Sztárfotónk: Marantz 4400 Receiver  MARANTZ 4400


    Marantz... Legendás név az audio-szakmában. Igaz, a cég alapítója,
  az amerikai S. Marantz már réges-régen másutt tevékenykedik, most
  éppen  a  különleges  Dahlquist-hangszórókhoz  van  valami köze.
  Híres-nevezetes  elektroncsöves  elő-  és  végerősítői  már csak
  imitt-amott bukkannak fel a múlt homályából, az apróhirdetésekben.
  Vállalatát felvásárolta a Sony-csoporthoz tartozó Superscope, gondosan
  megtartva  persze a régi cégtáblát. A japanizálódott Marantzról
  audio-körökben  azt  tartják, hogy aprópénzre váltja a nagypapa
  hagyatékát. Kétségtelen, hogy ma már gyanúsan széles választékot
  kínál. Nem csoda, hogy néhány évvel ezelőtt, még a nagy kvadrofón láz
  idején a Marantz sem akart lemaradni a versenyben, s piacra hozta
  minden idők legdrágább és legbonyolultabb kvadrofón receiverét.
    Rádióvevő  a  középhullámra... sztereo rádió az URH-sávra...
  műszerek helyett oszcilloszkóp... négy önálló Dolby zajcsökkentő
  egység... "Vari-matrix" elektronika, álkvadrofónná keverni a sztereo
  jelet... SQ-dekóder... négy csatornányi előerősítő... négy végerősítő
  fokozat, amely - ha kell - két valóban nagy teljesítményű végerősítővé
  kapcsolható.  Aki ennél több főegységet tud összehozni egyetlen
  dobozba, az bizonyosan csal. Annak ellenére, hogy (még sokszor
  megismételjük!) az összeépített készülékek általában gyengébbek, 4800
  nyugatnémet márkáért azért mindig nyújtanak valamit.
    Hogy mennyit? Interpretálás dolga. Azok az olvasóink, akik a
  technikai részletekben is eligazodnak, nyilván érdeklődéssel nézik át
  mérési táblázatunkat. Akiknek viszont mindez ma még japánul van,
  kérjük olvassák el összehasonlító tesztünket ("Szeánsz"), amely - úgy
  hisszük - mindnyájunknak komoly tanulságokkal szolgál.


                   *


  A készülék műszaki leírása

  Rádiórész


    A középhullámú rádióvevő (AM) az 530-1600kHz-es sávban dolgozik,
  mint három forgókondenzátorral hangolt, egyetlen integrált áramkörrel
  megépített,  ferrit-antennával ellátott egység. Az URH-vevő (FM,
  FCC-sáv, 88-108MHz)  külön  műszaki érdekesség: két FET-tel, egy
  tranzisztorral készült keverőegységét ötszörös forgókondenzátorral
  hangolják. 75 ohmos asszimetrikus és 300 ohmos szimmetrikus antennát
  fogad. A 10,7MHz-es középfrekvenciás fokozatban 8 keramikus szűrő
  van, ezeket tranzisztorok  hajtják meg. Sávszélesség: 200kHz. A
  sztereo dekóder egyetlen integráló áramkör, de 17 tranzisztor és FET
  szolgálja a pilot (hordozó) kiszűrését, az automatikus mono-sztereo
  átkapcsolást  és  hangoláskor az állomásközi zaj "csendesítését"
  (muting): ilyenkor csak a nagyobb térerejű adók jelentkeznek. Hogy a
  rádió  mekkora  bemeneti  jelre szólaljon meg egyáltalán, avagy
  éppenséggel sztereóban - mindez tetszés szerint beállítható.


  Előerősítő

    Mint az egész hangfrekvenciás rész, ez is szilíciumtranzisztoros
  felépítésű.  A  magnetikus  hangszedőt  sztereo,  csatornánként
  háromtranzisztoros  fono-előerősítő  fogadja.  Ezután azonban már
  kvadrofón,  azaz  négy  azonos  csatornát tartalmazó erősítőrész
  következik, önálló bemenetekkel. A készülék egy sztereo hangszedőt és
  két sztereo - vagy akár kvadro - magnót is fogadhat, nem számítva
  csatornánként egy kiegészítő (auxiliary) bemenetet. A Marantz 4400
  három hangszínszabályozóval bír: nemcsak a magas és a mély, de a
  középső  frekvenciasávba  is  "belenyúlhat".  Sztereo üzemmódban
  külön-külön szabályozható a bal és a jobb csatorna, kvadrofón üzemben
  pedig az elülső és a hátulsó csatornák hangszíne. A magasszűrő, a
  mélyszűrő  és  a  fiziológiai  hangerőszabályzó  nyomógombbal
  kapcsolható, ezek valamennyi csatornán érvényesítik hatásukat.
    (Elgondolkodtató,  hogy  léteznek  hasonlóképpen  méregdrága
  készülékek, amelyek pusztán csak előerősítők, a amelyekbe tudatosan
  nem  építenek  semmiféle hangszínkorrekciót!) Balansz-szabályzóból
  persze itt három is van, mint a négycsatornás készülékeken általában.
  Ehhez a fokozathoz csatlakoztatható a távszabályzó is, amely - kábel
  útján a hangerőt, a fiziológiai hangerőt és a balanszrendszert
  vezérli.
    És most egy nagyon szellemes módszerre hívjuk fel olvasóink és a
  magyar  gyárak  - figyelmét. Az amerikai és japán gyakorlatnak
  megfelelően nem a készüléken belül van összekötve a meghajtóerősítők
  kimenete a végerősítők bemenetével. A Marantz hátoldalán rövidrezáró
  dugók sorakoznak ("pre out - main in"). Ha ezeket eltávolítjuk,
  szeparált elő- és végerősítőkhöz jutunk, amelyeket idegen erősítőkkel
  szabadon  kombinálhatunk, akár össze is hasonlíthatunk. (Meg is
  tettük.)


  Végerősítő

    A teljesítményerősítők csatornánként 14 tranzisztort tartalmaznak,
  kivezérlésükhöz  körülbelül 1V szükséges. Tápfeszültségük ±41V, ezt
  két   20000  mikrofarados  elektrolit  kondenzátor  szűri.  A
  kimenőteljesítmény a prospektus szerint 8 ohmos terhelésen 50 watt,
  úgy, hogy a harmonikus torzítás 0,15% alatt marad, végig a teljes
  hallható  sávban.  Sztereo  üzemmódban  két-két végerősítő hídba
  kapcsolódik, s ekkor a kimenőteljesítmény azonos feltételekkel - 2x125
  wattra nő. Természetesen minden csatornát külön elektronika védelmez
  túlterhelés vagy külső rövidzár ellen. További egy-egy áramkör a
  hangszórókat  védi  azonnal  lekapcsolja  őket,  ha  túl  nagy
  egyenfeszültség jelenik meg az erősítők kimenetén. A készülékhez
  egyébként  2x4  hangszóró, azaz két komplett kvadrofón rendszer
  csatlakozhat, valamint egy fejhallgató is.


  Különleges szolgáltatások


    Eddig jórészt a szokásos funkciókról volt szó, most lássuk az
  extrákat. Egyiket-másikat más receivereken is láttuk már; valamennyit
  együtt csak a Marantz 4400-on.

  Dolby-B:

    Ez az elektronika, mint ismeretes, azáltal csökkenti a magnók
  zaját, hogy felvétel előtt módosítja, lejátszáskor pedig helyreállítja
  az eredeti programot. Mivel a Marantzban összesen 4 ilyen elektronika
  van, sztereo üzemmódban két-két Dolby-egység jut egy-egy csatornára.
  Így ha a magnón külön felvevő és külön lejátszófej van, felvétel
  közben dolbyzva is visszajátszhatjuk a műsort. A Dolby-rendszerhez
  400Hz-es szintbeállító generátor, a kivezérlés ellenőrzésére egy
  kisméretű műszer és két-két szintállító potenciométer járul. Az
  USÁ-ban mellesleg elterjedőben vannak a dolbyzott URH-adások; a
  4400-as ezeket is megfelelően képes fogni.

  Oszcilloszkóp:

  

    Az igazi műszerekhez képest ez itt persze csak játékszer, de több
  célra is használható. Rádióvételnél az állomásrahangolás pontosságát
  és az antennajel nagyságát jelzi. URH-adás alkalmával segít megítélni
  magának az adónak a kivezérlését, s kimutatja, hogy vajon jól
  illeszkedik-e a készülék bemenetéhez az antenna és az antennavezeték
  ("állóhullám-arány").  Felvilágosítást  ad  a  sztereo,  illetve
  kvadro-program egyik jellemzőjéről: a csatornák közötti szeparáció
  mértékéről. A készülék hátoldalán beállítható a fényerő, valamint a
  fókusz és a fénysugár helyzete.

  Kvadro elektronikák:

    A készülék tervezésekor már nyilvánvaló volt: nemhogy a különféle
  négycsatornás rendszereket nem lehet közös nevezőre hozni, de még az
  egyes rendszereken belül is évről-évre újabb  dekóderek  látnak
  napvilágot. A konstruktőrök ezért megelégedtek azzal, hogy beépítettek
  egy "Varimatrixnak" keresztelt elektronikát, amely - több tucatnyi más
  áramkörhöz hasonlóan - viszonylag egyszerű módon "kvadrósítja" a
  sztereo programot. A 4400 hasára pedig terveztek egy kenguru-zsebét:
  ide egyetlen mozdulattal becsúsztatható-csatlakoztatható a Marantz
  mindenkori SQ-dekódere. (Mint látjuk,  a  cég  a  Sony-CBS-féle
  mátrix-rendszer mellett döntött.)  Ami  az  "igazi",  "diszkrét"
  kvadrofóniát illeti, előállítanak a Marantznál - a JVC rendszerének
  megfelelően - CD-4 demodulátort is, ez azonban már nem fér bele a
  kenguru-zsebbe: kívülről kell csatlakoztatni.


  Mérési eredményeink

  

    Nagyjából ugyanazokat az adatokat kaptuk, amelyeket - ugyanilyen
  mérési eljárásokkal - a nyugati magazinok többsége nyújt a jónevű
  cégek drága készülékeiről. Szeretnénk felhívni műszaki érdeklődésű
  Olvasóink figyelmét arra, hogy ez itt még nagyon felszínes, elsődleges
  specifikáció; elválasztja ugyan a nívósabbat a gyengébbtől, de nem az
  igazán jót a kevésbé jótól. Tekintettel azonban a hazai elektronikák
  jelenlegi színvonalára, úgy gondoljuk, hogy - egyelőre - nincs értelme
  többet követelnünk.


  

  1. Frekvencia-jelleggörbe a magnetikus hangszedő bemenetről
  2. Frekvencia-jelleggörbe 2Hz-2kHz (A diagramon bármely frekvencia
    helyett a tizedrésze értendő)
  3. Frekvencia-jelleggörbe 20Hz-20kHz
  4. Frekvencia-jelgörbe 200Hz-200kHz (A diagramon bármely frekvencia
    helyett a tízszerese értendő)
  5. Hangszínszabályzó hatásossága (magas-mély)

  

  6. Hangszínszabályzó hatásossága (középtartomány)
  7. Mély- és magas-szűrő hatásossága
  8. Áthallási frekvencia-jelleggörbe (Az áthallás - az alsó görbe -
    mérésekor a szintíró érzékenysége 20dB-lel növelve)
  9. Fázisszög frekvencia-jellemgörbe
  10. Frekvencia" jelleggörbe az URH-vevőrészről


  


  Szeánsz

  

    Hátravan a legfontosabb: ezekután hogyan szólnak a Marantz 4400
  főegységei. (A rádiórésszel nem próbálkoztunk, hiszen csak OIRT-CCIR
  adapterrel fogná a hazai adókat.) A szubjektív összehasonlítások
  eredményét ajánlatos nagyon óvatosan tálalni, különösen, ha még szó
  sincs  valamiféle  precízebb,  alaposan  megszervezett  tesztről:
  ilyesmivel csak a következő számunkban merünk kísérletezni. Így is
  biztosnak látszik, hogy a Marantz leggyengébb része (szokás szerint) a
  fono-előerősítő, ezt csak közepesnek ítéljük. Bármilyen meglepő, nem
  tartjuk kizártnak, hogy előbb-utóbb valamelyik idehaza is kapható
  készülék "lekörözi". Bizonytalan a véleményünk a meghajtó fokozatról
  - több időre lett volna szükségünk. De így is kétségtelennek látszik
  (azaz  hallatszik),  hogy  a  receiver  legerősebb  pontja a
  teljesítményerősítő. Ezért ezzel kezdtünk kísérletezni.
    Annyira jónak azért nem gondoltuk, hogy össze merjük ereszteni
  referenciánkkal, az öreg Radford STA 25-tel. Végül is azt sütöttük
  ki - őszintén szólva, nem minden didaktikai célzat nélkül, hogy a
  modern, tranzisztorizált, csillogó, nyugati készüléket egy 15 éves,
  elektroncsöves,   kimustrált  magyarral  küldjük  szorítóba: a
  (B)EAG-gyártmányú, EA 057 jelű végfokkal. (Ez mono, tehát kettőt
  kellett szereznünk belőle.)
    A  kontrollberendezés a következő volt: Thorens  TD 145/II.
  lemezjátszó Sonus Blue hangszedővel, Radford SC 22 előerősítő, erről
  hajtottunk meg egyidejűleg két-két Marantz- illetve BEAG-végfokot,
  amelyeket aztán váltakozva kapcsoltunk rá a Spendor hangdobozokra.
  Rendesen A-B tesznek nevezik ezt a módszert: hol az "A" készülék
  szól, hol pedig a "B", egyelőre nem is kell többet tudni róluk, csak
  azt kell eldönteni, melyik szól jobban.

  

  

    Ismételjük, egzaktságról szó sem lehet még: ítéletünk mindössze
  három személy - lényegében azonos! - benyomásain alapul. Közülünk az
  egyik a kapcsolót kezelte, és a másik legalábbis sejtette, mikor
  melyik erősítő szól. A harmadik előtt azonban mindvégig inkognitóban
  maradtak a készülékek, egészen addig, míg szavakban nem foglalta, amit
  hallott. Íme.
    Először is az URH-adást kapcsoltuk be. A jugoszláv bemondónő
  hangja az "A" erősítőn előnyösebb, elevenebb volt, a "B" egy kicsit
  fakóbb, tompább hangot adott. Férfihangon még inkább ezt tapasztaltuk.
    Az angol audio-szakírók által kedvelt Joan Armatrading lemezéről
  (AM  AMLH 64588) az "A" ismét nyíltabb, transzparensebb hangot
  produkált, jobban kimutatta az énekesnő egyéniségét. Utána azonban,
  amikor spanyolgitáron dallamok és akkordok következtek, az "A" hangja
  elvékonyult, szegényessé, erőtlenné, testetlenné vált. A "B" egészében
  és részleteiben egyaránt könnyedén hozta a hangszer érdes, kemény,
  tranziensekben gazdag hangját.
    Újra férfihang következett, Garfunkelé, a Simon&Garfunkel duó volt
  tagjáé (CBS 86054). Az "A" erősítő ismét több információt nyújtott az
  énekesről, több "bizsergést", "csillogást" hozott ki a hangból,
  anélkül, hogy elszínezte volna azt.
    Nagyon nagy, talán a legnagyobb volt a különbség a két készülék
  között - a "B" javára - Les Brown direktvágású, tehát igen nagy
  dinamikájú lemezén (The Great American Gramophone Co., GADD-1010). A
  nagyzenekari részt, vagy 15 fuvós tuttiját mindkettő jól abszolválta,
  de amikor egy jellemzően érdes, nyers, öblös szárnykürt (Flügelhorn)
  következett, az "A" hangja apróvá, rádiószerűvé vánnyadt, a "B"
  viszont mintha igazából is elénk állította volna a zenészt, amint
  éppen a szárnykürtjét fújja. (Barátunk, aki ezt így meghatározta, maga
  is vagy öt évig játszott ezen a hangszeren.) Később viszont egy
  ugyancsak nehéz zongora-passzuson nemigen éreztünk különbséget.
    Igen jó tesztlemeznek bizonyult Johnny Guitar Watson lemeze is (A
  Real Mother, DJM Records, DJF 20505), amelyen egy nagyon mélyre
  lenyúló szintetizátor dominál, erős ritmuskísérlettel. A "B" erősítő
  teltebben, erőteljesebben, talán mélyebben is szólt, levegősebb,
  "kiterjedtebb" hangképet nyújtva. Az "A" egy kicsit feszesebb, de
  szubjektíve - kevesebb mélyhangot produkált. Annak ellenére, hogy "A"
  a férfihangot ismét tisztábban hozta, "B" hangja nyújtotta a zenei
  élményt.  Mindhárman  egyetértettünk abban, hogy ha választanunk
  kellene,  a jellegtelenebb énekhang ellenére is a "B" erősítőt
  fogadnánk el.

                "A"=Marantz 4400
                 "B" = EA 057

    A  teszt  előtt  -  természetesen  -  kiiktattunk  minden
  hangszínkorrekciót,  a  BEAG-végfokon  is  (tudniillik van rajta
  hangszínszabályzó). Tekintve azonban, hogy a csöves erősítőről jobb
  basszust hallottunk, márpedig ez inkább a tranzisztorizált készülékek
  erénye, gyanút fogtunk, s ellenőriztük a frekvencia-jelleggörbét - de
  1000Hz alatt minden érték azonos volt a két készülékről.
    Aki azt gondolja, hogy ez a teszt-riport a magyar erősítő
  dicsérete, nagyonis téved: ez valójában a Marantz dicsérete! Mi
  ugyanis arra számítottunk, hogy az EA 057 kenterbe veri a receivert,
  és még csodálkoztunk is, hogy a különbség viszonylag csekély. Ezzel
  azonban még nincs vége a történetnek.
    Az  EA 057 kifejezetten studióhasználatra készült, bármiféle
  "hifi-szempont" mellőzésével. Kovács Zoltán, a tervezője talán meg
  is sértődne, ha megkérdeznék tőle: meghallgatta-e az erősítőjét valami
  jobb berendezésen. Feltehetően azt válaszolná, hogy ő nem holmi
  vájtfülű amatőr, hanem mérnök, aki műszaki elvek szerint konstruált
  meg  egy  kizárólag műszaki karakterű alkotmányt. Érdemes volna
  kipróbálni, hogy ezekután ugyanilyen műszaki tudással, de egy kicsit
  "fül után" hogyan lehetne "felpiszkálni" a 057-est, közelítve a
  hangját mondjuk a Radfort STA 25-höz, amely egyébként ugyanannak a
  technológiának a szülötte, és - nem véletlenül - szintén EL 34-es
  csövekkel működik.
    Az első javítás egészen kézenfekvő. Kevés dolgot szidnak annyira a
  mérnökök, mint a zenei jel útjába kerülő transzformátort. A csöves
  erősítők jellegzetes kimenőtranaszformátora persze afféle szükséges
  rossz, ami viszont a BEAG-végfok elé kötött illesztőtranszformátort
  illeti, ez már csakis azt a célt szolgálja, hogy a stúdióban hosszú
  vezetékeken zajmentesen lehessen ide-odafuttatni a jelet. Ez a trafó
  kétségtelenül degradálja a hangot, de szinte minden további nélkül
  eltávolítható. (Hogy miért morfondírozunk ilyen sokat egy "holt"
  készüléken?) Most jön a csattanó.
    Úgy  hallottuk, hogy van a 057-es végerősítőnek egy csupán
  külalakjában  eltérő  változata, és ez úgyszólván "élő" modell:
  elképzelhető, hogy még gyártani fogják. Hálátlan dolog reklamírozni a
  "korszerűtlen" csöves technológiát, de gondoljuk meg: egy magyar
  gyárnak jelenleg is a birtokában van egy olyan konstrukció, amely némi
  módosítás után, egyszerű dobozban, sztereo végfok formájában aligha
  kerülne többe, mint - becslésünk szerint - vagy nyolcezer forintba, és
  jobb vagy legalább olyan hangot produkálna, mint bármiféle 300
  (Nyugat-Európában 5-600) dollárért hozzáférhető konkurense. Az ember
  beleszédül.  Mellesleg:  primitív,  ósdi,  két ECC 83-as csővel
  megépítetett  fono-előerősítőkkel  el  lehet  érni  a  Marantz
  fono-elektronikájának  minőségét.  Mekkora árat érdemes fizetni a
  "korszerűségért"?