ELŐSZÓ   Az avatatlan zenebarátok érdekes megfigyeléseket tehetnek az elektroakusztikai szaküzlet kirakatait szemlélve. A kirakatok egyik részében ugyanis teljes sztereo berendezés látható, amely lemezjátszóból, erősítőből és két darab hangsugárzóból áll, s ára ezer forint körül van, másik részében viszont egy lemezjátszóba való tartalék hangszedő kínálja magát - az előbbi ár két és félszereséért. Ha ehhez még hozzászámítjuk a megfelelő lemezjátszót, erősítőt és hangsugárzókat, a teljes lánc ára húsz-huszonötszörösen is felülmúlhatja az elsőként említett berendezését. Ebben a nagy vetélkedésben szerényen meghúzódik a két berendezés között egy csúnyácska fekete műanyag korong: a hanglemez, borítóján golyóstollal bevésve egy kétjegyű szám, az ára.
   Önkéntelenül is felmerül a kérdés: mivel ugyanazt a lemezt mindkét készüléken le lehet játszani, mi értelme van drágább készüléket vásárolni? És egyáltalán mik azok a tulajdonságok, amelyek egy készülék minőségét eldöntik?
   Könyvem célja e kérdések tisztázása, a jelenleg használatos és a jövőben várhatóan elterjedő műszaki megoldások ismertetése. Jóllehet e könyv gerincét a lemezjátszók és hanglemezek tárgyalása alkotja, néhány, a lemezjátszástól el nem szakítható más témáról is rövid áttekintést ad, a teljesség igénye nélkül. Ilyenek a hangfelvételek, valamint az erősítők és hangsugárzók kapcsán a zenehallgatás, s természetesen a lemezgyűjtés területét érintő kitérők.
   Egységes kereteken belül kíséreltem meg zenekedvelő lemezjátszó-tulajdonosok hanglemez- és lemezjátszó-kezelési ismereteinek forrását megnyitni, és a technikai paraméterek öncélú javításáért küzdő műszaki beállítottságú hangamatőrök fülét a tökéletesebb hangvisszaadás révén elérhető zenei élmény felé fordítani. Éppen ezért remélem, hogy soraim nem válnak száraz betűhalmazzá, az írottak alapján lesznek lelkesedők, akik fáradságot és időt nem kímélve tökéletesítik berendezésüket, s rendszeres házi zenehallgatások során szereznek bőséges tapasztalatokat. S ha netán e tapasztalatok nem azonosak az e könyvben leírottakkal, nos hát akkor vitára fel!
   De kérem, hogy csak a zenehallgatás után! Sohasem zene közben...

Degrell László