Esztétikum és technika    Mint már jeleztük, körkérdéssel fordultunk esztétákhoz, zenei
     rendezőkhöz és hangmérnökökhöz, zeneszerzőkhöz és hangszeres
  zenészekhez, hogy összegezhessük e szakma véleményét az Esztétikum (a
  zene) és a Technika (a hifi) kapcsolatáról. Mindez tulajdonképpen egy
   vitát takar; előző számunk - sajnálatosan rosszul olvasható - 33.
  oldalán ismertettük a lényegét. Kérdéseink némelyike kissé együgyűnek
  tűnhet az igazi zenészek előtt, ámde az volt a célunk, hogy a zeneileg
    képzetlen(ebb) közönség tisztábban lássa a zene bizonyos rejtett
    igazságait, s egyben az is kiderüljön, mennyire ismerik az alább
   nyilatkozó személyek a hifi gyakorlatát. Hisszük, hogy a válaszokat
   érdemes végigolvasnia mindenkinek, aki valóban szívesen kóborol az
   Esztétikum és a Technika határvidékén. Kérdéseinket egyszer-egyszer
  megismételjük eredeti, hosszabb formájukban, az alcímekkel éppen csak
                felidézzük őket.


  PARTITÚRA
    Képes-e örömét lelni zeneművekben úgy, hogy pusztán csak a
  partitúrát olvassa?

  A HIFI ÖRÖME
    Véleménye szerint mennyiben növeli a zenehallgatás élvezetét a
  mind jobb lejátszóberendezés?

  INFORMÁCIÓ
    Véleménye  szerint  több  információt  is  nyújtanak-e  a
  hanglemezprodukcióról  (a  karmester  képességeiről,  a  zenészek
  játékáról, a hangszerek számáról és minőségéről) a mind tökéletesebb
  készülékek?

  LEJÁTSZÓ-BERENDEZÉS
    (A 4. és 5. kérdés összevonva:) Mi a pontos típusjele annak a
  berendezésnek, amelyen leggyakrabban hallgatja hanglemezeit?  Meg
  tudja-e jelölni azt a lejátszó-berendezést, amelyet eddig a legjobbnak
  ítélt?

                   *

  

  ERKEL TIBOR
  zenei rendező
  a Kulturális Minisztérium osztályvezetője

    Partitúra

    A partitúra-olvasás természetesen örömöt okoz, de tudni kell
  partitúrát olvasni. Sok képzelőerő kell hozzá - mintha csak egy drámát
  olvasnánk, és közben magunk előtt látnánk nem is a színdarabot, hanem
  a filmet, arcjátékaival, sajátos szüneteivel... Bevallom, nem egy
  dráma, amit diákkoromban olvastam, később a színpadon csalódást
  okozott. Olvasva az ember mindig nyitvahagyhatja a fantáziáját; a
  színházban erre nem mindig van mód.
    A kottaolvasást olyan hosszú idő alatt lehet csak elsajátítani,
  hogy csak egy szűk rétegnek van rá módja. Elsősorban a szakmabeliek, s
  nem titok, hogy közülük sem mindenkinek. Sajátos adottság: belső
  hallás kell hozzá. Nekem, mint rádiós rendezőnek, a napi praxisomhoz
  tartozik, hiszen a partitúra alapján kell eldöntenem, hogy az szól-e,
  ami a papíron áll.
    A zene azonban kollektív műfaj, mindig kell hozzá legalább két
  személy: az aki játssza, és az, aki hallgatja.

    A hifi öröme

    Mindazok számára, akik valaha is elektroakusztikával foglalkoztak,
  a jelenlét-érzet felkeltése a cél. Az élmény lényege: a minél
  közvetlenebb kapcsolat a zeneszerzővel és az előadóval. A technika (a
  monótól a kvadrofóniáig) kiszélesíti a teret, segít lebontani a
  falakat, olyanná alakítja a "levegőt", hogy alkalmas legyen a mű
  megszólaltatására - és ez általában megsokszorozhatja az élményt.
    Még egy hasonlat: telefonon is beszélhetek valakivel, és a
  zajokból, a recsegésből, a vonalzavarokból, a félig értett szavakból
  is összeállíthatom a kellő információt, de nyilván más az, ha az
  illető személyesen van jelen, a gesztusaival, az arcjátékával, s
  azzal, hogy az én reagálásomat is észleli.

    Információ

    Eszerint a jobb technika lényegesen több információt is ad. Három
  döntő momentum: a hangszín és dinamika; a zenei arányok (nemcsak a
  magas és mély hangoké, hanem az elől, illetve hátul elhelyezkedő
  hangszereké is!); végül a térjellemzők. Ezen azt értem, hogy vajon a
  kérdéses mű megkapta-e a neki szükséges teret. Hiszen például ha itt,
  ebben a szobában, ahol ülünk, megszólalna egy rézfúvós együttes,
  nemcsak hogy megsüketülnénk, de a hang el is torzulna. Ahhoz, hogy a
  zeneszerző elképzelései megvalósulhassanak, megfelelő terem kell.

    Lejátszó-berendezés

    Másfél éve nem tettem fel lemezt otthon, mert csak tavaly nyáron
  gyűlt össze a pénzem egy Dualra - nem vagyok hajlandó tönkretenni a
  lemezeimet. Az új lemezjátszóhoz viszont még nincs megfelelő erősítőm
  és hangszóróm. Viszont rendszeresen hallgatok stúdió-berendezéseket,
  főleg a Rádióban.

  

  FEUER MÁRIA
  a Muzsika főszerkesztője

  Kedves Darvas László,

    levélre válaszolni illik akkor is, ha ízlésem szerint vitánk nem
  tartoznék a nyilvánosság elé. Erről Ön nyilván másként vélekedik,
  különben nem publikálta volna a Hifi Magazin 2. számában nekem címzett
  sorait. Mivel nem szeretném - az Ön szavait idézve - "a visszautasítás
  leforrázó élményében" részesíteni, íme a felelet.
    Pontosabban: kérdéseinek elkerülése. Mert bizonyos vagyok ugyan
  benne. hogy a tökéletesebb lejátszó berendezés növeli a zenehallgatás
  élvezetét (erről éppen a közelmúltban győződtem meg, amikor saját
  Philips lemezjátszóm után egy, a Hifi Magazin 1. számában  is
  reklámozott, de Magyarországon nem  kapható  Marantz  készüléken
  külföldön hallgattam meg az ajándékba vitt lemezt), mégis azt hiszem,
  hogy tökéletes hifi berendezésekről ma Magyarországon vitatkozni
  illúzórikus is, meg időszerűtlen is. Nem szeretnék a demagógia
  hibájába esni, de éppoly képtelenségnek tartom, hogy a kritikusoktól
  számon kérjük a jó lejátszó készülékek alkalmazását, mint amennyire
  ésszerűtlennek,  ha  a  közönségben  kielégíthetetlen  igényeket
  ébresztünk. Magyarországon nem  gyártanak  olyan  lemezjátszókat,
  amelyeken - ismét Önt idézve -: "feltárul a hanglemezek teljes
  információtartalma". Az elfogadhatóan jó készülékek importja csekély,
  a valóban hifi kategóriába tartozó lemezjátszók meg egyáltalán nem
  kerülnek  boltjainkba  valószínűleg  azért  sem,  mert  áruk
  megfizethetetlen lenne. Legföljebb néhány muzsikus, sokat utazó (és
  külföldön pénzt kereső) zenerajongó rendelkezhet ilyen kinccsel. Még
  az ajándékozás lehetősége is csekély: autós hasonlattal élve a
  külföldi rokon a legritkább  esetben  lepi  meg  egy  Volvóval
  hozzátartozóit.
    (Zárójelben bár, de a is meg kell mondanom, hogy a "hanglemezek
  teljes információtartalmába" a felvételi technika, a gyártás, a
  préselés is hozzátartozik; a tökéletes lejátszó készülék feltárja a
  stúdió akusztikai körülményeiből, a mikrofonok elhelyezéséből, a
  felvevő berendezés minőségéből adódó erényeket és hibákat is, s talán
  nem véletlen, hogy az ilyen irányú megjegyzések többnyire a külföldi
  kritikusok tolla alól kerülnek ki. Hogy a mi kritikusaink is ilyen
  összetett információkat tudjanak adni, ahhoz több dolog szükséges:

    1. tökéletes készülékek birtoklása (ki tudja honnan);

    2. jártasság  a hangfelvételi technikai kérdésekben, bizonyos
  gyakorlattal kiművelhető hallás;

    3. megbarátkozni azzal a gondolattal, hogy a művészi megvalósítás
  esetleges tökéletlensége nem írható a differenciálatlanabb hangzási
  viszonyok számlájára;

    4. tudomásul vétele annak a ténynek, hogy a magyar hanglemezek
  művészi színvonala általában magasabb, mint technikai kivitelezésüké,
  de tudomásul vétele annak is, hogy számos objektív akadály miatt ezen
  majdnem olyan nehéz segíteni,  mint  jó  lehallgató  készülékek
  beszerzésén. És a kör bezárul.)

    Márpedig vitánknak ez a lényege: telefonbeszélgetésünkben nem azt
  vetettem a szemére, hogy noha a Muzsika két év óta rendszeresen közöl
  hanglemezkritikát", ezt a tényt  figyelmen kívül hagyta,  hanem
  valamennyi,  recenziót  író  kolléga  nevében  nehezményeztem
  megállapítását: "a hanglemezkritika Magyarországon nemlétező műfaj".
  (Nota bene: a Muzsika állandó hanglemez rovatát 1974-től kezdve,
  vagyis hat éve írja Komlós Katalin, aki nem "avatott tollú esztéta",
  hanem igen jól felkészült muzikológus és pompás hallású gyakorló
  zenész, s akinek nem véletlenül jutalmazta tevékenységét - az egyetlen
  muzsikusnak adott - kritikusi díjjal 1979-ben a kulturális miniszter.)
    Ha a Hifi Magazin a nemlétező kritikai műfajt az Ön ideálja
  szerint megteremtette volna, vagyis recenziói a technikai szempontokat
  is figyelembe vették volna, úgy szemrehányásom jogtalan lenne. De
  munkatársai nem teljesítették, mert nem teljesíthették kívánalmait, s
  attól tartok, hogy jó ideig nem is lesz módjukban ilyetén igényeknek
  eleget tenni. Én örülnék a legjobban, ha jóslatom nem válna be.

                          Kollégiális üdvözlettel
                                Feuer Mária
                         a Muzsika főszerkesztője

  

  FÖLDES IMRE
  főiskolai tanár
  (Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola)

    Partitúra

    Természetesen!  Ha  jó  mű   partitúráját   lapozgatjuk,
  tanulmányozgatjuk! Egyébként Viski János, aki a zeneszerzésben volt
  mesterem, azt mondta mindig, hogy a partitúrának úgy kell megszólalnia
  bennünk, mintha falakon átszűrődő zenét  hallgatnánk.  Ennek  a
  képességnek a mértéke  azért  sok  tényezőtől  függ:  születési
  adottságoktól, gyakorlástól, és attól is, hogy mennyire vagyunk otthon
  a mű stílusában.

    A hifi öröme

    Az "élvezet" szót inkább az élmény szóval helyettesíteném. A
  hanglemez jó lemezjátszón lejátszva nagyobb élményt nyújthat, de
  minden a zenén, az interpretáción múlik. Kathleen Ferriert tölcséres
  lemezjátszón is boldogan meghallgatom. Mást esetleg, a lehető legjobb
  berendezésen sem kívánom hallani.

    Információ

    A legjobb lemezjátszó is csak olyan információkat képes a lemezről
  leolvasni, amit arra rögzítettek! De amit a lemezre rögzítettek, azt a
  jó berendezés jobban visszaadja. Kérdés csak az, hogy a leglényegesebb
  információkat a zenéről, az előadásról nem adja-e vissza rosszabb
  lemezjátszó  is?  Minden  azon  múlik:  mit  nevezünk  lényeges
  információnak. Ha a hangokon, a ritmuson, a tempón stb. túl például a
  hangzás arányait, a térszerű elemeket is a leglényegesebb paraméterek
  közé soroljuk, akkor nyilván csak ezek  visszaadására  alkalmas
  berendezés adhat erről számot.

    Lejátszó-berendezés

    Dual 701-es lemezjátszóm van, hasonló karral, Shure V 15 Typ III
  pick-up, Tandberg TR 1010 erősítő, Tandberg hangfalak (TL 50-10). A
  magnóm: Uher Variocord 263. A legjobb hangot eddig a Rádióban
  hallottam.

  

  JENEY ZOLTÁN
  zeneszerző

    Partitúra

    A zeneműveket leginkább olyan előadásban szeretem hallgatni, amely
  vagy a művek általam nem ismert tulajdonságait tárja fel számomra,
  vagy olyan színvonalon tolmácsolja a már ismerteket, hogy annál jobbat
  én elképzelni nem tudok. Az összes többi esetben a partitúra olvasását
  részesítem előnyben.

    A hifi öröme

    Jobb lemezjátszó-berendezés, akárcsak egy jobb minőségű hangszer,
  egyértelműen előnyös a zenehallgatás minősége szempontjából. Bár
  minden esetben fontos, mit hallgatok; egy bizonyos tűrési határon
  belül inkább hallgatok egy jó előadást rosszabb lemezjátszón, mint egy
  csapnivalót akár a legjobb minőségű készüléken.

    Információ

    Jobb berendezés természetszerűleg több információt nyújt: úgy a
  lemezgyárak technikai illetve hangmérnöki felkészültségéről, mint a
  zenészek képességéről, hangszereik minőségéről, elhelyezkedésükről
  stb. Hogy az utóbbiakról mindig helyes információt ad-e, az elsősorban
  a lemezgyárakon múlik "élethű" produkció esetén is csak művi hangzás
  alapján vonhatunk le tapasztalatokat, melyek nem lesznek egyenes
  arányban érvényesek egy esetleges élő előadásra.

    Lejátszó-berendezés

    Lenco L830DD lemezjátszóm, Kenwood KA 7002 erősítőm és két Orion
  HS 400-as hangszóróm van. Mint Magyarországon a zenészek döntő
  többségének, úgy nekem sincs komoly gyakorlati  összehasonlítási
  alapom.

  

  KOCSIS ZOLTÁN
  zongoraművész

    Partitúra

    Főleg akkor okoz örömöt, ha nem ismerem jól. Amikor még nem tudom,
  mi van benne.

    A hifi öröme

    Minél jobb a berendezés, annál nagyobb élményt nyújt - de máig sem
  pótolhatta az élő zenét. Mindig észre lehet venni, hogy gép szól.

    Információ

    Azt az információt, ami engem érdekel, megkapom még a legrosszabb
  készülékekről is, de igenis több információt nyújt a jobb berendezés.
  Bennünket, zenészeket ugyan elsősorban az érdekel, hogy milyenek
  voltak a régi előadói tradíciók, mindez pedig nem  annyira  a
  hangminőségből derül ki, hanem a tempókból, ezek arányaiból, egyes
  nemzeti sajátosságokat kifejező ritmusokból. Viszont, hogy valaki
  hogyan ad elő, ahhoz szervesen hozzátartozik a tónus, az az alaphang,
  amelyet megüt. E tekintetben a technika növelni tudja a hitelességet,
  Ez a lejátszó-apparátust tekintve még a régi, századeleji préselésekre
  is érvényes. A zenekari hangzásra meg talán még fokozottabban.
    Minden zenei nagyságra jellemző, hogy stílusa van. Mint ahogyan
  egy még sohasem hallott Mahler- vagy Wagner-művet is felismerünk,
  ugyanígy az előadókat is, ha igazi egyéniségük van. És ez annál jobban
  kiütközik, minél jobb a lejátszó-berendezés. Például a hegedűhang
  reprodukálásához létszükséglet a  minél  pontosabban  visszaadott
  felhangtartomány; a hegedűt megöli, ha 10 kilohertz fölött már nem
  halljuk a hangokat. A zongorára viszont ez kevésbé áll.

    Lejátszó-berendezés

    Thorens lemezjátszóim és Revox magnóim vannak. A lejátszás vagy
  visszaadás minősége elsősorban a hangszórótól függ, és én máig sem
  hallottam jobbat a Goodmans - már nem gyártott - Axiom 80-as
  hangszóróinál. Rendkívül kiegyenlített, arányaiban hűséges hangképet
  ad.

  

  LEHEL GYÖRGY
  a Magyar Rádió és Televízió Szimfonikus Zenekarának
  vezető karnagya

    Partitúra

    Nekem maximális élvezetet nyújt, azt, amit ezer és ezer ok miatt
  száz előadás közül is talán csak egy realizál: megszólaltatja a
  sajátmagam által ideálisnak érzett hangképet.  Nehéz  hasonlatot
  mondani... olvasáskor eszközök nélkül is jelen van a zeneszerző
  szelleme. Nem befolyásolja semmi: nincs közvetítő közeg.

    A hifi öröme

    Előrebocsátom: nem vagyok hifista. Lemezhallgatáskor  annyira
  magára a zenére és az előadásra koncentrálok, hogy néha nem veszem
  észre, hogy karcos a lemez. Különösen az őskiadványokkal, a nagyon
  nagy előadóművészek technikailag fogyatékos lemezeivel vagyok így. Itt
  sem zavar: belekalkulálom. Mégis le kell szögezni azonban, hogy egy
  bizonyos színvonal  alatt  (amely  nem  feltétlenül  jelenti  a
  legdrágábbat, a fogyasztói társadalom gyilkos hajszájának legújabb
  termékét, de amely színvonalat mégsem szabnék meg túl alacsonyan sem),
  a zenei élvezet lehetősége mértani haladvány szerint hanyatlik.

    Információ

    Feltétlenül többletet ad a  jobb  berendezés.  Maradjunk  a
  szakmámnál, a zenekari műveknél. Egy rossz berendezésen át  is
  tökéletes információt kapok az előadott mű  tempójáról,  formai
  felépítéséről, az előadóművészek szerkezeti elgondolásairól - egy jobb
  berendezéssel viszont már ugyanerről a lemezről is sokkal többet tudok
  meg. Mindenekelőtt a zenekar balanszára gondolok, értve ezen, hogy a
  karmester elképzelése szerint mennyi nagybőgő, üstdob, fuvola stb.
  szólaljon meg, milyen a zenekari "treble" és  így  tovább.  A
  hifi-berendezésnek tehát tolmácsolnia kell a legmélyebb hangoktól a
  legmagasabbakig valamennyit, az előadó által elképzelt arányban. A
  hifi  ezenkívül  hatalmas  információtömeget  nyújt  a  előadás
  színgazdagságáról is.

    Lejátszó-berendezés

    Én is olcsóbb eszközökkel kezdtem, egy kisteljesítményű Telefunken
  rádióval és a hozzá tartozó  hangdobozokkal,  kristályhangszedős
  lemezjátszóval. Aztán rájöttem, hogy ez nem elegendő. Amint jobb
  rádiót vettem, kénytelen voltam a lemezjátszót is lecserélni, olyanra,
  amelyben mágneses hangszedő van. A jelenlegi berendezésem egy kétszer
  60 wattos Kenwood rádióerősítőből, svájci hangdobozokból és egy Lenco
  L85 lemezjátszóból áll, a hangszedő Shure, elliptikus tűvel. Engem ez
  teljes mértékben kielégít.
    Nagyon sokszor jártam nyugati stúdiókban, drága berendezések
  között. Úgy gondolom, ezek értéke is szubjektív, legalább is egy
  bizonyos színvonal fölött én nem érzek differenciát.

  

  MEIXNER MIHÁLY
  a Magyar Rádió osztályvezetője

    Partitúra

    Főleg olyankor olvasok partitúrát, ha - például utazás közben -
  megpróbálom felidézni a zenei élményt. Vagy ha olyan lemezt hallgatok,
  amelyhez partitúra is van. (Elsősorban szimfonikus zenére és operára
  gondolok, nem pedig kamarazenére vagy szólóhangszerre.) De a kotta
  elsősorban akkor adja vissza igazán számomra a zenét, ha az illető
  művet valamennyire már ismerem.

    A hifi öröme

    Nehéz válaszolnom, mert én főleg régi felvételeket gyűjtök, tehát
  bizonyos mértékig figyelmen  kívül  tudom  hagyni  a  technikai
  tökéletlenséget. Egyébként véleményem szerint némely jóminőségű monó
  lemez szebben szól nem egy sztereónál. Természetesen bizonyos "jól
  szóló", főleg e századi zenéket hallgatva (Ravel), amelyekben a
  hangszerelés úgyszólván primer fontosságú, jóval nagyobb élményt nyújt
  a nívósabb technika. Egy Bach-partita esetében ez kevésbé lényeges.

    Információ

    Kétségtelen, hogy minél tökéletesebb a berendezés, annál inkább
  kimutatja, felnagyítja a felvétel erényeit és hibáit. Ugyanakkor
  említést érdemel, hogy például a zongorafelvételek technikája az
  utóbbi 40 évben alig fejlődött, és ez nyilván jelent valamit. Mindent
  összevéve, elsősorban a nagyzenekari művekről és az operákról nyújthat
  több információt a jobb lejátszó-berendezés, míg a kamarazenei és a
  szólófelvételek elbírálásához kevesebb is elegendő.

    Lejátszó-berendezés

    Eddig elég kezdetleges eszközeim voltak, egy kisebb erősítővel
  egybeépített Dual. (Mint említettem, régi lemezeket gyűjtök) Most
  azért igyekszem jobbat szerezni, van egy Sony 4300-as lemezjátszóm.
  Hogy milyen erősítő-berendezéssel, azt még nem döntöttem el.
    Az NSZK-ban hallottam egyszer egy B&O lemezjátszót, komplett
  Marantz erősítő-blokkal, a hangszóró típusára nem emlékszem - eddig ez
  tetszett a legjobban.

  

  PERNYE ANDRÁS
  zenetörténész, főiskolai tanár

    Zavartan és értetlenül és felkészületlenül tűnődünk: nem vagyunk
  illetékesek  nekrológot  írni.  Elveszítettünk  egy  egyszervolt
  személyiséget, akinek kezét pedig rajta szerettük volna tartani a
  tollunkon; azt, akit a kritikájáért is, sőt, azért talán még inkább
  becsültünk; elveszítettük - furcsa szótársítással élve - a pártfogó
  opponenst. Zenekedvelő olvasóink pedig (mindazok, akik tudják, s
  mindazok, akik talán sohasem fognak rádöbbenni), azt veszítették el,
  aki talán minden beavatott között a leginkább kutatta és felismerte és
  megbocsátással fogadta, hogyan lelkesedik a zenéére az avatatlan.

    Partitúra

    Egyértelműen erre nem tudok felelni; általában csak olyan művekkel
  kapcsolatban válaszolhatok igennel, amelyek általam  jól  ismert
  stíluskörben mozognak. A 16. sz. egészét általában elég jól hallom
  kotta alapján. J. S. Bachot és kortársait is meglehetősen jól ismerem.
  Körülbelül a 19. század második harmadától kezdve már nem vagyok
  biztos a dolgomban. pontosabban: csak felfokozott figyelemmel tudom
  felidézni magamban a hangzásképet. Tekintettel arra, hogy kereken húsz
  éven át zenekritikus voltam, hozzászoktam a zene hangzó formájához, és
  erről leszokni már nem tudok. Mindent összefoglalva: a teljes öröm
  végső soron csakis a hangzó zene. (Legalábbis számomra.)

    A hifi öröme

    Általában nagyobb élményt nyújt. De  ha  nincs  (ti.  jobb
  berendezés), akkor nem hiányzik... Felfogásom szerint a zene három
  alkotórésze a dallam, a ritmus és a harmónia. Ami ezen felül van.
  lehet igen szép és gyönyörködtető, de nem tartozik szorosan a
  lényeghez. Egy hasonlattal szeretném közel hozni a problémát. Zenekari
  művet valóban jó zongora-letétben éppoly szívesen hallgatok, mint
  eredeti felrakásban. Vonatkozik ez még  az  olyan  fantasztikus
  tökéletességgel meghangszerelt művekre is, mint például  Richard
  Strauss "Halál és megdicsőülés" című szimfonikus költeményére vagy
  Maurice Ravel "La Valse-ára" is. (Az előbbinek  legtökéletesebb
  előadását Kókai Rezsőnek, nagyemlékű professzoromnak köszönhetem, az
  utóbbit Kocsis Zoltán és Rados Ferenc kétzongorás estjén értettem meg
  életemben először.) Mindez persze csak hasonlat. Azért folyamodtam
  hozzá, hogy tisztán zeneileg érzékeltessem a szín (=hangszerelés)
  másodlagosságát. A megváltoztatandók megváltoztatásával ugyan ez a
  helyzet a jobb és a kevésbé jó hifi-berendezésekkel. Az adott, éppen
  rendelkezésemre álló lemezforgatón felhangzó zene hallgatása közben
  egyszerűen nem tudom elképzelni, miként szólna jobb berendezésen.
  Ismétlem: szászázalékosan leköt a zene három eleme.

    Információ

    Érzésem szerint erre az előbbiekben már megfeleltem. De talán
  valamivel még ki tudom egészíteni. A hanghűség gépi visszaadása
  nézetem szerint végtelen folyamat, amely a hangrögzítés feltalálása
  óta vitathatatlanul folyvást közelebb kerül a zene áttételmentes,
  hangzó valóságához. De figyelmeztetni szeretném az olvasót: végtelen
  folyamatról van szó! Ebben az összefüggésben szinte mindegy, hogy a
  végtelen távolságban fekvő célpont (=az eredeti hangzáskép) közelebb
  került-e néhány kilométerrel vagy akár néhány ezer kilométerrel.
    Persze,  a  művészetben  minden  matematikai  hasonlat  csak
  több-kevesebb pontatlansággal érvényesíthető. Ebben az esetben ki kell
  jelentenem, hogy bizonyos berendezések és felvételek már szebben
  szólnak, mint az eredeti. Más szóval: sikerült az eredeti hangzásképet
  meghamisítani, abszurd módon kozmetikázni, és ezáltal művi úton
  létrehozni valamit, ami megintcsak nem azonos  a  zene  hangzó
  valóságával. Ebből ered, hogy a hifi kedvelői még a legnagyobb
  mesterek koncertjeire sem mennek el szívesen, tekintettet arra, hogy
  "szebb hangzáshoz vannak szokva". Létrejön tehát valami ami szebb,
  mint a zene. De hát akkor micsoda tulajdonképpen?

    Lejátszó-berendezés

    Monacor-Stereo keletnémet gyártmányú hanglemezforgató, egy Orion
  604-es típusú rádióba kapcsolva és "manósítva".
    A legjobb, amit hallottam, a Magyar Rádió kvadrofón stúdiója,
  amelyben Balázs Béla A kékszakállú herceg vára című misztériumjátékát
  forgatták le nekem, valamint Mozart g-moll zongoranégyesét, a Bartók
  Vonósnégyes három tagja, valamint Ránki Dezső előadásában. Itt éreztem
  meg először, hogy a sztereó technika valójában csupán érzéki csalódás,
  tekintettel arra, hogy a valóságos térérzet két hangforrás esetén nem
  jöhet létre. A kvadrofónia viszont valóságos térérzetet ad. Nem
  hallgathatom el azt sem, hogy a Mozart-mű olyasfajta hangzásélményben
  részesített, ami páratlan, de abszurd. Úgy éreztem magam, mintha az
  együttes közepében ülnék, egyenlő távolságban mind a négy hangszertől.
    Végezetül még azt is meg kell említenem, hogy külső munkatárként 7
  évig dolgoztam a Rádióban, sok ezer jazz-felvételt játszottam át
  szalagra.  Egy-egy  berendezés  keverőasztalának  pusztán  a
  kapcsolótáblája közel negyed millió forintba került. Miután beláttam,
  hogy a stúdió teljes berendezésének értéke meghaladja mintegy fél
  évszázadra járó fizetésem bruttó összegét - a fenti következésekre
  jutottam.


  

  SZÉKELY ANDRÁS
  a Muzsika munkatársa

    Kedves Darvas László,
    íme válaszaim a nyílt levélben hozzám intézett  kérdéseire.
  Elöljáróban meg kell jegyeznem,  hogy  nem  értek  egyet  azok
  "lehallgatáscentrikus" szemléletével. Hogy miért, talán válaszaimból
  kiderül.

    Partitúra

    Felejthetetlen élmény volt számomra Shakespeare Hamletje a Madách
  Színházban, Gábor Miklóssal a főszerepben. Nem halványította el
  azonban emlékeimet Laurence  Olivier  filmben  megismert megrázó
  szerepalakításáról. Ennek ellenére időnként leveszem a polcról a
  Shakespeare-sorozat Tragédiák-kötetét, hogy elolvassam a műnek hol egy
  részletét, hol az egészet ízlelgetve (Arany csodálatos fordításában)
  egy-egy szót, egy-egy mondatot; vissza-visszalapozva: két jelenet
  egymáshoz ízülését, újra meg újra megcsodálva a nagy szerkezet
  erővonalait, máskor meg egy gondolat nagy távlatokat nyitó erejét.
    Azért vettem példámat a dráma területéről, mert az mindenki
  természetesnek  találja,  hogy  a  betűk-kódolta  információkat
  (többé-kevésbé) mindenki megérti. Aki életét a zene szolgálatára tette
  fel, csaknem ugyanúgy kell olvassa kottát is, mint a könyvet. Ily
  módon örömét is lelheti a (kotta) olvasásban. De mint ahogy a Hamletet
  - bár a könyvből újra elolvashatom - boldogan megnézem színházban,
  filmen, tévében, meghallgathatom a rádióban,  ugyanúgy  szívesen
  meghallgatom koncerten, rádióban, lemezen azt a zeneművet, amely
  olvasva is örömet szerez számomra. Ha olvasom: elsősorban a műről
  kapok információt; ha hallgatom: a mű és az előadó viszonyáról. Az
  előbbi esetben módom van előre-hátra lapozgatva kóstolgatni egy formai
  megoldást, harmóniai fordulatot; az utóbbiban a folyamatot,  az
  értelmezést, a saját ízlésemmel összehasonlítható más ízlést mérem
  fel. Öröm mindkettőből fakad, csak éppen más és más.
    Még két apró megjegyzés: hogy mit, mennyit olvasok ki a kottából,
  könyvből, ez lényegében rajtam múlik. Egy műalkotás mélysége elvben
  végtelen. És még egy: nemcsak a zenekar valamennyi hangszerének
  szólamait egyesítő sokszoros partitúra olvasása szerez örömet, hanem
  egy egyszólamú hegedű- vagy fuvolakottáé (Bach, Biber, Telemann vagy
  Debussy, Bartók szólódarabjainak), vagy egy kétsoros zongorakottáé is
  (itt a példák száma végtelen lehet).

    A hifi öröme

    A kérdés legalábbis kétélű. Muzsikus füllel hallgatva elsősorban a
  műsor zenei információ-tartalma köti le a figyelmemet. Melyik mű szól,
  milyen előadásban szól, mennyire valósítja meg az előadás a szerzői
  szándékot, mennyivel mond többet a már ismert darab újrafelmondásánál;
  mind olyan kérdés, amely háttérbe szorítja azt: hogyan van rögzítve,
  hogyan van lejátszva - feltéve, hogy a rögzítés és lejátszás nem megy
  a zenei információ rovására. Nem tagadhatom persze - kivált egy
  csaknem negyedszázados zenei rendezői múlttal a hátam mögött -, hogy
  egy jó felvétel éppen jó felvétel voltával is meg tud ragadni. Egy
  káprázatos akusztika, optimális mikrofonozás, kedvező  egyensúly,
  szolid kidolgozás egyenként is, együttesen meg különösen imponáló
  benyomást tehet. De - és azt hiszem, itt válik el a muzsikus a
  szenvedélyes hifistől - ha a zenei információ-tartalom szegényes (és
  ez bizony éppen a legkáprázatosabb technikával rögzített felvételeknél
  nem is ritka jelenség), hamar ráunok a legszebben rögzített felvételre
  is.
    Ennyi bevezetés kellett, hogy a második kérdésre válaszoljak.
    Természetes, hogy a zenehallgatás  örömét  fokozza  a  jobb
  lehallgató-berendezés, de csak addig, amíg nem áll önálló akusztikai
  közegként felvétel és (muzsikus) hallgatója közé. És ennek persze
  határt szab magának a felvételnek a minősége is. Egy-egy historikus
  előadás a harmincas évekből, a maga 100 és talán 8000Hz közötti
  frekvenciasávjával minden vérbeli hifist enyhe  ajakbiggyesztésre
  késztet, azonban Furtwängler Brahms-szimfónia felvételei, Toscanini
  Otellója, a Léner-kvartett Beethoven-lemezei - és folytathatnám a sort
  - avult technika ide, kopott lemez oda, egy muzsikus számára mindig
  nagy élményt jelentenek. És ezek persze teljes akusztikus tartalmukat
  feltárják még egy ócska mono rádión hallgatva is. Egy új, modern
  felvétel, egy jó berendezésen fokozott mértékben megmutatja valódi
  arcát - ez egyben a jó berendezés hátulütője is. Egy közepes
  lehallgatással még kifogástalannak tűnő lemez egy jó, vagy különösen
  egy szuper berendezésen megfigyelve bizonyulhat nagyon szegényesnek,
  éles magashang-tartományúnak, döngős, vagy éppen erőtlen basszusúnak,
  csörömpölőssé válhat a zongorahang, reszelőssé a hegedű és így tovább.
  A jó  berendezés  tehát  csak  a  jó  felvételnek  kedvez.  A
  felvételtechnikailag, akusztikailag jónak. De hogy a múzsa ezeknél
  jelenik-e meg: kérdéses.
    Hogy pontosan a kérdésre is válaszoljak: a  jobb  lejátszó
  berendezés növelheti a zenehallgatás örömét, de a felvétel értéke fölé
  a lejátszás értéke nem nőhet.

    Információ

    Nem sok mondanivalóm maradt a kérdésről. Ami nincs a lemezen, az a
  legjobb berendezésen sem jönne le róla. Ha a koncertmester nyakára
  volt állítva a mikrofon, a legjobb lemezjátszón is csak egy hegedű
  hangját halljuk háttérzenével. Az, hogy egy adott felvételi térben
  milyen messzire állíthatjuk a mikrofonokat a zenekartól, meghatározza,
  hogy mennyire részletezett, vagy mennyire összefoglaló hangképet
  kapunk az együttes játékáról. S ha - előbbi példánknál maradva - az
  előadók közeli, közvetlen mikrofonozására kényszerülünk, a legjobb
  visszaadás sem pótolja a nagyvonalú zenekari hangképet. És persze
  naivitás volna azt hinni, hogy egy karmesteri-, zenekari vagy szólista
  produkció jobb lenne csak attól, hogy jobban van felvéve, különösen
  lejátszva. (Persze egy felvétet folyamán a legkülönbözőbb módokon
  tönkre lehet tenni a művészi légkört, de ez egy másik cikk témája kell
  hogy legyen.) A felvétel tehát sok mindent rögzíthet egy zenélő
  együttesről; "a karmester képességeiről, a zenészek játékáról, a
  hangszerek számáról és minőségéről" bőségesen nyújt információt, de
  ismétlem: ami nincs a felvételen, a legjobb berendezésen sem szólal
  meg. A lehallgatás határa ott van, ahol a felvételé. Persze, az is
  "több információ", csak nem éppen primeren zenei, ha a tökéletes
  berendezés megmutatja, mennyire nem tökéletes egy felvétel. Az én
  érzésem szerint az egyre tökéletesedő lejátszók egyre több információt
  adnak, de nem a zenei, hanem a hangfelvételi produkcióról.

    Lejátszó-berendezés

    Pioneer PL-510-A lemezjátszó, Sony TC-118 SD kazettás magnó,
  Pioneer SX 650 receiver, Orion HS 400 hangszórók.
    1961 nyarán a Westminster bécsi filiáléjával  koprodukcióban
  készülő felvételeknek voltam rendezője. Az általuk  használt  -
  emlékezetem szerint - RCA gyártmányjelzésű 2x100W  teljesítményű
  hangszóró, az ugyancsak RCA erősítőkről meghajtva: ez a lehallgatás
  tűnt számomra hosszú évekre visszatekintve (több térben is kipróbálva)
  eddig legjobbnak.

  

  SZÉKELY ENDRE
  zeneszerző

    Partitúra

    Egy részüket tökéletesen értem puszta olvasásra is. Ezt mondhatom
  nemcsak a klasszikusokról, hanem a maiak nagy részéről is, amelyek a
  hagyományos lejegyzési módszerekkel íródtak. Utóbbiaknál meghallási
  zavaraim csak néhol, bonyolultabb aleatorikus részek olvasásakor
  adódnak.
    A  partitúrák  puszta  olvasása  azért  nem  egyenértékű  a
  meghallgatással. Legjobb a kettő együtt. Hallásom még a számomra eddig
  ismeretlen klasszikus partitúrákból is inkább a technikai megoldást,
  az építkezés mesteri voltát honorálja, s csak ritkán jutok el az
  auditív élmény minden paraméterének átéléséhez. A maiak, például
  Ligeti műveinek egy részét ugyanilyen eredménnyel olvasom. Látszólag
  teljes képet kapok, de az előadás plusza nélkül. A kortárs-zene egy
  más csoportját olvasva csak a szerző  célja,  aránykoncepciója,
  effektusainak színvonala felől tájékozódom, vagy észlelem a hibáit, de
  nincs biztos képem a darab összhatásáról.

    A hifi öröme

    Ezekből következik: a zenei élményt számomra növeli  a  jó
  lemezhallgatás. Hozzájárul, hogy a mű valóban hasson rám.

    Információ

    Ahogy rossz megvilágításban nem lehet teljes képet kapni a
  képzőművészeti alkotásokról,  úgy  rossz  akusztikai  körülmények
  közepette a zenéről sem. Gyenge berendezéssel még  az  előadók
  színvonalát sem lehet igazán  megállapítani.  Megfordítva:  jobb
  berendezésen ugyanannak a felvételnek számos újabb tulajdonságát
  veszem észre. Előfordul, hogy épp a felvételi, az előadói, sőt: a
  kompozíciós  negatívumokat!  Mindenesetre,  jó  berendezéssel  a
  zenehallgatás élvezetesebb lehet még a hangversenyterminél is; olyan
  élményt nyújt, hogy a karmester, a művészek munkája szinte láthatóvá
  válik.

    Lejátszó-berendezés

    Braun PS 350 típusú félautomata lemezjátszóm van már elég régóta,
  Shure M75 MG fejjel. Meg vagyok vele elégedve. Nemrég új erősítőt és
  hangfalakt szereztem be, és azóta régi lemezeim is sokkal jobban
  szólnak. Nem rendelkezem olyan eszközökkel, amelyek különlegesen
  finomnak  mondhatók.  Telefunken  3000-es  rádióerősítőm  van,
  kimenőteljesítménye 2x30 watt, színusz. Hangszóróim amerikaiak, RTR -
  40 wattal. Körülbelül 30 négyzetméteres  szobában  hallgatok zenét.
  Ilyen minőségű felszereléshez egyébként ma már sok  zenekedvelő
  hozzájut.

  

  SZŐLLŐSY ANDRÁS
  zeneszerző, főiskolai tanár

    Partitúra

    Feltétlenül. De a kottaolvasás másfajta örömöket nyújt, mint a
  meghallgatás. Általában biztosabb alapot ad egy zenemű szerkezetének
  megismeréséhez, a kompozíciós szándékok megértéséhez, s még ahhoz is,
  hogy feltárja a többféle értelmezés lehetőségeit. Az előadás mindig
  egyfajta értelmezést közvetít. Ha csak hallom a zeneművet, s nem
  ismerem a kottáját, sokféle előadásban kell hallanom ahhoz, hogy
  magáról a műről pontos képet nyerjek.

    A hifi öröme

    Erre szinte fölösleges felelnem. Mennél jobban megközelíti a
  géphang a valódit, annál inkább azt a művet hallom, amit a szerző
  megírt, s amit az előadók előadnak. Az a géphang, amelyik összemossa a
  szólamokat, a hangszíneket, úgy közvetíti a zenét, mint egy lélektani
  regényt a tartalmi kivonata.

    Információ

    Nehéz a zenével kapcsolatban ezt a divatos kifejezést használnom:
  információt nyújt. Általában nem az információ kedvéért hallgatunk
  zenét. De hogy mégis a szónál maradjak, a jó berendezés elsősorban a
  lemezről magáról, a hangmérnökről, a zenei rendezőről, préselésről
  nyújt információt. A jó berendezés felfedi azokat a hibákat, amiket a
  rosszul elhelyezett mikrofonok, rosszul megválasztott stúdió, rossz
  vágások, toldások okoznak.
    Úgy hiszem, hogy a hanglemez olyan együttes művészet, mint a film
  vagy a színház. A karmesternek, a zenekarnak, a hangmérnököknek és a
  zenei rendezőnek közösen kell kialakítaniuk azt a hangzást, ami
  legjobban megközelíti a valódit vagy az ideálisat. Épp ezért az
  előadókról csak a formálás, építkezés tekintetében tudok meg valamit a
  lemez révén. Természetes, hogy az előadás technikai fogyatékosságait a
  legjobb hangmérnök sem tudja eltüntetni. A cél az kellene, hogy
  legyen, hogy ilyen előadások ne is kerüljenek  hanglemezre.  A
  technikailag hibátlan megoldás minden szakmának íratlan törvénye. Egy
  zenemű vagy egy előadás jellegzetességeinek, értékeinek számbavétele
  csak akkor kezdődhet, ha már technikai nehézségek nem állják útját
  annak, hogy az előadók valóban az értelmezés, formálás, a szó szoros
  értelmében vett előadás megvalósítására összpontosítsák erejüket.
  Mondanom sem kell, hogy egy olyan karmester vagy zenekar, amelyik
  önmagában is igényes a hangás tekintetében, könnyebb feladatot ró a
  hangmérnökre, a zenei rendezőre. Mennél  jobb  a  hangvisszaadó
  berendezés, annál jobban előtűnnek az árnyalatok. Ezek a tökéletes
  előadásban emelik, az elnagyolt előadásban pedig rontják a hatást.

    Lejátszó-berendezés

    A magamén hallgatok a leggyakrabban: JVC QL-A2 lemezjátszón,
  Marantz 2226 mintájú erősítőn.
    Ahhoz, hogy egy lemezjátszót megítélhessek, sokféle zenét kellene
  meghallgatnom rajta, sokféle lemezgyár termékét, s ugyanazt a lemezt
  (azonos erősítőt és azonos hangszórókat használva) egymásután többféle
  lemezjátszón. Erre eddig nem volt módom.

  

  UJHÁZY LÁSZLÓ
  a Magyar Rádió csoportvezető hangmérnöke,
  a Camerata Hungarica tagja

    Partitúra

    Ha valaki egy kicsit is eljegyzi magát a zenével, akkor annak
  bármely megnyilatkozási formájában örömét leli. Így vagyok magam is:
  ha munka közben vagy az utcán sétálva felidézem gondolataimban egy-egy
  kedvenc zenemű témáit, vagy csak olvasgatom, nézegetem a partitúrákat,
  már akkor is érzem, hogy a zene mennyire gyönyörködtet. De ugyanezt
  érzem, amikor a hangfelvételen illetve koncertteremben szólal meg a
  zene, esetleg úgy, hogy mint zenész magam is hozzájárulhatok.
    Persze, mindegyik "zenélési mód" más. Az önfeledt dudorászás
  legtöbbször egy régebbi élmény felidézése; a partitúraolvasás inkább
  betekintés a zene mélyebb régióiba ha pedig hallgatom a zenét, egyben
  kíváncsian figyelem azt is: vajon az előadók hogyan birkóznak meg
  feladatukkal. S végül az együttesben való játék már aktív, alkotó
  folyamat, sokban eltér az előzőktől.

    A hifi öröme

    Az a kérdés, hogy a hallgató mire kíváncsi. Ha a zenét csupán a
  különböző magasságú és erősségű hangok meghatározott ritmus szerinti
  megszólaltatására szűkítjük, akkor elegendő a 100-4000Hz közötti
  frekvenciatartomány, hiszen 4000Hz fölött már nem fordulnak elő zenei
  témákat, ha úgy tetszik: dallamokat hordozó hangok, az egészen mély
  basszusokat pedig a fül a felhangok alapján úgyis összerakja. Ezért
  van, hogy a zenét önmagában - a kottaképet - egy régi tölcséres
  felvétel ugyanúgy "hozza", mint egy mai. S az ilyen hallgatói
  igényeknek az is mindegy, hogy a művet szimfonikus zenekar vagy
  rezesbanda szólaltatja meg.
    Amint azonban a zene fogalmába a hangképzés, illetve a hangszín
  milyenségét is bevonjuk, be kell tartanunk a  frekvenciamenetre
  érvényes, szigorú előírásokat. (És akkor még nem is beszéltünk a
  különféle torzításokról, a zajokról stb.) Mindezt azért, hogy a
  hangfelvételen megkülönböztethessük a fagottot az angolkürttől, a
  klarinétot a kürttől - akkor is, ha a zeneművet életünkben először
  halljuk. A magam részéről csak az utóbbi hallgatási igényt tudom
  elfogadni, hiszen ha a szerző egy szólam elejére odaírta, hogy "oboa"
  - akkor annak a hangfelvételen is tökéletes oboa-színnel  kell
  megszólalnia.
    Nem tudom tehát elképzelni a zene élvezetét egy gyenge minőségű
  átviteli lánc útján. A maradéktalan élvezethez feltétlenül szükséges a
  minél jobb berendezés - vagy legalább az a hit, hogy amin hallgatok,
  az a lehető legtökéletesebb.

    Információ

    A Camerata Hungarica tavaly megjelent lemezét meghallgattam a
  Rádió egyik stúdiójában, lényegében jóminőségű berendezésen. Majd e
  lemez másik (hasonló minőségű)  példányát  egy  eléggé  közepes
  berendezésen - s bizony, néhol csak a zene iránti tiszteletem miatt
  nem állítottam le a lemezjátszót, mert egy sokkal gyengébb együttes
  fáradtabb, színtelenebb játékát hallottam. A kitűnő hangvisszaadástól
  a rossz előadó nem lesz jobb, de a legkitűnőbb előadó produkcióját is
  elszíntelenítheti egy rossz berendezés. És nagyon komolyan esik latba
  a technikai minőség akkor, ha egymás után hallgatnak meg eltérő
  minőségű hangfelvételeket. Meggyőződésem, hogy ilyenkor a más-más
  lejátszási sorrend más-más esztétikai  ítéleteket  eredményezhet,
  pusztán technikai okokból is.
    Még csupán annyit, hogy a jó technika nem csupán "szép hangzást"
  nyújt, hanem több zenei információt is. Főleg a bonyolultabb szövetű
  zenéket nagyon "elmaszatolják" a különféle hangelfedési jelenségek, a
  jóminőségű  visszaadás  azonban,  azáltal  hogy  plasztikusabban
  szólaltatja meg a hang forrását, igen sokat segít a legrejtettebb
  szólamok hallhatóvá tételében. Ebből is látszik, hogy akik a jó
  hangminőséget, a térhatású technikát valamiféle nagyúri luxusnak
  tartják, valójában a hangfelvételek érthetőségét támadják.

    Lejátszó-berendezés

    Csak munkahelyemen, a Magyar Rádióban hallgatok lemezt, s akkor is
  lehetőleg a Mechanikai Laboratórium SL 101-es típusán.


  

  VARGA FERENC
  zenei szerkesztő
  a Hangfelvételek Felsőfokon című sorozat összeállítója

    Partitúra

    Önmagában nem szoktam olvasni, csak lemezhallgatás közben, főleg
  operához, kamarazenéhez.

    A hifi öröme

    Feltétlenül több élvezetet nyújt a jobb berendezés. Én azok közé
  tartozom, akik évek óta váltogatják (szerény körülményeikhez mérten) a
  berendezésüket. A felvétel kvalitásait egyre inkább érvényre juttatja
  a jobbtechnika.

    Információ

    Különösen a hangszín, a dinamika megítéléséhez elengedhetetlen a
  nívós technika. Toscanini, ha rossz berendezésen hallgatják, semmit
  sem nyújt, ha viszont jó készüléken játszók, olyan széles dinamikai és
  kifejezési skála szólal meg, hogy leesik az ember álla.  Régi
  tapasztalatom: van olyan lemez, amely minden meghallgatás után többet
  és többet "mond", más lemezeket pedig egyszer feltesz az ember, és
  többé nem kíváncsi rájuk. Nem könnyű eldönteni, hogy ezt az illető
  produkciók művészi, avagy inkább technikai jellemzői okozzák-e?

    Lejátszó-berendezés

    Thorens TD 125-ös lemezjátszót használok, Shure és  Ortofon
  fejekkel. Van egy 2x35 wattos Kenwood erősítőm, BEAG hangszórókkal,
  valamint egy - szerintem  csodálatos - Sennheiser  elektrosztatikus
  fejhallgatóm.
    Igazán jót sajnos még nem hallottam. A mi hangszóróinknak (a
  Rádióban is) érdes, kemény hangjuk van. Nem adják vissza a Hi-Fi
  lényegét.

  

  VIDOVSZKY LÁSZLÓ
  zeneszerző

    Partitúra

    Nem tudom, használhatom-e az "örömet okoz" kifejezést. A partitúra
  tanulmányozása analitikus munka, amelynek során az ember mélyebbre
  leáshat, tulajdonképpen közelebb kerülhet a zene lényegéhez. Erre a
  tevékenységre nem illik az "élvezet" szó: számomra több annál, de a
  mindennapi fogalmakhoz mérten talán kevesebb.

    A hifi öröme

    Ha úgy értelmezhetem ezt a kérdést, hogy ugyanazt a lemezt
  hallgatjuk meg egy jobb vagy egy kevésbé jó berendezésen, akkor
  igennel válaszolok. Nincs is mit beszélni róla.

    Információ

    Ismét azonos műsort feltételezve, elméletileg több információhoz
  jutunk a jobb technika révén, csak az a kérdés, mi a zenei értéke
  ennek a plusz információnak. És méginkább: mi az ára? Ugyanis gyakran
  tapasztaltam, hogy a technikai  szempontok  befolyásolják.  sőt,
  meghatározzák már a műsorválasztást is. A magam részéről mindenesetre
  szívesebben hallgatok egy zeneileg izgalmas archív felvételt, mint egy
  hibátlan, unalmas hifit.

    Lejátszó-berendezés

    Javarészt olyan zenékkel foglalkozom, amelyek még  nincsenek
  leírva, így azután több zenét hallgatok "belülről", mint "kívülről".
  Nincsenek sem  jó  készülékeim,  sem  olyan  gyakorlatom,  hogy
  összehasonlítást tehetnék, értékítéletet mondhatnék. Van viszont egy
  személyes tapasztalatom: számomra a hangszóró (és a berendezés többi
  része) ugyanolyan  hangszer,  mint  egy  fuvola  vagy  zongora.
  Képtelenségnek is tartom, hogy valami egyszer "ez" másszor "az"
  legyen, mint ahogyan egy fénykép is szükségképpen fénykép marad
  számomra, akár olajfestményről, akár rajzról készült. Ezért nem
  hiszem, hogy a hifi fő feladata az "eredeti" zene minél tökéletesebb
  utánzása volna, mégha a műszaki fejlesztés számára jó támpontot
  nyújthat is az efféle összehasonlítás. Pusztán önmagában is elég
  érdekes: érdekes kell, hogy legyen.