MOD (Modifikálás, modernizálás)  Dansk Hi-Fi (3F) rádió

    Már megint egy jenki-kifejezés (odaát nagyon szeretik az effajta
  praktikus rövidítéseket). A MOD azt teszi: MODifikáció - vagyis
  változtatás valamely készülék eredeti anatómiáján. Három fő változata
  van, aszerint, hogy a változtatást a gyártó cég maga  ajánlja
  jóváhagyja vagy tiltakozik ellene (ilyen kor fuccs a garanciának).
    De hát miért kéne utólag belenyúlni a tervezők művébe?
    Mindenekelőtt azért, mert a drága készülékek sem tökéletesek;
  nemegyszer nagyonis indokolt javítani rajtuk Máskor pedig az történik,
  hogy valamely széria világrajövetele után a tervezők nem zárják le a
  dossziét, nem kezdenek homlokegyenest más irányban kísérletezni, hanem
  következetesen  folytatják  eddigi,  alapjában  helyesnek  érzett
  munkájukat. Az újabb típus ilyenkor nagyon hasonlít a régire, s
  nemegyszer maga a gyár ajánlja fel, hogy illő honorárium fejében
  naprakésszé varázsolja a már kifutott modelleket. (Általában ez sem
  sokkal olcsóbb, mint a készülékcsere.)
    Nálunk azonban ritkák az igazán jólsikerült konstrukciók: amihez
  hozzáférünk, az körülményeinkhez mérten elég drága, s gyakran több
  sebből vérzik. Az esetleges módosítás költsége pedig összemérhetetlen
  a készülékek árával. Hát hogyne volna érdemes akár kampányt is
  indítani a már forgalomba került masinák feljavítására! Úgy gondoljuk,
  hogy a nagyobb elektroakusztikai gyárakon kívül számos más intézmény
  is  foglalkoztat  olyan  mérnököket-technikusokat,  akik  önálló
  konstruktőri munkához talán nem rendelkeznek a kellő idővel és
  műszerparkkal, de a hifi iránti érdeklődésük  folytán  szívesen
  felülvizsgálnának egyes konstrukciós részleteket.
    Ami a szóhasználatot illeti, ezen ne múljék: a MOD minálunk is azt
  jelenti, hogy MODifikálás,  azaz  MODosítás,  avagy  éppenséggel
  MODernizálás. Ebben a számunkban tehát megindítjuk  modifikációs
  rovatunkat, s ezentúl  igyekszünk  minden  alkalommal  közreadni
  valamiféle MOD-ot, amely a készülékeknek vagy a használhatóságán, vagy
  pedig a hangminőségén javít. Biztosak vagyunk benne, hogy ez nem
  reménytelen álMODozás.
    Eljárásunkat legfeljebb az érintett készülékek  konstruktőrei
  veszik majd MODortalanságnak, de aligha lesz igazuk. Ők tudják a
  legjobban, hogy ami piacra kerül, az csaknem mindig kompromisszum
  eredménye, s nem  feltétlenül  reprezentálja  a  tervezőmérnökök
  képességeit. Hiszen a kereskedelmi  szempontok  miatt  általában
  egyszerűsíteniük kell az áramköröket, meg kell takarítaniuk a drágább
  alkatrészeket és így tovább. Nem szabad tehát megütődniük azon, hogy
  az ő sokezer forintos készülékeiket valaki  később  megpróbálja
  feljavítani. Sőt, feltehetően éppen ők adhatnák a legjobb tippeket.
    MOD-jaink  feltétele:  indokoltságuk.  Valamennyit  gondosan
  ellenőrizzük, mielőtt publikálnánk. S még egy fontos dolog:  a
  modifikációkat bemutatjuk a GELKÁ-nak és a RAMOVlLL-nak is, hátha
  hajlandóak lesznek elvállalni ezeket a munkákat, legalább egy-egy
  reprezentatív szervizállomásukon,  kalkuláció  alapján.  (Mi  úgy
  képzeljük, hogy egy-egy ilyen MOD nem veszélyeztetné a garanciát...)
    Számos olvasónk panasza nyomán első MOD-unk tárgya a hazai piac
  legdrágább elektronikája, a Dansk Hi-Fi (3F) receiver. Fölöttébb
  érzékeny a rádiófrekvenciás zavarokra, főleg, ha az Akai AP-100C
  lemezjátszóval párosítják. Külön köszönet illeti a kísérleti nyúl
  gazdáját, dr. Gábor György budapesti olvasónkat, aki nem rettent
  vissza  az  operációtól,  az  esetleges  komplikációktól  és
  szövődményektől, s vadonatúj dán rádióját hajlandó volt felfektetni a
  műtőasztalunkra.

                   *

    A 3F és az Akai lemezjátszó házassága tehát nem éppen zavartalan,
  de azért nem kell mindjárt válóperre gondolnunk. A probléma, amelyre
  annyian panaszkodtak, a következő:  "Phono"-állásban  nemcsak  a
  lemezjátszó szól, hanem különféle rádióműsorok  is  beszűrődnek,
  kisebb-nagyobb hangerővel. (Mondanunk sem kell, hogy  ezeket  a
  magnófelvétel is rögzíti!) A rendkívül kellemetlen jelenség oka -
  nagyon leegyszerűsítve - nem más, mint hogy valamennyi, az erősítőhöz
  csatlakoztatott vezeték antenna  gyanánt  működik,  s  "behozza"
  környezetének nagyfrekvenciás jeleit. Ezek a készülék félvezetőin,
  vagy akár egy-egy nem kifogástalan forrasztás, bizonytalan kontaktus
  jóvoltából egyenirányítódnak, hallhatóvá válnak. Ebből a szempontból a
  fono-bemenet a legkényesebb, viszonylag nagy érzékenysége folytán.
    (Zárójelben jegyezzük meg, hogy nem ritkán még a jónevű cégek
  erősítői  is  érzékenyek  a  rádiófrekvenciás  zavarokra;  a
  lelkiismeretesebb gyárak - ha kell - leírást, alkatrészeket küldenek a
  panaszos vevőnek.)
    A megoldás,  legalábbis  elméletben,  kézenfekvő:  meg  kell
  akadályozni, hogy a nemkívánatos nagyfrekvenciás jelek bejussanak az
  erősítőbe. Azáltal, hogy minden vezetéket a lehető legrövidebbre
  szabunk, máris csökkentettük a bajt. Ámde a  gyakorlatban  nem
  nyirbálhatjuk nyúlfarknyira a vezetékeket, különösen nem azokat,
  amelyek a hangsugárzókhoz futnak - és máris van egy sok-sok méteres
  antenna-párunk. Egy  másik  megoldás:  "akadályt"  építeni  a
  nagyfrekvenciás jel útjába. Nagyfrekvenciás fojtótekercsről van szó,
  ezeken a hangfrekvenciás jelek akadálytalanul átjutnak, a zavaró jelek
  viszont csillapítást szenvednek. Végül megszüntethető a zavar úgy is,
  hogy minden csatlakozónál (nagyfrekvencián használatos, jóminőségű
  kerámia-kondenzátorokkal) "csapdát  állítunk"  a  rádiófrekvenciás
  jeleknek. Mindezeket a módszereket általában együttesen alkalmazzák,
  különösen ott, ahol például egy nagy teljesítménnyel adó rádióamatőr
  működik a közelben.
    Még megjegyezzük, hogy a gyárak általában ügyelnek arra, hogy
  lemezjátszóik  a  lehető  legkisebb  mértékben  szedjenek  fel
  nagyfrekvenciás  jeleket.  A  többi  között  ezért  találunk  a
  tengerentúlról érkező készülékek  többségén  egy  külön  földelő
  vezetéket, amelyet az erősítő földelőcsatlakozásához (vagy fémházához)
  kell rögzíteni. Az Akai AP-100C típuson az eredeti RCA-csatlakozók
  helyére 5-pólusú csatlakozódugó került, s az előbb említett földelést
  ennek hidegpontjára kötötték - elég szerencsétlenül. (A Pioneer PL
  200-on  viszont  megmaradt  a  külön  földelés  egy  kisméretű
  krokodilcsipesszel, s ez lényegesen jobb megoldás.)

    Ennyi  bevezető  után  közreadjuk  módosításunkat,  amely  a
  gyakorlatban már bevált, bár - hangsúlyozzuk! - nem törekedtünk
  teljességre. Azt akartuk, hogy a javítást könnyű legyen elvégezni, s
  anyagra se kelljen többet költeni 10-20 forintnál. Később,  ha
  szükséges, publikálhatunk komplikáltabb és alaposabb eljárást is, de a
  munkát egyrészt nehezebb lesz kivitelezni, másrészt jóval több és
  drágább anyag kell hozzá. Mindazonáltal reméljük, hogy a legtöbb
  esetben már az egyszerűbb megoldás is célra vezet - a Naphegyen
  például tökéletesen bevált. A módosítás semmiben sem befolyásolja a
  készülék egyéb paramétereit - csak redukálja a rádiófrekvenciás
  zavarokat.
    Két lépcsőben kell beavatkoznunk a  3F  elektronikájába:  a
  "Phono"-bemeneten és a hangsugárzó-kimeneteken. Az alább megadott,
  összesen 6 darab alkatrészre van szükség:
    2 kondenzátor, egyenként 820-1000pF, 2 kondenzátor, 47nF, 2
  ellenállás, 4,7 ohm, egyenként 1/10-1/4W.


    1. A "Phono"-bemenetnél az első tranzisztorok bázisa-emittere közé
  820-1000pF értékű kerámia kondenzátort helyezünk.  A készülékhez
  mellékelt elvi kapcsolási rajzból itt közlünk egy részletet; a TR1 és
  TR2 tranzisztorokról van szó.
    A művelet nem kényes. A készüléket ki kell szedni fadobozából. A
  fono-erősítő paneliját a bemeneti csatlakozóval együtt emeljük ki
  helyéről. A panellját és az antennacsatlakozót 2 réztartó, azaz
  (hátoldalról) 1-1 csavar rögzíti; ezek eltávolítása után a nyomtatott
  áramköri lapot már csak egy kihajlított fémfül fogja. Ezt laposfogóval
  elhajlítva kifordítható az egész egység.
    Ábráinkon nyíllal jelöltük a két pótlólagos kondenzátor helyét. A
  lehető legrövidebb kivezetéssel forrasszuk be őket a TR1, illetve a
  TR2 bázisa-emiterre közé, ügyelve arra, hogy a paneli visszahelyezése
  után ne okozzunk zárlatot, a fémrészek  ne  érintkezzenek  más
  kivezetésekkel. Ugyanez okból, ha csak nagyobb méretű kondenzátorokat
  tudunk szerezni,  gondoskodni  kell  a  szigetelésükről,  nehogy
  hozzáérhessenek a fém aljlaphoz. (Ragasszunk műanyag szigetelőszalagot
  a megfelelő helyekre.)

    2.  Mielőtt  összeraknánk  a  dobozt,  vegyük  kezelésbe a
  hangszórócsatlakozókat is. (Mármint azt a kettőt, amelyet használunk -
  hiszen  a  3F-re  két  pár  hangszórót lehet kötni.) Magukra a
  csatlakozóhüvelyekre kell forrasztani egy-egy 4,7 ohm-47nF soros
  tagot.


                               Sólymos Antal