Hangszerek, hangszínek: Hangverseny a Vigadóban

   Az Ígéret Földjére... sok-sok ígéretnek végülis talpalatnyi földjére
     léptek zenészek és zenekedvelők, ez év márciusának derekán,
   koncertre gyülekezve a végre megnyitott Vigadóban. Ha már nem épült,
       leginkább újjáépült egy hangversenyterem Budapesten.

  Hangversenyterem? Palota. Mindig is az volt: mindent a szemnek, de nem
     a fülnek - ugyanis a Vigadó, a régi Budapest zenei életének
   középpontja (így mondják) hírhedt volt rossz akusztikájáról. Mint
   műemléket, ezerszemű paragrafus védi: csak helyreállíthatták, de át
   nem építhették. S ahogy közelgett a nap, amikor a régi csarnok majd
    újra fénybe borítja a Muzsikát, mindenfelől aggodalmat sodort a
  szél... nem túl lármásan, éppen csak mintha zenészek hangolnának: "És
          vajon mit szólnak majd a hangszerek?"

  A magyar építőművészetben az akusztikai tervező, ha egyáltalán szóhoz
     engedik, bizony szürke pont csupán, de ha koncertterem épül,
   valóságos Szürke Eminenciás ő. Feladata ezúttal nagyon háládatlan
     volt. Szinte semmihez sem nyúlhatott, s mégis, koncertezésre
   alkalmassá kellett tennie egy gyönyörű épületet, amely éppen csak
          koncertezésre nem volt eléggé alkalmas.

  A Vigadó mesés szépsége mesét idéz. "Híres mesterek kezemunkája nyomán
   elkészült a Bíborcipő, drágakövekkel és csatokkal és aranyhímzéssel
   ékes, érinthetetlen műremek. A királynőn kívül senki sem volt méltó
    rá, hogy hordja, - de jaj, a cipő sehogyan sem illett a királynő
                 lábára..."  


    Március 17-én tehát megtartották a nyitóhangversenyt, a Liszt
  Ferenc Kamarazenekar közreműködésével, s röviddel ezután a Magyar
  Hanglemezgyártó Vállalat is próbafelvételeket készített a Vigadóban.
  Az alábbi nyilatkozatokat, mint a dátumok mutatják, "azon frissiben"
  kértük az  érdekeltektől,  hogy  felmérhessük  az  újjáalakított
  koncertterem jelentőségét.


  Karsai Elekné akusztikai tervező
  (március 18-án, egy nappal a nyitókoncert után)

    - Nagyon kevés hangversenytermünk van. A Zeneakadémia 1907-ben
  épült, akusztikája jó, olyan, amilyet abban az időben elvártak.
  Utózengési ideje mintegy 1,6 másodperc. Nagytermében mindössze 1200
  ember fér el, s  ez  nagyon  kevés.  Valamelyest  kisegíti  a
  hangverseny-rendezőket az 1952-ben újjáalakított  Erkel  Színház.
  Akusztikája lényegesen jobb, mint annakelőtte volt, de minthogy
  elsősorban operáknak ad otthont, így sem ideális hangversenyterem.
  Hetente egy alkalommal tarthatnak itt koncertet, a többi napon operát
  adnak.

    - Marad tehát a Zeneakadémia. Jegyhez jutni úgyszólván lehetetlen,
  a bérletek is azonnal elkelnek (mégha aztán a bérleti előadások egy
  része félház előtt hangzik is el; ez az árukapcsolás velejárója). A
  nagyobb oratórium-esteket ezért általában megismétlik, hogy mindazok,
  akiket érdekel, meghallgathassák. Sajnos, az igazi nagyzenekarokat és
  kórusokat csak a nagy termek fogadhatják be. És az igazán rangos
  együtteseket egyre kevésbé lehet megfizetni a viszonylag kevés jegy
  árából.

    - Budapest, mint az ország zenei központja megkövetelne egy önálló
  (nem többcélú!), nagy  befogadóképességű  koncerttermet.  Legjobb
  zenészeink 3-3500 fős termekről álmodoznak. Ekkora csarnokot azonban
  csak ritkán népesítene be a közönség. Ami még fontosabb, az ilyen nagy
  termek akusztikája szinte szükségszerűen  rossz:  nemigen  lehet
  megtalálni a közvetlen és a visszavert hangok helyes arányát.

    - A londoni Royal Festival Hall 3400 fős, az utózengése még
  elektronikusan feljavítva is csak 1,5 másodperc, tehát igen kevés. Az
  sem véletlen, hogy a New York-i Lincoln Centernek a New York-i
  Filharmonikusok számára épített koncerttermét hosszú évek kísérletei
  után teljesen át kellett építeni. Itt csaknem 3500 főnyi hallgatóság
  foglalhat helyet.

    - A világ legjobb akusztikájú termei áltatában 2400-2600 személy
  befogadására alkalmasak. Az új berlini Philharmonia 2600 személyt
  befogadó épületét általában kiváló akusztikájúnak tartják, akárcsak a
  (hasonló  méretű)  Wiener  Musikverein-Saalt  vagy  a  Bostoni
  Filharmonikusok termét. E két utóbbi a Zeneakadémiával egyidőben
  épült, s máig is ezeket tartják a legjobbaknak. Egyébként ezeket a
  pozitív illetve (az előbbi) negatív példákat nem könyvből hozom fel:
  mindegyikben volt már alkalmam koncertet hallgatni.

    - Kétségtelen, hogy még nem találták meg a zárt térnek azt az
  akusztikai jellemzőjét, amely perdöntő volna. Rengeteg  kísérlet
  folyik, sok részeredménnyel, de hiányzik a végső konklúzió. Ennek
  természetes következménye,  hogy  általában  a  hangversenytermek
  elkészülte után egy bizonyos "hangolási ciklus" következik, amely
  alatt kísérleti módon finomításokat lehet még végrehajtani. Addig is
  nagyon fontos, hogy ne csak a kísérletek eredményét figyeljük, hanem a
  próbálkozások hátterét, teljes folyamatát is.

    - Magyarországon még sohasem terveztek hangversenytermet, amelynek
  csak ez lett volna a funkciója. (A  Zeneakadémia  nagytermének
  elsődleges célja az oktatás volt.) Természetesen nem volt igazi
  hangversenyterem a Vigadó sem: elsősorban bálokat, összejöveteleket
  akartak itt szervezni. Akusztikai hibáit már 1928-ban részletesen
  elemezte Möller magyar építész, s bírálta egyébként Kodály is.

    - A magyarázat kettős. Mindenekelőtt: a Vigadónak úgynevezett
  csatolt terei voltak: hozzá lehetett kapcsolni két kisebb termet, ezen
  túlmenően a pillérek mögötti tükörfolyosó is részét képezte  a
  teremnek. A visszaverődések sokfélesége miatt az ilyen tér akusztikája
  nem tartható kézben. Még nagyobb baj, hogy a csarnok  méretei
  aránytalanok voltak: magassága 21, szélessége viszont csak 18 méter.
  Ilyen esetekben, főleg, ha a falak párhuzamosak, szabályos visszhangok
  adódnak. s ezekből itt többféle is volt.

    - Az átépítés 14 évig tartott, az akusztikai terv 1970-ben
  készült. A csatolt tereket leválasztottuk, de - tekintettel  a
  műemlékvédelmi szempontokra - egyébként szinte mindent érintetlenül
  kellett hagynunk, természetesen a falfelületekhez sem nyúlhattunk,
  burkolóanyagokat   alig   használhattunk.   Mégis,   minthogy
  hangversenyteremről volt szó, ragaszkodtunk egy álmennyezethez, hogy
  csökkenthessük a csarnok magasságát. A műemlékvédelmi hatóságok ezt
  végülis jóváhagyták, pusztán az álmennyezet szélén szabadon kellett
  hagynunk egy sávot, megmutatandó, hogy ez az elem nem tartozik az
  eredeti épülethez, - noha esztétikailag nagyon Jól illeszkedik hozzá.

    -   Az   álmennyezetre   kétségtelenül   szükség   volt.
  Fénymodellkísérletekkel bebizonyítottuk, hogy ha  fenntartjuk  az
  eredeti terem-magasságot, akkor a hallgatóság kétharmadához nem jut
  elegendő hangenergia. Így viszont az energia egyenletesen és a kellő
  mértékben éri el a közönséget. Az egy főre eső légtér így is
  túlságosan nagy: 12 köbméter (8 a szokásos), de minthogy műemlékről
  van szó, sem a nézőteret nem emelhettük meg, sem galériát nem
  építhettünk.

    - Fájdalmas pont, hogy a Vigadó, noha légtere csaknem 10 ezer
  köbméter, csupán 660 személyt fogad, (Azelőtt is csak 790 hallgatónak
  volt hely, de a mai biztonsági előírások több szabadon hagyott teret
  követelnek.) A muzsikusok becsapva érzik magukat, s valóban: a Vigadó
  nem pótolhatja Budapest meg nem épített hangversenytermét. De azért
  megvannak a maga erényei.

    - Főleg kamarazenekarok játszhatnak itt. Az utózengés a középső
  frekvenciákon egyenletesen 1,7-1,8 másodperc (2,0 akkor, ha üres a
  terem), és ez megfelel a élvonalbeli hangversenytermek utózengési
  idejének. A terem akusztikai szempontból a nagyzenekart is elbírja,
  csupán gazdasági szempontból nem: kevés jegy árából kevesebbre telik.
  Amire a Vigadó végképp nem alkalmas, az a beszédhang. Egyébként
  erősítést sem terveztek hozzá,

    - Megjegyzem, valamely teremben mindig meg kell tanulni játszani
  is. Magyarországon a muzsikusok semmiféle akusztikai képzésben nem
  részesülnek, így  nem  ismerik  hangszerük  hangjának  terjedési
  karakterisztikáját, a hangszerek és a tér kapcsolatát, egyáltalán,
  mindazt, amelynek ismeretében könnyebben "akklimatizálódhatnak". Aztán
  a zenekarokat lehet tudatosan úgy ültetni, hogy meglegyen a különféle
  szólamok egyensúlya,

    - Említettem, hogy a légtér voltaképpen elbírná a nagyzenekart és
  a kórust is. Ez nagyon fontos kritérium, mert ha a széksorokat
  kihordják, közönséget nem fogadhatnak ugyan, de a Hanglemezgyár (mint
  tervezi is) nyugodtan készíthet nagyzenekari lemezfelvételeket, most
  már  nem  a  "száraz"  stúdióban,  hanem  igazi,  nagylégterű
  hangversenyteremben. Elképzelhető ugyan, hogy a zaj beszivárog, hiszen
  a Vigadó a város központjában van, az odaterelt autóbuszok igen
  hangosak, márpedig műemlék belsejében nem lehetett stúdiót építeni,
  "házat a házban". Mégis, reméljük, hogy a jel/zaj viszony megfelelő
  lesz, és a korszerű technika segít ebben.


  Rolla János hegedűművész
  a Liszt Ferenc Kamarazenekar hangversenymestere
  (március 21-én)

    - Nehéz így hamarjában véleményt  alkotni  erről  az  "új"
  koncertteremről. Be kell vallanom, még meg kell tanulnunk játszani a
  Vigadóban. A "főpróbát" mindenesetre már megtartottuk.

    - Éreztünk egy bizonyos fajta kiegyenlítetlenséget. Ez másféle a
  pódiumon és megint más a nézőtér egyes pontjain.

    - A legnagyobb baj a vonóshangzással van: kicsit basszusszegény.
  Talán a terem magassága az oka, nem tudom. Vagy talán a pódium alatt a
  talaj anyaga; lehet, hogy beton, merev felület. Jó lenne a csellistát
  valami fa-dobogóra ültetni, ettől mindenesetre  várunk  valamit.
  Egyébként ez általában akkor szokásos, ha a csellót szólóhangszerként
  szerepeltetik.

    - Feltűnt, hogy az üres terem akusztikája nekünk mennyivel kevésbé
  kedvezett, mint amikor már a hallgatóság is benn ült. Kellemesen
  csalódtunk: a közönségnek játszva egyszeriben jobb lett a véleményünk
  a teremről.

    - Érdekes dolgokat hallottam azoktól, akik  a  hangszereink
  irányhatására figyeltek. Ha a hangszert a nézőközönség fejé fordítjuk,
  jó a hang, ha viszont elfordítjuk, már elvész, nem jön vissza a
  teremből. Visszhang tulajdonképpen van, de nem igazán jótékony hatású.

    - Az első benyomásunk nagyon jó volt, de aztán rá kellett jönnünk,
  hogy a terem egy kicsit "csörög", érzékeny a fortékra. A pianók
  gyönyörűen szólnak, a szordinált hangok meglepően szépek, kifejezetten
  megszépülnek ebben a teremben - a fortékkal azonban vigyázni kell.

    - A szólók, legalábbis a  vonóshangszerek,  szépek  voltak.
  Zongorával gyaníthatóan több baj lesz.

    - Mindent egybevetve, még nincs végleges véleményünk a Vigadó
  akusztikájáról. Talán majd következő, március 27-i játékunk után.
  Akkor egyébként hangfelvételt is készítenek, próbaképpen.


    (A nyilatkozat folytatása, március 27-én.)

    - A legjobb  helyek középen  vannak, hátul  viszont  mintha
  összemosódna: nem olyan plasztikus a hangzáskép. Érdekes, hogy a
  forték és a pianók aránya fordított, ahhoz viszonyítva, hogy más
  termekben hogyan szoktuk meg. Nem arról van szó, hogy a dinamika ne
  érvényesülne, hanem inkább az, hogy a nagy hangerő megváltoztatja a
  hang minőségét: megkeményedik, basszusokban szegényebb lesz. Mindezt a
  pianók irányában kell kibalanszírozni.

    - Amit a terem visszaad, az feltehetően egy kicsit a mi hibánk is:
  azt mutatja, hogy hajlamosak vagyunk "préselni" a fortékat. Ezt nem
  "kenném" egyértelműen a teremre. Ugyanis mi visszhangos termekhez
  vagyunk szokva, és azokban a forték inkább lepuhulnak, nem sínylik meg
  a terem akusztikáját. Tapasztalatunk talán még haszonnal is jár:
  jobban fogunk vigyázni, hogy játékunk hangzásképe a forték közben se
  veszítsen a minőségéből.

    - Nem szükséges bizonygatnom, mennyire fontos, hogy  legyen
  Budapesten legalább két, eltérő akusztikájú hangversenyterem. Hogy ne
  szokjunk hozzá egyetlenegyhez - a Zeneakadémiához -, s  ne érjen
  váratlanul bennünket, ha valahol a megszokottól eltérő körülmények
  közé kerülünk. Egyszóval, hogy ne szakadjunk el a valóságtól.


  Csintalan László hangmérnök
  a Magyar Hanglemezgyártó Vállalat
  stúdiójának műszaki vezetője
  (március 28-án)

    -  Komolyzenei  felvételeinket  eddig  meglehetősen  mostoha
  körülmények között készítettük. Nemigen van a közelben  nagyobb
  felvételek  készítésére  alkalmas,  jó  akusztikájú,  bérelhető,
  rendszeresen használható terem. Rottenbiller utcai stúdiónkat inkább
  könnyűzenei, főleg beat-felvételekre használjuk. Méretét tekintve
  mintegy 40 fős zenekar játékához lenne optimális, opera vagy oratórium
  felvételéhez már tele kellene zsúfolnunk zenészekkel. Ráadásul a
  zavaró visszaverődések káros hatásának kiküszöbölésére erős akusztikus
  csillapítást kell alkalmaznunk, ezért a hangzáskép túl "száraz", nem
  elég szép. A zenészek sem szeretnek itt játszani, nincs meg a kellő
  kontrolljuk -  a  teremhangzást  mesterségesen,  utánzengés-keltő
  berendezéssel állítjuk elő.

    - Ahol még felveszünk: a Torockó téri református  templom.
  Térfogata körülbelül akkora, mint a stúdiónké, tehát mintegy 2700
  köbméter, így itt is ugyanolyan akusztikai gondjaink vannak, mint a
  stúdióban. Húsz évvel ezelőtt a Torockó tér környéke legalább csendes
  volt - sajnos, ma már ez is megváltozott, gondot okoz a forgalom zaja.

    - Vácott nagyon kellemes akusztikájú a Zeneiskola koncertterme,
  dehát messze esik, igen nagy időveszteséggel jár, ha ott szervezzük
  meg a felvételt. A Mátyás templom közel van ugyan, s megvan az az
  előnye, hogy beférünk oda zenekarral, kórussal, ámde akusztikája
  úgyszólván kezelhetetlen, nehéz elfogadható hangzást produkálni - és
  további probléma, hogy ott csak éjszaka dolgozhatunk. Pannonhalmán a
  templomnak van egy barokk orgonája, ez az, ami oda vonzott bennünket,
  Pannonhalma  azonban  messze  van.  Templomot  egyébként  sokat
  megvizsgáltunk, de 90 százalékuknak vagy rögzített padsorai vannak
  (így nincs elég hely a zenekar számára), vagy valami más tényező teszi
  lehetetlenné a munkánkat. Sajnos,  nincs  Budapesten  olyan  jó
  akusztikájú terem, amelyet ne használnának más célra is, s amely
  egyszersmind fel volna szerelve technikai és szociális helyiségekkel -
  ez utóbbi szempont is lényeges, hiszen esetleg száznál is több embert
  kell ellátni.

    - A Vigadó tehát rendkívül fontos számunkra, hogy végre jó "natur"
  akusztikájú helyen dolgozhassunk. Az új  koncerttermet  többször
  kipróbáltuk már, kísérleti felvételeket is készítettünk, s júniustól
  aztán igazán munkához látunk. A pódium ugyan túlságosan kicsi, de a
  Vigadó üzemigazgatósága készséges volt, és a felvételek idejére
  kipakoltatta a széksorok nagyrészét.

    - Több műfajt is kipróbáltunk: nagyzenekart, kamaraegyüttest,
  kórust, vonósnégyest, zongora-hegedű kettőst. Tudni kell, hogy a
  mikrofonok mást és másképpen hallanak, mint az emberi fül, más
  akusztikai környezetben helyezik el őket - lényegesen  közelebb
  kerülnek a hangszerekhez, mint a nézők. Mi a teremnek azt a részét,
  amelyben a mikrofonokat elhelyezhetjük, akusztikailag  kedvezőnek
  érezzük. A felvételeken például nem tapasztalunk basszusszegénységet,
  a mélyhangok kiegyenlítettek, egyáltalán nem úgy, mint a hallgatóság
  soraiban. Persze, minél hátrább megyünk, annál inkább érvényesülnek a
  terem visszavert hangjai. Hátul a hangzáskép tehát kuszább.

    - Én nyugodt vagyok: ez a terem megadja a kívánt természetes
  térérzetet, s meg fog felelni felvételtechnikai céljainkra, ha nem is
  minden műfajra. Például a zongoraötöst nehéz volt úgy beállítanunk,
  hogy a zongora "el ne söpörje" a vonósnégyest. Azt is észrevettük,
  hogy nekünk több vonósra, több prímhegedűsre van szükségünk, mint az
  élő előadásnak, hogy felidézhessük az igazi nagyzenekar kellően
  kiegyensúlyozott hangzásképet. Úgy tűnik, hogy számunkra az "új"
  koncertterem a középnagyságú szimfonikus zenekaroknak  kedvez  a
  leginkább, de az oratórikus méretekkel is könnyebben boldogulunk, mint
  eddig bárhol. Könnyebben "összeáll" a hangzáskép. A közeltér, ahol a
  mikrofonok elhelyezkednek, kellemes hangzású, jól kezelhető. Az első
  benyomások után a további felvételek során fogunk végleges képet kapni
  a terem akusztikai minőségének számunkra fontos részleteiről.

                                Luth Viola