A három kívánság  - Mese felnőtteknek a mélyhangsugárzó dobozokról -

    Hol volt, hol nem volt, az Óperenciás - és egyéb - tengereken
  innen ugyan, de a háziasszonyok türelmének határán messze túl, volt
  egyszer egy legény, aki nagyon szeretett volna egy pár jó hangdobozt.
  Annyit törte és annyian telebeszélték már a fejét, hogy végül úgy
  érezte magát, mint egy erősítő, amit elfelejtettek kikapcsolni. Hogy
  kikapcsolódjék, elment sétálni a közeli erdőbe. De ott is a hifin járt
  az esze, és folyton ilyesmiket kérdezett magától:

  - Kis hangdobozt szerezzek-e vagy nagyot?
  - Minek a nagy, ha a kicsinek a hangja is elég mélyre lemegy?
  - Elegendő-e a 40 wattos is, avagy legyen inkább 100 wattos?
  - És mekkora erősítő kellene hozzá? Hiszen nem a király tánctermében
  fogom használni, hanem egy lakótelepi lakásban.
  - És vajon jól teszem-e, ha a zárt doboznál maradok? Nem járnék-e
  jobban  mégis  egy  bassz-reflex-dobozzal,  vagy éppenséggel egy
  labirintussal, amit transzmissn lájn-nak is nevezhetnék, ha elegánsabb
  vendégeim érkeznek?

    Itt tartott gondolataiban, amikor észrevette, hogy egy öregasszony
  verítékezve cipel a hátán egy súlyos köteg violinkulcsot. Önzetlenül a
  segítségére sietett (hiába, aki a hifit szereti, rossz ember nem
  lehet), és lám, kiderült, hogy az anyóka nem más, mint a nagyhatalmú
  Akusztika tündér. "Jó tett helyébe jót várj. Amplitúdó decibel - mondd
  meg gyorsan, hogy mi kell."
    "Három kívánságom. van - mondta a legény -, azt kívánom, hogy a
  hangdobozom a lehető legkisebb legyen. És a basszusa menjen minél
  mélyebbre. És minél kisebb erősítőre legyen szükségem hozzá."
    "Sajnos - felelte a tündér -, manapság a mesében is érvényesülnek
  a takarékossági szempontok. Teljesíthetem ugyan három kívánságod
  bármelyikét, de semmiképpen sem a hármat egyszerre. Gondolkozz rajta,
  aztán gyere vissza. Csak mondd ki a varázsigét: Q=0,7 - és máris
  megtalálsz."
  A legény azonban azóta sem ment vissza az anyókához, mert nem tudta
  eldönteni, mit kívánjon inkább. Hát itt tart a hangszórótechnika,
  amióta kikeveredtünk az erdőből.

    Minthogy a mélysugárzókon nagyon sok múlik - főleg ezek szabják
  meg a dobozméretet, az egész hangdoboz árát és tulajdonképpen az
  erősítőét is -, nyilván senki sem lepődik meg, amiért ma este a
  mélysugárzókról mesélünk. S hogy miért folyamodtunk éppen a mese
  műfajához? Talán mert a hangdoboz-piacon jobbára még ma is a misztikum
  uralkodik, noha az igazi bölcs varázslók ma már egyetértenek abban,
  hogy a mély hangok becsületes reprodukálásához nem mágiára van
  szükség, hanem matematikára - a gyakorlatban persze azért nem ilyen
  egyszerű a dolog. A keresztváltóra esküszünk, hogy az alábbiakat jeles
  bűbájosok irományai nyomán vetettük papírra. Bűvös ábráink többségét a
  KEF   boszorkánymestereitől   oroztuk;   ezeket   találtuk a
  legszemléletesebbeknek.
    (A  rend kedvéért itt tisztázni szeretnénk a terminológiát.
  Hangszórónak magát a csupasz meghajtó elemet, mondhatni: a rendszer
  motorját nevezzük. A hangszóró-doboz: amibe a motort beleépítik. A
  komplett rendszer neve hangsugárzó, illetve - hiszen mindenki így
  használja - hangdoboz. Amikor tehát dobozról beszélünk, a hangszórót
  is  beleértjük,  kivéve,  ha  magáról  a  dobozról,  annak
  megépítéséről-kialakításáról van szó - de ez a szövegből amúgyis
  kiderül.)

  A varázsige: Q=0,7.

    Abból induljunk ki, hogy minden abrakadabra ellenére a mai napig
  sem találtak ki jobb mélyhangszóró-típust a mindenki által ismert
  dinamikus hangszórónál. Az egyre magasabb frekvenciákon megvan ugyan
  az a jellemző tulajdonsága, hogy a membrán felülete nem egységesen
  mozog előre-hátra, hanem kiszámíthatatlanul táncol össze-vissza. De az
  alsó oktávokban (mindaddig, amíg a membrán mérete kisebb, mint a
  benne  terjedő  hang  hullámhossza).  egységes, merev felületnek
  tekinthetjük,  afféle  dugattyúnak,  amely előre-hátra pumpálja a
  levegőt. Az előre-, illetve hátrafelé sugárzott mélyhangok kioltanák
  egymást  (akusztikai rövidzár), ezért el kell elválasztani őket
  egymástól. Erre szolgál a hangszóró-doboz.
    Vannak ugyan, akik tölcsért illesztenek a hangszóró elé, de ennek
  inkább a térhangosításban, semmint a hifiben van jelentősége. Mások
  hatalmas,  több  négyzetméteres  lapra,  "hangfalra"  szerelik a
  mélyhangszórót, vagy éppenséggel beépítik két szoba közé a falba
  (emelje fel a kezét, akinek van erre a célra egy fölösleges szobája) -
  a  közönséges  halandók  viszont általában kiegyeznek valamiféle
  hangdobozzal. Abban már szabad kezet ad a fizika, hogy a hangsugárzók
  három  alapvető  jellemzője közül - dobozméret, határfrekvencia,
  hatásfok - kettőt szabadon választhatunk meg, a harmadik rovására.
    A hangdoboz nagyon rossz hatásfokú "gép": alig egy-két, nem ritkán
  csak néhány tized százalékot hasznosít az erősítő teljesítményéből.
  (Ugye, így már nem is olyan sok az a 80-100 watt?!) Ha csökkentik a
  doboz  térfogatát,  akkor  a változatlan mennyiségű és minőségű
  mélyhangért  az erősítő nagyobb teljesítményével kell fizetnünk,
  feltéve, hogy a hangszóró egyáltalán képes lesz elviselni azt. Erre
  utal a hangdobozokon wattban feltüntetett adat, amely a rendszer
  villamos  terhelhetőségét  jelzi,  nem  pedig  az  akusztikus
  teljesítményt. Más kérdés, hogy jóminőségű 40 wattos hangdobozok a
  zenei csúcsok pillanatában akár több száz wattos erősítőteljesítményt
  is felemésztenek!

    Jó  mélyhangátvitelen  azt  értjük,  hogy  a  hangsugárzó
  frekvenciajelleggörbéje még a basszus-tartományban is egyenletesen fut
  - tehát kiemelés sem lehet rajta! Sajnos, ha ezt betartják, a görbe
  elég hamar lekonyul.
    A tervezők ezen úgy segítenek hogy a mélysugárzó rendszert
  többé-kevésbé csillapítatlanul tartják. A doboz ilyenkor alul "ütni"
  fog, tehát több, sőt, valamivel mélyebb basszust is produkál, de ez
  nem az igazi: a meglendülő membrán "túlszalad", berezonál, nem képes
  idejében megállni.
    A rezgések csillapítatlanságának mértékét a Q (Quality) faktor
  azaz jósági tényező adja meg (I. rajz. Minden rajz és ábra a következő
  oldalpáron   található.)   A   Q=0,5   rendszernek   nincs
  rezonanciafrekvenciája, a jel időbeli lefutása úgyszólván kifogástalan
  - csak az a baj, hogy a basszus túl hamar elfogy. A 0,7-es Q a
  maximálisan lineáris görbének felel meg. Tulajdonképpen már ez is
  megalkuvás: csak a frekvenciagörbe ennyire sima, a fázismenet már nem
  ennyire tökéletes. Még elfogadható a Q=1 érték, amely némi "beütés"
  árán valamelyest megnyújtja lefelé a frekvenciasávot, - természetesen
  tovább rontva a rendszer tranziens tulajdonságait. Ha még ezután is
  növeljük a Q értékét, a rendszer egyre csillapítatlanabb lesz.
  Kényszerűségből ilyenre tervezik szinte kivétel nélkül az összes
  minidobozt.
    A nagyobb csillapítás (azaz a kisebb Q-érték) mellett szól még
  néhány körülmény. A tapasztalat azt mutatja, hogy még a józanul
  tervezett hangdobozok is azonnal ütni kezdenek, amint erősebben
  hajtjuk őket. Újabb érv, hogy a jobban csillapított hangdobozok
  hangját kevésbé befolyásolja a terem akusztikája, könnyebb megtalálni
  a helyüket a szobában. És mégis: a legtöbb rendszer (a Spendor BC1 is)
  jóval csillapítatlanabb a kelleténél. Mi ennek az oka?

    Sajnos, a három fő jellemzőt csak akkor kombinálhatjuk szabadon,
  ha  módunkban áll itt-ott hozzájuk igazítani a hangszóró többi
  paraméterét, elsősorban a mágneses indukció (gyakorlatilag a mágnes)
  erősségét, a mozgó rendszer (lengőcséve - membrán) tömegét, továbbá
  engedékenységük mértékét.
    A hangdoboz-gyártók többsége minthogy készen veszi a hangszórókat,
  jóval kevesebb optimális kombináció között válogathat, és hol ebben,
  hol abban, de megalkuvásra kényszerül. Egy másik szempont: "normál"
  méretű dobozokban a legtöbbször olyan mélyhangszórót találunk, amely
  valójában inkább középsugárzó, és csak egy kis csillapítatlanság árán
  képes megfelelő mennyiségű basszust produkálni. Ennek ellenére most,
  amikor azt kívánjuk bemutatni, hogy a mélysugárzó-dobozok három fő
  paraméterét  milyen árfolyamon csereberélhetjük, teljes mértékben
  negligáljuk a kényszerű megoldásokat: úgy véljük, a frekvenciagörbének
  legalább elvben egyenletesen kell lefutnia.
    Egy ilyen optimálisra tervezett zárt doboz frekvenciajelleggörbéje
  látható az 1. ábrán. A térfogat ezúttal 30 liter, a hatásfok a görbe
  vízszintes szakaszán nem egészen 0,5 százalék, az alsó határfrekvencia
  alatt természetesen sokkal kevesebb. A görbe 100 Hz-ig teljesen
  egyenes, 50 Hz-en 3 dB-t esik, vagyis az akusztikai teljesítmény itt
  csökken a felére (f3=50 Hz). Jellemző vonása e rendszernek, hogy f3
  alatt a görbe egyenletesen 12 dB-t esik oktávonként.
    A következő 8 ábra mindegyikén azt szemléltetjük, hogy milyen áron
  kaphatjuk vissza ezt az eredeti, maximálisan lineáris görbét, ha
  közben növeltük vagy csökkentettük a doboz térfogatát, a hatásfokot, a
  mágnes erősségét és a többi paraméter értékét - illetve ha nem zárt,
  hanem nyitott dobozba építettük a hangszórót. Ezek persze mind csak
  példák. A kombinációk, az átmenetek száma végtelen.


  

  1. ábra
  Egy  maximálisan  lineárisra  tervezett,  3O literes zárt doboz
  frekvencia-jelleggörbéje. Q=0,7. Hatásfok: nem egészen fél százalék.
  Az f3 frekvancia, azaz a -3 dB-es pont, amelyen a hangnyomás és egyben
  a hatásfok is a felére csökken, 50 Hz. A görbe azután oktávonként 12
  dB-t esik: ez a zárt dobozok jellemzője.

  2. ábra
  Kisebb térfogat: kisebb hatásfok

  - - - -  a  térfogatot  30-ról 15 literre szűkítve az f3 pont
       feltolódik  55  Hz-re.  A  rendszer  nincs kellőképpen
       csillapítva, a 100 Hz körüli domb még egy oktávval feljebb
       is érezteti hatását.

  . . . .  a térfogat ezúttal is 15 liter, de megduplázták a mozgó
       tömeget. A rezonancia mélyebbre tolódott ugyan, de a basszus
       most már nagyobbat üt. Még rosszabb, hogy a lineáris sávban
       6 dB-vel csökkent a hatásfok, vagyis az eredeti hangerőt már
       csak négyszerte nagyobb erősítővel tudnánk fenntartani!


  . - . -  ha az előző módosítások után még a mágnes erősségét is
       megnöveljük, a gyök2-szörösére (a jó mágnes meglehetősen
       drága!), visszakapjuk a kiindulásul választott optimális
       görbét. Végül is annyi történt, hogy a hatásfok 3 dB-t
       romlott: kétszerte nagyobb erősítőre lesz szükségünk.

  3. ábra
  Mélyebb basszus: kisebb hatásfok

  - - - -  minden paraméter változatlan, kivéve, hogy a mozgó tömeget a
       négyszeresére növelték. Az eredmény egyenlőre nem optimális:
       a  basszus  mélyebb  lett  ugyan, de csillapítatlan, a
       hatásfok-veszteség pedig horribilis: 12 dB!

  . . . .  a drágább mágnes (gyök2-ször növelt térerő) ismét segít. A
       görbe újra teljesen lineáris, a -3 dB pontot egy oktávval
       lejjebb, tehát 50 helyett 25 Hz-en találjuk, de a hatásfok 9
       decibelt  romlott,  s  már  alig  haladja meg a 0,05
       százalékot.  Nyolcszorta  nagyobb  erősítő kívántatik,
       például 25 helyett 200 Wattos...

  

  I. rajz
  Q, azaz rezgő rendszer csillapítatlanságának mértékét mutató tényező.
  A különböző Q értékekhez nemcsak eltérő frekvenciagörbe, de eltérő
  fázismenet  is tartozik. A vízszintes tengelyen f/fc a relatív
  frekvenciát jelöli;
  1 = a rendszer rezonanciafrekvencája.

  

  II. rajz
  Zárt hangdobozt szimbolizáló, leegyszerűsített áramkör rajza.
  E, változó feszültség: a teljesítményerősítő hatása a mozgótekercsben
  (arányos a mágneses indukcióval).
  R,  ellenállás:  az erősítő-hangszóró rendszer csillapító hatása
  (arányos a mágneses indukció négyzetével).
  C, kapacitás: a doboz térfogata.
  L, induktivitás: a lengőcséve és a membrán, valamint a meglengetett
  (külső) levegő tömege, arányos a lesugárzott frekvencia négyzetével.
  Az r ellenállás a külső, meglengetett levegő sugárzási ellenállása,
  arányos a lesugárzott frekvencia négyzetével. Az i áramerősség a
  membrán mozgásának sebességét reprezentálja.

  

  4. ábra
  Nagyobb térfogat: mélyebb basszus

  - - - -  amennyiben a hangdoboznak csak a könyvespolcon maradt helye,
       s nem lehet nagyobb 10 literesnél, a különféle paraméterek
       szabad variálásával még mindig fenntartható a maximálisan
       egyenes görbe, de a basszust vissza kell fogni: most 74,7 Hz
       a határfrekvencia.

  . . . .  ha viszont 100 literes dobozt is megengedhetünk magunknak,
       ugyanilyen feltételekkel 34,7 Hz-re szoríthatjuk f3 értékét.


  5. ábra
  Nagyobb térfogat: nagyobb hatásfok

  - - - -  ha  100  literre  növelhetjük  a doboz térfogatát, de
       megelégszünk az eddigi basszussal (f3=50 Hz), helyette
       javíthatunk inkább a hatásfokon,

  . . . .  a 10 literes dobozból viszont csak nagy hatásfok-veszteség
       árán csalhatjuk elő ugyanezeket a mélyhangokat. A két szélső
       görbe  közötti  különbség  10  dB:  ekkora különbséget
       tapasztalhatunk egy 10 és egy 100 Wattos erősítő között!

  6. ábra
  Kisebb basszus: nagyobb hatásfok

  - - - -  mintegy fél oktáv feláldozásával (f3=74,7Hz) számottevően
       javíthatjuk a hatásfokot. Így kisebb erősítő is elég.

  . . . .  ha viszont ugyanennyivel lejjebb, 34,7 Hz-re szorítjuk a -3
       dB pontot, jóval nagyobb erősítőt kell szereznünk. A két
       szélső görbe között ezúttal is 10 dB a különbség.

  

  7. ábra
  A mágneses indukció, mint a konstrukció fontos eleme

  - - - -  minden paraméter olyan, mint kiinduláskor, kivéve, hogy a
       mágneses indukciót a gyök2-szeresére növelték. A basszust
       ezáltal  túlcsillapították,  a mélyhang elfogyott, igaz
       viszont, hogy a hatásfok a lineáris sávban a kétszeresére
       nőtt (+3 dB).

  . . . .  a gyök2-szeresével redukálva a mágneses indukció értékét -
       azaz, például ha olcsóbb mágnest használunk a kelleténél -,
       előáll a jól ismert, rosszabb hatásfokú, csillapítatlan
       basszusú rendszer.

  8.ábra
  Zárt doboz - nyitott doboz

  . . . .  ugyanaz a 30 liter, ugyanaz a határfrekvencia (f3=50 Hz),
       nagyjából ugyanaz a hangszóró - egyes paramétereit csak
       annyiban módosították, hogy nyitott dobozból sugározza le a
       maximálisan lineáris basszust. A hatásfoka 5 dB-vel jobb,
       tehát ugyanakkora erősítővel csaknem háromszorta nagyobbat
       szól. A konstruktőrnek természetesen jogában áll lemondani a
       jobb hatásfokról, vagy legalábbis a nyereség egy részéről, s
       ehelyett inkább csökkentheti a doboz térfogatát, vagy még
       inkább: lejjebb nyomhatja a határfrekvenciát. Ez indokolt
       is, hiszen - érdemes megfigyelni! - f3 alatt a görbe sokkal
       meredekebben zuhan, mint a zárt dobozé!

  9. ábra
  "Egy lyuk, és más semmi!" Mint látjuk, a basszreflex-doboznak nem az a
  lényege, hogy egy zárt dobozt meglékelnek.

  - - - -  az optimálisra tervezett zárt dobozon reflex-nyílást vágtak.
       A nyílás rezonanciája éppen a hangszóró szabadon mért
       rezonanciájának felel meg. A határfrekvencia mindössze 10
       százalékkal  tolódott  lejjebb,  de  a  basszus  máris
       csillapítatlanabb,  s ugyanakkor nincs semmi nyereség a
       lineáris sávban

  . . . .  a reflex-nyílás kétszeresre bővítésével már csak rontani
       sikerült az eredményen. A megoldás: radikálisan újratervezni
       az egész rendszert.


    Amit idáig meséltünk, annak matematikai alapja van. A mélysugárzók
  pontosan úgy viselkednek, mint bizonyos áramkörök, a felüláteresztő
  szűrők, amennyiben a mind mélyebb basszust a hangszóró egyre kevésbé
  hajlandó lesugározni. A basszusdoboz minden elemének megvan a maga
  elektromos megfelelője, amely (ha valaki rászánja a költségeket),
  számítógépbe táplálható, programozható, optimalizálható. A II. rajzon
  egy zárt dobozt helyettesítő áramkör látható, leegyszerűsítve.
    A  valóságban  mindez sokkal bonyolultabb, és sok praktikus
  szempontot is figyelembe kell még venni. Nem akartuk megzavarni az
  igen  szemléletes  ábrák  sorát  a  minduntalan  odakívánkozó
  megjegyzésekkel,  pontosításokkal, kiigazításokkal. A legfontosabb
  ámbárok, nohák és mindazonáltalok most következnek.

    1.  Eddig  egy szó sem esett arról, hogy mekkora legyen a
  basszushangszóró membránja. A mélysugárzókat szimbolizáló képletben
  ugyanis nem szerepel a membrán átmérője! Pusztán arról van szó, hogy a
  kisebb membránnak jóval nagyobbat kell mozdulnia előre-hátra. Addig
  nincs is baj, amíg nem hajtják meg erősen: még egy 13 centis hangszóró
  is  lesugározhatja  a  legmélyebb  basszust is. Ha viszont ezt
  szobahangerőn  követelnénk  meg  tőle a membrán kiütné a doboz
  hátoldalát. Prospektuskedvelő olvasóinkat bizonyára érdekli, hogy
  mekkora  erősítő-teljesítménnyel  szokás  megmérni a hangsugárzók
  frekvencia-görbéjét. Eláruljuk: a leggyakrabban 1 (egy) wattal...
  Ezért a hangdobozról azt is tudni kell - és illik megadni -, hogy
  mekkora hangnyomást képes kelteni.
    2. Még ha a membrán korlátlanul mozoghatna is előre-hátra, a
  minidobozokból akkor sem csikarhatnánk ki igazán mély és igazán
  nagyerejű basszust, még a hatásfok lerontása árán sem, hiába van akár
  többszáz wattos erősítőnk. Az elektromos teljesítmény túlnyomó része
  ugyanis hővé alakul át a lengőcsévében: leég a tekercs. Különleges
  technológiákkal  elérhető,  hogy  a  membrán  viszonylag  nagyot
  mozdulhasson, a rendszer pedig elviselje a magas hőfokot, de a
  miniatürizálásnak ezúttal is megvannak a határai.
    3.  Mennél  nagyobbat  mozdul a membrán, annál inkább nő a
  nemlineáris   torzítás.  Ebből  a  szempontból  előnyösebb a
  basszreflex-doboz, mert nem csak a hatásfoka jobb, ami még csak azt
  jelentené, hogy kisebb erősítővel is megelégszik, hanem ráadásul
  ugyanahhoz a basszushoz jóval kevesebbet mozog a membránja.
    Amit viszont a basszreflex-doboz behoz a réven, azt elveszíti a
  vámon. Ez a doboztípus ugyanis a legalsó frekvenciákon - 20 Hz alatt -
  nem tartja teljesen ellenőrzése alatt a hangszórót. Füllel nem
  hallható jelekre, például a hanglemezen levő zajokra, amelyeket a
  hangkar-hangszedő alaprezonancia felerősít, a membrán lengeni kezd, s
  ez is észlelhető torzítást okozhat.

    4. Noha a basszreflex-doboz kisebb, mint az azonos minőségű zárt
  doboz,  méretét  egy  bizonyos  határon  túl már nem ajánlatos
  csökkenteni.  A  túl kis doboz szűk reflex-nyílásában súrlódni,
  "surrogni" kezd a levegő.
    Ha  a  basszreflex-dobozt  mégis  miniatürizálni  akarják, a
  reflexnyílást lezárhatják egy újabb membránnal, amely olyan, mintha ez
  is  hangszóró  volna,  de  nincs  mögötte motor. A gyárak ezt
  passzívsugárzónak nevezik, és a prospektusokban szívesen hivatkoznak
  "megnövelt sugárzó felületre", ami a tudatos megtévesztés jellemző
  példája.  A  passzívsugárzó ugyanazt a szerepet játssza, amit a
  basszreflex-nyílás, és nem ad sem több, sem jobb mélyhangot. Előnye: a
  membrán  hátoldaláról  érkező,  magasabb  frekvenciájú  jeleket
  "leblokkolja", bennfogja a dobozban. Hátránya: nem képes olyan fürge
  mozgásra, mint a közönséges reflex-nyílásban az ott rezgő levegődugó.

    5. A híres akusztikus labirint (Transmission Line - magyarul
  hullámvezetőnek is nevezhetnénk) egy összehajtogatott cső, amelynek
  egyik vége a hangszóró hátoldalához csatlakozik, a másik vége pedig
  nyitva marad és szintén sugároz. Ebben hasonlít a basszreflex-dobozra:
  mindkettő hasznosítja a membrán hátoldaláról sugárzó energiát. Azon a
  frekvencián, amelynek negyed-hullámhossza éppen megegyezik a eső
  hosszával (de sajnos, számos más frekvencián is!) erős rezonancia lép
  fel, s ezzel igen mély basszust lehet elérni, általában különféle
  hátrányok árán, amelyek a hangkép tisztaságát másutt rontják el. A
  csövet belül rendkívül erősen csillapítani kell, ezért lényegesen
  nagyobb erősítő-teljesítményt fogyaszt, mint a reflex-doboz. Ha jól
  csillapítják, fogy a basszus, így az optimalizált labirintusnak a
  mélyhangátvitele ugyanolyan, mint az optimalizált reflexdobozé. Ha
  viszont nem tökéletes a konstrukció, más karakterű lesz a hibája.

    6.  Önmagában véve egyik doboztípusról vagy variánsáról sem
  mondható  el, hogy jobb a másiknál. Mindig az a kérdés, mi a
  konstruktőr célja. Mint tudjuk, a tervezők általában készen kapott
  hangszórókból  építkeznek,  a  paraméterek  többségén  már  nem
  változtathatnak. Helyzetükön valamelyest javít, ha legalább többféle
  doboztípussal  kísérletezhetnek.  Kísérletezhetnek,  ez  a helyes
  kifejezés,  mert  noha  a  basszusdobozok akár számítógéppel is
  megtervezhetők, a mai modellek között csak elvétve találni olyat,
  amelyik pontos számítás, nem pedig próbálgatás eredménye volna.

    7. Bármilyen furcsán hangzik, a paraméterek egy részét mindig a
  vevő határozza meg. A zene ugyanis, amelyet hallgatunk, így is
  definiálható:

  - egy bizonyos program,
  - egy bizonyos hangerővel,
  - egy bizonyos szobában,
  - egy bizonyos módon elhelyezett hangsugárzó-pártól,
  - egy bizonyos távolságban ülve.

    Például egy kisméretű szobában nyilván könnyebb "szobahangerőt"
  produkálni, különösen, ha a terem nincs körbekárpitozva. Ilyenkor
  tehát valamivel szerényebb teljesítményű erősítő is megteszi - vagy
  inkább lehet rosszabb hatásfokú a hangdoboz.
    Ha kicsi a dobozod, toldd meg egy lépéssel - azaz ülj egy lépéssel
  közelebb hozzá. Igaz, így esetleg csak egyetlen "sztereó szék" marad a
  "nézőtéren", de számottevően nő a torzítás nélkül elérhető hangnyomás.
  Ne feledjük, 3 dB nyereség azt jelenti, hogy mondjuk 60 wattos helyett
  30 wattos erősítő is elegendő.
    Az sem mindegy, hová tesszük a hangdobozokat. Elvben az a legjobb,
  ha 60-80 centire, vagy még messzebb tartjuk őket a falaktól és a
  padlótól: tisztább lesz a hangkép a 200 Hz fölötti sávban, és így a
  legjobb a sztereó kép is. (Hogy a hangdoboz így mindig útban van? Hát
  igen...)
    A basszus mennyisége (nem a minősége!) többnyire csökkenni fog.
  Ámde módunkban áll inkább a mélyhangokat erőltetni, amennyiben mégis
  közelebb visszük a dobozokat a falakhoz, a padlóhoz... A minidobozokat
  általában így is tervezik: számolnak a könyvespolc, azaz legalább
  egyetlen közeli felület hangvisszaverő hatásával. Aki tudni szeretné,
  mire képesek a falak, tegyen egy Minimaxot a földre, közvetlenül a
  sarokba.
    Természetesen  a  zenei  ízlésünktől  is  függ, hogy milyen
  hangsugárzóval járunk a legjobban. Aki szinte kizárólag kamarazenét
  hallgat, bizonyára szívesebben választja a tisztább, színezetlenebb,
  habár basszusokban esetleg szegényebb hangot, míg a popzene kedvelői
  feltehetőleg inkább a jó basszus oltárán hajlandóak áldozatot hozni. A
  hifi, mint mindnyájan tudjuk, csupa-csupa kompromisszum, de azért
  megalkudni is lehet okosan.

    Ahogy kezdtük, úgy kéne befejezni is. Melyik mese kívánkozna ide a
  leginkább? Talán a halászé, aki, miután kifogta a "High Fidelity"
  feliratú palackot, félelmetes dzsinnt szabadított magára? Avagy inkább
  Szindbádot, a hajóst említsük, aki csudás tengerentúli jószágokra tett
  szert,  de  aztán  minduntalan  hajótörést  szenvedett?  Az
  elektroakusztikának ez a népszerű oldalhajtása - a hifi - olyan, mint
  az Ezeregyéj: bármelyik történetét válasszuk is, mindig marad ezer
  másik, amelyet elmesélni, átgondolni, tisztázni érdemes.

                                Szekám Pál