Hanglemezív
    Hébe-hóba  hanglemezekről is szó esik a hazai hetilapokban,
  folyóiratokban,    sőt,   itt-ott   rendszeresen   jelentkezik
  lemez-recenziójával egy-egy avatott tollú esztéta, de ez mit sem
  változtat azon a tényen, hogy a hanglemezkritika Magyarországon
  nemlétező műfaj.
    A hifi műsoranyag nélkül értelmetlenebb, mint a hanglemez hifi
  nélkül. Ezért kötelességünknek érezzük megteremteni a fórumot, amelyen
  az arra hivatottak majd életre hívják a hanglemezkritikát, a népszerű
  sajtóban  amúgy  sem  éppen virágzó zenei ismeretterjesztésnek e
  különleges  változatát. Hogy visszanyerjünk valamennyit az eddig
  elvesztegetett  hosszú  évekből,  s  legyen  honnan elindulnunk,
  visszanyúltunk egészen novemberig, s alább közreadjuk csaknem negyven
  magyar komolyzenei lemez (album) leírását, recenzióját, kritikáját.
    A műfajt magát egyelőre csak ízlelgetjük. Még azt sem tudjuk,
  elvárjunk-e a hanglemezkritikusainktól valamiféle Közös Nevezőt...
  avagy éppen abból kovácsoljunk erényt, hogy egyikük esetleg tapasztalt
  szaktekintély,  másikuk  pedig - mint később bizonyára még sok
  kollégája - talán éppen most vállalkozott először ilyen feladatra,
  kissé gyanakodva, de kíváncsian.
    Hajónk vízrebocsájtásáért köszönet illeti Abody Bélát, Boros
  Attilát, Fittler Katalint, Fodor Lajost, Hamburger Klárát, Juhász
  Elődöt, Meixner Mihályt, Pándi Mariannet, Várnai Pétert és a ki a
  szervezés gondját is vállára vette: Kertész Ivánt.
    Egy gyenge pontunkat önszántunkból megmutatjuk. Aligha lepi meg
  azt,  aki elolvasta magazinunk előszavát a magyar audio-kultúra
  színvonaláról:  egyelőre  nem  jelezhetjük,  milyen  készülékeket
  használnak hanglemezkritikusaink. De reméljük, sőt, hisszük, hogy a
  lemezkultúra  fejlődésével előbb vagy utóbb laikus és hivatásos
  egyaránt  rádöbben  (és  számot  tart)  arra az információ- és
  élménytöbbletre, amelyet ma még nem tud előhívni a lemezbarázdákból.                   *

  Vokális művek

  

  Vivaldi: L'Olimpiade (Az olimpia)

  Zempléni Mária - szoprán,
  Takács Klára - mezzoszoprán,
  Horváth József - tenor,
  Miller Lajos, Gáti István - bariton,
  Kováts Kolos - basszus
  Budapesti Madrigálkórus
  Magyar Állami Hangversenyzenekar
  vezényel Szekeres Ferenc
  (olasz nyelven)

  SLPX 11901-03

    A magyar lemezgyártás egész történetének legnépszerűbb komolyzenei
  produkciója a Gardelli vezényletével felvett Vivaldi-mű, A négy évszak
  volt  és  maradt  napjainkig.  A  népszerűséget  e  téren  nem
  hozzávetőlegesen mérik, hanem az eladott lemezek százezreivel. Aki
  tehát addig nem vette volna észre, ebből rájöhetett a Vivaldi-muzsika
  és  általában a barokk kompozíciók mai kelendőségére, a barokk
  hangzásvilágnak  a  modern  ember idegrendszerét és pszichikumát
  kellemesen, sőt, jótékonyan érintő hatására. (E tapasztalatot a Bach
  orgonaművek    iránti   érdeklődés   tovább   erősítette a
  lemezkereskedelemben.) A Magyar Hanglemezgyártó Vállalat igen komoly
  igényre építhetett, amikor újabb barokk alkotások között válogatva,
  Antonio Vivaldi 300. születésnapjára elkészítette a velencei mester
  L'Olimpiade című operájának felvételét.
    A  mű  a  bécsi udvari drámaköltővé vált Pietro Metastasio
  szövegkönyvére készült, amelyet - a történészek kutatásai szerint -
  több mint félszázan megzenésítettek; elsőnek az ugyancsak bécsi udvari
  szolgálatba szegődött Antonio Caldara. A történet, a reneszánsz dramma
  per musica hagyományait követve, antik témára épült, két szerelmes pár
  (királyi sarjak) már-már tragikusra fordult sorsáról szól. Szerepel
  benne eltűnt s csodálatos módon előkerült-felismert görög királyfi,
  családi  gyűlölködéstől  akadályozott  szerelem,  lovagi  torna,
  személycsere  és  rengeteg  félreértés...  Sok  ürügy  a drámai
  hatáskeltésre és színpadi látványosságra, amiben Metastasio nagy
  tapasztalattal rendelkezett.
    A mai hallgató számára viszont mindez arra tűnik ürügynek, hogy
  élvezhesse - Vivaldit. Azt a zeneszerzőt, aki a Monteverdinél tökélyre
  emelkedett énekbeszédet a friss érzelmek és indulatok, a velencei
  könnyedség és játékosság igényeihez igazította, a szólók és együttesek
  szerepeltetését   máig   élvezetes   concertóinak   fényes
  kontraszt-technikájával  emelte egy újfajta drámaiság szférájába;
  zseniális utódoknak mintául szolgáló csodálatos dallamvilágát pedig
  gyönyörű variánsokkal gazdagította.

                                   F. L.

  

  Charpentier: Te Deum
  Bach: 50. kantáta

  Kalmár Magda, Tokodi Ilona - szoprán,
  Takács Klára, Budai Lívia - alt,
  Fülöp Attila, Keönch Boldizsár - tenor,
  Kováts Kolos, Begányi Ferenc - basszus
  Veszprém Város Vegyeskara,
  A Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara
  Vezényel Zámbó István

  Hungaroton SLPX 11907

    Ritkaságokat, különlegességeket, "újat" kereső korunk nemcsak a
  régi  petróleumlámpák,  vasalók,  kávédarálók  iránti nosztalgiát
  honosította meg, hanem ezzel párhuzamosan szinte hajtóvadászatot
  indítottak a zenészek az elfeledett vagy rég nem játszott zeneművek
  felkutatására. Helyes irányzat ez, hiszen az évszázadok folyamán
  rengeteg zenemű méltatlanul kerül az érdeklődés perifériájára. A
  múltat kutatók néha túlzásokba is esnek, és olyan művekről is
  megpróbálják "lefújni a port", amelyekről nem érdemes. De nem ebbe a
  kategóriába tartozik Mars-Antoine Charpentier (1634-1704) műve, a Te
  Deum!  Szerzője  egy ideig Moliére színházánál működött, később
  egyházzenei tisztséget vállalt. Muzsikája a XVII. századi zene egyik
  jeles alkotása, s erről a műről az MHV a világon elsőnek készített
  lemezfelvételt. A két kórusra, két zenekarra és nyolc szólistára írt
  egyházi művet nagy odaadással szólaltatja meg a kórus és a szólisták;
  a zenekarra itt viszonylag kisebb feladat hárul. A kórus friss,
  fiatalos hangzásával, általában jó szövegkiejtésével tűnik ki, a
  szólisták közül a férfiak produkciója tetszett jobban. Technikailag jó
  minőségű a felvétel, élvezetes hallgatni.
    A lemezen kiegészítésképpen Bach 50. kantátája is szerepel.
  Sajnos, a produkció is valahogy "kiegészítésképpen" hat az előbbi mű
  előadásával összehasonlítva. A néhány perces kantátatorzó előadása
  súlyos feladatot ró a kórusra, és ennek megoldása nem mindenben
  sikerült kielégítően. Mintha nem is ugyanazt az együttest hallanánk
  énekelni, mint Charpentier Te Deum-ában. A lemez, ettől függetlenül,
  nagy érdeklődésre tarthat számot a barokk zene és a ritkaságok
  kedvelőinek táborában.

                                   B. A.

  

  Haydn: A patikus

  Kalmár, Magda, Kincses Veronika - szoprán
  Fülöp Attila, Rozsos István - tenor
  Liszt Ferenc Kamarazenekar
  Vezényel Lehel György

  SLPX 11926-27

    Ezt  a  vígoperát  Haydn  az  eszterházi  (fertődi)  kastély
  operaépületének felavatására komponálta, Goldoni szövegkönyvére amit
  az másfél évtizeddel korábban írt, s akkor - az évente tucatnyi új
  operát "faló" Velencében, Fischietti és Pallavicino nevű szerzők
  zenéjével - be is mutatták. Haydn fiatal bécsi éveiben ismerkedett az
  olasz  zenés  színpaddal, amikor a nagy librettista, Metastasio
  ajánlására Porpora mellett korrepetitorkodott. Fertődön azonban nem
  állt rendelkezésére velencei méretű operaegyüttes, ezért Goldoni
  történetét négy szereplőre kellett egyszerűsítenie, abból is az egyik
  férfiét  szoprán hangú kamasszá fiatalítania. Az előadás sikert
  arathatott,  mert később Bécsben is eljátszották. Kézirata csak
  hiányosan  maradt fenn, ami alkalmat adott az avatott-avatatlan
  utódoknak,  hogy saját zenéjükkel kiegészítsék. A mi lemezünk a
  műgonddal hitelesített összkiadásbeli töredéket szólaltatja meg, amely
  a II. felvonásból csak egy áriát tartalmaz és a finálét.
    Lehet, hogy színpadon ez a töredék hiányérzetet kelt, a lemezen
  viszont annál hiánytalanabb élvezetet. Az olasz mintákat Haydn a maga
  kiforrott, népies fordulatokban és elemekben gazdag, önálló és érett
  hangján követi, áriáit a szonáta forma klasszikus keretéhez igazítja,
  kevés vonósból és 5-6 fúvósból álló zenekarát színes, a játék
  fordulatait  változatosan  követő ötletességgel - de szimfonikus
  hangzás- és formaideálját fel nem adva - használja fel.

                                   F. L.

  


  Monteverdi: Sacrae Canticulae
  Palestrina: Magnificat

  Győri Leánykar
  Vezényel Szabó Miklós

  SLPX 11937

    Nagyot lépett előre az utóbbi évtizedekben a vidék zenei élete.
  Sok együttes már semmivel sem marad el a fővárosiak mögött, sőt,
  bizonyos  tekintetben példával is szolgálhat. Ilyen az 1958-ban
  megalakult Győri Leánykar is, amely hamarosan az ország egyik legjobb
  kórusává fejlődött. Szabó Miklós, aki kezdettől fogva karnagyuk, arra
  törekszik, hogy műsorukon ne csak gyakran énekelt repertoárművek
  szerepeljenek:  vállalkozzanak  minél  több ismeretlen kompozíció
  bemutatására is. Új lemezükön Monteverdi Sacrae Canticulae című,
  huszonhárom  darabból álló motetta-gyűjteménye szerepel, valamint
  Monteverdi nagy elődjének, Palestrinának a Magnificatja.
    A Sacrae Canticulae Monteverdi fiatalkori műve (tizenöt éves volt,
  amikor megjelent) és még nyoma sincs benne a zeneszerző későbbi,
  drámai stílusának. Az egyes kétszólamú motetták nem alkotnak szerves
  ciklust, ez csupán gyűjtemény, tehát sem a zeneszámok egymásutánját,
  sem a sorozat egészének felépítését nem tervezte meg Monteverdi. Meg
  kell vallanom, a teljes művet végighallgatni harminchárom és fél
  percben igen fárasztó, az egyes számok fakturájának, tempójának és
  hangzásának hasonlósága miatt.
    Palestrina tíz perces Magnificatja már lényegesen változatosabb. A
  Győri Leánykar valóban avatott tolmácsolója ezeknek a XVI. századi
  kórusműveknek. Tagjai nagyon tisztán énekelnek, előadásukban pompásan
  érvényre jutnak a reneszánsz vokális muzsika világos dallamvonalai.
  Talán csak a latin szövegejtésük - amely nem mindig plasztikus és
  érthető - hagy némi kívánnivalót maga után. Szabó Miklós biztos
  kézzel  vezeti  együttesét; az előadás magas művészi színvonala
  javarészt az ő stílusérzékének és finom zeneiségének köszönhető.

                                   K. I.

  

  Régi magyar dalok

  Benkő Dániel feldolgozásai
  Bakfark Consort

  SLPX 12008

    Ez a lemez minden bizonnyal nagy kelendőségre számíthat, hiszen
  napjainkban a népi művészet és annak "kapcsolt területei" nagyon
  népszerűek. Divat-e ez a népszerűség vagy sem? - nem itt a helye ezt
  vizsgálni. Mindenesetre örvendetes jelenség.
    A  lemez  anyagát  Benkő  Dániel  a  16-19.  század magyar
  dallamanyagából állította össze. Van a dalok közt virágének, népének,
  Pálóczi Horváth Ádám Ötödfélszáz énekének és más gyűjteményeknek
  darabjai,  lakodalmas  nóták  és  szövegezett táncdalok, illetve
  verbunkosok. Igen helyesen mondja Benkő a lemez kísérő szövegében,
  hogy inkább a dalok történeti hűségű rekonstrukciójára, semmint
  "feldolgozására" törekedett. Ez a rekonstrukciós munka harmóniai téren
  igen egyszerű eszközökkel él, a színhatásokról a hangszer-összeállítás
  változatossága gondoskodik. Stílushű ez a munka: a legtöbb esetben
  megelégszik az egyszerű lant- illetve gitárkísérettel. Ahol több
  hangszert használ, ott is az autenticitás a fő célja.
    Több énekes működik közre: a legjobb értelemben vett amatőröktől a
  dalénekeseken át az operaházi művészekig. Tolmácsolásuk színvonala
  talán éppen ezért vegyes. Nem a hangi produkcióval van a baj, inkább a
  stílussal.  Így  például Lugosi Melinda az egyetlen, aki ért a
  rögtönzött  variálás  technikájához;  Ferencz  Éva hanganyaga és
  előadásmódja talán a legstílusosabb. Egyöntetű hiba a szövegkiejtés
  tisztátalansága: Borbás György kivételével egyik énekes sem érdemelné
  ki a Kazinczy-díjat...

                                   V. P.

  

  Barokk kórusművek
  (Cavalli, Schütz, Zeilenski, Pekiel, Marenzio)

  ELTE Bartók Béla énekkara
  ELTE egyetemi koncertzenekar
  Andor Éva, Kincses Veronika - szoprán,
  Jablonkay Éva, Seregélly Katalin - alt,
  Fülöp Attila, Nagy János - tenor,
  Polgár László, Ütő Endre - basszus.
  Continuo:
  Ella István - orgona,
  Horváth Anikó - csembaló,
  Kis Domonkos Judit - gordonka
  Vezényel Baross Gábor

  SLPX 12019

    A 16. és 17. század öt mesterének művéből állította össze igényes
  műsorát Baross Gábor. Örvendetes, és szívesen regisztráljuk, hogy egy
  amatőr kórus - az 1948-ban alapított Bartók Béla énekkar - ilyen nehéz
  és nagy feladat megoldását vállalta, és jótékonyan bővítette ezzel a
  lemezzel a meglehetősen gyér kórusfelvétel-repertoárt. Igaz, hazánkban
  a kóruséneklés hagyományai elevenek, nem véletlen, hogy az angol rádió
  évente  megrendezett nemzetközi kórusversenyén minden esztendőben
  magyar kórus vagy magyar kórusok szerepelnek a győztesek között -
  mégis, ehhez viszonyítva igen kevés kórusfelvétel jelenik meg a
  Hungaroton gondozásában. Kár, hogy a lemeztasakon csak a kórus és
  karmestere tevékenységének méltatására jutott hely, a nálunk csak
  kevesek által ismert, vagy szinte teljesen ismeretlen művekről sem
  ártott  volna  szólni, hiszen az ilyen, ritkaságokat tartalmazó
  felvételeknek  szükségük  van  a  részletesebb műsorismertetésre.
  Dicsérendő ezzel szemben az, hogy külön betétlapon mellékelték a
  kórusművek szövegét.
    Az előadások általában jónak mondhatók, színvonaluk talán nem
  teljesen egyenletes. Schütz és Cavalli művét előadni igen nagy
  problémát jelent, és itt felmerül a "korhű, vagy mai értelemben vett"
  előadás kérdése is. Véleményünk szerint Baross Gábor a középutat
  választotta: jótékonyan elkerüli a szélsőségeket mind a túlzottan
  historikus igényű előadás, mind a romatikus ízű produkció között.
  Érdekes megismerkedni Zielenski és Pekiel három művével is, ezek
  szintén gazdagítják lemezrepertoárunkat.

                                   M. M.

  Zenekari művek

  

  Bizet: I. (C-dúr) szimfónia
  Az Arles-i lány - I. szvit

  Szombathelyi Szimfonikus Zenekar
  Vezényel Petró János

  SLPX 11908

    Nem szokványos lemez, sem a rajta szereplő műveket, sem pedig az
  előadókat  tekintve. Georges Bizet operakomponistaként, a Carmen
  alkotójaként ismert, a lemez viszont a szimfonikus zeneszerzőt állítja
  a figyelem középpontjába. A zenekar, a Szombathelyi Szimfonikusok sem
  gyakori vendége a hanglemezstúdióknak.
    A C-dúr szimfónia a kamasz komponista műve, 1855-ben, 17 éves
  korában  írta. Nyolcvan évig porosodott a párizsi Conservatoire
  könyvtárában. Bizet egyik angol kutatója fedezte fel és hívta fel rá
  Felix Weingartnernek, a neves karmesternek a figyelmét, aki 1935-ben
  Bázelban be is mutatta. A darab nagy sikert aratott, és azóta is
  gyakran szerepel a zenekarok repertoárjában. A fiatal Bizet Gounod
  hatására komponálta művét, de az ő közvetítésével természetesen a nagy
  példa, a bécsi klasszikus szimfónia nyomán formálta meg a magáét. A
  C-dúr szimfónia cseppet sem hat tanulmányi darabnak, zeneszerzői
  ujjgyakorlatnak.
    Természetes, friss hangvételével megragadja a mai hallgatót is.
  Hogy növendék alkotásáról van szó, az csupán abban mutatkozik meg,
  hogy nem korának, a XIX. század közepének romantikus stílusában, hanem
  ennél korábbi zenei nyelven ír. A legegyénibb hangját a második tétel
  keleties jellegű oboaszólójában véljük felfedezni, ez a hangvétel még
  majd többször visszatér későbbi munkáiban, a színpadiakban is.
    Alphonse Daudet-nak Az arles-i lány című művéhez írt kísérőzenéje
  már érettkori kompozíciója Bizetnek, 1872-ben, 34 éves korában fejezte
  be. A mű anyagából később két zenekari szvit készült, az elsőt maga a
  zeneszerző, a másodikat az ő halála után barátja, Ernest Guiraud
  állította össze. A lemezen a kevésbé ismert számokból álló első szvit
  hangzik el.
    A Szombathelyi Szimfonikus Zenekar 1962-ben alakult, és csupán
  1974-ben vált önálló hivatásos testületté. Ez a lemez is bizonyítja,
  hogy karnagyuk, Petró János vezetésével rövid idő alatt milyen jó
  együttessé kovácsolódtak össze. Persze produkciójukat még nem lehet a
  nagy  zenekarokéhoz mérni. Az összjáték tekintetében igen kevés
  kifogásolnivalót  lehet  találni  teljesítményükön,  de az egyes
  szólamcsoportok hangzása még lehetne pallérozottabb, és a virtouzitást
  igénylő gyors vonós futamok sem zajlanak le minden zökkenő nélkül.
  Tolmácsolásukban Az arles-i lány szvit harmadik tétele, a lírai
  Adagietto tetszett a legjobban.

                                   K. I.

  

  Mozart:
  A-dúr zongoraverseny K. 414
  C-dúr zongoraverseny K. 246

  Rados Ferenc - zongora
  Liszt Ferenc Kamarazenekar
  Hangversenymester: Rolla János
  Művészeti vezető: Sándor Frigyes

  SLPX 11912

    Két  ritkábban  játszott-hallott  zongoraverseny  felvételének
  örülhettünk  ezúttal.  A  lemez  érdekessége,  hogy  kiváló
  zongoraművészünk,  Rados  Ferenc  nagyon ritkán vállal nyilvános
  szereplést és lemezfelvételt.
    Mozart A-dúr zongoraversenye az 1780-as évek elején, a Szöktetés
  komponálásának idején készült. Szerzője saját testére szabta, saját
  zongoraművészi  igényeit  kívánta  kielégíteni  művével,  így a
  versenyműnek  bravúros zongoraszólama van, ellentétben a lemezen
  szereplő  másik - C-dúr - koncerttel. Ez utóbbi egy műkedvelő
  zenebarát, Lützow grófné részére készült és ezért zongoraszólama jóval
  egyszerűbb. Radon Ferenc mindkét koncertben Mozart muzsikájához illő
  végtelen egyszerűséggel, természetességgel oldja meg feladatát. A
  szerzőre  oly  jellemző  "éneklő"  allegrót  éppúgy  élvezhetjük
  előadásában, mint a lassú tételek líráját. Különösen szépen sikerült
  az A-dúr verseny helyenként már-már Beethovent idéző, lassú tételének
  megformálása.
    Rados zongorázása rendkívül plasztikus, világos, áttetsző ezen a
  lemezen is. Nem akarja túlinterpretálni a műveket, többet kihozni
  belőlük, mint amennyit formájuk, tartalmuk, hangvételük megenged.
  Mozart  zenéje  esetében  ez  különösen dicsérendő erény, főleg
  napjainkban, midőn különféle kísérletezések tanúi lehetünk, akár a
  "korhű", akár a "mai" előadásmód bajnokai részéről. Kiváló partnere a
  zongoraszólistának a Sándor Frigyes által vezényelt Liszt Ferenc
  Kamarazenekar, mértéktartó, szépen hangzó muzsikálásával. A felvétel
  technikailag is méltó az előadókhoz.

                                   B. A.

  

  Haydn: Esz-dúr szimfónia,
  No. 103. (Üstdobpergés)
  D-dúr szimfónia, No. 93.

  Magyar Állami Hangversenyzenekar
  Vezényel Erdélyi Miklós

  SLPX 11923

    A  lemezen  szereplő két szimfónia az úgynevezett "londoni"
  szimfóniák  közé  tartozik;  Haydn alkotómunkásságának kiemelkedő
  remekművei  ezek az opuszok. Hangversenyen javarészt nálunk is,
  külföldön is azokat a műveit szólaltatják meg, amelyekhez melléknév
  fűződik - ezért nevezhetjük a ciklus legismertebb darabjainak az
  "Üstdob", a "Katona" vagy az "Óra" szimfóniáját - míg méltánytalanul
  ritkán hangzanak fel a koncerteken a csupán hangnemükkel és számukkal
  jelzett művek. A Hungaroton új felvételén két kései Haydn-szimfónia
  hangzik fel, az 1792-ben előadásra került D-dúr és az 1795-ben
  keletkezett,  az  első  ütemben megszólaló, halk üstdobpergésről
  elnevezett Esz-dúr mű.
    Erdélyi Miklós már évtizedek óta rendszeresen műsorán tartja Haydn
  szimfóniáit, és szívesen vezényel a kevésbé ismert, kevésbé népszerű
  művek közül is: a karmester helyes meggyőződése, hogy Haydn mértékével
  nézve a nem annyira népszerű alkotások is tökéletes remekművek,
  megismerésük csak hasznára válik a közönségnek és a zenekaroknak is.
    A karmester és a jó formában játszó Állami Hangversenyzenekar
  elsődlegesen a haydni zenében rejlő erőt, energiát érzékelteti, és
  ezzel világosan rámutat e kései művek Beethoven-közelségére. Mégsem a
  romantika felől közelit a szimfóniákhoz, hanem elsősorban a művek
  klasszikus vonásait hozza előtérbe. Erdélyi igen jó érzékkel világít
  meg  egy-egy  olyan  harmóniai  érdekességet,  egy-egy szokatlan
  modulációt,  amely a maga korában méltán keltett feltűnést, és
  örvendetesen szakít a hosszú időn át uralkodó, kedélyes "Haydn papa"
  felfogással.  Külön  kiemeljük a D-dúr szimfónia pompás tempójú
  zárótételét és az Esz-dúr mű gyönyörű lassú tételének igazán ihletett
  előadását.
    Sajnos, a felvétel technikai színvonala nem áll ezen a magas
  fokon,  a hangzás nem eléggé színes, a zenekari színek sokkal
  plasztikusabbak lehetnének. Örömmel regisztráljuk viszont, hogy a
  felvételhez  a  legújabb  zenetörténeti  kutatásoknak  megfelelő
  Robbins-Landon féle kottaanyagot használták fel.

                                   M. M.

  

  Klarinétversenyek
  (J. M. Molter, J. és C. Stamitz)

  Horváth László - klarinét
  Liszt Ferenc Kamarazenekar
  Hangversenymester: Rolla János
  Művészeti vezető: Sándor Frigyes

  SLPX 11954

    Hangszertörténeti különlegességet ígér ez a lemez. Johann Melchior
  Moher  (1695-1765),  Johann Stamitz (1717-1757) és Carl Stamitz
  (1745-1801)  művei  ritkaságnak számítanak; kitűnő előadóművészek
  kalauzolásával  tanúi  lehetünk  egy  hangszer  -  a klarinét -
  születésének, egy új s csakhamar népszerűvé váló instrumentum első
  diadalának.
    Molter versenyműve még igen sokban a barokk concerto-formát
  követi;  a  hangszert  ő  még  "ősformában" (clarinetto olaszul
  trombitácskát jelent!) használja.  Minden bizonnyal nagy szenzációt
  kelthetett a maga korában, amikor a zenekarban ez az új szín
  megjelent. Johann Stamitz műve már egy más korszakot jelez, és ismét
  más világot tár fel előttünk Carl Stamitz versenyműve (ő különben már
  11 művet komponált klarinétra). Nem úgy, mint atyja, Johann műveiben,
  a hangszer itt már teljes hangterjedelmében jelentkezik. Egyben
  azonban azonosak: mindketten szívesen használnak népies, korabeli
  táncokra emlékeztető ritmusokat. Így például paraszttáncnak nevezhető
  tételekkel végződik mindkét Stamitz-versenymű.
    Horváth László nemcsak érdekes művekkel gazdagította a repertoárt,
  de előadóművészként is kiváló produkciót nyújt. Rendkívül szép tónusa
  kitűnően érvényesül a felvételen, és biztos stílusérzékkel választja
  el egymástól a három mű intonációját. A Liszt Ferenc Kamarazenekar
  remek alkalmazkodóképességgel csatlakozik a szólistához.

                                   M. M.

  

  Mozart:
  G-dúr fuvolaverseny K. 313
  D-dúr fuvolaverseny K. 314

  Kovács Lóránt - fuvola
  Magyar Állami Hangversenyzenekar
  Vezényel Lukács Ervin

  SLPX 11974

    Hangszeres virtuozitása, barokk és klasszikus műveken érlelt zenei
  kultúrája  kiválóan  alkalmassá  teszi  Kovács  Lórántot  Mozart
  fuvolaversenyeinek  megszólaltatására. Rugalmas ritmika, mozgékony
  passzázs-technika, sokszínűen árnyalt dallamképzés jellemzi előadását,
  amely itthon s külföldön egyaránt ismert és elismert. Bár a lemez
  készítőinek jó oka volt arra, hogy a Köchel-jegyzékben egymás mellett
  található két fuvolaversenyt azonos lemez két oldalán rögzítsék, a
  hallgató  szempontjából ez mégsem tudható szerencsésnek, mivel a
  "bőség zavara" növeli igényességét, és egyik kiváló produkciót a
  másikkal mérve, óhatatlanul felfedez olyan hiányosságokat, amelyek más
  környezetben nem tűnnének fel.
    Csakis a D-dúr versenymű tökéletességéhez mérten kelti a G-dúr
  koncert előadása azt a benyomást, mintha a fuvolaszóló merevebb,
  kevésbé áradó és kevésbé életteljes volna remekbe sikerült párjánál.
  Persze, ha magát a két művet összehasonlítjuk, akkor is a D-dúr
  fuvolaverseny bizonyul jobbnak. Nem kelt-e nagyobb hatást a G-dúr
  verseny.  művet záró menüett-tételnél a D-dúr finálé sziporkázó
  vígoperai mozgalmassága, a Szöktetés II. felvonásbeli Blonde-áriájának
  ez a korai, "első megfogalmazása"? Érthető, ha ennek a muzsikának
  áradó temperamentuma a muzsikusokat is magával ragadja, kiemelkedő
  teljesítményre ösztönzi. A versenyművek kadenciáit Kovács Lóránt írta,
  egyformán adva tanújelét a fuvolára való komponálás műhelytitkai
  fölényes ismeretének és a Mozart-stílusban való otthonosságának.
    A Magyar Állami Hangversenyzenekar játéka tetszetős keretet és
  megbízható támaszt nyújt a szólistának mindkét versenymű előadásához.
  Lukács Ervin körültekintő gondossággal irányítja mind az együttest,
  mind  a  szólistát.  Külön dicséretet érdemel mindkét versenymű
  előadásának technikai megoldása, amely a zenekari hangzás arányait és
  a  szólóhangszer  zörejmentes  érvényesülését egyaránt biztosítja
  számunkra.

                                   P. M.

  

  Vivaldi: Lantversenyek és triók

  Benkő Dániel - lant,
  Rolla János - hegedű,
  Bársony László - viola d'amore,
  Frank Mária - gordonka,
  Pertis Zsuzsa - csembaló
  Liszt Ferenc Kamarazenekar
  Hangversenymester: Rolla János,
  Művészeti vezető: Sándor Frigyes

  SLPX 11978


    Van úgy, hogy a lemezkritikusok - egyetlen tétel vagy ária
  kedvéért - egy-egy felvételt igen magasra értékelnek, megvételre
  ajánlanak  (hiszen  mi  lehet a tulajdonképpeni célja bármiféle
  kritikának, mint a segítő-útbaigazító tanácsadás!) Az előttünk fekvő
  Vivaldi-lemez bele is tartozik ebbe a kategóriába, meg nem is. Azért
  nem, mert a felvételnek úgyszólván teljes anyaga kitűnő, mind a művek,
  mind az előadás szempontjából. S azért igen, mert a négy mű 12 tétele
  között van egy olyan is, amely miatt minden zenebarátnak, gyűjtőnek,
  aki csak a barokk zenét s benne Vivaldit szereti, ezt a lemezt
  hallania kell.
    A D-dúr lant-concerto Largojáról van szó. Gyakran hivatkozunk
  arra, hogy a dallamszépség letéteményesei az olasz zeneszerzők. Arra,
  hogy egy - klasszikus, romantikus vagy barokk korból származó - olasz
  melódia  az  arányosság, a kifejezés, röviden: a szépség maga.
  Próbálhatjuk elemezni ezeket a dallamokat, is soha nem tudhatjuk
  analitikus  megközelítéssel feltárni az olasz dallam szépségének
  rejtélyét.  A  D-dúr  lantverseny  lassú  tétele  épp ennek az
  elemezhetetlen  szépségnek  mintapéldája. Milyen különös: Vivaldi
  concerto-muzsikáját  általában  allegróinak  motorikus  lendülete,
  ritmikus feszültsége miatt szeretjük. Itt egy lassú tétel kerül az
  esztétikai középpontba, egy szélesen kibontott Largo. Ez már önmagában
  véve is ritkaság hiszen Vivaldi concertóinak lassúi általában rövidre
  fogottak.  A  másik különlegessége: a csodálatos melódiát nem a
  parexellenes dallamhangszer, Vivaldi saját hangszere: a hegedű énekli,
  hanem  a lant, tehát egy elpattanó hangokat produkáló, pengető
  instrumentum. Bizonyíték ez arra, hogy az igazi dallamkultúra minden
  megszólaltató médiumot birtokába vehet. Az előadás pedig bizonyíték
  arra, hogy milyen nagy művésze, fölényes virtuóza hangszerének Benkő
  Dániel.
    Ez csak egy tétel. Ám a hallgató bőven kap mást is, szépet,
  érdekeset,  jót  -,  mindezt  kiváló  előadásban,  kifogástalan
  hangfelvételi technikával

                                   V. P.

  

  Goldmark: a-moll hegedűverseny
  Mendelssohn: d-moll hegedűverseny

  Kocsis Albert - hegedű
  Szombathelyi Szimfonikus Zenekar
  Vezényel: Petró János

  SLPX 12007

    Goldmark Károly elsősorban a Sába királynője szerzőjeként jutott
  világhírre, mi is úgy ismerjük őt, a keszthelyi születésű mestert.
  Kompozíciós munkásságának egyéb megnyilvánulásai szinte kívül esnek
  zenei életünk falain. Pedig egyetlen hegedűversenyét annak idején
  Hubay Jenő, Auer Lipót és Bronislav Hubermann tarolták műsorukon. És
  ha  a hegedűsök panaszkodnak, hogy a zenei romantika egyébként
  rendkívül gazdag terméséből be kell érniük Mendelssohn és Brahms
  versenyművével,  akkor  teljesen jogos Goldmark hegedűversenyének
  újrafelfedezése.
    Ez a hegedűverseny elsősorban arról tanúskodik, hogy szerzője
  hegedűs  volt,  aki  korai  ifjúságától szinte együtt nőtt fel
  hangszerével. Hálás, virtuóz, a hegedű lelkéből fakadó szólamot,
  játszanivalót szán az előadónak, a lírai bensőséges hangvételtő1 a
  játékos, szeszélyes hangulatokig. Kocsis Albert alkatához nagyon közel
  áll ez a muzsika. Megformálása, a színek "kikeverése", a hangulatok
  megérzése,  a  lírai  momentumok  megszólaltatása szépen sikerül
  előadásában. Romantikus muzsika ez a javából, előadása pedig méltó a
  műhöz. Kocsis Albert partnere, a Petró János vezette Szombathelyi
  Szimfonikus Zenekar jól alkalmazkodik a szólistához. Nem tolakszik
  előtérbe, de nem is marad puszta kíséretként a zenélés hátterében.
    Mendelssohn d-moll hegedűversenye ismét csak igazi kuriózum:
  Yehudi Menuhin fedezte fel és adta közre 1951-ben. Így párja lett - ha
  nem is minden vonatkozásban - a szerző addig egyetlennek hitt e-moll
  hegedűversenyének.  Ez  utóbbinak  romantikus dallamgazdagságával,
  egyedülálló eleganciájával, lendületével nem hasonlítható össze ez a
  fiatalkori mű, hiszen Mendelssohn mindössze tizenhárom éves volt,
  amikor  komponálta, de a "gyermek" szerző mesterségbeli tudása,
  technikája, ízlése nagyon figyelemre méltó már ebben a műben is.
  Kocsis Albert játéka ennek a sokféle hatást tükröző műnek is jelleget,
  ad. Talán majd mások is kedvet kapnak, hogy a nagyon gyakran
  játszott  e-moll versenyen kívül ezt a koncertet is előadják a
  pódiumon.

                                   B. A.

  

  Liszt: A-dúr zongoraverseny
  Magyar Fantázia
  VIII. Magyar Rapszódia

  Jandó Jenő - zongora

  SLPX 12024

    Jandó Jenő két Liszt-versenyművet játszik és egy Magyar rapszódiát
  csupa olyan művet, amely számos és kiváló tolmácsolásban megtalálható
  a hanglemez-katalógusokban. Valamennyi alkotás végső - itt elhangzó -
  változata Liszt pályájának delelőjén, weimari korszakában készült.
    Az 1861-ben befejezett A-dúr versenymű Liszt sajátos, új formai
  megoldásainak egyike: egyetlen, egységes, rondószerű tétel, amelyben
  mégis kimutathatók a több tételes ciklikus forma körvonalai. Mindezt
  Liszt  a  maga  nagyon  egyéni,  variációs  -  úgynevezett
  tématranszformációs - technikájával ötvözi. Vagyis: az egyes témák úgy
  módosulnak  a  mű  során,  hogy  átlényegülnek, karakterüket is
  megváltoztatják.  Az  így  létrejövő  szerves  változatosságot
  természetesen az előadónak is érzékeltetnie kell. Liszt versenyművei
  közül ez a legszubjektívebb. Kevésbé hálás, de nem kevésbé nehéz
  feladat a megszólaltatása, mint a jóval népszerűbb Esz-dúr koncerté.
  Eredeti címe Szimfonikus koncert volt, ennek megfelelően a zongorának
  nincsen egyértelműen uralkodó szerepe. Inkább társa csak a zenekar
  hangszereinek.
    A  több  helyütt kamaraszerű választékossággal meghangszerelt
  partitúra megkívánja, hogy a szólista kiváló kamarazenész legyen, de
  egyszersmind  kiváló  hangszerjátékos  is. Jandó Jenőről mindezt
  elmondhatjuk,  s  ezek  az  erényei  a  felvételen  is remekül
  érvényesülnek: pompásan, biztos ízléssel, fegyelmezetten, értelmesen
  zongorázik. Ha a mű gyengéd, "dolce soave" karakterű részleteit még
  bensőségesebben, kevésbé tartózkodóan szólaltatná meg, a kontrasztok
  is hatásosabbak lennének. Az ÁHZ Ferencsik János avatott keze alatt
  igen jót produkál, szépen játszanak a fontos szerephez jutó fúvós
  szólisták, illetve a szólócsellista is.
    Meggyőzőbb (mert ez inkább a szólista testére, képességeire
  szabott mű) a legkevésbé szubjektív karakterű Liszt-koncert: a népies
  műdalok feldolgozásával készült Magyar fantázia - a 14. Magyar
  rapszódia szabad zenekari átdolgozása. Mintegy ráadásként, még a 8.
  Magyar  rapszódiát  játssza el Jandó Jenő, megint csak ragyogó
  technikával, fölényes biztonsággal.

                                   H. K.

  

  Bach: a-moll hegedűverseny
  E-dúr hegedűverseny
  d-moll kéthegedűs verseny
  (BWV 1041, 1042, 1043)

  Kovács Dénes, Bálint Mária - hegedű
  A Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara
  Vezényel Erdélyi Miklós

  SLPX 12096

    Ez az a lemez, amit megjelenése óta - részben, vagy egészben már
  számtalanszor  meghallgattam.  Testileg-szellemileg kimerülten, de
  pihenten is. Csendes és zajos napok estéin. Kora reggel munkakezdés
  előtt és hajnalba nyúló munka közben. Elsősorban Bachért? Hát persze.
  De nincs Bach, ha nincs aki megszólaltassa. Tucatnyi virtuóz akadhat,
  aki   fényesebben  játszhatja,  vagy  "bachosabban",  vagy a
  mikrofonigénynek megfelelőbben. Mi az, ami mégis arra késztet, hogy
  újra meg újra feltegyem a lemezjátszóra éppen ezt a felvételt,
  Kovács Dénes lemezét?
    Azt hiszem, ő az egyetlen hegedűs, akivel pont úgy vagyok - s
  nyilván nem egyedül én -, mint a zongoristák között Fischer Annieval.
  Aki - bár ismerünk nála nagyobb virtuózokat, lenyűgözőbb művész
  titánokat - mégis a legközelebb áll hozzánk. Talán mert nemcsak
  kortársunk, hanem honfitársunk is. A közös nyelv, Pest levegője, az
  utca zaja és a zeneélet arculata; hogy vannak közös örülni- és
  szidnivalóink, hogy ugyanazok között a szépségek és csúfságok között
  mozgunk... Mindennek ugyan mi köze Bach hegedűszólamához? Úgy látszik,
  van  köze.  És  ez  az,  amit nem véletlenül neveznek a zene
  tolmácsolásának.
    Erdélyi Miklós alapos ismeretekre, gazdag tapasztalatokra épült
  stílusművészete néha semmiben sem egyezik orgonás Bach-emlékeimmel,
  mégis: ő is, meg az operaházi muzsikusok nem Bach-játékokról ismert
  együttese - tökéletesen megfelel mindannak, ami Kovács játékát oly
  intim közelségbe hozza, s amihez a harmadik darabban megszólaló Bálint
  Mária hegedűhangja újabb fényt ad.

                                   F. L.

  

  Encores
  Liszt Ferenc Kamarazenekar
  Hangversenymester: Rolla János
  Művészeti vezető: Sándor Frigyes

  Hungaroton SLPX 12106

    Régi hiányt pótol, rég óhajtott igényt elégít ki a Liszt Ferenc
  Kamarazenekar  "ráadás"-számokból  összeállított lemeze. Volt egy
  korszak zenei életünkben - nem is oly régen -, amikor a kisebb
  lélegzetű remekműveket szinte lenézték, nem kaptak helyet a pódiumon,
  nem volt olyan "műsortípus" koncertéletünkben (de lemezen sem),
  melynek keretében elhangzottak volna. E felvétel megjelenése is jelzi,
  hogy ez a szemlélet megszűnőben van. Albinoni Adagioja a barokk
  szerzők újrafelfedezésének, divatjának korában tömegigényt elégít ki.
  De ugyanilyen sikerre számíthat az Air Bach D-dúr szvitjéből, vagy a
  klasszicizmus korából Mozart menüettje a D-dúr divertimentóból, s
  Haydn Szerenádja az F-dúr vonósnégyesből.
    Mert a lemez Bachtól Johann Straussig tíz remekművet, illetve
  részletet szedett csokorba, egytől-egyig kitünő előadásban. Szinte
  érezzük, hogy világszerte elismert kamarazenekarunk mennyire élvezi e
  kirándulást a "ráadások" világába. Pedig ez a kirándulás közel sem
  jelent lazítást, könnyű kalandot. Paganini Moto perpetuoja például
  kifejezetten virtuóz igényeket támaszt a vonósokkal szemben, és egy
  "könnyebbnek"   tűnő  Mozart-  vagy  Rossini-tétel  stílusos
  megszólaltatásának is megvannak a sajátos követelményei, különösen kis
  együttes esetében. A kamarazenekari hangzás, áttetsző jellegénél
  fogva, nem tud eltakarni, elmosni olyan nemkívánt vagy kevésbé
  sikerült árnyalatokat, amelyek nagyzenekarnál észrevétlenek maradnak.
    Nagyon jól sikerült Weiner Rókatáncának ízes megszólaltatása.
  Egyáltalán,  minden esetben megfigyelhető a felvételen a kisebb
  agogikák, tempómódosítások ízléses és szükséges használata -, ezek
  egyénivé, hangulatossá teszik az előadást. Egyedül Strauss Pizzicato
  polkája sikerült egy árnyalattal komolyabbra a megszokottnál.
    A kamarazenekar egységes színe, egyéni hangzása jól érvényesül a
  felvétel kiegyensúlyozott technikája révén. Nem nehéz megjósolni: a
  lemeznek nagy sikere lesz.

                                   B. A.

  

  Trombitaversenyek
  (Bellini, Telemann, Vivaldi)

  Maurice André - trombita
  Liszt Ferenc Kamarazenekar
  Hangversenymester: Rolla János,
  Művészeti vezető: Sándor Frigyes

  SLPX 12143

    A  trombitát  hagyományosan  egy  bizonyos  karakterű  zene
  megszólaltatására  használják a komponisták: harciasságot, fényes
  pompát, diadalt fejeznek ki vele. Maurice André francia trombitaművész
  olyan mestere hangszerének, hogy játékával túl tud lépni a trombita
  eredendő korlátain, olyan lágy kantilénákat tud rajta játszani, mint
  valami hegedűs vagy klarinétos. Érthető, hogy szűknek találta a
  hangszer eddigi skatulyáját és a trombitára irt műveken kívül új
  területet keresett a zeneirodalomban hangszere és művészete számára.
  Így fedezte fel magának az oboaversenyeket, melyek igen alkalmasak
  arra, hogy modern ventiltrombitán játsszák el őket.
    André  itt  a  Liszt  Ferenc Kamarazenekar kíséretével négy
  oboaversenyt szólaltat meg trombitáján. Három közülük barokk darab, a
  negyedig  romantikus.  Az utóbbinak még egy különlegessége van,
  nevezetesen az, hogy a neves olasz operaszerzőnek, Vincenzo Bellininek
  egyetlen ma is játszott hangszeres műve. Az Esz-dúr oboa- (illetve
  trombita-) versenyt ugyanaz a varázsos belcanto dallamosság jellemzi,
  mint Bellini operaáriáit és együtteseit. Georg Phillip Telemann XVIII.
  századi német zeneszerzőnek két koncertje is szerepel itt: a G-dúr és
  az ennél érdekesebb e-moll versenymű. Antonio Vivalditól pedig egy
  oboára és hegedűre írt B-dúr kettősversenyt vettek fel a műsorba,
  melyben a hegedű csak időnként egyenrangú a trombitával, a főszerep a
  fúvóshangszeré.
    Maurice André trombitája vetekszik bármely lágy énekhanggal,
  amikor Bellini melódiáit játssza. Rendkívül elmélyült muzsikálást
  lehet tőle hallani a Telemann G-dúr verseny Andantéjában, vagy a
  Vivaldi-koncert Siciliano-ritmusú Largojában. Az is kiderül, hogy
  André  milyen  biztos  ura  hangszerének.  Például  az  e-moll
  Telemann-verseny perpetuum  mobile-szerű  Allegro  molto  tételét
  rendkívül gyors tempóban, hegedűsöket megszégyenítő eleganciával és
  virtuozitással adja elő. A művészt a Liszt Ferenc Kamarazenekar
  finoman, alkalmazkodóan kíséri, meglátszik, hogy már sokat muzsikáltak
  együtt. A Vivaldi-koncertben a zenekar hangversenymestere, Rolla János
  játssza a hegedűszólót. Jól érzi funkcióját a darabban, ha kell,
  hegedűje együtt szárnyal a trombitával, de javarészt a háttérben
  maradva támogatja a vezető szólistát. A felvételt az Erato cég
  készítette Svájcban; a lemez technikai színvonala is elsőrangú.

                                   K. I.

  Kamarazene

  

  Haydn: Hat vonósnégyes, Op. 33

  Tátrai Vonósnégyes

  SLPX 11887-89

    Haydn  vonósnégyesei  minden  kamarazenei  társulat számára a
  kvartett-játszás magasiskoláját, a kamaramuzsikálás alfáját és Omegáját
  jelentik. A Tátrai vonósnégyes mindegyik tagjának zenei kultúrája a
  bécsi  klasszikus mesterek műveinek sokéves tanulmányozásában és
  előadásában gyökerezik.
    Haydn műveinek filológiai pontosságú feltárása csak a közelmúlt
  években indult meg: a közkézen forgó kiadások nem egyértelműen és nem
  egyöntetűen rögzítik a zeneszerző előadási utasításait. Tátraiék
  interpretációja  elsősorban  meggyőző  erejénél  fogva tekinthető
  hitelesnek: amit az új összkiadás kottájából kiolvasnak és hangzó
  életre keltenek, az nem papiros-ízű "stílushűség" kényszerűségére
  vall, hanem az újjáteremtés lázára, a szerzővel azonosulni vágyás
  ihletett sugallataira, továbbá olyan gyakorlati szempontokra, mint a
  plasztikus hangzás, az anyagszerű hangszerkezelés, az értelmes és jól
  követhető formálás.
    Ezzel kapcsolatban olykor feltűnik, hogy például a szonátaformájú
  első tételek expozícióját az ismétléskor mennyivel folyékonyabban,
  magabiztosabban adják elő - általában az indulásnál érzik olykor némi
  tétovázás az együttes hangzásán. Ebből a szempontból a legtöbb
  kifogásolnivaló a sorozat második (Esz-dúr) darabja során merült fel:
  ez  a  kivitel  gondozottságában  és  a  megformálás  szuverén
  tökéletességében elmarad az "orosz kvartettek" másik öt kompozíciója
  mögött. Az op. 33-as vonósnégyes-sorozatot "Scherzók" néven is szokták
  emlegetni, arra célozva, hogy valamennyiben helyet kapott ez a hármas
  ütemű, pergő tempójú, triós formájú műforma. Az elnevezés azonban
  olykor megtévesztő, mert például a sorozat harmadik (C-dúr) darabjának
  Scherzo feliratú második tétele a valóságban menüett. Tátraiék finom
  érzékkel tesznek különbséget a hat vonósnégyes scherzotételeinek
  előadása során e műfaji árnyalatok között, sohasem értelmezik azonos
  módon az azonos címmel és jószerivel azonos tempóval jelölt tételeket.
  Igen szépek a lassú tételek és megint csak a differenciálás révén
  értékes a zárótételek színes és ugyanakkor mintaszerűen fegyelmezett
  megszólaltatása.
    A lemezek technikai színvonala Mátyás János rendező és Lukács
  Judit hangmérnök munkáját dicséri. A kísérő füzet Somfai László,
  világhírű Haydn-kutatónk tanulmányát tartalmazza.

                                   P. M.

  

  Beethoven:
  Esz-dúr szonáta Op. 27/1
  Esz-dúr variációk és fúga Op. 35
  E-dúr szonáta Op. 109

  Bächer Mihály - zongora

  SLPX 11938

    Zenei életünkben korántsem egységes a Bächer Mihályról alkotott
  kép: a művésznek vannak lelkes hívei, vannak szélsőséges ellenzői is.
  Ez már koncertjeire is érvényes, - a lemezprodukcióira még inkább áll.
  Ráadásul Bächer ugyanazzal az attitűddel keresi fel a stúdiót, mint a
  koncertpódiumot. Ezért előre megjósolható, hogy a lemez nem fogja sem
  híveit,  sem ellenzőit a másik táborba hódítani. Pártatlanságot
  vallani, vagy akár csak ígérni is egy produkció megítélésében: ritkán
  és  nehezen  teljesíthető  vállalkozás.  Személyes  érzéseimet
  kiküszöbölhetem, de koncertélményeimet aligha tehetem félre. Így nem
  tévedhetek nagyot, ha azt állítom, hogy a lemezt azok fogják igazán
  kedvelni, akik hallották már Bächert koncertezni, és ráéreztek egy-egy
  hangversenyének sajátos atmoszférájára.
    Bächer, noha előadásában minden hang fontos, nem vész el a
  részletekben; a darabhoz való közeledésmódja komplex. "A zeneszerző a
  lényeget rögzítette írásban, tehát a kotta a lényeget tükrözi" -
  Bächernek  ez  a  hite  a  lemezen  szereplő  mindhárom  darab
  interpretálásában  megmutatkozik. A felvétel egyes részei szinte
  koncert-élményt jelentenek - sajnos, azok az esetlegességek, amelyek
  hangversenyen  alig zavarnak, a lemez többszöri meghallgatásakor
  rendkívül  bosszantóak,  makacsul  visszatérő  azonosságukkal,
  "pontosságukkal". (Utalok néhány pedálozási pongyolaságra.)
    Inkább  a Beethoven-művek kottái, mintsem a leírt elemzések
  mutatnak rá arra, hogy Beethoven zenéjének egyik korán kialakuló
  karaktere, az induló - melyre a későbbiekben a pontozott ritmus
  jellemző - egy egyenletes, menetelő mozgású zenei anyagból származik.
  Azért térek ki erre, mivel Bächer interpretációja arra is rámutat,
  hogy ez az egyenletes-feszes ritmusú indulókarakter még a késői művek
  némelyikében is megtalálható.
    Lenyűgöző  az  E-dúr szonáta előadásmódja. Ehhez viszonyítva
  jellegtelen az Esz-dúré. Anélkül, hogy egy jó kiadású kotta előadási
  jeleit kérnénk számon az előadótól, meg kell állapítanunk, hogy az
  effektusjelek figyelmen kívül hagyása (illetve tudomásul vétele, de
  egyben illusztratív-színező alkalmazása, azaz a hangokkal való szerves
  kapcsolatának fel nem ismerése) szegényebbé tette Beethoven zenéjét.
  Érthetetlen számomra, hogy aki olyan kifejezően, és éneklően játszik
  az E-dúr szonátában, miért így adja elő az Esz-dúr szonáta lassú
  tételét. (Holott már a hangnem - Asz-dúr - is egy sajátos hangulatkört
  sejtet.)
    Az Eroica-variációk élvezését maga a lemez gátolja. Hogyan lehet
  két  oldalra vágni egy összefüggő variáció-sorozatot? Véleményem
  szerint a technikai kifogás (a lemezoldal terjedelme) aligha jelenthet
  mentséget. Ráadásul éppen a minore-változat kerül új oldalra, amely
  nem önmagában (vagy nem csak önmagában), hanem a megelőző dúr
  variációval együtt, egy folyamat részeként értelmezendő. Jó lenne, ha
  a későbbiekben még elvétve sem rontaná ilyen "technikai apróság"
  egy-egy lemezfelvétel művészi értékét.

                                   F. K.

  

  Schubert:
  Négykezes zongoraművek

  Rohmann Imre, Schiff András

  SLPX 11941

    Nagyon örvendetes, hogy a magyar hanglemezgyártás is kiveszi a
  résrét  Franz  Schubert  kevésbé  ismert  kamaramuzsikájának
  népszerűsítéséből. Ezen a lemezen olyan remekműveket talál a hallgató,
  amelyekkel egyébként nehezen ismerkedhetne meg. Pedig Schubert négy
  kézre irt zongoraművei fontos részei alkotóművészetének: érzelmekben,
  harmóniai-dallami-színbeli   szépségekben   hallatlanul  gazdag,
  szimfonikus  szövésű, négyszólamú darabok. A műfaj divatos volt
  Schubert korában, az itt szereplő alkotások zenei és technikai
  nehézségei azonban csakugyan túlhaladják a dilettáns házimuzsikálás
  szintjét.  Közülük több talán inkább a zenekari előadás teljes
  reménytelensége miatt íródott éppen zongorára.
    Nem csupán a zenék szépsége, a két zeneszerző szoros belső
  rokonsága  teszi  ezt  a  lemezt Ránki Dezső és Kocsis Zoltán
  Mozart-négykezeseinek pendant-jává: azzá teszi a tolmácsolás magas
  szintje is, ha talán a művészi intenzitásnak, érzékenységnek nem is
  teljesen azonos fokán. A fiatal magyar pianista nemzedék másik két
  kiemelkedő tehetségű művésze, Rohmann Imre és Schiff András is teljes
  összhangban, a művek mélyreható ismeretével és szeretetével zenél. A
  Schubert-muzsika káprázatosan bőséges, sokrétű invenciójára, igézetes
  szépségeire való őszinte rácsodálkozás örömével szólaltatják meg a
  darabokat.
    Az ismertető szöveget (Jörg Demus, a híres zongoraművész írását)
  ezúttal német eredetiből fordították, sajnos, bosszantó hibákkal.

                                   H. K.

  

  Barokk orgonazene
  (Bach, Sweelinck, Murschhauser, Böhm)

  Lehotka Gábor

  SLPX 11980

    Aligha szükséges bemutatni Lehotka Gábort a magyar zenebarátoknak
  és  hanglemezgyűjtőknek.  Elegendő  egyetlen  adat:  az  ő első
  Bach-felvétele érte el először nálunk az aranylemez címhez szükséges
  kiadási példányszámot.
    Annál többet kell beszélni arról az "új" orgonáról, amelynek
  hangját az előttünk fekvő lemez megörökítette. Az "új" kifejezést
  azért tettük idézőjelbe, mivel ez a Vácott felállított (az ottani
  zeneiskola nagytermében lévő) orgona éppen hogy a múlt orgonaépítési
  elveinek alapján készült. Tervezője az organológia európai hírű magyar
  szakembere,  dr. Szigeti Kilián. A tervezés elve: visszatérni a
  Bach-korabeli orgonához; elvetve mindazt a ma már feleslegesnek
  ítélhető regisztert, redőnyt és más segédeszközt, amellyel a romantika
  korának orgonaépítészete a hangszert ellátta. Ezek a romantikus színek
  voltaképpen  alkalmatlanná  tették  az orgonát az orgonairodalom
  legjelentősebb, barokk műveinek előadására. Az új váci hangszer
  viszont (logikus hangképfelépítésével, a barokk hangzást lehetővé tevő
  fasípokkal) nagyszerű képviselője az eredeti hangzáshoz visszatérő mai
  irányzatnak.
    Ahhoz persze már Lehotka nagy művészete kell, hogy kihasználva a
  lehetőségeket, olyan regisztrációval, olyan előadásban szólaljanak meg
  Bach, Böhm, Sweelinck és Murschhauser művei, hogy nemcsak a hangzás,
  hanem az egész elődás is tökéletesen kielégítse stiláris igényeinket.
  A nagyszerű összképen belül is feltűnik a váci hangszer rendkívül
  tömör basszusa (pedig a diszpozícióban nincsen egyetlen 32 lábas
  regiszter sem). Lehotka regisztráló művészete révón a fúgatételek
  szövevénye tökéletesen "átvilágítódik". Így éppen ezek a fúgák adják a
  lemez legnagyobb élményeit. (A magyar hallgató nyilván meglepetéssel
  fogja  felfedezni a h-moll fuga témafejének hangról-hangra való
  megegyezését... a Háry János intermezzójának dallamával!)

                                   V. P.


  Mai magyar zene

  

  Az új fuvola
  (Dubrovai L., Dukay B., Sáry L.)

  Matuz István

  SLPX 11920


    Találó az elnevezés. Valóban új fuvolát hallunk majd mindegyik
  kompozícióban. Pontosabban: hagyományos fuvolán játszik Matuz István,
  de a tradicionálistól igen gyakran eltérő módon. A kiváló fuvolaművész
  évek óta tudományos alapossággal és lankadatlan kísérletezőkedvvel
  foglalkozik  hangszerével,  annak  lehetőségeivel,  az  újfajta
  megszólaltatási  módokkal,  többes  "fogásokkal"  és így tovább.
  Feladatunk most itt aligha az új játékmód leírása, sokkal inkább a
  summázás: amit végül is "kihoz" hangszeréből, az meglepő, friss és -
  ami a legfontosabb - többnyire zenei fogantatású.
    A kortárs zene kedvelők bizonyára örömmel fogadják Matuz lemezét.
  Ám az e kor muzsikájával még csak barátkozók alighanem szívesen
  hallgattak  volna más időszakból származó kompozíciókat is. Így
  egységesebb, úgy talán még vonzóbb lett volna a lemez. Nemzetközileg
  így, ebben a formában biztos, hogy pontosabban talál célba.
    Matuz igényességére jellemző a műsorválasztás is. Három magyar
  zeneszerző (Dubrovay László, Dukey Barnabás és Sáry László) mellett az
  irodalom két nagynevű mesterének,  Edgar  Varése-nek  és  André
  Jolivet-nek  egy-egy  művét  szólaltatja  meg,  technikailag
  kifogástalanul, éretten, e nehéz művek  befogadását  megkönnyítő
  szuggesztivitással. Nehéz bármit  is  kiemelni  előadásából,  az
  olyannyira töretlen, mindig a darab szolgálatában  álló.  Talán
  érdekességképpen emlékeztetnék a két szerző (Dukay és Sáry) által
  lényegében külön-külön írt, de végülis eggyéforrott mű fölényes
  interpretálására (Two Players), vagy például  a  Jolivet-sorozat
  "varázslására": Matuz érzelmileg-gondolatilag fűtött, pontos előadását
  a szerző autentikusnak fogadta el, a kiegészítő újabb effektusokkal
  együtt.
    Nem könnyű élvezetet ígér a lemez, de többszöri meghallgatása új
  és új titkokat tár fel abból a sokak számára még csak kevéssé megnyerő
  világból, aminek neve: a ma zenéje, az új fuvola hangja.

                                   J. E.

  


  Mai magyar művek cimbalomra - 2
  (Bozay A., Kocsár M., Láng I., Sáry L., Székely E.)

  Fábián Márta

  SLPX 12012

    Az előadóművészet történetében egyáltalán nem új jelenség, hogy
  időnként egy-egy-hangszeres művész a maga zsenialitásával új irodalmat
  teremt hangszere számára.
    Korunkban  számos  példát találunk erre a jelenségre. Művek
  valóságos légiót hozta létre Severino Gazzelloni fuvolázása, Heinz
  Hollinger oboajátéka, Siegfried Palm gordonkája, a Kontarsky-fivérek
  zongorakettőse vagy a stuttgarti Schola Cantorium kórus. Rendszerint
  az egyes művészek különleges technikai készségében rejlik az ok - és
  itt a "különleges" szót egyaránt érthetjük "specifikus" és "kitűnő"
  értelemben. No meg hozzájárul mindehhez az is, hogy ezek a hangszeres
  művészek apostolként vállalták a nagyonis nehéz feladatot: a mai zene
  propagálását.
    Nem egyedülálló módon ugyan, de nálunk ez a folyamat fordított
  sorrendben zajlott le a cimbalom esetében. 1961-ben komponálta Kurtág
  György nyolc hegedű-cimbalom duóját, és a hatvanas évek végén lépett
  pódiumra Fábián Márta, aki az új hangzásigényt nemcsak kielégítette,
  de  zseniális cimbalomjátékával a zeneszerzőket is ennek az új
  lehetőségnek a kihasználására ösztönözte.
    Jellemző tény, hogy az előttünk fekvő lemez immár a második,
  amelyen Fábián Márta az ő számára írt új magyar műveket szólaltatja
  meg. Valamennyi darab - Láng István, Sáry László, Székely Endre,
  Kocsár Miklós és Bozay Attila művei - a hetvenes évek termése,
  túlnyomó részben 1975-77 közt készültek. Az első időkben többnyire
  szólódarabokat  írtak  komponistáink  a  félelmetesen  virtuóz,
  ritmikájában  feszültséget  árasztó  és hallatlan színfantáziával
  rendelkező művésznő számára. E lemez darabjai azt bizonyítják, hogy
  újabban inkább különféle kamaratársulásokban kamatoztatják Fábián
  Márta valóban egyedülálló képességét.

                                   V. P.


  


  Bozay Attila: II. vonósnégyes
  Improvisations, No. 2
  Malom

  Perényi Eszter - hegedű,
  Perényi Miklós - gordonka,
  Bozay Attila - csőrfuvola, stb.
  Kodály Vonósnégyes

  SLPX 12058

    Kevés  zeneszerzőnkről mondható el, hogy műveiben szerencsés
  arányban elegyedik ihlet és konstrukció. Bozay Attila e kevesek közé
  tartozik. Rendkívül tudatos komponista, minden darabjával tovább építi
  azt  az  életművet,  amelynek  kialakítására már pályája elején
  felkészült,  és amelynek újabb, jelentős szakaszát reprezentálja
  harmadik szerzői lemeze. Három műve szólal meg ezen a lemezen
  (mindhármat magába foglalta a Korunk zenéje 1977-es fesztiválján Bozay
  Attila emlékezetes sikerű szerzői estjének műsora).
    A hanglemez természetesen másféle hatást vált ki a hallgatóból,
  mint  az  élő  előadás:  felhívja  figyelmét  olyan árnyalatnyi
  finomságokra, amelyek a mű szerkesztésének megértése szempontjából
  döntőek - például a II. vonósnégyes két saroktételében, vagy a
  kamaraegyüttesre írt Malomban - ugyanakkor adósunk marad bizonyos
  effektusok látványhoz is kötött appercipiálásának lehetőségével. A
  vonósnégyes  középső  tételében az ütőhangszer-jellegű játékmód a
  lemezen nem érvényesül elég pregnánsan, az Improvizációk II-ben pedig
  a négyféle csőrfuvola sokat veszít szuggesztív erejéből amiatt, hogy
  nem láthatjuk magát a zeneszerzőt, amint ezeket a hangszereket
  megszólaltatja.
    A leginkább kiegyensúlyozott produkció - mivel a fent említett
  apró hiányosságok a hangszerek összeállításánál fogva nem érintik a
  kamaraegyüttesre komponált Malom, amelyet öt fúváshangszer, orgona és
  ütőhangszerek együttese szólaltat meg. A hangfelvétel rendkívüli módon
  kedvez e mű megszólaltatásának, sőt, a felépítés logikai rendjének
  nyomon követése bizonyos fokig könnyebb a lemezhallgatás minden külső
  hatástól elvonatkoztatott atmoszférájában, mint hangversenyteremben.
    Az előadók teljesítményét aggályos műgond és imponáló technikai
  felkészültség jellemzi.

                                   P. M.

  Archív felvételek

  


  Bartók: A kékszakállú herceg vára

  Székely Mihály - basszus,
  Palánkay Klára - mezzoszoprán
  A Budapesti Filharmóniai Társaság Zenekara
  Vezényel Ferencsik János

  LPX 11001 (mono)

    Sok Kékszakállú-előadást ismerhetnek a lemezgyűjtők, azt a kitűnő
  magyar lemezt is, amely nem olyan régen, a Bartók-Összkiadás részeként
  jelent meg, s amelyen Melis György, Kasza Katalin szerepel és
  ugyancsak Ferencsik vezényel. Ámde, a nemzetközi produkciókkal is
  összehasonlítva: számomra a Kékszakállú mindmáig ez az 1956 őszén
  készült archív felvétel, mely most ismét megjelent. Székely mintegy
  harminc évig élt együtt a darabbal, ő őrizte meg talán a legjobban
  Bartók eredeti intencióit. Ritka dolog Bartóknál, de Székely kérésére
  helyenként módosított az eredeti szólamon! Bizonyosak lehetünk abban,
  hogy  ezeken  túlmenően Székely "szabadabb" éneklését, rubatóit,
  kottában nem rögzített megoldásait is jóváhagyta Bartók. Mint ahogy
  azt a felfogást is, hogy csak helyenként lép ki - akkor viszont
  ellenállhatatlanul!  -  az  elbeszélő-szerepbő1, ilyenkor hús-vér
  férfivá, hőssé válik, s akkor igazi drámai izzással telítődik a
  levegő.
    Palánkay Klára Judit-alakítása is kiváló (bár ő csak a háború után
  "találkozott" a hősnővel). Külön öröm, hogy az ő magyar dikciója,
  szövegmondása  is  világosan  követhető.  Ferencsik  magától a
  Bartók-misztériumot "feltámasztó" Failonitól közvetlenül vette át a
  darabot 1942-ben. (Az köztudott, hogy Failoni próbáin, előadásain a
  szerző is jelen volt, s alighanem az aprólékosságáról híres Bartók itt
  is, amennyire lehet, mindent maximálisan elképzeléseihez "igazított".)
  Hiteles produkciót hallgathatunk - ha nem is igazi sztereót, ha
  technikailag nem is a legtökéletesebbet, de olyan lemezfelvételt, mely
  több mint húsz év alatt sem veszített erejéből; mely nemcsak érték,
  hanem mérték is a mindenkori Kékszakállú-életrekeltők előtt.

                                   J. E.


  


  Nagy magyar előadóművészek

  Németh Mária - szoprán

  LPX 11687 (mono)

    Az idősebb operabarátok legendákat mesélnek a nagy énekesnő,
  Németh  Mária  hangjáról,  nevezetes  szerepeiről, felejthetetlen
  előadásairól.  A művésznő évtizedek óta nem lépett fel nálunk,
  külföldön  is halt meg, ötven éve készült hangfelvételei pedig
  elérhetetlenek voltak Magyarországon. A Hungaroton új lemeze először
  ad  alkalmat  arra,  hogy  hangzó dokumentumokkal szembesítsük a
  legendákat.
    Nos, ezekből a mai fülnek már kezdetleges, régi felvételekből is
  meg lehet állapítani, hogy Németh Mária valóban kivételes hangi
  adottságokkal  rendelkezett. Igaz, napjainkban már más a drámai
  szopránideál: sötétebb, súlyosabb hangú énekesnők szólaltatják meg
  Németh Mária szerepeit. Ő javarészt olasz operákban lépett fel, de
  maga a német énekiskola neveltje volt: az alsóbb fekvésekben is mindig
  világos hangszínnel énekelt, és szinte sohasem élt az olasz drámai
  szopránok kedvelt effektusával, a mély hangok "lemellezésével".
    Németh  Mária  legnagyobb erőssége - ahogy ezt a lemez is
  bizonyítja, - hangjának felső regisztere volt. Diadalmasan szárnyal ez
  a fényes, esengő szoprán, méghozzá olyan bőséggel és erővel, hogy
  elhisszük, amit a legendák mesélnek: ez a hang áttört a zenekar
  legviharosabb fortissimóin, és a legkisebb megerőltetés nélkül is
  uralkodott a színpadon. Emellett minden felvételén érezni lehet az
  éneklés örömét, azt, hogy Németh Mária tudta, milyen hangja van, hogy
  mennyire alkalmas és engedelmes eszköz áll a rendelkezésére. Külön ki
  kell emelni, hogy milyen kristálytisztán énekelt: a felvételeken
  egyetlen félrecsúszott, homályosan intonált hangot sem lehet hallani.
  A lemezről azt is megtudhatjuk, hogy Németh Mária nem pusztán
  hangfenomén volt, aki csupán permanens fortéival kápráztatja el a
  közönséget. A Szöktetés a szerájból Konstanze áriájának koloraturáiban
  például hangjának mozgékonyságáról, technikai perfekciójáról tesz
  tanúbizonyságot, ezenkívül finom piano-effektusokat is használ.
    A lemezen zömmel Verdi-áriák szerepelnek, A trubadúr, Az álarcos.
  bál, A végzet hatalma és az Aida című operákból, ezenkívül egy-egy
  Mozart-, Weber- és Wagner-ária, továbbá Tosca imája. Németh Mária két
  legnagyobb szerepét, Turandotot, illetve Goldmark Sába királynője
  című  operájának Szulamitját színién egy-egy felvétel képviseli.
  Itt-ott észlelni lehet a korai lemezek egyik furcsaságát, hogy
  elsietnek egyes tempókat, abból a célból, hogy a zeneszám ráférjen egy
  ötperces lemezoldalra. A Hungaroton a Preiserrecords osztrák cég
  lemezválogatását vette át. Az ötvenéves felvételekből technikailag a
  maximumot hozták ki, anélkül, hogy az eredeti hangzást alapvetően
  megváltoztatták és így meghamisították volna.

                                   K. I.

  

  Nagy magyar előadóművészek

  Anday Piroska - mezzoszoprán,

  LPX 11688 (mono)

    Sugárzóbb erényt nem tudok elképzelni, mint ha valaki egy jó ügy
  érdekében módosítani meri korábbi felfogását. Még ritkább élmény, ha
  egy intézmény nő önmaga fölé, és hosszadalmas harcok, konfliktusok
  után megtalálja igazi dolgát. Látványos cirkuszi sikerről, olcsó
  népszerűségről, jelentős anyagi haszonról mondott le a Hungaroton egy
  misszió kedvéért. Ezúttal a halhatatlan - s immáron, ha ez a jelző
  fokozható, még halhatatlanabb - művésznőnk, Anday Piroska portrélemeze
  jelent meg a Nagy Magyar Előadóművészek sorozatban.
    Tény, hogy Anday nem igazi studió-hang: személyisége szétrepeszti
  a  termet,  vokális  megoldásaihoz hozzászámítandó utolérhetetlen
  mozgáskultúrája. Erről senki nem tehet. Arról sem, hogy emiatt egy
  mattabb, inkább daléneklő, meghittséget, s nem drámát teremtő, az
  alkalmazkodás művészi erényeivel jeleskedő operaénekesnőről kapunk
  maradandó képet. S a kultúrpolitikai tény, értékeink tervszerű - és
  áldozatos! - megbecsülése mellett ezek a gondok eltörpülnek. Arra is
  sor  kerül  talán, hogy a legsürgősebb teendők után egy másik
  Anday-lemezen lehessen gondolkodni. A legnagyobb magyar világsztárok
  egyike biztosan megérdemelné. A hallgató is.
    Nem akadékoskodás, csak optimizmus, hogy sokak kezébe kerül a szép
  lemez, tehát sokak szorulnak pontos tájékoztatásra: a művésznő sohasem
  énekelte Aida szerepét, mint életrajzában olvasható. Nem is tehette
  volna, lévén ez, mint ismeretes, drámai szoprán szerep, s ő, ezt is
  tudjuk, altba hajló mezzó.

                                   A. B.

  

  Nagy magyar előadóművészek

  Rácz Aladár - cimbalom

  LPX 11981 (mono)

    Rácz Aladár a legnagyobb magyar muzsikusok közül való volt. Ő
  reformálta meg a cimbalomjátékot, ő tette a cimbalmot teljes értékű
  koncerthangszerré, ő alapozta meg a művészi szintű cimbalomoktatást. S
  ha meggondoljuk, hogy tanítványai és azok tanítványai - és persze Rácz
  Aladár  jóvoltából a cimbalom kompozíciós lehetőségeit felfedező
  Stravinsky - révén a hangszer a mai magyar zenében milyen fontos
  szerepet tölt be, akkor a mester jelentősége tovább hatványozódik.
    Több mint húsz éve halott. A fiatalabb generáció számára ő maga,
  bűbájos egyénisége már csak legenda, és - sajnos - egyedülálló,
  zseniális művészete is az. Mert a világviszonylatban is kiemelkedő
  művész játékáról, rögtönzéseiről életében nem készült hanglemez. Még
  szerencse, hogy felesége, Yvonne Barblan aki, mint egész életében,
  ezen  a  lemezen is nagyszere munkatársa, vele együtt lélegző,
  tökéletesen alkalmazkodó partnere, zongorakísérője már Rácz Aladár
  szobához  kötöttsége  idején,  az  ötvenes  évek  derekán  házi
  magnetofonfelvételeket készített róla. És szerencse, hogy ezek olyan
  jó minőségűek - vagy legalábbis azzá váltak a Hungaroton stúdióban
  -, hogy Rácz Aladár játékából meg lehetett menteni-szerkeszteni egy
  egész lemezre valót.
    Mégpedig úgy, hogy több oldalról is képet kaphassunk különleges
  tehetségéről. Játszik egy csokorra valót a neki oly kedves - olasz,
  német, angol, de főként francia - barokk szerzőktől: Scarlatti,
  Muffat,   Daquin,   Lully,  John  Bull  csembaló-  illetve
  clavecin-darabjaiból,  saját,  zongorakíséretes cimbalomátiratában.
  Természetes, öröklött zeneisége és szerzett, rendkívüli kultúrája,
  szabadság  és  kötöttség, variáló és díszítő tudás - nagyszerű
  összhangban érvényesül az ő sajátos érzékenységű és fantáziadús
  cimbalomjátékában,  amely  különleges  színfolt  a  barokk  zene
  interpretációjának történetében. Nagysikerű európai koncertturnéin
  ezek adták repertoárja nagy részét. Legalább ennyire lenyűgöző a mai -
  és bizonyára az eljövendő - hallgató számára az a csodálatos (és Rácz
  Aladárral együtt letűnt) művészet, ahogyan a népi-népies dallamokra
  rögtönöz.  Ahogyan a pálcái alatt a fülünk hallatára darabokká
  növekednek a magyar és román dallamok, ahogyan változtatja, cifrázza
  őket, még a szabad előadásmód mögött is mindig ott érezhető feszes
  lüktetéssel.
    A lemez utolsó két száma a Stravinskyval való, zenetörténeti
  jelentőségű találkozót örökíti meg: Monsieur Rács (Stravineky azt
  hitte, így hívják, minthogy a művész maga így ejtette) a saját hangján
  szól, majd Stravinsky Valse et polka című darabjának a szerző
  készítette  cimbalomátiratát  játssza. Ritka becses érték. Ennek
  megfelelő  gonddal is készült, szépen sikerült lemez. Mutatós a
  borítója  is,  melyet Borsos Miklósnak Rácz Aladárról készített
  plakettje díszít.

                                   H. K.


  


  Nagy magyar előadóművészek

  Kadosa Pál - zongora

  LPX 12009-10 (mono)

    Kadosa Pál hetvenötödik születésnapjának megünneplésére készült ez
  a két hanglemez, Kocsis Zoltán szerkesztésében.
    Mintegy  negyed  évszázad  telt  el azóta, hogy Kadosa Pál
  visszavonult a zongoraművészi pályától. Szereplése addig sem volt
  gyakori:  ő mindenkor elsősorban zeneszerzőnek tekintette magát,
  másodsorban  is  inkább  pedagógusnak. Mindkét téren jelentőset,
  maradandót alkotott: műveiről máris elmondhatjuk; hogy helyet kaptak a
  huszadik  század  magyar  zenéjének klasszikus alkotásai között,
  pedagógiai munkásságának pedig a virágkorát élő hazai zongoraművészet
  számos kiváló egyénisége lett itthoni és külföldi hírdetője. De nem
  szabad, hogy a figyelem és az érdeklődés hátterébe szoruljon Kadosa
  Pál zongoraművészi kvalitása, amely - ezt a kortársak talán nem is
  fogalmazták meg ilyen egyértelműen - szinte példa nélkül állóan
  kiemelkedő volt. És hogy minden előadóművészet közös tragikumát,
  mulandóságát, a "volt" parancsoló korlátját feloldva válhasson Kadosa
  Pál zongorajátéka mindenki számára élő valósággá: ez a két lemeznek -
  a  születésnapi  megemlékezés  bensőséges  gesztusán  túlmutató -
  zenetörténeti funkciója és egyben érdeme.
    A két kötet anyagát a Magyar Rádió archív felvételeiből állította
  össze a gondos szerkesztő. Az első lemezen kizárólag Bartók-művek
  hallhatók (Mikrokosmos-részletek, a Vázlatok, a Négy siratóének, a
  Három Csík megyei népdal, a Kilenc kis zongoradarab és a Gyermekeknek
  című sorozat szemelvényei), mintegy jelképeként annak, hogy Kadosa
  nemcsak tisztelője volt a nagy mesternek, de egyike leghitelesebb
  tolmácsinak is. (Nem is annyira a kortárs, mint inkább a mély szellemi
  affinitás jogán nevezhető annak.)
    A második lemez "élő" produkcióira az idősebb nemzedék még
  emlékezhet: az 1957-58-as években Kadosa Pál elsőként hozta el nekünk
  Schönberg, Stravinsky, Hindemith, Poulenc és Milhaud üzenetét. Arról
  voltak nevezetesek ezek a szombat délutáni hangversenyek, hogy a
  szünet utáni félidőben a művész megismételte mindazokat a műveket,
  amelyeket a szünet előtt megszólaltatott. Erre az eljárásra nyilván
  pedagógiai gyakorlata ösztönözte, amint tapasztalt pedagógusra vallott
  az a rendkívül világos, elemző mód is, ahogyan ezeket az akkor még
  többségükben  ismeretlen  -  darabokat  előadta. Ez a célratörő
  szabatosság,  ez  a  lényegre  tapintó  értelmesség  Kadosa Pál
  zongorajátékának elsődleges jellemzője: ez teszi élményszerűvé Debussy
  Heroikus Bölcsődalának, Schönberg Zongoradarabjának (op. 11. No. 2) és
  Hat kis zongoradarabjának (op. 19), Hindemith Bevezetés és dal című
  darabjának, Paulenc Szvitjének, Stravinsky Szerenádjának és Piano
  Rag-music-jának, valamint Milhaud Románcának előadását.
    A legutolsó lemezoldal utolsó barázdái a zeneszerző Kadosa két
  művét szólaltatják meg: a magyar népdalokra írt Szonatinát és a
  Vázlatok három darabját. Olyan szerényen, olyan alázatosan húzódik meg
  ez a produkció a gyűjtemény végén, mint a gótikus építészek arcmása,
  amelyet a székesegyház valamelyik kövére titkon rávéstek.

                                   P. M.


  


  Nagy magyar előadóművészek

  Sándor Judit - mezzoszoprán

  LPX 12097 (mono)

    Nem tudom, milyen logika alapján álltja össze a Hungaroton a Nagy
  Magyar Előadók című színvonalas, hézagpótló sorozatát; nem is biztos,
  hogy e kérdés rám tartozik. Sokakat hiányolok, de félfüllel hallottam
  a kapacitási gondokról, néhányak jelenlétét indokoltnak, de fentiekhez
  képest elhamarkodottnak érzem. Ám e téma tartalmas vitát, sőt, szelíd
  meditációt  sem ígér. Egy sorozat csakis befejeztekor bírálható
  szakszerűen, s ha jó irányba halad, nem lehet nagy baj. (No meg ha
  kellő iramban.)
    Ha  valaki, hát Sándor Judit a helyén van ebben a rangos
  társaságban. Nem hinném, hogy elsősorban a hangmatériával. Van azonban
  egy behozhatatlan előnye kollegináival szemben: stílusérzéke.
    Éneklése során sokan írták ezt le róla: nem vállalom, hogy egy
  kórus elszemélytelenedett tagjaként ordítsak egy közhelyet. Én most
  egyfajta "általános, emberi" stílusérzékre, egy művészi gyakorlat, egy
  életvitel meghatározó jegyére gondolok, ami több, fontosabb, és
  nemesebb, mint egy figurával való azonosulás. Ennek egy része az, hogy
  nagyon tud lemezre énekelni, érzi a korlátokat, a stúdió előnyeit és
  hátrányait. "Profi", de nem lélek nélkül.
    Természetes, hogy a lemezen is Mozart-specialistaként excellál, s
  mint dalénekesnő. Az is természetes, hogy a felvételen ő hasonlít a
  legjobban önmagára. Sőt. Az élő hang a színen talán kissé kevés, és a
  drámaibb helyzetekben mesterkélt, túlontúl poeta doctus-i volt; itt
  hiánytalanul élvezzük meghittségét, technikáját, kivételes - mifelénk
  a szakmában nem éppen túltengő kulturáltságát.
    A  műsor  adott volt. Mindössze Sieglinde  precizen formált
  elbeszélése  rontja  valamelyest  az egységet; lett volna mivel
  kicserélni. A lemez technikai szempontból is igen jó, méltó a művésznő
  érdemelt rangjához. Életrajza tisztes, okos munka; mellőzi a nem ide
  való szak- és álszakokoskodásokat, de nem is tiritarka reklám:
  tiszteletben tartja énekkultúránk összerőviszonyait.

                                   A. B.

  Népszerű sorozatok

  


  Szereti Ön Vivaldit?

  FX 12088

    Vivaldi-reneszánsz - így jellemezhetjük korunk egyik legnagyobb
  zenei élményét. Hiszen az olasz mester újrafelfedezése nemcsak a
  kutatóknak,  muzsikusoknak  páratlan  izgalom  és  öröm, hanem a
  zenerajongók millióinak is az. Egyre bővül az a repertoár, amit
  műveiből megismerhetünk, s főképp hanglemezeken. Ezért is szerencsés a
  Hungarotonnak az a kezdeményezése, hogy az ismertebb opuszokon kívül
  Vivaldi "elfeledett" műveit is hozzáférhetővé teszi, önálló lemezeken,
  s a "Szereti Ön?" sorozat keretében is.
    Mert épp ilyen ritkaság az In furore kantáta, amit Kalmár Magda
  parádés  előadásában  hallhatunk,  a  Liszt Ferenc Kamarazenekar
  közreműködésével.  Kalmár  Magda  briliáns  technikával,  biztos
  stílusismerettel énekel. Hasonlóképpen dicsérően írhatok a többi
  produkcióról,  így  a D-dúr concerto blockflőtére, vonósokra és
  continuóra című kompozícióról, amelynek szólistája Czidra László.
  Jólesik hallgatni hangszerét, még akkor is, ha tudjuk, hogy esetleg
  nem ezen játszották Vivaldi-korában. Mindenesetre illúziót kelt. És
  amire külön felhívnám a figyelmet, az a lassú tétel: a legszebb barokk
  "éjszaka" vagy "vallomás" zenék egyike.
    Végül  a  legnagyobb  "slágerről",  A  négy  évszak:  Tél
  hegedűversenyérő1. Az ismert felvételt örömmel halljuk ebben az
  összeállításban!  Kovács  Dénes egyik legszebb interpretációjában
  gyönyörködhetünk, s a Lamberto Gardelli vezényelte Rádiózenekar is -
  nem túlzás - csúcsteljesítményt nyújt.

                                   J. E.

  


  Szereti Ön Bachot?

  FX 12089

    A praktikum jegyében készült összeállítás. Erről elsősorban a
  B-oldal tanúskodik: hozzájutni a János passió részleteihez bizonnyal
  nyereség azoknak, akik nem vették meg az egész passiót tartalmazó
  lemezt. A részletek kiválasztása ügyes. Jó, hogy Réti József hangját
  több ízben is hallhatjuk - nehezen nélkülözzük átható, "sokarcú"
  tenorját. Ez a lemezoldal valóban kedvet teremt az egész passióhoz.
    A második lemezoldal Bachnak talán legnépszerűbb orgonaművét, a
  d-moll toccata és fugát tartalmazza (Lehotka Gábor előadásában),
  valamint a III. brandenburgi versenyt. Ez utóbbi a Hat brandenburgi
  versenyt  tartalmazó  kétlemezes  kiadvány része, s egészségesen
  népszerűsíti  Sándor  Frigyes és a Liszt Ferenc Kamarazenekar e
  felvételét.
    Ha a zeneszerző életművének egészében gondolkodom, önkéntelenül is
  felkiált   volt   zongorista-énem:   és  Bach  zongoraművei?
  Wohltemperiertes Klavier egy preludium és fúgáját joggal hiányolom, de
  eszembe   jut:   ma még   aligha   tudnék   olyan   magyar
  Wohltemperiertes-felvételt említeni, amely helyet kaphatna ezen a
  reprezentatív    ismertető    lemezen.    Több   generáció
  Wohltemperiertes-lemezélménye  szinte  kizárólag  Richter  nevéhez
  fűződik!

                                   F. K.

  


  Szereti Ön Mozartot?

  FX 12090

    A "Szereti Ön...?" sorozat keretében, melyet a Hungaroton cég
  azzal a céllal indított, hogy egy-egy - olcsóbb - lemezen, néhány
  nagyon népszerű mű  bemutatásával  megismertessen  egy-egy  nagy
  zeneszerzőt a "kezdő" közönséggel, megjelent egy Mozart-összeállítás
  is. Amennyire üdvözlendő a kezdeményezés, annyira  vitatható  a
  válogatás. Mert milyen cseppet kell kiemelni a tengerből, hogy
  megmutassuk benne az óceánt? Mozart oeuvre-jének milyen részletei
  reprezentálják legjobban egész életművét?
    Szimfonikus műveit az Egy kis éji zene képviseli a lemezen. Ez
  helyes választás volt: rövid, igen népszerű kompozíció, amely mégis
  magába foglalja Mozart zenei művészetének tényegét. Hangszerszólók,
  illetve  Kamarazene  címen  a  331-es  Köchel-jegyzékszámú A-dúr
  zongoraszonáta harmadik tétele, a híres Török induló került fel a
  lemez  műsorára.  Noha elvben nem helyes egyetlen szonátatételt
  kiragadva, külön kiadni, ez is elfogadható, tekintettel arra, hogy a
  Török induló így lett közkedvelt. A lemez másik oldalát teljes
  egészében  az  operaműfajnak  szentelték, és A varázsfuvola hét
  részletével mutatják be rajta Mozart színpadi művészetét. Ez az
  összeállítás legtámadhatóbb mozzanata. Itt bizonyára abból indultak
  ki, hogy a cégnek néhány éve készült egy jól sikerült Varázsfuvola
  keresztmetszete, és a készből egyszerűbb volt gazdálkodni. Talán mégis
  helyesebb lett volna nem egyetlen Mozart-operából kiindulni, hanem a
  négy-öt legnépszerűbből, és akkor bekerülhettek volna a válogatásba
  olyan  nagyszerű  zeneszámok  is, mint a Szöktetés a szerájból
  Akasztófa-áriája,  a  Figaró házasságából Figaro C-dúr áriája, a
  Rózsa-ária  és a  Levélkettős,  a Don Giovanni-ból a Bordal, a
  Regiszterária  vagy  Zerlina és Don Giovanni kettőse. De lehet
  vitatkozni még a Varázsfuvola-összeállítással is, amely túlságosan
  eltolódott a komoly hangvétel irányába: a Nyitány vagy a Papok kara
  helyett inkább Papageno "Egy tűzről pattant leányka" kezdetű dalát,
  vagy Papagena és Papageno kettősét kellett volna beválogatni ebbe a
  rövid keresztmetszetbe, amelyből hiányoznak a vidámabb, játékosabb
  színek.
    A lemez előadói a legkiválóbb magyar művészek: az Egy kis éji
  zenét a Liszt Ferenc Kamarazenekar szólaltatja meg (hangversenymester:
  Rolla János, művészeti vezető: Sándor Frigyes), a Török indulót Kocsis
  Zoltán játssza. A varázsfuvola részleteinek felvételén pedig Ágay
  Karola, László Margit, Réti József, Melis György és Gregor József,
  valamint  a Magyar Néphadsereg Művészegyüttesének Férfikara és a
  Magyar  Állami  Operaház Zenekara működik közre, Erdélyi Miklós
  vezényletével.

                                   K. I.


  

  Szereti Ön Liszt Ferencet?

  FX 12092

    A Francoise Sagan nyomán született címet viselő, még a szokásosnál
  is olcsóbb hanglemezsorozat valóban népművelő hivatást tölt be.
  Bárkinek, akit csak érdekel a lemez vagy a lemezjátszó, lehetővé
  teszi, hogy mintegy hívogató-kóstoló gyanánt, megismerkedjék egy-egy
  szerzővel, fontosabb műveivel. Bizonyos kötöttségek között, persze,
  hiszen csakis Hungaroton-felvételen már meglevő művekről lehet szó.
    Mindezek  előrebocsájtásával  (a  sorozat, a szándék őszinte
  elismerésével)  kell  szóvá tennem, hogy a Liszt-lemezt másképp
  állítottam volna össze. Aki ugyanis ezt a felvételt meghallgatja,
  kizárólag a "weimari" Lisztről, munkásságának csakis erről az egyetlen
  korszakáról kap képet. Éppen arról, amely eddig is - a többi kárára is
  - ismert volt. Mindabból, amit fiatalon és (még sajnálatosabb) amit
  1860-tól haláláig, 1886-ig csinált, arról itt nem tudunk meg semmit.
  (Annak ellenére, hogy ezeket a műveket éppen a - többször díjazott -
  Hungaroton-felvételek jóvoltából ismerhette meg a világ!) Nem derül ki
  továbbá ebből az összeállításból, hogy Liszt magyar zeneszerző volt.
  Nem az első 15 Magyar rapszódiát hiányolom, hanem például az igazán
  mutatós Csárdás macabre-t. Ezt tettem volna szóló zongoradarabként a
  lemezre, még akkor is, ha előadása nem olyan ragyogó, mint Ránki Dezső
  Mefisztó-keringője. Úgy a Les Preludes helyébe a zenekari változatában
  is zseniális Mefisztó-keringő kerülhetett volna.
    Tetszik  a szerkesztőknek az az elgondolása, hogy különböző
  műfajokat mutassanak be, egységes műveket, nem pedig kiragadott
  tételeket. Csak éppen magával a műsorral nem értek egyet. Az 1848-ból
  való Arbeiterchor például, úgy hiszem, elsősorban politikailag olyan
  rokonszenves címe miatt került a lemezre. Tartalma egyébként nem is
  olyan  "haladó", mint gondolnánk (különben is németül éneklik).
  Ismeretlen költője a hazát és a szabadságot dicsőíti, de méginkább
  Schiller-Beethoven örömódájának szellemében: a "wir müssen alle Brüder
  sein" nagyon is összefonódik benne az "ein Vater sieht vom Himmel
  drein"-nel. Zeneileg pedig a szokványos liedertafel-stílusú, basszus
  szólóra és férfikarra írt mű abszolút jelentéktelen - bár szívesen
  hallgatjuk Gregor József gyönyörű basszusát és a Néphadsereg Együttes
  Pödör Béla dirigálta erőteljes előadását. Művészi szempontból Liszt
  kései - igaz, egyházi - kórusai, oratórium-részletei lényegesen
  értékesebbek. (Elképzelhető lett volna például a Szent Erzsébet
  oratóriumból a valódi magyar dórdallamra írt "szegények kórusa" is.)
    Abban viszont tökéletesen igazuk volt a szerkesztőknek, hogy a
  versenyműveket az Esz-dúr koncert képviseli: hiszen ez a remekbe
  szabott kompozíció nemhiába a legnépszerűbb. Kiss Gyula virtuóz,
  lírájában is szép megoldásokat kínáló szólójával, a Ferencsik János
  vezényelte ÁHZ tolmácsolásában bizonyára még a Les Préludesnél kevésbé
  ismert társainak is eléggé vonzó cégére lett volna.

                                   H. K.


  

  Szereti Ön Bartókot?

  FX 12093

    A  "Szereti  Ön...?"  sorozat Bartók-lemeze telitalálat. Nem
  véletlenül: a Bartók-összkiadás gazdag választékot kínál.
    Lemezünkön Kocsis Zoltán az Allegro barbarot és az Op. 14-es
  Szvitet játssza, utána a zenekíséretes Hét egynemű kart hallhatjuk a
  Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola kamarakórusa (a lemez és a borító
  nem említi a karigazgatót: Párkai Istvánt), valamint a Magyar Rádió és
  Televízió  Szimfonikus  Zenekara  előadásában,  Doráti  Antal
  vezényletével. A második lemezoldal a Zene húros-, ütőhangszerekre és
  cselesztára, az MRT Szimfonikus Zenekara előadásában, Lehel György
  vezényletével.
    Nemcsak tételesen felsorolva sok az, ami ezen a lemezen található.
  Ezek a művek más-más szempontból érdekesek. Kocsis a szinte mindenki
  által kedvelt Allegro barbaron kívül egy - tovább-népszerűsítésre
  érdemes! - több tételes művet is játszik, s van a lemezen kuriózum is,
  hiszen mindmáig annak számit a zenekari kísérettel ellátott Hét
  kórusmű.  (A capella eredetijüket a Szabó Miklós vezette Győri
  Leánykarnak Bartók összes gyermek- és női karát tartalmazó lemeze
  népszerűsíti). Végül itt van a bartóki életmű egyik legcsodálatosabb
  darabja is. Jó bevezető a Bartók-összkiadáshoz.
    Minthogy a borítószöveg kizárólag magyar nyelvű, bőven akad hely a
  gazdag információnak. Rögtön felmerül a kérdés: nem lehetne-e mégis
  több nyelvű ismertetőt adni, például a borítóban elhelyezett kétlapos
  kísérőszöveggel? A többletkiadás valószínűleg megtérülne. Viszont ha a
  tartalmas  borítót megfordítjuk, olyan címlapot látunk, amelynek
  esztétikumát, egyáltalán: a létjogosultságát teljesen hiába keressük.
  "Szereti Ön?" A borítót nem.

                                   F. K.