DEGRELL LÁSZLÓ: Lemezjátszók és hanglemezek
Lektor: Barcsay Kálmán okl. villamosmérnök
(C) Degrell László Budapest, 1978
ETO 681.854
ISBN 963 10 2190 4
HU ISSN 0324-6094
Felelős szerkesztő: Csabai Dániel műszaki tanár
Kiadja a Műszaki Könyvkiadó
Felelős kiadó: Fischer Herbert igazgató
80-4147.-Szegedi Nyomda - Felelős vezető: Dobó József igazgató
Műszaki vezető: Hegedűs Ernő
Műszaki szerkesztő: Molnár József
A boritót és a kötést tervezte: Bálint Lászlóné
A könyv ábráit rajzolta: Olgyay Géza
A könyv formátuma: Fr5
Ívterjedelme: 13,75 (A5)
Ábrák száma: 91
Példányszám: 14 900 db
Papír minősége: 80g ofszet
Betűcsalád és -méret: New Times, garmond
Azonossági szám: 61 110
MŰ: 3068-h-8183
Készült az MSZ 5601 és 5602 szerint
A második kiadás anyaga lezárva: 1980. aug. 31.
*
HTML verzió: Gerhardt Norbert (1999.)