Szeánszológia, avagy Játékszabályok Gyűjteménye
    A hifi alapigazságai közé tartozik (magunkon is számtalanszor
  tapasztaltuk),   hogy   amíg   nem   kezdjük   el   az
  erősítőinket-rádióinkat-hangszóróinkat összehasonlítgatni, addig semmi
  sem zavarja meg a lelki békénket. Ezért aztán sokan nem tulajdonítanak
  különösebb jelentőséget a szubjektív meghallgatásnak. Mások szerint
  viszont még a műszakilag hajszálra azonos készülékek hangja között is
  döbbenetes a különbség, elég behívni az utcáról húsz embert, hogy
  pillanatokon belül huszonegyen megállapítsák, melyik erősítő vagy
  lemezjátszó a jobbik. Ez az eszme főleg a műveltebb laikusok körében
  szedi áldozatait.
    Olvasóink most bizonyára arra számítanak, hogy mi ezekután az
  Arany  Középút  követőinek  deklaráljuk  magunkat,  és  szépen
  szétosztogatjuk az igazságot, hogy jobbra is, balra is egyenlően
  jusson belőle. Fájdalom, (jelenleg) még ezt sem tehetjük. De hát akkor
  mit tehetünk egyáltalán?
    A hifi-világpiac szédítő zsibvásár. Itt annyi holtbiztos tippet
  (bocsánat: műszaki teóriát) kínálnak, annyi márkázott szakvéleményt
  árusítanak,  annyi  -  egymásnak  és  önmagának  ellentmondó -
  teszt-eredményt hoznak forgalomba, hogy egyelőre kénytelenek vagyunk
  Szókrátésszel kijelenteni: csak azt tudjuk, hogy szinte semmit sem
  tudunk biztosan. De igenis meg szeretnénk tudni mindent, aminek elvi
  vagy  gyakorlati jelentősége lehet a hazai hifi-életben. Magunk
  szeretnénk pontról-pontra feltérképezni, mit érnek az elvek, hogyan
  korrelálnak  a  gyakorlattal,  mégpedig  az idehaza elképzelhető
  körülmények között. (Számunkra tehát, például, csak elvi jelentősége
  lehet  azoknak a hangzásbeli előnyöknek, amelyeknek észleléséhez
  okvetlenül   elektrosztatikus   hangszórókat  kell  használni:
  valószínűtlen,  hogy Magyarországon ilyenek valaha is forgalomba
  kerüljenek.)
    Legfőbb eszközünk a szeánsz. Akkor viszont először is - akárcsak
  egy műszernek - meg kell határoznunk a működési elveit, a mérési
  pontosságát, nehogy félrevezessen bennünket. Olvasóinkat is arra
  szeretnénk felkészíteni, hogy maguktól is el tudják bírálni, mennyire
  hiteles egy-egy következtetésünk. A szubjektív tesztnek külön irodalma
  van  (még  a szabványosításával is kísérleteznek!), s amennyire
  ismereteinkből - sajnos, még nem a tapasztalatainkból! - futja,
  megpróbáljuk összefoglalni a játékszabályait, azaz a legfontosabb,
  részben műszaki, részben gyakorlati, részben lélektani kritériumait.
  (A szeánsz, mint technikopraktiko-pszichoakusztikai médium...? Nem is
  rossz.) Az átfedések persze elkerülhetetlenek.


  (Hogy értekezésünket senki se nevezhesse képtelennek, a kiváló Kaján
  Tibor karikatúráival díszítettük.)

    Szabad verseny
  (műszaki feltételek)

    Tegyük fel, versenylovakat futtatunk. Ha az egyiknek megbéklyózzuk
  a lábát, a másiknak meg nem, az eredmény igazságtalan lesz. Ha viszont
  az egyik lónak a mellső, a másiknak a hátsó lábát kötjük meg, az
  eredmény nem igazságtalan lesz, hanem abszurd. Valószínű, hogy a
  hifi-gyakorlatban is inkább ez a jellemző, vagyis az összehasonlításra
  ítélt készülékek közül a legtöbbször egyik sem tudja igazán "kifutni
  magát".

    1.§ Az azonos típusú készülékek sem egyformák, számolni kell a
  gyártás  bizonyos  mérvű  "szórásával",  különösen a hangszedők,
  hangszórók, mikrofonok vételekor, de általában az erősítőkön, magnókon
  is akad beállítani való. Mindazonáltal, ha mérés közben semmi nem
  kelti fel a gyanúnkat, elfogadhatjuk, hogy a hangminőség nem csak az
  éppen megvizsgált példányra: magára a konstrukcióra is jellemző.

    2.§ Mindegyik készüléknek egyaránt meg kell nyerni a jóindulatát.
  Főleg a hangszórókét, mert ezek nagyon kényesek arra, hová teszik
  őket. Például egy csillapítatlan, mély, döngő hangú doboz végleg
  elviselhetetlenné válik, ha közel kerül a padlóhoz vagy a falakhoz,
  ellenben a kis "bookshelf" (könyvespolcra való) hangszórók basszusán
  sokat segít egy vagy több hangvisszaverő felület közelsége. Egy másik
  szempont: minden hangszórópárral külön-külön ki kell kísérletezni,
  hogyan helyezzük el, hogyan kapjuk a legjobb "sztereó színpadot".
    A lemezjátszókat (ezt mérésekkel is jól ki lehet mutatni) zavarja
  a környezetük hatása, tehát esetleg hátrányos helyzetbe kerül az a
  készülék, amelyiket közelebb tesszük a hangszórókhoz - hogy csak a
  legegyszerűbb problémát említsük.
    Mivel az egyes hangkarok geometriája eltérő, megeshet, hogy két
  lemezjátszó még ugyanannak a lemeznek sem ugyanazon pontján szól a
  legszebben, - hacsak a szöghibát előzőleg nem optimalizáltuk, teljes
  mértékben negligálva a gyári előírást. (Valahogyan nem tudunk igazán
  hinni ebben a teóriában.)
    Nem törekszünk teljességre, inkább csak gondolatokat szeretnénk
  ébreszteni, de még megemlítjük azt a nem is megalapozatlan nézetet,
  miszerint az erősítőket - a tranzisztorosokat is - a hő stabilizálja.
  Eszerint elképzelhető, hogy az éppen az imént bekapcsolt készülék
  ridegebb hangképet ad, mint az, amelyik már jóideje "fűt", azaz beállt
  egy "üzemmeleg" állapotra. Szeánszainkon tehát még ilyesmire is
  tekintettel  kell  lennünk  -  de  legalábbis  igyekszünk erről
  tapasztalatot gyűjteni.

    3.§ És itt következne, ha helyünk, időnk és főleg illetékességünk
  engedné, egy komplett játékszabály-gyűjtemény. Egyes hifi-készülékek
  szívesen, mások kevésbé szívesen lépnek házasságra egymással. Az
  angolban  "interface"-nek,  azaz "négyszemköztinek" nevezik ezt a
  problematikát, amelynek köréből tényleg csak néhány jellemző példát
  hozhatunk fel.
  Ide  tartozik már a hangkar-hangszedő rendszer
  összehangolása is. Hiszen ha referencia-célokra kiválasztunk egy
  bizonyos hangkart, abban a vizsgálandó hangszedők közül az egyik
  esetleg jól, a másik meg kevésbé jól érzi magát.
    Még kritikusabb ütközési pont a hangszedő és a fono-elektronika
  (RIAA-előerősítő) találkozása. A mozgótekercses, azaz dinamikus (MC)
  hangszedők általában nemigen zavartatják magukat, feltehetően éppen
  ebben rejlik egyik legnagyobb előnyük. A mágneses típusok viszont
  kevés kivétellel roppant kényesek arra, hogyan fogadja jelüket az első
  erősítőfokozat. Fennáll tehát a veszélye, hogy pusztán az erősítő
  megválasztásával máris valamelyik hangszedő javára döntünk.
    Az erősítők általában sok lépcsőben dolgozzák fel az elektromos
  jelet. A legjobb konstruktőrök rendkívüli gondossággal igyekeznek
  összehangolni az egymás után következő fokozatokat. Elvben a nagyobb
  egységek, tehát az elő- és a végerősítő között is támadhat némi
  nézeteltérés, tehát előfordulhat, hogy például két teljesítményerősítő
  közül azért halljuk jobbnak az egyiket, mert az illeszkedik jobban a
  kontroll-célokra használt előerosítőhöz. Ennek azonban semmi köze az
  elektroncső-tranzisztor  vitákhoz.  (Előfordul,  hogy  egy-egy
  tranzisztoros előerősítő megcsalja a párját egy csöves végerősítővel,
  vagy   vicaverza;  mi  több,  egyes  "hibrid"  erősítőkben
  elektroncső-tranzisztor párosítással is találkozhatunk.) Az ilyen
  szimpátiák és antipátiák is tévútra vihetik a tesztelőket.
    Végül a végerősítők és a hangszórók viszonya különösen kritikus.
  Hogy vajon elegendő-e az erősítő teljesítménye, inkább az előző
  fejezethez tartozik, hiszen mindent a maga helyén kell használni, és
  nem várható el egy pónilótól, hogy annyit teljesítsen, mint egy
  muraközi fakó. Ezenfelül azonban azt is figyelembe kell venni, hogy az
  erősítők - még ha bírják is a munkát - nem egyformán kedvelik a
  különféle  hangszórókat.  Főképp azért nem, mert a hangsugárzók
  impedanciája nem konstans, hanem változik a frekvencia függvényében.
  Tehát egy névlegesen 4 ohmos hangdoboz impedanciája mondjuk 12 ohmos
  csúcsértéket is elérhet, aztán meg kicsit 4 ohm alá is zuhanhat. Ezt
  semelyik erősítő nem szereti, de némelyik viszonylag jobban elviseli,
  mint  a  másik.  Ráadásul számos erősítőt kifejezetten 8 ohmos
  hangsugárzóhoz terveznek, ilyen például az általunk referenciának
  használt Quad 405 teljesítményerősítő is. (Hogy aztán Magyarországon
  miért gyártanak szinte kizárólag 4 ohmos hangszórókat, az külön
  fejezet tárgyát képezheti.) Végeredményben tehát előfordulhat - és
  erre a szeánszokon is gondolnunk kell -, hogy az egyik fajta
  hangszórón az egyik, a másik típuson pedig a másik erősítő bizonyul
  jobbnak.

    4.§ Tegyük fel, hogy összehasonlítunk két hangszedőt, és azt
  mondjuk: az egyik "simábban" szól, a másik "érdesebben". Mennyiben
  igazságos  ez  a  megállapításunk?  (Eltekintve persze attól az
  apróságtól, hogy a hangképet nagyon nehéz szavakkal leírni, és bárki
  számonkérheti:  ugyan  szíveskedjünk  már  műszakilag  pontosan
  specifikálni, mit értünk "érdesebb hangon"?)
    Ítéletünk alapja nyilván az, hogy hallgatólagosan elfogadjuk: a
  rendszer összes többi láncszeme - példánkban a futómű, a hangkar, az
  erősítő, a hangszóró, sőt, maga a szoba is - többé-kevésbé ideális,
  "semleges", karakternélküli, tehát amit hallani vélünk, az valóban a
  hangszedőfej hangjának "érdessége".
    Nyilvánvaló  azonban,  hogy  maga a rendszer egyáltalán nem
  "semleges", nagyon is beleszólhat a hangképbe. Ha pusztán csak nem
  elég jó a kontrollberendezés, máris elkenheti az árnyalatokat, tehát
  esetleg semmi különbséget nem hallunk két - egyébként igencsak
  különböző - hangszedő hangja között. Másrészt a kontrollberendezés
  karaktere befolyásolhatja is az ítéletünket. Megmaradva példánknál
  (hangszedő-teszt),  előfordulhat,  hogy  a  hiba tulajdonképpen a
  hangszóró rovására írható: ha a magassugárzó már eleve érdesen szól,
  túlexponálhatja valamelyik hangszedőnek ugyanazt a hibáját, viszont
  esetleg kevésbé hívja fel a figyelmet a másik pick-up határozatlan
  magashangjaira. A tanulság: nagyon pontosan ismernünk kell mindenkori
  kontroll-berendezésünk  erényeit  és  hibáit.  Természetesen a
  lehallgató-szoba akusztikáját is!
    Másrészt viszont - és ez már nem "szeánszológiai" probléma -
  kiderül,  hogy  összeválogathatjuk  a berendezésünket ügyesen de
  ügyetlenül is. Igaz, kétféle hiba nem oltja ki egymást, tehát például
  egy bágyadt hangú erősítőn nem sokat segít egy túlságosan is "élesen"
  szóló hangszóró. De ha mindkét darab ugyanazzal a hibával van
  megáldva, akkor a találkozásuk siralmas eredménnyel járhat. Még akkor
  is, ha netán ugyanabban a gyárban készültek.

  Baj van a kábelekkel
  (Gyakorlati szempontok)

    5.§ A kábeleknek elsősorban az a bajuk, hogy túlságosan rövidek,
  és nem érnek el a Nagymező-utcai erősítőtől a londoni bemutatóteremben
  felállított hangszórókig. Közelebb pedig nemigen találni olyan boltot
  (még Frankfurtban vagy Kölnben sem!), ahol hitelt érdemlő módon
  demonstrálnák a valóban figyelemre méltó készülékeket. Tudjuk, hogy
  tapasztalataink szükségképpen korlátozottak, és szívesen fogadjuk
  bárkitől a hasznos információt, de a legtöbb útibeszámoló, amit eddig
  hallottunk, alig tartalmazott egyebet, mint hogy milyen szép volt és
  milyen szépen szólt az az Akai, az a Pioneer, az a Sansui, az a
  Telefunken - önmagához képest. Ezzel nem lehet sokra menni, még ha
  valakinek módjában áll is végigpásztázni az összes létező márkát. (Az
  igazán  korrekt  demonstráció  egyébként Nyugaton is hiánycikk.)
  Bármiféle összehasonlításhoz előbb etalonokat kell találni, sőt:
  nagyon ki kell ismerni őket - és ez nem könnyű.

    6.§ Még a hazai készülékeket sem igen tudjuk "összekábelezni".
  Hogy a választék szűkös, azt tudjuk. De, mint első számunkban - a
  Délibábos Oldalon - már pedzettük, igazán lehetne már nálunk is
  legalább egy icike-picike bemutatóterem, amelyben együtt lehetne látni
  az  összes,  idehaza  forgalomba  került  hifi-terméket.  Ilyen
  demonstrációs  terem  hiányában  nemcsak  hogy a vevőknek, de a
  szakembereknek is alig van rá esélyük, hogy bármit is össze tudjanak
  hasonlítani.
    Mi is (rokonszenvező vállalatokkal és barátokkal a hátunk mögött)
  a lemezjátszók szubjektív tesztjére készülve csak fohászkodni tudtunk,
  hogy mind a hét készülék idejében egy fedél alá kerüljön. Nehezebben
  ment, mint hittük volna! És bár mindent elkövettünk, hogy kísérletünk
  előírás szerint "megismételhető" legyen - senkinek sem kívánjuk az
  ezzel járó tortúrát.

    7.§  Amikor  a készülékek már együtt vannak valami érdekes
  szeánszhoz, és éppen csak össze kéne kötni őket, akkor aztán tényleg
  baj van a kábelekkel. Hol 5 pólusú hüvely kellene RCA-hüvely helyett,
  hol RCA-dugó a DIN-dugó helyett. Még jó, ha csak két DIN-dugó
  találkozik össze. Kölcsönkészüléken ugyebár nem illik forrasztgatni,
  csatlakozókat  cserélni.  Ezért  aztán előkerülnek a toldalékok,
  átalakítók, a tartalék-kábeldarabok a pótcsatlakozók, és amikor - egy
  távirat nyomán - két RCA-lengőhüvely is megérkezik Szegedről, és
  mindent sikerül a helyére kötni, akkora makaróni-boglya lóg a szekrény
  mögé, hogy kitelne belőle egy olasz család vasárnapi ebédje. Befolyása
  a  meghallgatás eredményére: ellenőrizhetetlen. Például túl nagy
  kapacitással terhelheti a kábel a hangszedőt, búgást visz az erősítőbe
  stb. Ideális esetben a kábel a lehető legrövidebb, a csatlakozás a
  lehető legbiztosabb. (Egyáltalán, létezik ilyen?)

    8.§ Az úgynevezett A-B tesztekhez szükség van egy kapcsolóra is,
  hogy  egyetlen  mozdulattal válthassunk át az egyik lemezjátszó
  (erősítő, hangszóró) hangjáról a másikéra. Ámde nemcsak a kábelek,
  hanem  a kapcsolók is beleszólhatnak a hangképbe, ha óvatlanul
  választják meg őket.

    9.§ Most jön a java. Kiderül (valahogy mindig olyan váratlanul éri
  az embert), hogy az egyes hangszedők sohasem adnak le ugyanakkora
  jelet, az erősítők szintúgy, két hangsugárzó pedig sohasem azonos
  hatásfokú. Az egyik mindig hangosabban szól, mint a másik. Amíg tehát
  a bal kezünkkel az A-B kapcsolót kattogtatjuk, a jobb kezünkkel
  folyton korrigálnunk kell a hangerőt. Ez nagyon idegesítő munka, és
  meglehetősen  zavarja a teszt menetét. Kézenfekvő beiktatni egy
  szintszabályzót - de ez egyéb hibákat okozhat, óvatosan kell hát bánni
  vele!   Lemezjátszó-tesztjeinken  mindenesetre  két  identikus
  fono-előerősítőt  használunk.  Hogy  később  az  erősítő-  és
  hangszórótesztek hasonló nehézségein hogyan leszünk urrá még nem
  tudjuk - haladékot kérünk.

  Kik, mit, hogyan, meddig?
  (Most már tényleg magáról a zenéről...)

    10.§ Kitől vegyük a zenei programot, amelyen eldönthetjük, hogy
  például melyik hangdoboz szól természetesebben? Az idősebbik Bachtól?
  Az ifjabb Pressertől? Esetleg XXIII. Rácz Laczitól? Vagy Armstrong
  Lajostól és népi zenekarától?
    Az idő nagyon kemény deviza. A teszt-program így nem ölelheti fel
  a zene minden elképzelhető fajtáját - de legalább reprezentálnia kell
  azokat. Elengedhetetlen a modern popzene, de minthogy ez a műfaj
  eléggé jellegzetes, már néhány részlet is felvilágosítást ad arról,
  hogy vajon helyén van-e a dob, a basszus, az elektromos gitár, a
  szintetizátor. Ráadásul a popzene többnyire a keverőasztalon születik,
  és így nem egészen világos, mihez képest kéne élethűnek lennie.
    Az  akusztikus hangszerek (és az emberi torok) szolgáltatta
  hangképnek viszont biztosan van etalonja: az, ahogyan az életben
  megszólal. Ez sem egészen tiszta ügy, hiszen csaknem minden felvétel
  valamiféle  manipulált  hangképet  szolgáltat.  Ha már egyszer a
  hangmérnök úgy döntött, hogy a vonósokat egy kicsit visszafogja, a
  fúvósokat pedig némiképp agresszívebbre keveri, akkor az igazán jó
  hifi-berendezésen ennek így is kell (élethűen?) szólnia. Többnyire
  azonban mégiscsak a jobbik berendezés szól szebben, tisztábban,
  természetesebben.

    11.§  Meg  lehet-e találni az abszolút viszonyítási alapot?
  Olvastunk egy igen körülményes, ritkán alkalmazott, de - kifejezetten
  hangszóró-vizsgálathoz! - meggyőző módszerről. A lényege az, hogy
  néhány hangszerről magnófelvételt készítenek, mégpedig süketszobában.
  (A süketszoba csaknem teljesen visszhangmentes, különleges módon
  kiképzett falú terem. Kényszerzubbonnyal kombinálva különösen hatásos;
  normális ember általában nagyon kényelmetlenül érzi magát benne.) A
  hangfelvétel tehát úgyszólván "semleges" lesz, amennyiben nagyon
  keveset fog tartalmazni a "zeneterem" eredeti akusztikájából. Otthon,
  a lehallgatószobában aztán újra megszólaltatják az élő hangszereket,
  illetve  velük váltogatva visszajátsszák a szalagot a különféle
  hangszórókon. A hangkép bármiféle "elszíneződése" azonnal kimutatható
  és döntően a hangszóró számlájára írandó.
    Ugyanezt  énekhanggal  is  meg  lehet  csinálni, meg persze
  beszédhanggal is, de az utóbbi tulajdonképpen felesleges. A beszéd
  annyira kritikus programanyag, hogy szinte bárhonnan vehetjük, akár
  csak úgy, az éterből is, tehát anélkül, hogy az eredetét ismernénk. Ha
  a (férfi) bemondó hangja nem érdes, és mégis tiszta, nem tompa, és
  mégis artikulált, nem vékonyka, és mégsem jön "hordóból" - meg
  lehetünk elégedve a hangszórónkkal és az erősítőnkkel.
    Végül hadd ajánljunk még egy nagyon jellegzetes és bárki által
  hozzáférhető teszt-anyagot: a fehér zajt, amely nem más, mint 20 és 20
  ezer Hz között az összes hang keveréke. Ilyesfajta jelet kapunk a
  rádióból (URH-n), ha nem hangolunk állomásra. A fehér zaj, ha jó a
  berendezésünk, "egészségesen" szól. Hogy ezt hogyan lehet definiálni?
  Csakis az ellentétével: amikor gyatrább erősítőre vagy hangszóróra
  váltunk át, a zaj "hangminősége" meghökkentő mértékben leromlik.
  Szinte   hiányérzetet   kelt   -   és   joggal,   hiszen a
  frekvencia-jelleggörbe  egyenetlenségét  mint  lyukakat  (vagy
  kiemeléseket) észleljük a hangképben. (Ez persze pusztán csak egyetlen
  adalék a hangminőség megítéléséhez.)

    12.§ És ki legyen a döntnök? Erre a kérdésre mindenki azt
  válaszolhatja: "én" - és igaza is van, amíg csak a saját hifijéről
  kell döntenie, sőt, ezt nem is vállalhatja helyette senki! Ámde hogy
  feltétlenül valami megbízhatóbb ítéletet mondjunk a kezünkbe került
  hifi-készülékekről  -  ez  már meghaladná akár a laikus akár a
  hangmérnök, akár az audio-újságíró, vagyis a magános zenehallgató
  képességeit.
    Zsűri - kikből válogassuk?
  A laikus mellett szól, hogy ő képviseli az átlagot, és tulajdonképpen
  ő érette rendezzük az egész felfordulást. Amit az ő füle kimutat, az
  értelemszerűen igaz, hiszen az egész akusztika statisztikai adatokon
  nyugszik: "Így és így hall az átlagos emberi fül". A kívülállók ellen
  szól viszont, hogy túlságosan is hozzászoktak a hétköznapi, szörnyű
  minőségű gépzenéhez, nem ismerik, mire képes a hifi, és szinte semmi
  kapcsolatuk sincs az élő zenével.
    A hangmérnök ellen szól, hogy másfajta hangképpel, s másfajta
  eszközökkel dolgozik, mint amelyek a lakásokba kívánkoznak.
    A fonobolondok (ide értjük magunkat is) azért nem mértékadóak,
  mert nagyonis hallani akarnak valamit, és azt - ha nem vigyáznak - hát
  bele is hallják a hangképbe. Túlontúl is befolyásolja őket a márkanév
  és a propaganda.
    A  zenészeknek pedig éppen a legfőbb erényüket, absztraháló
  képességüket  kifogásolhatjuk: a megírt zenére koncentrálnak, és
  hidegen  hagyja  őket  az olyan hívságos dolog, hogy az egyik
  előerősítőnek mondjuk teltebb a basszusa. Saját szempontjukból nyilván
  igazuk van, de ez nem segít rajtunk, halandókon, akik enyhén szólva
  túlsúlyban vagyunk, és akik úgy véljük, hogy a zene lényege mégiscsak
  a levegő rezgésével jut el hozzánk. (Érdekes, hogy az abszolút hallású
  zenészeket viszont szerfelett idegesíti egy egészen enyhe hifi-hiba,
  amit mi soha meg nem hallhatunk: az, hogy ha a lemeztányér nem
  halálpontosan az előírt fordulatszámmal fut. Nem a tempó-különbséget
  észlelik, hanem az eltérést az eredeti hangnemtől.)
    Mi afelé hajlunk, hogy az ideális zsűri mégiscsak zenészekből (de
  a technikával feltétlenül rokonszenvező zenészekből!) álljon, elvégre
  ők ismerik legjobban a hangszerek hangját. A szeánsz anyagát azonban
  gondosan  elő  kell  készíteni  számukra,  hogy sűrítve, szinte
  "kinagyítva" kapják azokat a részleteket, amelyeken mi előzőleg már
  hallani véltük a különbséget az egyes hifi-jószágok hangja között.

    13.§ A fülnek nagyon rossz a memóriája, ezért semmit sem ér, ha az
  egyik lemezjátszót délelőtt hallottuk, a másikat meg este. Még
  kevesebbet  ér, ha az egyiket Münchenben hallgattuk, a másikat
  Budapesten. Elengedhetetlen az A-B teszt, tehát az a lehetőség, hogy
  egyetlen kapcsolóval választhassunk a két program között. Másrészt a
  gyors ide-oda kattogtatással sem megyünk sokra, mert az emberi
  hallásnak  még  egy  bizonyos "tehetetlensége" is van: hajlandó
  kiegyenlíteni a rövid ideig jelentkező különbségeket. Ez feltehetően
  nem más, mint maga a zenehallgatási kedv; bármennyire bosszantó is
  minden hiba, az emberi tudat szeretné nem zavartatni magát.
    Ajánlatos ezért egy-egy rövidebb zenei részletet először az egyik,
  majd  rögtön  utána  ugyanezt a másik forrásból meghallgatni. A
  gyakorlatban ez egy kissé nehézkes: állandóan vissza kell tekercselni
  a szalagot, vagy vissza kell tenni a tűt az előző barázdákba.
  Megszakítatlan program esetén, vagyis ha egyszerűen végighallgatjuk a
  műsort, tudni kell - helyesebben: ki kell tapasztalni! -, milyen
  jellegzetes effektusoknál váltsunk egyik készülékről a másikra, hogy
  az árnyalatnyi különbségek is előbújjanak.

    14.§  De,  hogy  igazán  nagy  biztonsággal  megítélhessük a
  hifi-készülékek hangminőségét, beleszámítva azt a rendkívül lényeges
  faktort is, hogy mennyi idő után válik fárasztóvá a hangjuk, nagyon
  hosszú próbákra van szükség, nagylétszámú zsűrivel. A zsűrit azonban
  nem lehet hetekig fogvatartani, a szeánsz időtartama szükségképpen
  korlátozott. További gond, hogy a résztvevők ezúttal nem otthon
  hallgatják a nekik tetsző zenét akkor, amikor a kedvük így tartja,
  hanem idegenben, előre megbeszélt időben, tehát feltehetően közepes
  hangulatban.  Ráadásul  egy  kicsit  tartanak  is  egymástól,
  feszélyezettek, úgy érzik, vizsgázniuk kell. Így véljük tehát, hogy
  azok az árnyalatnyi különbségek, amelyeket a szeánszokon mégis, még
  statisztikai  módszerekkel  is  sikerül  kimutatni, a valóságban
  sokkal-sokkal nagyobbak. Amit viszont a zsűri füle nem hall meg, az a
  különbség még létezhet, csak esetleg nem mutatható ki ilyen objektív
  eszközökkel.

    15.§ Mert objektivitásról nyílván csak akkor lehet szó, ha a zsűri
  nem tudja, mit hallgat. Sokat érhet a vérbeli zenészek ítélete: őket,
  ritka kivételtől eltekintve, egyszerűen nem érdekli, hogy csöves vagy
  tranzisztoros, hogy A-osztályú vagy AB-osztályú, hogy Revox vagy Akai,
  hogy bassz-reflex vagy labirint. De még így is ajánlatos úgy intézni a
  dolgot, hogy a hangszórók lehetőleg tüll-függöny mögött legyenek, a
  lemezjátszók közül mindkettőn forogjon (és ugyanaz!) a lemez, az
  erősítőket pedig el kell tüntetni, nehogy valamelyik szép előlap
  megvesztegesse valakinek a szemét.
    Hosszabb időre azonban megőrizhetetlen a készülékek inkognitója,
  és röstellkedve valljuk be, hogy bizony mi is csak nehezen tudunk
  elfogulatlanok maradni. Tudatunk fenekén egy kis manó - ha egyszer már
  kialakult az ítélete - mindent elkövet, hogy neki legyen igaza.

    16.§ A zsűritagokat nem csak a hifi-masinák vagy az azok által
  megtestesített műszaki elvek korrumpálhatják. Befolyásolhatja őket a
  többi tag véleménye is. (Mindez tökéletesen összhangban van néhány
  egzaktnak  nevezhető  pszichológiai kísérlet eredményével.) Ezért
  legalábbis ki kell kötni, hogy teszt közben mindenki tartózkodjék
  bárminemű véleménnyilvánítástól, és lehetőleg ne is figyeljen oda a
  többiek - akár ösztönös - reakcióira. Különben könnyen az történik a
  zsűrivel, ami az igazi szeánszokon fordul elő a spiritisztákkal:
  valaki hallani véli a Jelet... ez is, az is megtoldja valamivel... s
  egykettőre ott lebeg körülöttük a szellemtestvér.

                               Darvas László