Bemutatjuk: Akai GX 4000 D
             Magnósaink jól ismerik már
            az Akai 4000 DS jelű modellt.
            Most itt az utódja, a GX 4000 D,
           gyakorlatilag azonos mechanikával,
          de alaposan módosított elektronikával
              és előnyösebb külsővel.
         Mint hallhatjuk, még a nyáron megjelenik;
            gyanítjuk, hogy hamarabb elfogy,
              mint a Hifi Magazin...


  Akai GX 4000 D
  orsós sztereo tape deck

  

  Mechanikai felépítése

    A négypólusú, indukciós motor gumiszalag közvetítésével hajtja meg
  a viszonylag kis méretű lendkereket, amelynek tengelye egyben a
  szalagtovábbító "hangtengely". A szalagsebességet - 9,5 vagy 19cm/s -
  a hangtengelyre húzható és ott rögzíthető csődarabkával lehet váltani,
  de a kívánt szalagsebességnek megfelelő elektronikus korrekciót külön
  be kell állítani egy kapcsolóval. A készülék álló és fekvő helyzetben
  is  működhet, az orsókat rugós szorítók rögzítik. A legnagyobb
  használható  orsó  átmérője 18cm.  A szalagot a leeresztő orsó
  tengelyének fékezése feszíti a fejekre. A négyszámjegyes számlálót is
  ugyanerről a tengelyről hajtják meg. A gyors előre-hátra csévélés,
  valamint a felvétel-lejátszás egy-egy nagy méretű kapcsolókarral
  indítható. A pillanat-állj kapcsoló elhúzza a nagy méretű gumigörgőt a
  hangtengelytől; ez a start-kapcsolóval hatástalanítható.

  Elektromos felépítése

    A magnó negyedcsíkos törlő-, felvevő- és lejátszófejjel bír. A
  felvevő- és a lejátszófej hosszú élettartamú GX-fej (Glass & X'-tal
  Ferrite Head), ezt a szakmai zsargon "üveg-ferrit" fejnek nevezi. Az
  erősítőrész  sziliciumtranzisztorokból  felépített  áramkör, külön
  felvevő- és külön lejátszórésszel. A fejhallgató-kimenetekre egyetlen
  integrált  áramkör  dolgozik,  ebben két önálló, azonos áramkör
  helyezkedik el. A kimenet feszültsége szabályozható. Külön felvételi
  szintszabályozóval  rendelkezik a mikrofon- és a Line-bemenet. A
  felvételi, illetve lejátszási szintet egy-egy mutatós műszer jelzi. A
  műsor a felvétel során azonnal lejátszható (külön felvevő- és külön
  lejátszófej!), ezért egy úgynevezett monitorkapcsolót is találunk a
  magnón, s ezzel felvételkor hol a szalagról jövő jelet (Tape), hol
  pedig a jelforrás jelét (Source) vezethetjük a készülékhez kapcsolt
  erősítőre.


  

  Új típusú fejek a GX 4000 magnón


    Már említettük, hogy a szalagsebesség váltásakor külön kell
  állítani a korrekciót, erre szolgál az EQ (equalizer) kapcsoló. A
  felvételi korrekción változtat kismértékben - a Tape Selector, azaz
  szalagválasztó:  Low  Noise  állásban  egy-két  decibelt  emel a
  magashangokon. Ez az alacsony zajú, például az Akai LN, a Scotch 211,
  212, 213, a Maxell LN, a BASF LN szalagokhoz ajánlatos. A Wide Range -
  valójában "normál" - állás az Akai WR, a Scotch 206, 207, 250 CL, a
  Maxell UD, UDXL és a BASF LH, LHS szalagokhoz javasolt. A készülék
  módot  ad  trükkfelvételekre  is:  az úgynevezett Sound-On-Sound
  (Hang-A-Hangon) üzemmódban az egyik csíkon lévő műsor rájátszható a
  másikra, és ez többször is, oda-vissza megismételhető.

    A szalagvég-kapcsoló a szalag elszakadása vagy kifutása nyomán
  áramtalanítja a meghajtó motort. A fejhallgatót és a két mikrofont
  fogadó, 6,3mm átmérőjű jack-hüvelyeket a magnó előlapján helyezték
  el;  a  hátoldalon  található  a  felvétel-lejátszás  ötpólusú
  hangfrekvenciás csatlakozóhüvelye, valamint a Line-Out és a Line-In
  csatlakozó,  ezek  RCA-rendszerű  hüvelyek.  A  kapcsolók, a
  szintszabályozók  forgatógombjai  egyébként  "divatosak",  és jól
  illeszkednek az előlaphoz.


  Megjegyzések, észrevételek

    A nyugalmi és az üzemi zajszintet kétféle módon adtuk meg, s nem
  véletlenül. Mérésükhöz - a hazai és a nemzetközi előírások szerint - a
  szalagot meglehetősen ki kell vezérelni, egészen addig, míg a 333Hz-es
  (9,5cm/s), illetve az 1kHz-es (19cm/s) jel torzítása - harmadik
  harmonikusa el nem éri a 3 százalékos értéket. Ilyenkor persze a
  mérési eredmény viszonylag kedvező.
    De mi van akkor, ha a torzítást nem engedjük ennyire felszaladni,
  és csak 0dB műszerkitérésig vezéreljük ki a magnót? Az Akai GX 4000
  elektronikáját dicséri, hogy a zaj még 0,3%-ra redukált torzítással is
  rendkívül alacsony marad.
    Sőt, a Line-bemeneten a zajszint további 6-7dB-vel alacsonyabb.
  Kifizetődik  tehát  beszerezni  néhány  amerikai szabványú (RCA)
  csatlakozódugót! Időnként kapható.


  

  Be- és kimenetek az európai és a tengerentúli szabvány szerint. Az
  Akai magnón ajánlatos RCA-csatlakozókat használni


    A magnó egyszerűen, jól kezelhető. Könnyű befűzni a szalagot, a
  kezelőszervek könnyen mozognak. A fejek és a szalaggal érintkező
  részek jól hozzáférhetőek, tisztításuk egyszerű. Nehézkes viszont a
  szalagsebességváltás. Azt a bizonyos csőtoldalékot, ha éppen nincs rá
  szükség, a fejszerelvényt borító díszlap alatt tartják. Ezenkívül
  ügyelni kell a korrekció átalakítására is: komoly kellemetlenséggel
  jár, ha valamit elfelejtünk. Tehát ami a legtöbb magnón csak egyetlen
  mozdulat, itt több műveletből álló munka.

  Táblázatba szedve íme a magnó főbb tulajdonságai:

  Előny:

  - Széles frekvenciaátviteli sáv
  - Alacsony torzítás
  - Igen alacsony zajszint
  - Hosszú élettartamú fej
  - Monitor-lehetőség
  - Sok szolgáltatás
  - Tetszetős külső

  Hátrány:

  - Nehézkes és bonyolult a szalagsebesség-váltás
  - Viszonylag magas a nyávogás
  - Nem hordozható: nincs fogantyúja


  Mérési eredményeink

  


  Szeánsz

  

    Amikor a GX 4000 éppen a kezünkben volt, a következő láncon tudtuk
  lehallgatni: Dual 721 lemezjátszó (Empire 1000 ZE/X hangszedővel)
  Marantz 4400 receiver, JBL 4333 stúdiómonitorok. El tudunk képzelni
  korrektebb lehallgatóberendezést is, mindazonáltal az egész vonal
  minősége annyira meghaladja az idehaza megszokottat, hogy a próbát -
  bár csak futólagos volt - legalábbis gyakorlati értékűnek gondoljuk.
    Először is arra voltunk kíváncsiak, jobb-e az új magnó a réginél,
  vagyis a már ismert 4000 DS Mk. II. típusnál, amelyből elég sok van az
  országban.
    Technikailag  nem  volt  nehéz dolgunk, miután mindkét Akai
  háromfejes,  azaz  képes  a  felvételt  azonnal  visszajátszani.
  Monitorállásban rákötöttük őket a Marantzra, és csak ide-oda kellett
  kapcsolgatni a két magnóbemenet között: bármilyen lemezt tettünk fel,
  a hangszórókon máris a magnófelvételek valamelyike szólt.
    A következő műsoranyaggal próbálkoztunk. Akusztikus gitár és
  basszusgitár a JBL cég Session című, elismert demonstrációs lemezéről.
  A  Sound  In  Spectra (Philips) különféle világcégektől átvett,
  karakterükben eltérő zenei részleteket tartalmaz. Blood, Sweat & Tears
  lemezünk (CBS 63 504) elég jól reprezentálja a műfajt, mi elsősorban a
  Spinning Wheel című számot figyeltük. Különös tekintettel a magnók -
  papíron - elég magas nyávogására, feltettük Bartók két zongorára és
  ütősökre írt szonátájának második tételét (Qualiton LPX 1280). Végül
  meghallgattuk dhfi-lemezek közül (ezeket a nyugatnémet hifi-szövetség
  adta  ki)  a  másodikról  egy Karajan-vezényelte Strauss-polkát.
  Tapasztalataink szerint ez rendkívül kritikus program, félelmetes
  dinamikája miatt.
    A két Akai közül mindkét szalagsebességen az új bizonyult jobbnak,
  igaz, csak egy árnyalatnyival. Ez előbb vagy utóbb kihallható, ha az
  embernek  van  türelme  kivárni  a  kritikus  műsorrészeket. A
  Karajan-felvételre azonban elég volt éppen csak feltenni a tűt, hogy
  kiderüljön: az üvegfejes változat kiegyenlítettebb hangképet ad,
  térhatása  korrektebb. Mintha néhány köbméternyivel többet tudna
  visszasugározni a koncert eredeti levegőjéből.
    Ezután egy Revox B77 mellé tettük a GX 4000-et, és megismételtük
  az előbbi procedurát.
    Az eredmény tulajdonképpen bennünket is meglepett. Igaz, 9,5cm/s
  szalagsebességen  az  Akai  nem  volt  versenyben,  viszont  19
  centiméteren annyira eltűnt a különbség a két magnó között, hogy a JBL
  és a Philips demólemezen, a Bartók-zenén és a BS&T-számon szinte észre
  sem lehetett venni. Ismét perdöntő volt viszont a Karajan-felvétel, ez
  -  furcsa! - csalhatatlanul kimutatta, hogy a Revoxnak puhább,
  simább, természetesebb, zeneibb a hangja. (Érdekes, hogy az Akai
  magnókon - a gyenge mérési adat ellenére - még szalagvégen sem
  észleltünk félreismerhetetlen "nyávogást". A szalagsebesség ingadozása
  inkább csak valamivel érdesebbé tette a hangot.)
    A szubjektív próbákról nagyon gyakran szó lesz a Hifi Magazin
  fórumán. Ha egyáltalán lehet korrekt - és értékelhető! - eredményre
  jutni a szubjektív módszerek egyikével-másikával (gyanítható, hogy
  inkább a kombinációikkal), rajtunk nem fog múlni. Most, egyszerűbb
  kísérleteink után csak a következőket merjük megkockáztatni:

  1. Jó minőségű, de átlagos programokon, elsősorban könnyűzenén aligha
  mutatható ki egzakt módon a különbség az Akai GX 4000 és a háromszorta
  drágább Revox között. Aki tudja, mikor melyik magnó szól, valószínűleg
  jobban  észleli  a differenciát ilyenkor viszont szó sem lehet
  egzaktságról: mindenkit befolyásolnak az előítéletei.

  2. Nagy dinamikájú programokon, főleg szimfonikus zenén érzésünk
  szerint  akár statisztikailag is kimutatható lenne, amit keresünk:
  némi instrukció és egy kevés gyakorlat után kívülállók is fel tudnák
  ismerni a két készülék közül a jobbikat.

  3.  Tovább  növelné  a  - kimutatható - különbséget valamiféle
  hosszantartó teszt, az ilyet azonban nehéz keresztülvinni, különösen
  úgy, hogy közben meg ne sértsük a magnók inkognitóját.

  4. Jobb kontrollberendezés ismét csak a Revox előnyéra vezetne, ennek
  azonban  nézetünk  szerint nincs jelentősége az Akai-tulajdonosok
  szempontjából.

    Mindebből azt szűrjük le, hogy főként a popzene kedvelői nagyon
  kevéssé alkusznak meg, ha a GX-es Akainál kötnek ki. Másrészt viszont
  -  Akai  ide,  Revox  oda!  -  a hifi változatlanul a 19cm/s
  szalagsebességnél kezdődik.