Referenciák          Mérések és szubjektív összehasonlítás
             Spendor BC 1 (JBL 4333A),
       Sonus Gold Blue, Ortofon FF15E/II. (Shure V 15/IV.,
     Shure M91 ED, Ortofon MC2O/II. az MCA 76 elő-előerősítővel)
           Thorens TD 126/III. és Dual CS 721
             Revox előerősítő (Quad 33)
         Quad 405 teljesítményerősítő (BEAG EA 057)


    Most pedig az etalonjainkat szeretnénk vizsgáztatni.
    Először  azért, hogy minden készülék-kategóriában meglegyen a
  viszonyítási alapunk.
    Másodszor:  hogy  a  (túlnyomó)  többség  által  elfogadható
  kontrollberendezésen  hallgathassuk  a  számukra  megvizsgálandó
  készülékeket.
    Harmadszor: hogy tippeket adhassunk gyáraknak és a kereskedőknek -
  feltéve, hogy kíváncsiak a véleményünkre.
    Negyedszer: hogy jobban megismerhessük azoknak a hangmérnököknek a
  munkáját, akik a közfogyasztásra szánt hanglemezeket és rádióműsorokat
  előállítják.

    Etalonrendszerünk, mely idővel - és tapasztalataink gyarapodtával
  - nyilván változni fog, átgondolt kompromisszum eredménye. Nyolcad-,
  tized- vagy tizenötöd annyiba kerülhet, mint az igazi szuperláncok, és
  mégis olyan hangzásképet kell szolgáltatnia, amelyet akár a nyugati
  audiokörökben is "zeneinek" fogadnak el. (Mondhatnánk: ezzel építjük
  ki azt a bekötőutat, amely biztonsággal csatlakozik az országúthoz.)
  Meg kell haladnia vagy legalábbis el kell érnie szinte valamennyi
  nyugati berendezés minőségét, amelyhez a hazai többség bármilyen
  módon hozzájut. Mint mindig, most is optimisták vagyunk: hátha néhány
  éven belül idehaza is forgalomba kerülnek olyan hifi-láncszemek,
  amelyek referencia készülékeink minőségét megközelítik vagy akár el is
  érik - és még mindig nem gépkocsiáron.
    Most tehát a referenciáinkat vizsgáztatjuk, objektív és szubjektív
  módon. Tesztjeinkből mindjárt kiderül, hogyan fogjuk mérni a jövőben -
  azaz: már ebben a számunkban Is! - a "bemutatandó" készülékeket. Ezen
  kívül  azonban mindegyik etalonunkat rögtön összemérjük valamely
  szóbajöhető vetélytársával, illetve egy-egy jobb hazai darabbal, hogy
  Olvasóink máris jobban eligazodjanak a "hifi-országutakon és audio
  ösvényeken". Hangsúlyozzuk: ez nem öncélú játék.
    Hogy témánkat ne tördeljük túlságosan apró részletekre, sorozatunk
  első  részében  teljes lemezjátszó-berendezésünket felvonultatjuk;
  később  lesz  szó  a  szalagjátszókról,  a  tunerról, magáról a
  lehallgató-szobáról(!),   illetve   különféle  hifi-kellékekről.
  Etalonjainkat később kicseréljük, valahányszor csak sikerül azonos
  minőségű, de olcsóbb - avagy azonos árú, de jobb vagy praktikusabb
  eszközöket találnunk.
    Lapunk terjedelme persze ezúttal is véges, ezért mondanivalónkat
  tömöríteni, súlyozni igyekszünk. A lemezjátszókról már elmondtuk,
  hogyan minősítjük őket, ezért itt inkább a hangszedőkre koncentrálunk.
  Méréstechnikai  szempontból  most  az  erősítőkről  adunk bővebb
  felvilágosítást, míg legfontosabb "műszereinkről": a hangdobozokról
  olyan  kimerítő  szubjektív  tesztet közlünk, amilyen - legjobb
  tudomásunk szerint - még sohasem jelent meg a hazai szakirodalomban. S
  ez utóbbin most nem ismeretterjesztő irodalmat értünk.
    A hangsugárzókon múlik a legtöbb - ezekkel kezdjük.


  Hangdoboz: Spendor BC1

    Ezt a jellegzetes brit hangsugárzót a BBC egy konstruktőrcsoportja
  tervezte hajdanán, stúdió-célokra, akárcsak néhány egyéb típust,
  amelyeknek licencét nem a Spendor, hanem a Rogers, az Audiomasters és
  más angol cégek szerezték meg. A BC1 eredetileg kétutas volt, csak
  később toldották meg a kis szupercsipogóval. A konstrukció mögött jól
  megfogalmazott filozófia áll. Ezeket a filozófiákat nem szoktuk
  túlságosan komolyan venni, kivéve, ha az eredmény igazolja őket - de a
  Spendor esetében úgy látszik, éppen ez a helyzet. Ezért a próza - a
  mérési eredmények - előtt talán megengedhetünk magunknak egy kis
  lírát.
    Eszerint: a zenei összkép szempontjából igen fontos középső
  frekvenciatartománynak minél nagyobb részét kell egyetlen hangszóróval
  átfogni. A mélysugárzó ezért viszonylag kisméretű, de membránja az
  angol  hangszóróiparban  igen  kedvelt  műanyagból, a bextrénből
  (Bextrene) készült, ennek frekvenciaátviteli tulajdonságai jobbak a
  hagyományos papírmembránénál. Tartozunk az igazságnak azzal, hogy
  egyrészt ma már a papírmembránokat is mindenki igyekszik átitatni,
  impregnálni különféle gyantás anyagokkal, másrészt a bextrénmembránok
  hangzásával  sincs mindenki megelégedve. Egy érdekesség: még az
  angoloknak  sem  volt  pénzük  arra, hogy megnyerjék maguknak a
  műanyagipart a hangszóró-kísérletekhez. A bextrén tulajdonképpen nem
  más, mint egy csomagolóipari alapanyag - a hangszórógyárak véletlenül
  fedezték fel a saját céljaikra.
    Jellegzetessége a Spendornak a vékony dobozfal is. Minden fadoboz
  rezonál; ha vastagítjuk a falát, a rezonancia inkább csak feljebb
  tolódik, de hatása észlelhető marad. Ennélfogva a BC1 falát nem
  építették  éppenséggel  sziklaszilárdra,  rezgéseit  azonban  egy
  bitumennel átitatott belső réteg révén csillapítják.
    BBC-elv az is, hogy "kerüld a hangvisszaverő felületeket!" A
  hallgatónak  mindenekelőtt  a közvetlenül a hangszórókból érkező
  hangot kell hallania: a korai visszaverődések mossák az információt.
  (Pontosan az ellentéte a Bose-féle Mindenfelésugárzási Teóriának.)
  Hogy 200-300 Hz-től felfelé színezetlen maradjon a hangkép, a BC 1-et
  lábazatra kell helyezni, és minél inkább ki kell húzni a szoba
  sarkaiból.
    Előljáróban  ennyit a BBC hangsugárzóelméletéről (azaz annak
  legismertebb motívumairól). Egy angol közmondás szerint - s elvégre
  angol hangdobozról van szó - a puding próbája az evés. Lássunk a
  tálaláshoz.


  Méréseink

  Hangnyomás-frekvencia jelleggörbe

    A méréseket süketszobában végeztük. Ennek falai nem verik vissza a
  hangot,  és  így  a  mérőmikrofon  elsősorban  a  közvetlenül a
  hangsugárzóból érkező jeleket "hallja". Igaz, lakószobában egészen más
  a  helyzet,  de  a  süketszobában mért eredmény legalábbis jól
  reprodukálható, tehát megbízható támpont, másrészt sok tekintetben
  korrelál azzal, amit lakásban hallhatunk. Kétségtelen, hogy még az
  ideális  környezetben mért (és meglepően jó minőségű) hangdoboz
  frekvencia-jelleggörbéje is sokkal lehangolóbb, mint a hangátviteli
  lánc többi tagjáé. Bizony, ez a leggyengébb láncszem.
    Sztereóban a két csatornának egyformának kell lennie, ezért két
  dobozunknak külön-külön felvettük a jelleggörbéjét (1. diagram). Brüel
  & Kjaer 4165 típusú, félcollos, rendkívül lineáris frekvenciaátvitelű
  kondenzátormikrofont  helyeztünk  el  a  hangdobozoktól  1 méter
  távolságban, előlapjuk középpontjának magasságában. A hangsugárzók
  kapcsaira 20 Hz-től 20 kHz-ig folyamatosan változó frekvenciájú,
  konstans amplitúdójú, 1 W teljesítményű szinuszos jelet adtunk (8
  ohmon ez 2,83 V-nak felel meg). Diagramjaink alján mindig ott
  olvasható, hogy mit kell érteni nullaszinten (Zero Level). Így minden
  frekvencián  ki  lehet  számolni az 1 W erősítő-teljesítménnyel
  kelthető hangnyomás értékét. Minden egyes osztás 1 dB-nek felel meg, s
  ezeket hozzá kell adni a nullaszintet jelző értékhez (példánkon az 50
  dB-hez).
    A Spendorok frekvencia-jelleggörbéje szokatlanul egyenletes, és
  alig van eltérés a két példány között. Meredekebb szintváltozás a
  keresztezési frekvenciákon, 3 kHz környékén és 13 kHz-en mutatkozik.
  Ha 1 kHz-hez képest ±3 dB eltérést engedünk meg, az átviteli sáv 48,
  illetve 50 Hz-től 20 kHz-ig terjed, tehát jobb, mint a specifikáció.
  (A hazai gyakorlatban "megengedett" 20 dB-s szintesésről most mélyen
  hallgatni kéne.)
    A mélyfrekvenciákon - néhányszáz Hz alatt - mutatkozó hullámosság
  a  süketszoba szűkös méreteiből adódó hiba. Sajnos, csak addig
  nyújtózkodhatunk, ameddig a süketszobánk ér - de korrekcióképpen
  úgynevezett közeltéri mérést is végeztünk (2. diagram, a hangszórótól
  22 cm távolságban felvéve), s ennek révén függetleníthetjük magunkat a
  terem hatásától. Mint látható, a frekvenciagörbe kisimult, az alsó
  határfrekvencia lejjebb tolódott, viszont jobban kidomborodott (szó
  szerint) a rendszer sajátrezonanciája.
    Ugyanezen az ábrán még valamit bemutatunk. A BC 1 önrezonanciája
  eléggé csillapítatlan: körülbelül 60 és 150 Hz között erős a kiemelés.
  Ezt még maga a gyár sem találja jónak, és - csillapítás céljából - az
  újabb példányok reflexnyílását egy 7 mm vastag habszivacs gyűrűvel
  béleli. (A BC 1 nyitott, úgynevezett basszreflex-doboz.) Félreértés ne
  essék: még ezzel a módosítással is csupán a felső, csúnyábbik görbe
  mérhető. Bizonyos tapasztalataink során mi arra vetemedtünk, hogy
  különféle  sajátgyártmányú  habszivacs  dugókat  is  tömködjünk a
  reflexnyílásba - így jutottunk az alsó, lényegesen rokonszenvesebb
  görbékhez.  Nem  csak a rezonancia csillapodott tovább, hanem a
  mélyhangátvitel  is javult. Azóta így használjuk a Spendorokat.
  Gondosan  ellenőriztük  különféle  zenei programokon, nem okoz-e
  valamiféle hibát is a szivacsdugó - de eddig nem tapasztaltunk ilyet.
    Az  előlapot  borító textília, a "hangszóróselyem" általában
  csökkenti a magashangok mennyiségét; ennek a hatását is megvizsgáltuk.
  A 3. diagram tanúsága szerint 5-10 kHz között 1-2 decibelt, 16 kHz
  fölött már lényegesen többet elnyel a hangszóróselyem.
    Érdekelt bennünket, hogy a Spendor egyes hangszórói önmagukban
  milyen frekvenciaátviteli görbét rajzolnak. (Ebből a szempontból is
  etalonról van szó.) Kiiktatva a keresztváltót, s a mérőmikrofont
  mindig az érintett hangszóró tengelyvonalában tartva a 4-6. diagramon
  látható jelleggöbékhez jutottunk. (A mélyhangszóróra 2,83 V-os, a
  kényesebb közép- és magassugárzóra csak 1 V-os, szinuszos jelet
  bocsátottunk.) Nyilvánvalónak látszik, hogy a bonyolult keresztváltó
  korrekciós tagokat is tartalmaz, amelyek kiegyenlítik a "csupasz"
  hangszórók jelleggörbéinek egyes anomáliáit, így például a 150 Hz
  körüli  púpot.  Feltűnő a Celestion közép-magas hangszóró felső
  regiszterének simasága és alsó sávjának érdessége: utóbbi, noha
  kiszűrik a hangváltóval, feltehetően érezteti hatását a hangképben.
  Elnézve a Coles magassugárzó diagramját, nem is sejtenénk, hogy erre a
  hangszóróra itt csak 13 kHz fölött van szükség.

  Harmonikus torzítás

    A hangszórók sokkal jobban torzítanak, mint az elektronikus
  szerkezetek,  főleg a mélyebb frekvenciákon: a membránt mozgató
  lengőtekercsnek már erősen ki kell térnie előre-hátra. Ilyenkor a
  cséve kilép a homogén mágneses térből, s a membránt visszatérítő erő
  sem lineáris többé.
    A harmonikus torzítás, mint neve is jelzi, az eredeti jel
  felharmonikusaiból áll, azaz például egy 100 Hz-es hang közvetítésekor
  egyszeriben 200, 300, 400 Hz-es - és még magasabb - frekvenciák is
  megjelennek a hangképben. Hangszórókon általában a 2. és a 3.
  harmonikust mérik (előbbi példánkban a 200 és 300 Hz-es produktumot).
    A torzítás mértéke erősen függ a teljesítménytől, mint ezt 7. és
  8. diagramunkon szemléltetjük. A már ismert frekvencia jelleggörbe
  alatt mindkét képen az 1000 Hz alatt mért 2., illetve 3. harmonikusok
  "ágaskodnak". A torzítás mértékét százalékban adjuk meg. Érdemes
  megfigyelni: míg a 2. harmonikus görbéje 200 Hz körül mindkét ábrán
  szinte azonos alakzatot mutat, s csak a szintbeli különbség jelzi,
  hogy a nagyobb teljesítmény nagyobb torzítással jár - 100 Hz alatt már
  egészen  másképpen  fut  a  két  vonal, holott maga az "alap"
  frekvenciagörbe szinte hajszálnyira azonos. (A hangnyomás értéke 1
  W-ra 83 dB, 32 W-ra 96 dB 1 kHz-en.)

  Irányjelleggörbe

    Hogy jobb kedvre hangoljuk tipográfusainkat, a téglalap alakú
  ábrák monoton sorát megbontjuk egy köralakú diagrammal. Tudvalevő,
  hogy  a  hangszórók a mélyebb hangokat csaknem minden irányban
  egyenletesen, azaz szinte 360 fokban sugározzák, ám ahogy növekszik a
  frekvencia, mind keskenyebb nyalábban szórják a hangot. Ez a nyaláb 10
  kHz fölött gyakran nem szélesebb 30 foknál. Ilyenkor elegendő egy
  kicsit is elmozdulni a hangdoboz tengelyvonalából, s máris érezzük,
  hogy eltűnnek a magashangok. Az egyik BC 1-es irányjelleggörbéjét 9.
  diagramunkon ábrázoljuk. A Spendor még 16 kHz-en is meglepően széles,
  csaknem 150 fokos szögben sugároz, pedig a mérőmikrofon még csak nem
  is a csipogó, hanem a hangdoboz középvonalában állt.

  Burst-átvitel

    A hangszóróknak az Életben - azaz a zenében - nem annyira
  egyenletes jelekkel, mint inkább impulzusokkal van dolguk, s ezeket
  nehezebb  hűségesen  tolmácsolni.  Ha  egy  hangszóró  kapcsaira
  impulzusjelet bocsátunk, a membránnak először ki kell lendülnie, majd
  azonnal vissza kell térnie nyugalmi helyzetébe. Tehetetlensége folytán
  azonban megindulni is csak egy bizonyos reakcióidő elteltével képes,
  megállni pedig még nehezebben tud: mind kisebb amplitúdójú rezgéseket
  végezve tempósan "lecseng". Minél lassabban teszi ezt, annál rosszabb
  a hangminőség.
    A  hangszóróknak  ezt a tulajdonságát olyan szinuszos jelek
  "csomagjával" vizsgálják, amelyeknek burkológörbéje négyszögjel. Ez az
  úgynevezett burst-jel az oszcilloszkópon is megjeleníthető, le is
  fényképezhető, hogy tartósan elrontsa a hifi-barátok kedélyét. A
  fotókon felül mindig a hangsugárzó kapcsaira adott villamos jel alakja
  látható, alul pedig az akusztikai, a mérőmikrofon útján visszakapott
  "válaszjel".
    Miután a frekvenciaátvitel és az impulzusátvitel között szoros
  összefüggés van, a legcsúnyább burst-öt általában a frekvenciagörbe
  "leggyengébb"  pontjain mérhetjük, különösen a keresztfrekvenciák
  környékén. Mi öt jellemző sávra osztjuk a frekvenciagörbét (0,5-1 kHz,
  1-2, 2-4, 4-8, 8-20 kHz), s mind- egyikben szemügyre vesszük a
  leggyanúsabb pontokat. A Spendor esetében ez 740, 1900, 3850, 4400 és
  13 500 Hz (1-5. kép).

  Impedancia-frekvencia jelleggörbe,
  fázis-frekvencia jelleggörbe

    Csaknem minden zenebarát tudja, hány ohmosak a hangdobozai - de
  azt már kevesebben veszik figyelembe, hogy a 4 vagy 8 ohm ezúttal is
  csak egy névleges érték. A hangsugárzók impedanciája fürgén változik a
  frekvencia függvényében, és ez roppantul bosszanthatja az erősítőket,
  különösen, ha a névleges érték alá süllyed az impedancia. (Ilyenkor
  túlságosan nagy teljesítményt követel tőlük a hangsugárzó.) A Spendor
  impedancia-görbéjét  10. diagramunkon szemléltetjük; jelentéktelen
  helyen, 13 kHz-en éri el minimumértékét, a 6 ohmot.
    Mint láthatjuk, a hangsugárzók nagyon komplex módon terhelik az
  erősítőket.  Viselkedésükről  az  impedanciagörbén kívül a fázis
  frekvencia-jelleggörbéje is tájékoztatást ad (11. diagram).


  

  1. diagram
  Spendor BC1, két hangdoboz egymásra vetített hangnyomás-frekvencia
  jelleggörbéje (1 méterről, 2,83 V, 8 ohm - ez megfelel 1 W-nak.)

  2. diagram
  BC1,  közeltéri  mérés.  Felső  görbe:  reflexnyílás az eredeti
  szivacsgyűrűvel  bélelve;  alsó  görbék:  habszivacs  dugók a
  reflexnyílásban. (Közeltéri mérés 22 cm-ről, 1 W)

  3. diagram
  BC1, a hangszóróselyem hatása a frekvenciagörbére (1 m, 1 W)

  4. diagram
  BC1, a mélysugárzó saját frekvencia-jelleggörbéje. A 150 Hz körüli
  kiemelést a keresztváltóban korrigálják. (1 m, 1 W)

  5. diagram
  BC1, a Celestion HF 1300 saját frekvencia-jelleggörbéje. (1 m, 1 W)

  6. diagram
  BC1, a Coles 400 IG magassugárzó saját frekvencia-jelleggörbéje.

  7. diagram
  BC1, harmonikus torzítás - második és harmadik harmonikus - 1 W
  teljesítménnyel, százalékban megadva.

  8. diagram
  BC1, harmonikus torzítás - második és harmadik harmonikus - 32 W
  teljesítménnyel (96 dB hangnyomáson), 1 kHz-ig mérve, százalékban.

  9. diagram
  BC1 irányjelleggörbe; 1, 4 és 16 kHz-en

  10. diagram
  BC1, impedancia-frekvencia jelleggörbe

  11. diagram
  BC1, fázis-frekvencia jelleggörbe (1 m, 1 W)

  

  1-5. kép: BC1, burst-átvitel. Felülről: 740, 1900, 3850, 4400, 13500
  Hz. Felül a villamos jel, alul az akusztikai válaszjel alakja.

  ----------------------------------------------------------------------
  GYÁRI ADATOK
  ----------------------------------------------------------------------
  Méretek         : 635*300*300 mm
  Tömeg          : 14,5 kg
  Mélyhangszóró      : Spendor (200 mm átmérő, 26 mm-es
                lengőtekercs, műanyag membrán)
  Magassugárzók      : Celestion HF 1300, Coles 400 IG
  Keresztezési frekvenciák : 3 kHz, 13 kHz
  Névleges impedancia   : 8 ohm
  Frekvenciasáv terjedelme : 45 Hz-25 kHz
  Frekvenciaátviteli sáv  : 60 Hz-14 kHz, ±3dB
  Névleges teljesítmény  : 55 W csúcs
  Érzékenység       : 74 dB (1 méterről, 1 V bemenőjelre)
  Max. hangnyomásszint   : 101 dBA
  ----------------------------------------------------------------------  Szeánsz

  

    Erre a szeánszra egy év óta készülünk; most végre összehoztuk,
  kiváló spiritiszták közreműködésével.
    A szubjektív meghallgatásnak ezúttal elvi jelentősége van. Már
  megírtuk, hogy a hangmérnökök szerte a világon az Altec, a JBL, a
  Tannoy   robusztus   mélyhangszóróira,   tölcséres-nyomókamrás
  középsugárzóira  esküsznek,  és  sajnálkoznak a jámbor, tudatlan
  hifi-barátokon, akiknek ilyen drága rendszerekre nyilván nem telik. A
  vájtfülűek  szektája ezzel szemben a hangmérnökökön sajnálkozik:
  "szegények túlságosan is hozzászoktak az Altec meg a JBL zeneietlen
  hangjához". Végül vannak, akik közbülső álláspontra helyezkednek, és
  azt  vallják,  hogy  mindent  a  maga  helyén  kell használni,
  stúdiórendszert a stúdióban, hifi-modellt a lakószobában. Ha igazuk
  van, félresepregettek egy problémát, de teremtettek a helyébe egy még
  súlyosabbat. (Erről később.)

  

    Állítsuk hát szembe a kétféle hangzásvilág egy-egy jellegzetes
  képviselőjét: a Spendor BC 1-et és a JBL 4333A stúdiómonitort, amely
  egyébként első számunk címlapján látható. Nagyon hasonlít azokra a még
  nagyobb típusokra, amelyekkel a Rádió dolgozik. Abszolút nehézsúlyú
  versenyző: mintegy 50 kilót nyom, külmérete 80*60*45 centiméter.
  Mélyhangszórójának  átmérője  természetesen  40 centi; közép- és
  magassugárzója nyomókamrás-tölcséres rendszerű (keresztfrekvencia: 800
  és 8500 Hz). Hatásfoka különlegesen nagy. Egy méternyi távolságban
  legalább  120  decibel  hangnyomást  tud  kelteni. Gyakorlatilag
  tönkretehetetlen. Amerikában háromszorta, Európában még többszörte
  drágább a Spendoroknál (a BC 1-nek Angliában 280 font párja). Dehát
  egyelőre ne beszéljünk árról, csak arról, hogy kinek melyik doboz a
  szimpatikusabb, a természethűbb, a "zeneibb", nyersen fogalmazva: ki
  melyiket vinné haza (ha eladnia nem szabad!).
    Minthogy  Dávid és Góliát párviadalának kimeneteléből fontos
  következtetések  adódnak  a közhasználatú hifi-dobozok minőségét,
  méretét, árát illetően, sőt: az ítészek ízlésére nézve is! - háromféle
  zsurit szerveztünk. Egyet hangmérnökökből, egyet zenészekből, egyet
  pedig azokból a technikai emberekből, akik maguk is hangszórót vagy
  más elektroakusztikai eszközt terveznek. A legelső este, amikor
  beállítottuk a kontroll-berendezést, szintén volt körülbelül egy fél
  zsurink. A szeánsz tehát teljes négy napig tartott.
    Szeánszainknak immár állandó színhelyén, egy átlagosnak nevezhető
  5,5*4*3 méteres szobában, a rövid faltól körülbelül fél méternyire,
  zsámolyokon helyeztük el a két hangdobozpárt. A JBL nem bizonyult
  kényesnek, a Spendor viszont talán jobban szeretett volna egy kicsivel
  több levegőt (nem szíveli a falak közelségét). Váltakozva raktuk őket:
  egyik oldalon JBL, a másikon Spendor állt a szélen. Így mintegy 2
  méteres sztereó bázistávolság maradt mind az angol, mind az amerikai
  hangsugárzók között. A JBL szintszabályzóit lineáris állásban hagytuk,
  illetve korrekcióval is kísérleteztünk, de nem vált be. A Spendoron
  nincs mód a hangszín szabályzásra, viszont megpróbáltuk csillapítani
  a basszust egy, a reflexnyílásba tömött szivacsdugóval. Ez, mint
  méréseink és a szubjektív próba is bizonyította, hasznára volt a
  BBC-monitornak.
    Dual 721 típusú lemezjátszót használtunk. Kipróbáltuk Sonus Gold
  Blue, majd Shure V15/IV. hangszedővel, de végül egy - mozgótekercses -
  Ortofon MC2O/II-nél maradtunk. (A Dual karja elvben nem elég robusztus
  hozzá,  de  felületes benyomásaink alapján mégis ezt találtuk a
  leginkább  meggyőzőnek.)  Az ugyancsak Ortofon-gyártmányú MCA 76
  elő-előerősítővel illesztettük az Olvasóink által már ismert Revox
  előerősítőhöz, amellyel szokásunk szerint közvetlenül, tehát közbülső
  erősítőfokozat nélkül hajtottuk meg a Quad 405-ös végfokot. Ez 8 ohmos
  hangsugárzókkal adja a legjobb eredményt, márpedig mindkét jelöltünk 8
  ohmos.

  Első nap

    A  teszt  előkészítésében  segítségünkre  volt Peller Károly
  hangmérnök (MAFILM) és Degrell László (MHV). Mindketten magukkal
  hozták kedvenc lemezeiket, de meghallgatták a mieinket is. Peller a
  következőkben foglalta össze véleményét:

    "Házi  használatra  (Hi-Fi)  mindenképpen a Spendor-dobozpárt
  favorizálom. Általában kellemesebb zenei összbenyomást ad, annak
  ellenére, hogy szubkontraoktávja nagyon általános és enyhén színezett.
  Részletesebb elemzés kimutathatná a Spendor gyengébb tulajdonságait a
  JBL  ellenében,  de ez természetes. A JBL-t házi használatra a
  keresztváltóival korrigálnám. Túl sok a kegyetlen szupermagas hang,
  ami a felvételek többségének csak a hibáit nagyítja.
    Általános JBL-hiba, hogy a középtartománya labilis. Adott esetben
  ez a tartomány a kis G-A-tól a kétvonalas A-háromvonalas E környékéig
  beesett.  Ugyancsak  JBL-hiba a nem tökéletes fáziskiegyenlítés.
    Érdekes, hogy minél jobb az alapanyag, a JBL annál inkább előnybe
  kerül."

    Degrell Laci, aki hivatalán kívül csakis komolyzenét hallgat,
  megesküdött rá, hogy neki ugyan fogalma sincs róla, mit rejt ez a két
  doboz, de hajlandó lefogadni, hogy a nagyobbikban tölcsérek vannak.
  (Nyert.) Ő a következő jegyzetet készítette:
    "A": tölcsérhang, a zongora alsó oktávja rossz, a vonósok kicsit
  tölcséresek, a fúvósok jók, de a trombita nagyon harsog. A dob nem jó;
  a vonós kicsit sikít; a zongora nem szép, a vonósok is gyanúsan
  szólnak.
    "B": a zongora az egész sávban jobb; egyenletesebb a hangkép; a
  hegedű kicsit kapar; a mélyhegedű lefullad; a fúvós kicsit fojtott; a
  dobok jobbak. A mély nem olyan jó, mint a másiknál; a szoba erősen
  befolyásolja; a pengetősök szebbek; a zongora a mélyeken sokkal jobb,
  az ütősök egyenletesebbek.
    Mindent összevetve ő 2:1 arányban a Spendort ("B") hozta ki
  győztesnek. Ennyit az előzsurizésről.

  Második nap

    Másnap a magyar iparvállalatok - a BEAG, az Orion, a Mechanikai
  Laboratórium - képviselőivel szeánszoztunk. (A Videotonnál annak
  idején nem engedélyezték, hogy tárgyaljunk a fejlesztőmérnökökkel.) A
  zsurinek 6 tagja volt. Felkértük Őket, ne befolyásolják egymást és ne
  befolyásoltassák  magukat.  A  teszt  középpontjában  a  Philips
  demonstrációs lemez (Stereo 6830 545) 6 könnyű- és 6 komolyzenei
  passzusa  állt, de bemutattunk néhány más demó-lemezt is, Mark
  Levinsontól, a Miller & Kreiseltől, a Great American Gramophone
  Companytól. Mindegyik - kétperces - zenei részletet előbb az egyik,
  majd a másik dobozpáron hallgattuk le. A zsüritagok mindig 6-6 pontot
  osztottak szét (6-0; 5-1 ; 4-2 vagy 3-3 arányban). Ezt a pontozásos
  módszert aztán a további üléseken is megtartottuk.
    Ez az este a JBL elsöprő sikerét hozta. A számszerű arány
  368,5:208,5 volt, de ez csak a rideg próza. A valóságban a JBL hangja
  tűzbehozta  a  társaságot.  "Nyílt",  "plasztikus",  "ragyogó",
  "magávalragadó",   "zenei   élmény",   "definiált",   "kiváló
  amplitúdó-engedékenység",  "a  belépések, megszólalások kiválóak",
  "kiváló mély tranziensek", "szép, kiegyenlített hangzáskép" - ezek a
  jelzők  ismétlődtek.  A  Spendort  általában  érdektelenebbnek,
  laposabbnak, szürkébbnek ítélték. Úgy találták, hogy önmagában véve jó
  hangdoboz,  még könnyűzenére is, de semmiképpen sem ellenfele a
  JBL-nek, amely tökéletes etalonnak tekinthető.
    Rendkívül érdekes viszont, hogy az egyetlen zenész a zsürorok
  közül  (Kiss Sanyi, a BEAG hangszóróműhelyének vezetője), aki a
  többiektől eltérően kizárólag kőnnyűzenét hallgat, hat komolyzenei
  program közül ötben a Spendort hallotta jobbnak. Így ő végül is csak
  52:44 arányban szavazott a JBL-re.

  Harmadik nap

    A rákövetkező este illusztris vendégeink voltak: a Liszt Ferenc
  Kamarazenekar négy tagja, élükön Rolla János koncertmesterrel. Nekik
  csak a 6 komolyzenei részletet játszottuk le a Philipsről, továbbá egy
  saját,  nyugati  felvételüket  Maurice Andréval (Telemann: G-dúr
  versenymű trombitára és zenekarra, Erato STU 71081). Így viszont több
  idő maradt ismétlésre, ide-oda kapcsolgatásra. Az volt a kérésünk: úgy
  ítéljenek, mintha koncerten hallgatnának más zenészeket. A végeredmény
  92,5:63,5 volt a Spendor javára, de meghamisítanánk, ha nem közölnénk
  ezúttal is a részleteit.
    Két  zsüror enyhe JBL-fölényt hozott ki (24:18; 23,5:18,5),
  amennyiben nekik hol az egyik, hol a másik dobozpár tetszett, de a JBL
  fölényesebben nyerte a "dinamikusabb" részleteket, mint a Spendor a
  "szeriőzebb" darabokat.
    A harmadik ítész valamennyi zenei részletben a Spendornak ítélte a
  pálmát, mert szerinte ez a hangdoboz "élethű, szép, koncertszerűbb,
  tömörebb hangzást produkál", szemben a JBL kongó basszusaival, szőrös
  magasaival, "sztereóbb", de "loudnessesebb", mesterséges, keresett
  "stúdió-hangzásával".
    Végül Rolla Jánosról annyit, hogy ő már a harmadik részlet után
  hátradőlt a székében azzal, hogy végérvényesen kialakult az ítélete; a
  pontszámokat majd beirkálja, de ez úgy sem változtat a lényegen. Amit
  közben feljegyzett, azt a teszt végén így foglalta össze:
    "A Spendoré akusztikusabb, szebb, emberibb, zeneibb hang. A JBL
  meghamisítja a hangzást, nincs kontraszt a hangszerek hangszíne
  között. Kifejezetten zavaróan éles. Mesterséges, elektronikus, bántó
  hang, semmiféle kapcsolata sincs az élő zenével. Inkább hallgatnék
  otthon egy Pacsirta rádiót."
    Megjegyezzük  még,  hogy  a 7. részletet - a Liszt Ferenc
  Kamarazenekar felvételét - mind a négyen a Spendornak ítélték.

  Negyedik nap

    Ekkor  a  Rádió  három  hangmérnöke  tisztelt meg bennünket
  látogatásával  (köztük  Ujházy  László,  aki  egyben a Camerata
  Hungaricának is tagja), s negyediknek - ugyancsak a Rádió "színeiben"
  - Varga Ferenc zenei szerkesztő. Hadd csaljunk annyit, hogy külön
  foglaljuk össze az ő véleményét és külön a hangmérnökökét.
    Az utóbbiak ítélete így hangzik, műfajok szerinti bontásban:

  Komolyzene: JBL 53 pont, Spendor 55 pont.
  Könnyűzene: JBL 80 pont, Spendor 28 pont.
  Összesítve: 133:83 a nagy stúdiómonitor javára.

    Ugyanez prózában elbeszélve: a JBL áttetszőbb, gyönyörű nagy teret
  ad  (bár  a  Spendor kiegyenlítettebb), plasztikusabb a hangja,
  különösen, ami a ritmusképet illeti; keményebb, ércesebb hangzású,
  könnyűzenére kifejezetten jobb. ("Ebben a műfajban a lágy hangzás nem
  megy el!") A Spendor jó hifit ad, szobahangszórónak kifogástalan - bár
  az egyik zsror szerint a sztereó képet nem képes egyértelműen
  visszaadni, s ebből a szempontból 6:0 a JBL javára.
    Varga Ferenc ítélete annyiban tér el a többiekétől, hogy ő még a
  komolyzenében is csupán 3 döntetlent hozott ki a Spendornak. Különösen
  érdekes, hogy a hegedűhangot egyértelműen a JBL-től fogadta el
  élethűnek.  Mivel  a felesége hegedűművésznő, bőven van alkalma
  hegedűszót  hallgatni  otthon, a közvetlen közeléből. (Habár ez
  határozottan eltér a "koncert-szituációtól".)

  Ötödik nap (és azután)

    Megkérdeztük a két szállítómunkást is, hiszen hervadhatatlan
  érdemeket  szereztek  maguknak  az  50  kilós monitorok ide-oda
  cipelésével.  Amúgyis  azonosak  a  Hifi Magazin szerkesztőivel.
  Véleményük, talán első ízben, eltérő.

    Sólymos Antal: "Nagyon nehéz - és közel sem biztos, hogy sikerül -
  előítélet  és  elfogultság nélkül véleményt nyilvánítanom a két
  hangsugárzóról. Elöljáróban annyit, hogy kizárólag könnyűzenét, abból
  is főleg a napi slágerzenét hallgatom szívesen, átlagosnál nagyobb
  hangerővel.
    Ebből már könnyű következtetni a véleményemre. Legtöbbször a JBL-t
  találtam jobbnak a meghallgatások során. A műsorok nagyrészénél az
  volt az érzésem, hogy (ha létezik ilyen a hangsugárzók világában)
  nagyobb dinamikát nyújt, mint a Spendor BC1. Ez persze magyarázható
  azzal is, hogy az egészen mély és a magas hangok erőteljesebben
  szólaltak  meg  a  JBL-eken.  A  lényegesen  nagyobb  felületű
  basszushangszóró  a  legnehezebb,  forszírozott  mélyhangokat  is
  kifogástalanul,  könnyedén  sugározta  le.  Nem  találtunk olyan
  műsoranyagot, amelynél a legcsekélyebb erőlködést éreztük volna, még
  átlagosnál nagyobb hangerővel sem. A magashangok a Spendorokon kissé
  fojtottan, mintegy függöny mögül szólaltak meg, míg a JBL-eken talán a
  valóságosnál  erőteljesebben,  -  ezáltal  viszont  a  különbség
  túlhangsúlyozódott.
    Két lemeznél drasztikus különbséget éreztem a JBL javára: az Also
  Sprach   Zarathustrá-n  (DGG)  és  a  Miller  &  Kreisel
  szubbasszus-bemutatólemezén. A Spendor itt inkább csak kínlódott, míg
  a JBL-ek hangja a valósághoz közel állt (ezt hiszem legalábbis). A
  különbség kisebb, de jól észlelhető a legtöbb könnyűzenei programon,
  különösen, amikor fúvós hangszerek is jelen vannak. A sztereó képről
  nincs  véleményem;  mi,  mint "technikai személyzethez" illik, a
  legkedvezőtlenebb helyen hallgattuk a zenét.
    Vitathatatlan volt, hogy a középhangok tartományában viszont a
  Spendor  szólt  kellemesebben. Ennek tulajdonítottam azt, hogy a
  Spendort hallgatva azt kevésbé találtam fárasztónak komolyzenére.
  Visszafogottsága  ellenére,  de kiegyenlítettebb hangzása miatt a
  Spendort  kellemesebb  "partnernak"  éreztem,  szólóhangszerek
  hallgatásakor.
    Végül szintén meg kell vallanom, erősen meglepődtem, hogy a
  Spendor egyáltalán partiban volt a JBL-lel, hiszen egy 127 liter
  űrtartalmú, 50 kilós monstrumtól magától értetődőnek véli a hallgató,
  hogy lehengerlő hatást kelt. A hozzá képest filigrán kis hangsugárzó
  hibáival már eleve elnézőbb az ember - de itt keveset kellett elnézni.
  Figyelembe véve az árat, a méreteket, valamint azt a megalkuvást,
  hogy átlagosnál nem kívánunk lényegesen nagyobb hangerőt, a Spendor
  szerencsés választás, mint etalon."

    Darvas László: "Magam is elfogult vagyok. Túl jól ismerem a
  Felsőbb Körök ítéletét. Tudom, hogy a Spendor afféle elszegényedett
  nemesi család sarja, szerény, de becsületes; bejáratos az Udvarba,
  ahol néha még az uralkodó is leereszkedik hozzá egy kitüntető
  megszólítás erejéig - ezzel szemben a JBL-t már az ajtónállók
  elkergetik, mert faragatlan, nyers fickó, köpköd és a markába fújja az
  orrát.
    Befolyásolja az ítéletemet az is, hogy egy időben túlságosan is
  érdeklődtem a tölcséres hangszórók iránt (Altec, Klipsch, JBL) - a
  kiábrándulás gyakran az ellenkező végletbe sodorja az embert. Végül
  pedig: zenei ízlésemet tekintve mindenevő vagyok, de inkább az
  akusztikus hangszereket szeretem. A popzene például mindenképpen
  befejeződött számomra valamikor a Blood Sweat & Tears fénykorában;
  érzésem szerint a szintetizátorok száma fordított arányban áll a
  könnyűzene minőségével.
    Úgy  gondolom, hogy a JBL nem ajánlandó a klasszikus zene
  reprodukálására, ugyanis elrontja az auditív ízlést, körülbelül úgy,
  ahogyan a túlborsozott-túlpaprikázott "magyar konyhától" elveszítjük
  fogékonyságunkat a differenciáltabb ízek iránt.
    A JBL tere egy mindössze 30 centi mélységű sáv, amelyen - a
  koncertszituációtól eltérően - mértani pontossággal van kijelölve
  minden  egyes  hangszerjátékos helye. Ezek, szerencsétlenek, ott
  tolonganak a stúdiót a koncertteremtől elválasztó ablak előtt, és
  egymást  túllicitálva  kiabálják:  jelen!  Más  szóval,  a  JBL
  közelmikrofonozást produkál, függetlenül attól, hogy valójában hol
  álltak a mikrofonok. (A Spendor meg inkább az ellenkezőjét teszi.)
    A hangszereknek az az izgágasága, amely a JBL-ből árad, számomra
  még könnyűzenében is elviselhetetlen; néhány percig bírom, utána már
  egyszerűen nem érdekel a muzsika. (Ezzel magam fölött is ítéletet
  mondtam: bár meglehetős magnós múlt áll mögöttem, a slágereket mindig
  szobában  akartam  hallani, nem pedig eredeti(?) színhelyükön, a
  beatkoncerten. Ott ugyanis általában olyan a hangkép, mint ha a
  leggyalázatosabb  kontárok  próbálnák  valahogyan  imitálni azt a
  technikai színvonalat, amelyre a JBL vitathatatlanul eljutott.)
    Az a legszörnyűbb az egészben, hogy ez a nagy monitor valóban
  kimutatja  versenytársainak  hibáit,  a  Spendornak  például a
  recesszivitását, a bizonytalanabb basszusát, a dinamika-szegénységét.
  Akár a kertész kutyája, amelyről ismeretes, hogy elmarja a többit a
  konctól, de maga azért nem eszik. Mert - és ez lesz az utolsó
  asszociációm - ha a hangsugárzókat borral telt poharakhoz hasonlítjuk,
  a JBL-ben van az egyik legértékesebb aszú, de valaki beleloccsantott
  egy kevés petróleumot, s ettől eleve ihatatlan.
    Ellentétben mások véleményével (s annak alapján, hogy mindkét
  hangsugárzó-típust gyakran volt módom hallgatni), azt tartom, hogy a
  mind jobb programanyag nem a JBL-t, hanem a BBC-monitort hozza
  előnybe, mert ez a doboz nemcsak hogy zeneibb hangot produkál, de
  "élesebb füle" is van: érzi a teret, s jobban kimutatja a különbséget
  a különféle hifi-láncszemek között, mint a JBL. (Erre nézve meglepő
  tapasztalataink vannak!) Stúdióban ez persze nem szempont.
    Erényein kívül természetesen a hibái is letagadhatatlanok. De még
  így is: bármilyen műsoranyagon elfogadható etalonnak tartom, tehát
  hazai körülményeink között (olcsóbb, magyar gyártmányú, illetve drága,
  de mérsékelt minőségű külföldi jószágokhoz mérve) még a számára
  legkevésbé kedvező műfajban, a teljesen elektronikus popzenében is.
  Ahogy megjelennek a zenekarban az akusztikus hangszerek - és az emberi
  hang! -, a BC 1 kezd túlnőni saját magán, klasszikus zenében pedig
  három-négyszerte drágább rendszereken is túltesz.
    Az a bizonyos recesszivitás, azaz fedettség a Spendor hangképében:
  hiba. Amikor tehát valamely más típust a BC 1-eshez hasonlítunk, s azt
  tapasztaljuk,  hogy  az angol hangdoboznál nyíltabban szól (nem
  keményebben, nem érdesebben, nem torzabban: nyíltabban!) - akkor az
  etalontól való eltérés miatt nem kritika jár, hanem dicséret."


  Tanulságok, következtetések

    Aki visszalapoz 1. számunk 27. oldalára, ezt a kitételt találja
  ott: "A Spendor és a JBL különösen alkalmas arra, hogy kölcsönösen
  kimutassák  egymás  -  és a mai hangszórótechnika - gyengéit".
  Megállapíthatjuk:  nem  tévedtünk.  Sőt,  úgy  látszik,  hogy e
  hangsugárzóknak még a hibái is az erényeikből fakadnak. Tehát nagyon
  valószínű,  hogy  a behemót tölcséres rendszereknek nem létezik
  valamiféle  "zeneibb  hangú"  változata,  mint  ahogy  az  is
  elképzelhetetlen  számunkra, hogyan lehetne JBL-szabású dinamikát
  kicsiholni a Spendor-fajtájú dobozokból. A kettőnek az erényeit -
  egyéb  előnyökkel  együtt  -  feltehetően  tényleg csak a nagy
  multiamplifikált, azaz többutas erősítésű rendszerek egyesíthetik.
    A magyar hifi-barátoknak a közeljövőben nem lesz sem JBL-jük, sem
  Spendoruk, de valamiféle berendezésük biztosan lesz, s hogy ez hogyan
  fog  szólni, azt jócskán befolyásolhatja néhány ember ízlése: a
  hangmérnöké (aki a zenei programot előállítja), a konstruktőré (aki a
  hangdobozokat tervezi), vagy akár a hifi-újságíróé (aki a közönséget
  tájékoztatja).  A  JBL-Spendor  teszt mindenesetre olyan értékes
  alapanyag,  amelyből  mindenkinek  ajánlatos  levonnia  bizonyos
  tanulságokat. Saját magunkon kezdjük.

  1. Tanulságok a Hifi Magazin számára

    Az audio-hobbi objektív alapokon nyugszik, de nem függetteníthető
  az egyéni ízléstől, mindenekelőtt attól, hogy ki milyen zenei műfajnak
  hódol. Szélsőséges esetben még azt is kimondhatjuk, hogy igenis
  kétféle hifi létezik: egy könnyű- és egy komolyzenei - habár a
  valóságban a kettő nem választható el ennyire élesen.
    Két-két zenebarát ítélete tehát nem feltétlenül egyezik meg. Ez a
  Hifi Magazin szerkesztőire is vonatkozik: előfordul, hogy határozottan
  eltér a véleményük. Akadhat, aki szerint nekünk először mindenben
  közös nevezőre kellene jutnunk, majd ünnepélyesen kinyilvánítanunk az
  Igét. Mi azonban hajlamosak vagyunk elfogadni a Kettős Igazság
  hittételét. A nyugatnémet és az amerikai sajtóban ez nem szokásos, az
  angolban annál inkább: ugyanazon magazinnak a munkatársai nem egyszer
  vitába bonyolódnak egymással. Ezúttal is vállaljuk az anglománia
  vádját, mert azt tartjuk, hogy az életben ritkák a fekete-fehér
  igazságok. Valahányszor eltérő véleményre jutunk, mindig jelezni
  fogjuk, melyikünk mire szavazott, s így Olvasóinknak módjukban áll,
  hogy  egy  bizonyos  mérvű  korrekciót  hajtsanak végre a mi -
  szükségképpen szubjektív - ítéletünkön.
    Ahhoz, hogy Olvasóink pontosan érzékeljék, melyik zenei műfajban
  mennyire szolgálhat etalon gyanánt a Spendor BC 1, monitorunkat máris
  össze kell hasonlítanunk a jellegzetes hazai típusokkal. A Videoton
  egyik újkeletű hangdobozának vizsgálata néhány oldallal később amúgyis
  esedékes volna; az Oriontól az emlékezetes HS 40-est választottuk, a
  BEAG-szériából pedig a legkevésbé "beagosan" szóló, de valószínűleg a
  legjobb hangú HOX 41-et. Nem akarunk elébevágni a későbbi hangdoboz
  teszteknek,  csak  jelezni  szeretnénk,  miben tér el ezeknek a
  modelleknek a hangja az általunk "semlegesnek" nevezettől (a 72.
  oldalon).

  2. Tanulság a konstruktőrök számára

    Most egy kicsit úgy fogunk viselkedni, mint a kannibálok, akik
  kondérba  ültetik  gyanútlan  vendégeiket.  Röstelljük  - hiszen
  köszönettel  tartozunk  barátainknak,  akik  segítségünkre voltak
  szeánszainkon  a  magyar ipar képviseletében (ítéletüket ugyanis
  reprezentatívnak tekintjük kollégáik többségének auditív ízlésvilágára
  nézve). Szóval, csak hódolat illeti őket, nem bírálat - de azért hadd
  hívjuk fel az ő figyelmüket is valamire.
    Ők  nyilván  azt  tekintik  szeánszunk  eredményének,  hogy
  meghallgattak két hangsugárzó típust, és hogy az egyik jobban, a másik
  pedig kevésbé tetszett nekik. Ennél azonban mi fontosabbnak találjuk
  azt a tényt, hogy az akusztikus hangszerek hangképét illetően a
  tervezőmérnökök   auditív  ítélete  50  százalékban  eltér a
  hangmérnökökétől és legalább 80 százalékban a gyakorló zenészekétől -
  és ez valahogy nincs isten hírével.
    Talán   áthidalhatnák   ezt   a   szakadékot,   ha a
  hangdoboz-prototípusokat zenészek fülével is ellenőriztetnék, s csak
  aztán bocsátanák a nagyközönség elé. Ne higgyék, hogy csorba esne a
  tekintélyükön. Ellenkezőleg: a bölcsességüket bizonyítanák. Hiszen a
  szőlősgazda is kitűnően ért a borokhoz, de a nagy cégek azért mégis
  szerződtetnek hivatásos borkóstolókat...

  3. Tanulság a hangmérnökök számára

    Nyilvánvaló,  hogy  a  hangmérnök  egész  más  szemmel nézi
  (helyesebben: egész más füllel figyeli) a hangdobozokat, mint a
  közönséges halandók, akik egyszerűen csak zenét szeretnének hallgatni.
  A hangmérnöknek munkaeszköze, mondhatni: műszere a monitor: ki kell
  mutatnia a hangfelvétel legparányibb fegyelmezetlenségét, még azt is,
  ha egy légy véletlenül rászállott az üstdobra. Mint tudjuk (és ők is
  tudják!), a koncerten ilyesmit nem veszünk észre, de hát más a
  hangverseny és más a hangfelvétel.
    A  hangmérnökök általában a jól bevált JBL-eket, Altec-eket
  használják, de gyakran hangoztatják, hogy ezekkel a monstrumokkal csak
  együtt dolgozni lehet, nem pedig együtt élni. Tehát - és ezt legalább
  tízen mondták már nekünk! - más hangdoboz kell a stúdióba és megint
  más a lakásokba. Ebben a salamoni döntésben azonban mi nem annyira
  dialektikát látunk, mint inkább egy végzetes ellentmondást.
    A hifisták hajlamosak azt hinni, hogy a hangmérnök a lehető
  legjobb monitoron hozza létre a lehető leghűségesebb hangképet,
  amelyet aztán ki jobban, ki rosszabbul reprodukál otthon. Ezzel
  szemben  az  az igazság, hogy a hangmérnökök jellegzetes hangú
  monitorokon kontrollálják-keverik-manipulálják a felvétel dinamikáját,
  hangszínét, egész hangzásvilágát, s amit végül is létrehoznak, azt
  rajtuk kívül soha többé senki sem fogja ilyennek hallani, hiszen
  otthoni használatra még a hangmérnökök sem ajánlják a tölcséres
  monitorokat!
    A JBL (és a hozzá hasonló hangsugárzók) használatából fakadó
  előnyök nagy része tehát menthetetlenül elvész, ámde valószínűleg
  megmaradnak  a hátrányok! Ezekről a hibákról nekünk éppen csak
  fogalmaink vannak, és ha valaki, hát igazából egy stúdiómérnök tudná
  összefoglalni  őket - avagy megcáfolni egész gondolatmenetünket.
  Mindkét esetben szívesen fogadjuk nyilatkozatát!
    Mi ilyesfajta jelenségekre gondolunk: mivel a JBL úgysem érzékeli
  igazán  a  teret,  a hangmérnök hajlamos lesz túlzásba vinni a
  közelmikrofonozást.  Vagy:  a  JBL szinte provokál egy bizonyos
  hangszínkorrekciót  (lásd  Peller Károly megjegyzését!), és ha a
  hangmérnök ezt végrehajtja - márpedig végrehajtja! - szavatoltan
  tönkreteszi a műsoranyagot azok számára, akik másmilyen hangdobozt
  hallgatnak. (Már olvastunk arról, hogy egyes felvételek aggasztóan
  tükrözik a JBL frekvenciamenetének inverzét!) Vagy a legfontosabb:
  mivel a JBL nagyon "dinamikusan" szól, a felvételt készítő hangmérnök
  nyugodt lélekkel visszafogja a dinamikát - vagyis erősebben limitál -,
  holott a házi hangdobozokon mindig szívesen hallanánk egy kicsit
  nagyobb  különbséget  a  pianisszimók és a fortisszimók között.
  Lényegében   tehát   minél   csillogóbban,  transzparensebben,
  agresszívebben, attraktívabban szólt felvételkor a stúdiómonitor,
  annál élettelenebb, szürkébb, szegényesebb, recesszívebb hangot fogunk
  hallani otthon a közhasználatra szánt hifi-dobozokból.


  Kötődés az etalonhoz

    Végülis ez a legfontosabb: milyen hangképet produkálnak a magyar
  hangdobozok a Spendorhoz képest. Erre is rászántunk egy estét (az este
  nálunk úgy 3-kor kezdődik és tízig tart), a mellékelt fénykép tanúsága
  szerint. Vigyázat: ezzel nem annyira a magyar hangdobozokat akartuk
  összemérni.  Nem  akarunk elébevágni nagyszabású, "körmérkőzéses"
  tesztjeinknek. Változatlanul az etalonunk hitelesítésével vagyunk
  elfogtalva - bár az eredmény nyilván fényt vet a hazai termékek
  egy-egy jellemző sajátságára. Úgy véljük ugyanis. hogy az alább
  felvonultatott  dobozok  -  hangképüket tekintve - többé-kevésbé
  reprezentálják a BEAG-, az Orion- és a Videoton hangsugárzókat.
    A HOX 41-es hosszú idő után az első BEAG-doboz, amely végre
  kétutas, tehát a megszokott, szélessávú, 12,5 centi átmérőjű "motorok"
  - itt kettő van belőlük - kiegészülnek egy magassugárzóval, noha ez
  utóbbi is kónuszos. Felszínes emlékeink szerint a doboznak valamivel
  tisztább hangja van, mint a Bifrons-szériának. Egyébként alig 20
  literes az egész. Csak leheletnyivel nagyobb nála a háromutas Videoton
  DC 2002A, a Cleopatra rádió "szatellitje", amelyet néhány oldallal
  később  amúgyis  mélyrehatóbban  tesztelünk.  Ami  hangszóróinak
  membránfelületét illeti, nem marad el a Spendor mögött. Végül az Orion
  HS 40, mint típusjele is mutatja, 40 literes, s bár csak kétutas, nem
  egy, hanem 2 darab 20 centis "motor" dolgozik benne. Méreteit tekintve
  tehát a Spendor kategóriája.
    Zsüroraink ezúttal heten voltak, mint a gonoszok. Megjegyzéseik
  azonban nem gonoszkodás, hanem jellemzés céljából hangzottak el, hogy
  kimutassák: milyen tekintetben térnek el a magyar hangsugárzók a BC
  1-től. (Minden dobozt a számára legelőnyösebb módon helyeztünk el a
  lehallgató szobában.)

  BEAG HOX 41

    A legfeltűnőbb, hogy ennek a doboznak tökéletesen hiányzik a
  basszusa. (Még ha sarokba állítjuk, akkor is.) Legalább egy oktávval,
  vagy még többel is kevesebbje van a kelleténél -ez így furcsán
  hangzik, de ez volt a benyomásunk. Ugyancsak hiányzik a "treble", azaz
  a magas tartomány. A hangkép olyan, mint ha a zenekar bevonult volna a
  konyhába, vagy még inkább a fürdőszobába. A rezesek érdesek, a
  beszédhang torzabb, a középtartomány ki van emelve - a hangkép
  kifejezetten "tölcséres", tolakodó. A tér beszűkül, a hangszerek
  miniatürizálódnak,  gyenge  sztereó  kép,  gyenge  tranziensek.
  "Kisdoboz-effektus".
    Néhány pozitívum: a kisebb dinamikájú programokat a HOX 41
  időnként tisztán lesugározza. Három-négy esetben: "ha volna basszusa,
  ez volna a jobbik". Sajnos, ilyen mértékű basszusszegénység eleve
  kizárja az élethűséget. Pedig úgy látszik, a kis BEAG-motorokkal a
  középső frekvenciasávban még lehetne keresni valamit. Feljebb aligha.

  Videoton DC 2002A

    Míg az előző hangsugárzónak csak határozottan gyenge volt a
  sztereó képe, a DC 2002A tolmácsolásában mintha egycsatornás programot
  hallgattunk  volna  két  hangszórón.  (Négy  zsüror rokonértelmű
  feljegyzése.) Itt is hiányzott a basszus és a legfelső sáv, a kiemelt
  középtartomány pedig eléggé torz volt és színezett - de egészen más
  módon, mint a BEAG-é. A Videoton-doboz talán egy viszonylag szélesebb
  frekcenciasávot közvetít, és inkább ezen belül hajlamos eltüntetni
  egy-egy  hangszert.  "Rengeteg  információ tűnik el." Többen is
  panaszkodtak  a kissé magasabb fekvésű rezonanciákra, valamint a
  dinamikaszegénységre,  -  amely részben már eleve következik az
  ugyancsak korlátozott mélyhangátvitelből... "Olyan, mintha egy rádió
  szólna."
    Miként egy zsüror az elébb a HOX 41-et találta viszonylag
  rokonszenvesnek, most egy másik társunk a Videoton-dobozt fogadta
  kegyeibe. Többhelyütt megdicsérte a 2002A "kellemes, hallgatható,
  néhol meglepően telt" hangját, s egy-két alkalommal egyenrangúnak,
  egyszer pedig még egy hajszállal jobbnak is hozta ki a Spendornál. A
  többség véleményét azonban inkább az fejezte ki, aki így fogalmazott:
  "fájdalmas lehet sokáig hallgatni".

  Orion HS 40

    A HS 40 határozottan nyíltabban szólt a BC 1-nél - és ezen nem
  valamiféle középhang-kiemelést értünk. A hangkép mindkét irányban -
  jobbra-balra és előre-hátra - kiterjedéssel bírt, kellemes volt
  hallgatni. (Egyik vendégünk még jobbnak is találta a Spendornál! Az
  árarány egy a tízhez!) Ami a mély és magashangokat illeti, megvolt
  közöttük az összhang, bár az első, igen bíztató impressziók után (s az
  egyre  differenciáltabb  műsoranyagon)  elő-előbukkantak az Orion
  jellegzetes hibái.
    Mindenekelőtt: ennek sincs igazi basszusa. A legalsó hangok
  gyengék, s ha mégis megszólalnak, kissé "huppognak", nincsenek eléggé
  megfogva. Sőt, a fölöttük fekvő oktávoknak sincs igazi tartásuk, a
  házi "koncertterem" így nélkülözi a kellő térfogatot. (Ez az a
  tartomány, amelyben a Spendor igen erős, sőt, túlhangsúlyozott -
  lehet, hogy ebből fakad a visszafogottsága.) A magashangok egy kicsit
  grízesek, feljebb pedig már elfogynak. Az Orion emiatt egy kicsit
  érdesen szól, különösen a BC 1 mellett. Az összképe azonban bíztató.


  

  Egy gyékényen a Spendorokkal.
  A BBC-monitorok között balra a DC 2002A, majd felül a BEAG-, alul az
  Orion-dobozok  Lemezjátszók és hangszedők

    Etalon-vadászatunk során a lemezjátszó volt az a fegyver, amely
  minduntalan csütörtököt akart mondani. Valamit mindig kihagytunk a
  számításból. Könnyű volt kijelenteni: "legyen a Thorens TD 126/III. a
  mérce" - de jobban át kellett volna gondolnunk, hogy mit és hogyan
  akarunk mérni vele.
    Mert hacsak elismerten jó minőségű programforrást keresünk, a
  Thorens minden további nélkül megfelel. Csakhogy számunkra legalább
  ilyen fontos, sőt, még fontosabb, hogy a futómű révén a hangkart, a
  karok segítségével pedig a hangszedőket minősíteni tudjuk. Erre a
  célra viszont hol ebből, hol abból a fődarabból, de általában kettőre
  van szükség. A hangszedőket és a hangkarokat ennek megfelelően még
  párosával szereztük be - a futóműveket illetően nem voltunk eléggé
  előrelátóak. (Persze, ha csupán az előrelátáson múlna, s nem az
  anyagiakon is...)
    Tegyük fel, különféle pick-upokat akarunk összehasonlítani, két
  módszer kívánkozik. Vagy szerzünk két egyforma lemezjátszót, két
  identikus hanglemezzel, vagy pedig - és ez a jobb! - egyetlen futóműre
  szerelünk fel két azonos típusú kart, és akkor ugyanazon a lemezen is
  megcsinálhatjuk az A-B tesztet. Sajnos, a TD 126/III-ból csak egyetlen
  példányhoz tudtunk hozzáférni. Tulajdonosának így is hálásak vagyunk,
  de sehogysem megy a fejünkbe, miért nem engedte meg nekünk, hogy
  leszereljük az eredeti Isotrack-hangkart, aztán különféle lyukakat
  fúrjunk az alvázba és felcsavarozzunk rá két Hadcockot. Érti ezt
  valaki?
    Szó ami szó, elég ritka az olyan futómű, amelyre teljesen azonos
  módon lehet két kart felszerelni. A Micro Seiki DDX 1000-re például
  hármat is lehetne, de nekünk nincs ilyen. Habár, a hanglemezgyáriak
  nemrég rendeltek belőle; majd kölcsönkérjük. (Ők még nem tudják.) Egy
  öreg Thorens TD 124/II-vel is megpróbálkoztunk. Ez ma is igen jónak
  számít,  különösen  feljavított  állapotában, de a kar deszkája
  túlságosan kicsi ahhoz, semhogy két hangkar is kényelmesen elférne
  rajta. Átmenetileg tehát lemondtunk a barkácsolásról, és amíg egy
  megfelelően kiképzett futóműhöz nem jutunk (gyaníthatólag ismét a
  Mechanikai Laboratórium gyorssegélye révén), addig inkább két azonos
  típusú, komplett lemezjátszóval minősítjük a hangszedőket. Ennek
  megvan az az előnye is, hogy így elnapolhatjuk a hangkarok (Hadcock,
  SME stb.) tesztjét - amúgyis nagyon tartunk tőle.
    Hosszas mérlegelés után a Dual 721 mellett döntöttünk. Tudjuk,
  hogy léteznek sokkal rangosabb modellek is, de még mindig ez a legjobb
  azok  közül,  amelyekből  két  kifogástalan  példány  áll a
  rendelkezésünkre. Mellette szól az is, hogy Magyarországon igen sokan
  ismerik, szerényebb testvéreivel együtt, tehát nem valami egzotikus,
  ritka masina. Hangkarja különösen jó, és igen gyorsan lehet cserélni
  benne a pick-upot, ami ugyancsak nem hátrány. (Van már egy újabb,
  kvarcvezérlésű Dual-modell is, a 731 Q, de ebből megintcsak nem
  tudtunk volna kettőt szerezni.)
    Ennek előrebocsátásával közreadjuk mind a Thorens, mind a Dual
  műszaki  tesztjét  és rövid leírását. Mindkettő méltó Olvasóink
  figyelmére. Ami a lemezjátszók auditív tulajdonságait illeti, egyelőre
  változatlanul az a véleményünk, hogy a hangszedőn múlik a legtöbb.
  Tekintettel  hangsugárzó-szeánszunk terjedelmére, most kénytelenek
  vagyunk egy kicsit takarékoskodni a szubjektív tesztekkel, ezért csak
  a  hangszedőket  hasonlítjuk  össze  egy-egy vetélytársukkal. (A
  lemezjátszókról eddig talán egy kicsit aránytalanul is sok szó esett
  már a Hifi Magazinban; ezúttal inkább arra szeretnénk még egy kis
  helyet  rezerválni,  hogy  az  erősítők  méréstechnikájáról  is
  szólhassunk.)


  Thorens TD 126/III.

    Mint  minden  Thorens,  ez is szíjhajtású. Nagy stabilitású
  elektronikával meghajtott motor; háromféle fordulatszám (tehát 78-as
  is, normál-lemezekhez) és természetesen finomszabályozás, attraktív
  stroboszkóppal. Külön motor gondoskodik a hangkar mozgatásáról. Az
  antiskating- és tűerőállító egyszerű, praktikus; a végkikapcsolás
  "erőmentes", tehát kíméli a tűt.
    A kar effektív tömege rendkívül alacsony. A kar egyenes, és
  ráadásul  igen  könnyű anyagból: karbonfíberből készült. Nemcsak
  fejszerelvénye  cserélhető,  hanem  az egész kar "tőből", így a
  szorítógyűrű nem elől, hanem közvetlenül a csapágyazás közelében
  helyezkedik el, és így kevésbé növeli a rendszer effektív tömegét.
  Ilyen felépítésű egyébként a legújabb SME-kar is.
    Sőt, még egy hasonlóságra hivatkozhatunk: akárcsak az angol
  modellen, a Thorens ("Isotrack") karon is pontosan a hanglemez
  síkjában helyezkedik el a kar vertikális mozgását engedélyező csapágy,
  nem  pedig  10-15  milliméterrel feljebb, mint szokásos. (Ki-ki
  megmérheti a saját készülékén.) Ennek az az értelme, hogy így kisebb
  torzítással  lehet  lejátszani  a  görbe  lemezeket,  márpedig
  kisebb-nagyobb mértékben minden lemez "elvetemült". A módszer azért
  érdemel figyelmet, mert mérhető vagy hallható hatásától függetlenül
  tulajdonképpen semmibe se kerül.
    A tartódobozban különleges gonddal függesztették fel az alvázat, a
  rugózás mind vízszintes, mind függőleges irányban precíz, és így igen
  jól védi a készüléket az alacsonyfrekvenciás zajok és rezgések ellen
  (1. diagram). Pontosabban, figyelembe véve az akusztikai visszahatás
  jelleggörbéjét, mélyfrekvenciákon ilyen jót még nem mértünk eddig.
  Lényegesen rosszabb a kép a magasabb tartományban, feltehetően a
  hangkar tulajdonságai miatt.


  Dual CS 721

    Direkthajtású, szinte minden létező szolgáltatással felruházott
  automata  lemezjátszó.  (Évekig  gyanakvással  figyeltük  a Dual
  automatikáit; ma már belenyugszunk, hogy a gyár ezt "ráadásba" adja, s
  az  árát nem takarítja meg a többi alkatrészen.) A rugalmasan
  felfüggesztett alvázban a direkthajtás komplett egységet képez: a
  motorrész aljára épített elektronika tranzisztorokat és integrált
  áramkört tartalmaz. (Az akusztikai visszahatást lásd a 2. diagramon.)
    Igen egyszerűen, rugós tárcsák segítségével állítható a tűerő és
  az antiskating (az utóbbi kúpos, elliptikus és parabolikus tűhöz is
  idomítható). A hangkar precíziós munka, a kardánszerű csapágyazás
  súrlódása csekély. Különleges az ellensúly: a gyártó által "kétszeres
  antirezonátornak" keresztelt módszer a hangkar-hangszedő rezonanciát
  csillapítani hivatott.
    A kar egyébként egyenes, de a fejszerelvény mégis cserélhető egy
  igen  szellemes  megoldás  révén.  Állítható a lift működésének
  gyorsasága, a hangkar felemelésének mértéke, valamint - ami automata
  játszókon nagy dolog - a hangkar magassága. Különleges szolgáltatása a
  készüléknek,  hogy  ismétlőüzemmódra kapcsolható, tehát ha kell,
  egyvégtében akár százszor is végigjátssza ugyanazt a lemezt. (Ennek
  lemezkoptatási  vizsgálatoknál  lehet  jelentősége.)  A plexitető
  helyzete, akárcsak a Thorensen, állítható.


  

  Dual CS 721.


    Mint Olvasóink bizonyára emlékeznek rá: viszonyítási alapnak egy
  olcsóbb és egy drágább mágneses hangszedő-típust választottunk. Ezeket
  addig  tekintjük  etalonnak,  amíg  ugyanennyiért  jobbat, avagy
  alacsonyabb áron azonos minőségűt nem találunk. Jelöltjeink: az
  Ortofon FF15E/II. és a Sonus Gold Blue.
    Mindkét típusnak két-két példányával rendelkezünk, továbbá két-két
  tartaléktűvel is. Természetesen mindet végigmértük, különösen ama
  kellemetlen tapasztalatunk nyomán, hogy a legtöbb típus minősége
  sajnos nem nevezhető konstansnak. Mérési adatainkat ezért szinte
  maradéktalanul közzétesszük. Típusonként 5 önálló mérési sorozatot
  végeztünk,  ezenkívül megvizsgáltuk a hangszedő-testek és a tűk
  különböző kombinációit. (Nem közöljük ellenőrző mérésünk eredményét,
  mert ez már nem szolgáltatott többletinformációt.)


  Ortofon FF15E/II.

    A mágneses hangszedők többségében a tű egy piciny állandó mágnest
  mozgat, de vannak ettől eltérő rendszerek is, mint az Ortofon cég
  által szabadalmaztatott VMS-rendszer (Variable Magnetic Shunt): a tű
  egy lágyvas-csövecskét rezget, megváltoztatva a gyűrű alakú mágnes
  mágneses terét, s ezáltal indukál feszültséget a tekercsekben. (Az
  Ortofon mágneses hangszedői mind ilyenek. Ettől függetlenül azonban,
  mint ismeretes, a dán cég rendületlenül forgalmazza dinamikus, azaz
  mozgótekercses hangszedőit is.)
    Az  igen  olcsó FF15-öt robusztus, munkabíró jószág gyanánt
  hirdetik,  nemcsak  manuális,  hanem  automata, sőt, lemezváltós
  készülékekhez is, viszonylag nagyobb effektív tömegű hangkarokba.
  Kúpos és elliptikus (bindiális) tűvel is árulják, mi az utóbbit
  vizsgáltuk. A hangszedőt a nemzetközileg elterjedt 1/2 collos rendszer
  szerint 2 csavarral kell felerősíteni. Kivezetéseit a betűjelzésen
  kívül színkód is jelzi. A tűvédő jól kezelhető, egyszerűen fel- és
  lehajtható. Az FF15E/II. adatait a Sonuséval együtt, közös táblázatban
  adjuk meg.


  Sonus Gold (Serie II.) Blue

    Az  újkeletű  Sonic  Research  cég  legjobb  hangszedője. A
  Sonus-szériák színjelzése a tű alakjára utal, a kék színű betét tűje
  különleges,  ("lambda tine-contact ellipsoid"), vagyis a Shibata
  rokonságába tartozik, s diszkrét négycsatornás hangvisszaadásra is
  alkalmas. A mozgó rendszer engedékenysége rendkívül nagy. A tekercsek
  induktivitása alacsony, a hangszedő így kevésbé érzékeny arra, hogy
  milyen  impedanciával  terheli  az  előerősítő.  Felerősítése, a
  kivezetések kódolása a szokásos; a tűvédő a szokásosnál ügyetlenebb.


  Méréseink

    A hangszedőket egy Dual 701 típusú lemezjátszóba építve mértük.
  Mérőlemezeink  a  következők  voltak:  Brüel-Kjaer  QR 2008 (az
  engedékenység mérésére); Brüel-Kjaer QR 2010 (a kimenő feszültség, a
  frekvencia-jelleggörbe,  az  áthallás, a letapogatási képesség, a
  hangkar-hangszedő rezonancia mérésére); Shure TTR 103 (a közepes
  frekvenciákon  mérhető  torzítás meghatározására); DIN 45542 sz.
  szabvány  szerinti mérőlemez (a FIM - frekvencia-intermodulációs
  torzítás - mérésére).
    A  méréseket  21-23°C  közötti hőmérsékleten, 55-65% relatív
  légnedvességű  laboratóriumban  végeztük.  A  hangszedő-testeket -
  minthogy típusonként kettő volt belőlük - "A" és "B" betűvel jelöltük;
  az eredeti tűk az A1, illetve B1, a tartaléktűk a 2-es és a 3-as
  jelölést kapták, s jeleztük, hogy melyik "testben" használtuk őket. A
  tűerő az Ortofonnál 20 mN volt, tehát a gyár által javasolt érték, a
  Sonusnál pedig 12,5 mN, vagyis a gyárilag megengedett maximum. A
  hangszedők lezárása minden esetben 47 kohm, 215 pF volt csatornánként
  - s erre még visszatérünk az Ortofon szubjektív tesztjénél.

                   *

  Kimeneti feszültség; szintkülönbség a csatornák között
  A mérést 1 kHz-es, 10 cm/s kivezérlésű barázda lejátszásával végeztük.
  Látható, hogy az FF15 lényegesen magasabb kimeneti feszültséget
  szolgáltat, mint a Sonus. Ez legtöbbször kedvező, hiszen az erősítő
  hangerőszabályzóját kevésbé kell feltekerni, ezáltal kevésbé hallhatók
  az előerősítőből származó zajok. Igaz, hogy már a közepes minőségű
  előerősítők zaja is általában elvész a lemezek alapzajában.
    Hogy a Sonus által keltett feszültség kisebb, annak nyilvánvaló
  magyarázata az igen alacsony induktivitás, vagyis hogy viszonylag
  kis menetszámúak a tekercsek. Így viszont kevésbé érzékeny a hangszedő
  a különféle terhelésekre - és ez komoly előny.

  Frekvenciajelleggörbe
  A 20 Hz-45 kHz tartományban határoztuk meg. Itt is számottevő a
  különbség a két típus között. A Sonuson 10 kHz-től kezdve igen erős
  kiemelés tapasztalható, ez 30 kHz táján 5-8 dB-ig emelkedik. Az 1
  kHz-es szintet 40-45 kHz-en éri el újra a görbe.
    Lényegesen egyenletesebb, bár nem ad ilyen széles átviteli sávot
  az Ortofon jelleggörbéje. A legnagyobb kiemelés 2-3 dB, s ez 15-18 kHz
  környékére esik.

  Áthallási csillapítás
  Szintén a 20 Hz-45 kHz közötti sávban mértük. Táblázatunkban megadjuk
  az 1 kHz-en, valamint a 315 Hz-től 6,3 kHz-ig húzódó sávban kapott
  értékeket. A j->b a jobb csatornából a bal csatornába áthallatszó
  nemkívánatos információt jelenti, a b->j pedig azt, hogy a jobb
  csatornán mennyi jelentkezik a bal csatornán közvetített programból.
    Az FF15E messzemenően túlteljesíti specifikációját; nem mondhatjuk
  el ugyanezt a Sonusról, amely az igen szigorú specifikációnak (30 dB)
  még 1 kHz-en sem tesz eleget. Mindkét hangszedőnek dicséretére válik,
  hogy  magasabb frekvenciákon nem romlik túlságosan az áthallás.
  (Olcsóbb pick-upok gyakori hibája, hogy már 6-8 kHz-től kezdve nagyon
  közel kerül egymáshoz a két görbe, s 20 kHz-en már szinte nincs is
  különbség a hasznos és az áthallott jel között.)

  Letapogatási képesség
  Különböző kivezérlésű 1 kHz-es barázdák lejátszásával vizsgáltuk. Azt
  a kivezérlést adtuk meg, amelyen még nem tapasztalható számottevő
  torzítás. Mint látjuk, a Sonus 2 dB-vel nagyobb barázda-kivezérlés
  követésére képes, ráadásul jóval kisebb tűerővel.

  Engedékenység
  Az Ortofonok között csak egy akadt, amely "kilógott" a sorból. A
  Sonusok viszont - a függőleges irányban mérhető engedékenységet
  illetően - aggasztó mérvű szórást mutatnak, s általában lényegesen
  elmaradnak a várható értéktől.

  Frekvencia-intermodulációs torzítás
  Kétféle barázdakivezérléssel mértük: -6 és 0 dB-n, 300+3000 Hz-en. Az
  FF15E igen jól szerepelt. Tájékoztatásul megadjuk, hogy a DIN 45500
  (hifi-követelmények) és a hazai MSZ 11134-77 (hifi-lemezjátszók)
  maximum 1 százalékos értéket engedélyeznek -6 dB-s barázdakivezérlés
  esetén.
    Sokkalta rosszabb eredményeket produkált a Sonus, kisebb-nagyobb
  kivezérlésen egyaránt. Még azzal sem menthetjük, hogy tán egyedi
  hibáról van szó, hiszen mind a négy tűtartó bizonyítványa körülbelül
  egyforma.

  Közepes frekvenciákon mérhető torzítás
  Igen nagy kivezérléssel, 1:1 arányban, 1+1,5 kHz-es jellel modulált
  barázda, kivételesen egy 45-ös fordulatú lemezen. A két hangszedőtípus
  gyakorlatilag egyformán vizsgázott - nem túl hízelgő a Sonusra nézve!

  Hangkar-hangszedő rezonancia
  Egy-egy típuson belül nincs nagy különbség, ezért csak 2-2 diagramot
  adunk  meg.  Az  engedékenyebb  hangszedő  természetesen mélyebb
  rezonancia-frekvenciát mutat ugyanabban a karban.


  

  

  1-2. A két lemezjátszó akusztikai visszahatása. Balra a Thorens,
  jobbra a Dual diagramja.

  

  

  

  Az Ortofon FF15E/II. hangszedő. Alul a diagramjai:
  3.-6.-ig: frekvencia jelleggörbe és áthallási csillapítás
  7. és 8.: hangkar-hangszedő rezonancia

  

  

  A Sonus Gold Blue hangszedő. Alul a diagramjai:
  9.-12.-ig: frekvencia jelleggörbe és áthallási csillapítás
  13. és 14.: hangkar-hangszedő rezonancia


  Szeánsz

  

    Mielőtt  az asztaltáncoltatásnak nekikezdenénk, próbáljuk meg
  felbecsülni, mennyit ér ez a két pick-up? Az áruk, mint minden más
  árucikké, országonként eltérő; sok múlik azon, hogy melyik cég melyik
  piacon milyen kapcsolatokkal bír. Így aztán pontos számot mondani
  nehéz, de ha felütjük például az angol árjegyzékeket, és azt látjuk,
  hogy a Gold Blue árából (71 font) csaknem öt darab FF15E-t lehet
  venni, aligha marad kétségünk aziránt, hogy ez a két hangszedő nem
  ugyanannak a kasztnak a tagja. De hiszen a műszaki paramétereikben
  egyáltalán nem nyilvánul meg ekkora differencia! Nem egy Olvasónk már
  bizonyára felkapta a fejét: nicsak, már megint egy túlárazott,
  túlreklámozott  sztár került szembe egy kivételesen értékes, de
  rendkívül olcsó modellel!
    Le kell hűtenünk a reményeiket: bizony, a hangminőség ezúttal az
  árral korrelál, s nem a technikai adatokkal. (Legalábbis nem az
  általunk ismert paraméterekkel.) A Sonus bármiféle zenei anyagról
  sokkal-sokkal tisztább, élvezetesebb, dinamikusabb, zeneibb összképet
  adott. Nincs igazán verseny a két hangszedő között.
    De hát nem is egymással kell versenyezniük, hanem a saját
  súlycsoportjukba tartozó vetélytársakkal, mindenekelőtt a rendkívül
  népszerű Shure-okkal (lám-lám, még mi is minduntalan hivatkozni
  kényszerülünk rájuk). A kontrollberendezés a már említett két Dual
  721-esből, a két ugyancsak teljesen identikus Revox-panellből állt; a
  lánc végét a Quad 405 alkotta a Spendorokkal. Most is elsősorban a
  Philips-lemezpárt "dobtuk be", A-B teszt formájában. A szeánszok
  viszonylag rövidek voltak, s csak néhány főnyi legénység vett részt
  rajtuk.

  Sonus Gold Blue - Shure V15/IV.

    Meglehetősen sok hangszedőről szereztünk már többé-kevésbé mérvadó
  benyomásokat. Most, mint szeánszainkon gyakran, egy kicsit a saját
  tapasztalatainkat  is  vizsgáztatjuk: vajon igazolódnak-e (avagy:
  igazolhatók-e) kontrollált körülmények között is? Leginkább arra
  voltunk  kíváncsiak,  milyen  különbséget hallunk a Sonus- és a
  Shure-csúcshangszedő között, illetve, hogy "rövid távon" kimutatható-e
  egyáltalán a különbség.
    Kételyeink szinte másodperceken belül szertefoszlottak. Rendkívül
  jól hallható a differencia a Gold Blue sima, kiegyenlített, nyugodt
  muzsikája és a V15 határozottan zavaróbb hangképe között. A verseny
  alapvetően eldől a középmagas sávban. A Sonust minden zenei programon
  - beatzene, rezesek, vonósok, emberi hang, opera - semlegesnek
  éreztük; hozzá mérten mindvégig felismerhető volt a Shure hangszíne,
  amelyet valamiféle enyhén "süvöltő" hanggal asszociálunk: "sshh" - úgy
  mint "sshhure". A térérzet is jobb volt a Sonuson, a V15 viszont
  mintha jobb mélyeket adott volna - bár ezen vitatkoztunk. Ítéletünk:
  akár könnyűzenére, akár komolyzenére, akár ezen a hangdobozpáron, akár
  másmilyen monitorokon - a Sonus lényegesen jobb.

  Sonus Gold Blue - Ortofon MC 20/II. + MCA 76

    A Sonus természetesen nem a világ teteje; bízunk benne, hogy
  olcsóbban is lehet találni hasonlót, nem is beszélve a hat-hétszerte
  drágább   rendszerekről   (MC-típusok  transzformátorral  vagy
  head-amplifierrel). Anélkül, hogy elveszítenénk lábunk alól a talajt,
  elhatároztuk, hogy összeeresztjük a Gold Blue-t egy reprezentatív
  mozgótekercses hangszedővel. Amúgyis Ortofon-tesztre készülünk - lásd
  lapzárta előtti jelentésünkét ("Holtidő") -, így módunkban állt
  kipróbálni a dán cég MC 20/II. jelű dinamikus pick-upját az MCA 76
  típusú elő-előerősítővel. A kettő együtt meghaladja a Gold Blue árának
  kétszeresét.
    Régebben már csináltunk egy hasonló próbát - más körülmények
  között - a két hangszedő elődeivel. Az MC 20-at nem a drága (magánál a
  hangszedőnél is drágább) MCA 76 elő-előerősítővel illesztettük, hanem
  az olcsóbb STM 72 transzformátorral - mely utóbbinak az árából
  mindazonáltal még futná egy jó mágneses pick-upra. Akkor az volt az
  érzésünk, hogy a Sonus több teret ad, bár kétségtelen volt, hogy az
  MC-típusnak simább, kevésbé érdes a hangja.
    Ezúttal, érdekes módon, "rövidprogramjaink" 80 százalékán szinte
  nem  tudtunk különbséget tenni a két teljesen eltérő rendszerű
  hangszedő  között, ami mindenképpen a Gold Blue-ra hízelgő. Ha
  nagyon-nagyon  odafigyeltünk, az Ortofon mintha egy kicsit több
  részletet tudott volna kimutatni - de lehet, hogy becsaptuk magunkat.
    Nekünk még nagyon kevés a tapasztalatunk mind az MC-hangszedőket,
  mind pedig a kar-hangszedő kompatibilitást illetően, ismerjük viszont
  azokat a nézeteket; miszerint a dinamikus pick-up "merev" hangkarokat
  szeret, márpedig a Dualé talán nem eléggé robusztus. Az egyik 721-est
  ezért  felcseréltük  egy  Thorens 124/II-re szerelt Hadcock-kal;
  mindennemű információnk szerint a Hadcock ideális partner az MC 20
  számára. Némi fülelés után meggyőztük egymást, hogy a különbség
  valamelyest  növekedett:  egyikünk  szerint az MC 20 egy kissé
  plasztikusabban szólt, másikunk szerint pedig talán jobb lett a
  basszusa - de még ha nem csalódtunk, akkor is elképzelhető, hogy a
  Sonus  ugyanennyit profitált volna a jobb(?) kar használatából.
  Gyanítjuk, hogy ezeket a nüanszokat eddigi módszereinkkel nehezen
  tudnánk  zsuri  előtt  demonstrálni - alighanem sokkal hosszabb
  szeánszokra lenne szükség. (Utóirat: lapzártakor a szerkesztő úgy
  véli, hogy az MC 20/II-MCA 76 kombináció mégiscsak több információt
  nyújt a lemezen rögzített zenéről.)
    Mindent   összevetve,   számunkra   egyelőre  a  Sonus a
  "legmozgótekercsesebb" hangú mágneses pick-up.

  Ortofon FF15E/II. - Shure M91 ED

    Nem tudtuk igazolni másik etalonunkat, az FF15E/II-t: az A-B
  összehasonlításban alulmaradt az M91-gyel szemben. (Hifi Magazin -
  Shure  1:1). Számunkra ez nagy meglepetés, mert - mielőtt még
  meghirdettük volna az FF15E dicsőségét - több ismerősünk M91 ED-ről
  vagy éppenséggel az újabb, drágább M95 ED-ről tért át az olcsóbb
  Ortofonra,  és mindegyikük meg volt elégedve a cserével. Talán
  magyarázattal szolgálhatunk, ha leírjuk a két hangszedő meglehetősen
  eltérő hangkarakterét.
    Az M91 ED - éppen az a példány, amely lemezjátszó-tesztünkön a
  Lenco L85-ben szerepelt - jellegzetes Shure: a frekvenciasáv két vége
  egyensúlyban van, inkább a középtartomány bizonytalan, s mindvégig jól
  érezhető rajta az a rekedtes elszíneződés, amely sokakat annyira
  elidegenít  a Shure-hangszedőktől. Az M91-hez képest az Ortofon
  kevesebb  mélyet és kevesebb levegőt szolgáltatott, viszont (és
  feltehetően ez a magyarázata alkalmankénti sikereinek) semlegesebb,
  kiegyensúlyozottabb  volt  a  középtartományban.  Ami  a hangkép
  egyensúlyát felborította, az nem is a mélyhangszegénység volt, hanem
  egy magasfekvésű, kulcscsörgés-szerű színeződés, amely talán kevésbé
  természetellenes, de éppolyan fárasztó, mint a Shure-ok viszonylag
  alacsonyabb  frekvenciájú  kolorációja.  Hármunk  közül  ketten
  egyértelműen az M91-re szavaztak; harmadiknak a szerkesztő - "vakon" -
  így fogalmazott: "ennek (ez volt az Ortofon) egyenletesebb a hangja,
  jobban emlékeztet arra, amit szeretek, a másikban viszont (az volt a
  Shure) több az élet".
    Ezen a ponton azonban vissza kell térnünk egy technikai motívumra.
  A mágneses hangszedők többsége rendkívül kényes rá, mekkora ohmos és
  kapacitív terheléssel zárja le őket az előerősítő. A Shure cég például
  egy időben különös hangsúllyal követelte meg a szabványos, 47 kohmos
  terhelést; jobbféle elektronikákon, így a Revoxon is ez a feltétel
  adott. Az új Ortofon-széria a kapacitív terhelésre érzékeny. A gyár
  400 pF-et javasol, s mivel ez jóval több a szokásosnál, forgalomba hoz
  egy piciny, 110 pF-es kapacitást (CAP 110), amely a hangszedő négy
  kivezetőcsapja közé illeszthető. Méréseink és a meghallgatás során az
  FF15E csak 215 pF-fel volt lezárva, s ez elvben magashang-többletet
  okozhat. Ám a frekvencia-jelleggörbén így sem mutatkozott 2 dB-nél
  nagyobb kiemelés 18 kHz-en. Valamivel nagyobb kapacitív terhelés
  hatására ez a kiemelés elképzelhetően csökkent volna (nem beszélve
  más,  misztikusabb  előnyökről,  amelyeket  ennek  a  módszernek
  tulajdonítanak), de nemigen hittük, hogy különösebb befolyása lenne a
  hangképre, noha számos szakíró ezt állítja. Miután azonban egy
  ismerősünk maga is arról tanúskodott, hogy a különbség drasztikus
  lehet, különösen az Ortofon nívósabb hangszedőin (ő elsősorban az M20
  FL-t említette, de még az FF15E-n is lényeges eltérést vélt hallani) -
  legalább utólag ki akartuk próbálni a plusz-kapacitás hatását.
    Amikor  a  kis alkatrészt kölcsönkaptuk (néhány másodperccel
  lapzárta előtt), sajnos, nem volt kezünk ügyében a két Dual, és így
  nem tudtunk A-B tesztet csinálni egy "csupasz", illetve egy CAP
  210-zel felszerelt FF15E/II. között. Felületes megfigyelésünk alapján
  így  is  ki merjük jelenteni: nem éreztük, hogy a 110 pF-nyi
  többletkapacitás alapvetően megváltoztatta volna a hangképet. A próba
  később mindenesetre megismétlendő, ami pedig a különféle terheléseknek
  a hangszedő hangjára gyakorolt hatását illeti, erről amúgyis alaposabb
  értekezésre készülünk.
    Első próbálkozásunk tehát nem volt sikeres, bár átmenetileg még
  használni fogjuk az FF15E/II-t. Olcsó és igazán jó etalont találni
  nehéz, s még nehezebb a választásunkat "KKK", azaz: kontrollált
  körülmények között igazolni. Az FF15E és az M91 ED ebben vagy abban a
  zenei műfajban megelőzheti egymást, de az igazi Jutányos Vétel csak
  egy olyan hangszedő lehet, amely egyesíti a kettőnek az erényeit, s
  mégis ugyanebbe az árkategóriába tartozik. Keressük, és hisszük, hogy
  rövidesen megtaláljuk.
    Megvilágítandó még, hogy mettől meddig terjed ez az árkategória. A
  Shure-oknak a hazai boltokban 2400-2800 forint volt az áruk. Az
  Ortofon FF 15E/II., amelyet lapzártakor kapott információink szerint a
  RAVILL  megrendelt,  s  amelyet még az idén forgalomba hoznak,
  feleennyibe  fog  kerülni. Tehát az általunk keresett "ideális"
  hangszedő árának nemigen szabadna meghaladnia a 2000 forintot.


  Revox fono-előerősítő

    A Revox előerősítőről sok újat egyelőre nem tudunk mondani: előző
  számunkban  részletesen ismertettük, s közöltük elvi kapcsolási,
  továbbá nyomtatott áramköri rajzát is, a megépítéséhez szükséges
  tudnivalókkal együtt.
    Mint  több  olvasónk is jelezte, a nyomtatott áramköri lap
  alkatrészbeültetési rajzán a P1 jelű potenciométer helyett ismételten
  C4 kondenzátor szerepel; ez természetesen hiba. Elnézést kérünk érte
  (reméljük, nem vezetett félre senkit): az R9 és R19, valamint a C13
  pozíciószámú  alkatrészekhez  nem  C4  kondenzátor,  hanem a P1
  trimmer-potenciométer  kapcsolódik.  (Az  elvi kapcsolási rajznak
  megfelelően  a  nyomtatott  áramkör bal és jobb felső sarkában
  elhelyezett C4 kondenzátor természetesen változatlanul megmarad!)
    Voltak, akik szóvá tették: miért nem kártyacsatlakozással adtuk
  meg  a nyomtatott áramköri rajzot, úgy, ahogyan ez az eredeti
  Revox-panell fényképén látható. Nos, nekünk sokkal egyszerűbb lett
  volna mindent hagyni a régiben, de egyrészt indokoltnak láttuk
  lecserélni a drága és nehezen beszerezhető csatlakozókat, másrészt az
  eredeti panellt ki is kellett egészítenünk olyan alkatrészekkel,
  amelyek - noha funkciójukat tekintve idetartoznak - az A78 erősítőnek
  egy más részén kaptak helyet. Ezenkívül azt is fontosnak tartottuk,
  hogy az előeősítő viszonylag kisebb helyen elférjen, tehát esetleg be
  lehessen építeni egy-egy közhasználatú rádióba vagy erősítőbe. Ezért
  inkább módosítottuk az eredeti nyomtatott áramköri lapot. Gondosan
  ellenőriztük  azonban,  hogy  ez ne befolyásolja az elektronika
  minőségét.
    Méréseinket  még  kiegészítjük  két diagrammal. Az egyiken a
  frekvencia-jelleggörbét adjuk meg, de más módon, mint eddig tettük. A
  fono-előerősítők  jelleggörbéje  ugyanis egy balról-jobbra lefelé
  konyuló vonal, hiszen a korrekciós erősítőnek - az eredeti hangképet
  visszaállítandó - emelnie kell a mélyhangokat és vágnia a magasakat.
  Ez az ábra azonban nem sokat mond a laikus nak. Ezért mostantól kezdve
  úgy adjuk meg a fono-előerősítők frekvencia-jelleggörbéjét, hogy
  méréskor egy különleges korreciós hálózatot csatolunk eléjük. Ez az
  áramkör lemezvágáskor alkalmazott (RIAA) karakterisztikát szimulálja:
  a mélytartományban éppen úgy vág, a magasabb frekvenciákon pedig
  ugyanúgy emel, mint ez magán a hanglemezen van. Ezekután ha a
  RIAA-korrektor pontosan ott és annyit emel, illetve vág, amennyi az
  előírás, az eredmény egy tökéletesen egyenes vonal lesz. Az ettől való
  eltérés   már   sokkal  könnyebben  kimutatható.  A  Revox
  frekvenciagörbéjének eltérése az ideálistól, mint láthatjuk, mindkét
  csatornán +0,5; -3,5 dB (a 20 Hz-20 kHz tartományban). (Gyanakvóbb
  olvasóink számára, akik szerint a közbeiktatott korrekciós hálózat
  esetleg  meghamisíthatja  az  eredményt,  elvégeztük  a  mérés
  ellenpróbáját is. Az "ellen-RIAA" hibahatára ±0,1 dB alatt van. Amikor
  hasonló minőségű, műszerbe épített előerősítővel párosítjuk, valóban
  teljesen lineáris görbét kapunk.)
    A 2. diagramon a különbségi torzítást ábrázoljuk a 200 Hz-200 kHz
  tartományban. Jól látható, hogy a magas frekvenciákon ugyancsak megnő
  a torzítás értéke: eléri a 2 százalékot. (Mérésünk során a kimeneti
  feszültség 165 mV volt, a két mérőjel különbsége ezúttal is 80 Hz - a
  mérés  leírását,  valamint  a  Revox  diagramjait  lásd a Quad
  teljesítményerősítő tesztjénél.)


  Szeánsz

  

    Etalon-előerősítőnk hitelesítéséhez nehezen találtunk alkalmas
  mérőeszközt.  Tapasztalataink  szerint  a Revox-panell legalábbis
  versenyben  van a nagy és drága receiverek azonos fokozatával,
  többnyire meg is előzi őket. Igazi mércének azonban nem tekinthettük
  az összeépített - végülis kompromisszumos - készülékeket, mindenképpen
  valami  speciálgyártmány után kellett néznünk. Sajnos, szeparált
  előerősítő idehaza nemigen van használatban, különösen olyan nem,
  amely egy bizonyos színvonal fölött és néhány országhatárral odébb is
  hivatkozási alapul szolgálhatna.
    Ezért örömmel fogadtuk Vámosi Iván olvasónk ajánlatát: próbáljuk
  ki az ő Quad 33-as előerősítőjét. Ez viszonylag olcsó, viszonylag
  ismert (sőt, elismert) modell, (ráadásul biztosan jól illeszkedik a mi
  Quad  405-ös  végerősítőnkhöz),  s  valószínűleg a két kezünkön
  megszámolhatnánk   azokat,  akiknek  Magyarországon  rangosabb
  előerősítőjük van.
    A  két  fono-elektronikát  nem tudtuk szabályos A-B teszten
  összevetni. A Quad első fokozata ugyanis önmagában nem vezérelné ki a
  végerősítőt, persze erre nincs is szüksége, hiszen van utána még egy
  meghajtófokozat. Ezt a két fokozatot együttvéve nem lett volna
  igazságos összehasonlítani a Revox egyetlen "lépcsőjével". Ezért a
  Revox-panellt rákötöttük a Quad 33 rádióbemenetére. A szinteket
  azonosra állítottuk, és ezután csak arra kellett vigyáznunk, hogy két
  kapcsolót működtessünk szinkronban. Az egyik a lemezjátszó jelét
  vezette hol a Revoxra, hol a Quadra. A másik kapcsoló a Quad
  műsorválasztója volt: "disc" állásban a saját, "radio 1" üzemmódban
  pedig  a  Revox  RIAA-korrektorának  jelét  engedte  tovább a
  meghajtófokozatra, illetve azon keresztül a végerősítőre.
    Szeánszunk természetesen "vakteszt" volt, ötünk közül csak a
  kapcsolók  kezelője  tudta,  hogy  éppen melyik erősítő szól. A
  meghallgatás legfeltűnőbb eredményének azt tekinthetjük, hogy mintha
  összebeszéltünk volna, mindenki takarékoskodni kezdett a pontokkal, és
  inkább csak tizedpontokat osztogatott. A pontozólapokon alig-alig
  találunk 4:2 arányú ítéletet, annál több a 3,5:2,5 sőt, 3,1:2,9 is
  akadt, nem beszélve természetesen a döntetlenekről. Ám ez nem jelenti
  azt, hogy ne hallottunk volna különbséget. A két fono-előerősítő
  hangja jól észlelhetően eltér - inkább az a kérdés, melyiket tekintsük
  ideálisnak.
    Nagyjából egyetértettünk abban, hogy a Quad hangja nyíltabb,
  szellősebb,  dinamikusabb. Ezt különösen vendégünk érezte így, s
  feljegyezte, hogy az egyik erősítő élesebben, tisztábban, csengőbben,
  áthatóbban szól, és hogy szerinte ez az övé. (Ezzel bebizonyította,
  hogy a gazdának nemcsak a szeme, hanem a füle is hizlalja a jószágot.)
  Hasonló véleményen voltak még ketten a zsürorok közül, hangsúlyozva,
  hogy a különbség csekély.
    Az alkalmi zsuri hátralevő tagjai (történesen a szerkesztők)
  valamivel kevésbé voltak elragadtatva az angol erősítő hangjától. SA
  megítélése szerint a Revox legalább ilyen jól szólt, sőt, helyenként
  még tisztábban is. Itt illendő megjegyezni, hogy műszaki tanácsadónk
  kezelte a kapcsolókat. Az operátor jobban koncentrálhat a váltások
  alkalmával - viszont kevésbé maradhat tárgyilagos, hiszen mindig
  tudja, mit hall.
    Végül DL úgy érezte, nem tudna választani a két elektronika
  között. A Quad ugyan dinamikusabban, levegősebben, de nyersebben szólt
  és  egy  kicsit  torzabban  is.  A  Revox hangja recesszívebb,
  visszafogottabb, egy kicsit fojtottabb, de sokkal kiegyenlítettebb,
  tisztább, simább. Ehhez járul még egy motívum, amelyet (a "vakon" írt
  jegyzet tanúsága szerint) mindvégig megfigyelni vélt: a Quad egy
  kicsit  "kétcsatornás",  nem  eléggé "sztereo", tehát túlságosan
  jobbról-balról szól, s mindig lyuk van a színpad közepén.

    Amit eddig leírtunk, az a spontán reakciónk. Van azonban még
  valami, ami utólag meggondolásra késztet bennünket. Mint tudjuk, a
  hifiben  általában hiányzik az a fix pont, amelyre támaszkodva
  kifordithatnánk  sarkaiból  az  audio-világot.  Hiszen  az egyes
  komponenseket  egymással  minősítjük: a hangszedőt az erősítővel
  teszteljük, az erősítőt a hangszóróval, a hangszórót megintcsak a
  pick-uppal  -  egyszóval,  döntéseinket  egy  bizonyos  mértékig
  befolyásolja a kontrollberendezés karaktere. (Lásd Szeánszológiánk 4.
  paragrafusát.) Nos, az egyébként kitűnő Spendorokról egy kicsit
  lefojtott hangképet adnak, s bár nem akarunk elébevágni a dolgoknak,
  de ebből a szempontból a Quad teljesítményerősítőt is szemreveheti
  "ölyvként a sanda gyanú". Tapasztaltuk, hogy az a tisztább, de
  visszafogottabb hangkép, amelyet a Revox szolgáltat, nyíltabbnak
  bizonyulhat valami más, de hasonló kategóriájú kontrollberendezésen.
    Ettől a széljegyzettől függetlenül is nagyon meg vagyunk elégedve
  a Revox-panell teljesítményével: mind az öten egyetértettünk abban,
  hogy hangminőségét tekintve ugyanabba a kategóriába sorolható, mint a
  Quad. Igaz, nincs benne hangszínszabályzó, nincsenek szűrők, nincs ki-
  és bemeneti szelektor, s mindenek fölött nincs benne meghajtófokozat.
  Hangsúlyozzuk: számunkra a Revox csak a kezdet. A kiindulási pont.
  Előerősítőről  legközelebb  akkor  közlünk rajzot, ha valamely -
  gyáraktól független - magyar tervező munkája szavatoltan felülmúlja
  a Revoxot. Hogy aztán akad-e majd vállalat, amely ennek alapján
  hajlandó lesz 3000 forintért komplett előerősítőt gyártani, azt nem
  tudjuk, csak reméljük. Mi már ilyen délibábosak vagyunk.


  Végerősítő: Quad 405

  

    A nagymúltú, konzervatív angol cég, az Acoustical Manufacturing
  Co. (Quad) spártaian egyszerű kivitelű erősítői és tunerjei igen jó
  hírnévnek  örvendenek,  akárcsak a híres "QELS" elektrosztatikus
  hangszóró. Tunerből és hangsugárzóból csak egyfélével szolgál a Quad,
  előerősítőből kétfélét szállíthat (éppen most van a típusváltás),
  végerősítőből pedig néhány év óta ugyancsak kétfélét gyárt: a régebbi,
  kisebb teljesítményű 303-ast és az újabb, 8 ohmon 2x100 Wattot
  teljesítő 405-öst.
    Ez a modell egy szabadalmaztatott áramköri megoldással ("Current
  dumping")  szellemesen  kiküszöböli  a  hagyományos  B  osztályú
  teljesítményerősítők néhány hibáját. Működésének az a lényege - erősen
  leegyszerűsítve  -,  hogy a készülékben együtt üzemel egy nagy
  teljesítményű, robusztus B osztályú, illetve egy kisebb teljesítményű
  A osztályú rendszer. A két fokozat munkáját ravasz elektronikus
  konstrukció és hídkapcsolás hangolja össze. Nagy kivezérlés esetén a B
  osztályú fokozat szolgáltatja a kimeneti áramot, míg az A osztályú
  egység a jelek null-átmeneteinek közelében vállalja a "nemesebb"
  feladatot. Ezáltal kiesik a B osztályú erősítőkre jellemző "átmeneti"
  ("crossover")  torzítás.  A  konstruktőrök a készülék bemenetére
  alacsonyfrekvenciás szűrőt terveztek, ez 20 Hz alatt 12 dB/oktáv
  meredekséggel vág.
    Az erősítő ±50 V tápfeszültséggel működik. Mechanikai felépítése
  példás. A bal és a jobb csatorna külön-külön nyomtatott áramköri lapon
  helyezkedik el; az ezekhez hozzáerősített tartó- és hűtőtönkökbe
  kerültek a teljesítmény-tranzisztorok. A készülék előlapja egyben a
  hűtőfelület is, ezen rögzítették a már említett szerelvényeket. A
  formaterv egyébként díjat nyert Angliában.
    A Quad 405 nem tartalmaz semmiféle kezelőszervet. Még hálózati
  kapcsolója  sincs, - de hiszen a gyakorlatban úgyis valamiféle
  előerősítővel összekapcsolva működtetik, azon pedig csaknem minden
  esetben található egy olyan hálózati csatlakozóhüvely, amely az
  előerősítő bekapcsolásakor kerül feszültség alá. (Ránk nem gondoltak.)
  Van a készüléken egy fénykibocsátó dióda (LED), ez jelzi, ha az
  erősítő feszültség alatt van. A hangszóróvezetéket nagyon ügyes, rugós
  szorítók  fogadják  -  mindig  szívesen  látnánk  ilyet a suta
  DIN-hangszórócsatlakozók helyén. (Itt aggályoskodni kezdtünk, hogy ezt
  talán mégse írjuk le így, ilyen nyersen. Aztán aznap este másfél óránk
  ment   el   fölöslegesen,   mint  kiderült,  egy  kilazult
  DIN-hangszórócsatlakozó miatt. A mondat marad.) A Quad végerősítő
  nemcsak  zárlatvédelemmel  bír,  hanem  arra is módot ad, hogy
  csatornánként egyetlen ellenállás behelyezésével 50 Wattra csökkentsék
  a maximális kimeneti teljesítményt, s ezzel is óvják a sérülékenyebb
  hangsugárzó-típusok - például éppen a QUELS - egészségét.


  Méréseink

    A Quad 405 mérése során igyekeztünk bevetni minden olyan módszert,
  amellyel alaposan kivallathatjuk ezt az igen kedvező specifikációval
  útnak eresztett, nagyhírű erősítőt. Ugyanezeket a mérési eljárásokat
  fogjuk alkalmazni a közeljövőben (pontosabban: már néhány oldallal
  odébb is) a nálunk forgalomba hozott készülékek minősítésére.
    Méréseink  elején  kiderült, hogy a jobb csatorna torzítása
  lényegesen magasabb a megengedettnél, illetve a bal csatornáénál.
  Ennek ellenére folytattuk méréseinket, de illő megjegyeznünk, hogy
  ezek a gyengébb értékek nem jellemzik a típust. Természetesen nem csak
  azt írjuk le, hogy mit mértünk, hanem azt is: hogyan - s ezzel
  folytatjuk "alapfokú méréstechnikai szemináriumunkat".
    Most pedig nézzük meg, mit jelentenek ezek a számok.

  Bemeneti feszültség és impedancia
  Meghatároztuk 1 kHz-en azt a bemeneti feszültséget, amelynek hatására
  a kimeneten éppen a specifikált 100 W teljesítmény jelent meg. Ez
  mindkét csatornán 0,58 V-nak adódott. Ugyancsak 1 kHz-en mértük a
  bemeneti impedanciát is. A végerősítő 110 kohm-mal terheli az őt
  meghajtó előerősítőt; ez kedvezően magas érték.

  Intermodulációs torzítás
  Egy nagy amplitúdójú 60 Hz-es és egy kis amplitúdójú 7000 Hz-es jel
  4:1 arányú keverékét bocsájtottuk az erősítő bemenetére, s mértük,
  hogy milyen nagyságú 7000±60, 7000±120, 7000±180 Hz frekvenciájú,
  nemkívánt jelet kaptunk az erősítő kimenetén, mégpedig előbb 1, majd
  95 W kimeneti teljesítményre.
  (Elnézőek voltunk, mert 100 W-ot kellett volna beállítanunk, de a
  hibás jobb csatornán 95 W után ugrásszerűen megnőtt a torzítás.)
  Bizonyos  arányok  betartásával  egyébként  különféle frekvenciák
  választhatók az intermodulációs torzítás mérésére; 60 és 7000 Hz elég
  gyakori. (Használatos a 250+8000 Hz-es kombináció is.)

  Kimeneti feszültség stabilitása
  Állandó  bemeneti  feszültséget  tartva,  megmértük  különféle
  frekvenciákon a kimeneti feszültséget, terheléssel (8 ohm), illetve
  terhelés nélkül. Az eltérést decibelben adjuk meg. Minél kisebb a
  változás mértéke, annál kevésbé befolyásolja a kimeneti feszültséget a
  terhelő impedancia, annál kisebb a készülék belső ellenállása - az
  erősítő annál inkább "kézben tartja" a hangszórót.

  Jel-zaj arány
  A készülék saját zaját a 100W kimeneti teljesítménnyel arányos
  kimeneti  feszültséghez  viszonyítva  mértük.  Ehhez  10 kohm-os
  ellenállással zártuk le az erősítő bemenetét. (Ez jelképezi a meghajtó
  előerősítő kimenetét.) Kétféle értéket adtunk meg:
  a., Lineáris méréskor (20Hz-20kHz) súlyozás nélkül regisztráltunk
  minden idegen jelet a hangfrekvenciás sávban.
  b., Szűrővel mérve tulajdonképpen az emberi fül tulajdonságaihoz
  alkalmazkodtunk: a szűrő a mélyebb frekvenciájú zajt, búgást, valamint
  az egészen magas frekvenciájú zajokat csak kisebb mértékben veszi
  figyelembe. Így természetesen szebb adatokat kapunk.
  A Quad 405 mindkét esetben igen jól szerepelt.

  Harmonikus torzítás
  Sávszéleken (20Hz-en és 20 kHz-en), valamint 1 kHz-en is megadtuk,
  hogy  az  erősítő  milyen  mértékben  termeli  a  nemkívánatos
  harmonikusokat.  Azt is meghatároztuk, hogyan alakul 1 kHz-en a
  harmonikus torzítás a kimeneti teljesítmény függvényében: a névleges
  teljesítmény 1 százalékától kezdve egészen 100 W-ig (100%).

  Frekvencia jelleggörbe. (Amplitúdó-frekvencia jelleggörbe.)
  Az  úgynevezett  rendeltetésszerű kimeneti teljesítményen, azaz a
  névleges teljesítmény egytizedén, 2 Hz és 200 kHz között határoztuk
  meg. Kiegészíti ezt az ideális (teljesen lineáris) jelleggörbétől való
  eltérés mértéke, decibelben megadva, a 20 Hz-20 kHz-es sávra.

  Fázis-frekvencia jelleggörbe
  Hasonlóképpen  határoztuk  meg,  mint  az  amplitúdó-frekvencia
  jelleggörbét. Ezúttal az erősítő bemenetére adott vezérlőjel és az
  erősítő kimenetén kapott, felerősített jel közötti fáziseltérést
  rajzoltattuk fel a szintíró műszerrel.
  Az ideális természetesen az volna, ha nem találnánk eltérést a két jel
  fázisa között, de mint látjuk, ez csak az átviteli sáv középső részén
  van így.

  Áthallás
  Ekkora jel jut az éppen nem vezérelt csatornába akkor, amikor a másik
  csatornát a névleges kimeneti teljesítményig vezéreljük ki. A nem
  vezérelt csatornát ilyenkor 10 kohm-os ellenállással zártuk le. A
  szemléletesség  kedvéért  40  dB-vel növeltük a szintíró műszer
  érzékenységét az áthallott jel felrajzoltatásakor.

  Különbségi torzítás
  (Lásd a Revoxnál is.) Tulajdonképpen az intermodulációs torzítás egyik
  vállfaja. Két azonos nagyságú mérőjellel végigpásztázzuk az erősítő
  teljes  átviteli  sávját,  sőt, még feljebb nyúlunk a magasabb
  frekvenciák irányában. A két mérőjel frekvenciájának közel kell esnie
  egymáshoz;  távolságukat  mi 80 Hz-re vettük. A két frekvencia
  közvetítésekor a kikeveredő különbségjel nagyságát szelektív műszerrel
  mérni lehet.
    Természetesen nem csak az egyszeri különbségjel (a 80 Hz) jelenik
  meg, hanem ennek a többszörösei is előbukkannak. Jelleggörbénken
  látható, hogy magas frekvenciákon erősen nő a torzítás. Ezzel a
  méréssel - amely főleg a 2 kHz-200 kHz-es tartományban vizsgálja az
  erősítők lelkivilágát - következtetni lehet az úgynevezett tranziens
  intermodulációs torzításra (TIM). Ez a torzításfajta - sokat cikkeztek
  róla az utóbbi években - nem mutatható ki a hagyományos, "statikus"
  mérési módszerekkel: a pillanat tört része alatt lezajló impulzusokban
  érezteti hatását.

  Kimeneti teljesítmény 4 ohmos terhelésen
  Az általános külföldi gyakorlatnak megfelelően a Quad 8 ohmon nyújtja
  tudása javát, de mi kíváncsiak voltunk (különös tekintettel a hazai
  hangsugárzókra!), mire képes 4 ohmos terheléssel, legfeljebb 0,7%
  harmonikus torzítással - a DIN 45500 számú szabvány értelmében. A
  Quadtól itt többet vártunk.

  Zenei kimeneti teljesítmény
  A mérést úgynevezett burst-jellel végeztük. Az erősítő bemenetére
  olyan 1 kHz-es jelet adtunk, amelyet egy periódusnyi ideig be-, majd
  16  periódusidőre kikapcsoltuk. Tehát vezérlés nélküli állapotot
  teremtettünk, azt vizsgálandó, hogyan tud "magához térni" az erősítő
  tápegysége. (Ez olyasfajta helyzetnek felel meg, mint amikor halk zene
  közben rövid időre hatalmas fortisszimó szólal meg.)

  Négyszögjel-átvitel
  Különböző  frekvenciájú  (100 Hz, 1 kHz, 10 kHz) négyszögjelet
  bocsájtottunk az erősítő bemenetére, s figyeltük a kimeneten megjelenő
  válaszjeleket. Előbbiek a fényképek felső, utóbbiak az alsó részén
  láthatók.   A   négyszögjel   általában   jól   felderíti a
  frekvencia-jelleggörbével  kapcsolatos  hibákat.  A  100  Hz-es
  válaszjelnél látható, úgynevezett tetőesés szintsüllyedést jelez a
  mélyebb frekvenciákon. A 10 kHz-es jel "lekerekítése" pedig arra hívja
  fel a figyelmet, hogy magas frekvenciákon történik ugyanez. (Lásd. a
  84. oldalon.)

    Kiegészítésképpen hadd ismertessünk még néhány paramétert. Ezekre
  eddig nem térhettünk ki azon egyszerű oknál fogva, hogy az általunk
  etalonnak választott két elektronika tulajdonképpen nem ad ki egy
  komplett erősítőt: hiányzik a meghajtófokozat. A mi szempontunkból ez
  nem hátrány, hiszen a kis Revox - szobahangerőn! - éppen elegendő
  feszültséget szolgáltat a Quad 405 számára, és így megtakarítottunk
  egy láncszemet vagy mondjuk egy fél láncszemet. (Ez egyben azt is
  jelenti, hogy nem viszünk be egy újabb hibaforrást!) A túlnyomó
  többség nyilván nem így hallgatja a zenét, hanem komplett erősítőn -
  vagy legalábbis komplett előerősítő-végfok összeállításon - keresztül.
  A rádióknak-erősítőknek, tehát például néhány oldallal hátrébb a
  Cleopatra receivernek a tesztjéből nem hiányozhat néhány további adat.
  E kiegészítő paraméterek értelmezését is itt adjuk, hogy Olvasóink
  később ide visszalapozva mindent együtt találjanak.

  Maximális bemeneti feszültség
  Általában 1 kHz-en mérik. Ez az a feszültség, amelyet az erősítő még
  éppen  feldolgozni  képes  a  hangerő-potenciométer  kellően
  visszaszabályozott állásában - a névleges teljesítmény egytizedén -,
  az  erősítőt  éppen a megengedett torzításig vezérelve. Ennek a
  jellemzőnek  természetesen  csak  akkor  van  értelme, ha van a
  készülékünkön hangerőszabályzó.

  Teljesítmény-frekvenciatartomány
  A névleges kimenőteljesítmény felén meghatározzák azt a legkisebb és
  legnagyobb frekvenciát, amelyen a kimeneti jel teljes harmonikus
  torzítása éppen eléri a specifikált értéket.
  A Cleopatra esetében ezt a sávot adjuk meg.
  (Lényegét tekintve hasonló ehhez az a módszer, amely szerint két
  szélső frekvenciát választanak, s ezeken adják meg a teljes harmonikus
  torzítás értékét a névleges kimeneti teljesítményen. Ilyen a Quad
  specifikációja.)

  Balansz-szabályzó hatásossága
  Azt jelenti, hogy a két szélső helyzetben hány dB-vel változik meg a
  két csatorna kimeneti jele a középálláshoz viszonyítva.

  Magnókimenet feszültsége
  A készülékek különféle bemeneteire a névleges bemeneti feszültséget
  kapcsolva más-más nagyságú kimeneti jel adódik a magnócsatlakozón. A
  mérést 1 kHz-en, 47 kohmos lezárással végzik; az eredményt mV/kohm-ban
  adják meg.


  

  

  1-2. diagram (Revox előerősítő): frekvencia- jelleggörbe és különbségi
  torzítás.
  3-8. diagram (Quad405)

   

  Oszcillogrammok a Quad 405-ről: 100 Hz, 1 kHz, 10 kHz
  Szeánsz

  

    Mindenkinek van egy bogara, a miénk az EA 057-es végerősítő.
  Egyszerűen nem hagy nyugodni bennünket az a tény, hogy több mint 15
  évvel ezelőtt jobb erősítőt gyártottak Magyarországon, mint ami
  manapság a legelszántabb, nyugati nagybácsikkal rendelkező magyar
  hifibarátok tulajdonában van. Nem vonatkozik ez néhány ínyencre;
  ezeknek az erősítője feltétlenül rangosabb, de hogy valóban jobb-e -
  ezt mindegyikről külön-külön kellene bebizonyítani.
    A  Hifi  Magazinnak  azonban  referenciára  van  szüksége,
  fogódzkodó-pontokra, műszaki és pszichológiai(!) hitelre. Szeretnénk
  látni  azt  a  Grundig-,  Philips-,  Sony-,  Technics-  vagy
  Pioneer-tulajdonost (nem is beszélve külföldi levelezőpartnereinkről),
  aki komolyan vett volna bennünket, ha kijelentjük, hogy mi bizony egy
  pár  ócska,  csöves,  darabonként  15  kilós magyar végerősítőt
  használunk. Ez egyébként már csak azért se ment volna, mert a 15 ohmos
  EA 057 a 8 ohmos Spendorokat és JBL-eket még elviseli valahogy, de
  semmiképpen  sem köthettük volna rá a többnyire 4 ohmos hazai
  hangdobozokat.
    Ezzel szemben a Quad 405: megnyugtató etalon. Először is, noha nem
  igazán luxuscikk, rangja van külföldön. (Rangja van idehaza is, hála
  a Rádiótechnika évkönyvének.) Másodszor, tényleg elég jó: kevés
  magyarnak  van  hasonló,  még kevesebbnek van különb erősítője.
  Harmadszor (és itt dörzsölgetni kezdjük a kezünket), annyira azért nem
  jó, hogy - hitünk szerint - előbb-utóbb ne lehetne ugyanilyet vagy még
  jobbat tervezni, akár idehaza is.
    Ezt a furcsa szempontot mi nagyon fontosnak tartjuk. Számunkra ma,
  1980-ban az az igazi etalon, amely megállja a helyét "felfelé" és
  "kifelé" - de azért lőtávolban marad "alulról" és "idebennről" nézve
  is. A Quad 405 szerintünk ilyen. Belenyugszunk, hogy hitelünket
  vesztjük mindazok előtt, akik szerint a Quad nem eléggé erős láncszem
  egy közcélokat szolgáló hazai kontrollberendezésben. Feltehetően igen
  kevesen  lesznek,  akik  erre való hivatkozással visszautasítják
  tesztjeink eredményét és következtetéseinket (mely utóbbiak egyébként
  már tartalmazzák azt a korrekciót, amelyet etalonjaink esetleges
  gyengéinek ismeretében mindig megteszünk).
    Ahelyett, hogy felülről próbálnánk megingatni a Quad pozícióját,
  inkább alulról indulunk támadásba, makacsul az EA 057-tel, de most már
  tisztességesebben  beállított  példányokkal:  kiirtottuk belőlük a
  számunkra  felesleges  elemeket.  Új  kimenőtranszformátort  nem
  tekercselhettünk: a kimeneti impedancia változatlanul 15 ohm maradt. A
  Thorens/Hadcock/Sonus/Revox/Spendor  kontrollberendezést használtuk.
  Hárman "vakon" figyeltünk, a negyedik a kapcsolókat kattogtatta.
    Az egyik erősítő dinamikusabban, levegősebben, öblösebben szólt,
  több teret adott, a mélyei is lendületesebbek voltak; egyikünk valami
  érdességet, nemkívánatos többletet is felfedezni vélt a hangjában. A
  másik hangkép laposabb, erőtlenebb, lágyabb, talán unalmasabb volt, a
  mélyeit kevésbé találtuk meggyőzőnek, bár helyenként mintha simább,
  egyenletesebb lett volna; a hegedűket mindenesetre nem hozta szépen.
  Az utóbbi volt a Quad.
    A különbség azért nem volt drasztikus. Arra a kérdésre, hogy ki
  melyik erősítőt vinné haza, a legjellemzőbb válasz így hangzott: "A
  Quadot vinném haza, mert tíz kilót könnyebb cipelni, mint harmincat. A
  BEAG-erősítő különben sem volt jobb annyival, hogy az ember beengedjen
  a lakásába két ilyen monstrumot." (Ez azért nem meggyőző érv, mert a
  szeánszokon kimutatható különbség gyakran sokkal nagyobb differenciát
  takar.) Lapzártakor azt gyanítjuk - bármilyen hihetetlen -, hogy
  kontrollberendezésünkben a Quad 405-ös a leggyengébb láncszem: jórészt
  ez felelős a Revox és a Spendor "recesszivitásáért"!)
    Nem  tudni,  hány  darab  forog  közkézen  az  EA  057-es
  teljesítményerősítőből,  leselejtezve,  elárverezve,  elcserélve,
  elkunyerálva, kölcsönkérve vagy ellopva, de kétségkívül egy olyan
  audio-technikai színvonal eltörölhetetlen nyomát mutatja, amelyre
  azóta sem kapaszkodtak vissza a közhasználatú cikkek hazai gyártói.
  Ráadásul még meghajtófokozatot és hangszín-szabályzót is tartalmaz,
  tehát úgyszólván ideális partnere mondjuk egy Revox-panellnak. A kettő
  együtt mindenesetre rendkívül magas hangminőséget produkál, mégpedig
  igen szerény áron, ha egyáltalán meg lehet határozni a 057-es árát.
  Mindenesetre  nagyon össze kell szednie magát annak a külföldi
  nagybácsinak,  aki  ilyen  minőségű elektronika vámjával kívánja
  megterhelni az unokaöccsét.
    Sajnos, mindez inkább csak elvi jelentőséggel bír, mert még ha
  valaki hajlandó volna is megépíteni az erősítőt, mindenekelőtt újra
  kellene tervezni a kimenőtranszformátort (8 és 4 ohmos leágazások!),
  és akkor még találni kellene egy céget, amely nekiáll tekercselni. Ha
  ehhez  még  hozzávesszük  a  csöves erősítők nagy fogyasztását,
  helyszükségletét, egyéb kényelmetlenségeit, mégiscsak afelé hajlunk,
  hogy inkább a tranzisztortechnikát propagáljuk. Kerestetik tehát az a
  hazai félvezetős konstrukció, amely megközelíti, eléri, sőt, meg is
  veri a Quad 405-öst, és isten segedelmével talán az EA 057-est is. (A
  Radford STA 25 még tovább van egy lépéssel.) Nem csak jó alkatrészek
  kellenek hozzá. Hanem egy kis tervezői megszállottság is.

                   *

    Ezek  tehát  a  Hifi  Magazin  etalonjai,  már  ami a
  lemezjátszó-berendezést illeti. (Tunerről, magnóról, kazettás magnóról
  később lesz szó.) Valamennyi csupán munkaeszköznek tekintendő, s nem
  pedig elmozdíthatatlan bálványnak. Olyannyira nem, hogy a leginkább mi
  magunk szeretnénk mielőbb nyugdíjba küldeni őket. Ma még azonban nem
  érték el a nyugdíjkorhatárt.


                                    HFM