Délibábos oldal            A zenekedvelőknek információra
           és hifi-termékekre van szükségük.
           A kettő visszahat egymásra, noha a
           kapcsolatuk nem annyira nyilvánvaló,
            hogy afféle tyúktojás problémává
          szimplifikálhatnánk. Hiszen az árubőség
               előbb-utóbb valóban
          információbőségre vezet, de vajon igaz-e
           fordítva is? Mennyiben segítheti a
            több információ azt a programot,
             amelyet - IV. Henrik szavait
           kiforgatva - így fogalmazunk meg:
           "minden megszállottnak hifi főjön
                a fazekában"?


    Először is megállapítjuk, hogy a magyar hifi-áruhiány valamelyest
  csökkent, legalábbis abban az értelemben, hogy manapság - némi
  utánajárás  vagy  utazgatás árán - szinte biztosan beszerezhető
  valamelyik elfogadhatóbb lemezjátszó (csak persze az isten tudja, hogy
  éppen melyik), valamely 8, 10 vagy 15 ezer forintos elektronika
  (olyan, amilyen), továbbá három magyar gyár különféle hangdobozai
  közül ma a fehér, holnap a fekete, holnapután a tarka.
    Választéknak ez még nem nevezhető. Igaz, a hifi-termékeknek egy
  valóban bő választéka Magyarországon ma még elvben is megfizethetetlen
  luxusnak minősítendő (nincs erre se forint, se dollár), de valamiféle
  szűkebb - és mégis stabil - áruskála elengedhetetlen ahhoz, hogy a
  jobb készülékek bizalmat nyerhessenek, a gyatrábbak pedig sorban
  kihulljanak a rostán. Itthon éveket kell várni egy Trabantra, de
  némelyik kedvelt személyautó típust Nyugaton is csak fél év után
  szállítja a kereskedő. Nézetünk szerint a hifi nálunk mind az árakat,
  mind a keresletet tekintve eljutott már odáig, hogy valamelyik
  kereskedelmi vállalat - vagy még inkább: több vállalat közösen -
  bevezesse a minta utáni rendelést.
    Ezt a kereskedelmi módszert természetesen nagyon sok mindenkivel
  egyeztetni kellene, mindenekelőtt nyilván az iparvállalatokkal, - de
  ha valakinek, hát éppen nekik lenne belőle a legtöbb hasznuk, feltéve,
  hogy legalább minimális rendet tudnak tartani a saját portájukon.
  Amennyire meg tudjuk ítélni a helyzetet, foglalkoznának is hifivel a
  magyar gyárak, meg félnek is tőle: hátha ráfizetnek. A minta utáni
  szállítás, a hosszabb előrendelés viszont egyike lehetne azoknak a
  biztosítékoknak, amelyek csökkentenék az ipar kockázatát.
    Aki azt veti közbe, hogy az importcikkekből ettől még nem lesz
  több, igaza van, de azért hadd mondjunk még egy érvet. Még amikor
  országszerte hiába keresnek egy-egy külföldi lemezjátszót, akkor is
  előfordul, hogy néhány megyével odébb valamelyik boltnak feleslege
  van. Az előrendelés ezt kiküszöbölné, tehát legalább relatíve növelné
  az árukészletet.
    Igaz, a vevő többhónapos, esetleg féléves türelemre kényszerülne,
  de ez a kényszer csak látszólagos, és még mindig többet ér, mint a
  tökéletes bizonytalanság, - vagy éppenséggel a tökéletes bizonyosság
  arra nézve, hogy a kívánt darab helyett egy sokkal gyatrábbat kell
  megvenni, ugyanannyiért vagy akár drágábban. Nem fillérekről van itt
  szó, és akár a kocsi-fanatikusok, a hifi-rajongók is éppen elég
  gyakran ebédelnek zsíros kenyeret.
    Valószínű,  hogy  előbb a fővárosban kellene berendezni egy
  bemutatótermet,  aztán  talán  a  nagyobb  megyeszékhelyeken  is
  megnyílhatna  egy-egy  "sztereo-stúdió",  "hifi-mintabolt",  avagy
  nevezzük,  ahogy  akarjuk. Tulajdonképpen egy laza, de országos
  hálózatra   volna   szükség,   amely   mellesleg   talán a
  hanglemez-kereskedelemnek is jót tenne, hiszen széles ez országban
  nincs  egyetlen  olyan üzlet, amelyben tisztességes berendezésen
  demonstrálhatnák a modern felvételi technika eredményeit.
    És  ha már - a számítástechnikából kölcsönözve a szót - a
  "software"-t is belekevertük a dologba, hadd említsük a harmadik
  érdekeltet is: a szolgáltató ipart. Ma még meglehetősen nagy bajban
  van az, akinek elromlik a magnója, az erősítője, különösen, ha az
  külföldi, drága modell. Az ország többezer kis szervizállomásától
  aligha várhatjuk el, hogy segítsen a vájtfülűeken, de bizonyára
  található megyénként egy-egy, Budapesten négy-öt olyan szerviz, amely
  előbb-utóbb felnő feladatához, különösen, ha a forgalom rákényszeríti,
  s ha a számítását is megtalálja.
    Ennyi  a  mai napra rendelt délibáb szövege. Már akkor is
  elégedettek leszünk, ha Olvasóink Shakespeare-t fogják idézni: "Bolond
  beszéd, de van benne rendszer".

    Lapzártakor  érkezett  egy nagyon meghökkentő hír: a Magyar
  Hanglemezgyártó  Vállalat  visszavonja  legújabb, eddig legjobban
  sikerült  lemezét.  A  Neoton  Napraforgójáról van szó, amelyet
  szokatlanul  nagy dinamikával vágtak - erre módot adott az új
  Neumann-vágógép. Az utóbbi idők technikailag legtökéletesebb magyar
  lemeze volt az eredmény - és az, hogy számos bolt panaszkodott: ugrik
  a tű... A Hanglemezgyár kényszerítve érezte magát arra, hogy a
  Napraforgót a forgalomból kivonja, s hagyományosan vágott szériával
  cserélje  fel.  Mi  pedig  megdöbbenve  regisztráljuk a negatív
  visszacsatolásnak ezt a jellemző példáját: gyönge a lemezjátszó-park,
  ennélfogva a hanglemeznek sem szabad túlságosan jónak lennie - és így
  tovább.

    Az egészben az a legszomorúbb, hogy tisztességesen beállított
  lemezjátszón (amelyben legalább sztereo hangszedő van) a tűnek a
  nagydinamikájú lemezeken sem szabad ugrania. Mielőtt kipróbálhatnánk
  néhány  kritikus  példányt  (kapunk  majd  belőlük),  nyugodtan
  megkockáztathatunk annyit, hogy a boltok többségében nemcsak hogy
  silány lemezjátszót, de tönkrement tűket is használnak, mert még azzal
  sincsenek tisztában, hogy az olcsó zafírtűk hamar kopnak. Egyáltalán,
  az eladók a legelemibb ismeretekkel sem bírnak arról, hogyan kell
  kezelni, beállítani egy lemezjátszót. És ezért több százezer magyar
  zenehallgató nem élvezheti azt, amit a High Fidelity ma produkálni
  képes!

                               Darvas László