Hetedhéthatár (sajtószemle)"Hajózni szükségszerű" vélték a régi bölcselők. Ők már az akusztika vizein is nagy biztonsággal navigáltak. Hifi-magazinból tengersok létezik. Senkinek sem áll módjában, hogy végigtanulmányozza valamennyit. Ez nem is olyan nagy baj, elég erős közöttük az átfedés: ha bárhol a világon felbukkan egy-egy figyelemre méltó készülék vagy egy-egy megfontolandó idea, ezek előbb-utóbb minden audio-kiadványban napirendre kerülnek. Amiben viszont eltérnek ezek a magazinok, az a hangvételük, a gondolkodásmódjuk. Főleg az, hogy miként határozzák meg a hifi-nüanszok pénzbeli ellenértékét. Szeretnénk ezt az utóbbi kritériumot jobban megvilágítani, és így most közreadjuk régóta érlelt definíciónkat hobbink lényegéről: a hifi a technika eredményeinek pszichoakusztikai kontrollja az ár függvényében - és ez természetesen minden országban más és más. Égtájak szerint (Nyugat, Kelet, Távol-Kelet) egészen bizonyosan eltérő, hiszen erősen függ a helyi ipar képességeitől, a kereskedők serénységétől, s amit mi különösen jól érzékelünk: a pénz konvertibilitásától. Hogy csak egy jellemző példát mondjunk: ha egy pár Quad hangszóró Angliában mondjuk négyszerte, akkor Magyarországon esetleg nyolcszorta többe kerül, mint egy pár Videoton. De hát tudjuk, hogy húsvét és pünkösd között rövidebb az idő, mint pünkösd és húsvét között. Úgy véljük, előbbi definíciónk lehet az az iránytű, amely nélkül az avatatlan olvasó talán csak hányódna a betűtenger hullámain, habár a hajóút mindenképpen érdekesnek ígérkezik. Kiválasztottunk néhány ismert audio-újságot: angolt, amerikait, franciát, nyugatnémetet - a szerintünk legjellegzetesebbeket. Ezeket most ünnepélyesen bemutatjuk, természetesen a magunk szubjektív módján - aki teheti, ellenőrizze, korrigálja. Később szabályszerű sajtószemlét adunk ezekről a magazinokról, azaz röviden ismertetjük utolsó számaik tartalmát. Következő kiadásunkban 1980 januárjáig nyúlunk vissza, hogy aztán mindig ott folytassuk, ahol az előző lapzárta elnyisszantotta a kéziratunkat. A hullámok hívogatnak, a szél kedvező - fel tehát a vitorlákkal! HiFi Stereophonie "Zene-zenevisszaadás" - hirdeti alcímében a legrangosabb nyugatnémet magazin. Főszerkesztője - Karl Breh fizikus, az NSZK hifi-szövetségének elnöke, a vaskos Hifi Évkönyvek sajtó alá rendezője, számtalan műszaki teszt és éppen ilyen sok hanglemezkritika szerzője - mindig is hűséges maradt programjához, amelynek lényegét így formulázhatjuk: "Ne feledd a zenét!" Kultúra és tárgyilagosság, ezek a Hifi Stereophonie fő jellemvonásai. Hangvétele hűvös és nyugodt. Tizenkilenc éve jelenik meg, hónapról-hónapra, menetrendszerű pontossággal - és ma sem fulladt ki. Igaz, nem kell attól tartania, hogy kifogy a megvizsgálandó (s egyben propagálásra szánt) hanglemezekből és hifi-készülékekből. A zene, az esztétikum iránti elkötelezettsége olyan erős, hogy sok olvasónkat talán egy kissé elidegenítené. Most, amikor két teljes évfolyam (1978-79) példányait lapozgatjuk végig, bennünket is meglep: a HFS átlag 130 oldalából az első hetven-nyolcvanon nincs keresnivalója a hifinek, ha csak hirdetés formájában nem. A bevezető 40 oldalt következetesen a muzsika művelőinek, eszközeinek, történetének, pedagógiájának, szociológiájának szentelik. Nehéz volna kitalálni olyan, zenével kapcsolatos témát, amelyet ne írtak volna meg a HiFi Stereophonie-ban. Csak mutatóba Koncertügynökségek. Popkoncert-rendezők (utóbbiakat A Hanglemezipar Hasznos Idiótáinak titulálják). Zene és adópolitika. Zene és szakszervezet. Karmester-vetélkedők. "Melyik Schubert?" Erotika és szexualitás a rockzenében. A "Német Zeneművészet" hegemóniája, avagy: nacionalizmus és ideológia a zenében. Minőség. Valódiság - Hegedűrendőrség (mesterhegedők hamisításáról van szó). Az európai zene Keleten. (Máskor pedig megfordítva.) Interpretáció stúdióban és koncertteremben - körkérdések. Régi zene, mint a popzene bázisa. A hanglemezpiac "kívülállói" (a kis hanglemezcégek). A hanglemezdíjak értéke és a visszaélés velük. A hang - a tévé mostohagyermeke. Hangmester vagy hangmérnök (a hangmérnöknek a zenével való kapcsolatára utal). A HiFi Stereophonie valóban recenziót ad minden, az NSZK-ban forgalomba hozott komolyzenei lemezről. A 30-35 oldalas rovat legvégén néhány oldal a dzsessz-zenéé, néhány hasáb pedig a popmuzsikáé. Jellegzetes - és nagyon rokonszenves - vonása a HFS-nek, hogy következetesen, számról-számra közzéteszi, hogy recenzensei milyen lehallgató-berendezést használnak. Eltekintve 3-4 igen erős berendezéstől, a többség kontrolleszközei becsületesen átlagosak. (Mármint a nyugatnémet körülményekhez mérten.) A hangszedők között sok a Shure - tizenkettőt számláltunk meg -, néhány recenzens többféle pick-upot használ, hárman-négyen dinamikus (MC) fejet is említenek. A Thorensek, Dualok és Philipsek között fel-felbukkan egy-egy Lenco - L90, L85, még egy L 70 is -, s örömmel fedeztünk fél a listán egy Thorens TD 124/II. valamint egy Garrard 301 típusú lemezjátszót is, a régi, jóminőségű dörzskerekes modellek képviseletében. Az erősítők a Philips, a Telefunken, a Braun vagy valamelyik japán cég nevét viselik. Szeparált elő- és végfokozatot csak ketten használnak a HFS lemezkritikusai között. Hangszóróik jórészt német gyártmányúak, élen az NSZK-ban különösen favorizált Cantonokkal, de akad amerikai (JBL L26, AR 3a, AR 2ax) és angol is (Lowther, Celestion, Wharfedale, Leak). Többutas erősítésű rendszerre ketten hivatkoznak; mindkét esetben a Philips MFB-boxairól van szó. Ezek persze csak a lemezkritikusok, tehát - többségükben - nem "vájtfülű", hanem sokkal inkább a zene struktúrája iránt érdeklődő publicisták eszközei. A főszerkesztő kontrollberendezését azonban nem is tudnánk egy szuszra elfújni: Ortofon SL 15Q, Audio Technica 20 SLa, Shure V 15/III, Rabco SL-8 (a régi, híres amerikai tangenciális kar!), Micro MA-505, SME 3009/2, Technics SP-10, Micro DDX-1000 (ez az a bizonyos, a Brüel & Kjaer hirdetéseiben is szereplő, egyszerre három karral montírozható lemezjátszó!), Accuphase C-200/P 300, Sentry III, továbbá kvadrofóniához: Ultimo 20B, Technics EPC-100 C, Shure V 15/IV, Technics SL-1000, Dual 721, Sansui QRX 9001, Canton LE 900/LE 600. Ezt mi egy kicsit a bőség átkának érezzük: számunkra nem eléggé nyilvánvaló, milyen filozófia áll e kontrollberendezés mögött. Ha a Shure a jobb, minek a többi - ha viszont amazok a jobbak, mi szükség a Shure-ra, és különösen mi szükség annak hármas számú modelljére, ha kéznél van a négyes is. Ha abszolút referencia (márpedig alighanem az!) a Micro Seiki futómű a maga egyszerre felrakható három hangkarjával, miért kell átváltani kvadróban a Dualra? Ha sztereóban a "tölcséres hang" az etalon, miért kvadróban kell átkapcsolni a feltehetően színezetlenebb hangú Cantonokra és miért nem fordítva? így mindezek az eszközök inkább összességükben, súlyukkal-rangjukkal-árukkal ébresztenek tekintélyt. A HFS mérései rendkívül alaposak és megbízhatóak, de nem hatolnak olyan mélységekig, mint egy-egy angol vagy amerikai kollégájának tesztjei (visszahatás, karrezonanciák vizsgálata, hangszórók impulzusátvitelének mérése stb.). A HiFi Stereophonie olvasójában az az érzés támad, hogy eltekintve egy-egy gyengébben sikerült avagy egy-egy abnormálisan drága modelltől, nemigen van különbség az egyes árkategóriákon belül. "Az ár-minőség arány elfogadható", a többit a vevőre kell bízni, más szóval: jórészt ízlés dolga az egész. (Amiben persze sok igazság is van.) Ellentétben számos angolszász szakíróval - és újabbkeletű nyugatnémet "földalatti" magazinokkal -, Karl Breh nem túlságosan hisz abban, hogy számottevő különbség lehet a technikailag azonos kategóriába tartozó modellek között. Összehasonlító tesztjein előfordul, hogy vagy húsz drága hangszedő mindegyike "abszolút csúcsminőségű", "csúcsminőségű", esetleg "árnyalatnyival csúcsminőség alatti" - amit azért mi valahogy nem tudunk elfogadni. A HiFi Stereophonie nemigen kötelezi el magát sem egyetlen márka mellett, sem valamelyik márka ellen. Ebből következik, hogy összehasonlító tesztjeit ritkán illeszti valamely jól meghatározott referenciához. Szinte minden esetben tetszőlegesen válogat össze 5-6 erősítőt, magnót, hangszórót, s legfeljebb ezek között próbál megállapítani valamiféle sorrendet. Szóval, a szabad verseny híve. (Tartozunk az igazságnak azzal, hogy megemlítjük: az utóbbi időben a Canton hangszórói mintha mégis az etalon szerepét kezdenék játszani a HiFi Stereophonie tesztjeiben.) Tulajdonképpen ez a jellemző a HFS legkörültekintőbben végrehajtott, időről-időre visszatérő, "pszichometrikus" hangdoboz-összehasonlító tesztjére is; ennek szisztémáját a Fono Forumtól elszerződtetett Ingo Harden dolgozta ki. Ez egy végletesen statisztikai alapokra helyezett szubjektív meghallgatási rendszer, amellyel a hangszórók hangjának főleg a színezettségét, illetve kellemességét vizsgálják. Mivel rendkívül gyorsan, 3-5 másodpercenként kapcsolgatnak ide-oda, a statisztika elsősorban azt a benyomást összegzi, amelyet az egyes hangdobozok a megszólalásuk pillanatában keltenek. A legtöbb újságnak van valami bogara. Karl Breh vesszőparipája a kvadrofónia; ezzel pillanatnyilag meglehetősen egyedül áll az audio-sajtóban. Hi-Fi News & Record Review Alighanem a legtartalmasabb angol audio-újság. Sehogysem lehet kiolvasni: akárhányszor lapozza végig az ember, mindig talál fél oldalt, amely előzőleg elkerülte a figyelmét. A John Crabbe szerkesztette, éppen negyedszázados Hi-Fi News & Record Review-t érzésünk szerint vagy huszonöten írják, és mindegyiküknek megvan a maga külön rovata. Íme a rendszeres rovatok listája: Szerkesztői jegyzetek - Újdonságok - Keresztrejtvény (igen, ez is van) - Olvasói levelek - "Szubjektív hang" (tapasztalatok, hifi-gyakorlat) - "Hangzások" (hasonló karakterű megjegyzések) - URH-rádiózás - Audió szabadalmak - Könyvismertetés - Magnós ügyek - Gramophile (azaz Lemezbarát) - Interjú - Visszatekintés - Ahogyan Én Hallom - Rögzített zene (ismertető az egy-egy új lemezen hallható zenészekről - Apróhirdetések. Ezekhez járul minden számban 4-5 kiadós, technikai témájú cikk, legalább ugyanennyi, de inkább még több teszt, továbbá - természetesen - a folyóirat címében is említett Hanglemezrevű, amelyet 9 alrovatra osztanak, német alapossággal. (Elnézést a stílustörésért.) És ennek a hallatlanul gazdag, 180 oldalas magazinnak még így is a kétharmada hirdetés! Hanglemezekről - 80 százalékban komolyzenei felvételekről - vagy húsz oldalon írnak. A hifi-barátok számára különösen érdekes lehet a Gramophile-rovat, ebben egy-egy lemeznek úgyszólván a "sztoriját" adják. Figyelmet érdemel a Minőség-Monitor: itt a minden tekintetben, tehát technikai értelemben is kiemelkedőnek ítélt felvételekről számolnak be, s megjelölik a szerzők kontroll-berendezését is, igaz, összesítve. Íme: Hangszedők: Shure V 15/III, Onlife DV38/20B, Supex SD 900, Satin M18E. Hangkarok: SME 3009/II, Grace G707. Futóművek: Thorens TD 125/150, Linn LP 12. Erősítők: Quad 33/303/405, Radford STA 25, Naim NAC 12/NAP 160, Lecson AC1/AP1X. Hangszórók: IMF, Quad, B&W DM 5, 6, 7, KEF 104, Spendor BC1, Gale 401. ("Így ni. Most aztán szóljon valaki egy szót is!") A legérdekesebbek, legalábbis a mi szemünkben, a HFN & RR cikkei. Ezek rendkívül változatosak. Szó esik bennük különleges mérési eljárásokról és mérési szempontokról; arról, hogy hogyan dolgozik a hanglemezipar; hogy hogyan lehet felismerni a hangszóró-membránok hibáit a lézer-holográfia segítségével; hogyan készül a digitális felvétel, hogyan szerveződött meg a skót lemezjátszóipar; hogyan kell optimálisan beállítani a dolbys szalagjátszókat; hogyan viselkednek a bolti eladók, miért nem fogadható el a minden irányban sugárzó (omnidirekcionális) hangszórók elmélete, ezúttal nem Bose-é, hanem a svéd Sonab cég mögött álló Carlssoné. Gyakoriak a DIY-leírások (Do It Yourself = Csináld Magad), például arról, hogy hogyan építsünk szub-basszus-hangdobozt, előerősítőt, végfokot, esetleg Transmission Line rendszert valamely meghatározott hangszóró-típushoz. Egy ízben az új "heppről", a lemeztányér-gumikról közölt cikket a HFN & RR: ezek állítólag érezhetően befolyásolhatják a nagyon jó rendszerek hangminőségét. A többség ma még kétségbe vonja ezt (nekünk nincs véleményünk róla). Mindenesetre jellemző, hogy a cikk szerzője pontos leírást ad egy pvc-tasakokból összehegesztendő, igen körülményesen elkészíthető alátétről, mire egy számmal később az olvasók is "hasonló recepteket" ajánlanak: egy speciális ízesítésű tortalapot, illetve egy pontosan meghatározott zsírtartalmú mortadella-szeletet. A tesztek készítői szubjektív értékítéletet is mondanak, s többnyire állandó etalonok alapján, de azért eléggé óvatosan. A Hi-Fi News & Record Review is, mint az angol lapok általában, észrevehetően favorizálja a brit ipart - nem jobban, mint a németek a németet, az amerikaiak az amerikait. HI-FI ANSWERS Másik választásunk a brit audio-sajtóból a Hifi Válaszok (Hi-Fi Answers). Mint már a címéből is kiderül, legfőbb erényének a, közönségszolgálatot tekinti. Nem kevesebb, mint három rovatot tart fenn az olvasóknak. Az első a szokásos fórum, ebben nincs semmi új. A második a tulajdonképpeni "vevőszolgálat": a levélírók itt kapnak feleletet kérdéseikre, mégpedig, berendezésük árkategóriája szerint csoportosítva. (Amennyiben a levélborítékot kibélelik két és fél fonttal, postán kapják a választ.) A harmadik rovatban azok az ésszerű fogások és modifikációk kerülnek, terítékre, amelyeket maguk az olvasók ajánlanak, például: hogyan sikerült házi eszközökkel rendbehozni a lemezjátszójuk felfüggesztését, avagy hogyan szüntették meg valamilyen receiver-típus jellegzetes brummját a kábelek okosabb elrendezésével. Akinek az ötletét leközlik, tizenkét havi előfizetést nyer. (Ámde ne feledkezzünk meg egy negyedik rovatról, az apróhirdetésekről sem: a HFA-ban ingyenes a hirdetés, helyesebben csak 10 penny névleges költséget számolnak fel érte.) A Hi-Fi Answers-t nem érheti az a vád, hogy nem ad határozott tanácsot olvasóinak. Éppen ellenkezőleg: oldalakon át elemzi bármely létező hangszedő, hangkar, erősítő, futómű, hangszóró karakterét, erényeit és hibáit. Segít diagnosztizálni a vevők által leirt láncok gyengeségeit. Javaslatot tesz: mit kell sürgősen kicserélni, feljavítani, milyen más, olcsóbb vagy drágább típusok vehetők számításba, amelyek a lehető legjobban illeszkednek a tanácskérő olvasó berendezéséhez, lakószobájához, zenei ízléséhez. A lap munkatársai időnként egymással is vitatkoznak, fenntartva azonban, hogy az ő véleményük is szubjektív. Ezekután csak természetes, hogy a HFA-nak aztán igazán megvan a maga etalonja. És ez nem más - kétkedők, ti mind, térdet-fejet hajtsatok, kinyilatkoztatás következik! -, szóval, nem más, mint az a bizonyos hangátviteli lánc, amelyet "nem technikai kritériumok, hanem kizárólag zenereprodukáló képessége alapján" állítottak össze: Linn futómű, Grace kar, Supex hangszedő, Naim erősítő. Paul Benson, a HFA szerkesztője és egyben a Linn-szekta főpapja éppen csak Mission- és IMF-dobozaival tér el az "előírásos" lánctól, amely triamplifikált (ugyancsak Linn-gyártmányú) Isobarik hangszórókat tartalmazna... A Hi-Fi Answers általában kiközösítéssel sújtja mindazokat; akik egyáltalán elképzelhetőnek tartják, hogy valaha is forgalomba kerülhet jobb futómű a Linn Sondeknél, mely istenség tiszteletére a szerkesztőség időnkénti körmenetet rendel el vagy misét celebrál. Paul Benson egyszer azt írta egy cikkében (HFA, 1978 augusztus), hogy "...a Linn feljavít bármiféle rendszert, árra és minőségre való tekintet nélkül... Hiszitek-e, hogy a Linn bármiféle hangszedővel és hangkarral, olcsó hangszóróval és erősítővel jobban szól, mint bármiféle lemezjátszó akár a három és félezer fontos triamplikált Isobarikon..." Ennél fogva a Hi-fi Answers hasábjain állandó kötélhúzás folyik: az egyik olvasó szerint valóban a Linn a legjobb, a másik szerint mégse, a harmadik szerint mégis, a negyedik szerint esetleg - ami végülis igen hatékony reklámnak tűnik. A HFA szerkesztőségében egyébként a főpapon kívül még ketten birtokolják a Minden Futóművek Futóművének egy-egy földi inkarnációját, a többiek, a szerényebbek Thorens (TD 124/II.!), Empire, Sony, Michell lemezjátszókat használnak. Az olcsóbb kategóriákban verhetetlennek tartják a Rega Planart, még lejjebb pedig a már kifutott Pioneer PL 12D-t. Az újság terjedelmének csaknem 70 százaléka hirdetés. Érdekes, hogy hanglemezkritikát viszonylag keveset közölnek; még érdekesebb, hogy a szerkesztő - kollégáitól eltérően - inkább popzenei attrakciókról ír szívesen. Audio "Az 1917-ben alapított Radio utódja" - állítja magáról a legismertebb amerikai hifi-magazin, a láthatóan igényli, hogy valóban a "legpatinásabbnak" tekintsék. Ismerjük hát el mi is a jogfolytonosságot, habár mulatságos asszociációink támadnak... elképzelünk egy hifi-lapot, amelyben a legkorszerűbb detektoros rádiókat, továbbá az extraklasszis tölcséres barázdabillegetőket tesztelik-propagálják a ma megszokott módon. A szerkesztő, Eugene Pitts mindenesetre egy római hármast ír a neve után, amiből arra következtetünk, hogy I. és II. nem csak a családban, hanem a szerkesztői székben is az elődei voltak. Ezen felül azonban már semmit sem mondhatunk, ami az Audio esetleges konzervativizmusára utalna. Nem: ez a folyóirat még a régi futóművek, hangszórók, csöves erősítők iránti nosztalgiával szemben is tökéletesen immunisnak bizonyult. Legfőbb erénye mint amerikai újsághoz illik, a gyors információ: olvasói mindig idejében megtudják, mi újság a nagyvilágban. A legnagyobb figyelmet alighanem Bert Whyte, a technikai szerkesztő érdemli: "A színfalak mögött" címmel rendszeresen beszámol a szakma eseményeiről, az AES (a hangmérnökök szövetsége) konferenciáiról, a nagy audio-bemutatókról - elsősorban persze a chicagoiról - és mindazokról a jelenségekről, amelyek joggal foglalkoztatják a közönséget is, a szakembereket is. Kedvenc témája a digitális hangrögzítés, illetve egy rovattal odébb a video-technika, amely lassanként állandó témájává válik nem egy hifi-magazinnak. Az Audio cikkei igazán kielégíthetik a technikai részletekben is jártas olvasót. Túl azon, hogy szó esik speciális antennákról, URH-vevők tervezéséről, mikrofon-előerősítők, fono-előerősítők, fejhallgató-erősítők vagy akár fokozatos hangerő-szabályzók építéséről; túl azon, hogy rendszeresen tesztelnek műszereket (mondjuk egy Crown jelenidejű analizátort avagy egy Hewlett-Packard torzításvizsgáló oszcilloszkópot, gyakran 3-4 folytatásban közölnek analízist olyan problémákról, mint amilyen a tranziens intermodulációa torzítás matematikai háttere - hogy a legnépszerűbbet említsük. A tesztek ellen sem lehet panasz: nemcsak hogy alaposak, hanem alkalmasint iránymutatóak is, különösen Richard Heyser hangszórómérései, amelyeknek középpontjában az impulzusátvitel vizsgálata áll. Egyetlen kérdés marad mindig megválaszolatlanul, nevezetesen, hogy most ezekután mit érdemes megvásárolni. Persze, a mérések sok mindenre választ adhatnak, de a teszteredményekben (és a sorok között) olvasni is tudni kell ám. Heyserről azt írták valahol, hogy "tömeges öngyilkosságot idézne elő a gyártó cégek körében, ha részletesen elmagyarázná, hogy valójában mit is jelentenek azok a diagramok" - amelyeket egyébként becsületesen közre ad. Tény, hogy tesztjeit olvasva mindvégig érezzük, hogy a szerzőjüknek minden bizonnyal megvan a Nem-Is-Akármilyen etalonja; hogy nagyon is jól tudja, hogyan kell szólnia egy hangszórónak - de tekintettel kell lennie a szabadversenyre. Egyáltalán az Audio egyetlen szakírója sem szólja el magát (ha mégis, elkerülte a figyelmünket): egyikőjükről sem derül ki, hogy személy szerint milyen készülékekkel szimpatizál - ha szimpatizál egyáltalán. Az Audionak is van afféle "közönségszolgálata", az egyik rovat ("Audioclinic") vegyes ügyekkel, a másik kifejezetten a magnósok problémáival foglalkozik. Hanglemezekre húsz oldalt szánnak, s ennek kilencven százaléka - így igaz! - nem a komolyzene, hanem a pop, a folk, a jazz fóruma. A hanglemezeket illetően egyébként egyáltalán nem tartanak igényt a teljességre, inkább "ad hoc" recenziókat közölnek. A magazin terjedelme 120-150 oldal (ebből természetesen legalább 70-80 a hirdetés), de minden év októberében monstreszámot adnak ki, s ez tulajdonképpen hifi-évkönyvnek tekinthető, hiszen tartalmazza az összes, Amerikában számításba vehető cég névsorát és gyártmányaik leírását. (Ami lapzártakor kimarad, azt november-decemberben pótolják.) Végül megemlítjük, hogy a komoly Audio játszani is szeret. Címlapját néha kifejezetten viccesre tervezik. A legmulatságosabbnak mi a tavaly márciusit találtuk, ez rántotta-sütést ábrázol: a felütött tojásokból pickupok hullanak a serpenyőbe, amelyben már készül a tojáslepény, azaz egy valóban sárga alapanyagú, hullámos hanglemez. A magazin áprilisi számai pedig rendszerint ugyancsak tartalmaznak valami bolondságot - többnyire prof. I. Lirpa (olvasd visszafelé!) legújabb hifi-szabadalmát. The Audio Critic "Mit várhattok a kommersz audio-sajtótól? A magazinok tesztjei úgyis igazolni fogják, hogy az XYZ - 1000 modell valóságos technikai tökély - aztán továbblapoztok, és ott találjátok az XYX - 1000 modell reklámját. Egyébként is, a nagy kiadványokban csak technikai vizsgálatokról olvashattok - a kisebbekben viszont elemi technikai ismeretekkel sem rendelkező fantaszták magyarázzák, hogy ez vagy az a készülék milyen csodálatos. Az Audio Critic az egyetlen, amely a zenével éppolyan meghitt viszonyban van, mint a frekvencia-analizátorral. És semmilyen cégtől nem fogad el hirdetést. És semmilyen céggel nem hajlandó egyeztetni, amit ír. A drága erősítők és hangszórók árát kizárólag a zenei élmény indokolhatja, ennélfogva a gyártó cégek éppúgy nem vonhatják ki magukat a jogos kritika alól, mint mondjuk a szimfóniák szerzői. Az ár manapság egyébként sem más, mint marketing-fogás. A legfelsőbb Audio Piac vevői tehát sokkal inkább rászorulnak a védelemre, mint az átlagos hifi-vásárlóközönség. Ezt a védelmet semmiféle más kiadványtól nem kaphatják meg, kizárólag az Audio Critictől." Dióhéjban ennyi a programja az 1977-ben alapított földalatti ("underground", vagyis nem utcán, hanem előfizetés útján terjesztett) magazinnak. Az egyszerű, de ízléses, fekete-fehér, még fotókat sem közlő TAC négy-ötszörte kerül többe, mint a népszerű színes magazinok, de akit az információ és az élvezetes stílus érdekel és nem az "Aufmachung", az rászánja a pénzt, évente hat számra. Azaz, csak rászánná, mert a TAC munkája nehezebbnek bizonyult, mint a "Szerkesztő És Kiadó": Mr. Peter Aczel sejtette. (Igen, így hívják, de miért kell ezen megütközni? Hát ki tájékoztassa az amerikaiakat a legújabb, többezer dolláros csudaszerkezetekről, ha nem éppen egy magyar?) Az első két szám még rendben megjelent, de a harmadik már csak egy - igaz, olvasmányos - gyorsjelentést tartalmazott a CES-ről (a nyári Közhasznú Elektronikai Bemutatóról), majd újabb pauzák következtek. A szerkesztő kezdetben megpróbálta türelemre inteni a mind türelmetlenebb - bár változatlanul lelkes - olvasókat, de az első hat számot végülis csak két év alatt tudta kibocsájtani. A hetedik csaknem egy évet váratott magára, s már-már attól tartottunk, hogy az Audio Critic feladja a küzdelmet - de hálistennek tévedtünk: íme kezünkben a nyolcadik szám is. Mr. Acel egyhelyütt elmondja, hogy egyike volt az Ohm Acoustics alapítóinak (ez a cég gyártja a Walsh-féle szélessávú hangsugárzót), de ma már semmiféle köldökzsinór nem köti az iparhoz, s így teljesen objektív maradhat. Másrészt, úgy tűnik, ma is jól ismeri azokat a technologistákat, akik egy-egy cég konstrukcióiért felelősek, ennélfogva az Audio Critic valóban tájékozott a kulisszák mögött. (Tesztjei is néha nullszériákról, prototípusokról, avagy éppenséggel kísérleti modellekről szólnak). A TAC a hangzáskép és a műszaki paraméterek közötti korrelációt vadássza igen nagy buzgalommal; az erősítőkön például egészen biztosan kipróbált már minden olyan "gyilkos" tesztet, amelynek ki kellene mutatnia, miért szólnak eltérően a különféle elektronikák. (Az eredmény egyelőre negatív). Ellentétben a reguláris lapokkal, amelyeknek rendesen egy-egy mániájuk van, az Audio Critic a mániáknak valóságos gyűjteménye, de elég meggyőzően adja elő ezeket. A legfontosabb közöttük a lemezjátszók szöghibája: a horizontális és a vertikális (a TAC szerint megdöbbentően másképp szól a helyesen és a helytelenül beállított hangszedő), valamint a hangsugárzók impulzusátvitele, amiben inkább hajlandóak vagyunk hinni. A referenciát itt két etalon-rendszer szolgáltatja, ezeket folyamatosan "karbantartják", változtatják. Az A-vonal az a lánc, amely - a lap szerint - bárminő más vonalat felülmúl. Az elején természetesen MC-hangszedőt találunk (az Audio Critic szóba sem áll mágneses hangszedőkkel), majd drága illesztő-transzformátort és nagytömegű, precízen felfüggesztett futóművet, ezerdolláros karokkal. A végén pedig - ugyancsak természetesen triamplifikált rendszer áll: szub-basszus, elektrosztatikus középsugárzó, szalag-magashangszóró, - s mind a három sávot más-más gyártmányú végerősítő hajtja meg. A B-referencia is mindig hasonló hangszedővel kezdődik, ebben nem ismernek megalkuvást, de a többi darab olcsóbb: sztereó elő- és végerősítő, hagyományos dinamikus hangsugárzókkal. Megadhatnánk típus szerint is, de mire mi (és TAC) újra megjelenünk, addigra úgyis megváltozna. Az Audio Critic általában nagyon rossz véleménnyel van az elektroakusztikai szakmáról. "Az emberek azt hiszik, hogy az audio-technika ugyanolyan színvonalon áll, mint az űrtechnika, a számítástechnika, a lézertechnika. Súlyos tévedés: ebben a szakmában azok helyezkedtek el, akik másutt nem kellettek: csak újabban akad itt néhány olyan szakember, aki érti a dolgát. Ebből következik, hogy indokolatlan, sőt, káros dolog visszafogni a kritikát pusztán azért, hogy ne rontsuk el a gyárak hitelét. Aki 2500 dolláros, de szörnyű hangú hangdobozokat tervez, többet használ a társadalomnak, ha inkább elmegy illemhely-felügyelőnek. Nem szabad bátorítani, hogy továbbra is hangszórókat tervezzen." -dl- * Hifi-sajtó Franciaországban Mélabúsan szoktuk emlegetni, hogy az Orion vagy a Tungsram egykor a világszínvonalat jelentette. Hasonló okokból, bár kevesebb joggal, a franciák is sokat panaszkodnak. A hifi Nagy-Britanniában és az Egyesült Államokban született, Franciaországba csak a hatvanas évek vége felé jutott el, abban az időben, amikor már a japán elektroakusztikai dömping gépezete is teljes erővel működött. Hiába van a mai Franciaországban tucatnyi audio-szaklap, hiába van minden jobb utcában hifi-szaküzlet, a francia iparnak nincs lehetősége felzárkózni: az ötven-száz párizsi meghallgató-teremben (a szakboltok alagsorában berendezett auditóriumokban) külföldi eredetű készülékek tornyosulnak. Az ERA gyárat, melyről Degrell László lemezjátszó-könyve elismeréssel szól, a melynek egy kiváló hangú tunerjét magamnak is alkalmam volt alaposan megismerni, ezzel a szöveggel hirdették a párizsi hifi-folyóiratok 1977-ben: "Nem, a francia hifi nem halt meg." Valójában az ERA gyár akkora már tönkrement, és a csődtömeg kiárusítása folyt. A francia audio-ipar kisüzemei studiókészülékeket gyártanak (Broyer, Scully és részben Barthe), vagy kénytelenek áttérni az olcsó bóvlira, mint a valaha jobb napokat látott Scientelec. Legjobb módja ennek, ha a francia tervezésű készüléket a nyugat-európainál olcsóbb távol-keleti munkaerővel készíttetik el. A Continental Edison cég legújabban felfedezte Lengyelországot: olcsó, középkategóriájú erősítőit és tunerjeit immár itt készítteti. A világpiacon Franciaország csak hangszóróval és hangdobozaival van jelen: az Audax, a Siare, a 3A gyártmányait néhányan Magyarországon is ismerik. Éppen, mivel nincs jelentős elektroakusztikai ipara, Franciaország eszményi környezet a (ma mindenütt egyre inkább divatba jövő) ezotérikus hifi-kisipar számára. A vidéki AEM vállalat (mely egy jó hírű előerősítőt és kétszáz wattosnál nagyobb végfokokat gyárt) mindössze hat főt foglalkoztat: három technikust, egy tervezőt, egy személy a vevőszolgálattal egy az anyagbeszerzéssel foglalkozik. A Phonophone csak egy előerősítő-típust és néhány hangdobozt gyárt. Pierre Lurné csupán a méregdrága Lurné kart készíti. A francia hifi-sajtónak tehát nincs olyan ipari háttere, mint az angol vagy akár a német nyelvű szaklapoknak. Ellenben talán épp ezért könnyebben megvalósítható eszméket sajátíthatunk el belőle. A legrégibb és legnagyobb példányszámban eladott hifilap a Le Haut-Parleur hifi-kiadása. (E nagymúltú rádiótechnikai folyóiratnak minden hónapban négy különböző kiadása jelenik meg). Hiába díszeleg címlapján a "hifi" francia megfelelője, az "haute fidélité" kifejezés, lényegében a rádióamatőrök lapja ez is. Az igényesebb cikkek ezermesterkedő amatőröknek íródnak, és az itt ismertetett barkácsmunkák esetében ezért nem kizárólag a természethű hangátvitel a lényeges; ugyanilyen fontos szerepet kapnak a látványos megoldások is, például fénykibocsátó diódák vagy digitális kijelzés alkalmazása. Minden számban található egyetlen (igaz: terjedelmes) készülékteszt, műszeres mérésekkel, semmitmondó szubjektív értékeléssel, minden összehasonlítás nélkül. Az Haut-Parleur kiadója jelenteti meg a Hifi Stéréo című havilapot is, mely nem különbözik lényegesen a nemzetközi audio-sajtó átlagos minőségű kiadványaitól. A reklámokon kívül a legnagyobb terjedelmét az újdonságok tesztjei igénylik, de tulajdonképpen ezek is fizetett hirdetések benyomását keltik. Évente egyszer kiadják a száz készüléktesztet tartalmazó különszámukat is, de ebben sem olvastam még lényeges bíráló észrevételt. A tisztán üzleti alapon álló folyóirat szerkesztősége nem engedheti meg magának, hogy magánszabványa, etalonja, hobbyja legyen, hogy bármilyen készüléket kitüntetett módon kezeljen. 1976-ban az Hifi Stéréo szerkesztője megvált a folyóirattól, és új lapot alapított Hifi Conseils címmel. A változás először óriásinak tűnt. Vége - mondta a beköszöntő program-cikk - az üzleties szemléletnek. Csak olyan terméket és boltot hirdetünk, melynek kiválóságáról már magunk is meggyőződhettünk. Az új folyóirat a vásárlók érdekeit tartja majd szem előtt. - Persze, az Hifi Conseils ennek megfelelően csúf, egyszínnyomású folyóiratként is indult, tele sajtóhibával. Jóval vékonyabb és némileg drágább is volt, mint a többi. 1979-re aztán kívül-belül megszínesedett, a papírminőség és a szedés megjavult, változatlanul maradt árát is lassan megközelítette a többi hifi-szaklap, és a fogyasztói érdekvédelmi szemléletből csak annyi maradt, hogy az olvasói levelek rovatában néha - általában megnevezésük nélkül - szidják a boltokat, szervizeket. Ma már inkább csak abban különbözik az Hifi Stéréo-tól vagy a Nouvelle Revue du Son-tól, hogy újságíróit még mindig nem szokták gyárlátogatásra meghívni Japánba. Csak futólag foglalkoznék külön a Nouvelle Revue du Son-nal, a nagymultú Revue de Son elektroakusztikai szemle új folyamával. Ebben a legszínesebb kiállítású hifi-szaklapban évek óta viszonylag elkülönül a töméntelen fizetett hirdetés és a néhány komoly cikk. A tesztekből sugárzik a derűlátás. A gyönyörű diagramokat kiegészítő szubjektív értékelés a francia költői nyelv metaforikus lehetőségeit mindig igyekszik becsülettel kiaknázni. A komoly cikkek a hifi elméleti kérdéseivel - például basszreflex hangdobozok méretezésével - foglalkoznak. Nagy részük átvétel angolszász szaklapokból (JAES, Wireless World stb.). A Nouvelle Revue du Son volt tehát a hetvenes évek végéig az egyetlen olyan francia hifi-folyóirat, amelyben az igényes olvasó is mindig talált valamit. 1978-ban aztán a kiadóhivatal megindította a L'Audiophile-t, melynek szerkesztését szintén a Nouvelle Revue du Son újságírói vállalták magukra. L'Audiophile Az Audiophile merőben új jelenség a francia audio-sajtóban, s talán nem is csak abban. Elvben kéthavonta jelenik meg (megjelenése valójában emlékeztet egy kissé a Hifi Magazin szeszélyességére). Egyszínnyomású, de a kiállítása szép, sőt előkelő. Párizsi újságosok nem árusítják: az elő nem fizető olvasók csak hifi-szaküzletekben vagy magában a szerkesztőségben jutnak hozzá. Ára természetesen négyszerese az átlagosnak. Az Audiophile nem fogad el fizetett hirdetéseket. (Megteheti eltartja a Nouvelle Revue du Son és különös ipari háttere, melyre még visszatérünk). Nem foglalkozik az úgynevezett hifivel sem, csak a kiválóval. A többi folyóirat mindegyikének hagyományos lemezrovata van; az Audiophile kizárólag bemutatólemezeket bírál. A terjedelem mintegy kilencven százaléka tanulmány. A tanulmányok négy típusba sorolhatók. - Teszt. Mivel nem elsősorban kereskedelmi kiadványról van szó, az Audiophile megengedheti magának, hogy minden számában csak egy gyári készülékről számoljon be részletesen. A készüléket a kiváló gyártmányok közül választják ki, és kizárólag szubjektív értékelhető sajátosságait elemzik. Az ilyen nem-összehasonlító teszt tanulságai természetesen felhasználhatatlanok a vásárló számára. Összehasonlító tesztet az Audiophile csak megnevezetlen termékek között készít, nem vásárlási tanácsadás, hanem elvi kérdések megválaszolásának céljából. - Elméleti jellegű közlemények. Legnagyobb részt ilyenek jelennek meg a folyóiratban. A témák a hagyományosak: a mélyhang-visszaadás, a teremakusztika, az elszínezés és az akusztikai információ, miként terveztek tangenciális kart (a tervezőkollektíva egy tagjának cikksorozata) stb. Minden számban szól néhány írás a hangszerek világáról is. - Gyakorlatibb cikkek. Számos olyan területe van a hifinek, mellyel fontosságához képest keveset foglalkoznak. Az Audiophile ilyen típusú cikkei közül most egyet emelek ki, azt, amely a hang szedő és az előerősítő bemenetének illesztési kérdéseiről szól. Oszcilloszkópos mérésekkel mutatják be a kábelkapacitás döntő befolyását (füllel is azonnal ellenőrizhető a különbség). Talán még visszatérhetünk egyszer a cikk részletes ismertetésére, annál is inkább, mivel táblázatba foglalva megadja az ismertebb hangszedőkhöz szükséges - s a gyári adatlapon gyakran föl sem tüntetett - kapacitív és rezisztív terhelés értékeit. - A szerkesztőség mint kutatóközpont. Időnként megjelenik egy-egy új készülék kapcsolási rajza, nyomtatott áramköri tervvel, alkatrészjegyzékkel, mérésekkel és a hozzávaló útmutatóval. E készülékeket maga a szerkesztőség, illetve a szerkesztőség körül kialakult elektroakusztikai műhely tervezi. A kivitelezést, ha az olvasó túl ügyetlen hozzá, szintén elvállalja a szerkesztőség által megbízott kisüzem... Megrendelhetők ezek a berendezések "kit" formában, viszonylag olcsón, de dobozba téve, jóval drágábban is. Mik ezek? Főleg előerősítők: az olcsó Sunsey Minimum, a drágább Kanéda és a még drágább (de a gyáriaknál sokkal olcsóbb), csöves SRPP ANZAI. Újabban terveztek és árusítanak egy 20W-os A-osztályú végfokot és egy ekvalizátort is. Elveik egyszerűek: az elektroakusztikai szempontból felesleges luxus (akár a hangszínszabályozó) elhagyásával, a kapcsolások egyszerűségével törekszenek olcsóságra, s nem a hordfülek krómozására összpontosítanak. Az Audiophile tárgyilagossága nem áll távol attól az eszménytől, amit az egyik olvasónk által "lebeszélő stílusúnak" nevezett Hifi Magazin szeretne követni. De talán az Audiophile mögött kialakuló ezotérikus hifi-kisipartól is van mit tanulnunk. Horváth Iván