Hungaroton Hanglemez Hetek - másodszor            Tehát hagyományossá válik a HHH?
          Jövőre még szebb lenne az alliteráció:
                 HUNGAROTON
                 HANGLEMEZ
                  HETEK
                 HARMADSZOR

              szeptember 14-október 1.    Tavaly hangulatos volt, népszerű volt, sikeres volt - miért ne
  ismételnék meg? A cél változatlan: megtartani méltó helyükön a magyar
  zene alkotó- és előadóművészeit, és egy kicsit kitüntetni kultúránk
  serény közkatonáját a hanglemezt. Profán megjegyzés: hajlandó ezért a
  hanglemezgyár a zsebébe nyúlni? Hajlandó. Az amúgysem éppen drága
  magyar művészlemezeknek 50 forint lesz az áruk a HHH idején.
    Az idei hetek mintegy zenetörténeti áttekintést nyújt, előtérbe
  állítva néhány reprezentatív kiadványt:


                   *

    A hatlemezesre tervezett Magyar Gregorianum sorozat első lemeze
  rendkívüli siker volt, aranylemez lett. Azóta a második megjelent, a
  harmadik most kerül a közönség kezébe. Gondozója Rajeczky Benjámin, e
  zene magyarországi termésének legkiválóbb tudósa; közreműködik a
  Schola Hungarica együttese Szendrei  Janka  és  Dobszay  László
  vezetésével. A sorozat 3. darabja a Nagyhét zenéjéből válogat, a
  passiótörténet szereplőit vonultatja föl, így mintegy a modern európai
  dráma egyik forrásához vezeti el a hallgatót. A magyar történelemben
  oly sokszor fölidézett bibliai párhuzamokat érthetővé teszi, hogy a
  Jeremiási siratók népénekként is megmaradtak a régi magyarság zenei
  hagyatékában. Értékére nézve a gregorián zene nem marad el a középkori
  festészet és építészet mögött, s e kincs magyarországi változatait
  megőrizni, művészi világképünk részévé tenni, s továbbadni nemcsak
  gyönyörűség, hanem kötelesség is - mondják a sorozat gondozói.
    A magyar régmúlt másik zenei dokumentumát, Budavár  zenéjét
  (1490-1526) a Camerata Hungarica szólaltatja meg. Lemezei eddig
  rendkívül sikeresek voltak, utalhatunk akár a késő-reneszánsz táncokra,
  akár a Vietórisz-kódex vagy a Bártfai-gyűjtemény anyagára. A "Mátyás
  király udvarának  zenéje"  című  összeállítás  után  ezúttal  a
  Jagelló-korba invitálják a hallgatót, s ismét királyoknak szánt zenét
  hallunk... Szerencsére Európa legkiválóbb komponistái is kapcsolatban
  álltak a magyar udvarral... amikor a budavári palota falai között
  Willaert, Hofhaimer vagy Stoltzer zenéje hangzott fel (ez a korabeli
  "világszínvonalat" jelentette!) a szelíd, de tehetetlen II. Ulászló
  bizonyára helybenhagyólag bólintott: "dobzse"... vagy II. Lajos és
  ifjú neje, Mária királyné siethetett a táncba, hiszen idejük oly
  rövidre szabatott Mohács előtt...
    A  Camerata  Hungarica  vezetőjének,  Czidra  Lászlónak  a
  muzsikuspályája igencsak eltér  a  szokványostól.  Már  diplomás
  hangszeres művész volt, amikor fölfedezett magának és a magyar
  közönségnek egy régi hangszert, a blockflőtét, s hozzá egy eltűnt
  zenei világot, a magyar reneszánszét. Hangszerén azután úgy megtanult
  játszani, hogy a szakkritika a világhírű Frans Brüggen, David Munrow
  és Hans-Martin Linde egyenrangú társaként emlegeti. A magyarországi
  reneszánsz zenéről Czidra bebizonyította, hogy él az, csak meg kell
  szólaltatni, s lehetőleg úgy, ahogyan a régi századokban tették.
  Megalapította együttesét; megszerezték a szinte  már  ismeretlen
  korabeli hangszerek kópiáit (a pommereket, krummhornokat, dulziánokat,
  lantokat, gambákat stb.), és egy igéző hangzásvilágot támasztottak föl
  számunkra. A Hungaroton talán elsőként karolta föl vállalkozásukat; a
  siker mindkét felet igazolta.
    A zeneirodalom legnagyobb lángelméinek két monumentális alkotása
  is szerepel a HHH programján. Bach Máté-passiójának páratlan fenségét
  és szépségét nem kell külön méltatni. Most azonban különleges előadást
  örökítettek meg. 1976 májusában egy vasárnap dél előtt, illetve este
  csendült föl a passió teljes anyaga. A vezénylőpálcát Sándor Frigyes
  tartotta a kezében: félszázaddal korábban ő volt a hangversenymestere
  a legendás  oratóriumkarnagy  Lichtenberg  Emil  által  dirigált
  Máté-passiónak. E két időpont között a teljes Máté-passió sohasem
  hangzott el Magyarországon. A hatalmas sikerű produkciót a Magyar
  Rádió közvetítette és rögzítette.
    A szólisták élén világhírű művészünket, Hamari Júliát említjük
  elsőnek. Ő nemcsak a legnevesebb karmesterek oratórium-előadásainak és
  lemezfelvételeinek szereplője, de a világ nagy operaszínpadain is a
  legmelegebb taps és méltatás kíséri fellépését, a bécsi Staatsopertől
  a milánói Scaláig és a Covent Gardenig. Kalmár Magda (akárcsak Hamari
  Júlia) a Hungaroton János-passió felvételének is nagyszerű szólistája
  volt. Kiváló fiatal baritonistánk, Gáti István ezúttal  debütál
  hanglemezen - ilyen nagy feladattal. Két vendégművész: a virtuóz
  tenorista (és kontratenor énekes!) Zeger Vandersteene és a bécsi Ernst
  Schramm az alkalomhoz méltó teljesítménnyel gazdagította az előadást.
    Mozart Requiemjének előadása a hetvenedik évén túllépő Ferencsik
  János új virágzásnak induló művészetét reprezentálja. Sokan ismerik a
  Requiemhez fűződő legendákat a titokzatos, fekete ruhás idegenről, aki
  megrendeli a halotti misét, s akiről a betegeskedő zeneszerző úgy
  képzeli, hogy a Halál követe... A valóságban gróf Franz Walsegg kíván
  emléket állítani feleségének s a legkiválóbb bécsi szobrászon kívül a
  legkiválóbb komponistát is megkeresteti. Aztán a mozarti kéziratot
  sajátkezűleg lemásolja, a cím lapon önmagát tünteti fel szerző
  gyanánt. Az "ártatlan tréfa" persze senkit sem vezethetett félre.
  Nehéz is lett volna e műben eltitkolni a zseni jelenlétét.
    Lehotka Gábor kizárólag Johan Sebastian Bach műveit játssza új
  lemezén. Mint a  lemez  ismertetőjében  írja,  ezúttal  kedvére
  válogathatott a program összeállításakor. Sem a régi hazai orgonák kis
  hangterjedelme, sem a modernebbek durvább hangja nem korlátozta.
  Akárcsak előző lemezén, Lehotka most is a váci zeneiskola új Jehmlich
  orgonáját szólaltatja meg, igazolva, hogy az új orgonának - Bach
  tréfás kifejezésével élve - "jó tüdeje van". Így kerültek a műsorba a
  legvirtuózabb, technikailag legigényesebb művek, közöttük Lehotka
  egyik kedvence: a c-moll passacaglia és fúga.

  

    A fausti gondolat Lisztet egész alkotói pályáján  elkísérte
  (Mefisztó-keringők stb.), s a csúcsot éppen a Faust-szimfónia jelenti.
  Dramaturgiájában a mű érdekes párhuzamot mutat Az ember tragédiájával.
  A zene arról vall, hogy Faust és Mefisztó (valójában az ember két
  énjének megszemélyesítője) elválaszthatatlan  egységet  alkot,  s
  kettejük nagy konfliktusát csak a Margitmotívum hangjaival oldja fel a
  tenor szóló és a férfikar: "Az örök asszonyi emel magához". A vívódó
  művész önportréját, mint Liszt sok más zenekari művét, Ferencsik János
  a leghitelesebb hagyományok őrzőjeként rajzolja meg.
    A Liszt Ferenc Kamarazenekar immár egész Európában jól ismert; az
  ERATO és az EMI cég is egymás után készít vele felvételeket. Maurice
  Andréval készített lemeze itthon is az év egyik slágere volt. Az ERATO
  és a Hungaroton közös produkciója a Divertimentók című kiadvány. Az
  ERATO nyilván a Bartók- és a Weiner-művek hiteles magyaros karakterét,
  lendületét méltányolja az együttes játékában, mi ezenkívül örömmel
  fogadjuk a magas technikai színvonalat, a szép hangzás gyönyörét.
  Weiner Leó két Divertimentója mindmáig a szerző két legnépszerűbb
  alkotása, igazi nemes és magyaros "szórakoztató zene". De Bartók és
  "szórakoztató" zene? Nos, a címet ő maga adta, s noha a mű igen súlyos
  mondanivalót is hordoz (a II. világháború küszöbén keletkezett),
  alkotója mégis mintha éppen most, e sötét években találna rá hitére,
  optimizmusára. "Sohasem írt olyan dallamosan, olyan közérthetően, mint
  ekkor..." így jellemzi Szabolcsi Bence azt a bartóki alkotó korszakot,
  melynek nyitánya éppen a Divertimento.
    Ha a Faust-szimfónia kapcsán Madáchra utalhattunk, Stravinsky
  műve, A katona története viszont a Faust-legenda egyik távolabbi,
  népmesei  változatának  is  fölfogható.  Stravinsky  népszerűsége
  napról-napra nő hazánkban is, egyre több alkotása szólal meg a
  koncertteremben,  a  közeljövőben  pedig  az  Operaház  is
  Stravinsky-bemutatóra készül. A  zseniális  orosz  zeneszerző  a
  legkülönbözőbb stílusirányokat ötvözi egységbe. Ő is szintézisre
  törekszik, bár a korál és a tangó, a jazz, a rag-music és a gregorián
  elemeit, a nagy barokk és klasszikus mesterek sajátosságait is
  összegyűjti.
    A katona története Stravinsky és Ramuz barátságának bizonyítéka. A
  Renard (A róka) burleszk-jellegű meséje egy másik barátság emlékét
  őrzi: a cimbalomszólót a zseniális magyar művész, Rácz Aladár számára
  írta Stravinsky. (Kettejük kapcsolatáról szóban is hallhatunk Rácz
  Aladár tavaly megjelent lemezén.) A Három japán dal  felvétele
  pillanatnyilag csak a Hungaroton katalógusában szerepel. A Mihály
  András  vezette  Budapesti  Kamaraegyüttes  századunk  zenéjében
  specialistának számít: nagyszerűen interpretálja Stravinskyt.
    A Nagy Magyar Előadóművészek sorozatának új darabja Svéd Sándor
  lemeze. Svéd a harmincas években a bécsi Operaház híres "magyar
  kvartettjének" legfiatalabb tagja volt, az ötvenes években pedig az
  egyik legnépszerűbb operaénekes itthon. A Tóth Aladár igazgatta
  budapesti Operaház "hétköznapi estjeiből" is igazi ünnepet csinált.
  Már maga a hang is csodálatos volt, hatalmas és tömör, mint Lawrence
  Tibbetté és Titta Ruffóé, de még melegebb színű és bársonyosabb
  amazokénál,  s  minden  regiszterben  teljesen  kiegyenlített.
  Énektechnikája, zenei biztonsága tökéletes volt - talán sohasem
  hibázott. Igazi területe az olasz bel canto; főként Verdi-, de Mozart-
  és  Wagner-szerepekben is a legmagasabb teljesítményt nyújtotta.
  (Barátja, Toscanini a Scalában nemcsak a Tell Vilmost énekeltette
  vele, de Hans Sachsot is - olaszul!) A salzburgi fesztiválok, a
  Metropolitan: mind-mind sikereinek színhelye volt. A most kiadott
  lemez az ötvenes évek budapesti felvételeit tartalmazza; a régi
  operaházi estéket idézi vissza a magyar zenebarátoknak, s bemutatja a
  külföldi gyűjtőknek. Nem utolsósorban az idős művész köszöntésére
  készült, de sajnos, elkésett. Amikor ezeket a sorokat írjuk, már
  megérkezett a szomorú hír: Svéd Sándor nincs többé.
    "Aki jó érzékkel hallgatja végig a lemezre rögzített Rómeó és
  Júliát, az lelke zugmozijában egy ragyogó filmet perget" írja a
  Shakespeare-lemezhez  csatolt  tanulmányában  Mészöly  Dezső,  a
  műfordítója. Hiszen Shakespeare darabját "az Erzsébet-kor mozija
  gyanánt" nézték a kortársak. "Holt kulisszák helyett eleven emberfalak
  közt játszódott a dráma..."
    A darab ezúttal hangokban pereg,  két  évtizeddel  ezelőtti
  színészgárdánk legkiválóbbjaink alakításában. S mint annyiszor, ha
  csillagos órája üt a művészetnek, fölragyog a varázs: a hangok mögül
  színek, képek, emberek lépnek elő. Ez az 1961-es felvétel - méltó
  módon Shakespeare legendájához és a veronai szerelmesekéhez - maga is
  legendává vált. Ebből lép elő a zseniális fiatal Rómeó,  hogy
  egycsapásra megnyerjen mindent: hírnevet, életet, Júliát - és a
  halált. Latinovits Zoltán csodálatos és tragikus pályájának nyitánya
  volt ez a szerep.
    A "legfényesebb árvák" utódának, az ezüstös fejjel is "fiúként",
  fiatalon eltávozott Nagy Lászlónak állít emléket a másik irodalmi
  tárgyú hanglemez, olyan költői személyiségnek - így méltatja Koczkás
  Sándor -, akiben megvilágosodott a fölismerés: "Költészet nélkül csak
  fél-szárnyú lenne az emberiség. S ha még életében is megérhette, hogy
  "versei  érvényt  szereztek  maguknak",  azt  gyakran  éppen  a
  versmondóknak, költészete megszólaltatóinak köszönhette. Közöttük a
  talán legkitartóbbnak és legszenvedélyesebbnek, Berek Katinak. ("A
  szabályok mesternője, de a kánont is dúló rebellis - mindkettő ott él
  Berek Katiban" - írta róla a költő.) Az ő előadásában izzik föl
  előttünk a Rege a tűzről és jácintról, majd a Menyegző. S azután a
  rövidebb versek között a talán legnépszerűbb, a Nagy Lászlót szinte a
  világ és a költészet mindenségével szemben is egyénítő remek, a Ki
  viszi át a Szerelmet? "A költészet kifejező és megítélő hatalom, de
  nem megoldó" - vallotta a költő. A megoldás ránk vár, az emberiségre.

                               Uhrman György