Teszt - Lemezjátszók I.
  Hifi-lemezjátszók a hazai boltokban (1.)

    Amikor "tiszta asztalt" teremtünk, vagyis számbavesszük, mit
  tekinthetünk "magyar hifinek" 1979-ben, mindenképpen a lemezjátszókkal
  kell kezdenünk a sort. Hiszen bárhol hallunk is zenét, szinte biztos,
  hogy hanglemezről szól. De van egy másik okunk is rá, hogy első
  (kétrészes) összefoglaló tesztünket a lemezjátszóknak szenteljük.
    A Hifi Magazinnak (amíg csak végleg meg nem találja a közönségét
  és a közönsége is őt), állandóan mérlegelnie kell, hogy inkább
  olvasmányos legyen-e, avagy inkább szakmaibb. Habár mi igyekszünk a
  kedvére tenni mindkettőnek: annak is, aki biciklizni szeret, annak is,
  aki biciklit szerelni, - a Hifi Magazin sokak számára afféle ugrás a
  mélyvízbe.
    Ha mereven értelmeznénk ismeretterjesztői feladatunkat, egy álló
  évig  mást  se  tehetnénk,  mint hogy illendően definiáljuk az
  elektroakusztika  alapfogalmait.  A definícióktól viszont már az
  általános iskolában is mindenki irtózik. Dilemmánkat nagyban enyhíti,
  hogy  tesztjeink  sorát  éppen  a  lemezjátszókkal kezdhetjük. A
  lemezjátszó ugyanis elsősorban mechanikus szerkezet (különösen, ha
  eltekintünk a hangszedőtől), és ezért jóval szemléletesebben lehet
  írni róla, mint például az erősítőkről. A lemezjátszókkal szemben
  támasztható legtöbb követelményt a belátás diktálja, nem csak a
  matematika.
    Teszt-riportunk tárgya: 8 lemezjátszó, a magyar hifi-kedvelők
  tulajdonképpeni gépparkja. (Az egyik várhatóan csak ősszel kerül a
  boltokba.) Nem feledékenységből, de kihagytuk azokat, amelyekből csak
  egészen kevés került forgalomba, vagy a minőségük nem ütött meg egy
  bizonyos  mértéket.  Azokból  a lemezjátszókból, amelyek közül a
  legolcsóbb öt és félezer, a legdrágább csaknem 12 ezer forintba
  került, 1975 óta közel 40 ezer darabot hozott be az ELEKTROIMPEX.
  Különösen sok köztük a Tesla NC 440 (mindenesetre több van belőle,
  mint a Hifi Magazinból). Ezért erről a készülékről különösen fontos
  tudnunk, mennyiben jó, mennyiben rossz, s mennyit lehet javítani
  rajta. (Mellesleg az árlétra aljáról való.) A modifikálás, azaz a
  gyári darabok korrigálása-feljavítása állandó témáink egyike lesz.
    Szeretnénk összekötni a hasznosat a kellemetlennel, és ezért
  vizsgálódásaink közben azt is elmondjuk, mit mértünk és miért.
  Olvasóink  így  nem  csak  ezekről  a  lemezjátszókról, hanem a
  lemezjátszókról (sőt: a tesztekről!) általában véve is fogalmat
  alkothatnak, s így közös alapunk lesz minden ezután forgalomba kerülő
  készülék megítéléséhez. Hangsúlyozzuk, nem annyira maguk az adatok az
  érdekesek, mint inkább a korreláció a műszaki adatok és a hangminőség
  között.
    Ismeretes,  hogy  a  lemezjátszó  három,  funkcionálisan jól
  elkülöníthető  részből  áll:  a  futóműből,  a  hangkarból és a
  hangszedőből. Ebben a cikkünkben a futóművekkel és a hangkarokkal
  foglalkozunk,  következő számunkban a hangszedőkkel folytatjuk, s
  addigra már remélhetőleg közreadhatjuk egy egzaktabbul kivitelezett
  szubjektív tesztünk eredményét, vagyis "füllel" is minősíthetjük a
  nyolc lemezjátszót.
    Ami az adatokat illeti, táblázatunk szükségképpen hiányos. Egyes
  készülékek (Philips GA 308, Lenco L 75) már ötödik éve forgalomban
  vannak,  új példányt nemigen találni belőlük, a régiek pedig a
  legtöbbször már nagyon "le vannak robbanva". Amit korrekt módon
  megmérhettünk  rajtuk  -  például az akusztikus visszahatást -,
  megmértük; néhány adatot, így találtuk igazságosnak, öt évvel ezelőtti
  jegyzeteinkből vettünk át, ha megvoltak.

  A probléma, dióhéjban

    Fut a tű a lemezbarázdában. Valahányszor - akár csak mikronokkal
  is - elmozdul a hangszedőfejhez képest, elektromos jel jut az
  erősítőre. Az a mozgás, amelyre az alatta egyenletesen (!) elfutó
  barázda alakja készteti a tűt: maga a zene. A többi viszont már nem
  az.
    Mi okozhatja a lemezjátszó-tű nemkívánatos elmozdulását? Először
  is az, hogy a lemez nem egyenletesen forog. Másodszor pedig bármi, ami
  rezeg. Rezgésbe jöhet a lemezjátszó minden egyes darabja külön-külön
  és együttvéve; a merev részek; a csapágyazott szerkezetek, a plexitető
  alá bezárt levegő, vagy éppenséggel a hanglemez. Mi hozhatja rezgésbe?
  A járművek zaja az utcáról, a járkálás a szobában, méginkább a
  hangszóróból  áradó  zene,  és természetesen a lemezjátszó-motor
  zakatolása  is,  sőt,  bármilyen  furcsa,  magának  az  apró
  lemezjátszó-tűnek a mozgása is gerjeszteni képes az egész rendszert.
    Csak éppen ezek a rezonanciák - akárcsak a tányér egyenfutásának
  enyhébb hibái - nem feltétlenül válnak külön a zenei anyagtól, és
  ezért nem olyan kirívóak, mint például a lemezjátszó jólismert
  dübörgése, vagy félreismerhetetlen nyávogása. Aztán, hogy a sok
  tucatnyi,  hol  ekkora,  hol akkora hiba eredményeképpen melyik
  lemezjátszó  hangja  mennyire  színeződik el, s hogy egyáltalán
  különbséget lehet-e tenni közöttük - hát erre való a szubjektív próba.

  Futómű

    Azaz: lemeztányér, meghajtó motor, váz. Ideszámítjuk a készülék
  dobozát  is,  hiszen  ennek nem csak esztétikai funkciója van.
  (Helyesebben: nem csak az volna.) Az olcsóbb, nagy szériában gyártott
  lemezjátszókhoz nem terveznek külön vázat, az egészet bedolgozzák a
  dobozba, kollekciónk mindhárom japán darabja ilyen. Pedig nagyonis
  lényeges, hogy a hangkart és a lemeztányért hogyan építik a vázba, azt
  meg a dobozba: jórészt ettől függ, mennyire zavarhatja a készüléket a
  környezete. A gyárak a legtöbb esetben megelégszenek azzal, hogy
  gumilábakat szerelnek a doboz aljára, rezgéscsillapító gyanánt, s így
  próbálják csökkenteni a környezet hatását, - mérsékelt sikerrel.
  Érdekességképpen megemlítjük, hogy vannak, akik (ha megtehetik) nem
  abban  a  szobában  tartják a lemezjátszót, amelyikben a zenét
  hallgatják. Így kevésbé fordul elő, hogy a hangszóró és a lemezjátszó
  "összegerjed", vagyis már az üres barázdáról is erős, búgó hang
  hallatszik. (Ismételjük: ha nem hallatszik, akkor is jelen van a
  hangképben!)
    A három futómű-típus, vagyis a dörzskerék-, a szíjhajtás és a
  közvetlen (direkt) hajtás sémáját magazinunk elején már bemutattuk,
  ezekről most csak annyit, hogy elvben bármelyik lehet korrektebb vagy
  kevésbé  korrekt.  A  nyolc  lemezjátszó között mindhárom típus
  képviselteti magát.
    Két praktikus szolgáltatás, úgyszólván valamennyi készülékről: a
  finomszabályozás a fordulatszám pontos (?) beállításához (kivétel:
  Philips, Akai), valamint a plexitető a por ellen (a Philips teteje
  azonban játék közben nem hajtható le).

  Hangkar

    Feladata: vezetni a hangszedőt a lemezbarázdában. Elvben mindvégig
  a barázda érintőjén kellene tartania a pick-up tengelyét. Minthogy
  azonban a hangkarok általában egy körív mentén mozgatják a hangszedőt
  folyvást  kisebb-nagyobb  hiba  adódik  (szöghiba).  Ezt  úgy
  optimalizálják, hogy a hangkar-hangszedő tengelyt megtörik. Mivel
  ennek az egyenes hangkarokon sincs akadálya, a kecses, kígyószerű
  vonalvezetésnek - a közhiedelemmel ellentétben - kizárólag esztétikai
  jelentősége van. Megjegyezzük, hogy a szöghiba hallhatóságát illetően
  nagyonis eltérőek a szakvélemények.
    Amikor a tű a barázdában mozog, "gerjeszti" a hangkart, s abban
  különféle rezgések lépnek fel, közülük a legdurvább a kar és a
  hangszedő együttes tulajdonságai által meghatározott frekvencián.
  Rezonanciára hajlamos a karon levő összes szerelvény, különösen a
  fejtartó - a "shell" - és vidéke. (Elvben moccannia sem volna szabad.)
  A legkényesebb a hangkar és a hangszedő összehangolása: a hallható sáv
  alatti tartományban, 5-20 Hz között általában igen erős rezonancia lép
  fel, s érezteti hatását az egész hangképben. A tervezők ez ellen főleg
  az ellensúly rugalmas felfüggesztésével próbálnak védekezni.
    A hangkaron lehet beállítani a hangszedőre megadott tűerőt - a
  legjobb  esetben  is csak 10 százalékos hibával. Ami pedig az
  antiskating-erőt illeti, ezt a kommersz karokon lehetetlen pontosan
  beállítani.  Rajta  leszünk,  hogy ne csak olvasmányaink, hanem
  tapasztalataink  alapján  ajánlhassunk  Olvasóinknak  valamiféle
  elfogadható beállítási módot. Addig is: elterjedt nézet, hogy az
  antiskating inkább legyen kisebb a kelleténél, mintsem nagyobb annál.
    Kényelmes a kar-automatika, amely a lemez végén kikapcsolja a
  készüléket és akár a helyére is rakja a kart. Ne feledjük azonban,
  hogy ezek praktikus szempontok, semmi közük a hangminőséghez. A
  tapasztaltabb audio-barátok mindig gyanakszanak is az automatikák
  láttán: azt latolgatják, hogy ebből a pénzből vajon mennyit lehetett
  volna javítani a lemezjátszó lényegesebb részein.
    Hogy  a  hangszedőt  könnyen  cserélni  lehessen,  gyakori a
  lecsavarható fejszerelvény (shell). Hibája: hajlamos a "lötyögésre". A
  Lenco-modelleken használatos shell nem csereszabatos a széles körben
  elterjedt SME-típusúval.

  Hangszedő

    Következő  számunkban részletesebben írunk róla. Most csak a
  terminológiát  szeretnénk  tisztázni. Az egyes hangszedőtípusokat
  mindenütt másképp keresztelték el, ha elkeresztelték egyáltalán. (A
  magyar lemezjátszó-szabvány is zavarosan fogalmaz.) Mi az angol
  nyelvhasználat nyomán következetesen magnetikusnak fogjuk nevezni azt
  a bizonyos hangszedő-típust, amely az itt tesztelt nyolc lemezjátszó
  bármelyikében is fellelhető.

  Amit mértünk - és ahogyan mértük

    Méréseinket  kizárólag a 33 1/3 percenkénti lemezfordulattal
  végeztük. Tájékoztatásul megadjuk a DIN 45 500 (Blatt 3.) és a hazai
  MSZ 11134-77 számú szabvány (hifi-lemezjátszók) követelményeit is.

  Fordulatszám-eltérés:
  Vagyis hogy valóban milyen fordulattal forog a tányér. A mérés során a
  tű - a gyártók által ajánlott tűnyomással - a lemezbarázdában volt,
  így állítottuk be a fordulatszámot. A DIN +1,5; -1 százalékos. a hazai
  szabvány ±1,5 százalékos eltérést enged meg a névleges értéktől. Nem
  túl szigorú előírás, mindegyik készülék teljesítette.

  Fordulatszám-esés:
  (A lemezjátszótű fékező hatása.) Egy percig mértük a lemeztányér
  fordulatát "üresjáratban", majd a tűt a lemezbarázdára engedve, vagyis
  "üzemi körülmények" között. Az eltérés minden esetben minimális volt.

  Fordulatszám-szabályozás:
  Bár csaknem minden hifi-készüléken mód van rá (általában legalább ±3%
  erejéig), nem valami fontos szolgáltatás - legfeljebb azok számára,
  akiknek abszolút hallásuk van. Ezt a kijelentést az alábbiak miatt
  merjük  megkockáztatni.  Még  ha  külön elektronika hajtja is a
  lemezjátszó-motort, a legtöbb konstrukcióban a hálózati frekvencia
  működteti a fordulatszám ellenőrzésére szolgáló stroboszkópot is.
  Márpedig ha a hálózat frekvenciája akár csak egy fél Hz-cel esik is -
  ami pedig gyakran megesik -, hiába "áll" a jelölés a stroboszkópon, a
  lemeztányér máris 1 százalékkal lassul. (Méréseinket természetesen úgy
  végeztük, hogy adataink pontosságát ez a jelenség ne befolyásolhassa.)
  Megjegyezzük, hogy a Linn-féle lemezjátszón, amelyre már hivatkoztunk,
  egyáltalán nincs finomszabályozás.

  Nyávogás:
  (Avagy szögsebesség-ingadozás - de a "nyávogás" szó meggyőzőbb.)
  A lemeztányér futásának egyenetlenségeire roppant kényes az emberi
  fül: 1-2 tizedszázalékos ingadozást már megérez. Egyes szakemberek
  szerint bizonyos körülmények között 0,06% nyávogás is meghallható,
  sőt, néha még olyan készülékeken is észlelhető nyávogás, amelyeken
  pedig ez a hiba szinte nem is mérhető. Vagyis a lemezjátszók "munka"
  közben nem feltétlenül úgy viselkednek, mint a műszerek előtt.
  Mérni egyébként nagyon sokféleképpen lehet a sebességingadozást:
  szigorúbb  vagy enyhébb módszerekkel. Akik szeretnek dobálózni a
  specifikációkkal, jól teszik, ha végigolvassák az alábbiakat. (A
  mérést világszerte 3,15 kHz-es jelet tartalmazó mérőlemezzel végzik,
  de ki ezzel, ki azzal. Mi Brüel & Kjaer QR 2010 mérőlemezt és EMT 424
  egyenfutás-analizátort használtunk.)
    A reklámcélokra legkevésbé alkalmas adat a teljes nyávogást jelzi
  ("lineáris"). A leghízelgőbb a specifikáció akkor, ha a nyávogás
  összetevői  közül - mert a nyávogás is különféle frekvenciákon
  érvényesül!  -  kiszűrik a "kevésbé kellemetleneket", és csak a
  maradékot mérik ("súlyozott"). Szigorúságát tekintve a kettő közé esik
  a "2 szigma", amely például a nyugatnémet magazinokban szokásos mérési
  módszer (bár ez már más szempont szerint is súlyoz). Miután nekünk az
  a célunk, hogy Olvasóink - azok is, akik ismerik a hifi-magazinokat
  - világosan lássanak, mind a három paramétert megadjuk, most és
  ezentúl következetesen. Az így kapható nyávogási értéknek a tört része
  adódik, ha más módszerekkel, "reklámcentrikusan" mérnek, mint ezt
  egyes japán és amerikai cégek teszik.
    Még annyit teszünk hozzá, hogy a specifikáció nem teljes értékű,
  ha nem adják meg, milyen hangszedővel és hangkarral vették fel a
  nyávogást: különféle kombinációk más-más értéket adnak a már említett
  alaprezonancia miatt. Mi most azt mértük, ami a boltban kapható volt.
    A nyávogás egyébként még ha nem hallható, akkor is jelen van és
  elszínezheti a hangképet. Felhőtlenül derűs kedélyűek lehetnek azok,
  akik a szabványokat készítik, ha a hifi-lemezjátszóktól 0,2% nyávogást
  is elfogadnak. (Az NSZK-ban ezt nemrég verekedték ki maguknak a gyártó
  cégek; a régi szabvány csupán 0,15 százalékot engedett meg. De hát
  fejlődik a technika!)

  Felfutási idő:
  Hogy a tányér mennyi idő alatt éri el álló helyzetéből a tényleges
  fordulatszámát. Ez a paraméter inkább a stúdió-gyakorlatban fontos, de
  a rend kedvéért ezt is megmértük egy EMT 424 egyenfutás-analizátorral.
  A hazai szabvány előírása 5 másodperc; ennyi idő alatt kell a
  fordulatszámnak annyira stabilizálódnia, hogy a nyávogás egy bizonyos
  érték  alá essen. (Táblázatunkban tehát ez az utóbbi érték is
  szerepel.)

  Zaj:
  Ezt is tucatnyi módon lehet értelmezni. Általában vagy néhány Hz-től
  315 Hz-ig mérik a zajt ("A"-görbe), vagy pedig csak 315 Hz közvetlen
  környezetében  ("B"-görbe).  Ámde nem szabad elfelejteni, hogy a
  magnetikus hangszedőket a műszerben is egy fono-előerősítő fogadja.
  Ez, típusától függően, más-más mértékben erősíthet 20 Hz alatt, s az
  eredmény ettől nagyonis függ. Miután Brüel & Kjaer 4416 műszerünk
  előerősítője 2 Hz-től működik, méréseink igen szigorúak: a lemezjátszó
  által a környezetből felvett szubszonikus zajokat is jelzik - ha arra
  a lemezjátszó érzékeny.
    A lemezjátszó-gyárak általában úgy szeretik mérni a zajt, hogy
  készüléküket  egy  60-80  kilós,  többszörös  rezgéscsillapítóval
  ellátott mérőállványra teszik, mondván: így valóban csak a lemezjátszó
  saját zaját regisztrálják, reprodukálható körülmények között. Ez
  nagyon szépen hangzik, de szeretnénk látni azt a háziasszonyt, aki
  beenged  a  lakásába  a  lemezjátszóval  együtt  egy  hatalmas,
  vaslapokból-rudakból-rugókból összeeszkábált szerkezetet is. Annak
  hiányában viszont a lemezjátszó-tulajdonost aligha vigasztalja, hogy a
  zenét zavaró zaj végső soron nem közvetlenül a készülékből ered.
    Ezért  aztán  a lemezjátszókat mi nem állítottuk csillapító
  állványra, hanem csak egy asztalra. Megmértük a dübörgésüket az
  "A"-görbe szerint, majd egy szűrővel is (ez 22,5 Hz alatt vág), végül
  pedig a "B"-görbének megfelelően. A méréshez használt lemez - mert
  ilyenből is számtalan létezik! - ismét a B&K QR 2010 volt, a
  szabványos 315 Hz-es, 5,42 cm/s sebességamplitúdójú jellel: ennek a
  barázdának  a jeléhez viszonyítottuk az üres barázdákból kapott
  zajszintet.
    A hazai és a DIN-szabvány -35 dB-t ("A"), illetve -55 dB-t ("B")
  enged meg. Ez már szigorúbb előírás, főleg, ami az elsőt illeti:
  készülékeink közül csak az NC 440 és a Lenco L 830 D tesz neki eleget.
  (Gyanítható, hogy az L75 is megfelelő eredményt ad, ha kifogástalan
  példányuk kerül a kezünkbe.) A zajért egyébként furcsa módon megint
  csak nem egyedül a futómű a felelős: belejátszik a kar-hangszedő
  kombináció is.

  Hangkar-hangszedő  alaprezonancia:
  Bármely kar-pick up kombináció hajlamos arra, hogy önálló életre
  keljen valahol 5-20 Hz között. Ez az, aminek semmi köze a futóműhöz,
  és mégis növelheti a dübörgést is, a nyávogást is, aszerint, hogy
  milyen frekvenciájú és hogy milyen nagy.
    Csillapítása  nem  könnyű;  a  legtöbb  karon  a rugalmasan
  felfüggesztett ellensúly szolgálna erre. Sajnos, a gyárak általában
  már az eredeti hangszedőre sem "hangolják rá" tisztességesen az
  ellensúlyt, ha pedig kicseréljük a hangszedőfejet más típusúra, más
  rugóállandót (compliance), más effektív tömeget és így egészen más
  rezonanciafrekvenciát  kapunk.  Ennek  illusztrálására  minden
  lemezjátszóról két kar-rezonanciát mutatunk be: egyet a készülék saját
  hangszedőjével  vettünk fel, egyet pedig dzsolidzsókerünkkel, az
  Ortofon FF 15E/II- vel. (Mérőlemez: B&K QR 2010.)
    A jelenleg uralkodó szemlélet szerint az a legjobb, ha az
  alaprezonanciát 10 Hz körül, de mindenképpen 8 Hz fölött tartjuk.
  Mégis, nagyon komoly műszaki érvek szólnak amellett, hogy ez még
  mindig túl alacsony, s az alaprezonancia inkább 13-18 Hz közé essen.
  Természetesen csillapítani is kell, annyira, hogy szinte észre se
  lehessen venni - ami nem éppen könnyű.
    A legtöbb hangkar-hangszedő kombináció 5-8 Hz között rezonál. Ez
  is azt mutatja, hogy szinte minden gyári lemezjátszón bőven van
  javítani való. A rezonanciapontot egyébként úgy lehet felfelé tolni,
  hogy vagy merevebb hangszedőt, vagy pedig könnyebb kart használunk a
  meglevő helyett. De hát "szürke minden elmélet". Rajta leszünk, hogy
  saját tapasztalataink alapján bírálhassuk el: vajon mennyire észleli
  az emberi fül zenei programon a hangkar-hangszedő alaprezonancia
  hatását.

  Akusztikus visszahatás:
  Túlságosan is kényelmetlen jelenség, roppant csúnya diagramokat ad, és
  ezért a gyárak (valamint az audio-újságok) nem szívesen idegesítik
  vele a vevőt. Elsősorban arról ad felvilágosítást ez a görbe, hogy
  mennyire  hat  vissza  a  hangszóró  által  lesugárzott műsor a
  lemezjátszóra. "Összegerjedés" persze csak szélsőséges esetben fordul
  elő, de az akusztikus visszahatás mindenképpen rontja a hangminőséget.
    Mérési szabvány hiányában egy angol szakíró (Martin Colloms)
  eljárását próbáltuk követni. Visszhangmentes -"süket"- szobában egy
  Tannoy Arden hangszóróval 91 dB hangerőt keltettünk a lemezjátszótól
  fél méternyire. Ez afféle közepes vagy annál valamivel nagyobb
  szobahangerőnek felel meg. A lemezjátszó lehajtott plexiteteje fölött
  helyeztük  el  a  mérőmikrofont;  a  hangerőt egy elektronika a
  frekvenciától függetlenül állandóan 91 dB-n tartotta. A lemezjátszó
  motorját  leállítottuk, a tűt egy külső barázdába tettük, és a
  generátorral "végigsöpörtünk" a hallható frekvenciasávon. Vagyis most
  az álló tűhöz képest hoztuk mozgásba a készülék egyes részeit, a
  hangszóró által keltett hanghullámok segítségével. Ha a hangszedőfej
  mozdul el a tűhöz viszonyítva, akkor is kimenőfeszültség jön létre a
  hangszedő bemenetén!
    A diagrampapír legfelső vonala tulajdonképpen a zenei programot
  jelképezi (1 kHz-es mérőjel, 10 cm/s, bal-jobb csatorna), a szintíró
  ehhez képest mutatja, milyen frekvencián mennyire hat vissza a zenére
  a hangszóró. Mint látni fogjuk, az így kapott jel helyenként akkora,
  mint a hasznos jel maga!
    Minthogy a visszahatás a hangszedő tulajdonságaitól is függ, az
  eredeti hangszedőkkel és Ortofonnal egyaránt regisztráltuk. (A Philips
  lemezjátszóba persze csak a saját hangszedőjét szerelhettük.) A bal és
  a jobb csatornát egyaránt megvizsgáltuk; mint mindig, most is a
  kedvezőtlenebb görbét mutatjuk be. Kiemelkedően jónak bizonyult az
  öreg Philips, gyöngének a Sony.

  A kar csapágysúrlódása:
  Bár  a  hifi-szabványban  nincs rá előírás, kétségtelen, hogy a
  hangkarnak nem szabad sem akadnia, sem pedig "lötyögnie" - sem
  vízszintes, sem pedig függőleges mozgása közben. A súrlódáson azt az
  erőt értjük, amely a tűt terheli, amikor álló helyzetből odébb kell
  mozdítania  a  hangkart.  Mérésére,  sajnos,  egyelőre nincsenek
  kifinomult módszereink, igaz, ilyenekkel másutt sem találkoztunk.

  A hangfrekvenciás vezeték kapacitása:
  Ha hiányoznak a magashangok, nem biztos, hogy a hangszedő a hibás. A
  gyárak általában 250-470 pF értéket írnak elő, legfeljebb ekkora
  kapacitással terhelhetők a magnetikus hangszedők. A Tesla lemezjátszón
  viszont 510 pF-et mértünk, ebből mintegy 130 pF adódik a hangkarból, a
  többi pedig a készülékhez mellékelt összekötőkábelből. Ne feledjük,
  hogy mindehhez még az erősítők bemenete is hozzátesz legalább 50-100
  pF-et. A felső határ környékén van a Philips és a Lenco L 85
  kábelkapacitása is.

  A géppark

  

  Philips GA 308.
  Kisméretű lemezjátszó, látszólag nagyon egyszerű, valójában elég
  komplex. A klasszikus, 20 éves recept szerint a lemeztányért és a
  hangkart egy külön szerelvényre építették, s ezt függesztették fel
  lágyan a vázra. Akusztikus visszahatásra így kevésbé érzékeny. Viszont
  a lemeztányér csak 25 centiméter átmérőjű, és így a lemezt aligha
  támasztja alá kellőképpen. A hangkar egyenes. Csapágyazása rendkívül
  primitív, a legtöbb példányt, amit láttunk, az idő erősen megviselte.
  Nehéz a kart kiegyensúlyozni. A tűnyomást a karon tologatható,
  gyűrűalakú súllyal lehet beállítani. Antiskating: rugóval. A karból
  kihúzható a fejszerelvény, de csak a gyári hangszedőt fogadja.
  Ortofonnal így nem használhattuk.

  

  Lenco L 75.
  Az  egyetlen  dörzskerék-meghajtású  készülék  a  kollekcióban. A
  dörzskerék nem vízszintesen, hanem függőlegesen helyezkedik el, ezt
  általában nem tartják jónak. A tányér nehéz, ezt általában jónak
  tartják. A fordulatszám 16-tól 78-ig folyamatosan szabályozható -
  amiből semmi haszon nem származik, ha csak az nem, hogy így a
  finomszabályozást megtakaríthatták. A fordulatszám-váltás nehézkes. A
  készülék kikapcsolásakor a lemeztányér azonnal lefékeződik.
  A kar egyenes, az ellensúly rugalmasan van felfüggesztve. A tűerőt a
  karon elcsúsztatható súllyal lehet állítani. Antiskating: függő súly.

  

  Lenco L 85.
  Kétféle kivitele ismert, az egyik ezek közül integrált áramkörös. Az
  alacsony  fordulatszámú  motort  bonyolult  elektronika  hajtja,
  mindazonáltal ez sem független a hálózati frekvenciától. A vázat erős
  fadobozba építették, felfüggesztése rugalmas. A tűerőt a hangkaron
  elmozdítható gyűrűvel állítja be.

  

  Lenco L 830 DD.
  Azaz: Direct Drive, a régebbi dörzskerekes, illetve szíjhajtású
  modellek  után.  A  motort hajtó elektronika egyetlen integrált
  áramkörből áll. A Matsushitának ezt az olcsó konstrukcióját - az elsőt
  a tömeggyártásra is alkalmas modellek közül - nagyon sok japán és
  európai cég is átvette. A hangkar ezen a készüléken a legprecízebb. A
  tűnyomás kizárólag az ellensúllyal állítható. Szabályozható, hogy a
  lift milyen magasra emelje a kart. A készülék hangszedő nélkül, Shure
  M95 ED-vel, valamint az ezer forinttal drágább Akai APC-4 hangszedővel
  is  forgalomba  került,  mi  az utóbbi változatból kaptunk. Az
  antiskating-et még ezen a készüléken lehetett a legjobban állítani,
  egy több skálával ellátott korong segítségével.

  

  Tesla NC 440.
  Elektronikus motor, szíjhajtás. Mereven rögzített faváz, a négy
  gumiláb  nem sokat csillapít rajta. A viszonylag nehéz tányért
  kikapcsoláskor azonnal leállítja a beépített fék. Ez az egyetlen a
  nyolc modell közül, amelynek a karja önálló egység (időnként külön is
  kapható). Csapágyazása igen precíz, a "shell" viszont gyönge, és nem
  lehet  igazán  szilárdan  rögzíteni.  A hangkar kiegyensúlyozása
  nehézkes. Az ellensúlyt nem "bélelték", nem csillapítja a rezonanciát.
  Antiskating: függő súly.

  

  Sanyo TP 1010.
  A váz és a doboz műanyaghéj, egyébként igen tetszetős. Olyan, mint ha
  rezgéscsillapitókon állna, de hát csak a szokásos gumilábról van szó.
  Elektronikusan vezérelt motor, szíjhajtás. A lemeztányér még az olcsó
  japán  modellekhez  mérten  is rendkívül könnyű. Az automatikus
  végkikapcsoló (vagy már előbb a Reject gomb) a helyére teszi a kart és
  áramtalanítja a készüléket. A kar az esztétikum sugallta vonalakat
  követi. A tűerő ellensúllyal, az antiskating pedig rugóval állítható
  be.

  

  Akai AP-100C.
  Szíjhajtású  készülék,  négypólusú  szinkronmotorral. (Hagyományos
  konstrukció? Igen - ha a tányér négykilós volna!) Az automatika a
  Start/Cut kapcsolóval is működtethető, ilyenkor - akárcsak a lemez
  végén - helyreteszi a kart, kikapcsolja a gépet. A kar itt is
  hajlított, a fejszerelvény "lecsavarható". A tűnyomást ellensúly
  szabályozza, az antiskating-et rugó.

  

  Sony PS-T1.
  Ismét egy műanyag-héj, ismét egy könnyű lemeztányér - de ezúttal
  Direct Drive. Ugyanaz az automatika, s nagyjából ugyanaz a hangkar,
  mint  a  másik  két  japán  modellen.  Ugyanaz  a  dicséretes
  anyagtakarékosság.  (Ez  a  típus tesztünk idején még nem volt
  forgalomban;  az  utolsó  pillanatban  azt hallottuk, behozatala
  problematikus, viszont szó van más japán lemezjátszók importjáról.)

                   *


  Hangkar-hangszedő alaprezonancia.
  Felül saját hangszedővel, alul Ortofonnal. Bármely frekvencia helyett
  a tizedrésze értendő.

  

  GA 308, L 85, L 75, L 830.

  

  TP 1010, NC 440, AP-100C, PS-T1.

                   *

  

  Az  egyetlen  dörzskerék meghajtású gép ebben a kategóriában. A
  dörzskerék egy kúpos tengely mentén elmozdítható: itt ebből áll a
  sebességváltás és a finomszabályozás.

   

  Szíjhajtás. Az Akain (bal) mechanikus, a Lenco L85-ön elektronikus
  úton váltják a sebességet.

   

  Szíjhajtás. Bal: Tesla NC440, jobb: Philips GA 308.

  

  Sanyo TP 1010

  

  Lenco L 830 D(irect) D(rive)

  

  Sony PS-T1, közvetlen hajtás. Minden általunk mért hifi-lemezjátszónál
  védtelenebb az akusztikus visszahatással szemben. (Ha a visszahatást
  torzításnak definiálnánk, 100%-os torzításról beszélhetnénk.) Viszont
  van rajta automatika... finomszabályozás...

  

  

  Akusztikus visszahatás.
  Sorrendben: L75, GA308, L85, L830, TP1010, AP-100C, NC440, PS-T1 előbb
  saját hangszedővel, aztán Ortofon FF 15E/II.-vel (kivéve a Philips
  lemezjátszót).  Mint látjuk, a készülékek más-más mértékben, de
  általában igen kevéssé "rezisztensek" a környezet zajaival szemben, s
  egyes frekvenciákon hatalmas különbség adódhat pusztán abból is, ha
  más hangszedőfejet használunk.