Zenék ecetben és olajban - Kísérleti hanglemezkritikák       "Rászorul-e a hanglemezkritikus a hifi-technikára?"
         Erre a kérdésre a választ sehol sem keresik:
       külföldön már nem - idehaza még nem. Nincs kizárva,
       hogy az alábbi kísérlet, amely a hanglemezkritika
   és a lejátszótechnika összefüggéseit kutatja, első a maga nemében.
          Eredménye nem kényszerítő erejű ugyan,
             de igencsak elgondolkodtató.
    Különösen, ha a kérdést nem a közönség teszi fel a kritikusnak,
         hanem az előadóművész önmagának, imigyen:
        "Rászorulok-e arra, hogy az én lemezprodukciómat
         hifi-berendezésen hallgassa meg a kritikus?"


    Technikai eszközöket minősítünk. "Vakon", pártatlanul igyekszünk
  eldönteni, melyik lemezjátszó, hangdoboz, erősítő a jobbik. Ezek mind
  (pszichoakusztikai) kísérletek. Hozzászoktunk a kísérletezéshez. Az
  audio-kritikus felelőssége pénzben kifejezve is nagy: a vevőnek
  többezer, a gyárnak, a kereskedőnek akár többszázezer forintos hasznot
  hajthatunk vagy ugyanekkora kárt okozhatunk. És rajtuk kívül még
  igazsággal tartozunk a "komponistának" is, azaz a zenereprodukáló gép
  konstruktőrének. (Éppolyan hiú, mint bármelyik művész.)
    Úgy  gondolom,  hogy a zenekritikus még ennél is szigorúbb
  elszámolással adós, hiszen ő az egyik legbecsesebb áruban: művészetben
  "utazik". A művészet-kritika, természeténél fogva, nélkülözi ugyan a
  matematikai egzaktságot, de a kritikus ítéletének belül kell maradnia
  egy viszonylag szűk hibahatáron. Ha másképpen nem, hát statisztikai
  értelemben. Vagyis az apróbb hibák mindennaposak, elkerülhetetlenek,
  de nagyot tévedni csak nagyon ritkán szabad.
    Próbára tenni magát a zenekritikát, kényes dolog ez; bölcs ember
  nem teszi próbára az üvegpoharat. Igaz, a zene - egyebek között -
  szakma is, tehát szakszerűen megítélhető. A zenekritikus, ha hivatása
  magasán áll, felfigyel a tehetség legcsekélyebb jelére is, s képes
  diagnosztizálni akár a legparányibb hibát. De már az élő zene
  elbírálásakor  is  meg kell küzdenie Sátánnal-Belzebubbal: saját
  előítéleteivel, emberi kapcsolataival, rokon- és ellenszenveivel,
  aznapi   közérzetével,   összpontosítás   közben   előtolakodó
  gondjaival-bajaival  - egyszóval mind azzal, amivel bármely más
  művészeti ág kritikusainak is mindig meg kellett küzdeniük. Hogy
  ítélete végül milyen biztonsággal helyes, talán méltatlan volna
  kísérleti úton méricskélni. Ha mégis: a zenetudósokra tartozik.
    Nem  egészen  így  áll  a  dolog  a  hanglemezkritikával. A
  hanglemezkritikus is zenei produkcióról mond ítéletet, csakhogy ő a
  zenét nem azon frissiben hallja, hanem konzervből, a hangfelvételi
  (stúdió)  és a hangreprodukáló (hifi) technika közvetítésével. A
  zenekritika tárgya tehát ebben az esetben három dolog - és ezek közül
  csak az egyik maga a zene.
    A tartósítás, az "ecet és olaj" általában erősen érződni szokott
  az ételek ízén. Éppígy az olyan érzékeny szubsztancia, mint a zene,
  bizony nem "primőr" állapotban kerül elő a konzervdobozból. Folytatva
  a  gasztronómiai  hasonlatot:  a zene-hangfelvétel-hangreprodukció
  hármasa nem sorjában, menü formájában kerül az ítészek asztalára,
  hanem  egytálétel gyanánt, alaposan összefőzve. Ennek ellenére a
  zenészek, zenetudósok, zenekritikusok többsége - így tapasztaltam -
  azt vallja, hogy a zene legfőbb összetevői sértetlenül átvészelnek
  mindent, bármi történjék is velük a mikrofonok, keverőberendezések,
  zajcsökkentők, stúdiómagnók, vágógépek, hanglemezprések, majd pedig -
  otthonunkban - a hangszedők, erősítők, hangszórók boszorkánykonyháján.
  Amiből az következne, hogy a lemezen szereplő művészek produkciója
  híven megítélhető - bármilyen lemezjátszót használjon is a kritikus.

  Előzmények, indítékok

    Annakidején, a Hifi Magazin 1. kiadásában azzal vezettem be
  lemezkritikai rovatunkat, a Hanglemezívet, hogy "a hanglemezkritika
  Magyarországon nemlétező műfaj". Ezt részben offenzívának szántam,
  egyben azonban védekezésnek is, bizonyítsák ezt a cikk zárósorai:

  "Egy gyenge pontunkat önszántunkból megmutatjuk. Aligha lepi meg
  azt,  aki elolvasta magazinunk előszavát a magyar audio-kultúra
  színvonaláról:  egyelőre  nem  jelezhetjük,  milyen  készülékeket
  használnak hanglemezkritikusaink. De reméljük, sőt, hisszük, hogy a
  lemezkultúra fejlődésével, előbb vagy utóbb, laikus és hivatásos
  egyaránt  rádöbben  (és  számot  tart)  arra az információ- és
  élménytöbbletre, amelyet ma még nem tud előhívni a lemezbarázdákból."

    Heves kritika ért emiatt. Azt válaszoltam rá (2. szám, 33. oldal),
  hogy  véleményemet fenntartom, "mindaddig, amíg meg nem győznek
  bennünket  arról,  hogy  a  kritikusok előtt valóban feltárul a
  hanglemezek  teljes  információtartalma".  Egyben  jeleztem, hogy
  minderről igyekszünk kitudni a zeneművészek, esztéták, zenei rendezők
  nézeteit, később pedig kísérleti úton is keresni fogjuk a választ.
    A Hifi Magazin 3. számában közreadtuk körkérdésünk eredményét.
  Legfontosabb kérdésünket így fogalmaztuk meg: "Véleménye szerint
  több információt is nyújtanak-e a hanglemezprodukcióról (a karmester
  képességeiről,  a  zenészek játékáról, a hangszerek számáról és
  minőségéről) a mind tökéletesebb készülékek?"
    A  válaszok  változatosak  voltak.  Némelyek  szerint  a jó
  lejátszóberendezés    valóban    közvetít    kisebb-nagyobb
  információtöbbletet, mások viszont úgy vélekedtek, hogy a zene igazi
  alkotóelemei akár egy monó berendezésen is átvilágítanak, ami pedig
  ezen felül van, "az lehet szép és gyönyörködtető, de nem tartozik
  szorosan a lényeghez". Az egyik nyilatkozatnak éppenséggel az volt a
  veleje, hogy ami egyszer nincs rajta a lemezen, azt a legjobb
  hifi-berendezés sem varázsolhatja rá - ezen egy kissé bosszankodtam,
  mert még a Hifi Magazin szerkesztője sem olyan ostoba, hogy ennyit ne
  tudna. Végül figyelemreméltó volt az a válasz, amelyik időszerűtlennek
  nyilvánította körkérdésünket, azzal, hogy Magyarországon gyakorlatilag
  nincsenek hifi-berendezések, ezért képtelenség volna számonkérni a
  kritikusoktól a jó berendezések használatát. Ezzel természetesen nem
  érthetünk  egyet,  hiszen  Magyarországon  legalább  50  ezer
  hifi-berendezés üzemel, ha egy kicsit lejjebb visszük a mércét, akkor
  háromszor ennyi - másrészt pedig aki kovács akar lenni, az szerezzen
  magának kalapácsot. A legrosszabb esetben kölcsön-üllőn is lehet
  kalapálni.
    Dehát minden pro és kontra akkor csak arra szolgált, hogy
  tisztázzuk "a szakma" nézeteit a hangreprodukáló eszközökről. És amit
  ellenük vethettem volna, az sem lett volna több, mint vélemény. Többet
  csak egy kísérlet mondhatott.
    Nem vagyok pártatlan. Sokkal többről van szó, mint személyes
  hiúságról,        újságírói        "bulldog-effektusról"
  ("végére-járni-a-dolognak"). Mert amennyiben a kísérlet pozitív, tehát
  legalább is sejttetni engedi, hogy a lejátszóberendezés minősége
  igenis beleszól a kritikába, feltehetőleg nagyobb becsülete lesz az
  audio-technikának a zenészek, zenepedagógusok, esztéták szemében.
  Ezért rendkívül fontosnak tartom, hogy bár a kísérletet magam vezettem
  le, eredményét nem egyedül, hanem a kísérlet - teljesen elfogulatlan -
  alanyaival közösen értelmeztem.

  A vizsgálat korlátai

    A teszt lényege nyilván az, hogy kritikát vagy valami hasonlót
  iratunk a kísérleti személyekkel, ugyanazokról a hanglemezekről,
  mégpedig úgy, hogy a lejátszó berendezés hol jó minőségű, hol pedig
  gyatra. Feltéve hogy a kritikusok - képzettségük, képességeik szerint
  - homogén csoportot alkotnak, elegendő számú (száz? kétszáz?) próba
  alapján statisztikailag kezelhető adathalmazhoz jutunk arról, hogy
  mennyiben befolyásolta ítéletüket a lejátszóberendezés. Ez eltartana
  egy  évig,  közben  a  zsürorok elkerülhetetlenül összefutnának,
  megtárgyalnák a dolgot oda és vissza, befolyásolnák egymást, és végül
  az egész teszt kézbentarthatatlan lenne. Nos, nekem nem volt több
  kritikusom, csak tíz. De mindegyikük két ízben szerepelt. Nem csak a
  statisztika kedvéért.
    Egyébként  ugyanis,  még  ha  meggyőző lenne is a kísérlet
  statisztikai szempontból, magukat a résztvevőket semmiről sem győzné
  meg: mindegyikük úgy vélné, hogy az ő kritikája mindenképpen helytálló
  volt - legfeljebb a többiek tévedtek. Más a helyzet, ha mindenkivel
  két-két kritikát iratunk: egyet a hifi, egyet pedig a nem hifi módon
  lejátszott lemezekről. Ha a két ítélet egybecsengő, a kísérlet
  eredménye negatív, ellenkező esetben pozitív. Első benyomásra ez a
  módszer  reménytelennek  látszik, mert ha a kísérleti személyek
  megtudják, hogy ismét ugyanarról a hangfelvételről kell írniuk,
  tudatosan vagy tudat alatt mindent el fognak követni, hogy a két
  kritika hajszálra azonos legyen, hiszen úgy éreznék, hogy különben
  kétségbe vonható a szakértelmük. Mégis, bíztam benne, hogy ha a
  kísérlet igazi célját ködbe tudom burkolni, akkor mindvégig objektív
  dolgozatokat kapok. Tudtam, hogy ezt a kísérlet végén mindenképpen
  ellenőriznem kell.
    Persze, a kísérlet résztvevői nem "valódi" hanglemezkritikusok
  voltak - legalább is nem gyakorló kritikusok, akiket én röstelltem
  volna felkérni, ők pedig feltehetően nem szívesen vállalták volna a
  kísérleti  nyúl  szerepét. Zeneakadémistákra, a főiskolát nemrég
  elvégzett zenészekre gondoltam, olyanokra, akik már eléggé intenzív
  kapcsolatban állnak a zenével, s akikben legalább potenciálisan benne
  rejlik a zenekritikus - de akiket semmiféle presztízsveszteség nem
  érhet (még sajátmaguk előtt sem!), ha esetleg rá kell döbbenniük,
  hogy bármi miatt is, de képtelenek következetesen ítélni. A tíz
  "kísérleti kritikussal" Földes Imre tanár úr, illetve Malina János
  ajánlása  folytán ismerkedtem meg; valamennyiüknek ezúton mondok
  köszönetet segítségükért, illetve közreműködésükért.

  A teszt előkészítése

    Vendégeimnek  azt mondtam, hogy úgynevezett pszichoakusztikai
  tesztről  van  szó,  amellyel  mindenekelőtt  a  zenekritika
  "üzembiztonságát" szeretném ellenőrizni. Képesnek érzik-e magukat -
  kérdeztem -, hogy teljesen együttműködjenek velem, meg tudnak-e
  szabadulni természetes ellenérzéseiktől, amelyet, a kísérlet alanyai
  szükségszerűen  érezhetnek,  tudnak-e  tökéletesen elvonatkoztatni
  mindentől, ami befolyásolhatná őket ítéletükben? És képesek-e arra,
  hogy  egy  hónap múlva újból összeüljenek, és újból elbírálják
  ugyanazokat a lemezeket, de úgy, mintha akkor hallanák először? Egy
  hónap elég nagy idő a feledésre, de így is arra kérem őket, hogy
  közben, ha találkoznak, szóba se hozzák a történteket; ha van odahaza
  lemezgyűjteményük, ne ellenőrizzék, hogy az imént hallott, letakart
  címkéjű felvételek azonosak-e az ő lemezeikkel. (Mert a lemezek
  címkéjét természetesen leragasztom. Tehát nemcsak azt nem tudhatják,
  ki játszik és ki vezényel, de még azt sem, hogy vezényel-e valaki
  egyáltalán.)
    Bízom benne - mondtam -, hogy elfogulatlanok maradnak, kizárólag
  az  aznapi  énjükkel  ítélnek,  és  nem fognak megdicsérni egy
  hangfelvételt csupán azért, mert egy hónappal előbb is jónak találták.
  Nem győzöm hangsúlyozni, hogy joguk van a tévedéshez. Annál is inkább,
  mert fenn kell tartanom egy bizonytalansági tényezőt. "Valamelyik
  csoport  -  mert számos csoporttal elvégezzük ezt a tesztet! -
  legközelebb mégsem ugyanezeket a lemezeket fogja hallani. Anélkül,
  hogy megmondanám, mikor, a három lemez egyikét, másikát, de akár mind
  a hármat is kicserélhetem ugyanazon zeneművek más felvételére." (A
  valóságban csak két csoport volt, és természetesen mindig ugyanazokat
  a lemezeket hallgatták.)
    Egyébként ne zavartassák magukat semmitől, legfőképpen egymástól
  ne,  és  lehetőleg  tartózkodjanak  a véleménnyilvánítás bármely
  formájától. Az esetleges műszaki tökéletlenségeket hagyják figyelmen
  kívül,  hiszen  a  gépek  mindig  tökéletlenek. Absztraháljanak.
  Koncentráljanak a lényegre, az eredeti zenei produkcióra - ne úgy,
  mint a hifi-mániákusok, akik lényegtelen, árnyalatnyi különbségekért
  súlyos pénzeket fizetnek. Egyáltalán, hagyjuk a hifit, mint láthatják,
  nem is választottam különlegesebb készülékeket -, hiszen most nem
  műszaki, hanem esztétikai tárgyú kísérlet folyik. "Vegyük komolyan
  egymást."
    Nem kell formális zenekritikát írniuk, jobb a spontán jegyzet,
  akár  távirati  stílusban  is.  Ne állítsunk egységes, kötelező
  kritériumrendszert, mindenki csak annyit vessen papírra, amennyit
  fontosnak és éppen elegendőnek tart. Amennyiből kiderül, mennyire
  taksálja a zenei összprodukciót. De ítéljenek olyan lelkiismeretesen,
  amilyen  lelkiismeretességre  maguk  is  számot  tartanának,  ha
  történetesen ők ülnének benn a zenekarban.

  Műszaki körülmények

    "Hifi"  hangvisszaadásra  a Hifi Magazin kontrollberendezését
  használtuk: a Sonus Gold Blue hangszedőt, a Revox előerősítő-panelt, a
  Quad 405-ös végfokot, a Spendor BC1-es hangdobozokat - szemre egyik
  sem  mutat  sokat! Lemezjátszónk, a Mechanikai Laboratórium egy
  kísérleti futóműve már reprezentatívabb megjelenésű, ez viszont az
  egyik alkalommal éppen szét volt szedve, és ekkor egy (módosított)
  Tesla  NC440-essel  helyettesítettük. Ez utóbbi összeállításban a
  rendszer értékét 70 ezer forintra becsülöm. Nyugaton a nívós átlagnak
  felel meg; léteznek tízszerte drágább hifi-láncok is.
    Mindezt igen olcsó, úgynevezett "kompakt" sztereó rendszerekkel
  állítottam szembe. Mindkét alkalommal a RAVILL-tól kértem kölcsön, ami
  éppen kéznél volt: egyszer egy 6200,- Forintos Videotont, egyszer
  pedig egy 6800,- Forintos Teslát. Mindkettő ugyanazt az olcsó, de már
  modernnek  nevezhető,  csehszlovák  gyártmányú, kristályhangszedős
  lemezjátszót tartalmazza. Erősítőjük mintegy 2x4 wattos, és rádióval
  van  egybeépítve,  hangdobozaik  aprócskák és primitívek. Minden
  gyengéjük ellenére ezek a sztereó készülékek még mindig sokkal jobban
  szólnak, mint nagyon sok - elavult - lemezjátszó-berendezés szerte az
  országban. Áruk pedig megközelíti a magyar átlagfizetés kétszeresét.
    Vendégeim első csoportja előbb a hifi-láncon, majd egy hónap múlva
  az olcsóbb berendezésen hallgatott zenét. A másik ötfőnyi csoport
  pontosan fordítva: előbb a gyatrább készülékeket hallgatta, és csak
  másodszorra, több, mint egy hónap elteltével a hifi-berendezést. Így
  is izgalommal vártam, hogyan fogadják a gyengébb készülékek hangját.
  Vajon nem fognak-e gyanút? Mindenesetre összevissza tologattam az
  egyes darabokat, a kis hangdobozokat felraktam a nagyobbaknak a
  tetejére, hogy legalább a hifiben járatlanok előtt rejtve maradjon,
  melyik is szól tulajdonképpen.
    Így is elhangzott egy-két megjegyzés a hang minőségéről. Ilyenkor
  újra meg újra elmondtam, hogy végtére is azért folyamodtam zenészek
  füléhez, mert ők képesek absztrahálni, a lényegre összpontosítani,
  felül emelkedni a technikai tökéletlenségeken - nem úgy, mint a
  hifi-mániákusok, akiket csak a műszaki sallang érdekel stb. stb. Ha
  szükségét érzik, hát le is írhatják, hogy itt és itt talán a technika
  a ludas, nem a zenészek. (Ez alig-alig fordult elő.) Később, a teszt
  eredményének összefoglalásakor kitűnt, hogy senki sem gyanakodott
  semmire. Csak csodálkoztak, hogy a Hifi Magazin olcsóbb készülékekkel
  is beéri.
    Hifi-elv, hogy lehetőleg ne használjuk a hangszínszabályzókat: a
  zenének magától kell szépen szólnia. Mindazonáltal, amikor először
  szólaltattuk meg a gyengébbik berendezést, többen is kevesellték a
  mélyhangokat. Ezért az első lemez lejátszása után már "feltekertem"
  egy kissé a basszust az erősítőn, és ettől kezdve így használtuk a nem
  hifi készülékeket. Miután a jó mélyhangátvitel rendkívül fontos
  szempont,  elképzelhető,  hogy  az  első  lemezen  tapasztalt
  basszus-szegénység  tükröződni fog a kísérlet eredményében (lásd
  táblázatunk bal alsó hatodát a 24. oldalon).

  A hanglemezek

    Ha valaki hivatalból foglalkozna efféle tesztekkel, végig kellene
  csinálnia a kísérletet minden egyes zenei műfajjal, azokon belül is
  minden fontosabb kor zenéjével, s egy harmadik szempont szerint azt is
  ki  kellene  próbálnia,  hogyan  vizsgáznak  az eltérő minőségű
  hangfelvételek.  Mert  hiába  derülne  ki,  hogy  a  kivételes
  felvételtechnika  megköveteli  a  jó  lejátszóberendezést - ha a
  hanglemezek átlagos minősége nemhogy nem kivételes, hanem enyhén
  szólva is csak közepes. Nekem egyetlen kísérletre futotta az erőmből,
  tehát "ebből is egy kicsit, abból is egy kicsit" válogattam. Ez
  természetesen azzal jár, hogy a kísérlet eredménye összemosódik,
  nehezebb kihüvelyezni a tanulságokat. A kísérleti program mindössze
  három zeneműből állt, s nem tartott tovább egy óránál.
    Az első lemezen rendkívül "színes" - némi pejoratív mellékzöngével
  azt is mondhatnám: "hifi" - programzene volt, korai Stravinsky: A
  tűzmadár.  Felvételünkön az amerikai Atlanta Szimfonikus Zenekar
  hallható, Robert Shaw vezényletével. Műszaki szempontból a világ
  legjobb hanglemezei közé tartozik. A műsort digitális (Soundstream)
  rendszerrel rögzítették, a pianisszimók és a fortisszimók különbsége
  óriási - egyes külföldi lemezkritikusok szerint az előadók egy kissé
  vissza is éltek ezzel a lehetőséggel: "rájátszottak" a dinamikára. Ezt
  a szokásosnál jóval drágább lemezt egy frankfurti hifi-nagykereskedő
  cég, az Audio Int'l küldte meg a Hifi Magazinnak, két példányban. Az
  egyiket fájó szívvel feláldoztam - a kristályhangszedők nem kímélik a
  lemezt.
    Lábjegyzetben:  egyik-másik  tekintélyes  hangmérnök idült és
  fölöttébb kényelmes babonája szerint nemcsak hogy nem kell, de nem is
  szabad túl nagy dinamikát juttatni a hanglemezre, mert az olcsóbb
  készülékek nem tudják majd lejátszani, a tű ugrani fog. Egyszer már
  bebizonyítottuk, hogy ez nem igaz, de ezúttal magam is aggódtam egy
  kicsit, mert a Tűzmadár nem egyszerűen nagy, hanem extrém dinamikát
  közvetít. (Félreértések elkerülése végett: ez az extrém dinamika még
  mindig csak sápatag visszfénye annak, ami a koncerten érvényesül!)
  Nos, megnyugtathatok mindenkit, hogy az olcsó kristályhangszedők,
  természetesen új tűvel és kifogástalanul beállítva, gond nélkül
  lejátszották a világ egyik legnagyobb dinamikájú hanglemezét! Más
  kérdés, hogy két lejátszás után, tehát amikor ismét hifi-hangszedőt
  hallgattunk, bizony észre lehetett venni - nem csak ezen! mindhárom
  lemezen! -, hogy a kristályhangszedők egy kissé a saját képükre
  formálták a barázdákat.
    Ellenpontozva  a "túlhangszerelt" Stravinsky-zenét, másodiknak
  Mozart Haffner-szimfóniáját választottam, a csehszlovák Supraphon cég
  lemezéről, a karmester nélkül játszó Prágai Kamarazenekar előadásában.
  Jellegzetes  Supraphon-lemez.  Míg  a  magyar  lemezek  készítői
  óvatosságból inkább a dinamika-szegénységet, a kissé "fejbecsapott"
  hangképet vállalják, a csehszlovákok nagyobb energiákat szeretnének
  felvinni a lemezre, mint amekkorát a műszaki felkészültségük megenged.
  Így  aztán a felvétel "hangosabb" ugyan, legalább is a magyar
  lemezeknél, de már az elején is torzítást hallani, és ahogy közeledünk
  a kritikus belső barázdákhoz, a hangkép egyre érdesebb, keményebb,
  rekedtesebb lesz - vesd össze ezt kritikusaim ítéleteivel! A lemez
  egyébként több mint tíz éves.
    Hogy  a  programban barokk zene is, magyar hangfelvétel is
  szerepeljen, Händel Vízizenéjére, a Liszt Ferenc Kamarazenekar egy
  régebbi, de ma is kapható lemezére esett a választásom. Jó tíz évvel
  ezelőtt készült ez is, még Sándor Frigyes vezényletével; ismeretes,
  hogy az együttes azóta főleg karmester nélkül játszik. Erről a
  lemezről én leginkább a G-dúr szvitet szeretem, de Malina János még
  idejében figyelmeztetett, hogy kísérleti kritikusaink némelyike túl
  gyakran  hallja  Czidra László blockflötéjét, tehát ráismerhet a
  felvételre. Ezért inkább a D-dúr szvitnél maradtam.
    Egyébként  ez  a  lemez is tartogat érdekességeket, műszaki
  szempontból is. Műsorát még Dolby-zajcsökkentő használata nélkül
  rögzítették, a felvétel ezért egy kissé zajos, de megítélésem szerint
  jóval elevenebb, természetesebb, mint a Liszt Ferenc Kamarazenekar
  számos újabb lemezén. A csembaló játéka például igen tisztán kivehető
  - talán egy kicsit még több is van belőle a kelleténél.


  


  Kísérlet és kontrollja

    A kísérlet 1980. szeptemberében kezdődött, és az év végéig éppen
  befejeződött.  Összefoglalva:  öt-öt  kritikus két-két alkalommal
  meghallgatta és elbírálta Händel, Stravinsky, Mozart zenéjének mindig
  ugyanazt a felvételét, anélkül azonban, hogy biztosra vehették volna,
  hogy valóban ugyanazt hallják. (A lemezcímkék mindvégig le voltak
  ragasztva.) Mint tudjuk: csupán annyi változott, hogy egyik alkalommal
  nívós, a másik alkalommal gyönge lejátszóberendezést hallottak.
    Amikor már a második kritikájukon is túljutottak, ellenőrzésképpen
  mindegyiküktől külön-külön megkérdeztem: véleménye szerint ugyanazokat
  a  felvételeket  hallotta-e,  avagy  úgy  gondolja,  kicseréltem
  valamelyiket, esetleg mind a hármat? Ebből ugyanis ellenőrizhettem,
  hogy a kísérletben részt vevő személyek nem gyanítják-e a teszt igazi
  célját. Íme a válaszok:

  Vízizene:
  mind a tízen azt tippelték, hogy kicseréltem.

  Tűzmadár:
  nyolcan azt mondták, kicseréltem, egyvalaki bizonytalankodott, egy
  személy viszont kijelentette: kizárt dolog, hogy a Tűzmadárnak két,
  ennyire kitűnő felvétele létezzen...

  Haffner:
  ötük szerint cserélődött a felvétel, négyen úgy vélték, azonos maradt,
  egy személy ítélete ismét bizonytalan volt.

    Később, mikor újra összehívtam őket - mindnyájukat -, hogy közösen
  értelmezzük a kísérlet eredményét, és elmondtam, hogy a felvételek
  mindvégig azonosak voltak, többen valósággal meg voltak döbbenve:
  szinte el sem akarták hinni.
    Kétféle effektust lehet előre jelezni. A hifi-berendezésen a zene
  tisztábban, elevenebben, lelkesítőbben, gyönyörködtetőbben szól (mert
  nem ütközik korlátokba!) - másrészt jobban lelepleződnek az előadók
  hibái.  Az  tehát  a kérdés, hogy hifi-berendezésen hallgatva a
  hangfelvételbe öltöztetett zenei produkciót, a kritikusok többsége
  azonos módon fog-e ítélni, úgy, mint előzőleg? Esetleg enyhébben?
  Szigorúbban?
    Hogy ezt megvizsgálhassuk, a szavakban kifejezett ítéleteket előbb
  át kell alakítanunk számokká, vagy egyéb jelekké, amelyekkel számolni
  lehet. A következő szimbólumokat használtuk:

  ! a két ítélet egybevág
  + hifi-technika: kedvezőbb ítélet
  - hifi-technika: kedvezőtlenebb ítélet

  ----------------------------------------------------------------------
               Vízizene    Tűzmadár    Haffner
  ----------------------------------------------------------------------
  Első csoport:   1.    -        +        !
           2.    !        +        !
           3.    +++       ++       !
           4.    --       !        !
           5.    -        --       ++
  ----------------------------------------------------------------------
  Második csoport: 6.    +        !        ++
           7.    -        +++       -
           8.    ++       -        +
           9.    +++       ++       -
           10.    ++       ---       ++
  ----------------------------------------------------------------------

    A  "+", illetve "-" jelekből kettőt írtunk, ha az eltérés
  meglehetős volt, és hármat, ha a két ítélet szélsőségesen elütött
  egymástól.
    Ezt elbírálni szubjektív dolog, ezért a kritikákat nem egyedül
  minősítettem: a kísérlet résztvevőivel közösen döntöttük el, melyik
  kritikapárra milyen szimbólumot írjunk. Volt 5 vitás eset, ilyenkor
  szavazást kértem. Még így is, utólag felülvizsgálva a kísérleti
  kritikákat, 7 olyan párt találtam, amelyet másképpen is lehetne
  interpretálni. Mindezek a módosítások azonban nem változtatnák meg a
  teszt kicsengését. Mégis, hogy bárki egybe vethesse a szöveget a mi
  interpretációnkkal, a cikk végén közre adjuk a kísérlet teljes
  anyagát. (A 26-31. oldalon.) Azt hiszem, érdekes olvasmány.

  Találati arány

    Kritikusaim mindössze 7 esetben bizonyultak következetesnek. Ez
  nem több, mint 23%. A hétből 4 találat a Haffner-szimfóniára esik, de
  még  itt is csak 40 százalékos az eredmény. Még a viszonylag
  eredményesebb I. csoportban sem haladja meg a találati arány a 40
  százalékot. Csupán a táblázat jobb felső hatoda (Haffener-szimfónia,
  I. csoport) ad elfogadható, 80 százalékos értéket - ha viszont így
  számolunk, a többi hatod szinte találat nélkül marad.
    Ha  megengedhetőnek  tartjuk,  hogy  a kritikusok tévedjenek
  valamelyest, átírhatjuk a táblázatot oly módon, hogy az "egy plusz",
  illetve "egy mínusz" helyébe is felkiáltójelet teszünk, és így a
  találatok számát 17-re növeljük (53%). Eltekintve attól, hogy ez még
  mindig nagyon mérsékelt eredmény, a hátralevő 13 ítéletpár most már
  kizárólag erős vagy éppenséggel súlyos tévedést tartalmaz!
    Személyekre bontva: öten egyszer sem ítéltek megbízhatóan, hárman
  egy találatot értek el, ketten pedig két-két zeneművet minősítettek
  következetesen. Vigyázat: a találat ténye kísérletünkben nem azt
  jelenti,  hogy  az  illető  helyesen  ítélt,  csupán azt, hogy
  következetesen. Tehát esetleg mindkét alkalommal tévedett.
    Aligha bennük volt a hiba. Még ha feltehetően kevesebbre képesek
  is,  mint  a  rutinos,  lemezkedvelő hanglemezkritikusok, nagyon
  valószínű, hogy a kétféle lejátszóberendezés volt az, amely ennyire
  megingatta ítéletük biztonságát.

  Dicséret, vagy bírálat?

    A hifi-berendezés hűségesebben közvetíti az előadásnak mind az
  erényeit, mind pedig a hibáit. Hogy ezáltal inkább dicséretre, avagy
  inkább bírálatra készteti-e a kritikusokat, erről a "+" és a "-" jelek
  arányából tájékozódhatunk.
    Túlsúlyban vannak a "+" jelek. Kérdés, hogy ez véletlen-e.
  Mindössze 30 adatpárral rendelkezünk - statisztikailag eléggé szerény
  támpont. De a táblázatból kiemelhetünk egyes adatsorokat, és ha
  ezekben is mindvégig a "+" jelek dominálnak, akkor már erősen
  gyanítható, hogy korreláció áll fenn a lejátszóberendezés milyensége
  és a lemezkritikus jóindulata között. Vegyünk néhány példát (mindig a
  "+" jelek száma áll elől):

  Pozíció szerint számolva
  - azaz: hány kockában szerepel egyik vagy másik jel?

  Vízizene: 5-4.
  Tűzmadár: 5-3.
  Haffner:  4-2.
  Összesen: 14-9.

  Abszolút értékben számolva
  - vagyis hány "+" és "-" jel van összesen a táblázatban?

  Vízizene: 11-5.
  Tűzmadár: 9-6.
  Haffner:  7-2.
  Összesen: 27-13.
  Tehát jóval több a "+" jel, mint a "-" és a "!" együttvéve!

  Súlyozva.
  Szerintem  ez  a  legfontosabb.  Nézzük  csakis  a  súlyosabb
  következetlenségeket, vagyis a kettős és a hármas jeleket. A kettős
  jelek aránya 7-2, a hármas jeleké 3-1, összesen 10-3.

    Bárkinek jogában áll azt mondani, hogy mindez merő véletlen. De
  ismerje el: nagyon makacs véletlen.

  Modell és valóság

    Nézzük, miben tér el hanglemezkritika-modellünk a valóságostól.
  Már  említettem,  hogy felvételeinket "csak" főiskolások, fiatal
  zenészek  minősítették. Elhiszem, hogy a rutinos lemezkritikusok
  megbízhatóbban szerepeltek volna - de mennyivel? Azt hiszem, erre
  mindenkinek magának kell keresnie a választ.
    A "hifi" és a "nem hifi" berendezés különbsége kísérletünkben
  meglehetősen nagy volt, de a teszt még ebből a szempontból sem volt
  abszurd, hiszen van olyan zenekritikus, aki lényegesen rosszabb
  berendezést használ, mint a Synkopa - esetleg éppenséggel monó(!)
  lemezjátszója van...
    Kétségtelen, hogy a hifit és a nem hifit megkülönböztető első
  számú kritérium a basszusátvitel milyensége. Nézzük meg még egyszer
  táblázatunk  bal  alsó hatodát, azaz a II. csoport kritikáit a
  Vízizenéről. Tény, hogy ekkor még nem tekertük fel a mélyhangokat az
  olcsó Tesla erősítőn - és az is tény, hogy a zenei produkciót ekkor
  úgyszólván "levágták". Vajon véletlen egybeesésről van-e szó? Ha igen,
  örülnék, hiszen ez erősítené adataim súlyát: azt jelentené, hogy a
  táblázat összes adata korrekt, statisztikailag egyenértékű.
    De az is lehet, hogy az elmarasztaló kritikának éppenséggel a
  mélyhangszegénység volt az oka. (Kísérletünk kicsengésén ez sem sokat
  változtat: a tabella, még ha törölnék is a bal alsó hatodát, nagyjából
  ugyanazokat   a  tendenciákat  mutatná.)  De  mit  értsünk
  basszus-szegénységen?  És  mit  értsünk jó basszuson? Azt, hogy
  feltekerjük a mélyhangszínszabályzót, és ezzel elkenjük a hangkép
  tisztaságát?  És  milyen  mértékben  tehetjük  ezt?  Ugyanis
  kiegyensúlyozott, "lineáris" hangkép csak egyetlen egy van - hepehupás
  átvitel viszont, amely indokolatlanul vagy ezt, vagy amazt a szólamot
  hangsúlyozza, számtalan lehetséges.
    Ide tartozik még egy motívum. Beszámoltam a kísérletről Ujházy
  László barátomnak, a Rádió csoportvezető hangmérnökének. Arra hívta
  fel a figyelmemet, hogy tapasztalatai szerint másképpen ítéljük meg a
  zenét, ha hangosan szól, s megint másképpen, ha nem szól elég
  hangosan. Vajon egyforma hangerővel hallgattuk-e a lemezeket a jobb és
  a rosszabb berendezésen?
    Nos, nem egyenlő, hanem mindenkor optimális hangerővel hallgattuk.
  A hifi-berendezésnek nemcsak hogy immanens tulajdonsága, hanem az
  értelme  is  az,  hogy  a mély, torzítatlan basszus, a tiszta
  középtartomány  még  egészen nagy hangerőn is kellemes, élethű,
  kívánatos  marad.  Ugyanekkora hangerő a "kompakt" berendezésről
  elviselhetetlen lett volna, nemcsak a fülsiketítő torzítás miatt,
  hanem éppen azért is, mert a basszusnak nyoma sem maradt volna: nem
  bírta volna sem a hangszóró, sem a végerősítő. Megelégedtem tehát egy
  elfogadható  "szobahangerővel" - miként ezt az ilyen berendezés
  tulajdonosa teszi (akár foglalkozik kritikaírással, akár nem).
    Mielőtt a kísérletbe belefogtam volna, sokakkal konzultáltam:
  vajon milyen eredményre számítsak. Nagyjából-egészéből egyetértettünk
  abban, hogy ha van zene, amely megkívánja a hifi-berendezést, akkor a
  színes, programszerű, dúsan hangszerelt muzsika biztosan ilyen. És
  mennél  kevésbé  van  felékesítve  a zenei anyag, annál inkább
  függetlenítheti magát a wattoktól, hertzektől, decibelektől. Nos,
  kiderült, hogy ez nem egészen így van.
    Való  igaz,  hogy kritikusaim a Mozart-zenével szerepeltek a
  leginkább  "üzembiztosan",  sokkal  kevesebbet tévedtek, mint az
  ezerszínű Tűzmadarat hallgatva. De hogyan áll a dolog a Händel-művel?
  Talán ez is "agyonhangszerelt" zene?
    Megkérdeztem zenész barátaimat, szerintük mi az oka, hogy éppen a
  Haffner-szimfónián  érték el a legtöbb találatot? Ők ezt azzal
  magyarázták, hogy a leginkább ez van fedésben a mai zenei köznyelvvel,
  tehát mind a zenészek, mind a zenehallgató közönség ezt ismeri a
  legjobban. Bizonyára igazuk van, de a teljes igazság több lehet ennél.
  Noha a találat fogalma kísérletünkben nem azt jelenti, hogy a kritikus
  ekkor helyesen ítélt, csupán, hogy következetesen - vendégeimnek igaza
  lehetett abban, hogy a Prágai Kamarazenekar szolgáltatta hangkép
  kemény és érdes. Gyanús, hogy ez az érdes, rekedtes hangszín részben a
  Supraphon lemezkészítési technikájának adománya. (Nota bene: 3 ízben
  még  ez  a  produkció  is  lényegesen  jobban  tetszett a
  hifi-berendezésről!)
    A Hungarotont nem bántom: az ő veszteségeit "majd odaát dobolják".
  De a Tűzmadár előadói, ők vajon ennyire jó zenészeknek bizonyultak
  volna mondjuk egy Melódia lemezen is?
    Végül is embere válogatja, ki mennyire merész következtetésekre
  jut kísérleti hanglemezkritikáink olvastán.
    Magam csak azt vallom: habár a rossz lemezjátszó nem zárja ki a
  kritika helyességét (és persze a jó lemezjátszó sem garantálja, hogy
  a kritikus helyesen fog ítélni), létezik a hanglemezkritika-írásnak
  egy bizonytalansági tényezője, és ez annál kiszámíthatatlanabb, minél
  silányabb lejátszóberendezést használ a zenekritikus. Gyaníthatólag
  olvasóink többsége is erre a következtetésre jut - különösen az
  audiofil-fajta.
    Mások inkább az ellenérveket fogják keresni, bizonyítandó, hogy az
  igazán felkészült esztéta ítéletét még a gyatra lemezjátszótechnika
  sem  befolyásolhatja.  Remélhetőleg  meg  tudják  győzni erről a
  zeneművészeket is, tehát azokat, akiknek a hírnevük, önbecsülésük, az
  egzisztenciájuk múlik azon, hogy milyen kritikát kapnak.


    Itt a Vízizenéről, a következő két oldalpáron a Tűzmadárról,
  illetve a Haffner-szimfóniáról írt kritikák olvashatók. Egymás mellé
  tördeltük az ugyanazon szerzőtől származó ítéleteket. Noha nem "forma
  szerinti" kritikákat kértem, inkább spontán jegyzeteket, "skicceket",
  csak imitt-amott változtattam a stíluson, elsősorban azzal, hogy
  kijavítottam a tollhibákat, kiegészítettem a rövidítéseket. Egy-egy
  szót nem tudtam elolvasni, ezek helyett (...) áll. A szerzők személyét
  ekkor már szándékosan nem akartam kutatni. Többen ritmusképletek
  rajzával is megvilágították mondandójukat, erre utal a (K) jelölés.
  Dőlt betűvel azokat a szövegrészeket szedettem, amelyek eltérnek a
  parallel kritika kitételeitől, tehát amelyek alapján dönthettünk.
  Fölöslegesnek tartottam a kurziválást, ha a két ítélet egybecsengő
  volt.


  ----------------------------------------------------------------------
  hifi-berendezésen       Vízizene      gyönge berendezésen
  ----------------------------------------------------------------------

 1. Néhol    bizony    hamis a  A  zene  arányos,  érezhetően
  trombita-duett. Kicsit nehézkes,  kidolgozott      előkészítés
  ragadós előadás (csak az elején).  eredménye;  nagyon  pontos, jó
  A  mai  "hagyományos"  barokk  tempóarányok  és színváltozások
  előadási stílust alapul véve elég  bizonyítják  ezt.  Zeneileg az
  sokszínű, talán nekem mégiscsak  egyértelmű fogyatékosság - annak
  kicsit  sűrű  a  hangzás. Túl  ellenére, hogy általában (egy-két
  egysíkú a tempók választása.     fúvósállástól    eltekintve) a
                     zenekar teljesen együtt játszik,
                     határozott, jól tartott tempói
                     vannak - az, hogy pont ezek a
                     határozott tempók, jó tartás üt
                     vissza: szinte semmi lélegzése,
                     belső mozgása nincs a tételeknek,
                     csak a kottakép szólal meg, semmi
                     több.  Ez  olyan hiány, ami -
                     különösen a barokk zenében - az
                     egész  előadást  sematikussá,
                     üressé,  jelen  esetben kicsit
                     ragadóssá teszi.

  ----------------------------------------------------------------------

 2. A   tétel  indítását  jóval  A Händel-műben a ritmustalanságot
  ünnepélyesebbnek  érezném, mint  és a tiszta intonálás hiányát
  ahogy   itt   megszólalt. A  érzem a fő kellemetlenségnek. Ez
  színhasználat, dinamika és ritmus  utóbbi  különösen  vonatkozik a
  egységéből  egyedül  a  ritmus  rézfúvósok karára, melynek egy
  maradt  elfogadható,  mégpedig  Händel-zenekarban   különösképp
  azért  csak  elfogadható, mert  fontos   szerepet   kellene
  iskolásan alkalmazott tartással  betöltenie.  E  zene  másik
  zenélnek. A "hangszerészek" nem  követelménye   a   ritmikus,
  nyújtanak  nagy  biztonságot a  lendületes, egymásnak felelgető
  hallgatónak, túl sok a pontatlan  előadás.  A ritmus kezdetleges
  kezdés és végzés, valamint főleg  jelentkezési formái nyilvánultak
  a kétségtelenül nehéz kürt- és  meg, fogalmazhatnám ezt úgy is,
  trombitaállásokban  a  hamisan  hogy a lendület a tempó rovására
  intonált  hang.  A  vonóskar  ment.  A vonóshangszerek éles,
  csapnivalóan  keni a hangokat,  szőrös megszólaltatása növelte a
  emellett  teljesen  különböző  concerto jelleg iskolás mivoltát.
  vibrátókat  alkalmaznak,  mely  A hangszeresek vezetőjének még
  önmagában  is  recés,  éles  a "legalább biztosan játszani"
  hangzást eredményez. A gyakorlati  elképzelést   sem   sikerült
  hibákon kívül a karmester (ha van  megvalósítania.
  ilyen)  elképzelését nem érzem
  elképzelésnek.

  ----------------------------------------------------------------------

 3. Az   első   átvezetés   túl  Kicsit   mackós   a  tempó,
  mesterkéltnek   tűnik.   Jól  nehézkesség  érződik  az  első
  kapcsolódnak egymásba az egyes  tételből.  A  trombiták jobbon
  kisebb részletek. A barokk jó  behangolhattak       volna.
  értelemben vett "motorikussága"  Valószínűleg  nincs  karmester,
  folyamatosan   érezhető   az  vagy  ha  van, akkor minek. A
  előadásban.  Anyagszerű  zenei  különböző   részek   egymásba
  lezárások. Néhol mintha hiányozna  szövése nem tetszik. Vagy nem
  a barokk "teraszos dinamika". A  jönnek akkor, amikor várnám, és
  trombitások kiválóan játszanak.  nem is mindig meggyőzően. Mintha
  Az összhatás nagyon jó, egészében  a zenészek egymásra várnának a
  meggyőző, jó előadás. A trillákat  következő tempó elkapásánál. Apró
  Maurice André jobban játszaná.  ritmikus    eltolódást   is
  Ha    karmester   dirigálna  észrevettem,      helytelen
  (amennyiben nincs a felvételben),  agogikákat, kicsit rossz zenei
  akkor a néhány apró tempóbeli  hangsúlyokat hallottam. Talán egy
  megingás    nem    lenne. A  erős  és  jó  zenei felfogású
  continuo-szólam jó, éppen elég.   karmester jobban "gatyába tudta
                     volna  rázni"  az  előadást. A
                     tételek  tempóinak  egymáshoz
                     viszonyított aránya sem tetszett
                     mindig. Mackós, tenyeres-talpas.

  ----------------------------------------------------------------------

 4. Nem  túl  egységes, középszerű  1.   Bevezető  zene:  kissé
  előadás.   A  (K)  hangsúly  visszahúzó  a  tempó a végén,
  helytelen!  Tempóingadozások; a  rezek:  ércesek  (K).  Fúvó:
  fúvós és vonós válaszolgatások  tisztán,  puhán  szól.  Kis
  között nem mindig hallani a tempó  pontatlanság  ritmusban,  (K)
  egységét.  A  rézfúvós trillák  összeugró.
  mindig pontosak. A hangzás nem  2. Telt hangzás, monumentális,
  elég  áttört,  inkább  súlyos,  méltóságteljes.      Tiszta,
  vaskos.    Az    intenzív  folyamatos,  jól  összefogott.
  (hagyományos) "barokk játékmód"  Minore  (fák,  hegedűk)  jól
  jelenléte kevéssé érezhető. Úgy  elkülönül az előző zenei résztől
  tűnik,  nem  "testreszabott" a  - puha, kecses, törékeny D. C.
  zenekarnak  a  händeli  művek  3.  Francia  tánc pontos, nem
  elődása.               sleppelő  ritmus.  A  rezek
                     lehetnének   még  csengőbbek,
                     élőbbek (Maurice Andrésabbak!!).
                     4. (K) hangsúlyt kap az utolsó
                     hang   (előírt?).   Ritmikai
                     pontatlanság is adódik (lötyög).
                     Felkészült   zenészek,   jó
                     produkció, de nem győz meg minden
                     szempontból.  Helyenként  több
                     éneklő  hangot képzelnék, néha
                     kicsit száraz a hangzás.

  ----------------------------------------------------------------------

 5. Igen  zavaró  volt az előadók  A   ma  egyre  kívánatosabb
  hamissága!  Mintha  "korabeli"  autentikus előadástól elmaradt ez
  hangszereken  adták volna elő.  az    interpretáció.    Egy
  Zavaróan  sok  volt időnként a  nagyzenekari hangzást hallottunk,
  csembaló.     Valószínűleg a  igen kiművelt játéktechnikával.
  csembalista vezette az előadást.  (Egy-két  helyen  -  főleg a
  A   tételek   egy   kicsit  bevezetésben  -  a  fúvósok
  esetlegesen végződtek. Egy kicsit  bizonytalankodtak, sőt, a vonósok
  szervezetlennek tűnt az előadás.   egy-egy  belépése  sem történt
                     egyszerre.)   Az   együttes
                     hangzásaránya igen jó. Sajnos a
                     karmester nagyon kimért tempót
                     diktált, ezért az előadás kicsit
                     sótlan, nem elég temperamentumos.
                     Főleg a táncoknál érződött ez -
                     túl  stilizáltnak  tetszettek.
                     Tehát  az  együttes  nagyon
                     tetszett,  de  a  túlhaladott
                     karmesteri koncepció nem tette
                     jóvá az előadást.

  ----------------------------------------------------------------------

 6. Végeredményben egy nagyon tisztán  Hozzám  nagyon közel áll ez a
  artikulált és plasztikus előadást  fajta   tónus   (hangszínek
  hallunk, amelyet csak helyenként  keverése),  az  arányok nagyon
  zavar meg egy-két fúvós zárlat  finom  és  árnyalt  adagolása.
  intonációs    bizonytatansága.  Nagyon jónak tartom a basszus
  Legfőképp  a  basszusok nagyon  kíséretét,  pontos és érthető,
  pontosan  és  érthetően tiszta  ugyanakkor melegen buja hangzást
  funkcióvezetése tetszik! Továbbá  is produkál. (Talán meg merném
  nagyon figyelemreméltó a tempónak  kockáztatni, hogy német zenekart
  már-már giusto értelmezése. Ez  hallunk.) A ritmikai precizitás
  azért fontos, mert az intenzitás  itt nem mindig egységes, s ez
  és a karakterek ilyen tempónál  zavaróan hat a zenei folyamatok
  élővé válnak.            megértésében, főleg az utolsó 2
                     tételnél hallottam ilyeneket.

  ----------------------------------------------------------------------

 7. Concerto grosso jelleg - a két  Hamis  imitt-amott  (csak  az
  hangszercsoport      nagyon  elején).  Nagyon  szép hangzás
  plasztikusan,  szépen  elvált  (...).  Rém jó ritmusok - jó
  egymástól.       Kellemes,  metrumérzet,  ugyanakkor  nem
  kiegyenlített hangzás. Szólamok  manírozás  -  jól agogizált. A
  aránya  nagyon jó - világosan  különböző  dallami  hangszeres
  elkülönül a harmónia-hordozó, a  rétegek   jól   elkülönülnek,
  kitöltő   és   a   koloráló  ugyanakkor  mégis  egységes. A
  hangszercsoport,  illetve zenei  formálásra ugyanez vonatkozik -
  anyag.  Perfekt  hangszertudás.  kis,  nagy  szépen  kifejtve.
  Kicsit  talán mérsékelt tempó.  Dinamikai árnyalatok is jók. A
  Jól  összedolgozott  előadás,  pontozott   ritmus  megoldása
  tartják  a  tempót, kellemes a  különösen tetszik, se nem túl
  hangzás. Egy-két jól elhelyezett  éles, se nem slampos, illetve
  agogika talán még frappánsabbá  mindig a kontextusnak megfelelő.
  tenné.                A darab karakterének megfelelően
                     kellően  ünnepélyes  is. Pazar
                     előadás  -  egyszerre  hat az
                     érzékekre és az intellektusra is,
                     gyönyörködtet,  és a darabot a
                     maga       mondanivalójában
                     megismerteti.  Külön  örömömre
                     szolgál,   hogy   nem  régi
                     hangszereken  szólal  meg. Íme
                     bizonyság Isten előtt, hogy nem
                     feltételenül csak a történelmi
                     előadás hiteles - számomra ez
                     nagyon    sokat   mondott a
                     Vízizenéről.   Végig   tudtam
                     figyelni az egészre. Kifejezetten
                     élveztem.

  ----------------------------------------------------------------------

 8. Precíz rézfúvósszólók, a hangjaik  Egy kicsit bátortalan, kevéssé
  szépen  szólalnak  meg, elejük  kontrasztos előadás. A ritmusok
  határozott és sokáig kitart az  nincsenek  eléggé  értelmezve,
  intenzitásuk, az egész együttes  deklamálva.  A  zenekar "ennek
  könnyed,  világos,  nem  túlzó  ellenére" kiegyenlítetten szól és
  hangzást  mutat.  Nagyon  jól  szép hangon. Kicsit távol vannak
  tempóban  játszanak,  ettől az  a darabtól, de lehet, hogy ezt a
  arányok  sokkal  világosabbak  darab is sugallja, érezzük, hogy
  lesznek.   Szinte   nincsenek  a zene csal, a táncolók "alá" van
  feleslegesen  hallatszó hangok,  játszva  (helyenként  érzem).
  így érthetőek a szólamok és az  Méltóságteljesen    táncolják,
  egész zene, értelmesen zenélnek.  talán ettől a távolság, ami az
  A harmadik részben (K) kicsit  előadásból hallható. Nem mondott
  több lehetne a hegedűszólam, nem  most  sokat, egész egyszerűnek
  olyan világos az egész, mint az  találtam.  Talán  én is távol
  első  két  részben.  Negyedik  vagyok a darabtól.
  részben ismét nagyon jól hallható
  belső szólamok, csak nekem az
  artikuláció   kicsit   kevés,
  hangsúlyokat, értelmezést értek
  alatta. Az ötödikben (azt hiszem,
  így  számozhatók  a  részek),
  szintén   kevés  hangsúlybeli
  tagolást   hallottam,  kicsit
  egyformák voltak a hangok, ettől
  darabos is lett a zárórész.

  ----------------------------------------------------------------------

 9. Ritmikus, értelmesen tagolt gyors  Bántóan  hamis  fúvósállások.
  tétel.  Puha  és mégis átható  Nehézkes, taktírozó felfogás, nem
  rézfúvók. Világoson artikuláló,  hagyja    szabadon   futni;
  zengő vonóskar. Sehol egy zavaró  visszafogott; rövid gyeplőszáron
  leállás  a  zenei folyamatban.  mozog. A lassú részek pompája
  Biztos és együttvezetett basszus  helyett  harsányság hallható. A
  és continuo. Levegős, nagy terű  táncos   karakterek   nyersen
  hangzáskép, ami a hegedűk finom  szólnak. Ha mindent hangsúlyoz az
  játékának, a basszus puhaságának  előadás, mint itt, akkor végül
  és a zenekar kiegyenlíttségének  nem  emel  ki  semmit,  nincs
  köszönhető, tehát nem felvétel-,  fogódzó,  öncélúvá válik még a
  hanem játéktechnikai eredmény. A  legmuzikálisabb megformálás is. A
  trombiták  nem  tudják  végig  hangszerek aránya ki tud többet
  tartani    az    intonáció  alapon végül kiegyenlítődik, de
  hajszálpontos  biztonságát,  ez  így az egész forszírozott lesz. A
  néha zavaró. A vége felé kissé  különböző   jellegű   tételek
  elnehezül a játék, de ez talán a  kaphatnának   jobban   eltérő
  zene          jellegével  megfogalmazást.
  összeegyeztethető.  Mindenesetre
  kezdeti finomságát...

  ----------------------------------------------------------------------

10. Ritkán hallottam hasonló precíz  B-trombitán nehéz játszani, de ha
  ritmikájú zenekart. Itt a tutti  valaki ennek ellenére vállalja,
  belépések  pontossága  szinte  hát fújja kristálytisztán, mert
  nanoszekundum    nagyságrendű.  t.i. különben nincs értelme. (Jó
  Annyira   egyszerre   szól a  hangszer is ritka.) Egyébként az
  zenekar, hogy egyik-másik tutti  előadás  koncepciója  a  kor
  piano belépés is robbanásszerű  követelményeinek    megfelel.
  hatást ad, pusztán az egyszerre  Helyenként a fúvóskar túlharsogja
  megszólaltatás  képességével. A  a    csembalót,    aminek
  kürt szólórészeit lehet szebben  megszólaltatója mintha nem élne
  is játszani, de bizonyára mindent  eléggé az improvizációs díszítés
  lehet   fokozni,   kivéve a  lehetőségével. Dicséretes a kevés
  mackósajtot.             vibrátó a vonóskarban. Ez szintén
                     a korhűség javára válik.

  ----------------------------------------------------------------------
  hifi-berendezésen       Tűzmadár      gyönge berendezésen
  ----------------------------------------------------------------------

 1. Egész  más  stílus, a zenekar  Az előadáson inkább az alapos és
  játékában is és a megszólalásban  - kétségtelenül művészi szintű -
  is sokkal sokrétűbb. Az áttört  felkészülés eredménye érezhető,
  hangzások, a szólisztikus állások  mint  a  pillanatnyi,  spontán
  éppolyan kiegyenlítettek, mint a  alkotófolyamat    dominálása.
  kemény tuttik. Nagyon sok szép  Zenekar  és  karmester  között
  finom  dinamikai  - tempó- és  intenzív szakmai kontaktus van,
  agogikai - alkalmazást éreztem.  zenei finomságok tekintetében ez
  Néha elkalandozott a figyelmem;  a biztos játék alapját adja meg
  talán néhány rész szétesettsége  inkább,  mint  az  intuitív
  miatt?                szabadság érzetét.

  ----------------------------------------------------------------------

 2. Nagyszerű    és    impozáns  Azt     hiszem,    erre a
  mélyvonóskarral  indul,  mely  Stravinsky-felvételre is egy nagy
  szegmensek  között  bravúros a  előadóművész nyomja rá bélyegét.
  fafúvók csivitelése. Az allegro  Sokkal szelídebbnek, lágyabbnak,
  tempó   eléréséig   mesterien  meditatívabbnak,      szinte
  építkezik a zenekar. Egyszerre  zsolozsmaszerűnek    találom.
  lágy  és  bársonyos,  valamint  (Mármint a Vízizenéhez képest.
  éles  és  rikító.  A  gyakori  DL.)  Ez utóbbi még talán az
  hangszerszólók  dús, de mégsem  allegro  heves  kitöréseire is
  érzelgős vibratóval emelkednek ki  érvényes.  A zenekar technikai
  a  tutti  anyagból. A "vihar"  felkészültsége   is   kiváló,
  kitörése előtti zenekari tutti  formálásmódban,  koncepcióátvevő
  hangzás,  egysége és tömörsége  képességben is méltó partnerek.
  ellenére  mégis  áttetsző és  Talán,  a  különben  az egész
  gyönyörű. A halk, csendes játék  zenekarra  érvényes  szolidabb
  utáni  mennydörgés  technikai  hangzást csak a fafúvók kemény,
  bravúr. Biztos intonáció, feszes  erősen  szólisztikus  jellege
  ritmus  és  pompás  karakterek  befolyásolja   a  "szőrösebb"
  egymásba fűződése. Álmodni sem  hangzástartományba.    Érdekes
  tudnék szebbet, mint a kürtszóló  számomra a hegedűskar átlagos,
  a mű vége felé. A hangszerek  normál   lágéban  is  kissé
  kezelőit csak felsőfokban tudnám  üveghangszerű  megszólaltatása.
  méltatni; a kürtök hegedülnek is,  Így sejtelmesebbnek hangzik - az
  a csellók fagottoznak, a hárfa  átlaghoz  képest - a Tűzmadár
  zongorázik és a timpanis énekel  szárnycsapkodása.
  a hangszerén. Nagyszerű előadás.

  ----------------------------------------------------------------------

 3. Jó       hangulatteremtés.  A  mű  kezdetén  a "születés"
  Meseszerűség.       Megkapó  kiválóan megoldott volt, talán
  kamara-hangzás  (oboa,  hegedű,  egy kicsit tartózkodó. Általában
  cselló, klarinét). Ugyanitt szép  az egész előadás lehetett volna
  dallamformálás,  ívek.  Kellő  egy  kicsit  áradóbb,  magával
  zenekari        arányok a  ragadóbb,      szikrázóbb. A
  hangszercsoportok    között. A  tempóvételek,  az  egy  tempón
  zenekar tagjai együtt játszanak a  belüli  egészséges  ingadozás
  karmesterrel és a megírt művel  lehetett  volna szabadabb. Nem
  (a  zeneszerzővel).  Gyönyörű  vitt magával az előadás, inkább
  feszültség-levezető    részek.  csak  a  mű. A zenekar egyes
  Gazdag    szépségű    fúvós  hangszerein az elején elhangzó
  hangszerszólók.           kamarazenekari részlet gyönyörűen
  Differenciáltság!! Átgondolt, jó  szólt, bár a csellista inkább a
  előadás. A szerző által megírt  hangokat egyenként képezte, mint
  áttört zenei anyag (hangszerelés)  a dallam egészét formálta volna.
  csodálatosan "összejön" a zenekar  A hangerő-arányok általában jók
  játékában,     előadásában. A  voltak. A mű több mindent elbírt
  karmester jó, úgy érzem, hogy a  volna,  mint  amit  el mertek
  szerző elképzeléséhez felfogása  játszani a zenészek. Karmester
  nagyon  közeli. Magával ragadó  volt,  de  nem  elég  bátor.
  előadás.               Gyönyörű kürtszólót hallottunk. A
                     vonós gárda nagyon jól szólt.
                     Az előadás mindent egybevetve az
                     átlagnál sokkal jobb volt, de az
                     igazán  nagy  élményt  jelentő
                     szintet  nem  érte  el.  Nem
                     sugárzott belőle egy "vivő-erő".

  ----------------------------------------------------------------------

 4. Az  együttes magas képzettségű  a) "Beúszó" zene, nagy pontosság,
  zenészekből áll. A mű ezerféle  gondos  fokozás.  A  zenekar
  színét        nagyszerűen  teljes  összhangja, tisztasága,
  interpretálják,   lírai   és  ritmikai pontossága igen magas
  erőteljes,  viharos részei jól  képzettségű   zenészekre   és
  elkülönülnek.  Tiszta,  áttört  vezetésre utal. Szépek a pianók.
  hangzás,  finom, sok árnyalatú  A tempóváltozásokat jól fogják
  pianók  (tremoló!).  Dinamika  meg, egyetlen unalmas pillanat
  általában: a mű lehetőségeit a  sincsen. A mű és a hangszerek
  legmesszebbmenőkig          adottságai maximálisan ki vannak
  kihasználják.  (Ez  a  mű sok  használva.
  lehetőséget is ad a zenekarnak,  b)  Dolcissimo anyag - nagyon
  hogy   bemutathassa   teljes  szépen (oboa, cselló, klarinét,
  technikai  és  zenei tudását.)  rezek)  formálva,  vonós  rész
  Szép   fagott,  csellószólók.  nagyon jó) elkülönül az eddigi
  Meggyőző, nagyszabású előadás!    fergeteges   anyagtól.  Bár -
                     cselló!    -   elkerülném a
                     glisszandós      megoldást,
                     ujjrendváltással  meg  lehetne
                     oldani.  Túlzottan azonban nem
                     zavaró,    az    együttes
                     egységességéből  kicsit  kilóg
                     mégis.
                     c)  Lüktető,  nagyon izgalmas,
                     ezerféle  szín  (ezt eddig is
                     produkálták). Jól érzékelteti a
                     hullámzást a megfelelő anyagban.
                     Pizzicato: pontos, színes. Végig
                     megmarad érdekfeszítő, lenyűgöző
                     élményül.  A  fokozások szinte
                     korlátlan  színskáláját  adja a
                     zenekar.   Dolce/oboák  picit
                     dagasztanak,  ezt  nem találom
                     idevalónak.   Orosz   népdal:
                     egyszerűsége   jól  érezhető.
                     Tremoló:  nagyon finom, szinte
                     lehetetlen  piciny  hangerőre
                     visszamegy,  tiszta,  értelme
                     világos. Kürtszóló szép, puha,
                     lágy. Monumentális befejezés - a
                     szélesítés is fokozatos.

  ----------------------------------------------------------------------

 5. A vonósok igen precíz játékával  Végre egy elementáris erővel ható
  szemben a fúvósok nem formálták  előadás; mind az egyéni, mind
  eléggé a dallamokat, sőt, nem  az együttes munka fantasztikus
  mindig fújtak szép hangon. Ennek  teljesítmény. Azt érezni, hogy
  ellenére a karmester jóvoltából  a karmester és a zenekar egységet
  az egész mű szerkezete világos.  alkot, és egy emberként a leírt
  A dinamika a műnek megfelelően  zenét szólaltatja meg. Mert végül
  igen  széles skálájú; az igen  a  halott  partitúrából  egy
  halktól a fortisszimóig mindent  hallatlanul  gazdag,  élő zene
  hoztak. Az előadós inkább precíz  bontakozik   ki,   fergeteges
  volt, mint magával ragadó.      színekkel,  képekkel.  Mind a
                     pianók, a forték, sforzatok stb.
                     olyan  jó  értelemben  vett
                     túlzásokkal szólaltak meg a zene
                     érdekében. Nagy élmény volt!

  ----------------------------------------------------------------------

 6. Ez az előadás önmagáért beszél,  Egészen gyönyörű, éteri hangzás!
  annyira jó, hogy nem is érdemes  Az  áttört hangszerelés (egyik
  róla  írni,  sokkal  inkább  hangszer  átveszi  a  témát a
  hallgatni! Azt viszont meg merem  másiktól)   csodálatosan   és
  kockáztatni,  hogy valószínűleg  plasztikusan   valósul   meg.
  ugyanazt  a felvételt halljuk,  Végigkövethetők   a   zenei
  mint az előző lehallgatásnál. Azt  folyamatok és teljesen intenzív
  azért  feltétlenül  meg  kell  muzsikálást hallunk. A fúvások
  említeni, hogy ritkán hall az  fantasztikusan,   csodálatosan
  ember lemezen - legalábbis én -  játszanak  úgy intonáció, mint
  ilyen   gyönyörű   hangszeres  hangszín, kifejezés és ritmikai
  összprodukciót,   ahol   is a  értelemben. Teljesen nyilvánvaló,
  zenekari  hangzást  szinte már  hogy csakis ilyen szinten lehet
  festeni lehetne - kár, hogy nem  tisztán   zenei  gondolatokat
  vagyok piktor! TELJESEN PROFI! de  közölni. (A fagottos és a kürtös
  sajnos, ez így sem fejezi ki azt  egészen kiemelkedő hangszeres, s
  a hallási élményt, amit - itt és  nyilvánvalóan zenész is!) - ilyen
  most  -  ez a darab, ezzel a  meleg és puha, ugyanakkor telt és
  gárdával (bárkik is csinálják)  intenzív hangokat nagyon ritkán
  nyújtott.              lehet hallani! Talán még sohasem
                     hallottam ilyen jó előadásban a
                     Tűzmadarat!

  ----------------------------------------------------------------------

 7. Nagyon szép zenekari hangzás, a  Első  pár  percben  bambultam.
  szólisták kiválóak. Valószínűleg  Kicsit  néha tónustalan. Lírai
  nagyon   nehéz   a  darabot  rész szép - nem is tudtam az
  összefogni, sok kisebb részből  előadásra figyelni, csak az volt
  áll  össze. Az első felében a  az eszemben, milyen gyönyörű a
  folyamatosságot  nem  éreztem  zene - ez jó jel, hiszen az
  eléggé. Ez lehet egy bizonyos  előadó feladata pont az, hogy a
  interpretációs szándék, a műnek  művet elénk állítsa. Gyors rész
  pont ezt a rétegét megmutatni,  nem elég izgalmas. Nem volt igazi
  hangsúlyozni. A tetőpont nagyon  tetőpont. Jellemző talán, hogy a
  jól    volt    megoldva. A  gyors  résznél  elkalandoztak a
  szárnycsapások valóban csapások  gondolataim, a holnapi teendőimre
  voltak, az aszimmetrikus ritmusok  gondoltam. Unom. Nincs felépítve
  kiélezettek,      céljuknak  az egész előadás. Ha nem tudnám,
  megfelelően valóságot, ijedelmet  nem derülne ki, miről van szó
  fejeztek  ki.  Megelevenedett,  benne.
  amiről  a  mű  szól.  Valóban
  programzenei   előadás.   Nem
  emlékszem   már   semmilyen
  koreográfiára,       mégis
  balettképeket látok magam előtt.
  A   lecsöndesítés   céljának
  megfelelő.     A    témák
  karakterisztikusak (ez Stravinsky
  érdeme), és ezt az előadás meg is
  érezteti.  A  hangerő-arányok
  pontosan       eltaláltak.
  Összességében nagyon jó előadás,
  nincs  benne  önkényeskedés. A
  szólisták is annyira vannak csak
  kiemelve, amennyire az összesség
  megkívánja. Érzésem szerint az a
  jó   interpretáció,   mikor a
  hallgatás  közben  nem  arra
  figyelek, hogy milyenek az az
  előadók, hanem arra, hogy milyen
  a mű. És most itt ez történt. Bár
  jól  ismerem  a  művet, végig
  lekötött,  új  és új dolgokat
  vettem észre. Kiérlelt, gondos,
  jó előadás.

  ----------------------------------------------------------------------

 8. Szerintem nem játszanak túl jól,  Eleje  (szép),  jó  zenészek
  valahogy a hangszerek (főleg a  egyenként. Fegyelmezett, teljesen
  fafúvósok) nincsenek elkészülve  mentes    szubjektivitásoktól.
  talán  belépéseikre,  de  úgy  Oboista hangjai nem az elejükön
  hallatszik, mintha kicsit rossz  kezdődnek, gyakran (K) ilyenek
  napjuk lenne, nem szólalnak meg  (dagad).  Túlzásoktól  mentes
  teljes intenzitással. Az oboista  karmester  lehet, korrekt, oda
  játékmódja sem tetszik, a hangjai  kell figyelni, mert vezet, de
  nem az elejükön kezdődnek, hanem  ebben sok része van a darabnak
  mikor már szólnak, akkor kapnak  (szerzőnek).  Fafúvósok  kicsit
  egy kis nyomást, ez szerintem nem  fedve vannak (fuvola főleg). A
  szép  és  főleg  nem világos.  rézfúvós állások is korrektek,
  Valahogy az egész előadás nem  nincsenek  a  szokásos  módon
  kelti  fel  az  érdeklődésemet  eltúlozva,  nem csinálnak nagy
  eléggé (addig a nagy tutti ff  lármát a mű megszólaltatásának
  akkordig). A rézfúvósok szólamai  rovására.  Nagyon  jó  fafúvós
  sem elég precízek, "szőrösek" a  hangzás  (főleg  a klarinété).
  hangok, ami persze sok mindentől  Vonósok  a  tuttikban háttérbe
  lehet, de az élvezetet biztosan  szorulnak,  talán ez technikai
  csökkenti.  Nem  tartom  elég  kérdés. Annak ellenére, hogy nem
  szenvedélyesnek  az  előadást,  ismerem  a  pontos kottaképet,
  aminek persze a pp-kban is meg  kottahűnek érzem az előadást, nem
  kell  nyilvánulnia, nem csak a  hivalkodó,  engedi  a  szerző
  nagyobb kitöréseknél. Nem rossz  elképzeléseit   az  előtérbe,
  előadás, csak nem teljes, nem  rendkívül arányosak a szólamok.
  eléggé "szereti" a darabot, nem  Ez   persze  lehet,  hogy a
  él eléggé a lehetőségekkel.     valóságban nem így van, kívülről
                     kéne  tudni  hozzá  a kottát.
                     Mindenesetre  több  szeretettel
                     játsszák,   mint   amazok a
                     Haffner-szimfóniát. Például egy
                     "percekig"   tartó  crescendo
                     tetején, végén nem azt érezzük,
                     hogy a zenészek hogy élvezik,
                     hogy   nagyot   fújhatnak a
                     hangszerükbe, hanem még akkor is
                     marad erejük a háttérben, vagyis
                     csak a darabot halljuk, nem a
                     zenészek egyéni útjait, akaratát,
                     "magánéletét".

  ----------------------------------------------------------------------

 9. Fafúvó  váltogatás (felelgetés)  Az első pillanattól hidegen hagy,
  nem  tud  pontos  ritmusban  ennek  oka valószínűleg a nem
  összejönni.  Van az előadásnak  tökéletesen  megoldott ritmikai
  valami  természetes  lendülete,  feladatok  nehézségében rejlik.
  amiben az egymást követő részek  Önmagának  szól,  nem  nekem.
  logikusan  kapcsolódnak  össze,  Szikár, kissé fáradt, nem elég
  következnek   egymásból,   ez  tömény.  Mintha feladatmegoldás
  megkönnyíti a mű követését, de ez  volna, nem élvezet. A hidegség
  inkább   a  tutti  játéknál  mintha enyhülne, de most meg a
  észlelhető, a szólók nem mindig  tempók  ülnek  le  állandóan.
  illeszkednek bele. Kicsit fakó a  Nincs  irány  -  Felébredtek!
  hangzás   egésze,   lehetne  Sajnos, csak arra az időre, amíg
  színesebb,  elevenebb. Érzékeny  forte kell játszani. Rapszodikus
  piano-részek.  A gyors "tétel"  előadás, néha egész jó kezd lenni
  magával ragadó természetességgel  (tempó,   lendület,   érzelmi
  szólal meg, nincs benne semmi  töltés), de nem bírja szusszal.
  zavaró távolságtartás, humorral  Komoly, szép fagottszóló a nagy
  és   hallgató   részvétellel  csinn-bumm   után,   talán a
  muzsikálnak. A zenei karaktereket  legmegkapóbb eddig. Az oboa nem
  sikerült   úgy   elhatárolni  igazán  nő fel hozzá, lehetne
  egymástól, hogy a mögöttük húzódó  magvasabb, teltebb. Végre a piano
  egység  megmaradt,  így  nem  is finom, egészen gyámoltalan. A
  "kockák"   egymásutániságából,  vége   számomra   hétköznapi,
  hanem  egy  egész  részeinek  elviselném, ha jobbon megrázna.
  folyamatos  következéséből  áll
  össze   a   darab.   Csak a
  kifejezetten puha, halk részek
  állnak  le  néha, ezt azonban
  feledteti az egésznek lendülete,
  fáradságot nem ismerő ereje.

  ----------------------------------------------------------------------

10. Végül  is  nem rossz előadás.  Elsőrangú zenekar élén elsőrangú
  Azonban észrevételeim pejoratív  karmester. Ez a két apró feltétel
  jellegűek pirinkót. Pedig tényleg  minden       követelménynek
  ügyes társaság. Szóval ha nem  messzemenően   eleget   tesz.
  nyűgöznek   le   kíméletlen  Rendkívül pontosan kidolgozott,
  pontossággal  egy  Tűzmadárnál,  nagyszerűen
  akkor  fészkelődni  kezdek. Na  Stravinsky-értelmezett  előadás.
  attól ők még nagyon tehetségesek.  Csodás   dinamikai   skála.
  Ha nem lenne jobb előadás, akkor  Tökéletesen egységes hangzáskép
  az  lenne  a  legjobb.  (Nem  (felvétel!).   Jó   tempók!
  viccelek,  sokat  számít  az  Fantasztikus zenei élmény. Na.
  elbírálásnál,   hogy  van-e a
  vizsgált        előadásnál
  nagyságrendekkel jobb.)

  ----------------------------------------------------------------------
  hifi-berendezésen     Haffner-szimfónia    gyönge berendezésen
  ----------------------------------------------------------------------

 1. Az  első  pillanatban  kitűnő  Mért társul a szép, puha zenekari
  zenekari  hangzás már a kezdő  hangzáshoz   a  ritmus-  és
  tétel expozíciójának vége felé  tempóingadozás zavaró ténye? Az
  szinte  nyomasztóvá  válik, a  előadás   e   hiányossága a
  további  tételekben  pedig hol  "nagyközönséget"   talán  nem
  groteszk, hol agresszív jelleget  zavarja, de ő is érez valami
  ölt. Ha már a zenekarnál kezdtem:  hiányt, amit a gyakorló zenészek
  valóban  bravúrosan  össze- és  meg is tudnak magyarázni. Úgy
  kiforrott  hangkép,  szédületes  érezni, mintha egyes helyeken a
  együttjátszási    biztonság, a  zenekar a - modern zenész számára
  különböző         jellegű  - aránylag egyszerű ritmusokkal
  hangszercsoportok megszólalásának  birkózna,  és ezért a dallami
  teljes     kiegyenlítettsége.  kifejezőeszközök (dinamika, ívek,
  Tulajdonképpen   szép   hangú  irányok)  megoldása bizonyos, a
  fúvósok,  véleményem  szerint  korunkra  oly jellemző sémákon
  meglehetősen éles, kicsit durva  kívülre  nem  tudna  lépni.
  hangú    vonóskar.   Nagyon  Elkapkodott,  ideges  lesz  az
  valószínűnek tartom azonban, hogy  előadás. Egyes szünetek, cezúrák
  a felvételen "saját" karmesterrel  kivárása   egyáltalán   nem
  játszanak, és meggyőződésem, hogy  kielégítő, a pianók testetlenek,
  más művet más karmesterrel így  a nyújtott ritmusok (...), a IV:.
  (ilyen  pontosan  -  ami  nem  tétel  gyors  basszusmotívumai
  pozitívum!) néhány próba alatt  nemhogy zeneileg, de technikailag
  nem lehet összehozni. Zeneileg a  sem megoldottak!
  szimfónia teljesen halott, sőt,
  zavaróan üres, mechanikus, lapos
  -   milyen  negatív  jelzőt
  találhatok még. I. tétel: túl
  gyors       tempóválasztás,
  hajszoltság,  összemosódó, sőt,
  nem  létező  jellegek,  kemény
  vonósjáték. II. tétel: szívtelen,
  kötelességszerű  előadás.  III:
  szinte  gépszerű  menüett. IV:
  durva, idegtépő mechanikusság. Az
  egész mű előadásában nem volt egy
  igazán  finom  legato,  (...)
  klasszikus arányra való törekvés
  (főtéma - melléktéma).

  ----------------------------------------------------------------------

 2. Átfogó képet alkotva a hallott  Eme ország muzsikusainak nincs
  élményről,   egy   helyenként  nagy  hagyományuk a klasszikus
  lendületes, de általában részemre  zene játékhagyományait illetően.
  nem kielégítő előadást hallottam.  Egy ritmikus biztonságra törekvő,
  Az  első  és  negyedik  tétel  korrekt,  felkészült társulatot
  mindenképpen     megérdemli a  vélek  felfedezni, egy második
  "lendületes" jelzőt. Ezt főként  vonalba   tartozó   karmester
  technikai értelemben érzem így. A  irányítása   alatt.   Kemény
  hangszeres  játékosok  kellemes  vonóskar, engedelmes és levegős
  gyakorlati  tudásról  tesznek  fúvóskar, precíz ütő szekció és
  tanúságot,   vonatkozik   ez  biztosan, valószínűleg elegánsan,
  különösen  a  mélyvonókra és a  könnyedén  vezénylő  kéz - ha
  fafúvó     instrumentumokra.  prózaian akarnám jellemezni. De a
  Érzésem  szerint  a  karmester  hangzó  anyag  éppen  azt  az
  képességén  múlik,  hogy  nem  eleganciát,     könnyedséget
  hatol mélyebbre a zenei élmény.  nélkülözi, amihez ugyan a biztos
  Hiányolom az alapos felfogást,  kéz nem árt, de a finomkodó,
  a helyenkénti lassítás-gyorsítás  hatásos vezénylés nem elég. Ez a
  periódusokat,   az   érzékeny  kottafejekhez hű társaság csak a
  hangzást, a hegedűk lágyságát, a  fejeket játssza le hűen, a kottát
  rezek határozott, kemény, fényes  nem.  A  fejek  valahogy  nem
  voltát. A második-harmadik tétel  tartoznak a kottához és a kotta
  színei élesek, kemények, főként  nem áll össze a fejekből.
  az  első  és második hegedűre
  vonatkozik ez. És talán az átélés
  hiányzik.

  ----------------------------------------------------------------------

 3. Nagyon   erős   egyéniségű,  Kicsit kemény és erőszakos ez a
  határozott felfogású a karmester.  Mozart, bár magávalragadó. Több
  Keményen  kézben  tartja  az  finomság és játékosság kellene.
  együttest.  Ellentétet  érzek  Ez főleg az I. tételre jellemző.
  felfogása  és a megírt zenemű  A II. tételben itt-ott felcsillan
  között,  vagyis a mű előadása  valami  abból,  amit  az első
  alapvetően  nem  tetszik.  Túl  tételben hiányoltam, bár bizonyos
  kemény, határozott, néha érzelem  agogikák,  a  zene  egészséges
  nélkülinek érzem. Kitűnő a vonós  lélegzése itt sincs meg eléggé. A
  hangzás, a zenekari arányok, de  III.    tétel    hangvétele
  persze  ebből  is hiányzik az  súlyosságában inkább beethoveni,
  érzelem. A zenemű formai részei  ahogy itt hangzik, csak a zenei
  világosan elválnak egymástól, jól  anyag nem stimmel, így elég nagy
  fölfoghatók laikusok számára is.  az ellentét az előadás és az
  Jók a dinamikai kontrasztok. A  anyag  között.  A trió kicsit
  zenekar technikai felkészültsége  finomabb,  de  túl  szabályos,
  jó. A lassú tétel kicsit gyors és  keretek közé kényszerített. A IV.
  katonás. A III. tétel mögé nem  tételben  a  vonósok virgázása
  tudom a menüettet képzelni. A IV.  gépies, ahol meg még sűrűbb, ott
  tétel  tempóvétele  túl gyors,  le is lassul. Könnyedebben jobban
  szinte  nyaktörő.  Nem érdemes  menne. Mintha a tempó fontosabb
  semmit ennyire hajszolni, mert  lenne  a  zenei  kifejezésnél.
  technikai bravúrrá válik így a  Átlagon  felüli  pontossággal
  zene, és nem tölti be alapvető  játszanak tulajdonképpen, főleg
  érzelmi  feladatát.  Katonás,  ritmikai  szempontból.  Ha van
  németes előadás. Nem "dobódik"  karmester,  akkor  meg  megint
  föl  a  hallgató  attól, hogy  minek. Az legyen karmester, aki
  meghallgatja. Inkább csak a mű  valami  többet  tud  az ilyen
  megismerésére jó.          előadásnál.

  ----------------------------------------------------------------------

 4. Az  egész  mű  fő  benyomása:  1. Feldolgozás, részben az oboa
  rendkívül  felkészült,  precíz,  hangsúlyozása kicsit schuberti.
  technikailag a helyén van minden  Jól megfogott, bár lehetne kicsit
  zenész.  Az  együttjáték magas  áttetszőbb,  néha  törékenyebb.
  fokon  áll.  Világos,  érthető  Jó technikai felkészültség. Kissé
  interpretálás. Érzésem szerint a  zajos, vaskos.
  zenekar  profiljára  is  ez a  2. (K) a hangok kicsit hosszúak,
  Mozart-hangzás  - nevezetesen a  nem elég kecsesek (vonós). Trió
  virtuóz,  ebben  az  esetben  (?)  szép, jobban összefognám.
  fergeteges  - a jellemző. Úgy  Tempó egységesebb legyen. Fák:
  gondolom, más műveket is inkább  túlvibrálnak,    túl   nagy
  ezzel a kemény, "könyörtelenül"  amplitúdóval.  A  tempó leáll.
  precíz  előadással  adnak elő.  Fagott: jó támasz.
  Egyes  részek,  amelyek  több  3. Menüett pontos ritmus, lehetne
  puhaságot  kívánnak  meg,  nem  játékosabb. A forték után a piano
  győztek meg eléggé - noha itt is  lehet még lágyabb, puhább.
  tudásuk   legmagasabb   fokán  4. Virtuóz, fergeteges, kicsit
  állnak. Ezeket a részeket személy  száraz.    (K)   pontatlan,
  szerint  jobban szembeállítanám  közvetlenül a vége előtt egymásra
  a dübörgő, virtuóz vagy játékos,  esik.
  illetve   fergeteges   zenei
  részletekkel. A második tétel egy
  helyén   a  fúvósok  (oboa)
  véleményem szerint túlvibrálnak,
  ami engem zavart. Ugyanez a tétel
  (...) kicsit játékosabb hang -
  ezt nem játszanám ennyire legatón
  (K). A piano dinamikák (főleg az
  előbb említett helyeken) érthető,
  áttört  hangzásúak, de éppen a
  lágyság  és valamivel emberibb
  hang hiányzik belőlük.

  ----------------------------------------------------------------------

 5. Egy   fantasztikus   előadást  Korrekt előadásban hallottuk. Az
  hallottunk. Nagyon fegyelmezett  első tétel pontosan megszólalt.
  zenészek, egy igen határozott és  Amit   hiányolhatunk  belőle:
  többé-kevésbé    következetes  egy-egy puhább karakterű rész nem
  karmester      vezetésével.  született meg, nem kötött össze.
  Brilliánsul     játszották a  A  második tétel a kelleténél
  szimfóniát. Az első tétel még nem  keményebb,   durvább  volt. A
  kapta meg a hangulati többletet,  harmadik tétel nem volt eléggé
  amit  azután  tételről-tételre  differenciált  -  a  trió (v.
  fokoztak egy nagy ívvé, és az  Menüett  II.) alig változott a
  utolsó tétel mind hangulatilag,  főrészhez  képest.  A negyedik
  mind  technikai  precizitásban,  tétel  szépen,  korrektül volt
  mind összjátékban egészen csúcs  eljátszva. A zenekar anyanyelvi
  volt.  A menüett tétel az én  szinten játssza Mozartot, de a
  számomra  idegen  volt,  ennek  karmester  és  a  zenekar nem
  ellenére meggyőzőnek hallottam.  erősítette egymást, és így nem
  Különleges  volt  a  szólamok  született  meg  az a bizonyos
  aránya,  minden kis mozzanatot  többlet.
  ki lehetett hallani. Talán sok
  volt a különbség a forte és piano
  között; ezt azonban nem hiszem,
  hogy   ekkora   különbséget
  igényeltek volna.

  ----------------------------------------------------------------------

 6. Végeredményben       minden  I. tétel: helyenként kimondottan
  félelmetesen jó, értem ezalatt a  durva   a   vonóshangzás, a
  tempó, s azon felül a ritmus  fúvósokkal egyáltalán nem tart
  precízségét, a frazeálás és az  kapcsolatot (tehát nem homogén).
  intenzitás    homogenitását. A  Nem  következetes a frazeálás.
  hangszín már kevésbé tetszik, s  Tempó-differenciák  az átvezető
  főleg a vonósok hangzását hallom  részeknél. III. tétel: a menüett
  egy kicsit secconak, s a fúvós  rusztikussága érzésem szerint nem
  hangzás     sem    mindig  egy   kidolgozott   játékmód
  kiegyenlített.  Érdekes módon a  vállalása, hanem ilyen a zenekar
  lassú tételben a vonósok tónusa  hangzásképe (főleg a vonósoké,
  már  sokkal  szebb.  Viszont a  helyenként  már "fúvószenekari"
  menüettben már ismét sprőd, de ez  hangzás). Az egészre általában a
  valószínűleg  felfogás kérdése,  katonás  "precizitás" jellemző,
  illetve  az  interpretációból  sajnos,  pejoratív  értelemben,
  egyenesen  következik. Gondolok  helyenként      kimondottan
  itt a tánctétel rusztikusságára,  izzadtságszagú  basszusmeneteket
  amely végül is nagyon meggyőző. A  hallottunk.
  IV. tétel boszorkányos tempója
  és   virtuozitása   biztosan
  lenyűgöző lehetne - illetve az
  is! - csak egy ilyen tempónál nem
  jöhetnek elő, illetve nem válik
  hallhatóvá az a mozarti báj és
  árnyaltság,  amely  feltétlenül
  benne van a darabban. Szinte már
  ütőeffektusként hallható a vonós
  és    fúvóskar    játéka,
  következésképpen  a  ritmusok
  óhatatlanul       elvesztik
  funkciójukat   (gondolok  itt
  legfőképpen   a  szinkópákra,
  sokszor nincsenek a helyükön).

  ----------------------------------------------------------------------

 7. Nem elég differenciált - gyakran  I. tétel nyugtalan - ritmikailag.
  csak  egy kváz hallható csak.  Talán túl gyors a tempó - nem
  Ritmikailag sem mindenütt elég  jönnek ki a tizenhatod menetek. A
  pontos, 16-odok néha összekapva.  részletek kidolgozása gondos - de
  Nem túl gyors, mégis úgy érzem,  nagy vonala nincs. Tempóingadozás
  erőiknek határán vannak. Nincs  (az egész egyre lassul), a végére
  meg az eleganciája, könnyedsége.  éri el a szerintem jó tempót. II.
  11.  tétel: durva kezdés, nem  tétel nem elég áttört hangzású -
  elég     poetikus     sem  tulajdonképpen  nem  válik  el
  dallamvezetésben, sem hangzásban.  eléggé  az  első  tételtől.
  Egyes  zárlatok  nem  szépek,  Szólódallamot   poetikusabbnak
  lekerekítetlenek,    kicsengés  képzelem. Fúvósgárda nagyon jó.
  nélküliek.      Frazeálások,  Visszavezetés  szépen megoldva.
  agogikák erőszakoltak, durvák sok  Nincs  minden  poén frappánsan
  helyen.  (...) zökkenve mennek  megjátszva - jótanuló módjára old
  tovább. A klasszikus zenében oly  meg  mindent,  a  jelenségre
  fontos   kötések  nem  elég  rámutat,  de csak felsorolja a
  frappánsak,  ilyen  szempontból  leckét, nem "teremt". Menüett:
  (artikuláció)  egyáltalán  nem  lassú - trotyakos. A formai tagok
  differenciált.       Fontos  egyformák - sok ismételt tag (a
  akkordváltás nem elég érzékeny.  forma  velejárója)  egyformán.
  III.   tétel:   könnyedségét,  Menüett        főrészben a
  elegánsságát,    érzékenységét  hangsúly-eltolódások  nem  elég
  hiányolom. Dinamikailag sem elég  kifejezőek.  Finálé:  bravúros
  változatos.  Hangvételben  nem  vonóskar - ez a jó tempó - sodró,
  különül el eléggé a menüett és a  de  tisztán  kivehető  gyors
  trió. A kontinuitást nem azzal  menetek. A karakterkülönbségeket
  tartjuk  fenn,  hogy egyformán  én  jobban  eljátszatnám. Nota
  unalmasra kell vennünk mind a két  bene,  azért ez is lelassul a
  főrészt.  IV.  tétel:  annyira  tétel  végére. (Csillag alatti
  frappáns tétel, és csak egy nagy  megjegyzés  DL.) szinte csak a
  pörkölés jön ki belőle. Humora  hibákat  írtam le. Hozzá kell
  sincs - úgy hallom, csak avval  tennem,  hogy  egészében  véve
  vannak  elfoglalva,  hogy  le  nagyon jó előadás.
  tudják  játszani, és lehetőleg
  egyszerre. A vonóskar hangzása
  sem elég szép. Összefoglalva: nem
  elég  differenciált,  unalmas
  előadás.

  ----------------------------------------------------------------------

 8. I: elég jól megszólal a zenekar,  I:  tempó! Túl uralkodó felső
  és ami nagyon fontos, még az f  szólomok,  ff-ek,  sok,  nem
  vonósállásokon  keresztül  is  "könnyű", de jó hangszeresek. II:
  áthallatszanak a fúvós motívumok,  (K) túl; kienged a lassú tempó
  ami  nem  abból  adódik, hogy  tartása, felesleges súlyok - nem
  próbálják      túlharsogni a  kiegyenlítettek,   "nem  elég
  vonósokat, hanem egyszerűen jó  szeretettel játszva". Lassú tétel
  hangokat  játszanak, hallható a  nemigen tetszett. 3/4 banális egy
  kotta.  Szép  oboa  és fagott  kicsit (K). Gyors tétel: basszus
  szólambelépések.  Ez  is  elég  nem szól (a hangszerek játéka
  világos,   érthető   előadás,  miatt!),  a  gyors  tempóban
  igyekszik a zenekar felelősséggel  hangtalanság. Pontatlan ritmusok
  a legjobbat nyújtani - oboa és  - de talán a legjobb tétel.
  fagott  megint  élményszerűen
  szólalnak  meg!  II:  a tempó
  tartása szerintem nem elég jó,
  ami  ilyen lassú zenénél igen
  fontos. Olyasmit kéne éreznünk az
  ő révükön, mintha a tempó (pontos
  időegységek)   a   belsőnkben
  lüktetne, ez adja a természetes
  levegőzést a darabhoz, könnyíti a
  hallgatónak   a   befogadást.
  Mindazonáltal   szép   hangon
  játszanak a szólamok, a tempó
  "kérdés" lehet a karmester miatt
  is. III: kicsit suta a hangzás,
  mintha a zenekar nem tudna mit
  kezdeni  a  tétellel,  de sok
  kedvesség  van benne, pontosan
  játszanak.  IV:  tetszik  ez a
  tétel, a zenészek jó technikája
  nem engedi, hogy a gyors ritmusok
  értelem nélkül peregjenek le, a
  gyors  tempó  ellenére  sincs
  "hudlizás", vagyis nem választják
  a  könnyebb (és érdektelenebb)
  megoldást,  hogy  átszaladnak a
  gyors  futamokon,  ettől  nem
  lehetne  külön-külön  hallani a
  rövid kis hangokat. A "tempóban
  játszás" is megvan, arányos, jó
  megszólaltatás.

  ----------------------------------------------------------------------

 9. Zavaros szimfonikus hangzás. Egy  I: eleven, majdhogynem hetyke,
  kicsit mindenki sok akar lenni.  lendületes. Ritmikailag magával
  A hegedűk néha egészen nyersen és  ragad, állandóan viszi, leköti a
  egymáshoz   viszonyítva   is  figyelmet.  Élesen  elkülönülő
  pongyolán        szólnak.  gesztusokkal,     külön-külön
  Szertelenséggel   pótolja  az  megformált  zenei gondolatokkal
  elevenséget. Nyersen benntartott  él, de néha túlzott a fúvósok
  fúvósok rontják a folyamatot. A  szólóinak  expresszivitása, így
  vonó-fúvó-basszus-réz  egységek  egyénieskedővé válik.
  nem olvadnak össze egy teljes  II:  a  különböző  hangszerek
  egésszé,       egyénieskedő  lüktető   mozgásai   más-más
  megoldások  (fagott,  oboa). A  féleképpen vannak megoldva, ettől
  gyors   futamok  a  prímben  nem  érződik bizonyos helyeken
  forszírozottak, nyilván, hogy ne  egységesnek   a   zenekar. A
  legyen velük nagy baj, de ettől  cantabile helyett inkább pontos
  nem  lesz  természetes futása.  értékek  játszása  hallható a
  "Romantikus"  hangvétel,  nem  vonósoknál.  Nem  elég  tág
  hagyja   a   zenét   magát  gesztusokkal dolgoznak.
  kibontakozni,     minduntalan  III: mintha egy másik (nagyobb)
  beleszól  a  folyamatba, ebből  zenekar   szólna,  markánsabb
  direkt  megoldások  születnek.  hegedűkkel. A fúvós-vonós gárda
  Forszírozott       forték.  hangszínben  és hangerőben jól
  Túlhangsúlyozott    színkópák,  kiegészíti egymást.
  darabos  ritmikus osztinátók. A  IV:  vezérdallamcentrikus,  nem
  forte és piano részeknek nincs  sokat   törődik   a   belső
  egységes hangszínük. Az előbbi  szólamokkal.     Mély-vonósok
  harsány,   míg   az  utóbbi  kaparásznak,   nincs  teste a
  finomkodó.   Az   oboaszóló  basszusnak (technika?). Kapkodó
  túlvibrált,  természetellenes. A  tempó, néhol megoldatlanul.
  legegyszerűbb   (és   egyben
  legnehezebb)   nyolcadmozgásos
  figurák,   kíséretek  tempója
  állandóan  változik.  Egyszerre
  indulnának, ha nem jönne valami
  mindig későn vagy korán. A III.
  tétel  triója  egészen furcsán
  indul, nincs igazán kivárva az
  ideje.  Nagyon  gyors  utolsó
  tétel,  amit  csak erőszakolva
  bírnak,  kifejezetten technikai
  (hegedű,  cselló) problémák is
  hallhatók.  Virtuóz  szeretne
  lenni, de mivel nem uralja az
  anyagot halálbiztosan, és így nem
  tud eléggé háttérbe vonulni, a
  "minél   hamarabb  túllenni a
  dolgon" jellegét ölti az utolsó
  tétel.

  ----------------------------------------------------------------------

10. De milyen jó tempó! Szereti Ön  Technikailag  nagyon  pontos,
  Mozartot? Nos, ha nem ismerné,  felkészült  társaság. Meglepően
  ez a felvétel alkalmas arra, hogy  egységes ritmikailag a vonóskar.
  beférkőztesse Mozart világába a  (Hazai termeinkben ilyet ritkán
  kívülállót.   Mint   minden  hallani.) A basszus nálam kevés.
  zeneszerző, Mozart is szerette,  A fúvóskar, pontossága mellett,
  ha  művei  egészen kivételesen  élőbb   hangszínekre  képes a
  pontosan szólaltak meg, úgyhogy  vonósoknál (felvétel!). Sajnos, a
  most igazán nem lehet egy szava  precizitás  a  dinamikán  és a
  se. Mivel rossz karmesterrel még  tempón gátló hatású. Sajnos, úgy
  egy   kiváló   zenekar   is  érzem, hogy a muzsikus kollégák
  elbizonytalanodik,          mindenáron hibátlanul szeretnének
  feltételezhető,  hogy  egészen  játszani (nem koncert?), innen
  nagyszerű   karmesterrel  van  talán ez a pirinkó sterilitás.
  dolgunk.               Egyébként nem tetszik a hangzás.