén. (Mint már említettük, az AM-et nem tekintjük a sztereó
  rádiók fő egységének, csupán egyik szolgáltatásának.) Ez az egység
  három hangoltkörös rendszerű. Az antennabemeneti jel egy passzív
  előhangolt kör és a modulátor után egy TDA 1046 típusú IC-re jut. Ez
  lát el minden feladatot - modulátor erősítés, oszcillátor, keverés,
  KF-erősítés, demodulálás -, egy CFMQ  048  A  típusú  sávszűrő
  segítségével.  Az  IC-ből  nyert  hangfrekvenciás  jelek  egy
  két-tranzisztoros (2db BC 238 B) erősítő és impedancia-illesztő
  áramkörön át futnak a kimenetekre, valamint a fejhallgató-erősítő
  hangerőszabályzó potenciométerére, természetesen az üzemmódválasztó
  kapcsolón át, amelyen a két csatorna automatikusan összekapcsolódik
  (monósítódik).
    Az FM-bemenet 75 ohmos aszimmetrikus és 300 ohmos szimmetrikus
  antennát fogadhat - egyidejűleg azonban csak egyiküket. Az antenna
  jele egy folyamatosan szabályozott "PIN" diódás korlátozó áramkörön
  keresztül - TDA 1061 IC vagy 3db BA 379 típusú dióda - a hangolt
  antennakörre jut. A PIN diódák kétfokozatú AGC erősítőtől (két BC 238
  C tranzisztortól) kapják szabályozó feszültségüket, a hangoló egység
  kimenetén megjelenő KF-jel egyenirányítása nyomán nyert  vezérlő
  jeltől. Az antenna jelét egy BF 963-as Dual-Gate MOSFET erősíti a
  három - kapacitív csatolt - hangolt, modulátor kör számára. A
  modulátor körökről az információ az SO 42 P típusú keverő IC-re adódik
  az oszcillátor-jellel együtt, és itt jön létre a hangoló egység
  középfrekvenciás jele.
    Amint e leírásból látható, a hangolóegység öt hangoltkörös (BB 139
  típusú varikap diódák); a normaváltást az OIRT és a CCIR között egy BA
  282 és négy BA 243 kapcsoló dióda végzi, a hangolóköri kapacitások
  változtatása nyomán.
    A szenzoros  előválasztó  egység  egy  Videoton  tv-memória,
  elektronikája két IC-t és 5 tranzisztort tartalmaz (SAS 6700 és SAS
  6600, illetve két BC 238 B, két BC 308 B és egy BC 415).
    A hangoló egységtől nyert középfrekvenciás hordozót a KF-erősítő
  első tagja, egy BF 961 Dual-Gate MOSFET fogadja, s ez a harmadik
  fokozat után szabályozó jelet is kap az egyik "Gate"-jére egy BC 238 B
  tranzisztortól.
    További kétfokozatú erősítés (BF 451 tranzisztorok) és három, 178
  BBR 3132 A típusú, fáziskiegyenlített sávszűrő után egy TCA 420 A jelű
  integrált áramkör következik. Ez az IC erősít ugyan, és jeleket állít
  elő a segédáramkörök - térerő indikátor, detektor 0-pont indikátor,
  AFC, zajzár - számára, de a demodulálást még nem végzi el. Az IC
  kimenetén  kapott   KF-hordozót   egy   induktív   sávszűrő,
  impedancia-illesztő (BC 238 B) és differenciálerősítő fokozat után
  (három BF 199 tranzisztor) egy aránydetektor demodulálja.
    Az automatikát és a segédáramköri feladatokat összesen 4 IC (egy
  7400, egy TCA 530 és két 741 típusszámú) és 11 tranzisztor látja el
  (BF 245 B, öt BC 238 B és 5 BC 308 B). Tulajdonképpen az AFC-t, sőt a
  zajzár-kapcsoló áramkört is az automatikához számíthatjuk, mert ez
  utóbbi mindaddig "lezár", amíg ±50 kHz-nyire rá nem hangoltunk egy
  állomásra. Nem hiányzik az ST 240-esről a térerő-indikátor, valamint a
  detektor-középpont jelző.
    A demodulált jeleket kétfokozatú erősítés - BC 309 C és BC 239 B
  tranzisztor - után a TCA 4500 A típusú dekóder-IC fogadja. A dekódolt
  hangfrekvenciás információ csatornánként egy 208 BLR 3152 N típusú
  aluláteresztő szűrőn, továbbá három erősítő  és impedancia-váltó
  tranzisztoron át jut a kimenetre. (Az utóbbiakból kettő BC 238 C, egy
  pedig BC 309 C típusú).
    A rádiót három kimenettel látták el. Az egyik állandó szintű, a
  másik szabályozható szintű (hogy a tuner kimenetét bármely erősítőhöz
  hangerőben illeszteni lehessen), a harmadik pedig a kisteljesítményű
  fejhallgató-erősítő    kimenet,    hangerőszabályzóval.    A
  fejhallgató-erősítő csatornánként négy tranzisztort tartalmaz (egy BC
  309 C és három BC 238 B típusút).
    Mint látjuk, a tervezők nem takarékoskodtak a félvezetőkkel:
  összesen 12 IC-t, 2 Dual-Gate MOSFET-et, egy FET-et, 44 tranzisztort
  és 67 diódát használtak fel. Méréseinket - az érzékenységi adatok
  vizsgálatát nem számítva - 75 ohmos antenna-bemenetről, 1mV bemeneti
  szinten, 50µs előkiemeléssel végeztük.
    A torzítás rendkívül alacsony, mégis, 9,5kHz-en magas a harmadik
  harmonikus értéke. Ezért műszerünkkel felrajzoltattuk a harmonikusok
  spektrumát 4-15kHz-ig (5. diagram). Ebből látható, hogy a torzítás a
  pilotjellel függ össze annak egésszámú hányadosain jelentkezik, és
  csak igen keskeny, 2Hz-es sávszélességben.
    A torzítás, mint említettük, akárcsak az áthallás, meglepően
  alacsony.* (* Azt hisszük, hogy az áthallási csillapítás olyan értékű.
  mint amilyet a mérőműszerünk produkál. Még jobb műszerrel mérve - ha
  létezne ilyen - még kedvezőbb lenne a kép.) Visszautalva az ST 240-es
  konstrukciójára: az aránydetektor, a fáziskiegyenlített sávszűrők
  megteszik a magukét.
    A nagyjelszelektivitás jelentőségéről és méréséről már szóltunk a
  Merkury tesztjében.

  Egy próba a Márton-hegyen

    Nem szeánsz. Még mindig nem készültünk fel kellőképpen a tunerek
  hangminőségének elbírálására. Újra felhívjuk Olvasóink figyelmét: a
  tunerek bonyolult  elektronikák,  és  ha  a  sokkal  egyszerűbb
  fono-előerősítőknek is megvan a "sajáthangjuk" akkor bizonyára a
  tunerek is elszínezik a hangot a maguk módján. Ezt a Hifi Magazin nagy
  rádió-körversenyén fogjuk megítélni.
    Most csak arra vállalkoztunk, hogy kipróbáljuk az ST 240-es Orion
  vételképességét, összehasonlítva az 1. számunkban látható Marantz 4400
  receiver rádiórészének  kvalitásával.  Vagyis  megnéztük,  hogyan
  viselkedik a 88-108MHz-es FCC-sávban.
    A Marantz ötszörös forgókondenzátorral hangolható, az Orion pedig
  szintén 5 hangolt körű, de varicap diódákkal. Mindkét megoldásnak
  vannak előnyei és hátrányai. Kíváncsiak voltunk, hogy kimutathatjuk-e
  ezeket ilyen egyszerű módon. Kedvezőtlen vételi helyen láttunk a
  próbához, a Márton-hegyen, ahol a jugoszláv és az osztrák adók csak
  igen kicsiny térerővel jelentkeznek, viszont annál nagyobb erővel
  ontják zavaró jelüket a más frekvencián dolgozó hazai rádió- és
  tv-adók. Ez erősen idegesíteni szokta a közhasználatban levő, gyengébb
  rádiókat. Egy 12 elemes, CCIR-sávra méretezett antennát használtunk.
    A két készülék a 88-108MHz-es frekvenciatartományban gyakorlatilag
  azonos  módon  viselkedett.  Érzékenységükben  nem  tapasztaltunk
  számottevő különbséget. A kiválasztott adókat mindkét tuner körülbelül
  ugyanolyan zajosan vagy ugyan olyan zajmentesen "hozta". Némelyik adót
  sztereóban is fogni tudtuk, de a zaj meglehetősen erős volt, a sztereó
  effektus minőségét nem tudtuk felmérni.
    Hamisvételtől a Marantz mintha kevésbé zavartatná magát: egy
  hajszállal jobbnak mutatkozott a  88-100MHz-es  tartományban.  A
  100-108MHz-es sávban már nagyobb volt az előnye, de arra gyanakszunk,
  hogy a Marantz érzékenysége itt nem éri el az Orionét, s emiatt
  kevesebb a hamisvétele is.
    Egy estét betöltő kísérletünk eredménye bizony eléggé csekély.
  Szívesen összehasonlítottuk volna az Oriont valamiféle értékesebb
  készülékkel a hazai - OIRT - sávban is, de hirtelenében nem találtunk
  olyan, jó minőségű nyugati készüléket, amely korrekt módon volna
  áthangolva. A már említett antennával az Orion tuner a 66-73MHz-es
  sávban bizony ugyancsak sok hamisvételt produkált, de nem volt
  összehasonlítási alapunk, véleményt hát nem mondhatunk róla. De nem
  teszünk úgy, mint ha ezzel letudtuk volna a dolgot. Olvasóink türelmét
  kérjük.

  


  ORION SE 260 Sztereó erősítő

  


    Sok szolgáltatás, nagy kimeneti teljesítmény - meg is kérik az
  árát. Nekünk, igaz, mindig rokonszenvesebbek az egyszerűbb készülékek,
  de megértjük, hogy az Első Magyar Igazán Hifi Erősítő piacát nem
  korlátozhatják azokra, akik kizárólag a hangminőségre kíváncsiak.
  Persze, ha beválik az Orion üzletpolitikája - és természetesen a
  gyártmányai is beválnak -, akkor, később, azért érdemes lesz talán
  eltűnődni azon is, mit lehetne lehagyni erről a készülékről. Nézetünk
  szerint annyit, hogy éppen egy átlagember havi fizetésének megfelelő
  összeggel lenne olcsóbb.
    Mindenesetre van rajta egy olyan kapcsoló, amelyet semmiképpen sem
  tartunk fölöslegesnek: a monitor. Mint képünkön látható, ebbe az
  erősítőbe is utólag építették bele. (Példányunk előlapján a kis
  cédulák a menetközbeni változtatásokra utalnak.) Feláldozták érte a
  monó-sztereó váltót, amely pedig nem teljesen céltalan kapcsoló. De
  van még a készüléken magas- és mélyvágó szűrő, két műszer, amely a
  kimeneti teljesítményt jelzi, van fiziológiai  hangerőszabályozó,
  továbbá lineárkapcsoló a hangszínszabályozás kiiktatására - egyszóval
  minden, amit szemünk-szánk megkíván. Igaz is: két pár hangsugárzót
  lehet csatlakoztatni hozzá, mégpedig - végre! - praktikus, rugós
  szorítókkal.
    Nézzük, mi van az SE 260 belsejében.
    A fono-előerősítő egyetlen µA 739 típusú IC-n épül. Hagyományosan
  tervezett fokozat, viszont a bemenetét diódás védelemmel látták el,
  hogy a túl nagy feszültségek ne tegyenek kárt benne. A korrekciós
  erősítő kimenete, valamint a tuner, vonal és magnóbemenet jele egy TDA
  1029 típusú, analóg kapcsoló integrált áramkörre kerül, s ez a
  bemeneti szelektor (program kapcsoló) állásának megfelelően valamelyik
  jelforrás feszültségét a következő erősítőfokozatra "engedi át". Maga
  a kapcsoló tulajdonképpen csak annyit tesz, hogy egyenfeszültséget ad
  az IC megfelelő pontjára, s így aktiválja a kívánt bemenetet. A
  monitor bemenet jele egy BC 239 C típusú tranzisztorból épített
  emitterkövetőre jut, ez illeszti az impedanciát.
    A hangerő- és balansz-szabályozó potenciométerek következnek, majd
  pedig a hangszínszabályzó fokozat. Erősítésről, impedanciaillesztésről
  és a hangszínszabályozó hálózat meghajtásáról 3 darab, egyenáramúlag
  csatolt tranzisztor gondoskodik (egy BC 309 C és két BC 238 C). A
  jelet ezután két BC 182 B típusú tranzisztor fogadja - ezek szintén
  "direktcsatoltak" - és erősíti-illeszti a mély- és magasvágó szűrők
  számára. A lineár kapcsoló használatakor a hangszínszabályzót és a két
  tranzisztoros fokozatot megkerülve adjuk a jelet a szűrőkre.
    A szűrők után újabb emitterkövetőt alkalmaztak (BC 182 B), ez
  vezérli a teljesítményerősítő részt, amely  csatornánként  külön
  áramköri lapon kapott helyet.
    A nagy kimeneti teljesítmény végett 2-2 párhuzamosan kapcsolt BD
  249 C és BD 250 C típusú teljesítmény-tranzisztort alkalmaztak az SE
  260-as tervezői. Ezeket a tranzisztorokat BD 139-140, az utóbbiakat
  pedig BC 639-640 pár vezérli. Nagyon gondosan építették meg a bemeneti
  differenciál-erősítőt (két BC 182 B) és a nyugalmi áramot beállító
  fokozatot.
    A teljesítményerősítő kimenetét jelfogók kapcsolják az 1-es vagy
  2-es hangsugárzó-csatlakozókra, illetve - ha fejhallgatót használunk -
  a  megfelelő  kapcsolóval  mindkettőről leválaszthatjuk a jelet.
  Ugyanezek a jelfogók működnek túlterhelés esetén, sőt, akkor is, ha a
  végerősítő elromlik. Ilyenkor tulajdonképpen a hangsugárzók védelmét
  szolgálják. A zárlatvédelem a teljesítménytranzisztorok 0,5 ohmos
  emitter-ellenállásán  képződő  feszültséget  "figyeli",  és  egy
  meghatározott érték fölött működésbe lépteti a jelfogókat. Ilyenkor
  egy piros LED-et is kigyújt. Ez az elektronika 4 darab BC 182 B
  tranzisztort tartalmaz.
    Szintén a kimenetre csatlakozik a  kivezérlésjelző  műszerek
  áramköre, valamint természetesen a fejhallgatókimenet is. A végerősítő
  ±37V-os tápfeszültségről üzemel, ezt csatornánként külön egyenirányító
  és szűrő egység állítja elő. A meglehetősen nagyméretű, toroid
  transzformátor külön tekercsen át látja el a jelzőizzókat, valamint a
  túlterhelés elleni védelem elektronikáját.  A  hangszínszabályozó
  fokozatainak stabilizátor adja a +20V-os feszültséget; a többi,
  kisjelű fokozat ±10V-os tápfeszültségét egy  másik  stabilizátor
  szolgáltatja.
    Említést érdemel egy nem mindennapos, a legtöbb  erősítőből
  "elspórolt" funkció: a nagyfrekvenciás zavarmentesítés. Az Orion SE
  260-as tervezői minden bemenetnél következetesen  nagyfrekvenciás
  szűrőket alkalmaztak (47pF). A hangsugárzó kimeneteken - közvetlenül
  a csatlakozóknál - 2,2nF-os kondenzátorok óvják az erősítőt  a
  nagyfrekvenciás jelektől. Ez a készülék, reméljük, aligha szed majd
  fel rádiófrekvenciás jeleket.

  Kommentár a mérésekhez

    A tervezők roppant magas követelményeket állítottak erősítőjük
  elé; ilyen szigorú specifikációt eddig egyetlen, idehaza forgalomba
  hozott készülékhez sem mellékeltek még. És becsületére váljék az SE
  260-asnak, hogy minden lényeges jellemzőjével teljesíti, vagy akár túl
  is teljesíti az előírtakat.
    Az érdekesség kedvéért megemlítjük, hogy az  impulzusátvitel
  vizsgálatakor elvégeztünk egy olyan mérést is, amelyet az erősítők
  általában nagyon nem szeretnek. A 4 ohmos műterheléssel párhuzamosan
  egy 1,3µF-os kondenzátort is rákapcsoltunk. Az ilyesfajta terhelésre
  az erősítők többnyire gerjedéssel, erős berezgésekkel válaszolnak, de
  mint 4. képünk mutatja, az SE 260-as így sem zavartatta magát.
    A különbségi torzítás rendkívül alacsony, sokkal alacsonyabb, mint
  például a Quad 405-ösé. A fono-előerősítő különbségi torzítása a
  Revoxéval rokon.
    Bevezettünk egy újabb mérési módszert. A jel-zaj arányt eddig csak
  a névleges kimeneti teljesítményhez mértük. Mostantól kezdve egészen
  kicsi - 2*50mW - teljesítményen is megvizsgáljuk. Így általában
  kedvezőtlenebb értéket kapunk, de jól modellezhetjük azt a szituációt,
  amikor is kis hangerővel hallgatjuk a zenét.

  
  
  
  


  Szeánsz

  


    Mindig az olcsóbb készüléknek szurkolunk. Ezúttal szívesen láttuk
  volna győztesnek az Oriont, (ami a mérések alapján nem lett volna
  elképzelhetetlen), hiszen feleannyiba kerül, mint  a  Revox/Quad
  összeállítás, nem beszélve a szolgáltatásairól.
    A teszt persze vakon folyt, csak reménykedni lehetett.
    Heten pontoztunk (köztünk négyen az Orionból), a  nyolcadik
  kapcsolgatott. Az összes jó lemezünket bevetettük, és amikor végül
  összegyűjtöttük a pontozólapokat, és kiderítettük,  hogy  melyik
  kapcsolóállás melyik erősítőnek felel meg (egyikünk sem tudta!), a
  következő statisztikához jutottunk. Elől mindig a Revox/Quad pontszáma
  (a "döntetlen" vagy "határozatlan" ítéleteket elhagytuk):
    4-3, 5-4, 4-4, 6-3 az orionosoktól,
    3-5, 6-2, 6-1 tőlünk.
    Ez összesítve 34-22-nek felel meg, de ennél lényegesebb, hogy a
  három nagyarányú győzelmet a Revox/Quad aratta, és meggyőződésünk,
  hogy minél inkább hozzászokik valaki a mi általunk már megszokott
  teszt-anyaghoz, annál inkább észreveszi, hogy az Orion egy kicsit
  fedetten szól, "elnyel" valamennyit a hangszerek körötti levegőből.
    És itt megint elővettük a Merkuryt. ("Vagy bolondok vagyunk, s
  elveszünk egy szálig...") Hat főre fogyatkozott legénységünk  a
  következőképpen ítélt az előbbivel teljesen azonos módon szervezett
  meghallgatáson (elől a Merkury pontszáma)
    6-3, 4-3, 4-1 az Orion mérnökeitől,
    5-1, 3-4, 6-2 tőlünk.
    Ez a 28-14-es statisztika tökéletesen meggyőz bennünket arról,
  hogy néhány nappal ezelőtt nem tévedtünk, és a Merkury valóban egészen
  kitűnő jószág. Ugyanaz volt a különbség most  is:  a  Merkury
  levegősebben szólt, mégpedig a "kritikus" lemezeken egyértelműen! Az
  Orion hangja ehhez mérten egy kicsit fojtott. (A Merkuryn észleltünk
  ugyan egy kis érdességet is, és gyanítjuk, hogy a fono-előerősítő
  egyik rossz paraméterével függ össze, azzal, hogy ez az elektronika
  nem bírja a túlvezérlést.)
    Ha a két készülék teljesen egyformán szólt volna, mérlegelnénk, mi
  ér többet: a tízezer forintos SE 260 nagyobb teljesítménye, vagy a
  kilencezer forintos Merkuryhoz "ráadásnak kapott" sztereó rádió.
    Dehát nem szóltak egyformán.

  ORION SM 250 sztereó kazettás magnó

  

    Kompakt kazettával működik, fronttöltésű, és el  van  látva
  zajcsökkentő elektronikával is. Önálló konstrukciója ez az Orion
  mérnökeinek, noha a készülék mechanikáját (amely a kétrésű törlőfejet
  és a kombináltfejet is magában foglalja) az ismert japán Alps cégtől
  vásárolták - mint ezt számos nyugati cég is teszi. Egészen pontosan:
  az első szériához még ezt a futóművet használják.

  Kezelése

    A kazettatartó rész ferdén mozdul ki az előlapból, egyenletes
  sebességgel, a Stop gomb lenyomására. További üzemmódok: gyors előre,
  hátra, felvétel, lejátszás, szünet. Szalagvégen a készülék bármely
  üzemmódból Stop-ra kapcsol. A kazettaablak közepe meg van világítva,
  hogy lássuk, merre tartunk a szalagon.
    Az a példány, amelyet tesztelésre kaptunk, vasoxid, krómdioxid és
  vas-króm kazettával használható, de mint halljuk, a harmadik (FeCr)
  kazettaállást a későbbi darabokon "Metál"-ra cserélik, tekintettel a
  metálkazetták növekvő népszerűségére.  Az  előmágnesezést  és  a
  korrekciót két 3-állású kapcsolóval állíthatjuk be.
    E kapcsolók mellett helyezkedik el a zajcsökkentőt (és a hozzá
  tartozó zöld LED-et) aktiváló kapcsoló. A két csatorna felvételi
  szabályozására 1-1 körpályás potenciométer szolgál,  lejátszáskor
  ezekkel szabályozható a fejhallgató-kimenet szintje. A  kimeneti
  választókapcsoló a szalagról jövő jelet ("Szalag") vagy pedig a
  magnó-bemenetre adott jelet ("Bemenet")  továbbítja  a  készülék
  kimenetére. (Tengerentúli készülékeken ez a kapcsoló általában a
  Source-Tape feliratot viseli.) Végül a bemeneti választókapcsolóval a
  három bemenetre - mikrofon, vonal, átjátszás - adott jelek között
  választhatunk.
    A kimenetek száma kettő: fejhallgató, illetve felvétel-lejátszás
  csatlakozó. (Mindezt várhatóan megtoldja majd a gyár  még  egy
  vonal-kimenettel.) A fejhallgató és a mikrofon csatlakozása 6,3mm
  átmérőjű Jack-hüvely, a többié 5 pólusú csatlakozó-aljzat.

  Futómű

    A szalagtovábbító mechanika egyetlen egységet képez. Kisméretű,
  elektronikusan vezérelt motor hajtja meg egy lapos szíj közvetítésével
  a viszonylag nagy, 80mm átmérőjű lendkereket. A számláló szerkezet 3
  számjegyű. A kombinált fej kemény Permalloy; jóminőségű szalaggal
  használva várhatóan hosszú élettartamú lesz. Minthogy  a  magnó
  kétfejes, monitorozásra nem alkalmas - kár.

  Elektronika

    Annál is inkább, mert a magnóba külön felvevő-  és  külön
  lejátszó-elektronikát építettek. Ez egyrészt precízebb konstrukciót
  sejttet, mint az egyszerűbb, felvételre és lejátszásra kapcsolható
  elektronikák, másrészt módot ad arra, hogy egy későbbi változat már
  háromfejes, "monitorképes" lehessen - amit nem győzünk sürgetni.
    Lejátszáskor a kombinált fej jelét egy µA 739 típusú IC erősíti
  fel. A jel onnan a korrekciós részre kerül, ez a különböző szalagoknak
  megfelelő  frekvencia-módosítást  is  elvégzi.  A  korrekció
  átkapcsolására(két csatornán) 3 tranzisztort alkalmaztak.
    Újabb,  kéttranzisztoros  erősítőfokozatról  a  feszültség  a
  felvétel-lejátszás csatlakozó kimenetére jut. Ugyanerről a pontról
  kapja a vezérlést egy µA 747 jelű IC, amely a fejhallgató-kimenetre
  dolgozik.
    Felvételkor a mikrofon jelét egy µA 739-es IC erősíti fel; a másik
  két bemenetről a jel közvetlenül fut a bemeneti választókapcsolóra.
  Erről egy kéttranzisztoros fokozat adja a  jelet  a  felvételi
  szintszabályozóra.  Ezután  egy  impedanciaillesztőnek  használt
  (emitterkövető) tranzisztor következik, ez dolgozik a  felvételi
  korrekciókat beállító hálózatra. A korrekció után már csak egyetlen
  tranzisztor lép üzembe, ez vezérli  a  kombináltfejet  (ezúttal
  természetesen mint felvevőfejet).
    A törlő és előmágnesező jelet a 3  tranzisztorból  épített
  oszcillátor szolgáltatja, frekvenciája  68kHz.  Az  oszcillátorra
  kapcsolt  tápfeszültség  változtatásával  lehet  beállítani  az
  előmágnesező áram nagyságát, a különbőzű szalagtípusoknak megfelelően.
    A felvételi állapotot egy piros LED (fénykibocsátó dióda), jelzi.
  A felvételi szintről egy-egy - mutatós - műszer tájékoztat, ezeket 2-2
  tranzisztor vezérli. Nem hiányzik a magnóról a csúcsindikátor sem -
  igaz ez mindkét csatornára közös. Nulla, +4 és +8db elérésére egy-egy
  LED villan fel. A csúcsindikátor természetesen  felvételkor  és
  lejátszáskor egyaránt funkcionál. Öt tranzisztort használtak fel
  hozzá.
    A nagyon egyszerű kialakítású csendesítő áramkör igen hatékonyan
  működik: felvételkor is, lejátszáskor is elmaradnak a kattanások a
  szalag indításakor.
    Az  SM  250  működéséhez  szükséges  +22,5V-os  stabilizált
  tápfeszültséget egy µA 723 típusú stabilizátor-IC és egy BD 139-es
  tranzisztor szolgáltatja.  A  meghajtómotor  külön  egyenirányító
  egységről kapja a 12V-os feszültséget. A tápegység önálló rész -
  egyébként a teljes elektronika egyetlen,  nagyméretű  nyomtatott
  áramköri lapon helyezkedik el. Az integrált áramkörök mindegyikének
  foglalata van.

  Zajcsökkentő

    Az Orion saját-tervezésű zajcsökkentőjét nem a széles körben
  elterjedt Dolby-B, hanem inkább a DBX-rendszer inspirálta: lényegesen
  hatékonyabb a Dolbynál, hiszen körülbelül 20dB-vel csökkentheti a
  felvétel zaját. Az Orion zajcsökkentője is úgynevezett zárt rendszer,
  tehát  "tükörképszerűen"  működik:   felvételkor   komprimálja
  (összenyomja), lejátszáskor pedig helyreállítja a program dinamikáját,
  s ezzel redukálja a szalagról származó zajokat. Az Orion elektronikája
  µA 747 és NE 570 típusú integrált áramkörökből épül  fel,  A
  zajcsökkentő természetesen kikapcsolható.

  Méréseink

  Az alábbi szalagtípusokat használtuk:

  Vasoxid: BASF HiFi Bezugsband 4,75 (Fe); 120 +3180µs.
  Krómdioxid: BASF HiFi Bezugsband 4,75 (Cr); 70 +3180µs.
  Vas-króm: Agfa Carat FeCr (ferrum+chrom III.).

    Mint Olvasóink emlékezhetnek rá, a magnók bizonyos jellemzőit
  többféleképpen is megmérjük, például úgy, hogy nem csak 0dB-ig
  vezéreljük ki a szalagot, hanem csúcsszintig is, azaz 3% harmadik
  harmonikus torzításig. Most el kellett térnünk a gyakorlattól, mert ha
  a zajcsökkentőt bekapcsoltuk, egyszerűen lehetetlen volt csúcsszintig
  kivezérelni a szalagot, ugyanis az erősítő-fokozatok már hamarabb is
  meglehetős torzításba kezdtek. A kivezérlés-jelző műszerek ilyenkor
  "kiakadtak" a  jobbszélen,  a  csúcsindikátorok  pedig  lelkesen
  világítottak. Az Orion magnó tehát bekapcsolt zajcsökkentővel nem
  hagyja magát csúcsszintig kivezérelni. Igaz, ez amúgysem tekinthető
  "üzemszerű" állapotnak, így hát nem firtattuk a dolgot.
    Annál kevésbé, mert a készüléknek - még a csúcsszintnél lényegesen
  kisebb kivezérlésen, 0dB-a is - elég kicsi a zaja, még a zajcsökkentő
  nélkül is. Táblázatunkban nem részleteztük, de itt leírjuk, hogy a
  csúcsszintű  kivezérléshez  (k3=3%)  viszonyított  zaj-érték  -
  zajcsökkentő természetesen kikapcsolva! - jobb volt, mint 56,5dB!!
    Még egy dicséret: a felvétel-lejátszás csatlakozónál a bemenetet
  okosan alakították ki, nem olyan szerencsétlenül, mint szokásos. E
  bemenet jelét ugyanis a legtöbb magnón előbb leosztják, majd a
  mikrofon erősítő-fokozatával felerősítik, és így viszonylag magas lesz
  az üzemi zajszint. Az SM 250-ben viszont a mikrofon erősítő utáni
  fokozat közvetlenül  fogadja  az  átjátszás  (felvétel-lejátszás)
  csatlakozóra kapcsolt jelet. Egy kis különbség így is adódik a vonal-
  és az átjátszás-bemenet zajszintje között, feltehetően a két bemenet
  lezáró-impedanciájának különbözőségéből.
    Igen jónak tartjuk a készülék frekvenciajelleggörbéjét a kritikus
  0dB kivezérlésen, különösen krómoxid és vas-króm szalaggal. Ezek a
  görbék túltesznek az előző számunkban bemutatott Pioneer CT-F1250
  paraméterein! (Egyenfutásban persze nincs verseny a két - egészen
  eltérő kategóriájú - magnó között.)

  
  

  Szeánsz

  

    Az új Oriont természetesen a Pioneer CT-506-os kazettás magnóhoz
  hasonlítottuk, és hogy a legvégén kezdjük: az Orion nyert.
    A teszt nagyon fárasztó volt, nemcsak a vészesen közelgő lapzárta
  miatt (összesen egy délutánunk maradt erre a szeánszra!), hanem mert
  ezen a két magnón még nem lehet monitorozni,  vagyis  azonnal
  visszahallgatni a  felvételt.  Tehát  minden  egyes  zeneszámról
  magnófelvételt kellett csinálni, ami még ment volna, de  három
  szalagtípusra! mégpedig zajcsökkentővel és anélkül is. Utána minden
  alkalommal szinkronba hozni a két magnót anélkül, hogy a hallgatóság
  rájönne, mikor melyiket hallja.
    Igyekeztünk elhagyni, ami fölösleges. Miután az  SM  250-es
  soronkövetkező példányain már metálállás lesz a vas-króm helyett,
  elegendőnek éreztük, hogy csak vasoxid és krómdioxid szalaggal ejtsük
  meg a próbát. (Fe: Agfa Super Ferro Dynamic I; CrO2:  BASF HiFi
  Bezugsband Leerteil.) A magunk részéről a zajcsökkentőket is azonnal
  kikapcsoltuk volna, de ezen a meghallgatáson jelen voltak az Orion
  mérnökei is, szám szerint hárman, és ők szívesen vették volna, ha
  bebizonyosodik: a zajcsökkentő nem teszi tönkre a hangminőséget.
  Egyikük a szeánsz végén is fenntartotta ezt a nézetét; ketten inkább
  hajlottak elfogadni a mi véleményünket. Persze, mi sem állítjuk, hogy
  a zajcsökkentő teljesen értelmetlen dolog volna. De az biztos, hogy a
  magnók azt tudják igazán, amit zajcsökkentő nélkül tudnak, és a
  hangminőségüket csak így lehet megítélni. Az Orion elektronikája
  egyébként valóban drasztikusan csökkenti a zajt.
    Ítéletünk alapjául végül is 4 próba szolgált:  könnyű-  és
  komolyzene, vasoxid-, illetve  krómoxid  szalagról  természetesen
  zajcsökkentő nélkül. Összesen heten pontoztunk. Statisztikánk az
  Orionnak hízeleg: négyszer 3-1, egyszer 2,5-1,5, egyszer döntetlen és
  csak egyszer volt 1-3 a szavazati arány. Valójában az eredmény nem
  ennyire egyértelmű. Érdemes súlyozni:

    Vasoxid, könnyűzene: enyhe Pioneer-fölény
    Vasoxid, opera-részlet: elsöprő Orion-győzelem
    Krómdioxid, könnyűzene: Orion-fölény
    Krómdioxid, templomi kórus: döntetlen.

    Ezek nem  értéktelen  információk.  Összevetve  azzal,  amit
  hallottunk, úgy fogalmazhatunk, hogy a Pioneer  valamivel  több
  magashangot (vagy torzítást) hoz a kelleténél; az Orionnak nyugodtabb
  a hangja. Érdekes, hogy a női kórust - egy különleges térhatású
  felvételről - egyenértékűen hozta a két magnó, feltehetően azért, mert
  ahol kazettás magnóval dolgoznak, ott különleges térhatásról többé már
  szó sem lehet.
    Az operafelvétel győz meg bennünket arról, hogy az Orion valóban
  jobb magnó a CT-506-osnál. Semmi kétség, nagyobb dinamikát képes
  feldolgozni. Ebben a "versenyszámban" 7-0 volt a szavazatok aránya.
  Most jön a nehéz kérdés: ellensúlyozhatják-e az új magnó erényei az
  1400,- forintos árkülönbözetet - és a bizony jóval szerényebb külsőt.
  Könnyebb lélekkel válaszolnánk, ha lehetne vele monitorozni.
    Ebben a számunkban amúgyis mesélő kedvünkben  vagyunk.  Mit
  szólnának Olvasóink a következő befejezéshez:

    "...És akkor jött a sárkányölő Gazdaságossági Megfontolás, és éles
  kardjának egyetlen csapásával lenyisszantotta a Háromfejű Magnó egyik
  fejét..."

                   ***

  ORION HS 280, HS 500 Hangdobozok

  

    Nőttek a méretek: az eddigi 20 és 40 literes hangdobozok után most
  28 és 50 literes dobozokat ajánl az Orion gyár. Mind a HS 280-as, mind
  pedig a HS 500-as háromutas, zárt doboz, felépítésükben csak annyi a
  különbség, hogy az Orion-gyártmányú közép- és magassugárzót a kisebbik
  rendszerben 200, a nagyobbikban 300mm átmérőjű, bolgár mélyhangszóró
  egészíti ki. (Fura a HS 40-esben még a dohogó volt hazai, a csipogó
  pedig Isophon.) A keresztezési frekvenciák is mindkettőben azonosak:
  700Hz és 4kHz. A hangszórókat elölről szerelték a dobozba, a hátfal
  le van zárva. Belül a csillapítóanyag habszivacs, illetve vatta. A
  hangszórókábeleket rugós szorító fogadja, nem pedig az az elátkozott,
  DIN-hüvely. Az 500-oson túlterhelés elleni védelem is van.
    Az új dobozok igen elegánsak, "toronykompatibilisak", ebben tehát
  máris megverik elődeiket. Azt is örömmel látjuk, hogy jobb  a
  méretarányuk, mint az előző szériáé volt. Ezek nincsenek összelapítva,
  nem akarják azt a látszatot kelteni, mint ha a falra kéne akasztani
  őket képkeret gyanánt.
    Ha levesszük az előlapjukat, és mélyen a szemükbe nézünk, kicsit
  zavar bennünket e hangsugárzók "kancsalítása": a tervezők nem egy
  függőleges vonalhoz rendelték a három hangszórót,  márpedig  az
  aszimmetrikus elrendezés folytán bizonytalanabbá válhat a hangsugárzó
  irányhatása a keresztezési frekvenciákon. Vannak, akik azért teszik a
  magassugárzót  a  doboz  szélére,  hogy  növeljék  a  sztereó
  bázistávolságot, ennek azonban csak akkor van értelme, ha a vevő
  előrecsomagolt dobozpárokat kap: a bal oldalra szánt dobozon balra, a
  másikon meg jobbra tér ki a csipogó a doboz középvonalából.
    Az új Orion-dobozokat nyilván nem ezért tervezték aszimmetrikusra.
  A konstruktőröknek bizonyára megvolt a maguk logikája, de ezt mi
  nehezen tudjuk követni. Ugyanis - szemből nézve - a HS 280-asakon
  mindig jobbra van a csipogó és balra a zengő. A HS 500-asokon balra
  van a csipogó és középen a zengő. Hogy még változatosabb legyen a
  dolog, mindkét dobozon a középsugárzó van felül és a magassugárzó
  valamivel lejjebb, ezzel szemben a piacra még nem dobott, de képről
  már jól ismert HS 700-asra a megszokott módon, nagyság szerinti
  sorrendben szerelték a hangszórókat.
    Ha már nem nézünk olyan mélyen a szemükbe, elkalandozik a
  pillantásunk, és rátéved a dohogó szélén a Super Hi-fi Professional,
  illetve a csupán - minő szerénység! - Super Hi-Fi feliratra, meg aztán
  a csinos kis fémtáblácskára, amely a  doboz  frekvenciagörbéjét
  szemlélteti. Ilyen sima görbe nem létezik ugyan, de ezt még nem rónánk
  fel az Orionnak, hiszen a legtöbb gyár így adja meg. Hanem hogy ezek a
  hangdobozok szinte a teljes sávban +0; -3dB-n belül maradnának, és
  hogy például a HS 500-as basszusa 20Hz-en mindössze 9 decibelt esne,
  ez pontosan olyan rosszhiszemű, a gyanútlan vevőt megtéveszteni akaró
  specifikáció, amilyet a nagy kommersz cégeknek sem bocsátunk meg, és
  amit kénytelenek vagyunk az Orionnak is az orra alá dörgölni. A
  hagyományos zárt  dobozok  frekvenciagörbéje  alul  12dB-t  esik
  oktávonként, ezzel szemben a HS 500 rajzán a görbe egy misztikus, 5
  dB/oktávos rátához igazodik.

  MÉRÉSEINK

    Hangnyomás frekvencia jelleggörbe. Szokásunkhoz híven megkerestük
  a mérőmikrofonnal azt a pontot, amelyről a legegyenletesebb görbét
  kapjuk (1. és 6. diagram). A kisebbik doboz viselkedése kevésbé, a
  nagyobbiké erősebben függ a mikrofon pozíciójától. Az 50Hz és 12,5kHz
  közötti sávot 1kHz-hez viszonyítva a legnagyobb eltérés +4; -8,5dB a
  HS 280-asról és +2; -7,5dB és HS 500-asról.
    A kisebbik modell frekvenciagörbéjének legnagyobb hibája az egy
  oktávnyi, 6-8dB-s kiemelés 4 és 8kHz között. A nagyobbik doboz
  görbéjének elemzése problematikusabb. Dominálni látszik a több oktávos
  dombvidék 150Hz és 1kHz között, de itt is jelen van a középhangszóró
  púpja 4-5kHz környékén.
    Közeltéri mérés. Csökkentjük a süketszoba szűkös méretéből adódó
  mérési hibát, ha közel - mi például 22cm-re - visszük a mikrofont a
  mélyhangszórótól, és annak tengelyében tartjuk. Az Orionok ekkor
  nagyon töprengtek, hogy vajon a cégtáblájukhoz igazodjanak-e, avagy
  inkább a fizika törvényeihez. Egészen megkönnyebbültünk, amikor az
  utóbbinál maradtak, tehát a görbéjük oktávonként pontosan  12dB
  meredekséggel esik 60Hz alatt.
    Ezeken az ábrákon jól  látható,  hogy  a  kis  HS  280-as
  mélysugárzójából csak csillapítatlanság árán lehetett  kicsikarni
  elegendően mély és elegendően nagy mennyiségű basszust, és hogy a HS
  500-asnak 200 és 500Hz között sokkal nagyobb a hatásfoka. (2. és 7.
  diagram)
    Az előlapot borító textília hangelnyelő hatását 3.  és  8.
  diagramunk szemlélteti.
    Hangszórók önálló frekvenciagörbéje. Felvettük ezt is. A két
  dohogó görbéjét a 4. és 9. diagram, a  középsugárzóét  és  a
  magassugárzóét az 5. és 10. diagram  mutatja.  (Az  utóbbiakat
  elegendőnek láttuk megmérni a HS 280-ason, hiszen középtől fölfelé
  azonos a két doboz - legalábbis elvileg.) Az egyes hangszórók
  természetesen a helyükön maradtak, csupán kiiktattuk a keresztváltót.
  A mérőmikrofont a mérni kívánt hangszóró tengelyvonalában tartottuk. A
  mélysugárzókra 2V-os, a dómokra 1V-os szinuszos jelet bocsátottunk.
    Észrevételeink: a mélysugárzók egészen 8kHz-ig elevenek, noha
  csak 700Hz-ig van rájuk szükség. Bármilyen meredekségű szűrővel
  illesztve is, gyaníthatóan az egész középsávban éreztetni fogják
  jelenlétüket.
    A középsugárzó MD 40-es dómnak szemre inkább a 1,5-4kHz-es sáv
  lenne az igazi üzemi tartománya, semmint a 700Hz és 4kHz közötti
  szakasz. Frekvenciagörbéjére a 3. harmonikus torzítást is felvettük,
  erről még lesz szó.
    Harmonikus torzítás. A hangdobozok hangjának harmonikus-tartalmát
  kétféleképpen is elemezzük 1W teljesítményen, illetve a tekintélyes,
  96dB-es hangnyomáson. (11. és 15., illetve 12. és 16. diagram). Ez
  utóbbi hangnyomás eléréséhez a kisebbik dobozra 15,2W, a nagyobbikra
  10,2W teljesítményt kellett adnunk 1kHz-en.
    A középtartományban a torzítás rendkívül magas, már 1 watton is
  eléri a 3 százalékot, és ráadásul a 3. harmonikus dominál. Először úgy
  véltük, hogy ezt az X-váltó csinálja. Visszautalunk azonban 5.
  diagramunkra, amelyen jól látható, hogy a középsugárzó már önmagában
  is produkálja a 3 százaléknyi 3. harmonikust 500Hz és 1kHz között.
  Ezen tulajdonképpen nincs mit csodálkoznunk: átlagos minőségű dómokkal
  igen kockázatos ilyen mélyre menni, habár léteznek olyan, különleges
  anyagból készült, nagyobb méretű dómok, amelyek - állítólag - jól
  érzik magukat 1kHz alatt is.
    Burst-átvitel. Ellentétben az előző "versenyszámmal" mindkét Orion
  doboz meghökkentően szép burst-fotókat produkált, sokkalta szebbet,
  mint amit a hagyományos dobozokon mérni szoktunk. (Lásd 1-10. képünket
  a következő oldalakon. Érdemes összehasonlítani a Spendor vagy a VT
  2002A burstjeivel. Ezeket 3. számunkban közöltük.) Lehet találgatni,
  hogyan fog szólni a két hangdoboz: ahogyan a harmonikus torzításuk,
  vagy pedig ahogyan a burstjük sejtteti?
    Irányjelleggörbék. A 13. számú, köralakú diagram a HS 280-as, a
  17. pedig a HS 500-as iránykarakterisztikáját mutatja 1, 4 és
  16kHz-en.
    Impedanciagörbék. Az általunk mért két hangsugárzó  névleges
  impedanciája 4 ohm. Mint a 14. és 18. diagramon látható, a HS 280-as
  impedanciája 4-8kHz között, a HS 500-asé pedig 11kHz fölött valamivel
  4 ohm alá esik.

  
  
  
   

  Szeánsz

  


    Nincs olyan hifi jószág, amelyet annyian keresnének, annyian
  megvennének - és amely iránt nálunk annyian érdeklődnének, mint az új
  Orion-hangdobozok iránt. És nekünk is biztosan könnyebbé teszi az
  életünket, ha végre találunk legalább egyetlen egy nem túl drága,
  elfogadható minőségű, minden olvasónknak jó  lélekkel  ajánlható
  hangsugárzó-típust. Eszerint egy kicsit elfogultak voltunk a HS 280 és
  a HS 500 iránt, nem megengedhetetlen mértékben ugyan, csak annyira,
  amennyire (Kosztolányi szerint) a versolvasó embernek is elfogultnak
  kell lennie a vers iránt, ha egyáltalán szeretné, hogy tessék neki a
  költemény. Enélkül nem megy.
    Összesen heten voltunk, és közülünk öten a HS-ek potenciális
  vevőinek számítottak. Különös tekintettel az átlagos könnyűzenei
  ízlésre (lásd MC-hangszedőnk tesztjének problematikáját!), meghívtuk
  két régi magnós jóbarátunkat. Másrészt örömmel üdvözöltük körünkben a
  Liszt Ferenc Kamarazenekar csellistáját a komolyabb múzsa és a
  komolyabb muzsika képviseletében - habár ő elhárította  ezt  a
  megtiszteltetést, mondván, hogy  nagyon  szereti  a  könnyűzenei
  műfajokat, köztük a popot is, nagy lemezgyűjteménye is van belőle.
    Szokásos kontrollberendezésünket használtuk (Sonus, Revox, Quad),
  és a következő zenei programot állítottuk össze: egy nagyon dinamikus
  country-szám (jól szimulálja a különféle popzenei hanganyagot is) -
  részlet a Toscából különleges térhatású felvételek, úgymint: templomi
  kórus, csembaló, popzene, dixieland - Esther Ofarim hangja egy
  iszonyatos dinamikával vágott lemezről - az Igor herceg nyitányának
  eleje a TELARC digitális felvételéről. A két új Oriont egyrészt a
  Spendorral, másrészt a régi,  öreg,  jól  ismert  HS  40-essel
  hasonlítottuk össze.

  HS 280 - Spendor

    Azért kezdtük ezekkel, mert  az  Orionosok,  mint  mondták,
  kölcsönkaptak egy pár Spendort, és úgy találták, hogy hasonlóan szól,
  mint a HS 280-as.
    Tamáskodtunk ugyan, de végtére is: miért ne lehetne így. Az
  eredmény, számszerűen, 5-2 volt a Spendor javára. Ez úgy jött ki, hogy
  magnós (ostoba kifejezés, hiszen mi magunk is magnósok vagyunk!)
  barátaink közül az egyik feltétel nélkül az Orionra szavazott, a másik
  pedig szintén hajlott arra, hogy ezt válassza. Hangsúlyozzuk, hogy
  véleményüket rendkívül fontosnak tartjuk, és a későbbiekben  is
  tekintettel leszünk rá. Mégis, hadd sommázzuk inkább a többiek
  teljesen egynemű véleményét.
    Eszerint - sajnos! - a HS 280-ast nemigen lehet odatenni a
  Spendor mellé, dehát ezt nem is vártuk el tőle. Már annak is örültünk
  volna, ha érezzük: a tervezők valamiféle hasonló, kiegyensúlyozott,
  színezetlen hangképre törekednek. Ámde a HS 280 hangja aligha érdemli
  ki ezeket a jelzőket. Először is, hiányzik a mély basszusa.
    Túl sok a középmagas hang, és ami nagyobb baj: torzít is. Érdes,
  felhívja magára a figyelmet. A hangkép beszűkül, a sztereó kép nem
  szép és nincs körülötte levegő. Sok információ elvész, kevesebb
  hangszer szól, kevesebb tagja van a kórusnak. Viszont az a bizonyos
  csinn-bumm, amit sokan a hifi első számú feltételének tartanak,
  határozottabban szólal meg a HS 280-as hangján még akkor is, amikor a
  zenében magában ez éppen nincs benne.

  HS 280 - HS 40

    Nem győzzük ismételni, hogy a BC1-est mi etalonnak, mércének,
  viszonyítási alapnak tekintjük, és a minőségét nem várjuk el egy
  kétezerhétszáz forintos hangdoboztól. A HS 40-est viszont már illik
  megvernie az új jelöltnek. Vajon megveri-e?
    "Well" - mondaná az angol, és székében hátradőlve nagyot szívna a
  pipáján, majd füstkarikákat eregetne, hogy még néhány másodpercig
  halogathassa a választ - szóval, erre a  kérdésre  is  inkább
  horizontálisan bólogatunk, s nem függőleges irányban. Megintcsak a
  számszerűség kedvéért: 4-3 arányban a régi hangdobozt hoztuk ki
  győztesnek. (Két előbbi opponensünkhöz  időközben  egy  harmadik
  csatlakozott, mégpedig olyan, aki komolyzenét is szívesen hallgat. Nem
  annyira a 280-ast szerette meg; inkább idegesítették a HS 40-es
  hibái.)
    A különbség igen nagy. Az új doboznak változatlanul jobb a
  csinn-bummja, már amennyiben egyáltalán jónak nevezhetjük ezt az
  erősen torz hangképet. A régi doboz ehelyett egy sokkal magasabb
  tartományban torzít, de ez elviselhetőbb; alul kevés a mélye, a hangja
  gyakran "kiürül", elvész - és mégis, sokkal nyíltabb, természetesebb,
  levegősebb. Az emberi hangot pedig lényegesen tisztábban tolmácsolja.
  Ha valaki amúgy istenigazában meg akarja bőgetni a kazettás magnóját,
  boldogabb lesz a HS 280-assal, ha viszont ragaszkodik hozzá, hogy a
  zenének legalább egy részére ráfoghassa, hogy az "természethű", akkor
  még mindig jobb, ha megmarad a régi modellnél.

  HS 500 - HS 40

    Az est legszorosabb mérkőzése,  igazságos  pontosztozkodással
  (3,5-3,5). Nem azért, mintha nem lett volna különbség a két doboz
  között, nem! - inkább azért, mert itt mást sem hallottunk, csak
  különbségeket. Ez a két típus a szó szoros értelmében majmot csinál
  egymásból: amit az egyik rosszul csinál, azt a másik  tüstént
  parodizálni kezdi. Az 500-as hangképe groteszk: a csinn is elsöprő, a
  bumm is elsöprő, elsöprőbb, mint a HS 280-asról - de ezeken kívül
  szinte nem is hallani mást. Három dolog hiányzik a hangképből: a
  legalja, a közepe és a legteteje. És a közepe, amennyi mégis van,
  teljesen zavaros. Viszont a HS 40-es meg ehhez képest aggasztóan
  vérszegény, erőtlen, dinamikátlan. Míg az előző tesztben egy kicsit
  mindig az a doboz volt a jobbik, amelyikre éppen átkapcsoltunk - itt,
  sajnos, inkább azt éreztük jobbnak, amelyikről éppen elkapcsoltunk.
  Legénységünk soraiban ezért nagy volt a morgás: némelyek a legszebb
  reményeiket látták elhervadni. Az egyik hangkép bántóan szegényes
  volt, a másik bántóan természetellenes -  legalábbis  egymáshoz
  viszonyítva.

  HS 500 - Spendor

    Ez a bejezésnek és kontrollnak szánt próba váratlanul ütött ki.
  Arra számítottunk, hogy az "attraktívabb", basszusban viszonylag
  gazdagabb HS 500-as jobban megközelíti etalonunkat, mint az öccse. Az
  ellenkezője történt. Először is, itt még feltűnőbb volt az igazán mély
  hangok hiánya. Aztán, feljebb az idegesítő többlet. Aztán a beszűkült,
  sziszegő, "közelmikrofonozott" közép-magas. Aztán az igazi treble
  távolléte. És mindenekelőtt az információhiány: egyes hangszerek és
  énekesek eltünedezése. Szinte látni  lehetett,  ahogyan  a  BC1
  linearitásából fel- és lefelé kiütköznek a HS 500-as dombjai és
  beszakadásai. (Erős korreláció a műszaki paraméterekkel!)
    Most 6-1 arányban oszlott meg a szavazatok száma: az előbb még a
  HS 280-asat pártoló zsűritagok egyike teljesen "átállt a falkához".
  Mivel nekünk roppant fontos, hogy valaki kitartson a saját ízlése
  mellett, még meg is vádoltuk szegényt, hogy megalkudott, és hagyta
  magát befolyásoltatni az est folyamán elhangzott varázsigéktől, mint
  levegősség, információ stb. Ő azonban megesküdött, hogy tényleg azt
  írta le, amit hallani vélt, és nem is tudta, mikor melyik doboz szólt.
  A HS 500-asra adott egyetlen szavazat egyébként teljesen határozott
  volt ("egyértelműen, minden számban ez tetszett jobban"). Ugyanilyen
  határozottak voltak az ellenszavazatok is. Ha tíz pontot kellett volna
  szétosztanunk a két hangsugárzó között, 7-3, 8-2 sőt, egyikünknél 9-1
  lett volna az eredmény a Spendor javára. (Vesd össze ezt 3. számunkban
  a Referenciák című cikk hangszóró-meghallgatásával.)

                   *

    Figyelembe  véve  a  hazai  keresletet-kínálatot,  a  többi
  hifi-láncszem minőségét és azt, hogy az emberek többsége mit vár
  (csak) el a hangsugárzóitól, úgy gondoljuk, hogy az Orion HS 280 és
  500 típusú hangdobozok kereskedelmi szempontból sikeresek lesznek.
  Nagyon sokan fogják úgy érezni, hogy az új Orionok szolgáltatta
  hangkép hifibb, mint amit eddig hallgattak. Csak mi nem találtuk meg
  azt a kulturált hangú dobozt, amelyet végre jó lelkiismerettel
  ajánlhatnánk azoknak a barátainknak, akik felhívnak tanácsért, vagy
  megrángatják a kabátunkat, amikor találkozunk a lépcsőházban vagy
  belénkkarolnak az utcán. És vajon Olvasóinkat nem kell-e barátainknak
  tekintenünk?
     Végezetül egy szó a konstrukcióról. Nem mondhatjuk, hogy a HS 280
  és 500 jobb vagy rosszabb minőségű volna a régi HS 40-esnél. De ami a
  hangkarakterüket illeti, csak azt mondhatjuk (már megint egy mese),
  amit a Beatles-rajzfilmben, a Sárga tengeralattjáróban a manóvezér
  kiabált, fejvesztetten menekülő alattvalóinak:

  "Rossz irányban rohamoztok! "