Edison-Galaktika  (Pernye András a hangrögzítésről)


    A könyvek halmazát Gutenberg-galaktikának is nevezik. Most új
  galaktika  jött  létre  -  nevezzük  Edison-galaktikának? Évente
  egymilliárd hanglemez jelenik meg a világon. A rádió műsorainak is
  mintegy hatvan százaléka zene, és a televízió is mindinkább részt
  vállal  a muzsika megkedveltetésében, közkézre adásában. Az élő
  hangversenyek   már   nem  tudják  felvenni  a  versenyt a
  tömegkommunikációval. Bár a koncertek az egész világon telt házakat
  vonzanak egyedi élményük, megismételhetetlen atmoszférájuk miatt, a
  zene mégis csak műszerek, vagyis mikrofonok, stúdióberendezések,
  lemezjátszók közvetítésével jut el a hallgatókhoz. A gépkorszaknak
  nevezett huszadik században tehát átalakul a muzsikának századok óta
  érintetlen funkciója, az emberrel való találkozásának formája. Erről
  mondja el gondolatait Pernye András, a Zeneművészeti Főiskola tanára,
  a neves zeneesztéta.


                   *


    Nyilvánvaló:  a  gépesítés  korában tudomásul kell vennünk a
  gépzenét, egyszerűen azért, mert van: és ha nem volna, a zenélés már
  akkor sem volna olyan, mint Bach korában volt.
    A  gépzenének  a  zenekultúrában,  elsősorban  a  zenei
  ismeretterjesztésben vállalt szerepét nem szabad lebecsülni. Régebben,
  ha valaki megszeretett egy zeneművet, vagy megtanulta - vagy várt, míg
  az a koncerten sorra nem  került.  Ma  megveheti  hanglemezen,
  számtalanszor meghallgathatja, új részleteit fedezheti fel, és így -
  jóesetben - eljut a mű teljes megértéséhez.

    A zeneoktatásban is - az én területemen -, bár csekélyebb a
  jelentősége, de használunk hanglemezt. Amióta tanítok, a magyar
  zenetörténetet mindig három nagy mesterre próbáltam "kiélezni", s ez a
  három: Bakfark, Liszt, Bartók. Bakfarkot éveken keresztül  csak
  versek,  írott  zenei  dokumentumok,  illusztrációk révén tudtam
  megismertetni hallgatóimmal. Azután elkészültek a Bakfark-felvételek,
  és most, hanglemezről megszólalnak a tizenhatodik századi motetták,
  lantfantáziák. Úgy is mondhatnám, a zenetörténet hangzó világgá vált.
    Az már más kérdés, hogy nekünk még Szabolcsi Bence zongora mellett
  tanította a zenekari műveket, az operákat, a dalokat mindent - és
  többnyire fejből. Ő soha nem használt hanglemezt, nyilván csak abban
  hitt, hogy ő ott "előállítja" a zenét, és ez a közvetlenség többet ér
  minden nagyzenekari mű tökéletességénél. Mi akkor az ő zongorázásából
  Beethoven Vonóstrióit rekonstruáltuk - ma már karmesterek is lemezről
  tanulnak. A mai oktatásban nem lehet úgy boldogulni, mint régen, és
  nem csak azért, mert nem tudunk úgy zongorázni, mint Szabolcsi Bence.
  Az embereket elkényeztették, mindent készen kapnak. Egyszerűen nincs
  annyi fantáziájuk, hogy elképzeljenek egy vonós művet más hangszeren.
  De hiszen ez nem hegedű, hanem zongora! - mondanák.

    Viszont  ha  már hangfelvétel, akkor (a hangversenyek után)
  mindenképpen a koncertfelvételekre szavazok - tudomásul véve esetleges
  hibáikat. Minden steril hangzásnál többet ér az előadó pillanatnyi
  felfogása, érzelmi állapota: ez melléütésekkel is több izgalmat
  sugároz, mint a stúdiófelvételek rideg pontossága.

    Ami engem ennél inkább aggaszt, az, hogy hivatásos zenészek is vad
  hanglemezgyűjtőkké válnak. Ma már ott tartunk, hogy nem Verdi, már nem
  is az énekes, hanem a rendező, sőt, a hangmérnök a fontos. Őrült
  pénzeket adnak ugyanazon művek különböző feldolgozásaiért, holott
  egyetlen felvétel is tökéletesen elegendő. Tudniillik zongoradarabok
  és nagyzenekari művek esetében felvétel és felvétel között nincs
  színvonalkülönbség.
    Tettem nemrégiben egy kísérletet ezzel. Beethoven Egmont nyitányát
  játszottam le gyakorló muzsikusok előtt hanglemezről, tíz különböző
  zenekarral, illetve karmesterrel.  Ancerl, Furtwänger, Ferencsik,
  Toscanini, Bernstein, Fricsay, Klemperer, Kletzky, Komor és Bruno
  Walter - mindegyikük igazán jellegzetes egyéniség. Természetesen a
  borítókat félretettük, a korongok címkéit leragasztottuk. Negyvenöten
  szavaztak: az eredmény egyértelmű volt. Klemperre, amikor ő vezényelt,
  mindössze hatan tippeltek, tizenegyen Toscaninira, a többiekre mind
  másra. Pedig hát aligha képzelhető el egymásnak annyira ellentmondó
  két karmester, mint ők ketten.
    Egyszerűen képtelenség, hogy valaki tízféle felvételt vásárol, és
  megpróbálja elhitetni önmagával, hogy akár egy nüansznyi különbséget
  is képes meghallani. Az emberek borzasztóan befolyásolhatók. Ha
  valahol, hát itt érvényes, amit József Attila mond: "neve, ha van,
  csak áruvédjegy". Azt hallanak bele a műbe, amit ők akarnak. A,
  Toscanini! - és Toscanini csakis jó lehet! - egy "fogalom", aki
  dirigál! Ha meghallanak egy lemezt, rögtön a borítót keresik, hogy
  tudják, mit kell érezniük.

    Természetesen  vannak  olyan  zenei instrumentumok (például a
  hegedű), amelyek a felvételeken is megkülönböztethetők, és Saljapin
  hangját is lehetetlen bárkiével összecserélni. A dzsesszben pedig -
  lévén ez improvizatív műfaj - a mű és az előadó azonos, tehát a
  tartalom, a zenei gondolkodásmód elárulja az előadót.
    Én az ügy mellett állok, vagyis művek mellett. Nem csodálatos
  akusztikára van szükség, hanem zenére, és arra, hogy tehetséges
  emberek muzsikálhassanak.

    (S hogy miért nem írok zenei kritikákat.) Nekem már nagyon sokszor
  bebizonyították, hogy nem volt igazam. Már nem bízom abban, hogy jól
  ítélem meg a dolgokat, sőt, nem is hiszem, hogy ez egyáltalán
  lehetséges. Pontosan tudom, mennyire befolyásolja a zene kritikust az
  előadó híre, személyiségének sugárzása - és ez az, amit semmilyen
  hangfelvétel nem rögzíthet. Vagy a kritikus aznapi hangulata! Az, hogy
  tulajdonképpen mit akar hallani - mert pontosan ezt hallja majd abban
  az előadásban!
    Amikor Csáth Géza az Éjszakai esztetizálás kritikáit írta, 1906 és
  1912 között, lényegesen egyszerűbb volt a helyzet. Ne felejtsük el,
  akkoriban hetente egy vagy két hangversenyt rendeztek, volt idő
  megemészteni  a  hallottakat.  Ma  jóformán  naponta  hallhatunk
  ugyanennyit, de legalábbis ötöt-hatot minden héten.

    A kritikus csak akkor lehet szubjektív, ha objektíve már ismeri a
  művet. Ha ennek már a lehetőségében sem bízik, reménytelen a helyzete.
  A jó kötéltáncosnak is nemcsak hogy valóban tudnia kell a mesterségét,
  de hinnie is kell, hogy átjut a túloldalra. Mivel a hitem teljesen
  megingott  abban,  hogy  élő előadásokat meg tudok ítélni, még
  nehezebbnek  tartom, hogy elbíráljak egy hanglemezről megszólaló
  produkciót - itt még az előadó sem áll előttem.


                               Bende Mónika