HangszervizSzívesen fogadjuk Olvasóink véleményét, megjegyzését, hozzászólását, s igyekszünk válaszolni kérdéseikre, elsősorban a Hangszerviz hasábjain. Kérjük, ne küldjenek válaszborítékot: ha írunk, rászánjuk a költségét. Akikre név szerint nem hivatkozunk, többnyire szintén megtalálhatják kérdésükre a választ, csak esetleg másnak címezve, vagy máris cikk, teszt formájában. A programunkkal rokonszenvező levelekből csak mutatóban közlünk néhányat. A kritikus megjegyzéseket közreadjuk; ha gyakran ismétlődnek, mindig az élesebb változatot tartjuk meg. A "..." jelzés kihagyást jelöl. Közérdekűnek tekintjük és ezért térítés nélkül közreadjuk Olvasóink adásvételi- és cserejavaslatait - csak ne feledjék, hogy minden ötezer forintnál értékesebb készülékhez vámcédula szükséges. Rovatunkat május 15-én zártuk. (Következő számunkat nagyon gyorsan kell elkészítenünk, kérjük Olvasóinkat, írjanak minél hamarább.) Címünk: Hifi Magazin, 1906 Budapest, Pf.223. Három februári levél... (A Balatoni úttörőváros központi hangstúdiójának munkatársai nevében:) Karvai Attila studiótechnikus, Zánka, Pf. 24., 8250 Egy 8 fős kis munkahelyi kollektíva nevében írok. Már nem győzzük kivárni a következő számot... Szinte leírhatatlan, mennyire örültünk, amikor megjelent az őszi szám... Manapság, amikor már a Magyar Elefánttenyésztők 15 fős táborának is saját lapja van, ideje volt, hogy megjelenjen egy ilyen szaklap is. Szűcs János, Tatabánya, Jászai Mari u. 10/1, 2806 ...Sajnos, II. számukat hiába kerestem december óta. Remélem (sokadmagammal), nem igaz a hír, hogy nem jelenik meg több kiadás... Válaszuk helyett az újabb számot szeretnénk kezünkben tartani! Kérjük a társfórumok áldozatkész összefogását!... Valóban úgy gondolja, hogy akad "társfórum" amely hajlandó volna "összefogni" az érdekünkben? Kruppai Alajos, Székesfehérvár, Álmosvezér u. 45. Szabadjon kérdeznem, hogy lehet-e számítani a lap megjelenésére, vagy a gyártását beszüntetik-e?... Mint láthatja, gyártjuk, gyártogatjuk. ...és néhány márciusi Jeszmás Károly, Leninváros, Kilián-köz 4., 3580 Azután szeretnék érdeklődni, hogy a Hifi Magazinra miért nem lehet előfizetni? A leninvárosi Postahivatal lapkiadó részlegénél azt a tájékoztatást kaptam, hogy már a második szám megjelenése után 200-250 példányt tudnának Leninvárosban eladni, az eddigi 6, illetve 10 példány helyett. Balatoni István, Budapest, Hegedűs Gy. u. 97/b., 1133 ...A Magazin népszerűségét legjobban az újságárusok tudják igazolni, bár - a második szám késedelmes megjelenése és az állandó kérdezősködés miatt - gondolom, közülük többen a pokolba kívánták a lapot... Nekem is tetszik a Hifi Magazin közvetlen, szerintem túlzások nélküli hangneme, őszinte véleménnyilvánítása, különösen az, hogy jó arányokat felállítva foglalkozik technikai, esztétikai, kereskedelmi kérdésekkel. S mindezt közérthetően nyújtja - ami mai, bonyolultan tudományoskodó világunkban ritkaság. Örülök, hogy a Magazinnak van egyénisége, és ha ez megmarad - bízzunk benne! - biztosítottnak látom a lap jövőbeli sikereit is. A Hangszervíz remek ötlet... Szucsány György, Budapest, Dózsa Gy. u. 44., 1224 Én azoknak a táborához tartozom, akik nagyon örülnek, hogy ez az újság létrejött, mert én nem tudok hozzájutni a külföldi szakirodalomhoz, és a különböző leírások hitelességében nem nagyon bízom, így ez az újság az egyetlen "hifi-támaszom". Az első szám megjelenése után azért nem ragadtam rögtön tollat, mert nem akartam elhamarkodottan és semmitmondóan fecsegni, amit néhány levélíró társam is megtehetett volna... Örömmel olvastam a Revox fono-előerősítőről, és ha ezekután a BEAG végfoknak - mely Önök szerint is "élő" modell - leközölnék a kapcsolási rajzát, akkor még talán nekem is lehetne elfogadható áron jó erősítőm... Tudom, hogy nem Önök az illetékes fórum, de nagyon jó lenne, ha tudnának valamit tenni azért, hogy nálunk is lenne a hifi-barátoknak klubjuk, ahol az autóklubhoz hasonlóan bevizsgálnák, beállítanák az ember szerelését. Gergelics László, Érd, Művelődési Központ, Engels u. 9., 2030 ...Mivel az utóbbi hónapokban egyre többen jöttek be a Művelődési Központba hasonló ötletekkel (ez talán a Hifi Magazin eddigi két számának hatása), elhatároztuk, hogy beindítjuk Hangvadász Klubunkat. Egy kérdés: lesz-e humorrovat is a magazinban? Nem. Túlságosan sótlanok vagyunk hozzá. Gedeon József Bp., Engels tér 2., 1052 ...Jóllehet csak néhány támadó levelet kaptak, Önök ezeket is becsülettel közreadták ...Felfoghatatlan, miért ez az acsarkodás, hiszen az első szám fényes bizonyítéka volt (és a második is az) a jószándéknak és az újítani akarásnak. Aki a HFM-et támadja, az a jó ízlést, a humort és a mértéktartást szólja meg. (Nem vagyok lefizetve!) Török Gábor, Bp., Karinthy F. út 27., 1111 ...Végre egy igazi, egészségesen bíráló, olvasmányos, szórakoztató, de mégis komoly szakújság! Elhatároztam, én is a segítségükre sietek; amennyiben érdemesnek találják, szívesen felajánlom Sony-láncomat mérési célokra... Tóth András, Nagykanizsa, Kisfaludy S. u. 12., 8800 ...őszintén megvallva, a első példányt ahogy hazahoztam, jó másfél hétre elfektettem, mert nem volt rá időm, és felületes belelapozással olyan benyomást nyertem, hogy reklám-jellegű kiadvány, lásd: Reklámújság kiadása. Utána végre a cikkeket is elkezdtem olvasni, és akkor jöttek sorra sűrű bocsánatkéréseim. (Egyhuzamban kiolvastam). A két szám ismeretében elmondom, hogy kellemesnek tartom a lap hangvételét, a közvetlenséget, és esetenként a "nagyképűséget" is, amelyet néhányan esetleg kifogásoltak... Csalódás Kiss Géza, Szolnok, Csanádi krt. 3., 5000 A Hifi Magazin első számának megjelenése után írt levelemen még örömmel üdvözöltem kezdeményezésüket, mert meggyőződésem, hogy Magyarországon is nagy szükség van egy olyan folyóiratra, amely segít eligazodni az eletroakusztika világában. Második számuk után viszont fájó szívvel ugyan, de én is az ellenzékhez csatlakozom. Nem ezt vártam. Nem erre van szükség... Érthetetlen számomra, hogy egy szakmailag felkészült, jótollú szerkesztőgárda miért laposítja el kiadványát azáltal, hogy túlságosan széles skálán kíván mozogni, ezáltal óhatatlanul átfedésbe, ismétlésekbe, sőt, konfliktusokba kerül más kiadványokkal, és csalódást okoz valódi híveinek. Ehhez nincs hozzáfűzni valónk, csak az, hogy egy pillanatig sem kételkedünk Szolnoki olvasónk jóhiszeműségében. Mindezt nem mondhatjuk el néhány további levélről. Ezek - hogy szemérmesen fejezzük ki magunkat - szintén visszautasítják magazinunk programját, ámde kritikájuk olyannyira heves, és olyannyira egy bizonyos cikkünkkel kapcsolatos, hogy külön alcím alá soroltuk őket, más hasonló tárgyú reflexiókkal együtt. Egy évkönyv kritikájáról Kelticska László, Bp., Vihar u. 5/c, 1221 ...A Csabai Dániel-féle Magnós Évkönyvvel kapcsolatos észrevételeikre csak annyit: ennek (és az ezt megelőző évenkénti kiadványoknak) sok hibája mellett egyetlen erénye volt: ez volt az egyetlen Magyarországon, amely a maga módján próbálta jól-rosszul tájékoztatni az érdeklődőket. (Mi is ezt írtuk. Szerk) ...A jövőben is türelmetlenül várom ugyanilyen nívós tartalommal és külsővel a Hifi Magazin megjelenését. Lechner Péter, Békéscsaba, III., Kulich Gy. 31/a, 5600 ...Ez a lap az Önök lapja, nem pedig a magyar hifizőké. Lapjuk olyan mércét, minőségi szintet és olyan gépeket állít "piedesztálra", amelyeket hazánkban csak horribilis összegekért lehet vagy épp nem lehet megvásárolni... Roppantul feldühített Csabai Dániel Magnósok Évkönyve című művének lehúzása. Nem mintha magam sem találtam volna szarvashibákat, de először saját házatájukon kellene rendet csinálni. Mellesleg az évkönyv a maga 50 forintjáért mérhetetlenül több információt nyújt, mint a magazin 40 forintért, amely ráadásul kb. 50 oldal reklámot tartalmaz... Köves Lajos okl. villamosmérnök, Bp., Csokonai u. 32., 1190 ...Rendkívül felháborított az a hangnem, ahogyan Csabai Dániel könyvéről írtak... Nagyon féltékenyek lehetnek Csabai sikereire a hifi magazin írói... a két hifi magazinon kívül még nem láttam sehol, semmilyen szakmai írásukat, se a Rádiótechnikában, se a Kép- és Hangtechnikában, de nem tudok róla, hogy akár egy könyvük is megjelent volna a hifiről. Honnan veszik hát a bátorságot ahhoz, hogy egy nagy múltú és jó szakmai hírű szakmai író könyvét, illetve annak kiragadott sorait ilyen szemtelenkedő hangnemben kritizálják? Ez nem helyénvaló még akkor sem, ha az a néhány sor (kétszáz sor. Szerk.) rosszul van fogalmazva, mert a könyv valódi értékét nem ez jelenti. Azt szeretném tudni, mitől lettek ilyen hirtelen ezek a "szakemberek" mindentudó zsenik? Arról nem is beszélve, hogy saját cikkeik nem a legzseniálisabbak, és külön meg kell mondanom, hogy ami a két számban közölt készülékismertetést illeti, annak elvi felépítését is a Csabai könyvekből lopták. Nem valami fair-play tehát, hogy valakinek ellopjuk az ötleteit, s aztán aljas módon pocskondiázzuk. Ezt a levelet tegyék ki a lapjukban, ha nem szégyenlik magukat! Az eddiginél becsületesebb tevékenységet kívánva, üdvözlettel. Ön visszaél helyzeti előnyével: mi nem válaszolhatunk hasonló modorban. Mint láthatja, közreadtuk levelét, hiszen nem a címzettre, hanem a feladójára dehonesztáló. Ami a plagizálást illeti, attól tartunk, Ön nincs tisztában vele, hogy mit beszél. Lopni csak onnan lehet, ahol van mit. Tesztjeinket jólismert külföldi minták nyomán alakítottuk ki; az objektív és szubjektív vizsgálatoknak ez a fajta ötvözete eddig teljességgel ismeretlen volt a hazai sajtóban. Horváth Dezső, Nyíregyháza, Toldi u. 53/A, 4400 ...végre új megközelítésben lehet információhoz jutni a közkedvelt, de alacsony színvonalon művelt Hi-Fi technikáról, sokoldalúan... Az a néhány ember, aki az információs piacot uralja, sajnos, nem szereti igazán ezt a területet, és nem tiszteli igazán olvasóit, hiszen egyébként nem lennének ennyire igénytelenek és pontatlanok. Nem rontanák az írott szó hitelét... Vékási Zoltán, Bp., Kossuth L. u. 114/B., 1205 ...Már az első lap megjelenése után meg akartam írni a véleményemet, azonban nem szeretek leveleket irkálni. De mivel a második példány még rosszabb volt, mint az első... így szinte kényszert érzek e levél megírására... Bár külföldi Hifi Magazin még nem volt a kezemben, csak prospektusok és katalógusok, azért tudom (honnan? Szerk.), hogy mi való, illetve mi kell egy ilyen magazinba. Szomorú, hogy Önök ezt nem tudják! A következő témakörökkel kellett volna foglalkozni ugyanis a lap terjedelmének legalább 80 százalékában... Ha valamelyikük vette volna a fáradságot és elment volna valamelyik műszaki bizományiba néhány készülékről fotót csinálni, máris sokkal jobb lap készült volna... Gondolom, hogy lapjuk hirdetés nélküli változatának árát viccnek szánták (mely Önök szerint a jelenleginek majdnem a háromszorosa lenne!) Ugye? Elég, ha utalok arra, hogy van egy magazin (IPM), ami a nyomdatechnikát illetően majdnem azonos, nagyobb terjedelmű, kevesebb hirdetést tartalmazó magazin, és ára 32, - forint. (Nemde, ez már megint egy olyan dolog, amelyhez Ön nem ért ugyan, de azért sokkal jobban tudja másoknál? Szerk.) ...Amikor az első számban nem találtam Csabai Dániel nevét a szerzők között, akkor még csak gyanítottam, hogy nem véletlenül maradt ki. Most már határozottan tudom! (Most már nem kunszt. Szerk.) ...Sokat tanulhatnának tőle! Eltekintve attól, hogy Ő könyveket ír, Önök pedig magazint, csupán a tartalmat és a stílust összehasonlítva a különbség óriási, és nem az Önök javára!! Tulajdonképpen nem tudom, mi idegesítette Önöket a legjobban? Mert hogy nagyon idegesek voltak, az látszik a válaszból is... Gondolom, az sem véletlen, hogy a TIT hangtechnikai előadásait is Ő tartja... Én ezen okok miatt több Hifi Magazint nem veszek meg. Égi Endre, Baja, Corvin Ottó u. 18., 5603 ...A Magnósok évkönyve megkapta azt, amit megérdemelt, de ha a diplomácia alapszabályait tekintem, a sok közvetlen eszköz alkalmazása nem célravezető. Csabai vitathatatlan érdemeket szerzett, nem feltétlenül kell egy magasabb szintről az alacsonyabbat bírálni. Az Önök tevékenysége eléri a célját ilyen, szinte a személyeskedésbe átcsapó bírálat nélkül is. Nyirati Tibor, Százhalombatta, Ifjúság út 7/A, 2441 ...Egyetlen dologról szeretnék írni, ami nem tetszett a lapban, mégpedig az, ahogyan (durván és kíméletlenül) ráhúzták Csabai Dánielre a vizes lepedőt! Az ő könyveinek a címe nem Hi-Fi Évkönyv vagy hasonló, hanem Magnósok Évkönyve (ámde jócskán foglalkozik hifivel is; egyébként a magnó is hifi-eszköz. Szerk.)... mégha az adatlapok hamisak is néhol, végül is mi kezdők örülhetünk, hogy Önök előtt egyáltalán foglalkozott valaki a témával... És el tudják dönteni a kezdők, hogy melyek azok az adatok, amelyek "néhol hamisak"? Rákosi Péter, Bp., Népfelkelő u. 77., 1154 ...Csabai Dániel viszont új oldalt nyitott a hazai hifinek! Ezt az érdemet nem szabad tőle elvenni... Tudniuk illene azt is, hogy nagyságrenddel kevesebb olvasójuk lenne most, ha valaki immár egy évtizede nem alakította volna ki - részben - ezt a tekintélyes amatőr társadalmat... Ez abszolút nem fair play! Önöknek egyetlen kötelességük van, Csabai Dánielnek a válasz lehetőségét megadni, illetve erre felkérni. A műszaki irodalomban ilyen nonszensz és az olvasó számára érthetetlen-értelmetlen rivalizálással nem találkoztam... Maradok tisztelettel állandó olvasójuk... Tisztázzuk a fogalmakat. A Magnósok Évkönyve nem szakirodalom. A Hifi Magazin sem szakirodalom. Mindkettő úgynevezett ismeretterjesztő irodalom. A szakirodalomban is, az ismeretterjesztő irodalomban pedig méginkább, igenis gyakoriak a polémiák; ezek nemegyszer sokkal-sokkal hevesebbek, mint az, amely Önt felháborította. Kárpáti Árpád, Bp., Károlyi M. u. 14/a, 1053 ..."Évkönyv magnósoknak" - telitalálat! Minden emocionália zönge (káröröm) mellőzésével. Ettől fórum ez a lap. Nem hiszem azonban, hogy a "vad szakmai torzsalkodások" vitafórumává változtatva... egyértelműen csak hasznára válna... Bibók Péter, Salgótarján, Kismarty u. 2., 3100 ...Talán egy dolog, ami nem tetszett. Úgy érzem, a magazin nem arra való, hogy akár szakmai, akár személyes okon alapuló ellentéteknek adjon hangot... Még akkor is ezt mondom, ha véleményüket e területen én is teljes mértékben osztom. A Hifi Magazin nem foglalkozhat ilyen kicsinyes dolgokkal. Az erre fordított energiát fordítsák hasznosabbra. Az utolsó levelet maga Csabai Dániel írta, nem nekünk ugyan, hanem - ki tudja, miért - a Reklámújság főszerkesztőjének. Mellékelt egy 14 gépelt oldalas, egyébként minősíthetetlen hangú cikket, amelyet nekünk közölnünk kellene. Természetesen nem közöljük: Olvasóinknak még időnként megadhatjuk a jogot, hogy eltérjenek a tárgytól és személyeskedjenek - szakíróktól konkrétumokat és tárgyilagosságot várunk. Erre azonban Csabainak érthetően nem volt módja, hiszen a Magnósok Évkönyvéről közölt kritika minden sora helytálló. Most pedig megfogadjuk Olvasóink tanácsát, és energiánkat hasznosabb dologra fordítjuk. A szerkesztő Konstruktőr-ujjgyakorlatok Abonyi György, Bp., Gorkij fasor 25-27., 1071 ...Bár magam nem profi hangtechnikával foglalkozom, szívesen vennék részt áramkörök tervezésében, megépítésében és bemérésében. Most például többféle előerősítőt szeretnék összehasonlítani: Holman, Leach, PS Audio stb. Ha elkészültem, szívesen átadnám Önöknek is egy összehasonlító teszthez. Köszönjük, érdeklődéssel fogadjuk. Vincze Aurél, Baja, Fábik u. 17., 6500 ...Most kísérletezem egy olyan szerkezet készítésével és beépítésével egy 4000 DS-be, amely a szalag mennyiségével arányosan állítja a féket. Ha valami elfogadható eredményre jutok, nagyon szívesen közreadom. Bizakodva várjuk, nagyon sok Akai-tulajdonossal együtt. Akai-3F házasság (Rádiófrekvenciás zavarok) Garas István, Kiskunfélegyháza, Ságvári u. 5., 6100 ...Van egy Akai AP 100C lemezjátszóm és egy dán sztereó rádió-erősítőm (3F Dansk HIFi). Amikor a lemezjátszót hallgatom, valamilyen háttérzaj szűrődik be. Ez akkor is hallható, ha a lemezjátszó nincs is bekapcsolva. Úgy tűnik, mint ha a lemezjátszó vagy az összekötő zsinór antennaként működne. A háttér-zaj azonnal megszűnik, amikor a lemezjátszó összekötő zsinórját kihúzom a rádióból. Gábor György, Bp., Tigris u. 10., 1016 ...Berendezésem: Dansk 3F rádió, Akai AP 100C lemezjátszó. A hangszedő tisztán, érthetően, bár halkan fogja a moszkvai rádió adását. Mindez a Ramovill-szervíz szerint típushiba. Javasolták, hogy építtessek be a lemezjátszóba egy előerősítőt, és a rádióból vétessem ki ugyanezt. Talán nem kell Önöknek részleteznem, hogy előbb fogok csirkét keltetni a készülékben, mint hogy ezt megcsináljam. Más megoldás valóban nincs? Ugyanezt több olvasónk is szóvá tette: úgy látszik, hogy ennek a két készüléknek a kombinációja különösen érzékeny a rádiófrekvenciás zavarokra, s ez Zánkától Kiskunfélegyházáig igen sok lemezhallgatónak megkeseríti az életét. Ebben a számunkban amúgyis megindítjuk "MOD" - azaz: módosítás, modernizálás - című rovatunkat (lapunk vége felé található), s kézen fekvő, hogy legelőször az Akai és a 3F sokakat érintő problémájával foglalkozzunk. Politikánk Az alábbi két levelet sok hasonló tárgyú közül emeltük ki. Szabó Zsolt, Mecsér, Dózsa Gy. u. 42., 9176 ...Nem egészen értem, hogy a Saba gyár termékei miért kerülték el eddig a T. Szerkesztők figyelmét. Nem hinném, hogy csúcsreceiverjei, tunerjei, erősítői különös mértékben elmaradnának a nemzetközi élmezőnytől. Bár hallanom egyetlen ilyen készüléket volt szerencsém, nevezetesen a Saba ST 9241 digitált. Specifikációik alapján úgy érzem, hogy az új MD 292 tuner és az új erősítőjük, az MI 215 sem rosszabb. Végtelenül megörülnék, ha előbb-utóbb hallhatnék - több társammal együtt - ezekről a készülékekről is. Miből gondolja, hogy elkerülte a figyelmeinket a Saba/Telewatt? A nemzetközi élmezőny nívósabb, mint hinné, és a rajtengedélyt nem prospektus-adatok alapján osztogatják. Sokszáz olyan cég létezik, amelynek legalább ilyen szépek és jók a készülékei és a prospektusai, és mégsem fogunk írni róluk a Hifi Magazinban, akkor sem, ha messze meghaladják a hazai átlagot. Minden időnk kevés lenne rá. Mi csak kétféle ajánlást ismerünk. Az egyik: ha a nemzetközi sajtóban többen is egyetértenek valamely készülék kvalitásait illetően. A másik: ha sikerül találni egy majdnem ilyen jót, de sokkal-sokkal olcsóbban. A Saba valahogy egyik kategóriába sem illik. (A gyár címét természetesen megadjuk a többi között). Szűcs János, Tatabánya, VI. Kertváros, Jászai Mari u. 10/1. ...Véleményem szerint például az 1980. RT évkönyv nagyszerű, megépíthető kapcsolásokat közöl, úgy pre-, mint power amplifiereket. Nem reszortja feltétlenül egy hifi-lapnak a kapcsolási rajz közlése. Mégis köszönet érte, ez is bizonyítja segítőkészségüket... Távol álljon tőlünk, hogy megbántsuk a kitűnő RT-évkönyv szerkesztőit: semmi kétségünk, hogy technikai szempontból kitűnő konstrukciók rajzát közlik. Ők viszont nyilván nem tekintik feladatuknak, hogy szubjektív eszközökkel is minősítsék ezeket a készülékeket. Ha tehát ők történetesen közreadnák a Revoxelőerősítő rajzát, azért tennék, mert technikailag elfogadhatónak, megépíthetőnek, korrektnek tartják - mi viszont azért tettük, mert ezt az elektronikát be tudjuk illeszteni egy általunk ismert etalonrendszerbe. És ez nagyon nagy különbség. Még mindig Polimer K. Zs., Miskolc (teljes cím megadva) ...Az ember megveszi a drága szalagos magnót 7-15 ezer forintért, és nem tudja használni. Azért nem, mert nem lehet használható szalagot kapni. Polimeren kívül másfajta nincsen. Eddig 6 tekercs különböző Polimer szalagot próbáltam ki, ugyanazzal az eredménnyel. A felvétel visszahallgatásánál a hangerő ingadozik, a magas hangok rendszeresen eltűnnek, az orsónak nagy az oldalütése és úgy kóvályog mint gólya... Egyébként utánreszelés nélkül fel sem lehet tenni a magnóra. Egy tekercs végigjátszása után olyan a szalagpálya, mint a disznóól. Más szalagoknál ezt soha nem tapasztaltam. Néhányat ugyan a gyártó hősiesen kicserélt, de azok semmivel sem bizonyultak jobbnak. Magnószalaggal mi sajnos nem láthatjuk el. Fogadja el a vigaszdíjat: az általunk még nem hallott "szalagpálya" kifejezésért felvesszük műkedvelő nyelvészeink sorába és megküldjük Önnek a Hifi Magazin jelen számát. Füzesi László, Bp., Molnár u. 33., 1056 ...Úgy látszik, az Önök lapját sem kerüli el a Polimer-vita. Én megjelenése óta használom ezeket a szalagokat, teljes megelégedéssel - főleg DP 26-ot. A szalagokon - kb. 30 tekercsem van - még nem találtam gyári hibát, és most már az orsók minősége is jó. A fejeket sem piszkítja, 30-40 óra előtt nem szükséges a tisztításuk. Egy alkalommal módom volt néhány elektroakusztikai jellemzőt mérni. Készülékem, Tesla B43 A a Polimer LH szalagokkal is teljesítette (túlteljesítette) a gyári adatokat... Érdekes viszont, hogy az LH Super jel-zaj viszonyban és magashangátvitelben gyengébbnek bizonyult... Bóna Antal, Bp., Fogarasi út 91., 1141 ...Más olvasók a Polimer szalagokkal nem voltak megelégedve. Én kb. 4 éve használok Polimer szalagokat (DP 26), de hiányosságot még nem tapasztaltam... az én Polimer szalagaim egyenletesen simák, a jelhordozóréteg időtálló, az orsók nem ütnek és egyenletesen csévélődnek ...Tehát összefoglalva, a legmesszebbmenőkig meg vagyok elégedve a Polimer szalagokkal, és ha lehetne más típust kapni, akkor is Polimert vennék... Önök a 19-es sebességet tartják hifinek, viszont az én B 100-asommal a magnó egyetlen, 9,5cm/s sebességénél Polimer szalag esetén - a HiFi hangminőség fennáll (50Hz-15 000Hz)!!! Attól tartunk, hogy a leveléből vett második idézettel tökéletesen megmagyarázható az első. Szabó Sándor, Törökszentmiklós, Rezeda út 15., 5200 Kedvenc Hifi Magazin! Nagyon köszönöm, hogy elküldted nekem az olyannyira áhított téli számodat! Örömmel tapasztaltam, hogy semmiféle színvonalcsökkenést nem szenvedtél... Nos, egy baráti jótanácsot kérlek, hallgass meg tőlem, az idősebb jogán, hiszen 25 éves vagyok, te pedig csak néhány hónapos... Jó lenne, ha foglalkoznál a magnószalagok tesztelésével. Először is; neked van szalagod, nekem nincs... Nekünk sincs. Kozma Benedek, Bp. Dob u. 87., 1077 ...A Polimer-cikknek az a megállapítása, hogy vas-króm kazettát nem lehetett kapni, nem helytálló, mivel karácsony előtt a Skála áruházban még pult felett is lehetett kapni Sony FeCr típusú kazettát... Sajnos, számos olvasónk éppen abban a pillanatban nem tartózkodott a Skálában. Nemcsak a GX 4000 Kallós Tibor, Székesfehérvár, Olaj u. 66., 8000 ...Amikor elérkeztem a 24. oldal első hasábjának végéhez - ahol a GX-es Akaik egy kellemetlen jelenségéről írnak -, szinte felugrottam az újsággal együtt. Talán kitalálják, hogy miért. Valószínű, hogy a jelenség azonos azzal, amit én tapasztalok, és 1977 óta nem találok rá megoldást. Készülékem Akai GX 630D. A mélyhangokat én a belső sávon hallom, mégpedig az alatta lévő sávról. Tehát a 3-as sáv hallgatásakor a 4-ea sáv mélyhangjait, a 2-es sávról pedig az 1-es sávét hallom visszafelé... nem tudok belenyugodni, hogy 19-es sebességen szinte használhatatlan. Minden részvétünk Öné, mint a negyedcsíkos magnótechnika egyik áldozatáé. Amit Ön is megfigyelt, az kisebb-nagyobb mértékben, de minden negyedcsíkos magnó hangján felfedezető - ami persze nem fogja megvigasztalni sem Önt, sem az olcsóbb készülékek tulajdonosait. Hogy miért nem panaszkodnak erre többen? Talán azért, mert a közhasználatú magnók többsége még 19-es sebességen sem elég jól közvetíti az egészen mély (60Hz alatti) hangokat, másrészt még az azonos típusú magnófejek között is nagy eltérések adódnak. Mondhatnánk, térjen át két sávra - de már a 19-es szalagsebesség propagálásával is közbotrányt okoztunk a hazai szalagmizéria közepette... AMATŐR NYELVÉSZEK FIGYELEM! Következő három kiadásunk a tiszteletdíj találjatok megfelelő magyar szót az alábbiakra: Bookshelf-hangdoboz - könyvespolcon is elhelyezhető, de a minidobozoknál azért nagyobb hangsugárzó Woofer - mélyhangszóró; midrange - középhangszóró (olyasmi kellene helyettük, mint a "tweeter" helyett a "csipogó") Változatlanul szívesen fogadunk javaslatokat a tuner, a receiver, a tape deck kifejezések magyarítására is. Vigyázat: nem körülírást várunk, hanem találó, rövid szót! Minden tiszteletünk azoké, akik szerencsét próbáltak, hiszen olyasmire vállalkoztak, amibe nekünk már beletört a bicskánk. Az eredmény, az eredmény egyelőre mérsékelt, de bizonyára lesz még jobb is. Ilyesfajta pályázatok futottak be: tőrádió, tőmagnó, ráerősítő, magnóváz, főrádió, vezérlő, hangoló, ráder (!), rádió- és magnóalap, illetve -egység, alapvevő, rá-adó, kombirádió magneton, magnófedélzet - íme, közreadtuk őket. Mégis, hogy lelkesítsük nyelvújítóinkat, hat Olvasónknak megszavaztuk a tiszteletdíjat, annak ellenére, hogy amit ajánlottak, az nem annyira új, mint inkább helyes. Bibók Péter salgótarjáni, Molnár György kaposvári és Szerencsés György szegedi olvasónk a szalagjátszó kifejezést ajánlja. Ez ismert, de nagyon kevéssé elterjedt szó; a "lemezjátszó" analógiájára szerkesztették. Rokonszenvezünk vele, de még el kellene dönteni, hogy "deck"-et jelentsen-e, avagy bármiféle magnót. Zimányi Árpád (Miskolc) két idegen eredetű, de elfogadott magyar szót egyesit: magnópult. Nem túl szép, de tömör és pontos - talán beválik. (A gyakorlat dönti el.) Végül a miskolci Molnár Ferenc és a budapesti Nagy Mihály javaslatában azt az eltökéltséget méltányoljuk, amely ezúttal belőlünk hiányzott. Ők kijelentik, hogy receiver ide, receiver oda, ezt a gépet nevezzük csak szépen rádiónak, ahogy más is hívja, merthogy ez a becsületes neve. Alighanem igazuk van; hiszen a hagyományos értelemben vett rádiók nem tartoznak a hifi körébe, s ha mégis dolgunk akad velük, akkor még ráérünk megmagyarázni, hogy kivételesen valóban rádióról lesz szó. Egyébként viszont ez a régi és jó kifejezés felszabadul a mi céljainkra. (A "tuner" helyett persze valami mást kell kitalálni.) Tartozunk még egy vallomással: az előző számunkban a szerkesztő tolla megbokrosodott, és ez a szó csúszott ki alóla: sasszé - ami nem alvázat jelent (sasszi), hanem tánclépést. Mint egyik olvasónk meg is jegyezte: ennek csak annyiban van köze a hangszórókhoz, hogy a tánclépést zenére szokták lejteni. Miután a "sasszé" szó itt valóban helytelen, az angol közvetítéssel érkezett, de feltehetően francia "sasszi"-t (chassis) pedig nem fogadta el a köznyelv, - a legokosabb, ha ezentúl egyiket sem használjuk. * Átprogramozás Hárs Péter, okleveles gépészmérnök, Budapest (Álnév; a levélíró kérésére nevét, címét és berendezésének típusjelét nem közöljük.) ...Valóban kevesen értenek hifiül hazánkban, a "szakértők" néhány szabályt erősítő kivételtől eltekintve műszaki (prospektus) szemléletűek. Nagyon kevés embernek van módjában saját kritikusa és értő fülével megfelelő körülmények között végighallgatni a különböző élvonalbeli készülékeket, és kitapasztalni, hogy az agyonreklámozott berendezések valójában "szubjektíven" milyen hangot szolgáltatnak. Meggyőződésem (mint Önöknek is), hogy a jelenleg elterjedt műszaki specifikációk nem jellemzik kielégítően a készülékeket, különösen nem az elektromechanikus átalakítókat. Ez a vélemény a saját tapasztalataimból következik, sikerült méregdrágán egy jóhírű, márkás berendezést összevásárolnom. (Az ára körülbelül 15 000,- márka. Szerk.) Bizony gyengécske hangot produkál. Különösen a hangdobozaim "színesek", igaz, hogy romba lehet velük dönteni a házat. Erősítőm, nagyhírű cég csúcsmodellje, kitűnő műszaki adatokkal rendelkezik. A hifi műszaki oldalához eléggé értek, a legmodernebb műszerekkel mértem végig. Nos, megjelent a Magazin, és nem tudtam ellenállni a kísértésnek, hogy meghallgassam Petike Lajos nagyradicsért berendezését. Hátamra kaptam tökéletes erősítőmet, és beállítottam hozzá. Kb. egy órát hallgattam a "hardware"-ját, és bizony elcsodálkoztam, hogy ilyen létezik. Megdöbbentő, hogy a Spendorok milyen jól szólnak, nagyon emlékezetes élmény volt. Sajnos, nem képes a számomra kívánatos nagyobb hangerő produkálására, de hihetetlenül életszerű, csodálatosan tiszta hangot hallottam. Azt a bizonyos szárnykürtöt (a többi hangszerekkel együtt) tényleg a "szoba sarkában fújták". Jó, jó. A hangdoboz tényleg kitűnő, de vajon jobb-e az agyondicsért őskori csöves Radford az én szintén agyondicsért kitűnő erősítőmnél? Szétdobtuk a lakást, padlónmásztunk, kábeleket szereltünk, majd feltettük az első lemezt, és jött - a lelombozódás. Az enyém sokkal rosszabbul szólt... s ami vérlázító, a minőségkülönbség Art Garfunkel énekhangjánál jelentkezett. Énekhangjánál! Nincs benne nagyon magas és különösen mély összetevő: lassú szóló, gyors változások, impulzusok nélkül. Nehéz elmondani, mi volt a különbség. A hangképben egyforma intenzitással voltak mélyek és magasak, a Radford kristálytiszta, szárnyaló, nyílt, sima, az egész szobát betöltő énekhangot produkált, míg az enyém, bár hasonlóan, de egyáltalán nem szárnyalóan, és főként - csak ezt tudom mondani - érdesen, gorombán szólt. Ennyit erről, és még annyit, hogy beszámolómat a jelenlevőkön kívül, villamosmérnök kollégáim közül senki sem hitte el. Azóta "átprogramozottnak", "Petike-őrültnek" és le sem írhatom, még minek becéznek. Hangsúlyozom, Petike sem "csőfülű". Előző, tranzisztoros, nem túl drága, és szintén borzasztóan ronda Sugdenje véleménye szerint alig különbözik a Radfordtól, és még felsorolt néhány igazán kitűnő típust. Tanulság: majdnem minden drága, csillogó, kitűnő hifi-cucc csak addig szól szépen, (ha egyáltalán szépen szól), míg egy sokkal olcsóbb, és sokkal szebb hangú társával össze nem hasonlítják... Szerintem hifistáink 99 százaléka hasonló helyzetbe kerülne ilyen összehasonlításkor. Íme a Magazin legfőbb értéke. Ha két évvel korábban jelenik meg, elkerülhettem volna ezt a zsákutcát, és most már sokan elkerülhetik. Zsebre megy... A Revox-Akai mérkőzés nálam a Revox elsöprő győzelmét hozta. A Revoxokban elég sok belső beállítóelem van. Ezek szeretnek Regensdorftól Budapestig elállítódni, de szakértő, szervizkönyv szerinti újra beszabályozásuk után az Akait és a saját kitűnő specifikációjukat is könnyedén lekörözik. Szubjektív meghallgatáskor is ezt tapasztaltam. (A Revoxok egyik legnagyobb erénye, hogy Regensdorftól Budapestig nem szeretnek elállítódni. Amit mi használtunk, egyébként is agyonmért példány volt. Igazat adunk azonban Önnek abban, hogy más, jobb kontrollberendezésen, mint amivel az Akait teszteltük, a különbség nagyobb lett volna. Szerk.) A hifi nem cél, hanem eszköz, és ezt az ekvalizátor-tesztre válaszolom. Készséggel elismerem, hogy kitűnő berendezésen, kitűnő lemezt hallgatva csak ronthat a hangképen, de saját gyakorlatomból tudom, hogy régebbi, rosszminőségű, már a stúdióban elfuserált lemezfelvételeknél nagyonis hasznos, jelentősen lehet vele a hangképen javítani. És én elsősorban a zenét szeretem, csak utána a hifit... Mi is elsősorban a zenét szeretjük, és ezért nem használunk ekvalizátort. Próbáltunk pedig, nem is egyszer. A szerkesztő például, egy ízben vagy 28 régi poplemezt szeretett volna a "szuper hangszínszabályozó" segítségével magnóra felvehetővé varázsolni. A huszonnyolc közül egyetlen egyen sem segített az ekvalizálás. Amit a hanglemezgyár egyszer elrontott, azt soha többé nem lehet rendbehozni, csak elbizonytalanítani, tovább rontani. És még valamit. Az ekvalizátor elsődleges célja mégiscsak a teremkorrekció, s nem pedig az, hogy minden egyes lemez meghallgatásakor 20 gombot kelljen ide-oda tekergetni, a fülünk és a pillanatnyi hangulatunk ihletésére. Keravillámgyors Elszántabb Olvasóink talán emlékeznek legutóbbi délibábunkra: a drága mágneses hangszedők tűjét rendszeresen mikroszkóp alá kéne helyezni - de vajon hol? Nos, ötletünk visszhangra talált, az alábbi levél tanúsága szerint. A magazin 1979/80 téli számának 49. oldalán felvetettekkel egyetértünk és a probléma megoldására intézkedtünk. Műszaki Vevőszolgálatunk (Bp. V., Báthory u. 25.) részére a szükséges műszereket beszereztük, és ott bárki részére a lemezjátszótűk ellenőrzését díjtalanul végezzük. Kérjük, hogy a fentieknek lapjukban helyt adni szíveskedjenek. Egyben köszönetet mondunk, hogy felhívták figyelmünket egy olyan vevőszolgálati tevékenységre, melynek végzését kötelességünknek tartjuk. Erdős András igazgató KERAVILL Kiskereskedelmi Vállalat Trebax (Két levél - két válasz) Kossuth Gábor, Miskolc, Ságvári u. 32., 3532 Örömmel fogadtam lapjuk megjelenését, s azt érdekesnek, tanulságosnak találtam. Csodálkoztam azonban, hogy egyetlen szó sem esik arról a kérdésről, amely számomra közel húsz éven át a legfőbb gondot jelentette, s amely ma is általában megoldatlan, holott döntő fontosságú. Hivatásomnál fogva u. n. "komoly zenével" foglalkozom, ugyanis szimfonikus zenekari hegedűs vagyok és hegedűtanár. Ez a tény bizonyára döntő a szemléletemre nézve, de tapasztalatom szerint a komoly zene minden hívét fájóan érinti az, amiről most beszélni akarok. A szimfonikus zenekari hangzás alapja a vonós hangszerek hangzása, hiszen a zenekar nagyobbik felét ők teszik ki. Ezen belül is elsősorban a hegedűhangzás az, amelyik áltatában uralkodó. Jó hegedűhangzás nélkül nincs zenekari muzsika, nincs opera, oratórium, nincs hegedűverseny, vonósnégyes... Huszonnégy évvel ezelőtt kezdtem lemezgyűjtéssel foglalkozni, kizárólag komoly zenével. Rögtön keservesen kellett tapasztalnom a legtöbb szimfonikus zenei hangszer viszonylagos jósága mellett a hegedűhangok elviselhetetlenségét. Ha levágtam a magas hangokat, fakó volt, tompa, színtelen, ha pedig csak egy kicsit is megpróbáltam kiemelni, a magasabb hegedűhangok (főleg erősebb dinamikánál) elkezdtek zörögni, zizegni, a hang érdessé vált, "szőrössé", kemény csörömpöléssé, egyszóval kibírhatatlanná. Akkor hát inkább legyen fakó és színtelen, így még mindig "csak" hiányérzetet kelt, valami negatívumot és nem pozitív rosszat - így okoskodtam... Egyszer aztán megjelent a boltokban a Goodmans Trebax magassugárzó. Ennek kb. öt éve. Az irodalomból tudtam, hogy jó, rögtön vettem kettőt... Amint a Trebaxokat megvettem, beépítettem a Videoton Brillantokba, természetesen előbb kivágtam onnan a benne zörgő papírmembrános hangszórót (a magassugárzót). A Trebax első kipróbálásakor meg kellett kapaszkodnom, nem akartam hinni a fülemnek. Megszólalt a szobámban egy igazi hegedűhang, amely fényes volt, csillogó, mégis lágy, "gömbölyű", testes, sima hang, melyben a reszelősségnek nyoma sem létezett. A régebbi hanglemezek hangja egyszeriben sokkal jobb lett. Boldog voltam... Az ember azonban telhetetlen. Néhány év múlva ismét lépni szerettem volna egyet előre. Ekkor már magnófelvételeket is csináltam, úgy éreztem, leginkább egy jobb erősítőre volna szükségem. S megjelent a kirakatokban a dán rádió-erősítő. Megvettem a hozzáadott két Orion HS 400-as hangfallal együtt. Azt reméltem, azóta talán már nálunk is megtanultak hangfalat gyártani, a az ebben lévő dóm-magassugárzó jobb lesz, mint elődeinek zörgő masinái. De ismét nagyot csalódtam. A méregdrága dán hangfallal ugyanúgy szóltak a hegedűk, mint a régi olcsó, kommersz rádiókon. A HS 400-nak magashangja csak akkor van, ha a potméterrel alapos magaskiemelést végzünk, akkor viszont elviselhetetlen, legalább is vonós hangszerekre. Vékony, vinnyogó, kemény, zörgős, egyszóval a nagy kiadás ellenére is úgy éreztem, ott vagyok, ahol évekké: Nekiestem hát a vadonatúj, garanciális hangfalnak, s ezt is kibeleztem. A dóm-sugárzó helyébe tettem a Trebaxot, s az eredmény most is elbűvölő volt. A dán rádió szárnyakat kapott, s vele én is röpdösni tudtam volna az örömtől. Ennek a történetnek a tanulsága azonban egyáltalán nem ilyen örömteli. A Hifi Magazin a hangszórókkal kapcsolatban állandóan a mély hangok problémáiról ír. Nyilván azért, mert a mai tánczenében az igen erős basszus az, ami állandóan dominál, másrészt, mert a tánczenei hangszereket a kapható magassugárzók elég jól hozzák. Dehát nincs kétféle hifi, egy tánczenei és egy komoly zenei! Mert, ha van, úgy azt kell mondanom, komoly zenei hifi hazánkban egyáltalán nem létezik, s ennek a jó magassugárzók hiánya az oka... Már-már arra kell gondolnom, hogy az elektroakusztikus szakemberek is úgy vannak vele, mint az a beat-es ismerősöm, aki miután egyszer véletlenül betévedt egy szimfonikus hangversenyre, megdöbbenve tapasztalta, hogy élőben milyen nagy a hegedűk torzítása. A szerencsétlen eddig csak gépzenén hallott hegedűhangot... Néha még magam is felébredek hajnaltájt, ha lidérces álmomban azt álmodom, hogy tönkrement a Trebaxom. Mert akkor én sem tehetek más mint meghirdethetem a Hifi Magazin hasábjain, hagy eladó az egész berendezésem. Trebax nélkül használhatatlanná válik minden... Kedves Kossuth Gábor, azt hiszem, nem kell félnie attól, hogy tönkremennek a Trebaxai; a tölcséres hangszórók legnagyobb előnye, hogy nagy hatásfokúak, ezért erőlködés nélkül is leadják a kívánt (akusztikus) teljesítményt. Mégis, engedjen meg egy észrevételt. Noha teljesen érthetőnek tartom, hogy az idehaza kapható, gyatra magassugárzók helyett ezt a régi, megbízható, de nem különösen jó minőségű Goodmans-típust választotta - nem árt, ha megismeri azt a nézetet, amely mind a hangmérnökök, mind a klasszikus zenét kedvelő hifi-barátok körében úgyszólván általános, nevezetesen, hogy a tölcséres hangszórók elsősorban térhangosításra valók, másodsorban stúdióba, hifire lehetőleg nem, de ha már hifire, lehetőleg ne klasszikus zenére, akkor lehetőleg egy fúvószenekar reprodukálására, semmiképpen nem a hegedűére. Ez még a Goodmansénál több kategóriával jobb magassugárzókra is vonatkozik. Ezt azért hangsúlyozom, mert Ön - mint írja - zenekari hegedűs és hegedűtanár, tehát igazán tudja, hogyan szól a hegedű. Ennek ellenére úgy vélem, hogy keltó összehasonlítás hiányában a szükséges rosszat - a tölcséres hangszóró rendkívül plasztikus, de kemény, tolakodó, agresszív hangját - fogadta el, nem azért, mintha ez valóban úgy szólna, mint a hegedű, hanem mert nem volt módjában jobb, szebbhangú, korszerűbb, de egyben korrektebb hangszóróval kísérletezni. Nagyon remélem, hogy előbb vagy utóbb idehaza is hozzáférhet olyan hangszóróhoz, amely feledtetni tudja a Trebaxot. Kedves Darvas László, Levelét köszönettel megkaptam, s bár nagyon elfoglalt ember vagyok, mégis újból írnom kell és válaszolnom a válaszára. Az Ön levele tulajdonképpen csak negatívumokat tartalmaz. Elmondja, mennyire rossza a Trebax, különösképpen a hegedű szempontjából, melyre nekem elsősorban szükségem van. Elmondja róla, hogy kemény, agresszív, tolakodó, nem hifire való stb. De egyetlen szóval nem említi, mi az, amit helyette ajánlani tud, ami Ön szerint az én, s a többi sokezer klasszikus zenét szerető számára megfelelőbb lenne. Egy kicsit a Hifi Magazin stílusát érzem a levélen, t. i. hogy semmi sem jó. Mert a többszáz dolláros, csúcsteljesítményű készülékekről, melyeket a Hifi Magazin ismertet, végül is azt hozza ki konklúzió gyanánt, hogy azok sem elég jók. Szép, szép a maximalizmus, de a hazai körülmények között azért ez egy kicsit túlzás. Nagyon szívesen venném, ha közölné, melyek jelenleg a világpiacon a klasszikus zenére leginkább használható magassugárzók, és kb, mennyibe kerülhetnek? Ha elérhető az ár, külföldi kapcsolataim révén meg fogom szerezni valamelyiket. Jómagam a nyugati prospektusokban közölt hangfalakban általában dóm-sugárzókat látok, ennek a fajtának minőségéről viszont nagyon lesújtó a véleményem. A levélben ellentmondást is érzek. Azt állítja: a Trebax térhangosításra és stúdióba való, de hifire nem. Tudtommal a stúdiókban vannak a legkiválóbb hifi-berendezések... Ön azt írja, hogy előbb-utóbb itthon is kapható lesz olyan magassugárzó, mely "feledtetni fogja a Trebaxot". Erre csak azt mondhatom, nem vagyok olyan fiatal, hogy évtizedeket tudjak várni. Pillanatnyilag olyan hangszóró sincs a hazai piacon, amit egyáltalán össze lehetne vele hasonlítani. A hazai "magassugárzók" csak zörgő masinák mellette. Magas hangjuk alig van, de ez legalább ronda. Attól tartok nem lesz olyan könnyű az a feledés!... Kedves Kossuth Gábor, a Hifi Magazin, szándékát tekintve, nemhogy nem maximalista, hanem kifejezetten minimalista. Tendenciózusan megkritizálunk néhány (nagy gonddal kiválasztott) méregdrága holmit, bizonyítva, hogy ezek hangminőségét esetleg sokkal olcsóbban is meg lehet közelíteni, sőt akár túl is lehet szárnyalni. Keressük a jó és olcsóbb etalonokat, illetve a csaknem ilyen jó, de még ezeknél is könnyebben hozzáférhető, a magánembereknek és a kereskedőknek egyaránt ajánlható modelleket. Ez természetesen nem megy máról holnapra. Rátérve a lényegre - a Trebax és a hasonló rendszerű csipogók hangkarakterére - én nem csupán a magam véleményét írtam meg, sőt, elsősorban nem azt, hanem a "jobb" audiokörök tökéletesen egybevágó nézetét. Ha eltekintünk néhány futurisztikus modelltől, mint a méregdrága ribbonok vagy az EMIT-tweeterek, szinte mindenütt dóm-csipogókat alkalmaznak a hifi-dobozokban. Ezekből persze ilyet, olyat, amolyat is lehet gyártani. Önnek kell eldöntenie, hogy amelyeket eddig módjában állt hallani, azok vajon reprezentálhatják-e ezt a hangsugárzó-típust. A tölcséres hangszóróknak mindenképpen van valami jellegzetes a hangjukban, valami többlet az eredeti műsorhoz képest. Ha mindenáron technikai magyarázatot vár, az alábbiakat tudjuk felhozni: 1. A tölcséres rendszerek membránjának sokkal kevesebbet kell mozdulnia ugyanakkora hangnyomás keltéséhez. Ezáltal nagyobb dinamikai tartományt fognak át, és kevésbé szenvednek a frekvencia-intermoduláció egy bizonyos fajtájától (Dopplereifektus!). Ez az előnyük. 2. Ezzel szemben intermodulációs torzítás lép fel a tölcsér toroknyílása környékén a nagy nyomás következtében. Számolni kell a tölcsér falának rezonanciáival. Végül a torok- és a szájnyílás között állóhullámok alakulnak ki, s ezek mind a frekvencia-, mind pedig a fázismeneten éreztetik hatásukat. Ezek a hátrányok. A fontos azonban mégiscsak az, hogy ezekután hogyan szólnak. Előző levelemben pusztán csak figyelmessé szerettem volna tenni Önt az ellenvéleményekre, most azonban már arról tudósítatom, hogy következő, augusztusban megjelenő számunkban oldalakon át publikálunk (ilyen vagy olyan szempontból) autentikus véleményeket azokról a hangdobozokról, amelyeket etalonnak szeretnénk tekinteni. ("Referenciák"). Addig tehát a türelmét kell kérnem. Végül azokról a jövőbeni magassugárzókról, amelyeket talán itthon is kapni lehet majd. Nem állítottam, hogy magyar gyár fogja készíteni őket. Többszáz dolláros típusokat persze könnyű dolog jó szívvel ajánlani (például bizonyára Ön sem csalódna az ezerdolláros Sequerra-ribbonban...); olcsó és mégis elfogadható modelleket ajánlani viszont nehéz. Mi ezen dolgozunk, de tanácsokat csak akkor adunk, ha felelősséggel tehetjük. És akkor mindenki számára. őszinte híve: Darvas László Optimálfázisú hangsugárzók Lihovay Zoltán Bp., Tanács krt. 3/c., 1075 Az egyszerűségen kívül van-e más előnye a dómsugárzónak a gömbfelületen elhelyezett, több, papírmembrános magassugárzóval szemben? A fáziskiegyenlített hangdobozok esetén létezik-e egyszerű módszer az előlap- "lépcsőzés" méretezésére? Esetleg pusztán az egyes hangszórók hatásos felületeit hozzák egy síkba?... A magassugárzókat illetően úgy gondoljuk, Ön két kérdést foglalt egybe. Az elsőre az a válaszunk, hogy a dómsugárzók ma már egyértelműen megnyerték a versenyt a hagyományos papírmembrános magassugárzókkal szemben. Második kérdésére (neves szakírók véleményére támaszkodva) azt válaszolhatjuk, hogy ajánlatos a frekvenciasáv egy-egy szakaszát egyetlen hangszóróval lesugározni. Több sugárzó párhuzamos alkalmazásakor általában interferenciák lépnek fel, s ezek leronthatják nem ugyan a sztereó képet magát, hanem annak stabilitását. Az optimalizált fázisú hangsugárzók elmélete és gyakorlata ma még kiforratlan, semmi sem bizonyítja, hogy ezek a hangsugárzók valóban fölényben volnának az ebből a szempontból nem-optimalizált rendszerekkel szemben. A teória alapjában véve helyes ugyan, de prófétái (szokás szerint) valószínűleg megint túlhangsúlyozzák egyetlen műszaki paraméter jelentőségét. Mindenesetre felhívjuk érdeklődő Olvasóink figyelmét; hogy komplett rendszerek tervezéséről van szó; a hangszórók lépcsőzetes elrendezése csupán egyik (külső) feltétele a fázis-linearitásnak. Telefon és írógép A. G. Bell nevével két készüléket asszociálunk, igencsak eltérő érzelmekkel. Az egyikhez, egy régi, Bell-gyártmányú, csöves erősítőhöz, amellyel a szerkesztőnek évekig volt szerencséje "fűteni" a szobáját, nagyon kellemes emlékeink fűződnek. Annál több kényelmetlenséget okoz nekünk a másik: a telefon különösen lapunk megszületése óta. Mi együttérzünk mindazokkal, akik telefonon próbálják elérni szerkesztőségünket. Bizonyisten csak néhány pillanatig tartanak fel bennünket, csupán addig, amíg segítünk eldönteni, hogy milyen hangszedőt hozassanak az - ugye, megértjük - éppen holnap reggel kiutazó ismerősökkel; de ha már úgyis beszélünk, esetleg tisztázhatnánk, milyen hazai hangdobozt érdemes beszerezni, például Videotont, de szóba jöhet a BEAG és az Orion, valamint mitagadás néhány külföldi cég terméke is, különösen, ha azt is megmondjuk, milyen magnóval tanácsos kiegészíteni a pillanatnyilag még meg sem vásárolt erősítőt. (Vagy legyen mégis receiver?) Mégis, arra kell kérnünk a telefonálókat: irgalmazzanak nekünk. Megállapodásunk, sőt fogadalmunk, hogy senkinek sem válaszolunk telefonon. Amit ugyanis felelősséggel mondhatnánk, azt nyomtatásban szeretnénk közreadni (vagy legalábbis levélben). Amit pedig csak bizonytalanul tudunk vagy sejtünk, azt visszatartjuk mindaddig míg bizonyosságot nem szerzünk felőle. Ebben viszont semmi sem tart fel bennünket jobban, mint a telefoncsörgés. Annál inkább szeretnénk rábeszélni Olvasóinkat az írógép használatára. Tudjuk, a gép nincs mindenkinek a kezeügyében, de aki akar, hozzáfér. Az az Olvasónk, aki - a mi írógép-mániánkat illető - nemtetszésének parodisztikus levél formájában adott kifejezést, gondolja meg: ismét vagy 6-700 oldalnyi, részben kézzel írt szöveget sillabizálgattunk végig - hitünk szerint lelkiismeretesen. S vegye még hozzá, hogy az olvasói levelek tanulmányozósára nekünk többnyire akkor marad időnk, amikor úgy körülbelül japánban van dél. Helytakarékos labirintus Szaller László, Győr, Vörösmarty u. 13., 9022 ...Ajánlom figyelmébe azoknak, akik a "transmission line" megépítésével fáradoznak, hogy ha a labirintust csak kétrét hajtják, úgy az nagyon helytakarékossá válik. Pl. nekem 48x38cm alapterületű, igaz, 220cm magas, de így felállítva nagyon jól elfér kis szobámban. Őszintén irigyeljük, hogy ilyen jól megfér helytakarékos, 400 literes labirintusával, amiből sztereóban feltehetően kettőre van szüksége...