Premierek 1980-ban
    Népszerűek az énekes lemezek. Talán, mert az emberi hang a
  hangszeres tökély korszakában is közvetlenebbül szól hozzánk? Vagy a
  (néha) költői szövegek teszik szorosabbá mű és hallgató érzelmi
  kapcsolatát?
    Öt vokális kiadványról adunk hírt. Valamilyen szempontból mind az
  öt premier. Donizetti-ősbemutató; Mozart-mise a korabeli salzburgi
  gyakorlat szerinti előadásban; a nagy operaszerző ritkaság-értékű
  dalai; archív szólólemez a budapesti Operaház aranykorából; egy magyar
  opera világpremierje.                   1.

    Nemcsak Magyarországon, de a világ más tájain is bizonyára Verdi a
  legnépszerűbb operaszerző. Legjátszottabb  operáiból  idehaza  is
  számtalan felvétel készült már. De ez a mostani kiadvány mégis
  meglepetést tartogat a Maestro híveink, mert a kutatókon és a
  gyűjtők-hallgatók egy igen szűk körén kívül ugyan kik ismerik jól
  Verdit - a dalszerzőt? Az SLPX 12197 számú lemezen a Ricordi cégnél
  kiadott összes dala szerepel; egy kivételével valamennyi  Verdi
  ifjúkorából származik, de föltűnő, hogy az első Verdi-operát megelőző
  dalciklus finomabban kidolgozott, művészibb, zeneileg magasabbrendű,
  mint az első opera!
    E dalokban már világosan megmutatkozik Verdi törekvése a zene és a
  szöveg egységének megteremtésére. A románcok és két-három vidám
  zsánerdal mellett (A kéményseprő, Stornello, Bordal) különös figyelmet
  érdemelnek a Goethe-megzenésítések, a Faust első részének két híres
  epizódja: Margit a rokkánál és Margit imája. Verdi természetesen
  egészen más úton jár, mint a német dal - a Lied - nagymesterei.
  Románcai az olasz dallamosság nagy pillanatait idézik fel, néha éppen
  a - későbbi - híres operaáriák hangvételével, egy-egy fordulatával. A
  dalok előadója Takács Klára, Operaházunk kiváló mezzoszopránja; a
  zongoraszólamot Falvai Sándor, az 1970-es évek elején fellépő új
  magyar zongorista-nemzedék egyik markáns egyénisége játssza.


                   2.

    A Nagy Magyar Előadóművészek sorozat lemezei közül jónéhány
  jelentős sikert aratott. Külföldön ezek a lemezek főként az odakint
  élő magyarok szekrényeiben - illetve  speciális  gyűjteményekben
  találhatók. Idehaza azonban e kincsmentés, a "hang-régészet" nemcsak a
  személyes emlékek felfrissítésére a gyűjtőszenvedély kiterjesztésére,
  törekszik: nemzeti kultúrális kötelesség.
    A Wagner-tenor fogalma Magyarországon egész generációk számára (a
  húszas évektől a negyvenes évek végéig) Závodszky Zoltán személyében
  és művészetében testesült meg. Külsejében is wagneri hős volt, daliás,
  remek kiállású férfi. Hősi karakterek megjelenítője, s mégis líraian
  gyöngéd. Érzelemmel teli dalolása szerezte számára a legtöbb rajongót.
  Kivételesen hosszú művészi pályát futott be. A 20-as évek elején kis
  szerepekkel kezdte, majd ő szólaltatta meg magyarul elsőként a teljes
  Wagner-repertoár tenorszólamait. Mintegy 365 estén lépett fel Wagner
  szerepekben; hatvanszor énekelte Tristant. Ezt a  szerepet  még
  negyvenéves művészi jubileumán, 1961-ben is töretlen művészi erővel és
  hittel interpretálta.
    Évekig a bécsi zeneakadémia professzora volt, és szinte haláláig,
  84 éves koráig rendszeresen adott dalesteket Budapesten. Költő volt,
  műfordító, festő és szobrász, több hangszeren muzsikált mintegy
  megszemélyesítve a wagneri összművészet ideálját. A lemezen (SLPX
  12195)  a  páratlan  népszerűségű  Tannhäuser-,  Lohengrin-,
  Mesterdalnokok- és Walkür-részleteken kívül a Tristan-monológ és
  Siegfried halálának dallamai is felcsendülnek.


                   3.

    A barokk korszak opera seria műfajának az ókori mítoszokon kívül a
  biblia világa adta a legtöbb hőst. A XIX. században az ótestamentumi
  témák is a romantika díszletei között jelennek meg. Népszerűségüket,
  mint általában a keleti tárgyú operákét, jórészt  a  romantika
  követelménye: a "couleur locale", a különös egzotikus környezet
  alapozhatta meg.
    Keszthely szülöttének, Goldmark Károlynak  operája,  a  Sába
  királynője is hatásosan használja fel a keleti varázst, a bibliai
  hangulatot: mint Saint-Saëns Sámson és Delilája, a témakör népszerű
  darabja volt a századforduló repertoárjának. A száz ével ezelőtti Bécs
  zenei légkörében a késői romantika, a wagneri művészet, a francia
  nagyopera stílusa és az olasz dallamosság - mind-mind hatással volt
  Goldmark művére.
    Most készül az opera első teljes felvétele (SLPX 12179-82). Eddig
  csak egy rövidített előadás kalózlemeze volt ismeretes. Premierünk
  egybeesik  a  zeneszerző  születésének  150.  évfordulójával.  A
  címszerepben az utóbbi évek egyik legsikeresebb magyar énekesnőjét,
  Takács Klárát üdvözölhetjük. Hangja  dús  és  szokatlanul  nagy
  terjedelmű: szoprán-magasságoktól az alt-mélységekig terjed. Nagy
  sikert aratott Cherubini Medea és Vivaldi L'Olimpiade című operájának
  felvételével.
    A hősi deklamációt és olaszos bel canto stílust egyaránt igénylő
  tenor-főszerepet (eddig  Caruso,  Slezak,  Pataky,  Gedda  tette
  emlékezetessé a népszerű áriát!) a fiatal Wagner-csillag, Siegried
  Jerusalem vállalta. (Bayreuth Lohengrinje, Bécs Parsifalja Budapesten
  sem ismeretlen). Kincses Veronikát kiváló adottságai jelölik Németh
  Mária és Warga Lívia egykori szerepére: Sulamith szólamára. A további
  főszereplők: Kalmár Magda, Gregor József és Sólyom Nagysándor.
    A karmester, Fischer Ádám, Hans Swarowsky egykori növendéke - a
  helsinki, majd a karlsruhei, jelenleg a müncheni operaház első
  karmestere - 1980-ban Verdi Otellójának új produkcióját vezényli a
  bécsi Staatsoperben.


                   4.

    Mozart egyházi zenéje már a korai, salzburgi misékben is egyéni
  vonásokat mutat. A K. 192 jelzésű F-dur misét mint a hasonló ifjúkori
  művek legjobbikát méltatja a zenetudomány. Az egyházi stílusú Gloria,
  Credo és Sanctus mellett a Kyrie és az Osanna egészen operaszerűek. A
  salzburgi istentiszteleteken a hagyomány szerint az epistola és az
  evangélium közé hangszeres zenedarabot ékeltek. Ezt a gyakorlatot
  újítja fel Fischer Iván, az SLPX 12235 számú lemez karmestere
  (Nicolaus Harnoncourt egykori asszisztense, jelenleg az angol Sinfonia
  Northern vezetője). Mozart tizenöt egytételes templomi  szonátát
  komponált a fenti célra, orgonával, két hegedűvel, basszussal, de
  némelyikben fúvósok is csatlakoznak az együtteshez. Hanglemezünkön a
  No. 7, K. 224 jelzésű darab csendül föl, s a műsort a Vesperae
  Solennes de Confessore (K. 339) egészíti ki.
    Fiatal magyar szólistákat, Zádori Máriát és Polgár Lászlót,
  továbbá két kiváló vendégművészt is meghívott a karmester ehhez a
  produkcióhoz. Paul Esswood, a világhírű angol kontratenor énekli az
  alt-szólamot. Az Alfred Dellert követő generációban ő a legkeresettebb
  falsett-énekes. Tüneményes technikáját a magyar közönség is ismerheti
  (a  Polydor  cég  archív-sorozatának  Monteverdi-,  Purcell-  és
  Händel-lemezeiről, illetve Harnoncourt és Gustav Leonhardt  Bach
  kantáta sorozatából). Alexander Oliver pedig, a skót tenorista sok
  fesztiválon és hangversenyen szolgálta, sikerrel, a régi zene ügyét -
  éppen Harnoncourt irányítása alatt is.


                   5.

    Első ízben jelenik meg hanglemezen Donizetti d-moll Misereréje. A
  szerző életében nem nyomtatták ki a teljes mű kottáját, a partitúra
  egyes tételei más-más városokból, könyvtárakból kerültek elő. (Például
  a vatikáni Biblioteca Apostolica-ból, vagy a párizsi illetve a nápolyi
  konzervatórium könyvtárából). Máriássy István kutató  egy  tétel
  kivételével a teljes oratóriumot rekonstruálta. A mű története:
  Donizetti,  tanulmányai  befejeztével,  1817-ben  tért  vissza
  szülővárosába, Bergamóba, ahol igen nagy volt az igény az egyházi
  zenére. A már ifjan is rendkívüli gyorsasággal dolgozó zeneszerző itt
  írta e művét 1820-ban. A Miserere - jellemzően Rossini, Bellini és
  Donizetti művészetére - nem sajátos egyházzenei stílusban, hanem a
  szerzők zenei anyanyelvén, a nápolyi opera modorában íródott.
    A felvétel Pozsonyban készült, a Szlovák Filharmónia ének- és
  zenekarának közreműködésével, Maklári József vezénylete alatt. Kiváló
  baritonistánk,  Bende  Zsolt  és  a  budapesti  Operaház  egyik
  legmuzikálisabb lírai szopránja, Pászthy Júlia énekli a szólókat.

                               Uhrman György


  

  Siegfried Jerusalem

  

  Takács Klára

  

  Fischer Ádám